Page 1

Folkehjelpere forandrer verden!

Foto: Werner Anderson

Nyhetsbrev 2 - 2011

VANN FORANDRER LIVET SØR-SUDAN ENDELIG BLITT EN SELVSTENDIG STAT

I BEREDSKAP OG KLARE FOR LIVREDDENDE AKSJONER

NY SKOLE ETTER JORDSKJELVET I HAITI

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN VED ÅRETS TV-AKSJON USA TAPTE OMKAMPEN OM KLASEBOMBER


TUSEN TAKK FOR INNSATSEN VED ÅRETS TV-AKSJON

Foto: Kristine Lindberg

DE N NYE BR FORAN DR ØN N E N VIL E LIVET T IL AWA OG D E AN DR E I LAN DS BY EN

TILGANG TIL VANN FORANDRER LIVET ÅRETS VELLYKKEDE TV-AKSJON VIL REDDE MANGE LIV

Somalia opplever den verste tørkekatastrofen på 60 år. I de hardest rammede områdene har det knapt regnet på fire år. Over 60 prosent av familiene har mistet husdyrene sine på grunn av tørken. Uten kameler, geiter og sauer mister familier sitt levebrød, og de må trekke mot byene i håp om å få seg jobb. Med nærmere 70 prosent arbeidsledighet er kampen om arbeid hard. Norsk Folkehjelp er derfor takknemlig for den støtten vi har fått fra det norske folk. Vi har så langt i år samlet inn over 9 millioner kroner, og vårt hovedfokus er å sikre vannkilder til 54 landsbyer i Sool, Sanaag og Cayn regionene i Nord-Somalia.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, er overveldet over resultatet etter årets TV-aksjon: – Dette gir oss muligheten til å rydde enda mer land fritt for miner, klasebomber og blindgjengere som ligger igjen etter krig og konflikt. Vi er svært takknemlige for de bidragene som har kommet inn, og for alle de frivillige som har bidratt med tid og ressurser slik at denne store dugnaden kunne gjennomføres. Og så må vi få rette en stor takk til alle de virkelige heltene som hver dag gjør en livsviktig jobb i minefeltene, sier Liv Tørres.

Foto: Werner Anderson

Leder av mineavdelingen i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, er også svært fornøyd med årets innsamlingsresultat. – Norsk Folkehjelp har til nå ryddet flere millioner kvadratmeter land i lokalsamfunn hvor sivile bor. Men fortsatt er behovet for mine- og eksplosivrydding stort, og det er både svært kostbart og risikabelt å rydde opp etter krig. Med de innsamlede midlene fra TV-aksjonen vil vi være i stand til å rydde enda flere eksplosiver i områder hvor sivile er berørt. Tusen takk til alle som bidro til at årets TV-aksjon ble så vellykket. Det vil redde mange liv.

Awa har fire barn og bor i landsbyen Falidhyale i Sool regionen. Hun og de eldste barna går to ganger daglig til vannhullet som ligger 8 km unna. Om få uker vil en 250 meter dyp brønn stå klar kun 1 km fra landsbyen, og drillingen er i full gang. – Den nye brønnen vil gjøre livet mye lettere for alle i landsbyen, forteller Awa. Med en mer stabil vannkilde i nærheten av landsbyen kan innbyggerne igjen satse på husdyrhold og de sanitære forholdene vil bedres. De barna som før måtte hjelpe til med å bære vann får nå mulighet til å gå på skolen.


Foto: Espen Brekke Foto: Werner Anderson

VED BARNA ER HOPPENDE GLADE RSK NO AT ER ETT E ND ATE I SKOLEN RT LÆ ERK HAR P JEL FOLKEH SKOLEGÅRDEN MINEFRI

SØR-SUDAN ER ENDELIG BLITT EN SELVSTENDIG STAT Etter over 40 år med borgerkrig er Sør-Sudan endelig blitt en selvstendig stat. Den 9. juli i år ble det unge landet ønsket velkommen som FNs medlemsland nummer 193. Norsk Folkehjelp er den største bistandsorganisasjonen i Sør-Sudan og har arbeidet i solidaritet med folket der siden 1986. Mange mener at verden ikke ville ha fått en ny stat uten Norsk Folkehjelps innsats. Staten Sør-Sudan er ny og sårbar. Landet står overfor enorme utfordringer. Store deler av Sør-Sudan er fremdeles dekket av skjulte miner som ligger igjen etter den blodige borgerkrigen. Norsk Folkehjelp har siden 2004 fjernet tusenvis av landminer og trygget store områder. Det vil fremdeles ta mellom seks og syv år før Sør-Sudan er ryddet for miner. Styrking av demokratiet, matvaresikkerheten og jordbruksopplæring er også sentrale oppgaver fremover. Gjennom disse programmene bidrar våre lokale partnere til at folket selv bygger landet sitt og trygger sin egen fremtid.

NORSK FOLKEHJELP HAR 60 SANITETSGRUPPER SPREDT OVER HELE LANDET

NORSK FOLKEHJELPS 2 000 MANNSKAPER ER KLARE FOR Å REDDE LIV Norsk Folkehjelps mannskaper er der når mennesker er i nød på fjellet – også når redningshelikoptrene står parkert på bakken. Når noen går seg bort eller kommer til skade i fjellet, er det frivillige som rykker ut for å hjelpe. Norsk Folkehjelps 2 000 mannskaper er i beredskap og er klare for innsats for å redde liv: – 24 timer i døgnet. 365 dager i året. Også når forholdene gjør at redningshelikoptrene står på bakken rykker Norsk Folkehjelps frivillige ut. Det er trygt å vite hvis ulykken skulle ramme deg eller din familie. Alarmen går i gjennomsnitt annenhver dag, og Norsk Folkehjelp rykker ut på livreddende aksjoner i fjellet, i skogen, på sjøen og i byer. I tillegg har vi ansvaret for førstehjelpen på store arrangement som Norway Cup, Sentrumsløpet og på Utøya.


Foto: Scanpix

Foto: Werner Anderson

KLASEBOMBER FØRER TIL UMENNESKELIGE LIDELSER

FOR PALESTINERNE ER NØKKELEN SELVE SYMBOLET PÅ DET TAPTE HJEMLANDET

USA TAPTE OMKAMPEN OM KLASEBOMBER

PALESTINA HÅPER PÅ FN-SPORET

Med Norge i spissen avviste en gruppe på 50 land USAs kyniske forsøk på å undergrave konvensjonen som forbyr klasevåpen. Resultatet er at forbudet nå står enda sterkere. USA og andre land som fortsatt produserer eller har lagre med klaseammunisjon, har de siste to ukene i november forsøkt å presse gjennom en ny, svak internasjonal lov som ville ha tillatt fortsatt bruk av klaseammunisjon. Forhandlingene om den nye loven – som var ment å bli et alternativ til den eksisterende Oslokonvensjonen som forbyr klaseammunisjon – har pågått i fire år. Fredagen den 25. november var det endelig slutt.

Siden 1948 har det palestinske folket ventet på å få sitt eget land, men 20 år med forhandlinger har ennå ikke gitt dem et selvstendig Palestina. Derfor har de også mistet troen på en forhandlingsløsning. I håp om å skape en ny dynamikk gikk palestinernes president Mahmoud Abbas til FN i høst, med en søknad om at verdens land skal akseptere Palestina som FNs medlemsland nr. 194.

Oslokonvensjonen der Norsk Folkehjelp var en sentral aktør ble vedtatt i 2008 etter en prosess som ble initiert av Norge. Den forbyr bruk, produksjon og salg av all klaseammunisjon. Oslokonvensjonen har til nå blitt undertegnet av 111 land, inkludert noen av de største brukerne og produsentene de siste tiårene, som Storbritannia, Tyskland og Frankrike. 22 av 28 NATO-medlemmer har undertegnet konvensjonen.

31. oktober ble Palestina tatt opp som medlem i UNESCO, FNs organ for verdens kulturarv, utdanning og fredelig dialog. Dette er et viktig skritt for å beskytte palestinsk kulturarv, men også et diplomatisk gjennombrudd på den vanskelige veien mot å bli fullverdig medlem av FN. Israel straffer palestinerne for at de har bedt om internasjonal anerkjennelse, ved å bygge stadig nye bosetninger i rekordfart. Israel holder nå også tilbake store beløp som rettmessig er palestinernes egne skattepenger. Andre land med USA i spissen nekter nå å finansiere UNESCO. Med knapt flertall stemte Sikkerhetsrådet nylig nei til FNmedlemskap for Palestina. Saken blir fulgt opp i 2012.


Foto: Cecilia Skepp-Antonisen

DE TO VENNINNENE MONDELINE (15) OG JARDINE (12) HAR TRE TIMERS SKOLEVEI HVER VEI. DE HAR FREMTIDS DRØMMENE KLARE

NY SKOLE ETTER JORDSKJELVET I HAITI - Jeg vil bli språklærer. Fransk, spansk og engelsk er yndlingsfagene mine, sier Jardine (12) som er ett av flere barn som snart får flytte inn i nytt skolebygg i byen Lobto Tou. Jardine og resten av de 250 elevene i alderen 4–19 år gleder seg til å ta i bruk den nye skolen som snart står klar. Frem til da foregår undervisningen i et lite og trangt skur av bølgeblikk. Den nye skolen er solid og bygd på høyden slik at den også kan brukes i regnperioden da det ofte blir flom. Klasserommene er forbausende svale og behagelige på grunn av mange små luftehull i veggene som beskytter mot den stekende heten utenfor. Med de store vinduene får elevene godt med lys, og kan også nyte utsikten av det vakre landskapet utenfor. I området bor flere som har mistet alt de eide i jordskjelvet. Mange av elevene har flere timers skolevei, og må gå hjemmefra allerede i grålysningen for å rekke skolen i tide. De går helst sammen med sine venner og småprater, og mange passer på å gjøre dagens lekser. Selv om skoleveien er lang er elevene motiverte og vet hva de ønsker å bli.

SKATTEKVITTERING 2011 Støtte til Norsk Folkehjelp gir skattefradrag på 28% på gaver mellom kr 500 og kr 12 000. For at du skal få skattefradrag for gaver du har gitt i år, må vi motta ditt fødselsnummer (11 siffer) innen januar neste år. Dette kan du sende sammen med navn og adresse per e-post: folkehjelper@folkehjelp.no eller ring: 22 03 77 00.

/Norsk_Folkehjelp_Nyhetsbrev_2-2011_A5_final-1  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Norsk_Folkehjelp_Nyhetsbrev_2-2011_A5_final-1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you