Page 1

Deres ref:

Til Landsmøtedelegatene

Vår dato: 22.06.2011

Vår ref: Anne Cathrine Seland

Kjære landsmøtedelegat Vi har fått melding om at du skal være delegat på Landsmøtet til Norsk Folkehjelp som gjennomføres 26.-28.august på Thon hotell Arena på Lillestrøm. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en viktig og flott helg. Vi ønsker å informere om noen saker som er viktig å kjenne til. Les hele dette brevet nøye og fyll deretter ut opplysningsskjema, dette må returneres til Norsk Folkehjelp innen 15.juli! Hvis du ikke lenger er delegat eller må melde forfall til møtet, så må du varsle Norsk Folkehjelp og ditt lag om dette umiddelbart! Hvordan komme til hotellet Thon Arena, Lillestrøm Hotellet ligger få minutters gange fra Lillestrøm jernbanestasjon hvor både flytog og vanlige tog stopper. Det er begrenset med p-plasser rundt hotellet, men se opplysningsskjema. Det settes ikke opp fellestransport så alle delegater må selv komme til hotellet. Adressen er Nesgata 1, 2000 Lillestrøm. Reisefordeling Alle sentrale aktiviteter i Norsk Folkehjelp gjennomføres med reisefordeling. Dette er et virkemiddel for å sikre at folk fra alle deler av landet kan delta på landsmøtet. Ved tidligere aktiviteter har reisefordelingen blitt ca. kr 1200.- per person. For at reisefordelingen skal bli så lav som mulig, ber vi om at billetter til fly og tog bestilles så tidlig som mulig og til lavest mulige priser. Vi forbeholder oss retten til å justere krav, hvis de er bestilt kort tid før møtet og har høye kostnader. OBS! Reisefordelingen skal gjøres opp på landsmøtet og dermed må alle delegater i samråd med laget/region/forbund ta med penger for å gjøre opp reisefordelingen. Dette gjelder spesielt for de som har lave reisekostnader.

Norsk Folkehjelp PB-8844 Youngstorget N-0028 OSLO Besøksadresse Storgt. 33 A

Telefon +47 22 03 77 00 Telefaks +47 22 20 08 70

Webside www.folkehjelp.no E-post Norsk.folkehjelp@npaid.org

Bankgiro 1503 18 47793 Givertelefon 82043088 Side 1/2


Betaling for deltakelse på landsmøtet Styret har vedtatt at alle lag har rett til en (1) representant som får bokostnadene dekket av styret. For delegat 2 og delegater fra regioner eller kollektive foreninger, så må bokostnadene gjøres opp på forhånd. Vi ber om at du i samråd med laget/region/forbund innbetaler kr. 4165.- ved enkeltrom eller kr 3765.- ved dobbeltrom for deltakelse på Landsmøtet. Dette dekker overnatting, alle måltider inkludert landsmøtemiddagen. Det dekker ikke kostnader som føres på rommet av den enkelte delegat. Innbetalingen som gjøres av laget/region/forbund skjer til konto nr. 1503.18.47793 og merkes med LM + lag/region/forbund +navn på delegat(er). Frist for innbetalingen er 15.august. Kvittering for innbetaling må tas med til landsmøtet. Norsk Folkehjelp vil deretter gjøre opp med hotellet for alle. Personlig informasjon Vedlagt dette brevet ligger et opplysningsskjema hvor du må fylle ut informasjon om deg selv. Dette vil benyttes i kontakten med hotellet og andre samarbeidspartnere for at du skal få en best mulig opplevelse av landsmøtet. Her ber vi om svar på om man ønsker enkelt eller dobbel rom, allergier eller andre ting. Fristen for innsendelse av opplysningsskjema er 15.juli. Overnatting før eller etter landsmøte Det er ikke lagt opp til at noen delegater skal bo på hotellet fra torsdag til fredag, men vi har reservert noen rom til dette formålet. Dette må imidlertid den enkelte deltaker selv avtale og bekoste. Prisen for overnatting fra torsdag fredag er kr. 1195.- i enkelt rom og 700.- i twin/dobbeltrom. Har du spørsmål om praktiske ting rundt landsmøtet, så kan du kontakte Per Øivind Eriksen 982 29 541 eller per.eriksen@npaid.org

Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp Anne Cathrine Seland organisasjonssjef

Side 2/2

/Landsmtedelegaterbrevmedopplysningsskjemavedrrendelandsmteiaugus  

http://norskfolkehjelp.no/filestore/Landsmtedelegaterbrevmedopplysningsskjemavedrrendelandsmteiaugust2011.pdf