Page 1

Deres ref:

Til Landsmøtedelegatene

Vår dato: 08.07.2011

Vår ref: Finn Erik Thoresen

Landsmøtedokumenter Med henvisning til vedtektenes § 11.3.G oversendes saksliste, program og landsmøtedokumenter. Dokumentene sendes elektronisk. Vedlagt ligger:  Styrets foreløpige forslag til landsmøteprogram  Styrets innstilling på innkomne forslag  Styrets innstilling på fordeling av kontingent  Styrets innstilling til organisasjonsendringer  Styrets innstilling til vedtekter  Styrets innstilling til prinsipprogram  Styrets innstilling til overordnede prioriteringer i landsmøteperioden Alle dokumentene oversendes elektronisk, men vil foreligge i papirversjon ved landsmøtets åpning. Regnskap og styrets beretning samt valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt til møtet. Årsrapportene for landsmøteperioden finnes på Norsk Folkehjelp sine nettsider. http://www.folkehjelp.no/no/Arbeid_i_Norge/Medlem/Landsmote_2011/ Har du spørsmål om praktiske ting rundt landsmøtet, så kan du kontakte Per Øivind Eriksen 982 29 541 eller per.eriksen@npaid.org

Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp

Finn Erik Thoresen styreleder

Norsk Folkehjelp PB-8844 Youngstorget N-0028 OSLO Besøksadresse Storgt. 33 A

Orrvar Dalby generalsekretær

Telefon +47 22 03 77 00 Telefaks +47 22 20 08 70

Webside www.folkehjelp.no E-post Norsk.folkehjelp@npaid.org

Bankgiro 1503 18 47793 Givertelefon 82043088 Side 1/1

/Landsmtedelegaterbrevmedlandsmtedokumentertillandsmteiaugust2011  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Landsmtedelegaterbrevmedlandsmtedokumentertillandsmteiaugust2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you