Page 1

     Lørenskog      

Postboks 436   1471  Lørenskog   Mobil  99  50  94  91  

Invitasjon til  Førstehjelpskurs  

Norsk Grunnkurs  i  Førstehjelp  lørdag  26.  januar  (9.00  –  15.00)   i  våre  lokaler  på  Sørlihavna.     Kurset  er  gratis  for  våre  medlemmer  og  er  ”inngangsbilletten”   til  alle  andre  kurs  i  Norsk  Folkehjelp.     Dette  er  et  6  timers  kurs  som  tar  for  seg  følgene  temaer:   • • • • • • • • •

Vurdering av  syke  og  skadde;  varsling  av  113   Pasienten  reagerer  ikke;  sikring  av  luftveier   Pasienten  puster  ikke  normalt;  HLR-­‐teknikk   Fremmedlegemer   Akutte  hjertesykdommer   Undersøkelse  av  en  skadet  person   Tiltak  ved  trafikkulykke   Førstehjelp  ved  blodtap   Førstehjelp  ved  daglige  hendelser:  forbrenning,  sår,  brudd,  ytre   blødning  

Påmelding  snarest  til:   Inger  Furmyr,  e-­‐post:  inger@furmyr.no   mobil:  90016241,  eller   sanitet@nflorenskog.no     Med  vennlig  hilsen  

Norsk Folkehjelp  Lørenskog  

invitasjontilngfkurs2013  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/invitasjontilngfkurs2013.pdf