Page 1

Lørenskog Søk-­‐  og  redningsgruppa  

Invitasjon til kurs i Søk og Redning Kurset skal utdanne og godkjenne mannskaper til bruk i operativ tjeneste for Norsk Folkehjelp i den norske redningstjenesten på barmark. For å delta på kurset må man ha gjennomført 6 timers førstehjelpskurs (NGF), samt en opptaksprøve i orientering (tilbud om dette vil bli gitt i løpet av vinter / vår 2013). Kurset er gratis for medlemmer av Norsk Folkehjelp Lørenskog. Kurset vil bli avholdt i våre lokaler på Sørlihavna i Lørenskog og vil være en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, praktiske øvelser og egenstudier.

Tirsdag 29/1 kl.18.00 - 21.00: Norsk Redningstjeneste og personlig bekledning og sikkerhet Tirsdag 5/3 kl. 18.00 - 21.00: Sambandstjeneste og søk Tirsdag 23/4 kl.18.00 - 21.00: Orientering Lørdag 4/5 kl. 9.00 - 15.00: Orientering og TASS (Transport av syke og skadde) og samband, praktiske øvelser Søndag 5/5 kl. 9.00 - 16.00: Orientering og TASS (Transport av syke og skadde) og samband, praktiske øvelser, pluss test og avslutning. Kurset vil gi nødvendig kompetanse for å delta i søk og redningsaksjoner på barmark for Norsk Folkehjelp i den norske redningstjenesten. I tillegg vil kurset gi nyttig og viktig kompetanse for ferdsel i skog og mark og et aktivt friluftsliv.

Bruk muligheten til å få verdifull kompetanse som gir grunnlag for en meningsfull fritid.

Påmelding til: Tom Hetty Olsen e-post tomhetty@hotmail.com mobil: 48272445 eller til sanitet@nflorenskog.no

Invitasjontilkursiskogredning2013  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Invitasjontilkursiskogredning2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you