Page 1

Au Pair Center/On Equal Terms Velkommen til åpning av Norsk Folkehjelps informasjon- og rådgivningstjeneste for au pair og vertsfamilier Mandag 28. januar 2013, kl.17.00 Keysersgate 15, Oslo Vi samles til et hyggelig møte for å markere at Norge har fått sin egen informasjon- og rådgivningstjeneste for au pairer og vertsfamilier. Det vil bli taler, enkel bevertning og en mulighet for å bli kjent med hva senteret kan tilby. Program: Velkommen v/Øystein Sassebo Bryhni, kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet Pål Lønseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdep. Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp Gerd Eva Volden, seksjonsleder kontor og adm. i Fagforbundet Lysette Joy Noble, tidligere Au Pair Magnhild Otnes, daglig leder Au Pair Center/On Equal Terms, ønsker velkommen til Café for au pairer

For spørsmål, ta kontakt med Lise Mensner, rådgiver i Norsk Folkehjelp, på tlf 922 55 419

invitasjonpningaupairsenteret  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/invitasjonpningaupairsenteret.pdf

Advertisement