Page 1

SØKNADSSKJEMA

Personlige opplysninger: Navn: Adresse: Telefon nr: E- mail: Alder: Språk: Tilhører Norsk Folkehjelp lokallag:

Under finner du noen spørsmål vi ønsker du skal svare på: 1. Hva er frivillighet for deg? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Hva består ditt frivillige arbeid av? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Hvor lenge har du vært frivillig innen inkludering og flyktningarbeid? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Hvor ofte utfører du frivillig arbeid? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Hva er din motivasjon for å utføre frivillig arbeid i dag og fortsette med det videre? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Hvilken erfaring har du med internasjonale samarbeidsprosjekter? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7. Hva ønsker du å lære av partner organisasjonene i Frivillighet uten grenser prosjektet? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8. Hva ønsker du å lære mer om for å utføre ditt frivillige arbeid enda bedre? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fristen for innlevering er 01.mars 2012, den sendes på e-mail til lmensner@npaid.org


/Frivillighetutengrenser-Sknadsskjema3  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Frivillighetutengrenser-Sknadsskjema3.pdf

Advertisement