Page 1

HAR DU LYST TIL Å MØTE FRIVILLIGE FRA TSJEKKIA, TYRKIA OG TYSKLAND FOR Å DISKUTERE INKLUDERING OG FLYKTNINGARBEID? Frivillige inviteres til kunnskapsuteksling i Oslo 22. til 23. Mars. Møt andre frivillige fra Tyskland, Tyrkia og Tsjekkia i Praha. Søknadsfrist 01. Mars. Norsk Folkehjelp har fått Eu midler fra Grundtvig Læringspartnerskap til prosjektet OPEN, det norske navnet er Frivillighet uten grenser. Sammen med deltakere fra organisasjoner i Tyskland, Tsjekkia og Tyrkia kan du diskutere, leke og lytte til interessante fremlegg innen inkludering- og flyktningarbeid. Workshop i Oslo 22 til 23. mars er siste Workshop i en rekke på 4. Tidligere har vi vært i Istanbul, Tübingen og Praha. Samarbeidsorganisasjonene Asylzentrum Tûbingen e.v - www.asylzentrum-tuebingen.de , The Organisation for Aid to Refugees - www.opu.cz, Toplum Gönüllülero Vakfi - www.tog.org.tr Norsk Folkehjelp - www.npaid.org Prosjektets mål og strategi Målet for prosjektet “Frivillighet uten grenser” er å utvikle det frivillige arbeidet i Norsk Folkehjelp. Gjennom internasjonalt samarbeid og kunnskapsutveksling med lignende aktører i andre land finne inspirasjon av andres erfaringer og overfører disse til egne prosjekter, for på den måten å forbedre praksis i egen setting. Dette oppnås gjennom forskjellige delmål:   

Få kjennskap til hvordan partner organisasjonene arbeider med sine frivillige. Se på hvordan organisasjonene fordeler sitt arbeid mellom de som er ansatt og de som utfører frivillig arbeid. Ved å oppnå praktisk erfaring


    

Få kunnskap om de forskjellige måtene å jobbe på, metodene som benyttes, ”beste praksis” i forskjellige internasjonale settinger. Sammenligne de forskjellige organisasjonenes strukturerer sitt arbeid med frivillige og diskutere fordeler og ulemper med hver praksis. I etterkant av workshop rekken utarbeides en ” beste praksis” håndbok. Tilpasse og implementere den ” beste praksisen” til de respektive landenes setting. Spre den oppnådde kunnskapen med personer/ institusjoner i hver av organisasjonenes nettverk.

Erfaringer fra tidligere Workshops i Tyrkia, Tyskland og Tsjekkia Tilbakemeldingene fra de norske deltakerne etter samlingene og møtet med frivillige fra partnerorganisasjonene er entydig positive. Solfrid P. Viset fra NF lokallag Ålesund sier hun er glad over anledningen til å få nye opplevelser som inspirerer til samarbeid og nye måter å utføre sitt frivillige arbeid på. Les mer om hvordan deltagerne lot seg inspirer på: http://www.folkehjelp.no/no/Nyheter/2011/?module=Articles&action=Article.publicShow&ID= 17162 Hvem kan søke Alle som er medlem i Norsk Folkehjelp og engasjerer seg innen vergearbeid, inkluderingsarbeid eller asyl- og flyktningpolitikk. Hvis du ikke er medlem av Norsk Folkehjelp, men er engasjert i de overnevnte tema, kan du melde deg inn i dag og få anledning til å søke. Utgifter som dekkes av Norsk Folkehjelp Midlene fra Grundtvig dekker deltakernes reise og overnattingsutgifter samt frokost og lunsj. Middag, sightseeing og lommepenger dekkes av den enkelte. Hva forventes av deg som deltaker både under og etter møtet i Praha Det vil være 4 til 6 deltagere fra hver organisasjon. Er du en av disse forventer vi at du er en aktiv deltaker under workshopen, at du besvarer de skriftlige oppgavene som blir gitt deg og at dette formidles både muntlig og skriftlig tilbake til hovedkontoret og ditt regionskontor. Prosjektets arbeidsspråk er engelsk. Hvordan søker du for å delta i Oslo. Ønsker du mer informasjon kontakt Lise Mensner, 45211900, e-post: lmensner@npaid.org Du må svare på vedlagte skjema og sende det elektronisk til lmensner@npaid.org senest 01. mars 2012.

/Frivillighetutengrenser-invitasjontilOslo  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Frivillighetutengrenser-invitasjontilOslo.pdf

/Frivillighetutengrenser-invitasjontilOslo  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Frivillighetutengrenser-invitasjontilOslo.pdf

Advertisement