Page 1

Oversikt over drukningsulykker 2012

Fylkesvis fordeling 2011 Øs Januar Februar Mars April Mai Juni 1. halvdel Juni 2. halvdel Juli 1. halvdel Juli 2. Halvdel August 1. halvdel August 2. halvdel September Oktober November Desember Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

SF

MR

S-T

N-T

No

Tr

Fi

Sv

Tot

1 1 1 1

1 2

2

2

1

2

1 1 1 1

2 4

2 1

2 5

1

1

1 1

1 1 1

1 1 1

1

1

1

2 1

1

1

1 1

1 2

3

1

2

1

1

6

5

1

1

3

1

1

3

3

2

8

4

3

1

3

5

4

1 9

1

1 4

3

0

1 1 3 10 7 3 6 9 5 4 5 8 1 4 2 69

Fordeling kjønn 2011 Jenter Jenter Gutter Gutter Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn

Antall

0 - 7 år 8 - 14 år 0 - 7 år 8 - 14 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år ukjent

Bosted Norge 1

1

1 1 4 4 6 1 12 5 18 15 1 69 Sum

Totalt

Utlandet

1 1 4 3 6 1 10 4 18 14 1 64

autist/asylsøker

1 Thailandsk

2 Ensl.mindreårig asylsøker 1 Afghaner Mann usikker i stamp 1 Estlender 5

Fylkesvisfordeling 2012 Øs Januar Februar Mars April Mai Juni 1. halvdel Juni 2. halvdel Juli 1. halvdel Juli 2. Halvdel August 1. halvdel August 2. halvdel September Oktober November Desember Totalt

Årsak 2011 Gjennom is Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann Under bading Dykking Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

SF

MR

S-T

1 1

1

1

5

He 1

1

2

Op

1

1

1

Bu 1 1

1

0

Ve 1

0

Te 1 1

1

A-A 2 1

0

V-A

3

Ro

1

1

6

Ho 2 1

0

SF

1

MR

2

1

S-T

1

N-T

1

1 1

4

2

2

2

3

No

2

Tr

3

Fi

1

1

6

1

2

1

2

2

1

1 6

1 5

1

9

1

9

1 4

1 1 3

1 1

1

2 3

1 3

2

8

4

3

3

1 2

5

4

1 1

0

Sv

1 1

1

1

Tot

6

2

2

Ak

Sv

1

1

Os

Fi 2

1

1

Øs

Tr

1

2

1

No

1 1

1 1

N-T 1

3

4 1 3 2 3 0 8 0 12 0 0 0 0 0 0 33

Tot. 2 14 5 1 0 0 35 0 3 9 0 69

Fordeling kjønn 2011 Jenter Jenter Gutter Gutter Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn Totalt

Antall

0 - 7 år 8 - 14 år 0 - 7 år 8 - 14 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år 15 - 25 år 26 - 40 år 41 - 60 år 61 år ukjent

Bosted Norge

Utlandet

1 1 2 1 2 7 5 5 4 5 33 Sum

1 1 1 8 2 2 1 4 1 21

7 Tjekkia, 4xPolen, Georgia, Storbritannia 4

1 12


Årsak 2012

Øs

Gjennom is Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann Under bading Dykking Seilbrett/rafting Kano/kajakk Fritidsbåt Yrkesbåt Bil i sjø/vann Andre årsaker Totalt

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

A-A

V-A

Ro

Ho

SF

MR

S-T

N-T

No

Tr

Fi

Sv

Tot.

1 1 1

1

2

1 1 3

1

1

1

1 4

1

1 1

2

1 1 1

1

2 5

2

3

1

0

1 1

0

1 3

0

6

0

1

1

1 2

0

1 2

2

3

0

1 2 4 3 0 6 8 2 0 7 33

2011 Kjønn/alder - fylke

Øs

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

P 0 - 7 år

AA

VA

Ro

Ho

1

SF

MR

ST

NT

No

Tr

Fi

Sv

Tot

1

2

P 8 - 14 år

0

G 0 - 7 år

0

G 8 - 14 år

1

K 15 - 25 år

1

1

2

K 26 - 40 år

1

K 41 - 60 år

1

1

2

1

1

3

1

3

1

6

K 61 -

1

M 15 - 25 år

1

3

2

1

M 26 - 40 år M 41 - 60 år

2

M 61 Totalt

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

2

7

5

1 2

8

1

4

3

0

1

1

1

1 3

3 1

3

5

4

1

2

13

1

7

1

18

4

1

1

9

4

3

15 0

69

2012 Kjønn/alder - fylke

Øs

Os

Ak

He

Op

Bu

Ve

Te

AA

VA

Ro

Ho

SF

MR

ST

NT

No

Tr

Fi

P 0 - 7 år

Sv

Tot

1

P 8 - 14 år

1

1

1

G 0 - 7 år

0

G 8 - 14 år

1

K 15 - 25 år

1

K 26 - 40 år K 41 - 60 år

1 1 2

2

1

1

K 61 M 15 - 25 år

1

M 26 - 40 år

1

2

M 41 - 60 år

1 4

1

1

1

2 1

1

6

1

1

M 61 -

8 1

1

1

Ukjent alder Totalt

2

1

4 2

1

2

3

5

1 1

1

2

5

2

1

0

0

1

0

3

6

0

1

1

2

1

1 0

33


2011 Årsak - kjønn/alder

P0-7

P 8 - 14

G0-7

G 8 - 14 K 15 - 25 K 26 - 40 K 41 - 60 K 61 -

Gjennom is

M 15 - 25 M 26 - 40 M 41 - 60 M 61 -

1

Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann

1

1

4

Under bading

Tot

1

1

2

3

1

1

2

1

1

5

1

1

Dykking

3

14

Seilbrett/rafting

0

Kano/kajakk

0

Fritidsbåt

1

2

2

6

3

10

11

35

Yrkesbåt

0

Bil i sjø/vann

2

1

Andre årsaker

1

Totalt

1

0

1

1

3

3

7

0

3

3

1

3

1

9

14

6

18

15

69

2012 Årsak - kjønn/alder

P0-7

P 8 - 14

G0-7

G 8 - 14 K 15 - 25 K 26 - 40 K 41 - 60 K 61 -

M 15 - 25 M 26 - 40 M 41 - 60 M 61 - Ukjent alder Tot

Gjennom is

1

Fall fra land/brygge i elv/sjø/vann

1

1

1

Under bading

1

1

2

2

Dykking

4 2

1

3

Seilbrett/rafting

0

Kano/kajakk Fritidsbåt

1

1

3

Yrkesbåt

4

2

1

1

1

6 1

8

1

2

Bil i sjø/vann

0

Andre årsaker Totalt

2 1

1

0

1

0

2

2

1

1

1

1

1

7

8

4

1 5

7 33


statistikk2012-endjuly2  
statistikk2012-endjuly2  

http://www.folkehjelp.no/filestore/statistikk2012-endjuly2.pdf

Advertisement