Page 1

THEATER OP DE MARKT SPONSORDOSSIER 15de editie internationaal openluchttheaterfestival Gaststad Hasselt 9 t.e.m. 12/08/2012


Blz

3

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt

Inhoud Theater op de Markt in de pers

4

1. THEATER OP DE MARKT 2012

5

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

5 5 5 6 6

Theater op de Markt Waarom een openluchttheaterfestival? Een kwalitatief sterk en toegankelijk festival Financiële situatie Programma Theater op de Markt 2012

2. COMMUNICATIEPLAN & PUBLIEKSWERKING

7

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

7 7 7 8 8 8

Festivalpromotie Informatiedrukwerk, website en social media Visibiliteit & publieksacties Mediasponsoring Persaandacht Public Relations

3. WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?

9

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

9 9 9 9

Hoofdsponsor Sponsor Cosponsor Servicesponsor

4. ORGANISATIE THEATER OP DE MARKT

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012

10


Blz

4

Blz

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt

Theater op de Markt in de pers

1. THEATER OP DE MARKT 2012

”Theater op de Markt heeft zijn Limburgse gezelligheid weten te bewaren voor artiesten en publiek, niettegenstaande het is uitgegroeid tot een internationaal kunstenfestival met een steeds breder én verdiepend palet.” - Liv Laveyne in Knack “Ik wil een pleidooi houden voor Theater op de Markt, een werkelijk onovertroffen festival, dat weliswaar in het Neerpeltse Dommelhof is uitgebroed en een provinciaal initiatief is, maar nu om de twee jaar in augustus toch maar mooi de Limburgse hoofdstad aandoet. Nergens in Hasselt is, diep in augustus, zoveel elders als hier. Het heeft te maken met de hunker van een mens naar iets paradijselijks. En met het feit dat het verwerven daarvan enkel kan middels fantasie.” - Luuk Gruwez in De Morgen “Het theater van de middeleeuwen verhuisde van de kerk naar de markt. Net al toen verhuist het theater ’s zomers graag van de cultuurtempels naar pleinen of grasvelden. Theater op de Markt mag zich tot de Europese top van zulke evenementen rekenen.” - Liv Laveyne in De morgen “Honderdduizend mensen vonden de vorige editie de weg naar Theater op de Markt en daar zijn goede redenen voor.” - De Standaard “Het hoogtepunt van de Hasseltse cultuurzomer. De gezellige, drukke sfeer in de Hasseltse binnenstad is genieten.” - Het Belang van Limburg “Een festival om duimen en vingers bij af te likken. Niet enkel voor kenners, maar ook voor het grote publiek.” - Het Nieuwsblad “Theater op de Markt is uitgegroeid tot een topevenement voor de liefhebbers van straattheater. Daardoor geniet het festival intussen het blindelings vertrouwen van het publiek.” - Het Laatste Nieuws -

1.1. Theater op de Markt De formule van Theater op de Markt bestaat uit een zomerfestival voor openluchttheater tijdens de even jaren en een herfstfestival voor circustheater in de oneven jaren. Het zomerfestival heeft de stad Hasselt als vaste stek, het herfstfestival vindt plaats op het domein van Dommelhof in Neerpelt. Theater op de Markt kiest voor een alternerende formule om steeds een kwaliteitsvol programma aan te kunnen bieden aan het publiek. Doorheen het jaar ondersteunt Theater op de Markt een aantal veelbelovende producties van zowel aanstormend talent als van gevestigde waarden in het vak. Theater op de Markt ondersteunt gezelschappen op verschillende manieren. De thuisbasis van het festival, het domein van Dommelhof in Neerpelt, stelt repetitieruimtes ter beschikking en artiesten kunnen in Dommelhof in residentie verblijven. Daarnaast kan Theater op de Markt ook productionele, logistieke en financiële steun bieden tijdens het creatieproces. De nieuwe producties die hieruit voortvloeien krijgen vaak ook een plaats binnen het festivalprogramma. Theater op de Markt kan daarom beschouwd worden als creatiefestival dat waardevolle initiatieven uit binnen- en buitenland kansen biedt en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het openlucht- en circustheater in Vlaanderen en Europa. In de zomer van 2012 vindt het tweejaarlijks internationaal openluchttheaterfestival van Theater op de Markt plaats in Hasselt. Dit sponsordossier focust enkel op het zomerfestival dat een staalkaart wil brengen van het mooiste openluchttheater van het moment uit België, de buurlanden en ver daarbuiten. In 2012 vindt het zomerfestival plaats van 9 t.e.m. 12 augustus.

1.2. Waarom een openluchttheaterfestival? Het maatschappelijk belang van theater en cultuur in het algemeen behoeft geen betoog. Toch vindt duidelijk niet iedereen de weg naar culturele activiteiten in schouwburgen of culturele centra. Theater op de Markt brengt openlucht- en circustheater ‘buiten de muren’ voor een zo breed mogelijk publiek en sloopt daarmee de drempel die een aantal mensen ervan weerhoudt cultuur in de daarvoor bestemde tempels en centra te beleven. Theater op de Markt mikt op een zo ruim mogelijke doelgroep en de voorstellingen, waarin tekst vaak minder belangrijk is dan het visuele aspect, trekken zelfs publiek van over de taal- en landsgrenzen. Het tweejaarlijks zomerfestival van Theater op de Markt kan ondertussen rekenen op meer dan 100.000 bezoekers! Gezinnen, dagjes- en cultuurtoeristen, cultuurliefhebbers, theaterkenners en organisatoren zakken om de twee jaar af naar Hasselt voor het beste uit het internationale openlucht- en circustheater. Dat Theater op de Markt de drempel zo laag mogelijk tracht te houden, blijkt evenees uit de ticketprijzen van de voorstellingen. Het programma wordt grotendeels opgebouwd rond gratis voorstellingen en de ticketprijzen van betaalvoorstellingen wordt bewust erg laag gehouden, zodat iedereen van het uitgebreide aanbod kan genieten. Openluchttheater is vaak erg spectaculair en biedt tegenwoordig meestal een visuele mix van verschillende disciplines uit de podiumkunsten. Openluchttheater verwierf de afgelopen jaren een plaats binnen de wereld van het theater en wordt tegenwoordig terecht tot de kunsten gerekend. Het circus wint de laatste jaren enorm aan populariteit en de Vlaamse overheid onderneemt verschillende acties om dat zo te houden en te stimuleren. Mensen gaan nog steeds graag naar het circus en de verklaring hiervoor is wellicht eenvoudig: tegenover de onttovering van het wereldbeeld verdedigt het circus hardnekkig het bestaansrecht van magie en illusie, tegenover de toenemende rationalisering en planning verheerlijkt het circus het irrationele en het onverwachte. Vanuit dat perspectief heeft onze huidige samenleving misschien meer dan ooit nood aan de romatiek van het circus.

1.3. Een kwalitatief sterk en toegankelijk festival Sinds jaren rekenen kenners Theater op de Markt tot de Europese top van theaterfestivals. Theater op de Markt staat bekend als kwaliteitsfestival waarbij alle aandacht gecentreerd wordt rond voorstellingen van topniveau met een eigen signatuur. Voor Theater op de Markt wordt het allerbeste uit Europese festivals in o.a. Aurillac, Chalon, Oerol en Valladolid gebundeld met Belgische toppers en nieuwe voorstellingen die geproduceerd worden met steun van Theater op de Markt. Op die manier ontstaat een programma dat enig is in zijn soort en waarbij artistieke kwaliteit, originaliteit en vernieuwing hoog in het vaandel gedragen worden. Het zomerfestival van Theater op de Markt ontvangt daarom elke editie een 100-tal programmatoren uit verschillende landen die het festival scouten op voorstellingen voor hun eigen festival.

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012

5


Blz

6

Blz

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt Daarnaast is Theater op de Markt een publieksfestival dat steeds alles in het werk stelt om het publiek de kans te geven de voorstellingen zo intens mogelijk te beleven. Veel aandacht gaat daarbij uit naar kijkcomfort: Theater op de Markt tracht de luxe van de schouwburg steeds te vertalen naar de tribunes van circustenten of andere minder voor de hand liggende locaties. Voor Theater op de Markt worden moeite noch middelen gespaard op het vlak van publiekscomfort, de –communicatie en het onthaal. Theater op de Markt bewijst dat kwaliteit en publieksvriendelijkheid hand in hand gaan. Het publiek relateert het festival aan kwaliteit en degelijkheid en daarom trekt Theater op de Markt een bijzonder gevarieerd publiek aan. Het sterke en tegelijkertijd toegankelijke programma spreekt daarbij niet enkel het publiek uit de regio aan, het kwaliteitsaanbod trekt eveneens publiek van buiten Limburg aan dat heel doelbewust keuzes maakt uit de vele parels van het festival.

1.4. Financiële situatie Theater op de Markt is een initiatief van de provincie Limburg, die eveneens in belangrijke mate instaat voor de financiering van het festival. Daaruit blijkt duidelijk dat het bestuur van de provincie het culturele belang van Theater op de Markt onderschrijft en ten volle gelooft in de artistieke meerwaarde die Theater op de Markt binnen het Limburgse cultuuraanbod creëert.

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt

2. COMMUNICATIEPLAN & PUBLIEKSWERKING 2.1. Festivalpromotie Door middel van een opvallende campagne wordt Theater op de Markt bekendgemaakt aan het brede publiek, de pers en professionelen uit de theaterwereld. We informeren onze doelpublieken over het festival (datum, locatie, programma, praktische info), benadrukken dat Theater op de Markt een topper is in zijn soort en zetten aan het festival te bezoeken. Theater op de Markt wordt voorgesteld als ‘sterk merk’, een feestelijk evenement, met een zekere artistieke en nostalgische sfeer. De campagne is gericht op de regio Limburg, maar zeker ook de rest van Vlaanderen, België en de buurlanden. Het internationale karakter van het festival – Theater op de Markt wordt steeds druk bezocht door buitenlandse programmatoren en professionelen – vereist meertalige communicatie. Voor het ontwerp van de festivalcommunicatie wordt beroep gedaan op jong talent uit de grafische sector. Het ontwerp wordt volledig doorgetrokken in alle communicatie, wat zorgt voor herkenbaarheid. Het informatiedrukwerk legt veel nadruk op het imago van Theater op de Markt als bakermat van nieuwe creaties die ontstonden met steun van Theater op de Markt.

2.2. Informatiedrukwerk, website en social media

Het Provinciaal Domein Dommelhof werkt op inhoudelijk-artistiek vlak zelfstandig van de provincie Limburg en staat in voor de prospectie, programmatie en organisatie van het festival. Theater op de Markt slaagt er steeds in zich door middel van een sterk imago te profileren als een volwaardige speler binnen de internationale cultuurmarkt. De provincie Limburg hecht veel belang aan het stimuleren van cultuur maar dient bij de investering in Theater op de Markt uiteraard rekening te houden met de perken van de eigen begroting. Hoewel Theater op de Markt als erkend festival in het kader van het kunstendecreet eveneens gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap, blijven de middelen in belangrijke mate ontoereikend zonder sponsoring van de privé-sector.

Informatief drukwerk ter aankondiging van data, praktische zaken en de volledige programmatie (bv postkaart, affiches en programmaboek) worden zo breed mogelijk verspreid in culturele centra, bibliotheken, horeca, toeristische infopunten, via directe mailing, … in de regio en daarbuiten.

Een festival op de schaal en het niveau van Theater op de Markt vereist een zware financiële input. Kwaliteitsvoorstellingen uit Europa en ver daarbuiten zijn vaak erg duur en artistieke kosten nemen daarom de grootste hap uit de begroting. Daarnaast dienen ook steeds zware kosten voor techniek en communicatie ingecalculeerd te worden om de harmonie tussen kwaliteit en publieksvriendelijkheid te handhaven. Financiële middelen uit de privé-sector zijn daarom absoluut noodzakelijk om het culturele aanbod van Theater op de Markt te kunnen garanderen.

Social media als facebook, twitter en flickr zijn handige instrumenten om zeer gericht en bovendien kosteloos publiek te bereiken. Deze nieuwe media worden zoveel mogelijk ingezet om de communicatie van Theater op de Markt te ondersteunen: het publiek wordt warm gemaakt voor het festival en tegelijkertijd op de hoogte gehouden van alle nieuws omtrent Theater op de Markt. Door middel van bv QR-codes biedt Theater op de Markt ook handige tools (oa gps-gestuurde plattegrond) voor gebruikers van smartphones.

1.5. Programma Theater op de Markt 2012 Het programma van Theater op de Markt 2012 is uiteraard nog niet volledig rond. Het hele jaar door zoekt ons team naar voorstellingen die het verschil maken in binnen- en buitenland. Eigen coproducties zijn daarbinnen zeer belangrijk. Zoals hierboven vermeld, gaat Theater op de Markt steeds voor kwalitatief sterke voorstellingen met een eigen signatuur. Het programma draagt artistieke kwaliteit, originaliteit en vernieuwing hoog in het vaandel. Enkele gezelschappen waarmee onderhandelingen lopende zijn voor Theater op de Markt 2012: Theater Froe Froe (BE) – “http://www.froefroe.be” Comp. Marius (BE) – “http://www.marius.be” Circus Ronaldo (BE) – “http://www.circusronaldo.be” Berlin (BE) – “http://www.berlinberlin.be” Studio Orka (BE) – “http://www.studio-orka.be” SkaGeN (BE) – “http://www.skagen.be” Circo Ripopolo (BE) – “http://www.circoripopolo.be” de Jongens (NL) – “http://www.dejongens.info” Cie Galapiat (FR) – “http://www.galapiat-cirque.fr” Cie Sacékripa (FR) – “http://www.sacekripa.com” Leandre (ES) – “http://www.leandre-claire.com” The Flying Buttresses (GB) – “http://www.hodmanandsally.com” Company Chameleon (GB) – “http://www.companychameleon.com” …

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012

De website www.theateropdemarkt.be is een erg belangrijk ondersteunend instrument in de communicatie. Het volledige programma en alle praktische info staat online en je vindt er de meest recente gegevens, zoals programmawijzigingen. De website biedt bovendien ook alle informatie in het Frans en Engels. In aanloop naar het festival wordt onze website erg frequent bezocht.

2.3. Visibiliteit & publieksacties Visibiliteit voor het festival In aanloop naar Theater op de Markt proberen we het festival zoveel mogelijk aanwezig te laten zijn in het straatbeeld. Dit gebeurt oa met behulp van placemats en broodzakken die verspreid worden bij horecazaken en bakkers in de ruime regio. Theater op de Markt wordt ook aangekondigd op een publitoren (886 x 620 cm) en twaalf publiwalls (472 x 386 cm) op strategische locaties in Limburg. Bovendien worden de communicatiemiddelen van stad Hasselt (bv wimpels over de boulevard in Hasselt, baanaffiches, digitale infoborden, …) ingeschakeld.

Visibiliteit tijdens het festival Tijdens het festival wordt stad Hasselt het decor voor openlucht- en circustheater. Elke speellocatie (een 25-tal) wordt aangeduid met een locatiebord, waarop voldoende ruimte voorzien is voor de logo’s van partners en sponsors. Beachflags geven het geheel mee kleur. Specifiek voor onze sponsors plannen we de aanmaak van panelen waarop alle partnerlogo’s in de correcte verhoudingen weergegeven worden. Zo is de zichtbaarheid van alle partners op een eenduidige en duidelijke manier verzekerd. Ook het festivalgadget van Theater op de Markt, dat gratis uitgedeeld wordt aan het publiek, draagt steeds bij tot het publiekscomfort en de algemene visibiliteit van Theater op de Markt (en de sponsors). Omwille van het succes van het gadget van 2008 en 2010 wordt het gadget van Theater op de Markt opnieuw een zitkussentje verpakt in een handige draagtas.

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012

7


Blz

8

Blz

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt

3. WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?

2.4. Mediasponsoring Mediasponsoring stelt het festival in staat acties te ondernemen die anders zijn: een katern van Theater op de Markt bij de krant, een televisiespot, tionele ondersteuning tijdens festivaldagen, … Daarnaast wordt samen met antwoordelijke van het medium steeds gezocht naar originele en bijzondere wedstrijden om het festival te promoten.

onmogelijk zouden dagelijkse redacde marketingverpublieksacties of

2.5. Persaandacht Theater op de Markt levert veel inspanningen voor regionale én nationale persaandacht. Uit afgelopen edities blijkt dat Theater op de Markt voor wat betreft persaandacht beschikt over twee opvallende troeven: enerzijds wordt journalistieke aandacht getrokken door de positie van het festival binnen het Europese veld van openluchttheater en anderzijds is er veel interesse voor de rol die Theater op de Markt vervult als creatiefestival waar (Vlaamse) gezelschappen graag in première gaan. Het festival wil deze troeven in de toekomst nog verder uitspelen en streeft steeds naar nieuwe contacten met journalisten om de persaandacht nog te verhogen. De pers wordt op de hoogte gehouden door persberichten, het ter beschikking stellen van een persdossier met beeldmateriaal, gerichte perscontacten en interviews. De schrijvende pers wordt gedifferentieerd aangepakt: maandbladen, weekbladen en kranten krijgen een aparte aanpak. Nationale en regionale media zijn prioritair en er wordt specifieke aandacht gericht naar de cultuurpers. De verspreiding van persberichten gebeurt in nauw overleg met een persbureau.

2.6. Public Relations Theater op de Markt heeft heel wat partners, sponsors en andere belangrijke relaties. Zij zijn uiteraard belangrijke opiniemakers en worden geïnformeerd over het project door middel van vergaderingen en informele contacten. Dankzij hen kan er kosteloos promotie gevoerd worden of is er minstens degelijke ondersteuning van de communicatie door o.a. het ter beschikking stellen van infrastructuur en human resources, het ter harte nemen van distributie en affichage, door vermelding in eigen (interne) publicaties, … Voor Theater op de Markt wordt een openingsavond voor VIPS/genodigden georganiseerd. Deze avond omvat een voorstelling, gevolgd of voorafgegaan door een receptie, voorbehouden voor onze partners en genodigden. Tijdens het festival wordt geen specifieke VIP-ruimte voorzien. VIPs kunnen op de verschillende festivaldagen terecht in het artiestencafé. Op die manier kunnen VIPs in een ontspannen kader opgevangen worden en genieten ze toch nog exclusiviteit.

3.1.

Hoofdsponsor > € 15 000

Logovermelding op drukwerk (o.v.) Affiche A2 (6.000 ex) Baanaffiche A0 (25 ex) Programmaboek (30.000 ex) Postkaart (10.000 ex) Advertenties (10 ex) Placemats (6.000 ex) Broodzakken (20.000 ex) Promotionele bijlage HBVL (oplage 111.794 ex) Uitnodiging + antwoordkaart (800 ex) Tickets Logovermelding visualisering (o.v.) Doek publiwall (12 ex) Locatieborden (25 ex) Gadget (10.000 ex) Uniforme panelen en/of doeken door de organisatie aangemaakt en verspreid over het festivaldomein (groot) Online Link op “http://www.theateropdemarkt.be” Logovermelding in televisiespot (o.v.) PR / hospitality Gratis tickets voor enkele voorstellingen tijdens Theater op de Markt (aantal overeen te komen met organisatie) Mogelijkheid tot uitwerken van een VIP-arrangement, receptie, …

3.2.

Sponsor > € 5 000

Logovermelding op drukwerk (o.v.) Affiche A2 (6.000 ex) Programmaboek (30.000 ex) Postkaart (10.000 ex) Advertenties (3 ex) Promotionele bijlage HBVL (oplage 111.794 ex) Uitnodiging + antwoordkaart (800 ex) Tickets Logovermelding visualisering (o.v.) Doek publiwall (12 ex) Locatieborden (25 ex) Uniforme panelen en/of doeken door de organisatie aangemaakt en verspreid over het festivaldomein (klein) Online Link op “http://www.theateropdemarkt.be” Logovermelding in televisiespot (o.v.) PR / hospitality Gratis tickets voor enkele voorstellingen tijdens Theater op de Markt (aantal overeen te komen met organisatie)

3.3.

Cosponsor

> € 2 500

Logovermelding op drukwerk (o.v.) Affiche A2 (6.000 ex) Programmaboek (30.000 ex) Advertenties (3 ex) Promotionele bijlage HBVL (oplage 111.794 ex) Logovermelding visualisering (o.v.) Doek publiwall (12 ex) Locatieborden (25 ex) Uniforme panelen en/of doeken door de organisatie aangemaakt en verspreid over het festivaldomein (klein) Online Link op “http://www.theateropdemarkt.be” PR / hospitality Gratis tickets voor enkele voorstellingen tijdens Theater op de Markt (aantal overeen te komen met organisatie)

3.4. Servicesponsor Logovermelding op drukwerk Programmaboek (30.000 ex) Promotionele bijlage HBVL (oplage 111.794 ex) Logovermelding visualisering (o.v.) Uniforme panelen en/of doeken door de organisatie aangemaakt en verspreid over het festivaldomein (klein) Online Link op http://www.theateropdemarkt.be PR / hospitality Gratis tickets voor enkele voorstellingen tijdens Theater op de Markt (aantal overeen te komen met organisatie)

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012

9


Blz

10

THEATER OP DE MARKT • SPONSORDOSSIER • gaststad Hasselt

4. ORGANISATIE THEATER OP DE MARKT Provinciaal Domein Dommelhof Toekomstlaan 5 B-3910 Neerpelt Tel +32 (0)11 80 50 02 Fax +32 (0)11 80 50 01 theateropdemarkt@limburg.be www.theateropdemarkt.be Contactpersoon: Liesbeth Van Houdt – T 011 80 50 13 - lvanhoudt@limburg.be

Theater op de Markt is een initiatief van de provincie Limburg en wordt georganiseerd door het Provinciaal Domein Dommelhof i.s.m. stad Hasselt. Theater op de Markt wordt mede gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Colofon Theater op de Markt

een initiatief van de provincie Limburg

de deputatie van de provincie Limburg

Herman Reynders, gouverneur-voorzitter Marc Vandeput, Walter Cremers, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens en Mieke Ramaekers, gedeputeerden en Renata Camps, provinciegriffier

Theater op de Markt wordt gerealiseerd door

de medewerkers van het Provinciaal Domein Dommelhof

Programma Theater op de Markt

Martine Linaer-Gijsen, Provinciaal Domein Dommelhof

Redactie

Foto’s

Layout

Liesbeth Van Houdt, Provinciaal Domein Dommelhof

Jan Castermans

Jan Beulen, Grafische Producties, Informatie & Communicatie, provincie Limburg

Verantwoordelijke uitgever

Martine Linaer, Provinciaal Domein Dommelhof Neerpelt

15de editie internationaal openluchttheaterfestival • 9 t.e.m. 12/08/2012


Sponsordossier Theater op de Markt, foto's: Jan Castermans  

Sponsordossier Theater op de Markt, foto's: Jan Castermans

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you