Folia18_64

Page 6

nieuws meer actueel nieuws op www.folia.nl

Veel verzet tegen afschaffen master zz De studentenraad van de FEB zal waarschijnlijk negatief adviseren over de afschaffing van de master ORM. zz Onduidelijkheid over instemmingsof adviesrecht CSR. De studentenraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) zal de decaan van de faculteit deze week waarschijnlijk een negatief advies geven over de afschaffing van de master Operations Research (ORM). Decaan Eric Fischer wil die master afschaffen in het kader van een grote bezuinigingsoperatie van veertien miljoen euro. Tegen de afschaffing van de master is veel verzet van docenten en studenten.

‘Als het in stand houden van de master te duur zou zijn, zou dat voor ons een reden kunnen zijn positief tegenover de afschaffing te staan, maar de decaan heeft ons geen overtuigende cijfers laten zien die afschaffing van de master rechtvaardigen,’ zegt studentenraadslid Timo Klein. ‘Daar komt bij dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek heel goed is. Volgens berekeningen hebben de wetenschappers in de periode 20072009 gemiddeld 5,6 wetenschappelijke publicatie per fulltime onderzoeker geproduceerd. Dat is het hoogste van de faculteit. Er zijn bovendien 25 studenten ingeschreven, waardoor de master ook financieel uit kan.’ Als de studentenraad een negatief advies afgeeft moet

de decaan opnieuw om de tafel met de studenten. Ook de Centrale Studentenraad (CSR), de koepel van facultaire studentenraden, heeft bemoeienis met het al dan niet afschaffen van de master, maar daar is inmiddels onzekerheid ontstaan over of men uitsluitend adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Klein: ‘Normaal heeft de CSR instemmingsrecht bij het afschaffen van een master, maar dat zou de raad volgens rector magnificus Dymph van den Boom nu niet hebben omdat het niet zomaar een afschaffing is, maar een afschaffing in het kader van een reorganisatie. Er wordt uitgezocht wat het recht van de CSR precies is.’ (DW)

Aan de zwier tijdens college Even tijd voor een slokje, dacht deze student vorige week tijdens de studiemarathon die op 17, 18, en 19 januari werd gehouden in drie universiteitssteden, waaronder Amsterdam. Woensdag 19 januari vond de marathon aan de UvA plaats: 24 uur college achter elkaar, elk uur een andere docent, om de aandacht te vestigen op de bezuinigingsplannen van de regering. Rode wijn is volgens doktoren kalmerend en kan nerveuze aandoeningen voorkomen of verhelpen. Ook degene die lijdt aan angst of (studie) stress kan baat hebben bij een glaasje. Tenzij je er te veel van drinkt natuurlijk. Hoeveel glazen deze student achterover sloeg om relaxed het college door te komen is onbekend, maar openbare dronkenschap is in de collegezaal niet gesignaleerd. (DW)

zz ‘Bij het COC heerst besluiteloosheid over de verrechtsing onder homo’s.’ ‘Zodra het idee voor de conferentie ontstond merkten we dat er overal enorm veel aandacht voor kwam,’ zegt Laurens Buijs, promovendus bij politicologie en voorzitter van het mede door hem opgerichte homoplatform UvA Pride. ‘Zo bleek Eric Fassin, een prominente Franse socioloog, zich al langer actief te mengen in een Frans debat over moslims en vrouwenrechten dat erg veel leek op Nederlandse kwesties.’ Buijs heeft een congres opgezet dat op 27 en 28 januari wordt gehouden, in samenwerking met het nieuwe Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality. Amsterdamse wetenschappers als Jan 6 Folia

Wouter Koolen promoveert aan de FNWI op een zelflerend computerprogramma dat adviseert over beslissingen. Het onderzoek is uitgevoerd aan het Centrum Wiskunde & Informatica. Kun je in lekentaal uitleggen waar je promotie over gaat? ‘Ik heb een computerprogramma ontwikkeld dat je helpt een beslissing te nemen, op basis van wat experts zeggen. Vaak lopen de adviezen van deskundigen uiteen en dan blijft de vraag welke je moet geloven. Neem bijvoorbeeld de voorspelling van het weer: iedere weerman presenteert elke dag zijn eigen, afwijkende weersvoorspelling. In de ingewikkeldste versie van mijn programma voer je de adviezen in, en de daarna behaalde resultaten. Het programma analyseert die cijfers en onthoudt welke expert op welk gebied vaak gelijk heeft. Op basis van alle specialiteiten van de experts, stelt het programma een advies samen.’ Op welke manier kan jouw programma straks toegepast worden? ‘In situaties waarin je een voorspelling nodig hebt die gebaseerd is op dagelijks nieuwe gegevens. Denk dus aan het weer, of aan het beheren van een aandelenportefeuille, daarvan zijn ook iedere dag nieuwe gegevens bekend. Als ik dit vertel vragen mensen me altijd of ik rijk ben. Nou, we hebben het wel geprobeerd. Maar er moet nog heel wat gesleuteld worden voor er een toepassing van het programma is die echt veel geld binnensleept.’

Wilders als nieuwe homoheld? zz Congres ‘Sexual Nationalisms’ over nationalisme, homo’s en de uitsluiting van minderheden.

doctor

Willem Duyvendak, Elif Keskiner en Paul Mepschen zullen tijdens de conferentie ‘Sexual Nationalisms’ in discussie gaan met schrijvers als Véronique Mottier, Judith Butler en anderen over ‘gender, sexuality and the politics of belonging in the new Europe’. De twee concepten ‘gender’ en ‘nationaliteit’ zijn de laatste jaren in Amerika en Europa intensief bestudeerd, zegt Buijs. Zo blijkt uit onderzoek dat het liberaalnationalistische vertoog van Geert Wilders in een aantal opzichten populair is onder veel homo’s, omdat ze in Wilders de man zien die hun rechten maximaal verdedigt. Het congres opent al op de 26e met een debat waaraan onder meer Ahmed Marcouch (PvdA) en COC-voorzitter Vera Bergkamp deelnemen en dat over dit onderwerp zal gaan. Buijs: ‘Ik merk dat er bij het COC een zekere besluiteloosheid heerst over de verrechtsing onder

homo’s. In dit debat kan dat ter discussie gesteld worden, juist door mensen als Marcouch.’ (Bob van Toor) Zie ook www.sexualnationalisms.org en www.debalie.nl

Rectificatie

Oud-hoogleraar Kees de Lange was niet hoogleraar in de kristallografie, zoals werd vermeld in het bericht ‘50Plus’ (Folia 18, pagina 4) maar in de laserspectroscopie. In Noord-Holland is De Lange bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart in drie kiesdistricten lijsttrekker van de nieuwe partij 50Plus.

Zijn er al toepassingen eerder te verwachten? ‘Ja, bijvoorbeeld in een hybride auto die zowel op diesel als op elektriciteit kan rijden. Er is een klein chipje dat beslist op welk van de twee energiebronnen je rijdt. Maar in de auto zijn verschillende systemen die een gedetailleerde voorspelling voor de rit kunnen maken. Je routeplanner weet bijvoorbeeld dat je de komende dertig kilometer over snelwegen gaat, waar rijden op diesel het zuinigst is. Maar je file-informatiesysteem weet bijvoorbeeld weer dat je files tegenkomt, en je dus beter op elektriciteit kunt rijden, omdat je veel moet stoppen en optrekken. Hier zou mijn computerprogramma de auto kunnen helpen met het maken van de juiste beslissing.’ (LH) Wouter Koolen: Combining Strategies Efficiently. High-Quality Decisions from Conflicting Advice. Promotie 27 januari. Promotoren: dhr. prof. dr. P.M.B. Vitányi en dhr. prof. dr. P.D. Grünewald.