Page 1

Voorjaar 2018

Uitgeverij Catullus


Twee jongemannen aan het begin van hun carrière Johan de Witt in 1650 De vierentwintigjarige Johan de Witt leidt een overzichtelijk leventje in Den Haag. Naast zijn werkzaamheden als advocaat aan het Hof van Holland heeft hij genoeg tijd voor voor zijn liefhebberijen. Wanneer zijn oudere broer Cornelis, de jongste schepen van Dordrecht, gaat trouwen en daarmee in de voetsporen treedt van hun vader, beseft Johan hoezeer hij zich gelukkig mag prijzen met de vrijheid die hem ten deel is gevallen. Hij kan kermissen bezoeken, vioolspelen en zich verliezen in de Descartiaanse meetkunde. Op dat vlak is Johan briljant. Het liefste zou hij zijn leven willen slijten als wiskundige. In de zomer van 1650, als Johan op het punt staat dit aan zijn vader te vertellen, vindt er in de Republiek echter een ingrijpende gebeurtenis plaats die zijn leven voorgoed zal veranderen...

...de staatsgreep van prins Willem II Prins Willem II van Oranje - de eveneens vierentwintigjarige stadhouder - besluit, op advies van griffier Musch, de macht in de Republiek naar zich toe te trekken. Hij pleegt een verrassingsaanval op Amsterdam en neemt zes Hollandse regenten gevangen, onder wie burgemeester De Witt: Johans vader. De gevangenen worden naar slot Loevestein gevoerd. Het wordt niemand toegestaan om met hen te praten.

Johan de Witt besluit zijn vader bij te staan en reist naar slot Loevestein. Lukt het hem de gevangene vrij te krijgen? Tegen welke prijs?

Een historisch boek over een bijzonder jaar


Een verdorven griffier der Staten-Generaal Cornelis Musch Cornelis Musch is de volledig corrupte griffier der Staten-Generaal. Ondanks een karig traktement is het hem, door afpersing, oplichting en omkoperij, gelukt de rijkste inwoner van Den Haag te worden. Als geheimraad van de onervaren prins en schoonzoon van de zwakke raadpensionaris Jacob Cats, lijkt zijn positie in de Republiek onaantastbaar.

Welke geheimen verbergt Musch, de corrupte griffier der Staten-Generaal? JOH A N DE W I T T T R I LOGI E I

Musch

Jean-Marc van Tol

...een trilogie Musch is het eerste deel van een trilogie over het leven van Johan de Witt (1625-1672). Het is een caleidoscopisch boek waarin vanuit verschillende personages en perspectieven de gebeurtenissen van het bijzondere jaar 1650 worden beschreven. Veel van de bronnen, zoals de brieven van Johan de Witt, de berijmde memoires van Jacob Cats, de dagboekfragmenten van de Loevesteinse gevangenen en de getuigenissen van betrokkenen, zijn authentiek. Leemten in de bronnen - veel stukken zijn vanwege compromitterende inhoud vernietigd zijn door de auteur aangevuld.

Jean-Marc van Tol (1967) studeerde af in de Historische Letterkunde aan de UvA bij Herman Pleij. Hij is als gastonderzoeker betrokken bij een project van het Huygens ING dat tot doel heeft de volledige briefwisseling van raadpensionaris Johan de Witt voor een groot publiek te ontsluiten.


Musch

Johan de Witt trilogie deel 1 Jean-Marc van Tol Verschijnt mei 2018 Formaat ca. 15 x 23 cm Omvang ca. 448 pagina’s Paperback ISBN 9789492409348 Prijs € 24,95 Gebonden ISBN 9789492409409 Prijs € 29,95

Uitgeverij Catullus

New Book Collective

Beukenlaan 9 Herengracht 166 3762 AE Soest 1016 BP Amsterdam Tel. 0356029453 Tel. 0202260238 Jean-Marc van Tol Maarten Richel, Rutger Vos, Dian van der Zande jvantol@catullus.nl verkoop@newbookcollective.com

Profile for Jean-Marc van Tol

Brochure musch pdf lowres 071117 klein  

Brochure Voorjaar 2018

Brochure musch pdf lowres 071117 klein  

Brochure Voorjaar 2018

Profile for foksukjm
Advertisement