Page 1

antiquariaat FOKAS HOLTHUIS Postbus 18604, NL – 2502 EP Den Haag telefoon 070 – 346 6020 telefax 070 – 346 6806 www.fokas.nl fokas@fokas.nl KvK Haaglanden 10041294 BTW NL 8103.27.910.B01

* Prijzen zijn in euro’s * Verzendkosten zijn voor rekening van de koper * Betaling binnen 14 dagen op een van onze rekeningen * Wij behouden ons het recht voor pas te leveren na betaling

catalogus 46 – december 2008 Wij sluiten een mooi boekenjaar af met een veelzijdig aanbod van foto’s, s, brieven, handschriften, opdrachtexemplaren en bibliofiele uitgaven van auteurs als Godfried Bomans, Menno ter Braak, Jan Cremer, Jan Hanlo, W.F. Hermans, Gerrit Komrij, Gerard Reve en J. Slauerhoff. Tot slot vindt u een belangrijk archief archie van het tijdschrift Werk (1939), waarin brieven en kopij van onder meer C.C.S. Crone, Cola Debrot, Debrot Karel Jonckheere, J. van Hattum, Ed. Hoornik, David Koker, Louis Th. Lehmann, Angèle Manteau, H. Marsman, Marsman J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau, Arthur van Schendel, A.A.M. Stols en Beb Vuyk. Wij wensen u aangename feestdagen en een voorspoedig 2009! Fokas Holthuis, Paul Snijders & Nick ter Wal

1 ALBERTS, A. Originele zwart-witfoto. zwart witfoto. 20,2 x 20,7 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Philip Mechanicus. Begin jaren zestig. € 50 * Mooi portret van een aan tafel gezeten Alberts, die met een zuinige glimlach in de lens kijkt. Op tafel ligt een krant en staat een asbak. 2 ALBERTS, Joh. C.P. Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons. 1. 19,5 x 13,5 cm. Drie bladen. Alleen recto. Gesigneerd 'Joh.C.P.Alberts' en gedateerd 'Laren, 7 Jan '56'. 56 regels tekst. Geniet. 2. 19,5 x 13,5 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Johan Alberts' en gedateerd 'Zat.' 27 regels tekst. € 35 * De eerste brief, op klagerige toon gesteld, gaat over de financiële afhandeling van de verzamelbundel Verzen voor vrienden, die in 1954 bij De Beuk verscheen. Winst zal wel niet gemaakt zijn en 'van de exploitatie stel ik me dan ook niet veel voor'. Alberts wil graag 'de gestorte f 500 geheel of grotendeels' terug hebben. 'Ik zit in grote geld-verlegenheid!' verlegenheid!' En tot besluit: 'Gaarne zie ik (gezien (gezien mijn financiële toestand!) éen en ander spoedig van U tegemoet'. De tweede brief handelt over een bijdrage aan een liber amicorum, waarschijnlijk dat voor Jac. van Hattum (1955): 'Als er niets goed meer ontstaat... wilt U dan (uit de oudere) iets voor me kiezen'. Van Alberts is in dat vriendenboek het gedicht 'In memoriam de galsteen' uit 1954 opgenomen. 3 ANSINGH, Lizzy Handgeschreven brief aan 'Zeer geachte Heer [Wim J.] Simons'. 20,6 x 14,6 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Lizzy Ansingh' en gedateerd '26 Juni!'. 26 regels tekst. Met de originele envelop. Eenmaal gevouwen. € 25 * Naar aanleiding van een negatieve recensie van het werk van Henriëtte Mooy, in Ansinghs ogen 'knorrig en oppervlakkig'. De kritiek heeft haar geërgerd 'ook om de totale tot afwezigheid van goede manieren'. De Amsterdamsche Joffer haalt voorts herinneringen op: 'Ik heb er altijd van genoten als zij [= Henriëtte Mooy] bij mij kwam om mij haar verzen voor te lezen'. Ansingh en Mooy waren goed bevriend en wisselden brieven van va 1921 tot Ansingh in 1959 overleed. overleed 4 ARENDS, Jan Gedichten. Amsterdam, Bezige Bij, 1965. Garenloos. 48 p. 1e druk. Rugje (als altijd) wat minder. € 300 * Ex bibliotheca Godfried Bomans, al staat dat er niet in. Exemplaar met op de titelpagina een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'Voor de man die/ mijn kerstwoord/ heeft waargemaakt/ J.Arends'. Of


Arends en Bomans bevriend waren is ons niet bekend. Wel komt Bomans ter sprake in Ik had een strohoed en een wandelstok (1974): 'Heb je wel eens een journalist gezien? Dat zijn mensen als Godfried Bomans. Ze wonen in villa's, maar dat hoort ook zo'. Opdracht pdrachtexemplaren van Jan Arends komen vrijwel niet voor! voor 5 BERNLEF, J. en Louis ANDRIESSEN Souvenirs d'enfance. Gecomponeerd, omponeerd, geschreven, verzameld & ingeleid door Louis Andriessen met medewerking van J. Bernlef. (Amsterdam), Querido, (1969). Losbladig in doos. Geïllustreerd. 1e druk. € 25 * Barbarberdoos met bladmuziek en prijsvraag. 6 BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. gedichten. Den Haag, Stols, 1947. Verguld halfperkament. Kop verguld. Bandstempels Helmut Salden. (4), 224 p. 1e druk. Voorste schutblad verbruind. € 250 * Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren exemplaren op geschept papier, gebonden in halfperkament. Van Dijk 740. (BOEKENWEEK 1958) De muze vertelt. (Met tekeningen van Jan 7 Bons). [Amsterdam], VBBB, 1958. Ingenaaid. 80 p. Vochtvlek in linkeronderhoek. € 75 * Dit exemplaar werd op het schutblad gesigneerd door Ad den Besten, Herman van den Bergh, Hans Edinga, Henriëtte van Eyk, Johan Fabricius, Albert van Hoogenbemt, Ed. Hoornik, Karel Jonckheere, C.J. Kelk, Clare Lennart, Emmy van Lokhorst, Willem van Maanen, Adriaan Morriën, Marie Sophie Nathusius, Maurice Roelants, Jeanne van Schaik-Willing, Marie-Sophie Schaik Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog, Vinkenoog, A. Viruly en Jan Walravens. Alfred Kossmann signeerde zijn bijdrage op pagina 43. Eénentwintig handtekeningen dus! 8 BOMANS, Godfried Memoires of gedenkschriften van Minister Pieter Bas (...) bijeengezameld en geordend door Godfried Bomans. Utrecht/ Brussel, Het Spectrum, 1947. Halflinnen. 264 p. 3e druk. Utrecht/ Scheefgelezen. € 45 * Gesigneerd door de auteur op het schutblad. Deze derde druk werd voorzien van een 'voetnoot 'voetnoot bij bovenstaand vers [= lofdicht van Edward Brongersma op Godfried Bomans, voor vo het eerst gepubliceerd in de 2e druk], tevens dienend als begeleidend woord bij den derden druk'. 9 BOMANS, Godfried Vier handgeschreven brieven aan L. Ali Cohen. 1.. 27,3 x 20,3 cm. Eén blad. Gelinieerd blocnotevel. Alleen recto. Gesigneerd Gesigneerd 'Godfried' en gedateerd '2 mrt. '49'. 10 regels tekst. 2. 28,9 x 22,4 cm. Twee bladen. Doorslagpapier. Alleen recto. Gesigneerd 'Godfried' en ongedateerd. 26 regels tekst. 3. 27,8 x 21,8 cm. Eén blad. Doorslagpapier. Recto en verso. Niet gesigneerd en ongedateerd [± 1955]. 33 regels tekst. 4.. 21,9 x 13,9 cm. Eén blad (gevouwen). Doorslagpapier. Recto en verso. Gesigneerd 'G' en ongedateerd [± 1935]. 10 regels tekst. € 500 * Leuke brieven van Bomans aan de dichter-advocaat dichter Lodi Ali Cohen (1895-1970), 1970), die in Haarlem woonde en ook lid was van sociëteit Teisterbant aldaar. In de eerste brief nodigt Bomans zijn vriend uit voor zijn verjaardagfeest: 'Ik zou het leuk vinden, indien je kwam, doch verzoek je uitdrukkelijk géén cadeau's mee te brengen'. De tweede brief handelt over een causerie van Joop Sjollema in Teisterbant, die Bomans niet kan bijwonen. Ali Cohen is de plaatsvervangende 'leider der bijeenkomst' en krijgt tips over het h inleiden van een spreker: 'iets over de spreker, zijn werk en functie'. Aan het slot van de brief nog dit: 'waar is de bestuurstafel in de B.-kamer? kamer? Er stonden nu alleen stoelen'. De derde brief komt vanuit Rome met excuses: 'Gedoog, dat ik je in deze bijzondere ijzondere omstandigheden (een uiterst vervelende oratie van een kardinaal in een zaal v/h Vaticaan) met potlood schrijf'. Bomans feliciteert zijn vriend met zijn 60e verjaardag en adviseert de plaatsvervangend voorzitter van Teisterbant over een oratorische oratorische avond: 'Als titel, die àlles, ook de kunst-sector, kunst omvat, stel ik voor "Wat zoudt gij doen, indien ge de honderdduizend trok?" Je krijgt dan, afgezien v/d uitwerking (oratorisch gezien) een aardige kijk op de psychologie der verschillende sprekers'. In dee vierde brief verklaart Bomans de abusievelijke felicitatie: 'Lodi, ik dacht dat je met Jan Willem, die 60 jaar geworden was, je zelf bedoelde, onder een studenten-bijnaam, studenten die sindsdien in onbruik geraakt zou zijn'. Hij groet aldus: 'a rivederci, caro mio'. mi Op verso bovendien een brief van Felix Rutten aan Ali Cohen, waarin hij herinneringen ophaalt aan een ontmoeting. De schrijver Felix Rutten (1882(1882 1971) woonde lange tijd in Rome en liet Bomans in 1955 de stad zien.


10 BOON, Louis Paul Handgeschreven brief aan 'Zeer Geachte Heer Hoornik'. 28,4 x 21,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'lp. boon' en ongedateerd [aantekening ontvanger: '21-11-61']. '21 61']. 10 regels tekst. € 150 * Over bijdragen aan De Gids:: 'Ik schrijf niet meer zoveel, en het weinige dat nog nog komen moet beloofde ik reeds Podium, Tirade, Maatstaf, Randstad. Al deze beloften zijn nog steeds niet ingevuld'. Boon zal proberen iets voor het tijdschrift te schrijven: 'Krijg er echter geen hartziekte van als dat nog een onafzienbare tijd aanloopt'. 11 BOON, Louis Paul De toekomst voorspeld. (Met vier originele, genummerde en gesigneerde linosneden én een ORIGINELE, GESIGNEERDE TEKENING in kleur door de auteur). [Aalst], (Hooft, 1975). Losbladig (als uitgegeven) in omslag. 41 x 30,5 cm. (11) bladen. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Vélin d'Arches 250 grams in een oplage van slechts 32 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Enkele onvermijdelijke kreukjes in het onredelijk kwetsbare omslag. € 800 * Hoofts Bibliofiele Serie 6. een zender. Utrecht, De Gemeenschap, 1934. Linnen. 136 p. 12 BORDEWIJK, F. Bint. Roman van een Onafgesneden. 1e druk. Rug aan één kant (netjes) geplakt. Verzamelwaardig exemplaar zonder roest. € 200 gro 13 BOUTENS, P.C. Praeludiën. Amsterdam, Van Kampen, 1911. Verguld groen halfmarokijn met grote hoeken, oorspronkelijk omslag en rug meegebonden. Kop verguld. (4), 132 p. Niet afgesneden. 2e druk. € 65 * On-Nederlandse, Nederlandse, zeer fraaie privéband uit de eerste helft van de twintigste eeuw met rijke vergulding en een fraaigevormd lederen titelschildje in contrasterende kleur. De variant met papieren omslag niet in Rijkse. zwart witfoto met opdracht aan de schrijver/journalist Leopold 14 BOUWMEESTER, Louis Originele zwart-witfoto Aletrino. 10,0 x 14,3 cm, geplakt op een kartonnetje van 'Photographisch atelier "Rembrandt"', "Remb Soerabaia, Java. Kleine beschadiging aan linkerrand. € 45 * Fraaie foto van de acteur in een prachtig tropenpak. Met op de achterzijde een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de toneelspeler: 'Aan Leopold Aletrino/ vriendschappelijk aangeboden/ aangeboden/ Louis Bouwmeester/ 21 oct/ 1906.// voor mijn tweede Tournee naar ons heerlijke/ Insulinde'. 15 BRAAK, Menno ter Het carnaval der burgers. Een gelijkenis in gelijkenissen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Linnen (ontwerp H.D. Voss). 240 p. 2e druk. Band roestig. € 220 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titelpagina: 'voor M. van Crevel/ onder verwijzing naar p. 237/ den Haag, 17 Nov. '34/ Menno ter Braak'. Daaronder schreef een familielid, 66 jaar na dato, nog een opdracht aan 'die andere M. van Crevel'. In de marge van pagina 237, de laatste van het boek, streepte Ter Braak een passage aan. De musicoloog Marcus (Max) van Crevel (1890-1976) (1890 was goed bevriend met de auteur, deed hem zijn angora-katten angora katten Adrianus en Jaffa cadeau en zat later in de redactie van Ter Braaks Verzameld werk. werk zwart witfoto. 8,5 x 11,6 cm. Met op de achterzijde een copyrightstempel 16 BRAAK, Menno ter Originele zwart-witfoto. van Emiel van an Moerkerken en in de hand van Fred Batten de aantekening: 'Menno ter Braak, schrijvend./ Den Haag, Kraaienlaan 36./ 25 November 1939'. € 150 * De 23-jarige jarige fotograaf kiekte Ter Braak op zaterdag 25 november 1939 in de ochtend, om zich daarna te spoeden naar aar een pension aan de Laan van Meerdervoort, waar Vestdijk en Du Perron hem opwachtten. Daar werd de bekende foto van de 'drie Forumboys' gemaakt. 17 BRABANDER, Gerard den De nieuwe Adam. Een poëtische dialoog in drie bedrijven. Amsterdam, Van Kampen, 1941. 941. Ingenaaid. 26 p. 1e druk. Scheurtje in achterzijde omslag. € 25 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op pagina (1): 'voor den Heer en Mevrouw/ Eylders,/ vriendschappelijk van/ GerarddenBrabander./ A'dam 26/4 '40'. John en Cor Eylders waren de oprichters van het gelijknamige bruine café in Amsterdam, waar Den Brabander kind aan huis was, evenals veel andere schrijvers. In Eylders herinneringenboek (1971) komen Den Brabander en zijn jeneverzucht uitgebreid voor. 18 BUDDINGH', C. Getypte brief aan 'Beste Eddy [Hoornik]'. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'Kees' en gedateerd '29 november 1961'. 24 regels tekst. € 100 * Buddingh' stuurt De Gids-redacteur redacteur Hoornik een verhaal toe, dat hij 'ten minste een jaar geleden' g ook al


stuurde, maar dat nu pas af is: 'Ik heb het een hele tijd laten liggen en er de laatste paar weken weer aan gewerkt; het hier en daar wat soberder gemaakt'. De schrijver gaat uitgebreid in op de door Hoornik opgeworpen vraag over 'de schuldigheid gheid van de man' in het verhaal: 'ik geloof dat deze min of meer irrelevant is. Het gaat er niet om of iemand schuldig is, m.i. (wie maakt zoiets trouwens uit - een ander mens), maar of hij zich schuldig voelt'. Aan het slot informeert Buddingh' naar Hoorniks Hoorniks schrijfwerk: 'Zelf zit ik vol ideeën voor verhalen; het is alleen zo moeilijk om de tijd te vinden om ze uit te werken. Maar we despereren niet!' In de linkeronderhoek van de brief noteerde Hoornik zijn mening over de inzending. Bijgevoegd: Doorslag van een getypte brief van de redactiesecretaris van De Gids aan 'Zeer geachte Heer Buddingh''. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Niet gesigneerd; gedateerd '31-1-1962'. '31 1962'. 7 regels tekst. De redactie heeft na 'ampele besprekingen' besloten Buddingh's novelle elle 'De beslissing' niet te plaatsen. 19 BÜCH, Boudewijn Herr Lonesome Gottlieb im Wiener Wald. Chansons de tristesse. Amstelveen, AMO, 1986. Linnen (Binderij Phoenix). 32 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in blauw en zwartt in een oplage van 90 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 180 * Eén van de 55 arabisch genummerde exemplaren op Zerkall-Bütten Zerkall Bütten en door Binderij Phoenix gebonden in linnen. Bijzonder fraai vormgegeven boek. 20 CAMPERT, Remco 'Appels, ver van de stam'. Oorspronkelijk typoscript. 34,0 x 21,5 cm. Drie bladen. Alleen recto. Met zetaanwijzingen door de drukker. € 180 * Interview van Remco Campert met zichzelf. Bijgevoegd: de eerste publicatie van dit korte verhaal in Studio, programmablad rammablad van de KRO, van 25 februari 1973. De titel luidt daar: 'De slapstick van Remco Campert'. Twee bladen. 21 CLAUS, Hugo Beelden. (Antwerpen/ Haarlem, Mercatorfonds/ Becht, 1988). Linnen in foedraal. Folio. 256 p. Geïllustreerd. eïllustreerd. 1e druk. € 180 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteurauteur kunstenaar in potlood op de titelpagina: 'voor Cisca/ niet alleen mooi/ maar sterk!/ met mijn dank/ Hugo Claus'. De achternaam van Cisca, Tamir, werd uitgegumd. Wildemeersch 176. 22 CLAUS, Hugo Tancredo infrasonic. Den Haag, Stols, 1952. Ingenaaid met (deels wat verkleurd) stofomslag. 42 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Monogramstempel op titelpagina. € 75 * Van Dijk 907. Wildemeersch 11. 23 COENEN, Frans Studies. dies. Utrecht, Honig, 1894. (Blauw) linnen. (4), 220 p. 1e druk. Scheefgelezen, maar een mooi exemplaar. € 85 * Bundeling undeling van vier verhalen/novellen. 24 COUPERUS, Elisabeth Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer [Wim J.] Simons'. 16,8 x 15,9 cm. Eén vouwblad. blad. Recto en verso. Gesigneerd 'Elisabeth Couperus' en ongedateerd [datum poststempel: 13-VIII-1953]. 13 36 regels tekst. Met de originele envelop. € 100 * Interessante brief over de mogelijke publicatie van brieven van Louis Couperus (1863-1923), (1863 waarnaar Simons had gevraagd. De 85-jarige jarige weduwe vreest Simons te moeten teleurstellen, wat ze niet graag doet. 'Toch zal het moeten, daar ik weet, dat mijn echtgenoot Louis Couperus, zeer weinig sympathie gevoelde voor het publiceeren van brieven'. Haar man was van van mening 'dat brieven uitsluitend bestemd zijn voor de persoon aan wie zij gericht zijn'. Maar misschien wil zij toch een uitzondering op de regel maken. Ze besluit de brief in de hoop 'met mij te handelen in de geest van den schrijver'. 25 CREMER, Jan Ich, Jan Cremer. (Vertaald door Johannes Werres en Klaus Rainer Röhl). Hamburg, Gala Verlag, [1964]. Linnen met (licht beschadigd) stofomslag. 464 p. Kop iets gevlekt. € 40 * Jan Cremer op 12 september 1964 tegenover Bibeb over de vertalingen van Ik Jan Cremer: Cr 'Er zijn er nu 3, "I Jan Cremer", "Eg Jan Cremer", "Ich Jan Cremer". De vertaling van de titel is niet moeilijk'. Deze Duitse vertaling was overigens een tijdje verboden in Duitsland, omdat de vertalers allerlei anti-Duitse anti Duitse ressentimenten hadden verwerkt in hun vertaling. 26 CREMER, Jan Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. Garenloos. 344 p. 1e druk. Debuut. Rond rug gevlekt. Ferme leesvouw. € 140


* Exemplaar met contemporaine signatuur van Cremer op de titelpagina: 'jan/ cremer/ aug. 64.' Een eerste druk met handtekening uit 1964 hebben wij niet eerder onder ogen gehad! gehad 27 CREMER, Jan Jan Cremer writes again. (Vertaald door Jon Lulius). New York, Grove Press, (1969). Linnen met stofomslag. 346 p. 1e druk. Stofomslag aan randen wat vuil. € 35 * Amerikaanse uitgave van Ik Jan Cremer 2. 2 28 CREMER, Jan Originele zwart-witfoto. witfoto. 16,5 x 23,2 cm. Met op de achterzijde een copyrightstempel copyrightst van Gerald Dauphin. Jaren J zestig. € 200 * Fantastische foto van Jan Cremer met bontkraag, staand achter het portier van een Porsche 356. Met op de beeldzijde een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Cremer: 'voor Guus & Annie Marquinie/ met vriendelijke/ groeten van/ Jan/ Cremer'. Op de achterzijde schreef Cremer: 'Beter laat dan nooit! En nog erg bedankt voor/ uw vriendelijke brief/ Sept 1, 69/ Jan Cr.' Bijgevoegd: deel van de envelop waarin de foto verstuurd is, met me adressering door Jan Cremer. Datum poststempel: 2 september se 1969. Velden, 1980. Linnen met stofomslag. 48 p. Gedrukt 29 CREMER, Jan Tropen. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. € 60 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan een bekende Haagse galeriehouder rond de portretfoto op pagina 5: 'Sep 19. 1983/ voor Ton Berends// Op onze samenwerking/ Jan Cremer'. Jaarwisselingsgeschenk 1979/1980. Niet in de handel. 30 (DEYSSEL, Lodewijk van). ERENS, Emile Uit het leven van Marguerite-Marie Marie Alacoque. Bussum, Paul Brand, 1949. Linnen. 140 p. 1e druk. € 35 * Ex bibliotheca Lodewijk van Deyssel. Exemplaar met op de Franse titel een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'Aan Dr K.J.L. Alberdingk/ Thym/ Em. Erens/ Heemstede/ 10 September/ 1949'. Inliggend: bidprentje van Emile Erens (1865-1951) (1865 en een dankbetuiging van zijn familie, in een aan Van Deyssel gerichte envelop. zwart witfoto. 10,7 x 16,6 cm. Met op de achterzijde een 31 DEYSSEL, Lodewijk van Originele zwart-witfoto. copyrightstempel van Emiel van Moerkerken en de potloodaantekening 'Heemstede, Oude Slot/ Mrt '30'. € 100 * Een sigaar rokende Lodewijk van Deyssel te midden van zijn eveneens sigaren rokende letterkundige vrienden: een stemmig geklede Frans Erens met binocle en een aandachtig luisterende P.H. van Moerkerken. Zie: Harry G.M. Prick, Een vreemdeling ling op de wegen. Lodewijk van Deyssel vanaf 1890 (Amsterdam 2003), pagina 1039, waar deze foto wordt toegeschreven aan Sophie Erens-Bouvy. Erens 32 DRS. P Eerste klas retour. Antwerpen, Nioba, (1988). Linnen. 64 p. 1e druk. € 120 * Eén van de 100 luxe-exemplaren ren in linnen en bovendien één van de 26 geletterde ('alfabetische genummerd') extra-luxe exemplaren, voorzien van een handgeschreven en gesigneerd, niet eerder gepubliceerd gedicht op een apart vel. 33 ELBURG, Jan G. Getypte brief aan de redactie van De Gids.. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'JGElburg' en gedateerd 'Amsterdam, 26 december 1962'. 6 regels tekst. € 40 * Over veranderingen in zijn bijdrage aan De Gids:: 'met Uw voorstellen wat "rozenkransen" en "razend rappe" betreft kan ik het eens zijn, hoewel ik bemerkte dat ze in het zetsel nog niet waren aangebracht'. Elburg schrijft akkoord te gaan met 'elk ander leesteken', zolang het een duidelijke scheiding aangeeft tussen de onderdelen van zijn gedichtencyclus. 34 ELSSCHOT e.a., Willem Richard Minne. Een vriendenboek ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. 1891-1951. 1951. (Met een portret door Jozef Cantré). Z.p., Leesclub Boekuil, (1951). Ingenaaid. 136 p. Gedrukt in een oplage van 511 exemplaren. € 850 * Eén van de slechts elff geletterde luxe-exemplaren luxe exemplaren op Japans papier. Dit is nummer I, op naam gedrukt voor Willem Elsschot.. Mooi vriendenboek, met bijdragen van o.a Louis Paul Boon, Ary Delen, Anton van Duinkerken,, Maurice Gilliams, Reinold Kuipers en Gerard Walschap. Wa


35 ELSSCHOT, Willem Originele zwart-witfoto zwart witfoto [door Eddy Posthuma de Boer]. 18,0 x 12,0 cm. Met op de achterzijde het stempel 'Fotodienst Volksgazet' en enkele aantekeningen voor de opmaak. Vouwtje en geretoucheerd plekje. € 150 * Fraaie persfoto van an Elsschot in een tuin, met pijp en een aflevering van Nieuw Vlaams Tijdschrift (negende jaargang: 1955). In dit blad publiceerde Elsschot Het dwaallicht en de gedichten 'Van der Lubbe' en 'Alarm in Gent'. Afgebeeld in: Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie bio in foto's (Amsterdam, Querido, 2000), pagina 45. 36 ERENS, Frans Stille steden. Maastricht, Leiter-Nypels, Leiter Nypels, 1931. Ing. 48 p. Gedrukt in zeegroen en zwart in een oplage van 260 genummerde exemplaren. Scheefgelezen, rug ingescheurd, plakresten op voorvoo en achterzijde omslag. € 120 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op pagina (III): 'Aan Dr Hein Boeken/ van/ zijn ouden vriend/ Frans Erens/ Houthem. 1 Dec. '31'. Van Laar 133. 37 GEEL, Chr.J. van Spinroc en andere verzen. Amsterdam, Van Oorschot, 1958. Linnen met stofomslag. 148 p. 1e druk. € 75 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op het voorste schutblad: 'voor Thera, een laat lettergerecht/ ter herinnering aan oude o tijden/ Groet juli '60/ Chr.J. van Geel'. 38 GIDE, André Le voyage d'Urien. Gravures sur bois par Alfred Latour. Maestricht, The Halcyon Press, 1928. Ingenaaid. XII, 100 p. Gedrukt in blauw, rood en zwart. Omslag heeft lichte gebruikssporen. Niet opengesneden. Bovenrand omslag heel licht verbruind. Wat los. € 550 * Eén van 30 exemplaren op keizerlijk Japans met een dubbele suite op Hollands in papier crystal. Typografisch uiterst fraaie Stols met ideale, dienende typografie, gezet uit de Lutetia. Met een Halcyon-merk Halcyon dat alleen voor deze uitgave is gebruikt, vervaardigd door Alfred Latour. En dan een luxe-exemplaar op p heerlijk Japans papier, hmm... Van Dijk 138. 39 GIESEN, Jan Th. De Heylighe Euangelia. Den Haag, Naeff/Trio, 1939. Folio. Oorspronkelijk verguld PERKAMENT. (4), 204 p. Met talloze houtgravures door Jan Th. Giesen. Gedrukt in rood, goud en zwart in een oplage van 155 door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. € 200 * Verbazingwekkende, somptueuze boekuitgave van het Heilig Evangelie naar de tekst van de tweede, verbeterde uitgave van de Statenvertaling (1657) in een reusachtig formaat: 44 x 29 cm. Met een e aantal ongebruikelijk grote houtgravures, onder meer portretten van de evangelisten, verbeeldingen van bijbelteksten, maar ook veel fraai gegraveerde initialen en vignetten. Van de oplage werd een onbekend aantal (50?) in perkament gebonden, dat voorzien voorzien werd van een mooie opdruk in goud en rood; een deel werd in halfperkament gebonden, maar een groot deel is, waarschijnlijk vanwege de tijdsomstandigheden, in plano gebleven. Een halfperkamenten exemplaar hebben wij voor € 100. 40 GORTER, Herman Verzen. Amsterdam, Versluys, [1890]. Linnen. (4), 132 p. Niet afgesneden. 1e druk. Bovenzijde rug licht beschadigd en naampje op Franse titel, maar een keurig en stevig exemplaar. € 120 (GRESHOFF, J.). WALLAGH, G.H. 'Een interview met Jan Greshoff dat aardig had kunnen zijn (indien 41 het zou zijn gehouden)'. Oorspronkelijk typoscript. 28,0 x 22,0 cm. Vier bladen. Alleen recto. Niet gesigneerd, ongedateerd [1938]. Met enkele doorhalingen, correcties en toevoegingen in het handschrift van de auteur. € 35 * Prachtige, ironische tekst van de met Greshoff bevriende journalist en schrijver G.H. Wallagh (1908-1967), (1908 die zijn verbeelding de vrije loop liet. Met de getypte aantekening: '(Buiten verantwoordelijkheid van de hoofdredactie en iedereen)'. In dit nooit gehouden gehouden interview ontmoet Wallagh de schrijver naar aanleiding van diens vijftigste verjaardag in zijn bovenwoning in Brussel: 'Na een lange gang en een trap, die ik langzaam nam om voor mijn lezers den indruk vast te houden van de zeventien rijmprenten die die er hingen en de twaalf moderne schilderijen die heusch wel wat oponthoud rechtvaardigden, stond ik in een klein gangetje waar ik in het voorbijgaan 76 present-exemplaren exemplaren van boeken-ter-recensie boeken recensie telde'. Wat volgt is een gesprek over 'ijs en schuimpjes en "religieuses"', waarin Greshoff uitlegt wat het verschil is tussen geklopte en geslagen room. Aan het eind van de tekst schrikt de journalist wakker in de trein naar Brussel. 42 GRESHOFF, Jan Voor de persoonlijkheid. Heruitgegeven in officiële spelling volgens v de originele tekst verschenen in "Het Spel der Spelen" Querido-uitgave Querido uitgave New York 1944. Tent City (= Brussel), Top Hat Uitgave (= Lode Opdebeek), 1947. Ingenaaid. 20 p. Met de hand gezet uit de Grotius en gedrukt door Lode Opdebeek in rood en zwart in een oplage van slechts 20 exemplaren. Fraai uitgevoerd boek! € 100 * Uitgegeven ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de bevrijding van Nederland. Niet in de NCC.


43 HAASSE, Hella (Tweeregelig citaat uit het gedicht 'Virgo'). Op het omslag van het he Maandbericht voor de leden van het Cultuur- en ontspanningscentrum, ontspanningscentrum (november 1948). Geniet. 20 p. € 20 * Buitengewoon zeldzaam periodiek van de voorganger van het COC (nu zonder puntjes, toen mét). Met omslagfoto, een portret van Hella Haasse, door W.S. [= 'Faan'] Nijhoff, de zoon van Martinus Nijhoff. Bevat voorts bijdragen van Onno van Berghem ('Wij en de kerk'), Herman ('Erotiek en polariteit'), Ariane (over de 'ladies of Llangollen', een vriendinnenpaar uit de achttiende eeuw), Agaath van Ree ('Graphologie ('Graph en sexe') en reclame voor de jaarlijkse fotokalender van het C.O.C. ('Bepaalt U zelf de sfeer van Uw kamer. Of laat U die sullig over aan de wansmaak van uw hospita?'). 44 (HANLO, Jan). FRANCKEN, Dr. C.M. Grieksche rudimenta, naar Krüger's Grieksche Grieksche spraakleer bewerkt, en met een vergelijkend overzicht van het Episch en Ionisch dialekt. Groningen, Wolters, 1881. Blind halfleer. 244 p. 2e druk. € 100 * Ex bibliotheca Jan Hanlo, die op het schutblad zijn naam tweemaal schreef en drie keer stempelde. Op pagina 22 schreef de dichter zijn achternaam achterstevoren. Volop marginalia, maar volgens ons niet van de hand van Hanlo. De voorvorige eigenaar noteerde op het schutblad ook het bekende palindroom νιψονανομημαμημονανοψιν ('was je ziel, niet alleen je gezicht'). Eind jaren dertig studeerde Jan Hanlo Grieks en Latijn bij een privéleraar in Heerlen. 45 HANLO, Jan Originele zwart-witfoto. zwart witfoto. 5,0 x 4,0 cm. Met op de achterzijde een copyrightstempel van 'Gordon Studios/ Amsterdam// 9 dec 1948' en de potloodaantekening potloodaantekening 'J. Hanlo/ Postbus 892. A'dam'. Schuin afgeknipt. € 50 * Hanlo, met strak kapsel en lederen jas, kijkt indringend in de lens. zwart witfoto. 25,5 x 20,5 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel 46 HEERESMA, Heere Originele zwart-witfoto. van fotografe Petra Hopman. € 35 * Mooi, lachend portret met zonnebril en sigarettenpijpje. Bovendien met op de beeldzijde een handgeschreven, gesigneerde opdracht: 'voor Kees Lekkerkerker/ en het beste/ heere heeresma/ amsterdam 20 september 67'. (HERMANS (vert.), W.F.). TAZIEFF, H. Kraters in lichterlaaie. Geïllustreerd met foto's. (Vertaald door 47 W.F. Hermans). Den Haag, Leopold, (1954). Linnen met stofomslag. 200 p. p. 1e druk. Het schaarse stofomslag ontbeert enkele hapjes. € 200 * JS 471. 48 (HERMANS, W.F.). MORRIËN, Adriaan Oudtestamentische godheid. Bij het overlijden van Willem Frederik Hermans. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1995). Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in een oplage van slechts 24 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. € 85 * Gesigneerd door de auteur op de colofonpagina. Petits paquets 11. Schaars. 49 HERMANS, W.F. Erosie. Zaandijk, Heijnis, 1960. Linnen met stofomslag. 192 p. Geïllustreerd (o.a. met 8 foto's van de auteur). Minieme schaafplekjes aan de bovenzijde van het omslag, maar een zeer goed exemplaar. exempla € 220 * JS 461. 50 HERMANS, W.F. Geyerstein's dynamiek. Dordrecht, Dijl's uitgeverij, 1982. Halfmarokijn met marokijnen voorrand en platten van Frans marmerpapier. (4), 64 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt in blauw en zwart door Geuze op 110 grams Hollands Hollands Druk Vergé van Van Gelder in een oplage van 85 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Miniem vlekje op de buik. € 850 * Een van de 50 Arabisch genummerde exemplaren, zeer fraai gebonden in halfmarokijn door Binderij Phoenix. JS 368. 51 HOOGSTRATEN, Harry Dante's folio en de voltameter. (Met een originele gouache door de auteur). (Haarlem, In de Knipscheer, 1983). Verguld halfperkament. 48 p. 1e druk. € 75 * Een van de 50 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren in een ruige, halfperkamenten band van Pau Groenendijk, met 'een origineel beeldend werk' van Hoogstraten als frontispice. 52 JANSSEN, Frans Goya. Twee gedichten. Amsterdam, (eigen beheer), 1973. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediæval en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 30 exemplaren. 1e druk. € 38


* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'Voor Thomas Rap/ 1-2-73 1 Frans Janssen'. Niet in de KB. 53 JONG, Frans de De laatste schreeuw 10. Amsterdam, Frans Frans de Jong, 2003. 35 x 32 cm. Origineel omslag. 1e druk. € 32 * 6 bladen (1 dubbel) in kleurig bedrukt typografisch omslag. Groot, vierkant formaat. Met teksten van Rutger Kopland, Max Dendermonde, Wislawa Szymborska, Willem Kloos en (door Kees Thomassen Thomass gedrukt) Lucebert. Vrolijke illustraties van Frans de Jong. Oplage circa 150 exx. 54 JONG, Frans de Waf. Blafoefening. [Amsterdam], Rap, 1966. Ingenaaid. (22) p. € 150 * Zeer originele, beeldende en zeldzame uitgave van een boek over het leren blaffen van honden, 'in het najaar van 1966 gedrukt met de schrik in de poten, een klem op de kaken, en hangende staart'. Beperkte oplage. Niet in de Nederlandse N Centrale Catalogus? 55 (KAVAFIS, K.P.). BLANKEN, G.H. Acht handgeschreven brieven aan de uitgever Wim J. Simons. 20,6 x 14,5 cm. Deels op briefpapier met voorgedrukt briefhoofd. Recto en verso (tweemaal) en recto (zesmaal). Gesigneerd 'G.H. Blanken' en gedateerd 'R'dam, 29 April 1955', 'Rotterdam/ 16 Mei 1955', 1955', 'Rotterdam, 3 Juli 1955', 'Rotterdam, 31 Juli '55', 'Rotterdam,/ 18 dec. 1955', 'Rotterdam,/ 30 mei '56', 'Rotterdam,/ 22 okt '56' en 'Rotterdam,/ 20 augustus '57'. € 150 * Over de totstandkoming van Vijftig gedichten van Kaváfis (1955 [= 1956]), de eerste erste commercieel uitgegeven Nederlandse vertaling van deze Griekse dichter. In de eerste brief is Blanken verheugd dat uitgeverij De Beuk zijn vertaling zal uitgeven 'met herfst '55 als verschijningsdatum'. Het manuscript blijkt echter te omvangrijk te zijn, jn, dus Blanken bespreekt uitgebreid de diverse mogelijkheden om het in te korten. 'Zulk een radicale bekorting van de inleiding gaat mij natuurlijk aan het hart, en zij maakt de mogelijkheid tot begrip van K's poëzie wat meer précair'. In de tweede brief deelt Blanken zijn uitgever mee dat hij 'een brief [heeft] gericht aan de Griekse gezant', 'vragende of zulk een uitgave als 'culturele propaganda (sit venia verbis!) voor een subsidie in aanmerking zou kunnen komen'. De vertaler schrijft in de derde brief dat er een subsidie van f 350,is toegekend. Voorts over drukproeven, correcties, verschijningsdata ('ik ben er persoonlijk ook op gesteld dat het, in Jan. 1956 klaarkomende, toch de datering 1955 zal dragen') en adressen voor recensie-exemplaren. recensie De laatste tste brief begeleidt Blankens vertaling van "Sikelianós' gedicht Apokrief verhaal, dat, zoals ik U zei, zal verschijnen in de bundel-Antoniadis". Antoniadis". Bijgevoegd: 'Anghelos Sikelianós Apokrief ver/haal'. Eén blad typoscript. Recto en verso. 27,4 x 21,4 cm. Ondertekend rtekend met '(vertaling G.H. Blanken)'. 56 KAVAFIS, K.P. Twaalf gedichten. Vertaald door Hans Warren [en] Mario Molegraaf. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing). Sub Signo Libelli, 1932 (= 1982). Ingenaaid met omslag. 24 p. Met et de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 60 [= 58] genummerde exemplaren. € 120 * Breugelmans 92. Nieuw Grieks vertaald en van een korte inleiding voorzien 57 KAVAFIS, K.P. Vijf en twintig verzen. Uit het Nieuw-Grieks door G.H. Blanken, anken, lit. drs. Alkmaar, [G.H. Blanken], 1934. (36) p. Uitgegeven in een gestencilde oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag wat verbruind en gevlekt. € 100 * Eerste Nederlandse vertaling van de gedichten van Konstandinos P. Kavafis, in eigen eigen beheer vervaardigd door de eerste pleitbezorger van Kavafis in Nederland. 58 KEMP, Pierre Kleine suite voor Karel Reijnders. (Met drie zeefdrukken door Gustave Asselbergs). (Maastricht, PK-stichting, PK 1964). Ingenaaid. (32) p. Gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk. € 220 * Een van de negentien exemplaren die ter beschikking bleven van de dichter, gemerkt met de initialen 'PK'. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op pagina (1): 'Voor/ Harry G.M. Prick/ très cordialement/ cordialement/ van/ PierreKemp/ Maastricht, 1 dec. 1964'. Uitgegeven in facsimile van 's dichters handschrift ter gelegenheid van zijn verjaardag. 59 KERST (LEEFLANG, Chris) Collectie van 16 kerstwensen van Chris Leeflang uit de periode 1948 - 1964 (1961 ontbreekt). ekt). In de oorspronkelijke enveloppen. Enkele verkleuringen. € 100 * Fraaie collectie vouwbladen, met teksten van o.a. Bertus Aafjes (1948), Willem de Mérode (1949), J.H.


Leopold (1951), Anton van Duinkerken (1955), Martinus Nijhoff (vertaling, 1958), Bert Voeten (1964) en illustraties van o.a. G. Douwe (litho, 1949), Jean-Paul Vroom (litho, 1950), Fons Montens (houtgravure, 1951), Mart Kempers (litho, 1954), Peter Vos (1958), Ru van Rossem (1960) en Mart Kempers (1963). 60 KLUWER Boekebordspel. Van manuscript tot magazijn! Vervaardigd ter gelegenheid van de opening der kantoren van de Kluwergroep-rechtswetenschappen op 3 oktober 1975. De bedrukte puzzeldoos (28 x 19 x 3,3 cm) heeft de volgende inhoud: 1. Uitvouwbaar kartonnen speelbord. 2. Zes pionnen in de vorm van loden letters (namelijk de K, L, U, W, E en R). 3. Dobbelsteen 4. Los vel met de spelregels en het spelreglement. € 50 * Vrolijk en bijzonder grappig gezelschapsspel, speciaal vervaardigd voor nieuwe kantoren van Kluwer. De speler begint al onderhandelend met de uitgever, belandt via de drukkerij en de correctieafdeling bij de directie, en doorloopt zo het hele proces van tekst tot boek. De traditionele 'Terug naar start'-plaats is vervangen door De Slegte: 'geen andere mogelijkheid meer voor uw boek. U kunt beter van voren af aan beginnen. Doe dat dan ook.' Jan Dirk van Exter (1915-1982) maakte de speelse tekeningen. Ganzenborden voor boekenliefhebbers! 61 KOMRIJ, Gerrit Kinderlijk. Het bekende gedicht van Joost van den Vondel aktueel getoonzet door Gerrit Komrij. Bedum, (Exponent), 1983. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. € 50 62 KOMRIJ, Gerrit Lichaam en Geest (twee acrostichons). Bedum, Exponent, 1984. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Columbia en gedrukt in bloedrood door Menno Wielinga in een oplage van 100 genummerde exemplaren. € 25 63 KOMRIJ, Gerrit De Lof der Stront. (Vertaald door en) met een inleiding van Gerrit Komrij. [Wildert], De Carbolineum Pers, (2000). Ingenaaid. XXVIII, 156 p. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style, de Kennerley en de Cloister en gedrukt op geschept Zerkall in rood, bruin en zwart in een oplage van 60 genummerde en door Komrij gesigneerde exemplaren. € 300 64 KOMRIJ, Gerrit Sing Sing. (Met een reproduktie van een ets van Eric Wittenberns). Utrecht, Salix Alba, (1978). Ingenaaid met omslag. 28 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 80 genummerde exemplaren. 1e druk. € 75 65 KOMRIJ, Gerrit Tequila sunrise. (Met een litho en elf tekeningen door Hans Giesen). Landgraaf, Herik, 1998. Ingenaaid. (32) p. Gedrukt in een oplage van 299 door de uitgever genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 22 66 KOMRIJ, Gerrit De Verschrikking. (Met 20 collages door Jan Bernard Meinen). Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Linnen met stofomslag. Gedrukt in een oplage van 1250 exemplaren. 48 p. 1e druk. € 200 * Eén van de 50 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren, met, los bijgevoegd, een originele, genummerde en gesigneerde ets/collage van Jan Bernard Meinen. Inliggend: handgeschreven, gesigneerde brief van Meinen aan 'Geachte heer Kiebert', waarin enige bibliografische informatie over deze uitgave. 67 KOSSMANN, Alfred Uit een dagboek. [Amsterdam, Querido], 1968. Plano. 27,9 x 19,9 cm. Met de hand gedrukt door de dichter en gesigneerd op de boekenmarkt RAI in de stand van Querido op 11 oktober 1968 in een (zeer) beperkte oplage. € 40 * Rechtsonder gesigneerd door de dichter. Niet in de NCC. 68 KROL, Gerrit Handgeschreven brief aan 'Beste Pablo [van Dijk]'. 29,5 x 20,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'Gerrit Krol' en gedateerd 'Oudemolen juli '89'. 5 regels tekst. Met de originele envelop. € 25 * De schrijver dankt de uitgever voor het toesturen van een 'zeer ongewoon boek': 'Mijn boekenkast kan 't niet aan, het staat nu naast de grammofoonplaten'. 69 LEOPOLD e.a., J.H. Letterproef. Sonnega, Regulierenpers, 1987. Ingenaaid met omslag. 24 p. Met de hand gezet uit verschillende letters en gedrukt in grijs, groen en zwart in een oplage van 65 op de pers genummerde exemplaren. € 80 * Teksten van J.H. Leopold, K.P. Kavafis en Iosif Brodski. De Regulieren 28/1987. Bijgevoegd: prospectus. Voorts: proefdruk op strookje blauw Japans papier met vezels, waarop enkele malen (in dof zilver, op de verguldpers) de titel en auteur van de Regulierenpers-uitgave van Cheops is gedrukt.


70 LUCEBERT Apocrief. De Analphabetische naam. (Met tekeningen van de auteur). Amsterdam, De Bezige Bij, (1952). Ingenaaid. 84 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug iets ie gescheurd. € 120 * Ex bibliotheca Elisabeth Keesing (1911-2003), 2003), dichteres en schrijfster van het Boekenweekgeschenk 1960. Inliggend: doorslag van een getypte brief van Keesing aan 'Beste Coen'. 27,5 x 22,5 cm. Niet gesigneerd en gedateerd '18 December 1953'. 17 regels tekst. Keesing schrijft dat ze Chinese verzen heeft vertaald: 'Toen ik vanmorgen dit af had, ging ik uitrusten en deed een serieuze poging om Lucebert te benaderen. Het resultaat is de ook hierbij gevoegde "poging" tot experimenteel (maar nog veel te rationeel, o wat rijmt daarop toch veel. Je kunt eindeloos doorgaan, maar om het goed "echt" te rkijgen [sic] moet je ongelukkiger ongelu zijn)'. Hierbij: drie verschillende versies in doorslag van typoscript van 'Na een ernstige poging om Apokrief te lezen en na te voelen', een cyclus van drie gedichten, ondertekend door 'Liezeberthe'. Met vele doorhalingen en toevoegingen in potlood. potlood Schitterend en vroeg document, dat samen met een velletje rijmwoorden secuur laat zien hoe Keesing tot haar niet onverdienstelijke LucebertLucebert parodie kwam. 71 LUCEBERT Verzamelde gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. 2 delen in cassette. Soepel linnen. Typografie W. Sandberg. Met illustraties van de dichter. Met uitgebreide verantwoording, varianten, documentatie, bibliografie en n registers. Vochtvlek op cassette. Ruggen (als altijd) licht verkleurd. € 200 * In 2002 verscheen weliswaar een herdruk van Luceberts Verzamelde gedichten,, aangevuld met de bundels van na 1974 en een afdeling nagelaten gedichten (voornamelijk uit de jaren jare '90), 90), maar die editie heeft een wel zeer karige verantwoording, terwijl deel 2 van deze de uitgave daar in zijn geheel aan is gewijd. Bovendien ontbeert ze de meesterhand van typograaf Sandberg, die de uitgave van 1974 tot zo'n monument maakte. 72 MAN, Herman de Aart Luteyn de andere. Rijnvaart. Baarn, Bosch & Keuning, 1938. Gedecoreerd linnen. 260 p. 1e druk. € 40 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de vrouw van de auteur op pagina (1): 'Voor Jan en Jet,/ om in de boekenkast te zetten/ zet in hun jong gezin./ Eva M. de Man./ Berlicum, N.Br./ 25 Maart 1942'. 73 MAN, Herman de Het wassende water. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1927. Gedecoreerd linnen. 244 p. Titelpagina gedrukt in oranje en zwart. 2e druk. Rug licht verschoten. € 90 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur tegenover de titelpagina: 'Voor/ H.G. van Kempen,/ daguerreotypograaf/ van den huize./ Op Sint Nicolaas van Tolentijn/ A.D. 1927/ van/ Herman de Man,/ in hartelijke genegenheid'. H.G. van Kempen Ke was sedert 1917 burgemeester van Woerden, de geboorteplaats van Herman de Man. De viering van de Heilige Sint Nicolaas van Tolentijn valt op 10 september. 74 MAN, Herman de 'Ter nagedachtenis aan Herman de Man'. Bidprentje. 10,5 x 6,3 cm. Recto: portret por van de schrijver. Verso: 'geboren 11 Juli 1898 te Woerden, plotseling overleden 14 November 1946 door een vliegtuigongeluk' en Psalm 94 1-2. € 50 * Bijgevoegd: Bidprentje voor Eva Maria de Man-Kalker Man Kalker en haar vijf kinderen. 10,3 x 5,3 cm. Recto: 'Op Zondagochtend ndagochtend 2 Augustus 1942, werden uit Berlicum (N.Br.) door den vijand - bijgestaan door landgenooten weggevoerd [...] Zij zijn vervoerd naar Westerbork, vandaar overgebracht naar het Oosten en nimmer weergekeerd'. Verso: Psalmcitaten. 75 MARTIN, Hans De menschaap. Een onwaarschijnlijk verhaal. Rotterdam, Brusse, 1919. Linnen met stofomslag. 136 p. 1ste druk. Zeer fraai exemplaar. € 28 * Prachtig stofomslag van Piet van der Hem. Een Mooije Brusse. Cat. Brusse 414. 76 MENDELS, Josepha Het rode kerkhof. kerkhof. Deventer, Ypse Fecit, 1987. Halflinnen met gemarmerde platten. (2), 14 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 30 * Een van de enkele luxe-exemplaren exemplaren in halflinnen. Een ingenaaid exemplaar, eveneens gesigneerd, gesigneerd kost € 9.


Tekst van de lezing die de auteur hield op 29 mei 1987 in Deventer. 77 MIN, Neeltje Maria Handgeschreven brief aan de redactie van De Gids.. 13,2 x 21,4 cm. Doorslagpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'NeeltjeM. Min' en gedateerd 'Bergen Nh 5.5.'64'. 6 regels tekst. € 200 * Literair-historisch historisch belangrijke brief van een 20-jarige 20 Min over de publicatie van gedichten in De Gids.. 'Mocht iets ervan geplaatst worden, dan graag onder de naam Sophie Perk'. Met de plaatsing van de gedichten gedicht 'Het was donderdag', 'Terugblik' en 'Ziektebeeld' in De Gids, Gids jrg. 127, afl. 6 (juni 1964) maakte zij haar literair debuut. Bijgevoegd: Doorslag van een getypte brief van de redactiesecretaris aan 'Zeer geachte Mejuffrouw'. 27,3 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen Alleen recto. Niet gesigneerd en gedateerd '23-3-1964'. '23 5 regels tekst. 'De gedichten die onder uw pseudoniem geplaatst zijn in de Dichtershoek van het Algemeen Handelsblad van 14 dezer hebben een der Gidsredacteuren, de heer Hoornik, bijzonder getroffen', gevolgd ge door het verzoek om gedichten in te sturen. Voorts: Doorslag van een getypte brief van de redactiesecretaris aan 'Zeer geachte Mejuffrouw'. 27,3 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Niet gesigneerd en gedateerd '25-5-1964'. '25 5 regels tekst. De redactie van De Gids heeft drie gedichten uitgekozen voor publikatie: 'Het was donderdag', 'Dit glas' en 'Ziektebeeld'. En: Doorslag van een getypte brief van de redactiesecretaris aan 'Zeer geachte Mejuffrouw'. 27,3 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Niet gesigneerd gesigneerd en gedateerd '23-6-1964'. '23 6 regels tekst. Verzoek tot het toezenden van 'een kort curriculum vitae'. Neeltje Maria Min zou pas in 1966 debuteren met de bundel Voor wie ik liefheb wil ik heten. heten 78 MINCO, Marga De Oprijlaan [Megen], Perifeer, (1991). Losbladig in omslag. (8) p. Uitgegeven in een 'definitieve' oplage van 30 genummerde exemplaren. 1e druk. € 38 * De tekst werd speciaal geschreven voor de 'literafiele uitgeverij Perifeer' en verscheen als negende deel in de reeks Dialogen. 79 NIJLEN, Jan van Het licht. Antwerpen/Bussum, Flandria/Van Dishoeck, 1909. Ingenaaid. 88 p. 1e druk. Goed exemplaar. € 100 * Tweede bundel verzen van Van Nijlen. Mooi boekje. 80 (NOTO SOEROTO) Het paradijs Java. Souvenir aan a de Java-film. film. Zonder plaats of uitgever, [1925]. 4to. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. Goed exemplaar. € 30 * Mooi verzorgd filmsouvenir (gedrukt in bruin) met getekend omslag en 12 fraaie foto's, een facsimile van een brief van Raden Mas Noto Soeroto gedateerd gedateerd 1 september 1925, en een inleiding over de maker van de film, Wolfgang Hauschild. Niet in de NCC. 81 PAAP, W.A. Bombono's. Een satire. Amsterdam, Wilms, [1884]. Halflinnen privéband. 136 p. 1e druk. Debuut. Enkele stempels op beide titelpagina's. € 120 * Vlijmscherpe afrekening met de oude generatie letterkundigen. Zeer zeldzaam. 82 PERRON, E. du Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 160 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. PERRON, E. du Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink. Brussel/Maastricht, Brussel/Maastric Stols, 1929. Ingenaaid. 144 p. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. Scheurtje in rug. samen € 950 * Beide exemplaren met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan H.F.P. Maasland. Bij gebrek aan ernst: 'Aan Dr. Maasland:/ met ernstige gevoelens van/ hoogachting en dankbaarheid./ EduP./ Brussel, 12 Febr. 1931'. Batten/Stols 33: 'Een groot deel van deze oplage werd op verzoek van den auteur door den uitgever in 1932 vernietigd'. Van Dijk 152. Nutteloos verzet: 'Aan Dr. H. Maasland,/ in de hoop dat zijn diagnose/ over mijn verzet niet al te/ streng - noch te hopeloos -/ - zal zijn./ Hartelikst/ EduPerron/ Brussel, Febr. '31'. '31 Batten/Stols 34 (: 'Een groot deel dezer oplage werd in 1932 op verzoek van den auteur door den uitgever vernietigd'). Van Dijk 190. Hendrikus F.P. Maasland (1867-1940) 1940) had een praktijk in het Brusselse Boschvoorde en was de huisarts huisarts van de familie Du Perron. E. du Perron ging weleens bij hem kuren. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005).


83 PERRON, E. du Multatuli en de luizen. Aantekeningen bij een nieuw Waarheidsboek over Multatuli. Amsterdam, Contact, 1940. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. € 300 * Exemplaar met op de Franse titel een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in de maand van verschijnen: 'Voor Pierre H. Dubois/ van/ EduPerron/ Bergen, Maart 1940'. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005). Batten/Stols 59. 84 POINTL, Frans Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer Hoornik'. 11,4 x 18,0 cm. Doorslagpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'F. Pointl' en gedateerd 'Amsterdam, 'Amsterdam, 12 aug.59'. 23 regels tekst. € 120 * Razend vroege brief van de schrijver die pas in 1989 bij het grote publiek doorbrak. Pointl stuurt De Gids-redacteur redacteur Hoornik negen gedichten terug, 'waarin ik kleine veranderingen heb aangebracht voor zover ik daartoe in staat was'. Hij hoopt dat de redactie 'in aanmerking neemt en [sic] geringe schoolopleiding en onbelezenheid en leeftijd'. Voorts belooft hij Hoornik 'in december van dit jaar bij leven en welzijn' zijn poëtische productie 'van nu tot dan toe' te zenden. Met een andere typemachine voegde Pointl in de marge van de brief een persoonlijke ontboezeming toe: 'het evt. honorarium, hoe gering ook, zal worden besteed aan een boek van MARSMAN, de dood van Angèle Degroux en een verzenbundel van Ant. Donker die ik ergens (goedkoop) heb gezien'. Bijgevoegd: Doorslag van een getypte brief van de redactiesecretaris van De Gids aan 'Geachte Heer Pointl'. 27,5 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Niet gesigneerd en gedateerd '28-10'28 -1959'. 8 regels tekst. De redactie van De Gids heeft besloten geen gedichten op te nemen: 'Uw teleurstelling zal groot zijn, te meer daar het bloemlezen van de heer Hoornik bij u verwachtingen verwac zal hebben gewekt'. 85 POOLMAN, W. Splinters. 1900-1915. 1900 1915. [Winterswijk?], Algemeene Nederlandsche Vereeniging Het Groene Kruis, 1915. 16 x 10 cm. Geniet. 20 p. Geïllustreerd. € 30 * Alleraardigst brochuretje ter gelegenheid van het derde lustrum van het Groene Kruis. Omslagontwerp van Willem van Konijnenburg, met tekeningetjes van P. Das bij rijmpjes van W. Poolman: 'Voordat gij 't verder geeft,/ Elk leesboek goed ontsmet,/ Dat gij te lezen gaaft/ Aan zieken in hun bed.' 'Aan regen en aan wind,/ die zuiveraars der lucht,/ Wordt onrecht aangedaan door/ 't menschdom, dat wat kucht.' 'Steeds orde in Uw huis betracht,/ Alsof ge straks visite wacht.' 'Zoo 'k U terecht wees, word niet boos;/ Uw gal is onze netelroos.' Niet in de NCC. 86 (PRESSER, Jacques). Als: J. van Dam Crime passionnel. Een tussenspel van onredelijkheid. [Amsterdam, eigen beheer], 1955. Ingenaaid. 92 p. 1e druk. Rug licht verschoten. € 85 * Deze detective werd geschreven n in 1948. Door Presser genummerd exemplaar, want de auteur 'erkent slechts de echtheid van door hem genummerde exemplaren,' aldus een aantekening op pagina (2). Slechts twee exemplaren in de NCC, niet in de KB. 87 REVE, Gerard "La Grâce". Enige aanwijzingen. aanwijzingen. Utrecht, André Swertz & Cie, 2002. Ingenaaid met een stofomslag van speciaal voor deze uitgave vervaardigd 'graspapier'. (38) p. Met de hand gezet uit de Gravure II en gedrukt door Hugin & Munin in zwart, turkoois blauw en bleu ardoise op Zerkall-Büt Zerkall Bütten in een oplage van 100 door Gerard Reve genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 100 88 (REVE, Gerard). COCK, Herman Gerard de De kleine neurasthenicus. Beknopte handleiding tot een ordentelijk leven. [Den] Haag, [eigen beheer], 1922. Linnen. 508 p. 1e druk. Op de titelpagina zijn de woorden 'Haag 1922' overgeplakt met een gedrukt reepje: 'Uitgeversmaatschappij Haga/ 's-Gravenhage'. 's Mooi exemplaar. € 175 * Eén citaat uit het hoofdstukje 'Dorus de wijsgeer': 'Dorus is een arme, zenuwzwakke, man van 27 jaar, een groote, timide, jongen, die stottert, als hij vóór je staat. Z'n hoofd is moe, en hij wou 't zoo graag wat laten rusten.. Doch, ondanks Dorus, moet dat hoofd hem peinzen. Moet 't, onbestemdelijk en onophoudelijk, zoeken naar het antwoord, op, zeer moeilijke, problemen. "'t Is net, meneer", zegt Dorus, "'t is net, alsof een dure plicht mij op de schouders rust. De plicht, om een groot, een machtig, boek te schrijven. Een boek, waarvan de titel luiden zal: "Van 't licht en van den schaduw, van 't violet en van den dood... En van de geestdrift."' Over de relatie tussen Reve en De kleine neurasthenicus is door Wim Wennekes een artikel a van maar liefst 62 pagina's geschreven (In: Omtrent de avonden. avonden Amsterdam, dam, De Engelbewaarder, 1981). Aangezien wij daar niet tegenop kunnen, volstaan wij ermee ernaar te verwijzen. 89 (REVE, Gerard) '87.693 (zevunnuntagtugduizuntzeshondurtdriejuneguntug) (zevunnuntagtugduizuntzeshondurtdriejuneguntug) ZIELUN HANGUN RONT'. Affiche. Plano. 33,8 x 21,5 cm. Circa 1968. Eenmaal gevouwen. € 22


* Leuk typografisch affiche, waarop een nieuw cultureel initiatief in Leeuwarden wordt aangekondigd: 'Leeuwarden heeft een permanente kulturele revolutie nodig'. nodig'. In de kroeg passepartout 'wordt goede muziek gedraaid' en 'er worden speciale avonden belegd met schrijvers - kontakten zijn reeds gelegd met hans verhagen/johnny the selfkicker/gerard kornelis van het reve'. Uiteindelijk heeft alleen Johnny van Doorn opgetreden. getreden. Reve was financieel niet haalbaar. (Met dank aan Jerre Hakse, Leeuwarden.) 90 REVE, Gerard Albvm Gerard Reve. Een Nieuw Paaslied. Rotterdam, Backlash Records/Bébert, [1988]. Grammofoonplaat. 30 cm. 33 toeren. Vage watervlek in rechteronderhoek van de hoes. € 175 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de voorzijde van de hoes: 'Voor Edith, in/ dank en met/ veel lieve wensen./ Schiedam, 26 Mei 1987/ Gerard Reve'. De fotografe Edith Visser maakte ook de foto voor de voorzijde van dee hoes. Reve leest op deze plaat 43 gedichten van eigen hand voor. 91 REVE, Gerard Buitenland trekt onze meisjes aan; weten zij wel, waar ze terechtkomen? [Bedum], Exponent, 1988. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. dru € 150 92 REVE, Gerard 'Zeer geachte Heer' In: Levende poëzie in Musis. Musis Arnhem, Nunc, 1967. 20 facsimile's van brieven in een houten sigarenkistje, aan de binnenzijde met informatievel en aan de buitenzijde met (wat beschadigd) titeletiket beplakt. € 100 * Curieuze uitgave ter gelegenheid van een op 20 oktober 1967 in het Arnhemse concertgebouw Musis Sacrum gehouden poëzieavond. Bevat brieven (schriftelijke bevestigingen van deelname aan de avond) van o.a. C. Buddingh', Remco Campert, Gust Gils, Jan Hanlo, Hanlo, F. Ten Harmsen van der Beek, Ed. Hoornik, L.Th. Lehmann, Gerard Reve en Simon Vinkenoog. Deze avond (met Vinkenoog èn Reve) vond plaats nog geen twee weken na het beruchte handgemeen tussen Vinkenoog en Reve tijdens een poëziefestival in Leeuwarden. Zeldzaam. Niet in de NCC. 93 RINSEMA, Evert De mens is van nature hoekig. Der Mensch ist von Natur aus eckig. Aphorismen. (Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Hansjürgen Bulkowski). (Bergen, Eric van der Wal, 1980). Ingenaaid. Twee delen (in n het Duits en in het Nederlands) in papieren foedraal. 16; 16 p. Met de hand gezet en gedrukt door Eric van de Wal in een oplage van 150 genummerde exemplaren. € 35 * Evert Rinsema (1880-1958), 1958), een Friese schoenmaker, was bevriend met Theo van Doesburg en Kurt Schwitters. Zijn aforismen werden in 1920 gepubliceerd door De Stijl. 94 ROLAND HOLST, R.N. Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen. (Deel 1 en 2). Amsterdam, Meulenhoff, 1923-1928. 1928. Twee delen. Zeer fraai verguld linnen banden (verschillend) (ver naar ontwerp van de auteur. 224; 256 p. Geïllustreerd. 1e druk. € 75 * Exemplaar met in beide delen een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'voor E.J. Beumer in/ dank voor een goeden/ zaak/ Rn. Roland Holst/ April 1937' en 'voor E.J. Beumer/ met vriendschappelijke/ gevoelens van/ Rn. Roland Holst/ April 1937.' 95 SCHAGEN, J.C. van Getypte brief aan 'Zeer Geachte Heer [Wim J.] Simons'. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'schagen' en gedateerd 'Domburg, 27-1-57'. 27 57'. 27 regels tekst. Tweemaal gevouwen. € 45 * Van Schagen biedt Simons' uitgeverij De Beuk kopij aan: 'Het zijn zijn niet meer dan notities uit een periode, dat eigenlijk alle spreken te veel was. Vandaar, dat ik hier terugviel tot ... nièt de haï kaï. [...] Ik ontleende er slechts de tot het drieregelig minimum beperkte 'massa' van mijn aantekeningen aan'. De dichter dichte stelt een formaat voor, evenals een illustrator: 'Melle of Aad de Haas'. Hij is, desgevraagd, 'tot verdere condensatie bereid'. Bijgevoegd: handgeschreven briefkaart aan 'Zeer Geachte heer Simons'. 9,0 x 13,6 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'schagen' en gedateerd ateerd 'Domburg 29-3-'57'. 29 '57'. 7 regels tekst. 'Bij nader inzien vind ik het toch niet prettig, dat bundeltje haï kaï uitgegeven te zien. Het spijt me'. Van Schagen verzoekt Simons de kopij terug te sturen. De onlangs door Ingmar Heytze bij Van Oorschot gereanimeerde gereanimeerde dichter zou inderdaad geen bundels bij De Beuk publiceren. 96 SCHMIDT, Annie M.G. Originele zwart-witfoto. zwart witfoto. 18,2 x 23,9 cm. Met op de achterzijde een copycopy rightstempel van 'Fotopersbureau "'t Sticht"' en de aantekening 'Zuidlaren 9/10 64'. € 40 * Annie nnie Schmidt, met witte bontsjaal, vertelt de jonge zanger Adamo iets over een foto. Op de voorgrond twee microfoons, op de achtergrond een betonnen muur en een wasbak.


97 SLAUERHOFF, J. De wonderdokter, Ramon de la Serna. [Amsterdam], [Bohn, Scheltema & Holkema], 1933. Gelijmd. (2) p. € 300 * Overdruk uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, Geneeskunde jrg. 77, nr. 21, Zaterdag 27 Mei 1933. 1933 Het zetsel van deze eze extreem zeldzame overdruk wijkt op een aantal plaatsen af: zo ontbreekt de in de tijdschriftaflevering gedrukte kop 'Feuilleton'. Vanwege het speciaal ervoor gedrukte omslag beschouwen we dit overdrukje als een afzonderlijke uitgave. Twee fragmenten uit de roman Dokter hoe is het mogelijk van Ramón Gómez de la Serna, door Slauerhoff vertaald vertaald en ingeleid: 'Wie van rustige, slaapwekkende lectuur houdt, leze het niet [...] De vertaling van twee hoofdstukjes hier afgedrukt, mogen den Nederlandschen vakgenooten een denkbeeld geven van den geest van het boek'. niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en 98 SLAUERHOFF, J. Ik werd niet ingeleid door Arie Pos). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1986). Ingenaaid. (2), 26 p. Vervaardigd met diverse IBM-bolletjes bolletjes op Zerkall in een oplage van 35 genummerde exemplaren. 1e druk. druk. Een enkel kreukje. € 120 99 SLAUERHOFF, J. Verzamelde werken. Rotterdam (Proza IV: Den Haag; Proza V: Amsterdam), Nijgh & Van Ditmar/K. Lekkerkerker, 1940-1957. 1957. Acht delen. Verguld halfleer met groflinnen platten. Niet afgesneden. 1e druk. Enkele schaafplekjes haafplekjes aan de ruggen. Complete, uniform genummerde set. € 900 * Een van de 50 genummerde luxe--exemplaren, exemplaren, gedrukt op Haesbeek (deel 8 (Proza V) op Pannekoek) en gebonden in halfleer. verzorgd door K. Lekkerkerker). 100 SLAUERHOFF, J. Zeven nagelaten gedichten. (Samengesteld en verzorgd Terhorst, (Ser Prop), 1989. Ingenaaid met omslag (omslagbelettering in zilver door Helmut Salden). (4), 24 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten Zerkall Bütten in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. € 50 101 SLEUTELAAR, Hans Een gedicht. Amstelveen, Loeb, 1975. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 25 * Dit éénregelige gedicht verscheen eerder in De nieuwe stijl 2. Monostichon in boekvorm! boekvorm 102 SNOEK, Paul Twee brieven aan de redactie van De Gids. 1. 27,4 x 21,4 cm. Op briefpapier met voorgedrukt adres. Een blad typoscript. Alleen recto. Gesigneerd 'Paulsnoek' en gedateerd 'Slijpe 31 october 1970'. 9 regels tekst. 2. 26,9 x 20,9 cm. Een blad handschrift. Alleen recto. Gesigneerd 'Paul snoek' en gedateerd 'Spermalie 22 februari 71'. 14 regels tekst. € 200 * Snoek zegt enkele gedichten voor De Gids te zenden, maar het 'is ongeveer tien jaar geleden dat ik nog aan uw tijdschrift tijdschrift heb meegewerkt', dus hij wil desgevraagd ook een 'korte bio-bibliografie' bibliografie' sturen. Hij verzoekt met klem de gedichten, in geval van publicatie, aan te kondigen als 'gedrichten'. In de tweede brief herinnert Snoek de redactie aan de gezonden gedichten: 'Daar 'Da ik nog geen nieuws van u ontving, wist ik graag of de redactie zinnens is een en ander op te nemen'. Snoek heeft sommige gedichten inmiddels enigszins gewijzigd. Indien de redactie besluit niets te plaatsen, dan wil Snoek 'zo vlug mogelijk nieuws omdat het mij niet aan publikatiemogelijkheden ontbreekt'. 103 STEEN, Peter van Gruis en kwarts. Z.p., [eigen beheer, 1953]. 4to, Spiraalband (bandontwerp Wim BIJMOER). 63 eenzijdig bedrukte bladen. Gestencild in een oplage van slechts 32 genummerde exemplaren. Met een handgeschreven, gesigneerd gedicht. 1e druk. Hoekjes gestoten. € 35 104 (STOLS, A.A.M.). DIJK, Cees van Op bezoek bij Alexandre A.M. Stols. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1994). Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in een oplage van 10 (!) op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. Vaag vlekje op voorzijde omslag. € 85 * Petits paquets 4. 105 STOUTE, René en Henrik Teksten voor een oude vriend. (Amsterdam, Island International Bookstore, 1984). Linnen. 48 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door beide auteurs gesigneerde gesi exemplaren. 1e druk. € 75 * Een van de 15 luxe-exemplaren, exemplaren, gebonden in een vrolijke, kleurrijke heellinnen harmonicaband door Pau Groenendijk, voorzien van een pagina handschrift en een originele tekening van de gebroeders Stoute.


106 STOUTE, René 'Vier kale gedichten'. Origineel handschrift. Negen bladen, aan één zijde beschreven en betekend. Geniet. 29,5 x 21,0 cm. € 100 * Geheel handgeschreven bundel, met vier paginagrote pentekeningen (en een kleinere op de titelpagina), gemaakt in slechts één exemplaar! Met handgeschreven, gesigneerde opdracht: 'Voor Ares [Koopman] en Elja / in een nu warmere tijd/ als blijk van vriendschap'. Ongepubliceerd. 107 TOONDER, Marten 'Ollie B. Bommel en Tom Poes'. Gedrukte tekening, door Toonder met grijze waterverf opgehoogd. 12,3 x 24,0 cm. € 160 * Mooie zwart-wittekening, voorzien van een gesigneerde opdracht: 'Voor Guus en Anny/ Marquinie-/ Vercruysse/ van/ Marten/ Toonder -/ 4-12-78'. In de originele, door Toonder verstuurde envelop. 108 VAANDRAGER, Cornelis Bastiaan Getypte brief aan 'L.S. [= Willem M. Roggeman]'. 21,5 x 13,6 cm. Een blad. Alleen recto. Gesigneerd 'Namens de redaktie, (c.b. vaandrager)' en gedateerd 'Amsterdam aug. 1958'. 6 regels tekst. Met de originele envelop. € 75 * Roggeman had naar het tijdschrift Gard Sivik een verhaal ingezonden. 'Jammer! uw inzending voor Gard Sivik heeft het niet tot voldoende pro-stemmen kunnen brengen'. Vaandrager eindigt hoopvol: 'Misschien een volgend keer beter'. 109 VRIES, Hendrik de Handgeschreven correspondentiekaart aan 'Geachte mevrouw [= Anny MarquinieVercruysse]'. 10,4 x 13,8 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'Hendrik de Vries' en gedateerd 'Haren 19 mei 1976'. 8 regels tekst. Met de originele envelop. € 35 * De dichter dankt voor de gelukwensen en stuurt op verzoek een 'pas-portretje': een portretfoto (4,5 x 3,5 cm) geplakt op een los, gesigneerd vel. Leuk postscriptum: 'Ik stuur anders geen portretten, maar maak voor U een uitzondering'. 110 VRIES, Theun de Handgeschreven brief aan 'Zeer Geachte Heer [Wim J.] Simons'. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd 'Theun de Vries' en gedateerd 'A'dam/ 21.3.1960'. 12 regels tekst. € 80 * De schrijver vertrekt voor enkele weken naar het buitenland en kan 'jammer genoeg' niet ingaan op Simons' uitnodiging mee te werken aan activiteiten ter nagedachtenis aan Frederik van Eeden. Wel bestelde hij 'twee boekjes, die U hebt samengesteld', waarvan de betaling wat langer kan duren, want zijn vrouw '(mijn administratrice)' heeft het strookje met het juiste giro-nummer. Wim J. Simons maakte in 1960 bij De Beuk de boeken Van Eeden! Van Eeden! Daar komt hij aangetreden! en Het paleis van Circe. De Amerikaanse reizen van Frederik van Eeden. 111 WARREN, Hans Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, 1985. Ingenaaid. 16 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga op Hollands Druk in een oplage van 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 40 * Eén van de dertig Romeins genummerde auteursexemplaren; dit exemplaar is afkomstig uit de nalatenschap van de dichter. 112 WARREN, Hans Een Liefdeslied. Eliance Pers, 1974. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Janson en gedrukt door Confiance op Simili Japon in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. € 65 * Eliance-reeks 27. Ongelezen exemplaar afkomstig uit de nalatenschap van Hans Warren. 113 WOLKERS, Jan De onverbiddelijke tijd. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. Garenloos. 192 p. 1e druk. € 45 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'Voor/ Aad en Arie/ in/ vriendschap/ van/ Jan/ Wolkers'. 114 ZALM, Leo van der Karigdicht. [Amsterdam], 'De Moor', [circa 1980]. Oblong 9 x 12 cm. Gebonden in durionzijde. Haikoes gezeefdrukt in blauw handschrift op Kawabashi-papier. Oplage 100 genummerde exemplaren. Geparafeerd door de auteur. € 28 * Mooi en curieus uitgaafje, gemaakt door de (vrij excentrieke) auteur zelf (1942-2002; 'karigdicht' is zijn term voor 'haikoe') samen met Peter van der Linde.


115 WERK Collectie van 83 brieven, 164 bladen kopij en 25 bladen diversen diversen (drukproeven, prospectussen) met betrekking tot het literaire tijdschrift Werk. 1938-1939. € 5500 * Het literaire tijdschrift Werk verscheen precies een jaar, van januari 1939 tot december 1939. De redactie bestond uit de Nederlanders Ed. Hoornik en Adriaan van der Veen en de Vlamingen Johan Daisne en Jan Schepens. Het zenuwcentrum was de Brusselse woning van redactiesecretaris Van der d Veen, die op dat moment secretaris van Jan Greshoff was en redacteur van het Hollands Weekblad. Het hier aangeboden archief beschrijft van zeer nabij het reilen en zeilen van het veelbelovende jongerentijdschrift: van de oprichting - het contact tussen uitgever en redactie, het benaderen van schrijvers, het beoordelen van bijdragen, de redactionele strubbelingen, roddels en stellingnames - tot de opheffing. De collectie omvat - onder heel veel meer! - een verhaal van Gerard den Brabander, vijf hoogst interessante int brieven van C.C.S. Crone, een brief van Jan de Hartog, drie poëticale brieven en tientallen gedichten van Louis Lehmann, een briefkaart van H. Marsman, een humoristische brief van N.E.M. Pareau, (doorslagen van) brieven van de redacteuren Hoornik en Van der Veen, en natuurlijk inzendingen van debutanten en schrijvers die de kolommen van Werk nooit hebben gehaald. De 83 brieven en 164 bladen kopij van ruim 45 auteurs en betrokkenen zijn niet eerder bestudeerd. Vroege versies van het manifest waarmee waarmee het eerste nummer van Werk opent, laten zien hoe vier redacteuren, alle met hun eigen ideeën over literatuur, uiteindelijk tot één programmatische tekst komen, waar een ieder zich in kan vinden. De drie alinea’s over polemiek in de letteren, in de eerste versie, worden bijvoorbeeld gereduceerd tot het bijzinnetje dat de redactie aan ‘den scheppenden arbeid den voorrang boven de kritiek’ verleent. Vóór het verschijnen van het eerste nummer bemerken de Nederlandse redacteuren al dat hun Vlaamse collega’s weinig we inzet tonen, een constatering die de redactie later uiteen doet vallen. ‘Er is inderdaad vervloekt weinig binnengekomen van de Vlamingen,’ schrijft Van der Veen aan Hoornik. Een en ander wordt nog bemoeilijkt door het feit dat de redacteuren niet bij elkaar om de hoek wonen en dat redactiebijeenkomsten al ruim van tevoren moeten worden belegd. Toch lukt het de uitgeverijen Manteau en Leopold, dankzij de financiële steun van een mecenas in Engeland, om op 31 december 1938 de oplage van het eerste nummer op te leveren. In de voorafgaande maanden wordt zoveel mogelijk reclame gemaakt: er worden prospectussen verspreid, abonnees geworven, proefnummers uitgedeeld, en de toonaangevende criticus Marsman noemt de oprichting van Werk in een bespreking. In het ja januari-nummer nummer worden ondermeer elf gedichten geplaatst van de zeer jeugdige debutant Louis Th. Lehmann. Hij schrijft die maanden een explosief aantal gedichten: de redactie van Werk is zeer enthousiast, er ontstaat een levendige briefwisseling tussen Lehmann Lehman en Van der Veen, maar slechts een kwart van de ongeveer tachtig gedichten die Lehmann in korte tijd instuurt, wordt geplaatst. Lehmann, die later de bijnaam ‘Rimbaud van Overschie’ zou krijgen, vreest aanvankelijk een baan in de journalistiek te moeten zoeken. z In augustus 1939 ontstaat onenigheid tussen de redacteuren. Schepens wil dat Daisne de redactie verlaat, Van der Veen dreigt met opstappen. Bovendien treft de redactiesecretaris voorbereidingen voor een reis naar Amerika. Hoornik is dan al in gesprek gesprek met uitgeverij Meulenhoff over een nieuw op te richten tijdschrift. Als uitkomt dat Manteau voor de volgende jaargang geen honorarium beschikbaar stelt, stappen Hoornik en Van der Veen op. In de tussentijd meldt K. Lekkerkerker zich voor een plaats in de redactie. Als samensteller van de literaire almanak In aanbouw staat hij in contact met C.C.S. Crone, die hij ook voor de functie van tijdschriftredacteur weet te interesseren. In een van zijn uitvoerige brieven zegt de Utrechtse schrijver zelfs toe voortaan voort zijn literaire werk voor Werk te reserveren. Maar voor Werk komen deze initiatieven helaas te laat. Uitgebreide beschrijving op aanvraag. Ons antiquariaat is gespecialiseerd in literatuur in eerste en bijzondere uitgaven, bibliofiele bibliofiel en geïllustreerde boeken, private press-uitgaven uitgaven en handschriften, brieven en literaire archieven. Heeft u internet? internet Abonneert u zich dan op onze wekelijkse gratis nieuwsbrief per e-mail! e mail! Zo wordt u iedere week op de hoogte gehouden van aanwinsten en boeken ken uit de voorraad over één auteur of thema. Oude nieuwsbrieven kunt u naslaan op onze website www.fokas.nl.

Een laat lettergerecht. Catalogus 46  
Een laat lettergerecht. Catalogus 46  
Advertisement