Page 1

antiquariaat FOKAS HOLTHUIS Postbus 18604, NL – 2502 EP Den Haag telefoon 070 – 346 6020 telefax 070 – 346 6806 www.fokas.nl fokas@fokas.nl KvK Haaglanden 10041294 BTW NL 8103.27.910.B01

* Prijzen zijn in euro’s * Verzendkosten zijn voor rekening van de koper * Betaling binnen 14 dagen op een van onze rekeningen * Wij behouden ons het recht voor pas te leveren na betaling

catalogus 45: 45 Nederlandse literatuur 29th Amsterdam Antiquarian Book, Map and Print Fair 2008 Passenger Terminal Amsterdam, 23-25 oktober 2008 1 AAFJES, Bertus 28 rijmloze aforistische verzen. Handschrift in inkt. Blocnote met 27 geperforeerde bladen. 14 x 8 centimeter. Niet gesigneerd en niet gedateerd (jaren veertig). Ongepubliceerd! € 300 * Titels: Une autre chanson, De maan, De dood, Ziekentroost, Zuinigheid, Zuinigheid, Dichters, Niet reizen, Reizen, Strikt persoonlijk, Bloemen, Tweeërlij (sic!), Het huwelijk, Voorbij, Het weten, Onverzadigbaar, Kleine raad, Dichters en vrouwen, De Hollander, De Duitser, De dag, Over Amor, Moraal, De toneelspeler, Feminaal, De geest, Andermaal, dermaal, Kleine moraal, Slapende vrouw. 'Dichters/ zijn wijzer dan zij zijn,/ Zij zijn zichzelf te slim af./ Als zij roos zeggen,/ zeggen zij roos in het kwadraat./ Zeggen zij vrouw,/ Dan zeggen zij liefste;/ (Doch dit hebben zij/ Met alle minnaars gemeen)' gemeen) (Dichters). 2 AAFJES, Bertus Antwoorden op een enquête. Handschrift in inkt. Vijf bladen (blocnotevelletjes). Niet gesigneerd, niet gedateerd. 19,3 x 11,5 cm. € 140 * 35 aardige, autobiografische antwoorden op een ons onbekende literaire enquête: '4) Ik hecht nagenoeg niet aan voorwerpen. Ik zou het liefst een plek van enkele vierkante meter willen bezitten, waar geen oorlog kon doordringen. Neen - als ik het toch voor het zeggen heb, had ik liever dat die plek zo groot was als de wereld', '14) Ik lach nooit ooit hard' en '26) Vroeger vond ik het belangrijk om onsterfelijk te worden. Nu vind ik het dwaas om het te willen worden'. 3 AAFJES, Bertus In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten. Amsterdam, z.u., 1945. Ingenaaid met omslag. (2), 32 p. Oplage 1000 exemplaren. 1e druk. Exlibris op binnenzijde omslag. Losjes in omslag. € 40 * Deze fragmenten werden op verzoek van Vasalis, Nijhoff en Hellinga ten bate van de dichter uitgegeven. Dit is een van de vijftig luxe-exemplaren exemplaren die op Hollandsch papier werden werden gedrukt en gesigneerd werden door de auteur. 4 AAFJES, Bertus. Als: SICK SACK Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]). [Amsterdam], De Woedende Wesp [= De Bezige Bij], 1946. Ingenaaid. Gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren. 40 p. 1e druk. € 50 * Exemplaar met op de Franse titel een handgeschreven, niet gesigneerde opdracht van de auteur aan Kitty de Josselin de Jong: 'Hoe rijk is men als men iets in zich/ heeft overgehouden van dat verbaasde,/ versinterklaasde van toen men/ n/ kind was.// In het atrium der Josselienen/ 5.12.1946'. 5 ACHTERBERG, Gerrit Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957. Karton. (2), 78 p. Gedrukt in een oplage van 1250 genummerde exemplaren. 1e druk. Band deels verkleurd. € 190 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op het voorste schutblad: 'voor JeanJean Peter/ in vriendschap/ met een groet/ uit Leusden/ zomer 1958/ Gerrit'. (ALETRINO (inl.), A.). HIRSCHFELD, Magnus Oorzaken en wezen van 6 het uranisme (Liefde voor hetzelfde geslacht). Uit het Duitsch vertaald door W. (= waarschijnlijk A. Aletrino). Amsterdam, G.P. Tierie, 1904. Origineel halflinnen. (8), 178 p. 1e druk. Niet afgesneden. Met uitslaande illustraties. Wat W verbruind, lichte gebruikssporen. Diverse stempeltjes en opmerkingen van latere lezers ('Onmisbaar studiemateriaal'), maar ook het eigen naamstempel van 'Docteur A. Aletrino/ Chernex s. Montreux'! € 220 * Met een inleiding (20 pagina's) van A. Aletrino, die volgens J.H. François en J.A. Schorer ook de vertaler van dit boek was.


7 ALETRINO, A. Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht? Amsterdam/Leipzig, Maas & Van Suchtelen, 1906. Ingenaaid. (8), 172 p. 1e druk. Rug beschadigd, voorzijde omslag en eerste eerste katernen los. Hoekje uit omslag geknipt. € 120 * Met op het schutblad de eigenhandige opdracht: 'Van den Schrijver./ 10 Nov. '06.' 8 ANDREUS, Hans Getypte brief aan 'Geachte Heer Schutte'. 29,8 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'Hans Andreus' en gedateerd edateerd '18 augustus, 1975'. 21 regels tekst. € 100 * Inhoudelijke brief van de ex-Vijftiger Vijftiger over zijn eigen poëzie en die van anderen. Geadresseerde had Andreus blijkbaar 'de hollandse Rilke' genoemd, maar dat vindt de dichter teveel eer. Voorts schrijft hij: 'het genre Hölderlin of George ligt me in het geheel niet. Te zwaar. Nee, Weinheber kende ik alleen vaag van naam'. Andreus deelt mee dat hij juist zijn Verzamelde gedichten heeft gecorrigeerd, 'maar ondanks dat ik veel heb geschrapt, merk je dat er toch altijd nog te veel in staat, hetgeen weer tot bescheidenheid noopt'. Hij besluit heel wijs met: 'ik ga nu weer door - van dichten comt mi clene bate of hoe staat 't er precies in 't middelnederlands, dus ik moet voort met ander schrijf-werk'. schrijf 9 BAAREN, Theo van Terugkeer. [Utrecht, eigen beheer], 1936. Typoscript in doorslag, eenvoudig gebonden met touwtje. (18) p. Uitgegeven in een oplage van enkele tientallen door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Debuut. Hoekjes licht beschadigd. beschad € 85 * Op pagina (1) genummerd 'Nr. 43', gesigneerd en het jaar van verschijnen toegevoegd in handschrift van de dichter. Handgeschreven correcties op pagina (4), (12) en (18). Gerard Reve was niet de eerste die zijn prilste werk onder de titel Terugkeer prijsgaf aan de wereld. Theo van Baaren (1912-1989) (1912 1989) was hem met deze bundel godvruchtige maar hier en daar luchtige gedichten vier jaar voor. 10 BAAREN, Theo van Toegang. [Utrecht], eigen beheer, 1937. Typoscript in doorslag, met omslag, geniet. (14) p. Uitgegeven in een oplage van enkele tientallen exemplaren. 1e druk. € 85 * Onder de adresgegevens op pagina (1) in handschrift van de dichter 'Na 7 Juni: v. I Musschenbroekstr. 36 '. Handgeschreven toevoeging op pagina (8). Tweede, in eigen beheer uitgegeven dichtbundel van de latere surrealist en godsdiensthistoricus Theo van Baaren (1912-1989). (1912 1989). 'Wat ben ik zonder God? Een wind die niet kan waaien,/ een stomgeslagen stomgeslagen stem en een onvruchtbaar land,/ een dolgeworden moer, een rad dat niet wil draaien,/ een voet die niet kan gaan en een verdorde hand'. 11 BERGMAN Dagwerk 1984-1986. 1986. Fotokopie van de prints van drie jaar Dagwerk. Dagwerk 661 bladen. Met twee handgeschreven brieven aan Hans van Straten. € 140 * 1. Mij wordt niets gevraagd. Dagwerk 1984. 1984 243 bladen. 2. Er valt niets te lachen. Dagwerk 1985. 1985 222 bladen. Met begeleidende, handgeschreven brief, gesigneerd 'Aart', aan 'Beste Hans [van Straten]': ziehier weer een stukje '85. Het leven lacht mij weer een beetje toe, houdt geleijke tred met mijn toegenomen energie.' 3. Wij zijn hier nooit geweest. Dagwerk 1986.. 196 bladen. Met begeleidende, handgeschreven brief, gedateerd 'Den Haag, 26-626 '90' en gesigneerd 'Aart', aan n 'Beste Hans [van Straten]': 'Wij hebben Griekenland overleefd en lopen al weer weken met alledaagse gelaatstrekken achter de boodschappenkar van onze plichten'. En: 'dat vrolijkheid je hart vervulle, meer kan ik je bij lezing niet wensen.' Deze typoscripten ten in fotokopie van de schrijver en dichter Bergman Bergman (pseudoniem van Aart Kok, *1921) * zijn afkomstig van Hans van Straten, die in 1985 onder de titel Zonder omwegen een bundeltje aforismen van hem uitgaf in de befaamde reeks Sjaalmancahiers. Fragmenten uit de hier door ons aangeboden dagboeken zijn terechtgekomen in het thematisch gerangschikte Privé Domein-deel Domein De tijd te lijf (1994), maar veel van de in totaal 661 bladen bleef ongepubliceerd! De typoscripten geven een mooi inkijkje in het leven van Bergman, Bergma die iedere dag wel weer iets cynisch opmerkt over het weer, zijn buren, zijn vrienden die stuk voor stuk doodgaan en de reizen die hij met zijn vrouw onderneemt. 12 (BERNLEF (vert.), J.). BISHOP, Elizabeth Een wonder als ontbijt. 9 gedichten vertaald door J. Bernlef. Vianen, Kwadraat, 1980. Linnen met stofomslag. 52 p. 1e druk. Enkele rafeltjes aan bovenzijde stofomslag, vochtbobbeltje aan bovenzijde ijde boekblok. € 50 * Een van de 30 genummerde en door de vertaler vert gesigneerde luxe-exemplaren, exemplaren, gedrukt op 120 grs. Florence en gebonden in linnen met stofomslag. Bovendien heeft dit exemplaar een handgeschreven opdracht van Bernlef op het voorste schutblad: 'Voor Tineke/ Van Elizabeth Bishop/ en mij./ Henk J. Bernlef'. Bernlef'.


13 BERNLEF, J. Getypte brief aan 'Beste Willem [M. Roggeman]'. 29,6 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'Henk' en gedateerd 'Amsterdam, 11.3.1979'. Twaalf regels tekst. Met de originele envelop. € 50 * Voor een bundel of een tijdschrift had Roggeman Bernlef blijkbaar om een stuk over Gerrit Kouwenaar gevraagd, maar de schrijver moet hem teleurstellen: 'Helaas, helaas. Je weet dat de pet die ik van Gerrit opheb heel hoog is, maar na de stukken die ik over Gerrit heb geschreven zou ik echt niet weten wat ik daar nog aan toe te voegen heb'. Bernlef geeft wel toestemming om zijn ''Drie schietoefeningen' in de richting van Kouwenaar' op te nemen. 14 BIESHEUVEL, J.M.A. 'Het huwelijk'. Oorspronkelijk typoscript. 29,6 x 21,0 cm (laatste blad: 14,8 x 21,0 cm). Zes bladen. Alleen recto. Gesigneerd 'JMA Biesheuvel' en gedateerd '23 november 1973'. Met vele toevoegingen, correcties en doorhalingen in inkt. € 800 * Sterk verhaal over een oude weduwnaar en zijn hond. Typoscripten van P.C. Hooftprijswinnaar Biesheuvel komen maar zelden op de markt. Bijgevoegd: de eerste publicatie van dit korte verhaal in de Kerstmisaflevering van Studio (1973). Niet gebundeld en niet in Verzameld werk (Amsterdam 2008). Hoekman *A 132. 15 BLAMAN, Anna Handgeschreven brief aan 'Zeer Geachte Heer [P.G.J.] Korteweg'. 24,7 x 20,2 cm. Gelinieerd blocnotevel. Alleen recto. Gesigneerd 'Anna Blaman' en gedateerd 'Rotterdam 5 Februari 1942'. Twaalf regels tekst. Met de originele envelop. Scheurtje in vouw. € 120 * Vroege brief van Blaman over haar debuutroman Vrouw en vriend (1941)! De schrijfster bedankt Korteweg hartelijk voor zijn recensie in de avondeditie van de N.R.C.: 'Tot mijn vreugde mocht ik daaruit constateren dat U waardering voor mijn werk hebt; de bezwaren die U tegen compositie en stijl aanvoerde, heb ik degelijk ter harte genomen. Uw belangwekkende critiek heeft me aangemoedigd en mijn zelfcritiek verrijkt'. 16 BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. Den Haag, A.A.M. Stols, 1953. Linnen met stofomslag. 156 p. 4e druk. Strak exemplaar. € 120 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op het schutblad: 'Aan Garmt [Stuiveling]/ van/ Jacques/ Hilversum 21 Juni '54'. 17 BLOEM, J.C. Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht. Diverse formaten. Alleen recto. Gesigneerd 'J.Bloem'en 'J.B.' en gedateerd 'Kijkduin/ i8.i0.'39', 'Kijkduin/ i9.i0.39', 'Kijkduin/ 20.i0.'39' en 'Kijkduin/ i0.ii.'39'. Acht, drie, vijf resp. acht regels tekst. € 1600 * In 1939 had J.C. Bloem een eenvoudige baan op het departement van Sociale Zaken in Den Haag, waarvoor hij zich alleen in dat jaar 23 keer ziek meldde. Onderhavige brieven betreffen alle ziekmeldingen, op zeer klagerige toon gesteld: 'Ik had gehoopt, vandaag weer op het Dept. te komen, maar ik voel mij te beroerd. Wat het is weet ik niet, misschien griep, maar ik denk dat er toch wat anders achter moet zitten. Morgen komt de dokter. Je weet, dat ik mij al een heelen tijd al beroerd gevoel. Ik ben den heelen dag dood-op; Alles is mij te veel' (10 november 1939). Het ongepubliceerde gedicht is een zesregelig gelegenheidsvers, gemonogrammeerd 'J.B.'. De dichter dankt zijn collega's ('Toovenares en Toovenaar,/ Dat zijt gij vieren heel voorwaar') voor gezonden bloemen. Typerende collectie van een dichter die zijn dagen het liefst thuis en in kamerjas doorbracht! 18 (BOEKENWEEK 1964). RÉVÉSZ, Magda Liefdesbezieling. [Den Haag], Trio, 1964. Garenloos. 2,3 x 1,5 x 0,8 cm. In bijbehorend doosje van 8,0 x 5,4 x 2,4 cm. Vlekje op doosje. € 150 * Miniboekje, uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek 1964 'Van Trio aan zijn zakenvrienden'. Zeldzaam. 19 BOMANS, Godfried Er dreigt een ramp! zegt Godfried Bomans. [Amsterdam, Spin & Zoon, 1951?]. Geniet. Geïllustreerd. (8) p. € 75 * Curieuze uitgave van een kort verhaal van Bomans, die het schreef om geld in te zamelen voor het Amsterdamse jongensinternaat Aloysius. 'En dit is dan het stukje, dat ik geschreven heb. Help die broeders, maar vooral: help die 400 jongens. Dit is nu een zaak, die het waard is. Als allen, die dit lezen, iets geven, wordt een dreigende ramp voorkomen'. Slechts twee exemplaren in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), maar niet in de Koninklijke Bibliotheek (KB). 20 BORDEWIJK, F. Blokken. Utrecht, De Gemeenschap, (1931). Linnen met stofomslag (ontwerp A.M. Oosterbaan). 112 p. 1e druk. Licht roestvlekkig op de snede. € 450 * Met het uiterst zeldzame stofomslag, helaas in matig tot redelijke staat: scheuren en scheurtjes, hapjes uit onder- en bovenzijde rug. Het boek zelf is in uistekende staat. Nieuwe Zakelijkheid, tekst en beeld, verenigd in dit boek.


21 BORDEWIJK, F. Büro Rechtsanwalt Stroomkoning. (Vertaald door Emil Charlet.) Bremen, Carl Schünemann, 1939. Linnen Linnen met leeslint. 352 p. 1e druk. Enkele stempels op binnenzijde voorplat en titelpagina. Plakzegel op rug. € 75 * Vroege en schaarse vertaling van Bordewijks klassieker Karakter. Karakter 22 BORDEWIJK, F. Getypte brief aan 'Zeer geachte Heer [Nico] Wijnen'. Wijnen 27,4 x 21,5 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd 'fbordewijk' en gedateerd 'Den Haag, 1.9.1955/ Donderdag'. 6 regels tekst. Met bijbehorend dossier. € 450 * Nico Wijnen was algemeen secretaris van de Haagse Kunstkring en, later, voorzitter van de Afdeling Letteren, Theater en Film. Hij organiseerde op zaterdag 22 oktober 1955 om 20.00 uur in de Louis XV-zaal XV zaal aan het Lange Voorhout een 'literaire avond, gewijd aan het werk van F. Bordewijk'. Rico Bulthuis hield een inleiding op Bordewijks Bordewijks werk, Albert Vogel droeg verhalen voor en de schrijver zelf vertelde over 'het tot stand komen van zijn werken'. Voor deze avond nodigde Wijnen een aantal schrijvers en hoogwaardigheidsbekleders uit - die bijna allemaal afzegden. Wijnen had Bordewijk jk geschreven over het programma van de aan de schrijver gewijde avond. Bordewijk schrijft hem dat hij 'met de verdeling van de avond geheel accoord kan gaan'. En: 'Het is mogelijk dat ik enkele genodigden, twee of drie, zou willen medebrengen. Zonder tegenbericht tegenbericht mag ik wel aannemen dat dit geen bezwaar vormt'. Dit kleine maar interessante dossier laat de totstandkoming van de avond zien. Bijgevoegd: 1.. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan 'Zeer Geachte Heer Teychiné Stakenburg'. 27,3 x 21,6 cm. Alleen n recto. Niet gesigneerd. Gedateerd '23 Sept. 1955'. 22 regels tekst. 2.. Doorslag van getypte brief van Wijnen aan 'Beste Anna [Blaman]'. 13, 7 x 21,6 cm. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd '23 Sept. 1955'. 8 regels tekst. 3.. Handgeschreven brief van A.J. Teychiné Stakenburg aan 'Zeer Geachte Heer Wijnen'. 9,3 x 18,3 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'Stakenburg' en gedateerd '25/9/1955'. 10 regels tekst. 4.. Gestencilde uitnodiging voor 'Bordewijk-avond'. avond'. 27,0 x 21,0 cm. Alleen recto. Ondertekend door 'Het Bestuur' en gedateerd '4 Oct. 1955'. 10 regels tekst. 5.. Getypte brief van Francisca M. Bruijn, secretaris Nederlands Centrum van het Internationaal Theater Instituut. 27,4 x 21,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'FMBruijn' en gedateerd ''s-Gravenhage, ''s 12 October 1955'. 6 regels tekst. 6.. Getypte brief van 'De Chef van het Kabinet van de Burgemeester' aan het bestuur van de Haagse Kunstkring. 21,0 x 14,8 cm. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd '12 October 1955'. 7 regels tekst. 7. Getypte brief van Evert Kornelis, nelis, directeur van het Residentie-Orkest Residentie Orkest aan 'Mijne Heren'. 21,7 x 13,7 cm. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd '17 October 1955'. BOS, Judith van den. (Gerrit ACHTERBERG, Jan ARENDS, Judith HERZBERG en Leo VROMAN) 23 Gedichten in de aanbieding. (Arnhem, em, PlaatsMaken, 1994). Papieren boodschappenzak gevuld met een blik, drie kartonnen verpakkingen, een kassabon en een briefje met 'produktinformatie'. € 70 * Buitengewoon uitengewoon origineel eindexamenproject aan de Rietveld Academie in de vorm van een gevulde boodschappenzak. schappenzak. De zak is bedrukt met een regel van Jan Arends: 'er is nog nooit een mens geweest die een korrel aarde heeft bezeten'. In de zak zit een conservenblik, waarvan de wikkel bedrukt is met het gedicht 'Plataan' van Judith Herzberg, een wasmiddeldoosje wasmiddeldoosje met een gedicht van Leo Vroman, een sigarettenverpakking met een gedicht van Gerrit errit Achterberg, een doosje met een gedicht van Jan Emmens en een originele kassabon met een gedicht van Dingeman Kuilman. Het geheel is gerealiseerd in zeefdruk door het Grafisch rafisch Centrum Arnhem in een (onwaarschijnlijke) oplage van 250 exemplaren. 24 (BOUTENS, P.C.). GRIERSON, H.J.C. The Flute. With other Translations and a Poem by H.J.C. Grierson. (Warlingham, The Samson Press), 1931. Halflinnen met geïllustreerde platten en titeletiketje op de rug. (4), 40 p. Met de hand gezet uit de Caslon Old Face en gedrukt door J.M. Shelmerdine op zwaar, handgeschept papier in een oplage van 120 exemplaren. Fraai. € 150 * Bevat naast een oorspronkelijk gedicht van H.J.C. Grierson ook door hem in het Engels vertaalde gedichten van J.M. de Héredia, P.C. Hooft, Joost van den Vondel en drie vertaalde gedichten van P.C. Boutens: 'The House of Dreams', 'Love's Hour' en 'The Morning Nightingale'. Rijkse 4.3 (fotokopie). 25 BOUTENS, P.C. The Christ-child. child. A Poem: translated from the Dutch of P.C. Boutens by H.J.C. Grierson. With (4) wood-engravings wood engravings by Tom Chadwick. Woodstock/ Oxford, The Samson Press, 1938. Groen linnen met goudopdruk en (oorspronkelijk?) cellofaan omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt door J.M. Shelmerdine 'on handmade-paper' handmade paper' in een oplage van 152 genummerde exemplaren (dit is nummer 14). Exlibris (Arthur Melville Clark) op binnenzijde voorplat. € 150 * Bijgevoegd: gedrukt 'with compliments'-kaartje compliments' kaartje van de Samson Press, gericht aan Dr. A.M. Clark (zie exlibris). Engelse vertaling van 'Kerstkind' uit Zomerwolken.. Rijkse 4.6.


26 BROUWERS, Jeroen 'Voor het eerst op het Pensionaat'. In: Sijoppersblad. Tijdschrift hrift van het Pensionaat Sint Jozef te Zeist. Jrg. rg. 4 (1950-1951). (1950 Linnen. € 1200 * Brouwers' allereerste publicatie, verschenen in het blad van zijn eerste kostschool toen hij pas tien jaar oud was. Hij schrijft over de rit van Den Bosch naar Zeist, zijn eerste impressies, zijn ontmoeting met andere jongens en het verdere verloop van de eerste dag. Hij besluit met: 'Een paar dagen later kwam de frater op me af en vroeg of ik iets voor het Sijoppersblad wou wou maken. Het moest gaan over mijn indrukken van de eerste dag. Nou ik vind het hier heel fijn en het opstel dat ik moest maken heb je net gelezen.' Het pensionaat in Zeist is een sleutel in Brouwers' oeuvre, hij ervoer het als de ergste periode in zijn leven: le 'Ik heb geen kampsyndroom, ik heb een kostschoolsyndroom', zou hij later zeggen in een interview met Bibeb. Bijgevoegd: jrg. 5 (1951-1952; afl. 3 ontbreekt). ontbreekt). In afleveringen. Met in afl. 10 'Onze Schoolreis' door Jeroen Brouwers en vijf klasgenoten. Tevens evens met 'Kijkjes achter de schermen 11. Leidende functie in Hotelbedrijf' door J.Th.M. Brouwers, Jeroen Brouwers' vader. vader De door ons aangeboden jaargangen 4 en 5 beslaan precies de periode dat Brouwers in Zeist op kostschool zat. Extreem zeldzaam, niet eerder aangeboden! 27 BROUWERS, Jeroen Een beroemde naamgenoot. [Leiden], (Stichting Kalander, 1998). Ingenaaid. (8) p. Gezet uit de Romulus door de Avalon Pers en gedrukt door De Ammoniet in bruin, zwart en olijfgroen in een oplage van 215 exemplaren. 1e druk. € 50 28 BROUWERS, Jeroen Kalenders. (Met een frontispice van Herman Selleslags). Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ Statenhofpers, 1999. Linnen. 24 p. Gezet uit de Romulus en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 170 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 80 * Voorpublicatie uit Brouwers' meesterlijke roman Geheime kamers. 29 BROUWERS, Jeroen De toteltuin. (Brussel/ Den Haag), Manteau, (1968). Garenloos. 160 p. 1e druk. € 150 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: 'Dag Nico [Wijnen]!/ Vroeg of laat kom ik/ echt eens babbelen voor/ je Volksuniversiteit. Nu/ moet ik echter eerst/ verhuizen./ Wees gelukkig./ jeroen/ Brussel,/ 1 oktober 1968'. 30 BROUWERS, Jeroen Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot. Amsterdam, Van Oorschot, (1989). Ingenaaid. 72 p. 1e druk. € 100 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'voor Harry Prick/ deze verklarende/ voetnoot bij/ Winterlicht.. Hartelijk/ vrienschappelijk/ vrienschappelijk/ Jeroen/ Exel, 31.viii.1989'. Met vier korte aantekeningen van Prick in de marge. 31 BURSSENS, Gaston Boy. Spel in drie bedrijven. Antwerpen, De Sikkel, 1952. Ingenaaid met flappen. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 128 p. 1e druk. € 50 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'Aan de Heer Hans Roest/ Met vriendelijke handdruk/ GBurssens/ 14-7-53'. 14 (BÜCH, Boudewijn). VOSKUIL, Menno Het jasje van Boudewijn. Woubrugge, Avalon Pers, Pers 2005. 32 Halfperkament met hoekjes, gouden lijnen en vergulde rugbelettering en platten bekleed met zachtgroen Roma. In papieren foedraal. 16 p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt in groen en zwart op Simili Japon in een oplage van 175 exemplaren. 1e druk. € 150 * Een van de 15 gesigneerde luxe-exemplaren, exemplaren, door Binderij Phoenix prachtig gebonden in halfperkamenten band. Slechts zeven luxe-exemplaren exemplaren werden in de handel gebracht. gebracht (CAMPERT, Remco). BRAAK, Menno ter In gesprek met de onzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 33 1946. Halflinnen. 188 p. 1e druk. Scheur in rug. € 45 * Exemplaar met handgeschreven opdracht van een zeventienjarige Remco Campert aan zijn moeder: 'Voor Mam op haar 43ste verjaardag/ van/ Rem'. De moeder van Remco Campert, de actrice Joekie Broedelet, vierde haar verjaardag op 3 oktober 1946. 34 CARMIGGELT, S. Made in Germany. Een paar reisnotities. Amsterdam, [eigen beheer], 1952. Ingenaaid met gedrukt titeletiket. 24 p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt door N.V. Drukkerij voorheen Joh. Jesse in een door de auteur gesigneerde, zeer beperkte oplage. 1e druk. Niet in de handel. € 300 * Zes Kronkels, gevat in een niet eerder aangetroffen uitgaafje. Zeer zeldzaam!


35 CARMIGGELT, S. Wat vind ik er nou zelf van. Amsterdam, Drukwerkplaats Ewald Spieker, 1980. Geniet met door Carmiggelt handgeschreven omslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Mercator en gedrukt door Pierre Roth en Ruud Broens in een oplage van slechts twintig genummerde exemplaren. 1e druk. € 250 * Zestien toelichtingen op eigen werk, gevat in een zeer charmant (en uiterst zeldzaam!) boekje. 36 CLAUS, Hugo Gedichten 2. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Linnen met stofomslag. 308 p. 1e druk. € 275 * Luxe-editie van de in hetzelfde jaar verschenen uitgave Gedichten 1969-1978, gebonden in linnen met stofomslag en gedrukt op 120 grams Florence in 100 genummerde (I-XXV en 26-100) en gesigneerde exemplaren, uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de dichter. Wildemeersch 111.1. 37 CREMER, J.J. Een reisgezelschap. Novellen. (Met een frontispice (portretten door de auteur van een aantal hoofdpersonen, uitgevoerd in lithografie (watervlek in de hoek))). Haarlem, Erven Loosjes, 1858. Halflinnen met hoeken en gemarmerde platten (iets latere privéband). (4), VI, 260 p. 1e druk. Beschadiging onderaan Franse titel. € 90 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'Uit Hoogachting van/ J.J. Cremer/ Arnhem 16 Maart/ 1862' . Bovendien met een INGEPLAKTE BRIEF van de auteur aan een 'Hooggeachte Heer' met veel dank voor een aangename avond, doorgebracht op '11 dezer'. Eén vouwblad. Gesigneerd 'J.J. Cremer' en gedateerd 'Arnhem 16 Maart 1862'. 12 regels tekst. Humoristische en beeldende verhalen. 38 DANSER, J.G. Gedichten. (Met een naschrift door Jan Greshoff en een Bibliografische notitie en opgaaf van varianten door J. van Krimpen). Bussum, Van Dishoeck, 1922. Ingenaaid. 60 p. 1e druk. Rug verbruind. € 60 * Exemplaar met ingeplakte signatuur van de jonggestorven dichter op pagina 9. Handtekeningen van Danser (1893-1920) zijn zeldzaam. 39 DEELDER, Jules, J. BERNLEF, K. SCHIPPERS, WAP & R. WASKOWSKY 5 electrische dichters. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. Lange telexrol in kartonnen koker met etiket en plastic afsluitdopjes. Uitgegeven in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. € 60 40 (DEYSSEL, Lodewijk van). GÉRALDY, Paul Toi et moi. Parijs, Stock, (1935). Ingenaaid. 150 p. Latere uitgave. Gestoken in papier cristal (door Van Deyssel?). € 65 * Ex bibliotheca Lodewijk van Deyssel. Op de Franse titel schreef hij: 'Dit boekje heeft Erik voor mij/ uit Parijs meêgebracht, 1940./ K.J.L. Alb. Thijm/ Het is uitnemend.' 41 DEYSSEL, Lodewijk van 'Emmy van Lokhorst'. Recensie voor De Nieuwe Gids. Handschrift in inkt, met enkele doorhalingen en correcties. Gedateerd '20.8.'39' linksbovenaan eerste vel en '28.8./'39' onderaan hetzelfde vel. Twee bladen gelinieerd blocnotevel. 25,4 x 20,9 cm. Alleen recto. Van beide linkerbovenhoek ontbreekt een blanco hoekje. € 200 * Beschouwing over Emmy van Lokhorsts Phils laatste wil (verschenen in 1921), gepubliceerd in De Nieuwe Gids van juni 1940. 'Emmy van Lokhorst, Phil's Laatste Wil, behoort niet tot een der schakeeringen der realistische productie. Zoowel de werken van mevrouw van Ammers-Küller, van Vicki Baum als van Elsschot en Vestdijk hooren, bij voorbeeld, daartoe wél.' 42 DEYSSEL, Lodewijk van Gedenkschriften. Amsterdam, Querido, 1924. Linnen [ontwerp J.B. Heukelom]. (8), 292 p. Gedrukt in rood en zwart. [Oplage 1075 exemplaren]. 1e druk. Krantenknipsel op binnenzijde voorplat en op Franse titel. € 175 * Exemplaar met miniem opdrachtje op de titelpagina: 'v.d.s.' Bijgevoegd: handgeschreven briefkaart van Lodewijk van Deyssel, gericht aan 'Mevrouw Planten, geb. Koch'. Handschrift in inkt. Recto en verso. Met een klein strookje bruin, papieren plakband op het schutblad bevestigd. Gesigneerd 'K.J.L. Alberdingk Thijm' en gedateerd 'Haarlem, 17 April 1939'. Geadresseerde had blijkbaar haar belangstelling getoond voor een exemplaar van Gedenkschriften. Van Deyssel schrijft haar dat hij haar een exemplaar heeft laten sturen, maar door 'het een of ander misverstand is het mij niet mogelijk mij er van te vergewissen of aan die opdracht gevolg is gegeven'. Van Deyssel verzoekt haar om even te laten weten of de zending inderdaad is aangekomen. De geadresseerde, Jo Planten-Koch (1891-1986), raakte na haar verhuizing naar Aerdenhout bevriend met Van Deyssel. Zij was een zus van de schilder Pyke Koch en de grote liefde in het leven van Menno ter Braak. 43 DEYSSEL, Lodewijk van Een liefde. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1899. Oorspronkelijk linnen. VIII, 376 p. 2e druk. € 1200


* AUTEURSEXEMPLAAR met een tiental inhoudelijke correcties in het handschrift van Van Deyssel in het eerste hoofdstuk! De correcties betreffen een soort 'censuur', hoogstwaarschijnlijk ten behoeve van een lezing (bijvoorbeeld: (bijv 'zij was vuurrood geworden en transpireerde er van' werd 'zij was vuurrood en warm geworden'). Bijgevoegd: ORIGINEEL HANDSCHRIFT van het 'Voorbericht' bij deze tweede druk, waarin de auteur de 'zedelijke aanpassingen' in de tweede druk verantwoordt. Gesigneerd 'L.v.D.' en gedateerd '24/III/'99' en 'Zomer 1899'. Met doorhalingen, correcties en toevoegingen. 34 x 21 cm. Eén blad geschept papier. Recto. R 44 DIS, Adriaan van De vraatzuchtige spreekt. Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid in omslag. (4), 20 p. Met de hand gezet en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 35 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 80 * Met handgeschreven, gesigneerd opdrachtje opdrachtje van de auteur aan de drukker onder het colofon. 45 DULLAERT, Heiman Sonnetten. (Titel en initialen door Leo Mulder). (Sub Signo Libelli, 1977). Ingenaaid met (blauw) omslag. (2), 22 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Ger Kleis in goud, go blauw en zwart in een oplage van 62 genummerde exemplaren. € 140 * Eén van de twaalf geletterde exemplaren op Michel Angelo Roma van Fabriano. Dit is nummer B: het exemplaar van Theun de Vries met zijn initialen 'ThdeV/ 1978' op de eerste blanco bladzijde. bladzi Theun de Vries schreef over Heiman Dullaert in zijn roman Rembrandt uit 1931. Uit het logboek van Ger Kleis: 'Eerste boek in de Romanée. Het Michel Angelo Roma-papier Roma papier van Fabriano met een washandje bevochtigd, want de theorie daarover had ik nog niet goed bestudeerd'. Breugelmans 33. 46 EEDEN, Frederik van Le petit Johannes. Traduit du néerlandais par Robert Pittomvils. Adapté par Albert Bailly. [Brussel], Éditions de la Sixaine, 1946. Ingenaaid met stofomslag. 240 p. Niet opengesneden. Klein hapje uitt achterzijde omslag en heel kleine scheurtjes, verder in uitstekende staat. € 25 * Collection Estuaires. Mooie decoratieve omslagtekening, zowel van het boek als (in andere kleurstelling) van het stofomslag: de Noordzee met windroos. 47 ELSSCHOT, Willem Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak. Amsterdam, Van Kampen, [1938]. Linnen. (4), 132 p. 1e druk. Wat roest op de sneden. € 320 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur (onder zijn eigen naam): 'Aan Stan Leurs/ A.deRidder/ 15 nov. 1938'. Stan Leurs was professor in de oudheidkunde in Gent en algemeen voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond. 48 ELSSCHOT, Willem Pensioen. (Met een omslagillustratie van Eppo Doeve). Amsterdam, Van Kampen, [1937]. Ingenaaid. (4), 120 0 p. 1e druk. Roest. Portret als frontispice. Rug beschadigd en geplakt, voorflap geplakt. € 320 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur (onder zijn eigen naam) op het frontispice: 'Aan Jos Bombeke/ zijn toegenegen/ A.DeRidder/ A.DeRidder 29/12/1938'. Ingenaaid, dus met flaptekst en omslagillustratie van Eppo Doeve. 49 FRANK, Anne Het achterhuis. Dagboekbrieven van 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. Met een woord vooraf door Annie Romein-Verschoor. Romein Verschoor. Amsterdam, Contact, (1947). Karton met stofomslag stofomslag (ontwerp Helmut Salden; professioneel gerestaureerd). (2), X, 254 p. 1e druk. € 4500 * Goed, nauwelijks gelezen exemplaar van de echte eerste druk met het uitzonderlijk zeldzame stofomslag, dat gezien de kwetsbaarheid meestal ontbreekt. Deze editie van misschien wel het bekendste dagboek aller tijden werd gepubliceerd in juni 1947 in een oplage van 3036 exemplaren. 50 GRAFT (verzameld en ingeleid door),, C.C. van de Marialegenden. Amsterdam, S.L. van Looy, 1918. Rood heelmarokijn met vijf ribben, handvergulde lijnen en fileten en gemarmerde platten. X, LXIV p. Niet afgesneden. Gedrukt door Joh. Enschedé met een 15e eeuws lettertype gesneden door Henric de Lettersnyder. Op geschept papier. Band heeft aan de randen en enkele heel kleine plekjes, de rug is licht verkleurd. € 50 * Exemplaar in een luxe marokijnen band, waarin curieus genoeg aan het begin en


het einde enkele pagina's gelinieerd, zwaar notitiepapier zijn meegebonden. Met heraldisch exlibris (kopergravure door Batchelor in Londen) van Rudolf Hugo Driessen Driessen en Caroline E.F. Kleyn. 51 GRESHOFF, Jan Collectie handschriften, typoscripten, drukproeven en krantenknipsels. 1928-1937. 1928 € 8500 * Gevarieerde verzameling poëzie en (beschouwend) proza van een van de belangrijkste figuren uit het interbellum, bestaande uit meer dan 750 bladen belangrijkste handschrift, ongeveer 150 bladen typoscript, een tiental drukproeven, een halve meter krantenknipsels, vijf perskaarten, een visitekaartje en een originele röntgenfoto van het gebit van Greshoff. In drie archiefdozen. De collectie omvat handschriften en typoscripten van (aanzetten tot) boekbesprekingen, memoire-achtige memoire achtige stukken over letterkundige vrienden (waaronder Bloem, Van Schendel, Vestdijk) en vijanden (Boutens), Franse literatuur (Duhamel, (Duhame Léautaud, Rolland, Verlaine), schilderkunst (zijn vriend Joseph Kutter) en internationale reizen. Voorts vroege en soms zeer afwijkende versies van gedichten, benevens een aantal ongepubliceerde gedichten. Daarnaast een afwijkende drukproef van Rebuten,, met een afgekeurde houtsnede van John Buckland Wright. Verder een omvangrijk, hoogstwaarschijnlijk ongepubliceerd fragment van Greshoffs nooit verschenen roman Tien Mei 1903.. Bovendien leesaantekeningen, namen en adressen, titellijstjes (‘De Taak der Pers’, Pers’, ‘Bijbelkennis’ en ‘Tegen de Tweedehandsboeken’ (!)) en een potloodtekening. Vanaf 1927 woonden Greshoff en zijn vrouw aan de Boulevard Auguste Reyers 130 in Brussel. Greshoff had toen weliswaar een aantal publicaties op zijn naam staan, maar schreef toch toch om den brode voor allerlei kranten en tijdschriften. In Afscheid van Europa (Den Haag/Rotterdam 1969) herinnert Greshoff zich over deze periode: ‘Ik schreef ook in de onmogelijkste publikaties over de onmogelijkste onderwerpen als herenmode (ik, een allesbehalve esbehalve modieus man), over grammofoonplaten (met een angstwekkend geringe kennis van muziek) en over nog veel meer waar ik geen verstand van had en nu na verloop van tijd nog minder van weet.’ Daarnaast verscheen in deze periode van zijn hand een aantal (verzamel)bundels poëzie. Behalve de curieuze röntgenfoto van Greshoffs gebit anno 1937 omvat deze collectie de handschriften van een aantal noemenswaardige teksten: een tegen Boutens gekant artikel (‘Macédoine d’Esprits’) voor Groot Nederland, met de beginzin nzin ‘Dr. P.C. Boutens is verblind door de glans welke van de kleine Goebbels afstraalt.’; aanzetten, vroege versies en fragmenten van wat uiteindelijk de afdeling ‘V Arthur van Schendel’ zou worden in Greshoffs VW deel V; een zonderling interview met zichzelf, zichzelf, doorspekt met autobiografische herinneringen, dat begint met ‘Ik heb Greshoff, die op een der Brusselsche buitenboulevards een klein, vriendelijk bovenhuis bewoont, voor dit onderhoud in verschillende café’s ontmoet. Waar zou men de schrijver van “Dichters “Di in het koffijhuis” trouwens beter ontmoeten kunnen?’; een leuke tekst over Vestdijks boekerij; en een ongepubliceerd cynisch gedicht uit 1928 waarin Bloem en Van Nijlen figureren, terwijl Achilles Mussche, die in 1927 debuteerde, enorm op de hak wordt dt genomen. Uitvoerig prospectus (6 p.) op aanvraag. 52 GRUNBERG, Arnon. Als: Marek van der JAGT Aqua hærens. Z.p., (Nederlandsche Vereeniging voor Druk en Boekkunst), z.j. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt in geel, blauw, grijs en zwart wart op papier van Proost in een beperkte oplage. 1e druk. € 65 * De gedrukte teksten hebben niets van doen met Marek van der Jagt, laat staan met Grunberg. Maar een leuke uitgave is het wel! Zie de aflevering ‘List en bedrog’ van De Boekenwereld, jrg. 22, afl. 3 (maart 2006), p. 266266 267. 53 GRUNBERG, Arnon De advocaat, de leerlooier en de forellen. [Amsterdam], Lankamp & Brinkman, [1994]. Ingenaaid met transparant omslag. 32 p. Uitgegeven in een oplage van 1000 exemplaren, waarvan 500 bestemd voor vrienden n en relaties van de uitgeverij. 1e druk. € 75 * Wuijts A 16. 54 GRUNBERG, Arnon Francesca Vongole, But you are also very attractive when you are dead. New York, Kunst Editions, (1998). Drie gesigneerde brieven in door de auteur geadresseerde envelop in roze, bedrukt omslag. Vervaardigd in een oplage van 49 genummerde en door de auteur én Francesca en Paula Vongole gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 180 * Bijgevoegd: gedrukt en gesigneerd echtheidscertificaatje. Wuijts A 27. 55 GRUNBERG, Arnon Geheim Genootschap Tegen Westenwind. [New York], Yves [= Kunst Editions], (1982) [= 1998]. Linnen. 16 p. Uitgegeven in een oplage van 19 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 200


* Bijgevoegd: kaartje waarmee men lid kan worden van G.G.T.W. Wuijts A 23. 56 GRUNBERG, Arnon Kleine expositie van fraai gedrukt werk van Arnon Grunberg. Amsterdam, De Slegte, 1999. Vouwblad. € 50 * Minicatalogus, uitgegeven ter gelegenheid van de 20th European Antiquarian Book Fair in de RAI in Amsterdam (tegenwoordig in de PTA). Dit is één van de 100 exemplaren voorzien van een genummerde en door de auteur gesigneerde sticker. Kerstverhaal. (Eindhoven, Antiquariaat En Passant, 1998). 57 GRUNBERG, Arnon Marlena & Leopold. Kerstverhaal. Halflinnen. 24 p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. € 220 * Proefexemplaar, dat net als de 5 'luxe-exemplaren', 'luxe in (half)linnen werd gebonden. Wuijts A 41. 58 GRUNBERG, Arnon Mensen en die de waarheid zoeken liegen veel. (Gedicht). Praag/ Deventer, Na konci duhy/ En passant, (2004). Plano in vouwblad. Vervaardigd in een oplage van 49 genummerde exemplaren op 200 grams handgeschept papier uit Tsjechië. 1e druk. € 85 * Dit is nummer B van de G (= 7) proefexemplaren. 59 GRUNBERG, Arnon Romantiek. New York, Kunst Editions, (1998). Ingenaaid met omslag (waarop een illustratie die, volgens het colofon, is 'gemaakt door de auteur tijdens zijn cursus tekenen en schilderen voor beginners'). (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in oranje en zwart op Somerset in een oplage van slechts 26 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 200 * Vijf gedichten, met titels als 'Gedicht genaamd Gerrit Kouwenaar' en 'Eenzame 'Eenzame hoeren'. hoeren Wuijts A 33. 60 GRUNBERG, Arnon Sake (verhaal). P. 1-3 1 in: En passant. Catalogus Moderne Nederlandse literatuur. Lente 1995.. Eindhoven, En passant, 1995. Linnen. (48) p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. Geïllustreerd. € 220 * Een n van de zeven door Grunberg genummerde genummerde en gesigneerde exemplaren die in linnen werden gebonden. Wuijts B3 22. 61 (HAAN, Jacob Israël de). Omvangrijk archief van K. Lekkerkerker betreffende de door hem bezorgde uitgaven van de Verzamelde gedichten (Amsterdam 1952) en Besliste Volzinnen (Amsterdam msterdam 1954) van Jacob Israël de Haan, aangevuld met Lekkerkerkers aantekeningen over De Haans biografie en bibliografie. Ca. 2700 bladen van diverse afmetingen (8vo(8vo-4to) uit de periode 19492000, waaronder vele honderden brieven van uitgevers, typografen typografe en andere direct betrokkenen, maar vooral van het verbazingwekkende Comité van Aanbeveling, bestaand uit 186 schrijvers en prominenten, waaronder Gerrit Aanbeveling, Achterberg, Anna Blaman, C.C.S. Crone, Willem Elsschot, Ida Gerhardt, W.F. Hermans, M. Nijhoff, Jan van van Nijlen, A. en H. Roland Holst en S. Vestdijk. Ook met enkele oorspronkelijke tijdschriftuitgaven van feuilletons en gedichten, benevens een originele, ons onbekende portretfoto van De Haan. € 9500 * De dichter en prozaïst, jurist en journalist Jacob Israël de Haan, op slechts 4242 jarige leeftijd vermoord in Jerusalem op 30 juni 1924, was in 1949 nog niet vergeten. Vijfentwintig jaar na zijn dood werd er een Uitvoerend Comité ter Herdenking van Jacob Israël Is de Haan opgericht, dat bestond uit Victor E. van Vriesland (voorzitter), K. Lekkerkerker (secretaris), M.R. Radermacher Schorer (penningmeester) en H.W. Methorst. Dit comité vatte het plan op om de verzamelde poëzie van De Haan uit te geven, die tot dan an toe gepubliceerd was in zes bundels (tussen 1914 en 1924) en in een groot aantal slechts in tijdschriften opgenomen gedichten. Secretaris Lekkerkerker ging voortvarend aan de slag, met inzet van heel zijn aanzienlijke werkkracht en bedrevenheid in het vak vak van tekstbezorger. De Verzamelde gedichten verschenen tenslotte in 1952 bij uitgeverij Van Oorschot, na het overwinnen van vele moeilijkheden van allerlei soort, twee door Helmut Salden exquis verzorgde deeltjes. Dit uitvoerige archief toont de totstandkoming totstandkoming ervan tot in de allerkleinste details. Het bevat brieven van en aan de direct betrokkenen, de uitgevers Methorst, Van Oorschot en Johan Polak, grafisch ontwerper Salden, drukkerij Mouton, van potentiële subsidiegevers, van familieleden (onder meer van van broer Gerson De Haan en zwager Kees van Bruggen) en vrienden van de dichter, en van het wonderbaarlijke Comité van Aanbeveling waarvoor Lekkerkerker meer dan honderd hem bekende letterkundigen, vele hoogleraren, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders ders had aangezocht, en waar uiteindelijk maar liefst 186 personen in zouden plaatsnemen.


Verder omvat het archief honderden gedichten van De Haan, alle overgetypt door Lekkerkerker en met bewaard gebleven manuscripten en gepubliceerde teksten vergeleken, voorzien van noten en aantekeningen; een beredeneerde verantwoording met ontwerpen daarvoor; drukproeven (ca. 2600 pagina’s) en (ontwerpen van) prospectussen, vele notities over de voortgang van het project, krantenknipsels en andere besprekingen, en een boeiende oeiende lezing van Lekkerkerker over De Haan. Ook onderdeel van dit archief zijn dossiers van latere uitgaven van werk van De Haan, vooral van Besliste Volzinnen bij De Beuk, maar ook van bibliofiele uitgaven na 1980 en plannen voor de uitgave van de reportages repor uit Palestina. Tenslotte is er veel informatie in te vinden over het in 1952 door Johan Polak en Wim J. Simons opgerichte Genootschap Jacob Israël de Haan. Haan In zes archiefdozen. Een indrukwekkende verzameling brieven, manuscripten, afschriften, kladjes, kladjes, prospectussen, stencils, knipsels, drukproeven en formulieren rondom een van onze belangrijkste Joodse dichters van de twintigste eeuw! Uitvoerig prospectus (24 p.) op aanvraag. HANLO, Jan Oote. (Drie gedichten). Heerlen, Galerie Zuid, 1954. 62 Oranjerood erood vouwblad. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Randen iets verbruind. € 220 * Vijfde aflevering uit de reeks r poëziepamfletten 'marge', verschenen ter gelegenheid van de boekenweek. Dit exemplaar is niet gesigneerd. Zeldzaam vanwege zijn vluchtige verschijning. Slechts twee exemplaren in de NCC, maar niet in de KB. 63 HANLO, Jan Het Vreemde Land. (Negen gedichten). gedichte Kerkrade, O.J.C. van Loo, [1951]. Vouwblad van Oud-Hollands Oud Hollands papier. 1e druk. Debuut. € 120 * Dertiende aflevering uit de zeer zeldzame pamflettenreeks 'De Zilveren Scherf', uitgegeven door Jos Savelsberg onder de schuilnaam O.J.C. van v Loo, waarover Hanlo aan Vinkenoog schreef: 'Ik vind - voor mij, en dus ook voor de eventuele lezer die belang in mij stelt - dat pamphlet 'Het Vreemde Land' nogal belangrijk, omdat er 8 verzen in staan die ik zelf heb kunnen uitzoeken en een aardig beeld beel van mijn manier geven'. 64 (HART, Maarten 't). TERBORGH, Hans Opmerkelijk grappig. Maarten 't Hart leest D. Hillenius. Terhorst, (Ser Prop), 1989. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt door Ser Prop in een oplage van 30 genummerde, voor auteur en drukker bestemde exemplaren. 1e druk. € 45 * Exemplaar met handgeschreven, ndgeschreven, gesigneerde opdracht van Maarten ‘t Hart op de titelpagina: 'A'dam, 27 aug 2006/ Intussen heb ik mijn/ leven gebeterd!/ MtHart'. Bovendien met opdrachtje van de drukker aan Karel en Margrit Reijnders onder het colofon. 65 HARTOG, Jan de Hollands ands glorie. Roman van de zeesleepvaart. Amsterdam, Elsevier, 1942. Linnen. (4), 444 p. 19e druk. Scheefgelezen, rug sterk verschoten. € 35 * Exemplaar met et een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: '(1941)/ voor/ Ineke (Engelsman)/ elsman)/ Hoogewerff,/ ter herinnering/ aan onze jeugd/ in de oorlog!/ Hartelijk/ Jan de Hartog/ Middelburg/ 23-3-87'. Bijgevoegd: twee toegangskaartjes voor een lezing van Jan de Hartog, bij welke gelegenheid de opdracht in dit boek werd geschreven. 66 HEIJERMANS, EIJERMANS, Herman Verzamelde toneelspelen en opstellen-over-toneel. opstellen Tweede deel. I. Ghetto (1898). - II. De schoone slaapster (1909). Amsterdam, S.L. van Looy, Looy 1911. Linnen. 254 p. 1e druk. € 120 * Exemplaar met paginagrote, paginagrote handgeschreven en gesigneerde opdracht van de auteur op de eerste blanco pagina: 'Voor Gusta de/ Vos-Poolman/ Vos met harteli: dank/ 26 Sept 1918/ HermHeijermans/ [getekend handje] Zie Bladwijzer'. Op verso van het schutblad is een sigarettenzijdje siga je geplakt: een afbeelding van Heijermans met zijn geboortegeboorte en sterfjaar. Gusta de Vos-Poolman Poolman (1870-1943) (1870 was actrice en getrouwd met de toneeldirecteur en regisseur Jan C. de Vos (1855-1931). (1855 67 (HERMANS, W.F.) Fokas Holthuis catalogus 44: Willem Frederik Hermans. (Met een voorwoord van Arnon Grunberg). Den Haag, Antiquariaat Fokas Holthuis, 2008. Ingenaaid. 64 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. €5 * Inclusief porto. 'Zo'n catalogus zelf is al een gewild object voor verzamelaars' (Mats Beek), 'een fantastische tastische catalogus' (Boekensneuper), 'unieke Hermansiana' (Arjan Peters in de Volkskrant), ), 'een bijzondere Hermanscollectie' (Max Dohle), 'vrijwel alle titels van Hermans in eerste druk,


luxe- en opdrachtexemplaren, belangrijke literair-historische literair brieven n (o.a. aan Jef Last, Adriaan Morriën, Gerard Reve en Hans van Straten), foto's en curiosa' (Algemeen ( Dagblad), ), 'De verzameling is... enorm groot en prachtig (...) Voor iemand die de door Holthuis gevraagde prijzen niet kan opbrengen, biedt het lezen van de d catalogus in elk geval een pleister op deze wonde. Holthuis, in (nog) jonger jaren al een uitblinker in het bibliofiels ("eerste druk, band iets moe, vlek op schutblad"), bereikt hier, met collega's Snijders en Ter Wal, grote hoogte' (De Contrabas). 68 HERMANS, W.F. Als: Fjodor KLONDYKE Misdaad aan de Noordpool. [Amsterdam?, De Motor, 1945-1948?]. 1945 1948?]. Ingenaaid. 144 p. Thriller Serie No. 3. Titel op omslag: Moord aan de Noordpool.. 1e druk. Achterzijde wat gevlekt, verder een goed exemplaar. € 1800 * Nummer 3 van de beruchte, extreem zeldzame 'Klondykes', sensatieromannetjes die Hermans tegen het einde van de oorlog schreef en die onder pseudoniem door een pulpuitgever lpuitgever werden gepubliceerd. Volgens Rob Delvigne ontving Hermans er per titel het niet onaanzienlijke bedrag van driehonderd gulden voor. De naam Klondyke, naar verluidt door Cola Debrot bedacht, verwijst naar de goudkoorts in het gebied rond de Klondike, Klondi een rivier in Canada, terwijl Fjodor naar Dostojevski zou kunnen verwijzen. JS 6. 69 HERMANS, W.F. Conserve. Amsterdam, W.L. Salm, 1947. Halflinnen met stofomslag. 240 p. 1e druk. Bijzonder fris en gaaf exemplaar, met aan de bovenzijde van het omslag een scheurtje van twee mm, achterzijde omslag deels minimaal verkleurd. Kop iets gevlekt. Prijsje uit voorflap geknipt. € 1.250 * Dit fantastische exemplaar, het mooiste dat wij ooit in handen hadden, is nog beter dan het exemplaar in onze catalogus 44. JS 9. 70 HOORNIK, Ed. 'De nabestaande (I-III)'. (I III)'. Handschrift in inkt. Gelinieerd blocnotevel. Niet gesigneerd. Alleen recto. 28,4 x 21,1 cm. € 90 * Dit schrijnende gedicht is gepubliceerd publiceerd in Verzamelde gedichten (Amsterdam 1972),, p. 262-264. 262 71 HOTZ, F.B. Geen haast. Amsterdam, Literaire Loodgieters, 1984. Cahiersteek (los). (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van slechts 4 (vier!) exemplaren. 1e druk. Rugje verkleurd. € 500 * Uitgave ter gelegenheid van de 62ste verjaardag van de auteur. Drie Drie van de vier exemplaren (bestemd voor de drukkers) werden 'nietig' gemaakt door middel van een stempeltje boven het colofon (het vierde was bestemd voor de auteur). Dit exemplaar is zo'n 'nietig' exemplaar. Gesigneerd door de auteur op de titelpagina ('F.B. ('F. Hotz/ Oegstgeest, 1 Febr. 1984.') op de dag van verschijnen, tevens de 62ste verjaardag van de auteur. Niet in de NCC! 72 HOTZ, F.B. Handgeschreven brief aan 'Beste Theo [Sontrop]'. 24,8 x 20,4 cm. Gelinieerd G blocnotevel. Alleen recto. Gesigneerd 'Frits' s' en gedateerd 'Zaterdag'. Twaalf regels tekst. € 150 * Zakelijke brief waarin Hotz zijn uitgever meedeelt welke wijzigingen hij heeft doorgevoerd: 'Ik heb in totaal zo’n 60 woorden geschrapt, waaronder 22 namen van ontwerpers, architecten, e.d. Ik heb dat da in rood gedaan, dan kan je direct die plaatsen terugvinden. Het doorgestreepte heb ik nog enigszins leesbaar gelaten, dan kan je zien of je het er mee eens bent. Zelfs “De Stijl” is tweemaal geschrapt!' Wat onzeker besluit hij: 'Zou je me nog willen laten n horen wat je er zo van vindt? Als steeds veel dank voor je raad, en de extra tijd die je aan m’n stukken besteedt.' Deze brief begeleidde waarschijnlijk een van Hotz' Hotz weinige beschouwingen, 'Mondriaans grammofoonplaten', uit de bundel De vertegenwoordigers (1996). 73 JANSEN, J.F. Poëtische productie. 1.. Titelloze bundel. Typoscript, eenvoudig met touwtje gebonden. 33 p. Met talloze correcties en doorhalingen in potlood en inkt. 2.. 52 bladen typoscript. Met enkele correcties in potlood en inkt. 3. Zes bladen handschrift. Met enkele correcties in inkt. 4.. Handgeschreven brief van G.H. 'sGravesande aan 'Zeer geachte Heer'.'. Alleen recto. Gesigneerd ''s-Gravesande'' en gedateerd ''s-Gravenhage, ' 15 augustus 1945'. 5.. Handgeschreven brief van Paul Haimon aan 'zeer geachte heer'. Op briefpapier van het tijdschrift Roeping.. Alleen recto. Gesigneerd 'paul haimon' en gedateerd 'ambij 25-6-1952'. 25 Met originele envelop. € 150 * Romantische, somtijds surrealistische verzen van van een gedesillusioneerd man. Deze collectie omvat de poëtische productie van J.F. (Marius) Jansen, over wie we niets hebben kunnen vinden. De circa honderd gedichten stammen ons inziens uit de veertiger en vijftiger jaren, met een enkel gedicht van later datum. De dichter heeft hoogstwaarschijnlijk nooit een voet aan de grond gekregen: Roeping wilde bij monde van Paul


Haimon geen gedicht plaatsen ('wij hebben 'Harderwijk' aanstonds, zonder de brief te hebben gelezen, uitgekozen als het gaafste uwe verzen. maar waarom hierop niet nog wat meer gewerkt') en 's-Gravesande 's adviseert op verzoek te letten op zijn beelden ('Als U een beeld hebt gevonden werk dat dan uit, maar spring niet van het eene op het andere over. Dan wordt het voor den lezer een chaos'). Materiaal Mat voor een margedrukker! 74 JELLEMA, C.O. 'Kerkje van Fransum'. Handschrift in inkt. Op geschept papier. Vouwblad. Gesigneerd 'C.O. Jellema'. 20,3 x 16,0 cm. Alleen recto. € 175 * Dit klassieke gedicht is gepubliceerd publiceerd in Verzameld werk: gedichten (Amsterdam sterdam 2005), 2005) p. 419. € 40 75 JELLEMA, C.O. Ongeroepen. Amsterdam, Querido, 1991. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op de Franse ranse titel: 'voor Judy, jarig/ 3131 5-1991/ Cor'. CAPELLEVEEN Paul van Carmina. (Verantwoording bij Komrij's Komrij Mijn minnaars 76 (KOMRIJ, Gerrit). CAPELLEVEEN, door Paul van Capelleveen). apelleveen). (Den Haag, Tight End Press, 1994). Ingenaaid. (12) p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van slechts 28 genummerde exemplaren. 1e druk. Paar kreukjes. € 175 * Dit nawoord bij Mijn minnaars verscheen separaat in een oplage van slechts zeven Romeins genummerde exemplaren. 77 KOMRIJ, Gerrit Fabeldieren. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Linnen. 48 p. 1e druk. * Een van de 65 genummerde en gesigneerde gesigne luxe-exemplaren, gebonden in linnen.

€ 150

78 KOMRIJ, Gerrit In Liefde Bloeyende. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1995). Ingenaaid. (16) p. Met de printer vervaardigd door C. van Dijk in een oplage van slechts 12 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 350 * Mooie tekst over het gedicht 'De mattenklopper' van Alex. Gutteling. Zesde deel van de serie 'Petits paquets'. KOMRIJ, Gerrit Kinderballade. (Met vijf houtsneden van Bram Malisse). 79 Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2006. Perkament met stofomslag. In foedraal. (20) p. Met de hand gezet uit de Fransiscan en gedrukt in een oplage van 70 genummerde exemplaren. exemplar 1e druk. € 225 * Een van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren. luxe exemplaren. Bovendien met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon. 80 KOMRIJ, Gerrit Leegte na de ramp. Enschede 13 mei 2000. Utrecht, Hinderickx & Winderickx, 2008. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 30 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk. € 85 * Uitgave van het gelijknamige gedicht dat de toenmalige Dichter des Vaderlands schreef naar aanleiding van de vuurwerkramp amp in Enschede. Slechts eenmaal in de NCC. 81 KOOTEN, Kees van & Wim de BIE. BIE Als: Heer Kooten en Heer Bie Het Simplisties Verbond over... Leiden, Pers no. 14, 1989. Ingenaaid. (20) p. Met de hand gezet en gedrukt door Ernst W. Boissevain en Remco W. Fakkel el in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. € 60 * Op de titelpagina gesigneerd door Kees van Kooten. Slechts eenmaal in de NCC. Wolters Noordhoff, (1999). Geniet. 20 p. 1e druk. € 50 82 KOOTEN, Kees van Kaft en koren. Groningen, Wolters-Noordhoff, * Exemplaar met et handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'amsterdam,/ 19 januari 2002/ Voor Jeroen Aarten,/ omdat hier een/ gedicht in staat/ waarmee ik,/ op mijn beurt,/ mijn schatplicht/ aan Remco Campert/ belijd./ beaujolais,/ keesvankooten'. keesvanko Bijgevoegd: Handgeschreven en brief van de auteur. auteur 21,0 x 14,8 cm. Op eigen briefpapier. Gesigneerd 'keesvankooten' en gedateerd '19/01/2002'. 10 regels tekst. Van Kooten stuurt geadresseerde onderhavig boekje toe en schrijft over andere humoristische auteurs: 'Bomans heb ik nooit ontmoet. Ik was ook nooit zo gek op hem. Beetje te dik'. Hij beveeltt het werk van A. Duif '(A. Roekoe)' Roekoe)' aan en besluit met 'keep smiling!'


83 KOOTEN, Kees van Van de hoge. (Met een tekening door Peter van Straaten). Amstelveen, Amstelvee AMO, 1986. Ingenaaid met stofomslag. omslag. (4), 32 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in een oplage van 50 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. € 90 * Een van de twintig ingenaaide exemplaren op Immortal Fire. 84 KOOTEN, Kees van Veertig. Amsterdam, De Bezige Bij, 1982. Garenloos. 1e druk. € 60 * Dummy, waarvan slechts pagina 1-12 12 is bedrukt, met handgeschreven notitie van de auteur op de Franse titel: 'kees van kooten/ (afgekeurd!)'. 85 KOPLAND, Rutger Verslagen van de W.T.F. Dertien ansichtkaarten. Terhorst, (Ser Prop), 1986. Verguld bruin halfmarokijn met gemarmerde platten (Binderij Phoenix). (4), 24 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten Zerkall in een oplage van 100 genummerde ummerde exemplaren. 1e druk. € 140 * Een van de 25 luxe-exemplaren, exemplaren, die door Binderij Phoenix van een fraaie halfmarokijnen band werden voorzien. Met prospectus. 86 MEESTER, Johan de Walmende lampen. Amsterdam, Meulenhoff, 1920. Verguld halfleer met gemarmerde merde platten. Kop verguld. (2), 322 p. 1e druk. € 75 * Een van de vijftig genummerde luxe-exemplaren luxe exemplaren op Oud Hollandsch en gebonden in fraaie, verguld halflederen band (met enkele schaafplekjes). De nieuwprijs van een luxe-exemplaar luxe exemplaar was in 1920 f 29,50, of zo'n € 140 anno nu. Exemplaar uit it de bibliotheek van Dick Laan, schepper van Pinkeltje, met zijn fraaie exlibris (door Lambert Jansen) op de binnenzijde van het voorplat: een kind leunt op een schedel en leest een boek. Een van de eerste Nederlandse ndse romans met lesbische motieven. Het boek handelt, aldus De Meester, over 'mislukkingen, uitwassen van de natuur, afdeling sexueele ellende'. Stellig een goed boek, meende Henri Borel. Het R.K. Centraal Bureau voor Lectuur zag in Walmende lampen een 'pleit eit voor ongehuwde moeder', terwijl het beruchte Lectuur Repertorium op deze roman de classificatie I ('Verboden Lectuur') plakte. 87 MICHAELIS, Hanny Klein voorspel. (Amsterdam, Meulenhoff, 1949). Ingenaaid. 40 p. 1e druk. Rugje wat geschaafd. € 25 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'voor Wolfram/ met de beste wensen,/ Amsterdam, 29/4/93/ Hanny Michaelis'. 88 MICHAELIS, Hanny Tegen de wind in. Amsterdam, Van Oorschot, 1973. Verguld karton met lederen kapitaaltjes. 40 p. 3e druk. € 100 * Fraaie privéband met platten overtrokken met met de hand gekleurd papier en speelse, vergulde belettering. Wellicht gemaakt in opdracht van de uitgever, omdat voor het binnenwerk gebruik is gemaakt van ongesneden losse vellen. De band is niet gesigneerd, maar mogelijk in de jaren tachtig of negentig vervaardigd door Pau Groenendijk. 89 MORRIEN, Adriaan Getypte brief aan 'Cher Ami [Theo Sontrop]'. 29,5 x 21,1 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'Adriaan' en gedateerd erd '21 oktober 1987'. Gevouwen. € 65 * Morriën heeft tevergeefs geprobeerd Sontrop aan de telefoon te krijgen. Hij stuurt hem een gedichtenreeks van Heleen Hildering toe, ter publicatie voor Maatstaf,, waarvan Sontrop redacteur is: 'Er komen in deze gedichten prachtige regels voor, op zijn zijn minst, om maar iets te noemen.' Voorts uitvoerig over de kopij van zijn boek Plantage Muidergracht:: 'Ik heb voor dat nieuwe werk aantekeningen in overvloed en ben die aan het uitwerken, met veel plezier, de enige manier waarop ik werken kan. Dat houdt in in dat ik op mijn gemak moet kunnen werken, zoals ik van de lezer ook verwacht dat hij mijn boek op zijn gemak zal kunnen lezen, van voren naar achteren, of andersom.' 90 (NETSCHER, Frans) Gedenkboek. (Met 13 originele kleurenlitho's). Z.p., z.u., z.j. [ca. 1900-1905]. 1900 Jute. Rondom verguld. € 100 * Dit album is afkomstig van Kitty Netscher, een dochter van H.J.Th. Netscher (1859 - ?), die weer een oudere broer was van Frans Netscher. Iedere dag in het jaar heeft een eigen pagina met een literair citaat, waaronder men, als in een poesie-album, album, iemand iets kon laten schrijven. Oom Frans schreef op de pagina van 30 april, zijn verjaardag: 'Frans ns Netscher (2 Mei '06)'. Voorts enkele tientallen, soms uitgebreidere (poëtische) bijdragen van vrienden en familieleden. Op 17 november schreef Elisabeth Netscher (geboren op 17 november 1865, tante van Kitty): 'May your life be a long and happy one, with with just enough clouds to make a beautiful sunset. E. Netscher. 25/12 '06'. Charmant document met veel Netschers!


91 NOOTEBOOM, Cees Fantasma. (Met een genummerde en gesigneerde kleurenets van Sjoerd Bakker). (Banholt, In de Bonnefant, 1983). Verguld heelperkament heelpe ent met twee horizontale balken (Binderij Phoenix). (24) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op handgeschept Barcham Green in een oplage van 75 op de pers genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 550 * Een van de [elf] extra luxe-exemplaren exemplaren in heelperkament. Bijgevoegd: handgeschreven briefje van de drukker ('Mijn dank voor Uw bestelling op een extra luxe exemplaar. David S[imaleavich; Binderij Phoenix] is van mening dat de gewone exemplaren eigenlijk al een luxe band hebben, maar het idee om nu enkele boeken in heel perkament te laten binden trok me erg aan.') én prospectus voor deze uitgave. 92 NOOTEBOOM, Cees Handgeschreven brief aan 'Beste Theo [Sontrop]'. 21,5 x 15,5 cm. Twee bladen. Alleen recto. Gesigneerd 'Cees' en gedateerd dateerd 'San Luis'. 46 regels tekst. Met de originele envelop. € 120 * Uitvoerige, leuke brief over diverse vertalingen en uitgeefplannen. Nooteboom - 'onze brieven hebben elkaar gekruisigd' - spreekt zijn voorkeur uit voor een vertaling van Mokusei (1986).. Hij is enthousiast over de Franse uitgeverij Actes Sud: 'Het is daar heel fraai ingericht [...] Harry (ze doen ook 2 vrouwen) en ik waren er te gast in juni. Uitgeverij, annex boekwinkel, bioscoop, tentoonstellingsruimte etc. De boekjes van A.S. zijn, zoals zo je weet, zeer fraai, en de omvang zeer geschikt voor Mokusei'. Minder beviel hem een Duitse vertaling: 'Met die Oost-D. D. meneer dus nooit meer'. Postscriptum: 'Goed dat je Rituels stuurde, je weet maar nooit met die Belgies, god weet ziet iemand dat ook te vertalen!'. 93 NOOTEBOOM, Cees Een lied van schijn en wezen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981. Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. € 50 * Exemplaar met paginagrote handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: 'voor Sjoerd Crown Hotel Friesland/ ter herinnering aan/ Aiku Wakamatsu,/ herfstwandelingen en tempels,/ Mokusai, geroosterde/ mussen, rauwe karper/ stoombaden en/ veel lachen; in eeuwig bezit/ Cees Nooteboom/ Amsterdam 30 minuten/ voor de lente 198i/ ¡Buen viaje!'. 94 OORSCHOT, G.A. van. Als: R.J. PESKENS Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Amsterdam, Van Oorschot, (1977). Ingenaaid. 240 p. 2e druk. Leesvouwen. € 75 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Hanny Michaelis op de Franse titel: 'voor Hanny/ mijn oudste/ en liefste/ vriendin/ 19 Jan. 1978/ Geert/ en bovendien/ politiek een/ betrouwbaar mens.' OORSCHOT, G.A. van. Als: R.J. PESKENS Twee vorstinnen en een vorst. Amsterdam, Van Oorschot, 95 (1976). Ingenaaid. 224 p. 3e druk. € 60 * Exemplaar xemplaar met paginagrote handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'voor Kees [Lekkerkerker]/ met alle, wèl vage,/ maar toch mooie/ herinneringen aan de/ tijd dat we samen/ Jacob Israel de Haan/ maakten./ het wordt wel nooit/ verkocht, v maar het/ boek is er, dank zij/ jou en ook dank zij/ Salden./ Als vanouds/ Geert/'. 96 (OORSCHOT, Geert van). MINNE, Richard In den zoeten inval en andere gedichten. Amsterdam, Van Oorschot, 1955. Linnen (deels verschoten). 180 p. € 75 * Exemplaarr met lieve, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de uitgever aan Hanny Michaelis: 'voor Hanny,/ omdat je in 2 maanden/ afwezigheid niet bij ons/ bent geweest en ik tóch/ van je ben blijven houden./ G.' 97 PAAP, W.A. Vincent Haman. Amsterdam, Versluys, 1898. Linnen. (8), 308 p. 1e druk. Kop en voet van de rug heel licht geschaafd, wat roest, maar verder een keurig exemplaar. Naam voorin: 'F. Schamhardt/ 10 Sept. 1940'. € 120 * Belangrijke sleutelroman over de Tachtigers. Frans Schamhardt (1920-1984), (1920 stuurman van beroep, was een neef van Willem Walraven, die ook werk van zijn oom bezorgde. 98 PRINS, Ralph - Hella S. HAASSE Ralph Prins tekende in dit boek met hoge koorts - griep: Chanoeka 1947 (met de hand op het et schutblad geschreven). (Tekeningen in rode en zwarte inkt in het boek Lyriek der natuurvolken. (...) In Nederlandsche verzen overgebracht door Hella S. Haasse. Geïllustreerd door Jettie Olivier.. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947.) € 150 * De beeldend bee kunstenaar Ralph Prins (*1926), 1926), bekend van het pregnante


Nationaal Monument Kamp Westerbork, greep als eenentwintigjarige krachtdadig in in dit interessante boek. Hij maakte er 18 tekeningen in en één op het voorplat. Twee pagina's heeft hij verwijderd, en hij knipte een reepje uit de pagina tegenover de titel. Sommige tekeningen zijn beïnvloed door de originele illustraties van Jettie Olivier, maar niet alle. Een indrukwekkend geheel! 99

RAWIE, Jean Pierre Woelig stof. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. Linnen met stofomslag. 68 p. 1e druk. € 40 * Exemplaar met et handgeschreven, gecalligrafeerde opdracht van de dichter op de Franse titel: 'Voor Koert & Cornelis,/ nu de dagen/ korten/ Jean Pierre/ 7 X '89'. Bijgevoegd: jgevoegd: typoscript (in fotokopie) van het gedicht 'Aula', met handgeschreven, gesigneerde opdracht 'Voor Cornelis/ Jean Pierre Rawie'. Voorts: een originele foto van een portrettekening van Rawie. 100 REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Halflinnen met stofomslag (ontwerp Ies Spreekmeester). Spreekmeester) 240 p. 1e druk. Hap van anderhalve centimer uit de bovenzijde van voorzijde omslag zonder tekstverlies, scheur van vier centimeter in achterzijde omslag. omslag Schutbladen deels verbruind (als altijd). € 700 * Dit exemplaar met rood (in plaats van blauw)) kapitaaltje. Zeer goed exemplaar. Van Winden 2. 101 REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Facsimile-uitgave Facsimile uitgave van het manuscript en typoscript. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. Losbladig in linnen overslagdoos. € 475 * Vijftigste druk en jubileumeditie van hét boek van Gerard Reve. Van de eerste oplaag werden 250 exemplaren genummerd en gesigneerd door de auteur, daar is dit er één van. Bevat tevens het door Marjo Eijgenraam Eijgenra geschreven Niet onopgemerkt gebleven. Het manuscript van De Avonden. Een Winterverhaal van Gerard Reve als ingenaaid katern. 102 REVE, Gerard Moeder en Zoon. Amsterdam/Antwerpen, Elsevier Manteau, 1980. Garenloos. 296 p. 1e druk. Vouw in omslag en enkele vouwtjes in titelpagina. € 75 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: 'Veel goede wensen voor/ Wim im Plasmeijer./ Gerard Reve./ 12.9.1980.' Vroege opdracht, want het boek verscheen in augustus 1980. Van Winden 34. 103 REVE, Gerard De ondergang van de familie Boslowits. Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. Karton met stofomslag (ontwerp Tientje Louw). 48 p. p 1e druk. Contemporaine naam op schutblad. Schutbladen deels verkleurd (als altijd: de lijm van de platten). € 950 * Exemplaar met het schaarse stofomslag in meer dan goede staat: boven en onderaan kneep enkele kreukjes, vouw voorflap omslag licht geschaafd. Heel mooi exemplaar! Van Winden 4. 104 REVE, Gerard Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard. Amsterdam, Rap, 1967. Karton. Oblong. Oblong. (64) p. Met veertien reproducties van etsen van Pannekoek. 1e druk. Goed exemplaar. € 125 105 (REVE, Karel van het) he In memoriam. Toespraken bij de crematie van Karel van het Reve op zaterdag 6 maart 1999. [Woubrugge], Avalon Pers, 1999. Ingenaaid. (28) p. Gezet uit de Old Style en gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. € 45 * Bevat teksten van o.a. Robert van an Amerongen, J.W. Bezemer, Marius Broekmeijer, Rudy Kousbroek en David van het Reve. 106 REVE, Karel van het Apologie. Woubrugge, Avalon Pers, (1996). Ingenaaid met stofomslag. (4), 28 p. Gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt (volgens het colofon op Zerkall, volgens ons op een soort Simili) in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. € 60 * De tekst behelst een reactie op het liber amicorum Uren met Karel van het Reve. 107 ROBINSON, Tjalie Twee getypte brieven, een getypte briefkaart en een handgeschreven handgeschr briefkaart aan Peter Hondius van Herwerden. 29,3 x 20,6 cm, 8,9 x 13,7 cm, 26,3 x 20,1 cm resp. 8,9 x 13,7 cm. Alleen recto. Gesigneerd 'Tjalie' en gedateerd 'Den Haag, 18 Oktober 1958', '[poststempel:] 15-XI-1958', 15 'Den Haag, 2 December 1958' en 'Haag, g, 9 Jan. 1959'. 32, resp. 8, 14 en 12 regels tekst. Eerste brief wat gemaltraiteerd. € 350 * Interessante brieven van de schrijver en journalist Tjalie Robinson (pseudoniem van Jan Boon, 1911-1974), 1911


oprichter van het 'Indisch tijdschrift' Tong-Tong en spreekbuis van zijn generatie. Geadresseerde had Robinson een lijst met adressen en een bijdrage voor diens tijdschrift Tong-Tong gestuurd. In de brief van 18 oktober 1958 is Robinson Dolf [Verspoor] 'erg dankbaar dat ze mij U hebben aangebracht, want de naam Hondius van Herwerden is op loffelijke wijze aan het beste deel van Indië's historie verbonden'. Robinson schrijft dat hij voor een genealogie gie van Indië gegevens verzamelt en hoopt veel hulp te krijgen. Op enthousiaste wijze beschrijft hij een aantal al voetballers op een 'sublieme foto van een heel oud ViosVios-elftal': 'Machtig! Andere machtige figuur op die foto: midvoor Bajetto (later generaal). Andere machtige figuur.... Hondius van Herwerden!! Naaaa! Welke Hondius is dat! Was U-zelf U vijftig jaar geleden den linksbuiten bij Vios? Of Papa? Of Oom?' Aan het slot spijt het Robinson dat hij het zo druk heeft: 'Jammer dat ik zoveel te doen heb, dat ik niet langer kan ngobrol [= babbelen] in deze brief'. De briefkaart van 15 november 1958 is ernstiger van toon: 'Zit in razende moeilijkheden. Kom er wel uit'. Hij verzoekt geadresseerde 'z.s.m. ' de foto met al die Herwerdens op een rij' te sturen. 'Hoop dat je dit lezen kunt. Schrijf in trein. Saluut!' In de brief van 2 december 1958 dankt Robinson voor zijn 'opbouwende ende critiek', maar moet hij Hondius ook teleurstellen: 'de drukker [ziet] geen kans nieuwe copy alsnog te plaatsen (zodat dus de Slauerhoff-bijdrage Slauerhoff bijdrage tot mijn enorme spijt moet vervallen). Bezorgd over zichzelf besluit hij: 'werk me aardig over de graat [...] [...] Hoop het nieuwe jaar nog te beleven en eindig maar met duizend hopen en wassalam!' Robinson schrijft in de briefkaart van 9 januari 1959, ten slotte, 'erg zuinig op goede vrienden' te zijn, en zeker op Hondius. 'Van Slauerhoff spijt het mezelf meer dan ik zeggen kan.' 108 (ROLAND HOLST, A.). ROLAND HOLST, Henriëtte In de webbe der tijden. Rotterdam, Brusse, 1949. Linnen met stofomslag. 108 p. 1e druk. Omlag aan randen gerafeld. € 60 * Exemplaar met een klinkende toevoeging op het schutblad, in het handschrift handschrift van Adriaan Roland Holst, het neefje van de dichteres: '"laten wij zacht zijn voor el-/kander, el /kander, kind"/ 2 Maart 1950./ A. Roland Holst'. Van Beest 943a. 109 ROLAND HOLST, A. Tegen de wereld. Den Haag, Stols, 1947. Verguld halfperkament. 48 p. Geïllustreerd. streerd. 1e druk. Rug onderaan iets geschaafd. € 220 * Een van de 30 genummerde exemplaren, fraai in halfperkament gebonden en gedrukt op geschept papier. Van Dijk 777. Sil Tien 110 SCHMIDT-DEGENER, Dr. F. De poort van Ishtar. 55 variaties op een bekend thema. Silvedene. suites voor viool en woord. (Verzamelde gedichten). Amsterdam, Meulenhoff, 1945. Verguld halfperkament. 420 p. Niet afgesneden. 1e druk. € 50 * Een van de 25 luxe-exemplaren exemplaren gedrukt op Hollands velijnpapier en voornaam gebonden in halfperkament halfperkamen (met titelschild en een triskelis als bandversiering). Typografische verzorging door A.A.M. Stols. Vandaar: Van Dijk 681. Een luxe Stols! 111 SLAUERHOFF, J. Drie handgeschreven brieven en een ansichtkaart aan zijn literaire vriend en latere biograaf C.J. Kelk en diens echtgenote. 1. 27,8 x 21,6 cm. Op briefpapier 'Java-China-Japan 'Java Japan lijn'. Recto en verso. Gesigneerd 'Slauerhoff' en gedateerd ' S.S. Tjileboet/ Soerabaja. Soerabaja. 26 April [1926]. 28 regels tekst. Met originele envelop (postzegel verwijderd). Met knipsel uit het Soerabaiasch-Handelsblad. Soerabaiasch 2. 21,4 x 13,8 cm. Twee bladen. Op eigen briefpapier ('Docteur J. Slauerhoff/ Rue Garibaldi, 6/ (Place du Marshan)'). Recto Recto en verso. Gesigneerd 'Slau'. Niet gedateerd [ca. 10-9-1934]. 10 61 regels tekst. 3.. 10,4 x 14,8 cm. Voorgedrukte briefkaart ('Cartolina postale'). Recto en verso. Gesigneerd 'Slau'. Datum poststempel Genova 16-10-1935. 1935. 10 regels tekst. 4. 24,9 x 20,2 cm. Twee bladen. Gelinieerd blocnotevel. Alleen recto. Gesigneerd 'Slau' en gedateerd 'Merano/ 15 Nov. [1935]'. 46 regels tekst. Met originele envelop (postzegel verwijderd). € 6000 * Veelzijdige collectie brieven, waarin alle kanten van Slauerhoff aan bod komen: komen: de dichtende scheepsarts die deze twee disciplines strikt van elkaar wilde scheiden ('De samenleving op een schip is niet van dien aard, dat men met lauwertakken om zijn pet kan loopen'), Slauerhoff als reiziger, zijn immer slechte financiële situatie ('Het moeten produceeren om de inkomsten is funest') en zijn slechte gezondheid (vanuit het ziekenhuis in Genua: ''t Zou ook te mooi zijn als alles liep!!'). Slauerhoff verzoekt Kelk in 1926 vanuit Soerabaja om zijn literaire 'boedelbewaarder' te worden, want w 'Marsman laat taal noch teeken over zijn "faits et gestes" hooren en zoo wensch ik 't hem niet over te laten. Ik ben er nog'. Voorts over het echtpaar Du Perron ('Des Perrons hadden ook wel zin in de Côte maar ik geloof dat het mislukte Parisiens zijn, en ook vrij veeleischend'), over het klimaat in Tanger ('Bijna altijd is het hier vrij koel'), over een vertraagde boekenzendig naar naar Italië ('Ik dacht al dat jullie mij brochures over Rot front etc. gestuurd hadden'), over het onderbrengen van een vertaling bij uitgeverij De Spieghel ('Wil je de spiegeleieren


eens vragen of ze in de [onleesbaar] niet een vertaling van mijn hand van El Tricorno van Alarcon willen uitgeven? (...) De Spiegelzusters schijnen niet dol op me te zijn. Doe een goed woordje voor me en zeg dat ik heel zoo kwaad niet ben maar ietwat opsternaat door kinine en andere medicijnen'). 112 SLEUTELAAR, Hans Getypte brief br aan 'Beste Heere [Heeresma]'. sma]'. 27,7 x 21,7 cm. Op eigen briefpapier. Alleen recto. Gesigneerd 'Hans S' en gedateerd 'Rotterdam, 22 april 60'. 19 regels tekst. € 90 * Sleutelaar probeert Heeresma over te halen diens vervolg op de allegorische vertelling 'De vis' in Gard Sivik te publiceren. 'Of heb je al andere publikatieplannen? Wat je eventueel ook tegen Gard Sivik mocht hebben, bedenk: er is geen beter blad in dezelfde hoek; het honorarium per pag is met ingang van nr. 19 - hopelijk met ingang van 15/16 - f 6.-- p.p.; 't is - in tegenstelling tot geruchten - niet dood of stervende maar zo levend als jouw vis'. Voorts kondigt Sleutelaar de Gard Sivik-reeks Sivik reeks aan bij uitgeverij Heijnis: '3 deeltjes van min. 64 pag. per jaar voorlopig [...] Als je interesse hebt, schrijf ik je uitvoeriger'. Heeresma zou 'De vis' compleet publiceren in Gard Sivik jrg. 3 afl. 11 (1958), jrg. 6 afl. 29 (1962) en jrg. 6 afl. 29 (1962). 113 SPAAN, Peter De verheerlijking. (Z.p.), (Z.p. [eigen beheer], (1917). 1917). Ingenaaid (registerband). 208 p. Gedrukt in rood en zwart door G.J. van Amerongen in Amersfoort in een oplage van 70 exemplaren op prachtig geschept papier van Haesbeek. 1e druk. Scheurtje in onderzijde rug. € 80 * Peter Spaan (1882-1948) 1948) was een dichtende dandy, die maar weinig woorden woorden nodig had voor zijn moderne, decadente woordbalsels: 'TITIAAN/ GEHANDSCHOENDE MAN// Hooghártig// Zwijgen,/ Gereed tot een Plótseling/ Beslissende/ Daad...' Met prospectus ('Het werk "De Verheerlijking" hoop ik te voltooien in drie deelen (elk om de 5 jaar) (...) Van het eerste Deel zijn nog 5 exempl. te verkrijgen à f 10,-.' 10, Alleen dit eerste deel, 'In Parijs. De stad en het onbevlekte' is gepubliceerd. In 1961 werd een veel minder bibliofiele herdruk uitgegeven. Tennyson. Handschrift in paarse inkt. Niet gesigneerd. Alleen recto. 114 SWARTH, Hélène Sterfnacht van Tennyson. Geknipt uit gelinieerd cahierblad. ± 14 x 14,5 cm. € 100 115 TEISTER, Alain De ziekte van Chopin. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. Ingenaaid. 52 p. 1e druk. € 50 * Met een originele pentekening van de auteur op de titelpagina: een man met baard aan het kruis genageld. Daaromheen een gesigneerde opdracht: 'Alain Teister/ voor mevr. van/ Breda'. Fijnzinnige poëzie met grappige verwijzingen naar Willem Kloos, Hendrik Tollens en Remco Campert, aan wie de bundel in druk is opgedragen. 116 UYL, Bob den Zes Stijlvolle Maar Mislukte Limericks. (Met zes originele, genummerde en gemonogrammeerde litho's van Hedy Gubbels). Gub [Rotterdam], Bébert, (1981). Losbladig in mapje. Gedrukt in een oplage van 276 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 100 117 VESTDIJK, S. Drie handgeschreven brieven aan 'Beste Eddie [Hoornik]'. 24,8 x 20,9 cm. Alleen recto. recto Gesigneerd 'Simon' en gedateerd 'Doorn 22-1-'59', 22 'Doorn 9-4-'59' en 'Doorn 1-5-'59'. '59'. Zeven resp. 14 en 19 regels. Met de originele envelop van de eerste brief. € 600 * Vestdijk schrijft Hoornik in diens functie van redacteur van De Gids,, waar Vestdijk van januari 1956 tot december 1959 een poëziekroniek onderhield. De eerste brief begeleidde een artikel over Greshoff '(dat) dan na Van der Graft geplaatst kan worden, en vóor vóor Mok'. Ook kort over Wilfred Smit, met wie Vestdijk al sinds 1953 correspondeerde. In de tweede brief zinspeelt Vestdijk erop met zijn kroniek te stoppen: 'Eind van dit jaar wou ik met de poëziekroniek ophouden. Je weet, of kunt vermoeden, dat ik het altijd altijd met veel plezier gedaan heb, maar ik was in het begin al van plan het niet langer dan een paar jaar te doen, en het wordt nu tijd de taak aan een ander over te dragen'. Hij suggereert Bert Voeten of Hoornik zelf als opvolger. De laatste brief tenslotte tenslott is erg belangrijk, omdat hij 'Meesterlijk maniërisme' begeleidde, het artikel van Vestdijk over Wilfred Smit dat de jonge dichter in één klap in de literaire canon deed belanden. Hij schrijft uitgebreid over het feit dat zijn artikel geplaatst moet worden n vóórdat Smits debuut Een harp op wielen zal verschijnen. In hetzelfde nummer wordt ook poëzie van Smit geplaatst: 'De proef van de zes gedichten kan naar mij, aangezien de jongeman nogal eens ambulant is. Voor het honorarium geef ik je zijn adres: W.H.C. Smit, Lammenschansweg 130, Leiden. Op de kopij heb ik gezet: ieder gedicht op nieuwe pagina; maar ik zie nu, dat dit bij kortere gedichten in de Gids geen usance is'.


118 VESTDIJK, S. Handgeschreven brief aan 'Beste [P.G.J.] Korteweg'. 26,3 x 21,4 cm. Recto en verso. Gesigneerd 'S. Vestdijk'' en gedateerd 'Doorn 10-9-'39'. 10 47 regels tekst. € 220 * Vestdijk dankt voor lovende woorden in de N.R.C. over zijn novelle De verdwenen horlogemaker: horlogemaker 'de vergelijking met I.D. [Ina Damman] vond ik toch bijzonder aardig aardig gevonden, ook in verband met 't "onzichtbaar worden", waaraan ik zelf nooit gedacht zou hebben'. Een van Vestdijks hartewensen is 'trouwens altijd geweest om zelf onzichtbaar te kunnen worden'. Voorts over Albert Verwey en de Idee: Idee 'Over een paar weken is mijn Verwey-boek boek klaar.' Daarna heeft Vestdijk weer meer tijd om mee te werken aan de N.R.C. Hij geeft uitgebreide instructies voor het plaatsen van zijn besprekingen: 'niet te vaak in 't Zaterdagavondblad, zou ik zeggen. Graag S.V. eronder, niet voluit'. voluit'. Vestdijk eindigt met een lange lijst Nederlandse ('Marsman (alles)'), Franse ('Valéry (óók graag poëzie)'), Engelse/Amerikaanse ('Powys (John C én T.F.)') en Duitse ('Thomas Mann (de Jozef-romans)') romans)') auteurs die hij graag nog eens zou bespreken. P.G.J. Korteweg (1912-1987) (1912 was redacteur bij de N.R.C. Hij zou Albert Verwey en de Idee negatief bespreken, wat tot een polemiek met Vestdijk leidde. € 185 119 VESTDIJK, S. Lier en lancet. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1939. Linnen. 412 p. 1e druk. * Op de Franse titel is een originele handgeschreven brief van Vestdijk geplakt, gericht aan 'Zeer Geachte Juffrouw [naam weggeradeerd]'. 17,7 x 12,7 cm. Gedateerd 'Doorn 24-2-'46' '46' en gesigneerd 'S. Vestdijk'. Negen regels tekst. Geadresseerde had contact opgenomen opgenomen met Vestdijk n.a.v. uitspraken van Valéry Val Larbaud over James Joyce in een artikel van Vestdijk over Joyce. Vestdijk heeft voor dat essay echter geen boek van Larbaud in handen gehad: '(...) de uitspraken van Larbaud had ik geput uit een der boeken over Joyce, die ik in het bewuste essay in een noot noem.' Essays over o.a. James Joyce, Franz Kafka, J. Slauerhoff en Paul Valéry. 120 VINKENOOG, Simon Lees wat er staat. Simon Vinkenoog & vrienden. Veertig jaar literatuur & beeldende kunst. Amsterdam, (Western Western Market Press), 1988. Garenloos. 30 x 21 cm. (2), 76 p. Gedrukt in een oplage van 360 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. € 140 * Een van de eerste zestig exemplaren, waar een originele door Vinkenoog genummerde en gesigneerde prent aan werd erd toegevoegd, door hemzelf met blauwe, rode, groene en gele verf ingekleurd. Uitgave ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Vinkenoog, met bijdragen van o.a. Remco Campert, Hugo Claus, Corneille, Lucebert, Adriaan Morriën, Cees Nooteboom, Bert Schierbeek, Schierbeek, K. Schippers, Peter van Straaten en Simon Vinkenoog zelf. 121 VINKENOOG, Simon lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid in omslag. 48 p. 1e druk. € 50 * Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Hanny Michaelis op de Franse titel: 'Voor Hanny vh R - Michaelis/ Asvanwege de/ poëtische vormgeving-/ vormgeving / Hartelijk,/ Simon V./ Adam febr. '56'. 122 VINKENOOG, Simon Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten. Bloemendaal, Arcadia Pers, (februari) 1964. Geniet. (20) p. Met de hand gezet en Bloemendaal, gedrukt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. € 275 * Vlammend pleidooi voor legalisering en vrij gebruik van marihuana en hasjiesj. Met tekening op het omslag van Henri Michaux. Achterop het boekje is een telegram afgedrukt van Allen Ginsberg Ginsberg aan Lawrence Ferlinghetti ('Cops ( arresting poets they dont like and stepping on their toes ridiculous soon theyll be beating be up people near bookstores'). bookstores Bijgevoegd: oorspronkelijk typoscript in doorslag van deze uitgave. Zeven bladen. 34,0 x 21,4 cm. Met een drietal aantekeningen en enkele correcties van de hand van Vinkenoog. Voorts: handgeschreven juridische adviezen van de strafrechtdeskundige Mr. F.E. Frenkel met betrekking tot Vinkenoogs lopende rechtszaak over het in bezit hebben van marihuana. Drie bladen handschrift. 27,5 x 21,4 cm. [30 januari 1964]. Frenkel gaat puntsgewijs in op de verdediging van Vinkenoog en geeft zowel inhoudelijke als tactische adviezen: 'De Rechtbank neemt zijn eigen hoogheidspositie zeer serieus, vermijdt dus alles, wat dat zou kunnen aantasten (showmakerij, happening spelen etc.).' En: Dezelfde adviezen, maar dan voor eigen gebruik overgetypt door doo Simon Vinkenoog. Typoscript in doorslag. Twee bladen. 34,0 x 21,4 cm. Gedateerd '30 januari 1964' en op de typmachine ondertekend 'Simon V.' Dit interessante dossier over Vinkenoogs eerste drugsrechtszaak is afkomstig uit de nalatenschap van Mr. Frits Frenkel, die in de jaren negentig zijn tuinkamer aan een jonge Arnon Grunberg verhuurde. huurde. Frenkel was in de jaren zestig een pleitbezorger voor de legalisering van marihuana.


123 VLEUGEL, Guus. Als: Guus VALLEIDE Een kleine luiheid. (Met 10 illustraties door Gerard Bruning). (Amsterdam, De Narcissus Pers, 1956). Ingenaaid. Gedrukt op Simili Japon van Van Gelder in een oplage van 62 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde gesignee exemplaren. Typografische ische verzorging Jaap Weg. 1e druk. € 65 124 VOSKUIL, J.J. De archiefdoos van J.J. Voskuil! Voskuil 10 x 26 x 39 cm. € 350 * Toen het Meertens Instituut begin 1998 verhuisde van de Keizersgracht naar een Coca-Colafabriek Coca buiten de stad werden den honderden, zoniet duizenden van dit soort archiefdozen afgedankt. Een wakkere VoskuilVoskuil liefhebber was zo slim om bij het instituut aan te kloppen met de vraag of hij één specifieke doos mocht hebben: doos 'V21 I-K150' K150' (later 'G54 I-I80'). I I80'). Op die doos prijkt een sticker, waarop geprint staat: 'spookdieren, bliksem, nageboorte paard, volksgeneeskunde'. Niet alleen publiceerde Voskuil in 1969 Het ophangen van de nageboorte van het paard (Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij), ook in Het Bureau komt de nageboorte van het paard uitgebreid voor. De doos is gevuld met diverse Voskuil-efemera: Voskuil efemera: 1.. Map met een dertigtal, deels omvangrijke knipsels over Voskuil (waaronder '"Bij nader nade inzien": het inzien niet waard. Beschamende misgreep van gerenommeerd uitgever', door Rico Bulthuis). 2. 'Kennismakingsbrochure' van Van Oorschot met een voorpublicatie uit deel 1. 3.. Nieuwsbrief 12 van Van Oorschot ter gelegenheid van de publicatie van het laatste deel van Het Bureau. 4. Mededelingenblad P.J. Meertensinstituut (mei 1996) met daarin een door Koos Rentjes (= Rob Rentenaar) samengestelde lijst 'Wie is wie in Het Bureau'. 5.. Een handgeschreven adreswijziging van Jo Daan, Dé Haan in Het Bureau,, gedateerd 26-4-1954. 26 Een museaal item tem in de traditie van de Stofzuiger van Vestdijk en de Smoking van Couperus! 125 VRIES, Theun de Das Glücksrad. (Vertaald door Käthe Auerbach.) Zürich, Büchergilde Gutenberg, 1942. Gedecoreerd linnen met stofomslag. 352 p. 1e druk. Zeer fris exemplaar exemplaar met slechts minimale gebreken gebrek aan het stofomslag. € 35 * Vertaling van Het rad der fortuin (1938). Mooi omslag- en bandontwerp: ronde motieven en golvende lijnen, die zelfs op de titelpagina en in de hoofdstuktitels worden herhaald. Slechts twee exemplaren in de NCC, niet in de KB. 126 WEEMOEDT, Lévi Veertien handgeschreven brieven, een getypte brief en zeven handgeschreven ansichtkaarten aan Pablo van Dijk. Diverse formaten. Op divers briefpapier ('Van Toor's Oliegoedfabriek', 'Kindertheater Pup'). Recto en verso. Gesigneerd 'Ies' en gedateerd 'Vlaardingen, 18.V.1981', 'Vlaardingen, 17 aug. 1981', 'Vlaardingen, 'V 28.X.1981', 'Vlaardingen, 29.IV.1982', 'Vlaardingen, 13.V.'82', 'Vlaardingen, 28.XII.1982', 'Vlaardingen, 11.V.'83', 'Vlaardingen, 23.V.'83', 'Vlaardingen, 26.VI.1983', 'Singapore, 6 juli 1983', '16 tiurai 1983', 'Vlaardingen, 14.VIII.'83', 'Huize 'Hu "de Fijnspar", 9.XI.1983', 'Vlaardingen, 5.I.1984', 'Vlaardingen, 19.I.1984', 'Vlaardingen, 18 mei 1984', 'Vlaardingen, 14.VI.1984', 'Roma, 27.X.'84', 'Vlaardingen, 22.VII.'85', 'Vlaardingen, 7.I.1985', 'Vlaardingen, 25.III.1985' en 'Vlaardingen, 26/8/1986'. € 600 * Omvangrijke collectie brieven van Lévi Weemoedt (pseudoniem (pseudoniem van Isaäck van Wijk, *1948), * die zijn epistolaire talent in elke zin laat gelden. De dichter schrijft de stuwende kracht achter uitgeverij Bébert over vakanties, twee reizen die hij voor het tijdschrift Avenue maakt ('Ik verkeer onder het mom van 'a famous Dutch novellist' in een peperduur hotel. En ik hoef maar een gedicht op te zeggen of er wordt mij alweer een beeldschoon massagemeisje aangeboden 'with compliments of the management''), management''), publieke optredens ('Zelf heb ik net bedankt voor de eervolle uitnodiging te figureren op Poetry International. Ik kom niet uit ZuidZuid Afrika en heb ook nooit in de gevangenis gezeten en ben in algemene zin voor apartheid. Voor iedereen bedoel ik'), hett maken van afspraken en allerhande persoonlijke aangelegenheden. Van Dijk treedt ook op als boekenleverancier: Weemoedt bestelt geregeld partijen boeken bij hem ('Je merkt het al wel aan deze boekenhunkering: zó'n gelukkig huwelijksleven heb ik nu ook weer weer niet! Ik ga nog steeds beter om met boekenkasten dan met vrouwen'). Bij het bericht dat zijn handelsedities herdrukt moeten worden schrijft Weemoedt de uitgever: 'Zo komt alles toch weer waar het wezen mot: niet bij de critici maar bij de gewone mensen die ie boeken lezen omdat de televisie nog slechter is.' Terloops komen de diverse Bébert-uitgaven Bébert van Weemoedts werk ter sprake: 'Vertraging in Treurpiet? Ach, zelf ben ik ook niet op de aangekondigde verschijningsdatum aan het daglicht getreden!' Weemoedt is zeer enthousiast over de samenwerking en complimenteert Van Dijk met diens 'onovertroffen wereldvakmanschap'. Tweemaal voegt hij een handgeschreven gedicht bij: 'Halte Graskruid' en, vanuit 'een hutje in riet', het vers 'Groeten van Bora Bora!'


DE ZONDAGSDRUKKER(S) 127 ACHTERBERG, Gerrit Zeven gedichten. Amstelveen, de Zondagsdrukker, 1979. Ingenaaid (omslag deels iets verkleurd). 16 p. Met de hand gezet uit de Janson door Reinold Kuipers en gedrukt op Ingres in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. € 125 * Niet eerder gebundelde gedichten van Achterberg, uitgegeven ter gelegenheid van het vertrek van Reinold Kuipers en zijn echtgenote Tine van Buul bij uitgeverij Querido. 128 CAMPERT, Remco Amsterdamse dagen. [Amsterdam], Cornamona Pers, 1984. Ingenaaid in stofomslag. In foedraal (door Geert van Daal, waarvoor door hemzelf vervaardigd handgemarmerd papier werd gebruikt). Met de hand gezet uit de Bembo en de Alfred Fairbank en gedrukt door de Zondagsdrukkers [= Reinold Kuipers e.a.] op Hahnemühle-Ingres in een oplage van slechts 70 exemplaren. 20 p. 1e druk. € 180 129 CARMIGGELT, S. Bezoek. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1981. Ingenaaid. (2), 10 p. Met de hand gezet uit de romein van de Bembo en de cursief van Alfred Fairbank door Simon Carmiggelt en Reinold Kuipers en gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 50 exemplaren. Voorzijde omslag deels zeer licht verschoten. € 250 * Bewerking van een Kronkel uit Het Parool van 4 april 1981. 130 CARMIGGELT, Simon, en Reinold KUIPERS Twin set. Amsterdam, de Zondagsdrukkers, 1954. Ingenaaid. 20 p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediæval en gedrukt door Simon Carmiggelt en Reinold Kuipers in een oplage van 50 genummerde exemplaren (dit is nummer 50!). 1e druk. Omslag langs randen deels zeer licht verbruind. € 450 131 EYBERS, Elisabeth Twee gedigte. (Amstelveen, de Zondagsdrukker, 1987). Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Reinold Kuipers in een oplage van slechts 20 exemplaren. € 200 132 KOOLHAAS, Anton Rossignol is nachtegaal. Gedichten. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1981. Ingenaaid. 20 p. Met de hand gezet en gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 50 exemplaren. Met een 'Zondagsdrukkersmerk' door Helmut Salden (eerste toepassing). 1e druk. € 175 133 KUIPERS, Reinold On don drie. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1981. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Reinold Kuipers in een oplage van slechts 20 exemplaren. € 225 * Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Abe Kuipers als docent aan de Akademie voor Kunst en Industrie in Enschedé, de AKI. Abe Kuipers is de jongere broer van Reinold Kuipers. 134 NOORDSTAR, J.C. [Ps. van A.J.P. TAMMES] 't Eerdiploom en andere gedichten. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1983. Ingenaaid. 16 p. Met de hand gezet uit de Janson en gedrukt op Hahnemühle door Reinold Kuipers in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk. Enkele minieme krasjes op voorzijde omslag. € 300 135 STORM, Theodor Zehn Gedichte. Ausgewählt von Alfred Karl Kossmann und Reinold Kuipers. (Met een zefdruk door V.H. Elenbaas op het omslag). Amstelveen, 'bei den Sonntagsdruckern' [= de Zondagsdrukkers], 1981. Ingenaaid. 20 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Hahnemühle door Reinold Kuipers in een oplage van 50 exemplaren. Klein kreukje in rug. € 125 136 VISSER, Ab Recitatief. Amsterdam, de Zondagsdrukkers, 1955. Ingenaaid (omslag iets verfomfaaid). 20 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Ossekop van Van Gelder door Reinold Kuipers in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk. € 125 * Uit de bibliotheek van Louis Paul Boon, die op het schutblad schreef: '1105/ LPBoon/ juli 64'.

Ons antiquariaat is gespecialiseerd in literatuur in eerste en bijzondere uitgaven, bibliofiele en geïllustreerde boeken, private press-uitgaven en handschriften, brieven en literaire archieven. Heeft u internet? Abonneert u zich dan op onze wekelijkse gratis nieuwsbrief per e-mail! Zo wordt u iedere week op de hoogte gehouden van aanwinsten en boeken uit de voorraad over één auteur of thema. Oude nieuwsbrieven kunt u naslaan op onze website www.fokas.nl. Fokas Holthuis, Paul Snijders & Nick ter Wal

Nederlandse literatuur. Catalogus 45  
Nederlandse literatuur. Catalogus 45  
Advertisement