Page 1

ČERVEN / 2010

#:%-&/Â DESIGN

I

INSPIRACE

I

NOVINKY

I

STAVBA

I

REALITY

„dŒ˜ˆ—ˆêê

r|jo€¸ê w’•„‡Bˆê„Ž·ê

ZAHRADNÍ PARTY jak má být!

i„>‘±ê™BdŒ™Ž˜ê ‘ˆ…’ꎒ˜“„†Bêê ˆB•Ž’¸ê

V květináči LEVANDULE


www.quarella.cz


BYDLENÍ | obsah

Co najdete v této rubrice:

28.

Hledejte inspiraci v „kovových designech“

30

Zrcadlo, zrcadlo…

33.

Jaké je ORIGINÁLNÍ osvětlení?

4.

Tipy a novinky

15.

Poradíme, jak vybrat tu správnou KUCHYŇ!

25.

Čínské panely prožívají BOOM

36. 46.

50.

Vytvořte si základ na vaší zahradě, pevný povrch díky kamenu, dlažbě nebo dřevu?

40.

Jak si kdo ustele, tak si i lehne – ložní prádlo.

43.

Je to první věc před vstupem do domu. Správně. Rohožka!

LEVANDULE

63.

POHOUPEJTE SE…

54.

Ta správná ZAHRADNÍ PÁRTY!

58.

Slunečníky a stínidla

Léto je tu a s ním i koupání. Co si vybrat? Bazén, koupací jezírko, nebo vířivku?

3 | OBSAH

Foto: archiv firem, archiv


]UJQZBOPWJOLZ èޕå‚mßÚâãäê•ÖéâäèÛdçê•Ùmàî• ëãmâ•èëeéáàâ•ëڕéëÖçê•ëY“Ú࣠ç[ê—áܗÛãæìߒ—ª£¬—䣗Ûoâð—áÜßæ—ÛfãÚÜ ðâæìñãàë—åÜâæåÜdåg—äåæßæ—ñç‘êæّ£— àë—êí‘á—àåëÜéàf闤—æãÜäìáëܗí[•âØäà Üåf—ñéÚØÛã棗åÜÙæ—áܗçæäæÚo—êâæÙàdÜâ ëܗåؗñÜe¥— Øâf—áØâæ—ÛÜâæéØÚܗÛæ—Ûgëêâfßæ—çæâæáÜ£ êà—áܗñØäàãìáo¥— ñؗ¬¯§—Âd¥ ëë籦¦îîî¥ÝãØäàåÞæçØéâ¥Úñ

ÍÜãàÚܗØëéØâëàíåo—êëæãåo— ãØäçؗí—áÜÛàåÜdåfä—ÛÜêàÞåì— Ø—ãìïìêåoä—çéæíÜÛÜåo¥—Í—àåëÜéàféì— áܗíßæÛåf—áà—ÂæäÙàåæíØë— ê—ãØäçæì—Îßàëܗȥ— ͒‡âؗí—Ú䗫¬—Ú䥗 ºÜåؗ¨—©°§—Âd¥ ßëë籦¦æÙÚßæÛ¥êëØéÛÜÚæ¥Úñ

Ñå[ä[—ßæããðîææÛêâ[—ÚÜãÜÙéàëؗ ¹ØéÙéؗÊëéÜàêØåۗêܗíéßãؗÛæ— »ÜêàÞåféêëío¥— ÍðÛ[—çéíåo—êíæáo—âåàßì— Ÿí’ßãÜÛæíg—âܗâæåÚà—éæâì ¥— ÁØâ—äåæño—ío£—áܗÚÜãÜÙéàëæì—ê—íÜãâ’ä— º—Ø—ëæ—êܗë’â[—à—ÝàåØåÚo—Ø—íâìê쥗 Áàêëg—ëæ—ÙìÛܗñØáoäØí[—ìâ[ñâؗëæß棗 áØâ—êܗ•àáܗíܗêígëg—¿æããðîææÛì— Ø—ãìïìê쥗ÍoÚܗåؗ ßëë籦¦îîî¥ÙØéÙéØêëéÜàêØåÛ¥Úæä— —

»„Üígå[ ÁÊÍÊÈÃ0•IźÇÀÄËþ¸º åÜÚß[—íðåàâåæìë—ç„àéæñÜåf— âé[êܗۄÜíØ¥—Êíæì—ÜãÜÞØåÚo—Ø—çéÜÚàñåoä—ñçéØÚæí[åoä—åØáÛܗ êíf—äoêëæ—à—í—äæÛÜéåoä—àåëÜéàfé쥗ÍÜãäà—ç‘êæÙà풗Û[éÜ⣗âëÜ钗 çæëg‡o—áàêëg—âؕÛæ엕Üå쥗KçÜéâæíåàÚܗáܗíðéæÙÜå[—ñ—ÛìÙæífßæ ۄÜíؗí—ëäØífä—æÛêëoå쥗»åæ—áܗíðçæãêëéæí[å楗ÇæíéÚߗáÜ ìçéØíÜå—çæãðìéÜëØåæí’ä—ãØâÜ䣗âëÜ钗ñØéìdìáܗíðêæâæì— •àíæëåæêë—ãØâæí[åo¥ ð—éìdåoäì— ØÚæí[åo—áÜ Ø•Üåæ—çéíæë„oÛåo— ãàëð£—âëÜé[—í’éæÙâì ÚßåܗæêæÙàëf— ñã楗Éæñägé𱗠âؗ©°§—ï—‡o„âؗ ï—í’‡âؗ¨©§—䥗 © ¯¨©—Âd¥—ÍoÚܗåؗ ëæåÚÜåëéØã¥Úñ ]5*1:"/07*/,:


#:%-&/Â]UJQZBOPWJOLZ ·ÚïåÚbãd•àäÝäêéàî– äØãf—Ûgëà—Ø—ÙæáoëܗêÜ£—•Ü—êÜ ë—ëÜçãæì—íæÛæì—ñ—âæßæìëâì¶ í[ä—dØêëæ—êë[í[£—•Ü—êà—ãÜßÚܗ çæۗâæßæìëâÜä—ëÜçãf—íæÛð¶ [ãåo—çæä‘Úâæì—êܗí[ä—ëæ—áà• æìëÜâ—êܗçæäæÚo—êçÜÚà[ãåo— æìÙìáܗâ—ÙØëÜéàà—Ø—ÙgßÜä— ä—ëÜåëæ—êçÜÚà[ãåo—å[êëØíÜڗ „ÜâåÜ£—áÜêëãà—íæÛؗáܗêëìÛÜå[— ëØíÜڗáܗåؗÙØëÜéàࣗâëÜé[—áÜ åo¥—ÊܕÜåÜëܗñؗ­­®—Âd¥— î¥ëíæáÜÛØéâð¥Úñ

â•è áÖÝëÚâޕëmãÖ´• í[ä—ç„Üâ[•o¶ êëgå咗Ûé•[◹ÃÆÄÌʗºàæêæ¥ æÛÜéåo—ÛÜêàÞ套ÊܕÜåÜëܗ ÍoÚܗåؗîîî¥ßæäܤàå¥Úñ

—ßëë籦¦îîî¥ÝãØäàåÞæçØéâ¥Úñ

Éä•ßڕãYåÖÙ¡•ãÚëïÝáÚÙãd•áÖÝëڕ֕çïãd•åäÙäâYØàê•ëîçä× ÃØçØd—íæê—æÚßé[åo—ç„ÜۗÛæëoéØáoÚoäà—íæêØäà—åؗñØßéØÛ[Úߣ—ÙØãâæåÜÚߣ—ç„à—êëæãæí[åo— à—æÛçædàåâ쥗OdàåâìáܗÙÜñ—ÚßÜäàâ[ãào£—áØâæ—å[çãy—çæêëØdo—æíæÚ咗êàéìç—åÜÙæ—êãØÛâf— å[çæáÜ¥—ÅØçãyëܗå[íåØÛæì—Ø—çæêëØíëܗåÜÙæ—ñØígêëܗçæÙão•—äoêëØ£—âëÜéf—ÚßÚÜëܗ ç„ÜۗíæêØäà—æÚßé[åà륗ÅÜßìÙo—ídÜã𥗠ÍðéæÙÜåæ—ñ—çéíæë„oÛåoßæ—æÛæãåfßæ—çãØêë죗íßæÛåf—Ûæ—äðdâ𥗪—éæâð—ñ[éìâØ¥— Íðíàåìëæ—íܗêçæãìçé[Úà—ê—Í’ñâìäå’ä—‹êëØíÜä—ídÜã؄êâ’䣗å[íæۗâ—çæì•àëo—ìíåà넗 ÙØãÜåo¥ºÜåؗ©«°—Âd¥—ÍoÚܗåؗîîî¥ëÜêÚæäØ¥Úñ

ËØâf—í[ê—åÜÙØío—êâãØÛæíØë—ëì•âð—í âØåÚÜã[„êâ’ÚߗâÜãoäÚoÚߣ—åÜÙæ í âãØêàÚâf—êâãÜåàÚ඗ÆéàÞàå[ãåo—ÛÜêàÞåæ풗âÜéØäàÚ⒗âÜãoäÜâ—ä‘•Üëܗ íðì•oë—áØâ旋ãæ•à‡ëg—çéæ—çêØÚo—çæë„ÜÙð£—åÜÙæ—æÙØã—åؗâígëàå[d¥— ËØâ—áØâæ—ëØâ—ÙìÛܗñØáoäØí’ä—ÛæçãyâÜ䥗 ¼ÊʼЗâÜãoäÜâ—ǼŗǼŗæۗÛÜêàÞåféؗÁæßåؗ¹ØìÜéØ¥— ÊܕÜåÜëܗñؗ«¬§—Âd¥ ßëë籦¦îîî¥ÛÜêàÞåçéæçØÞØåÛØ¥Úñ ]5*1:"/07*/,:


]UJQZBOPWJOLZ

ÊâãÜågå[—äoêؗºÃ¸É¸—ª©ïª©—æÙã[— æñÛæÙo—áØâ’âæãàí—êë‘ã—dà—çæãàÚॗ ÊܕÜåÜëܗñؗ¬°©—Âd¥—— ÍoÚܗåØ ßëë籦¦îîî¥êâãæ¤àåëÜéàÜé¥Úñ

Ìåàâ[ëåo—êâãÜågå[—äoêؗ¾¸Ã¼¸—í—êæÙg—êâãæìÙo—éÜãàfÝåo—çéæì• ëíØéæíØåf—í—äæÛÜéåoä—ÛÜêàÞå죗âëÜéf—çéæêëìçìáÜ åÜâæåÜdåf—äåæ•êëío—ÛéæÙå’ÚߗÙìÙãàåÜ⥗&àéf—çðéØäàÛ[ãåo—êâ êܗí—çéØíàÛÜãå’Úߗ„ØÛ[Úߗêë„oÛ[—ê—ç[êâð—âæì„æífßæ—êâãØ åؗâæåÚoÚߗåÜçéØíàÛÜãåg—æßåìë’äà—Ûæ—çéæêëæé쥗 ÊܕÜåÜëܗñؗ« °«©—Âd¥—ÍoÚܗåØ ßëë籦¦îîî¥êâãæ¤àåëÜéàÜé¥Úñ

ÑØáoäØí[—í[ñؗºÌ¹¸—¤—ÙØyØë[£—í’‡âؗ©ª—Ú䣗 í’éæÙÚܗ¸Ê¸—ą—ÊÜãÜÚëàæ套ÊܕÜåÜëܗñؗ°¨¬—Âd¥ ÍoÚܗåؗßëë籦¦îîî¥âéØêåðÙðë¥Úñ

ÃÜëæ‡åoä—ëéÜåÛÜä—áêæì—ëÜïëàãåo— ëØçÜëð—Ø—íÜãâf—Ø•—æßéæäåf—íñæéð˜ ÑØßØãëܗêí‘á—àåëÜéàfé— Ûæ—ÛÜêàÞåæífßæ—Ùðëæífßæ—ëÜïëàã옗 ÇæéØeëܗêܗê—æÛÙæéåoâ𘗠åؗîîî¥âæãæíéØë¥Úñ

]5*1:"/07*/,:


Â]UJQZBOPWJOLZ

ßëë籦¦ÜåíàéæåäÜåëÝìéåàëìéÜ¥Úæä

ßëë籦¦îîî¥ëîàãê¥àë

]5*1:"/07*/,:


]UJQZBOPWJOLZ

ÂÛð•—êܗ„Üâåܗ¼»É¸£—çéæ—äåæßf ñå[䒗ÛÜêàÞåféê⒗ۑ䥗 ÇæÛoíÜáëܗêܗåؗågâëÜéf—âæìêâð—ñ âæãÜâÚܗ©§¨§¥— Âæ•Üåf—â„Üêãæ—æۗÛÜêàÞåf鑗½ÜéåØåÛؗ ؗ¿ìÙÜéëؗºØäçØåؗŸ©§§®

çgë—çæíÜÛÜ咗âæìêÜ◠æÛ ÛÜêàÞåf鑗½ÜéåØåÛؗ ؗ¿ìÙÜéëؗºØäçØåؗ Ÿ©§¨§

͇ܗåؗîîî¥ÜÛéØ¥Úæ䗗

]5*1:"/07*/,:


#:%-&/Â]UJQZBOPWJOLZ ½áÚÙYéڕäçÞÜÞãYáãm•åäèÚïÚãm•ã֕ëօm•ïÖÝçÖÙê´ ¹ìÙÙãܗºãìٗñ—ÙØéÜíåfßæ—çæãðÜëßðãÜåì—áܗçéíåoä—ñ[êëìçÚÜä— åæífßæ—âæåÚÜçë쥗Ä[—ßæ—åؗêígÛæäo—ÛÜêàÞåfé—ÇßàãàççܗÊëØéÚ⥗ ÁܗñÚÜãؗíðéæÙÜå—ñ—ìägãf—ßäæëð¥—Êãæ•ëܗêà—êÜë—ÛãܗíãØêëåoÚß çæë„ÜÙ¥—Êféàà—ëíæ„o—Ûíæìäoêëå[—çæßæíâØ£—â„Üêãæ—Ø—äØ㒗êëæãÜ⥠ÄØëÜéà[ã—æÛæã咗í‘dà—çæígëéåæêëåoä—íãàí‘䥗

Çéæ—ëð£—âë܄o—ê ëoä—á܇ëg—åÜç„ÜêëØãࣗåÜÙæ— åÜßæÛãØáo—ç„Üêë[íØ똗¼ãÜÞØåëåo—çæçÜãåo⣠âëÜ钗áÜÛåæÛì‡Ü—ìñ ÇæçÜãåo◺ÆÅË¸Ê êܕÜåÜëܗñؗ¨ ©«°— ÍoÚܗåØ îîî¥Ü¤ñØÚâ¥Úñ

Íðëíæ„ëܗêà—ëì—åÜáç„àëؕãàígá‡o—êÜÛØÚo—êæìçéØíì—çæäæÚo— ÛÜâæéØdåoÚߗçæã‡ë[„â‘¥—Äåæßæ—ÛÜêàÞ呥 ÄØëÜéà[㱗¨§§œ—çæãðÜêëÜ饗Éæñäg鱗«¬ï«¬—Ú䥗ºÜåؗ©°° ÍoÚܗåؗßëë籦¦îîî¥ØÙØåàÚæ¥Úñ

ÑØßéØÛåo—ÙØäÙìêæíf—â„Üêã旤—çæãæßæíØÚo— ãÜß[ëâæ—íðéæÙÜåf—ñ—ç„oéæÛåoßæ—ÙØäÙìê죗ÙØéíؗ ßågÛ[—ÛãܗæÙé[ñâì—éæñäg闭©ï¨ª©ï°§—Ú䣗 åæêåæê뗨©§—âÞ£—«—çæãæßð—êâãæçÜåo¥—ÊܕÜåÜëܗ âæãÜ䗨—¨®¯—Âd¥ ÍoÚܗåؗßëë籦¦îîî¥ØêëæåÚÜåëéØã¥Úñ— —

ÊëæáØå—åؗÙé’ãܗíðåàâ[—åÜáÜå—êíæ엋dÜãåæêëo£— Øãܗà—áÜÛåæÛìÚߒä—Ø—ç„oáÜäå’ä—ÛÜêàÞåÜä¥ —ÁܗíðéæÙÜå—ñ—ë„܇yæífßæ—Û„ÜíØ í—ç„oéæÛåoä—æÛêëoå쥗ÇæíéÚß áܗìçéØíÜå—çæãðìéÜëØåæí ãØâÜ䣗âëÜ钗ñØé íðêæâæì— ãØâæí[åo éìdåoäì— áܗÛæêØ•Ü âíØãàëð£—â íÛÜÚßåܗ Éæñäg鱗 ºÜåؗª®§ ßëë籦¦îî

 ]5*1:"/07*/,:


]UJQZBOPWJOLZ

ؗç„àëæä—ñØåÜÚßØë—åؗêífä—êëæãì— „[ۗؗçæ„[ÛÜ⥗½æëæé[äÜdÜâ ºÀËÐʺ¸Ç¼—Ÿ¬—Ûo㑣—ÚÚؗ¨«ï©©£¬ — æۗí’éæÙÚܗ¸äÙéØ¥ ºÜåؗ«¨°—Âd¥—ÍoÚܗåØ ßëë籦¦îîî¥âéØêåðÙðë¥Úñ

ßëë籦¦îîî¥äæéæêæ¥àë

ßëë籦¦îîî¥äæéæêæ¥àë—

YàáÜäܗíܗêígëܗñoë„âØ¥—ÆÙâãæçëܗê íñçæäoåâØäॗÊ[ßågëܗçæ—æéàÞàå[ åؗí؇ܗÝæëæÞéØÝàÜ¥—ºæ—ëØâßãܗÝæëæ áØâæ—ÙØã|嶗Æۗí’éæÙÚܗÌĹɸ¥— ºÜåؗ¨¨¬—Âd¥—ÍoÚܗåØ ßëë籦¦îîî¥âéØêåðÙðë¥Úñ

ËØØØØØâ—ëæßãܗáܗÝØâë—çÜÚâؘ— ÅàâÛæ—åÜ䑕ܗ„oÚࣗ•Ü—ä[ëܗÛæäؗåìÛåæì—ßæìçØÚo—•àÛãà—åÜÙæ—â„Üêã昗 ¸—Úæ—ëÜçéíܗáêëܤãà—âæy[âÜ䘗¾àÛÛð痤—ÉæÚâàåޗÊëææ㥗 »ÜêàÞå—Ùð—Ëàä—ÎàÞäæéܗŸ©§§¯ ¥—ÍoÚܗåؗßëë籦¦îîî¥ëàäîàÞäæéÜ¥Úæä—

] 5*1:"/07*/,:


]UJQZBOPWJOLZ

ÀÅÊÇÀÉÌÁ˼—ʼ—»¼ÊÀ¾ÅÆÍVÄÀ—Ѹ¿É¸»¸ÄÀ— ¸—żÍK¼»Å2—¸Éº¿À˼ÂËÌÉÆÌ¥— Í2º¼—Ÿ——ßëë籦¦îîî¥ØåÛðêëìéÞÜæå¥Úæä—

] 5*1:"/07*/,:


#:%-&/Â]UJQZBOPWJOLZ

ÇãØêëàؗç„àÚß[ño—ê—åæíà êØäæñØíãؕæíØÚoä—âí ĸɼ˸—êܗñ[ígêÜ䥗 ÍoÚܗåؗîîî¥çãØêëàØ¥Úñ âæìãܗåÜåo—ìédÜåæ—â—ç„oäfäì—æêígëãÜåo— çéæêëæé죗Øãܗí’Ùæéåg—çæêãæì•o—áØâæ ñØáoäØí[—ëéØåêçØéÜåëåo—êígëÜãå[— ÛÜâæéØÚܗåÜáÜå—í—àåëÜéàféì¥ »oâð—çéæíÜÛÜåo—í—ÀǗ««£—ëᥗêëìçÜy æÚßéØåð—çéæëà—çéØÚßì—Ø—íæÛg£—ßæ—ãñÜ äØïàä[ãåg—íðì•oë—à—í—ÜïëÜéàféì¥ ÊíoëàÛãæ—áܗÛæÛ[í[åæ—ídÜëåg—¨¬—ü»— êígëÜãå’ÚߗñÛéæᑣ—Ú敗áܗñ[éìâæì ãÜíåfßæ—çéæíæñ쥗 ÊܕÜåÜëܗñؗ­­§—Âd¥— ÍoÚܗåؗßëë籦¦îîî¥çØãåØê¥Úñ

Âæíæ풗æÙØã—åؗâígëàå[d ñܗêféàܗ½Àż¥ Éæñägé±—í¥¦‡¥¦ß¥—¬§—ï—¨§§—ï—¬§—Ú䥗 Âæíæíf—æÙØãð£—ÙØéíؗêë„oÙéå[—êféàܗ½Àż£—êܗÛæÛ[íØáo—íÜ Ûíæì—íÜãàâæêëÜÚߥ—ÊܕÜåÜëܗâæãÜ䗩 °®¬—Âd¥— Ío ßëë籦¦æÙÚßæÛ¥êëØéÛÜÚæ¥Úñ—

îîî¥ßæäܤàå¥Úñ

đ•Üëܗçæì•oë—í àåëÜéàféì—à—ÜïëÜéàfé쥗 ÊíoëàÛãæ—áܗÛæÛ[í[åæ—í—êÜëì—çæ—ë„ÜÚߗ âìêÜÚߗé‘ñåfßæ—çé‘ägéì—ídÜëåg— êígëÜãå’ÚߗñÛéæᑥ ÊܕÜåÜëܗâæãÜ䗨§ ¬ª¯—Âd¥— ÍoÚܗåØ ßëë籦¦îîî¥çØãåØê¥Úñ ] 5*1:"/07*/,:


#:%-&/Â]UJQZBOPWJOLZ

ðá £ ’ ç„Üëéí[—ígdåæê륗ʗáÜáàÚߗçæäæÚo—ñØåÜÚß[ëܗêíf—æëàêâð—ÙìÛæìÚoä—ÞÜåÜéØÚoä—dà—áÜå—íðëíæ„oëܗæéàÞàå[ãåo— ìägãÜÚâf—Ûoãâæ—íßæÛåf—áØâæ—ÛÜâæéØÚÜ¥—ÆÚÜãæíf—æëàêâð—äæßæì—ëíæ„àë—äØão—à—íÜãÚo—ÙÜñ—æäÜñÜåo¥— ºÜåؗ¬¯«—Âd¥—ÍoÚܗåØ ßëë籦¦îîî¥ñØÙØíåÜÛØéâð¥Úñ

À‚Úèáä•ÇÚáÖí•áäêãÜڕØÝÖÞ磕 ÇæßæÛãåf—â„Üêãæ—ñ—ìägãfßæ—éØëØåì—Ø—æÛåoäØëÜãå’äà— çæã‡ë[„à—ñ—âíØãàëåo—âæ•Üåâð£—âëÜé[—êܗíñßãÜÛÜä— Ø—æÛæãåæêëo—íÜãäà—çæÛæÙ[—çéØíf—⑕ࣗåؗæëædåf— Úßéæäæíf—ñ[âãØÛåg¥—ºÜåؗ°—°§§—Âd¥— ÍoÚܗåؗßëë籦¦îîî¥ØÙØåàÚæ¥Úñ—

Å[êëgåå[—ç„àßé[ÛâؗåؗdØêæçàêð—¹ÃÆÄÌÊ£ 풇âؗª«—Ú䥗ÊܕÜåÜëܗñؗ—© ®¬¬—Âd¥ ÍoÚܗåؗßëë籦¦îîî¥âéØêåðÙðë¥Ú

Æéíàåæ—ÌäÙéؗñؗÚÜå엨­¨—Âd¥—Äåæßæ ÙØéÜíå’ÚߗâæäÙàåØÚo—Ø—ÛØã‡oÚߗÛæçãy①í âæãÜâÚॗÍoÚܗåؗîîî¥ßæäܤàå¥Úñ ] 5*1:"/07*/,:


]UJQZBOPWJOLZ

ßëë籦¦îîî¥áÜêêÜ¥àë

À—ëæ—áܗäæ•åf£—íðëíæ„ëܗêà—êë‘ã—Ûãܗêí’Úߗç„ÜÛêëØ혗ª—Àŗ¨—˸¹Ã¼—Ùð—ÛÜêàÞåfé— ÅàÚãØê—ÎØãÛæéݗÊãæ륗ÍoÚܗåؗßëë籦¦êãæëÝìéåàëìéÜ¥Ûâ

ßëë籦¦îîî¥äæéæêæ¥àë

] 5*1:"/07*/,:

'PUPBSDIJWGJSFN


BYDLENÍ | na téma

.XFK\QČ Dnešní trend udává kuchyním styl. Díky RWHYĜHQpPX LQWHULpUX NWHUê DUFKLWHNWL D GHVLJQpĜLXSĜHGQRVWĖXMtPDMtNXFK\QČ PQRKHP YČWãt IXQNFL QHå WRPX EêYDOR -VRXQHMHQSUDFRYQtPPtVWHPDOHLRE\W QêP SURVWRUHP -H SUDYGD åH GQHV MH NXFK\Ė VRXþiVWt REêYDFtFK SRNRMĤ D PtVWQRVWtRYãHPQDMGRXVHLWDFtNWH ĜtPXVtPtWNXFK\ĖRGGČOHQRXMDNWRPX EêYDOR GĜtYH 9êKRG\ D QHYêKRG\ RERX YDULDQW MVRX ]ĜHMPp 7]Y RWHYĜHQRX NX

FK\Ė XYtWDMt KRVSRG\ĖN\ NWHUp PRKRX SĜLYDĜHQtNRPXQLNRYDWV URGLQRXDQLåE\ E\O\ X]DYĜHQ\ Y VDPRVWDWQp PtVWQRVWL 1DRSDN KOXN NWHUê DĢ FKFHPH QHER QH SĜL YDĜHQt Y\WYiĜtPH ]DVH QHODGt VH VOHGRYiQtP WHOHYL]H QHER QČMDNpKR QDStQDYpKR¿OPX7DNþLRQDNVLQDMGRX REČYDULDQW\VYpSĜt]QLYFH0QRKG\RWHY ĜHQiNXFK\QČ]YČWãtFHONRYêRE\WQêSURV WRUDY PHQãtFKLQWHULpUHFKVLPĤåHWHYt FHSRKUiWV PtVWHP

Oresi – Tenera 15 | KUCHYNÌ


www.artemia.cz

REKLAMA


BYDLENÍ | na téma

Návrh

Oresi - Noble

.DåGiNXFK\ĖPiVYp]yQ\~ORåQi]yQD VHP PĤåHPH ]DĜDGLW VNĜtĖN\ V SRWUDYLQDPL OHGQLFL V PUD]iNHP D GDOãt ~ORåQp SURVWRU\ P\Ft ]yQD P\Wt SRWUDYLQ GĜH] QiGREt ± P\þND DWG ]yQD QD YDĜHQt RG WURXE\ PLNURYOQN\ Då SRYDUQRXGHVNX 1HMOHSãtUR]YUåHQtMHWDNRYp NGHSĜLPLQLPiOQtPSRK\EXY\WYRĜtWHPD[LPiOQt KRGQRWX ± SRNUP 1DSĜtNODG Ä1HMGĜtYH ViKQČWH

SUR SRWUDYLQ\ W\ QiVOHGQČ XP\MWH QDNUiMHMWH D XYDĜWH³ 9ãH E\ PČOR MtW MDNRE\ Y MHGQRP SRK\EX ± MHGQtP VPČUHP 3RþtWHMWH WDNp V XPtVWČQtP GĜH]X D YDUQp GHVN\ WDN DE\VWH ]tVNDOL FR QHMYČWãt PtVWR SUR ]SUDFRYiYiQt SRWUDYLQ &K\EQêP UR]YUåHQtP VH PĤåHWH SĜLSUDYLWR FHQQêNXVPtVWDSĜLWRPVWDþtGĤNODGQp ]DP\ãOHQtSURP\ãOHQtDYãHPĤåHEêWMLQDN

17 | KUCHYNÌ


BYDLENÍ | na téma

Vše na dosah

6êNRUD±.XFK\QČ YSURYHGHQt-DEORĖ

.URPČ SUDNWLþQRVWL D IXQNþQRVWL MH WR QHMGĤOH åLWČMãtþiVWSOiQRYiQt9\SRYtGiRYDãHPYNXVX 0ČMWHQDSDPČWLåHNXFK\ĖQHQtMHQWDNQČMDNê

NXV QiE\WNX NWHUê ]tWUD Y\PČQtWH 'ĤNODGQČ SURP\VOHWHPDWHULiOLEDUHYQRVWDE\VHYiPNX FK\QČEU]\QHRNRXNDOD

6êNRUD±.XFK\QČ'HOX[± 'XEQDWXU 18 | KUCHYNÌ


BYDLENÍ | na téma

Osvětlení $VLQHMþDVWČMãtFK\ERXSĜL]DĜL]RYiQtNXFK\QČMHFHQWUiOQtXPtVWČQt $VLQHMþDVWČMãtFK\ERXSĜL]DĜL]RYiQtNXFK\ KODYQtKR RVYČWOHQt GRSURVWĜHG PtVWQRVWL SURVWRUX -DNPLOH VH VNORQtWH QDG NXFK\ĖVNRX OLQNX VYRX KODYR RX VL EXGHWH VWtQLW D WR YHYãHFKVPČUHFK.XFK\ĖWHG\ĜHãWHVStãH HERGRYêPLVYČWO\NWHUi UR]PtVWtWH t WtW SR REYRGX E G SURVWRUX W WWDN N DE\ E VYČWOR GRSDGDOR SĜtPR QD SUDFRYQtGHVNX7RWRRVYČWOHQtPĤåHEêWMDNêPVL]iNODGHP2VWDWQt RVYČWOHQtVDPRWQpOLQN\ VYČWODSRGKRUQtVNĜtĖN\DWG PĤåHWHEUiW MDNRGRSOĖNRYp YKRGQpSURVYtFHQtYHþHUSĜLVYtFHQtDWG 9êUREFL GQHV QDEt]t REURYVNp PQRåVWYt VYtWLGHO L GR NXFK\Qt 9\EHUHWHVLRGXOWUDPRGHUQtFKDåSRNODVLFNiLVHFHVQt &KFHWH PtW GRRSUDYG\ MLQRX NXFK\Ė" ěHãtWH MDNRX GODåEX GiW ]D OLQNXQHER]GDSRXåtWVNOR"%XćWHRULJLQiOQtDURYQRXWXWRSORFKX Y\XåLMWH MDNR RVYČWOHQL =DEXGXMWH VYČWOR GR ]GL SRXåLMWH POpþQp VNOR YSRGVWDWČPtVWRRENODGX DGRFtOtWH]DMtPDYpKRHIHNWX1HER EXGHWH WHSUYH VWDYČW" 3RXåLMWH URYQRX OX[IHU\ D PiWH Y\ĜHãHQp VYČWORLÄRENODG³

6YtWLGOR7DUUDJRQ. 0RGXORYpVYtWLGORSURRVYČWOHQtSUDFRYQt GHVN\NXFK\ĖVNpOLQN\WURM~KHOQtNRYpKRWYDUX ] QHUH]RYpKRSOHFKX3RPRFtVSRMRYDFtFK PDWHULiOĤO]HQDSRMLWGDOãtPRGXO\ 6HåHQHWH]D.þ

&RWDNKOHYDãHSDPČĢ"3RWĜHEXMHWHML RVYČåLW"3RXåLMWHRULJLQiOQtOXVWUQDG MtGHOQtVWĤO /XVWU,QJR0DXUHU=HWWHO. 6HåHQHWH]D .þ 9ãHQDZZZHOLJKWF] 19 | KUCHYNÌ


| na téma

+DQiN±.XFK\QČ*DOD[LH± ]HOHQiåOXWi

.DåGê VH ORJLFN\ ]DP\VOt QDG ~SUDYRX ]GL ]D NXFK\ĖVNRX OLQNRX SĜHGHYãtP ]D YDUQRX GHVNRX 0RåQRVWt MH KRGQČ NDåGi Pi VYp NODG\ L ]iSRU\ 5R]KRGRYDW VH PĤåHWH PH]L NHUDPLFNêP RENODGHP NGH PĤåHWH ERMRYDW VH ]DãOêPL VSiUDPL L NG\å GQHãQt VSiURYDFt KPRW\VOLEXMtQHPRåQp GQHVKRMQČY\XåtYDQRX PR]DLNRX NWHUi VH PĤåH EU]\ RNRXNDW VNOHQČQêPRENODGHPIRUPRXPDOêFKGODåGLþHN PĤåH VH VWiW åH QČNWHUp SRSUDVNDMt QHER URYQRX FHOLVWYêP VNOHP QXWQp þDVWp P\Wt YH VQD]HY\KUiWQDGþPRXKDPL SRXåLWtPVWHMQpKR PDWHULiOX GHVLJQX MDNREXGHPtWYDãHSUDFRYQt GHVND YQČNWHUêFKSĜtSDGHFKVL]DKUiYiWHV Nê

þHP þL GYtĜND NXFK\ĖVNp OLQN\ ]GH PĤåHWH QHFKWČQČGRFtOLWMHGQROLWpKRPRQXPHQWX 'iOH SĜLFKi]t Y ~YDKX NiPHQ ]iOHåt QD GUXKX QHUH]RYê RENODG XUþLWČ GHVLJQRYi DOH SUDFQi ]iOHåLWRVW DY QHSRVOHGQtĜDGČQiWČU RULJLQiOQt DOH MHGQD ] QHMPpQČ Y\WUYDOêFK YČFt 1ČNWHĜt GRNRQFHViKQRXSRWDSHWiFK.G\E\VWHVLVHĜDGLOL PRåQRVWL GOH SRXåLWêFK PDWHULiOĤ Y\WYRĜtWH VL XUþLWê Y\ĜD]RYDFt SRVWXS 6WDQRYWH VL NULWpULD MDN VH GDQê SRYUFK PĤåH þLVWLW MDN MH RGROQê YĤþL WHSORWiP DWG 3ORFKD ]D SUDFRYQt GHVNRX E\PČODEêWSĜHGHYãtPWYDURYČD EDUHYQČVWiOi VQDGQRþLVWLWHOQiDSRNXGPRåQRQHUR]ELWQi

+DQiN±.XFK\QČ,PSHULiO±þHUYHQi

20 | KUCHYNÌ


BYDLENÍ | na téma

Pracovní prostor a jídelní kout 3URPQRKpMHNXFK\QČSRX]HSUDFRYQtSURVWRU VH PĤåH NXFK\QL MDNR FHONX YČQRYDW 0ĤåHPH SUR MLQp ]DVH þiVW LQWHULpUX NGH VH SRNUP VL ]GH XNi]DW þW\ĜL SĜtNODG\ NWHUp YiP PRKRX SĜLSUDYXMHLNRQ]XPXMH=iOHåtQDSURVWRUXNWHUê SRPRFLSĜLEXGRYiQt

.XFK\QČ',=

 6DPRVWDWQê MtGHOQt VWĤO VH åLGOHPL =GH QHQt SURSRMHQt VH VDPRWQRX NXFK\ĖVNRX OLQNRXWDNPDUNDQWQtDOHLWDNPĤåHWHY\WYRĜLW FHOLVWYê GRMHP SRXåLWtP VWHMQêFK PDWHULiOĤ D GHVLJQXMDNRXNXFK\ĖVNpOLQN\ -tGHOQt VWĤO SURSRMHQê V NXFK\ĖVNRX OLQ kou. -tGHOQtVWĤOPĤåHEêWVRXþiVWtNXFK\ĖVNp OLQN\ PĤåH SO\QXOH QDYD]RYDW SĜHFKi]HW QHERVHSRGVRXYDWSRGþiVWSUDFRYQtGHVN\ D SRGREQČ 3UDFRYQtRVWUĤYHNQHERMtGHOQtVWĤO,WDNVH GiĜHãLWMtGHOQtSURVWRU=iOHåtFRPRPHQWiOQČ SRWĜHEXMHWH9 WRPWRSĜtSDGČMVRXQXWQpVNOi GDFtQHEREDURYpåLGOH %DU +RMQČ Y\XåtYDQi YDULDQWD SURSRMHQt YêURE\ D NRQ]XPDFH SRNUPĤ PQRKG\ SUR RPH]HQêSRþHWOLGt

.XFK\QČ',=

21 | KUCHYNÌ


BYDLENÍ | na téma

Odsavače =DPČĜLOLMVPHVHQDQČNYĤOLMHMLFKYODVWQRVWHP SOHFKRYpFRVL1DRSDN2GVDYDþSDUPĤåHPtW DOHSĜHGHYãtPPRåQRVWHP'QHVMLåGLJHVWRĜHD IXQNFLKODYQtKRVYČWOD±Y\SDGDWMDNROXVWUVYtWLW RGVDYDþHSDUQHPXVtY\SDGDWMDNRNRPtQQHER DQDYtFMHãWČRGViYDW

'YRXGtOQê]DREOHQêVNOHQČQêSDQHOVHY]RUHP 7RMHRGVDYDþ )$/0(&±0LUDELOLD'HVLJQRYê NRXVHN NWHUê RåLYt NDåGRX NXFK\Ė 6HåHQHWH ]D FHQX NROHP  .þ B2GVDYDþ )$/0(& ± 0LUDELOLD VHåHQHWH ]D FHQX NROHP

 .þB3UR ]DVWiQFH PLQLPDOLVPX MHGQRGXFKRVWLWXPiPHMHGHQWLSDWRRGVDYDþ )$/0(&±'HVLJQVHåHQHWHKR]DFHQXNROHP .þ9ãHQDMGHWHQDZZZIDOPHFF]

22 | KUCHYNÌ


| na téma

7DNpYiPYDGtWUþtFt]iVXYN\QD]GL"1HERIDNW åHMHMLFKSRĜiGPiOR"äiGQêSUREOpPPĤåHWH VL Y\EUDW ] YêVXYQêFK ]iVXYHN ]DEXGRYDQêFK Y OLQFH QHER SRVXYQêFK 1D WUKX MVRX WDNp EH]GUiWRYp ]iVXYN\ NWHUêPL QHMVWH WROLN OLPLWRYDQt &R VL SRĜtGLW OLãWX GR NWHUp ]DSRMtWH MDNRXNROLY ]iVXYNX" äiGQp QHYNXVQp NUDELFH /LãWX O]H ]DSXVWLW YODVWQČ NDPNROLY MDN GR VWČQ\ ]D NXFK\ĖVNRX OLQNRX GR SUDFRYQt GHVN\ QHER L MLQGHYLQWHULpUX9tFHQD ZZZHXELTFRPQHERQDZZZSURGL[F] /LERYLFNê±.XFK\QČ3RQ\WH± þHUQiVY\VRNêPOHVNHP ZZZOLERYLFN\VNULQHF]

23 | KUCHYNÌ

)RWRDUFKLY¿UHPDUFKLY


KOLOVRAT, ýM spol. s r. o. Stylové dekoraþní a potahové látky

Jsme dobří ve výrobě potahových a dekoračních tkanin, a to jak ve standardním, tak na přání v nehořlavém (TREVIRA CS) nebo nešpinivém (teflon) provedení. Nabízíme širokou kolekci tkanin od moderních, klasických, stylových až po historické repliky mnoha světových kultur a stylů (etnika, renesance, baroko, rokoko, empir, secese, art deco atd.), každý vzor v několika barevných variacích, které lze sladit v harmonický celek. Vyrobíme v jakémkoliv množství látky podle požadavku či konkrétní představy zákazníka. Dodáváme záclony, zatemňující podšívky (blackout), zhotovíme přehozy, polštáře, ubrusy, naprony, banketní sukně, textilní tapety, závěsy včetně jejich instalace. Máme mnohaletou zkušenost ve vybavování exklusivních interiérů, vládních institucí, historických objektů i prestižních hotelů nejen v České republice. Naše zboží vyhledávají nábytkáři, architekti a jeho zajímavé vzory, barvy a jeho výjimečný styl láká i módní návrháře, kteří z našich tkanin zhotovují oděvní modely i divadelní kostýmy.

www.kolovrat.cz Kontaktujte nás nebo žádejte naše zboží u svého dekoratéra a čalouníka. KOLOVRAT, ČM spol. s r. o., Sportovní 219, 391 55 Chýnov, TEL.: +420 381 297 011, GSM: +420 602 114 977, FAX: +420 381 297 029, info@kolovrat.cz, obchod@kolovrat.cz


BYDLENÍ | na téma

Moderní, jednoduché a všestranné panely Nový trend v interiéru. Japonské stěny mohou nahradit jakékoliv záclony, závěsy, rolety na našich oknech, nebo také vytvořit zajímavý efekt na zdi, kdy je použijeme jako obraz (měnící se podle naší nálady) nebo náhradu za tapetu (vaše zeď nebude fádní). Jejich výhody jsou zřejmé. Mohou díky svému designu a grafice vytvořit zajímavý efekt, kterého u záclon nebo závěsů nedocílíme. Japonské panely mohou také opticky předělovat místnosti, obytné části, skrývat zákoutí, kam nechceme vidět. Jejich využití je doopravdy široké, záleží na vašem vkusu. Další výhodou oproti záclonám a závěsům je velký výběr z materiálů, z nichž jsou panely vyráběny. Od bambusu, rýžového papíru, ratanu, rákosu, plastu až po nejčastější textil. Mezi výhody patří také různá průhlednost nebo naopak neprůhlednost. Nesmíme opomenout ani tvary a manipulační možnosti posuvných a otočných systémů panelů. Ź

Japonská stěna - Bild3 Gras, rozměr (cm): 220 x 260 cm. Seženete za cenu kolem 5100 Kč.

Retro kolekce. Elegance v černé, bílé a šedé - klasika, která nikdy nevyjde z módy. www.gardinia.cz

Japonská stěna - Bild3 Muscheln. Rozměr (cm): 220 x 260 cm. Seženete za cenu kolem 4890 Kč.

Japonská stěna - Bild2 Magnolie Weiß, rozměr (cm): 220 x 260 cm. Seženete za cenu kolem 5087 Kč.

Vše na www.styltex.cz

25 | JAPONSKÉ STĚNY


BYDLENÍ | na téma

www.barthprodukt.cz ANNO STRÅ. Cena 299 Kč www.ikea.cz

Jak vybrat ten správný panel? Kromě designu, který jistě bude tou nejdůležitější věcí pro vaše rozhodování, se také zamyslete nad materiálem a jeho údržbou. Každý prostor vyžaduje jiné materiály. Do dětských pokojů bychom doporučovali plastové stěny, jež jsou dobře omyvatelné, a nebo ty textilní, které lze prát v pračce. Bambus, ratan, rákos můžete luxovat nebo jednou za čas osprchovat vodou. Důležité je dbát na pokyny výrobce! Asi nejnáročnější na údržbu jsou papírové panely, jež jsou svým povrchem velice zajímavé, ale papír nevyperete, neumyjete. Ź www.rolrols.cz

26 | JAPONSKÉ STĚNY


BYDLENÍ | na téma Japonské panely výrobce Silent Gliss. V nabídce najdete posuvné, otočné i ohebné.

Jak fungují? Můžete je posouvat v rovině, do oblouku nebo samotné panely natáčet (otočné). Kromě ruční manipulace si můžete pořídit systém panelů s elektrickým pohonem. Pro posuvné panely počítejte s dostatečným místem, aby se měly kam posunout. Jsou upevněny v kolejničkách, které jsou skoro neviditelné. Můžete mít od jedné až do deseti kolejniček a vytvářet doopravdy obrazové divadlo. Záleží, jaký panel vytáhnete, nebo jich povytáhnete více a zajímavá dekorace je tu. Panely z lehčích materiálů mají tendenci se kroutit, stáčet. Proto je ve spodní části umístěna kolejnička – závaží, jež zajistí požadovanou rovnost panelu. Panely do oblouku fungují na stejném principu posouvání, jako rovné. Naopak otočné panely mají již jiný systém. Ŷ

Vše na www.silentgliss.com

Otočné panely od Silent Gliss.

27 | JAPONSKÉ STĚNY

Foto: archiv firem


BYDLENÍ | inspirace

êSURVWRU OêQiSDG '(6,*16 FHORQDF]

(/&RIIHHWDEOHGHVLJQ0LFKDHO0DOPERUJ REOHQpOLQLHSHYQRVWOHãWČQiQHUH]RYiRFHO ĜHYR7RYãHGRGiYiQDGþDVRYêGHVLJQ RYtGDMtFtHOHJDQFLDOX[XVZZZO\[FRP 28 | NEJEN V ZAJETÍ KOVU!


| inspirace 0$;(//(&KDLU GHVLJQ+DUDOG%URNHU 7RWRNĜHVORPĤåHWH GRVORYD]DSDUNRYDW NGHNROLY(UJRQRPLFNp WYDU\QH]DSĜH7DNp VHEXGHY\MtPDWQD ]DKUDGČQDWHUDVH

=GHMHNUiVQiXNi]NDþHUSiQt QVSLUDFH] YOQNRSFĤNWHUpE\O\ \SURODYLFLGRYHĜHMQêFKSURVWRU YãHPQHMHQWDPE\VHY\MtPDOD 3 3URYQLWĜQtLYHQNRYQtY\XåLWt'HVLJQ LWĜ t L N t åLWt ' L -RQDV:DQQIRUV

.RQIHUHQþQtVWROHN7ULSSVMH SHUIHNWQtYROEDGRVW\ORYpKR D PRGHUQtKRREêYDFtKRSRNRMH 'HVLJQ0LFKDHO0DOPERUJ 9ãHQDZZZO\[FRP 29 | NEJEN V ZAJETÍ KOVU!

)RWRDUFKLY¿UHP


BYDLENÍ | na téma

Zrcadlo, Hlavní funkci zrcadla jistě všichni znají. Je tu proto, abychom viděli, jak vypadáme, mohli neustále kontrolovat svůj zevnějšek. Není to ovšem jediná funkce, kterou jsme zrcadlu přiřkli. Zrcadlo využíváme v interiérech pro optické zvětšení prostoru, navození atmosféry, prosvícení tmavých zákoutí. Zrcadlo nás provází v podstatě od útlého věku. Dá se říci, že je to každodenní společník, s nímž se setkáváme hned po probuzení a před uléháním také.

Nový prostor a zrcadlo Nevěřili byste, jak zrcadlo dokáže proměnit interiér. Nejde jenom o samotnou plochu, rám, ale také umístění a nasvícení zrcadla. Co bude odrážet a jak, je totiž velké umění. To hodně napoví o schopnostech majitelů interiéru nebo bytového architekta. Odraz zrcadla můžeme použít jako jakýsi druh osvětlení. Stačí zase správně nasměrovat a doslova si posvítíme tam, kam potřebujeme, nebo nasvítíme tmavé zákoutí, část interiéru. Ź

30 | ZRCADLA


BYDLENÍ | na téma

zrcadlo, zrcadlo kdo je na světě nejkrásnější? Varianty zavěšení a umístění Nebudeme zde mluvit o klasických místech pro zrcadla, jakými jsou koupelna či předsíň. Málokdo sáhne po zrcadle do obývacího pokoje. Přitom zde může udělat doslova zázraky. Máte například dlouhou zeď a nevíte, co na ni připevnit, aby se délka ještě více nezvýraznila? Dejte tam dlouhé zrcadlo na šířku. Nebo máte malou místnost, jež vás pohlcuje? Vytvořte si imaginární vchod do dalšího pokoje. Postačí zrcadlo ve velikosti dveří, kolem něj imitaci zárubní a dílo je vykonáno. Architekti také často volí zrcadlo v malých zahradách, kde odrážení zeleně zahradu zvětšuje nebo navozuje pocit, že zahrada má zajímavá zákoutí. Zde ale dejte pozor na sluneční záření, aby odražené paprsky světla nevykonaly zkázu a nepodpálily váš dům či zahradu.

Zrcadlo jako obraz Díky zajímavým rámům a různým variantám provedení zrcadel nám vznikají zajímavé objekty nahrazující obraz. Ŷ www.betterlivingthroughdesign.com

31 | ZRCADLA

Foto: archiv firem


REKLAMA

mail: info@quadcentrum.cz

www.journeyman.cz


BYDLENÍ | interiér

1DãHSODQHWDLåLYRWQDQtMVRX]FHOD]iYLVOp QD VOXQHþQtP VYČWOH 1HGRVWDWHN VYČWOD Pi QD Qiã RUJDQLVPXV QHJDWLYQt GRSDG IRUPRX GHSUHVt RVODEHQt LPXQLW\ ~QDY\ 6YČWOR XU þXMH Qiã ELRU\WPXV NG\ MVPH QHMDNWLYQČMãt D QDRSDN NG\ PiPH RGSRþtYDW %H] VYČWOD E\WHG\þORYČNDDQLSĜtURGDQHE\OL3URWRåH MH SUR QiV VYČWOR GĤOHåLWp VQDåtPH VH YH VYêFKRE\GOtFKGRFtOLWWRKRQHMOHSãtKRRVYČW OHQt 2YãHP PQR]t ĜHãt RVYČWOHQt MDNR MHGQX ] SRVOHGQtFK Ii]t UHNRQVWUXNFH QHER VWDYE\3ĜLWRPSURWRVSUiYQpUR]YUåHQtDYê EČU RVYČWOHQt MH QXWQi SĜtSUDYD NWHUi VH QD SRVOHGQt FKYtOL MLå QHY\ĜHãt .ODVLFNp UR] YHGHQtNDEHOĤMDNRXSURVWĜHGREêYiNXOXVWU Y NXFK\QL WDNp D WR MH YãH ± QHVWDþt -H WR ãNRGD0ĤåHWHWRWLåSRþtWDWLVQiVWČQQêPRV YČWOHQtP]DEXGRYDQêPSRGODKRYêPDVWURS QtP±SRFHOpGpOFHSRNRMHQHERMHQQDGSUD FRYQtSORFKRXDNWRPXMHGĤOHåLWiNDEHORYi SĜtSUDYD

7DNpMVPHVHMLåYPDJD]tQX]PLĖRYDOLåH VHPĤåHWHURYQRX]DP\VOHWQDGGiONRYêP QHERFHQWUiOQtPRYOiGiQtPVYtWLGHO'QHãQt WHFKQRORJLHQDEt]tDåVFL¿PRåQRVWL0H]L EČåQp RYOiGiQt SDWĜt UHJXODFH LQWHQ]LW\ VYČWOD QDVWDYHQt DXWRPDWLFNpKR VStQiQt D Y\StQiQt YROED UĤ]QêFK UHåLPĤ VW\OĤ YHþHU VOHGRYiQt WHOHYL]H DWG ]PČQD DWPRVIpU\SRPRFtEDUHY YêEČUEDUHYQêFK WyQĤNY\EUDQêPDNWLYLWiP 

2VYČWOHQt2&+,2QDYRGtWX VSUiYQRXDWPRVIpUX 9tFHQDZZZVYHWODZLOOLDPVF] 33 | OSVÌTLENÍ


BYDLENÍ | na téma

%DUYDRVYČWOHQt -DNMLVWČYtWHEDUY\QiVRYOLYĖXMtQDODćXMt , VYČWOR NWHUp Y\GiYi YDãH ODPSLþND Pi XUþLWRX EDUYX %DUYD VYČWOD VH XUþXMH GOH WHSORW\FKURPDWLþQRVWLXYiGČQpY NHOYLQHFK QDNUDELþNiFKQDMGHWH]NUDWNX. ýtPQLåãt FKURPDWLþQRVWWtPMHVYČWORWHSOHMãt åOXWp 1DRSDN YČWãt FKURPDWLþQRVW VH SĜLEOLåXMH LQWHQ]LWČ D EDUYČ GHQQtKR VYČWOD EtOp 'HQQtVYČWORPĤåHWHSĜLURYQDWN . 7DNp SRþtWHMWH V WtP åH XPČOp RVYČWOHQt QHER EDUYD RVYČWOHQt . RYOLYQt EDUHYQRVW GRSOĖNĤQiE\WNXPDOE\QD]GHFK9ČWãLQRX Y\EtUiWH NRQNUpWQt GUXK EDUY\ WDSHW\

QiWČUX DWG Y NDPHQQpP REFKRGČ NGH MH MLQp RVYČWOHQt QHå PiWH GRPD QHER VH UR]KRGXMHWH SUR GRSOĖN\ QD ]DKUDGX RSČW Y NDPHQQpP REFKRGČ SRG XPČOêP VYČWOHP=NXVWHY\MtWYHQDSRGtYDWVHQDWHQ PDUNDQWQt UR]GtO RGVWtQX EDUY\ QD XPČOpP DGHQQtPVYČWOH-HVWOLåHVHYiPEDUYDOtEt Y RERXSĜtSDGHFKQHQtFRĜHãLW-HVWOLGHQQt VYČWOR RGVWtQ ]PČQt QDWROLN åH VH YiP QHOtEtSRNUDþXMWHYHYêEČUX%DUY\MVRXSUR þORYČND YHOLFH GĤOHåLWp UHVSHNWLYH MHMLFK RGVWtQ\ NWHUp Y\SRYtGDMt R YiV VDPRWQêFK D XUþXMtNGHVHEXGHWHFtWLWQHMOpSH

'HVLJQRYp RVYČWOHQt ] GtOQ\ :(:(5 '8&/eDUFKLWHFWXUDOOLJKWLQJ 9tFHQDZZZZHYHUGXFOH

,QVSLUXMWH VH RULJLQiOQtPL VYtWLGO\ LWDOVNpKR YêUREFHDGtO\MHKRGHVLJQpUĤDDUFKLWHNWĤ 'HVLJQRYp RVYČWOHQt RG QiYUKiĜH 3DWUL]LR 7UDYDJOL 'DOãtQDOH]QHWHQD ZZZWDUJHWWLSRXOVHQFRP 34 | OSVÌTLENÍ


BYDLENÍ | na téma 'DOãtÄWRYiUQRX³QDGHVLJQRYiVYtWLGODMH085$12 '8(=GHMVPHY\EUDOLPRGHO'58077$92/2 9tFHQDZZZPXUDQRGXHFRP

=iYČVQp VYtWLGOR(LJKW 'HVLJQ E\5DPRV %DVVROV

9ãHZZZYLELDHV 0iWHYHVYpPGRPČKDOX" 1HERE\GOtWHYPH]RQHWX" =iYČVQpVYtWLGOR6OLP RGGHVLJQpUD-RUGL 9LODUGHOO]DXMPHQDSUYQt SRKOHG

'HVLJQRYp VYtWLGORRG5RVV /RYHJRUYH  $TXD&LO7DYROR 9ãH ZZZDUWHPLGHF] 35 | OSVÌTLENÍ

)RWRDUFKLY¿UHPDUFKLY


BYDLENÍ | pohoupejte se

Pohoupejte se...

HOUPEJ

Trendy v nábytku a především v tom sedacím se neustále mění. Jeden by čekal, že nejde již nic vymyslet, ale jde. Takové závěsné houpací křeslo? To je nápad! V tuto chvíli se mění dimenze houpání. Nejste limitování směrem dozadu a dopředu, ale můžete se točit, houpat ze strany na stranu, vyvádět. Prostě se vrátit do dětských let. Samozřejmě pro vaše děti bude takové křeslo místem, o které povedou boje! Je jasné proč. Závěsná křesla si našla své místo nejen v interiérech, ale i na našich terasách a zahradách.

Z jakých materiálů si můžete vybrat? Závěsná křesla se vyrábí z mnoha materiálů, od plastových, ratanových, látkových, dřevěných až po drátěné. Záleží na designu výrobku a jeho užití. Materiál určuje, zda křeslo může být použito jak v interiéru tak i v exteriéru. Jak je to s nosností? Každý výrobek má stanovenou nosnost. Všeobecně bychom mohli definovat nosnost kolem 120 kg. Je ovšem důležité připevnění. Nesmíte zapomenout, že vaší váhu a váhu samotného křesla ponese jeden bod. Ź

ź Bubble Chair od designéra Eero Aarnio – houpací židle z nerozbitného skla. Lze použít v interiéru i v exteriéru. Jeho cena, ale určuje, kde křeslo bude vyset. Více na www.eero-aarnio.com

Ÿ Bavlněné houpací křeslo Belize sand. Hmotnost: 1,6 kg, Nosnost: 120 kg, Rozměry: h. 60 cm, š.98 cm, v. 120 cm. Seženete kolem 999 Kč. Více na www.houpacisite.cz

36 | POHOUPEJTE SE


BYDLENÍ | pohoupejte se

Ÿ Této židli budete muset dát potřebný prostor. Její zajímavé provedení je potřeba vystavit na odiv. Plastové sedátko, kovové nohy, a to vše zakončeno dřevěnými lyžinami. To je židle RAR. Ź Závěsné křeslo IKEA PS SVINGA. Vhodné pro děti od 3 let. Design: T.Christensen K.Legaard. Cena 1 690 Kč. Více na www.ikea.cz

Ÿ Dřevěné venkovní závěsné křeslo Globo royal creme. Hmotnost: 56,5 kg / Nosnost: 160 kg / Rozměry: 195,5 x 230 x 159 cm / prům. 230 cm. Seženete kolem 24 999 Kč. Více na www.houpacisite.cz

Houpání na zemi. Sedačky a křesla, která se houpou klasickým způsobem, ale vypadají jinak! Všechno to začalo houpacím koněm. Anglie si upsala svůj díl na vzniku kusu nábytku – rocker (houpací křeslo), který přežívá až dodnes. Řekne-li se houpací křeslo, každý si asi hned představí klasiku – ohýbané dřevo, proutěný výplet. Ne každý by však dokázal tento historický kousek začlenit do moderního interiéru. Designéři a architekti tak vymýšlejí stále nové a novější dimenze. Ŷ ź Křeslo GABBIANO. Křeslo má dřevěnou konstrukci, lyžiny jsou ze zakřivené překližky dostupné v barvě přírodní, třešně a ebenu. Výplň z polyuretanové pěny kryté ochrannou látkou. Potahy jsou snímatelné. Rozměry: 77 x 175 x 55cm. Seženete kolem 84 716 Kč.

37 | POHOUPEJTE SE


BYDLENÍ | pohoupejte se

Ÿ Nebo křeslo v kruhu, které nabízí jistě více z kolekce Seven Chairs in Seven Days . Vše na www.inekehans.com

Ź Houpací křeslo HEJKA. Ručně pletené; každý kus nábytku je originál. Design: M. Argonem / E. Johansson. Cena 2 790 Kč Více na www.ikea.cz

Ż Hupací Body raft od designéra Davida Trubridge. Více na www.cappellini.it

38 | POHOUPEJTE SE


BYDLENÍ | pohoupejte se

Ÿ Houpací křeslo od designérky Ineke Hans z kolekce Neo Country. www.inekehans.com Ź Závěsné křeslo nejen pro děti - EKORRE. Houpání rozvíjí smysl pro rovnováhu a vnímání těla. Přináší pocit pohody a uvolnění. Chcete sedět na měkkém nebo tvrdém základě? Rozhodněte se sami přidáním nebo snížením množství vzduchu. Design: J.Dranger / J.Eliason / Jan Dranger. Max.nosnost: 100 kg, vhodné pro děti od 3 let. Cena 799 Kč www.ikea.cz

Ź Zahradní houpací křeslo Explore od výrobce Cane-line. Rozměry: 105 cm x 59 cm x v. 68 cm x výška sezení 41 cm. Více na www.jv-pohoda.cz

39 | POHOUPEJTE SE

Foto: archiv firem


BYDLENÍ | na téma Známé pořekadlo, které vypovídá o důležitosti kvalitního spánku. Ten můžete ovlivnit i správným výběrem povlečení. Dbejte na materiály, které vám jsou příjemné. Jestliže jste horkokrevní určitě sáhněte po více prodyšných látkách a naopak teplomilní – sáhněte po hřejivých látkách. Dnes výrobci nabízejí zajímavé designové a grafické provedení ve všech možných látkách (bavlna, krep, flanel, damašek, satén, hedvábí) a jejich různých úprav, které ovlivňují další jejich vlastnosti (savost, pevnost, stálost barvy atd.). Můžete si tak zakoupit pro svého partnera z jiného materiálu a pro sebe také. Málo kdo takto řeší lůžkoviny, ale vše ovlivňuje kvalitu spánku.

Jak si kdo ustele

TAK SI I LEHNE!

40 | JAK SI KDO USTELE – TAK SI I LEHNE!


BYDLENÍ | na téma Ż Jako na zámku! Díky kvalitní ložní soupravě Svizzera a luxusnímu saténu si budete připadat jako v pohádce (Prémium-Satén 100% super česaná Mako-bavlna Nm 100/1), cícha: 135 x 200 cm, polštář: 70 x 90 cm. Cena za kus 2 990 Kč. Více na http://www.stella-ateliers.cz/

Samotná látka z estetického hlediska by měla minimálně doplňovat interiér vaší ložnice, nebo naopak, být barevnou a grafickou dominantou pokoje.

Ż Propadáte klasice? Co takhle spát s Elvisem? Saténové povlečení Elvis z exklusivní kolekce povlečení Andy Warhola, rozměry 50 x 70 a 140 x 200 cm. Cena 990 Kč.

Více na http://www.e-kvalitni-povleceni.cz/

Ÿ Ložní souprava BOSS, opět z kvalitního Švýcarského saténu! Materiál: Švýcarský Prémium-Satén 100% super česaná Mako-bavlna Nm 100/1, cícha: 135 x 200 cm, polštář: 70 x 90 cm. Cena 2 500 Kč za kus. Více na http://www.stella-ateliers.cz/

Ź Kvalitní ložní povlečení Mako – satén de Luxe, cena od 1 459 Kč Více na http://www.svobodalinen.cz/

41 | JAK SI KDO USTELE – TAK SI I LEHNE!


BYDLENÍ | na téma Ź Luxusní povlečení dvojlůžko MAXX, elegantní, s atraktivním moderním designem v černé a slonovinové barvě inspirované geometrickými motivy. Kombinující tvrdé hrany s měkkými organickými vlnami. Povlečení Maxx je tkáno v luxusní dostavě 300 TC a ve vazbě bavlněného saténu. Na povlečení byl použit unikátní tiskový proces, který zvyšuje barevnou sytost odstínů a zajišťuje krásný pocit z této luxusní tkaniny. Materiál:100% bavlněný perkál, 300TC. Australská značka AURA lifestyle. Více na http://www.christy.cz

Ź Luxusní povlečení WAVE EBONY má elegantní design s ohromujícími tenkými liniemi v hluboké barvě tmavého ebenu. Inspirováno organickými liniemi. Povlečení je tkané z exkluzivní textilie jacquard Coolamante, moderní tkanina, která je velice příjemná na dotek, má skvělou prodyšnost a vysoký lesk. Utkáno v dostavě 300TC. Materiál: 57% polyester, 43% bavlna, dostava 300, tkáno v žakárové vazbě. Luxusní řada australské značky AURA. Více na http://www.christy.cz

ź Luxusní povlečení ARABIQUE, modrá letí! Materiál: Coolamante, dostava 300TC. Australská značka AURA lifestyle. Více na http://www.christy.cz ź San Moritz Sateen Bed Linen http://www.thewhitecompany.com/

42 | JAK SI KDO USTELE – TAK SI I LEHNE!


| na téma

52+2ä.$ 'ĤOHåLWiIDNWD 1HMGĜtYHVH]DP\VOHWHMDNRXIXQNFLPiURKRåND SOQLW ]GD EXGH YHQNRYQt D PXVt EêW RGROQi SURWL QHSĜt]QLYpPX SRþDVt D ]DFK\WiYDW YČWãt NXV\ QHþLVWRW YHQNRYQt URKRåND þDVWR SOQt IXQNFL SUYQt Ii]H þLãWČQt REXYL RG SĜtSDGQêFK NDPtQNĤEOiWDDWG QHERYVWXSQt YQLWĜQt NGH MLåGRþLVWtWHREXY5RKRåNDPĤåHPtWWDNpþLVWČ HVWHWLFNRX IXQNFL YH YVWXSX NDP QHYFKi]tWH YH YHQNRYQt REXYL WĜHED EDONyQRYp GYHĜH GYHĜHQDWHUDVXDWG3RVORXåtWDNpXSRVWHOHQD RGNOiGiQt GRPiFt REXYL VDPR]ĜHMPČ Y WRPWR SĜtSDGČMGHRYDULDQW\GRLQWHULpUX 'OHXåLWQRVWL URKRåN\ VH SRWp ]DPČĜWH QD PDWHULiO MHKR VORåHQt WUYDQOLYRVW SĜtSDGQČ MDN VH URKRåND þLVWt 9HQNRYQtURKRåH 9\UiEtVH] NRYXSODVWXSĜtURGQtFKPDWHULiOĤ PH]LNWHUpSDWĜtGĜHYRVOiPDDWG0ČO\E\RGR

OiYDW SRYČWUQRVWQtP YOLYĤP 'OH PDWHULiOX PĤ åHWH RGKDGQRXW NWHUp EXGRX VORXåLW QDYČN\ D NWHUp VH þDVHP RSRWĜHEXMt .DåGê PDWHULiO PiVYpYêKRG\LQHYêKRG\1HUH]RYiURKRåND Y NRPELQDFL V GĜHYHP EXGH MLVWČ SĤVRELW OX [XVQtP GRMPHP DOH þDV D SRFWLYp RþLãĢRYiQt ERWQDQtQHFKDMtVYpVWRS\2SURWLWRPXSODVWRYp D JXPRYpURKRåN\Y\GUåtVNRURYãH 9QLWĜQtURKRåH 7\E\PČO\EêWMLå] PČNþtFKPDWHULiOĤ9ČWãLQRX MGH R UĤ]Qp GUXK\ NREHUFĤ 2SČW ]GH PĤåHWH ]YROLW QČNWHUp ] YHQNRYQtFK PDWHULiOĤ DOH SUR VSUiYQRXIXQNþQRVWDHVWHWLFNRXURYLQXE\FKRP GRSRUXþRYDOLWNDQLQ\ 2ULJLQiOQtDQiSDGLWp 1D WUKX MH VSRXVW\ ]DMtPDYêFK YDULDQW D SUR YHGHQt9\WYRĜWH] YDãHKRYVWXSX]DMtPDYRXDW UDNFLþLSĜtOHåLWRVWSUR]DVPiQt Ź

43 | 2/(/Ù+!


BYDLENÍ | na téma

Ź .UiVQiURKRåNDSUR]HJXP\5R]PČU [ FP 9\UREHQR ] NYDOLWQt WČåNp JXP\ 9êãNDPLQFP&HQDNROHP.þ 9tFHQDKWWSWDQDWH[F]

Ż 0RGHUQt URKRåND V SODVWLFNêP Y]RUHP ]H JXP\5R]PČU[FP&HQDNROHP .þ9tFHQDKWWSWDQDWH[F]

Ź *XPRYiURKRåND(NR03*DUGHQVKDGRZ (FR URKRåN\ SDWĜt GR NDWHJRULH Y\VRFH NYDOLW QtFK OX[XVQtFK URKRåt -VRX Y\UREHQ\ SRPRFt UHF\NODFH ] 3(7 ODKYt D SQHXPDWLN -VRX QD Et]HQ\YQČNROLNDYHOLNRVWHFKEDUYiFKDWYDUHFK SURYHGHQt PP YêãND URKRåH 7ČåNi JXPDSRWLVN3ODVWLFNêY]KOHG5R]PČU\[ [FP&HQD.þ 9tFHQDKWWSZZZGHNRUDFHF]

Ÿ .RNRVRYi URKRåND (NR +RPH %ODFN .RP ELQDFH JXP\ D SĜtURGQtKR NRNRVRYpKR YOiNQD MHYVRXþDVQpGREČPyGQt]iOHåLWRVWt5RKRåN\ MVRXXUþHQ\SĜHGHYãtPNYHQNRYQtPXY\XåLWt]D ~þHOHPGHNRUDFHYFKRGXþLQDþLãWČQtREXYLGtN\ MHMLFKSHYQRVWLDWXKRVWLYOiNHQ5XERYiVWUDQDMH JXPRYiOtFRYiMHRSDWĜHQDNRNRVRYêPLYOiNQ\ VUĤ]QêPLSRWLVN\5R]PČU\[[FP &HQD.þ9tFHQDKWWSZZZGHNRUDFHF]

Ÿ 'tN\WpWRURKRåFHSR]QiWHQDGãHQFHJROIX 2ULJLQiOQt D QiSDGLWp KRGt VH L GR PRGHUQtFK H[WHULpUĤ&HQD.þ9tFHQD KWWSZZZODWHVWEX\FRPDXJROISXWWLQJ JUHHQGRRUPDWKWPO

44 | 2/(/Ù+!


BYDLENÍ | na téma Ż 2ULJLQiOQtURKRåND/RQGêQ)((7),5670$1 +2/( 0$76Œ MH SUHFL]Qt UHSURGXNFt NDQDOL ]DþQtFK SRNORSĤ WpWR VYČWRYp PHWURSROH -H GLQHþQêJUD¿FNêGHVLJQDRULJLQDOLWDWpWRURKRåN\ SĜLQHVRXDNWXiOQtDYHOPLMHPQêVWUHHWVW\ODåGR YDãHKR GRPX 2ULJLQiOQt URKRåND /RQGêQ )((7 ),567 0$1+2/( 0$76Œ MH Y\UREHQD ]H UHF\NORYDQêFK SQHXPDWLN QiNODGQtFK DXW D PiSUĤPČUFP YêãNDFP 9KRGQiMDNGR LQWHULpUX WDN SUR YHQNRYQt SRXåLWt 2P\YDWHOQi RGROQi D WUHQG\ URKRåND MH GRVWXSQi WDNp YH YDULDQWiFK 3DĜtå D 1HZ <RUN 'HVLJQ -DVRQ $PHQGRODUD‹)5('&HQD.þ9tFHQD KWWSZZZX]DVQHGDUN\F]

Ź /X[XVQt D PRGHUQt URKRåND Ä)((7%$&.³ YSURYHGHQt;;/MHY\UREHQi] Y\VRFHNYDOLWQt RFHOL9NOiGiVHGRQtSODVWRYêFKNDUWiþNĤ NWHUpYêERUQČY\þLVWtMDNRXNROLYREXY5RKRåND MHYKRGQiGRLQWHULpUXLH[WHULpUX9 QDEtGFHYH WĜHFKEDUYiFK5R]PČU\FP&HQD .þ9êUREFH5DGLXVGHVLJQFRORJQH 9tFHQDKWWSZZZÀDPHQHHX

Ż 9\KUDMWHVYĤM]iYRGGRPĤ2SČWMVWH]YtWČ]LOL D GRUD]LOL GRPĤ MDNR SUYQt 7DWR MHGLQHþQi 5RKRåND FtORYi þiUD )((7 ),567 ),1,6+ /,1(Œ YiP EXGH SĜL NDåGpP SĜtFKRGX GRPĤ SĜLSRPtQDW NGH MH Yiã FtO =DSRPHĖWH QD Rã NOLYp ãHGp NODVLFNp URKRåH NWHUp MVRX RVWXGRX NDåGpKRE\WXþLGRPX3RĜLćWHVLQDãL5RKRåNX FtORYi þiUD )((7 ),567 ),1,6+ /,1(Œ DEXćWHRULJLQiOQtDRNURNQDSĜHG5RKRåNDMH Y\UREHQD ] SĜtURGQtKR NRNRVRYpKR YOiNQD UR] PČUURKRåH[[FP&HQD.þ9tFH QDKWWSZZZX]DVQHGDUN\F] Ź .DåGê GHQ VH XUþLWČ VHWNiYiWH V URKRåNRX X GYHĜt NWHUi MH QH]E\WQRX VRXþiVWt NDåGpKR GRPX E\WX þL YVWXSX GR MLQpKR ]DĜt]HQt 5RKRåNDVHDNWLYXMHSĜLSRK\EXRNROtQHERSĜL YVWXSXQDURKRåNXDWtPY]EXGtWH~GLYMLåSĜHGH GYHĜPL6WDQGDUGQtYHOLNRVWURKRåN\[ FP 6RXþiVWt URKRåN\ MH EDWHULRYČ QDSiMHQi MHGQRWNDNWHUiVHSĜLSRMXMHNRQHNWRUHP0DWHULiO 1\ORQ3RO\HVWHUJXPD&HQD .þ9tFHQDKWWSZZZ]DEDYQHGDUN\F] Ŷ 45 | 2/(/Ù+!

)RWRDUFKLY¿UHP


BYDLENÍ | Zahrada

Po čem ch zahrad

DEJTE SI PROT

Žádná zahrada se neobejde bez pevných chodníčků, parkovacího stání, terasy, nebo místa pro posezení. Je ale otázkou, z jakého materiálu dlažbu nebo pevný podklad vybrat. Poradíme, co na zahradách letí a co všechno můžete použít.

tvoření takových zahrad. Je to architektura a pevné materiály tu vedou. Trávník je jen dalším šperkem a doplňkem, stejně jako ostatní květenstvo.

Jak jistě víte, zahrada a materiály v ní použité by Inspiraci můžete hledat u anglických zahradní- měly souznít s architekturou domu, opomenout ků, kteří se nebojí pohrát si s pevnými materiály bychom neměli ani okolí a lokalitu. Jinak řečeno, a prokombinovat více druhů. U nás je zvykem za- k moderním stavbám se hodí moderní zahrady travnit většinu plochy pozemku, ovšem vytvoření a materiály. To samé se týká květin, které se pak povrchů z různých materiálů vytvoří zajímavý exte- sází a naopak. riér, malebná zákoutí. Angličtí zahradní architekti často rádi kombinují více různých přírodních ma- Nejdůležitější je plán. Narýsujte si svou zahradu teriálů, a na jedné malé zahradě tak můžete najít a rozčleňte do určitých zón, jako jsou okrasné záhokámen, dřevo, štěrk, kačírek i pálené cihly, nebo ny, relaxační místo, posezení, grilování a oheň, bajiný zdící materiál. Nebojí se začlenit do rovných zén, užitková zahrada, hrací část atd. Neplatí to jen zahrad horizontální úrovně. Na rovině vytvoří růz- pro pozemek o rozloze 3 000 metrů čtverečních. ně vysoké záhony díky zídkám, které působí jako Zóny mohou být i na stovkách metrů, o to jsou pak pomyslný květináč. Tím pádem vzniká prostor pro útulnější. Důležité je dát půdorysu pozemku nějaký další úrovně, které často doplňují schody vedou- řád, styl – v uspořádání můžete zvolit třeba pomyslcí k posezení. Travnatá plocha není základem pro nou šachovnici. 46 | PO ČEM CHODÍTE NA SVÉ ZAHRADĚ JE ZÁKLAD!


BYDLENÍ | Zahrada

odíte na své dě je základ!

TO ZÁLEŽET!

Keramická dlažba od výrobce Korzilius. Více na http://www.korzilius.de/index.php/cz/

Zkroťte svůj trávník. Nejefektivnější je oddělit trávník od ostatních záhonů a ploch, kde rostou květiny. V nabídce výrobců jsou různě předělovací moduly. Ale co takhle udělat cestičku třeba z kačírku, nebo použít nerezové pásy? Nemusíte se držet jenom betonových dílců, nebo vlnovek, které zapustíte do země.

poškozením keramiky (například pád nějaké těžké věci), ale to je asi jediná věc, kterou bychom jí mohli vytknout.

Přírodní kámen

Originální a neopakovatelný - to je přírodní kámen. V lidech vyvolává pocit bezpečí, síly, stálosti. Kámen od pradávna byl a je jedním z hlavních stavebních prvků. Proto si myslíme, že i do zahrady určitě patří. Nejste-li omezeni financemi, Na terasy a chodníky kolem domů se hodí kera- doporučujeme sáhnout po kameni. Dodá vaší zamická dlažba. Výrobci nabízí obrovské množství hradě doopravdy luxusní vzhled. Vybírat můžete designů a tvarů. Asi nejdůležitějším aspektem při z dostupných druhů, mezi které patří pískovec, výběru dlažby jsou její funkční vlastnosti. Dlažba by kvarcit, žula, břidlice a další. Poraďte se s odborměla být mrazuvzdorná, protiskluzová a v nepo- níky, jaké má který druh kamene vlastnosti, a dle slední řadě i odolná proti oděru. Velkým kladem je toho vybírejte. Své využití najde při dláždění, ale její snadná údržba. Horší je to ale s mechanickým často i jako monument - nášlapné dílce zapuštěné ve štěrku nebo kačírku. Mnozí kamenné nášlapné díly zasazují i do trávníku.

Keramická dlažba

47 | PO ČEM CHODÍTE NA SVÉ ZAHRADĚ JE ZÁKLAD!


BYDLENÍ | Zahrada

Pálené cihly Závan Anglie - pálené cihly v tamnější zahradní architektuře vedou. U nás se dosud tak často neobjevovaly, ale lidé jim postupně přicházejí čím dál více na chuť. Vídáme domy s cihlovým obkladem a ten samý efekt by se měl opakovat i na zahradě. Cihla na zemi vyvolává příjemný, teplý dojem. Dejte si ale pozor, jestliže vás napadne zakoupit klasické staré cihly, musíte je přetřít disperzí. V zimě totiž do malých pórů vnikne voda a mráz cihlu roztrhá (tyto cihly jsou pouze jednou vypalované a nemají ty správné protierozní vlastnosti). K minimalistickým a ultramoderním domům se cihly nehodí, volili bychom je spíše ke klasičtějším domům, s architekturou lehce laděnou do stylu Anglie nebo Francie. Cihly můžou zkrášlit i zahradu na vaší chatě nebo chalupě.

Betonová dlažba BEST. Více na http://www.best.info

Beton, betonové dílce Dnes asi nejčastěji využívané dlažby. Svou pořizovací cenou, snadnou pokládkou a reakcí výrobců na poptávku zákazníků to chápeme. Betonové dílce často imitují kámen, nebo naopak vytváří barevné škály.

Dřevo Mnozí mají v povědomí, že dřevo je nestálý a krátkodobý materiál. Dřevo přitom bylo, stejně jako kámen, od pradávna stavebním základem, a dá se říci, že kameni částo i úspěšně konkurovalo a konkuruje. U dřeva můžeme vyzdvihnout jeho krásu, teplost, snadné zpracování. Trend návratu k přírodě určuje, že lidé dřevo často volí i jako nášlapnou zónu. Nejčastěji pro terasy, vyvýšená relaxační místa, k bazénům a koupacím jezírkům. V posledních letech zažíváme boom exotických dřevin, které mají vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, především vlhkosti. O jejich záporných vlastnostech už se ale hovoří méně – patří mezi ně horší snášenlivost přímého slunečního záření a horka bez přítomnosti vlh48 | PO ČEM CHODÍTE NA SVÉ ZAHRADĚ JE ZÁKLAD!


BYDLENÍ | Zahrada

V současných trendech přírodní materiály jasně vedou. Přece jenom jsou základem přírody, a tak je chceme mít i na svých zahradách.

kosti v atmosféře, a také vysoké mrazy. Stává se mnohdy, že fošny vysychají (i vymrzají) a kroutí se. To jsou však ale pouze jediné zápory. Tuzemská dřeva tímto sice netrpí, ale jsou méně odolná vůči vlivu vlhka aj. Dostatečná péče je ovšem staví na téměř stejnou příčku jako ta exotická. Ještě nesmíme opomenout zohlednit jejich pořizovací cenu, která, ač v mnoha případech velice rozdílná, samozřejmě hraje pro tuzemské dřeviny.

A co vše můžete vymyslet ze dřeva? Od dřevěných dlaždic, prkenných podlah, špalíkových dlažeb až po zabudované kusy dřeva (tak jak ho příroda zrodila). Dřevo je opracovatelný materiál, takže fantazii se meze nekladou!

Sypké materiály Mnozí na ně pomyslí jenom v souvislosti s použitím v parcích a na veřejných prostranstvích. Přitom mají své místo i na našich zahradách. Nemusí sloužit čistě jako vrchní vrstva na okrasných záhonech (dnes hojně využívaný kačírek místo mulčovací kůry), ale i v nášlapných zónách. Nejčastěji se volí různé druhy štěrku (zde je široká nabídka mnoha velikostí a barev), kačírku, který je jistě zajímavější na pohled, ale s nášlapností je to o malinko horší. Pak tu máme různé kamenité drtě. Špalíková dlažba. Více na http://www.e33.cz/

49 | PO ČEM CHODÍTE NA SVÉ ZAHRADĚ JE ZÁKLAD!

Foto: archiv firem, archiv FlyUP


BYDLENÍ | Dřeviny do květináče

Více o dřevinách do květináče! ...dnes o levanduli...

Sortiment dřevin a dřevitých bylin, které můžeme v našich zeměpisných podmínkách úspěšně pěstovat v květináči, je velice široký. S nadsázkou lze říci, že takto lze pěstovat v podstatě jakýkoliv rostlinný druh vyskytující se v mírném až subtropickém podnebném pásmu – ať už se jedná o náš domácí druh nebo introdukovaný. Je potřeba si uvědomit, že takovouto dřevinu musíme tvarovat, starat se o ni, vhodně ji umístit vzhledem k jejím pěstebním nárokům a ještě nezapomínat na to, že vše děláme zejména sobě sama pro radost. Opadavé rostliny se mění v průběhu ročních období, stálezelené a jehličnaté jsou tvarově a barevně stálé. Pokud si vybereme v přírodě vzrůstnější druh, doporučuji každopádně volit zakrslé kultivary (většinou mívají za názvem obsaženo slovo ´Nana´) a již předem nalézt adoptivní domov pokud nám „přeroste“. V neposlední řadě je vhodné používat odolnější druhy, zejména co se týče přizpůsobivosti neideálním podmínkám růstu a druhy které po řezu dobře obrážejí.

Péče o tyto rostliny je velmi podobná, jako péče o balkónové nebo i pokojové rostliny (viz. naše 2. číslo), ale má několik úskalí navíc. Největší je zřejmě, vzhledem k možné velikosti, nalézt optimální podmínky pro přezimování – některé choulostivější druhy, většinou původem ze Středomoří nebo barevnolisté kultivary, je třeba přenést na zimu do skleníku, světlého sklepa nebo mrazuvzdorné místnosti. Jiným stačí pouze zakrýt pěstební nádobu slámou nebo chvojím – nádoba venku snadno promrzne a rostlině mohou omrznout kořeny nebo i větvičky. Pokud omrznou kořeny, rostlina nám pravděpodobně uhyne. Pokud omrznou větvičky (jsou očividně oschlé a mají tmavší barvu) někdy rostlinu lze zachránit poměrně razantním řezem až na „živé“ dřevo. Takovýto řez provádíme zásadně brzy na jaře, ještě před pučením, dokud je míza stále ještě v kořenech.

50 | LEVANDULE


BYDLENÍ | Dřeviny do květináče Některé vhodné druhy dřevin a dřevitých bylin pro pěstování v květináči: Já se ve svém seriálu zaměřím na ty rostliny, jež mají i další využití (zejména v kuchyni nebo při péči o krásu) a některé další zmíním okrajově, neboť jak jsem již říkala, škála použitelných druhů je opravdu pestrá. Většina dřevin a dřevitých bylin vhodných pro pěstování v květináči (ať už v interiéru nebo exteriéru) se dá rovněž úspěšně pěstovat jako bonsai a tomuto tématu se budeme věnovat v jednom z našich letních vydání.

Když se řekne levandule... Většina z nás si představí bujný keřík se záplavou vonných fialkových kvítků, prázdniny v Provence, vůni babiččiny skříně, provensálské koření, písničku od Hany Hegerové nebo oblíbený relaxační olej do koupele. Všestrannost této rostliny je ohromující. Historie: Staří Řekové nazývali levanduli nardus, podle syrského města Naarda a také objevili, že po rozdrcení nebo při hoření má léčivé a relaxační učinky. Levandule byla jedou z tajných bylin používaných v biblické chrámu na přípravu posvátné esence, a nard je zmíněn i v Šalomounově Písni písní. Staří Římané květiny draze prodávali a levandule byla běžně používána v lázních jako vůně do vody a pro obnovení pokožky. Když si Římská říše podrobila jižní Británii, Římané rostlinu přivezli s sebou.

„Bylinky“: Levandule lékařská (Lavandula angustifolia), oregáno - dobromysl obecná (Origanum vulgare), tymián ob. (Thymus vulgaris), mateřídouška ob. (Thymus serpyllum). Nejen pro letnění na balkóně: Granátovník - granátové jablko (Punica granatum), Bougainvilea - Trojčatový květ (Bougainvillea glabra), Ibišek (Hibiscus rosa sinensis), různé druhy palem, myrta obecná (Myrtus communis), oleander (Nerium oleander), různé druhy růží - popínavé, zakrslé… (rod Rosa), komule davidova (Komula davidii). Popínavky: Břečťan popínavý (Hedera helix), kiwi - aktinídie ovocná (Actinidia deliciosa), rod plamének (Clematis). V květináči lze s úspěchem pěstovat i v přírodě velmi vzrůstné druhy stromů a keřů, jako je například buk, dub, modřín, azalky, borovice, tisy, smrky, jedle, javory atd., a to zejména jako bonsaie.

Rod levandule (Lavandula) je vytrvalý stálezelený keřík s charakteristickou vůní. Rod zahrnuje 39 druhů kvetoucích rostlin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Jednotlivé druhy se od sebe liší zejména tvarem a odstínem květů, vzrůstem a barvou listů. Listy jsou zpravidla úzké, stříbřitě šedé, plstnaté. Květy jsou fialkové, modré, růžové i bílé, vzrůst je do výšky okolo 60 cm. Levandule pochází ze středomořské oblasti táhnoucí se až k tropické Africe a JV oblasti Indie. Rostlina preferuje lehkou, spíše suchou zeminu a umístění na přímém slunci, nesnáší přemokření substrátu, proto se doporučuje zalévat až po jeho proschnutí. Množit ji můžeme ze semen nebo řízkováním. Semena brzy na jaře vysejeme do misky a cca 10 cm rostlinky pak přesazujeme na záhon nebo do květináče. Bylinné řízky odebíráme z vzrostlých rostlin na jaře a dáváme zakořenit. Od prvního roku je dobré levanduli prořezávat, jinak má tendenci vyholovat větvičky. Prořezání provádíme na přelomu

51 | LEVANDULE


BYDLENÍ | Dřeviny do květináče března a dubna, kdy by se rostlina měla zkrátit asi o 1/3, ale vždy na větvičkách musí zůstat několik lístků. Levandule v našich podmínkách dobře přezimuje, při větších mrazech se doporučuje ji nakrýt chvojím a kořeny zahrnout kompostem nebo mulčovací kůrou (tu potom na jaře shrnte).

Levandule pro zdraví & krásu: je hojně používána v kosmetickém průmyslu (jako vonné oleje do koupele, parfémů, mýdel, krémů atd.), v aromaterapii a bylinkářství. Koupel z levandule zlepšuje krevní oběh a celkově oživuje organismus, čaj z lístků pomáhá při nervové slabosti, stresu, bolestech hlavy, migréně, astmatu a žaludečních kolikách. Silný odvar či tinktura slouží jako kloktadlo a léčí drobné problémy v dutině ústní. Ale pozor, levandulový olej (éterický olej získaný destilací z květu bodce určitých druhů levandule) může být také silný alergen.

52 | LEVANDULE


BYDLENÍ | Dřeviny do květináče

Levandule a její kulinářské využití:

Levandule v domácnosti: Nejčastější je zřejmě použití suchých kvítků v plátěném sáčku, které se dávají do šatních skříní nebo i na toaletu - provoní oblečení a zároveň odpuzují moly. Pokud se vám zdá, že již sáček „nevoní“, prohoďte opatrně kvítky uvnitř tak, aby se prostřední dostaly napovrch. Až se Vám bude zdát, že již „nevoní vůbec“, schovejte si kvítka na Vánoce a spalte je i s Františkem. Sušené květiny levandule se také staly v poslední době populární pro svatební konfety. S pomocí levandulového oleje se můžeme zbavit i různých škůdců na rostlinách (mšic, třásněnek, svilušek) nebo zasáhnout preventivně. Stačí po 7 dní stříkat rozprašovačem napadenou rostlinu roztokem vody, levandulového a „jedlého“ oleje v poměru: 0,5 l vody ku 10 kapek levandulového a 4 lžíce „jedlého“ oleje.

Nejznámější je zřejmě účast levandule v tzv. Provensálském koření, které dále obsahuje rozmarýn, bazalku a tymián, někdy také majoránku, dobromysl, saturejku či estragon. Směs se používá pro dochucení grilovaného masa, ryb a zeleniny. Levandule dodává pokrmům květinovou, lehce sladkou chuť, a někdy je přidávána k ovčímu nebo kozímu mléku a sýrům. Z květů levandule se v oblast okolo Středozemního moře vyrábí velmi kvalitní jednodruhový med, sirup i cukr. Kandované květy se někdy používají jako ozdoby na dort a levandulová chuť si také obzvlášť dobře rozumí s hořkou čokoládou.

Zdroje, krom me hlavy: http://en.wikipedia.org/wiki/Lavender http://bylinky.abecedazdravi.cz/levandule-lekarska

53 | LEVANDULE

Text: Patricie Ullrichová, Foto: autor, archiv


| zahrada

d a n r h รญ a pรกrty! Z 3OiQXMHWH RVODYX QDUR]HQLQ VHWNiQt V SฤœiWHOL SR GORXKpP รพDVH QHER Y]QLNOD QฤŒMDNi MLQi SฤœtOHรฅLWRVWSUR]DKUDGQtSiUW\"-HMDVQpรฅHSiUW\PฤครฅHWHSRMPRXWPQRKD]SฤคVRE\0QRKG\ ฤœHรฃtWHQXWQpYฤŒFLVWtPรฅHVLRVWDWQtQฤŒMDNSRUDGt3URรพQH]RUJDQL]RYDWWDNRYRXSiUW\QD NWHURXMHQWDNQLNGRQH]DSRPHQH"

54 | ZAHRADNร PรRTY!


BYDLENÍ | zahrada &RE\VWHPČOLYČGČWSUR~VSČãQpQDSOiQRYiQtSiUW\" 7HUPtQ-HMDVQpåHXYHGHQpERG\MGRXVSROX UXNXY UXFH%H]MHGQRKRE\QHIXQJRYDOGUXKê 7HUPtQ MH PQRKG\ QHMGĤOHåLWČMãt þiVW NWHUi UR]KRGXMHRNRQHþQpPSRþWX~þDVWQtNĤ8UþLWČ QDYUKQČWH WHUPtQ V YHONêP SĜHGVWLKHP DE\ YãLFKQLPČOLPRåQRVWVLQDSOiQRYDWGRYROHQRX QD MLQê WHUPtQ QHER XSR]RUQLW åH Y Wp GREČ QHPRKRX-HMDVQpQHGiVHY\KRYČWYãHPDOH V EOtåtFtPVHWHUPtQHPMHWRMHãWČKRUãt 3RþHW OLGt NWHĜt MVRX SR]YiQL D SĜHGHYãtP NWHĜtVYRML~þDVWSRWYUGLOL7UYHMWHQDSRWYU]HQt ~þDVWLQHPČORE\VHSDNVWiWåHYiPYČWãLQD QDSRVOHGQtFKYtOLRGĜHNQHDSĜLWRPEXGHWHPtW REMHGQDQpMtGORSLWtGRSURYRGQêSURJUDPDWG )LQDQFH-HVWOLåHSOiQXMHWHKURPDGQpVHWNiQt RVODYX QDUR]HQLQ GRKRGQČWH VH V Y\EUDQêPL OLGPL QHER YãHPL ~þDVWQtN\ MDNRX IRUPRX VHQDSiUW\EXGRXSRGtOHW1HMOHSãtMHXGČODW MDNêVLUR]SRþHWDVWDQRYLWMHGQRWQRXFHQXYãH SURMHGQDWRGVRXKODVLW SĜHYiåQČVNODGEXMtGHO QtþNXSLWtGRSURYRGQpKRSURJUDPXDQXWQêFK YČFt WêNDMtFtFK VH SiUW\ .DåGê MHGQRWOLYHF WDNXKUDGtSDXãiOQČQČMDNRXVXPXDSUREOpP V ¿QDQFHPL MH Y\ĜHãHQ 'RSRUXþXMPH WDNp Y\EtUDWSHQt]HV SĜHGVWLKHP SĜHFLMHQRPSR ĜiGHN Y SHQČ]tFK GČOi W\ VSUiYQp SĜiWHOH 7tPWRVHY\KQHWHPQRKDQHSĜtMHPQêPVLWXD FtPěHãtWHOLQDUR]HQLQRYRXSiUW\Y URGLQQpP NUXKXDSiUW\PiEêW] YDãtVWUDQ\SĜHNYDSHQtP DGDUHPSHQt]HY WXWRFKYtOLĜHãLWVDPR]ĜHMPČ QHEXGHWH 0tVWR %H] GRVWDWHþQpKR SURVWRUX WR QHMGH =iOHåt QD YHOLNRVWL SiUW\ SRþWX OLGt ýDVWR SRVORXåt ]DKUDGD X URGLQQpKR GRPX QHER QD FKDOXSČ /]H WDNp SURQDMPRXW MDNRXNROLY SORFKX QD YHĜHMQpP SURVWUDQVWYt QHER WĜHED QD]DMtPDYpPKLVWRULFNpPPtVWČ Y]iPHFNêFK ]DKUDGiFK QHER QDRSDN WDP NGH E\ QLNGR SiUW\ QHþHNDO QD QČMDNpP RVDPČOpP NRXWČ VNiOH V YêKOHGHP QD SĜtURGQt SDQRUDPD ]iSDGVOXQFHDWG =YDåWHKODYQČVP\VOSiUW\ 7DPNGHVHEXGHSRGiYDWDONRKROSRþtWHMWH V PRåQRVWtSĜHVSiQtQHER]DĜLćWHRGYR] 5R]GČOLW ]RGSRYČGQRVW DþLQQRVWPH]LYtFHUR OLGt1HPiVP\VOSiUW\ÄãpIRYDW³Y MHGQpRVREČ QHXåLMHWH VL D R WR WX QHMGH 8UþLWČ ]DSRMWH FR QHMYtFH OLGt 3iUW\ EXGH PtW SĜLUR]HQê

SUĤEČK D QLNGR WDN QHEXGH VOHGRYDW åH MH QČFRãSDWQČQČNGHQČFRFK\EtDWG-HMDVQp åH SiUW\ WUiYtWH VH VYêPL EOt]NêPL NGH E\ N QČMDNêPQHVURYQDORVWHPQHPČORGRFKi]HW DOH ]QiWH WR QČNG\ VH SURVWČ QHPXVt YãH SRYpVW 7DNp MH YKRGQp UR]GČOLW þLQQRVWL QD PXåVNp D åHQVNp SĜHFL MHQRP QČNWHUp ]i OHåLWRVWLSiQRYpUiGLD åHQ\WDNp 3RþDVt,NG\åEXGHWHSHþOLYČVOHGRYDWSĜHG SRYČGL V SĜHGVWLKHP QDSOiQRYDQi SiUW\ VH YêN\YĤP SRþDVt SURVWČ QHY\KQH -HGLQp MDN PĤåHWH VYRMt SiUW\ ]DFKUiQLW QHER SĜHGHMtW EUXWiOQt NDWDVWURIČ MH VH GĤNODGQČ SĜLSUDYLW 6WDþt ]DMLVWLW SiUW\ VWDQ SĜtVWĜHãHN SRNXG MLå QHPiWH ]DVWĜHãHQê SURVWRU SHUJRO\ DSRG 3ĜtSDGQê SĜHVXQ RVRE GR PtVWQRVWL QHMSRV OHGQČMãtWRYDULDQWD  1iE\WHN VWRORYiQt DWG 'RVWDWHN PtVWD MH GĤOHåLWê .DåGê KRVW E\ PČO PtW PRåQRVW VL VHGQRXW 1HPXVt ]iNRQLWČ X KODYQtKR VWROX NG\å GČOiWH REþHUVWYHQt IRUPRX UDXWX QHER ãYpGVNêFKVWROĤ9\þOHĖWHSiUVWROĤN VH]HQtD NRQ]XPDFLMtGOD'DOãtGRSURYRGQêSURJUDPVH SRVWDUiRWRDE\VHOLGpSUĤEČåQČSURVWĜtGDOL 'RSURYRGQê SURJUDP 8UþLWČ QHQt RG YČFL Y\P\VOHW QČMDNê SURJUDP SUR UR]SRXWiQt D SRGSRĜHQt ]iEDY\ +ODYQČ SĜL YČWãtP PQRåVWYtOLGtGRFKi]tN W]YVNXSLQNRYiQtDWR MLVWČ QHFKFHWH 3URWR GHMWH KODY\ GRKURPDG\ D Y\WYRĜWH ]iEDYX QD PtUX VYp EOt]Np ]QiWH D YtWH FR MH RVORYt D FR PDMt UiGL 1HER MH ãRNXMWH Y GREUpP VORYD VP\OVX  9ROQi ]iEDYDMHWRQHMOHSãtDPČODE\QiVOHGRYDWSR YDãHPSURJUDPX 'ČWL=iOHåtQDFKDUDNWHUXSiUW\-HVWOLVHNRQi SĜHYiåQČY GHQQtFKKRGLQiFKGČWLE\QHPČO\ FK\EČW-HVWOLåHMHSiUW\VStãHYHþHUQtQDĜLćWH ~þDVWQtNĤP DĢ VL ]DĜtGt KOtGiQt 3UR GČWL QD GHQQtSiUW\Y\P\VOHWHSURJUDPPtVWRNGHVL PRKRXKUiWDE\VHQHQXGLO\3ĜtSDGQČXUþHWH þORYČNDNWHUêMHEXGHKOtGDWY\WYiĜHWSURJUDP DKRVWpVHWDNPRKRXEDYLW 3RGSRUXMWHGREURXQiODGX1HĜHãWHVPXWQp D QHJDWLYQt YČFL 6QDåWH VH SiUW\ UR]SRXWDW XGUåHW D X]DYĜtW Y GREUp QiODGČ 1HQt QLF VPXWQČMãtKRQHåRSLOHFNiKiGNDQHERUYDþND Ź

55 | ZAHRADNÍ PÁRTY!


BYDLENÍ | zahrada Ż /X[XVQt YêþHSQt ]DĜt]HQt 628'(. +S MH Y\UREHQR = 35$9e+2 '8%8 D XUþHQR N SURIHVLRQiOQtPX FKOD]HQt SLYD VWiþHQt D SRGiYiQt NYDOLWQČ Y\FKOD]HQpKR SLYD Y GRPiFtPSURVWĜHGtDQDPHQãtFK]DKUDGQtFKSiUW\'RSOĖN\ D SRKOHGRYČ XKOD]HQê GHVLJQ SĜHGXUþXMH WHQWR FKODGLþ SLYD MDNRPRGHUQtGRSOQČNGRPiFtNXFK\QČQHEREDUX&KODGtFt YêNRQ SUĤEČåQê OKRG NYDOLWQČ Y\FKOD]HQêFK SLY EČKHP MHGQp KRGLQ\ 0RGHUQt NRPSUHVRURYi FKODGtFt MHGQRWND /LQGU Y\XåtYi YVWXSQt HQHUJLL N SĜtPpPX SĜHYRGX QD FKODG D WtP ]DUXþXMH PLQLPiOQt HQHUJHWLFNRX QiURþQRVW D NYDOLWQČ Y\FKOD]HQp SLYR .YDOLWQČ Y\FKOD]HQp SLYR MH SĜLSUDYHQRYWKHUPREORNXMLåSRPLQRG]DSQXWtSĜtVWURMH 'RSRUXþHQiFHQD .þ9tFHQDZZZOLQGUF]

Ź 'DOãt DOWHUQDWLYD PRGHUQtKR ]DĜt]HQt SUR GRPiF SRXåLWt D ]DKUDGQt SiUW\ /X[XVQt SLYQt FKOD]HQ 628'(. . 9HOLFH NYDOLWQt ]SUDFRYiQt GXERYpK GĜHYD V QHUH]HP 'RSOĖN\ D SRKOHGRYČ XKOD]HQ GHVLJQ SĜHGXUþXMH WHQWR FKODGLþ MDNR PRGHUQ GRSOQČN GRPiFt NXFK\QČ QHER EDUX &KODGtFt YêNR SUĤEČåQêOKRGPD[OKRG NYDOLWQ Y\FKOD]HQêFKSLYEČKHPKRGLQ\ &KODGLþMHY\EDYH RMHGLQČOêPV\VWpPHPWLFKpKRYHVWDYČQpKRNYDOLWQtK Y]GXFKRYpKR NRPSUHVRUX NWHUê REVDKXMH WOXPLþ PROHNXORYê ILOWU QDViYDQpKR Y]GXFKX 'RSRUXþHQ FHQD .þ9tFHQDZZZOLQGUF]

Ż 3iUW\StSDVUXþQtSXPSRXNþHSRYiQtSLYD].(* VXGX SĜLSRMHQt N QDUiåHþL SĜHV ]iYLW 6HåHQHWH NROHP .þ9tFHQDZZZOLQGUF] 56 | ZAHRADNÍ PÁRTY!


BYDLEN | zahrada Ź 5XþQt YêþHS QD SLYR 3Ë3$ &28175< 6H NROHP .þ9tFHQDZZZVLQRSF]

Ż 6WRKRYDWHOQi åLGOH %/$1.g /]H QHFKDW YHQNXSRFHOpOpWR&HQD.þ 9tFHQDZZZLNHDF]

ź =DKUDGQtSiUW\VWDQRG&ROHPDQX6HåHQHWH PH]LNROHP .þ 9tFHQDKWWSZZZFROHPDQHXF]

ź =DKUDGQtNUE\DYHQNRYQtNUE\MVRXYKRG QêP GRSOĖNHP NDåGp ]DKUDG\ D QH]E\WQRX QXWQRVWtNDåGpGRNRQDOpSDUW\VSRMHQpVJUL ORYiQtP1DãHYHQNRYQt]DKUDGQtNUE\DXGtUQ\ MVRX WDNp HIHNWQtP GHWDLOHP D FHQWUiOQtP SUYNHP NDåGpKR ]DKUDGQtKR SRVH]HQt 9tFH QD KWWSZZZQRUPDQF]F]

1HQHFKWHVLXMtWY SĜtãWtPY\GiQtþOiQHNR ]D KUDGQtFK JULOHFK RKQLãWtFK NUEHFK D R MHGL QHþQêFK GHVLJQRYêFK NRXVFtFK 6XSHU WLS\ QD JULORYiQt UHFHSW\ QDMGHWH Y WRPWR þtVOH Y UXEULFH*850È1 Ŷ 57 | ZAHRADNÍ PÁRTY!

)RWRDUFKLY¿UHPDUFKLY


BYDLENÍ | zahrada

Přiznejme si to všichni. Celou zimu se těšíme na hřejivé paprsky slunce. A jen co přijde horké léto a několik tropických dnů v řadě, hledáme sebemenší skulinku, kam bychom se před palčivým sluníčkem schovali. Pro tyto účely přicházíme s trochou inspirace.

Dřevěná elegance Veselé a trendy barvy ź SLUNEČNÍK COLOR CAP je vyroben z velice kvalitních materiálů, použité látky jsou nepromokavé a velmi odolné proti větru, takže vám poskytnou vysoce účinnou ochranu proti škodlivému UV záření. Slunečník je možné naklopit a je opatřen jakýmsi „kloboučkem“ – větrným ventilem, který zvyšuje stabilitu slunečníku ve větru. Na výběr je navíc v 6 moderních barevných kombinacích. Barevný slunečník Color Cap. Seženete kolem 3 899 Kč www.mojeterasa.cz

Ÿ Velmi elegantní dřevěný slunečník v luxusním provedení zdobený ušlechtilou ocelí s doplňky z kůže. Je vyroben z velmi kvalitního dřeva a opatřen naklápěcím kloubem. V 6 barevných provedeních a 3 různých velikostech. Slunečník Havanna Junior. Cena od 2 090 Kč www.doppler.cz

Slunečník s boční nohou ź Zahradní slunečník s umístěním nohy na boku umožňuje praktičtější využití stínu pod ním. Kovová konstrukce v kombinaci s polyesterem. Dostanete jej za 2 190 Kč na www.domacky.cz

58 | SLUNEČNÍK


BYDLENÍ | zahrada

V jednoduchosti je krása Ż Slunečník v jednoduchém provedení, které je však stále módní. Kombinace kvalitního dřeva a přírodní či terakotové barvy, s ozdobným volánem. Slunečník Praha 300 seženete kolem 1 790 Kč www.zahradni-nabytek-sro.cz

Ve stínu i na dovolené Ź Pro vyznavače outdoorové turistiky přinášíme tip na přístřešek v moderním sportovním designu, který je i přes svou lehkou konstrukci stabilní a nabízí příjemné posezení ve stínu. Při nepřízni počasí je možné boční strany zapnout tak, aby přístřeškem neprofukovalo. V nabídce také v oranžové barvě. Pavilón Bologna. Cena 1 588 Kč www.campi-shop.cz

Stinný přístřešek Ź Pokud potřebujete vytvořit stín o větší rozloze, na nějž slunečník nestačí, vyzkoušejte plátěný přístřešek HARBO. Jeho rozmístění je velice variabilní, maximální stíněná plocha je až 11 m2. Konstrukce z kovu a polyesteru, nepromokavá plachta v 5 různých barvách. K dostání za 15 130 Kč www.zahradniraj.cz

59 | SLUNEČNÍK


BYDLENÍ | zahrada

Solar Tent Ż Unikátní švýcarský patentovaný slunečník, který vám zajistí stín během celého dne. Plachtu s UV faktorem 80 je možné posouvat po konstrukci podle pohybu slunce po obloze a navíc poskytuje ochranu před deštěm, větrem a poletujícím pískem. Je možné jej složit a s váhou 3 kg podle potřeby přenášet v praktické taštičce z pláže na pláž. K dostání za 1 999 Kč na www.doplnky-nabytek.cz

Sluneční clona Ź Jednoduchá sluneční clona, vyrobená z odolné a prodyšné látky, v různých rozměrech ve tvaru trojúhelníku nebo čtverce. Upevnění zajišťují kroužky z ušlechtilé oceli. V prodeji ve 3 odstínech. Od 1 196 Kč na www.zahradnicentrumvrkoc.cz

Zahradní altány

Výsuvné a kazetové markýzy

ź Chcete si užívat komfortnější posezení s přáteli? Vyberte si některý z navržených zahradních altánů nebo si nechte vyrobit originál přesně pro vaši zahradu. Zahradní altán B. Seženete za 20 600 Kč www.pekny-nabytek.cz

ź Pokud chcete před slunečními paprsky ochránit vaši terasu a můžete investovat větší obnos, máte na výběr z velkého množství kazetových a výsuvných markýz, které se liší svojí rozlohou, technickým řešením, designem a samozřejmě od toho se odvíjející cenou. Více informací najdete třeba na www.markyzy-blanket.cz

60 | SLUNEČNÍK


BYDLENÍ | zahrada

Stojanové markýzy Ż Klasické markýzy je možné použít také trochu netradičním způsobem, a to bez opory pevné stěny. Na trhu jsou k dostání i stojanové markýzy různého typu, které umožňují „zastřešit“ větší plochy, které pak chrání nejen před sluncem, ale i před deštěm. Mobilní markýza, od 5 900 Kč na www.zahradnicentrumvrkoc.cz

Stínící pergoly Ż Pergoly jsou u nás poměrně oblíbeným prvkem. Jejich nespornou výhodou je, že rozšiřují náš „zastřešený“ životní prostor, avšak při zachování možnosti být stále venku. Stínící pergoly jsou tvořeny pevnou dřevěnou či kovovou konstrukcí a pohyblivou látkovou střechou. V případě potřeby je možné je doplnit i dalšími bočními stěnami, chránícími proti větru. Pergolu ARKO hledejte na www.slunce-stin.cz

Stylový stín Ź Italský design a luxus – to je to, oč běží u slunečníku Freedom. Poseďte ve stylovém stínu. Pokud vás zaujal, podívejte se i na další jemu podobné kousky – na www.slunce-stin.cz

61 | SLUNEČNÍK

Text: Petra Jechortová, Foto: archiv firem


přijedeme zaměříme poradíme ušijeme naaranžujeme záclony, závěsy dekorační polštářky závěsné systémy japonské stěny římské rolety, přehozy a to vše na míru

www.juuu.cz

showroom: Jůůů, s. r. o. Rýdlova 339/8 250 01 Říčany mobil: +420 602 157 777 +420 777 228 860 e-mail: juuu@juuu.cz


BYDLENÍ | voda na zahradě

Bazén, vířivku nebo koupací jezírko? Minimálně tuto otázku si položí každý z vás, kdo uvažuje o další uživatelské části zahrady, a to té relaxační. K ní neodmyslitelně patří voda. Nejčastější variantou na zahradách jsou různé druhy bazénů, ale pomalu a jistě se zabydlují i vířivky a koupací jezírka.

Vytvořte si své vlastní lázně! Investice k nezaplacení! Dnešní doba je plná stresu, spěchu a celkového nezdravého životního stylu, což má na svědomí mnoho civilizačních chorob, psychických problémů, zdravotních obtíží atd. Často chybí i komunikace mezi partnery, která je pro harmonický vztah velmi důležitá. Voda jako taková dokáže doslova zázraky, její blahodárné účinky na lidský organismus se nazývají HYDROTERAPIE. Ať už si zvolíte bazén, koupací jezírko, nebo vířivku, můžete si vyzkoušet účinky hydroterapie, kterou v dávných dobách hojně využívali Řekové a Římané. Ti to s vodou doopravdy uměli! Hojně stavěli lázně,

které byly místem jednání, shromažďování či relaxačních procedur. Hydroterapie má pozitivní účinky na celý lidský organismus. Navodí psychickou pohodu, je antistresovým pomocníkem, bojuje proti nespavosti, bolesti svalů, artritidě a v neposlední řadě se stará o váš kardiovaskulární systém. Asi největším zástupcem pro maximální hydroterapii jsou vířivky. Ty byly vlastně pro to doslova stvořeny. Kombinace regulace teploty vody, různých druhů střiků, bublinek a proudů vytvoří ten správný vodní balzám pro vaše tělo i duši. Nelze ale opomenout ani ostatní vodní zástupce – bazény a koupací jezírka, jež mají další kladné vlastnosti.

63 | BAZÉN, VÍŘIVKU NEBO KOUPACÍ JEZÍRKO?


www.prodetiaseniory.cz

Mnohaletá tradice...

Rehabilitační a léčebné pomůcky Masážní terapie – masážní polohovací křesla, lehátka, podložky, opěrky Magnetická terapie – podložky, sedáky, vložky do bot Světelná terapie – Bio V lampy Infračervená terapie - Sanotherm Vše certifikované zboží od českých výrobců

KONTAKT: Gabriela KoláĜová, gabriela.studio@ seznam.cz, +420 775 116 364

www.prodetiaseniory.cz


BYDLENÍ | voda na zahradě

ŻŸ Keramický bazén JAVA představuje jedinečnou bazénovou variantu s římskými schody a rovným dnem. Impozantní vstup zvýrazňuje formu celého bazénu, který je vhodný pro vodní hry. Klasický design JAVY vyčaruje harmonii i ve vaší zahradě. Více na www.moderni-bazeny.cz

Bazén pořídit další příslušenství (pokud ovšem nekupujete vše v setu nebo na zakázku), mezi něž patří: filtrační jednotka, čerpadlo, teploměr, vysavač, osvětlení, zastřešení, solární ohřev a další… Mezi ty luxusnější patří zabudované bazény na klíč, kde vám firma dle zadání zhotoví bazén s veškerým příslušenstvím i obkladem kolem bazénu. Samozřejmostí bývají i zastřešovací systémy. Levnější variantou je zakoupení plastového nebo fóliového bazénu, který si zapustíte nebo necháte zapustit na svém pozemku. Velikostí je mnoho. Další alternativou jsou polozápustné bazény, jež můžete nechat nad zemí, nebo částečně zapustit – takový kompromis mezi nadzemním a zápustným bazénem. Mezi Výběr bazénů je obrovský od nadzemních po zá- nejlevnější, mnohdy i sezónní bazény patří bazény pustné, od fóliových přes plastové, betonové, ke- nadzemní. Tyto bazény určitě udělají svou službu, ramické až po ty nejlevnější - nafukovací. Asi záleží ale z estetického hlediska bychom je doporučovali především na vaší peněžence, kolik jste schopni spíše na chaty a chalupy nebo umístit na zahradě do bazénu investovat. Nesmíte také zapomenout, tak, aby bazén ve vaší zahradě příliš nepřevyšoval že nekupujete pouze samotný bazén, ale je nutno ostatní architektonické prvky. Ź I samotný bazén může být šperkem vaší zahrady. Nejen tvar, rozměr, ale i úprava kolem bazénu dokáže své. U zápustných bazénů působí luxusně kamenný obklad nebo zajímavá mozaika. Nezapomeňte na zeleň! Pro podtržení krásné atmosféry počítejte s dalšími efekty, podněcujícími vaše smysly, mezi které patří světlo a zvuk. Takový soukromý vodopád u bazénu nebo přímo v bazénu nebo noční podsvícení - to je prostě nádhera! Také se zamyslete nad uživatelskou hodnotou bazénu, tj. jestli je hlavní prioritou sportovní plavání, nebo čistě jenom relaxační aktivita. Dle toho vybírejte délku, hloubku a šířku bazénu.

65 | BAZÉN, VÍŘIVKU NEBO KOUPACÍ JEZÍRKO?


BYDLENÍ | voda na zahradě

Ÿ Moderní bazén X-trainer (keramický) umožňuje díky svým rozměrům plavání vícero lidí, aniž by se navzájem jakkoliv omezovali. Více na www.moderni-bazeny.cz Ź Nafukovací bazén (305 x 183 x 56 cm) od výrobce BESTWAY. Seženete kolem 699 Kč. Více na www.bazeny.it (prosím ověřit koncovku webové adresy, nezdá se mi spojení českého názvu a italské koncovky – pozn. korektor)

Koupací jezírko Samo o sobě se stane originálním architektonickým prvkem vaší zahrady. Dá se říci, že každé koupací jezírko je originál. Není nic krásnějšího, než si na své zahradě vytvořit vyslovený ráj. Koupat se v jezírku, kde rostou krásně kvetoucí květiny, slyšet tekoucí vodu… a to není vše. U některých koupacích jezírek získáte další obzor díky vícero Ź

Myslete také na kondici a zaplavte si proti proudu. Nechte do svého bazénu nainstalovat různé vodní trysky, které budou simulovat proudy, vlny, vodopády atd.

ź Moderněji pojaté koupací jezírko www.jezirka-rybnicky-filtry-gool.cz

67 | BAZÉN, VÍŘIVKU NEBO KOUPACÍ JEZÍRKO?


BYDLENÍ | voda na zahradě

Ÿ Koupací jezírko www.rybniky.cz

úrovním, můžete si vytvářet malé a velké vodopády (jde to i u velice malých jezírek). Koupací jezírka doporučujeme projednat se zahradním architektem. Je nutné jezírko začlenit do zahrady a hlavně vybrat takové rostliny, keře a stromy v jeho okolí, aby jezírko bylo co nejvíce samočisticí. Aby zbytečně do jezírka nepadalo listí, aby bylo ve stínu či naopak po celý den na přímém slunci - to

vše ovlivňuje kvalitu vody a celkovou rovnováhu jezírka. Základem takového jezírka je totiž samočisticí schopnost (vpodstatě se o něj nestaráte), vytvořená čistě přírodním systémem. Proto je také důležitá skladba podloží jezírka (písek, kamínky), hloubky a mělčiny, výběr vodních rostlin a průtoku. Koupací jezírka jsou vhodná pro alergiky!!! Ź

ź Koupací jezírko www.jezirka-brno.cz

68 | BAZÉN, VÍŘIVKU NEBO KOUPACÍ JEZÍRKO?


BYDLENÍ | voda na zahradě

Ÿ Koupací jezírko www.arce.cz

Venkovní vířivka Na trhu nenajdete zdatného soupeře, který by splňoval tolik kritérií pro využití moderního člověka. Vířivka spojuje mnoho výhod a hlavně je to jeden z nejuniverzálnějších výrobků. Můžete si vybírat z velkého množství variant vodních trysek a jejich funkcí, jež mají většinou různé velikosti a počty

otvorů, díky nimž se vytváří rotační, přímý nebo pulzační proud vody. Díky vířivce poskytnete sobě a blízkým maximální hydroterapii. Není třeba popisovat atmosféru koupele při soumraku ve vířivce, v ruce sklenku vína a naproti sobě milovanou osobu! Třeba i v zimních měsících. Ŷ

Ÿ Venkovní vířivka Filipina. Seženete kolem 120 590 Kč. Více na www.snovakoupelna.cz

69 | BAZÉN, VÍŘIVKU NEBO KOUPACÍ JEZÍRKO?

Foto: archiv firem, archiv


Bydleni - červen 2010  

Bydleni - červen 2010

Advertisement