Page 1

COLOR Living +

Decor

PHITPHISARN พิชญ์พิศาล

Modern Creative PVC Materials for all Constructions&Decorations Guides

คิ้วกระเบื้อง จมูกบันได บัวเชิงผนัง กรุยเชิงผนัง พีวีซีเพื่อความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์สนาม

www.phitphisarngroup.com


อ่านแค็ตตาล็อกออนไลน์และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phitphisarngroup.com Email:info@phitphisarngroup.com Facebook:phitphisarngroup แค็ตตาล็อกเล่มนี้ใช้กระดาษถนอมสายตาจากป่าปลูกไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ และใช้หมึกพิมพ์จากน�้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี ในวงการธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายพีวีซีในงานตกแต่งและก่อสร้าง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาและเติบโตของประเทศ ด้วยความวางใจจากผู้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน อาคาร สถานที่ราชการและโครงการชั้นน�ำมากมายท�ำให้ ชื่อ พิชญ์พิศาล เป็นที่รู้จักยอมรับและเชื่อถือในฐานะผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พีวีซีคุณภาพสูงแถวหน้าของไทย ด้วยปณิธานในการท�ำ ธุรกิจคู่คุณธรรมและประสบการณ์อันยาวนานในวงการพีวีซีเพื่อการตกแต่งและก่อสร้าง เรามุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับ เทคโนโลยีการก่อสร้างและตกแต่งที่พัฒนาไปตลอดเวลาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด นั่นคือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและผู้ใช้สินค้าของเราทั่วโลกและนี่คือบาง ส่วนของสถานที่,โครงการชั้นน�ำที่วางใจในผลิตภัณฑ์พีวีซี “พิชญ์พิศาล” • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ [ตึกกายภาพบ�ำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู] • โรงพยาบาลสินแพทย์[แผนก X-ray] • โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร • โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท 1,2 • โรงพยาบาลพญาไท 1,2 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า • โรงพยาบาลกรุงเทพ [ตึกโรคหัวใจ CT SCAN] • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาลอส • โรงพยาบาลตากสิน • โรงพยาบาลบางบ่อ • โรงพยาบาลนนทเวช • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ • โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง • ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ถ.นวลจันทร์ • ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 ถ.จรัญสนิทวงศ์ • โรงพยาบาลปิยะเวท • โรงพยาบาลธนบุรี • โรงพยาบาลศรีธัญญา • โรงพยาบาลตรัง • โรงพยาบาลวชิร ภูเก็ต • โรงพยาบาลเจ้าพระยา • Kampong Cham Hospital of Cambodia • Royal Hospital Cambodia • โรงพยาบาลปักธงชัย • โรงพยาบาลภูมิพล • โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา • โรงพยาบาลวิภาวดี

• โรงพยาบาลรามาธิบดี • โรงพยาบาลศิริราช • โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง • โรงพยาบาลพระรามเก้า • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49 • โรงพยาบาลสมุย • โรงพยาบาลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี • โรงพยาบาลโรคผิวหนัง • โรงพยาบาลมิชชั่น • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา • โรงพยาบาลรามค�ำแหง • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ • โรงพยาบาลราชวิถี • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา • มหาวิทยาลัยรังสิต • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา • โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก • โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา • โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ • โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ • โรงเรียนนานาชาติหทัยราษฎร์ • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน • ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเด็กเล็ก [การเคหะแห่งชาติ] • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี • มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลานครินทร์

• มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • โรงแรมแพนนินซูล่า กรุงเทพ • โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน • โรงแรมเซอราตัน กรุงเทพ • โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ • โรงแรม Four Point bySHERATON จ.ภูเก็ต • โครงการภูเก็ตลากูน่า • โรงแรมใบหยก 2 • โครงการป่าตองวิลล่า จ.ภูเก็ต • โครงการภูผาธารา จ.ระยอง • โครงการเพรสซิเด้นท์ทาวน์เวอร์ • โครงการเมอริทเพลส • บ้านอิสระพระรามเก้า • บ้านกลางกรุง • ปิยรมย์ สปอร์ตคลับ • โครงการปิยทิพย์คอนโด สุขุมวิท 39 • โครงการ@CITY CONDO สุขุมวิท101/1 • โครงการรวิวรรณ สุขุมวิท 39 • 59 HERRITAGE สุขุมวิท 59 • บางกอกออไรซอน รามค�ำแหง 60 • โครงการแฟมิลี่พาร์ค • อาคารไซโคลตรอน • หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล [วิทยาเขตศาลายา] • ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ [อาคารศูนย์สุขภาพ] • Slim up Center • สวนหลวง ร.9 • ศูนย์บริการ TOYOTA MOTER • โรงอาหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


INTERNAL CORNER TRIM (CTI) คิ้วกระเบื้องมุมใน

ส�ำหรับมุมบริเวณด้านในของกระเบื้องที่ยากต่อการท�ำความสะอาด เพื่อการระบายน�้ำให้ดียิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ร่องโค้งมนแนบสนิท กับแนวกระเบื้องให้คุณท�ำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ลดการขังและซึมของน�้ำ ลดการสะสมของเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดเี หมาะส�ำหรับ ทุกห้องโดยเฉพาะห้องน�้ำ ห้องครัว คิ้วกระเบื้องมุมใน CTI

Sectional Dimensions

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

Dimensions A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

CTI-60

36.0

6.0

5-6

CTI-95

36.0

9.5

8-9

model

BATH SEAL TRIM (BST) คิ้วกระเบื้องกันน�้ำซึม

ใช้ปิดมุมขอบปูนที่เชื่อมต่อกับขอบอ่างอาบน�้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมกรณีปูนยาแนวกระเทาะป้องกันน�้ำไหลไปขังอยู่ใต้อ่างอาบน�้ำที่มีผลต่อโครงสร้างหลัก คิ้วกระเบื้องมุมใน BST

Sectional Dimensions

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

Dimensions A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

BST-60

21.5

6.0

5-6

BST-95

21.5

9.5

8-9

model


Tile Trims คิ้วกระเบื้องพีวีซี

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการตกแต่งพื้นและผนังที่ปูด้วยกระเบื้อง ออกแบบส�ำหรับการแต่งขอบ เข้ามุม ต่อลายกระเบื้องเพื่อความสวยงามเรียบร้อยของงานปูกระเบื้อง ช่วยให้งานปูกระเบื้องเป็นเรื่องง่าย ประหยัดงบประมาณ แรงงานและระยะเวลาในการท�ำงาน ป้องกันการแตกร้าวหลุดร่อนหรือปัญหาโครงสร้างในระยะยาว

EXTERNAL CORNER TRIM (CT) คิ้วกระเบื้องมุมนอก ส�ำหรับลบคมขอบกระเบื้อง ใช้ตกแต่งเพื่อปิดมุม,ตัดขอบ,ต่อลายส�ำหรับงานปูกระเบื้อง สร้างเส้นพักสายตาช่วยเน้นลาย กระเบือ้ งให้สวยโดดเด่น ด้วยดีไซน์โค้งมนสร้างความต่อเนือ่ งให้พนื้ และผนังดูกลมกลืนสวยงามเรียบร้อยในทุกมุมมอง มีให้เลือกทัง้ คิว้ กระเบือ้ งแบบธรรมดาและแบบสันฉาก

คิ้วกระเบื้องรุ่น CT

Sectional Dimensions

Dimensions

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

A

B

CT-60

24.5

6.0

CT-95

24.5

9.5

8-9

CT-12

31.5

12

10-12

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร

CTG-12 ผิวมันเงา

31.5

12

10-12

Sectional Dimensions

model

A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

CT-80 ลายหินอ่อน

32.5

9.5

8-9

CT-90

32.5

9.5

8-9

CTG-60 ผิวมันเงา

25.5

6.0

5-6

CTG-80 ผิวมันเงา

32.5

9.5

8-9

CTG-15 ผิวมันเงา

40

15

15

==

คิ้วกระเบื้องรุ่น CT แบบสันฉาก

model

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร ความยาวมาตรฐาน 2.10 เมตร [เฉพาะรุ่น CTG-15]

Dimensions

5-6

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


EDGE TRIM (CTL) คิ้วกระเบื้องแบบเรียบ

ออกแบบส�ำหรับต่อลายกระเบื้องหรือเชื่อมต่อวัสดุปูพื้นหรือผนังที่ต่างกัน เช่นกระเบื้องต่อกับพรมหรือปาร์เก้ สร้างความน่า สนใจและความโดดเด่นให้ชิ้นงานสามารถใช้ปิดมุม-ปิดขอบ งานเข้ากรอบต่างๆเพื่องานกระเบื้องที่กลมกลืนสวยเรียบร้อยในทุกมุมมอง คิ้วกระเบื้องรุ่น CTL

Sectional Dimensions

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

Dimensions A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

CTL-60

23.0

6.0

5-6

CTL-80

23.0

8.0

7-8

CTL-100

23.0

10

9-10

model

SLOPE TRIM (CF) คิ้วกระเบื้องแบบเฉียง

ลบเหลี่ยมกระเบื้องให้เป็นมุม 45 องศา สวยเก๋ด้วยขอบมุมเฉียงให้ความรู้สึกทันสมัย สามารถใช้ปิดมุม-ปิดขอบหรืองานเข้า กรอบต่างๆในการปูกระเบื้องเพื่องานที่สวยเรียบร้อยในทุกมุมมอง คิ้วกระเบื้องรุ่น CF

Sectional Dimensions

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

Dimensions A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

CF-45

30.0

10.5

8-9

CFG-45 ผิวมันเงา

30.0

10.5

8-9

model

วิธีการติดตั้งคิ้วกระเบื้อง

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

1. เลือกแบบคิ้วกระเบื้อง P.V.C ตามลักษณะการใช้งานและความ หนาของขอบกระเบื้อง 2. วัดขนาดพืน้ ทีใ่ นบริเวณทีต่ อ้ งการติดตัง้ และตัดคิว้ กระเบือ้ งตาม ความยาวทีต่ อ้ งการใช้ หากมีการเข้ามุมควรเผือ่ ระยะอีก 5 เซนติเมตร 3. ใช้ด้านเรียบของเกรียงหวีฉาบปูนกาวซีเมนต์ ลงบนต�ำแหน่งที่ ต้องการปูกระเบื้อง 4. ใช้ด้านที่เป็นร่องเกลี่ยเนื้อปูนให้ได้ความหนาและระดับที่ต้องการ 5. น�ำคิ้วกระเบื้องวางทาบและกดลงให้เนื้อปูนกาวซีเมนต์แทรกขึ้น มาตามช่องบนเส้นคิว้ ใช้เกรียงหวีเกลีย่ เนือ้ ปูนกาวทีแ่ ทรกขึน้ มา ให้กระจายตัวสม�่ำเสมอได้ระดับเดียวกันตลอดแนวเส้นคิ้วพีวีซี

• เนื้อปูนต้องมีปริมาณมากพอในการยึดเกาะ หากน้อยเกินไป เพิ่มให้ได้ปริมาณพอเหมาะเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง • วางแผ่นกระเบื้องลงตามแนวขอบคิ้วกระเบื้อง กดให้แน่นและปรับ ระดับแนวกระเบื้องให้ตรงระนาบ หากมีปูนกาวล้นออกมาให้เช็ด ออกท�ำความสะอาดก่อนแข็งตัว • ในกรณีกระเบื้องมีขนาดใหญ่ว่า 10x10 นิ้ว หรือพื้นหลังกระเบื้อง เป็นร่อง ให้ป้ายปูนกาวที่ด้านหลังโดยปาดเป็นชั้นบางๆให้มีเนื้อ ปูนกาวพอประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ • การปูกระเบือ้ งในแถวถัดไป ควรเว้นแนวห่างอย่างน้อย 1-2 มิลิ ลิเมตร ส�ำหรับการยาแนว ทิ้งให้ปูนแข็งตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


SQUARE CORNER TRIM (SQT) คิ้วกระเบื้องแบบเหลี่ยม

เหมาะส�ำหรับการใช้งานทั่วไปและการเข้ามุมที่บรรจบกัน 3 ทางเพื่อการเข้ามุมที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้ร่วมกับคิ้วกระเบื้องรุ่น CT เช่น งานเข้ามุมเคาน์เตอร์ งานปิดขอบจบมุม เป็นต้น คิ้วกระเบื้องรุ่น SQT

คิ้วกระเบื้องรุ่น SQT

Dimensions A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง

SQT-60

32.0

6.0

5-6

SQT-95

32.0

9.5

8-9

SQG-60 ผิวมันเงา

32.0

6.0

5-6

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

SQG-80 ผิวมันเงา

32.0

9.5

8-9

Sectional Dimensions

model

A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

SQT-100

30.0

10.0

9-10

SQG-100 ผิวมันเงา

30.0

10.0

9-10

SQG-120 ผิวมันเงา

33.0

13.5

11-12

Sectional Dimensions

model

B A ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

Dimensions

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


Aluminium Corner Trim (CTA) คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียม งามสง่าขับลายกระเบื้องให้โดดเด่นด้วยดีไซน์โค้งมน เหนือกว่าด้วยความทนทาน จากอลูมิเนียมเต็มเส้น ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน เหมาะส�ำหรับพื้นที่ ที่ใช้งานหนักมีการสัญจรเกือบตลอดเวลา คุ้มค่ากับการติดตั้ง ลดค่าบ�ำรุงรักษาและดูแล ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมรุ่น CTA

A

B

CTA-132075

33.0

15.0

15

CTA-102075

320

12.0

12

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

CTA-702075

26.0

8.0

8

Sectional Dimensions

model

A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

CTA-132071

33.0

15.0

15

CTA-102071

320

12.0

12

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

CTA-702071

26.0

8.0

8

Sectional Dimensions

model

A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

CTA-132074

33.0

15.0

15

CTA-102074

320

12.0

12

CTA-702074

26.0

8.0

8

B

สีเงิน

คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมรุ่น CTA

คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมรุ่น CTA

Dimensions

A

B

สีทอง

model

A

B

สีขาว

Dimensions

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

Sectional Dimensions

Dimensions

A

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น


Aluminium Square Corner Trim (SQA) คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม เหนือกว่าด้วยความทนทาน จากอลูมิเนียมเต็มเส้นปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน เหมาะส�ำหรับพื้นที่ ที่ใช้งานหนักมีการสัญจรเกือบตลอดเวลา หรูหรา งามสง่าในทุกมุมมองเพิ่มความโดดเด่นให้กระเบื้อง คุ้มค่ากับการติดตั้ง ลดค่าบ�ำรุงรักษาและดูแล ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ขนาดความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมรุ่น SQA

A

B

SQA-132075

33.0

14.0

14

SQA-102075

30.0

11.0

11

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

SQA-702075

26.0

8.0

8

Sectional Dimensions

model

A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

SQA-132071

33.0

14.0

14

SQA-102071

30.0

11.0

11

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

SQA-702071

26.0

8.0

8

Sectional Dimensions

model

A

B

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

SQA-132074

33.0

14.0

14

SQA-102074

30.0

11.0

11

SQA-702074

26.0

8.0

8

A

B

สีขาว

A

คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมรุ่น SQA

model

B

สีเงิน

คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมรุ่น SQA

Dimensions

ความหนาขอบ กระเบื้อง/mm.

Sectional Dimensions

สีทอง

B

Dimensions

Dimensions

A ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร/เส้น

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


SN-65

SN-52

SN-50

SN-45

ส�ำหรับลูกบันไดที่กว้างกว่าปกติ ยึดเกาะมั่นคงปลอดภัยทุกย่างก้าว

เหมาะส�ำหรับพื้นที่การใช้งานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

เหมาะส�ำหรับพื้นที่ภายในอาคาร หรือที่พักอาศัย

เหมาะส�ำหรับพื้นที่การใช้งานทั่วไป เช่น บริเวณภายนอกอาคาร

ผิวหน้ากว้าง 64 มิิลลิเมตร

คุณสมบัติเด่น ร่องกันลื่นตื้น กลมกลืนเข้ากัน กับพื้นกระเบื้อง ให้ผิวสัมผัส สบายเท้า ปลอดภัยมั่นคงใน ทุกย่างก้าว ความยาวมาตรฐาน 4.50, 4, 2, 1.20 เมตร

ผิวหน้ากว้าง 50 มิิลลิเมตร

คุณสมบัติเด่น กันชนด้านหน้ากว้าง 25 มิลลิเมตร ร่องกันลื่นตื้น ขอบโค้งมน ให้ความรู้สึกกลมกลืนกับกระเบือ้ ง ให้ผวิ สัมผัสสบายเท้ามัน่ คงทุกย่างก้าว ความยาวมาตรฐาน 4.50, 4, 2.40, 2, 1.50, 1.20 เมตร

ผิวหน้ากว้าง 50 มิิลลิเมตร

คุณสมบัติเด่น ร่องกันลืน่ ตืน้ ขอบมนกลมกลืน กับกระเบื้องปูพื้นให้ผิวสัมผัสสบาย เท้ามั่นคงทุกย่างก้าว ความยาวมาตรฐาน 4.50, 4, 2.40, 2, 1.50, 1.20 เมตร

ผิวหน้ากว้าง 45 มิลลิเมตร

คุณสมบัติเด่น ขอบกันชนด้านหน้ากว้าง 22 มิลลิเมตร ให้การปกป้องได้ดียิ่งขึ้นในทุกย่างก้าว ความยาวมาตรฐาน 4.50, 4, 2.40, 2, 1.20, 1.50 เมตร


SNA-52 จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน: ผิวหน้ากว้าง 50 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 1.2, 1.5, 2, 4 เมตร

SNA-40 จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน: ผิวหน้ากว้าง 40 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 1.2, 1.5, 2, 4 เมตร

คุณสมบัติเด่น • หรูหรา แวววาวในทุกมุมมอง ขับลายกระเบื้องให้โดดเด่น คู่ควรกับบ้านคุณ พร้อมความปลอดภัยในการสัญจรเพิ่มการยึดเกาะ มีให้เลือก 3 สี คือ สีเงิน สีทอง และสีขาว

Step Nosing จมูกบันได เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่นิยมติดตั้งตามที่พักอาศัย อาคารสถานที่ชั้นน�ำ ลดความเสียหายจากอุบัติเหตุการลื่นไถล เพิ่มความปลอดภัย ไปพร้อมกับขั้นบันไดที่ดคู วามสวยงาม ลงตัวในทุกมุมมอง

วิธีติดตั้งจมูกบันได

SNA-52K จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาดมาตรฐาน: ผิวหน้ากว้าง 50 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 6, 4, 2 เมตร

คุณสมบัติเด่น • มีขา 2 ขาที่ใหญ่และหนากว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน • เพิ่มการยึดเกาะ ได้ระดับได้สมดุลไม่เอนเอียงในขณะติดตั้ง • เส้นพีวีซีชนิดร่องตื้น 2 ร่องในแต่ละเส้นเพื่อความสะดวกในการ ท�ำความสะอาด ในกรณีเส้นพีวีซีช�ำรุดสามารถถอดเปลี่ยนได้ • มีผ้าเทปหุ้มป้องกันรอยขีดข่วนหรือคราบสกปรกขณะติดตั้ง

1. เลือกแบบจมูกบันได ตามลักษณะการใช้งาน 2. วัดขนาดพื้นที่ที่ติดตั้งแล้วตัดจมูกบันไดตามความยาว ที่ตอ้ งการ หากมีการเข้ามุมให้เผือ่ ประมาณ 5 ซม. 3. ใช้ด้านเรียบของเกรียงหวีป้ายปูนกาวบนต�ำแหน่งที่ติดตั้ง 4. ใช้ดา้ นทีเ่ ป็นร่องเกลีย่ เนือ้ ปูนให้ได้ระดับทีต่ อ้ งการ 5. น�ำจมูกบันได วางทาบและกดให้แน่นให้ขาจมเนื้อปูนกาว ซีเมนต์จนได้ระดับที่ก�ำหนด 6. เนื้อปูนต้องมีปริมาณมากพอในการยึดเกาะ หากน้อยเกินไป ควรเพิ่มให้ได้ปริมาณพอเหมาะเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง หากมีปูนกาวล้นออกมาให้เช็ดออก 7. ในกรณีปูกระเบื้องแบบมียาแนว การปูกระเบื้องในแถวถัดไป ควรเว้นแนวห่างอย่างน้อย 1-2 มิิลลิเมตร หากไม่ยาแนว สามารถปูกระเบือ้ งชิดแนวขอบจมูกบันไดได้ทนั ที 8. หลังการปูกระเบื้องควรทิ้งให้ปูนแข็งตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


SKA-04 บัวเชิงผนังอลูมิเนียม

ขนาดมาตรฐาน: ความสูง 100 มิลลิเมตร ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาว 2, 6 เมตร

คุณสมบัติเด่น • ผลิตจากอลูมิเนียมชุปอะโนไดต์คุณภาพสูง ชิ้นเดียวทั้งชิ้น • เพิ่มลูกเล่นด้วยแถบพีวีซี 2 แถบ สามารถซ่อนสายไฟ 2 ช่องอิสระ แยกจากกัน จัดระเบียบสายไฟให้เข้าที่จึงท�ำความสะอาดพื้นได้ง่าย • พร้อมอุปกรณ์เข้ามุมและต่อขยายที่เข้าชุดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามโดดเด่นทุกมุมมอง • เหมาะส�ำหรับบ้าน,ส�ำนักงานที่ต้องการความทันสมัยของงานดีไซน์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

SKS-10 บัวเชิงผนังสเตนเลส

วิธีติดตั้งบัวเชิงผนังอลูมิเนียม

1. ลอกแถบครอบพีวีซีทั้งด้านบนและด้านล่างออก 2. วัดระดับให้ได้ระนาบตรง ใช้สว่านเจาะรูเพื่อน�ำร่อง แล้วฝังพุกลงไป โดยเว้นระยะห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตรต่อจุด 3. น�ำบัวเชิงผนังทาบในต�ำแหน่งที่เจาะรูไว้ ยึดสกรูให้ แน่นและตรวจสอบความแข็งแรงและระนาบ 4. ปิดแถบครอบพีวีซีให้เข้าที่ ปิดหัวท้ายด้วยตัวปิดมุม

ความสูง 100 มิลลิเมตร ความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 2, 2.40 เมตร

คุณสมบัติเด่น • เหนือกว่าด้วยเนื้อสเตนเลส เกรด 304 เพิ่มโครเมียมออกไซด์พร้อมขา ยึดสเตนเลสปลอดสนิม แข็งแรงทนทานไม่บิดงอง่าย • ผิวมันวาวท�ำความสะอาดง่าย หมดปัญหาเรื่องคราบฝังลึกและการเกิด กลิ่นไม่พึงประสงค์ ทนทานต่อสารเคมีในระดับครัวเรือน • เพิม่ ลายขนแมวตลอดแนวเส้นบัวเชิงผนัง ลดความเสียหายจากรอยขีดข่วน พร้อมแถบฟิล์มปิดผิวหน้าชิ้นงานป้องกันรอยขีดข่วนขณะติดตั้ง • พร้อมชิ้นส่วนตัวเข้ามุมที่เข้าชุดกันความสวยงามเพื่อเรียบร้อยตลอดแนว ผนัง ให้ความรู้สึกหรูหรา มีรสนิยมให้กับสถานที่

วิธีติดตั้งบัวเชิงผนังสเตนเลส

1.] วัดระดับให้ได้ระนาบตรง ใช้สว่านเจาะรูเพื่อ น�ำร่องแล้วฝังพุก โดยเว้นระยะห่างประมาณ 50 เซนติเมตรต่อจุด 2.] น�ำขายึดทาบในต�ำแหน่งที่เจาะรูไว้ยึดสกรูให้แน่น ตรวจสอบความแข็งแรงและระนาบ 3.] ปิดแถบฝาครอบสเตนเลสให้เข้าที่ ปิดหัวท้าย ด้วยตัวปิดมุม


Skirting

บัวเชิงผนังพีวีซี

สร้างความกลมกลืนต่อเนือ่ งให้พนื้ และผนัง เหมาะส�ำหรับตกแต่งพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการความเป็นระเบียบ หรูหราในทุกมุมมอง สามารถตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งอย่างไร้ขีดจ�ำกัด ให้ผนังสวยโดดเด่นอย่างมีรสนิยมด้วยวัสดุทหี่ ลากหลายให้เลือกใช้ อาทิ พีวีซี, อลูมิเนียม, สแตนเลส แข็งแรงทนทานต่อการกระแทก, ไม่เกิดการบิดงอ ทนทานต่อสารเคมี หมดปัญหาเรื่องปลวก มีเฉดสีแี ละดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย พร้อมข้อต่อขยาย ข้อต่อมุมทีเ่ ข้าชุดกัน

SK-82 บัวเชิงผนังพีวีซี [ชนิดซ่อนสายไฟ]

ขนาด: ความสูง 80 มิลลิเมตร ความหนา 14 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 4, 2 เมตร

คุณสมบัติเด่น • ให้ห้องสวยทุกมุมมองเพราะสามารถซ่อนสายไฟ ภายในได้ • พร้อมตัวต่อเข้ามุมและต่อขยายที่เข้าชุดกัน • ทนทานต่อการกระแทก,ไม่เกิดการบิดงอหดขยายตัว ตามสภาพสภาวะอากาศ

SKF-10 บัวโฟมผนังพีวีซี

ขนาด: ความสูง 100 มิลลิเมตร ความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 4, 2 เมตร

คุณสมบัติเด่น • เป็นบัวเชิงผนังพีวีซี ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับไม้จริง มากที่สุด ใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ 100% • ความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก,ไม่เกิดการบิดงอ หดขยายตัวตามสภาพสภาวะอากาศ

วิธีการติดตั้ง บัวเชิงผนัง P.V.C

1.] สามารถเลือกติดตั้งบัวเชิงผนังได้หลายแบบดังนี้ การติดตั้งด้วยตะปูเข็ม

ติดตั้งแผ่นหลังก่อนด้วยตะปููเข็มหรือใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูเพื่อน�ำร่องทุกระยะ 30-50 ซม. และน�ำตะปูมาตียึดให้จมลงไปในคอนกรีต 15 มม. แล้วท�ำการ โป้วเก็บงานให้เรียบร้อยสวยงาม

การติดตั้งด้วยสกรู

ขั้นตอนการท�ำงานเหมือนกับการใช้ตะปูคอนกรีต ควรคว้านรูท�ำร่องก่อน แล้วฝังสกรูให้จมลงไปประมาณ 3 มม. เพื่อสะดวกในการโป้วเก็บงาน

การติดตั้งด้วยเทปกาว 2 หน้า

ก่อนติดตั้งควรท�ำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง ใช้กาวสองหน้าติดไปที่บัว เชิงผนังแล้วน�ำไปติดที่ผนังที่ติดไว้แล้ว

2.] หลังจากติดตั้งตามค�ำแนะน�ำขั้นต้นแล้ว ปิดแถบฝาครอบ พีวีซี [ส�ำหรับรุ่นที่มีฝาครอบ] ให้เข้าที่และปิดหัวท้ายด้วยคิ้วปิดมุม ในกรณีต่อมุมนอก มุมใน หรือเพิ่มขนาดความยาวให้ท�ำตามวิธี การติดตั้งในข้อ 1.

การติดตั้งด้วยกาวตะปู

ควรบีบกาวเป็นลักษณะลูกคลื่นเป็นเส้นขนาดประมาณ 5 มม. เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่มั่นคงมากขึ้นทิ้งให้กาวจะแห้งประมาณ 20-30 นาที

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


Decorative Trims กรุยเชิงผนังพีวีซี

สร้างความกลมกลืนต่อเนื่องให้กับผนัง ใช้เป็นเส้นพักสายตาในการต่อลาย ตัดลายกระเบื้องให้ผนังสวยโดดเด่น ด้วยสีสันและดีไซน์ที่หลากหลายเข้ากันได้กับทุกสไตล์การตกแต่ง เหนือกว่าด้านความทนทาน วัสดุมีความคงตัวสูง ทนต่อแรงกระแทก ไม่บิดงอ ไม่ยืดหดตัวง่าย หมดปัญหาเชื้อรา มด มอด ปลวกกัดท�ำลาย ทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ตามบ้านทั่วไป แต่งเติมเส้นสายให้ผนังและกระเบื้องสวยดั่งจินตนาการได้อย่าง..ไม่จ�ำกัด

DT-25 กรุยเชิงผนังซ่อนสายไฟ ส�ำหรับกระเบื้อง ขนาด 8x8,12x12 นิ้ว ความหนาขอบกระเบื้อง 8-9 มิลลิเมตร

คุณสมบัติเด่น

• สามารถเก็บสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้าไว้ภายในได้ • ไม่ต้องเจาะหรือฝังแบบเดิม ท�ำให้สะดวกในการจัดกระบบ ภายในสายไฟในบ้านหรือที่ท�ำงาน • เหมาะส�ำหรับบ้าน,อาคารส�ำนักงานที่ต้องการความทัน สมัยของงานดีไซน์

ขนาดมาตรฐาน

ความกว้าง 25 มิลลิเมตร ความยาว 2 เมตร ความหนา 12.3 มิลลิเมตร

DT-95 กรุยเชิงผน้ง

ส�ำหรับกระเบื้อง ขนาด 8x8,12x12 นิ้ว ความหนา 8-9 มิลลิเมตร

คุณสมบัติเด่น

• เส้นพีวีซีเนื้อแน่นผิวเรียบสม�่ำเสมอ สีสวยตลอดเส้น • สร้างเส้นลาย เติมความโดดเด่นให้ผนังสวยเด่นกว่าใคร ด้วยเฉดสีมาตรฐานและเฉดสีพิเศษ

ขนาดมาตรฐาน

ความกว้าง 10 มิลลิเมตร ความยาว 2 เมตร ความหนา 9.3 มิลลิเมตร

วิธีการติดตั้งกรุยเชิงผนัง

1. เลือกแบบกรุยเชิงผนังตามลักษณะการใช้งานและความหนาของ ขอบกระเบื้อง 2. วัดขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ต้องการติดตั้งและตัดกรุยเชิงผนังตาม ความยาวที่ต้องการใช้ 3. ใช้ด้านเรียบของเกรียงหวีฉาบกาวซีเมนต์ ลงบนต�ำแหน่งที่ต้องการ ใช้ด้านที่เป็นร่องเกลี่ยเนื้อปูนให้ได้ความหนาและระดับที่ต้องการ โดยท�ำมุม 60 องศากับพื้น 4. น�ำกรุยเชิงผนังวางทาบและกดลง ให้แน่นปูแผ่นกระเบื้องลงไปให้ ชิดตามแนวขอบกรุยเชิงผนัง ยึดให้แน่นได้ระนาบ 5. ปรับระดับและแนวของกระเบื้องให้ตรงเพื่อความสวยงาม หากมี กาวซีเมนต์ล้นขึ้นมาให้เช็ดออก

ข้อแนะน�ำการติดตั้งเพิ่มเติม

- กรณีกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10X10 นิ้วหรือในกรณีที่ พื้นหลังกระเบื้องเป็นร่อง ให้ปาดกาวซีเมนต์ที่พื้นผิวและ เพิ่มกาวซีเมนต์โดยปาดเป็นชั้นบางๆหลังกระเบื้อง เพื่อ เพิ่มการกระจายตัวและยึดเกาะเมื่อติดตั้งกรุยเชิงผนัง - การปูกระเบื้องแผ่นต่อไป ควรเว้นแนวห่างอย่างน้อย 1-2 มิลลิเมตร ส�ำหรับการยาแนว - ปฏิบัติตามขั้นตอน 3-6 จนเต็มพื้นที่ ที่ต้องการปู กระเบื้อง ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการยาแนว


Safety Products พีวีซีเพื่อความปลอดภัย

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับสถานที่ที่ต้องใส่ใจ ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ นิยมใช้ในโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์-สุขภาพชั้นน�ำ สถานพักฟื้น ช่วยลดอันตรายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน วัสดุมีความแข็งแรงปลอดภัย ต้านทานการติดไฟและไม่ลามไฟ ยึดอายุการใช้งาน ลดความเสียหายจากที่จะเกิดกับโครงสร้าง ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซ่อมแซม คุ้มค่าในระยะยาว

รายละเอียดทางเทคนิค

• วัสดุพีวีซีที่ใช้ท�ำแผ่นปิดโครงอลูมิเนียมเป็นการพัฒนาพิเศษของ (P.V.C-u) ผลิตตามมาตรฐานของ AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

(ASTM D-1784-92) ซึ่งมีคุณสมบัติในความเหนียวและแข็ง สามารถทนต่อภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี • วัสดุพีวีซีจะต้านทานการติดไฟ และไม่ท�ำให้ไฟติด โดยการทดลองตามมาตรฐาน UNDERWRITERS LABORATORIES UL94 ระดับของ V-O ส�ำหรับต้านทานการติดไฟ ซึง่ เป็นวัสดุชนิดเดียวกับทีใ่ ช้ในครัวเรือนตามมาตรฐาน ASTM D-1308-87 ส�ำหรับส่วนประกอบเคมีเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM G21-80 • วัสดุ PVC ที่ใช้มีคุณภาพสูงเท่ามาตรฐานที่กล่าวมาทั้งหมด จะรับรองด้วย ISO 105-A02:87 และ SS 5 PART G3:92

BBG-200 Bumper Guard ขอบกันการกระแทก

ขนาดมาตรฐาน : ผิวหน้ากว้าง 200 มิลลิเมตร ความยาว 3 เมตร

BBG-200

ความลึก 30 มิลลิเมตร เส้นรับแรงกระแทกยืดหยุ่นพิเศษขนาด 10 มิลลิเมตร 2 เส้น

BBG-150 Bumper Guard ขอบกันการกระแทก

ขนาดมาตรฐาน : ผิวหน้ากว้าง 150 มิลลิเมตร ความยาว 3 เมตร ความลึก 30 มิลลิเมตร เส้นรับแรงกระแทกยืดหยุ่นพิเศษขนาด 10 มิลลิเมตร 1 เส้น

BBG-150

คุณสมบัติเด่น • โครงสร้างผลิตจากอลูมเิ นียมเกรดA รีดขึน้ รูปแบบเต็มเส้นยาวตลอด 3 เมตร ความหนา 2 มิลลิเมตร แข็งแรงทนทานปลอดสนิม สอดเส้นรับแรง กระแทกยืดหยุ่นชนิดพิเศษหนา 10 มิลลิเมตร • ฝาครอบกันการกระแทกผลิตจาก Vinyl รีดขึ้นรูปชนิดมีลายในตัว [Textures] ความหนาหน้าตัด 2 มิลลิเมตร เพิม่ ความมัน่ คงในการยึดเกาะ • ฝาปิดหัวท้ายและข้อต่อมุมนอก-มุมใน โดยหล่อในแม่พิมพ์ชนิดมีลาย ในตัว [Textures] และมีผิวลักษณะเดียวกันกับแผ่นฝาครอบกันการ กระแทก/ชุดข้อต่อไร้เหลี่ยมมุม

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


Bumper Rail Guard/ราวจับกันการกระแทก คุณสมบัติเด่น

BRG-160

• โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A รีดขึ้นรูปชิ้นเดียวทั้งชิ้น ความหนา 2 มิลลิเมตร แข็งแรงทนทานปลอดสนิม • ฝาครอบพีวีซี Vinyl พร้อม Textures เพิ่มความมั่นคงในการ ยึดเกาะพร้อมส�ำหรับทุกสถานการณ์ • พร้อมชุดข้อต่อมุมนอกมุมในและฝาปิดหัวท้ายที่เข้าชุดกัน

BRG-140

BRG-160

ผิวหน้ากว้าง 140 มิลลิเมตร ความยาว 3 เมตร ความลึก 70 มิลลิเมตร [รวมลูกถ้วย] ระยะห่างจากผนัง 80 มิลลิเมตร เส้นรับแรงกระแทกขนาด 10 มิลลิเมตร 1 เส้น

ผิวหน้ากว้าง 160 มิลลิเมตร ความยาว 3 เมตร ความลึก 85 มิลลิเมตร [รวมลูกถ้วย] ระยะห่างจากผนัง 80 มิลลิเมตร เส้นรับแรงกระแทกขนาด 10 มิลลิเมตร 1 เส้น เพิ่มส่วนมือจับเพื่อการจับที่มั่นคงยิ่งขึ้น

ขนาดมาตรฐาน

ขนาดมาตรฐาน

BRG-140

HRG-45

Hand Rail Guard/HRG-45 ราวจับกันการกระแทก ขนาดมาตรฐาน

ความกว้าง 45 มิลลิเมตร ความยาว 4 เมตร 4

คุณสมบัติเด่น • ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ พื้นผิวผลิตจาก Vinyl รีดขึ้นรูปชนิดมีลายในตัว [Textures] เพิ่มความมั่นคงใน การยึดเกาะให้ผิวสัมผัสมั่นคงกระชับมือ • ปลอดภัยเหนือระดับด้วยดีไซน์โค้งมน ไร้เหลี่ยมมุม อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆผลิตจากพสาสติก ABS หล่อขึ้นรูป แบบมีลายในตัว [Textures] แบบเดียวกับฝาครอบพีวีซี

Door Plate/KPP-200 แผ่นพีวีซีกันการกระแทกบานประตู ขนาดมาตรฐาน ผิวหน้ากว้าง 190 มิลลิเมตร ความยาว 3 เมตร ความหนาวัสดุ 1.8 มิลลิเมตร KPP-200

คุณสมบัติเด่น • ผลิตจากพีวีซีเกรด A รีดขึ้นรูปชนิดมีลายในตัว [Textures] • ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Wall Guard เพื่อความต่อเนื่อง สวยงามของพื้นที่และการปกป้องที่ครอบคลุมในบริเวณบานปิด- เปิดประตูหน้าต่าง,ฝาปิดเปิดของช่องเจาะ ให้ความกลมกลืน สวยงามและเป็นระเบียบ


Corner Bumber Guard/CBG-100 เส้นกันกระแทกแบบฉาก ขนาดมาตรฐาน

ความกว้าง 50, 75 มิลลิเมตร ความหนา 1.8 มิลลิเมตร ความยาว 3.6 เมตร

คุณสมบัติเด่น • • • •

ปกป้องมุมก�ำแพงจากการถูกชนกระแทกขีดข่วน ช่วยลดความเสียหายของผนัง, โครงสร้าง ผิวหน้าผลิตจากพีวีซีเกรด A เนื้อแน่นผิวเรียบสม�่ำเสมอ ตลอดเส้นแข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอง่าย ติดตั้งง่ายโดยอุปกรณ์ช่างทั่วไป CBG-100

Corner Guard/CG เส้นกันกระแทกมุมเสา, มุมผนัง คุณสมบัติเด่น

x

• อุปกรณ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นจุดสังเกตเพื่อเพิ่มความ ระมัดระวังในการสัญจร เช่น มุมเสา, มุมผนัง, บริเวณทางเข้าลิฟท์, อาคารจอดรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน • สามารถเลือกใช้โครงสร้างหลักได้ทั้งแบบพีวีซีส�ำหรับงานทั่วไปและ โครงสร้างอลูมิเนียมส�ำหรับบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือเกิดอุบัติเหตุบ่อย • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ดูแลรักษาในระยะยาว

Corner Guard เส้นกันกระแทกมุมเสา,มุมผนัง รุ่น

x

ขนาดมาตรฐาน

โครงสร้าง

ผิวหน้า

ความกว้าง [x]

ความยาว

พีวีซี อลูมิเนียม พีวีซี

พีวีซี/เรียบ พีวีซี/มีลาย พีวีซี/มีลาย พีวีซี/มีลาย

2.44 เมตร 3.6 เมตร 3.6 เมตร 3.6 เมตร

CG-25,50,75,100PT

-

พีวีซี/มีลาย

CGF-50PT [พับงอได้]

-

พีวีซี

25 มิลลิเมตร 50 มิลลิเมตร 50 มิลลิเมตร 75 มิลลิเมตร 25,50,75,100 มิลลิเมตร 50 มิลลิเมตร

CG-25 CG-50 CG-75

1.20 เมตร 1.20 เมตร

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


Expansion Joints/EJ เส้นกันการหดขยาย คุณสมบัติเด่น • ยืดหยุ่นรองรับแรงอัดจากการหด-ขยายตัวของพื้นและผนังคอนกรีต ลดการ แตกร้าวของพื้นและผนังจากอุณหภูมิจากอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง • ออกแบบให้ใช้สะดวก ง่ายดาย ประหยัดเวลาการท�ำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมดูแลรักษาลดเวลาการปรับแนวระนาบหรือแก้ไขชิ้นงาน

รุ่น EJ-10 EJT-10 EJL-10 EJL-25

EJL-10 EJ-30

พื้นทั่วไป พื้นทั่วไป พื้นทั่วไปที่มีด้านหนึ่งชนกับผนังหรือขอบพื้น พื้นที่มีความหนา 25 มิลลิเมตรขึ้นไปและมีด้าน หนึ่งชนกับผนังหรือขอบพื้น พื้นที่ทั่วไปมีความหนา 30 มิลลิเมตร ขึ้นไป

วิธีการติดตั้ง

EJL-25 EJT-10 EJ-10

EJ-30

ประเภทการใช้งาน

1. หาแนวระดับและระนาบที่ต้องการติดตั้ง 2. เทปูนที่ผสมแล้วเป็นแนวตามระดับที่ก�ำหนดไว้ 3. น�ำเส้นกันการหดขยายวางและกดทับลงไปตามแนวปูน 4. ปรับระดับและระนาบให้ได้ตามความหนาที่ต้องการ 5. รอจนปูนเซ็ตตัวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม

ส�ำหรับพื้นที่ทั่วไปในสภาพอุณหภูมิปกติ ควรติดตั้งเส้นกันการหดขยายทุกระยะ 2.5-3 เมตร(6-9 SQM.) ส�ำหรับพื้นที่กลางแจ้ง ควรติดตั้งเส้นกันการหดขยายทุกระยะ 2.5-3 เมตร (6-9 SQM.)

ขนาดความยาวมาตรฐาน 2.50, 3 เมตร

Corner Ruler/CR เซี้ยมมุมเสา

ออกแบบส� ำ หรั บ จั บ มุ ม เสาให้ มี ค วามคมชัด เจน สวยเรียบตรงแนว ช่วยปรับผิวหน้างานให้เรียบได้ระดับเดียวกันทั้งระนาบสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างสรรค์งานเข้ามุมเสาได้อย่างไม่มีที่ติ คุณสมบัติเด่น • • • •

ความยาวมาตรฐาน 2.50 เมตร

รุ่น CR-02 CR-04 CR-10 CRV-04 CRV-10

ขอบ เซี้ยมขอบมน เซี้ยมขอบมน เซี้ยมขอบมน เซี้ยมขอบเหลี่ยม เซี้ยมขอบเหลี่ยม

ส�ำหรับขอบปูนหนา 2 มิลลิเมตร 4-5 มิลลิเมตร 10-20 มิลลิเมตร 4-5 มิลลิเมตร 10-20 มิลลิเมตร

วัสดุมีให้เลือกทั้งเซี้ยมธรรมดาและแบบขอบโค้งมน สามารถเลือกใช้ตามความถนัดของช่างและประเภทของมุม ความหนา ในการฉาบ ช่วยให้การท�ำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถติดตั้งได้ง่าย ลดปัญหาการแก้ไขงานตอนเก็บงาน ให้ชิ้นงานสวยเรียบในระยะเวลาการท�ำงานจ�ำนวนช่างและงบประมาณ

วิธีการติดตั้ง

1. หาแนวระดับที่ต้องการฉาบโดยการขึงเชือกหรือเอ็น 2. รดน�ำ้ บริเวณทีต่ อ้ งการจับเซีย้ มแล้วป้ายปูนเค็มตามแนวสัน 3. แล้วกดเซี้ยมโดยปรับให้สันของเซี้ยมแนบกับระดับที่ขึงไว้ 4. ป้ายปูนตามแนวฐานของเซี้ยม 5. เมื่อปูนแห้งและเซี้ยมยึดติดแน่นแล้วจึงท�ำการฉาบต่อไป


Plaster Work Trims พีวีซีส�ำหรับงานปูน

TERRAZO STRIP/ TS เส้นแบ่งพื้นหินขัด

TS-05

คุณสมบัติเด่น

• ผลิตจากพีวีซีเกรด A เหนือกว่าด้านความเหนียวยืดหยุ่น • ทนทานไม่แตกหักบิดงอ ทนต่อสารเคมีที่ใช้ตามบ้านทั่วไป • สร้างความกลมกลืนต่อเนื่องตลอดแนวพื้น • ออกแบบขายึดรูปลิ่มพร้อมร่องหยักยึดเกาะกินเนื้อปูนลึก

รุ่น

ความกว้าง

ความลึก

TS-05 TS-06 TS-10

5 มิลลิเมตร 6 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร

12 มิลลิเมตร 12 มิลลิเมตร 15 มิลลิเมตร

TS-06

TS-10

วิธีการติดตั้ง 1.] เทเนื้อปูนที่ผสมวัสดุปูพื้นตามแนวที่ก�ำหนด 2.] วางเส้นแบ่งพื้นหินขัดลงไปบนชิ้นงานกดให้ แน่นและปรับระดับให้พอดีกับหน้างาน 3.] เว้นระยะเวลาให้ปูนเช็ตตัว 24 ชั่วโมง 4.] ท�ำการขัดแต่งผิวหน้าตามต้องการ

ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร

Groove Joint/GJ

GJ-06

GJ-20

รางเซาะร่องพีวีซี

คุณสมบัติเด่น

• ช่วยลดความแข็งกระด้างของงานปูน สร้างลวดลายและความน่าสนใจยิง่ ขึน้ • ความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถรับน�้ำหนักของปูนที่ฉาบขณะปูนเปียกได้ • ช่วยลดการแตกร้าวของพื้นและผนังจากการหด-ขยายตัวตามธรรมชาติ ของงานปูนจากอุณหภูมแิ ละสภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา • ช่วยระบายน�้ำฝนลดการไหลซึมลงสู่ผนังด้านในซึ่งเป็นอันตรายกับ โครงสร้างหลัก • ออกแบบความกว้างและความลึกของวัสดุตามความถนัดของช่างและ ประเภทของผนัง และความหนาในการฉาบ

รุ่น GJ-06 GJ-10 GJ-15 GJ-20 GJ-25 GJ-30

ความกว้าง

ขอบสูง

6 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร 15 มิลลิเมตร 20 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตร 30 มิลลิเมตร

6 มิลลิเมตร 7 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร 15 มิลลิเมตร 15 มิลลิเมตร 13 มิลลิเมตร

ขนาดความยาวมาตรฐาน 2 เมตร

GJ-10

GJ-15

วิธีการติดตั้ง

GJ-25

GJ-30

1. หาแนวระดับและระนาบที่ต้องการติดตั้งรางเซาะร่อง 2. ป้ายปูนที่ผสมแล้วเป็นแนวตามระดับที่ก�ำหนดไว้ 3. น�ำรางเซาะร่องกดทับลงไปตามแนวปูน 4. ปรับระดับและระนาบให้ได้ตามความหนาที่ต้องการฉาบ 5. รอจนปูนที่ยึดรางเซาะร่องแห้ง จึงฉาบปิดพื้นผิว


Garden&Decor พีวีซีส�ำหรับงานสวนและเฟอร์นิเจอร์สนาม

ผลิตภัณฑ์พีวีซีตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์สนาม อาทิ รั้ว ซุ้ม ระแนง เฟอร์นิเจอร์พีวีซี ตอบโจทย์ความต้องการผูใ้ ช้คนไทยหัวใจรักษ์ธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัตแิ ละสีสนั สวยงามทีเ่ หนือ กว่าทัง้ ด้านความทนทาน แข็งแรงและเป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลาก หลายตามวัตถุประสงค์การใช้งานและขนาดพืน้ ทีไ่ ด้อย่างลงตัว...


KAISER Door System ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและความแข็งแรงทนทานตลอดการใช้งาน ทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ วัสดุเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงรบกวน หมดปัญหาเรื่องปลวก ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมวงกบประตูที่เข้าชุดกันทั้งสีและดีไซน์

ประตู uPVC Kaiser Door System บานประตูมีส่วนผสมของสาร UV Stabilizer สารต่อต้าน รังสีอัตราไวโอเลต สะท้อนความร้อน เสริมแนวแกน Joint Strip PVC เสริมความแข็งแกร่งของ โครงสร้างหลักและเสริมด้วยแกนเหล็กยึดตลอดบาน 4 จุด ทนทานต่อสารเคมีในครัวเรือนและไอเค็มจากทะเล การ กัดกร่อนจากฝนกรด มีส่วนผสมของคลอไรด์ เป็นสารที่ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ ระบบโครงสร้างแบบ PVC Packing Strip เสริมเหล็กไว้ ภายในโครงวงกบเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานยิ่งขึ้น แกนพีวีซีเสริมความแข็งแรง PVC Joint Strip

ขนาดมาตรฐานบานประตู

60x180/60x200 70x180/70/200 80x180/80x200 92x180/92x200 พร้อมวงกบประตูที่เข้าชุดกัน

PVC Packing Strip

แกนเหล็กเสริมความแข็งแรง

ภาพจำ�ลองโครงสร้างและ ส่วนประกอบประตูไกเซอร์

ขอบบานพีวีซี/Edge Profiles

ชิ้นงานพีวีซี/Panel Profiles

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


Draft Excluder เส้นกันแมลงอเนกประสงค์ คุณสมบัติเด่น

• ใช้ปิดช่องว่างรอยต่อระหว่างประตู หน้าต่าง • ช่วยป้องกันแมลงเล็ดลอดเข้ามารบกวนในห้อง • ป้องกันฝุ่น-แมลง เสียงรบกวน • ช่วยป้องกันความเย็นไหลออกความร้อนไหลเข้า ช่วยประหยัดค่า ไฟฟ้าจากการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ • ติดตั้งง่ายด้วยเทปกาวในตัวหรือยึดด้วยน๊อต • พร้อมแถบปิดด้านบนสวยงาม กลมกลืนทุกมุมมอง ความยาวมาตรฐาน 80, 90, 100 เซนติเมตร สี : ครีม เทาอ่อน น�้ำตาลแก่ น�้ำตาลลายไม้

Silicone Seal แถบซิลิโคนติดวงกบประตูหน้าต่าง คุณสมบัติเด่น

• ผลิตจาก Silicone คุณภาพสูง มีแถบกาวในตัวติดตั้งง่าย • ทนทานใช้ติดวงกบประตูหน้าต่างได้ทั่วไป • ช่วยลดเสียงรบกวน ป้องกันความร้อนแสง UV ป้องกันมดแมลงรบกวน • ป้องกันความร้อนและรักษาอุณหภูมใิ นห้องทีใ่ ช้เครือ่ งปรับอากาศ • ผลิตในประเทศสวีเดน ความยาวมาตรฐาน : 5 เมตร (2x2.5 เมตร) ระยะปิด : 1-9 มิลลิเมตร สี : ขาว, น�้ำตาลอ่อน

วิธีติดตั้ง 1.ท�ำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง 2. ฉีกผลิตภัณฑ์แยกออกเป็น 2 เส้น ตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการใช้ 3. ลอกแถบสติ๊กเกอร์ด้านหลังออก 4. ทาบแถบป้องกันติดลงให้ตลอดวงกบประตู หน้าต่าง กดให้แน่นเพื่อรีดไล่ ฟองอากาศแล้วทดลองเปิด-ปิดบานประตูว่าแถบป้องกันสนิทหรือไม่

EMAC : HYGIENIC MINIBALL VALVE นิมิบอลล์ วาล์ว ช่วยให้คุณจัดการกับทุกปัญหาเรื่องระบบน�้ำได้อย่างสะดวก ง่ายดาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องปิดระบบน�้ำทั้งระบบ มอบ ความปลอดภัยและคุณประโยชน์ที่คุ้มค่าเกินราคา ให้คุณสามารถ ควบคุมความแรงของน�้ำได้เฉพาะจุดที่ต้องการ

คุณสมบัติเด่น • ใช้งานง่ายด้วยการหมุนรอบเดียว หัวก๊อกพีวีซีผิวสัมผัสกระชับมือ เกลียวแน่นมั่นคงเปิด-ปิดได้ดั่งใจ ด้วยระบบวาลว์พีวีซีทรงกลม [ball valve] เชื่อมต่อส่วนประกอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผลึกทุก รอยต่อแนบสนิทเป็นชิ้นเดียว • ทนต่อแรงดันน�้ำได้ถึง 150 psi สามารถใช้ได้กับปั้มน�้ำตามที่พัก อาศัยทั่วไปได้อย่างไร้ปัญหา ขนาดมาตรฐาน 4 หุน [1/2 นิ้ว], [FF/MF/MM]


Life Style Products พีวีซีส�ำหรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทางเลือกใหม่จากหลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่คัดสรรมาเพื่อ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย ใส่ใจในสุขภาพความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

Shower Mat แผ่นกันลื่นพีวีซี คุณสมบัติเด่น

• ช่วยลดอุบัติเหตุจากปัญหาพื้นลื่นในบริเวณต่างๆเช่น ทางเดิน ลานซักล้าง • ผิวหน้ายืดหยุ่นเพียงพอให้สัมผัสสบายเท้า ไม่อ่อนหรือแข็งเกินไปรับน�้ำหนัก ได้ดีพร้อมเพิ่มแถบร่องตลอดแนวเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้มั่นคง • ติดตัง้ ได้อย่างมัน่ คงทุกสถานที่ สวยงามเข้าได้กบั ทุกการตกแต่งและออกแบบ • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน สามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไปใช้ในบริเวณ ที่ต้องการได้ตลอดเวลา

แผ่นกันลื่นแอลลิส รุ่น SMC

สีของแผ่นกันลื่น

รุ่น Classic สี : ขาว ครีม เทา น�้ำเงิน เขียวอ่อน เขียวสด ส้มอ่อน เลือดหมู เขียวทะเล ทรายทอง รุ่น Crystal สี : ม่วงลาเวนเดอร์ ส้มออเร้นท์ เขียวแอปเปิ้ล เหลืองเลมอน ทรายทอง เลือดหมู ด�ำ ขาว เทา เขียวสด ครีม ส้มอ่อน

ขนาดของแผ่นกันลื่น ขนาด 60x300 cm, 60x45 cm, 60x75 cm, 55x55 cm

แผ่นกันลื่นแอลลิส รุ่น SM

Seal Profile แถบ EDPM ติดวงกบประตูหน้าต่าง คุณสมบัติเด่น

• ผลิตจากโฟมพีวีซีสังเคาระห์[EDPM]คุณภาพสูง มีแถบกาวในตัวติดตั้งง่าย • ใช้ติดวงกบประตู หน้าต่างได้ทั่วไป • ส�ำหรับป้องกันมดแมลงต่างๆเข้าในอาคารบ้านเรือน • ช่วยลดเสียงรบกวน ป้องกันแสง UV และน�้ำฝนเข้าในอาคาร • ป้องกันและรักษาความเย็นจากเครื่องปรับอากาศออกสู่ภายนอก • ผ่านการทดสอบการรับการกระแทกกว่า 10,000 ครั้ง • ผลิตในประเทศสวีเดน ความยาวมาตรฐาน : 5 เมตร (2x2.5 เมตร) ระยะปิด : ตั้งแต่ 1-9 มิลลิเมตร[ตามรุ่น] สี : ขาว, น�้ำตาลอ่อน, เทา

วิธีติดตั้ง 1. ท�ำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง 2. ฉีกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 เส้น ตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการใช้ 3. ลอกแถบสติ๊กเกอร์ด้านหลังออก ทาบติดลงในบริเวณที่ต้องการ กดให้แน่น

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


Colors : สีดำ� [K] สีเทาอ่อน[SH] สีเขียว[EG]

ภาพตัดขวางผลิตภัณฑ์ หน่วย : มิลลิเมตร

Colors : สีขาว[SW] สีเบจ[UB] สีเน�ำ้ ตาลเข้ม[SB]

ภาพตัดขวางผลิตภัณฑ์ หน่วย : มิลลิเมตร

Colors : สีเทา[H] สีนำ�้ ตาลเข้ม[SB]

ภาพตัดขวางผลิตภัณฑ์ หน่วย : มิลลิเมตร

PHITPHISARNGROUP PRODUCTS GUIDE


Ppscatalogue2014  

DEMO cut1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you