Page 1

PPS Phitphisarngroup An Exhibitions and Roadshow

10 september 2011 Queen Sirikit National Convention Center


Concepts คือ นวัตกรรมวัสดุสู่อนาน คต โจทย์หลักที่ได้จากบุญถาวร ขึ้นมาเป็ Theme จะมีสเน้ีเขีนยว O EC Y DL IEN FR C PV ด 20% โดย เราเลยวางแนวคิ ้ แทรกการนำ�เสนอสินค้า%หลเป็ักนสินค้าที่กำ�ลัง ของต้นไม้ ท้องฟ้า ดอกไม 50 น วามคุ้มค่า ทนทา คุณสมบัติของพีวซีในด้านคYO GUTTERS อีก 30% เป็นที่ว่างบนพรมสี TO เปิดตัวคือ รางน้ำ�ฝน ซิวๆไม่แน่นมาก อยากให้เหมือนนั่งคุยกันในสวน เขียวให้บรรยากาศในบูธ ัดสวนแนวตั่งมาช่วยเพราะพื้นที่ไม่พอสำ�หรับสวน สบายๆ โดยนำ�เอาการจ แนวราบล่ะ..


ภาพรวมและบูธกลมถังเบียร์หุ้มสติกเกอร์ใหม่/ดอกกุหลาบชมพูจัดเอง /Knowage ใช้กระดาษน้ำ�ตาลเน้อารมณ์รักษ์สิงแวดล้อม/มีหนังการติด ตั้งรางน้ำ�ฝนฉบับตัดต่อเองให้ดูด้วย


Theme สวนแนวตั้ง ฉากหลังใช้หญ้าเทียมปู ส่วนต้นไม้เป็นต้นจริงไปตัดเอง กะมือแต่ดูดีททีเดียวกับกระถางพีวีซีรีไซเคิล/เราเอาสินค้ามาวางจัดจังหวะให้ ไม่หนักมาก ที่ด้านหน้ามีชุดเฟอร์สนามโดย pank_55 ไว้เจรจาธุรกิจด้วย...


อีกฝั่งเราจัดหนักให้รางน�้ำฝน TOYO GUTTERS เด่นๆเน้นๆ เปิดโล่งให้ลูกค้าเดินมาดูได้ง่ายๆถึง 2 ด้าน เรียกว่ายินดีน�ำเสนออย่าง ออกนอกหน้า...


ภาพรวมดูโล่งและเข้าถึงง่ายและสามารถดูได้แบบใกล้ๆเนื้อๆ ไม่หมกเม็ดอะไรเลย น�้ำหนักสีให้สีเขียวกับฟ้าเน้นอารมณ์ ธรรมชาติหลังฝนตก/ก็ขายรางน�้ำฝนนินา..ต้องมีหยด น�้ำด้วย เลยมีต้นหญ้าเปียกน�้ำให้เข้ากับอารมร์และการใช้ งานของสินค้าล่ะ..


Behind the scene

Making Booths team : production : PPS phitphisarngroup Concepts by PPS Graphic Team/piak_55,tar Kawin,flyingbird Concepts Design by flyingbird materail Concepts by PPS Graphic Team technician : เอียจ๋ง/พี่ป๊อก ทำ�ไปบ่นไปเฮฮาปาร์ตี้ craftsman&setup : อาจารย์/ไอ้คณ ุ เป้/ลุงพร/เพชรตี/้ ไอ้คณ ุ ก็อต ทำ�ไปถามไป Thank : คุณซ้อพร เอื้อเฟื้อดอกไม้ดินญี่ปุ่นประดับกระถางต้นไม้สวยมากๆเลย เอียย้งสำ�หรับไอเดียกระถางต้นไม้พีวีซี, ร้าน 7-11 สาขาศูนย์ฯให้เชื่อไส้กรอกซีสไบท์ และขอบคุณแผนกขนส่ง แผนกmarketing และแผนกที่ไม่ได้เอ่ยชื่อสำ�หรับการประสาน งานให้งานสำ�เร็จไปได้ด้วยดีครับ ^_^

PPS-IAM  

งานออกบูธในงาน บุญถาวร IAM วันที่ 10 กันยายน 2554 ห้องเพนนารี่ ฮอล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขนาดบูธ 3x6 เมตร

PPS-IAM  

งานออกบูธในงาน บุญถาวร IAM วันที่ 10 กันยายน 2554 ห้องเพนนารี่ ฮอล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขนาดบูธ 3x6 เมตร

Advertisement