Page 1

Poznań, dn. 24.01.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.01.2013

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z o.o.

Magdalena Flojdianowska

Stary Rynek 100

ul. Piernikowa 10

61-773 Poznań

61-024 Poznań

NIP:778-14-35-103

NIP: 1111-11-11-112

Usługa: Tłumaczenie pisemne zestawu plików POL -> GER Liczba słów w tekstach źródłowych: 136 995 Stawka: 0,025 EUR/słowo (tekstu źródłowego) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3424,88 EUR 2. Kwota uzysku: 1712,44 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1712,44 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 308 EUR 5. Kwota do wypłaty: 3116,88 EUR (słownie: trzy tysiące sto szesnaście euro i osiemdziesiąt osiem centów) Sposób zapłaty: przelew Rachunek bankowy: 45 1000 1454 0000 4545 4545 4545 BZ WBK

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

[Nauka wystawiania dokumentów księgowych]

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło wystawiony na podstawie wzoru znalezionego w internecie.