Page 1

antidotum

żmija

antidotum /antidotum/ (=pl ‑ta, gen pl ‑tów; neutral) (noun) 1 MED środek przeciwdziałający truciźnie; odtrutka Gegengift neutral: antidotum na ukąszenie węża Gegengift für einen Schlangenbiss; 2 środek zaradczy, lekarstwo na coś nieporządanego lub szkodliwego Gegenmittel neutral gegen etw.: antidotum

na smutki Gegenmittel gegen Sorgen gad /gat/ (=gen ‑a, pl ‑y; masculine) (noun) 1 ZOOL zwierzę o skórze pokrytej łuskami, jajorodne, oddychające płucami Reptil neutral: Krokodyl różańcowy jest największym gadem na świecie. Das Leistenkrokodil ist das größte Reptil der Welt.; 2 pej podły człowiek Schlange feminine: Ty podły gadzie!

Du gemeine Schlange! gniazdo /gɲazdo/ (=gen ‑da, pl ‑da; neutral) (noun) 1 schronienie, siedlisko zwierzęcia Nest neutral: W gnieździe mojej agamy brodatej pojawiło się 20 jaj. Im Nest meiner Bartagame erschienen 20 Eier.; 2 ośrodek ugrupowania lub ruchu, jakiejś idei, poglądów, obyczajów Nest neutral, Brutstätte feminine:

gniazdo przestępczości eine Brutstätte des Verbrechens jadowity /jadovitɨ/ (adjective) 1 wydzielający jad (zwierzę, roślina) giftig: Tajpan pustynny jest jednym z najbardziej jadowitych węży. Der Inlandtaipan ist eine der giftigsten Schlangen.; 2 złośliwy (osoba, słowa) giftig, boshaft: Twoje jadowite słowa bardzo mnie zabolały. Deine boshafte Worte haben mir sehr

wehgetan. krzyżak /kʃɨʒak/ (=gen ‑a, pl ‑i/-cy; masculine) (noun) 1 ZOOL pająk Kreuzspinne feminine: Swoją nazwę

krzyżaki zawdzięczają charakterystycznemu krzyżowi na odwłoku. Ihren Namen haben Kreuzspinnen von dem charakteristischen Kreuz auf dem Hinterleib.; 2 HIST Krzyżak - członek Zakonu Krzyżackiego Ordensritter masculine: W roku 1410 Krzyżacy ponieśli klęskę w Bitwie pod Grunwaldem. 1410 haben die Ordensritter eine Niederlage in der Schlacht bei Tannenberg erlittten.; 3 TECH śrubokręt o końcówce w kształcie krzyża (krzyżowy) Kreuzschlitzschraubenzieher masculine linieć /liɲetɕ/ (=‑eje; perf wy‑) (verb intransitive) 1 zrzucanie zewnętrznej powłoki ciała u stawonogów i gadów sich häuten: Młode węże zbożowe linieją najczęściej co 4-5 tygodni. Junge Kornnattern häuten sich meistens alle 4-5 Wochen.; 2 zrzucanie sierści u ssaków sich haaren: Linienie psa może być uciążliwe dla

jego właściciela. Das Haaren eines Hundes kann für seinen Besitzer lästig sein. nora /nora/ (=gen ‑ry, pl ‑ry; feminine) (noun) 1 schronienie, kryjówka zwierzęcia Höhle feminine, Bau masculine: Jaszczurka zaszyła się w norze. Die Eidechse hat sich in einer Höhle verkrochen.; 2 pej brudne, obskurne pomieszczenie Loch neutral: Stara pijaczka mieszkała w obskurnej norze. Die alte Säuferin wohnte in einem obskuren Loch.; 3 Nora - zdrobnienie żeńskiego imienia Eleonora Nora, Norah, Eleonora, Eleonore przepoczwarzać się /pʃepotʃfaʒatɕ ɕe/ (=‑rza się) (verb transitive) 1 ZOOL o larwach owadów: przeobrazić się w poczwarkę sich verpuppen: Larwa przepoczwarzyła się po 2 miesiącach. Die Larve hat sich nach 2 Monaten verpuppt.; 2 zmienić się sich verwandeln: Język żyje, przepoczwarza się, ewoluuje. Die Sprache

lebt, verwandelt sich, evolviert. zimnokrwisty /ʑimnokrfistɨ/ (adjective) 1 ZOOL o zwierzęciu: zmiennocieplny kaltblütig: Temperatura

otoczenia wpływa na długość życia zwierząt zimnokrwistych. Umgebungstemperatur beeinflusst die Lebenslänge der kaltblütigen Tiere.; 2 pozbawiony skrupułow, okrutny skrupellos, brutal: Zimnokrwisty morderca nie odczuwał wyrzutów sumienia. Der kaltblütige Mörder hatte keine Gewissensbisse. żmija /ʒmija/ (=gen ‑ii, pl ‑je; feminine) (noun) 1 jadowity wąż Viper feminine, Otter feminine: Ukąszenie

żmii zygzakowatej jest niebezpieczne z zasadzie tylko dla dzieci i ludzi starszych. Ein Biss der Kreuzotter ist in der Regel nur für Kinder und alte Menschen gefährlich.; 2 pej podstępny, przebiegły człowiek Schlange feminine: wyhodować żmiję na własnej piersi eine Natter/Schlange am Busen nähren

Słownik polsko-niemiecki Terrarystyka  

Słownik polsko-niemiecki o tematyce terrarystycznej zawiera 10 haseł. W pierwszej kolejności podane zostały, w przeciwieństwie do ogólnych s...