Page 1

1


2


Project Campagne Procesboek Floris de Vries / Francis terpstra

3


4


Inhoud

1. Promotie 6 De campagne 6 Waar willen wij promoten? 7 2.

Producten (en doelstellingen)

8

Logo 9 Huisstijl 9 Pay-off 9 Visitekaartje 9 Briefpapier/envelop 11 Poster 13 Banner 14 Uniek product: goodiebag 15 3. Website 16 4. Social media 18 5. Reflecties / slot 20

5


Promotie

Om te beginnen gaan we het hebben over de promotie in het algemeen. Wat gaan wij doen ter promotie, waar gaan we dat doen, waarom gaan we dat doen? We zullen een algemeen beeld van onze campagne proberen te geven, en uitleggen waarom wij bepaalde keuzes gemaakt hebben. Allereerst een opsomming van de dingen die wij gemaakt hebben:

• Een nieuw logo voor de opleiding

• Een geheel vernieuwde huisstijl, met o.a. briefpapier, visitekaartjes en envelop

• Een website, als design en als werkende HTML/CSS website

• Een pay-off

• Een poster

• Een banner

• Een Facebook- en Twitter design

• Een goodiebag als uniek product voor onze campagne

De campagne De twee dingen die wij het belangrijkst vinden in onze campagne zijn: Meer aandacht vestigen op de opleidingen, en een beter beeld geven van de opleidingen. Het vestigen van aandacht zorgt ervoor dat de afdeling Media Games & IT meer zal opvallen, en het geven van een beter beeld van de zorgt ervoor dat mensen beter weten wat de opleidingen precies inhouden. Dit is volgens ons belangrijk om meer cursisten te trekken. Wij willen dit bereiken door het gebruiken van onze ‘producten’. Dit houdt in, dingen als een nieuwe huisstijl, een website, social media en andere uitingen.

6


Waar willen wij promoten? Wij hebben drie methodes uitgekozen om meer aandacht op de opleidingen te vestigen, namelijk:

• Informatie geven op het middelbaar onderwijs • Open dagen van het Friesland College zelf • Via het internet (de website + social media)

Wij denken dat dit goed uitvoerbare methodes zijn die naast het vestigen van aandacht ook voor een beter beeld van de opleidingen zullen zorgen. Als eerste is er het informatie geven op het middelbaar onderwijs. Dit idee houdt in dat er bij scholen wordt langsgegaan om hier informatie over Media Games & IT te geven. Dit kan enkel door media-uitingen zoals folders of flyers, maar nog is wanneer er bijvoorbeeld presentaties over de opleidingen gehouden zouden worden. Op deze manier bereik je een gegarandeerd aantal mensen, in tegenstelling tot enkel flyers of folders. Daarnaast geeft een presentatie ook duidelijkere informatie en hebben de leerlingen daardoor een beter beeld van de opleidingen. Als tweede noemden wij de open dagen op het Friesland College zelf. Dit wordt al gedaan, maar dit kan volgens ons veel beter. Net als bij de middelbare scholen hebben wij het idee om tijdens de open dagen presentaties te laten plaatsvinden, in plaats van slechts rondkijken op de afdeling, zoals dat tot nu toe vaak gebeurt. Ook lijkt het ons een leuk idee om naast presentaties ook workshops te laten plaatsvinden. Zo krijgen de bezoekers een kort voorproefje van wat er allemaal op de opleiding gebeurt. Als laatste vinden we het ook een goed idee om de afdeling beter ‘aan te kleden’, dat wil zeggen een goede intergratie van de huisstijl binnen de afdeling, voor een betere uitstraling. De derde en laatste methode die wij willen gebruiken, is het gebruik van de website en social media. Dit zijn erg belangrijke factoren van onze campagne, gezien internet en social media extreem veel gebruikt wordt tegenwoordig. Daarom verwachten wij hier veel mensen mee te bereiken. Wat daarom wel van belang is, is dat er goede en duidelijke informatie verstrekt wordt, op zowel de website als bij de social media. Er moet een goed beeld worden gegeven van de opleidigen, maar wat misschien nog belangrijker is, het moet mogelijke cursisten trekken.

7


Producten

In dit hoofdstuk beschrijven wij de producten, of misschien beter gezegd, de middelen die wij in onze campagne gaan gebruiken.

Logo Het logo dat we gemaakt hebben voor onze campagne bestaat uit een beeldmerk en een woordmerk. Het beeldmerk is een verzameling van icoontjes die te maken hebben met de opleidngen, gevormd tot een vorm die doet denken aan een tekstballon. Het is volgens ons een geslaagd logo, omdat het goed toepasbaar is en duidelijk aansluit bij Media Games & IT. De icoontjes die het beeldmerk vormen maken duidelijk waar het over gaat. De standaardkleuren die we voor het logo gekozen hebben, zijn paars, wit, of zwart. Het logo is echter gemakkelijk van kleur te veranderen, en daarom op alle achtergronden te gebruiken. Ook zijn het beeldmerk en woordmerk makkelijk van elkaar te scheiden, wat meer opties biedt binnen de huisstijl.

8


Huisstijl Bij het logo hoort natuurlijk een passende (huis)stijl. Om te beginnen hebben wij voor paarse tinten gekozen, omdat dit aansluit bij het Friesland College, gezien dit de kleurstelling van het logo van het Friesland College is. In onze huisstijl hebben we een gradient gebruikt waarin de kleuren paars, roze, wit en blauw in elkaar overlopen. Deze gradient, in combinatie met het logo, vinden wij voor een modern en professioneel uiterlijk zorgen, iets wat wij graag wilden.

Pay-off Ook hebben wij een pay-off (slogan) bedacht voor Media Games & IT. Deze pay-off luidt als volgt:

Leer creĂŤren! Dit vonden wij een pakkende en toepasselijke pay-off, omdat hij wat over de opleidingen zegt en niet te lang is.

Visitekaartje EĂŠn van de uitingen binnen een huisstijl is het visitekaartje. Ook wij hebben deze in one huissstijl toegepast. We wilden een dubbelzijdig visitekaartje dat bijvoorbeeld door leraren gebruikt kan worden. Het visitekaartje dat wij gemaakt hebben bevat op de voorkant contactgegevens, en op de achterkant het logo van Media Games & IT. Zoals in al onze uitingen hebben we ook de gradient terug laten komen in het visitekaartje. Een voorbeeld van ons visitekaartje staat op de volgende bladzijde.

9


10


Briefpapier en envelop Ook het briefpapier en de envelop zijn onderdeel van de huisstijl. Net als het visitekaartje bevatten ze het logo en de gradient.

11


12


Poster Nog een onderdeel van onze campagne is de poster. Dit leek ons een goed middel om te gebruiken, omdat het op veel plekken gebruikt kan worden, en door veel mensen wordt gezien. De poster die wij hebben gemaakt is voor een open dag. Deze zou bijvoorbeeld in het Friesland College zelf, in steden of dorpen, of in andere scholen geplaatst kunnen worden.

13


Banner De banner die wij gemaakt hebben is voor gebruik binnen de school. We wilden graag een vernieuwende en opvallende banner neerzetten, die aansluit bij de stijl die we gecreĂŤrd hebben. Het resultaat is een simpele maar stijlvolle banner. Duidelijk, met niet teveel informatie.

14


Uniek product: Goodiebag Voor deze campagne moesten wij ook een uniek product bedenken. Dit moest een product zijn wat onze campagne onderscheidt. Wij hebben ervoor gekozen om een goodiebag te maken. Dit is een tasje met hierin een aantal voorwerpen, zoals een flyer, een pen, een usb-stick, en stickers. Dit tasje kan meegegeven worden aan mensen, bijvoorbeeld op een open dag of na een presentatie op een andere school. We hebben voor een luxe, stevige tas gekozen, omdat dit er beter uitziet dat een gewone plastic tas, en mensen hem minder snel weggooien. Het hergebruiken van deze tas zorgt uiteindelijk weer voor meer naamsbekendheid.

15


Website

16


17


Social media

Social media is een ander belangrijk onderdeel van onze campagne. Zoals we al zeiden is dit omdat social media enorm populair is en daarom veel gebruikt wordt, vooral door jongeren. Omdat jongeren onze doelgroep vormgen, hebben we ervoor gekozen om twee social-mediaplatformen een rol te laten spelen, namelijk Facebook en Twitter. Dit zijn verreweg de meest populaire websites binnen de social media. Zoals in elk onderdeel van onze campagne hebben we uiteraard de logo en het huisstijl terug laten komen in de twee social-media-platformen. We willen de websites voornamelijk gebruiken voor dingen als updates (wat is er gaande), foto’s, video’s, en evenementen, maar bovenal het zorgen voor naamsbekendheid.

18


Facebook Facebook (abeelding links) is een erg uitgebreid platform met veel mogelijkheden. De pagina is door een Facebook-gebruiker te ‘liken’, waardoor deze persoon alle updates van die pagina volgt. Zo krijgt de gebruiker alle foto’s, video’s, updates, en evenementen door die op de pagina geplaatst worden. Evenementen zijn bijvoorbeeld handig voor het vestigen van de aandacht op een open dag, en foto’s en video’s zijn handig om bijvoorbeeld werk van cursisten te tonen.

Twitter Twitter is een stuk minder uitgebreid, maar in die ‘simplicity’ ligt wel de kracht van de website. De berichten die je als gebruiker plaatst zijn maximaal 140 tekens lang, en dus niet zo lang. Mensen kunnen de Twitter-account volgen om alle updates bij te houden. Naast berichten kunnen ook foto’s en locaties verspreidt worden. Net als Facebook willen wij deze site gebruiken voor het creëren van naamsbekendheid, en voor het verspreiden van media.

19


Reflectie

Floris Persoonlijk ben ik tevreden met het eindresultaat, maar ik ben wel van mening dat deze periode beter had kunnen gaan. We begonnen goed, maar al snel nam ons werktempo iets af en liepen we een beetje achter. Dit hebben we een aantal keer weer rechtgezet door wat in te halen, maar toch was het beter geweest om vanaf het begin constant op schema te blijven liggen. Daarnaast kwam het vaak voor dat Francis ziek was, en daardoor afwezig. Dit is natuulijk niemand te verwijten, maar het zorgt wel voor de nodige vertraging. De samenwerking tussen ons verliep in principe goed, bijvoorbeeld omdat we samen een planning gemaakt hebben en er een duidelijke taakverdeling was. We hebben weinig tot geen meningsverschillen gehad en zijn, naast wat tijdsnood, tegen weinig problemen aangelopen. Toch had volgens mij de samenwerking wel wat beter gekund, maar dit vooral op het gebied van communicatie. We wisten wat we moesten doen en voerden onze taken uit, maar meer overleg was waarschijnlijk beter geweest, omdat ook dit een leerproces is. Al met al kan ik zeggen dat deze periode niet mijn beste is geweest, maar dat ik zeker een aantal dingen heb meegekregen waar ik de volgende keer op moet letten, en waar ik dus van geleerd heb.

20


Francis MGI heeft een nieuw gezicht nodig en wij als media vormgevers kregen die opdracht. De bedoeling was dat je een niet alleen de huisstijl ging aanpassen maar een complete campagne ging opzetten. Je moest de campagne opzetten in tweetallen. Voor de campagne moest dus een nieuwe huisstijl komen maar ook een nieuwe website en een USP (unique selling point). De nieuwe huisstijl moest op bijvoorbeeld banners, posters, flyers, en visitekaartjes te komen te staan. Ik ging voornamelijk over de website en daar had ik toch enigszins problemen mee. Ik had niet snel een goed design neergezet en daardoor verschoof alles kwa tijdsplanning heel erg. Het bouwen van de website ging me gelukkig wel wat gemakkelijkelijker af. Al met al vond ik het niet een hele slechte periode. Helaas werd ik halverwege de periode ziek en vond ik het moeilijk om veel te doen aangezien dat langer als een uur achter een scherm mij niet lukte.

21


22

Opbrengstdocument Campagne  

Floris de Vries / Francis Terpstra

Opbrengstdocument Campagne  

Floris de Vries / Francis Terpstra

Advertisement