Pelargonium SE

Page 1

2019

Pelargoner

Innovation baserad pĂĽ erfarenhet


Vår svenska säljkår REPRESENTANTER I SVERIGE Peter Lindberg

Magnus Nilsson

Mobil +46 (0) 709 499 433

Mobil +46 (0) 706 469 446

peter.lindberg@syngenta.com

magnus.nilsson@syngenta.com

Thorbjörn Persson

Nicklas Eklund

Mobil: +46 (0) 768 921 231

Mobil +46 (0) 734 437 337

thorbjorn.persson@syngenta.com

nicklas.eklund@syngenta.com

SÄLJANSVARIG I NORDEN Klaus Thingholm

Mobil +45 408 213 33 klaus.thingholm@syngenta.com


Innovation baserad på erfarenhet Syngentas pelargoner har sitt ursprung från Gerhard Fischers förädling, som grundade

Pelargonien Fischer 1959. Fischer var en pionjär inom växthygien genom att införa väx-

tskyddsåtgärder i pelargonförädlingen samt i moderplantproduktionen på Kanarieöarna. Klimatet där är idealiskt och det finns bra flygförbindelser vilket ger snabba leveranser till

våra kunder. Tillsammans med växtförädlaren Angelika Utecht inrättade Gerard Fischer en imponerande pelargonsamling med mer än 200 vilda arter med ursprung i huvudsak från Sydafrika.

För att förstå principerna för pelargonförädling är

mendera speciellt för den svenska marknaden.

det bra att veta att de traditionella zonale- och

Moxie! med sin tidiga och fantastiska blomning

peltatumtyperna härstammar från tre olika arter:

passar både återförsäljare och konsumenter

1. Pelargonium zonale - har mörkare områden

bra. De har samma växtsätt som korsningarna

på bladen. 2. Pelargonium inquinans - har den typiska

­Calliope® Large och Calliope®, de är kompakta typer men har samma rikliga blomning och är en

orange-röda färgen som innehåller

otroligt uthållig och tacksam fin sommarblomma.

pelargonidin, pigmentet som är grunden

Jag skulle rekommendera att erbjuda dem i större

för många av de varma färger som är

krukor för att få en mer intressantare saluplanta.

karakteristiska för pelargonerna i Syngentas

När det gäller utplantering i rabatter, är Calliope®

sortiment

Landscape (tidigare Caliente) en bra sort i större

3. Pelargonium peltatum - har hängande växtsätt

planteringar och den med störst potential i detta

Redan för ungefär 15 år sedan, lyckades förädla-

segment. Unik med sina ovanligt stora blomsam-

ren Mitch Hanes från Goldsmith Seeds i Kalifor-

lingar och är dessutom självrensande. Under de

nien att korsa en ny art med befintliga kommer-

senaste åren har jag bedrivit Calliope® förädling

siella pelargonsorter, vilket resulterade i dagens

och som en följd av detta har Syngenta nu en

Calliope Dark Red. En helt ny generation pelar-

marknadsledande position med ett fantastiskt

goner med en enastående mörkröd färg, förbät-

urval av sorter. Jag är säker att vi kommer behålla

trad förgrening och lång hållbarhet. Detta gav

vår ledande ställning helt enkelt eftersom några

upphov till ett stort urval av fantastiska färger och

kopior aldrig kommer att bli lika bra som origi-

former som är idealiska för utvecklingen av fram-

nalen.

tida pelargonsorter.

Jag har varit Global Innovation Manager för

1994 efterträdde jag min far som VD för Pelar-

Syngenta Flowers® sedan 2017, och samordnat

gonien Fischer och har fokuserat mycket på att

innovativa idéer både inom och utom företaget.

bygga upp en modern produktion i Kenya, Etio-

Ett resultat är ett helt nytt sortiment. Om du

pien och Portugal. Familjens beslut att sälja vårt

har några innovativa idéer på hur Syngenta kan

förädlingsföretag till Syngenta i 2007 byggde på

underlätta för dig i kontakten med oss,, eller hur

att vi kunde kombinera båda våra företags kuns-

vi kan arbeta som en förädlare/odlare/återförsäl-

kap till förbättringar som skulle gynna återförsäl-

jare för att göra svenska konsumenter ännu mer

jare och konsumenter. Därför var jag glad när vi

nöjda är du välkommen att kontakta mig antin-

kunde lansera den första Calliope® sorten glo-

gen genom ditt säljteam eller

balt. Vi kombinerar Mitch Hanes förädlingsar-

direkt via e-post på Josef.

bete i Kalifornien med Ronald Snijder´s arbete i

Fischer@syngenta.com.

®

Nederländerna genom att utveckla en speciell ­ interspecific pelargonserie särskilt lämpad för

Josef Fischer -

europeiska kunder. Detta har resulterat i nya,

Global Innovation Manager

kompakta Moxie! serien som jag kan rekom-

­Syngenta Flowers


Syngenta Flowers® innovation och produktutveckling Syngenta Flowers® Erbjuder ett unikt utbud av pelargonsorter. De senaste åren har vi forskat och utvärderat våra sorter i syfte att förbättra kvaliteten och hanteringen. Den här säsongen är vi stolta över att kunna presentera de första resultaten och visa dig en spännande framtid

Orotade sticklingar Orotade sticklingar kommer från våra anläggningar med moderplantor i Kenya och Etiopien. Varje levererad pelargonstickling är: • kompakt med korta internoder • har förutsättningar att bli en välförgrenad planta För att förbättra kvaliteten på våra orotade sticklingar har vi: • moderniserat anläggningarna i Kenya och Etiopien genom att investera i en helautomatisk vattenreningsoch gödselmedelsanläggning. Detta kommer att öka enhetligheten för alla orotade sticklingar, vilket ger en god grund för alla andra produkter. • byggt upp det första privatägda växtlaboratoriet med vår egen certifierade Polymerase Chain Reaction (kedjereaktionmaskin för test av bakterier) på den afrikanska kontinenten (från och med 2018). Tillsammans med vårt nya växtskydds- och akutteam, får vi en mycket bättre sjukdomskontroll.

Syngenta Callus Från och med säsongen 2018-2019 kan vi nu erbjuda sticklingar med kallus från Syngenta i Kenya: Syngenta Callus! Denna nya produkt garanterar: • En högre rotningsprocent än orotade sticklingar • Två veckor snabbare rotning än orotade sticklingar • Enklare och snabbare att sätta sticklingarna (direkt i Paperpot eller Jiff ypot) • En bättre och mer enhetlig salufärdig produkt än med orotade sticklingar Den nya Syngenta Callus är idealisk för produktion i 6 till 10 cm krukor. Kontakta din försäljningsrepresentant för mer information.

Quickstep® Vår pelargonserie erbjuds också som den populära och ekonomiska Quickstep®. Quickstep® småplantor är: • odlade i 20 mm Paperpot • lätta att transplantera • produceras på våra moderplantor i Kenya och levereras direkt därifrån • Framtidsplaner för Quickstep®: Quickstep i ett brätte, vilket är en bättre förpackning och lättare att transportera samt att plantorna är lättare att hantera vid inkrukningen.

4 Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Paperpot 30mm Syngenta Flowers® erbjuder även pelargon i Paperpot. Plantorna i dessa är: • Kompakta, välförgrenade och bra rotade • Perfekt för krukningsmaskiner men även för manuell krukning • Garanterat bra start och en enhetlig slutprodukt • Exklusivt producerad för den svenska marknaden på Klugt Quality Plants sedan säsongen 2017/2018 Framtidsplaner: Framöver kommer leveranserna att ske i 25 mm pluggar för att sänka transportkostnaderna

Xtray® Syngenta Flowers® sätter standarden med Xtray® sortimentet för småplantmarknaden. Fördelarna med att använda denna typ av småplantor är: • Snabb etablering som ger skydd mot sjukdomar på rötterna • Passar perfekt till att automatisera krukningen med robotar Framtidsplaner: Framöver utvecklar vi ett annat sätt att förpacka och transportera Xtray® för att sänka transportkostnaderna

Förbättrad produktion hos oss ökar kvaliteten på de plantor vi levererar. Vår förbättrade odling av moderplantor garanterar en enhetlig kvalitet och pålitliga leveranser.

“Vi tycker att Syngenta har investerat mycket i moderplantproduktionen. Det betyder mindre att sortera bort för oss och en bättre inre kvalitet på plantorna som levereras från Syngenta. Det ger i slutändan våra kunder en bättre kvalitet.” - Håkan Walin, VD Solgården

förflutet

Pelargonium Zonale: 1976

Pelargonier med ett och en

framtid

Pelargonium Zonale (Tango): 2018

Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet

5


Calliope® M Red Splash

VÅRT PELARGONSORTMENT

“Vi producerar i ett stort antal pelargonsorter, från Classic till Calliope®. Det breda sortimentet och Syngentas fortsatta sortutveckling ger våra kunder ett attraktivt sortiment, vilket är mycket viktigt för oss.” Rickard Olofsson, Slottsträdgården Ulriksdal AB

Egenskaper hos sorterna

6

Tidighet 1 = tidig 5 = sen

Odlingsegenskaper 1 = kompakt 5 = kraftigväxande

Egenskaper hos konsumenten 1 = kompakt 3 = kraftigväxande

Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet

Krukstorlek (cm)


Moxie! Lavender

Moxie! Innovationen som gynnar både odlaren och konsumenten!

Vår nya Moxie! serie är den första och enda korsningen av pelargon som är framförädlad för de lysande färgerna och kompakt växtsätt som passar i små krukor. Den har bra förgrening och överlägsen blomning hela säsongen - perfekt för svenska odlare, återförsäljare och konsumenter!

Syngenta Flowers® “nya Moxie! serie kombinerar fördelarna för odlarna och den genetiska bakgrunden att ….

• lysa i fantastiska färger • ge blommor med rätt storlek som ger maximal färg per kvadratmeter

Exempel på perfekta kombinationer

• Moxie! Dark Red kombinerar egenskaperna hos Tango Velvet Red:s intensiva sammetsröda färg med Calliope®:s fina växtsätt • Moxie! Scarlet är en av de allra tidigast blommanade pelargonesorterna samtidigt som de förgrenar sig lika fantastiskt bra som en Calliope®.

Jag är perfekt för odling i 11 och 12cm krukor!

Moxie! Dark Red

Moxie!

Moxie! Scarlet

1-4

1-4

3-4

10.5-12cm

Tidigt och kompakt. De välförgrenade plantorna ger överlägsen blomning hela säsongen. 8 färger Dark Red

Scarlet

Violet

Deep Rose

Hot Pink

Rose Splash

Pink

White

”Moxie! är nästa generation, av korsningshybrider som kombinerar Tango:s odlingsegenskaper med det fina växtsättet hos konsumenten från Calliope®.” Ronald Snijder, Syngenta Pelargoniums förädlare på Andijk, NL

7 Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Pelargon Calliope® Pelargon Calliope® serien är som en sånggudinna i din kunds trädgård ... Calliope® serien inspirerar och harmoniserar perfekt med andra blommande eller bladväxter samt bildar stämningsfulla planteringar och miljöer som håller hela säsongen.. Calliope® har många och stora blommor, i lysande djupa färger och är lättskött.

CALLIOPE ® ÄR DET ENKLA SÄTTET ATT FÄRGLÄGGA DITT LIV Syngenta Flowers® ‘Calliope® sortiment erbjuder ... • • • • •

Enastående långvarig blom i rabatt och kruka Många blommor i fascinerande, livfulla färger En lättskött plantering som förblir vacker fram till första frosten Bevisat högre bruttomarginaler än vanliga pelargonserier En rad olika plantstorlekar som passar dina och dina kunders behov

Medan Moxie! är vårt pelargonsortiment för odlare, är Calliope® vårt interspecific pelargonsortiment speciellt för konsumenter. Vi har investerat i att ta reda på vad konsumenterna verkligen vill ha:

80%

70%

69%

68%

Vill ha långvarig blomning

Vill ha intensiva färger som inte bleknar

Vill du ha ett stort urval av färger

Vill ha blomning från april till oktober

73%

71%

71%

Vill ha lättskötta plantor

Vill ha enastående intensiva färger

Vill ha många blommor hela säsongen

@ CALLIOPEFLOWERS # CALLIOPEMYLIFE

Besök Calliope®:s webbplats för mer information, där du också hittar

8

GROWER PORTAL FÖR YRKESODLARE

W W W. C A L L I O P E . F L O W E R S

Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Callipe® M Burgundy

Jag har bäst odlingsegenskaper och är lämplig för 12-14 cm kruka

Calliope® M

1-4

2-5

2-4

13cm

Medium-kraftigt växtsätt med stor, halvdubbel blomma från hybrid-pelargon-generationen. Idealisk för rabatter och amplar. 16 färger Burgundy

Jag har det kraftigaste växtsättet och är lämplig för 14cm krukor och större!

Dark Red

Red

Scarlet Red

Violet

Hot Pink

Deep Rose

Rose Candy

Hot Rose

Red Splash

Rose Splash

Calliope® L

Pink Splash

1-4

Mega Rose Splash

2-5

Pink

Light Lavender

4-5

White

15cm+

Medium-kraftigt växtsätt med stor, halvdubbel blomma från hybrid-pelargon-generationen. Extremt robust och värmetålig. 10 färger Red

Jag kallades förut för Caliente och har oöverträffad färg!

Dark red

Purple

Lavender Splash

Hot Pink

Rose Splash

Lavender Rose

Lavender Blue

Pink

Calliope® Landscape (Caliente)

Soft Coral

1-4

2-4

2-5

12-15cm

Kraftigt buskigt växtsätt med stora enskilda blommor. Perfekt för större planteringar och amplar. Bladfärg mellan zonale och peltatum. 9 färger Fire

Jag är mycket kompaktare och har bättre färger än traditionella Cascades!

Orange

Fire Imp.

Deep Red

Calliope® Cascade

Magenta

Lavender

Rose

Pink

Platinum White

1-5

2-4

5

12-15cm

Kraftiga och självrensande, stora “kaskadliknande” blommor med effektfulla färger till det mörka bladverket. Perfekt för amplar eller krukor! Mycket lämplig för senare delen av säsongen. 4 färger

Red

Dark Pink

Dark Salmon

White Blush

9 Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Tango® Bucks Bunny Scarlet

Pelargonium Zonale Jag förädlades för att kunna planteras tätt

Tango®

1-3

2-3

2-3

10,5-12cm

Förädlad för att kunna planteras tätt med mycket tidig blomning och bra förgrening. Tillsammans med det intensiva mörka bladverket skapar det en fantastisk kontrast till blommorna och är ett fint blickfång på butiksgolvet. 12 colours Neon Purple

Jag är stolt över att vara en del av en bra enhetlig serie!

Velvet Red

Dark Red

Deep Rose with Eye

Rose Splash

Lavender

Orange

Montevideo

Bravo Light Pink

Compact line®

Pink

1-3

White Splash

3-4

White

3-4

10,5-12cm

Kompakt och tidig i kombination med enhetliga färger gör Compact Line det perfekta valet när man vill kunna leverera på fasta leveransdatum. Alla plantor kan skickas samtidigt. 9 färger

Magic

Jag har unika färger och är inte kompakt!

Samba

Vulkan

Vulkan 2009

Deep Lavender

Tiffany

Hot Zone

Charmant

Salmon

Bunny®

3

3

5

10,5-12cm

De mörka bladen ger ännu mer kontrast till blommans unika utseende och konsumenterna kommer att uppskatta självrensningsegenskaperna! 2 färger Cherry Ice

Jag har varit omtyckt i mer än 20 år!

Pink Ice

Classic®

1-5

2-4

5

12-15cm

Namnet Classic® säger allt, det är standardtypen med medelhögt kraftigt växtsätt. Den har robusta och stora blomklasar och är en bra rabattväxt som kan glädja konsumenten. 10 färger Diabolo

Jag erbjuder dig en speciell mix av färger.

Grand Prix

Noblese

Violet

Candy Rose with Blotch

Gloria

Dolce Vita

Helena 2009

Aquarello 07

Americana®

White

2-3

2-4

2-4

10,5-12cm

Förutom att den fungerar bra i rabatten erbjuder Americana en speciell mix av intressanta färger och har en kraftig tillväxt. 9 färger Deep Red Violet impr. Deep Rose Orange Ice

Pink Imp.

Rose Mega Splash

Light Pink with splash II

White Splash

White


Super Cascade Apple Blossom

Pelargonium peltatum Jag är tidigare, med större och mer intensivt färgade blommor jämfört med traditionella Cascadesorter

Super Cascade

2

3

3

10,5-15cm

Super Cascade är extremt blomrik med stora enskilda blommor som är självrensande 4 färger

Red

Jag är den tidigblommande serien med halvdubbla blommor!

Rose

Salmon

Appleblossom

Temprano

1-3

1-3

3-4

10,5-12cm

Temprano är serien med halvdubbla blommor med mycket bra förgrening och en bra rabattväxt. Den är kompakt, tidig och rikblommande 12 färger

Dark Red

Jag är större och längre än Temprano

Maxime

Hot Coral

Narina

Deep Lavender

Orchid

Pink

Marimba

Lavender Splash

Corriente

Butterfly

1-4

Molina

3-5

White (Blush)

3-5

>10,5cm

Corriente har halvdubbla blommor med ett brett utbud av lysande färger. Det är en väl förgrenad och mycket vacker rabattväxt. 11 färger Dark Red

Jag är mycket lämplig till amplar

Red

Beach

Arctic Red

Lulu

Explosive

Dark Burgundy

Hot Pink

Amethyst Mexikanerin

Cascade

1-2

Luna

2-3

2-3

10,5-15cm

Cascade finns med vita och gröna stjälkar. Den är extremt blomrik med unika självrensande egenskaper. Den har även kraftig tillväxt och är en enastående utomhusväxt. 10 färger

Feuer

Jag är mycket lämplig för stora krukor!

Leucht

Lachs

Acapulco

Ville de Paris

Acapulco

Blizzard

Lila

Sofie

Lila

Snow

1-3

2-4

4

10,5-13cm

Blizzard är stor och välförgrenad med enkla stora attraktiva självrensande blommor som kommer tidigt. 6 färger

Dark Red

Fire

Pink

Red Bicolor

Blue

White


ODLING AV PELARGON

12 Pelargoner Innovation baserad pĂĽ erfarenhet


“De sorter vi har valt från Syngentas Tango och Classic-sortiment säkerställer att vår produktion är väldigt enhetlig när det gäller storlek och blomning, vilket innebär att vi kan uppfylla våra kunders kvalitetskrav” Mattias Svegin, VD Tågerups Trädgård Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet

13


Odlingsråd Zonale Odlingsschema Veckokalender

2

P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

F

P

16

17

18

19

20

21

22

23

24

F P

F P

F P

Schemaläggning från 2,5 cm pluggtyp till 11-12 cm kruka utan att toppa och med en genomsnittlig daglig temperatur på 17 ° C, justerad i förhållande till ljuset.

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

Anmärkningar:

F

Temperaturen måste anpassas till ljusförhållandena i januari och februari. Pelargoner är lätt att få i blom - sen inkrukning eller höga ljusförhållanden påverkar utvecklingstiden mycket, undvik sena retarderingar för att inte försena blomningen

P = Inkrukning / F = Salufärdig

Zonale Odlingstips Veckokalender Retardering

Temperatur Dag/Natt

1

PGR

2

3

4

S

6

7

vid 500 Wm²

11

12

13

vid full sol 50-70% 3-2

pH värde

5,8 - 6,0 1.2 mS/cm

Ledningsförmåga EC (Electrical Conductivity) i gödselvattnet Gödsling

10

14-16°C

Jordfuktighet Ledningsförmåga EC (Electrical Conductivity) i odlingssubstratet

9

upp till to 14 h dag är möjligt

Luftfuktighet

1.5 mS/cm

1.5 mS/cm N:K1:1

Pelargonium zonale - Ytterligare specifika odlingsråd

14

8

18-19°C

Dagsförlängning Skuggas

5

2.0 mS/cm N : K 1 : 1.5

• Huvudegenskaper: Syngentas zonale-sorter med ursprung hos Fischer Pelargoner är kända för att vara den snabbast växande i produktionen. • Temperatur: I januari och februari måste odlingstemperaturen anpassas till de sämre ljusförhållandena. Blomningen bestäms av ljus- och temperaturförhållandena, eftersom sen inkrukning och bättre ljusförhållanden har betydande inflytande på odlingstiden. • Tekniska krav: Assimilationsljus upp till 14 timmar för tidiga omgångar (fram till vecka 16) rekommenderas. • Retardering: Undvik sen retardering för att inte fördröja blomutvecklingen. Om plantorna toppas, lägg till en eller två veckor (beroende på säsong och ljus) till odlingstiden. Använd endast godkänt retarderingsmedel. Agera istället för att reagera.

Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Odlingsråd för Moxie Moxie! specifika odlingsråd

• Huvudegenskaper: Moxie! är förädlad för bra förgrening, riklig blomning och bra rabattväxt. • Odlingsschema: Odlingstiden motsvarar odlingschema för Pelargonium zonale och veckoschemat detsamma. • Retardering: För att få god förgrening och ett bra växtsätt rekommenderar vi tidig retardering efter omplantering • Krukstorlek: Eftersom den växer ganska kompakt rekommenderar vi att kruka in i en 12 cm kruka, även om 11 cm också är möjligt. • Tips: Med tanke på att Moxie! förgrenar sig så bra bör den inte bli så hög som zonale pelargonen. Med tanke på det kommer du att dra nytta av hela den potential som dessa interspecic-korsningar har att erbjuda. För vidare odlingstips och schemaläggning, se “Pelargonium zonale specifikt odlingsråd”

Odlingsråd peltatum Pelargonium peltatum - specifikt odlingsråd

• Huvudegenskaper: Syngentas Pelargonium peltatum är känt för sin tidiga blomning, unika färger och kompakta tillväxt. Temprano-serien i synnerhet är förädlad med fokus på tidig blomning med god blomkvalitet och bra växtsätt. • Sjukdomar: Kontrollera regelbundet om det finns ödem på bladen. Vid eventuellt angrepp kontrollera om det finns trips eller om det är för hög luftfuktighet som är orsaken. • Växtförhållanden: Undvik för hög luftfuktighet och jorden ska inte vara för våt eller för torr. • Fukt- och temperaturbehov: samma som för Pelargonium zonale. Vi rekommenderar 1-2 veckors längre odlingstid när du startar tidig odling för att plantorna ska få bra storlek. • TIPS: Även om det är bra förgrening så rekommenderar vi en tidig retardering för att undvika apikal dominans och att plantan sträcker sig. För vidare odlingstips och schemaläggning, se “Pelargonium zonale”

15 Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Odlingsråd Calliope® M/L Odlingsschema: Calliope® M (13 cm kruka) Veckokalender

3

4

P

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

15 F

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

F P

F P

F P

Schemaläggning från 2,5 cm pluggar till 13 cm kruka utan att toppa vid en genomsnittlig daglig temperatur) på 17 ° C, beroende på ljusförhållandet

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F

Temperaturen måste anpassas till sämre ljusförhållanden i januari och februari. Blomningstiden påverkas av när de blir inkrukade eller bättre ljusförhållanden, undvik att retardera för sent eftersom det kan försena blomningen.

Anmärkningar:

P = Inkrukning / F = Salufärdig

Odlingsschema: Calliope® L (15cm kruka) Veckokalender

3

4

P

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 F

P

18

19

20

21

22

23

24

25

26

F P

F P

Schemaläggning från 2,5 cm pluggtyp för 15 cm kruka utan toppning vid en genomsnittlig daglig temperatur (ADT) på 17 ° C, beroende på ljusförhållandet

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F P

F

F

P Anmärkningar:

F

Temperaturen måste anpassas till sämre ljusförhållanden i januari och februari. Blomningstiden påverkas av när de blir inkrukade eller bättre ljusförhållanden, undvik att retardera för sent eftersom det kan försena blomningen.

P = Inkrukning/ F =Salufärdig

Calliope® odlings tips Veckokalender Retardering

Temperatur Dag / Natt

1

PGR

2

3

4

S

5

6

7

18-19°C

10

11

12

Skuggning

> 500 Wm²

Luftfuktighet

50-70%

Fuktighet

3-2

pH värde

5,8 - 6,0

Ledningsförmåga EC (Electrical Conductivity) i odlingssubstratet

1,5-2,0 mS/cm

Ledningsförmåga EC (Electrical Conductivity) i gödselvattnet i mS / cm Gödsling

9

14-16°C

Ljus

16

8

2,5 - 3,0 mS/cm N:K1:2

Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet

N:K1:3

13


Calliope® M / L-specifikt odlingsråd

• Huvudegenskaper: Calliope®-sorterna förgrenar sig extremt bra och producerar massor av blommor. De är också mycket populära eftersom de är en mycket fin rabattväxt. • Tekniska krav: Assimileringsbelysning på > 3500 Lux behövs under produktionen för att säkra blomning före vecka 18. Använd ebb och flod eller underbevattning under de sista tre veckornas odling för att undvika att blommorna blir skadade eller får botrytis. • Retardering: Använd godkänt retaderingsmedel och följ anvisningarna • Långtidsverkande gödselmedel: För att Calliope® ska växa och blomma bra hos konsumenten rekommenderas att man blandar i ett långtidsverkande gödselmedel som t.ex. 3 kg Osmocote® Exact Protect 8 - 9 M per m³ krukjord. Efter inblandningen bör man använda jorden inom 4 veckor • Transportförhållanden: Temperaturen under transport och distribution bör hållas mellan 12-15 ° C. • Användning av kemikalier: Alla kemikalier som används måste vara godkända både inom odlingen och hos konsumenten • Viktigt: Ändra temperaturen efter ljusinstrålningen. Under höst- och vinter är det lägre ljusinstrålning och då är det bra att ha lägre temperatur för att bibehålla kvaliteteten. Observera att lägre temperaturer förlänger odlingstiden. Sena omgångar som är färdiga i vecka 23 och senare bör inte torka ut och behöver lägre kaliumnivåer för att undvika att plantorna hårdnar.

Odlingsråd Calliope® Landscape Calliope® Landscape - specifikt odlingsråd

• Huvudegenskaper: Calliope® Landscape är en bra förgrenad interspecific pelargon-serie. Det huvudsakliga användningsområdet är i amplar och planteringar. • Växtsätt: Samtliga sorter av Calliope® Landscape fyller krukorna mycket snabbt, och därför behöver de lite extra krukavstånd för luftcirkulationen. De flesta sorterna är enkelblommade. Detta är en stor fördel vid utomhusbruk eftersom de är självrensande. Tack vare denna egenskap är Calliope® extremt konsumentvänlig (mindre skötsel än andra rabattväxter). • TIPS: Med tanke på att plantans förgrenar sig mycket kan det krävas en sen mjuk toppning för att få likformiga plantor. Likväl är odlingstiden som Calliope® M. För schemaläggning och vidare rådgivning, se “Calliope® M / L-specifikt odlingsråd”

Odlingsråd Calliope® Cascade Calliope® Cascade-specifikt odlingsråd

• Huvudegenskaper: Calliope® Cascade är en bra förgrenad interspecific pelargon-serie. Det huvudsakliga användningsområdet är i amplar och planteringar. Samtliga sorter av Calliope® Cascade fyller krukorna mycket snabbt, och därför behöver de lite extra krukavstånd för luftcirkulationen. De flesta sorterna är enkelblommade. Detta är en stor fördel vid utomhusbruk eftersom de är självrensande. Tack vare denna egenskap är Calliope® extremt konsumentvänlig (mindre skötsel än andra rabattväxter). Calliope® Cascade är extremt värmetålig. • Planeringtips: Välj att odla Calliope® Cascade för försäljning under säsongens senare del eftersom de inte är förädlade med fokus på tidig blom. • TIPS: Med tanke på att plantans förgrenar sig mycket kan det krävas en sen mjuk toppning för att få likformiga plantor. Likväl är odlingstiden som Calliope® M. För schemaläggning och vidare rådgivning, se “Calliope® M / L-specifikt odlingsråd”

Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet

17


Vår kundservice Syngenta Flowers® kundtjänst bistår vårt säljteam med orderhantering, transporthantering och fakturering. De stöds av vårt Customer Solutions Team, ett mycket erfaret tekniskt team som finns för att hjälpa dig med eventuella produktionsproblem.

Du (kund) Försäljningsrepresentant

Kundservice

Om du har några frågor om orderhantering, transport eller fakturahantering, vänligen kontakta kundservice.

Kundlösningar

Kundservice hantering av din order från början till slut Orderhantering: Få din beställning och kontrollera leveranstiden

Transport:

Ändra din beställning

Ordna transport av dina växter till Sverige

Fakturahantering:

Du får uppdateringar om tillgången på våra produkter

Ge en översikt över dina kommande leveranser på begäran

Skapa och skicka fakturor efter leverans

Skicka orderbekräftelser

Kontrollera leveransstatus med transportören och uppdatera dig om detta

Ge svar på dina faktureringsfrågor

Svara på dina frågor angående vår överskottssida

Fördelar med att kontakta Syngenta Flowers® kundservice direkt: • Din order kommer att behandlas direkt • Dina frågor kommer att besvaras omedelbart • Det finns alltid någon som kan hjälpa dig

Kundservice kontaktuppgifter: Tel: +31 (0) 174 534 271 Fax: +31 (0) 174 534 280

Kim van Otterloo

Radha Sukdeo

Customer Service Agent Scandinavia

Customer Service Agent Scandinavia

kim.otterloo_van@syngenta.com

Radha.sukdeo@syngenta.com

18 Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Plantor från Klugt har hög kvalitet För att rota våra pelargonsticklingar och producera småplantor till den svenska marknaden har vi samarbete med Klugt Quality Plants i Bleiswijk och De Lier i Nederländerna. Klugt är en högt ansedd producent av småplantor för professionella grönsaksodlare (främst tomater, paprikor och gurkor). Som en andra kärnverksamhet är företaget specialiserat på att producera plantor och färdiga prydnadsväxter. Efter sex års samarbete med Syngenta med att rota pelargonsticklingar och producera småplantor står Klugts Bleiswijk nu för 50 procent av Syngentas produktion. “Under säsongen besöker Syngentas specialister oss varje vecka för att utbyta information och idéer för att optimera kvaliteten på de rotade sticklingarna, säger Arjan Sonneveld, rotningsspecialist på Klugt. Tack vare det nära samarbetet mellan försäljnings- och produktionsteamet kan vår svenska säljkår förmedla återkoppling från kunden till produktionsavdelningen varje vecka för att snabbt reagera på eventuella problem som kan uppstå och för att göra det möjligt för Klugt att skräddarsy produkterna mer effektivt efter kundernas behov. Dessutom planerar vi för nästa säsong så att vi kan avdela tillräcklig produktionskapacitet och vi summerar varje säsong för att dra lärdom av den. “Genom att arbeta tillsammans, noggrann planering, kvalitetskontroll, har rätt utrustning och ha ett mycket erfaret och ambitiöst professionellt team, strävar Klugt till att ge Syngentas kunder det bästa plantkvaliteten, säger Arjan Sonneveld. Förutom att producera pelargonplantor odlar även Klugt färdigvara av pelargon. “Vi är väldigt nöjda med det sätt Syngenta fokuserar på att förbättra pelargonsortimentet. Genom att se till att de har rätt balans mellan olika färger, bra blomning och växtsätt hos konsumenten och hög kvalitet på startmaterialet har de skapat en konkurrenskraftig produkt på marknaden, säger Jean-Paul van der Gaag, produktionschef på Klugt.

”Kvalitén på plantorna som levererades från Klugt var mycket bra. Det innebär att vår produktion blir så effektiv som möjligt. Enligt vår åsikt var de levererade plantorna jämförbara i kvalité med de som levererades av Kjell-Ingvars.” Jeanette och Catrin Jensen, AB KE Petterssons Handelsträdgården

19 Pelargoner Innovation baserad på erfarenhet


Syngenta Flowers Syngenta Seeds Poortcamp 2 (Coldenhove) Postbus 99 2678 ZH De Lier The Netherlands Tel. +31 (0)174 534 271 Fax +31 (0)174 534 280 www.syngentaflowers.eu © 2018, Syngenta. Alla rättigheter förbehålls. Informationen i denna publikation är upphovsrättsskyddad. Det får inte fotokopieras eller reproduceras i någon form. Produktnamn märkta ® eller ™, Syngenta Flowers, SYNGENTA Wordmark, Alliance Frame, Purpose Icon och Syngenta Logo är varumärken som tillhör ett Syngenta Group Company. Syngenta har granskat informationen noga. Alla uppgifter i denna broschyr är endast avsedda som allmän vägledning och användaren ska tillämpa den i enlighet med sin egen kunskap och erfarenhet av lokala förhållanden. Syngenta kan inte ta något ansvar i samband med dessa råd.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.