Page 1

Paşi necesari pentru accesarea platformei de învățământ și colaborare Danubius Online din Universitatea Danubius din Galați Pentru accesarea platformei e-learning Danubius Online aveti nevoie de un browser web (Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera, Safari, etc.). a) In bara de adrese se tasteaza adresa universitatii Danubius: www.univ-danubius.ro, iar rezultatul va fi încărcarea paginii universităţii.

Figura 1. Adresa universitatii

b) După incarcarea paginii principale aveti de parcurs pasii numerotati cu 2 şi 3 exemplificati mai jos: 1. Adresa URL a universitatii. 2. Link de accesare a contului de e-mail idanubius. 3. Link pentru accesarea platformei e-learning Danubius Online.

Figura 2. Pagina principala a site-ului universitatii

c) Pasul 2 accesează contul de e-mail idanubius al fiecarui student, pas necesar pentru aflarea userului si parolei pentru accesarea platformei e-learning Danubius Online (pasul 3) . d) Pasul 3 este link-ul pentru accesarea platformei e-learning Danubius Online.


Accesarea contului de e-mail idanubius. Pe pagina principală a universitatii, alegeti pasul 2. În urma accesării link-ului veti fi indrumaţi către pagina de logare, conform figurii de mai jos.

Figura 3. Zona logare idanubius

Pentru a va loga trebuie sa inserati urmatoarele: 1. Nume utilizator: reprezintă şirul de caractere format din concatenarea prenumelui,caracterul „.” ;i a numelui rezultând prenume.nume. Ex. Să presupunem ca ne cheama Popescu Ioan, în acest caz userul este ioan.popescu. În situaţia când avem 2 sau mai multe prenume userul va fi prenume1prenume2.nume sau prenume1-prenume2.nume. Ex. Să presupunem ca ne cheama Popescu Ioan Vasile, în acest caz userul este ioanvasile.popescu sau ioan-vasile.popescu. 2. Parola: reprezintă şirul de caractere format din concatenarea prenumelui tatălui, prenumele mamei si a CNP-ului personal formand prenumetataprenumemamaCNP. Ex. Să presupunem că prenumele tatei este Gheorghe, prenumele mamei este Maria iar CNP-ul personal este 1800923170420. În acest caz, va fi gheorghemaria1800923170420 3. Clik pe butonul Conectaţi-vă În cazul în care nu reuşiţi să vă logaţi, urmati paşii descrişi mai jos, altfel săriţi peste partea cu UMS. Numele ca utilizator(USERNAME) şi parola corespunzătoare(PASSWORD) au fost create automat, printr-un program, din datele pe care le-ati completat în dosarul de înscriere. Aceste date au fost introduse într-o aplicaţie de evidenţă a studenţilor din universitate: UMS (University Management System). Aceste date pot fi consultate în modul precizat mai jos. În cazul mai multor prenume, la tine sau la părinţi, se recomandă parcurgerea următorilor paşi. Recomand parcurgerea acestor paşi şi pentru cei care nu au problema semnalată mai sus, deoarece în acest mod vei afla cum poţi să consulţi date de interes: note, taxe, etc. Se pune în lucru browser-ul dorit: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, etc. Se introduce adresa: 192.168.11.10:8080/ums, în zona de adrese a browser-ului. Se va afişa o imagine ca în figura 4 în care trebuie să introduci un Cont (2) şi Parolă(3). Contul este reprezentat de CNP- cele 13 cifre ale codului numeric personal. Parola este data naşterii introdusă în formatul specificat în paranteză, adică 2 cifre pentru ziua de naştere, apoi –(minus), 2 cifre pentru luna naşterii, apoi –(minus) şi cele 4 cifre ale anului naşterii. Pe ecran este dat şi un exemplu. După introducerea contului şi a parolei se execută click pe butonul (4) logare.


Figura 4. Accesarea contului din UMS pentru a afla date personale

La această adresă se accesează o aplicaţie a universităţii prin intermediul căreia puteţi afla date de interes. Aceste date sunt prezentate în figura 5.

Figura 5. Datele personale ce pot fi accesate prin alicaţia UMS

Click pe Date student va afişa o imagine structurată pe 4 categorii: date generale, şcolaritate, date părinţi şi contact. În ecranul corespunzător datelor generale sunt afişate Nume, Prenume şi altele. Rubrica de prenume conţine toate prenumele tale, dar şi modul în care au introduse, adică unul după altul sau despărţite prin caracterul –. Cu ajutorul acestor informaţii poţi construi numele utilizatorului pentru accesarea cutiei poştale (*). În ecranul corespunzător datelor părinţilor poţi vedea prenumele acestora şi modul în care au fost introduse, date care-ţi vor fi necesare construirii parolei de acces la cutia poştală (**). Cu aceste elemente construite succes în accesarea cutiei poştale oferite de platforma universităţii. Îţi recomand să accesezi şi celelalte date ce pot fi vizualizate, date precizate în figura 5. În acest mod vei şti notele ce le-ai obţinut la examene şi situaţia financiară. La finalul consultării datelor vei da click pe opţiunea Ieşire, care va închide accesul la datele personale din această aplicaţie.


Urmează activarea contului unde trebuie să introduceţi şirul de caractere afişat în caseta de text, după care apasaţi butonul Accept. Dacă paşii menţionaţi mai sus sunt corect executaţi, se afişează pagina din imaginea de mai jos. Aici alegeti optiunea Danubius Email.

Figura 6. Optiunile portalului idanubius

De metionat aici sunt următoarele:  Licenţa sistemului de operare este gratuită urmând paşii din mesajul primit de la MSDN Academic Alliance: Online Software System  Aici gasiţi parola necesara logarii pe platforma e-learning Danubius Online în mesajul primit de la Administrator idanubius cu subiectul Platforma eLearning Danubius Online. In figura de mai jos sunt mesajele primite initial sip e care este indicat sa nu le stergeti (in special cel de la MSDN Academic Alliance).

Figura 7. Mesajele importante

După citirea mesajului primit de la Administrator idanubius cu subiectul Platforma eLearning Danubius Online va trebui sa copiaţi parola (veyi figura 6) si să o inseraţi in zona de logare pe platform Danubius Online, modalitate explicată în continuare.


Figura 8. Aflarea user si parola pentru platforma Danubius Online


Platforma eLearning Danubius Online Accesarea platformei se face urmând pasul 3 mentionat în prima pagină conform figurii de mai jos.

Figura 9. Pagina principala a site-ului universitatii

După accesarea link-ului se deschide pagina de logare conform figurii de mai jos:

Figura 10. Zona de logare Danubius Online

1. Userul este acelaşi cu cel dupa contul Email idanubius, adica prenume.nume. 2. Parola este ce am reusit sa facem în pasul 2 din Figura 9, prin copierea parolei din mesajul primit de la Administrator in contul pe idanubius


Felicitari, acum puteţi accesa cursurile la care sunteti participant. Pentru detalii suplimentare accesati ghidul studentului disponibil in zona de anunturi. In figura de mai jos aveti explicată compomenţa platformei.

Figura 11. Fereastra userului

1. Meniul orizontal unde aveti cursurile si propria zona de lucru. 2. Meniul vertical personalizat fiecarui curs. 3. Zona unde sunt postate anunturile.

Schimbarea parolei pe platform Danubius Online Pentru a schimba parola de logare aveti de urmat pasii descrisi ma jos. 1. Accesaţi zona personala de lucru, clik pe Accounts, clik pe Modify Details

Figura 12. Etape schimbare parola


2. Schimbarea parolei, prin inserarea celei noi in cele 2 câmpuri de text. Clik pe Modify Detalis.

Figura 13. Schimbare parola

3. Notaţi-vă parola într-un loc sigur şi nu o daţi altor colegi. 4. Pentru eventuale detalii utilizati instrumentele din cadrul cursului (Chat, Mesaje, Forum). Dacă totuşi întâmpinaţi probleme în a accesa platforma, vă invităm să urmăriţi filmul următor: http://www.youtube.com/watch?v=WFGjkTXReRQ

Ghid accesare Sakai  

Pasii necesari accesarii platformei Danubius Online.

Advertisement