Page 1

MAGAZINE FOR SMART, STRONG AND TASTEFUL WOMEN

JULY 2 012

07

NINO MAKHVILADZE ნინო მახვილაძე

J

201 U

L

2

Y

CEO of “Intercontinental” – Tour Operator Company ტურ ოპერატორ „ინტერკონტინენტალის“ დამფუძნებელი, მფლობელი და გენერალური მენეჯერი

ONE SHOULD LIVE HONORABLY - PEOPLE SHOULD BE HAPPY WHEN THEY SEE YOU.

ღირსეულად უნდა იცხოვრო – ადამიანებს უნდა უხაროდეთ შენი დანახვა.


C

O

N

T

E

N

T

• Mariam Melikadze მარიამ მელიქაძე Nobody has achieved success on their own. Find and talk to people you admire and are interested in

One should live honorably - People should be happy when they see you.

Once I leave the workspace, I just forget work-related problems

Condition of Women and Their Role in Country’s Progress

14

104 Food + Photography

ქალების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი როლი ქვეყნის განვითარებაში

Inflammation ქალები და ელექტრონული

34

06 -30

Women and device

05

-30

Gift Ideas

Digest 28

არავის მიუღწევია წარმატებისთვის დამოუკიდებლად. მოიძიეთ და გაესაუბრეთ თქვენთვის პატივსაცემ და საინტერესო ადამიანებს

37 • Khatia Chkhenkeli ხატია ჩხენკელი If I stop learning and working, nothing will work out and the energy I have invested up until now will also be blown away by the wind

Addresses

თუ სწავლის და მუშაობის პროცესს შევწყვეტ, არაფერი გამოვა და აქამდე დახარჯულ ენერგიასაც ქარი წაიღებს

15

110 Lako Bukia Store Opening ლაკო ბუკიას მაღაზიის გახსნა

16 მისამართები

The Current

04

აფეთქებები

Event

Culinary 99

24

როგორც კი სამსახურიდან გავდივარ, უბრალოდ ვივიწყებ მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს

კულინარია

Other სხვადასხვა

Nino Darakhvelidze ნინო დარახველიძე

03

სასაჩუქრე იდეები

ნინო მახვილაძე

18

დაიჯესტი

Nino Makhviladze

ღირსეულად უნდა იცხოვრო – ადამიანებს უნდა უხაროდეთ შენი დანახვა.

13

Product

02

“ბანკ კონსტანტას“ ახალი, საანაბრე ტიპის პროდუქტი

პროდუქტი

6

კარიერა

ერთი დღე

01

Career

One day

Inbox A new deposit type product by “Bank Constanta”


July 2012 | 07


მთავარი რედაქტორი/ Editor in Chief აღმასრულებელი რედაქტორი/ Executive Editor

პასუხისმგებელი რედაქტორი/ Responsible Editor ლიტერატურული რედაქტორი/ Literary Editor არტ დირექტორი/Art Director კრეატიული დირექტორი/Creative Director საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი/PR Manager ადმინისტრაციული მენეჯერი/Administrative Manager გაყიდვების მენეჯერები/Sales Managers

ანუკი ნაცვლიშვილი/Anuki Natsvlishvili ნატალია ლუჩანინოვა/ Natalia Luchaninova

ნინიკო ელიზბარაშვილი/ Niniko Elizbarashvili ნატუკა ნაცვლიშვილი/ Natuka Natsvlishvili სერგო კულიჯანოვი/Sergo Kulijanov საშა პრიშვინი/Sasha Prishvin ლიკა მენაღარიშვილი/Lika Menagarishvili გვანცა სალთხუციშვილი/Gvantsa Saltkhutsishvili თაკო ჩხენკელი/Tako Chkhenkeli მარიანა ნინიკაშვილი/Mariana Ninikashvili

დიზაინი/ Design

გიორგი შოთაძე/George Shotadze სერგო ტიტენკოვი/Sergo Titenkov

ფოტოგრაფები/ Photographers

ზურა ქართველიშვილი/ Zura Kartvelishvili გიორგი ნებიერიძე/Giorgi Nebieridze თამარა ლორთქიფანიძე/ Tamara Lortkipanidze

ჟურნალისტები/Journalists

ალექსანდრა აროშვილი/Aleksandra Aroshvili კატო მაისურაძე/Kato Maisuradze ელენე ფასური/ Elene Pasuri მარიამ ტაბაღუა/Mariam Tabagua ნინო ლომიძე/Nino Lomidze

კორექტორი/Corrector მთარგმნელები/ Translators

პაატა შამუგია/ Paata Shamugia ელენე გრძელიძე/ Elene Grdzelidze მარიამ შარვაშიძე/Mariam Sharvashidze

დისტრიბუცია/ Distribution

დავით კუპრაძე/David Kupradze გიორგი გოგოლაშვილი/George Gogolashvili

ბუღალტერი/Accountant

ჟურნალი ეგო

2012

07

ი ვ ლ ი ს ი JU LY

მარინა ალექსაური/Marina Aleksauri

რედაქცია: საქართველო, თბილისი 0102 დ. უზნაძის ქ. 11, საფოსტო ინდექსი 0108 , ტელ.: +995 322 946 446, ფაქსი.: +995 322 922 898 / მარკეტინგის სამსახური info@ego.com.ge / გამოცემის თარიღი: 25.07.2012. გამომცემლობა „ფლიტ მედია“ საქართველო, თბილისი, დ. უზნაძის ქ. 11, ელ.ფოსტა flitmail@flit.ge. პერიოდული გამოცემა/ გამოდის 2011 წლის დეკემბრის თვიდან.

Editorial office 11 D. Uznadze str. 0102 Tbilisi, Georgia. Tel.: +995 322 946 446 Fax: +995 322 922 898 Marketing department: info@ego.com.ge პოლიგრაფიული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ტელეფონის ან ელ.ფოსტის საშუალებით და 5 დღის განმავლობაში მიიღებთ ახალ ეგზემპლარს. კატეგორიულად იკრძალება „ეგოში“ გამოყენებული ტექსტური და ფოტო მასალის სრულად ან ნაწილობრივ გამოყენება მთავარი რედაქტორის წერილობითი თანხმობის გარეშე. გამომცემლობა პასუხისმგებლობას იხსნის რეკლამაში განთავსებულ შინაარსზე.

Date of edition: 25.07.2012. Publishing house “FLIT MEDIA”. In case of any polygraphic defects please address to our office or contact us by e-mail and new copy will be delivered within 5 days. Full or partial usage of texts or photo materials from “EGO” is forbidden without written confirmation of the Editor in Chief. Publishing house is not responsible for the content of advertised material.

UDC (უაკ) 396(0512)+659.3 ე–162 E-31


JULY

2012

P

fashion

107 i gaxsenWMAG.GE

Seni

maRazia babilonis supermarketSi Woody ALEN .ge

babilon

babilonis internet supermarketi The FINANCIAL -is mier. F I N A N C ISeqmnilia A L M A G A Z I NgazeT E TanamSromlobisTvis dagvikavSirdiT telefonze: 2 252 275 el-fosta: support@babilon.ge


E D I TO R ' S L E T T E R

Summer… We all can’t wait to forget our jobs and relax for a while, go for a summer adventure, travel with the people we love. However, most of the busy ladies might not have the chance to experience any of this, since the wellbeing of their business depends on them. It’s the time when any kind of business needs vigilance and activity – consumers usually become rather passive this time of the year. “EGO” is not slackening either, keeping the usual work pace along with our readers and focuses on the content interesting to busy women. This issue turned out to be rather colorful and diverse. I won’t list the subject - you probably already went through the content. We know you’re in the middle of very hard work, so we tried to offer something loosening through our special project – means of beauty care and relaxation. Many thanks to all of our partner companies for collaboration and I hope nobody will mind if I give special thanks to “Holiday Inn Tbilisi”; I would also like to thank Irina Javakhadze greatly for her help. With this I end my letter wishing you a wonderful summer with “EGO”.

ზაფხული... ყველას ერთი სული გვაქვს, ცოტა ხნით მაინც დავივიწყოთ სამსახური და განვიტვირთოთ, გადავეშვათ საზაფხულო თავგადასავალში, ვიმოგზაუროთ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, თუმცა საქმიანი ქალბატონების უმრავლესობას შეიძლება, არც

Anuki Natsvlishvili ანუკი ნაცვლიშვილი

კი მიეცეთ ამის საშუალება, რადგან მათზეა დამოკიდებული ბიზნესის კეთილდღეობა. ეს არის დრო, როდესაც ნებისმიერ ბიზნესს ყველაზე მეტად სჭირდება სიფხიზლე და აქტიურობა - წელიწადის ამ დროს მომხმარებელი საკმაოდ პასიური ხდება. არც „ეგო“ დუნდება – ჩვენს მკითხველ ქალბატონებთან ერთად, ჩვეულ რიტმში აგრძელებს მუშაობას და სწორედ საქმით დატვირთული ქალბატონებისათვის საინტერესო კონტენტზე ზრუნავს. ეს ნომერიც საკმაოდ ჭრელი და მრავალფეროვანი გამოგვივიდა. თემების ჩამოთვლას აღარ შევუდგები – შინაარსს ალბათ უკვე გაეცნობოდით. ვიცით, რომ საქმეში ხართ ჩაძირული და ამიტომ სპეციალური პროექტის საშუალებით მაინც ვეცადეთ, შემოგვეთავაზებინა რელაქსაციის, თავის მოვლის და დასვენების საშუალებები. დიდი მადლობა მინდა მოვახსენო პარტნიორ კომპანიებს თანამშრომლობისათვის, თუმცა ვფიქრობ არავინ მიწყენს, თუ ერთ-ერთ მათგანს, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ თბილისს“ განსაკუთრებულ მადლობას გადავუხდი, ასევე დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა დახმარებისათვის ირინა ჯავახაძეს. ამით დავასრულებ ჩემს წერილს და სასიამოვნო ზაფხულს გისურვებთ „ეგოსთან“ ერთად.


BOSCH • samkaulebis eskizebis individualurad Seqmna da maTi damzadeba

• nakeTobebis mooqroveba an movercxvla • Zvirfasi da bunebrivi qvebis SeZena

• sakuTari oqros an vercxlis nedleuliT sasurveli nivTebis damzadeba

• samkaulebze sasurveli warweris gakeTeba

• zarafxanas arsebul samkaulis modelebSi cvlilebebis Setana (qvis Secvla, zomis morgeba da a.S.)

mis.: lublianas q. 15 / WavWavaZis gamz. 19

zarapxana www.zarpaxana.ge


O N E D AY

One should live honorably - People should be happy when they see you. Morning starts with music I wake up early, probably because I either study or work all my life and got used to it. It doesn't matter how late I go to sleep I always wake up between 7:30 and 8:00 in the morning. I live out of town, in Tskneti and am very fond of its morning calmness. I turn on the music, go out on the terrace, drink coffee or juice and enjoy the calm environment. I dance a lot in the morning. People say that I am a merry person and that's how I perceive myself as well. Every single day starts positively for me. I think that the more positive energy I give out to the space the more I get back, so I try to only think about good things from morning on. I mostly leave home around 9:00 in the morning and go to work, but I really like to drink coffee at the hotel "Marriott". Because of that I always try to appoint the friendly and business meetings there. And my busy working day startsafter that.

6

201 2

JULY


O N E D AY

Nino Makhviladze ნინო მახვილაძე The Founder, Owner and CEO of Intercontinental - Tour Operator Company ტურ–ოპერატორ "ინტერკონტინენტალის" დამფუძნებელი, მფლობელი და გენერალური მენეჯერი

ღირსეულად უნდა იცხოვრო – ადამიანებს უნდა უხაროდეთ შენი დანახვა.

JULY

201 2

7


O N E D AY

Nina and clocks

დილა იწყება მუსიკით

I didn't hang a clock in my office. I don't like clocks and I don't use them. When I have something to do time doesn't matter to me. I'm only reminded of time when I have a meeting to go to or when my friends call me and say "Nina you've worked enough, come out." I work a lot, up to 18 hours a day, I work Saturdays and sometimes even Sundays.

I'm very exigent at work. If I don't like something and see that it's not done perfect I reprove it. I'm considered a strict boss, but I always have friendly relationships with my co-workers.

ადრე მეღვიძება. ალბათ იმიტომ, რომ მთელი ცხოვრება ვსწავლობ ან ვმუშაობ და მივეჩვიე. რაც არ უნდა გვიან დავწვე, 8-ის ნახევრიდან 8-მდე აუცილებლად მეღვიძება. ქალაქგარეთ ვცხოვრობ, წყნეთში და ძალიან მომწონს იქაური დილის სიმშვიდე. ვრთავ მუსიკას, ვერანდაზე გავდივარ, ყავას ან წვენს ვსვამ და სიმშვიდით ვტკბები. დილაობით ხშირად ვცეკვავ. ამბობენ, რომ მხიარული ადამიანი ვარ და მეც ასე აღვიქვამ საკუთარ თავს. ჩემი ყოველი დღე პოზიტიურად იწყება. მიმაჩნია, რომ რაც მეტ დადებით ენერგიას გავუშვებ კოსმოსში, მით მეტი დამიბრუნდება უკან, ამიტომ ვცდილობ, დილიდან მხოლოდ კარგზე ვიფიქრო.

"InterContinental" - from 90's till today

ფინჯანი ყავა სასტუმრო „მარიოტში“

It was a very difficult period at the beginning. We all remember what was happening in Georgia back then. Times have changed. Gradually we've gained a huge experience. Practice means everything in business. Now we are much more confident. We have studied the countries that we actively work on. Almost all of my employees have traveled to all of those countries - I like to show them what they are selling. I always try to have a nice relationship with clients. Despite the fact that I didn't receive my education abroad, my views in business and life in general are very European. The service field is very harsh. I'm always trying to make my employees realize that the important thing is for the clients to enjoy coming to Intercontinental, to love our company. Believe me we have many such clients. The universe is very big, and the possibilities of tourism are unlimited. I love traveling and taking care of people, so my work gives me lot of joy.

როგორც წესი, სახლიდან 9 საათისთვის გამოვდივარ და სამსახურში მივდივარ, თუმცა, ძალიან მიყვარს დილით სასტუმრო „მარიოტში“ ყავის დალევა. ამიტომ, თუ შეხვედრა მაქვს დაგეგმილი–ნაწილობრივ საქმიანი, ნაწილობრივ კი მეგობრული–ყოველთვის ვცდილობ, „მარიოტში“ დავნიშნო. შემდეგ ჩემი დატვირთული სამუშაო დღეც იწყება.

Relationship with co-workers

Kerala - The City of Gods I always go to Kerala, India once a year. I was the first Georgian to ever gothere; they were staring at my passport astonished. Kerala is the homeland of the old traditional Indian medicine - Ayurveda. This place is called the city of gods. It's not just a vacation destination; it has many health care facilities. This place is totally different from rest of the world. It's pure nirvana. I love India in general - it has some kind of special energy. One of my other favorite resorts is also located in India - Goa. I've traveled in many places but have never seen anything like it. Goa is an amazing synthesis of modern and ancient cultures and exceptional people.

Cuba - The Country, where everyone is happy

8

201 2

JULY

ნინა და საათები

ჩემს სამუშაო ოთახში შეგნებულად არ დავკიდე საათი. საერთოდ, არ მიყვარს საათები. არც ვიყენებ. როდესაც საქმე მაქვს, ჩემთვის დროს მნიშვნელობა არ აქვს. მხოლოდ მაშინ მახსენდება, როცა შეხვედრა მაქვს დაგეგმილი ან მეგობრები მირეკავენ და მეუბნებიან – ნინა, საკმარისია მუშაობა, გამოდი. ბევრს ვმუშაობ. ხშირად დღეში 18 საათსაც კი. ვმუშაობ შაბათობით და ხანდახან კვირა დღესაც. დამოკიდებულება თანამშრომლებისადმი

საქმის მიმართ ძალიან მომთხოვნი ვარ. თუ რამე არ მომწონს და ვხედავ, რომ არასრულყოფილადაა გაკეთებული, ცხადია, ადეკვატურ შენიშვნებს ვიძლევი. ხანდახან ვჩხუბობ კიდეც. მკაცრ ხელმძღვანელად მოვიაზრები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემს თითოეულ თანამშრომელთან ვმეგობრობ. „ინტერკონტინენტალი“ - 90-იანებიდან დღემდე


O N E D AY

When I think about Georgians and other nationalities, I think that one bad trait that is very hard to hide is that we, the Georgians walk with sad faces all the time, with all of our problems on our minds. Cuban people are completely different. This country amazed me. I haven't seen a single person that wasn’t dancing or smiling in the streets. You can see happiness in their eyes; Even though these are the people that have an average salary of 20 dollars. Let alone the fact that I haven't seen such beautiful people anywhere. By the way Georgian men are very handsome too, I guess we got used to them and can't notice it anymore. I like Georgian girls as well, especially the new generation. I want to wish all of them to be happier, more joyful and loving. We really do lack these qualities.

Distinguished traits of character Of course I have some bad traits as well as good ones. The bad ones are that I'm very exigent and strict. This is probably due to my lifestyle and the fact that I work in the business area. Being strict is so inculcated in my character, that sometimes my voice and manner of talking becomes exigent in my family as well. I tend to irritate my family members because of thatsometimes. I really want to improve in that sense. The trait that I like most about myself is the honest approach I have towards everything. I think that I am just and it is very important for me. I am a desperate optimist. And there's one more thing, that I don't take it as a personal achievement and I don't know whom to thank for it - my character, fate or god, the fact that I love people. I love them so much that I practically live for them. I think that all the good things I do in this world, I do it with the love of others.

Friends Friends are one of the most important parts of my life. Happiest seconds, the most fun periods in my life are the times I've spent with them. But I have to add that I do my work with joy as well. I have quite abig circle of friends. They visit me at my place a lot and it makes me feel good. They love my house very much, they say it has a good aura. Even though I mostly leave work late, I don't like going home rightaway. I'm trying to go somewhere with my friends and relax. I like to go to "People's" a lot. I have fun in the evenings, I see many friends that I can't see at any other time because of my schedule.

Tata I have an amazing daughter and I’m completely objective about it. I'm very critical and I have always demanded a lot from her, I always wanted her to be the best. But she has

თავიდან რთული პერიოდი იყო. ყველას გვახსოვს, რა ხდებოდა საქართველოში. გვეშინოდა, სახლისკენ მიმავალი უცხოელი სტუმრები არ დაეყაჩაღებინათ. გარდა ამისა, დროსთან ერთად უზარმაზარი გამოცდილება მივიღეთ. ხანდახან ეს საკუთარი შეცდომების ხარჯზე ხდებოდა. როგორც წესი, შეცდომებს კომპანიისთვის ფინანსური ზიანიც მოაქვს, მაგრამ ალბათ ესეც ბუნებრივია. შეცდომებზე ვსწავლობთ, პრაქტიკა ბიზნესში ყველაფერია. როცა ვიწყებდით, თითოეულ დეტალზე ძალიან ვნერვიულობდი. დროთა განმავლობაში ნერვიულობა მომეხსნა. ახლა გაცილებით უფრო თავდაჯერებულები ვართ. ქვეყნები, რომელზეც აქტიურად ვმუშაობთ, კარგად გვაქვს შესწავლილი. თითქმის ყველა ჩემი თანამშრომელი ნამყოფია ამ ქვეყნებში. მე ყოველთვის ვაჩვენებ მათ იმას, რასაც ყიდიან. მუდმივად ვცდილობ, კლიენტებთან თბილი ურთიერთობა ჩამოვაყალიბო. მიუხედავად იმისა, რომ განათლება უცხოეთში არ მიმიღია, ჩემი ხედვა ბიზნესში, მომსახურების სფეროში და ზოგადად, ცხოვრებაში - ევროპული ყაიდისაა. მიმაჩნია, რომ მოგზაურობა ადამიანისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ დასვენება „ინტერკონტინენტალში“ შემოსვლის წამიდან უნდა იწყებოდეს. მომსახურების სფერო საკმაოდ რთულია. ადამიანებთან ურთიერთობა ფაქიზი საკითხია. ყოველთვის ვცდილობ, თანამშრომლებს კარგად ჰქონდეთ გააზრებული, რომ მთავარია კლიენტს „ინტერკონტინენტალში“ მოსვლა სიამოვნებდეს, ჩვენი კომპანია უყვარდეს. დამიჯერეთ, ასეთი კლიენტი ბევრი გვყავს. მსოფლიო ძალიან დიდია, ტურიზმის შესაძლებლობები კი ამოუწურავი. ადამიანებზე ზრუნვა და მოგზაურობა მეც ძალიან მიყვარს, ამიტომ ჩემი საქმე დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. კერალა – ღმერთების ქალაქი

წელიწადში ერთხელ ყოველთვის დავდივარ ინდოეთში, კერალაში. ეს ადგილი საქართველოში ნაკლებადაა ცნობილი. ჩვენც არ დაგვიწყია ჯერ მისი პოპულარიზაცია. პირველი ქართველი ვიყავი, რომელიც იქ ჩავიდა. ჩემს პასპორტს გაკვირვებით დასცქეროდნენ. კერალა ძველი, ტრადიციული ინდური მედიცინის აიურვედას სამშობლოა. ამ ადგილს ღმერთების ქალაქს უწოდებენ. უბრალოდ დასასვენებელი ადგილი არაა. იქ არის გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, სადაც ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო უამრავი პროცედურა ტარდება. ეს ადგილი მთელი სამყაროსგან მოწყვეტილია.

JULY

201 2

9


O N E D AY

a wonderful personality even without my demands, she's very decent and balanced. It's not an usual thing for mothers to be friends with their children but Tata is my best friend. She's the person always standing by my side. She visits me on Saturdays - we spend Sunday mornings together, tan together and talk a lot. Of course I have quite a few friends that emotionally stand by my side as much as my daughter but I don't like to talk about my problems all that much. We have minds to solve our problems on our own, or if we can't solve them, to stop worrying. I don't need to tell Tata anything - she knows everything just by looking at my face, she always knows what's bothering me.

Lack of sleep I barely ever go back home before 11:00 o'clock. I go to sleep late. Sometimes when I go home I have to send e-mails to my co-workers about future plans or other instructions. They are very surprisedto see my e-mails sent at 5:00 in the morning. I don't like to waste time on sleep. The moment I wake up I feel happy and smile. I'm not exaggerating - my husband tells me that I even smile before I open my eyes. I don't like feeling sleepy, so I get up the moment I wake up.

10

201 2

JULY


O N E D AY

ნამდვილი ნირვანაა. საერთოდ, ინდოეთი ძალიან მიყვარს. განსაკუთრებული ენერგეტიკის ქვეყანაა. ასევე ინდოეთში მდებარეობს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კურორტი - გოა. ბევრგან მიმოგზაურია, მაგრამ მსგავსი არსად არაფერი მინახავს. გოა თანამედროვეობის, სიძველის, კულტურის და განსაკუთრებული ხალხის საოცარი სინთეზია. კუბა - ქვეყანა, სადაც ყველა ბედნიერია

როცა ქართველებზე და სხვა ერებზე ვფიქრობ, მგონია, რომ არის ერთი ცუდი თვისება, რაც ჩვენში განსაკუთრებით მძაფრად იგრძნობა – მოწყენილები დავდივართ, ზურგზე აკიდებული პრობლემებით. ამის გამო გარშემო ბევრი ნეგატივია. საპირისპირო მაგალითად კუბელები მახსენდება. ამ ქვეყანაში ყოფნისას გაოცებული ვიყავი. ერთი ადამიანი არ მინახავს, რომ ქუჩაში ცეკვა-ცეკვით არ დადიოდეს, არ იცინოდეს. ყველას ბედნიერების ნაპერწკალი აქვს თვალებში. არადა, ეს არის ხალხი, რომელსაც საშუალოდ ოცი დოლარი აქვს ხელფასი. როცა საქართველოში დავბრუნდი, კუბური საღამო მოვაწყვე. მინდოდა სხვებისთვისაც გამეზიარებინა კუბური მუხტი. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ამდენი ლამაზი ადამიანი ერთად არსად მინახავს. სხვათაშორის, ქართველი კაცებიც ძალიან სიმპათიურები არიან. ეტყობა, ჩვენ შევეჩვიეთ და ვეღარ ვამჩნევთ. ქართველი გოგოებიც ძალიან მომწონს – განსაკუთრებით ახალი თაობა. ყველა ქართველს მინდა ვუსურვო, რომ უფრო ბედნიერები, მხიარულები და მოსიყვარულეები იყვნენ. მაშინ თვითონაც ყველასთვის საყვარლები იქნებიან. ეს თვისებები ნამდვილად გვაკლია. ხასიათის გამოკვეთილი შტრიხები

რა თქმა უნდა, უარყოფითი თვისებებიც მაქვს და დადებითიც. ჩემი ხასიათის ცუდი თვისებაა ის, რომ საკმაოდ მომთხოვნი და მკაცრი ვარ. ეს, ალბათ, ჩემი ცხოვრების წესმა და ბიზნესში ყოფნამ განაპირობა. სიმკაცრე ისე მაქვს გამჯდარი ხასიათში, ვგულისხმობ ხმის ტონს, საუბრის მოთხოვნით ფორმას, რომ ხშირად ოჯახშიც გადამაქვს ხოლმე. ამის გამო ხანდახან ოჯახის წევრებს ვაღიზიანებ. ძალიან მინდა, რომ ეს გამოვასწორო. თვისება, რომელიც საკუთარ ხასიათში მომწონს, ესაა კეთილსინდისიერება. მგონია, რომ სამართლიანი ვარ და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვარ გამოუსწორებელი ოპტიმისტი. კიდევ ერთი, რაც საკუთარ დამსახურებად არ მიმაჩნია და არ ვიცი, ბუნების, განგების თუ ღმერთის დამსახურებაა - ადამიანები მიყვარს ძალიან. იმდენად მიყვარს, რომ, შეიძლება ითქვას, ამით ვცოცხლობ. ალბათ, ყველაფერს, რასაც კარგს ვაკეთებ ამ ქვეყნად, ადამიანების სიყვარულით ვაკეთებ. მეგობრები

მეგობრებს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავთ ჩემს ცხოვრებაში. ყველაზე ბედნიერი წუთები,

JULY

201 2

11


O N E D AY

Free time I can't say that I manage it often lately, but I love reading, especially psychological and philosophical literature. I love playing tennis. I played a lot in childhood, now not so much. I love swimming, I was in the sports team for 11 years and I still love water.

12

201 2

JULY


O N E D AY

ყველაზე ხალისიანი პერიოდი ჩემთვის მათთან ერთად გატარებული დროა. თუმცა, ისიც უნდა ვთქვა, რომ საქმესაც ყოველთვის ხალისიანად ვაკეთებ. საკმაოდ დიდი წრე მყავს. მეგობრები ხშირად მსტუმრობენ და ეს მსიამოვნებს – ძალიან უყვართ ჩემი სახლი. ამბობენ, რომ კარგი აურა აქვს. მართალია, ხშირად სამსახურიდან გვიან გამოვდივარ, მაგრამ პირდაპირ სახლში წასვლა არ მიყვარს. ვცდილობ, საღამოს განვიტვირთო, მეგობრებთან ერთად სადმე წავიდე. ძალიან მიყვარს “People’s”-ში სიარული. საღამოს ვერთობი, ბევრ ნაცნობს და მეგობარს ვნახულობ, რომელთა სხვა დროს ნახვასაც ჩემი გრაფიკის გამო ვერ ვახერხებ. თათა

არაჩვეულებრივი შვილი მყავს და ამას მიკერძოებით ნამდვილად არ ვამბობ. საკმაოდ კრიტიკული ვარ და მის მიმართაც ყოველთვის მომთხოვნი ვიყავი. მინდოდა, საუკეთესო ყოფილიყო, თუმცა ჩემი მოთხოვნების გარეშეც არაჩვეულებრივი ბუნების ადამიანია – ძალიან წესიერი და გაწონასწორებული. დედა რომ შვილის მეგობარია, ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ თათა ჩემი საუკეთესო მეგობარია. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის და ყველაფერში გვერდში მიდგას. შაბათობით მოდის ხოლმე. კვირა დილასაც ერთად ვატარებთ. ხშირად ერთად ვირუჯებით, ზამთარშიც და ზაფხულშიც. ბევრს ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, მყავს რამდენიმე ახლო მეგობარი, რომლებიც ემოციურად ასევე გვერდში მიდგანან, თუმცა საკუთარი პრობლემების შესახებ ლაპარაკი არ მიყვარს. ადამიანებს გონება იმისთვის გვაქვს, რომ საკუთარი პრობლემები თვითონვე გადავჭრათ, ან თუ ვერ ვახერხებთ მათ მოგვარებას, ნერვიულობა მაინც შევწყვიტოთ. თათასთვის თქმა არ მჭირდება, სახეზე მატყობს ყველაფერს. ზუსტად იცის ხოლმე, რა მაწუხებს. ცოტა ძილი

თითქმის არასდროს ვბრუნდები სახლში 11 საათზე ადრე. გვიან ვიძინებ. ხშირად, სახლში დაბრუნებულს

თანამშრომლებისთვის მეილების გაგზავნა მიწევს სამომავლო გეგმების ან სხვადასხვა მითითებების შესახებ. ზოგჯერ უკვირთ, როცა დილის ხუთ საათზე ჩემგან გაგზავნილ წერილებს ნახულობენ. სიმართლე გითხრათ, ძილში დაკარგული დრო მენანება. გაღვიძებისთანავე ბედნიერების შეგრძნება მაქვს და მეღიმება. არ ვაჭარბებ. ჩემს მეუღლესაც ხშირად უთქვამს გაკვირვებით, ჯერ თვალი არ გაგიხელია და უკვე იღიმებიო. არ მიყვარს, როცა ვგრძნობ, რომ ისევ მეძინება. თავისუფალი დრო

ვერ ვიტყვი, რომ ბოლო პერიოდში ხშირად ვახერხებ, მაგრამ კითხვა ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით ფსიქოლოგიური და ფილოსოფიური ლიტერატურის. მიყვარს ჩოგბურთი. ბავშვობაში ხშირად ვთამაშობდი, ახლა ვეღარ ვიცლი. ძალიან მიყვარს ცურვა. 11 წელი სპორტულ ჯგუფში ვიყავი და წყლის სიყვარული დღემდე გამომყვა. მთავარი ცხოვრებაში

მთავარია ადამიანი წარმატებული იყოს. ფინანსურ წარმატებას არ ვგულისხმობ, შემდგარ ადამიანზე მაქვს საუბარი, რომელსაც ზომიერი ამბიციები აქვს და არა დამახინჯებული. წარმატებული ადამიანი იმდენ პოზიტიურ ენერგიას ფლობს, რომ სხვებსაც გადასცემს. მნიშვნელოვანია სიმშვიდე ოჯახში. სახლი უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც ფიზიკურად და ემოციურად ისვეენებ. მთავარია, დანარჩენ სამყაროს უყვარდე. ცხადია, ყველასთვის საყვარელი ვერ იქნები - ვიღაცას მოსწონხარ, ვიღაცას - არა, ზოგს ალბათ აღიზიანებ კიდეც, მაგრამ, მაგალითად მე, რამდენიმე შემთხვევის გარდა, ყოველთვის ვგრძნობ თბილ დამოკიდებულებას ადამიანებისგან. ვგრძნობ, რომ ჩემი დანახვა სიამოვნებთ. ეს იმიტომ, რომ მეც ასევე ვარ მათ მიმართ განწყობილი. ღირსეულად უნდა იცხოვრო – ადამიანებს უნდა უხაროდეთ შენი დანახვა.

JULY

201 2

13


O N E D AY

The main thing in life The most important thing in life is to be successful. I don't mean financial success, I'm talking about being complete, having healthy ambitions. A successful person has so much positive energy that, it becomes contentious to others. The important thing is to have a harmony in the family. Home should be the place where you can rest both physically and emotionally. It's also important to be loved by the rest of the world. Obviously it is impossible to be loved by everyone, some like you others don't, some might even hate you. But I for instance mostly feel a warm attitude from most of the people. I feel that they enjoy seeing me. That's because I feel the same about them. One should live honorably - People should be happy when they see you.

14

მარიამ ტაბაღუა/Mariam Tabagua 201 2

JULY


Become a VIP at the Airport? Then ask for “primeclass” CIP Service “primeclass” CIP Service offers a complete package of meet and assist services at the airport. “primeclass” CIP Service agents will gladly assist passengers during all flight procedures for both departure and arrival. Passengers are accompanied through the fast tracks, dedicated security check points and business check-in and hosted in “primeclass” Lounge while their luggage are carried by a porter.


პე რ ლ

Mary Ritter Beard

ს. ბ ა კ ი

A good marr iage is one w hich allows the individu for change als and in the and growth კარგი ქ way they ex in ორწინე p r ბ e ა ss ს აშუალე their love. ისევე, რ ბას ი ძ ლ ოგორც ევა შეი სიყვარ ული ს გ

ამ ო ხატ

ცვალო ნ დ ა გა იზ არდო ვის გზე ბი. ნ ინდივ იდები,

მერი რიტერ ბეარდი

Woman's success in lifting men out of their way of life nearly resembling that of the beasts -- who merely hunted and fished for food, who found shelter where they could in jungles, in trees, and caves -- was a civilizing triumph.

ქალის წარმატება მხეცის მსგავსი კაცების გზიდან ჩამოშორებაში - მხეცის, რომელიც თითქმის არ ნადირობდა და არც თევზაობდა საკვების მოსაპოვებლად, რომელიც თავს აფარებდა სადაც შეეძლო, ჯუნგლებში, ხეებსა და გამოქვებულებში - ცივილიზაციის ტრიუმფი იყო.

Although the doctrine of innate equality of the race has been proclaimed, yet so far as a woman is concerned it has been a standing falsehood.

მიუხედავად იმისა, რომ დამტკიცდა რასებს შორის თანდაყოლილი

Amelia Jenks Bloomer

თანასწორობის დოქტრინა მხოლოდ იმდენად არის რეალური, რამდენადაც ქალია შეშფოთებული მისი სიყალბით.

ამელია ჯენკს ბლუმერი

Most people, after one success, are so cringingly afraid of doing less well that they rub all the edge off heir subsequent work. ადამიანების უმეტესობას პირველი წარმატების შემდეგ, იმდენად ეშინია ნაკლები წინსვლის, რომ მუდმივად უფრთხის მომდევნო საქმეს.

Beatrix Potter

ბეატრის პოტერი


ი,

Growth is a painful process. ზრდა მტკივნეული პროცესია

Wilma Mankiller ვილმა მენკილერი

Search for the truth is the noblest oc-

cupation of man; its publication is a duty. სიმართლის ძიება ყველაზე კეთილშობილური საქმიანობაა; მისი გამოქვეყნება კი ვალდებულება

Madame de Stael მადამ დე სტელი

Leontyne Price ლეონტინა პრაისი

If you're not feeling good about you, what you're wearing outside doesn't mean a thing.

თუ საკუთარი თავის მიმართ არ გაქვთ კარგი დამოკიდებულება, არ აქვს მნიშვნელობა რა გაცვიათ.

ould never w I e m s told My doctor me I ld o t r e th o . My m in a g a k l a w other. m y m d e v ie el would. I b რო ს ღარასდ

olph d u R a m l Wi ლფი ვილმა

ვე ეს, რომ რ ხ თ , რო მ ი მ ა მ ით ხრა ა მ ე ქ ი მე ბ მ მ ე ჩ და ჯერე. იდი. დე მს დავუ ე ჩ გავივლ ა დ ე დ ბდი. მე შევძლე

Ida Tarbell იდა ტარბელი

Imagination is the only key to the future. Without it none exists -- with it all hings are possible. წარმოსახვა ერთადერთი გასაღებია მომავლისკენ. მის გარეშე არაფერი არსებობს - მასთან ერთად, ყველაფერი შესაძლებელია.

რუდო


CAREER

Nino Darakhvelidze ნინო დარახველიძე Director and Co-owner of the Itinovations Company კომპანია Itinovations -ის თანამფლობელი და დირექტორი

18

201 2

JULY


CAREER

Once I leave the workspace, I just forget work-related problems

W

e just have to face the fact that the Internet Technologies are not developing very fast in our country, that there are barely any specialists in this field and that we definitely cannot show off with the many “IT girls” we have. Nino Darakhvelidze is an exception in this sense. This undoubtedly strong, smart and tasteful businesswoman leads her business with great responsibility and love and runs her own company from year 2006. The Itnovaions team has five members, four of whom are women, young women. It’s better to find out the rest from Nino herself. About the company The company was created and registered in 2006. Each of the team members had quite the experience considering that we were working on internal IT projects though the process of tourist company consolidation. In 2006 we took additional orders and we’ve been working together ever since. The company focuses mainly on web development and web applications, while websites are the main source of income. There are projects we work on with pleasure. We have also worked on electronic certification programs. We have IT suppor t services for events, online marketing services, tech support services…these are our main working areas. By profession Nino is… …An international tourism manager. But I’ve been interested in Informational Technologies since childhood. Back when I went to school I took courses in applied mathematics and programming. At 18 I started to work at the IT department at one of the World Bank web projects. There I decided to go back to tourism and moved to one of the leading entrant companies “Caucasus Travel”. There I was trusted with managing the website so naturally I got back to the IT field.

so profitable, especially since this is not production, this is not something you make and then sell. This is a Considering the fact that our field is not very developed in Georgia, most constant process. There is a client, there is a specific order and a specific of the potential employees are selfemployee working on that order – you taught. Women usually choose a certain profession and follow it with much cannot build a factory system, you more responsibility. You know you need cannot make two websites a day – if to somehow naturally come to this and you want to make a quality product of course. In our case for example, there develop to make yourself a career in Internet Technologies. From my experi- are at least four people of different ence, women are more motivated and profession working on even the smallest of the orders – there is a project detail-oriented, which makes them manager taking care of client relamuch more comfortable to work with. tions, a designer, a programmer and a content manager entering information How beneficial is this business and testing it. here and what’s the potential of it ever being such? What do you think is a solution?

Why all women?

There is high demand and it’s constantly growing, but there are several serious problems we have to face: the clients are not definite and almost never know what they want exactly, the programmers practically grow on their own and you need a lot of effort to find them, develop them and employ them. Besides, the state got involved in a wrong way. The state organizations created internal IT departments employing programmers and giving them quite high salaries and which basically means they are competing with medium business. They practically make the necessary product and interchange it. This leaves a very small segment for the business, which makes it not

The process should be organized strictly. We’re going towards that. We create two types of products: One is built on a ready-made base, with templates, in a shorter time period, with less quality. The second is exclusive – when a client requires original design the prices change. Many companies create their services and web portals – receiving most of their everyday income from advertising and portal placements, but we want to focus on application development. “Cloud” for example is a new direction – this means that there are not separate computer programs that are made, but instead there are programs

JULY

201 2

19


CAREER

როგორც კი სამსახურიდან გავდივარ, უბრალოდ ვივიწყებ მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს

აღიაროთ – ჩვენს ქვეყანაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო არც ისე სწრაფად ვითარდება, თითქმის არ არსებობენ ამ საქმის სპეციალისტები და მით უმეტეს, ვერ დავიკვეხნით „აითიშნიკი“ ქალების სიმრავლით. ამ მხრივ, ნინო დარახველიძე გამონაკლისია. უდავოდ ძლიერი, ჭკვიანი, საქმიანი და გემოვნებიანი ქალბატონი დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით და სიყვარულით წარმართავს საკუთარ ბიზნესს და 2006 წლიდან საკუთარ კომპანიას მართავს.

Itnovations-ის გუნდი სულ ხუთი ადამიანისაგან შედგება, მათ შორის ოთხი ქალია, ახალგაზრდა ქალი. თუმცა, ჯობს, დანარჩენი თვითონ ნინოსგან მოვისმინოთ.

კომპანიის შესახებ კომპანია შეიქმნა და დარეგისტრირდა 2006 წელს. ჯგუფის თითოეულ წევრს საკმაო გამოცდილება ჰქონდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ტურისტული კომპანიების გაერთიანებაში ჩვენ შიდა IT პროექტებზე ვმუშაობდით. 2006 წელს დამატებითი დაკვეთები ავიღეთ და მას შემდეგ ერთად მოვდივართ. კომპანიის ძირითადი მიმართულება ვებ დეველოპმენტი და ვებ აპლიკაციებია, ვებ გვერდები კი ძირითადი შემოსავლის წყარო. არის პროექტები, რომლებზე მუშაობითაც სიამოვნებას ვიღებთ. გვიმუშავია ელექტრონული სერტიფიცირების პროგრამებზეც. გვაქვს ღონისძიებების IT მხარდაჭერის სერვისი, ონლაინ მარკეტინგის სერვისი, ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისი... ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულებები. ნინო პროფესიით არის... საერთაშორის ტურიზმის მენეჯერი. მაგრამ ბავშვობიდან საინფორმაციო ტექნოლოგიები მაინტერესებდა. ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდში გამოყენებითი მათემატიკისა და პროგრამირების კურსებზე ვსწავლობდი, მაღლივში. 18 წლისამ მსოფლიოს ბანკის მიერ დაფინანსებულ ერთერთ ვებ პროექტში დავიწყე მუშაობა IT მიმართულებით. შემდეგ ვებ ადმინისტრატორად გადავედი სტრატეგიის კვლევის

20

201 2

JULY

პროგრამისტები, ფაქტობრივად, თავისით იზრდებიან, დიდი შრომა გჭირდება, რომ იპოვნო და დაასაქმო. გარდა ამისა, სახელმწიფო სექტორი ჩაერთო არასწორი ფორმით. სამთავრობო ორგანიზაციებმა შექმნეს შიდა IT დეპარტამენტები, ასაქმებენ პროგრამისტებს და საკმაოდ მაღალ ხელფასებს გასცემენ. გამოდის, რომ კონკურენციას უქმნიან საშუალო რატომ სულ ქალები? ბიზნესს. ფაქტობრივად, თვითონ ქმნიან საჭირო პროდუქტს და იქიდან გამომდინარე, ერთმანეთშიც ცვლიან. ამიტომ რომ ჩვენი დარგი საერთოდ ბიზნესს ძალიან მცირე სეგმენტი არ არის განვითარებული რჩება, ამის გამო არ არის საქართველოში, პოტენციური შემოსავლიანი და ფინანსურად თანამშრომლების უმეტესობა, მომგებიანი სფერო, მით უმეტეს, ძირითადად, თვითნასწავლია. რომ ეს არ არის წარმოება, არ ქალები ირჩევენ კონკრეტულ შეიძლება, გააკეთო და გაყიდო. ეს პროფესიას და მიყვებიან, უფრო არის მუდმივი პროცესი. არსებობს მეტი პასუხისმგებლობა აქვთ. დამკვეთი, არსებობს კონკრეტული მოგეხსენებათ, ბუნებრივად შეკვეთა, კონკრეტულ შეკვეთაზე უნდა მოხვდე ამ სფეროში და დასაქმებულია კონკრეტული კადრი განვითარდე, რომ საინფორმაციო - ვერაფრით ააწყობ ქარხნულ ტექნოლოგიების კუთხით კარიერა სისტემას, ვერ გააკეთებ დღეში ორ აიწყო. ჩემი გამოცდილებით, ქალს მეტი მოტივაცია აქვს და დეტალებზე საიტს - თუ ხარისხიანი პროდუქციის შექმნა გინდა, რა თქმა უნდა. ორიენტირდება, ამიტომ ქალთან მაგალითად, ჩვენს შემთხვევაში, მუშაობა, ამ შემთხვევაში, უფრო მუშაობს, მინიმუმ, ოთხი სხვადასხვა კომფორტულია. პროფესიის ადამიანი მცირე ფინანსურად რამდენად შეკვეთაზეც კი - ეს არის პროექტის მომგებიანია ეს საქმე ჩვენთან და მენეჯერი, რომელიც კლიენტებთან რამდენად აქვს პოტენციალი, რომ ურთიერთობს, ეს არის დიზაინერი, ოდესმე გახდეს კომერციული? ეს არის პროგრამისტი, ეს არის კონტენტ მენეჯერი. მოთხოვნა ძალიან დიდია და სულ უფრო იზრდება, მაგრამ რამდენიმე რა გამოსავალს ხედავთ? სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ: დამკვეთი არ არის პროცესი უნდა აეწყოს მკაცრად. ჩამოყალიბებული, თითქმის ჩვენ ამისკენ მივდივართ. ვქმნით არასოდეს იცის, რა უნდა. ორი ტიპის პროდუქტს: ერთი - მზა

ფონდში. იქ გადავწყვიტე, რომ დავბრუნებულიყავი ტურიზმში და გადავედი ერთ ერთ ლიდერ შემომყვან ტურისტულ კომპანია „Caucasus Travel”-ში, მაგრამ იქაც საიტის გამართვის საქმე მომანდეს, ბუნებრივად დავბრუნდი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში.


CAREER

located on a different server and the user pays monthly. There is less expense and the service becomes better quality-wise. We’re thinking of creating such types of programs. We have a school program several schools have already purchased and we’re thinking of engaging more from the next year, private schools mainly. This is an electronic journal where parents have access to their children’s commentaries, attendance and grades – without visiting the school. I’d like to say that the demand is very high, it’s just that there is barely ever enough resources.

How do you select a team? That’s very hard, especially in this field. Imagine you have to work mostly with self-taught individuals. There is no way you can evaluate the standards. The diplomas of the GTU (Georgian Technical University) or even the highest level university here don’t mean a thing. So there are two options: you either choose by the

experience, meaning the portfolio, or take up an inexperienced person with the ability to develop fast – a ”cheaper” choice, but it requires a lot of energy to invest to teach, develop and bring up a professional. In the end this person might leave the company all of a sudden, which is a painful thing for the management – too much information and time given away. There is a chance this information will flow into another company and then you will need to work all over again. It’s important for a newcomer to have ideas, be initiative, and make sense of it all. Out staff are only five people and we don’t change this number, but we can always take orders, we’ve got 25 freelancers. This kind of system ensures financial independence. Mood changes and communicativeness are also very important… our job is so constantly changing that employees should always be learning and offering new things themselves.

How do you keep up with the pace?

We have a principle – experience cannot be lost. All novelties carried out in every new project are stored in the database. This is how a single constantly growing core is created. When a new project is planned the designer tries to see the givens in a new way, the programmer is trying to find a new technical solution, and the project manager carries out a new kind of optimization. Every new project is individual. Another thing is that you cannot limit the designer; you cannot suggest she works less for small budget projects or be less creative. We always think of analogies, do research – mostly when working on applications. If there is an analogy we don’t start from scratch. In this case the best choice is to take the framework. The first product on the market is always the dominant. Getting there needs serious planning and large investments. This barely ever happens here. If you have a specific order it means that a person has individual demands. But there is always a foreign analogy. JULY

201 2

21


CAREER We research and whatever can come in hand functionally, like a table design or registration module – we use. Overall the world is heading in this direction. There are standard CMS-s, Content Management Systems available. Everybody is trying to standardize. The final destination. The company is not yet built the way I want it to be. It’s not surprising since it was created intuitively, without any investments. We’ve been working for a year to turn the company into a real business and develop somehow, get to the next level. All types of businesses try to develop. So do we. It’s hard if you don’t create an application and portfolio database. At this point the main goal is to create web applications with a broad user range that will be profitable and give us the chance to move to the next step. We want to be business catalyzers. Medium business is having a hard time in the sense of using Internet Technologies. Our next goal is to familiarize the masses with the demand and provide supply. One of our challenges is to create a company with a much larger team – consulting IT Company that would help small and medium businesses in automating their business processes. Are you a workaholic? I would be if I could but I don’t have the opportunity. Both family and business require per 24 hours and once the 24 is divided in two there is not enough time for either. I am handling both but with lesser quality I guess. What I do to compensate is, once I leave the workspace, I just forget work-related problems.

22

201 2

JULY

ბაზაზეა აგებული, „ტემპლეიტებით“, მცირე დროში ნაკლები ხარისხით. მეორე ექსკლუზიურია - როდესაც დამკვეთი ორიგინალურ დიზაინს ითხოვს, ფასებიც იცვლება. ძალიან ბევრი კომპანია ქმნის თავის სერვისებს და ვებ პორტალებს - უფრო რეკლამით და პორტალზე განთავსებებით აქვთ ყოველდღიური შემოსავალი, მაგრამ გვინდა ვებ აპლიკაციების დეველოპმენტზე ვორიენტირდეთ. მაგალითად, კლაუდი ახალი მიმართულებაა - ხდება არა ცალკეული კომპიუტერული პროგრამების შექმნა, არამედ იქმნება პროგრამები, რომლებიც განთავსებულია სხვა სერვერზე და მომხმარებელი იხდის ყოველთვიურად. ხარჯიც უფრო ნაკლებია და სერვისიც უმჯობესდება. ასეთი ტიპის პროგრამების შექმნაზე ვფიქრობთ. გვაქვს სკოლის პროგრამა, რომელიც რამდენიმე სკოლამ უკვე შეიძინა და მომავალ წელს უფრო მეტი სკოლის ჩართვას ვფიქრობთ, ძირითადად კერძო სკოლების. ეს არის ელექტრონული ჟურნალი, რომლის საშუალებითაც მშობლებს აქვთ წვდომა ბავშვების კომენტარებზე, დასწრებაზე, ნიშნებზე - სკოლაში მიუსვლელად. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდია მოთხოვნა, უბრალოდ რესურსი თითქმის არასოდეს გყოფნის. როგორ უნდა შეარჩიო გუნდი? ძალიან რთული საქმეა, განსაკუთრებით ამ სფეროში. წარმოიდგინეთ, უმეტესწილად თვითნასწავლ ადამიანებთან მუშაობა გიწევს. სტანდარტებს ვერანაირად ამოწმებ. მაგალითად "გეპეის" ან თუნდაც ჩვენთან არსებული ყველაზე მაღალი დონის უნივერსიტეტის დიპლომიც კი არაფერს ნიშნავს. ორი ვარიანტია: ან გამოცდილების მიხედვით არჩევ, პორტფოლიოს ვგულისხმობ, ან გამოუცდელი ადამიანი აგყავს, რომელსაც სწრაფად განვითარების უნარი აქვს, უფრო „იაფი“ კადრია, მაგრამ ძალიან ბევრი ენერგია უნდა ჩადო და განავითარო, ასწავლო, გაზარდო. ბოლოს შეიძლება, უცებ დატოვოს კომპანია, ეს კი ძალიან მტკივნეულია მენეჯმენტისთვის - უამრავი დრო და ინფორმაცია გაეცი. დიდი შანსია რომ ინფორმაცია სხვა კომპანიაში გავა და მერე უკვე ახალი უნდა შეიმუშავო. მნიშვნელოვანია, რომ იდეები ჰქონდეს, მთავარია, სწრაფად აუღოს ალღო, უნდა იყოს ინიციატორი. ჩვენი შიდა სტაფი ხომ სულ ხუთი კაცისგან შედგება, ამ რიცხვს არ ვზრდით, მაგრამ დაკვეთები შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ავიღოთ - 25-მდე „ფრილანსერი“ გვყავს.ასეთი სისტემა ფინანსურ დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს. მნიშვნელოვანია ხასიათის ცვლილებები, კომუნიკაბელურობა...იმდენად მუდმივად განვითარებადია ჩვენი საქმე, რომ სულ უნდა სწავლობდნენ და თვითონ უნდა გთავაზობდნენ სიახლეებს. როგორ უნდა აყვე განვითარების სწრაფ ტემპს? ჩვენი პრინციპია - გამოცდილება არ შეიძლება, დაიკარგოს. ყოველ პროექტში განხორციელებული სიახლე რჩება ბაზაში, ასე იკვრება ერთი ბირთვი, რომელიც მუდმივად იზრდება. ყოველი ახალი პროექტის დაგეგმვისას დიზაინერი ცდილობს, რომ ახლებურად დაინახოს მოცემულობა, პროგრამისტი ცდილობს, ახალი ტექნიკური გადაწყვეტა მონახოს, პროექტების მენეჯერი ახლებურ ოპტიმიზაციას ახორციელებს. ყოველი ახალი პროექტი ინდივიდუალურია. კიდევ ერთი, მაგალითად დიზაინერს ვერ შეუზღუდავ არეალს, ვერ ეტყვი, რომ დაბალბიუჯეტიანი პროექტების შემთხვევაში ნაკლები იმუშაოს ან ნაკლებად კრეატიული იყოს. ყოველთვის ვფიქრობთ ანალოგზე, ვატარებთ კვლევას - უფრო აპლიკაციის შემთხვევაში. თუ ანალოგი უკვე არსებობს, ნულიდან წერას არ დავიწყებთ. ამ შემთხვევაში იდეალური ვარიანტია - „ფრეიმვორკი“ მაინც აიღო, ერთგვარი ჩარჩო. პირველი პროდუქტი ბაზარზე ყოველთვის დომინანტია. აქამდე მისვლას სერიოზული დაგეგმარება და დიდი ინვესტიცია სჭირდება.


CAREER ჩვენთან ასე იშვიათად ხდება. თუ კონკრეტული დაკვეთა გაქვს, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს თავისი მოთხოვნები აქვს. მაგრამ ყოველთვის არსებობს უცხოური ანალოგი. ვიკვლევთ და რისი გამოყენებაც ფუნქციონალურად შეიძლება, მაგალითად ცხრილის დიზაინი ან რეგისტრაციების მოდული - აუცილებლად ვიყენებთ. ზოგადად მსოფლიო ამ მიმართულებით მიდის. სტანდარტული სი ემ ესები, შინაარსის მართვის სისტემები გაჩნდა. ყველა ცდილობს, სტანდარტიზაცია მოახდინოს. საბოლოო დანიშნულების წერტილი კომპანია ჯერ-ჯერობით არ არის ისე აწყობილი, როგორც მე მინდა. არც არის გასაკვირი, ყოველგვარი ინვესტიციის გარეშე, ინტუიტიურად შეიქმნა. ერთი წელია, მიდის აქტიური მუშაობა, რომ კომპანია უკვე რეალურ ბიზნესად გადაიქცეს და რაღაცნაირად განვითარდეს, შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს. ყველა ტიპის ბიზნესი ცდილობს, განვითარდეს. ასეა ჩვენთანაც. თუ

აპლიკაციების და პორტფოლიოების ბაზას არ შექმნი, რთულია. ამ ეტაპზე მთავარია, შეიქმნას ვებ აპლიკაციები ფართო მოხმარების არეალით, რაც ფინანსურ მოგებას მოიტანს და შემდეგ ეტაპზე გადავალთ. გვინდა, რომ რეალურად ბიზნეს კატალიზატორები ვიყოთ. საშუალო ბიზნესებს ძალიან უჭირს IT ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით. ჯერ -ჯერობით ძალიან მცირეა IT-ს გამოყენების კუთხე. შემდეგი მიზანია, მოთხოვნა ფართო მასებს გავაცნოთ და მიწოდებაც უზრუნველვყოთ. ჩვენი ერთ –ერთი გამოწვევაა, შევქმნათ კომპანია ბევრად უფრო დიდი გუნდით - კონსულტანტი აითი კომპანია, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესს დაეხმარება ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციაში. ვორკოჰოლიკი ხარ? ვიქნებოდი, რომ შემეძლოს, მაგრამ ამის საშუალება არ მაქვს. იდეაში ვახერხებ, თუმცა ორივეს ნაკლები ხარისხით. ოჯახსაც და ბიზნესაც სჭირდება 24-24 საათი და როგორც კი ეს ოცდაოთხი საათი ორად გაიყოფა, აღარაფერს ყოფნის. მაქვს ასეთი ხერხი, როგორც კი სამსახურიდან გავდივარ, უბრალოდ ვივიწყებ მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. Kato Maisuradze /კატო მაისურაძე

JULY

201 2

23


PRODUCT

An Innovational product by “Bank Constanta”

“ბანკი კონსტანტას“ ინოვაციური პროდუქტი

T

here are three main arguments people state against opening a deposit account. The first one is that they don’t have the money to save for a period of time to ensure accumulation; the second argument is about the time – you need to go to the bank and go through certain procedures to open a deposit; and the final argument is that people think their money is not protected by Privacy Policy. “Bank Constanta” has tried to create a completely new bank product that would solve all of the customer’s problems and support them in accumulating money easily.

24

201 2

JULY


PRODUCT

“Inbox” is a new deposit type product by “Bank Constanta” that will be functioning actively from July. It represents a new direction, different from the concept of our bank and other deposit type products in general. There are many things that make “Inbox” different from other types of deposits. First of all, it’s the simplified to the maximum procedure of registration and forms of money transfer. The customer only needs to go the bank once – when receiving the accumulated money. All other operations can be managed without being at the spot. Soon there will be the so called “desks” located in the city (in supermarkets, trading centers etc.) where it will be possible to open an “Inbox” on the base of an ID. “Desks” will be located at many convenient locations throughout the city – to be available as much as possible to the “Inbox” users. Any person of age can open an account. As a rule other deposits have a defined minimum and a certain periodicity of billing. “Inbox” is free from such restraints. You can bill it from any PayBox as well as bank offices. In this regard, “Inbox” is an innovation to the Georgian banking sector. “Inbox” can easily be billed along paying the utilities or getting phone credit” – says the “Bank Constanta” PR manager KetoGiorgobiani – “Our customers will be able to add the amount they would like to save to their “Inbox” account at any time of day. Besides the amount minimum is what PayBox receives, which is 50 Tetri or 1 GEL, thus “Inbox” users can save even several extra GEL that they’ve got. Saving small amounts daily will eventually make up a solid saving.” The main thing differing this product from other deposit type products is the simplicity and availability of accumulation. The “Inbox” account is a six digit number the customer choses, which is also very convenient. You can match the number with your mobile or landline numbers, birthdate or any other desired combination of numbers – it’s relatively short, so it will be easy to remember. You can ask your family members and friends to assist you in accumulation. If they know your “Inbox” number they’ll manage easily.” “Inbox” is ideal for saving money in groups – for friends, couples or a big gamily, in short, whoever wishes to accumulate a certain sum together for whatever reason. “There are ideas that require more than personal effort and help of friends – sometimes universal support is necessary to bring them to life. “Inbox” is a very convenient tool for charity work: be it church construction or supporting a children’s home, we can call for the whole population to support the idea and contribute through the 6 digits of the “Inbox”. It’s a very flexible product in

ირითადად, ადამიანები ანაბრების გახსნის საწინააღმდეგოდ, სამ მიზეზს ასახელებენ. პირველი მიზეზი ისაა, რომ დასაგროვებელი ფული, რომელსაც გარკვეული პერიოდით დაზოგავდნენ, არ გააჩნიათ; მეორე მიზეზი დროსთანაა დაკავშირებული - ანაბრის გასახსნელად ბანკში მისვლა და გარკვეული პროცედურების გავლაა საჭირო; მესამე კი ის გახლავთ, რომ ადამიანები ფიქრობენ, რომ მათი თანხის შესახებ კონფიდენციალურობა დაცული არ არის. “ბანკი კონსტანტა“ შეეცადა, შეექმნა სრულიად ახალი საბანკო პროდუქტი, რომელიც მომხმარებელს ყველა პრობლემას გადაუჭრიდა და მაქსიმალურად შეუწყობდა ხელს ფულის მარტივად დაგროვებაში.

“Inbox” “ბანკ კონსტანტას“ ახალი, საანაბრე

ტიპის პროდუქტია, რომელიც ივლისის ბოლოდან აქტიურად დაიწყებს ფუნქციონირებას. ჩვენი ბანკის კონცეფციისგან და ზოგადად, დაგროვებითი საბანკო პროდუქტებისაგან განსხვავებულ, ახალ მიმართულებას წარმოადგენს. “ Inbox”-ს ბევრი რამ გამოარჩევს ნებისმიერი სხვა ტიპის ანაბრისგან, პირველ რიგში, მაქსიმალურად გამარტივებული რეგისტრაციისა და ჩარიცხვის ფორმები. მომხმარებელს ბანკში მისვლა მხოლოდ ერთხელ სჭირდება - დაგროვებული ფულის გამოტანისას. ყველა სხვა ოპერაციის დროს, ბანკში მისვლა აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ქალაქში მალე ე.წ. „დესქები” განთავსდება (მაგალითად, სუპერმარკეტებში, სავაჭრო ცენტრებში და სხვა), სადაც შესაძლებელი იქნება “ Inbox”-ის მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე გახსნა. „დესქები“ მრავალ მოსახერხებელ ადგილას იქნება განლაგებული მთელი ქალაქის მასშტაბით - ისე, რომ “Inbox” მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახდეს. ანგარიშის გახსნა შეეძლება ნებისმიერ სრულწლოვან ადამიანს. როგორც წესი, სხვა ანაბრებს შესატანი თანხის განსაზღვრული მინიმუმი და შეტანის გარკვეული პერიოდულობა აქვს. “ Inbox” მსგავსი შეზღუდვებისგან თავისუფალია. მისი შევსება ბანკის ფილიალების გარდა, ნებისმიერ სწრაფი გადახდის აპარატშიც იქნება შესაძლებელი. ამ მხრივ, “ Inbox” ქართულ საბანკო სივრცეში ინოვაციური პროდუქტია. „ადამიანს კომუნალური გადასახადის გადახდასთან ან მობილურის ანგარიშის შევსებასთან ერთად, მარტივად შეეძლება თავის “ Inbox”-ში სასურველი თანხის ჩარიცხვა“, - ამბობს “ბანკი კონსტანტას“ PR მენეჯერი, ქეთო გიორგობიანი, - „ჩვენს მომხმარებელს დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, 24 საათის განმავლობაში, შეეძლება დასაზოგად განკუთვნილი თანხის ანგარიშზე დადება. თანაც, თანხის მინიმუმი ისაა, რასაც PayBox იღებს, ანუ 50 თეთრი ან 1 ლარი, JULY

201 2

25


PRODUCT ასე რომ “ Inbox”-ის მფლობელს ზედმეტი თუნდაც რამდენიმე ლარის დაზოგვაც ადვილად შეეძლება. პატარა თანხების ყოველდღიურად გადადებით კი, მოგეხსენებათ, საკმაოდ სოლიდური დანაზოგის გაკეთება შეიძლება.“ მთავარი, რითაც პროდუქტი საბანკო სივრცეში არსებული ნებისმიერი სხვა დაგროვებითი ტიპის პროდუქტისაგან გამოირჩევა, დაგროვების სიმარტივე და ხელმისაწვდომობაა. “ Inbox”-ის ანგარიშის ნომერი ექვსნიშნა რიცხვია, რომელსაც მომხმარებელი თავად ირჩევს, რაც ასევე ძალიან მოსახერხებელია. ნომერი შეგიძლიათ თქვენი მობილურის ან სახლის ნომერს, დაბადების თარიღს ან ნებისმიერ სხვა სასურველ ციფრთა კომბინაციას დაამთხვიოთ - შედარებით მოკლეა, ამიტომ ადვილი დასამახსოვრებელი იქნება. „შეგიძლიათ, დაგროვებაში ოჯახის წევრები და ახლობლებიც მოიშველიოთ. თუკი მათ თქვენი “ Inbox”-ის ნომერი ეცოდინებათ, ამას მარტივად მოახერხებენ“. “ Inbox” იდეალურია თანხის ჯგუფურად დასაგროვებლად - მაგალითად მეგობრებისთვის, ცოლ-ქმრისათვის ან დიდი ოჯახისთვის, ერთი სიტყვით, მათთვის, ვისაც განსაკუთრებული მიზეზით, თანხის დაგროვება ერთობლივად სურს. “არსებობს იდეები, რომელთა განსახორციელებლად მხოლოდ პირადი და საახლობლო წრის ძალისხმევა საკმარისი არ არის - საჭიროა საყოველთაო მხარდაჭერა. “ Inbox” მეტად ხელსაყრელი ინსტრუმენტია საქველმოქმედო საქმიანობისთვის: იქნება ეს ტაძრის მშენებლობა თუ ბავშვთა სახლის დახმარება, “ Inbox”-ის ექვსნიშნა ნომრის საშუალებით, მონაწილეობის მისაღებად შესაძლებელია მოვუწოდოთ მთელ მოსახლეობას. ამ მხრივ, ძალიან მოქნილი პროდუქტია“, - ამბობს ქეთო გიორგობიანი, „როგორც ნებისმიერ ადამიანს, ვინც თქვენი ნომერი იცის, შეუძლია თქვენი მობილურის ბალანსის შევსება, ისე შეძლებს თქვენი “ Inbox”-ის შევსებასაც – პრინციპი იგივეა.“

this sense” – says KetiGiorgobiani, - „Just like any person knowing your phone number can top-up your cellphone credit, whoever knows your “Inbox” number can bill it too – the principle is the same.”

You can tell this is a special product from the first time you come across it. It has an original design. You will not receive a standard envelope from our bank when you register. Instead, you will be given a small green box with special papers in shapes of percentages. You can write your account number, your name and surname on them. These papers serve as a form of a business card. You can give them out to anyone you’d like to help you save up. As you can see “Inbox” is definitely not another boring bank product – everything about it is special.

26

201 2

JULY

პროდუქტის განსაკუთრებულობა “ Inbox”-თან პირველივე შეხებისას იგრძნობა. ორიგინალური დიზაინიც გამოარჩევს. დარეგისტრირებისას, თქვენ ბანკისგან არ მიიღებთ სტანდარტულ კონვერტს. ამის ნაცვლად, პატარა მწვანე ყუთს გადმოგცემენ, რომელშიც პროცენტის ფორმით სპეციალური ქაღალდებია ჩადებული. ამ პატარა ფურცლებზე თქვენი ანგარიშის ნომრის, აგრეთვე ვინაობის დაწერა შეგეძლებათ. ფურცლები გარკვეული სახით სავიზიტო ბარათის ფუნქციას ასრულებს. მისი მიცემა შეგეძლებათ ყველასთვის, ვინც გსურთ, დაგროვებაში დაგეხმაროთ. როგორც ხედავთ, “ Inbox“ ნამდვილად არ ჰგავს სხვა, მოსაწყენ საბანკო პროდუქტებს - ის ყველაფრით განსაკუთრებულია. „ბანკი კონსტანტა“ საქართველოს კომერციულ ბანკთა


PRODUCT “Bank Constanta” entered the Georgian commercial bank market in July 2008 and became the first microfinance organization that turned into a bank. The company is successfully operating in Georgia since 1997 and offers a full range of banking services to small and medium business representatives through the 37 branch offices all around the country. “Constanta” activity was further increased in the years 2010-2011 after there were new shareholders added to the bank – an international investor “Oikocredit” (11%) and one of the leading banks in Georgia “TBC Bank” (83%). As of today “Bank Constanta” serves over 37 000 clients around Georgia and its credit profile exceeds 140 million GEL. You can find additional information on “Bank Constanta” on the website: www. bankconstanta.ge

რიცხვს 2008 წლის ივლისში შეუერთდა და პირველი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გახდა, რომელიც ბანკად გარდაიქმნა. კომპანია 1997 წლიდან წარმატებით ფუნქციონირებს ქართულ ბაზარზე და საქართველოს მასშტაბით არსებული 37 ფილიალის საშუალებით, სრულ საბანკო მომსახურებას უწევს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს. „კონსტანტას“ საქმიანობა კიდევ უფრო გაიზარდა 2010-2011 წლებში, მას შემდეგ, რაც ბანკს ახალი აქციონერები შეემატა – საერთაშორისო ინვესტორი, „ოიკოკრედიტი“ (11%) და საქართველოს ერთ–ერთი წამყვანი ბანკი, „თიბისი ბანკი“ (83%). დღეისათვის „ბანკი კონსტანტა“, საქართველოს მასშტაბით, 37 000–ზე მეტ კლიენტს ემსახურება და მისი საკრედიტო პორტფელი 140 მილიონ ლარს აჭარბებს. „ბანკი კონსტანტა“-ს შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ გვერდზე:

www.bankconstanta.ge

JULY

201 2

27


DIGEST

Women and device Inflammation ქალები და ელექტრონული აფეთქებები

T

hey indeed do say a lot about the relationship between women and technology. You know, women and the eternal beg for re-installing Windows, women and the car pulled over on the side of the road, women and wires while putting together any media device, women and device inflammation, feminists with a screwdriver, and all things saying that when it comes to tech stuff, women don’t really get along with it. It is quite an interesting subject, and I don’t know whether this idea is verified scientifically, but we have a huge listing of women who not only are contented with technology,but even hold the reputation of tech Guru’s. For beginners, for those who would like to lead an independent life, for those who do not yet have “The man’s helping hand” around, or those who don’t really need it – The digest in July will be very handy. We present you the listing of tech blogs written, developed and ruled by women – containing a wide range of sites. The structures of these blogs differ from each-other, and their authors not only know the deal in technology – all of the blogs listed here are main sources of income.

28

201 2

JULY

ამდენ რამეს ამბობენ ქალებისა და ტექნიკის ურთიერთობაზე, ამ თემაზე ანეკდოტებიც კი არსებობს.“windows”-ის გადაყენების მუდმივი ხვეწნა, ქალები და გზაზე გაჩერებული, სახურავახდილი მანქანა, ქალები და “შნურები” სხვადახვა მედიატექნიკის აწყობისას, ქალები და ელექტრონული აფეთქებები, ფემინისტები ქანჩითა და ბრტყელტუჩით მოკლედ, ათასი რამ - რაც მიუთითებს, რომ ქალები, ტექნიკაში ვერ ერკვევიან - თმის საშრობის, უთოსა და სარეცხი მანქანის გამოკლებით. თემა საინტერესოა და არ ვიცი, მეცნიერულად ეს მტკიცება სწორია თუ არა, მაგრამ ჩვენ დიდი ჩამონათვალი გვაქვს ქალებისა, რომლებიც არათუ ერკვევიან, ნამდვილი გურუს რეპუტაცია აქვთ ამ სამყაროში. მათთვის, ვინც ჯერ დამწყებია, ან მათთვის ვისაც დამოუკიდებელი ცხოვრება იზიდავს, ვისთვისაც ეგზომ გაფეტიშებულ „კაცის მაგარ ხელთან“ წვდომა არ აქვს, ან ვისაც არც სჭირდება, ივლისის დაიჯესტი ძალიან გამოსადეგი იქნება. ჩვენს ჩამონათვალში ტექნიკური ბლოგებია, რომელთაც ქალები მართავენ - სია ფართო სპექტრს მოიცავს და ბლოგების სტრუქტურა სხვადასხვაა, მათი ავტორები კი არა მხოლოდ ტექნოლოგიაში ერკვევიან, ბლოგები შემოსავლის მთავარი წყაროა.


DIGEST

1

Corvida Raven კორვიდა რევენი

SheGeeks

The 21 year old Communications student. She devel-

oped the twitter applications and is a CEO of Everything Twitter. Corvida also works for TED.com and is an advisor at Intel. She says her mission is explaining technology to people in an easy way.

21 წლის სტუდენტი კომუნიკაციების სფეროში. მან განავითარა აპლიკაციები Twitter-ისთვის და შექმნა კომპანია Everything Twitter. კორვიდა პარალელურად TED.com-ის თანამშრომელია და Intel-ის ერთ-ერთი მრჩეველი. ამბობს, რომ საკუთარ მისიად მიაჩნია, ადამიანებს მარტივად აუხსნას ტექნიკა. http://shegeeks.net

2

Gina Trapani ჯინა ტრაპანი

Life Hacker

The blog is not only about technology, she writes about everything Little advice for all kinds of lifestyles. Gina began with writing codes and ended up having the website with the highest traffic (25 million visitors in month). But is this the final destination? Gina also published a book recently, the bind up of all her advice, so it seems as we have to expect new surprises from her.

მისი ბლოგი არა მხოლოდ ტექნიკას, არამედ თითქმის ყველაფერს ეხება. ეს არის პატარა და ძალიან პრაქტიკული რჩევები ნებისმიერი ადამიანისთვის. ჯინამ კოდების წერით დაიწყო და დღესდღეობით ყველაზე მაღალი „ტრეფიკის" მქონე საიტით (25 მილიონი ვიზიტორი თვეში) დაასრულა. დაასრულა კი? მისი რჩევები წიგნად გამოიცა და ასეთი ტემპების მქონე ადამიანისაგან ალბათ კიდევ მრავალ სიურპრიზს უნდა ველოდოთ. http://lifehacker.com JULY

201 2

29


DIGEST

3

Emily Chang ემილი ჩენგი

Ehub

If you want to know what’s new on web 2.0 check this one frequent-

ly. This blog is the biggest online resource for web 2.0 and is regularly updated with novelties. Programs and Applications are created with a unique design and the author of every piece is Emily herself.

თუ გინდათ, გაიგოთ რა ხდება web.2.0 -ზე, ამ საიტს უნდა ადევნოთ თვალყური - წლების განმავლობაში ყველაზე დიდი რესურსია web.2.0-სათვის და რეგულარულად იტვირთება სიახლეებით. პროგრამები და აპლიკაციები უნიკალური დიზაინითაა შექმნილი. ამ ყველაფრის ავტორი კი თავად ემილია. http://www.emilychang.com

4

Helena Stone ჰელენა სთოუნი

ChipChick

რომლებიც ქმნიან და მართავენ ვებსაიტებს. „ტუტორიალების" გარდა კი აქ ახალ ტექ-ტრენდებსაც მიმოიხილავენ.

The website was founded in 2004 – one of the pioneers in blogo-

sphere. It is also the first one which focused on the subject of women and technology. Stones first aspiration was to help women who create and develop websites. Besides tutorials the trends are also discussed here.

საიტი 2004 წელს დაარსდა და ბლოგოსფეროს ერთ-ერთი პიონერი იყო.პირველი საიტია, რომელიც ქალებისა და ტექნოლოგიის თემაზე კონცენტრირდა. სთოუნის მიზანი იმ ქალებისათვის დახმარების გაწევაა, http://www.chipchick.com 30

201 2

JULY


DIGEST

5

Julie Strietelmeier ჯული შტრიტელმაიერი

The Gadgeteer

Julie adored searchingfor different info’s on new gadgetsand testing

them. Her interest soon developed into an obsession and in 1997 she started the forum – and when it turned out that she was the expert of adviceand the one who was addressed with questions the most, she registered her own blog- this is when the term didn’t even exist yet. Today, her website is most influential and trusty in technology reviews.

ჯულის ძალიან უყვარდა ახალ მოწყობილობებზე ინფორმაციის მოპოვება, მათი შემოწმება. თავიდან, 1997 წელს მან უფასო ფორუმი შექმნა. როცა ჯული უკვ ექსპერტად იქცა, ტერმინი „ბლოგიც“ კი არ არსებობდა. დღეისათვის, ტექნოლოგიური სიახლეების ასპექტში საიტი ყველაზე სანდო და გავლენიანია.

http://the-gadgeteer.com http://

6

Lorelle VanFossen ლორელ ვანფოსსენი

Lorelle VanFossen

For those who blog and specifically, who chose Wordpress for it. This lady will be your queen. Lorelle knows everything about smart blogging. We mean absolutely everything – and she happily shares her know-how.

მათთვის, ვინც ბლოგერობას აპირებს, და მითუმეტეს მათთვის, ვინც „ვორდპრესი“ აირჩია - ეს ქალბატონი თქვენი დედოფალი იქნება. ლორენმა ყველაფერი იცის ბლოგინგის შესახებ. ყველაფერი, და სიამოვნებითაც გაგიზიარებთ თავის ცოდნას.

http://lorelle.wordpress.com JULY

201 2

31


DIGEST

7

Adria Richards ადრია რიჩარდსი

But You’re A Girl

I assume the name says it all – the definition of the title is just what men say about women and technology. As a response, Adria is one of the most successful tech-culture analyzer and she writes with a voice of a woman.

ალბათ სახელი ყველაფერს ამბობს - ბლოგის სათაური ასე ითარგმნება: „მაგრამ, შენ ხომ გოგო ხარ“ - ადრია რიჩარდსი ტექნო-კულტურის ერთერთი ყველაზე წარმატებული მიმომხილველია და ამაზე ქალის ხმით საუბრობს.

http://butyoureagirl.com

8

Jenna Wortham ჯენა ვორსამი

Being the New York Times techno reviewer, Jena Wortham is the former tech-column writer at Wired magazine – and it definitely shows. Her works mainly regard the digital culture.

ახლა უკვე „ნიუ-იორკ თაიმსის“ ტექნო ბლოგერი და რეცენზიების ავტორი - ჯენა ვორსამი, ჟურნალ Wired-ის ტექნოკულტურის რუბრიკის წამყვანი იყო, და ეს გამოცდილება ნათლად ჩანს. მისი ნაშრომები ძირითადად ციფრული კულტურის მიმოხილვას ეძღვნება. http://bits.blogs.nytimes.com/author/jenna-wortham http:// Elene Pasuri/ელენე ფასური

32

201 2

JULY


BOSCH


Gift Ideas

01 SUNRISE BEACH - TOWEL WWW.ZAPPOS.COM 39.90 USD

03 BOP BASICS - SOLID NEON HAIR TIE SET WWW.SHOPBOP.COM 45.0 USD 02 MOSCHITTO DESIGNS CUTOUT GEOMETRIC CUFF WWW.NORDSTROM.COM 42.0 USD

05 JUICY COUTURE – LYNN TOTE WWW.NORDSTROM.COM 129.90 USD 04 M•A•C 'HEY, SAILOR!' - LIPSTICK WWW.NORDSTROM.COM 15.50 USD

34

201 2

JULY

06 ROUND SUNGLASSES HTTP://WWW.ASOS.COM 12.0 USD


GIFT IDEAS

07 MARC BY MARC JACOBS 'RUBBER TURNLOCK' STRETCH BRACELET WWW.NORDSTROM.COM 1712 28.0 USD

08 ADIA KIBUR WWW.SHOPBOP.COM 72.0 USD 09 TORY BURCH TOTE WWW.SHOPBOP.COM 225.0 USD

12 DOLCE VITA WWW.SHOPBOP.COM 69.0 USD

11 TORY BURCH – FLIP-FLOPS WWW.NORDSTROM.COM 50.0 USD 10 JUICY COUTURE KIDS WWW.ZAPPOS.COM 58.0 USD 13 ALEXIS BITTAR SKINNY – TAPERED BANGLE WWW.NORDSTROM.COM 65.0 USD

JULY

201 2

35


GIFT IDEAS

14 MR. SHAVIT – EARRINGS WWW.MR.SHAVIT.GE 264.0 GEL

15 MR. SHAVIT – RING WWW.MR.SHAVIT.GE 406.0 GEL

16 CHRISTIAN LACROIX – SCARF WWW.YOOX.COM 324.0 USD

17 DELFINA DELLETREZ – BRACELET WWW.YOOX.COM 1972.0 USD

18 MAWI – RING WWW.YOOX.COM 350.88 USD

19 EMILIO PUCCI – BRACELET WWW.YOOX.COM 407.0 USD

20 FREY WILLE Minaudiere Soiree Parisienne 2950.0 GEL 36

201 2

JULY

Tbilisi, Georgia, Rustaveli Ave. 26 Tel: +995 322 990 957 tbilisi@freywille.ge | www.frey-wille.com


-30

Mariam Melikadze მარიამ მელიქაძე

Graduate of Harvard university with a concentration in economics, Analyst at Innosight ჰარვარდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ეკონომიკის კონცენტრაციით

Nobody has achieved success on their own. Find and talk to people you admire and are interested in. არავის მიუღწევია წარმატებისთვის დამოუკიდებლად. მოიძიეთ და გაესაუბრეთ თქვენთვის პატივსაცემ და საინტერესო ადამიანებს.

JULY

201 2

37


-30

What was the road from school to the first university year like? When did you decide on your future profession, what did you choose to become and why?

I decided to take a gap year after graduating from school, because I wanted to continue with my studies in the US and I needed more time to prepare college applications. Throughout this year I studied for exams and collected the necessary documents for colleges. I didn’t need to think much of the future profession, since specialization on the bachelor’s degree starts from the second year in American universities. I later chose Economics as a major and Math as a minor. Do you agree that it’s necessary to enroll at the university right after graduation? What’s your attitude towards this subject?

I think it’s early to make decisions regarding a future profession at the age of 18, especially in European educational systems where the demand is to choose the career specialty from the very first year. It’s hard to make a choice when you’re not sure what you’re interested in. Judging by my own experience I can say that I only had the chance to really think about my interests after I graduated and was free from the obligation to study. I read the literature I was really interested in and I was trying to figure out what my aspirations were. Thus I think that taking a break before enrolling for a higher education degree is beneficial. (Of course with the exception of the cases where people know exactly what they want beforehand ). When did you decide to leave and why?

I always wanted to study abroad, because I think that every person should experience living and learning in an unfamiliar environment. It makes a more tolerant, independent and open minded person out of everyone. At first I thought I would leave for my Master’s Degree. I decided to apply for a Bachelor’s when I found that several American universities offered a full scholarship for international students. What’s your life like? Where do you study or work at? Speak of differences – what has changed since you left?

I studied at Harvard University for the past 4 years. I easily got used to the new environment, because everything is oriented at student’s wellbeing there – everyone from professors to cleaning staff is

38

201 2

JULY

გზა სკოლიდან პირველ კურსამდე - როგორ აირჩიეთ მომავალი პროფესია და რატომ?

სკოლის დამთავრების შემდეგ ერთი წლით შესვენება გადავწყვიტე, რადგან სწავლის გაგრძელება ამერიკაში მინდოდა, ხოლო კოლეჯის აპლიკაციების მოსამზადებლად მეტი დრო მესაჭიროებოდა. ამ ხნის განმავლობაში ვმეცადინეობდი გამოცდებისთვის და ვაგროვებდი საბუთებს კოლეჯებში დასაგზავნად. მომავალ პროფესიაზე წინასწარ ბევრი ფიქრი არ დამჭირვებია, რადგან ამერიკაში ბაკალავრზე სპეციალიზაცია მხოლოდ მეორე კურსიდან იწყება, პირველი წელი კი ყველას საერთო აქვს. მომავალში ძირითად პროფესიად ეკონომიკა, ხოლო მეორეხარისხოვნად მათემატიკა ავირჩიე. ეთანხმებით თუ არა, რომ სკოლის დამთავრებისთანავე უმაღლესში ჩაბარება აუცილებელია?

ვფიქრობ, 18 წლის ასაკში ნაადრევია გადაწყვეტილების მიღება მომავალი პროფესიის შესახებ, განსაკუთრებით განათლების ევროპულ სისტემებში, სადაც კარიერულ სპეციალიზაციას პირველივე კურსიდან ითხოვენ. ძნელია, არჩევანი გააკეთო მაშინ, როცა არც კი იცი, რა გაინტერესებს. პირადი მაგალითით შემიძლია ვიხელმძღვანელო და ვთქვა, რომ სკოლის დამთავრების შემდგომ წელს, როდესაც გავთავისუფლდი სწავლის ვალდებულებისგან, პირველად მომეცა საშუალება, რეალურად დავფიქრებულიყავი ჩემს ინტერესებზე. ვკითხულობდი ლიტერატურას - რაც მართლა მაინტერესებდა და ვერკვეოდი საკუთარ მისწრაფებებში. ამიტომ მგონია, რომ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებამდე შესვენება სასარგებლოა (ცხადია, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ადამიანმა წინასწარ იცის, ზუსტად რა უნდა ). როდის გადაწყვიტე წასვლა და რატომ?

უცხოეთში სწავლა ყოველთვის მინდოდა, რადგან მგონია, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა გამოცადოს უცნობ გარემოში ცხოვრება და სწავლა. ეს უფრო ტოლერანტული, დამოუკიდებელი და გონებაგახსნილი პიროვნების ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს. თავდაპირველად ვფიქრობდი, რომ მაგისტრატურაზე წავიდოდი. საბუთების გაგზავნა ბაკალავრზე მაშინ გადავწყვიტე,


-30

ready to help you out at any point. Work never ends, there’s always a lot to do and you are responsible for your own schedule. Students live in dormitories. Thus, you are constantly in touch with people of different origin and interests. Students often compare university life to a soap bubble, because you’re often isolated from the rest of the society, being completely immersed in student life. How hard is it to live in a foreign country and what it may result in? – Pros and cons...

Depends on a country I guess. I think the USA is the kind of a place where it’s easy to be a foreigner. Here the society blossoms from ethnical and cultural differences and a different opinion is highly valued. At least that’s my experience from state of Massachusetts. Although there are less tolerant places as well. Living abroad you of course need to take responsibility: on the one hand coping with it gives you great independence, on the other hand if you fail to succeed, you will definitely be depressed. Besides there’s a constant feeling of nostalgia. What is next? What are your plans after all and what’s the goal?

I don’t have long-term plans for now to be honest. Although I think that’s the thrill of it - not knowing how my life will develop. Where do you plan to continue working and from a professional point, where do you see yourself in 10 years?

Next year I start working in one of consulting companies in Boston. I was interning at the same company last summer and received a very interesting experience. I don’t have longer-term goals. What motivates you and how do you overcome difficulties, what do you do in times of crisis?

I haven’t had serious crisis periods as of now, so I don’t know how I will cope with them in the future. I generally try not to succumb to stress and remain calm with the help of music and friends, just like everyone. What’s your advice for those who want to study and develop but are held back by different reasons? Especially when there’s lack of will, hope, when there is laziness or complexes…

როცა აღმოვაჩინე, რომ ამერიკის რამდენიმე უნივერსიტეტი, ჩაბარების შემთხვევაში, სრულ დაფინანსებას სთავაზობდა უცხოელ სტუდენტებს. „რა შეიცვალა მას შემდეგ რაც წავედი.“

უკანასკნელი ოთხი წლის მანძილზე ჰარვარდის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი. ახალ გარემოს ადვილად შევეგუე, იმიტომ, რომ იქ ყველა და ყველაფერი სტუდენტის კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული პროფესორი თუ დამლაგებელი, ყველა მზადაა, ნებისმიერ მომენტში დაგეხმაროს. სამუშაო არასდროს ილევა, ყოველთვის ბევრია გასაკეთებელი და საკუთარ გრაფიკზე თვითონ ხარ პასუხისმგებელი. სტუდენტები საერთო საცხოვრებლებში ცხოვრობენ. შესაბამისად, მუდამ გიწევს კონტაქტი სხვადასხვა წარმოშობის და მრავალფეროვანი ინტერესის მქონე ხალხთან. სტუდენტები ხშირად საუნივერსიტეტო ცხოვრებას საპნის ბუშტს უწოდებენ, რადგან გარიყული ხარ გარესამყაროსგან და მთლიანად უნივერსიტეტის ცხოვრებით ხარ მოცული. რამდენად რთულია უცხო ქვეყანაში ცხოვრება და როგორი შედეგები შეიძლება ჰქონდეს - დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

გააჩნია ქვეყანას. ჩემი აზრით, ამერიკა ის ადგილია, სადაც ადვილია, იყო უცხოელი. აქ საზოგადოება ყვავის ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნების ხარჯზე და ძალიან ფასობს განსხვავებული აზრი. ყოველ შემთხვევაში, ასეთია ჩემი გამოცდილება მასაჩუსეტის შტატში. თუმცა, ამერიკაშიც არის ნაკლებად შემწყნარებლური ადგილები. უცხოეთში ცხოვრებისას, რა თქმა უნდა, გიწევს პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება: ერთი მხრივ, მასთან გამკლავება დიდ დამოუკიდებლობას განიჭებს, მეორე მხრივ, თუ თავი ვერ გაართვი, აუცილებლად დაიზაფრები. გარდა ამისა, მუდმივად თან გდევს ნოსტალგიის შეგრძნება. რა იქნება შემდეგ, როგორია მიზანი?

სიმართლე გითხრათ, ჯერჯერობით არ გამაჩნია გრძელვადიანი მიზნები. თუმცა, ვფიქრობ, ხიბლიც სწორად ამაშია, რომ ჯერ არ ვიცი, როგორი მიმართულებით განვითარდება ჩემი ცხოვრება. სად აპირებთ მუშაობის გაგრძელებას და

JULY

201 2

39


-30

როგორ წარმოგიდგენით ასაკუთარი თავი 10 წლის შემდეგ?

მომავალ წელს მუშაობას ვიწყებ ბოსტონში, ერთ-ერთ საკონსულტაციო კომპანიაში. ამავე კომპანიაში გავიარე გასულ ზაფხულს სტაჟირება და ძალიან საინტერესო გამოცდილებაც მივიღე. უფრო გრძელვადიანი გეგმები ჯერ არ მაქვს. რა გაძლევს მოტივაციას და როგორ უმკლავდები სირთულეებს, როგორ იქცევი კრიზისულ პერიოდებში?

ჯერჯერობით არ მქონია სერიოზული კრიზისული პერიოდები, ასე რომ, თვითონაც არ ვიცი, როგორ გავუმკლავდები მათ მომავალში. ზოგადად, ვცდილობ, სტრესს არ შევეპუო და, როგორც ყველამ, მუსიკისა და მეგობრების დახმარებით სიმშვიდე შევინარჩუნო. რას ურჩევ მათ, ვისაც უნდა, რომ ისწავლოს, განვითარდეს, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ფერხდება. განსაკუთრებით უნებისყოფობის, უიმედობის, სიზარმაცის ან კომპლექსების გამო...

არავის მიუღწევია წარმატებისთვის დამოუკიდებლად. მოიძიეთ და გაესაუბრეთ თქვენთვის პატივსაცემ და საინტერესო ადამიანებს. ისინი უსათუოდ დაგეხმარებიან, თუ კი თქვენს მოტივაციასა და ინტერესში დარწმუნდებიან.

40

201 2

JULY

Nobody has achieved success on their own. Find and talk to people you admire and are interested in. They will definitely help if they’re sure of your motivation and interest.


-30

Khatia Chkhenkeli ხატია ჩხენკელი Student of Pao University პაოს უნივერსიტეტის სტუდენტი

If I stop learning and working, nothing will work out and the energy I have invested up until now will also be blown away by the wind. თუ სწავლის და მუშაობის პროცესს შევწყვეტ, არაფერი გამოვა და აქამდე დახარჯულ ენერგიასაც ქარი წაიღებს.

JULY

201 2

41


-30

What was the road from school to the first university year like? When did you decide on your future profession, what did you choose to become and why?

I had many things on my mind back in the school years. I had to decide whether I was going to apply to a university in Tbilisi or abroad. Eventually I enrolled at the Tbilisi State University, the faculty of social and Political Studies – I knew approximately that I would make my way to my future profession in this field, although I had not yet chosen it. Do you agree that it’s necessary to enroll at the university right after graduation? What’s your attitude towards this subject?

A bachelor’s degree has a different connotation in Georgia. I think that the process of self-determination should take place through the undergraduate program, but unfortunately, here the enrollees feel obligated to choose their future profession beforehand. I am not sure as to how good this is at the end of the day, but at least there still is space for professional changes throughout the 4 years of the degree. What has studying in Tbilisi given you and what not?

Studying in Tbilisi only increased my motivation to change the nuances of the system first of all and I was the member of a student movement “Laboratory 1918” that is still fighting against the cons existing in the education system. I admit that we do have professional professors and teachers in certain fields, but when improving the level of higher education is not a priority to the State, I don’t have high hopes on fundamental changes. When did you decide to leave and why?

I had wanted to leave since my enrollee period, being disappointed in the universityI did not want to lose more time and started looking for different projects to receive a scholarship and continue my studies abroad. What has changed since?

I can say that apart from knowledge the 6 months I lived in France gave me the opportunity for personal development. When you are left face to face with your problems and have no friends there to help

42

201 2

JULY

გზა სკოლიდან პირველ კურსამდე - როგორ აირჩიეთ მომავალი პროფესია და რატომ?

სკოლის პერიოდში თავში ბევრი რამ მიტრიალებდა ერთდროულად. ვფიქრობდი, თბილისში ჩამებარებინა თუ საზღვარგარეთ წავსულიყავი სასწავლებლად. მაგრამ საბოლოოდ მაინც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩავაბარე, სოციალურ-პოლიტიკურ ფაკულტეტზე - დაახლოებით ვიცოდი, რომ ამ სივრცეში გავიკვლევდი გზას მომავალი პროფესიისკენ, რომელიც ჯერაც არ მქონდა არჩეული. ეთანხმებით თუ არა, რომ სკოლის დამთავრებისთანავე უმაღლესში ჩაბარება აუცილებელია?

ბაკალავრიატს საქართველოში განსხვავებული დატვირთვა აქვს. სწორედ ბაკალავრიატის დროს უნდა ჰქონდეს თვითგამორკვევის პროცესს ადგილი, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც წესი, აბიტურიენტები თავს ვალდებულად თვლიან, წინასწარ აირჩიონ მომავალი პროფესია. არ ვიცი, ეს რამდენად კარგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ბაკალავრიატის 4 წლის განმავლობაში მაინც რჩება სივრცე პროფესიული ცვლილებებისთვის. რა მოგცათ თბილისში სწავლამ?

თბილისში სწავლამ მხოლოდ ჩემი მოტივაცია გაზარდა, რომ, პირველ რიგში, მეცადა, შემეცვალა სისტემის ნიუანსები და ვიყავი კიდეც სტუდენტური მოძრაობის „ლაბორატორია 1918“ის წევრი, რომელიც განათლების სისტემაში არსებულ მინუსებს ებრძვის დღემდე. ვაღიარებ, რომ გარკვეული მიმართულებების მხრივ გვყავს პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლებლები, მაგრამ როცა უმაღლესი განათლების დონის აწევა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს, ფუნდამენტური ცვლილებების იმედი დიდად არ მაქვს. როდის გადაწყვიტეთ წასვლა და რატომ?

წასვლა აბიტურიენტობის პერიოდიდან მინდოდა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, როცა უნივერსიტეტში იმედი გამიცრუვდა, დროის დაკარგვა არ მსურდა და სხვადასხვა პროექტების ძებნა დავიწყე, რათა დაფინანსება მომეპოვებინა და სწავლა საზღვარგარეთ გამეგრძელებინა.


-30

you out, you feel that you need to be strong to not only survive, but also receive as much as possible from your stay here. What’s your life like? Where do you study or work at? Speak of differences – what has changed since you left.

I’m currently in France with a one-year EU program. I work in the field that interests me and will come in handy for my profession. I’ve gained new habits, watching television being one of it. Watching talk shows every evening has become a ritual. I have more time for self-discovery. I somehow also manage to travel. I think this is one of the most pleasant periods of my life. How hard is it to live in a foreign country and what it may result in? – Pros and cons...

Living in France is probably difficult for all Georgians, because of the financial differences at least. I haven’t noticed anything worth a cultural shock though. On the contrary, this country is so attractive for many foreigners that when you finally reach the goal and start studying here, difficulties become of secondary importance. State universities are almost free of tuition and the student visas handed out to Georgian citizens are authorized for employment; although knowing French is often a crucial issue. As of other difficulties, it’s that you constantly miss your friends and family which is exactly why after 6 months I decided to come back for 2 weeks and I’m very happy about that. What is next? What are your plans after all and what’s the goal?

I plan to continue my studies in Paris from next year and receive my Master’s Degree there. Although I’m not planning on staying in France, I want to be paying taxes in the country I am a citizen of and to which I feel obligated. Where do you plan to continue working and from a professional point, where do you see yourself in 10 years?

I will probably carry on with the politicalacademic activities. I want to remain in the scientific field while at the same time be engaged in politics. I don’t know what will come out of it, but I hope that in

რა შეიცვალა მას შემდეგ?

შემიძლია ვთქვა, რომ საფრანგეთში ცხოვრების 6-მა თვემ გარდა ცოდნისა, პიროვნული განვითარების საშუალებაც მომცა. როცა მარტო რჩები საკუთარ პრობლემებთან და ვერც მეგობარი ან ახლობელი გეხმარება, გრძნობ, რომ დიდი სიძლიერე გმართებს, რათა არამარტო გადარჩე, არამედ რაც შეიძლება ბევრი მიიღო აქ ცხოვრებისგან. ახლა სამხრეთ საფრანგეთში ევროკავშირის პროექტით ვიმყოფები, 1 წლით. ვმუშაობ დარგში, რომელიც მაინტერესებს და პროფესიულადაც წამადგება. ახალი ჩვევებიც, რა თქმა უნდა, შევიძინე, ტელევიზორის ყურება მათ შორის ერთ-ერთია. ყოველ საღამოს პოლიტიკური ტოკშოუების ყურება რიტუალად მექცა. მაქვს მეტი დრო თვითშემეცნებისთვის. მოგზაურობასაც, ასე თუ ისე, ვახერხებ. ვფიქრობ, ეს ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი სასიამოვნო პერიოდია. რამდენად რთულია უცხო ქვეყანაში ცხოვრება და როგორი შედეგები შეიძლება ჰქონდეს?

საფრანგეთში ცხოვრება საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, სავარაუდოდ, პრობლემურია, თუნდაც ფინანსური განსხვავებების გამო. კულტურულად შოკისმომგვრელი კი არაფერი შემიმჩნევია. პირიქით, ბევრი უცხოელისთვის იმდენად მომხიბვლელია ეს ქვეყანა, რომ როცა საბოლოოდ მიაღწევ მიზანს და აქ სწავლას იწყებ, სირთულეები მეორეხარისხოვანი ხდება. სახელმწიფო უნივერსიტეტები თითქმის უფასოა და საქართველოს მოქალაქეებზე გაცემული სტუდენტური ვიზები მუშაობის უფლებასაც განიჭებს. მაგრამ, ფრანგული ენის ცოდნა ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტია. რაც შეეხება სხვა სირთულეებს, ოჯახი და მეგობრები გენატრება, ამიტომაც გადავწყვიტე 6 თვის შემდეგ 2 კვირით თბილისში დაბრუნება და ძალიან მიხარია. რა იქნება შემდეგ, როგორია მიზანი?

მომავალი წლიდან ვგეგმავ, სწავლა გავაგრძელო პარიზში და მაგისტრის ხარისხიც საფრანგეთში მოვიპოვო. თუმცა, აქ დარჩენას ნამდვილად არ ვაპირებ, მინდა, გადასახადები იმ ქვეყანაში ვიხადო, რომლის მოქალაქეც ვარ და რომლის წინაშეც თავს ვალდებულად ვთვლი. სად აპირებთ მუშაობის გაგრძელებას და

JULY

201 2

43


-30

როგო წარმოგიდგენია საკუთარი თავი 10 წლის შემდეგ?

ალბათ ისევ პოლიტ-აკადემიურ საქმიანობას მივყოფ ხელს. მინდა, სამეცნიერო სივრცეში დავრჩე, მაგრამ თან პოლიტიკურ საქმიანობასაც ვეწეოდე. არ ვიცი, რა გამოვა, მაგრამ იმედია, 10 წლის შემდეგ დედაჩემის შენახულ ამ ჟურნალს რომ ვნახავ, გული არ დამწყდება ჩემს გაკეთებულ არჩევანზე. რა გაძლევთ მოტივაციას, როგორ უმკლავდებით სირთულეებს, როგორ იქცევით კრიზისულ პერიოდებში?

მოტივაციას დაუსრულებელი სწავლის პროცესისგან მიღებული სიამოვნება მანიჭებს და ძირითადად იმის განცდა, რომ წინ უფრო საინტერესო ცხოვრება მელოდება. მაგრამ თუ სწავლის და მუშაობის პროცესს შევწყვეტ, არაფერი გამოვა და აქამდე დახარჯულ ენერგიასაც ქარი წაიღებს. რას ურჩევ მათ, ვისაც უნდა, რომ ისწავლოს, განვითარდეს, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ფერხდება. განსაკუთრებით უნებისყოფობის, უიმედობის, სიზარმაცის ან კომპლექსების გამო...

მათ, ვისაც გარემო პირობები არ უწყობს ხელს, მაგრამ თვითგანვითარების უშრეტი წყურვილი აქვს, არაფერს ვურჩევ, ისედაც გააგნებენ გზას, თუ იმედს არ გადაიწურავენ. ხოლო ზარმაცებს თუ უნებისყოფოებს ვურჩევდი, საქმის მეორე დღისთვის გადადებას მოეშვან და როცა გონებაში სამომავლო გეგმებს სახავენ, მაშინვე დაიწყონ მათზე მუშაობა.

10 years when I see this magazine that my mom will have saved, I won’t regret the choice I made. What motivates you and how do you overcome difficulties, what do you do in times of crisis?

The satisfaction of the endless learning process is what motivates me along with the feeling that there is a much more interesting life ahead of me. At the same time remembering that if I stop learning and working, nothing will work out and the energy I have invested up until now will also be blown away by the wind. What’s your advice for those who want to study and develop but are held back by different reasons? Especially when there’s lack of will, hope, when there is laziness or complexes…

Kato Maisuradze/კატო მაისურაძე

44

201 2

JULY

To those having inexhaustible will to self-develop, but lack circumstantial support, I have no advice, since they will manage on their own. As of the lazy and of the weak will I would suggest them to stop postponing whatever they have to do and start working immediately once they think of future plans.


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S

D

o we remember the influential people of the 90's? - Georgian "businessmen" living in Moscow or in some coldest cities of Russia? Of course we do. Do we remember that leather couches and golden statues or fountains were very popular in their houses? We remember that too. Let's try not to use words like "cultural" and "stereotype" and easily explain the phenomenon of marble hot tubs and the copies of David and Pieta in three room houses - it's the same as the high ceiling apartments where seven generations of natives grew up, with a grand piano, fireplace, carpets, copper jugs and pomegranates. Grandmother's rocking chair, a red wooden writing table with Alexandrovich's green lamp on it, that was left from the functionary grandfather, at this table Alexandrovich himself dried the signed papers. Leather dealers, as well as the grandchildren of Alexandrovich somehow have a blindly established approach to interior design. Golden, fretted mirror, because it's expensive and catches an eye, besides I grew up in poverty and a rocking chair because the mother of Alexandrovich was noble. Let this provincials know that blue blood is running in this veins, besides I have nothing else left but my last name. I am the “nobleman of fall". Now let's look at the year 2012, we started to sit on white or transparent, right-angled, plastic chairs, at the wooden tables with steel legs. Today we're still blindly following the tendencies. So what if the house is inanimate and so empty that we can't sleep at night, we can fill it with a few lamps. What changed renaissance, Ludwig and disfigured David or silver Pieta? Wooden sculptures that are expensive, precious and will catch an eye, in spite of being true pieces of art. Not to go further I want to introduce two modern sculptors to you. Willy Verginer and Bruno Walpoth carve, plane and polish pieces of art - maybe you will place them in your homes.

ვახსოვს თუ არა 90-ანი წლების გავლენიანი ფიგურები - მოსკოვში ან რუსეთის რომელიმე ყველაზე ცივ ქალაქში მცხოვრები ქართველი „ბიზნესმენები“ ? რა თქმა უნდა, გვახსოვს. გვახსოვს თუ არა, რომ მათთან სახლებში ტყავის სამეული და ოქროსფერი ქანდაკებები ან ფანტანები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა? ესეც გვემახსოვრება. შევეცადოთ, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი რამენაირად მოვიგერიოთ და სიტყვების „კულტურულის“ და „სტერეოტიპების“ გვერდის ავლით მარტივად ავხსნათ თეთრი მარმარილოს ჯაკუზის და დავითის ან პიეტას პატენტის ფენომენი კარგად გაწყობილ სამოთახიანში - იგივეა, რაც მაღალჭერიანი ბინა სოლოლაკში, სადაც შვიდი თაობა თბილისელი გამოიზარდა - როიალით, ბუხრით, ფარდაგებით, თუნგებით, ლანგარზე დაწყობილი ბროწეულებით - დიდი ბებიის ნაქონი სარწეველა სკამით, წითელი ხის საწერი მაგიდით, რომელზეც ალექსანდროვიჩის ნაქონი მწვანე სანათური დევს - თანამდებობის პირი ბაბუის დანატოვარი - ამ მაგიდასთან, ამ საშრობით თავად ალექსანდროვიჩი აშრობდა ხელმოწერილს საბუთებს. ტყავებით მოვაჭრე შავებსაც და ალექსანდროვიჩის შვილთაშვილებსაც რაღაცნაირად, ბრმად ჩამოყალიბებული მიდგომა აქვთ ინტერიერთან. ოქროსფერი, ჩუქურთმებიანი სარკე - იმიტომ, რომ თვალს ჭრის და მდიდრულია, თანაც მე ხომ სიღარიბეში გავიზარდე... სარწეველა სკამი – იმიტომ, რომ ალექსანდროვიჩის დედა თავადი იყო, დაე ჩამოთრეულებმა იცოდნენ, რომ ამ ძარღვებში ცისფერი სისხლი ჩქეფს, მითუმეტეს რომ გვარის მეტი აღარაფერი შემომრჩა - ფაქტობრივი „შემოდგომის“ აზნაური ვარ.

ახლა შევხედოთ 2012 წელს, ჩვენ დავიწყეთ მართკუთხა თეთრი ან გამჭვირვალე პლასტმასის სკამებზე ჯდომა, რკინისფეხებიან ხის მაგიდასთან. ჩვენ დღესაც ბრმად მივყვებით ტენდენციებს და მერე რა, თუ სახლი უსულოა და იმდენად ცარიელი, რომ ღამით არ გვძინავს - ორიოდე ტორშერი სრულად შეავსებს სითეთრეს. რამ შეცვალა რენესანსი, ლუდოვიკო და დამახინჯებული დავითი, ან ვერცხლისფერი პიეტა? რამ და ხის სკულპტურებმა, რომელსაც ძვირად იყიდი - თვალს მოგჭრის და მდიდრული იქნება. შორს რომ არ წავიდეთ და დიდად არ გაგვიგრძელდეს, ორი თანამედროვე სკულტპორი მინდა წარმოგიდგინოთ. Willy Verginer-ი და Bruno Walpoth-ი, თლიან, რანდავენ, აშალაშინებენ და აპრიალებენ ხელოვნების ნიმუშებს - იქნებ სახლშიც დაიდგათ.

Bruno Walpoth is a carpenter. CAR PENTER. He was born in Ortisei, it's in St. Ulrich in Italy, it's one of three villages in the Val Gardena, a region known for four centuries of unbroken tradition in woodcarving, from simple wooden toys to the most elaborate Catholic Church altarpieces. The first generation of Val Gardena carvers to bring independent, contemporary thinking to wood sculpture flourished after the World War II. The present generation includes academy graduates creating modern sculptures within the tradition of meticulous craftsmanship. Walter Moroder, Gregor Prugger, Willy Verginer, Antonio da Cudan, Aron Demetz, Gehard Demetz, and Bruno Walpoth are living Val Gardena carvers, known for innovative ideation and mastery... Bruno Walpoth's early childhood observations of the art and craft of wood sculpture in the studios of his grandfathers and

46

201 2

JULY

Bruno Walpoth


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S

uncle, all distinguished woodcarvers, ignited a passionate involvement in wood sculpture that Walpoth has stoked with education, practice, and an evolving vision that honors tradition while infusing his works with contemporary ideas, ideals, and aesthetic impact. When the apprentice of local Vincenzo Mussner needed a change of climate, the 19 year old sculptor went to Hans Ladner in Academy of Fine Arts in Munich for 6 years. He says that he's always under some influence, for instance the serenity and clarity of Piero della Francesca is evident on his figures. He works in oil-based clay and bronze sometimes, he likes some of their qualities a lot but he always returns to wood. "Wood is a natural material. It smells good. It requires knowledge of the grain that can only be acquired through years of direct experience. The charm and challenge is to keep it alive through a skillful handling of the surface.". Walpoth also uses color in certain instances, sparingly, and in ways that delineate character and personality adding to the emotional impact of the sculpture. As it comes to eye expressions and the conceptual positioning of the body parts - observe yourself. Despite that all of it has it's

ბრუნო ვოლპოთი დურგალია. დურგალი. დუ–რგა–ლი. ორტისეიში დაიბადა, ეს არის სენტ ულრიკში, სენტ ულრიკი იტალიაშია, ვალ გარდენას სამი ხეზე მკვეთელთა სოფლიდან ერთ-ერთი. ამ სოფლებში თაობები მუშაობენ ხეზე, ჩვეულებრივი სათამაშოების და საკურთხევლის კარიბჭეების კვეთაც კი ეხერხებათ. პირველი თაობა, რომელიც თანამედროვე სკულპტორებად ჩამოყალიბდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ აკადემიადამთავრებული ბავშვებისგან შედგებოდა. მათ მოყვნენ: ვოლტერ მოროდერი, ვილი ვერჯინერი, ანტონიო დე კუდანი, გრეგორ პრუგერი, აარონ და გეჰარ დემეტზები... ჯერ კიდევ ბავშვობაში, ბაბუაზე და ბიძაზე დაკვირვების შედეგად ბრუნო ვოლპოთმა გამოიჩინა მიდრეკილება და სიყვარული მომავალი პროფესიისადმი. გაითავისა და ექცა ორგანულად. შემდგომ უკვე სწავლით, პრაქტიკით დატენიანებული, ტრადიციული მეთოდებით, იდეალებით, თანამედროვე იდეებით გაჟღენთილ ნიადაგზე, ინდივიდუალური ესთეტიკით გამოწვეულმა ბიძგებმა შექმნა ბრუნოს ხის ფიგურები, რომლებსაც კანის მაგივრად ხე აქვთ, თუმცა, ჩვენ, ადამიანებს რომ ხის კუნთები გვქონოდა, იმათ ხორცზე კანი გადაეკვრებოდათ, მომენტალურად - ვგულისხმობ ჭეშმარიტად ადამიანურ ექსპრესიებს, შიშებს და ქარიზმასაც კი - სკულპტურების თვალებიდან რომ წვეთავს. ადგილობრივი ვიჩენცო მასნერის მოსწავლეს განვითარებისათვის ჰავის გამოცვლა რომ დასჭირდა, 19 წლის სკულპტორი ექვსი წლით მიებარა ჰანს ლადნერს Akademie der Bildenden Kunste - მიუნხენში. ამბობს, რომ მუდმივად განიცდის გავლენას, მაგალითად, ჩემს ფიგურებს პიერო დე ლა ფრანჩესკას მკაფიო და მშვიდი ხაზი ეტყობაო. მუშაობს ბრინჯაოზე და ტყვიაშიც, მაგრამ „ხე ბუნებრივი მატერიალია, კარგი სუნი აქვს. მართალია, აუცილებელია, ერკვეოდე მასალაში, მაგრამ ეს დიდი გამოცდილების შედეგად მოდის. მთავარია, ოსტატურად დამუშავებულ ვიზუალს სული შეუნარჩუნო“. ტყვიას და ბრინჯაოს იშვიათად იყენებს, უფრო ხშირად კი „ცოცხალ ხესთან“ კომბინაციაში – მათი რამდენიმე თვისება ავტორს ძალიან ხიბლავს. თუ ფიგურას ემოცია აკლია, ფერის გამოყენებასაც არ ერიდება. აი, რაც შეეხება, სახელებს,

JULY

201 2

47


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S თვალებს გამომეტყველებას და მთლიანად სხეულის ნაწილების კონცეპტუალურ პოზიციონირებას. თვითონ დააკვირდით, მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ შტრიხს (ისევე, როგორც ხაზს) - აქვს თავისი ახსნა და ქვეტექსტი, მე ვთვლი, რომ აღმქმელ-რეციპიენტის უპირველესი და უმთავრესი ხვედრი ანუ მიზანია „ჩაწვდეს“. დააკვირდით, არაფერი გამოგრჩეთ.

explanation I think that the main goal of recipient is to understand it entirely. Observe don't miss anything.

Willy Verginer

48

We mentioned Willy Verginer while writing about Bruno Walpoth. He's also a carpenter, also from Ortisei. He was born in 1957 in Bressanone. Today he lives and works in Ortisei and he's different from his generation with only few acrobatic tricks - color, flowers, more stillness and less movement. This makes his figures more alive - poses and artificial naturalism. For instance in his series “cecitá volute” wooden figure has cut legs set against a polished surface - has them thrust in water. Verginer only works on wood and in most cases uses one gigantic piece to carve each figure, he uses no glue. He doesn't only create people, he creates people with animals, people with their twins, animals next to wheels or cliff ruins. Often one part of the sculpture is covered with powerful but delicate color, they might be adorned with flowers or mottled with ornaments. He's interested in materials and situations. The characters of Willy Verginer are mostly normal modern people that just stand or come down on the mountain with a snowboard. This is what makes you tremble and scares you, I don't know if there's the exact explanation for that. People like to see the natural sized sculptures, it's not archaic and only the method of creating it is traditional. Verginer is sculpting people and even idealizes them a little bit, he loves them, let's them live in harmony with nature and other living creatures, but he does not make gods out of them, no totems, idols, kings, queens, goddesses and their cupids. The girl with a rabbit and the girl with a flower grown out of her fingers are only chained to the ground with the traces of carving tools, strokes of file and the thin layer of dust left after polishing. What a brilliant thing wood is. 201 2

JULY


P E R F E C T I O N I N D E TA I L S ბავშვობაში, როცა დიდი გულმოდგინებით ვკითხულობდი ძილად მისვლის ლოცვებს, არასოდეს მიფიქრია, რომ ოდესმე სიტყვათშეთანხმებას „ნებით თუ უნებლიეთ“ გამოვიყენებდი. მაგრამ, როგორც ამბობენ,„ცხოვრება მოულოდნელობებით არის აღსავსე“ და პირველი ფრაზა, რომელიც თავში მომივიდა, ასეთია - ბრუნო ვოლპოთზე წერისას, ნებით თუ უნებლიეთ, ვახსენეთ ვინმე ვილი ვერჯინერი. ასევე დურგალი, ასევე ორტისეიდან. 1957 წელს ბრესანონში დაიბადა. დღემდე ცხოვრობს და მუშაობს ორტისეიში და მთელი თავისი თაობისაგან სულ რამდენიმე აკრობატული ტრიუკით განსხვავდება - ეს არის ფერი, ეს არის ყვავილები, ეს არის მეტი სტატიკა, ნაკლები მოძრაობა... რაც მის სკულპტურებს აცოცხლებს, პოზები და ხელოვნური ბუნებრიობაა, მაგალითად, სერიაში cecitá volute ხის ფიგურას გადაჭრილი მუხლები პრიალა ზედაპირზე აქვს მიბჯენილი - წყალში აქვს ჩაყოფილი. ვერჯინერი მხოლოდ ხეზე მუშაობს და ხშირ შემთხვევაში თითო ფიგურას ერთი გიგანტური ნაჭრისგან თლის, არავითარი წებო. სამიზნეში ჰყავს ამოღებული არა მხოლოდ ადამიანები, არამედ ადამიანები ცხოველებთან ერთად, ადამიანები ტყუპისცალებთან, ცხოველები ბორბლებთან ან კლდის ნამსხვრევისმაგვარ ლოდებთან ერთად. ხშირად სკულპტურების რომელიმე კონკრეტული ნაწილი მსუყე, მაგრამ ნაზი ფერით არის დაფარული, შეიძლება, ბარელიეფური ხის ყვავილებით იყოს დახუნძლული, ან ორნამენტებით აჭრელებული - ფაქტურა და სიტუაციები აინტერესებს. ვილი ვერჯინერის პერსონაჟების უმეტესობა ჩვეულებრივი, არაფრით გამორჩეული, თანამედროვე ადამიანია, უბრალოდ დგას ან სნოუბორდით ეშვება მთიდან. აი, რა იწვევს ჟრუანტელს და რა გაშინებს მათში. ეს უკვე ცალკე განხილვის საგანია, თანაც ვერ დაგპირდებით, რომ დასკვნას ადვილად გამოიტანთ. ადამიანებს მოსწონთ ნატურალური ზომის სკულპტურების ყურება - არ არის არქაული ფორმა და ტრადიციული მხოლოდ მეთოდია. ვერჯინერი ძერწავს ადამიანებს, ოდნავ აიდეალებს კიდეც მათ, მკერდზე მანებს აქარგავს, უყვარს ისინი, ამყოფებს მათ სრულ ჰარმონიაში ბუნებასთან და დედამიწაზე მცხოვრებ სხვა სულიერ არსებებთან - ერთი სიტყვით, აჰყავს ისინი ცამდე, ოღონდ არ აღმერთებს, არ ქმნის ტოტემებს, კერპებს, მეფეებს, დედოფლებს, ქალღმერთებს და მათ მონა-კუპიდონებს, გოგონა კურდღლით და გოგონა დახვეწილი თითებიდან ამოზრდილი სიფრიფანა ყვავილებით მიწაზე სათლელი ინსტრუმენტების ნაკვალევით, ქლიბის მონასმებით, გაშალაშინების შემდეგ დარჩენილი მტვრის თხელი ფენით და რამდენიმე „მაზოკით“ არის მიჯაჭვული. ყოვლად გენიალური რამე ყოფილა ხე.

Natuka natsvlishvili/ნატუკა ნაცვლიშვილი

JULY

201 2

49


A A R RO OO OM M O OF F O ON NE E’’SS O OW WN N

A ROOM OF ONE’S საკუთარი OWN ოთახი 50

201 2

JULY


A ROOM OF ONE’S OWN

Dilma Rousseff

დილმა რუსეფი

D

ilma Rousseff is the President of Brazil, the first woman President. She was included in the Forbes' list of the most powerful women in the world, at the third position (after Angela Merkel and Hillary Clinton), after being at the 95th position in 2010. Dilma is 64 years old, has one daughter and one grandchild. She was born in Belo Horizonte, Brazil. Her father was Bulgarian emigrant. Dilma became interested in socialism when she was at school and joined the left-wing group that fought against the military dictatorship. She states that she was never actively involved in military activities. Dilma spent 1970 - 72 years in jail; she went through a rough path. During the presidency of Luiz Inácio Lula da Silva she held different posts and was actively involved in politics. During that period 24 million people escaped poverty. Dilma Rousseff became a leader of the eighth largest economy in the world in 2010.

ილმა რუსეფი ბრაზილიის პრეზიდენტია, თანაც პირველი ქალი პრეზიდენტი. ჟურნალმა “ Forbse”-მა რუსეფს მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან ქალ პოლიტიკოსთა სიაში მესამე ადგილი მიანიჭა (ანგელა მერკელის და ჰილარი კლინტონის შემდეგ), არადა, 2010 წელს მხოლოდ 95-ე ადგილზე იყო. 64 წლის არის, ერთი შვილი ჰყავს და ერთიც შვილიშვილი. ბრაზილიაში, ბელუორიზონტიში დაიბადა. მამა ბულგარელი ემიგრანტი იყო. ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის პერიოდში დაინტერესდა სოციალიზმით, სამხედრო გადატრიალების მომხრეებს შეუერთდა და ბრაზილიის დიქტატორული რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლ მემარცხენე დაჯგუფებებში გაწევრიანდა. დღემდე ამტკიცებს, რომ სამხედრო ქმედებებში აქტიურად არასოდეს ყოფილა ჩართული. 197072 წლები დილმამ ციხეში გაატარა და საკმაოდ რთული გზაც გაიარა. ლუის ინასიუ ლულა და სილვას პრეზიდენტობისას რამდენიმე თანამდებობა ჰქონდა და აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკაში. ამ პერიოდში ბრაზილიაში 24 მილიონმა ადამიანმა დააღწია თავი სიღარიბის ზღვარს. ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით, მსოფლიოში მერვე ქვეყანას დილმა რუსეფი 2010 წელს ჩაუდგა სათავეში.

JULY

201 2

51


A ROOM OF ONE’S OWN

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner კრისტინა ელიზაბეტ ფერნანდეს დე კირხნერი

C

ristina Elisabet Fernández de Kirchner or just Cristina Fernandez met her future husband Néstor Kirchner when she was studying at the university. After some years they both started to work in politics. Néstor Kirchner became a President, but Cristina was also actively involved in politics and had big influence on his decisions. Soon she herself became Argentina's first elected female president. Some economic progress made during her presidency is evident, but many people still live in poverty. Cristina was often criticized but still she got re-elected in October 2011. In 2010 Néstor Kirchner died from a heart attack, and Cristina lost the main political advisor according to the Argentinian press. Cristina Fernández is 59 years old and has two children. She also became a fashion icon for Argentinian women. She was included in the top twenty of Forbes' list of the most powerful women in the world.

52

201 2

JULY

რისტინა ელიზაბეტ ფერნანდეს დე კირხნერი ან უბრალოდ კრისტინა ფერნანდესი მომავალ ქმარს, ნესტორ კირხნერს, უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში შეხვდა. წლების შემდეგ ორივემ პოლიტიკური მოღვაწეობა დაიწყო. ნესტორ კირხნერი პრეზიდენტი გახდა, თუმცა კრისტინაც აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკაში და დიდი გავლენა ჰქონდა ქმრის გადაწყვეტილებებზე. მალე თავად გახდა არგენტინის პირველი, არჩევნებით მოსული ქალი პრეზიდენტი. მისი პრეზიდენტობის დროს არგენტინაში, მართალია, გარკვეული ეკონომიკური პროგრესი შეიმჩნევა, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილი კვლავ სიღარიბეში ცხოვრობს. კრისტინას ხშირად აკრიტიკებდნენ, თუმცა 2011 წლის ოქტომბერში მეორე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტად. 2010 წელს ნესტორ კირხნერი გულის შეტევით გარდაიცვალა და კრისტინას, როგორც არგენტინული პრესა წერდა, მთავარი პოლიტიკური მრჩეველი მოაკლდა. კრისტინა ფერნანდესი 59 წლისაა და ორი შვილი ჰყავს. არგენტინელი ქალებისთვის ის მოდის კანონმდებლადაც იქცა. ჟურნალმა “ Forbse”-მა კი მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქალების ოცეულში შეიყვანა.


A ROOM OF ONE’S OWN

Laura Chinchilla Miranda ლაურა ჩინჩილია მირანდა

L

aura Chinchilla Miranda is the first female President of Costa Rica. She was born in the family of politicians and studied in USA at the Georgetown University. She worked on the different posts during the presidency of Óscar Arias. She became a president in February of 2010. The former president and laureate of Nobel Peace Prize Óscar Arias was supporting the female candidate and thought that Costa Rica was ready to elect a female President. It turned out to be true. Laura Chinchilla's main goal is to fight organized crime and free drug trade. It is an interesting fact that Laura is against same-sex marriages and abortion. She is often criticized because of this by the human rights organizations. Laura's mostly described as strong and hardworking. She's 53 years old, has a husband and one son. She's also included in the top twenty of Forbes' list of the most powerful women in the world.

აურა ჩინჩილია მირანდა

კოსტა-რიკის პირველი ქალი პრეზიდენტია. პოლიტიკოსთა ოჯახში დაიბადა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტში სწავლობდა. ოსკარ არიასის მთავრობის დროს სხვადასხვა თანამდებობა ეკავა. პრეზიდენტი კი 2010 წლის თებერვალში გახდა. ლაურას წინამორბედი და ნობელის პრემიის ლაურეატი ოსკარ არიასი, მის კანდიდატურას მხარს უჭერდა და თვლიდა, რომ კოსტა-რიკა მზად იყო ქალი პრეზიდენტის ასარჩევად. ასეც მოხდა. მთავრობის მთავარი გამოწვევები, დღეს, ორგანიზებულ დანაშაულთან და ნარკოტრაფიკთან ბრძოლაა. საინტერესოა, რომ ლაურა ჩინჩილია ერთსქესიანი ქორწინების და აბორტის წინააღმდეგია, რის გამოც ხშირად ხდება ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების კრიტიკის ობიექტი. მტკიცე და შრომისმოყვარე - ყველაზე ხშირად სწორედ ამ ორი სიტყვით ახასიათებენ ლაურას. 53 წლისაა, ყავს ქმარი და ერთი შვილი. ისიც შესულია ჟურნალ “ Forbse”ის მიერ გასულ წელს შედგენილ მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან ქალ პოლიტიკოსთა ოცეულში. JULY

201 2

53


A ROOM OF ONE’S OWN

Ellen Johnson Sirleaf's ელენ ჯონსონ-სირლიფის

E

llen Johnson Sirleaf's parents were born in the poorest villages of Africa. Today Ellen is the Nobel Peace Prize laureateand the President of Liberia. She was awarded the Nobel Peace Prize together with Leymah Gbowee and Tawakel Karman of Yemen in 2011 "for their non-violent struggle for the safety of women and for women’s rights to full participation in peace-building work.". Ellen Johnson studied economics at Harvard University. Because of the critique of the Liberian government she went to prison for some time and then was banished from the county. Ellen has worked in the United Nations Development Programme. She has done many things after being elected, but as she says she hasn't finished the job yet and she's participating in the election again with the slogan "When the plane hasn't landed yet, don't change the pilots". Ellen Jonson got married when she was 17 years old and gave birth to four sons, but her marriage didn't turn out successfully. Now she is 73 years old and has six grandchildren. After the 30 years of political career she's often called "Iron Lady" of Africa.

54

201 2

JULY

ლენ ჯონსონ-სირლიფის მშობლები

აფრიკის უღარიბეს სოფლებში დაიბადნენ. დღეს ელენი ნობელის პრემიის ლაურეატი და ლიბერიის პრეზიდენტია. ნობელის პრემია 2011 წელს, ლეიმა გბოვეესა და იემენელ ტავაკულ ქარმანთან ერთად მიიღო „ქალთა უსაფრთხოებისათვის და მშვიდობის დამყარების პროცესში მათი მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად წარმოებული არაძალადობრივი ბრძოლისთვის“. ელენ ჯონსონმა ჰარვარდის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი დაამთავრა. ლიბერიის დიქტატორული რეჟიმის კრიტიკის გამო გარკვეული პერიოდი ციხეშიც იჯდა, შემდეგ ქვეყნიდანაც გააძევეს. მუშაობდა გაეროს განვითარების ფონდში. პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ ბევრი რამ გააკეთა, თუმცა, როგორც თვითონ ამბობს, საქმე ჯერ არ დაუსრულებია, ამიტომ კიდევ ერთხელ იღებს მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში ლოზუნგით - „ნუ შეცვლით პილოტებს, სანამ თვითმფრინავი მიწაზე არ დაეშვება“. ელენ ჯონსონი 17 წლის ასაკში გათხოვდა, ოთხი ვაჟი შეეძინა, მაგრამ ქორწინება წარუმატებელი აღმოჩნდა. ახლა 73 წლისაა და ექვსი შვილიშვილი ჰყავს. ოცდაათწლიანი პოლიტიკური კარიერის შემდეგ ელენს ხშირად უწოდებენ აფრიკის „რკინის ლედის“. Mariam Tabagua/მარიამ ტაბაღუა


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

X

i'an is a small historical city, sunk in the mist. It's a bit unusual to call the city populated with eight million people "little" but considering the size of China it's fit to say so. It's located in the Shaanxi province, center of China. Xi'an was the capital of China for some period. It is known for the Terracota Army and the Temple of Qin Shi Huang di. One day I became fascinated with China and its language so much I decided to visit this country and live there for a while at all costs. I chose Xi'an spontaneously - I guess I was attracted to its history and convenient location as well. I lived there for almost a year and I'm planning to go back, but to another city this time.

XI’AN 56

201 2

JULY


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

სი'ანი ს

ი’ანი ნისლში ჩაძირული პატარა, ისტორიული ქალაქია. რვა მილიონიანი ქალაქისათვის სიტყვა „პატარა“ ცოტა უჩვეულოა, თუმცა, ჩინეთის მასშტაბების გათვალისწინებით სიანს შეგვიძლია, ვუწოდოთ. მდებარეობს შაანსის პროვინციაში, ჩინეთის ცენტრში. გარკვეული პერიოდი ჩინეთის ყოფილი დედაქალაქი იყო, ცნობილია ტერაკოტას არმიითა და ცინში ხუანდის სამარხით. ჩინურმა ენამ და ზოგადად, ამ ქვეყანამ ძალიან უცნაურად გამიტაცა ერთ მშვენიერ დღეს, რის შემდეგაც თავში ჩავიბეჭდე, რომ რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ცოტა ხნით აუცილებლად უნდა გავემგზავრო და ვიცხოვრო იქ. სი'ანი სპონტანურად ავირჩიე, ალბათ უფრო მისმა ისტორიულობამ და ხელსაყრელმა მდებარეობამ მომხიბლა. აქ თითქმის ერთი წელი ვიცხოვრე და დაბრუნებას აუცილებლად ვაპირებ - თუმცა, ამჯერად სხვა ქალაქში.

JULY

201 2

57


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

როდის ჩავიდეთ:

When to visit:

Spring is the best time to visit Xi'an. Because of the dry climate winter is very cold and summer is very humid there. The weather in spring is amazing and less rainycompared to fall.

სი'ანში ჩასასვლელად ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი გაზაფხულია. მშრალი კლიმატის გამო აქ აუტანლად ცივი ზამთარი და ჩახუთული ზაფხული იცის, გაზაფხულზე კი მშვენიერი ამინდებია, შემოდგომასთან შედარებით, ნაკლებად წვიმს.

What to take: რა წავიღოთ: It is better to say what not to take to Xi'an and to China in general. Everything we use in Georgia is mostly brought from China, so you can find absolutely anything that human being might need there and it is at least ten times cheaper. Hence you should take very little with you and I promise you that on your way back you'll have a problem of having overweight baggage.

58

201 2

JULY

უმჯობესია, ვთქვათ, რა არ უნდა წავიღოთ უმჯობესია თან სი’ანში და ზოგადად, ჩინეთში: ყველა ის ნივთი, რასაც ვიყენებთ და რაც გვხვდება საქართველოში, ძირითადად ჩინეთიდან არის ჩამოტანილი, შესაბამისად, აქ მოიძებნება აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ადამიანს შეიძლება, დასჭირდეს და მეტიც, ალბათ 10-ჯერ 10 (თუ მეტჯერ არა) უფრო იაფად. აქედან გამომდინარე, თან უნდა წაიღოთ მინიმალურად „დატვირთული“ ჩანთა - პირობას გაძლევთ, უკან, საზღვრის გადმოკვეთისას overweight-ის პრობლემა შეგექმნებათ.

Keto Puturidze ქეთო ფუტურიძე

Xi’ an Jiaotong University Student სი’ანის ძიაოთუნგის უნივერსიტეტის სტუდენტი


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

Where to stay:

I would personally advise to stay at the Shuyuan International Youth Party Hostel, which is located in the center of the city and offers reasonable prices. Every Friday there are different events for international guests, you can learn how to make Jiaozi (Chinese dumplings) there. There is live music performed by Chinese and international musicians on the first floor in the bar. If you are not fond of hostels then I would advise Bell Tower Hotel that is also located in the center of the city at the Bell Tower of Xi'an.

სად გავჩერდეთ: მე პირადად გირჩევდით „Shuyuan International Youth Party Hostel-ს“ - ზუსტად ქალაქის ცენტრშია განთავსებული, სამხრეთ გასასვლელთან და რაც მთავარია, ხელმისაწვდომი ფასებია. პარასკევობით უცხოელი სტუმრებისთვის მართავენ სხვადასხვა ღონისძიებებს: გასწავლიან „წიაოძის“ - ჩინური პელმენის გაკეთებას; ქვედა სართულზე, ბარში არის ცოცხალი მუსიკა ჩინელი და ჩინეთში მცხოვრები უცხოელი მუსიკოსების შესრულებით და ასე შემდეგ. თუ ჰოსტელების მოყვარული არ ხართ, მაშინ Bell Tower Hotel-ს გირჩევდით, რომელიც ასევე ცენტრში მდებარეობს, ზარების კოშკთან.

Where to eat სად მივირთვათ და რა გავსინჯოთ: and what to taste: Places to eat are very easy to find in China. You will see restaurants and food carts everywhere.

06:00 – 07:00

am

At this time you can find real Chinese breakfast in the streets at the food carts. Breakfast consists of Baozi with meat or vegetables (Chinese dumplings), rice broth and egg sandwiches.

12:00 – 14:00

18:00

am

კვების პუნქტების მოძებნა ჩინეთში საკმაოდ ადვილია - ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეგხვდებათ, დიდი რესტორნებიდან დაწყებული, გადაადგილებადი ურიკებით დამთავრებული. ამ დროს ნამდვილი ჩინური საუზმე შეგიძლიათ ქუჩაში, ურიკებზე ან სასადილო ჯიხურების ფანჯრებშივე შეიძინოთ. საუზმეს შეადგენს პაოწი ხორცით ან ბოსტნეულით (ჩინური ხინკალი), ბრინჯის ნახარში და კვერცხიანი ბუტერბროდები.

You can visit any restaurant and pick any Chinese dish from the menu.

ჩინელები სწორედ ამ დროს სადილობენ. შეგიძლიათ, ეწვიოთ რესტორნებს და მრავალფეროვანი მენიუდან ნებისმიერი ჩინური კერძი ამოირჩიოთ.

My advise would be to visit the Muslim Quarter (next to Muslim night market) and taste the traditional Majiang (Cold noodles), Roujiamo (fried beef or pork wrapped in a flatbread), Rouchuan (kebab) and other delicious dishes.

გირჩევთ, ეწვიოთ მუსლიმურ კუთხეს (მუსლიმურ ღამის ბაზართან) და დააგემოვნოთ ტრადიციული მაძიანგი (ცივი ლაფშა ზამის სოუსში), ჟოუწიამო (ორთქლზე გამომცხვარ პურში გახვეული შემწვარი საქონლის ან ღორის ხორცი), ჟოუჩუან (ქაბაბი) და სხვა უგემრიელესი კერძები.

am

JULY

201 2

59


60

A D V I C E F O R T R AV E L E R S

What to see:

რა მოვინახულოთ:

There are many things to see in Xi'an. But firstly you should see the Terracota Army, then the Bell Tower and the Drum Tower that are located in the center of the city, also the Daianta Square. I would rent a bicycle on the evenings and ride around the city wall. This wall was built in 195 B.C. and is 25.7 km in length. After riding I would go to the Muslim night market that is located near the South Gate, where you can buy souvenirs, Qipaos (Chinese traditional dress), Chinese paintings, handmade stuff, Chinese food and many other things and everything is very cheap there.

Where to eat:

სი'ანში სანახავი ნამდვილად ბევრია. პირველ რიგში, აუცილებლად უნდა ნახოთ ტერაკოტას არმია, შემდეგ კი ქალაქის ცენტრში განლაგებული ზარებისა და დრამების კოშკები, ასევე ტაიანთას მოედანი. როცა მოსაღამოვდებოდა, ველოსიპედს ვქირაობდი და სი'ანის ძველ ქალაქზე გარშემორტყმულ გალავანთან ვსეირნობდი. ეს 25.7 კილმოეტრის სიგრძის კედელი ძველი წელთაღრიცხვით 195 წელს აშენდა. ველოსიპედის შემდეგ, იქვე, სამხრეთ შესასვლელთან (South Gate) მდებარე მუსლიმურ ღამის ბაზარში გავივლიდი ხოლმე, სადაც სუვენირების, ციფაოების (ჩინური ტრადიციული კაბა), ჩინური ნახატების, ხელნაკეთების, ჩინური საჭმლის და სხვა „რამერუმეების“ ყიდვაა შესაძლებელი, თანაც საკმაოდ იაფად.

Where to have Fun: როგორ გავერთოთ:

There are many places to have fun in the city. There are many night clubs in the center, also bars where different bands are playing at. The most popular club is Fantasy where the entrance for women is free and costs 20 Yuan for men. Travelers and tourists are spending the evenings at Daianta Square to watch the fountains and musical shows. Shaanxi Grand Opera House is also very interesting, dance performances of Tang Dynasty are held there.

60

201 2

JULY

ქალაქში უამრავი გასართობი ადგილია. ცენტრში ძალიან ბევრი ღამის კლუბია, ასევე უცხოური ბარები, სადაც სხვადასხვა ბენდები ცოცხლად ასრულებენ მუსიკას. ყველაზე პოპულარული კლუბია „Fantasy“, სადაც ქალებისთვის შესვლა უფასოა, კაცებისთვის კი 20 იუენი ღირს. მოგზაურები და ტურისტები საღამოობით ტაიანთას მოედანზე ატარებენ დროს, შადრევნებისა და მუსიკალური შოუს საყურებლად მიდიან. საინტერესოა აგრეთვე Shaanxi Grand Opera House, სადაც იმართება თანგის დინასტიის საცეკვაო წარმოდგენები.


A D V I C E F O R T R AV E L E R S

Shopping

Muslim night market is the best place to buy souvenirs. You can buy any kind of clothes in the center of the city, famous and less famous international and Chinese brands, but of course everything in the center is more expensive. To buy clothes much cheaper and with less quality you can visit Chinese markets Xiaozhai, Ziangsha and so on. You can also buy technology everywhere but to avoid bad quality products you should visit the Grand Shopping Mall that is located in the center of the city. To buy the domestic, food and other everyday products you should go to any branch of Walmart. სუვენირების საყიდლად ყველაზე კარგი ადგილი მუსლიმური ღამის ბაზარია, ტანსაცმელს რაც შეეხება, ქალაქის ცენტრში ყველაფრის შეძენა შეიძლება, როგორც უცხოური, ისე ჩინური ბრენდების, თუმცა ცენტრში ეს ყველაფერი შედარებით ძვირიც ღირს. გაცილებით იაფი და ნაკლებად ხარისხიანი ტანსაცმლის შესაძენად შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩინურ ბაზრებს - სიაოჭაის, სიანგშის და ა.შ. ყველგან არის შესაძლებელი ტექნიკის შეძენაც, თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოთ უხარისხო, დაპატენტებული პროდუქცია, უნდა ეწვიოთ ქალაქის ცენტრში არსებულ Grand Shopping Mall-ს. პროდუქტისა და ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად მიბრძანდით Wallmart-ის ნებისმიერ ქსელში.

I was fascinated with Chinese language and culture before visiting Xi'an. I was learning the language for three years and getting to know the traditions and customs of China. I had lot of contact with Chinese people as well but living in China was very hard for me at first anyway. I didn't have anything like cultural shock, it was just hard for me to get used to the food, climate, transportation problems. Chinese people are very direct people, they're telling whatever they think of you, I had to get used to that as well. Despite everything I'll say that if you've lived or traveled in China for more then a month you will absolutely fall in love with it and want to go back again.

ხ ალხ ი

People As you know Chinese people are very traditional. They are celebrating absolutely every holiday, they're paying big attention to their families, relationships and other traditions. They mostly favour the foreigners. They understand well that their lifestyle is hard to follow for the people from other countries. They always help when they see that you have trouble with something, this makes living in china easier for foreign people.

ჩინელები, როგორც იცით, ძალიან ტრადიციულები არიან. წესისამებრ აღნიშნავენ აბსოლუტურად ყველა დღესასწაულს, ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ ოჯახს, ურთიერთობას და სხვა ტრადიციებს. უცხოელების მიმართ, ძირითადად კეთილგანწყობილები არიან. ძალიან კარგად ესმით, რომ სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულისათვის, აქაური ცხოვრების წესი, გარკვეულ სირთულეებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, ამიტომაც როდესაც ხედავენ, რომ გიჭირს, გამორიცხულია, რამით მაინც არ დაგეხმარონ, რაც კიდევ უფრო უადვილებს სხვა ეროვნების ადამიანებს ჩინეთში ცხოვრებას.

წე ლ ი ლი. სამი ნაც ა ტ ა ც ე ბუ ა გ თ ი ბ ვ ე ა ყ ლ ი ს. ჩინე ა მ დე ვ . ა ჩვ ე ვ ე ბ ა ი ჩასვლ შ დ დ ნ ა რ 'ა ს ი ი ბ ჭ ს ე ი ი მ თ ტრადი ც მ ა ი ნ ც გა ა და ე ნი თან, ლტურით ე ცნობოდი ჩინურ ავდაპირველად , კლ ი მ ა ტ ნ ა თ ბ თ ი ნუ რ ი კ უ ვ ე , ა ვ ს ბ კ ა ე ა ხალხია, ნ ს რ ე ი ვ ა ი რ ო დ ი დ ხ პ ბ რ ც პირდა გა მ ი ჭ ი რ ა მ იქ ნ გ დ ა ვსწავლო ა ი ო მ , ლ ლ ა აპირ, ა ა ბ ძ დ ე და პირ ნია, უბრ ნელები ნ დ ა შე ხ ან სულ მქო რი არაფერი მქო სთან შეგუება. ჩი , მოურიდებლად თ ს ა მ სად, ა გ ვა ბ ი ან ლემა შოკისმა შე ს ა ბ ა მ ი ად ე გ ე უ ბ ნე . ი ს პრობ ვ დ ბ ლ ნ ა ე ბ ი ბ ე შ რ ა ო ი ლ მ ტ ი რ ე რს , აუ ც რ დე ლ ე ტრანს პო , ყ ვ ე ლა ფ ხ ა მ ს ო ბ ა დ ა ნ უ ზ ად ამ ი სა ი თ თვ ე ზ იუხედავ უ იქ რ ო ბ ე ნ ა ხ ლ ოე ბ მ ა ფ ა . ბ დ ა ც ე ნ , ა დ ა ს თ ლ კ რ ა ა ვ უ ი ი რ ით ა მჭ აურ ნ დე თ უ ლა ც ა რ ი დრო დ ნ გი მ ო გ ზ ა რ მ ო გი რ ა ც იქ ს არკვეულ ი გიცხოვრიათ ა ა კ ი დე ვ გ დ ც ა ა ბ დ ა ო რ შ ლ აქაუ შესაგუებ ს, რომ თუ ჩინეთ ვ ა რ დე თ ქ ვა ა რ შ ე გი ყ ა ი ლ უ უ ნდა ით ხ გა მ ო რ ი ც მეტხანს, ა. ბ ე დ ა ბ რუ ნ

Aleksandra Aroshvili/ალექსანდრა აროშვილი JULY

201 2

61


STO RY

Pirate of the Caribbean Anne Bonny

M

entioning pirates,the first thing that comes to mind no doubt, is a dreadful ship and a brotherhood of fierce marauders, a black flag with a skull (very inappropriately called “Jolly Roger”) and if you notice an image of a woman, it will definitely be a victim or a hostage doomed to be captivated. Now let me surprise you. One of the most famous and bravest pirates among the pirates of the Caribbean of the 18th century was a woman Anne Bonny, better known as the Beautiful Anne. The date of her birth is a mystery for a very commonplace and sad reason – her father, Edward Cormac was a successful and a rich lawyer and her mother was not Mrs. Cormac but maid Peggy… Thus nobody was happy about the birth of this child; moreover, Mrs. Cormac created such scandal that the poor lawyer could no longer stay in town. Avoiding his short-tempered wife Edward Cormac went to America, taking maid Peggy and little Anne with him.

62

201 2

JULY

კარიბის ზღვის მეკობრე ენ ბონი


STO RY

The new family settled in South Carolina, Edward bought several plantations, built a house and was about to start living a happy life that Peggy passed away. The father took the responsibility of raising the girl. Anne differed from her peers with her strong and stubborn character… she was the kind of a child they call “dif “difficult” nowadays. However, in spite of this, she was still considered a desired bride when she grew up. Why not? She had a wealthy father, a beautiful body… Quite enough for succeeding in the field, thus all Mr. Cormac had to do was pick the best among those interested. Yet he couldn’t do that either. At the age of 16 Anne met a sailor James Bonny. She fell in love head over heels for him while James was crazy about her dowry and the couple decided to get married. Knowing what they were up to, the father decided to repeat the famous Verona scenario and forbid their meetings. Nothing is known about the secret love adventures of these two – how or if they sent sentimental notes to each other and such; although the end of this story is definitely less dramatic and much more interesting… One of the nights, Anne managed to run away from home and married James. The couple hopelessly waited for the attorney to change his mind about them and ask the son in law and his daughter to go back at the same time offering them a generous inheritance. This never happened. James Bonny gave it a thought and couldn’t come up with anything better to do other than travel to New Providence Island. Rich pirate ships often bankedthere and finding a job was not hard a thing to do for an outrageous person. By then it had already become clear to Anne that her husband did not love her, especially without the inheritance, yet still shewent to travel with him. She didn’t have anywhere else to go. Upon arrival to the island, James started to work as a sailor on a ship and sailed away while Anne became acquainted with a rich landlord Child Bayard and moved in with him. Anne had no worries with the wealthy lover and all of her caprices became reality within seconds. But the rebellious girl was craving for adventure. She somehow managed and became close to Rackham – the most outrageoussailor in the Caribbean, famous for his courage and good looks. They fell in love. Then the history repeated, except this time, the rich landlord was the one abandoned… Anne ran away and became “Pirate of the far seas” with her new love. Although Rackham was against it at first, saying there was no place for a woman JULY

201 2

63


STO RY

ეკობრეების ხსენებაზე, ეჭვგარეშეა, ყველას თვალწინ დაუდგება საზარელი ხომალდი, სასტიკი ავაზაკების საძმო, შავი დროშა ცალთვალახვეული თავის ქალის გამოსახულებით (რომელსაც, სხვათა შორის, ყოვლად შეუსაბამო სახელი, “მხიარული როჯერი” ჰქვია) და თუ მაინცდამაინც ქალის გამოსახულებასაც დალანდავთ, აუცილებლად, მსხვერპლი, ან ტყვეობისთვის განწირული მშვენიერი მძევლის ფანტასმაგორია იქნება. ჰოდა... უნდა გაგაოცოთ. მეთვრამეტე საუკუნეში კარიბის ზღვის მეკობრეებს შორის ერთ– ერთი ყველაზე ცნობილი და სიმამაცით განთქმული მეკობრე – ქალი იყო. ენ ბონი, უფრო მეტად ცნობილი, როგორც მშვენიერი ენი. ენის დაბადების თარიღი საიდუმლოებითაა მოცული. მიზეზი ბანალური და სევდიანია – მამამისი წარმატებული, მდიდარი ადვოკატი, ედუარდ კორმაკი იყო. დედა კი არა მისის კორმაკი, არამედ მოახლე პეგი... შესაბამისად, გოგონას დაბადებას დიდი სიხარულით არავინ შეხვედრია და მეტიც, ახალშობილის ხილვისას მისის კორმაკმა იმისთანა სკანდალი მოაწყო, რომ საბრალო ადვოკატს მშობლიურ ქალაქში აღარ დაედგომებოდა. ედუარდ კორმაკმა ანჩხლი ცოლისთვის თავის ასარიდებლად ამერიკას მიაშურა, თან კი მოახლე პეგი და გოგონა ენი გაიყოლა. ახალგამომცხვარი ოჯახი სამხრეთ კაროლინაში დასახლდა, ედუარდმა რამდენიმე პლანტაცია შეისყიდა, სახლი აიშენა და ის იყო, მშვიდ და ბედნიერ ცხოვრებას უნდა შესდგმოდა, რომ პეგი უეცრად გარდაიცვალა. ობლად დარჩენილი გოგონას აღზრდა მამამ ითავა.

ენი თანატოლებისგან პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა მტკიცე და ჯიუტი ხასიათით... ისეთი იყო, ახლა რომ რთულ ბავშვებს ეძახიან. თუმცა, ცუდი ზნის მიუხედავად, მოზრდილ ასაკში მაინც სასურველ საცოლედ ითვლებოდა. რატომაც არა? მდიდარი მამა, მშვენიერი სხეული... სავსებით საკმარისია ამ ფრონტზე წარმატებისთვის, ასე რომ, მისტერ კორმაკს ისღა დარჩენოდა, მსურველებს შორის საუკეთესო ამოერჩია. თუმცა... ისევ არ დასცალდა. 16 წლის ენიმ მეზღვაური ჯეიმს ბონი გაიცნო. ენს თავდავიწყებით შეუყვარდა ჯეიმსი, ჯეიმსს თავდავიწყებით შეუყვარდა ენის მზითევი და წყვილმა დაქორწინება გადაწყვიტა.მამამ როგორც კი შეიტყო შეყვარებულების ამბავი, ვერონაში მომხდარი ცნობილი სცენარის მიხედვით მოქმედება გადაწყვიტა და შეყვარებულებს შეხვედრა აუკრძალა. ამ ორის ფარულ სასიყვარულო თავგადასავლებზე, აივნიდან ერთმანეთისთვის გულისამაჩუყებელი შეტყობინებების გადაცემასა და მისთანებზე არაფერია ცნობილი. თუმცა, ამბის დასასრული აქ ერთმნიშვნელოვნად

64

201 2

JULY

on board, but Anne stood strong and eventually, he gave up. At that very point he started giving her fencing and shooting lessons and soon he found that Anne was in fact great at all men’s jobs.Had it not been that, she was so destructively attractive in men’s clothes that he didn’t even think of saying no that vision. Before departure Anne knew she was pregnant, but for a woman as independent as she was, it was not enough a reason to alter her decision… Anne impressed all of the crew with her courage and determination at the very first battle… They named her Beautiful Anne and never divided loot without her. The Beautiful Anne still had to go on land in a couple of months… she gave birth to a girl… What happened to her is a mystery. According to one of the versions, she was weak at health and died shortly after birth. Others state the parents living a nomadic life gave the kid away to another family. Regardless of what happened, Anne was back on board several days after she gave birth and continued to marauder with the same motivation and will. Along the state ships the pirates also attacked each other at the time and naval battles were not rare at the time. During one of the battles, Anne noticed a beautiful boy on board of the opposing ship. She ¬¬¬watched him distantly for several days, then she captured the moment and lured him into her cabin. There the young man turned out to be Mary Reed – another female pirate dressed as a man. They laughed a lot and confessed that this discovery had not affected their feelings. They still fancied each other. Long story short, an unusual and a peculiar for the time love-triangle was created. Mary and Anne told Rackham the truth only because he was crazy jealous and often ruined their plans… The steady and happy unity of the three did not last long. In 1720 the state coalition attacked the pirates raiding the Caribbean with joint forces and captured everyone disobeying the amnesty. Rackham, Anne and Mary were in the same cell, all three of them sentenced to death… All of a sudden Anne’s and Mary’s death sentences were postponed. According to the doctor, both of them were pregnant which made the death penalty illegal. Unfortunately, Rackham could not be saved for the same reason… The ex-pirate’s last wish was to see Anne but all of a sudden, she became obstinate and sent a message to Rackham through a guard: “Had you fought like a man maybe you wouldn’t be hanged so shamefully”. Mary Reed died in prison soon after Rackham’s death and Anne was left alone. The stories on her life and death are very vague. One thing is clear – the death penalty was


STO RY

not carried out and there are no documents about a woman of such biography. They say she escaped. They also say her father remembered her when she was in trouble, paid her ransom and took her to Ireland. Either way, the Beautiful Anne did not surrender to her fate and behaved as always – just the way she wanted to. Daniel Defoewrites about Anne Bonny and Mary Reed in one of his less-known melodramatic stories, mentioning her as the ginger witch. One of the characters of this text, a sailor reminisces “Once we engaged in a terrible bloody fight, the enemy was clearly oppressing us both in strength and armament and it was just when the captain ordered retreat that some kind of a witch aboard the enemy’s ship lit the fuse and aimed the gun straight at us. The cannon hit the very middle of the ship, right where most sailors were gathered and cut all of them up. Whoever was left alive, surrendered. They threw all of us on the deck of their ship. This crazy woman pointed the bloody sword at our captain that had been fighting selflessly and told him: I shall pity no one, I will murder all prisoners but you could get lucky. I liked how you fought. You’ll spend the night in my cabin, if you perform well and I like you, I will let you live, if not – you will be beheaded. I don’t know how this story ended, the moment I got the chance I escaped jumping into the foamy sea and swam towards the shore as fast as I could. I floated in the open sea for two days. I was about to give up when a ship sailed towards me. This is how I survived”… when a ship sailed towards me. This is how I survived”…

ნაკლებად დრამატული და ბევრად საინტერესოა... ენმა ერთ მშვენიერ ღამეს სახლიდან გაქცევა მოახერხა და ჯეიმსთან ფარულად დაიწერა ჯვარი. წყვილი ამაოდ ელოდა, როდის მოულბებოდა გული ადვოკატს და სიძესა და ქალიშვილს დაბრუნებას სთხოვდა, თან ქონების ნაწილსაც დიდსულოვნად შესთავაზებდა, მაგრამ ასე არ მოხდა. მამამ ენთან ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა და მემკვიდრეობის გარეშე დატოვების განკარგულებაც გასცა. ჯეიმს ბონმა იფიქრა, იფიქრა და უკეთესი რომ ვერაფერი მოიფიქრა, ნიუ პროვიდენსის კუნძულებზე გამგზავრება გადაწყვიტა. იქ ხშირად პოულობდნენ ნავსაყუდელს მდიდარი მეკობრე–ხომალდები და სამუშაოს პოვნა თავზეხელაღებული ადამიანისთვის სირთულეს არ წარმოადგენდა. ენს უკვე გადასარევად ესმოდა, რომ ქმარს მემკვიდრეობის გარეშე დარჩენილი ადვოკატის ქალიშვილი არ უყვარდა, თუმცა მასთან ერთად გამგზავრება მაინც გადაწყვიტა. სხვაგან წასასვლელი, უბრალოდ, არ ჰქონდა. კუნძულზე ჩასვლისთანავე ჯეიმსი მეზღვაურად მოეწყო გემზე და შორს გაემგზავრა, ენმა კი ერთი მდიდარი მემამულე, ჩაილდი ბაიარდი გაიცნო და მასთან გადავიდა საცხოვრებლად. შეძლებულ საყვარელთან ენს არაფერი უჭირდა და მისი ნებისმიერი კაპრიზი დაუყოვნებლივ სრულდებოდა, თუმცა, მეამბოხე და შფოთიან გოგონას თავგადასავლები სწყუროდა. ამიტომაც, როგორღაც მოახერხა და იმ ხანებში ვაჟკაცობით და ლამაზი გარეგნობით განთქმულ, მთელ კარიბის ზღვაზე ყველაზე თავზეხელაღებულ მეკობრეს, რეკჰემს დაუახლოვდა. მათ ერთმანეთი შეუყვარდათ. შემდეგ ისტორია მეორდება, ოღონდ მიტოვებული ამჯერად მდიდარი მემამულე აღმოჩნდა... ენი გაიქცა და ახალ შეყვარებულთან ერთად „შორეული ზღვაოსნობის მეკობრე“ გახდა. მართალია, რეკჰემი თავიდან უარობდა, ქალი გემზე ვის გაუგონიაო, მაგრამ ენი მტკიცედ და უდრეკად იდგა საკუთარ პოზიციაზე. რეკჰემმაც ვერ გაუძლო, დანებდა. სასწრაფოდ ფარიკაობის და სროლის გაკვეთლების ჩატარება დაიწყო და სულ მალე აღმოაჩინა, რომ ენი ტოლს არავის უდებდა კაცის საქმეებში. ესეც რომ არა, მამაკაცის სამოსში გამოწყობილი ისეთი თავზარდამცემად მომხიბვლელი იყო, რომ უარის თქმის სურვილი რეკჰემს აღარც გასჩენია. გამგზავრების წინ ენმა შეიტყო, რომ ფეხმძიმედ იყო, მაგრამ თავისნათქვამა და დამოუკიდებელი ქალისთვის არც ეს მიზეზი აღმოჩნდა საკმარისი გადაწყვეტილების შესაცვლელად... პირველივე შეტაკებების დროს ენიმ მთელი ეკიპაჟი მოხიბლა შეუპოვრობით და სიმამაცით... მეკობრეებმა ქალს მშვენიერი ენი შეარქვეს და ნადავლს მის გარეშე არასდროს ინაწილებდნენ.რამდენიმე თვეში მშვენიერ ენს მაინც მოუწია ხმელეთზე ჩამოსვლა... გოგონა გააჩინა... მისი ბედი უცნობია. ერთი ვერსიით, გოგონა სუსტი ჯანმრთელობის გამო დაბადებისთანავე დაიღუპა, სხვა ვერსიით, მომთაბარე მშობლებმა გოგონა სხვა ოჯახს მიაბარეს აღსაზრდელად. ასეა თუ ისე, მშობიარობიდან რამდენიმე დღეში ენი უკვე ხომალდზე იყო და ძველებურად ეშხით და შემართებით განაგრძობდა ავაზაკობას. იმ ხანებში მეკობრეები სამთავრობო ხომალდების გარდა ერთმანეთსაც არ ინდობდნენ და დაჯგუფებებს შორის საზღვაო შეტაკებები იშვიათობად არ ითვლებოდა. ერთ–ერთი ასეთი შეტაკების დროს ენმა მოწინააღმდეგე ხომალდზე მშვენიერი ყმაწვილი შენიშნა. რამდენიმე დღე შორიდან უთვალთვალა, მერე კი დრო იხელთა და კაიუტაში „შეიტყუა“. აი, იქ აღმოჩნდა, რომ ყმაწვილი სინამდვილეში ყმაწვილი კი არა, მეორე გადაცმული მეკობრეა, სახელად მერი რიდი. ქალებმა სიცილით გული იჯერეს და ერთმანეთს გამოუტყდნენ, რომ ამ აღმოჩენას გრძნობებზე არ უმოქმედია. მათ ერთმანეთი კვლავაც მოსწონდათ. ერთი სიტყვით, არაორდინალური და იმ დროისთვის უჩვეულო სასიყვარულო სამკუთხედი შეიკრა. რეკჰემს მერიმ და ენმა მხოლოდ იმ მიზეზით გაუმხილეს სიმართლე, რომ ეს უკანასკნელი ეჭვიანობისგან ჭკუას კარგავდა და საქმეებს აფლავებდა... სამთა კავშირის მტკიცე და ბედნიერი ერთობა დიდ ხანს არ გაგრძელებულა. 1720 წელს სამთავრობო კოალიციამ გაერთიანებული

JULY

201 2

65


STO RY

ძალებით შეუტია კარიბის ზღვაზე მოთარეშე მძარცველებს და ვინც გამოცხადებულ ამნისტიას არ დაემორჩილა, ყველა შეიპყრო. მეკობრეები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ, მაგრამ უთანასწორო ბრძოლას ავაზაკებმა დიდ ხანს ვერ გაუძლეს და ყველანი შეიპყრეს. რეკჰემი, ენი და მერი ერთ საპყრობილეში მოხვდნენ, სამივეს სიკვდილი მიესაჯა... მოულოდნელად მერის და ენს სასიკვდილო განაჩენი გადაუვადეს. ექიმის განცხადებით, ისინი ფეხმძიმედ იყვნენ, ორსული პატიმრების სიკვდილით დასჯას კი კანონი კრძალავდა. სამწუხაროდ, რეკჰემს ამ მიზეზით ვერავინ გადაარჩენდა... სიკვდილის წინ ყოფილმა მეკობრემ ენთან შეხვედრა ისურვა, მაგრამ მოულოდნელად ენი გაკერპდა და მცველის პირით რეკჰემს შეუთვალა: „კაცივით რომ გებრძოლა, იქნებ სიკვდილს ასცდენოდი და ასე სამარცხვინოდ არ ჩამოეხრჩვეო“. რეკჰემის სიკვდილის შემდეგ მერი რიდიც ავადმყოფობის გამო მალევე დაიღუპა ციხეში და ენი მარტო დარჩა. მისი ცხოვრების ან აღსასრულის შესახებ უკვე ბუნდოვანი ცნობებია შემორჩენილი. ერთი რამ ცხადია – ის სიკვდილით არ დაუსჯიათ და არც ერთ ოფიციალურ დოკუმენტში ამ ბიოგრაფიის ქალის შესახებ არაფერია აღნუსხული. ამბობდნენ – გაიქცაო. იმასაც ამბობდნენ, გასაჭირში ჩავარდნილი მამამ გაიხსენა, გამოსასყიდი გადაიხადა და ირლანდიაში გაამგზავრაო. ნებისმიერ ვარიანტში, მშვენიერი ენი კვლავ არ დაემორჩილა ბედისწერას და ისე მოიქცა, როგორც ყოველთვის – თვითნებურად. ენ ბონისა და მერი რიდის შესახებ ერთ-ერთ 66

201 2

JULY

ნაკლებად ცნობილ მელოდრამატულ თხზულებაში წერს დანიელ დეფო - წითურთმიან ალქაჯად მოიხსენებს. ამ ტექსტის ერთ– ერთი პერსონაჟი, მეზღვაური იხსენებს: “ერთხელაც, სასტიკ, სისხლისმღვრელ ორთაბრძოლაში ჩავებით, მოწინააღმდეგეები აშკარად გვჯაბნიდნენ ძალითაც და შეიარაღებითაც და ის იყო, კაპიტანმა უკანდახევის ბრძანება გასცა, რომ მტრის გემბანზე ვიღაც ალქაჯი გამოჩნდა, ზარბაზნის ფითილს წაუკიდა და ლულა ჩვენი გემისკენ მომართა. ქვემეხი შუაგულ გემს მოხვდა, იქ, სადაც ყველაზე მეტი მეზღვაური იყო შეკრებილი და ხალხი სულ დაანაკუწა. ვინც გადავრჩით, ცოცხლად ჩავბარდით. ყველანი გემის კიჩოზე შეგვყარეს. ამ გადარეულმა ქალმა გასისხლიანებული შპაგა ჩვენი კაპიტნისკენ გაიშვირა, რომელიც თავგამოდებით იბრძოდა და თავს არ ზოგავდა, უთხრა: არავის დავინდობ, ყველა ტყვეს დავხოცავ, მაგრამ შენ შეიძლება გაგიმართლოს. მომეწონა, როგორც იბრძოდი. ღამეს ჩემს კაიუტაში გაატარებ. თუ ივაჟკაცებ და თავს მომაწონებ, ცოცხალს გაგიშვებ, თუ არადა, თავს მოგაჭრიო. არ ვიცი, როგორ დამთავრდა ეს ამბავი, როგორც კი დრო ვიხელთე, თავს ვუშველე, აქაფებულ ზღვაში გადავეშვი და ნაპირისკენ მოვუსვი, რაც ძალი და ღონე მქონდა. ღია ზღვაში ორი დღე ვიტივტივე. უკვე დანებებას ვაპირებდი, შემხვედრი გემი რომ გამოჩნდა. ასე გადავრჩი“... Nino Lomidze/ნინო ლომიძე


PRETTY WOMAN

A Paris a little more French! The French shoes and clothes shop „A Paris” located in № 30 Abashidze St. was opened in 2009. As the owner of the shop Tinatin Kvachadze states one of the main motivations for opening a boutique were the fashion trends in Tbilisi at the time – when the color black was dominating and everyone wore dark shade clothes. This approach had to be changed and Tinatin made her contribution to this: she opened a shop where she brought in a genuinely French colorful collection for the first time. There are truly French brands and models arriving at “A Paris” many of which are unknown to Tbilisi so far. You can also find well-known brands here: Givenchy, Gianfranco Ferre and other popular designers. “This kind of quality is a rarity in Tbilisi” – says Tiko and notes she only brings 3 or 4 models of the same kind which in its core excludes the chance that you will see someone else wearing the same model you purchased at “A Paris”. The prices at the shop are reduced to the minimum. “We try to keep the prices as low as possible so that the middle class also has the chance to buy tasteful and good quality production at an affordable price” – says Tiko. What distinguishes “A Paris” from other shops, apart from the top notch quality production, is the overall approach towards the job and the clients. Devoted clients always have a 10% discount; they’re regularly gifted with the highest quality cosmetics from the heart of Paris. “The money spent at our shop is always used for good deeds” – says Tiko – “We regularly lottery different tours and help young talented designers. This year for example we gifted two young Georgian designers with a three-week holiday in Paris.” The collection is constantly being renewed and is mainly targeted for women in the age group of 20-45. Apart from clothes and shoes, there’s everything a woman needs here: jewelry, accessories and many other. Right now you can purchase lingerie from different French brands at “A Paris” and a new collection is already on its way.

68

201 2

JULY

Tinatin Kvachadze თინათინ კვაჭაძე

Owner/მფლობელი


PRETTY WOMAN

A Paris

ცოტა უფრო ფრანგულად!

აბაშიძის № 30-ში მდებარე ფრანგული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზია „ A Paris” 2009 წელს გაიხსნა. როგორც მაღაზიის მფლობელი, თინათინ კვაჭაძე ამბობს, ბუტიკის გახსნის ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია თბილისში მაშინ გავრცელებული მოდური ტენდენციები იყო - დომინირებდა შავი და ყველას მუქ ფერებში ეცვა. მიდგომა აუცილებლად უნდა შეცვლილიყო და თინათინმაც თავისი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში: მაღაზია გახსნა, სადაც პირველმა შემოიტანა ნამდვილი ფრანგული, ჭრელი კოლექცია. „A Paris”-ში შემოდის პარიზული ბრენდები და

მოდელები, რომელსაც თბილისი ჯერ კარგად არ იცნობს, თუმცა, აქ ყველასათვის ცნობილ ბრენდებსაც შეხვდებით: Givenchy-ს, Gianfranco Ferre-ს და სხვა პოპულარულ დიზაინერებს. „ასეთი ხარისხი თბილისში ძალიან იშვიათია“, - ამბობს თიკო და აღნიშნავს, რომ მაქსიმუმ 3-4 ერთნაირი მოდელი ჩამოაქვს, რაც საფუძველშივე გამორიცხავს, რომ თქვენ მიერ „A Paris”ში ნაყიდი რომელიმე მოდელი სხვის ტანზეც იხილოთ. მაღაზიაში მაქსიმალურად დაბალი ფასებია. „ჩვენ ფასებს მაქსიმალურად ვამცირებთ, რომ საშუალო ფენის წარმომადგენლებსაც მივცეთ საშუალება, შეიძინონ გემოვნებიანი და ხარისხიანი პროდუქცია ხელმისაწვდომ ფასად“. ის, რაც „A Paris”-ს მართლაც გამოარჩევს სხვა მაღაზიებისაგან, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის გარდა, ზოგადად საქმისადმი და კლიენტებისადმი დამოკიდებულებაა. ერთგულ კლიენტებს მაღაზიაში ყოველთვის 10%-იანი ფასდაკლება აქვთ, ისინი რეგულარულად საჩუქრდებიან მაღალი ხარისხის კოსმეტიკური საშუალებებით. „მაღაზიაში დახარჯული ფული ყოველთვის კეთილ საქმეს ხმარდება“, - ამბობს თიკო, - „რეგულარულად ვათამაშებთ საგზურებს, საჩუქრებს, ვეწევით საქველმოქმედო საქმიანობასაც და ახალგაზრდა, ნიჭიერ დიზაინერებსაც ვეხმარებით.” კოლექცია ყოველთვიურად ახლდება და ძირითადად, 20-დან 45 წლამდე ქალბატონებზეა გათვლილი. ამჟამად, „A Paris”-ში უმაღლესი ხარისხის, სხვადასხვა ფრანგული ბრენდების ქალის თეთრეული შეგიძლიათ შეიძინოთ, თანაც, სულ მალე, მაღაზიაში თეთრეულის ახალი პარტიის შემოტანასაც ელოდებიან.

JULY

201 2

69


PRETTY WOMAN

70

201 2

JULY


PRETTY WOMAN

JULY

201 2

71


PRETTY WOMAN

მაღაზია Schön-ის გახსნა ნამდვილი სიურპრიზია ქართველი ქალბატონებისათვის. Schön-ი თბილისში, პეკინის № 27 მდებარეობს და გთავაზობთ მსოფლიოში ცნობილი ევროპული ბრენდების: Peter Kaiser–ის (გერმანია), Gabor–ის (გერმანია), Högl–ის (ავსტრია) და Rieker–ის (გერმანია) ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ფართო არჩევანს. ვეცდებით, დაწვრილებითი ინფორმაცია მოგაწოდოთ თითოეული მათგანის შესახებ.

The shop “Schön” is the exclusive importer of several famous European brands. Here you can purchase products by Peter Kaiser (Germany), Gabor (Germany), Högl (Austria), Rieker (Germany). Peter Kaiser is a historical brand. In 1838 in Pirmasens, Peter Kaiser established one of the first footwear factories in Germany. Years later it grew into being a company of an international scale. Today Peter Kaiser shoes are sold in over 20 countries. High quality, the know-how and German reliability! – These are the main principles of this brand. The German company Gabor was established in 1949.In over sixty years of existence the production increased from a small family enterprise to one of the largest shoe manufacturing companies. Shoes should give you pleasure and you should feel the comfort at the very first try! This is the philosophy of the employees when creating each and every pair of shoes. For the Austrian Brand Högl it was the 70 years of history, modern production technologies and high professionalism of the employees that led to success. It should be noted that Högl uses high quality materials that are incredibly light for manufacturing and the inner part of the shoes are always made of natural leather. Feel the style, comfort and lightness with Högl and remember that beautiful shoes are the best compliment for their owner.

Rieker obtained the name of a high quality manufacturer back in the 19th century and its popularity spread through all of the central Europe. The sole made of leather and elastic materials makes these shoes unique. The special line “Rieker Antistress” needs to be noted separately, since it’s a reliable and comfortable “companion” for millions of people.

72

201 2

JULY

Peter Kaiser-ი დიდი ისტორიის მქონე ბრენდია. 1838 წელს გერმანიის ქალაქ პირმასენში პიტერ კაიზერმა მთელ ევროპაში ერთ-ერთი პირველი ფეხსაცმელის სამკერვალო ფაბრიკა დაარსა. წლების შემდეგ Peter Kaiser–ი საერთაშორისო მასშტაბის კომპანიად ჩამოყალიბდა და დღეს მისი პროდუქცია წარმატებით იყიდება მსოფლიოს ოცზე მეტ ქვეყანაში. მაღალი ხარისხი, ნოუ-ჰაუ და გერმანული საიმედოობა! სწორედ ამ პრინციპების ერთგულების წყალობით იქცა Peter Kaiser–ი მრავალი ქალბატონისთვის საყვარელ ბრენდად.

გერმანული კომპანია Gabor 1949 წელს დაარსდა. არსებობის

სამოცზე მეტი წლის განმავლობაში საწარმო პატარა ოჯახური სახელოსნოდან უდიდეს ფეხსაცმლის მწარმოებელ კომპანიად იქცა. ფეხსაცმელი უნდა განიჭებდეს სიამოვნებას და პირველივე მოსინჯვისას აუცილებლად უნდა იგრძნო კომფორტი! სწორედ ამ ფილოსოფიით ხელძღვანელობენ კომპანიის თანამშრომლები თითოეული ფეხსაცმლის შექმნისას.

ავსტრიული ბრენდის, Högl-ის წარმატების მიზეზი მისი

70-წლიანი ისტორია, თანამედროვე ტექნოლოგიები და კომპანიის თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი გახლავთ.

აღსანიშნავია, რომ Högl-ის ფეხსაცმლის დასამზადებლად გამოიყენება მაღალი ხარისხის, საოცრად მსუბუქი მასალები, ხოლო ფეხსაცმლის შიდა ნაწილი ნატურალური ტყავისაგან მზადდება. სტილი, კომფორტი და სიმსუბუქე, შეიგრძენით Högl-თან ერთად და გახსოვდეთ, რომ ლამაზი ფეხსაცმელი მისი მფლობელის საუკეთესო კომპლიმენტია. Rieker-მა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში მოიპოვა მაღალი ხარისხის ფეხსაცმლის მწარმოებლის სახელი და მისმა პოპულარობამ მთელი ცენტრალური ევროპა მოიცვა. Riekerის ფეხსაცმელი საოცარი სიმსუბუქით და კომფორტით გამოირჩევა. სპეციალურად დამუშავებული ტყავის და ელასტიური მასალებისგან დამზადებული ლანჩა განაპირობებს ფეხსაცმლის უნიკალურობას. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სპეციალური ხაზი Rieker Antistress – მსუბუქი, საიმედო და კომფორტული თანამგზავრი მილიონობით ადამიანისათვის. ასე რომ, ქალბატონებო, ეწვიეთ მაღაზია Schön-ს, შეიგრძენით სტილი, კომფორტი და სილამაზე!


PRETTY WOMAN



| 181 | GEL



| 170 | GEL



| 196 | GEL



| 181 | GEL



| 142 | GEL



| 134 | GEL



| 181 | GEL



| 148 | GEL



| 148 | GEL



| 134 | GEL



| 142 | GEL

JULY

201 2

73


PRETTY WOMAN



| 224 | GEL



| 241 | GEL



74

201 2

JULY

| 249 | GEL



| 258 | GEL



| 232 | GEL



| 216 | GEL



| 249 | GEL



| 282 | GEL



| 307 | GEL



| 258 | GEL



| 216 | GEL


PRETTY WOMAN



| 179 | GEL



| 197 | GEL



| 214 | GEL



| 186 | GEL



| 235 | GEL



| 218 | GEL



| 186 | GEL



| 214 | GEL



| 179 | GEL



| 197 | GEL



| 169 | GEL

JULY

201 2

75


PRETTY WOMAN

Y

amamay is an Italian brand leader in the creation and distribution of underwear, home wear and beachwear for women, men and kids; it has built up a network of about 535 mono brand stores in Italy and 135 in the rest of the world over the last decade.

It offers its customers a unique shopping experience with exceptional product presentation. Yamamay was established in 2001in Italy, based on an idea of GianluigiCimmino, Managing Director and Owner of the Company; with his knowledge of the underwear market and the retail world in general, he asked his family to take on – together – a new business challenge. Yamamay is nowadays a world renowned brand with the female consumer as its main target. It creates and distributes underwear, nightwear, beachwear and beauty products throughout the world, via a network of directly-owned and franchise stores. In addition it also sells high impact glasses, shoes and bags in the flagship stores in Italy and abroad. Yamamay mission is “to enter into the heart of every Yamamay woman” making the store an emotional and engaging environment, a parallel world where the consumer can fully benefit not only from its products’ excellent quality/price ratio, but also from the “added value” represented by the desire to escape from the clichés of everyday life, to differentiate oneself from standardized choices by purchasing striking articles. Yamamay entered the Georgian Market in December 2010 establishing its first distinctive store in Tbilisi 25, Pekini Street. Here there is a wide variety of swimsuits and accessories available for Georgian women now with a 50% seasonal discount.

76

201 2

JULY

Y

amamay წამყვანი იტალიური ბრენდია ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის შიდა თეთრეულის, სახლის ტანისამოსისა და საცურაო კოსტუმების წარმოებაში. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში იტალიაში Yamamay-ს 535 მაღაზია გაიხსნა. ბრენდი მსოფლიოს 135 მონობრენდულ მაღაზიშია წარმოდგენილი. Yamamay მომხმარებელს შოპინგის უნიკალურ გამოცდილებასა და განსაკუთრებული პროდუქტის პრეზენტაციას სთავაზობს.

კომპანია 2001 წელს მფლობელის და ამავდროულად, მმართველი დირექტორის, ჟან ლუიჯი ჩიმინოს იდეის საფუძველზე ჩამოყალიბდა, რომელიც კარგად იცნობდა შიდა თეთრეულის ბაზარს და ზოგადად, საბითუმო ვაჭრობის მექანიზმებს. მან ოჯახის წევრებს შესთავაზა, გაერთიანებული ძალებით ემართათ კომპანია. დღეს Yamamay მსოფლიოს მასშტაბით არის ცნობილი

ქალბატონებისათვის. სწორედ ისინი შეადგენენ ბრენდის მთავარ მიზნობრივ მომხმარებელს. კომპანია ქმნის და საკუთარი თუ ოფიციალური ფილიალების ქსელის მეშვეობით მთელ მსოფლიოში ყიდის შიდა თეთრეულს, საღამურებს, საცურაო კოსტუმებს და კოსმეტიკურ ნაწარმს. ამასთან ერთად, საფირმო მაღაზიებში, იტალიასა და მის ფარგლებს გარეთ წარმოდგენილი აქვს მაღალი ხარისხის სათვალეები, ფეხსაცმელები და აქსესუარები. Yamamay-ს მიზანია, “ყოველი ქალის გულში დაიდოს ბინა”. მაღაზიებში მიმზიდველი, საინტერესო გარემოს შექმნით ის ერთგვარ პარალელურ სამყაროს ქმნის, სადაც მომხმარებელს შეუძლია, ისაგებლოს არა მხოლოდ პროდუქციის მაღალი ხარისხით და ხელმისაწვდომი ფასებით, არამედ ერთგვარი “დამატებითი ღირებულებითაც”, რომელიც ქალს საშუალებას აძლევს, მოწყდეს ყოველდღიური ცხოვრების ერთფეროვნებას და განასხვაოს საკუთარი თავი სტანდარტული არჩევანისგან შესანიშნავი შენაძენის მეშვეობით.

სასიამოვნო სიახლე: Yamamay ქართულ ბაზარზე 2010 წლიდან შემოვიდა. მაღაზია პეკინის #25-ში მდებარეობს. აქ ქართველ ქალბატონებს შიდა თეთრეულის, საცურაო კოსტუმებისა და აქსესუარების ფართო არჩევანი დახვდებათ - 50%-იანი სეზონური ფასდაკლებით.


PRETTY WOMAN

JULY

201 2

77


PRETTY WOMAN

01

190 GEL

02

69 GEL 03

05

04

38 GEL

06

32 GEL

19 GEL

08

07

70 GEL

54 GEL

54 GEL

09

10

78

201 2

JULY

27 GEL

54 GEL


PRETTY WOMAN

11

43 GEL

14

12

43 GEL

21 GEL

13

43 GEL 17

15

163 GEL

70 GEL

18 16

43 GEL

20 19

109 GEL

49 GEL

54 GEL 22

21

22 GEL

23

30 GEL

27 GEL

JULY

201 2

79


PRETTY WOMAN

80

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT

SUMMERTIME

T

B

I

L

I

S

I

Photo: Sasha Prishvin/Zura Kartvelishvili Model: Tea Darchia/Rusa Chachua Journalist: Aleksandra Aroshvili/Natuka Natsvlishvili

JULY

201 2

81


SPECIAL PROJECT

Esthetic Service your road to beauty

თქვენი გზა სილამაზისკენ

A

long a variety of recreational and sanitation procedures the esthetic medical center - “Esthetic Service” clinic offers an exclusive service, only here in all of Caucasus– “UMO GOLD FACIAL” – a 24 carat gold plate rejuvenating mask. This is a mask of 99.99% pure gold plates that penetrate the skin entirely and prove it during the procedure. They eliminate pigment spots – it’s a very pleasant and useful procedure. The clinic also uses all other methods of treatment existing in Georgia: laser epilation, mesotherapy, electro coagulation and biorevitalization, different means of skin treatment and body correction. There’s a pool with a vibro-massager pool with a relaxing waterfall, a sauna, Fitness and aqua aerobics available at the clinic’s rehabilitation center. For those suffering backbone and vein problems or requiring post-surgical treatment, aqua aerobics is the best means. It is much more effective and appropriate than working out in the training hall. As means of therapy it’s very important for relaxation and resting, losing weight and cellulite treatment. It should be noted that you don’t need to learn how to swim for aqua aerobics – there is a special, low pool at the “Esthetics Service” where groups alternate by the hour. It’s possible for busy women to schedule trainings at a more comfortable time – you can arrive at 7/8 o’clock in the evening or around 9 in the morning, before going to work. If you would rather work 82

201 2

JULY

სთეტიკური მედიცინის, კლინიკა „ესთეტიკ სერვისი“ სხვადასხვა გამაჯანსაღებელი და გამაახალგაზრდავებელი პროცედურების გარდა, ექსკლუზიურ მომსახურებებსაც გთავაზობთ - მთელი ამიერკავკასიის მასშტაბით, ექსკლუზიურად მხოლოდ აქ შეგიძლიათ გაიკეთოთ „UMO GOLD FACIAL” – 24 კარატიანი ოქროს ფირფიტების გამაახლგაზრდავებელი ნიღაბი. ეს არის 99.99% ბაჯაღლო ოქროს ფირფიტების ნიღაბი, რომლებიც პროცედურის დროს მთლიანად აღწევს კანქვეშ და აუმჯობესებს მას, აქრობს პიგმენტურ ლაქებს - ოქროს ნიღაბი ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლო პროცედურაა და ის მხოლოდ "ესთეტიკ სერვისში" შეგიძლიათ ჩაიტაროთ კლინიკა ასევე იყენებს საქართველოში არსებულ მკურნალობის ყველა სხვა მეთოდს: ლაზერულ ეპილაციას, მეზოთერაპიას, ელექტრო კოაგულაციასა და ბიორევიტალიზაციას, კანის მკურნალობისა და სხეულის კორექციის სხვადასხვა საშუალებებს. კლინიკის სარეაბილიტაციო ცენტრში ფუნქციონირებს აუზი ვიბრო მასაჟორებით, სარელაქსაციო ჩანჩქერით, საუნა, ფიტნესი, აკვა აერობიკა. მათთვის, ვისაც ხერხემლისა და ვენების პრობლემები აწუხებს, ან პოსტ-ოპერაციული მკურნალობა სჭირდება, აკვა აერობიკა საუკეთესო


SPECIAL PROJECT საშუალებაა. ის ბევრად უფრო ეფექტური და მიზანშეწონილია, ვიდრე დარბაზში ვარჯიში. როგორც თერაპია, ის ძალიან მნიშვნელოვანია განტვირთვისა და დასვენებისათვის, გახდომისთვის, ცელულიტის დაშლისათვის. აღსანიშნავია, რომ აკვა აერობიკისათვის ცურვის ცოდნა აუცილებელი არ არის - „ესთეტიკ სერვისში“ სპეციალური, დაბალი აუზია, სადაც საათობრივი ჯგუფები ენაცვლებიან ერთმანეთს. საქმიანი, დაკავებული ქალბატონებისათვის საღამოს საათებშიც შესაძლებელია ვარჯიში - შეგიძლიათ, მიბრძანდეთ საღამოს 7/8 საათზე ან დილით, 9-მდე - სამსახურში წასვლამდე. თუ წყალში ვარჯიშს დარბაზში ვარჯიში გირჩევნიათ, „ესთეტიკ სერვისის“ ფიტნეს დარბაზი თქვენს განკარგულებაშია: აქ ტარდება აერობიკა, შეიპინგი, პილატესი და სხვა ვარჯიშები. შეიპინგი ხელს უწყობს ფიგურის კორექციას - ამ დროს აქტიურდება ცალკეული კუნთები. კარდიო ტრენაჟორზე ვარჯიშის დროს ჯანსაღდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, უმჯობესდება ფილტვების სწორი ვენტილაცია. პილატესი არის ვარჯიშთა კომპლექსი, რომელიც ჭიმავს ზედაპირულ და ღრმა კუნთებს, ასწორებს ტანადობას. მოცეკვავე თეა დარჩია კლინიკა „ესთეტიკ სერვისის“ ერთ-

ერთი ყველაზე ხშირი პაციენტია. მისი აზრით, „ესთეტიკ სერვისი“ სწორედ ის კლინიკაა, სადაც პროფესიონალიზმთან და ახალ ტენდენციებთან ერთად, საუკეთესო მომსახურება და საუცხოო გარემოა: „მთავარია სწორი დამოკიდებულება პაციენტის მიმართ, რასაც სულ ვნატრობდი და როგორც იქნა, ეს ადამიანები ვიპოვე. აქ თავს პაციენტად არასდროს ვგრძნობ, ყველა ძალიან მიყვარს. „ესთეტიკ სერვისი“ საუკეთესო საშუალებაა დასვენების, გაჯანსაღებისა და სილამაზისათვის - ის ჩემი არჩევანია და სრულიდ საქართველოს მოვუწოდებ, თავად დარწმუნდნენ ამაში.“

out in a hall than in the water, the “Esthetic Services” Fitness hall is at your service: here you can attend aerobics, shaping, Pilates and other exercises. Shaping helps figure correction – separate muscles are being pressured and activated. Exercising on the cardio equipment improves the heart-vascular system and lung ventilation. Pilates is an exercise complex stretching surface and deep muscles and improving the silhouette.

Dancer Tea Darchia is one of the most frequent clients at the “Esthetic Service”. According to her “Esthetic Service” is the kind of a clinic where along with professionalism and new tendencies, there’s a wonderful service and a remarkable atmosphere: “What matters the most is the correct attitude towards the client that I’ve always wished for and finally I found these people. I never feel like I’m a patient here, I love everybody very much. “Esthetic Service” is the best place for relaxation, recovery and beauty – it’s my choice and I suggest all of Georgia come and experience it themselves.”

JULY

201 2

83


SPECIAL PROJECT

Aspria Fitness Be in Shape

Time flies for a person living in the 21st century. We’re in constant action: studying, working, attending negotiations, spending time with family. We want to have a rest, relax and never have time for this. A little while ago, a first ever 24 hour Fitness center in Georgia opened at a cozy and a relatively quiet place of easy access from all locations - on Sairme Hill. There are large windows, pleasant atmosphere and top-notch quality service at the hall. There’s highest quality training equipment by famous American and German brands located in the hall for 150 people and the important thing is that they can all work out here at the same time – you cannot find this amount of treadmills anywhere else. Aspria Fitness focuses on the desired time for their clients; this is the main concept of the center, although that’s not it: you can choose a monthly or yearly subscription for a very affordable price. A monthly subscription is 99GEL, if you regularly attend the center for 10 months you receive a 2 months subscription for free and pay on average 82 GEL. A yearly subscription costs 799 GEL which sums up to average 66 GEL a month. At this price you can use the Fitness center at any time of day and night – without any time limits – as many times as you like, for as long as you like. Becoming a club member is a simple procedure: you fill in the contract, look around the hall and the plastic card is ready in several minutes. As of now Aspria Fitness is planning on expanding within Tbilisi, opening new branches in different districts and later in other cities – Batumi and Kutaisi – and most importantly you can use your card at any of the branches. The center focuses on the customer’s freedom, which is a rare and a very pleasant surprise in Georgia: along the fact that there are professional trainers and staff at the center, you are completely independent and free at Aspria Fitness. You work out wherever you want, how you want and for as long as you want when you have the time for it. There’s a Sport Bar at the Fitness center where you can take a break and have some coffee or juice. For those who spend a lot of energy and don’t have enough time for a proper diet, Aspria

84

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT

იყავი ფორმაში ოცდამეერთე საუკუნეში მცხოვრები ადამიანისათვის დრო ძალიან სწრაფად გარბის. ჩვენ მუდმივად მოქმედებაში ვართ: ვსწავლობთ, ვმუშაობთ, დავდივართ მოლაპარაკებებზე, ვატარებთ დროს ოჯახის წევრებთან. გვინდა დავისვენოთ, განვიტვირთოთ, ამის დრო კი არასდროს გვაქვს. ცოტა ხნის წინ, საირმეს გორაზე, ქალაქის მყუდრო, შედარებით წყნარ და ამავე დროს ყველა მისამართისათვის მეტნაკლებად ხელსაყრელ ადგილას, საქართველოში პირველი 24-საათიანი ფიტნეს ცენტრი გაიხსნა. დარბაზში დიდი ფანჯრები, სასიამოვნო გარემო და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებაა. დაახლოებით 150 კაცზე გათვლილი სავარჯიშო დარბაზში უმაღლესი ხარისხის, ცნობილი ამერიკული და გერმანული ბრენდების ტრენაჟორებია განთავსებული და რაც მთავარია, აქ ერთდროულად ძალიან ბევრ ადამიანს შეუძლია ვარჯიში - მაგალითად, ამ რაოდენობის სარბენი ბილიკები სხვაგან არსად არის.

Aspria Fitness-ი აქცენტს მომხმარებლისათვის სასურველ დროზე აკეთებს, სწორედ ეს არის ცენტრის მთავარი კონცეფცია, თუმცა, ეს ყველაფერი არ არის: თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთთვიანი ან ერთწლიანი აბონემენტი, თანაც ხელმისაწვდომ ფასად. ერთთვიანი აბონემენტის ფასი 99 ლარია, თუ 10 თვის განმავლობაში ცენტრის მუდმივი წევრი იყავით, 2 თვის აბონემენტს საჩუქრად იღებთ და საშუალოდ 82 ლარს იხდით. ერთწლიანი აბონემენტი კი 799 ლარი ღირს, რაც თვეში საშუალოდ 66 ლარს შეადგენს. ამ საფასურის ფარგლებში, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფიტნეს ცენტრით ნებისმიერ დროს დღე-ღამის განმავლობაში, თანაც ულიმიტოდ, რამდენჯერაც და რამდენ ხანსაც გსურთ. კლუბში გაწევრიანების პროცედურა საკმაოდ მარტივია: ავსებთ ხელშეკრულებას, შემდეგ ათვალიერებთ დარბაზს და რამდენიმე წუთში პლასტიკური ბარათიც მზადაა. Aspria Fitness-ი ჯერ თბილისის მასშტაბით აპირებს გაფართოვებას, ფილიალების გახსნას სხვადასხვა უბნებში, შემდეგ კი სხვა ქალაქებშიც - ბათუმსა და ქუთაისში - რაც მთავარია, თქვენი პლასტიკური ბარათით ნებისმიერ ფილიალში შეგეძლებათ სარგებლობა. ცენტრი აქცენტს მომხმარებლის თავისუფლებაზე აკეთებს და ეს საქართველოში საკმაოდ სასიამოვნო და იშვიათი სიურპრიზია: მიუხედავად ტრენერებისა და მომსახურე პერსონალის მაღალი პროფესიონალიზმისა, Aspria Fitness-ში შენ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და თავისუფალი ხარ. ვარჯიშობ სადაც გინდა, როგორც გინდა, რამდენ ხანსაც გსურს და როცა ახერხებ.

JULY

201 2

85


SPECIAL PROJECT

ფიტნეს ცენტრში განთავსებულია Sport Bar-ი, სადაც შეგიძლიათ შეისვენოთ, მიირთვათ ყავა, ან წვენები. მათთვის, ვინც ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავს და დროის ნაკლებობის გამო ვერ ახერხებს სრულფასოვნად კვებას, Aspria Fitness-ს გერმანიიდან ჩამოტანილ სპეციალურ "შეიკებს" გთავაზობთ, რომელიც ორგანიზმისათვის აუცილებელ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან, კომპონენტებსა და დღიური ვიტამინების ნაკრებს შეიცავს.

86

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT

s i ax le

sxeulis mosavleli kremebi SearCieT Tqveni ganwyobis, asakis da kanis mdgomareobis mixedviT veledas sxeulis mosavleli msubuqi kremebi advilad nawildeba da swrafad Seiwoveba kanSi. gamaTbobeli efeqtis mqone zeTebisgan gansxvavebiT agrilebs da axalisebs kans. kremebis gamoyeneba gansakuTrebiT mosaxerxebelia zafxulis cxel dReebSi kanis yoveldRiuri movlisTvis. saqarTveloSi "veledas" eqskluziuri licenziis mflobelia Sps "naturafarmi" Tbilisi, gamsaxurdias gamz. 45, tel./faqsi: 238 21 28 www.weleda.ge naturaphram@gol.ge JULY

201 2

87


SPECIAL PROJECT

Plan with us

88

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT

დაგეგმეთ ჩვენთან ერთად

"Bagrationi Hall" is not an ordinary restaurant. As an establishment it unites several interesting services. Guests of "Bagrationi Hall" have the unique opportunity to learn about Georgian traditions and enjoy the high class service at the same time. For instance the trip around the factory that produces sparkling wine is a very interesting thing. You can take a look at the factory that produces "Bagrationi 1882", together with a special guide that will give you full information and explain the peculiarity of production in details. You will also be able to taste different kinds of products. Afterwards you will go to the main hall where the planned event will be awaiting you. It's also worth to mention that at the event you will be served the wine you have tasted and chosen before. In 2009, Bagrationi restaurant was festively opened with the wedding of the royal descendants David and Ana Bagrationi, and since then hosts many corporative events, weddings, anniversaries, conferences, exhibitions, concerts and other similar events. Your events will be planned and executed by high skilled specialists. The restaurant also offers you one more interesting service - outdoor events. To avoid bad weather and create comfort mobile tents will be set up on your demand. Few of the main priorities of the Hall is that it can host more than 1000 guests, it has many interesting combinations of outdoor events, tasty food - Georgian and European menu, best technical support, original design, parking for 250 cars (here you can leave your car for the night), a good security system. All of this is located at one place, away from the center of the city, in the comfortable and healthy environment what is very rare in Tbilisi. Bagrationi offers you everything that is needed for full relaxation and rest. Plan your events with us.

„ბაგრატიონი ჰოლი“ ჩვეულებრივი რესტორანი არ არის. როგორც დაწესებულება, ის რამდენიმე საინტერესო მომსახურებას აერთიანებს. „ბაგრატიონი ჰოლის“ სტუმრებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა, გაეცნონ ქართულ ტრადიციებს და ამავდროულად, მაღალი დონის მომსახურებით ისიამოვნონ. მაგალითად, ერთგვარი ექსკურსია ცქრიალა ღვინის მწარმოებელი ქარხნის გარშემო - საინტერესო შემეცნებითი პროცესია. შეგიძლიათ, დაათვალიეროთ „ბაგრატიონი 1882“-ის მწარმოებელი ქარხანა სპეციალური გიდის თანხლებით, რომელიც ამომწურავ იმფორმაციას მოგაწვდით და დეტალურად განგიმარტავთ წარმოების თავისებურებებს. აქვე მოგეცემათ საშუალება, დააგემოვნოთ სხვადასხვა სახის პროდუქცია. შემდეგ უკვე გადაინაცვლოთ დარბაზში, სადაც დაგეგმილი ღონისძიება გელით. აღსანიშნავია, რომ წვეულებაზე მოგართმევენ თქვენ მიერ დაგემოვნებულ და შერჩეულ ღვინოს.

2009 წელს “ბაგრატიონის” სარესტორნო დარბაზი საზეიმოდ გაიხსნა ქართული სამეფო შტოს შთამომავლების – დავით და ანა ბაგრატიონების – ქორწილით და მას შემდეგ უზადოდ მასპინძლობს კორპორატიულ საღამოებს, ქორწილებს, იუბილეებს, კონფერენციებს, გამოფენებს, კონცერტებსა და სხვა მსგავს ღონისძიებებს. თქვენი დღესასწაულის დაგეგმვასა და განხორციელებაზე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები იზრუნებენ. აღსანიშნავია, რომ რესტორანი ერთ საკმაოდ საინტერესო მომსახურებასაც გთავაზობთ – ღია ცის ქვეშ ღონისძიებებისას, უამინდობისაგან თავდასაცავად და მყუდროების შესაქმნელად, თქვენი სურვილისამებრ დამონტაჟდება ოპტიმალური მობილური კარვები. დარბაზის მთავარ პრიორიტეტებს შორის არის: 1000 სტუმარზე მეტის მოწვევის საშუალება, ღია ცის ქვეშ ღონისძიების რამდენიმე საინტერესო კომბინაცია, უგემრიელესი კერძები - ქართული და ევროპული მენიუ, საუკეთესო ტექნიკური აღჭურვილობა, ორიგინალური დიზაინი, ავტოსადგომი 250 ავტომობილზე (სურვილისამებრ, შეგიძლიათ მანქანის დატოვება ავტოსადგომზე ღონისძიების შემდგომ, ერთი ღამის განმავლობაში), დაცვის სამსახურით უზრუნველყოფა - ეს ყველაფერი კი ერთ სივრცეშია მოქცეული, იზოლირებულ სივრცეში, ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით მყუდრო და ჯანსაღ გარემოში, რაც საკმაოდ იშვიათია თბილისის მასშტაბით. „ბაგრატიონი“ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც გჭირდებათ სრულფასოვანი დასვენების ან განტვირთვისათვის. დაგეგმეთ ჩვენთან ერთად. A T M E W

დ. სარაჯიშვილის გამზ. 12 995 32 262 77 28 995 595 99 18 82 eventhall@bagrationi.ge www.facebook.com/BagrationiHall JULY

201 2

89


SPECIAL PROJECT

- Where can I relax in the city…? - Holiday Inn!!! სად განვიტვირთო ქალაქში...? Holiday Inn !!!

-

Summer is one of the best times of the year. It’s more fun, more colorful and much sunnier than other times. Summer demands that we have a rest and are happy; whatever important things we may be taking care of and whatever great ideas

90

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT

T

B I

L I

S

I

JULY

201 2

91


SPECIAL PROJECT

we can be working for, we need to find time for this and restore the energy we have spent.

about escaping yourself, which is quite possible where we have to stay.

Unfortunately most of the people barely have time on their hands to spend on themselves during this season. They cannot leave town for very objective reasons: work, work and some more work. In short, they cannot have a holiday. Here is where the first crack shows up: often the will to get away from the routine is so strong that we can barely analyze all the means we can make it happen. It’s better to think that relaxation is not necessarily proportional to leaving the city. It’s mostly

Note to self: the largest hotel in Georgia Holiday Inn Tbilisi is always open for you. This is where you can relax without leaving the city the moment you have the chance to do it. On the weekends you can go to the hotel from early morning, work out in the gym with modern training equipment. You can swim in the pool and order a healthy breakfast at the bar, sunbathe and then get a fantastic, wonderful, indescribable massage which is a novelty at the Holiday Inn Tbilisi: several weeks ago two top-class massage

92

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT

ზაფხული წელიწადის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი დროა.

სხვა დროებზე უფრო მხიარული, ფერადი და ბევრად უფრო მზიანი ზაფხული ჩვენგან მოითხოვს, დავისვენოთ, ვიყოთ ბედნიერები; რაც უნდა მნიშვნელოვან საქმეებს ვაგვარებდეთ და დიდ იდეებს ვემსახურებოდეთ, მოვახერხოთ ამისათვის დროის გამონახვა და დახარჯული ენერგიის აღდგენა. სამწუხაროდ, საქმიანი ადამიანების უდიდესი ნაწილი, ამ სეზონზე, საკუთარ თავს საერთოდ ვერ უთმობს საჭირო დროს. ისინი ვერ გადიან ქალაქგარეთ, გასაგები ობიექტური მიზეზების გამო: საქმე, საქმე და საქმე… ერთი სიტყვით, ვერ ისვენებენ ზაფხულში. სწორედ აქ ჩნდება პირველი ბზარი: ხშირად იმდენად დიდია სურვილი, მოვწყდეთ არსებულ გარემოს, რომ ამ მოქმედების განსახორციელებელი საშუალებების ანალიზის უნარს ვკარგავთ. ჯობს, იმაზე დავფიქრდეთ, რომ დასვენება არ არის ქალაქიდან გასვლის პირდაპირპროპორციული. ის უფრო მეტად საკუთარი თავისგან გაქცევას გულისხმობს, რაც ქალაქშიც სავსებით შესაძლებელია.

მაშ ასე: საქართველოში ყველაზე დიდი სასტუმრო, Holiday Inn Tbilisi თქვენთვის მუდამ ღიაა. აქ შეგიძლიათ ქალაქიდან გაუსვლელად დაისვენოთ, როგორც კი ამის შესაძლებლობა მოგეცემათ. დასვენების დღეებში, დილიდან შეგიძლიათ მიხვიდეთ სასტუმროში, ივარჯიშოთ თანამედროვე ტრენაჟორებით უზრუნველყოფილ სავარჯიშო დარბაზში. შეგიძლიათ იცურაოთ აუზზე, პარალელურად, შეუკვეთოთ ბარში ჯანმრთელი საუზმე, გაირუჯოთ და ამის შემდეგ გაიკეთოთ ფანტასტიური, საოცარი, ენით აღუწერელი მასაჟი, რომელიც Holiday Inn Tbilisi-ში სიახლეა: რამდენიმე კვირის წინ აქ ორი უმაღლესი დონის მასაჟის სპეციალისტმა დაიწყო პროცედურების ჩატარება. მასაჟი შეიძლება განტვირთვის მიზნით გაიკეთოთ, ან ჩაიტაროთ სპეციალური კურსი თქვენი სურვილისა და სხვადასხვა დანიშნულების მიხედვით - სადაც ინდივიდუალური პროგრამა დაგენიშნებათ.

specialists started offering their procedures here. A massage can be just for relaxation or you could have a special course depending on your preferences and different purposes – you can be assigned to an individual program. The most important thing is that you don’t need to be staying at the hotel for all of this: any guest can attend the largest pool in Tbilisi, the gym and massage service and there really is wonderful environment for everyone who’s tired or just wants to relax to feel calm, comfortable and healthy; and all of this is possible staying in the city, at the desired time.

მთავარია, რომ ამ ყველაფრისთვის სულაც არ არის აუცილებელი სასტუმროში გაჩერდე: ქალაქში ყველაზე ღია და დიდი აუზით, სავარჯიშო დარბაზითა და მასაჟის სერვისით სარგებლობა ნებისმიერ სტუმარს შეუძლია და აქ მართლაც არაჩვეულებრივი გარემოა იმისთვის, რომ ყველა დაღლილმა და, უბრალოდ, დასვენების მსურველმა ადამიანმა იგრძნოს თავი მშვიდად, კომფორტულად და ჯანმრთელად. ეს ყველაფერი კი, ქალაქიდან გასვლის გარეშე, მისთვის სასურველ დროს მოახერხოს. Holiday Inn Tbilisi 1, 26 May Square Tbilisi, Georgia +995 32 2300099 www.hi-tbilisi.com Facebook.com/HolidayInnTbilisi JULY

201 2

93


SPECIAL PROJECT

You need this There are things we can argue one. Things we can understand or prove… Things we shall not accept or we’ll be interested in. At first sight the universe can easily be divided into similar concepts, ideas and conditions, although – it’s still not simple. It is complex and it’s probably because there are other things out there. There is a state, a place and a life which is the same to everyone; that everyone needs and likes. This is a feeling when subjective interpretation of different people, their taste and desires are mixed and form one big concept – gathering the objective around an evaluative term – good, or the best, or splendid… and along with all of this, there appears a thing called demand. Kazbegi is one of the most unique places in Georgia with its natural resources and beauty, a slightly wild esthetics driving you crazy once you get there: it’s as if you’re closer and closer to the fundamentals of humanity – free from everything extra, starting to think, relax, rejuvenate, in short – weakened from the routine you begin to “humanize” again. Here we could smile ambiguously: you cannot realize how weak you were, how you missed something – an organic and natural part of you - until you get there.

ეს შენ გჭირდება არის რაღაცები, რაზეც შეგვიძლია ვიდავოთ. რაღაცები, რასაც გავიგებთ, დავამტკიცებთ... რასაც არ მივიღებთ, ან რითაც, უბრალოდ, დავინტერესდებით. სამყარო, ერთი შეხედვით, მარტივად იყოფა მსგავს ცნებებად, იდეებად და მდგომარეობებად, თუმცა - მარტივი მაინც არ არის. ის რთულია და ალბათ ზუსტად იმიტომ, რომ სხვა რამეებიც არსებობს. არსებობს მდგომარეობა, ადგილი და ყოფა, რომელიც განურჩევლად ერთია ყველასთვის, რომელიც ყველას სჭირდება და ყველას მოსწონს. ეს არის შეგრძნება, როცა სხვადასხვა ადამიანების სუბიექტური ინტერპრეტაცია, გემოვნება და სურვილი ერთმანეთში ირევა და ერთ დიდ ცნებას - ობიექტურს აერთიანებს შეფასებითი ტერმინის გარშემო - კარგი, ან, ყველაზე კარგი, საუკეთესო, საუცხოო... და ამ ყველაფერთან ერთად, უბრალოდ, ჩნდება საჭიროება, როგორც ასეთი. ყაზბეგი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური ადგილია თავისი ბუნებრივი რესურსებითა და სილამაზით, შეიძლება ითქვას, ცოტა ველური ესთეტიკით, რომელიც იქ ჩასულს ჭკუიდან გშლის: თითქოს უფრო და უფრო უბრუნდები ადამიანურ საწყისს - თავისუფლდები ზედმეტისაგან, იწყებ ფიქრს, განტვირთვას, გაჯანსაღებას, ერთი სიტყვით, ცხოვრებისეული რუტინისგან დაუძლურებული, თავიდან იწყებ „გაადამიანებას“. აქ შეგვიძლია ორაზროვნადაც ჩავიღიმოთ: სანამ არ ჩახვალ, მანამდე ვერ ხვდები, როგორი უძლური იყავი აქამდე, როგორ გაკლდა რაღაც - შენი ორგანული და ბუნებრივი ნაწილი.

94

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT

Rooms Hotel Kazbegi I am certain you’re very interested – the fact that I think this paradise is

in Kazbegi was easy to guess. To get a more precise idea: Holiday Inn Tbilisi management group has created a new brand of hotels, a genuinely Georgian chain - “Rooms Hotels”. The first project is in Kazbegi. In just a 2 hours’ drive from Tbilisi you can get away from absolutely everything and have a truly remarkable holiday. The hotel with 156 rooms looks over at the wonderful lush forest from one side and on Mkinvartsveri and Gergeti Trinity from the other. It should be noted that the Gergeti Trinity is one of the very important parts of

დარწმუნებული ვარ, ძალიან დაინტერესდით - ყაზბეგში რომ მეგულება ეს სამოთხე, უკვე მიხვდით. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ კიდეც: Holiday Inn Tbilisi-ს მენეჯმენტის ჯგუფმა სასტუმროების ახალი ბრენდი, წმინდა ქართული ქსელი შექმნა - “Rooms Hotels”, რომლის პირველი პროექტი სწორედ ყაზბეგშია. თბილისიდან, სულ რაღაც 2 საათის სავალ გზაზე თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად ყველაფერს მოწყდეთ და მართლაც საუცხოოდ დაისვენოთ. 156 ნომრიანი სასტუმრო ერთი მხრიდან პირდაპირ უმშვენიერეს დაბურულ ტყეს, მეორე მხრიდან კი მყინვარწვერს და გერგეთის სამებას უყურებს. უნდა აღინიშნოს, რომ გერგეთის სამება თვალისმომჭრელი სანახაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილია. წარმოიდგინეთ, ზღვის დონიდან 2200 მეტრის სიმაღლეზე, მთის მწვერვალზე აღმართული მოჩუქურთმებული ქვის ტაძარი. გერგეთი XIV საუკუნით თარიღდება და უდავოდ იმსახურებს საპატიო ადგილს ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიაში. რაც შეეხება მყინვარწვერს, 5047 მეტრის სიმაღლის ვულკანური წარმოშობის მწვერვალი თავისი ამბივალენტური ბუნებით და მასშტაბით გაშინებს კიდეც და საოცარი ესთეტური ტკბობის მიზეზადაც გექცევა - ალპურ ზონებს და მარადიულ თოვლს აერთიანებს, ნამდვილი სიგიჟეა - ხოლო ის ფაქტი, რომ მწვერვალი სიმაღლით რიგით მეორეა საქართველოში, თოვლის და ყვავილებიანი მოლის ტანდემთან შედარებით ალბათ კარგავს კიდეც თავდაპირველ მნიშვნელობას, თუმცა, გარკვეულ ემოციურ ფაქტორებს პირიქით, ამძაფრებს. ეს არის უნიკალური ადგილი, სადაც უმაღლეს საერთაშორისო დონეზეა დაცული მომსახურების, თქვენი უსაფრთხოებისა და კომფორტის ყველა საჭირო და აუცილებელი სტანდარტი. სასტუმროში ყველაფერი განსხვავებულია - ძირითადად, ხედავ ხით მოპირკეთებულ ინტერიერს, არაორდინალურ ჭაღებს, ულამაზეს ტერასას, გასაგიჟებელ ხედებს, ყველა გემოვნებისა და ეროვნების JULY

201 2

95


SPECIAL PROJECT

მკითხველზე გათვლილ ბიბლიოთეკას, რესტორანს, გერგეთის სამების ტაძარს, განუმეორებელ ხედებს - მთებს, მყინვარებს, მინდვრებს და... ალბათ ყველაზე უკეთ ხედავ საკუთარ თავს. გარდა იმისა, რომ Rooms Hotel Kazbegi არაჩვეულებრივი ადგილია დასასვენებლად, ის ძალიან მიმზიდველი და მომხიბლავია სამუშაოდ, კონფერენციების, შეხვედრების ჩასატარებლად თუ, უბრალოდ, ხელოვანი ადამიანების მისაღებად - ინსპირაცია, რომელსაც აქ ყოფნისას განიცდი, შეუძლებელია ფუჭად დაიკარგოს, შენ ამას აუცილებლად გამოიყენებ მუშაობისას, რაღაცის შექმნისას, ადამიანებთან ურთიერთობისას. სასტუმრო აქცენტს სწორედ საინტერესო ადამიანებზე აკეთებს - მათზე, ვისაც შეუძლია საკუთარ თავზე ცოტა მეტი რამ გაიგოს - ყოველ დილით შეხედოს მყინვარწვერს და პატარა, ულამაზეს დასახლებას უყუროს, გადახედოს ღრუბლებს, მთაში რომ ჩვეულებრივზე ბევრად უფრო სწრაფად მოძრაობენ. ჩაისუნთქოს გამჭვირვალე, სუფთა ჰაერი. ულამაზეს ადგილას აგებულ სასტუმროში სულ მალე იქნება აუზი, სავარჯიშო დარბაზი და ყველა საშუალება, რაც ჯანმრთელ ცხოვრებაში შეგიწყობთ ხელს. მე ვიტყოდი, ეს არ არის ტიპური სასტუმრო, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საერთაშორისო სტანდარტს აკმაყოფილებს. აქ უნდა ჩახვიდე იმისთვის, რომ აღმოაჩინო რაღაც ახალი, ცოცხალი და სუფთა, აივსო შთაგონებით, დამშვიდდე ფიზიკურად და სულიერად, დაიბრუნო ის თავდაპირველი ჰარმონია, რაც ბუნებასა და ადამიანს აკავშირებდა ერთმანეთთან. ეს ყველაფერი კი ჩვენ, ოცდამეერთე საუკუნის ადამიანებს, ყველას გვჭირდება, ნამდვილად გვჭირდება, სასიცოცხლოდ გვჭირდება. ამაზე ვერ ვიდავებთ - სამყარო მართლაც არ არის ისეთი მარტივი, ასეთი საყოველთაო ჭეშმარიტებები და სილამაზე რომ არ არსებობდეს.

96

201 2

JULY


SPECIAL PROJECT the stunning sight. Imagine, a stone carved church on top a mountaintop, altitude 2200 meters. Gergeti dates back to the XIV century and no doubt deserves an honorable place in the history of Georgian architecture. As of the Mkinvartsveri, the 5047 meter high peak of a volcanic origin with an ambivalent nature and scale will scare you and become a reason for your esthetic enjoyment at the same time – it integrates alp zones and everlasting snow, it’s a true madness – and the fact that the peak is the second tallest in Georgia might lose its initial meaning with a tandem of snow and flower sward, yet, on the contrary it sharpens certain emotional factors.

This is a unique place where the service, security and comfort

standards are up to an international level. Everything is different at the hotel – you mostly see a wooden interior, extraordinary chandeliers, a beautiful terrace, views to die for, a library for readers of all tastes and nationalities, a restaurant, the Gergeti Trinity cathedral, unique surroundings – the mountains, the glaciers, fields and… probably the best sight of yourself.

Besides the fact that Rooms Hotel Kazbegi is a wonderful place to

have a rest, it’s very attractive and fascinating to work at, hold conferences, meetings or just to greet artists – the inspiration you feel here cannot be lost in vain, you will use it in work, while creating something, while interacting with people. The hotel focuses on interesting people – those who can learn more about themselves – look at the glacier every morning and watch a small settlement, look at the clouds that usually move faster in the mountains. Breathe in the transparent, clear air. There will soon be a pool, a gym and all other means supporting a healthy lifestyle at this beautiful hotel.

JULY

201 2

97


SPECIAL PROJECT

I’d say that this is not a typical hotel, despite the fact that it fits all international standards. You should go there to find something new, alive and clean, be filled with inspiration, rest physically and spiritually, regain the initial harmony connecting the nature and people. We, the twenty first century people, all need this, for sure, vitally. We cannot argue on that – the universe really is not so simple, for these universal truths and beauty to not exist.

Rooms Hotel Kazbegi 1, V. Gorgasali str. Stepantsminda, Georgia +995 32 2710099 www.roomshotel.com Facebook.com/RoomsHotelKazbegi

98

201 2

JULY


BOSCH


O OT TH HE ER R

ქალების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი როლი ქვეყნის განვითარებაში

The Current Condition of Women and Their Role in Country's Progress 100 201 2

JULY


OT H E R

აშინ, როცა მსოფლიოს ერთი ნაწილი კომფორტულ სახლებში ცხოვრობს, ელექტრონული მოწყობილობებით სარგებლობს, აქვს საკუთარი ოთახი და მანქანა, დღეში რამდენჯერმე, გემრიელად იკვებება, ჯანმრთელია და დიდხანს ცოცხლობს, მეორე ნაწილი (მსოფლიო მოსახლეობის უმეტესობა) ელემენტარული საცხოვრებელი პირობებით და საკვებითაც კი არაა უზრუნველყოფილი, ხშირად წერაკითხვაც არ იცის, უმუშევარია და შერყეული ჯანმრთელობა აქვს. ამ ადამიანების უმრავლესობა ე.წ. მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში და განვითარებად სახელმწიფოებში ცხოვრობს. ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის უმრავლესობას კი ქალები შეადგენენ.

თქვენ, სავარაუდოდ, პირველ ნაწილს მიეკუთვნებით. მეც, თქვენთან ერთად. ჩემი ცხოვრების პირობები გაცილებით უკეთესია, ვიდრე აფრიკის რომელიმე სოფელში მცხოვრები ქალის. მართალია, საქართველოში ისეთი სიმწვავით არ დგას სიღარიბის და გენდერული დისკრიმინაციის საკითხი, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, რომელთა შესახებაც ქვემოთ მოგიყვებით, მაგრამ რადგან მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენთანაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს და გენდერული პრობლემებიც მრავლადაა, ბევრ საერთოს დაინახავთ. დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში მყოფი ადამიანები, ხშირად, ერთნაირი პრობლემების წინაშე დგებიან. საინტერესოა, როგორ ცხოვრობს მსოფლიოს უღარიბესი ნაწილი, როცა ბევრი ჩვენგანის ცხოვრება მშვიდად მიედინება. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი საზრუნავი ჩვენი ქვეყანაა, მაგრამ გენდერულ თანასწორობაზე საუბრისას თუ საზღვრებს მიღმაც გავიხედავთ და მთლიან სურათს დავინახავთ, ცუდი არ იქნება. დისკრიმინაციის განხილვისასერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია

ქალების როლი ეკონომიკაში. სწორედ ამაზე მექნება საუბარი ძირითადად სხვადასხვა მეცნიერული დაკვირვებებით და კვლევებით დადასტურებული ფაქტები იქნება გამოყენებული. ქალები და ბავშვები, მსოფლიოს მასშტაბით, ღარიბი მოსახლეობის იმ ნაწილში მოექცნენ, რომელიც ნაკლები რაოდენობის საკვებს, სამედიცინო მომსახურებას, სუფთა წყალს და არსებობისთვის საჭირო სხვა პირობებს იღებს. სქესის მიხედვით შემოსავლების არათანაბარი განაწილების მთავარ მიზეზად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ქალების მცირე შანსი, გამოიმუშავონ ფული, მიიღონ განათლება, დასაქმდნენ ფორმალურ სექტორში, მონაწილეობა მიიღონ სამთავრობო დასაქმების პროგრამებში და ასე შემდეგ.მოკლედ, უმთავრესი მიზეზი, რატომაც ქალებს, მრავალ ქვეყანაში, რთულ პირობებში უხდებათ ცხოვრება, ფინანსური დამოუკიდებლობის არქონაა. ერთ-ერთ მთავარი პრობლემაა სამსახურებრივი დისკრიმინაცია. განვითარებად ქვეყნებში, ერთი და იმავე საქმის შესრულებისთვის, ქალებს, ხშირად, ნაკლებს უხდიან. მათთვის მიუწვდომელია მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. ნაკლები შანსი აქვთ, დასაქმდნენ ურბანულ ფორმალურ სექტორში და იძულებულნი არიან,მუშაობა არალეგალურ ან დაბალანაზღაურებად ადგილებზე, არაფორმალურ სექტორში დაიწყონ, სადაც არ ვრცელდება სახელმწიფო პოლიტიკა (მაგ: მინიმალური ხელფასის მოთხოვნა, სხვადასხვა სოციალური უსაფრთხოების ნორმები... ). არაფორმალური სექტორი განვითარებადი ქვეყნების ქალაქის ეკონომიკის იმ ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც ხასიათდება პატარა ინდივიდუალური ან საოჯახო ბიზნესებით, შრომატევადი საქმიანობით. ამ სექტორში დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობას ქალები

წარმოადგენენ. ბევრი მათგანი ეწევა პატარა ბიზნეს-საქმიანობას (მაგალითად, სახლში მომზადებული კერძების ან ხელნაკეთი ნივთების რეალიზაციას), რომელსაც მცირე საწყისი კაპიტალი სჭირდება. ამიტომ ქალების მიერ მართულ ბიზნესში ინვესტიციის უკუგების ნორმა მაღალია. კვლევებმა აზიასა და ლათინურ ამერიკაში დაადასტურა, რომ ამ მაჩვენებლით ქალები გაუთანაბრდნენ ან გადააჭარბეს კაცების საკუთრებაში მყოფი ბიზნესების იმავე მაჩვენებელს. თუმცა, ძირითადად, არაფორმალურ სექტორში, ქალებისთვის კრედიტები და სესხები ხელმიუწვდომელია. დაბალია ქალების შემოსავალი სოფლად. აქ მათ გარკვეული შემოსავლის მისაღებად საჭირო რესურსებზე ხელი საერთოდ არ მიუწვდებათ. მესამე მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში კანონმდებლობა და სოციალური ნორმები ქალებს უკრძალავს საკუთრების ქონას და ფინანსურდოკუმენტებზე ხელმოწერას მეუღლის ხელმოწერის გარეშე. ამ დროს კი, თუ მცირე გამონაკლისებს არ ჩავთვლით, სახელმწიფოს დასაქმების და შემოსავლების ზრდის მასტიმულირებელი პროგრამები პირდაპირ კაცებზეა გათვლილი, რაც შემოსავლებს შორის სხვაობას კიდევ უფრო ზრდის. მხოლოდ ოჯახის შემოსავალი ვერ წარმოგვიდგენს იმ ურთულეს პირობებს, როგორშიც ქალებს უხდებათ ცხოვრება. ოჯახები, რომელთა თავშიც ქალია, უმეტესად ყველაზე ღარიბ უბნებში ცხოვრობენ, სადაც არ არსებობს ისეთი საზოგადოებრივი მომსახურებები, როგორიცაა წყალგაყვანილობა, სანიტარული პირობები და ჯანდაცვა. ასეთ რაიონებში ადამიანები უფრო ხშირად ხდებიან ავად, სამედიცინო მომსახურებას კი ვერ იღებენ. ბავშვები ვერ სწავლობენ, რადგან პატარა ასაკიდანვე იწყებენ მუშაობას ან ეხმარებიან ოჯახს. შემოსავალი არასრულყოფილი საზომია,იმიტომ,

JULY

201 2

101


OT H E R

W

hen one part of the world lives in a comfortable house, uses electronic appliances, has a private room and owns a car, eats few times a day, is healthy and lives long, the other part (the majority of the world) is not even ensured with simple living conditions and food, can't read, is unemployed and has bad health. The majority of these people live in the so called “third world” and developing countries. The majority of the poorest population consistsof women.

You probably belong to the first part. Me too, my living conditions are much better than a woman living in some village in Africa. Poverty and gender discrimination are not as big of a problem in Georgia as in many other countries I'll tell you later about, but since the important part of our population lives under the poverty limit and there are plenty of gender problems, you are going to see similarities. People in different corners of the world often have the same problems. It's interesting how the poorest part of the world lives when many of our lives are going fine. Of course our main concern is our country but it won't be bad to look outside the borders and see the whole picture while talking about gender equality. Discussingdiscrimination the main factor is women's role in economics. This is what I'm going to discussmainly usingthe facts confirmed by scientific observations and researches. Women and children belong to the part of the poor population that gets less food, medical service, clean water and other necessary living conditions. The main reason of uneven income by their gender can be the little chance for women to earn money, receive education, be employed in formal sectors, and take part in the government employment programs and so on. The main reason why women have to live in hard conditions in many countries is not having financialindependence.

102 201 2

JULY

tary conditions, health service. In such places people often get sick and are not treated medically. Children are not able to go to school because they start to work from the early age to help their families. Income is imperfect criterion because it ignores the discrimination in families. Researches show that there is serious discrimination against women (that shows up on their children as well) concerning health care, education, and distribution of inheritance. According to the same research the uneven distribution of family recourses between male and female was followed by the growth of the death index of infant girls. This is one of the factors that can explain the strange fact that approximately 100 million women in the world (mostly in Asian countries) are considered demographically “lost”. The reasons are: High index of the abortions because of the gender, firstly aiding male members of the family with food and health care, young marriage age of women, high index of deaths while giving birth and so on. Boys in family are considered carriers of bigger employed in this sector are women. potential because they can financially Many of them have small businesses support their families, when girls after (for instance selling homemade food marriage are responsible for their and handmade things) that need small husband’s families and can’t support starting capital. Research in Asia and Latin America proved that there are more their own anymore. This is why sons are more desired then daughtersin the women that own businessesthan men, but in informal sectors, because loans are third world countries. inaccessible for women. From the economical angle the fact that Women's income in villages is low. Here a huge part of the work done by women they don't have any resources needed to like cooking housekeeping children’s upbringing is not compensated is also earn money. In many Third worldcounvery important. Such labor takes big tries, law and social standards forbid women to own property and signfinancial time that can be used in economically documents without husband's signature. profiting way. Often not only the house This time government’s employment and work is not compensated but also the work done in agrarian sectors and income growing programs are meant directly for men, what makes the difference businesses. For instance it’s known that in Mexico 22.5% of women work between incomes even bigger. in agrarian sector and 7.63% in nonagrarian sector fulltime without any Families that are lead by women live in salary. Women aren’t given salary even the poorest neighborhoods that don't have social services such as water, sani- while working in the family businesses. One of the main problems is discrimination at work. In developing countries women are mostly paid less for doing the same work as men. For them the high paying jobs are inaccessible. They have less chance to be employed in urban formal sectors and have to work at illegal or low paying jobs in informal sectors with no government politics (For instance, minimal wage demand, social safety standards and so on. . .) Informal sector is the part of the developing countries economics that works with small individual or family businesses, labor consuming work. Majority of the people


OT H E R

რომ ის უგულებელყოფს დისკრიმინაციას ოჯახში. კვლევები აჩვენებს, რომ არსებობს სერიოზული დისკრიმინაცია ქალების მიმართ (რაცმათ შვილებზეც აისახება) ჯანმრთელობაზე ზრუნვის, განათლების, კვებისა და მემკვიდრეობის განაწილების კუთხით. იმავე კვლევების შედეგებით ოჯახის რესურსების არათანაბარ გადანაწილებას ქალებსა და კაცებს შორის, შედეგად მოსდევს ჩვილი გოგონების სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა. ეს არის ერთერთი ფაქტორი,რითაც შეიძლება აიხსნას უცნაური ფაქტი, რომ დაახლოებით 100 მილიონი ქალი მსოფლიოში (განსაკუთრებით კი აზიის ქვეყნებში) დემოგრაფიულად „დაკარგულად ითვლება“. მიზეზებია: სქესის გამო გაკეთებული აბორტების მაღალი მაჩვენებელი, საკვების და სამედიცინო მომსახურების გაწევა, პირველ რიგში, ოჯახის მამრობით წევრებისთვის, ქალების გათხოვება პატარა ასაკში და შესაბამისად, მშობიარობის დროს სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი და სხვა. ბიჭები მეტი პოტენციალის მატარებლებად ითვლებიან, რადგან მათ ოჯახისთვის ფინანსურად მეტი დახმარების გაწევა შეუძლიათ, მაშინ, როცა გოგონები, ხშირად, გათხოვების შემდეგ პასუხისმგებლები ქმრის ოჯახის წინაშე ხდებიან და საკუთარ მშობლებს ვეღარ ეხმარებიან. ამიტომ მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში ვაჟები, გოგონებისგან განსხვავებით, სასურველ შვილებად ითვლებიან. ეკონომიკური კუთხით, მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ქალების მიერ შესრულებული სამუშაოს უზარმაზარი ნაწილი აუნაზღაურებელია - საჭმლის მომზადება, დალაგება, ბავშვების აღზრდა. მსგავს საქმიანობას დიდი დრო მიაქვს, რომლის გამოყენებაც ეკონომიკურად მომგებიანი კუთხითაა შესაძლებელი. ხშირად აუნაზღაურებელია არა მხოლოდ საოჯახო საქმეები, არამედ სამუშაო

აგრარულ სექტორში და ბიზნესშიც კი. მაგალითად, დადგენილია, რომ მექსიკაში ქალების 22.5% აგროსექტორში და 7.63% არააგრარულ სექტორში მუშაობს სრული განაკვეთით ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. ქალები არ იღებენ ანაზღაურებას საოჯახო ბიზნესში მუშაობის დროსაც. მიღებულია, რომ მოყვანილი პროდუქციის გაყიდვიდან შემოსულ თანხას მთლიანად ქმრები განაგებენ, მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტის წარმოებაში უზარმაზარი წვლილი მათ ცოლებს შეაქვთ. საინტერესოა ის ტენდენციები, რაც, როგორც წესი, ქალების ეკონომიკურ გააქტიურებას მოჰყვება. მეტი დასაქმებული ქალი ზრდის ინვესტიციების რაოდენობას. მათი უნარი -მიიღონ გადაწყვეტილებები ოჯახში - კი ზრდის დანაზოგების რაოდენობას. ეს ხაზს უსვამს, რომ სქესს შეუძლია, გავლენა იქონიოს მაკროეკონომიკულ მაჩვენებლებზე. ეკონომიკა, დაღმავლობის პერიოდში, უფრო სავარაუდოა, რომ გაუმჯობესებისკენ წავა, მაშინ, როცა მაღალია სამუშაო ძალაში ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი. განვითარებად ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს ავლენს. აღმოჩნდა, რომ დედები საკუთარი შემოსავლების გაცილებით დიდ ნაწილს ხარჯავენ შვილების კეთილდღეობისთვის, ვიდრე მამები. ქალების შემოსავალი საკვებზე და ბავშების ყოველდღიურ საჭიროებებზე იხარჯება, მაშინ, როცა კაცების შემოსავალი მსგავს ხარჯებზე არაა გამიზნული. ამიტომ ნათელია, რომ შემოსავლების ზრდის პროგრამები უფრო ეფექტურია, როცა ისინი ქალებისკენაა მიმართული. ქალების და ბავშვების მდგომარეობა რთულია იქ, სადაც დაბალია ქალების ეკონომიკური სტატუსი - ის დიდწილადაა დამოკიდებული სახელმწიფო პოლიტიკის თავისებურებებზე.

ყველაზე ღარიბი ადამიანების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, უდავოა, რომ ქალები ეკონომიკურ მეინსტრიმში უნდა იყვნენ ჩართულნი. გრძელვადიან პერიოდში მათი დაბალი სტატუსი შედეგად გვაძლევს ეკონომიკური განვითარების დაბალ მაჩვენებელს. რადგან სწორედ ქალებს აქვთ დიდი გავლენა შვილების განათლებაზე და შესაბამისად, მათ მომავალ ფინანსურ სტატუსზე. ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორად ადამიანური კაპიტალია მიჩნეული.თუ ინვესტიციები ქალებისკენ იქნება მიმართული, უფრო დიდი შანსია, რომ მომავალ თაობებზე გავრცელდეს. მაგალითისთვის, კვლევები მუდმივად ადასტურებს, რომ ინვესტიციები ქალების განათლებაში შედეგად იძლევა უკუგების გაცილებით მაღალ ნორმებს (განსაკუთრებით შრომის წარმოების მხრივ) სხვა სახის ინვესტიციებთან (ინფრასტრუქტურული და ა.შ.) შედარებით. განვითარების ეკონომიკის ექსპერტები ქალებს მთავარი როლის შემსრულებლებად განიხილავენ. ისინი დღევანდელ მსოფლიოში არა მხოლოდ უფრო ღარიბები არიან, ვიდრე კაცები, არამედგანიცდიან დისკრიმინაციასჯანმრთელობის, განათლების და სამართლებრივი უფლებების კუთხითაც. ისინი პირდაპირ არიან პასუხისმგებელნი შვილების აღზრდაზე, ამიტომ რესურსები, რომლის გამოყენების შესაძლებლობაც მათ ექნებათ, განსაზღვრავს,დაირღვევა თუ არაჩაკეტილი წრე, რომელშიც სიღარიბე თაობიდან თაობას უწყვეტად გადაეცემა. ასე რომ,ეკონომიკურ(და არა მხოლოდ) განვითარებაზე ყველაზე დიდი გავლენის მოსახდენად სახელმწიფომ მეტი უფლებები უნდა მიანიჭოს ქალებს და მეტი ინვესტირება მოახდინოს.

JULY

201 2

103


OT H E R

The income from selling the product is managed by husbands even though the most part in producing was played by their wives. The tendencies that follow economical activation of women are also interesting. Bigger number of employed women makes the number of investment grow. Their ability of making decisions in family makes savings grow. This means that gender can influence the macroeconomic index. Economic in its decreasing period is likely to increase when the index of women participation is high in the work force. The research done in developing countries displayed another interesting fact. It turned out that mothers spend much bigger part of their income on children’s

wellbeing then fathers. Women’s income is spent on food and children’s everyday needs, while men’s income is not meant for such things. It’s clear that income growth programs are much more effective when they are aimed towards women. The situation of women and children is hard. When the economic status of women is low it means that it’s mostly depended on governments politics. To make the situation of poorest people better women must be involved in the economical mainstream. Their low long-term status gives us low index of economical development. Women have big influence on the education and future financial status of their children. One of the most important factors in economical development is human capital. If the investments will be aimed towards women there are better chances that it will spread on future

generations. For example researches always proves that the investments in women’s education gives better feedback then other types of investments (infrastructural and other.).

The experts of development economics consider women as main characters. Not only are they poorer than men today but they suffer the discrimination in health, education and civil rights. They are responsible in bringing up the children so the resources they will be able to use determines whether or not will the circle of inheriting the poverty from generation to generation break. Hence to influence the economical (and not only) development government should give more rights to women and invest in them.

"If you don't beat women they won't behave. If they behave and you beat them they will continue behaving." - Citizen of Bangladesh. Male "When I was working I made the decisions. Now that my wife is working she has the money and she makes decisions." - Citizen of Brazil. Male "Everything is horrible for poor people - illness, insult, shame. We're disabled. We're afraid of everything. We're depended on others on everything. Nobody needs us. We're like garbage that everybody wants to get rid of. “Tiraspol, Moldova. Female "When someone is poor he or she has nothing say to the society, feels humiliated. Family's starving, there are no clothes, there's no progress." Uganda. Poor woman. „თუ ქალებს არ სცემ, ისინი კარგად არ მოიქცევიან; და თუ ისინი კარგად იქცევიან და სცემ, კარგად მოქცევას გააგრძელებენ.“ ბანგლადეშის მოქალაქე, კაცი. „როცა მე ვმუშაობდი, მე ვიღებდი გადაწყვეტილებებს. ახლა, როცა ჩემი ცოლი მუშაობს, ფული მას აქვს და გადაწყვეტილებებსაც ის იღებს.“ ბრაზილიის მოქალაქე, კაცი. „ღარიბი ადამიანისთვის ყველაფერი საშინელია - ავადმყოფობა, შეურაცხყოფა, სირცხვილი. ჩვენ ხეიბრები ვართ; ყველაფრის გვეშინია; ყველაფერში სხვაზე ვართ დამოკიდებული. არავის ვჭირდებით. ნაგავივით ვართ, რომელიც ყველას უნდა, თავიდან მოიცილოს.“ ტირასპოლი, მოლდოვა, ქალი. „როცა ადამიანი ღარიბია, მას არაფერი აქვს საზოგადოებისთვის სათქმელი, ის თავს დამცირებულად გრძნობს. ოჯახში შიმშილია, ტანსაცმელი არა გაქვს, არანაირი პროგრესი არ ჩანს.“ - ღარიბი ქალი, უგანდა.

104 201 2

JULY

Mariam Tabagua/მარიამ ტაბაღუა


CULINARY

Nino Megrelidze

Self – Identification: Age – 30 years old; Mother of 3 children; Married to Lasha Lomidze; Educated philologist (specialty - French literature); Height – middle; Addicted to coffee and Internet; I love music, traveling, literature, photography, the sun, grass, watermelon, sleep, yoga and plants; I hate melon, cold and wind.

food +

photography

ნინო მეგრელიძე

თვითიდენტიფიკაცია: ასაკი – 30 წლის; 3 შვილის დედა; ლაშა ლომიძის მეუღლე; განათლებით ფილოლოგი (ფრანგული ლიტერატურის სპეციალობით), საშუალო სიმაღლის, ინტერნეტ და კოფეინდამოკიდებული; მიყვარს: მუსიკა, მოგზაურობა, ლიტერატურა, ფოტოგრაფია, მზე, ბალახი, საზამთრო, ძილი, იოგა და ოთახის მცენარეები; არ მიყვარს: ნესვი, სიცივე, ქარი;

arlier when we were looking for new, interesting and tasteful recipes we hoped on cookery books, grannies’ and mum-

mies’ recipe notebooks and/or relatives’ advice who were “masters” in cookery. Nowadays it is simpler to find the recipe of cookery “chef-d’oeuvre”. For this purpose you need to enter the Internet and seek for beautifully designed cookery blogs and sites. We would like to introduce one of such resources and its hostess. Foodography is the name of the website one can find on Facebook. If you ask what is the difference between the collections of the recipes given on this website and other resources, we would convincingly answer that here besides new and interesting recipes adapted to our conditions, gastronomic propensities and products which could be found on the local market, you are guaranteed to find appetizing photos valuable form the point of view of art. When looking at the photos you are ready to taste everything shown there. Observing of browns, tarts, cookies, plum-cakes and different type of desserts online makes you feel happy, cares about your shape and grants not only gastronomic, but esthetic pleasure as well. The author of the website is Nino Megrelidze. We would like to introduce you her portrait.

JULY

201 2

105


CULINARY

დრე – როცა საინტერესო, ახალი, უჩვეულო და გემრიელი რეცეპტის მოძიება გვინდოდა, კულინარიული წიგნების, ბებიების და დედების რეცეპტებით გადავსებული რვეულების და „ოქროსხელება“ ახლობლების იმედზე ვიყავით. ახლა ბევრი რამ გამარტივდა, მათ შორის გზაც – კულინარიული შედევრის რეცეპტის მოსაპოვებლად. საკმარისია, შევიხედოთ ინტერნეტში და ლამაზად გაფორმებული კულინარიული ბლოგები ან საიტები დავძებნოთ. ამჯერად ერთ–ერთ ასეთ რესურსს და მის დიასახლისს გაგაცნობთ. Foodography – ამ სახელწოდების გვერდის ნახვა სოციალური ქსელის, Facebook–ის მეშვეობით ნებისმიერს შეუძლია და თუ იკითხავთ, რა განასხვავებს ამ რეცეპტების კრებულს სხვა რესურსებისგან, დაბეჯითებით გეტყვით - გარდა უცხო და საინტერესო რეცეპტებისა, რომლებიც ყოველთვის ადაპტირებულია ჩვენს პირობებთან, გასტრონომიულ მიდრეკილებებთან და პროდუქტებთან, რისი მოძიებაც ადგილობრივ დახლებზე შეგვიძლია, გარანტირებული გექნებათ მშვენიერი, მადისაღმძვრელი და ნამდვილად არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი – მხატვრულად ღირებული ფოტოების ნახვა. ფოტოები ისეთია... შეგიძლია ყავა ჩამოისხა და მისაყოლებელზე არც იფიქრო – ბრაუნების, ტარტების, ორცხობილების, კექსების, აპეტაიზერების და სხვადასხვაგვარი დესერტების ონლაინ რეჟიმში თვალიერება თვალსაც ახარებს, ფიგურაზეც „ზრუნავს“ და გასტრონომიულთან ერთად, ესთეტიკურ სიამოვნებასაც განიჭებთ. გვერდის ავტორი – ნინო მეგრელიძეა. “Culynary“ სწორედ მის პორტრეტს გთავაზობთ...

Idea, Realization, the Start: When designing and decorating my new apartment I spent most of my time and energy on designing the kitchen. I believed that for me as for a mother of three children and a housewife, the kitchen is the space where I should spend the most of my time, thus I wanted to organize a pleasant environment for myself. So everything started from that point of view. First I took measures to place the sink at a proper location. Now I can wash the dishes and enjoy the perfect view outside at the same time, since I 106 201 2

MAY

იდეა, განხორციელება, დასაწყისი: ახალი ბინის დაპროექტების და მოწყობის დროს ყველაზე მეტი დრო და ენერგია სამზარეულოს მოწყობას დავახარჯე. ვფიქრობდი, სამი შვილის დედისთვის და დიასახლისისთვის ეს ის სივრცეა, სადაც დროის უმეტესი ნაწილი უნდა გავატარომეთქი და მინდოდა, სასიამოვნო გარემო შემექმნა საკუთარი თავისთვის. ერთი სიტყვით... ყველაფერი აქედან დაიწყო. პირველი, რაც შევცვალე, ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარის ადგილია – ახლა შემიძლია, თან ჭურჭელი ვრეცხო და თან ლამაზი ხედით დავტკბე –


CULINARY located the sink at the window. It is not easy to feed three children of different ages and a spouse. How you take on a challenge is very important. I have approached it with creativity and I made my life easier as I made the time I spend cooking in the kitchen enjoyable. Then I started to seek for new recipes, create new types of desserts and cook meals of foreign cuisines adapted to Georgian traditions. I was happy and as a

ნიჟარა ფანჯარასთან გადავდგი. ნამდვილად არ არის ადვილი, გამოკვებო სამი სხვადასხვა ასაკის ბავშვი და მეუღლე; მთავარია, როგორ მიუდგები ამ საკითხს და მეც შემოქმედებითად მივუდექი – ასე გავიმარტივე ცხოვრება და საკვების მომზადების აუცილებლობა დროის სასიამოვნოდ გატარების საშუალებად ვაქციე: ვეძებდი ახალ რეცეპტებს, ვიგონებდი დესერტებს, ვამზადებდი სხვადასხვა ქვეყნის ქართულ რეალობასთან ადაპტირებულ კერძებს... მეც ბედნიერი ვიყავი და ჩემი ოჯახის წევრებიც. ამას დაემატა ფოტოგრაფია და მივიღე ძალიან საინტერესო ჰობი, რომლის გარეშეც ახლა საკუთარი თავი ვეღარ წარმომიდგენია. ნამდვილად გამიმართლა! ორი, ერთი შეხედვით, ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სფერო – კულინარია და ფოტოგრაფია ერთ პლასტში მოთავსდა...

food+photography:

result my family members were happy as well. Photography came later as a hobby and a field of my interest. I cannot imagine myself without it anymore. I was really lucky to get the chance to combine and enjoy two totally different activities – cooking and photography.

Food+photography After finishing photography courses I did not take pictures very often. I needed some kind of stimuli that would make me more involved in photography. One night I spontaneously created a website and named it simply food+photography. Then I checked the name of the website in the Facebook search window and found out that there was nothing like that - Although today one can already find several foodography pages. Why food? After studying all directions of photography I have been interested in portraits and food only. Kitchen, as I have told you, is an integral part of my life.

ფოტოგრაფიის კურსების დამთავრების შემდეგ ისე ხშირად აღარ ვიღებდი, მჭირდებოდა სტიმული, რაღაც, რაც მაიძულებდა ვყოფილიყავი აქტიური ამ სფეროში. ერთ საღამოსაც ძალიან სპონტანურად შევქმენი გვერდი; სახელიც მარტივად მოვიფიქრე food+photography; ჩემი მოფიქრებული სახელი შევიყვანე ფეისბუქის ძიების ფანჯარაში და აღმოჩნდა, რომ მსგავსი არაფერია, თუმცა, დღეს რამდენიმე foodography უკვე არსებობს. რატომ food? ფოტოგრაფიის ყველა მიმართულებასთან გაცნობის შემდეგ განსაკუთრებით დავინტერესდი პორტრეტით და food-ით. სამზარეულო, როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია – ყოველთვის მიყვარდა ცხობა და საჭმლის მომზადება... და რადგან ამას ისედაც ვაკეთებდი, ვიფიქრე, რატომ არ უნდა აღვბეჭდო ფირზე ჩემი ქმნილებები? რამდენიმე ფოტო მქონდა და ნელ-ნელა ატვირთვა დავიწყე. თავიდან ამ გვერდის ძირითადი დანიშნულება იყო ფოტოგრაფია, მოგვიანებით მეგობრების და ჩემთვის უცხო ადამიანების თხოვნით დავიწყე რეცეპტების დამატებაც. ასე შეიქმნა foodography, რომელიც შვილივით მიყვარს. ვცდილობ, ყოველდღე გადავიღო და გავუზიარო მეგობრებს ჩემი კულინარულ-ფოტოგრაფიული გამოცდილება და ძალიან მიხარია, როცა ჩემთვის სრულიად უცხო ადამიანები მწერენ კომპლიმენტებს, (მოგეხსენებათ ნათესავ-მეგობრები მაინც ტენდენციურები არიან). ამჟამად გვერდს კომერციული ინტერესი არ აქვს. ეს უფრო ჰობია, თუმცა foodography შეიძლება ტრამპლინიც კი აღმოჩნდეს ჩემი მომავალი საქმიანობისთვის, ერთგვარი პორტფოლიო.

პერსპექტივა ჩემი დიდი ხნის ოცნებაა, პატარა მყუდრო კაფე; მუდმივი კლიენტებით, რომლებიც შენი ოჯახის წევრებივით არიან, მეგობრების შეკრების ადგილი, შინაურული გარემო... კაფესთვის სახელიც კი მაქვს შერჩეული, მაგრამ ვერ გაგიმხელთ, გასაგები JULY

201 2

107


CULINARY

I always enjoyed cooking and baking. I thought why not to take pictures of my cooking “masterpieces”. I started to upload the pictures I took. At first, when I was creating the website my goal was just to upload photos there, but later due to requests of my friends and other people I did not know I added the recipes. That’s how foodography was created. I loveit like it’s one of my children. I try to take pictures and share my cookery-photography experience with my friends and I am very happy when I get compliments from complete strangers (you know that friend and relatives are biased anyway). Currently the website is not commercial at all. It is just my hobby. But who knows, it may become a good springboard for my future activity. It is my portfolio.

მიზეზების გამო

Perspective

რეცეპტები, წესები, იმპროვიზაცია:

For a long time already I’ve had a dream to own a small, nice café with the attendees who are like your family members. It would become a place for gathering friends. The environment would be domestic . . . even have selected the name for the café but I will keep it in secret, you know why

მომზადებისას ორიგინალ რეცეპტს იშვიათად მივყვები სკრუპულოზურად. მთავარია, იცოდე კულინარიის ძირითადი პრინციპები. მერე კი ფანტაზია და „მარჯვე ხელები“ აკეთებს გასაკეთებელს. თითქმის ყოველთვის მივმართავ ექსპერიმენტებს და იმპროვიზაციას. ვკითხულობ უამრავ რეცეპტს, მერე გამომყავს რაღაც საშუალო, თვითონ „ვტესტავ“ და მხოლოდ ამის შემდეგ ვდებ გვერდზე. ძალიან მიყვარს იტალიური სამზარეულო, მაგრამ მისი 2 მთავარი ინგრედიენტის შოვნა თბილისში თითქმის შეუძლებელია (მოცარელა და ბაზილი). ჩინური, იაპონური, მექსიკური სამზარეულოს პროდუქტებზე აღარაფერს ვამბობ.

Process; Environment; Connoisseurs: I love to buddle in the kitchen in the morning, when my children are at school and kindergarten and my spouse is at his workplace. Good music and good mood, that’s what one needs for being creative in the kitchen, I don’t need any assistants there. This activity for me is like meditation, thus when I am alone I cook better. Number first taster and connoisseur of my meals for me is my spouse. He likes this status. He knows that everything I create and cook is dedicated to him as I am inspired by him. My children and friends are after him. . . My kids are accustomed that I bake things every day for them and I often invite my friends for tasting meals as well.

Recipes, Rules, Improvisations: I rarely follow the rules given in traditional recipes. It is much more important to know the major principles of cooking and your fantasy and “adroit hands” will do all the rest. I almost always refer to experiments and improvisations. I read hundreds of recipes and create my ownafterwards. Then I test it and only after that I upload it on the webpage. I adore Italian cuisine but it is almost impossible to find the two main ingredients they use down here in Tbilisi (mozzarella and basil). I can say the same about Chinese, Japanese and Mexican products for dishes.

108 201 2

JULY

პროცესი, გარემო, შემფასებლები სამზარეულოში ფუსფუსი დილაობით მიყვარს, როდესაც ბავშვები სკოლებსა და ბაღში დარიგდებიან, მეუღლე კი სამსახურშია. კარგი მუსიკა და კარგი განწყობა – სულ ეს არის შემოქმედებისთვის აუცილებელი პირობები. დამხმარეები ამ დროს არ მჭირდება. ეს საქმე ჩემთვის მედიტაციასავითაა – როცა მარტო ვარ, უკეთ ვმუშობ. ისე კი, პირველი დეგუსტატორი და შემფასებელი ჩემთვის მეუღლეა. ძალიან მოსწონს ეს სტატუსი და საერთოდაც, ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ მისთვისაა და მისით შთაგონებული, მერე – შვილები და მეგობრები. ბავშვები შეეჩვივნენ, თითქმის ყოველდღე რაღაცას ვაცხობ და ეს მათთვის უკვე ჩვეულებრივი ამბავია; მეგობრებსაც ხშირად ვეპატიჟები დეგუსტაციაზე.

ბლიცი: პროდუქტი, რომელსაც არასდროს გაეკარებით: ბაყაყი არ მიზიდავს საერთოდ. გარდა ფოტოგრაფიისა და კულინარიისა, სიამოვნებას მანიჭებს:

მხატვრული ლიტერატურა და მოგზაურობა, ახალი ქვეყნების, კულტურის და სამზარეულოების აღმოჩენა და დაგემოვნება. რომელი ქვეყნის სამზარეულოა ყველაზე მიმზიდველი? იტალიური მიყვარს და მექსიკური მომწონს, ფრანგული მაინტერესებს და მინდა „დავიპყრო“. ყველაზე საყვარელი პროდუქტი – ის, რის გარეშეც ვერ იმუშავებთ.

ზეითუნის ზეთი, საოცარი რამ არის, ზეითუნისზეთდამოკიდებულიც ვარ! რას ურჩევთ ჩვენს მკითველს? ხშირად მიმართეთ იმპროვიზაციას სამზარეულოში, მიუდექით ამ საკითხს შემოქმედებითად, საჭმლის მომზადება საყვარელი ადამიანებისთვის არ არის რუტინა, ამან შეიძლება სიამოვნებაც მოგვანიჭოს. გასარეცხი ჭურჭლის მთა არც მე მიზიდავს, თუმცა მაინც ჯიუტად ვცდილობ, არ შევდრკე. ნუ დაგაბრკოლებთ სირთულეები – მათი გადალახვა ცხოვრებას საინტერესოს ხდის. გემრიელ და საინტერესო კულინარიულ


მიღწევებს გისურვებთ...

CULINARY

Blitz The product, I would never taste:

Frog does not attract me at all

Besides photography and cookery I enjoy the following: Reading literature, traveling, acquainting with new countries, culture and tasting new meals

Which country’s cuisine is the most attractive? Most of all I like Italian and Mexican cuisines; I am interested in and desire to “conquer” French cuisine.

The most favorite product – the one without which you cannot cook: Olive oil; It is a magic product. I am addicted to it.

The recommendation for the readers:

Always refer to improvisations in the kitchen; approach to it with creativity; cooking for the people you love is not a routine; in such case it may become enjoyable for you; I don’t like dirty dishes like you but I try to have courage. Do not be afraid of difficulties. Overcoming themmakes life even more interesting. I would like to wish you success in tasteful and interesting cookery achievements! Nino Lomidze/ნინო ლომიძე JULY

201 2

109


On July 15 the designer LakoBukia’s shop opening took place at 39 Paliashvili St.. It’s been three years this designer came into light and now the masses can purchase the clothes and shoes designed by her. The shop offers you several exclusives – there will be products by talented Georgian and foreign designers and several famous foreign brands available here, exclusively. You can purchase: Imogen Belfield, Eudon Choi, Georgia Hardinge, Sarah’s Bags, Retro Super Future Sunglasses and Irina Gachechiladze. One of the goals of the shop is to find talented designers in Georgia and beyond its borders and promote them. P.S. the items presented at the shop have no analogies.


15 ივლისს ფალიაშვილის 39 ა-ში ლაკო ბუკიას მაღაზიის გახსნა შედგა. დიზაინერი უკვე სამი წელია მოღვაწეობს, ახლა კი მისი შექმნილი სამოსისა თუ ფეხსაცმლის შეძენა უკვე ფართო მასებსაც შეუძლიათ. მაღაზია რამდენიმე ექსკლუზივს გთავაზობთ, ნიჭიერი ქართველი და უცხოელი დიზაინერების პროდუქცია და რამდენიმე ცნობილი უცხოური ბრენდი ექსკლუზიურად, მხოლოდ აქ იქნება წარმოდგენილი. შეგიძლიათ შეიძინოთ: Imogen Belfield, Eudon Choi, Georgia Hardinge, Sarah’s Bags, Retro Super Future Sunglasses და ირინა გაჩეჩილაძე. მაღაზიის ერთ-ერთი მიზანია, ხელი შეუწყოს უცხოეთში მოღვაწე ცნობილი ახალგაზრდა ქართველი დიზაინერების პოპულარიზაციას. P. S. მაღაზიაში წარმოდგენილი ნივთებს არ აქვს ანალოგი.


ADDRESSES

01

RADISSON BLU HOTEL, BATUMI/Batumi, Georgia, Ninoshvili Str. 1./Tel: +995 422 255 555./Fax: +995 422 228 888./info.batumi@radissonblu.com/

radissonblu.com/hotel-batumi

02

RADISSON BLU IVERIA HOTEL/Tbilisi 0108, Georgia/Tel: +995 322 402 200/Fax: +995 322 402 201/info.tbilisi@

radissonblu.com/radissonblu.com/hotel-tbilisi ge/ www.br.ge.

03

BANK REPUBLIC /TBILISI, GEORGIA, Abashidze str. 2./Tel: +995 322 909 090/ info@republic.

FREY WILLE/Tbilisi 0105, Georgia/Rustaveli Ave. 25/Tel: +995 322 990 957/tbilisi@freywille.ge/frey-wille.com

04

Tbilisi 0131, Georgia/Parnavaz Mepe Ave. 1/Tel: +995 322 243 673/info@goodwill.ge/www.goodwill.ge Chavchavadze Ave. 34/Tel: +995 322 244 333/info@goodwill.ge/www.goodwill.ge gia/Tel: +995 322 400 002/info@goodwill.ge/www.goodwill.ge bankconstanta.ge

09

08

07

06

12

GOODWILL - KAVTARADZE/Kavtaradze str. 1, Tbilisi, Geor-

AVTANDIL / Tbilisi, Georgia, Paliashvili str. 80./ Tel: +995 322 252 022 / avtandil.ts@gmail.com/ www.avtandil.ge

CAFÉ KGB /8/10 Erekle II str. Tell: +995 322 985013, 599 674 488.

37 Abashidze str. Tel: 591 681 000.

15

13

ACID BAR 3 / Leonidze str. Tel. 592 221 131

ASPRIA FITNESS / Burdzgla str. 74 / tel: +995 322 22 22 38

19

JULY

24

SHON / Tbilisi, Georgia, Pekini str. 27.

25

FLIT

14

ACID BAR 2 /:

ZARAPXANA / Tbilisi, Georgia, Lubliana Str. 15./Chavchavadze 17

A PARIS / Tbilisi, Georgia, Abashidze str. 30 20

18

HOLIDAY

BAGRATIONI HALL / Tbilisi, Georgia, Sarajishvili Ave. 12. / tel: +995 322 62

ROOMS HOTEL KAZBEGI / Kazbegi, Georgia, Stepantsminda, V.Gorgasali str.1./tel:2 71 00 99.

25. / tel:5 91 21 31 90.

112 201 2

21

10

CAFÉ KALA: 8/10 Erekle II str. Tell:599

STUDIO 7 / Tbilisi, Georgia, Chonqadze str. 7/ Tel: +995 322 99 77 56

INN TBILISI / tbilisi, Georgia, 26 may square / tel:+995 322 30 00 99. 22

11

ACID BAR 1 / 3a Kazbegi Ave. tel: 599 101 238. 16

Ave.19./Pekini Str.31a./Abashidze str.29./Batumi, Rustaveli Str.35./Zugdidi, Gamsaxurdia Str. 24

77 28.

GOODWILL/

BANK CONSTANTA/Tsereteli ave. 117, Tbilisi, Georgia/ +995 322 401 401/www.

ADVERTISING AGENCY/Tbilisi, Georgia, Brosse str. 7./Tel: +995 322 928 899. flitmail@flit.ge /www.flit.ge 799 737.

05

GOODWILL - VAKE/Tbilisi 0179, Georgia/

23

YAMAMAY / Tbilisi, Georgia, Pekini str.

ITNOVATIONS / Tbilisi, Georgia, Pheristsvaleba str. 22. / tel:+995 322 93 33 36


C

O

N

T

E

N

T

• Mariam Melikadze მარიამ მელიქაძე Nobody has achieved success on their own. Find and talk to people you admire and are interested in

One should live honorably - People should be happy when they see you.

Once I leave the workspace, I just forget work-related problems

Condition of Women and Their Role in Country’s Progress

14

104 Food + Photography

ქალების დღევანდელი მდგომარეობა და მათი როლი ქვეყნის განვითარებაში

Inflammation ქალები და ელექტრონული

34

06 -30

Women and device

05

-30

Gift Ideas

Digest 28

არავის მიუღწევია წარმატებისთვის დამოუკიდებლად. მოიძიეთ და გაესაუბრეთ თქვენთვის პატივსაცემ და საინტერესო ადამიანებს

37 • Khatia Chkhenkeli ხატია ჩხენკელი If I stop learning and working, nothing will work out and the energy I have invested up until now will also be blown away by the wind

Addresses

თუ სწავლის და მუშაობის პროცესს შევწყვეტ, არაფერი გამოვა და აქამდე დახარჯულ ენერგიასაც ქარი წაიღებს

15

110 Lako Bukia Store Opening ლაკო ბუკიას მაღაზიის გახსნა

16 მისამართები

The Current

04

აფეთქებები

Event

Culinary 99

24

როგორც კი სამსახურიდან გავდივარ, უბრალოდ ვივიწყებ მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს

კულინარია

Other სხვადასხვა

Nino Darakhvelidze ნინო დარახველიძე

03

სასაჩუქრე იდეები

ნინო მახვილაძე

18

დაიჯესტი

Nino Makhviladze

ღირსეულად უნდა იცხოვრო – ადამიანებს უნდა უხაროდეთ შენი დანახვა.

13

Product

02

“ბანკ კონსტანტას“ ახალი, საანაბრე ტიპის პროდუქტი

პროდუქტი

6

კარიერა

ერთი დღე

01

Career

One day

Inbox A new deposit type product by “Bank Constanta”


MAGAZINE FOR SMART, STRONG AND TASTEFUL WOMEN

JULY 2 012

07

NINO MAKHVILADZE ნინო მახვილაძე

J

201 U

L

2

Y

CEO of “Intercontinental” – Tour Operator Company ტურ ოპერატორ „ინტერკონტინენტალის“ დამფუძნებელი, მფლობელი და გენერალური მენეჯერი

ONE SHOULD LIVE HONORABLY - PEOPLE SHOULD BE HAPPY WHEN THEY SEE YOU.

ღირსეულად უნდა იცხოვრო – ადამიანებს უნდა უხაროდეთ შენი დანახვა.

♦ EGO MAG | Issue 7 | July, 2012 ♦  
♦ EGO MAG | Issue 7 | July, 2012 ♦  

Magazine for smart, strong and tasteful women.

Advertisement