Page 1

kulturně-společenský magazín |září 2010 | vydává

| zdarma

DIVADLO ZAČÍNÁ


OBSAH | EDITORIAL

STRANY 4 - 5

STRANA 6 - 7

STRANY 8 - 9

STRANA 10 - 11

STRANY 18 - 19

STRANA 20 - 21

ZPOVĚĎ: LIBOR KASÍK

INTERVIEW: IVAN ADAMEC

Z MINULOSTI DIVADLA

PROGRAM OTEVŘENÍ DIVADLA

ROZHOVOR: DUŠAN ČÍŽEK

PROMĚNY NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

EDITORIAL: A je to tady! Několik let trvající sága jménem Divadlo je u konce. Tedy její první část - vznik. Trutnovinky se rozhodly vám připomenout stavbu, její okolnosti a další zajímavosti. Nechybí ani rozhovory tří klíčových osobností, jejichž jména jsou nebo ještě budou v souvislosti s Uffem výrazně spojována. To vše doplněné programem nového kulturního centra a reportáží z nevšedního focení titulní strany našeho magazínu.

Úvodní fotografie má popisek: Divadlo začíná. Začíná druhá část ságy, ve které se ukáže, zda Trutnované dokáží co nejlépe využít moderní budovy k tomu, aby se z ní stal středobod zdejší kultury. Velký zájem o divadelní předplatné svědčí o tom, že se na úvod provozu povedlo zajistit kvalitní program. Popřejme zdejší kultuře, aby jí to vydrželo co nejdéle. Pavel Cajthaml

Vydavatel: XANTIPA AGENCY s.r.o, IČ: 25947940, MK ČR E 19626. Adresa: Trutnovinky, Buhlarská 66, Trutnov, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, www.trutnovinky.cz Obchod, inzerce: Rudolf Korbelář, tel: 499 941 941, 604 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in, obchod@ xantipa.eu, Redakce: Pavel Cajthaml, tel: 733 510 071, Hynek Šnajdar, tel: 734 457 697, Zbyněk Kačer, tel: 731 175 558. Grafika: Petr Novák, Korektury: Barbora Peterová, Distribuce: Česká pošta a.s. a vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné, Sazba: XANTIPA AGENCY s.r.o., Foto na titulce: Jiří Jahoda

3


4

ZPOVĚĎ: LIBOR KASÍK

V UNIKÁTNÍ BUDOVĚ SE BUDE ODEHRÁVAT ADEKVÁTNÍ PROGRAM MĚSÍC PŘED OTEVŘENÍM SPOLEČENSKÉHO CENTRA UFFO VZNIKL ROZHOVOR S JEHO ŘEDITELEM LIBOREM KASÍKEM. TEDY V DOBĚ, KDY VRCHOLILY PŘÍPRAVY NA ZAHÁJENÍ NOVÉ ÉRY TRUTNOVSKÉ KULTURY. „JE TO HEKTICKÉ. JE TO NĚCO NOVÉHO, NĚKTERÉ VĚCI JSME JEŠTĚ NEMĚLI ČAS VYZKOUŠET, SLUČUJEME SE S DOMEM KULTURY. PŘIPRAVUJEME MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. VĚŘÍM ALE, ŽE VŠE DOPADNE DOBŘE,“ UVEDL. CO JSTE PŘI PŘÍPRAVÁCH ŘEŠILI NEJČASTĚJI? Problémy administrativního a technického rázu, bez kterých to nejde. Nevidím naopak problém v tom, že je třeba na kulturu shánět peníze a neustále komunikovat s umělci, kteří by tu měli vystupovat. Snažíme se od počátku budovat dobré jméno Uffa, aby umělci měli respekt a chtěli sem přijet. PRO TRUTNOV BYLO NEDOSTATEČNÉ KULTURNÍ ZÁZEMÍ V MINULOSTI HANDICAPEM. BYLO NYNÍ JEDNÁNÍ S UMĚLCI DÍKY UFFU SNAZŠÍ? Od nástupu do funkce ředitele jsem se snažil kulturnímu centru dělat co nejlepší reklamu. Vysvětloval jsem, co v Trutnově roste za budovu, co se v ní bude odehrávat a že je to v Česku výjimečná událost. Ukazoval jsem prospekty nové budovy a řada lidí byla překvapená. Někteří dokonce hovořili o osvícenosti těch, kteří se o výstavbu zasloužili. Věřím, že pro řadu umělců bude ctí tady hrát. TAKŽE JSTE UMĚLCŮM UKAZOVAL OBRÁZKY TRUTNOVSKÉHO DIVADLA? S některými jsem mluvil, ale většině z nich jsem ukazoval nebo posílal obrázky, vizualizace, fotky či videa. Někteří umělci, techničtí ředitelé či šéfové se tady byli podívat. Všichni byli nadšení. PŘEKVAPIL VÁS VELKÝ ZÁJEM O DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ? Ano. Hledal jsem optimální počet násobení

divadelních představení. Už nyní jsme na troj - až čtyřnásobku proti minulosti. Místo jedné předplatitelské skupiny máme tři, takže mě překvapilo, že se jedna vyprodala tak rychle a další je z velké části vyprodána. Lidé ale nemusí mít strach, že by se na ně nedostalo. Sice se všichni nedostanou na všechna představení, ale máme tři skupiny předplatného. Navíc budeme každý měsíc dávat jedno představení na volnou kasu. Chceme poptávku uspokojit. Jsem rád, že je hlad po kultuře. KTERÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ UVEDETE JAKO PRVNÍ? Prodanou nevěstu od Ypsilonky, dnes už téměř legendární představení s Markem Ebenem, Jaroslavou Kretschmerovou a Jiřím Lábusem. Bude to v rámci zahájení provozu kulturního centra. JAK BUDE VYPADAT SAMOTNÉ ZAHÁJENÍ? Slavnostní začátek má být možností pro lidi setkat se se zajímavými umělci, s takovými, aby to odpovídalo naší koncepci, že v unikátní budově se bude odehrávat adekvátní program. Vesměs se tu objeví kvalitní a kreativní umělci. Program je koncipován tak, aby překvapoval a dal lidem zajímavý zážitek. Při zahájení se bude představovat i prostor Uffa. Chceme předvést technologie skryté uvnitř, způsob přeměny interiéru, který ukážeme ve dvou variantách - jako kukátkovou scénu při Prodané nevěstě a koncertní uspořádání při


5 koncertu Čechomoru. Vyzkoušíme rovněž vlastní galerii. Cílem je Uffo netradičně otevřít. Je jasné, že v pátek se tam nedostanou všichni Trutnované. Proto máme i druhý a třetí den, přičemž sobota je koncipována jako hlavní oslava pro celé město.

KULTURU. JAK DLOUHO TO PODLE VÁS VYDRŽÍ? Nedokážu odhadnout, zda to potrvá měsíc nebo rok. Myslím, že důležité spíš bude, abychom zájem podpořili a trval co nejdéle, abychom měli vyprodáno co nejčastěji.

PÁTEČNÍ VEČER BUDE MODEROVAT HEREC JAROSLAV DUŠEK. PROČ PRÁVĚ ON? Je originální svým myšlením, podle mě tím vhodně zapadne do atmosféry našeho Uffa. Dokáže různými rituály zasvětit prostor múzám nebo jiným věcem. Ale o tom bych nerad mluvil. Překvapení bude jedním z atributů chystaného zahájení.

PROZRAĎTE NĚCO Z DALŠÍHO PROGRAMU NA PŘÍŠTÍ MĚSÍCE. BUDOU V UFFU PLESY? Ano. Uffo je společenské centrum. Takže se tu nebudou odehrávat jen věci spojené s uměním. Bude tu i řada společenských akcí. Oslovila mě řada zájemců, kteří zde chtějí uspořádat plesy. Těch termínů na plesovou sezonu už je zabraných dost. Někteří začnou velmi brzo, pokud vím, tak jeden bál má být už v říjnu. A budou tu i další akce. Koncerty se například mohou díky prostorám Uffa rozšířit i na větší orchestrální koncerty, to bude velmi zajímavá kulturní záležitost.

S JAKOU NÁVŠTĚVNOSTÍ PŘI ZAHAJOVACÍM VÍKENDU BUDETE SPOKOJENÝ? Máme nějaké limity. Třeba v pátek může přijít maximálně 360 lidí. V sobotu na koncert Čechomoru se nám vejde více než sedm set diváků a v neděli na Prodanou nevěstu opět 360. Ale máme řadu venkovních představení. Věřím, že Trutnováci, kteří nebudou o víkendu mimo město, si najdou čas a využijí možnosti podívat se na zajímavý program a v rámci Dne otevřených dveří i dovnitř divadla. OTEVŘENÍ DIVADLA ASI ZDVIHNE VLNU ZÁJMU O inzerce

TRUTNOVANÉ STÁLE MLUVÍ O DIVADLU, ALE VLASTNÍ SCÉNA VE MĚSTĚ NENÍ… My bychom rádi podnítili - ne snad vlastní scénu ale jakousi vlastní tvorbu. Asi by to nebylo divadlo tradiční formy, ale založené na nějakých zajímavých nápadech a hlavně na nadšených lidech.

Pavel Cajthaml, foto: Miloš Šálek


6

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ

UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV ZAHAJOVACÍ PROGRAM - 24. až 26. 9. 2010

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV | pátek 24. 9. * 19 hodin Komponovaný pořad, kterým provede Jaroslav Dušek za podpory multiinstrumentalisty Pjér la Šéz a souboru Décalages. UFFO - Společenské centrum Trutnov ** vstupné 480 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9.

sobota 25. 9. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V sobotu 25. 9. od 9 do 17 hodin budou mít zájemci možnost prohlédnout si prostory společenského centra UFFO. Zpřístupněny budou balkón, galerie a foyer divadla.

PROSTOR PŘED SPOLEČENSKÝM CENTREM UFFO: 14 hodin | DIVADLA V ULICÍCH I. TAM TAM BATUCADA Strhující bubenickou show budou během celého odpoledne předvádět bubeníci, kteří přenesou do Trutnova duch tradičního karnevalu pořádaného v Rio de Janeiru. Orchestr hraje hlavně brazilské samby, ale v repertoáru jsou i rytmy Afriky a Kuby. TEATROFON: CIRKUS SVĚTA Myslíte si, že je možné procestovat svět za 2300 sekund? S CirKUSEM SVĚTA to možné je! CirKUS SVĚTA je autorské divadelní představení pro děti i dospělé, které kombinuje loutkové, pohybové a činoherní herectví, doplněné netradiční živou hudbou přímo na jevišti. STUDIO DELL’ARTE: ZLATOVLÁSKA Pohádky souboru jsou založeny na prvcích improvizace, především pak na přímé spolupráci s dětmi. Dětem (a nejenom jim) tedy nepřináší improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit. Sám soubor k představení uvádí: „Hrajeme pro děti z MŠ a děti školního až důchodového věku. Nikdo nebude ušetřen!“

16.30 hodin | DIVADLA V ULICÍCH II. VÝTVARNÝ WORKSHOP/VÝROBA LOUTEK Martin Lhoták a Matěj Forman STUDIO DELL’ARTE: ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA Další představení určené (nejen) dětem. VLKABARET Vlkabaret je skupina herců a hudebníků inspirujících se tradicí kabaretního umění v Německu, Francii a Praze od přelomu 19. a 20. stol. do 2. světové války. Páteří představení jsou autorské písně Marka Nováka a členů Vlkabaretu převedené do divadelní formy za použití hereckých scén, loutek, převleků a masek. V programu zazní i písně z předválečného kabaretu, zhudebněné básně a čínské písně. Nálada představení se pohybuje mezi šansonovou melancholií a drastickou komikou. VÝSTAVA VÝPRAVY BRATŘÍ FORMANŮ Obrázky, skicy, fotografie či kusy dekorací, v nichž ožívají projekty a kočovné cesty Divadla bratří Formanů. „Snažili jsme se udělat výstavu, která by přiblížila nebo ilustrovala život divadla, které cestuje, kočuje, bourá a staví na různých místech,“ popsal autor výstavy Matěj Forman. Vernisáž se koná v 16 hodin Galerie UFFO - Společenské centrum Trutnov 20.15 hodin | OHŇOSTROJ 21 hodin | ČECHOMOR

Koncert jedné z nejpopulárnějších českých skupin. Své první album „Dověcnosti“ vydala tato kapela v roce 1991. Zatím poslední CD je z letošního roku a nese název „Písně z hradů a zámků“. Mezitím Čechomor nahrál mnoho velice úspěšných


7 nahrávek a získal několik hudebních cen, ale třeba také Českého lva za hudbu k filmu „Rok ďábla“. UFFO - Společenské centrum Trutnov ** vstupné 260 Kč - koncert bez židlí ** předprodej vstupenek od 1. 9.

trochu archaického jazyka je toto představení určeno spíše pro děti školního věku. Ale vzhledem k výtvarné složce představení si ho užijí i menší děti (v doprovodu rodičů). UFFO - Společenské centrum Trutnov ** vstupné děti 40 Kč, ostatní 60 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9.

neděle 26. 9.

19 hodin | STUDIO YPSILON - PRODANÁ NEVĚSTA

10 hodin | BUCHTY A LOUTKY - NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA Pohádka o zlobení je určena dětem od 3 let. Ach, ta neposlušná kůzlátka - zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha ... Buchty a loutky jsou nezávislé alternativní loutkové divadlo, hraje pro děti i dospělé. UFFO - Společenské centrum Trutnov ** vstupné děti 40 Kč, ostatní 60 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9. 14 hodin | STUDIO DELL’ARTE - BAJAJA Bajaja je výpravné loutkové představení hrané v klasické scéně s marionetami. Inscenace spojuje klasické divadlo s principem „čtení pohádek“, do kterého jsou zapojeni samotní diváci (nejlépe rodiče). Vzhledem k použití krásného, ale dnes už

Dnes již legendární představení Ypsilonky. Hrají: Marek Eben, Jaroslava Kretschmerová, Jiří Lábus, Jana Synková, Petr Vršek, Pavel Nový, Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Zuzana Měsíčková, Daniel Šváb, Martin Janouš, Roman Mrázik, Renata Rychlá, Petr Vacek. UFFO - Společenské centrum Trutnov ** vstupné 350, 330, 290 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 9. Novinky a zajímavosti z programu centra Uffo najdete na www.trutnovinky.cz

inzerce

• Měření zraku • Kontaktní čočky •

300 druhů

slunečních brýlí

Trutnov, Bulharská 139, tel.: 499 812 561, 777 212 561


ROZHOVOR: IVAN ADAMEC

8

VZNIK DIVADLA VNÍMÁM JAKO POTŘEBNOU VĚC

TRUTNOVSKÝ STAROSTA IVAN ADAMEC PATŘÍ KE SLUŽEBNĚ NEJSTARŠÍM MÍSTNÍM POLITKŮM. V ZASTUPITELSTVU MĚSTA JE UŽ 16 LET, VE FUNKCI STAROSTY DVANÁCT. PATŘÍ TUDÍŽ MEZI TY, KTEŘÍ PAMATUJÍ CELOU HISTORII VZNIKU NOVÉHO KULTURNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA UFFO. JAKÉ MÁTE POCITY PÁR DNŮ PŘED OTEVŘENÍM DIVADLA, KTERÉ BYLO NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCÍ MĚSTA V NOVODOBÉ HISTORII? Mé pocity přece nejsou vůbec důležité. Důležité ale bude, až společenské a kulturní centrum slavnostně otevřeme, aby zaujalo Trutnovany a návstěvníky natolik, aby se sem rádi vraceli a aby budova žila každodenním společenským životem, zkrátka aby centrum plnilo funkci, pro kterou jsme ho postavili. Já osobně mám ze stavby dobrý pocit, ale důležité budou opravdu spíš pocity lidí, kteří budou centrum využívat pro své kulturní a společenské obohacení.

UŽ JSTE SI NOVOU BUDOVU URČITĚ PROHLÉDL. SPLNILA VAŠE PŘEDSTAVY? Splnila. Není to žádná megalomanská stavba, jak ji někteří odpůrci nazývají. Je to architektonicky velmi čistá účelová budova, která naplňuje představy jak pro uspořádání divadelního představení, tak i taneční akce, koncertu, kongresu či jiných společenských akcí. Dům se dle mého názoru velmi přirozeně včlenil do okolní zástavby a spolu se svým venkovním prostranstvím zřetelně proměnil k lepšímu dosavadní ráz náměstí Republiky.

inzerce

NOVÝ VELKOOBCHOD

DROGERIE

Široký sortiment čistících, úklidových a hygienických potřeb Individuální přístup | Rozvoz zboží | Návštěva obchodních zástupců

Barvy a Laky Hostivař, a.s. | středisko Mladé Buky čp. 7 tel. 499 815 269, fax. 499 621 793 | e-mail: vo.trutnov@bal.cz

www.bal.cz


9 KOLIK STÁLO VYBUDOVÁNÍ UFFA? Téměř 481 milionů korun. Díky výběrovému řízení je to o deset milionů méně, než původně předpokládal rozpočet. Čtyřicet procent nákladů platí Evropská unie, část pokryje veřejná sbírka, zbytek platí město. Finance do budovy Uffa nemají žádné fatální dopady na další investice ve městě a ani na samotný rozpočet města. A KOLIK BUDE STÁT PROVOZ CENTRA? Úplně přesně to budeme vědět, až bude divadlo v provozu. Už nyní ale mohu říct, že se podařilo díky sponzorům sehnat na jeho provoz pro nastávající sezónu jeden a půl milionu korun. To je pro nás velmi důležité. Budeme se snažit, aby budova žila, ale přitom pro nás byla co nejméně nákladná. PRO DIVADLO BYLY VŠECHNY POLITICKÉ STRANY V ZASTUPITELSTVU. KDY JSE POPRVÉ POZNAL, ŽE ZÁMĚR BY SE MOHL STÁT SKUTEČNOSTÍ? Vážněji jsme se o tom začali bavit na konci prvního volebního období, někdy v letech 1998 až 2002. Uvažovali jsme o přípravách, ale rozhodně jsme v té době nečekali, že se záměr v blízké době uskuteční. Přiznám se, že v té době asi málokdo věřil, že se záměr povede dovést do finálního stavu. POCHYBOVAL JSTE NĚKDY O DIVADLE? Určitě, mnohokrát jsem pochyboval, zda se nám takovou akci podaří zrealizovat, zda celá záležitost nezůstane jen ve fázi slibů nebo přání. Věděl jsem, že to rozhodně nebude jednoduché, řada diskuzí už při přípravě a nakonec i vlastní realizace včetně zajištění financování – nic z toho rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. A navíc, téma kultury je velmi obtížně uchopitelné. Každý člověk má na ni jiný pohled, vnímá jinak její různé oblasti. Jsem rád, že se vše nakonec podařilo a vznik kulturního a společenského centra vnímám jako potřebnou věc. inzerce

Spousta jídel za skvělé ceny

Výběr 3 jídel z denního menu

OTEVŘENÍ DIVADLA BY MĚLO SPUSTIT NOVOU ÉRU TRUTNOVSKÉ KULTURY. JAK BY MĚLA VYPADAT PODLE VÁS? Docela mě v pozitivním smyslu pobavila reakce lidí, když se začali dohadovat o předplatném do Uffa na činohru. To nikdy předtím nebylo. To mimochodem také ukazuje, že záměr výstavby divadla byl správný. K té nové éře – očekávám, že někteří lidé se do divadla půjdou podívat a jiní tam budou pravidelně chodit. Ale náplň přece není jen o divadle, to by bylo velmi málo a byl by to pro Trutnov opravdu velký luxus. Na první sezónu už jsou vyprodány termíny plesů, je zájem o školicí salony, kongresy i galerii. Věřím tedy, že to bude dobře fungovat. PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ASI CHYBĚT NEBUDETE … … samozřejmě u otevření budu a chybět nebudou například ani dárci příspěvků do veřejné sbírky na divadlo, kterým jsme takto chtěli alespoň symbolicky poděkovat za jejich patriotické gesto. NA KTERÝ PROGRAM NEBO POŘADY CHCETE ZAJÍT POTOM, V BĚŽNÉ SEZÓNĚ? Manželka by chtěla na činohru, možná zajdeme i Pavel Cajthaml na nějaký ples.


10

ROZHOVOR: DUŠAN ČÍŽEK

BYLA TO NEJSLEDOVANĚJŠÍ STAVBA, KTEROU JSME KDY STAVĚLI „VÝROBNÍ HALU UMÍ POSTAVIT KDE KDO, ALE POSTAVIT DIVADLO, TO JE NĚCO JINÉHO, NĚCO PRESTIŽNÍHO.“ TĚMITO SLOVY KOMENTOVAL PŘED DVĚMA LETY ZAČÁTEK STAVBY GENERÁLNÍ ŘEDITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI BAK, A. S. DUŠAN ČÍŽEK. V ROZHOVORU POPISUJE, JAK CELÁ FIRMA VZNIK DIVADLA PROŽÍVALA. CO JSTE SI POPRVÉ ŘEKL, KDYŽ JSTE SE DOZVĚDĚL, ŽE TRUTNOV SKUTEČNĚ HODLÁ STAVĚT DIVADLO? O tom, že Trutnov bude mít divadlo, jsem se dozvěděl až na podzim 2007. Můj první pocit bylo překvapení. Překvapení, že se to podařilo, že i na začátku 21. století může vzniknout nové divadlo. Celý projekt ale rozhodně nespadl z nebe. V Trutnově se naštěstí našli lidé, kteří dlouhá léta na přípravě projektu pracovali a dokázali využít možnosti čerpat Evropské fondy. Jen díky jejich nasazení máme kulturní stánek, jaký si naše město a celý region zaslouží. VĚNOVAL JSTE STAVBĚ ZVÝŠENOU POZORNOST PRÁVĚ DÍKY TOMU, ŽE SE JEDNALO O DIVADLO PRO TRUTNOV, TEDY PRO MĚSTO, KDE JSTE DOMA? Samozřejmě. Divadlo byla určitě nejsledovanější stavba, jakou jsme kdy stavěli. O stavbu se totiž zajímali všichni zaměstnanci BAKu. Tým, který na stavbě pracoval, byl pod obrovským tlakem, nejen od managementu společnosti, ale i od svých kolegů.

Touha ukázat jak jsme dobří a neudělat si doma ostudu, byla dobře patrná po celou dobu stavby. BUDOVA PŮSOBÍ KLIDNÝM DOJMEM, JAKO BY DO TOHO MÍSTA PATŘILA SAMOZŘEJMĚ. BYLO VŠE BĚHEM STAVBY SAMOZŘEJMÉ ČI JEDNODUCHÉ? To určitě ne. Stavba začínala v poměrně nepříznivých povětrnostních podmínkách a navíc leží velmi blízko řeky, takže spodní voda nám trochu zkomplikovala život. Divadlo je řešeno v podstatě jako jeden obrovský prostor, a to sebou nese veliké nároky na koordinaci jednotlivých profesí. Velice náročné bylo zejména řešení vzduchotechniky a ozvučení. Rovněž nalezení optimálního kompromisu mezi provozem budovy a požárními normami nebylo jednoduché. PROZRAĎTE NĚKOLIK PODROBNOSTÍ A ČÍSEL. KOLIK LIDÍ NA STAVBĚ PRACOVALO? KOLIK HODIN STAVBA TRVALA? Na stavbě pracovalo každý den v průměru 50 lidí


11 různých profesí. Výstavba byla dokončena za 21 měsíců a vyžádala si 270 tisíc hodin práce. KOLIK TUN BETONU ČI DALŠÍCH MATERIÁLŮ BYLO POUŽITO? Na konstrukci divadla bylo použito 11,8 tisíc tun betonu, což představuje zhruba 640 vozů Tatra s domíchávačem betonu. NA JAKÝ KULTURNÍ PROGRAM SE VY SÁM OSOBNĚ DO DIVADLA VYDÁTE? Zakoupil jsem si předplatné na Činoherní divadlo a Divadelní delikatesy a už se moc těším, až divadelní sezona začne. Těším se i na další program, který bude podle slov pana Kasíka velmi bohatý. A v neposlední řadě také na ples naší společnosti, který budeme moci konečně uspořádat doma v Trutnově. ZÚČASTNÍTE SE SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ? Ano, určitě. Už se moc těším až ta krásná budova ožije. CO POPŘEJETE DIVADLU DO ŽIVOTA? Divadlu přeji mnoho spokojených návštěvníků a dlouhé stárnutí do krásy. Pavel Cajthaml inzerce


12

REPORTÁŽ

MALÍŘ ZMĚNIL MODELKY V

PŘED NOVÝM DIVADLEM VZNIKLA PŮSOB

Originální obálka je výkladní skříní každého dobrého časopisu. Zpravidla se vztahuje ke stěžejnímu materiálu uvnitř čísla, v zářijovém magazínu Trutnovinky to bude otevření kulturního a společenského centra zvaného Uffo, kterému obyvatelé Trutnova neřeknou jinak než divadlo. Nejpřijatelnějším návrhem se zdá být souboj rytíře s tradičním trutnovským motivem – drakem. „Požádáme zdejšího malíře Romana Schrolla, jestli by na tělech modelů vytvořil draka i rytíře,“ řekl rozhodně kolega Pavel Cajthaml. Pak už věci nabírají na obrátkách. Malíř souhlasí a sežene modelku Petru. Souboj draka s rytířem se zamlouvá i fotografovi Jiřímu Jahodovi, který ho kreativně rozvine.

„Bylo by lepší, kdyby draka tvořily tři modelky spojené silným lanem, s nimiž bude zápasit rytíř,“ představuje svou verzi temperamentní fotograf. Zbývá jen sehnat další dvě modelky, rekvizity a zvolit termín malování a fotografování. Je rozhodnuto. Akce se uskuteční v úterý 17. srpna. Den D je tady a od rána lije jako z konve. Dívky Katka, Karolína a Petra se sejdou v ateliéru malíře Schrolla. Protože je nám čas v patách, bez dlouhého otálení se pouští do práce a maluje na nahé tělo Katky dračí motivy. Je čas vyrazit z redakce. Dušan bere kameru, já fotoaparát a diktafon, Pavel organizuje technické věci, aby vše klaplo na sto procent. Fotograf zatím před divadlem řeší, v kterém místě se bude fotit. „Hlavně by

tady měly být holky ještě před úplným setměním,“ požaduje. V ateliéru pod střechou je tvůrčí atmosféra. Když tam přicházíme, Katka už je hotová a teď musí trpělivě vyčkat, až se holky změní v její dvě spolusaně. Natáčíme, fotíme a čas rychle plyne. Malíř používá speciální omyvatelné barvy na body painting. „Dobře na kůži drží a ve sprše jdou snadno dolů,“ tvrdí. Zatímco pokračuje rychle v práci, tentokrát na těle Karolíny, Katka se uvelebí v křesle a zabalí se do deky. „Je to sranda a zábava. Teď je to moje druhá zkušenost. Barva na těle není vůbec cítit, kůže se nestahuje. Je to v pohodě,“ pochvaluje si. Naopak dost nesvá je Karolína. Když doma oznámila, k čemu se


13

V SAŇ A SILÁKA V RYTÍŘE

BIVÁ ALEGORIE PRO OBÁLKU MAGAZÍNU chystá, narazila na nepochopení otce. Proto také nechtěla, aby byl focen či natáčen její obličej, dokud se pod malířovým štětcem nezmění k nepoznání. „V mém rozhodnutí nechat si pomalovat tělo mě podporovala babička. Říkala mi: jsi mladá a hezká, tak proč bys to nezkusila. Táta je naštvaný, nelíbí se mu to,“ pokrčila rameny Karolína proměňující se rychle v lítou saň. Klidně přihlíží proměně svých dvou kolegyň Petra. Pak se ale vzdálí. Když se vrátí, vytahuje z tašky housky, koblihy a láhev sladkého moldavského vína Kagor. Ukazuje se, že tím chce vyřešit svou nervozitu. To se jí záhy podaří a odevzdává se do šikovných rukou malíře. „Nemám s tím žádnou zkušenost, tak jsem docela zvědavá,“ říká trochu nejistě Petra. Za oknem ateliéru občas déšť ustává, aby se po chvíli znovu rozpršelo. Neztrácíme však naději, že se nakonec vše v dobré obrátí. Na pomoc malíři přichází jeho žena Renata. Bylo to prozíravé rozhodnutí. Do ateliéru vstupuje budoucí rytíř Petr. inzerce

Renata na něj nanáší stříbřenku, ale barva vzhledem k rozložitosti jeho těla rychle dochází. Blíží se večer a kolega Pavel pod tlakem fotografa Jirky co chvíli telefonuje a sonduje, v jaké fázi je malířovo dílo. „Jirka nechce, aby byla úplná tma. Vykašlete se už na detaily, musíme holky převézt k divadlu a začít fotit,“ popohání nás. Okolo půl deváté převážíme draka i rytíře k rozsvícenému divadlu, kde čeká nervózní fotograf Jahoda připraven se svou výbavičkou. „Kde jste, už se mělo dávno

fotit,“ peskuje nás a v rychlosti aranžuje saň i pozici rytíře. „Více doleva, teď se dívejte na rytíře,“ zní pokyny, zatímco neustále cvaká uzávěrka fotoaparátu. Holky svázané lanem jsou akční a skvělé, Petr s nimi neohroženě bojuje. „Hotovo,“ zvolá po dvaceti minutách fotograf Jahoda. Akce byla tak rychlá, že se v úterním večeru před divadlem nestačili shromáždit zvědavci. Dalo se znovu do deště a modelky s modelem zmizely v útrobách divadla.

Hynek Šnajdar Více na www.trutnovinky.cz


14

U MIKŠŮ

MALÍŘSKÉ PRÁCE K o m p l e x n í hygi e na STĚHOVACÍ SLUŽBY objekt ů ÚKLIDOVÉ PRÁCE FM Servis Trutnov, s. r. o. Strmá 523, 541 03 Trutnov 3 tel.: +420 499 826 010 zelená lika: 800 660 800


TRUTNOV

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

DVANÁCT PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE O VÍKENDU 11. A 12. ZÁŘÍ ZDARMA ZPŘÍSTUPNĚNO V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. LETOŠNÍ CELONÁRODNĚ VYHLÁŠENÉ TÉMA ZNÍ DUŠE PAMÁTEK. V TRUTNOVĚ ZAČNE VÍKEND PAMÁTEK MALOU SLAVNOSTÍ NA NÁMĚSTÍ

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

sobota 11. září na Krakonošově náměstí 9.30 hodin vystoupení mažoretek 10.00 hodin s lavnostní nástup Klubu vojenské historie Trutnov a tradiční natírání pamětní desky r. 1866 bílou barvou

vystoupení starosty města a hostů,

10.30 hodin promenádní koncert Městské dechové hudby Krakonoška

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

6. PODZEMNÍ CHODBA V MĚSTSKÉM PARKU sobota 11. 9. od 10 do 17 hodin neděle 12. 9. od 13 do 17 hodin 7. KAPLE SV. JANA KŘTITELE (JANSKÁ KAPLE) oba dny od 12 do 17 hodin 8. PAMÁTNÍK GENERÁLA GABLENZE oba dny od 12 do 18 hodin 9. MĚSTSKÝ HŘBITOV

1. STARÁ RADNICE

oba dny průběžně, bez průvodce. Pouze v neděli od 14 hodin s průvodcem

sobota 11. 9. od 10 do 17 hodin neděle 12. 9. od 13 do 17 hodin

10. KOSTEL SV. PETRA A SV. PAVLA

2. HAASŮV PALÁC

Lipové náměstí v Poříčí sobota 11. 9. od 12 do 17 hodin

sobota 11. 9. od 10 do 17 hodin neděle 12. 9. od 13 do 17 hodin

11. PĚCHOTNÍ SRUB T-S 63 LIBEČ

3. MUZEUM PODKRKONOŠÍ

oba dny od 10 do 17 hodin

sobota 11. 9. od 10 do 17 hodin neděle 12. 9. od 13 do 17 hodin

12. DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ STACHELBERG

4. KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Dále je možné navštívit naučné stezky:

sobota 11. 9. od 10 do 17 hodin neděle 12. 9. od 13 do 17 hodin 5. GALERIE MĚSTA TRUTNOVA sobota 11. 9. od 10 do 17 hodin neděle 12. 9. od 13 do 17 hodin inzerce

oba dny od 10 do 17 hodin

OPEVNĚNÉ TRUTNOVSKO oba dny, trasa je dlouhá 4,5 km DEN BITVY U TRUTNOVA oba dny, rakouské vítězství 27. 6. 1866

15


16

ČEKÁ NÁS V ZÁŘÍ 750 LET TRUTNOVA - sobota 4. září

TRUTNOVSKÝ JARMARK - neděle 5. září

Retrospektivním pohled na různá historická období, kterými město Trutnov prošlo. Návštěvníci „zažijí“ Trutnov např. v době Marie Terezie, v období třicetileté války i v době husitské... Tuto „procházku“ do historie nabídnou návštěvníkům účinkující v určitých obrazech, ať nepřímo - charakterem svých představení či dobovými kostýmy, nebo přímo - v komponovaných etudách, ve výstupech vypravěčů či heroldů, kteří budou program provázet. Historické ohlédnutí nabídne i průvod, který budou tvořit kostýmované skupiny různých historických období.

Městská lidová slavnost, která se na Krakonošově náměstí koná tradičně první zářijovou neděli, bude tentokrát navazovat na sobotní historickou slavnost. Charakter obou akcí však bude naprosto rozdílný.

TRUTNOVSKÝ PODZIM 30. ROČNÍK SLAVNOSTÍ KOMORNÍ HUDBY MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV pátek 1. října, 19 hodin KVARTETO APOLLON BORIS KRAJNÝ - klavír THOMAS THOMASCHKE (Německo) - zpěv SAŠA RAŠILOV - přednes IUVENTUS, GAUDE! - dětský pěvecký sbor

UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV pátek 8. října, 10.30 hodin pro střední školy, 19 hodin pro veřejnost GENTLEMEN SINGERS program: B. Chilcott, F. Biebl, M. van Platen, F. Poulenc, P. Drayton, J. Vičar, A. Dvořák, výběr z populárních písní a spirituálů Patroni koncertů: TYCO Electronics EC Trutnov, s. r. o., ZPA Smart Energy, a. s. KONCERTNÍ SÍŇ B. MARTINŮ úterý 12. října, 19:00 hodin JAN SIMON - klavír program: F. Chopin Patron koncertu: FM Servis Trutnov, s. r. o. KONCERTNÍ SÍŇ B. MARTINŮ pátek 15. října, 19:00 hodin

program: B. Martinů (Otvírání studánek), P. Eben, A. Dvořák Patron koncertu: KASPER KOVO, s. r. o., Trutnov KONCERTNÍ SÍŇ B. MARTINŮ úterý 5. října, 19 hodin ENSEMBLE MARTINŮ Miroslav MATĚJKA - flétna Radka PREISLEROVÁ - housle Simona HEČOVÁ - violoncello Štěpán KOS - klavír program: A. Dvořák, M. Ravel, J. Matys, B. Martinů, O. Mácha Patron koncertu: SKIP Hardware, s.r.o.

SILVANO MINELLA (Itálie) - housle Flavia BRUNETTO (Itálie) - klavír program: W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, O. Respighi, C. Debussy Patroni koncertu: HYDROPROJEKT CZ, a. s., VODOVODY A KANALIZACE Trutnov, a. s. UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV středa 20. října, 19:00 hodin SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE sólista: BOHUSLAV MATOUŠEK - housle dirigent: STANISLAV VAVŘÍNEK program: F. Schubert, B. Martinů, L. van Beethoven Patron koncertu: BAK stavební společnost, a. s. 30 LET TRUTNOVSKÉHO PODZIMU Výstava, která ve dvou svých částech nabídne ohlédnutí za uplynulými ročníky festivalu. UFFO - Společenské centrum Trutnov: část dokumentární od 1. do 20. 10. Koncertní síň B. Martinů: část výtvarná od 5. do 15. 10. (otevřeno při koncertech Trutnovského podzimu) Více informací na www.uffo.cz


CO SE CHYSTÁ NA ŘÍJEN 1. - 20. 10. | TRUTNOVSKÝ PODZIM

17. 10. | DVA KAMARÁDI

30. ročník slavností komorní hudby - mezinárodního hudebního festivalu

Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti Představení pro děti od 2 do 4 let

3. 10. | DRAKIÁDA

18. 10. | LEONA MACHÁLKOVÁ A BIG BAND CL

Soutěž 4. 10. | MANDRAGORA

Koncert. Předprodej vstupenek v ceně 240 Kč od 13. 9.

Předplatné - Činoherní divadlo Předprodej vstupenek v ceně 290 Kč od 20. 9., předplatitelé vstup na abonentky

19. 10. | JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK

10. 10. | BROUHÁDKA

24. 10. | ZLATÁ HUSA

Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti. Představení pro děti od 4 let Předprodej vstupenek v ceně 40 Kč (děti) a 60 Kč (ostatní) od 13. 9.

Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti. Představení pro děti od 8 let

11. 10. | KAMBODŽA Miloš Šálek - cestopisný pořad 13. 10. | BENEFICE ANEB ZACHRAŇTE SVÉHO AFRIČANA Předplatné - Divadelní delikatesy. Předprodej vstupenek v ceně 260, 230, 200 Kč od 20. 9., předplatitelé vstup na abonentky inzerce

Předplatné - Divadlo a hudba

25. 10. | NATÁČEL JSEM PRO NATIONAL GEOGRAPHIC Jiří Středa - cestopisný pořad 31. 10. | VEČER DUCHŮ Téma: Zádušníci a Vodňáci. Akce (zejména) pro děti Více informací na www.uffo.cz

17


POČÁTKY TRUTNOVSKÉHO DIVADLA

18

PRVNÍ JEVIŠTĚ TVOŘILO POUZE NĚKOLIK PRKEN BEZ DEKORACE Trutnovské divadelnictví má staletou tradici. V 16.století jeho počátky osobitě prožil a zaznamenal tehdejší kronikář Simon Hüttel. Rod Hüttelů měl k divadlu velmi blízko. Nejednou někteří z nich v něm i přímo vystupovali. Hrálo se na různých místech v soukromých domech, po hospodách, v radnici a od roku 1571 kdy se dostal trutnovský zámek do přímého držení města, především v něm. Větší zámecké prostory umožňovaly podívanou většímu počtu diváků. Divadelní scéna byla velmi jednoduchá. Jeviště tvořilo několik prken položených na kozách nebo sudech stejně jako divácké lavice. Divadelní dekorace prakticky žádné, kostýmy jen omezené. Hrát se začínalo zpravidla dopoledne a s přestávkami někdy až do večera. A jaký byl repertoár? V Trutnově byla oblíbená hra O mladém a starém Tobiášovi. Starý Tobiáš žil jako zajatec v asyrském městě Ninive. Celý život pomáhal chudým a nemocným. I když na stará kolena oslepl, nezanevřel na Hospodina a těšil se nadějí na život věčný. Tak vychovával i svého syna. Toho poslal jednoho dne do perského města Rages pro dlužné peníze. Jeho průvodcem byl sličný jinoch, byl to vlastně anděl Rafael. Ten mu také na této cestě vybral nevěstu Sáru. Domů se vrátili nejen s jejím bohatým věnem a dlužnými penězi, ale i s lékem na slepotu otce. Byla to žluč zvláštní ryby, kterou Tobiáš ulovil na pokyn anděla. Odměnu za to odmítl. Z bohaté moudrosti starého Tobiáše, která přetrvala věky, si připomeňme alespoň slova: „Buď milosrdný, jak jen budeš moci. Budeš-li mnoho mít, dávej mnoho, budeš-li málo mít, rád uděluj i z mála. Co nechceš, aby od jiného se tobě dálo, inzerce

hleď, abys ty nikdy nečinil jinému.“ V této hře v roce 1590 vystoupilo na třicet osob, ale jenom muži. Ti hráli i šest ženských rolí, jak tomu bývalo ve starém Řecku. Starého Tobiáše hrál Augustin Hüttel, mladého Tobiáše kantor Bayer. Mezi čtyřmi hosty vystupujícími ve hře nacházíme i kronikáře Simona. V témže roce hrál na zámku potulný kejklíř loutkovou hru O posledním soudu. Zajímavá je herecká účast na divadelních představeních. Nijak se neostýchali v nich vystupovat i velmi vážení občané. Například ve hře O Hakostě a boháči v roce 1579 hrál sám trutnovský purkmistr Hans Wittig. Vystupování vážených měšťanů v divadle svědčí velmi sympaticky o tom, jak si renesanční doba vážila divadla a herců. Na rozdíl od pozdější doby Josefa Kajetána Tyla a Václava Matěje Kopeckého, kdy byli herci hmotně i společensky znevažováni a označováni hanlivě jako komedianti a svůj život i život rodin proměňovali v živoření. Na pokračování staleté tradice může dnes navazovat i nové trutnovské divadlo. Antonín Just


ČESKÉ DIVADLO 1870 AŽ 1938

KROMĚ NADŠENÍ OCHOTNÍKŮ CHYBĚLO SNAD VŠECHNO První český spolek s názvem Veleslavín vznikl v Trutnově před 140 lety. Ustavující valná hromada proběhla 30. října 1870. Jednou z hlavních aktivit spolku bylo provozování divadla, které představovalo i důležitý zdroj příjmů. Dosud se uvádělo, že nejstarší doklad o divadelních aktivitách Veleslavína (r. 1881 přejmenován na Českou besedu) pochází z roku 1877. Studiem písemností spolku se ovšem s jistotou podařilo prokázat, že jeho členové hráli divadlo již v roce 1870. To potvrzuje i spisek Památník České besedy-Veleslavína, který vyšel roku 1910. Jelikož starších dokladů o provozu českého divadla ve městě nemáme, lze datum považovat za jeho počátky v Trutnově. Od listopadu 1870 do ledna 1871 měl Veleslavín prostory ve Vébrově hostinci (nejedná se o restauraci Vebrovka nad Voletinami), kde také zprvu hrál divadlo. Počátky byly svízelné, protože kromě nadšení ochotníků chybělo snad všechno: „Jeviště chudé, jako prostředky, jimiž spolek vládl. Španělské stěny nahrazovaly kulisy. Později zřízeno podium, několik kulis skutečných a opona ze zelené látky.“ V repertoáru spolku zprvu převažovaly nenáročné jednoaktové hry jako například Pozvu si majora či Opička z besedy. V roce 1871 se spolek přestěhoval do hostince Leopolda Saala, kde mimo jiné několikrát sehrál hru Chudý písničkář. Čistý výtěžek z jednoho představení ve výši 36 zlatých a 70 krejcarů byl tenkrát odeslán výboru pro postavení Národního divadla v Praze. Právě ze hry Chudý písničkář pochází nejstarší dochovaný plakát spolku. Kromě Veleslavína hrál české divadlo v Trutnově na konci 19. století i spolek Řemeslnicko - živnostenská jednota, který vznikl v roce 1882. Významné datum v historii představuje rok 1900, kdy se sloučily dramatické odbory České besedy a Řemeslnicko - živnostenské jednoty ve Spolek divadelních ochotníků Klicpera. Ten vznikem reagoval na změněné podmínky pro práci, neboť ve stejném roce byl otevřen Národní dům - první skutečné sídlo české menšiny. S počátky spolku je mimo jiné spjat vášnivý ochotník Max Lederer, jeden ze zakladatelů Jiráskova Hronova. České divadlo v Trutnově na počátku 20. století neprovozoval jen spolek Klicpera, ale také divadelní kočovné společnosti nejrůznější umělecké úrovně. První světová válka znamenala podstatné mezení aktivit ochotníků, ale přesto se

podařilo sehrát několik her ve prospěch sirotků a vdov po padlých vojácích. Znovu se činnost divadelního spolku naplno rozběhla po roce 1918, kdy se dočkal i letního divadla. V prvorepublikovém období hrály divadlo i děti českých škol v Trutnově či Sokol, jehož loutkové divadlo bylo dáváno za vzor až v dalekém asijském Charbinu. Na prknech, která znamenají svět, se hrálo divadlo i v okolí Trutnova. Od roku 1903 tomu tak bylo v Dolním Starém Městě a po roce 1918 i v Poříčí a Horním Starém Městě. Takřka sedmdesátiletá historie českého divadla v Trutnově byla násilně přerušena v roce 1938 připojením města k nacistickému Německu.

Ondřej Vašata, Muzeum Podkronoší

19


20

J A K

Š E L

Č A S

A N E B

F O T O O H L

Autobusové nádraží bylo na náměstí Republiky od roku 1950. Po revoluci na jeho místě byla krátce obchodní část označovaná jako Šmoulov.

4

Hloubení základů odhalilo zbytky historických budov. Archeologové našli část domu někdejšího starosty Antona Poraka a další artefakty z trutnovské minulosti.

2

Po zbourání šmoulích domečků sloužilo prostranství v posledních letech jako veřejné parkoviště. Bude i v nové budově – v podzemí.

5

Pohled z webové kamery na začátek unikátní stavby.

3

Poklepem na základní desku slavnostně začala stavba kulturního a společenského centra. Pod lidovým názvem divadlo o něm Trutnované hovořili už od roku 1986.

6

1

Ani sněhová nadílka nezastavila rozjeté stavbaře. Moderní kulturní stánek nakonec stihli postavit za 18 měsíců.


É D N U T Í

Z A

V Z N I K E M

D I V A D L A

21

7

Za ochranným plotem většina občanů neviděla vznik základové desky. Nabízel ho pouze pohled z protější budovy bývalého okresního úřadu.

10

Druhé patro, obvodové zdi a vnitřní stěny – lidé mohli poprvé na vlastní oči vidět a odhadnout skutečnou velikost budoucího divadla.

8

Z nadhledu bylo velmi brzy poznat budoucí obrysy objektu. A rovněž obří šachtu, která spojuje podzemí s prvním nadzemním podlažím.

11

Hotovo. Napůl skleněný komplex se od počátku stal centrem pozornosti. Zrcadlící se okolí přitahuje fotografy.

9

Snímek z doby, kdy vznikal strop prvního patra a podlaha druhého patra.

12

Interiér zatím zůstal většině obyvatel zapovězený. Od září budou Trutnované znát i vnitřek budovy. foto: Miloš Šálek, Miroslav Franc


VÝSTAVY V TRUTNOVĚ

22

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

Václav Stratil: Autoportréty

Expozice jednoho z nejvýznamnějších českých malířů, konceptualistů a performerů nahradí od 8. září původně plánovanou výstavu kreseb a komiksů Jiřího Gruse (připravuje pro galerii speciální sérii maleb). Z mnohovrstevnaté tvorby Václava Stratila (nar. 1950) se trutnovská expozice zaměří na vlastní portrét. Hry s identitou rozverné i hrůzné, svérázné, lehkovážné i děsuplné interpretace sebe samého výtvarnou formou, stylizované fotografické portréty, expresivní malby i Stratilova proslulá obsese liška - to vše bude k vidění až do 10. října 2010.

VÝSTAVNÍ SÁL MĚSTSKÉHO ÚŘADU Jan Červinka: Květy hor

Červinka patří k českým horolezeckým velikánům. Ve výstavních prostorách městského úřadu se představil už v roce 2008. Letos slaví 80. narozeniny a pro trutnovské návštěvníky připravil novou expozici velehorských fotografií nazvanou Květy hor. Autor není profesionálním fotografem, přesto jsou jeho snímky plné autentické syrové atmosféry nejodlehlejších končin světa. Výstava potrvá do 29. října 2010.

PROSTOR PŘED CENTREM UFFO

Slavnostní odhalení soch Michala Gabriela: Smečka

V pátek 10. září v 17 hodin budou slavnostně odhaleny sochy Michala Gabriela před společenským centrum Uffo. Smečka, kterou tvoří sedm bronzových šelem, byla naposledy vystavena při autorově výstavě v Galerii města Trutnova. Poté byly sochy, které patří k nejtypičtějším dílům renomovaného českého sochaře, díky mimořádnému příspěvku města Trutnova zakoupeny do sbírky galerie a instalovány před budovu nově vzniklého společenského centra. Uvedení Smečky do života na prostranství před Uffem bude zároveň spojeno s otevřením nové kavárny a podzemních garáží.

MUZEUM PODKRKONOŠÍ TRUTNOV

750 let Trutnova – Historie starobylého města na řece Úpě

Až do 26. září je v muzeu k vidění jedinečná výstava 750 let Trutnova - Historie starobylého města na řece Úpě připravená se Státním okresním archivem Trutnov. Mapuje uceleně dějiny města od nejstarších dob až po současnost a vedle exponátů z trutnovského muzea či archivu veřejnosti zprostředkovává unikátní zápůjčky z centrálních institucí. Expozice je oživena figurínami v dobových kostýmech a uniformách od středověku po 20. století. Otevřeno je denně mimo pondělí 9 až 12 a 13 až 17 hodin. Více na www.trutnovinky.cz v sekci Kultura. inzerce

in t erio kuchyně - skříně interiér y


PROGRAMY KIN 1. 9. 19:00 2. 9. 19:00 3. až 5. 9. 19:00 7. a 8. 9. 19:00 9. 9. 19:00 10. až 12. 9. 19:00 14. a 15. 9. 19:00 16. 9. 19:00 17. a 19. 9. 19:00 21. a 22. 9. 19:00 23. 9. 19:00 24. až 26. 9. 19:00 28. a 29. 9. 19:00 30. 9. 19:00

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ CESTA SEXY 40 SOLOMON KANE KONCERT ŠPATNEJ POLDA MUŽ VE STÍNU JÁ TAKY KAJÍNEK A-TEAM CINEMATERAPIE TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ I LOVE YOU PHILLIP MORRIS PAN NIKDO

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

1. a 2. 9. 19:00 4. a 5. 9. 17:30 7. a 8. 9. 19:00 9. 9. 19:00 11. a 12. 9. 19:00 14. 9. 19:00 15. a 16. 9. 19:00 18. a 19. 9. 19:00 19. 9. 16:30 21. 9. 19:00 22. a 23. 9. 19:00 25. a 26. 9. 19:00 28. 9. 19:00 29. a 30. 9. 17:30 a 20:00

VRAHOUNI CHLUPATÁ ODPLATA SEXY 40 25 ZE ŠEDESÁTÝCH PREDÁTOŘI SINGLE MAN ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI A-TEAM SHREK: ZVONEC A KONEC UŽÍVEJ SI, CO TO JDE AGORA SALT SERIÓZNÍ MUŽ KAJÍNEK

HOSTINNÉ

1. 9. 17:00 3. 9. 19:00 8. 9. 19:00 10. 9. 17:00 15. 9. 19:00 17. 9. 19:00 18. 9. 19:30 22. 9. 19:00 24. 9. 19:00 29. 9. 17:00 30. 9. 19:30

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU SOUBOJ TITÁNŮ KUKY SE VRACÍ SEX VE MĚSTĚ 2 TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ MILÁČEK ANNA ŽENY V POKUŠENÍ CHLUPATÁ ODPLATA TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK KONCERT NA POČEST DR. EMILA VOTOČKA

TRUTNOV

inzerce

23


VRCHLABÍ

24

VÝSTAVA PLASTIK SOCHAŘE MICHALA GABRIELA čtvrtek 16. září

BAVÍ VÁS CUK A KUK neděle 26. září

Vernisáž výstavy v 18 hodin v Galerii Na půdě KD Střelnice

Zábavné odpoledne pro děti. Malý sál KD Střelnice (Vstup ze zahrady) Vstupné 40 Kč.

J. KOLODĚJ: POSTEL PRO ANDĚLA neděle 19. září

TANEČNÍ REVUE 2010 čtvrtek 30. září

Veselá komedie o tom, proč není radno stříleti Pánu Bohu do oken aneb Pytláka neuhlídáš. Uvede DS J. K. Tyl Meziměstí. Divadelní představení je v předplatném. Sál Střelnice v 19.30 hodin. Vstupné 120 Kč.

Bylo nebylo pár broučků na zeleném paloučku Sál Střelnice v 17 hodin Vstupné: děti 25 Kč, dospělí 80 Kč.

KONCERT – JAMES HARRIES (ANGLIE) - čtvrtek 23. září Jít na koncert Jamese Harriese je jako potkat mladého Boba Dylana říznutého Leonardem Cohenem. Klub Kotelna ve 20 hodin. Vstupné 120 Kč. inzerce

TANEČNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB sobota 2. října Účinkují: Podzvíčinka Bílá Třemešná, Semilská 11, Krkonošská dechovka Jablonec nad Jizerou, Spojené dechovky Horalka Vrchlabí a Krakonoška Trutnov. Jako hosté vystoupí zpěváci: Blanka Tůmová, Milan Černohouz. Sál Střelnice v 17 hodin. Vstupné 70 Kč.


25


DVŮR KRÁLOVÉ

26

DEN SPOLKŮ A COUNTRY PARÁDA sobota 4. 9.

FRANTIŠEK KALENSKÝ „KONSTALACE INSPIRACÍ“ - 17. – 30. 9.

Zahrají Phobos, Naboso, Grassroad a Lokálka. Prezentace činnosti spolků, hry pro děti, jízda na ponících, ukázky psí agility. Areál Nový Svět od 14 hodin

Kresby, akvarely, asambláže, plastiky Vernisáž se koná ve čtvrtek 16. září v 16.30 hodin Výstavní síň Staré radnice

ZLOČIN A TREST VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM - do 5. 9. V průběhu výstavy bude možné vidět Královédvorskou smolnou knihu z let 1584 – 1756. Výstavní sál v budově Špýcharu O PRINCEZNĚ DOBROVÍLE neděle 12. 9. Přednáškový sál v budově Špýcharu Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší. Od 16 hodin. ROBERT BOLT: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA - pondělí 13. 9. Duel dvou královen – anglické královny Alžběty I. a skotské královny Marie Stuartovny – napsaný podle skutečných událostí je tragikomické a nadčasové podobenství o vzestupu a pádu i pomíjivost pozemských věcí a neuchopitelnosti těch ostatních. Hrají: Jitka Čvančarová, Zuzana Slavíková, Rudolf Jelínek, Jan Teplý. Sál Hankova domu 19.30 hodin 120 LET GYMNÁZIA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - 13. 9. – 26. 9. Výstava představí historii a současnost královédvorského gymnázia. Výstavní sál v budově Špýcharu

DEN KRÁLOVNY ŽOFIE - sobota 18. 9. Historická slavnost u příležitosti 740. výročí od první písemné zmínky o našem městě. Areál Nový Svět od 10 hodin Průvod královny Žofie, středověké muzicírování, historický šerm, kejklířská vystoupení, ohňová show, rytířský turnaj na koních, středověké tržiště a krčma, řemeslný trh… KAŠPÁREK U JEŽIBABY - neděle 26. 9. Přednáškový sál v budově Špýcharu Volfovo rodinné loutkové divadlo a pohádka pro nejmenší. Od 16 hodin. POODHALENÁ TAJEMSTVÍ MĚSTA NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY VE DVOŘE KRÁLOVÉ čtvrtek 30. 9. Přednáškový sál v budově Špýcharu od 18 hodin. Přednáška zástupců obecně prospěšné společnosti Labrys o nálezech ze záchranného archeologického výzkumu, který probíhá v našem městě. SLAVNOSTNÍ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI 740 LET MĚSTA. KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD čtvrtek 30. 9. Dirigent: Václav Vorlíček Sólisté: Petra Machková – Čadová - violoncello Dagmar Sušická, Petr Vlach – housle sál Hankova domu 19 hodin

inzerce

od 419

980 Kc


PR

SALÁT BAR NABÍZÍ MODERNÍ FORMU STRAVOVÁNÍ Chcete se v centru města zdravě a dobře najíst, popřípadě se poradit o zdravé výživě? Zavítejte do SALÁT BARU, který je již třináctým rokem otevřen v Bulharské ulici u Krakonošova náměstí v Trutnově. Určitě si zde vyberete nejen z bohaté nabídky salátů vlastní výroby. „Když jsem s prodejem salátů devět let po sametové revoluci začínala, šly na odbyt hlavně tradiční druhy založené na majonéze. Klasické saláty mají v nabídce samozřejmě stále své místo, ale během třinácti let se pod vlivem zdravé výživy trend změnil. V současnosti více jak polovinu nabídky tvoří saláty z čerstvé zeleniny a ovoce, těstovin a sýrů. Nechybí ani luštěniny a sója. Lidé opravdu dbají na to, co jedí,“ říká majitelka Salát baru Kateřina Švandová, která se jeden čas věnovala také jako držitelka certifikátu Poradce pro výživu poradenské činnosti.

Saláty tvoří většinu prodejního sortimentu. Nezanedbatelnou částí nabídky jsou také obložené chlebíčky. „Ač by se mohlo zdát, že chlebíčky jsou přežitkem, poptávka po nich je opravdu velká. I z toho důvodu nabídku chlebíčků od září rozšíříme a nově zavedeme výrobu obložených mís. Zatím kromě klasických chlebíčků nabízíme i dva druhy zeleninových,“ dodala Kateřina Švandová. Již zavedenou novinkou jsou od letošních prázdnin rozvozy na objednávku a také nabídka obědových salátů. Obědové saláty mají těstovinový nebo zeleninový základ. Jedná se o třistagramovou porci, která uspokojí hlavně zastánce zdravého způsobu stravování. Prodávávají se za 48 korun včetně obalu. V současné době má Salát bar ve stálé nabídce 24 druhů salátů a 7 druhů obědových salátů. Velmi oblíbené jsou sójové karbanátky, které se výborně hodí téměř ke všem salátům. Kromě toho si zákazníci mohou vybrat i ze široké nabídky sušeného ovoce, oříšků a nápojů. Doplňkem je i prodej tzv. take away coffee, tedy kávy do kelímku s sebou. Nově začal Salát bar spolupracovat s odborníky na výrobu suši, které již mohli zákazníci v prodejně ochutnat. Tyto akce se budou v budoucnu pravidelně opakovat. www.salatbartrutnov.euweb.cz tel: 731 048 431 Po - Pá 10 - 16 hodin

27


28

AKCE: HRADY A ZÁMKY


U MIKŠŮ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, TEL: 491 114 223, E-MAIL: MUSICHALL@UMIKSU.CZ,

WWW.UMIKSU.CZ

4. 9.

PIONNER DANCE LASER SHOW

První zářijová párty se bude odehrávat ve znamení super Laserové show.

Skvělá muzika a super zábava. DJ Ota Šabart

PĚNOVÁ SEXY SHOW

11. 9.

Milujete sexy tanečnice nahoře bez, tak doražte v sobotu do našeho klubu,

kde si s nimi budete moci zadovádět v bazénku plném pěny.

O přísun té nejlepší muziky se bude starat Dr Eyzy + DJ Tajfun

SLAVIČÍ ROZLETY OPĚT „U MIKŠŮ“

18. 9.

Jeden z nejlepších Djs Raduna Slavík dorazí opět do našeho klubu,

kde to naplno rozjede s DJ Icemanem

SIERRA TEQUILA PÁRTY

25. 9.

A je tu opět jedna z nejoblíbenějších párty se super pitím za skvělou cenu,

Sierra Tequila. Po celý večer topless tanečnice a možná bude i body shot

s krásnou tanečnicí. Ty nejlepší pecky Vám bude hrát DJ Mike

inzerce

29


30

GURMÁN

TENTO PROSTOR MŮŽE BÝT VÁŠ UŽ ZA

800 Kč


RECENZE FILM

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

Čtvrté pokračování velmi úspěšné série RESIDENT EVIL s podtitulem AFTERLIFE je opět založeno na oblíbené sérii videoher a tentokrát bude uvedeno ve formátu 3D. Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje ALICE (Milla Jovovich) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili, a dovedla je do bezpečí. Její smrtelná bitva s Umbrella Corporation dosahuje nových vrcholů, ale Alice získá nečekanou pomoc od starého přítele. Nové vodítko, které slibuje bezpečné nebe od Nemrtvých, je zavede do Los Angeles, ale když přijíždějí, město je zamořeno tisíci Nemrtvých – a Alice a její společníci se dostanou do smrtící pasti. Režie: Paul W.S. Anderson

DVD

CEMETERY JUNCTION

Ricky Gervais a jeho seriálový komplic Stephen Merchant spolu napsali a natočili hořkou komedii, která vypráví vtipný, dojemný a velmi univerzální příběh snění o útěku ze všedního života na malém městě. Děj je zasazen do Anglie 70. let, kde si tři obyčejní kluci z pojišťovny užívají života po svém - legrácky, popíjení po barech, občas rvačky, balení holek. Freddie však touží po lepším bytí a úniku ze všední reality, zatímco charismatický pohodář Bruce a jeho parťák Snork jsou spokojeni s životem takovým, jaký je. Hodnocení: 76%

CD

KYLIE MINOGUE: APHRODITE

Australská popová princezna patří k nejsledovanějším hudebním celebritám posledního desetiletí. Natočila několik úspěšných desek, zvítězila v boji se zákeřnou chorobou, absolvovala velké celosvětové turné, jehož součástí byla i zastávka v Praze. Prodala přes 60 milionů desek, což z ní činí jednoho z nejúspěšnějších sólových umělců v historii pop-music. Zatím poslední studiové album X vydala v roce 2007.

31


32

ČESKÁ SKALICE JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ

Letošní jiřinkové slavnosti zahájí Tradiční výstava jiřinek. V maloskalickém muzejním areálu je ve dnech 10. až 12. září budou vystavovat východočeští pěstitelé jiřinek. Výstava bude přístupná v době od 9 do 17 hodin. Opět nebudou chybět objednávkový prodej hlíz a možnost občerstvení v muzejní kavárně. Akci zpestří bohatý kulturní program, z něhož vybíráme divadelní představení, výtvarné dílny či koncerty. Podrobný program výstavy je k dispozici na internetu.

V pátek a v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin se koná Výstava modelových kolejišť. Uvidíte kolejiště různých velikostí a ručně vyráběné modely. Seznámíte se také se základy digitalizace kolejiště, praktickými ukázkami použití výrobků Roco, Esu a Viesmann. Výstavu doplňují dioramata s železniční a vojenskou tematikou. V sobotu je na programu prezentace materiálů Model scene. Při výstavě je možné si zakoupit železniční modely, digitální součásti i startovací sady a další příslušenství.

10. – 30. 9.

Součástí slavností je i zajímavá výstava obrazů Libuše Vyšné v galerii Fortna SVČ Bájo na Husově náměstí v České Skalici. Obrazy slovenské výtvarnice z Liptovského Hrádku - partnerského města České Skalice - si lze prohlédnout od 11. do 30 září. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 11. září v 18 hodin.

10. – 12. 9. - klubovna zahrádkářů

MÁŠ NA TO... BÝT PŘIPRAVEN? STAŇ SE SKAUTEM!

17. 9. - Skautská klubovna

Tóny Slavnostního koncertu v rámci Dnů evropského dědictví 2010 rozezvučí sál zámku v Ratibořicích v sobotu 11. září. Začátek je naplánován na 18. hodinu. Účinkuje soubor Musica per Quattro. Slavnosti budou pokračovat v pátek 17. září Jiřinkovým koncertem v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové. Od 19 hodin zde vystoupí Dechová harmonie z Náchoda pod vedením dirigenta Jaroslava Vlčka. Hudební program zpestří poezie a přehlídka vítězných prací z dětské literární soutěže Zlatá slova, kterou uspořádala Společnost Boženy Němcové letos na jaře. Jiřinkový ples se uskuteční v sobotu 18. září v prostorách českoskalické sokolovny. K tanci a poslechu zahraje skupina Geny ze Rtyně v Podkrkonoší. Předtančení provede taneční skupina Takt z Červeného Kostelce. Diskotéka v malém sále sokolovny. Hraje DJ Petr Škrdla.

Poznej sám sebe i nové kamarády. Skauti ti k tomu dají příležitost. Připravili totiž již čtvrtý sportovně –zábavný program od 8 hodin pro školy a od 13 hodin pro veřejnost. K dispozici bude lezecká stěna, rukodělná dílna, střelba z luků a vzduchovek, zábavné a pohybové hry za drobné odměny. Pro rodiče zde bude jedinečná možnost předem poznat, kdo děti v oddílech vede, osobně se zeptat na cokoli ze skautského světa, systém vedení a činnosti.


REKLAMA

Držitel ochranné známky

33


34

FLORBAL

ROZLOSOVÁNÍ – I. ČÁST

EXTRALIGOVÝ NOVÁČEK: FBK 001 TRUTNOV

1. KOLO - SOBOTA 18. ZÁŘÍ Děkanka Praha - Trutnov

Trutnovský tým mezi českou elitou! Od 18. září startuje na domácí florbalové scéně nová sezona a v nejvyšší soutěži žen se objeví i družstvo FBK 001 Trutnov. „Očekávání je určitě velké,“ těší se na extraligovou premiéru trenér nováčka Jan Adamec. „Samozřejmě náš cíl pro první sezonu nemůže být jiný, než nasbírat zkušenosti a pokusit se soutěž udržet,“ dodává.

2. KOLO - NEDĚLE 19. ZÁŘÍ Herbadent Praha - Trutnov

Není však bez zajímavosti, že trutnovské hráčky v loňské sezoně obsadily v první lize až čtvrté místo a přímý postup se jich tím pádem vůbec netýkal. Vstupenku do extraligové společnosti ovšem obdržely dodatečně při reorganizaci soutěže. „V rámci rozšíření z devíti týmů na jedenáct nás svaz oslovil, jestli nemáme zájem hrát extraligu. Díky našim dobrým výsledkům a kvalitním juniorkám jsme to přijali,“ objasnil Adamec cestu nováčka mezi ženskou elitu. Na sezonu se FBK 001 začal poctivě připravovat už od května. „Do konce června jsme pak dělali atletickou přípravu. Od 10. července jsme trénovali v hale a kondiční část jsme uzavřeli týdenním soustředěním v Holicích. Z něho jsme přešli na nácvik herních situací a přípravné zápasy,“ shrnul trenér letní dřinu. Do extraligy vstoupí florbalistky pražským dvojzápasem proti Děkance a mistrovskému Herbadentu. V domácím prostředí haly gymnázia se poprvé představí o víkendu 25. – 26. září, kdy se v Trutnově odehraje první kolo poháru.

ROZLOSOVÁNÍ – I. ČÁST 1. KOLO - NEDĚLE 12. ZÁŘÍ Chotěboř - Trutnov 2. KOLO - NEDĚLE 19. ZÁŘÍ Trutnov - Jindřichův Hradec 3. KOLO - STŘEDA 22. ZÁŘÍ Benešov - Trutnov 4. KOLO - NEDĚLE 26. ZÁŘÍ Trutnov - Žďár nad Sázavou 5. KOLO - ÚTERÝ 28. ZÁŘÍ Kolín - Trutnov 6. KOLO - NEDĚLE 3. ŘÍJNA Trutnov - Nymburk 7. KOLO - STŘEDA 6. ŘÍJNA Kutná Hora - Trutnov 8. KOLO - NEDĚLE 10. ŘÍJNA Trutnov - Pelhřimov 9. KOLO - SOBOTA 16. ŘÍJNA Milevsko – Trutnov

3. KOLO - SOBOTA 2. ŘÍJNA Trutnov - Chodov 4. KOLO - NEDĚLE 3. ŘÍJNA Trutnov - Bohemians 5. KOLO - SOBOTA 9. ŘÍJNA Liberec - Trutnov 6. KOLO - SOBOTA 16. ŘÍJNA Vítkovice - Trutnov 7. KOLO - NEDĚLE 17. ŘÍJNA Ostrava - Trutnov 8. KOLO - SOBOTA 30. ŘÍJNA volno 9. KOLO - NEDĚLE 31. ŘÍJNA Trutnov - Elite Praha 10. KOLO - SOBOTA 13. LISTOPADU Olomouc - Trutnov 11. KOLO - NEDĚLE 14. LISTOPADU Židenice – Trutnov

HOKEJ ZE DNA SE CHCE KLUB ODRAZIT DO PLAY OFF Po propadáku v loňské sezoně, kdy skončili na posledním místě, si letos hokejisté Trutnova hodlají ve druhé lize skupiny Střed napravit svou reputaci. „Účast v play off pro nás musí být povinností,“ prohlásil rezolutně kouč Stanislav Mečiar, který by se rád se svým týmem pohyboval mezi prvními pěti mančafty soutěže. Úvodní duel nového ročníku Trutnovští sehrají v neděli 12. září na ledě nováčka v Chotěboři. Přípravu zahájili hokejisté každý individuálně. První společné tréninky na ledě absolvovali už na začátku července, ale nastálo se zabydleli na domácím stadionu až od poloviny srpna. „Z přípravy jsem měl velmi pozitivní dojem. Kluci mi ukázali, že za Trutnov chtějí hrát, někteří si kvůli tréninkům brali i dovolenou,“ poznamenal trenér. Formu svých svěřenců si otestoval či ještě otestuje v sedmi přátelských zápasech. Generálku má Mečiarova družina teprve před sebou, ve čtvrtek 8. září nastoupí ve Vrchlabí proti tamnímu prvoligovému mužstvu. Kádr trutnovského týmu tvoří převážně hráči z loňska, i když otázku smluv a definitivní podoby mužstva chce vedení klubu „natvrdo“ rozhodnout až před samotným startem soutěže. Obrovskou posilu do zadních řad Trutnov získal v podobě angažování bývalého extraligového obránce Jiřího Malinského. „Takového zkušeného hráče bychom potřebovali i do útoku. Všechno však závisí na financích. O tom je dnešní hokej. Když máte peníze, můžete mít mančaft, jaký chcete. V Trutnově budeme sázet na týmového ducha a bojovnost,“ řekl Mečiar.


REKLAMA

35


36

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, ČERVENÝ KOSTELEC RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

ČERVENÝ KOSTELEC

FILMOVÉ PÁSMO: OUTDOOROVÉ FILMY 17. 9. - Kino

CRAZY ŠOTYS DEN 4. 9. – Kemp u rybníka Brodský

Tři slovenské dokumentární filmy natočené v letech 2008 až 2010. Carstensz – Sedmá hora je snímek o nejhůře dostupné hoře světa, která se tyčí vysoko nad neprobádanou novoguinejskou džunglí. Jako první stál na jejím vrcholu roku 1962 horolezec Heinrich Harrer. Přístup k jejímu úpatí přes území bojovného kmene Damal patří i dnes mezi nejdobrodružnější expedice.

Bláznivý Šotys, kamarád Šotka, pořádá od 14 hodin crazy odpoledne na Brodském. Organizátoři upozorňují, že si účastníci mají vzít s sebou více kusů náhradního oblečení, protože ho budou potřebovat. A co je čeká? Bláznivé disciplíny ve vodě, vzduchu i na souši a spousta zajímavé podívané.V případě vytrvalého deště se akce odkládá.

Další opus, Bhután - hledání štěstí je o putování zapomenutou krajinou, ve které lidé uctívají vše živé, je vyprávěním o štěstí. Diváky zavede do starodávného horského království mezi indickým Assámem a čínským Tibetem, které domorodci nazývají po svém - Země hřmícího draka.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ 11. 8 – Městská zbrojnice

Trojici filmů doplní dokument Na kolech přes Himálaje o velkolepém přechodu indických Himálají na kolech přes údolí Kinnaur, Spiti, Lahaul a posvátné jezero Tso Morini do Lehu. RTYŇSKÉ FOTO Město Rtyně v Podkrkonoší pořádá 13. ročník soutěže amatérské fotografie RTYŇSKÉ FOTO 2010 na téma Příroda a člověk. Uzávěrka pro dodání přihlášených fotografií je 10. září 2010. Soutěží se o finanční odměny. Více informací na www.rtyne.cz, kultura@mestortyne.cz, 499 787 014. VARHANNÍ KONCERT 23. 9. - Kostel sv. Jana Křtitele V rámci 14. Orlicko-kladského varhanního festivalu se od 19 hodin uskuteční varhanní koncert. Účinkuje český významný varhaník František Vaníček, držitel 2. ceny z Mezinárodní varhanní soutěže A. Schweitzera v holandském Deventeru a prestižní ceny Premier prix Českého hudebního fondu za jeho zahraniční reprezentaci.

Sbor dobrovolných hasičů Červený Kostelec – město pořádá od 13 hodin 4. ročník hasičské soutěže O pohár města Červený Kostelec. Klání se zúčastní družstva mužů i žen Primátor ligy 2010. EVROPSKÝ FESTIVAL PTACTVA 2. 10. – U kina Luník Česká společnost ornitologická zve všechny milovníky přírody na terénní exkurzi. Můžete se těšit na procházku kolem místních rybníků spojenou s poznáváním ptáků podle jejich hlasu i vzhledu a povídáním o jejich životě. Připraveny budou i ukázky odchytu a kroužkování ptáků. S sebou je vhodné vzít si dalekohled. Předpokládané ukončení v dopoledních hodinách. Za organizátory Petr Kafka (tel. 732 287 356, efendi@seznam.cz).


REKLAMA

37


38

ZE SBÍREK MUZEA PODKRKONOŠÍ

PAMÁTKY NA ČINNOST PROFESIONÁLNÍHO DIVADELNÍHO SOUBORU V TRUTNOVĚ V LETECH 1948–1958 Rok 1948 patří k těm nejvýznamnějším v dějinách kultury Trutnova ve 20. století. Po několikaleté pauze bylo 28. října 1948 znovuotevřeno městské muzeum. Několik dní předtím (15. září 1948) zahájilo svou činnost zdejší Městské oblastní divadlo uvedením Tylovy Lesní panny. Divadlo, které provozoval Místní národní výbor v Trutnově, představovalo tehdy jediný profesionální soubor v Hradeckém kraji. Muzeum Podkrkonoší vlastní několik dokumentů vztahující se k jeho historii. Kromě plakátů je to například ročenka divadla za rok 1954 nazvaná Za oponou oblastního divadla, či programy ze sezóny 1956/57. Historicky prvním ředitelem divadla se stal Bohuš Bok, který sestavil 28 členný činoherní soubor. Počátky byly ovšem více než obtížné. Soubor byl bez divadelní budovy, takže se zkoušelo na různých místech v Trutnově a do sálu Na Nivách (divadlu přidělen až v říjnu 1954) se herci dostali teprve před premiérou. Navíc jeho rovné hlediště neumožňovalo ze zadních řad dobrý výhled. Kromě toho chyběly dílny, sklady, a tak vlastně toliko dvě místnosti na náměstí, kde byla kancelář, představovaly jediné zázemí divadla. Jelikož se jednalo o zájezdové divadlo, tak kromě domovské scény v sále Na Nivách soubor pravidelně zajížděl i do tehdejších okresů Nová Paka, Vrchlabí, Dvůr Králové, Náchod a Broumov. Například v sezóně 1956/57 soubor během dvou měsíců odehrál 40 představení (26x Goldoniho Lháře, 8x Pekelníka od G. B. Shawa a 6x Shakespearovu komedii Mnoho povyku pro nic), z toho v Trutnově pouhé tři. Shlédlo je na 14 000 diváků, což znamenalo průměrnou návštěv-

nost 350 osob na jedno představení. Soubor za dva měsíce najezdil za diváky 2 600 km a v autobuse strávil 70 hodin. Časté cestování mimo město herci nelibě nesli a z Trutnova brzo odcházeli. Nakonec se tedy přikročilo ke svozu diváků do Trutnova. V repertoáru trutnovského divadla se střídala klasika v podobě her J. K. Tyla, A. Jiráska, W. Shakespeara a Moliéra s tehdy nezbytnými novinkami ze Sovětského svazu. Po skončení první sezóny se z divadla stala pobočka Krajského oblastního divadla v Hradci Králové. K 1. dubnu 1953 se však osamostatnilo a nadále existovalo pod názvem Krajské oblastní divadlo Trutnov. Po Bokovi stáli v čele divadla Vladimír Bittl, Jaroslav Šťastný a nakonec Pravoš Nebeský. Výtvarníkem většiny inscenací byl akad. malíř Bohuslav Tůma, zatímco funkci režiséra zastávali Pravoslav Holeček, Alexander Solmar, Stanislav Ebens a další. Z herců, kteří zde působili, jsou patrně nejznámější Pavel Kunert (angažmá v Trutnově v letech 1956–1958), který již takřka padesát let patří k oporám Městského divadla Brno, a Rudolf Máhrla, jedna z hvězd nedávno vysílaného televizního seriálu Rodinná pouta. V trutnovském divadle v letech 1950–1951 působil jako režisér později významný autor historických románů, dramatik a překladatel Jiří Šotola. Po skončení sezóny 1957/58 bylo divadlo údajně z ekonomických důvodů a pro neuspokojivé umělecké výsledky zrušeno. Profesionální divadelní scéna v Trutnově již nikdy nebyla obnovena. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší


39


Profile for Zbynek Kacer

Trutnovinky - magazín září 2010  

Trutnovinky - magazín září 2010  

Advertisement