Page 1

3/$&+(7

190,-

od

.ĂŞP2

www.xantipa.eu

TISK 5(./$01ÂŤ&+

VĂ? K EN D

www.trutnovinky.cz | roÄ?nĂ­k 2011 | Ä?Ă­slo 46 / 2011 | 15 000 vĂ˝tiskĹŻ | vyĹĄlo 18. 11. 2011 | vydĂĄvĂĄ

BojovnĂ­k za svobodu Pavel Wonka, poslednĂ­ oběż komunistickĂŠho reĹžimu TRUTNOV - UĹž dvaadvacet let uplynulo od sametovĂŠ revoluce a pĂĄdu komunistickĂŠho reĹžimu. PĹ™estoĹže se historickĂĄ udĂĄlost kaĹždoroÄ?nÄ› pĹ™ipomĂ­nĂĄ rozmanitĂ˝mi vzpomĂ­nkovĂ˝mi akcemi, Trutnovinky se letos rozhodly v tĂŠto souvislosti pĹ™ipomenout tragickĂ˝ osud Pavel Wonky (1953-1988) z VrchlabĂ­, bojovnĂ­ka za lidskĂĄ prĂĄva v komunistickĂŠm ÄŒeskoslovensku, kterĂ˝ byl i poslednĂ­ obÄ›tĂ­ zloÄ?innĂŠho systĂŠmu. Wonka byl poslednĂ­m tak zvanĂ˝m vÄ›znÄ›m svÄ›domĂ­, kterĂ˝ zemĹ™el za mříŞemi, kam byl poslĂĄn za svĂŠ politickĂŠ nĂĄzory. AĹž mnohem pozdÄ›ji se mu dostalo uznĂĄnĂ­. V roce 2003 se doÄ?kal pamÄ›tnĂ­ desky, kterĂĄ je umĂ­stÄ›na na budovÄ› KrajskĂŠho úřadu v Hradci KrĂĄlovĂŠ. V lednu 2006 byl v anketÄ› mÄ›sĂ­Ä?nĂ­ku PulsujĂ­cĂ­ VrchlabĂ­ zvolen za NejvÄ›tĹĄĂ­ho VrchlabĂĄka. Letos 25. listopadu byl dokonce jmenovĂĄn in memoriam ÄŒestnĂ˝m obÄ?anem mÄ›sta Hradce KrĂĄlovĂŠ. „ČestnĂŠ obÄ?anstvĂ­ bylo udÄ›leno za jeho přínos ke svobodÄ›,“ Ĺ™ekl bratr Pavla Wonky Jiří. Je to podle

nÄ›j s velkĂ˝m zpoĹždÄ›nĂ­m. „Je to ale lepĹĄĂ­ neĹž nic,“uvedl se zadostiuÄ?inÄ›nĂ­m. Je to pĹ™itom prĂĄvÄ› on, kdo od listopadu 1989 usiluje i o potrestĂĄnĂ­ vinĂ­kĹŻ bratrovy smrti.

Webrovkafest nabĂ­zĂ­ legendy

To, Ĺže za smrt Pavla Wonky nebyl dosud nikdo potrestĂĄn, zĹŻstĂĄvĂĄ smutnou skuteÄ?nostĂ­. K vypořådĂĄnĂ­ se s minulostĂ­ vĹĄak nedoĹĄlo podle Jiřího Wonky ani v případÄ› trestnĂ­ch stĂ­hĂĄnĂ­ a soudnĂ­ch procesĹŻ. Nad bratrem i nad nĂ­m osobnÄ›, bylo vyneseno celkem 14 rozsudkĹŻ. VĹĄe bylo sice nakonec zruĹĄeno, ale nikdo nenese odpovÄ›dnost. A pĹ™itom bylo podle mĂ­nÄ›nĂ­ Wonky zĹ™ejmĂŠ, Ĺže rozsudky byly vynĂĄĹĄeny z ideologickĂ˝ch dĹŻvodĹŻ. „Tehdy prostÄ› takovĂĄ praxe byla. SĂĄm vĂ­m, Ĺže kdyĹž mÄ› vyhodili z poslednĂ­ho zamÄ›stnĂĄnĂ­, tak jsem to po revoluci zaĹžaloval. K soudu pĹ™iĹĄel tehdejĹĄĂ­

HlavnĂ­ příÄ?inou Pavlovy smrti, mohly bĂ˝t tvrdĂŠ podmĂ­nky ve vÄ›zenĂ­. Ale i hladovky, kterĂŠ drĹžel jako protestnĂ­, mu mohly podlomit zdravĂ­. Bylo tu vĹĄak i tvrdĂŠ zachĂĄzenĂ­ ze strany bachařů. „MlĂĄtili ho a pĹ™ivazovali na katr,“ dodal bratr zemĹ™elĂŠho bojovnĂ­ka za lidskĂĄ prĂĄva. Taky ho bili a pĂĄlili cigaretou. Jiří Wonka si proto myslĂ­, Ĺže bratr mohl zemřít i na nĂĄsledky bitĂ­, nebo dokonce nĂĄsilnou smrtĂ­. A to pĹ™esto, Ĺže pitva nic takovĂŠho neprokĂĄzala. NemluvĂ­ o nĂĄsilĂ­ a pĹ™ekvapivÄ› ani o vĂĄĹžnĂŠm zdravotnĂ­m stavu Pavla Wonky. PříÄ?inou byla ĂşdajnÄ› „pouze“ srdeÄ?nĂ­ embolie, kterou mohly navĂ­c podpoĹ™it jeho protestnĂ­ hladovky. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 4 a 5, nezkrĂĄcenĂ˝ text na www.trutnovinky.cz Text a foto: Jiří MĂĄslo

inzerce

TRUTNOV - Pepa LĂĄbus, VladimĂ­r MiĹĄĂ­k, Roman Dragoun a VladimĂ­r Merta. To jsou hudebnĂ­ legendy, kterĂŠ zahrajĂ­ na jubilejnĂ­m desĂĄtĂŠm Webrovkafestu. CharitativnĂ­ festival se uskuteÄ?nĂ­ na chatÄ› Webrovka v sobotu od 14 hodin a potrvĂĄ aĹž do nedÄ›lnĂ­ho rĂĄna. Za dekĂĄdu existence bude letoĹĄnĂ­ program asi nejvĂ­c nabitĂ˝. „PĂĄnovĂŠ MiĹĄĂ­k nebo Merta, to jsou hudebnĂ­ legendy, kterĂŠ nĂĄm stĂĄle majĂ­ co říct, vĹždyĹĽ na svĂ˝ch koncertech vĂĄlcujĂ­ vĹĄechny generace,“ upozornil hlavnĂ­ organizĂĄtor festivalu Vojta LĂĄbus. A nebĂ˝t zdravotnĂ­ch problĂŠmĹŻ nÄ›kterĂ˝ch muzikantĹŻ, mohl bĂ˝t program jeĹĄtÄ› nabitÄ›jĹĄĂ­. PĹŻvodnÄ› totiĹž poĹ™adatelĂŠ Webrovkafestu poÄ?Ă­tali s LuboĹĄem PospĂ­ĹĄilem, ale ten musel nynĂ­ na operaci. Vlastu TĹ™eĹĄĹˆĂĄkovi zase nedĂĄvno diagnostikovali zĂĄpal plic, takĹže padlo i jeho vystoupenĂ­ na Webrovce. „Je nĂĄm to straĹĄnÄ› lĂ­to, ale bohuĹžel s tĂ­m nic nenadÄ›lĂĄme,“ uvedl LĂĄbus. MĂ­sto TĹ™eĹĄĹˆĂĄkova bandu tak vystoupĂ­ skupina PajĂĄda, tvoĹ™enĂĄ kytaristou JaromĂ­rem PanĂĄÄ?kem a baskytaristou Janem VolnĂ˝m (oba z TĹ™eĹĄnĂĄkovy kapely) a zpĂ­vajĂ­cĂ­ bubenicĂ­ PĂĄjou TĂĄboříkovou.

%HQHÀĆQt ples

Festival zahĂĄjĂ­ divadlo KaRaJaPeJi a Ba (14.30), pak zahrajĂ­ formace PoslednĂ­ leĹž (16.30), Pepa LĂĄbus a spol. (17.30), PajĂĄda (18.45), VladimĂ­r MiĹĄĂ­k a Etc. (20.15), Roman Dragoun (21.30 a 02.00), VladimĂ­r Merta (22.45), Hromosvod (00.00), Totem´s (01.00) a BahĹˆous (03.15). (pac)

25.11.11K UFFOVSROHĆHQVNpFHQWUXP7UXWQRY

HudebnĂ­ doprovod

inzerce

Picanto od 169 980 KÄ?*

Ĺ™editel a Ĺ™ekl, Ĺže si ho zavolali na KrajskĂ˝ vĂ˝bor KSÄŒ do Hradce KrĂĄlovĂŠ a Ĺ™ekli, Ĺže Wonku, jako signatĂĄĹ™e Charty 77, musĂ­ vyhodit. Tak to udÄ›lal,“ sdÄ›lil Wonka.

Venga od 224 980 KÄ?*

cee‘d od 229 980 KÄ?*

IVAN HLAS TRIO SKUPINA JAZZ GENERATION

VystoupĂ­

BENJAMING BAND

ModerĂĄtor

BĂ RA NESVADBOVĂ SpeciĂĄlnĂ­ doprovodnĂ˝ program

AKÄŒNĂ? PODZIM KIA slevy aĹž 100 000 KÄ? Modely Kia nynĂ­ se slevami aĹž 100 000 KÄ?. To vĹĄe korunovĂĄno unikĂĄtnĂ­ 7letou zĂĄrukou a garancĂ­ vrĂĄcenĂ­ penÄ›z do 7dnĂ­/777 km. * Cena platĂ­ pĹ™i vyuĹžitĂ­ Kia Finance Bonus. NabĂ­dka je pro podnikatele. Pro detaily nabĂ­dky kontaktujte svĂŠho nejbliŞťího dealera Kia. Komb. spotĹ™eba 4,1–7,0 l/100km, emise CO2 90–164 g/km. VyobrazenĂ­ vozĹŻ je pouze ilustrativnĂ­.

AUTOSAJM CZ s.r.o. NĂĄchodskĂĄ 509, 541 03 Trutnov tel: 499 841 559, mob: 776 696 266 email: autosajm.prodej@autosajm.cz, www.autosajm.cz

TANEÄŒNĂ? VYSTOUPENĂ? WALTRA ELSCHKA A GABRIELY GRACĂ?KOVÉ DEFECT DE-ICE | trutnovskĂĄ street dance crew JARATOMI | bubenickĂĄ show MATES TUÄŒEK | flat land URBAN SENSE | parkurovĂĄ skupina BOHATĂ TOMBOLA PĹ™edprodej vstupenek: Inforecepce UFFO

YVWXSQp.Ć


VÍKEND (2)

18. 11. 2011

KARA představí zimní kolekci před Uffem Trutnovští občané se mohou těšit na zajímavou módní akci. Společnost KARA připravuje na 22. listopadu před Uffem přehlídku pod širým nebem, na které představí podzimní a zimní kolekci 2011/2012. Moderovat bude Iva Kubelková, mezi modelkami se objeví například Česká miss a topmodelka Renata Langmannová.

Ozdobou podvečera bude bezesporu moderátorka Iva Kubelková či jedna z nejžádanějších českých modelek, držitelka titulu Česká miss 2006, Renata Langmannová. Vlastní akce bude probíhat na molu před hlavním vchodem Uffa, po skončení přehlídky si pak budou moci přítomné dámy a pánové vyzkoušet modely nové kolekce ve foyer.

S nápadem uspořádat netradiční módní show přišel ředitel společnosti KARA Zdeněk Rinth. „Samozřejmě chceme představit naší novou nabídku, zároveň nám však záleží na tom, aby se lidé bavili, aby viděli něco, co běžně neuvidí,“ uvedl Rinth s doplněním, že začátek venkovní přehlídky je plánován deset minut po půl páté, tedy těsně po setmění.

„Věřím, že nám vyjde počasí, a že se akce bude lidem líbit. Kromě samotné kolekce a hvězdných protagonistů bude lákadlem i nasvícený prostor před večerním Uffem, který je pro takovou událost jako stvořený,“ sdělil ředitel Kary, která je generálním partnerem právě společenského centra Uffo. Přehlídka začne 22. listopadu v 16.40 hodin, vstup je volný. PR

U Housky nad Bojištěm vznikne příští rok nový naučný okruh TRUTNOV - Nový naučný okruh s infotabulemi vznikne v příštím roce u vrchu Houska nad Bojištěm. Bude pět kilometrů dlouhý a napojí se na stezku připomínající bitvu 1866. Záměr už schválila městská rada. Uvedla to mluvčí radnice Veronika Svobodová. Město prostřednictvím rmy Lesy a parky Trutnov získalo na stezku dotaci ve výši 1,5 milionu korun. „Současné cesty u Housky využívají houbaři, běžkaři, cyklisté i pěší několik let. Z peněz za dotaci upravíme další cestu, která slouží ke svozu dříví, přidáme lavičky a několik tabulí s informacemi o lesním hospodářství. Vznikne tak zajímavý okruh pro výletníky i sportovce,“ sdělil Jaroslav Semerák, ředitel Lesů a parků. Vrch Houska leží vpravo od cesty z Trutnova do Starého Rokytníku. U silnice, kam vede stezka 1866 z městského parku, bude zřízeno i štěrkové parkoviště. Asi nejzajímavější bude čtvrté zastavení okruhu v lese nad hlavní silnicí na Bojišti. (pac) inzerce

Arctic Cat Prowler 700 HDX Šikovný náklaďáček do hor a pastvin homologovaný pro 3 osoby

Máte nemovitost nebo práci na odlehlých a těžko přístupných místech? Pak jistě rok co rok musíte neustále řešit, jak zavážet krmelce, jak přivážet nebo odvážet dříví, jak odhrnovat sníh z cest, jak přivážet zboží a spousty dalších podobných úkolů. V zimě se navíc stává každý terén hůře sjízdným, takže i ve středně těžkém terénu brzy zjistíte, jak omezené jsou možnosti terénních aut. Možná by to vyřešila terénní čtyřkolka s vlekem, jenže v zimě, v dešti nebo za hustého sněžení to také není úplně ono.

Existují však vozidla se stejnými terénními schopnostmi jako moderní čtyřkolky, která se řídí volantem, vzadu mají sklopnou nákladní korbu a navíc jsou konstruovaná pro více osob, které mohou sedět vedle sebe, nikoli za sebou jako na čtyřkolce. Těmto vozidlům se říká Side-by-side a my vám představujeme jedno z nejúspěšnějších side-byside na českém trhu, Prowler 700 HDX americké značky Arctic Cat. Arctic Cat Prowler 700 HDX je dokonce jako jediný na trhu třímístný - na předních anatomických sedadlech s tříbodovými bezpečnostními pásy naleznou dostatek bezpečí a komfortu až tři osoby. Zcela nový Arctic Cat Prowler 700 HDX je nejpracovitějším profesionálním side-byside značky Arctic Cat. Všechny úkoly i v nejtěžším terénu a s plným nákladem – ve třech lidech, 455 kg na korbě a 680 kg přívěsu, zvládá robustní a spolehlivý Arctic Cat Prowler 700 HDX zcela suverénně a navíc nabízí mnoho vychytávek, které vaší práci dělají co možná nejlehčí a nejpříjemnější. Více informací o čtyřkolkách a side-by-side Arctic Cat a pásech TJD a Váš partner, autorizovaný prodejce 2B-MOTO, Trutnov, tel.: 736 762 773, www.bohemiabike.cz

Proměny Trutnova (81): Dům na rohu ulic Horské a Československé armády

TRUTNOV - Na snímku pocházejícího z poloviny šedesátých let 20. století vidíme nízký zděný dům čp. 58 na rohu ulic Horské a Československé armády. Na fotograi byl zachycen před svou demolicí. Ta proběhla z důvodu zpřehlednění frekventované křižovatky. Dům byl postaven roku 1864. Roku 1898 ho vlastnil Wenzel Steffan, vochlířský mistr (vochlování bylo pročesávání lnu), který zde vykonával svoji živnost. Po několika letech dům připadl vdově po Wenzelovi Steffanovi, Barbaře Steffan. Ale ne nadlouho, protože již roku 1909 má dům ve svém vlastnicví její syn Wenzel Steffan mladší, který ho vlastnil ještě v roce 1930. Trvale v něm ale nepobýval, jelikož bydlel ve své nedaleké továrně na zpracování dřeva v Horské ulici v čp. 135. Dnes je na místě zbořeného domu u kruhového objezdu travní porost. Petra Dědková

TRUTNOVINKY VÍKEND, zpravodajský týdeník. Vydavatel: Xantipa agency s. r. o., Trutnov, IČ: 25947940, MK ČR E 18801, Adresa: Bulharská 66, Trutnov, PSČ 541 01, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, telefon/fax: 499 941 941. Obchodní a inzertní oddělení: Rudolf Korbelář, tel.: 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in. Internetové stránky: www.trutnovinky.cz. Redakce: Hynek Šnajdar, telefon: 734 457 697, e-mail: hynek@trutnovinky.cz, Pavel Cajthaml, telefon: 733 510 071, e-mail: pavel@trutnovinky.cz, Michal Bogáň, telefon: 734 545 423, e-mail: michal@trutnovinky.cz, Dušan Mihalečko, telefon: 733 762 179, e-mail: dusan@trutnovinky.cz, Distribuce: Česká pošta, a. s. Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné. Sazba: Xantipa agency s. r. o.


VÍKEND (3)

18. 11. 2011

Nemocnice provedla unikátní operaci

TRUTNOV - Oblastní nemocnice Trutnov si připsala zajímavý primát. Mezi prvními v Česku provedla implantaci individualizované endoprotézy kolenního kloubu. Unikátnost operace spočívá v tom, že pacientce byla voperována kloubní náhrada individuálně přizpůsobená za pomoci nejmodernějších technických a technologických postupů.

AUTO - MOTO •Koupím zachovalou a pojízdnou Babettu. Tel: 777 193 284 •Prodám 4 ks zimní Barum Polaris 2, 195/65/15 , vzorek 2x5,5 mm - 2x6 mm. Pěkné pneu, již je nevyužiji z důvodu jiných kol. Cena dle dohody. Tel: 724 321 790

Operaci provedl lékař Radovan Lipenský. „Jedná se o odborníka s bohatými zkušenostmi, který ročně v naší nemocnici operuje více než 200 náhrad kyčelních a kolenních kloubů,“ vysvětluje ředitel špitálu Martin Limburský. „Pětadvacet let pracoval na ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poté působil v zahraničí, například v Kuvajtu, kde učil lékaře operovat endoprotézy. V současnosti na ortopedickém oddělení trutnovské nemocnice operuje lidi z celé České republiky, mezi nimi řadu známých osobností. A je velmi úspěšný a vyhledávaný.“ Trutnovský špitál má moderní operační sály. „Máme zde mezi jinými speciální superaseptický operační sál s laminárním prouděním k provádění kloubních náhrad, který snese nejpřísnější evropská kritéria,“ říká ředitel Limburský. „Vývoj náhrad kyčelního a kolenního kloubu dospěl na přelomu tisíciletí do stavu, kdy se výsledný stav po náhradě kloubu příliš neliší od normálního zdravého kloubu. Přesto jde vývoj, byť už pomalejším tempem stále dál,“ tvrdí Lipenský. Jsou vyvíjeny dokonalejší materiály (keramika), jsou využívány nejmodernější poznatky počítačových technologií (zobrazení pomocí magnetické rezonance, 3D printing). Jedním z nejnovějších postupů je tzv. individualizace endoprotézy tj. přizpůsobení náhrady kolenního kloubu konkrétnímu pacientovi. Pacient je vyšetřen pomocí počítačové tomograe na pracovišti akreditovaném výrobcem. Získaná data jsou odeslána do USA, kde výrobce vytvoří optimální počítačový model náhrady a odešle zpět operatérovi

ŘÁDKOVOU INZERCI přináší www.kinpo.cz

•Prodám nový pravý zadní blatník na vozidlo Wartburg 353. Osobní odběr v Hostinném. Cena dle dohody. Tel: 737 452 978 BYDLENÍ •Prodám pěkný byt 1+kk, 29 m2, po rekonstrukci, v centru TU. Tel: 605 589 860 •Pronajmu byt v centru Trutnova, zařízený, nově vybudovaný. Zájemci mladý pár bezdětný, bez psa a jiných zvířat. Cena 8000 Kč i se službami. Tel: 737 853 611. E-mail: sevcikova.jitka@centrum.cz

ke schválení a případným úpravám dle jeho požadavků. „Je-li postup schválen, výrobce pomocí techniky 3D printingu zhotoví ze speciální plastické hmoty operační šablony a dodá jednotlivé díly kloubní náhrady v doporučené velikosti. Celý proces je zpočátku poněkud složitější, protože operatér musí být akreditován v daném systému, vyplnit řadu formulářů, kde výrobci sdělí své požadavky a postupy, které při operaci preferuje,“ popisuje Lipenský. „Vlastní náhrada je přizpůsobena nejenom pacientovi, ale i zvyklostem a zkušenostem operatéra, což zjednodušuje

a zpřesňuje provedení vlastního operačního výkonu. Proto má tuto akreditaci v naší republice teprve několik lékařů. Nepochybně se však jejich počet v budoucnosti bude zvyšovat.“ Provedení tak náročného operačního výkonu není pouze věcí operatéra. Potřeba je nejenom kvalitní operační sál s dokonalým technickým zázemím, ale především zkušený a sehraný tým dalších spolupracovníků, hlavně sálových sester. „V neposlední řadě je nutná dobrá spolupráce s dalšími odborníky anesteziology, rentgenology, rehabilitačními pracovníky a dalšími. Tím vším trutnovská nemocnice v plném rozsahu disponuje,“ chválí doktor Lipenský. (zch, tz)

inzerce

•Mladá rodina (2+1 dítě a kocour) hledá pronájem menšího bytu 2+kk, 1+1 v Trutnově. Hledáme spíše nezařízený byt s kamny, nebo s možností zřízení kamen. Tel: 725 843 468. E-mail: pavolsuba@gmail.com •Pronajmu dlouhodobě prostorný a slunný byt 2+1 v centru Trutnova. Nájem + poplatky 7700 Kč. Kauce. Volný od 1. 1. 2012. Tel: 725 888 588 odpoledne a večer. DOMÁCNOST, ZAHRADA •Prodám kvalitní dřevěné sezení do chalupy, rohová lavice, stůl, 2 židle, rohová police, foto zašlu. Cena dohodou, levně. Tel: 776 036 697 •Prodám dvanáctistrunnou kytaru FENDER CD 160/12 EC s pouzdrem - nová, nehraná. Cena: 10 000 Kč. E-mail: utij@ seznam.cz Ø 32 Ø 45

1 2 3 4 5

OBJEDNÁVKY: 499 422 294 725 126 210 www.pizza-trutnov.cz Minimální objednávka pro rozvoz ZDARMA po Trutnově je jedna velká pizza Ø 45 nebo dvě malé Ø 32

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

MARGHERITA PROSCIUTTO PROSCIUTTO E FUNGHI CAPRICCIOSA SALERNO MAFIA ROMANA QUATRO FORMAGGI POSITANO VEGETARIANA HUT VEGETARIANA HAWAII PEPE NAPOLI MEXICANA PICANT CALZONE PICCANTE POLO QUATRO STAGIONE NEPTUN QUATRO SALSICCIOTTI PROSCIUTTO CRUDO QUATRO SUPREME AL CAPONE DIAVOLA CREMA E FUNGHI MARINARA BOLOGNA MONDO ACAPULCO FLORENTINA BOLZANO AL SALAME DI PEPERONY QUATRO LA CARNE CON SPINACI LEGIA SALMONE E ANETO QUATRO FORMAGI PREFERITI Krabice

mozzarela, bazalka, rajčata šunka, mozzarella šunka, žampiony, mozzarella šunka, žampiony, olivy, mozzarella salám, žampiony, mozzarella salám, kukuřice, cibule, mozzarella slanina, žampiony, mozzarella niva, hermelín, eidam, mozzarella tuňák, cibule, mozzarella žampiony, červ. cibule, paprika, rajčata, zelené a černé olivy, bazalka, mozzarella žampiony, kukuřice, fazolové lusky, bazalka, mozzarella šunka, ananas, curry, mozzarella špenát, česnek, smetana, mozzarella ančovičky, černé olivy, mozzarella slanina, zel. fazole, cibule, chilli, mozzarella mozzarela, pikantní salám, feferonky salám, paprika, pórek, chilli, mozzarella kuřecí maso, rajčata, bazalka, mozzarella 1/4 prosciuto, 1/4 salerno, 1/4 margherita, 1/4 quatro formaggi sardinky, černé olivy, červ. cibule, vejce, eidam, mozzarella čtyři druhy výběrových suchých salámů, mozzarella prosciutto crudo, mozzarella 1/4 prosciuto crudo, 1/4 Al Capone, 1/4 quatro formaggi, 1/4 quatro salsicciotti slanina, uzený sýr, cibule, vejce, mozzarella pepřový salám, klobása mexico, piri-piri papričky, zelené olivy, mozzarella niva, žampiony, smetana, mozzarella česnek, bazalka, mozzarella šunka, salám, slanina, mozzarella šunka, rajčata, hermelín, mozzarella salám, rajčata, piri piri papričky, mozzarella slanina, špenát, vejce, feferonky, mozzarella kuřecí maso, chřest, smetana, mozzarella salám, cibule, chilli, vejce, mozzarella prosciutto crudo, kuřecí maso, slanina, klobása mexiko, mozzarella šunka, špenát, vejce, parmezán, mozzarella gorgonzola, worchester, červená cibule, pepř, vlašský ořech, mozzarella, třešně smetana, kopr, losos, mozzarella gorgonzola, gambozola, parmezán, mozzarella

Ø 32 69,75,85,89,85,85,85,99,95,85,75,99,85,99,99,99,99,99,85,99,99,109,109,99,109,85,59,89,89,99,89,119,89,119,99,119,99,119,6,-

Ø 45

99,139,149,159,149,149,149,175,175,149,139,175,149,175,175,175,175,175,149,175,175,199,199,175,199,149,89,159,159,175,159,210,159,210,175,210,175,210,12,-


VÍKEND (4)

18. 11. 2011

AKČNÍ NABÍDKY portálu KINPO

(detaily nabídky najdete na www.kinpo.cz)

Sleva na růžová vína do 20. 11. Cers Wines s.r.o. 17. - 20. 11. Zvěřinové hody do 20. 11. Restaurace Na Pražské Karta Skylin k VÝMĚNA s bonusem !!! do 30. 11. BScom s.r.o. Restaurace Pod Lékárnou - klientské karty do 30. 11. TERGAST, spol. s r.o. Voskování vozu zdarma do 30. 11. Mycí centrum Kalná Voda Akce na listopad 2011 Turbo solárium za 7Kč/min do 30. 11. Studio Joliesse Den otevřených dveří do 7. 12. Studio Ili Anglická "školka" a "družina", kurzy AJ do 11. 12. BoGi Club o.s. Slevový poukaz 15% - AUTOSERVIS do 12. 12. Pink reality, s.r.o. Sleva na společenské šaty do 31. 12. Svatební salon Daniela

Autor knihy o Wonkovi: Pavel byl posledním politickým vězněm, který zemřel pro názory Sedmapadesátiletý Miroslav Petr z Hradce Králové poznal Pavla Wonku necelé dva měsíce před jeho smrtí, a to na začátku března 1988. Tehdy se vrátil z vězení v Minkovicích, kam byl uvězněn za to, že společně s bratrem Jiřím kandidoval na poslance Federálního shromáždění ČSSR. Kandidatura nebyla pochopitelně přijata a Pavel i Jiří skončili za mřížemi. Jiří byl po roce propuštěn, Pavel dostal o pár měsíců víc. „Za sebou měl tehdy nejtěžší období života, kdy mu šlo o život. Minkovice byly totiž považovány za nejhorší vězení v tehdejším Československu a mluvilo se o něm jako o koncentráku, kde šlo skutečně o krk,“ říká Petr, autor knihy Pavel Wonka – Rozhovory před smrtí. O Pavlu Wonkovi jste napsal knihu, která přišla na svět právě v těchto dnech. Jak jste se poznali? S Pavlem Wonkou jsem se potkal v dubnu 1988 u něj doma ve Vrchlabí. Krátce po propuštění na tom byl zdravotně dost špatně a prakticky nevycházel. Pečovala o něj maminka Gertruda a dávala ho dohromady. Navíc byl stále pod policejním dohledem, měl nařízený i tak zvaný ochranný dohled, takže se musel hlásit. On to ale odmítal, což se pak stalo důvodem jeho posledního osudného uvěznění. V době, kdy jsem se potkali, byl ale na první pohled v plné síle. Působil dojmem zdravého člověka. A působil nesmírně vitálně. Vůbec nebyl zlomený. Byl odhodlán vést ty své pře s režimem dál a dál až do konečného vítězství. A i

ty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, rodiny Wonkových i můj osobní. Ve většině jde o unikátní historický materiál, který se dochoval jen díky mamince Gertrudě a bratrovi Jiřímu. Jaká témata jsou obsahem? V počátku kritizuje Pavel Wonka jen stav práva na místní, nebo okresní úrovni. A to na Trutnovsku, kde žil. Jak ale jeho případy začaly řešit krajské a později i celorepublikové soudy, najdeme tam i kritiku justice v širším záběru. V tezích se vyjadřuje i ke stavu vězeňství, tak jak ho „okusil“ na vlastní kůži. Poukazuje na práci soudních znalců i nezákonné soudní rozsudky. Dotýká se i Petičního práva a úrovně tehdejší advokacie. Postupně si všímá krize celé socialistické společnosti. když jsem mu říkal, že by neměl bojovat s mocí tak otevřeně a čelem, tak to nevnímal. Byl vším tím strádáním naopak posílen. A to mě překvapilo. Co lze najít v knize? Je to hlavně dokument o té době, o tom jaké na ní měl názory. Kniha má přes sto stran velikosti A4. Je složena zejména z tezí, které psal Pavel Wonka ve vězení. Začal psát v polovině roku 1986. Bylo to v době, kdy byl ve vazbě v Hradci Králové a ve vězení v Ruzyni. Text má ráz a náladu doby a je vlastně jejím dokumentem. Jsou to úvahy, poznámky a komentáře. Část tvoří i dokumenty, dopisy a fotograe. A to jak z dětství, tak i z dospělosti. Jako zdroj informací sloužil archiv Char-

Wonka zemřel v dubnu 1988, paradoxně velmi krátce před pádem režimu. Byla to tedy podle vás zbytečná smrt? Určitě byla...! V té době, tedy v osmdesátých letech, už žádní političtí vězni v kriminálech neumírali. Pokud na tom byli špatně, tak je propustili ze zdravotních důvodů, režim se totiž bál mezinárodní reakce. Potvrzuje to i prohlášení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který za dobu své zhruba desetileté existence mapoval všechny tyto případy. A nesetkal se se žádným, jako byla smrt Pavla Wonky. Byl vlastně posledním politickým vězněm v tehdejším Československu, který zemřel za své názory. Text a foto: Jiří Máslo nezkrácený rozhovor na www. trutnovinky.cz

inzerce

v Edici 20 let již od

319 800 Kč

Nová ASTRA

JEDINEČNÉ AUTO, JEDINEČNÁ VÝBAVA Edice 20 let Opel v České republice Využijte jedinečné nabídky! Nový Opel Astra s automatickou klimatizací, palubním počítačem a 17“ ráfky z lehkých slitin s financováním Opel již od 319 800 Kč. A navíc střešní nosič zdarma! Při využití našeho financování získáte také předplacenou kartu CCS v hodnotě 5000 Kč. Cenové zvýhodnění až 150 000 Kč a střešní nosič zdarma i pro ostatní modely Edice 20 let.

T Í KOJENCp, BATOLA ÉNU PLAVÁN BAZ M É H C  Ý E T N V KRY HOTN AT

v Trutno vĢ!

AREÁL NA N I V Á C H

Pozor! Tato nabídka platí pouze do 31. 12. 2011

6

let záruka**

Olfin Car Palace s.r.o., Královédvorská 101, 541 01 Trutnov servis 499 828 290, prodej 499 828 512, www.olfincar.cz

Nové kurzy plavání pro kojence a batolata. Info: N. Lisá 736 677 236

Ý BAZÉN A ZIMNÍ STADION KRYT 499 817 100

736 641 434

499 810 210, 499 814 655


VÍKEND (5)

18. 11. 2011

Já Wonku nezabila, říká soudkyně Horvátová TRUTNOV - Psal se rok 1988 a JUDr. Marcele Horvátové bylo třicet. Teprve třetím rokem oblékala soudcovský talár, když ji na stole přistál spis, který měl navždy poznamenat její další soudcovskou kariéru. Měla totiž rozhodnout o uvěznění odpůrce komunistického režimu Pavla Wonky. Když pak 20. dubna poslala za maření výkonu úředního rozhodnutí, nikoliv za protisocialistickou činnost, údajně těžce nemocného Wonku za mříže, už z něj nevyšel. Za pouhých šest dnů od rozsudku ve vězení zemřel. Cejch soudkyně, co zabila bojovníka za lidská práva, jí zůstává dodnes.

jsem podjatá, že jsem ho už dříve soudila, ještě s rodným příjmením Sogelová. To ale nebyla pravda. A pak přišel s tím, že není schopen účasti u líčení, a to ze zdravotních důvodů. Jednání se proto muselo opět přerušit. A já kromě toho, že jsem měla vyjádření lékaře z věznice, jsem si navíc nechala na místě vypracovat aktuální zprávu o jeho zdravotním stavu. A na žádost Pavla Wonky jsem na místě zajistila i přítomnost lékaře. A i tento lékař řekl, že je vše v pořádku. To vše je možné dohledat i ve spise. A i když Pavel Wonka nejdříve tvrdil, že nemůže mluvit, tak se v průběhu soudu hodně rozhovořil. A později podle mne i zapomněl na to, že se nemůže pohybovat ani chodit. V průběhu soudu si hodil i nohu přes nohu. A když Pavla Wonku odvezli, jeho advokát sám přiznal, že je to komediant.

Jak se soudilo před rokem 1989, tlačil vás tehdy někdo, jak máte rozhodnout? Soudit se mělo tenkrát jako teď úplně stejně. Já v tom žádné velké rozdíly nevidím. A myslím, že je to stále stejné. Samozřejmě můžu mluvit jen za sebe. Jaká byla vaše specializace? Dostala jsem obvod Vrchlabí. A na starosti jsem měla trestnou činnost v dopravě a později taky mládež. Vy ale tou otázkou asi míříte k Pavlu Wonkovi. Je to tak? Ano, mířím... Já ho soudila proto, že byl z Vrchlabí... A podle rozvrhu práce to spadalo do mé působnosti. A tehdy šlo o přečin „maření výkonu úředního rozhodnutí“, což je trestná činnost, která je trestnou i dnes. Tehdy šlo o to, že pražský soud Pavla Wonku odsoudil k trestu odnětí svobody. A k němu dostal dohled. Po vykonání trestu se tedy měl v rámci toho dohledu dostavovat pravidelně na určené místo. A tam se hlásit. A on podmínky dohledu neplnil. Byl proto zadržen a souzen. O jeho uvěznění jsem rozhodla já, to je pravda... Vše to zní hodně bezproblémově a v pořádku. Ale tehdy, 20.4. 1988, kdy jste Pavla Wonku soudila, jste za ním společně s prokurátorkou musely dojet z Trutnova do Hradce Králové. A to proto, že nemohl chodit. Podle některých svědectví byl v tak špatném zdravotním stavu, že ho přivezli k soudnímu jednání na kolečkovém křesle. A vy jste ho tehdy přesto poslala do vězení, kde za pouhých šest dnů zemřel. Všechno bylo jinak... Mně pořád dokola kladou za vinu, že jsem ho odsoudila, byť byl ve špatném zdravotním stavu. A to není pravda. Den, kdy jsem rozhodovala o vazbě (5. 4. 1988, pozn. redakce), na to se pamatuji velmi dobře, ho tady v budově trutnovského soudu zadržela policie.

Tehdy tady sídlila vojenská správa, prokuratura a další instituce. A on sem přišel údajně sám a po svých, aby vyřídil nějaké své záležitosti. A tehdy se tady ozval hrozný řev. A my jsme nevěděli, co se děje. Když jsme vyběhli na chodbu, tak jsme viděli člověka, co sebou podle svědků hodil o zem a řval. A to přesto, že na něj nikdo ani nesáhl. A kousek dál stáli dva policisté, kteří na něj jen koukali, protože vůbec nevěděli, jak reagovat. Netušili, proč sebou hodil o zem. A pak se odmítal i postavit. Až později ho policisté chytli pod rukama a odnesli pryč. A pak, ještě v ten den, jsem rozhodovala o jeho vzetí do vazby. Ale ne kvůli tomu incidentu. Ale kvůli tomu, že byl vydán příkaz k zatčení, protože neplnil podmínky dohledu. Když jste rozhodovala o jeho vazbě, byl v pořádku a chodil? Ne, ten den už nechodil a proto ho sem policisté přinesli sedícího na židli. On se totiž od té doby odmítal hýbat. Mohl, ale nechtěl. On nechtěl nic. Nekomunikoval, prostě nic. Demonstrativně odmítal cokoliv. A po rozhodnutí o vazbě ho zase policisté na té židli odnesli a odvezli do vazební věznice v Hradci Králové. Jak proběhl pro Wonku osudný soud, který se konal 20. dubna? Hlavní líčení bylo nařízeno opět k nám do dnešní budovy trutnovského soudu. Z

věznice v Hradci Králové ale telefonovali, že Pavel Wonka dělá problémy a odmítá chodit, komunikovat. Ovšem ale pouze tehdy, když za ním někdo přijde. Když je v cele, chová se normálně. Tak jsme se nakonec po dohodě s věznicí rozhodli, že pojedeme do Hradce. Soud totiž byl a stále je propojený chodbou přímo s věznicí. (Budova dnešního krajského soudu. pozn. redakce). Ale pak přišel dopis, buď přímo od pana Wonky, nebo od jeho advokáta, že Wonka není schopen účasti ze zdravotních důvodů. Jak jste to řešila? Dotazem jsem se obrátila na vězeňského lékaře, jak to je. A ten mi sdělil, že ze zdravotního hlediska je schopen účasti, že nemá žádný zdravotní problém, který by mu v účasti bránil. Podle lékaře šlo jen o demonstrativní projevy a zdravotní problémy jen „hrál“. Jak soud probíhal? Pavla Wonku přivezli na kolečkovém křesle. A on … (soudkyně předvádí různé grimasy, které mají napodobit chování Pavla Wonky před soudem, kde podle jejího názoru „hrál“ nemocného a nemohoucího člověka, co nemůže ani mluvit...). A příslušníci eskorty, co ho přivezli, mi tehdy řekli: „Kdyby po vás chtěl mlíko, tak to nepovolujte. On to pak schválně prská a rozlejvá.“. A on pak skutečně mléko chtěl. Já mu ho nedala, ale nabídla mu vodu. Pak namítal, že

Ovšem Pavel Wonka za pouhých šest dnů po rozsudku, tedy 26. 4. 1988, ve vězení zemřel? Jak si to vysvětlujete? Ano. Když přišla tato zpráva, tak jsem byla překvapená. Hned mě napadlo, že spáchal sebevraždu. Až později přišla zpráva, že před smrtí zahájil hladovku. A podle všeho s ní začal ještě před tím, než proběhl soud, na který se ptáte. Fakt, že jste odsoudila Pavla Wonku, pro vás měl nějaké faktické následky? V roce 1992 končil všem soudcům mandát. Do roku 1992 jsme byli všichni zvolení a od té doby jsme museli být nově jmenovaní. V té době jsem musela čekat, jak dopadne prověřování parlamentní komise. Až po dvou měsících jsem byla znovu jmenovaná. Od té doby stále říkám, že jsem nejprověřenější soudkyně v zemi. Například v dubnu 2008 bylo zorganizováno v Trutnově u budovy okresního soudu shromáždění, které vzpomnělo na smrt Pavla Wonky. Součástí akce byla i výzva k vašemu odstoupení. Jak to vnímáte? Bratr Pavla Wonky si stále myslí, že smrt jeho bratra mám na svědomí já. A nikdo ho nepřesvědčí o opaku. Ani pitva ani závěry parlamentní vyšetřovací komise. A společně s ním samozřejmě na mě útočí i pár dalších lidí. Ale já vím, jak to bylo. A žádnou vinu necítím. Vyzývána jste byla k odstoupení několikrát. Uvažovala jste někdy, že se vzdáte funkce soudkyně? Nikdy. Nebyl k tomu žádný důvod. Text a foto: Jiří Máslo nezkrácený rozhovor na www. trutnovinky.cz

inzerce

AUTOSKLA osobní i nákladní

zcelování prasklin, prodej, montáže

AUTOFÓLIE

atesty, záruka 5 let! ul. Horská 11, Trutnov Dol. St. Město (vedle prodejny nábytku)

mob.: 720 222 111 tel./fax: 499 819 202 www.autoskla-trutnov.cz

POJISTNÉ UDÁLOSTI ŘEŠÍME ZA VÁS !! SKLO ZDARMA !!


VÍKEND (6)

18. 11. 2011

Historické vítězství bylo blízko TRUTNOV - Od roku 1995, kdy místní basketbalistky postoupily do nejvyšší soutěže, se čeká na den, kdy družstvo z úpatí Krkonoš porazí brněnské „Žabiny“. Sobota 12. listopadu 2011 tímto dnem klidně mohla být. Dokonce se dá říct, že hráčky Kary už v jedné ruce držely skalp Frisca. V koncovce utkání se však štěstí přiklonilo na stranu favorita, který tak vyhrál i vzájemné střetnutí s pořadovým číslem 77. „Je to výsledek, který by člověk určitě bral, pokud by se o něm mluvilo před zápasem,“ prohodil trenér Kary Martin Petrovický k porážce 60:63. Hráčky Kary svedly s účastníkem Euroligy nebojácný souboj, v němž vyrovnaly nejnižší porážku s Brňankami v ligové historii a přitom až do posledních vteřin duelu zůstávaly ve hře o vítězství. „Ro-

Petrovický. Utkání rozhodla minutu a čtvrt před koncem trojka Hejdové, kterou Brno otočilo utkání na 58:60. „Hodně vydřené vítězství a před soupeřem musím smeknout,“ prohlásila Romana Stehlíková z družstva soupeře.

zhodlo, že jsme měli v rotaci hráček o jednu méně než soupeř. I když jsme dokázali v určitých momentech Frisco přehrávat, tak nám ty síly odcházely o chvilku dříve než soupeři,“ uvedl kouč

Trutnov - Frisco Brno 60:63 (15:11, 30:32, 49:48). Body: Mišurová 19, Šnajdrová 18, Nováková 12, Hindráková 5, Komžíková 4, Záplatová 2 - Hanušová 18, Thomas a Abdi 10... Rozhodčí: Hruša, Hošek. Fauly: 18:16. 5 osobních chyb: 1:0 (40. Hindráková). Trestné hody: 9/7 - 16/7. Trojky: 5:2. Diváci: 750. Ve středu hrály trutnovské basketbalistky utkání 3. kola Českého poháru s Karlovými Vary, v sobotu nastoupí v lize na palubovce VŠE Praha. (bog)

Trutnov zůstává v poháru neporažen TRUTNOV - Basketbalistky Kary jsou už jednou nohou ve Final Four letošního ročníku Středoevropské ligy. A to, i přestože mají teprve odehranou polovinu utkání. V základní skupině A jsou stále bez porážky, protože ve 3. kole vyřídily i Satu Mare. Vicemistra Rumunska rozdrtily 90:65 a k jistotě postupu jim před odvetnou částí schází jediné vítězství. „Z výhry máme velkou radost. Soupeř ukázal, že je velice kvalitní. My jsme ho přehráli ve třetí čtvrtině úplně neuvěřitelným uragánem trojkových pokusů,“ poznamenal k zápasu s Rumunkami trenér Martin Petrovický. „První poločas byl docela vyrovnaný, ale ve druhém jsme už věděly, jak na ně máme hrát,“ dodala Andrea Vacková. Příští týden ve středu hraje Kara doma od 18 hodin s Popradem. (bog)

Remíza je ztráta, tvrdí fotbalisté Basketbalisté Kary rozstříleli Liberec TRUTNOV - Na bod za remízu 1:1 dosáhli v sobotu fotbalisté v Náchodě. Na hřišti krajského soka se brzy ujali vedení gólem Mařase, ale soupeř ještě do přestávky vyrovnal. Ač měli hosté více možností ke vstřelení druhé branky, skóre se už nezměnilo, a tak si Kozákovi svěřenci připsali pátou letošní remízu. „Nevím, jestli nás domácí trošku nepodcenili, ale bod pro nás není ziskem, ale spíše ztrátou. Více jsme se dostávali do zakončení a při troše štěstí jsme mohli vyhrát,“ řekl vedoucí týmu Petr Brejcha.

dlouho smutnit, protože v 9. minutě dobrou střelu Martínka, vyrazil domácí brankář na roh. Ten rozehrál Kamitz na přední tyč a Mařas usměrnil míč do sítě - 0:1. Domácí o sobě v prvním poločase příliš vědět nedali, přesto se jim podařilo vyrovnat. Ve 38. minutě si narazili míč středem trutnovské obrany a Simon nadvakrát překonal Šťastného - 1:1. Ve druhém poločase mohl vrátit vedení zpět na trutnovskou stranu zpoza vápna střílející Kamitz, ale radost mu překazil brankář Baláš, který míč vytěsnil na tyč!

Hosté zahájili utkání výborně. V 6. minutě zapadl do sítě míč po volném kopu Kamitze, ale rozhodčí gól neuznali kvůli ofsajdu. Hráči Trutnova však nemuseli

Podzimní účinkování v celostátní soutěži zakončí fotbalisté nedělním soubojem na domácím hřišti proti druhému Kolínu (od 13.30 hodin). (bog)

TRUTNOV - Střelecký rekord letošní sezony si vytvořili trutnovští basketbalisté. Ve velmi vydařeném utkání 10. kola první ligy v Liberci se zastavilo jejich skóre na 94 bodech, což bylo o osmnáct víc, než zvládli domácí Kondoři. Hned tři hráči - Jiříček, L. Malý a Dolejší - se přehoupli přes hranici 20 bodů. V utkání hosté nasázeli 11 trojek a připsali si šesté vítězství, druhé venku. „Od začátku jsme vstoupili do zápasu velmi koncentrovaní. To, co jsme si řekli, kluci do puntíku plnili. Věděli jsme, že jsou rychlí, ale my jsme na ně vyrukovali ještě s agresivnější hrou, což nečekali. Vydařila se nám první čtvrtina, kterou jsme se chytili, a celý zápas se pak odehrával v naší režii. Kluky musím pochválit,“ uvedl trutnovský kouč Lukáš Plašil. Hostům chyběli Rychtera (zraněná záda), Houser (pracovní důvody) a Moravec (neuvolněn ze Svitav), přesto utkání v pohodě zvládli. Vzhledem k tomu, že Trutnovští neměli k dispozici dva klasické pivoty, snažili se hrát rychlý basketbal s nájezdy do koše. Tato taktika je vlastní i domácím hráčům, ale to svěřenci trenéra Plašila věděli, dali si na to pozor a tím liberecké basketbalisty překvapili. „Dařila se nám zóna, měli jsme i dost rychlých protiútoků, dařilo se nám střelecky,“ poznamenal Michal Slezák. „Teď musíme doma vyhrát s Mladou Boleslaví a mohlo by nás to hodit v tabulce trošku výš,“ dodal hrající manažer Kary před soubojem s nováčkem soutěže, který zatím vyhrál pouze jediné utkání. Nedělní zápas v hale ZŠ Komenského začíná ve 14 hodin. (bog)

inzerce

Jistota správné volby Levnější už to nebude

NEJV ČAS NYŠ ŠÍ NOVÁ A OKNA !

Nižší DPH do konce roku.

OZ Trutnov Vodní 33

499 810 656 www.vekra.cz


VÍKEND (7)

18. 11. 2011

Kratochvíl: Je to o vůli a zápalu

FM Servis Powerteam Trutnov - zleva: Jaromír Kratochvíl, Aleš Lukeš, Tomáš Petik, Tomáš Mikulec, Petr Myšák a Josef Matějka TRUTNOV - Silový trojboj je pro většinu lidí stále neznámým sportem. I v Trutnově, kde jeho počátky sahají do roku 1974. Jedním z místních nadšenců, kteří se to snaží změnit, je Jaromír Kratochvíl. Mistr světa, několikanásobný evropský a český šampión se stará o chod oddílu FM Servis Powerteam Trutnov, kde pod jeho vedením vyrůstá nová generace silových trojbojařů. „Ale stejně nás je málo,“ postěžuje si 33letý borec. „Objeví se tady spousta kluků, kteří přijdou a za půl roku chtějí být mistři světa. Když jim to však nejde, skončí. Je to sport, na jehož ovoce si musíte počkat,“ říká muž, který ví, o čem mluví. Silovému trojboji, který se skládá ze dřepu, benčpresu a mrtvého tahu, se Jaromír Kratochvíl věnuje devatenáct let,

ale velké úspěchy začal sklízet teprve v posledních letech. „Hlavní je vůle a zápal. Tomuto sportu by se měli věnovat ti, co o něj mají zájem, protože jak se bude někdo sám nutit, nemá to smysl. Určitě by se nezlepšoval,“ tvrdí trutnovský silák. Výhoda silového trojboje je, že se dá provozovat od raného věku a vidět v akci můžete i osmdesátileté „dědky“. „Ano, můžete závodit dlouho, ale člověk se tomu musí věnovat. „Není to jako fotbal, kde si zatrénují a jdou do hospody na pivo. Silovým trojbojem musí žít člověk 24 hodin denně,“ říká Kratochvíl. Jak dlouho to trvá, než se člověk vypracuje? „Někdo dokáže za dva roky soutěžit, někomu to trvá pět let. Já jsem se k tomu postupným trénováním dostával dva tři roky. Jsou však i kluci, kteří přijdou a

inzerce

KORÁLKOVÁNÍ

P

Y2UDQçRYpNDYiUQĕVOHNWRUH

22.11.2011 od 16.30 h

pro Vás INFO: pí. Kalkusová, 774 146 233 NDONXVRYD#EDUHYQHGRPN\F]

www.barevnedomky.cz

150 Kc

YĆPDWHULiOX

.XU]SRWUYiKRGLQ\

.SURGHMLQiYRG\VNRUiON\YGiUNRYpPEDOHQt

za rok jsou schopní soutěžit,“ odpovídá Kratochvíl. „V těch hlavních disciplínách, jako jsou dřep a mrtvý tah, se však musí opatrně, aby si člověk něco neudělal. Svým způsobem je to i nebezpečný sport. Nesmí se to uspěchat,“ varuje. Trutnovský oddíl tvoří v současné jedenáct siláků, kteří se scházejí pravidelně třikrát týdně, vždy od 16 do 18 hodin, v budově Relax centra v Lomní ulici (před čerpací stanicí u zimního stadionu). Kdo by se chtěl přidat, dveře má otevřené. „Čím víc nás bude, tím víc nás bude vidět. A náš sport potřebuje zviditelnit,“ shodují se siloví trojbojaři. „Oddíl je složený převáženě z mladých lidí a v tomhle věku je nutit trénovat a závodit je docela obtížné. Ale jdeme dopředu,“ dodává Kratochvíl. (bog), foto: Miloš Šálek

TROJBOJAŘSKÉ OKÉNKO Proč jste začali se silovým trojbojem? Petr Myšák (30 let): „Vždycky mě táhly činky. Dřív jsem si posiloval jen tak pro sebe, ale pak jsem poznal Míru Kratochvíla a ten mi řekl, ať se jednou přijdu podívat a udělám si názor. Já jsem přišel a už jsem u toho zůstal. Baví mě tahat těžký váhy. Nebaví mě cvičit stylem tka, jen se prohlížet v zrcadle, jet si nějaké váhy od do a tím skončit. Jít domů a necítit na sobě žádnou dřinu. Tady to je o něm jiným. Dáte si první cvik a už se startuje ten stav přetížení.“ Tomáš Petik (17 let): „Můj brácha i bratránek dělali trojboj, a tak jsem k tomu postupně směřoval i já. Dřív jsem cvičil s kamarády v Hostinném, ale přes strejdu mého kamaráda, který chodil s trenérem Kratochvílem na vojnu, jsem se dostal do Trutnova. Baví mě ta atmosféra v trojbojařském prostředí.“ Josef Matějka (17 let): „Na silovém trojboji mě baví, že se můžu pořád zlepšovat a že každá ta váha je výzva. Mám rád výzvy. Můj táta dělal benčpres, takže se dá říct, že to dělám i kvůli němu.“ Čeho byste se chtěli dosáhnout? Myšák: „Sám za sebe se chci zúčastnit jakýchkoliv závodů. Kdybych se dobře umístil na mistrovství republiky, rád bych se zúčastnil mistrovství Evropy a světa. Každopádně bych tento sport chtěl tlačit mezi lidi, protože si myslím, že je to krásný sport.“ Petik: „Chtěl bych být mistr světa, ale vím, že to bude strašná dřina a ještě spoustu let práce.“ Matějka: „Chtěl bych překonat rekord trenéra Míry Kratochvíla ve dřepu, v juniorech udělal přes tři sta. A získat titul mistra Evropy.“


VĂ?KEND (8)

18. 11. 2011

Novinka - Přijímåme poukåzky: Sodexo - Relax Pass, Flexi Pass, Dårkový Pass, Fokus Pass, FKSP, BENEFIT PLUS

1. MASĂ Ĺ˝ OBLIÄŒEJE A HLAVY 2. MASĂ Ĺ˝ ZAD A Ĺ Ă?JE 3. RELAXAÄŒNĂ? MASĂ Ĺ˝ ZAD, RAMEN, Ĺ Ă?JE, RUKOU, HLAVY A OBLIÄŒEJE 4. TRADIÄŒNĂ? THAJSKĂ MASĂ Ĺ˝ 5. BYLINNO OLEJOVĂ MASĂ Ĺ˝ (CELÉHO TÄšLA) 6. MASĂ Ĺ˝ NOHOU 7. SPORTOVNĂ? MASĂ Ĺ˝ PĹ˜Ă?RODNĂ?MI OLEJI 8. KRĂ LOVSKĂ MASĂ Ĺ˝ 9. UVOLŇUJĂ?CĂ? MASĂ Ĺ˝ PRO TÄšHOTNÉ Ĺ˝ENY

otevĂ­racĂ­ doba:

Po - PĂĄ 9.00 - 21.00 So - dle dohody

RevoluÄ?nĂ­ 208, 541 01 Trutnov (na nĂĄbĹ™eŞí, 100 m vedle kina VesmĂ­r)

tel.: +420 733 777 012 rXXXTJBNNBTB[FD[

HokejistĂŠ hostĂ­ Techniku Brno

TRUTNOV - NedĂĄvnĂĄ sĂŠrie Ä?tyĹ™ vĂ­tÄ›zstvĂ­ z pÄ›ti utkĂĄnĂ­ je zapomenuta. MinulĂ˝ tĂ˝den druholigovĂ­ hokejistĂŠ nezvlĂĄdli ani jeden ze dvou zĂĄpasĹŻ. Ve stĹ™edu vyhoĹ™eli v BĹ™eclavi, kde prohrĂĄli 1:4, a v nedÄ›li doma dostali lekci od JindĹ™ichova Hradce, kterĂŠmu podlehli 2:6. SoupeĹ™i v tabulce nad nimi se jim tak opÄ›t vzdĂĄlili. „MĂ­sto toho, abychom tu vĂ­tÄ›znou ĹĄĹˆĹŻru potvrdili, to vypadĂĄ, jako kdybychom se nechtÄ›li odlepit z toho mĂ­sta, kde jsme,“ ironicky se uĹĄklĂ­bl ĂştoÄ?nĂ­k Jiří Ĺ imonĂ­Ä?ek. Jak BĹ™eclav, tak JindĹ™ichĹŻv Hradec se navĂ­c v letoĹĄnĂ­ sezonÄ› na Ăşkor Trutnova obohatili uĹž o druhĂŠ vĂ­tÄ›zstvĂ­. „NaĹĄe vĂ˝kony jsou kolĂ­savĂ˝. NevĂ­m, Ä?Ă­m to je. Ale teÄ? v ChotÄ›boĹ™i to musĂ­ bĂ˝t jasnĂ˝ body,“ Ĺ™ekl 23letĂ˝ hokejista po dvou porĂĄĹžkĂĄch v Ĺ™adÄ› s vyhlĂ­dkami ke stĹ™edeÄ?nĂ­mu duelu na ledÄ› pĹ™edposlednĂ­ho tĂ˝mu skupiny StĹ™ed.

V ChotÄ›boĹ™i by TrutnovĹĄtĂ­ opravdu potĹ™ebovali zabrat (utkĂĄnĂ­ skonÄ?ilo po naĹĄĂ­ uzĂĄvÄ›rce), protoĹže v nedÄ›li si to doma rozdajĂ­ s brnÄ›nskou Technikou, kterĂĄ patří k favoritĹŻm soutěŞe. Svěřenci trenĂŠrskĂŠho tandemu MalinskĂ˝ - Ĺ˜ehĂĄk vĹĄak letos uĹž nÄ›kolikrĂĄt dokĂĄzali, Ĺže na soupeĹ™e z pĹ™ednĂ­ch příÄ?ek tabulky zahrĂĄt umĂ­ - viz. vĂ­tÄ›zstvĂ­ nad HodonĂ­nem a KolĂ­nem. UtkĂĄnĂ­ s Technikou zaÄ?Ă­nĂĄ v 17 hodin, v BrnÄ› prohrĂĄl Trutnov 2:4. KanadskĂŠ bodovĂĄnĂ­: 1. FoĹ™t (10+9) 19, 2. - 3. ChytrĂĄÄ?ek (8+8) 16, Ĺ imonĂ­Ä?ek (8+8) 16, 4. LuĹĄtinec (8+5) 13, 5. BĹ™ezina (5+5) 10, 6. BlĂĄha (5+3) 8 (bog)

10. DOUBLE RELAX (dvě masÊrky) 11. HORKÉ Là VOVÉ KAMENY 12. BAMBUSOVà MASà Ž 13. MASà Ž 100% KOKOSOV�M OLEJEM

VeterinĂĄrnĂ­ klinika MVDr. NovotnĂŠho, oznamuje vĹĄem svĂ˝m zĂĄkaznĂ­kĹŻm, Ĺže pořídila digitĂĄlnĂ­ zpracovĂĄnĂ­ rentgenovĂ˝ch snĂ­mkĹŻ. VyĹĄĹĄĂ­ kvalita rentgenovĂŠho vyĹĄetĹ™enĂ­ zlepĹĄĂ­ naĹĄe diagnostickĂŠ moĹžnosti. MĹŻĹžete nĂĄs navĹĄtĂ­vit ve SpojovacĂ­ ulici (za Autostylem) Po - PĂĄ 7 - 11 a 13 - 18 hodin Pohotovost o vĂ­kendech a svĂĄtcĂ­ch 7 - 8 a 13 - 15 hodin VyuĹžijte moĹžnosti rezervace pĹ™esnĂŠho Ä?asu vaĹĄĂ­ nĂĄvĹĄtÄ›vy na www.veterinarsro.cz

BěŞec Horyna se vydĂĄvĂĄ bojovat o svÄ›tovĂŠ body TRUTNOV - BěŞec na lyŞích OndĹ™ej Horyna se zĂ­tra zĂşÄ?astnĂ­ ĂşvodnĂ­ho dĂ­lu SvÄ›tovĂŠho pohĂĄru v norskĂŠm SjusjĂśnu. ÄŒtyĹ™iadvacetiletĂ˝ trutnovskĂ˝ zĂĄvodnĂ­k si po loĹˆskĂŠ sezonÄ› Ĺ™ekl o mĂ­sto v reprezentaÄ?nĂ­m A-druĹžstvu, kde pod vedenĂ­m trenĂŠra Miroslava PetrĂĄska absolvoval celou přípravu.

„Jsem maximĂĄlnÄ› spokojenĂ˝. PlĂĄn s mnoĹžstvĂ­m hodin, kterĂŠ jsem mÄ›l splnit, jsem splnil a trochu i navýťil. Na lyŞích se cĂ­tĂ­m dobĹ™e i pĹ™esto, Ĺže jsem prodÄ›lal nachlazenĂ­ a nemohl jsem pÄ›t dnĂ­ trĂŠnovat,“ napsal nĂĄm lyĹžaĹ™ z ďƒžnskĂŠho Muonia, odkud se vÄ?era Ä?eskĂĄ vĂ˝prava pĹ™esunula do SjusjĂśnu.

Sezona mÄ›la pĹŻvodnÄ› zaÄ?Ă­t v BeitostĂślenu, ale nedostatek snÄ›hu donutil organizĂĄtory zĂĄvod pĹ™eloĹžit. „SnĂ­h nebyl nikde. Zkomplikovalo nĂĄm to i přípravu, kterou jsme letos mÄ›li mĂ­t v Norsku, ale nakonec jsme museli bĂ˝t v Muoniu, kde uchovĂĄvajĂ­ loĹˆskĂ˝ snĂ­h a z hromady ho pak rozvĂĄĹžejĂ­ na tratÄ›,“ poznamenal OndĹ™ej Horyna. Jako ĂşvodnĂ­ traĹĽ novĂŠ sezony se pojede v sobotu 15 km volnou technikou. „Jsem celkem univerzĂĄlnĂ­ zĂĄvodnĂ­k, ale prĂĄvÄ› na desĂ­tku a patnĂĄctku bych mohl mĂ­t nejvÄ›tĹĄĂ­ nadÄ›je,“ věří si trutnovskĂ˝ reprezentant. Ale vzhledem k tomu, Ĺže se zĂĄvod jede v Norsku, startovat v nÄ›m bude celĂĄ tamnĂ­ nĂĄrodnĂ­ skupina, vÄ?etnÄ› nejlepĹĄĂ­ch biatlonistĹŻ a dalĹĄĂ­ch skvÄ›lĂ˝ch zĂĄvodnĂ­kĹŻ. A tento fakt jeho procento na ĂşspÄ›ch zmenĹĄuje. „HlavnĂ­ pro mÄ› bude ztrĂĄta na vĂ­tÄ›ze. KdyĹž to bude do jednĂŠ minuty a dvaceti vteĹ™in, budu spokojenĂ˝,“ sdÄ›lil Horyna, Ĺže tato ztrĂĄta podle nÄ›j mĹŻĹže vynĂŠst jak tĹ™icĂĄtĂŠ, tak padesĂĄtĂŠ mĂ­sto. Pro sezonu dostal od trenĂŠra PetrĂĄska nastavenĂ˝ plĂĄn, aby ve dvou zĂĄvodech SvÄ›tovĂŠho pohĂĄru bodoval. „Nebude to jednoduchĂŠ. Konkurence je velikĂĄ a proniknout do svÄ›tovĂŠ ĹĄpiÄ?ky je těŞkĂŠ,“ uvÄ›domuje si lyĹžaĹ™ z KrkonoĹĄ. „VĹždyĹĽ minimĂĄlnÄ› tĹ™icet zĂĄvodnĂ­kĹŻ v souÄ?asnĂŠ dobÄ› tvoří svÄ›tovou ĹĄpiÄ?ku a kaĹždĂ˝ z nich mĹŻĹže bĂ˝t prvnĂ­,“ dodĂĄvĂĄ reprezentant, kterĂ˝ by vÄ›tĹĄinu letoĹĄnĂ­ch zĂĄvodĹŻ mÄ›l absolvovat ve SvÄ›tovĂŠm pohĂĄru. (bog), foto: archiv OndĹ™eje Horyny

VeleckĂ˝ boxoval v extralize za DÄ›Ä?Ă­n TrutnovskĂ˝ boxer LuboĹĄ VeleckĂ˝ se ĂşspěťnÄ› uvedl v novĂŠm pĹŻsobiĹĄti, dÄ›Ä?Ă­nskĂŠm klubu Doprava. V jeho barvĂĄch vyzval ĂşÄ?astnĂ­k letoĹĄnĂ­ho mistrovstvĂ­ svÄ›ta v duelu prvnĂ­ho kola mezinĂĄrodnĂ­ Interligy LukĂĄĹĄe Viktoru z ĂšstĂ­ nad Labem. Po vĂ˝bornĂŠm vĂ˝konu se radoval z pĹ™esvÄ›dÄ?ivĂŠho vĂ­tÄ›zstvĂ­ na body a soupeĹ™i uĹĄtÄ›dĹ™il prvnĂ­ porĂĄĹžku v nejvyĹĄĹĄĂ­ soutěŞi.

OrientaÄ?nĂ­ běŞci hledali kontroly v Kauďƒ&#x;andu V sobotu odpoledne patĹ™ilo sĂ­dliĹĄtÄ› na ZelenĂŠ louce orientaÄ?nĂ­mu bÄ›hu. Konal se zde tradiÄ?nĂ­ PoslednĂ­ kufr orientaÄ?nĂ­ch běŞcĹŻ Lokomotivy Trutnov, kterĂ˝ byl souÄ?asnÄ› vyhlĂĄĹĄen i jako zĂĄvod v orientaÄ?nĂ­m bÄ›hu pro veĹ™ejnost. Byly pĹ™ipraveny dvÄ› odliĹĄnĂŠ sprinterskĂŠ tratÄ› o dĂŠlkĂĄch 1,8 km. Ti ĹĄikovnÄ›jĹĄĂ­ zvlĂĄdli obÄ› tratÄ›. Kontroly byly umĂ­stÄ›ny mezi panelĂĄky, zahrĂĄdkami a jedna bonusovĂĄ takĂŠ v nĂĄkupnĂ­m centru Kauďƒ&#x;and v mĂ­stnĂ­m kvÄ›tinĂĄĹ™stvĂ­. ZĂĄvodu se zĂşÄ?astnilo na 30 běŞcĹŻ, vyhrĂĄli Jan a Tereza PetrĹželovi.

PremiĂŠra ligovĂ˝ch juniorĹŻ v TrutnovÄ› Historicky prvnĂ­ utkĂĄnĂ­ Ligy juniorĹŻ se odehraje dnes na zimnĂ­m stadionu. HokejistĂŠ HC KrkonoĹĄe se na druhou Ä?tvrtinu soutěŞe stÄ›hujĂ­ z VrchlabĂ­ do Trutnova, kde jako prvnĂ­ho soupeĹ™e vyzvou praĹžskou Kobru. Na jejĂ­m ledÄ› s nĂ­ remizovali 3:3. ZĂĄpas sousedĹŻ v tabulce zaÄ?Ă­nĂĄ v 19 hodin.

inzerce

SOĹ a SOU Trutnov, VolanovskĂĄ 243

SPECIà LN� NAB�DKA PRO ŽIVNOSTN�KY A PODNIKATELE

RENAULT THALIA JIĹ˝ OD 89 900 KÄ? bez DPH

DEN OTEVĹ˜ENĂ?CH DVEĹ˜Ă? 25. listopadu od 14 do 18 hodin 26. listopadu od 9 do 12 hodin PĹ™ijÄ?te si zkusit uplĂŠst vĂĄnoÄ?ku Ä?i ozdobit pernĂ­Ä?ky. PĹ™ipraveny budou i ukĂĄzky stolniÄ?enĂ­ a mĂ­chanĂ˝ch nĂĄpojĹŻ. www.sou-trutnov.cz E-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz Telefon: 499 315 111 Konzultace a prohlĂ­dka ĹĄkoly v jinĂŠm termĂ­nu moĹžnĂĄ

S RENAULT THALIA ZĂ?SKĂ TE: Ă? POVINNÉ RUÄŒENĂ? Ă? SERVISNĂ? PROHLĂ?DKY AĹ˝ NA 4 ROKY* Ă? ZĂ RUKA AĹ˝ NA 4 ROKY* PĹ˜I FINANANCOVĂ NĂ? S RENAULT FINANCE

Ĺ˜=DYD]DGORYÂżSURVWRUO Ĺ˜%H]SHĂ?QRVWDVSROHKOLYRVW Ceny a nabĂ­dka ďŹ nancovĂĄnĂ­ platĂ­ od 1. 11. do 31. 12. 2011 pĹ™i ďŹ nancovĂĄnĂ­ Renault Finance. Renault Finance znamenĂĄ ďŹ nancovĂĄnĂ­ poskytovanĂŠ spoleÄ?nostĂ­ RCI Financial Services, s. r. o. *4 roky / 60 000 km (podmĂ­nka, kterĂĄ nastane dříve) platĂ­ pĹ™i ďŹ nancovĂĄnĂ­ Renault Finance. VyobrazenĂ­ vozĹŻ je poze ilustrativnĂ­.

AUTO INZAT, s. r. o., Preslova 441, DvĹŻr KrĂĄlovĂŠ n. L. tel.: 499 320 582, 725 344 887, 725 344 889 www.autoinzat.cz

nabĂ­dka platĂ­ do 31. 12. 2011 DRIVE THE CHANGE

Trutnovinky Víkend 18. 11. 2011  

Trutnovinky Víkend 18. 11. 2011

Trutnovinky Víkend 18. 11. 2011  

Trutnovinky Víkend 18. 11. 2011

Advertisement