Page 1

kulturně-společenský magazín | květen 2012 | vydává

| zdarma


TOUR 2012 27. 4.

Majáles Hradec Králové

26.-28. 4.

Bike Hall Contest Trutnov

5. 5. 19. 5.

Freestyle motocross show Vrchlabí Den s Primátorem Náchod

19.-20. 5.

300 zatáček Gustava Havla Hořice

21.-22. 5.

Letohradská pouť

1.-2. 6. 9. 6. 14.-16. 6.

Rallye Orlické hory Pivofest Trutnov JamRock Žamberk

22. 6.

Elán Rychnov nad Kněžnou

30. 6.

Festival Kunčice 2012

30. 6. - 1. 7. 3.-6. 7.

ME v autocrossu Nová Paka Rock for People Hradec Králové

Více informací na www.cernahora.cz

87,6 FM

l

87,8 FM

l

96,2 FM

l

96,2 FM

l

105,3 FM


oBsah | eDitoriaL

STRANY 4 - 16

STRANY 20, 26 - 27

STRANY 28 - 29

STRANY 32 - 33

STRANY 40 - 41

STRANA 46

architektura

MiLan koLMan

FotoohLéDnutÍ JaZZinec

vinaŘské a DračÍ sLavnosti

JiŘÍ JahoDa

atLetika

eDitoriaL

konverze, intarzie, regulace … Připravit magazín zaměřený na architekturu se zdálo snadné. Oslovíme architekty, oni nám řeknou, co si o městě myslí. Přepíšeme to, nafotíme to, vytiskneme to… Hned při schůzce s prvním architektem mi stuhnul ve tváři filmový úsměv, kterým jsem se snažil zakrýt, že nevím, o čem je řeč. „Konverze, intarzované podlahy, regulativ, … „O čem ten chlapík mluví?“ ptal jsem se sám sebe. Třeba to bude příště lepší. Pro jistotu jsem dalšího

z architektů požádal o „lidový výklad“ Aby to čtenáři pochopili. „Jasně!“ přitakal. „Zonace, bosáž, tympanon, vitrail, …“ V mé tváři se objevil filmový úsměv znovu. Ale dal jsem si práci a většinu věcí našel v urbanistickém a architektonickém slovníku. Takže už vím, že tympanon je malý trojúhelníček nad oknem, vitrail dekorace ze skleněných destiček, konverze je proměna a intarzovaná podlaha složená z dřevěných desek. Domnívám se, že na průčelí svých znalostí si nyní můžu dát vítězný oblouk. Pokud mi rozumíte … Pavel Cajthaml

Vydavatel: XANTIPA AGENCY s.r.o, IČ: 25947940, MK ČR E 19626. Adresa: Trutnovinky, Bulharská 66, Trutnov, e-mail: redakce@trutnovinky.cz, www.trutnovinky.cz Obchod, inzerce: Rudolf Korbelář, tel: 499 941 941, 608 146 620, e-mail: ruda@xantipa.in, obchod@xantipa. eu, Redakce: Pavel Cajthaml, tel: 733 510 071, Hynek Šnajdar, tel: 734 457 697, Michal Bogáň, tel: 734 545 423, Zbyněk Kačer, tel: 731 175 558. Grafika: Lenka Kynclová, Korektury: Barbora Peterová, Distribuce: Česká pošta a.s. a vybraná distribuční místa, Tisk: Tiskárna Voborník, K. Čapka 868, Hostinné, Sazba: XANTIPA AGENCY s.r.o., Foto na titulce: Vilém Fischl

3


trutnovská architektura

4

Jaké je okresní město v roce 2012? Uffo, Uffo, Uffo. V posledním roce se nemluví v souvislosti s Trutnovem prakticky o jiné stavbě, než o budově společenského centra. Moderní dům určený pro kulturu však zdaleka není jedinou architektonickou zajímavostí města. Najdou se jich desítky. Některé jsou známé víc, některé téměř v zapomnění chátrají. Oslovili jsme proto pětici místních architektů, aby zhodnotili současný Trutnov okem odborníků a případně na některé stavby upozornili. NÁMĚSTÍ JE CHLOUBA Většina Trutnovanů to slyšela poprvé už ve školních lavicích. „Naše město má vzácnost: podloubí kolem celého náměstí. V zemi jsou jen další dvě města, která mají něco podobného.“ A podle architektů to platí dodnes. „Jedinečností Trutnova je opravdu podloubí na Krakonošově náměstí, které je ze všech čtyř stran a ještě zasahuje do postranních uliček. Je to kouzelné a přitom to dává městu určitý náboj,“ říká Martin Vokatý. Podloubí je vlastně klenutá chodba v přízemí hlavního průčelí domu, otevřená širokými arkádami. Tím, že se opakuje u vedle sebe stojících domů, vytváří krytý chodník po obvodu náměstí. Může se tím sice pochlubit více českých měst, ale Trutnov je v tomto unikátem. „Prošel jsem hodně měst, některá podloubí mají také, ale určitě ne v takovém velkém rozsahu jako Trutnov,“ upozorňuje Vladimír Smilnický. Krakonošovo náměstí má téměř čtvercový půdorys (98 krát 82 metrů), jeho dominantou je Stará radnice a významným prvkem jsou rovněž Morový sloup, Krakonošova kašna a socha Josefa II. inzerce

Náměstí navíc zůstalo prakticky nedotknuté novými stavbami, nejbližší moderní dům stojí vlastně až na pěší zóně (Máj).


5 ní vlastníci se starají a je to znát. My to možná nevnímáme, protože město se mění postupně, ale je tady opravdu významná změna k lepšímu,“ zdůrazňuje Žatecký. Trutnov byl dříve vnímán spíše jako průmyslové město. Dnes je pro architekty zajímavý spíše z hlediska urbanismu. „Má velice zajímavé členění. Třeba z náměstí se dostanete do městského lesoparku za tři minuty. Pro města velká jako Trutnov je to netypický jev, aby centrum města bylo v takové malé vzdálenosti od lesoparku,“ připomíná Vladimír Smilnický. NOVÁ DOMINANTA UFFO Samozřejmě nejvíce známé je nyní Uffo. Z poloviny prosklená novostavba s třemi nadzemními podlažími vyrostla teprve před dvěma lety, ale od té doby sklízí úspěchy nejen mezi laickou veřejností, ale rovněž u odborníků. A není to jen kvůli mimořádnému vnitřnímu uspořádání a variabilitě hlavního sálu, ale také pro čisté a funkční linie. „Uffo je asi jediná moderní stavba, která tady v poslední době vznikla,“ připouští Michal Rosa. Trutnovští architekti oceňují nejen způsob, jakým budova zapadla do okolí. „Líbí se mi dokompletování celého území a okolí Uffa. Myslelo se přitom nejen na auta, ale i na pěší. Vše má patřičný řád,“ vysvětluje Pavel Tomek. Dobové náměstí a nový kulturní dům jakoby napovídaly, že se městu daří držet ráz historického, ale přitom moderně se rozvíjejícího města. „Určitě je Trutnov město, které se rozvíjí dobrým směrem. Za poslední roky je vidět markantní vzestup. Neopravených domů v centru už je pouze pár,“ připomíná Michal Rosa. Z kdysi šedivého Trutnova se tak stalo město, které má tvář. „Domy už nejsou všech a přitom nikoho. Konkrétinzerce

STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT Kladů by se podle architektů našlo mnoho. Stejně tak i záporů nebo věcí, které možná nejsou až tak špatné, ale daly by se vylepšit. „Je mi líto, že se více nerevitalizují bývalé průmyslové a tovární objekty, které už dnes nemají takové využití. Třeba Texlen,“ říká Pavel Tomek. Martin Vokatý by šel ještě dál. „Myslím, že v budovách typu Texlen či ZPA by mohlo být klidně bydlení.“ Městu se sice ve velkém vyhnulo „podnikatelské baroko“, tedy období, kdy si investoři nechalo stavět i paskvily. Přesto se najde pár lokalit, které by podle odborníků snesly lepší a kvalitnější řešení. „U rodinných domků se často jedná způsobem - Já stavebník, já pán. Lidé staví jen podle sebe a neberou ohledy na nějaké prostředí a okolí. V tom nám ještě pořád trochu pokory chybí,“ myslí si Roman Žatecký. Kolega Pavel Tomek si zase všiml několika případů, kdy se až příliš rozpínavá panelová sídliště doslova vetřela do rodinné výstavby. „Výhled z rodinného domu na vysoký bytový dům, to určitě není dobře. Vzniká pak vyloženě nepříjemný vztah, s kterým dlouhá léta nejde nic dělat.“ Pavel Cajthaml, foto: Vilém Fischl


6

MICHAL ROSA

Kino Vesmír, krásná stavba s unikátním stropem Prvním osloveným architektem se stal Michal Rosa. A svým výběrem překvapil. „Paradoxně, i když dělám radši moderní architekturu, budu mluvit o starších stavbách. Myslím si, že jsou opomíjené, a to je škoda,“ hlásil. hned na úvod. Vybral si kino Vesmír a Etrichovu vilu v Horním Starém Městě. „Kino Vesmír je krásná stavba, která je v Trutnově na výjimečném místě. Městem se prakticky nedá projet, abyste tuto stavbu minuli,“ upozornil. „Budova má velice zajímavě tvořené vnitřní prostory. Kinosál má obrovský potenciál. Také u vstupního foyeru, které je dnes v podstatě skrytý pod plechovými podhledy, se dá očekávat nějaká jiná úprava stropu, kde původně byl klenutý strop, podobně jako je nad sálem.“ Velmi unikátní je v kině především konstrukce stropu. Běžný návštěvník kina se většinou děsí, co má nad sebou, protože vidí trhliny ve stropě. „Kdo se ale dostane do podkroví, uvidí naprosto unikátní věc. Strop je udělaný tak, že je tam šest až osm centimetrů tlustá skořepina z betonové malty naházená na síti, která je vyvěšená na tisících táhlech do krovu. Je to zajímavý pohled,“ upozornil. Trutnovské kino bylo postaveno v roce 1929 podle projektu architekta Brože z České Lípy. Mělo tehdy 500 míst v přízemí a 250 míst na balkóně. Nemělo ale stupňovité členění v podobě, jakou má dnes. To získalo až po rozsáhlé rekonstrukci v letech 1975 až 1976. Tehdy se kapacita snížila na současných 400 míst. V původní podobě z třicátých let mělo kino na podélných stranách velká okna, která se při promítání filmu zatemňovala. Později byla zazděna a vznikla naopak v kopulovité části, kde je dnes kavárna a herna. „Přesto má kino stále výjimečný vzhled. Z budovy některé zajímavé fragmenty sice časem zmizely pod nánosy, ale řada dalších tam ještě zůstala. Určitě se dají odhalit, najít a zpřístupnit,“ dodal architekt Michal Rosa.


7 Etrichova vila je podle něj podobným případem. Stojí v továrním areálu bývalého Centrolenu na levém břehu řeky Úpy. Je to jedna z mnoha vil prvorepublikových továrníků. „Ale zatímco Haasův palác na náměstí nebo vily u parku všichni známe, tak tato vila je hodně opomíjená. Je to možná i tím, že zvenčí je velmi jednoduchá, ale skrývá velice krásné a bohaté interiéry. Ty nemá žádný z těch objektů, které jsem předtím jmenoval. Jsou tam intarzované dřevěné podlahy, štukové stropy, vykládané stěny, je tam krásné schodiště, dvoupatrová hala. Vůbec není přehnané přirovnání k některým zámkům. Přitom by nikdo při vstupu do vily něco tak hezkého neočekával.“

Interiéry zdánlivě malé, ale ve skutečnosti hodně prostorné vily, dnes bohužel odpovídají tomu, jak byla v poslední době využívána - jako kanceláře či mateřská škola. Nyní je dlouho opuštěná, chátrá a zřejmě ji hrozí zánik. „Existuje projekt, podle kterého má být zahrada vily zastavěna třemi bytovými domy. To do jisté míry ohrožuje možnosti zachránit Etrichovu vilu. Bez větší zahrady a potřebného prostoru už ji asi nikdo neobnoví pro potřeby bydlení. Možná by tam mohla být školka nebo poliklinika. Pavel Cajthaml, foto: Vilém Fischl a archiv Michala Rosy


8

vLaDiMÍr sMiLnický

vilka v exulantské ulici, Zdánlivě nenápadným trutnovským domem je rodinná vilka v Exulantské ulici. Stojí jen pár metrů od kruhového objezdu u výpadovky na Jičín. Právě na ni upozornil architekt Vladimír Smilnický. „Není to velká vila jakých je v Trutnově spousta, ale má čisté tvary, zajímavý architektonický výraz i výtvarné řešení fasády.“ Čtyřpodlažní dům si nechal koncem dvacátých let minulého století postavit místní středoškolský učitel Alois Friess od stavitele Antonína Leubnera z Poříčí. „Je to typická německá architektura meziválečného období. I když je dům půdorysně malý, zastavěná plocha domu je 83 m2, mohutným kamenným zdivem v úrovni přízemí a vysokou střechou vytváří dost monumentální objekt. Architektonické, materiálové a barevné řešení fasády je jednoduché a neokázalé. Prostě na minimálním půdorysu je vysoký, docela pěkný dům.“ Vilka podle architekta Smilnického splňuje nároky na kvalitní architekturu. „Samozřejmě, že dům dostal postupem času nějakou úpravu, možná necitlivou, kdy v jeho přízemní části vznikla garáž. Ale jinak má objekt původní okna, výrazný štít, zajímavé členění, je na něm vidět řemeslná preciz-

nost.“ A ještě něco velmi neobvyklého. Na uliční fasádě mezi okny je umístěna plastika sokolníka nebo rytíře od významného sochaře Emila Schwantnera, žáka profesora Josefa Václava Myslbeka. Zřejmě právě kvůli tomuto domovnímu


9

účelná německá stavba znamení se někdy domu říká U Rytíře. „Určitě to vypovídá něco o vztahu majitele ke svému domu a umění. Je to krásný příklad spojení architektury a výtvarného díla,“ řekl. Podle dostupných informací se interiéry v původním stavu prakticky nedochovaly. Stejně tak dnes už dům nenabízí krásný jihozápadní výhled z domu do krajiny, který postupem času zakryly další postavené domy. Jako druhou si architekt Smilnický nevybral jednu stavbu, ale hned celý soubor. Soubor staveb rodinných domů, který vytváří zajímavý a dle jeho názoru hodnotný urbanistický celek a je na Výsluní. Vznikl začátkem sedmdesátých let minulého století. „Tamní struktura rodinných domů, s plochými střechami, dobře osazených do terénu vytvořila hodnotnou urbanistickou strukturu, která tím, že nebyla donedávna nijak narušena přestavbou nebo úpravami vytváří ucelený a kompaktní soubor. Tím, že se začaly dělat přístavby a nástavby, tak se to trochu ztrácí, ale pořád má Výsluní jako urbanistický celek svoji hodnotu,“ uvedl. „Důležité je například umístění souboru na jižním svahu, relativně blízko centra města, s pěkným výhledem, vzhledem k svažitosti terénu je slušná i dopravní přístupnost. Téměř všechny tamní domy mají stejný nebo obdobný architektonický výraz, který u některých z nich je umocněn a podtržen dlouhým rohovým balkónem.“ (pac), foto: Vilém Fischl


10

martin vokatý

Průmysl, památky i sport Možná nejvíc překvapil architekt Martin Vokatý. Nevybral si totiž jednu historickou stavbu či moderní dům, ani městskou lokalitu. Rozhodl se upozornit na celkové uspořádání současného Trutnova. „Málo lidí si uvědomuje poměrně dobrý urbanismus, který se tady daří držet. Naše město nepodlehlo tlaku investorů, nemá průmysl nesmyslně rozházený po všech částech města, uhlídalo si historické centrum a má kvalitní sportovní komplex,“ vysvětlil. Podle něj jsou právě tyto tři oblasti zásadní při moderním rozvoji. „Nejvíce ovlivňují život ve městě!“ Tou první jsou továrny. Dnes se soustřeďují především do Poříčí a Volanova, ale zcela nové místo pro ně vzniká na Krkonošské. Ta je podle Vokatého asi nejlepším příkladem moderní průmyslové zóny. Do nějaké takové by coby architekt časem rád přesunul i továrny, které dnes sídlí v budovách typu Texlen či ZPA a ve kterých by radši viděl třeba byty. „Krkonošská je ideálním sdružením všech velkoprostorových potřeb do jednoho místa včetně dopravy, která uprostřed města bývá problematická.“ Za druhou devizu města považuje sportovní komplex. Podél řeky Úpy ho tvoří krytý plavecký bazén, zimní stadion, fotbalové hřiště, atletický stadion, tenisové kurty a letní koupaliště. Je

přitom uprostřed města - snadno dostupný pěším i motoristům, s kvalitním dopravním napojením a parkovacími plochami. „Počítá s příjezdem mnoha sportovců a diváků či obsluhy technického zázemí. Je to dobré řešení pro sporty s vysokou návštěvností,“ upozornil. Dalším místem pro méně frekventované sporty jsou Nivy v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. „Je to místo pro sporty, za kterými nejezdí tolik lidí. Trutnov to může zúročit a tamní prostor ještě doplnit. Třeba o chybějící kuželnu.“ Třetí výhodou je moderními zásahy prakticky neporušený historický střed města. „Moderní stavby se objevily nejblíže až na Svatojánském náměstí (u Máje - pozn. redakce). Všechny čtyři uličky do náměstí i samotné náměstí zůstaly dochované. A všechny rekonstrukce domů k historickému ná-


11 městí byly vstřícné. Staré stavby se prostě rekultivují slušným způsobem. Například oprava spořitelny, Staré radnice i další. Náměstí má prostě svoje kouzlo,“ řekl Vokatý. Podle něj je dobře, že se Trutnovu povedlo tyto tři oblasti ukočírovat a může se pochlubit unikátním urbanistickým rozčleněním města. „Lidé to považují za samozřejmé, ale v moderní době není snadné něco takového hlídat. O to větší význam má územní plán, který pomáhá takové věci regulovat. Investoři se koukají dopředu většinou s horizontem maximálně deseti let, ale město nahlíží mnohem dál. Nepodléhá tlaku investorů či stavitelů, a to mu slouží ke cti,“ dodal Vokatý. (pac), foto: Vilém Fischl Fotogalerii o urbanismu města Trutnova najdete na www.trutnovinky.cz inzerce


12

roman žatecký

Obchodní dům Máj na pěší zóně Domy, které vybral architekt Roman Žatecký, nejsou zdaleka zajímavé tím, jak vypadaly v době svého vzniku. Lákají k zamyšlení spíš nyní, po výrazné modernizaci, díky které získaly nový kabát. A je jedno, jestli to jsou paneláky, školní budovy nebo obchodní domy. „Jsou to všechno zajímavé rekonstrukce, čistě a profesionálně provedené,“ konstatoval Žatecký.

Velmi dobře podle něj působí například po pravé straně za Family centrem (ve směru do Horního Starého Města) zdánlivě nenápadný, ale přitom ucelený blok revitalizovaných panelových domů. „Povedlo se dodržet vizi architekta, takže objekty jsou velice zdařile zateplené i barevně řešené. Bez jakýchkoliv zbytečných příkras a netektonických prvků, které se naopak na některých jiných sídlištích nedaří a kde bývá veliká zdobnost a barevnost spíš na škodu. Zde bych naopak uvedl výškový panelový dům u Družby, který má na fasádě po zateplení namalovanou trutnovskou radnici.“ Další zajímavý dům podle Romana Žateckého stojí na okraji historického centra a je z roku 1980. Je to obchodní dům Máj v Horské ulici, jen kousek od Krakonošova náměstí. Před rokem dostal novou, moderní a prakticky nepřehlédnu-

telnou tvář. Stojí podél frekventované pěší zóny a hnědobílým vzhledem si doslova říká o zvýšenou pozornost. „U Máje došlo k výrazným stavebním úpravám, zvětšení prodejních ploch a zabalení domu do současných a moderních materiálů, které tolik nepodléhají vlivům počasí. A na střeše došlo k akcentování rohu zakulacenou kovovou konstrukcí, pro cílené umístění reklamních poutačů.“ Při loňské rekonstrukci z Máje zmizelo především třicet let staré schodiště. První porevoluční proměnou ale prošlo obchodní středisko už v roce 1993, kdy byla zlikvidována komunikační rampa včetně schodiště, klenoucí se přes dnešní Svatojánské náměstí. Ta měla původně ústit dokonce až do zamýšlené novostavby v historickém jádru města. Za atraktivní považuje Žatecký také budovu Obchodní akademie, která stojí jen o pár desítek


13 metrů vedle - na Malém náměstí. Dům na pravém břehu řeky Úpy byl postaven už v roce 1893, do dnešních rozměrů ho Trutnované rozšířili v roce 1907. Za socialismu ale dostal krutou ránu. Z objektu s historicky pohledným zevnějškem se začala tvořit modernější škola. „Takže došlo k razantní destrukci fasády, byly odstraněné téměř všechny zdobné prvky. Například původní oblouková okna byla vyměněna za klasická obdélníková školní okna. Teprve nyní, po revoluci, se povedlo trochu stav navrátit do původní podoby.“ Podle Žateckého to ale vůbec nebylo jednoduché, protože se k původnímu vzhledu nedochovala téměř žádná dokumentace. Přesto k obnově školy přispěl svým dílem. „De facto jsme návrh na rekonstrukci udělali podle jedné perokresby, která byla uchovaná v archivu,“ přiznal. Po opravě podle něj školní budova vhodně zapadla do pěší zóny a působí příjemně na pohled.

A na závěr připustil, že město má i další zajímavé stavby - z historických například budovu dnešního muzea, která má v letošním roce projít výraznou rekonstrukcí či budovu městské galerie na Slovanském náměstí. A z moderních například areál firmy Autostyl, který - ačkoliv vychází z typologie prodávané mateřské značky - má zajímavou a poměrně příjemnou architekturu s vhodnou kombinací skla, nerezu a betonu. Pavel Cajthaml, foto: Vilém Fischl

Český Králík: Zdravé, libové a jemné maso. Má nízký obsah cholesterolu a je velmi chutné - nenahraditelné místo v každé moderní kuchyni. Maso se dá konzumovat jak teplé, tak studené. Podáváme na čerstvém salátu, vynikající je například králičí paštika s toasty. Pečené maso podáváme se špekovým knedlíkem.


14

pavel tomek

Školní internát v Palackého ulici Architekt Pavel Tomek byl ve výběru asi nejrychlejší ze všech oslovených. Bez rozmyšlení oznámil, že upozorní na dvě trutnovské stavby - internát zdravotnické školy v Palackého a rodinnou vilku v Komenského ulici (Mlékárenský kopec). „Obě stavby hodnotím jako kvalitní nástin funkcionalismu,“ řekl. Zvěčnit se nechal u dvoupatrového domu, který byl postavený v Palackého ulici v roce 1930 (čtyři roky po vzniku Masarykova domu). Objekt vybudoval místní stavitel Jan Blažek, mimo jiné tvůrce menšinového českého Národního domu. „Internát v Palackého ulici obdivuju jako případ domu, o kterém se nemluví, ale který tam stojí, vypadá to, že odjakživa. Je to velmi kvalitní stavba, typický produkt meziválečné architektury, kdy se přecházelo z romantické architektury na funkční jednoduchou. Bylo to období, kdy se začala upřednostňovat i funkce domů,“ vysvětlil Pavel Tomek. „Je to náznak funkcionalismu, přitom dům velmi dobře navazuje na sousední secesní dům, je tam patrné dobré vzájemné napojení, domy se respektují a harmonizují i s okolím v této lokalitě. Také hmotově svojí velikosti a tvaroslovím dobře internát zapadá do zdejší ulice.“

Dům zřejmě nebyl postaven jako vila, ale spíše jako víceúčelová budova. Sídlo v něm například před rokem 1938 měl někdejší trutnovský židovský spolek Menorah. „Byl jsem uvnitř domu v době, kdy byl využíván po sametové revoluci jako administrativní objekt firmy Kasper. Ta využila kvality domu pro reprezentativní prostory, s velmi kvalitním vstupním prostorem a řadou dalších zajímavostí. Je to příklad toho, jak lze na nepříliš velkém pozemku vytvořit kvalitní dům.“ Dnes budova slouží jako školní internát.


15 Také vedlejší secesní dům přibližně z roku 1906 je velmi zajímavý, svým romantizujícím vzhledem se podobá například lékárně na náměstí a ještě několika málo dalším domům v Trutnově. „Takových dochovaných domů už ale ve městě opravdu mnoho nemáme,“ upozornil Pavel Tomek. A uvedl další dům ve funkcionalistickém stylu - tedy s jednoduchými geometrickými tvary – rodinný dům v Mlékárenském kopci z roku 1920. „Opět jde o kvalitní budovu, je to dobrá součást uliční výstavby, se vzájemným respektem k ostatním budovám,“ řekl Pavel Tomek. Podle něj by si z tohoto domu a z budovy internátu měla vzít příklad nová současná výstavba. „Jako kvalitní vnímám především lokality, kde nové objekty bydlení vznikají podle regulačního plánu či územní studie, s předem jasnými limity. Za důležité považuji také včasné vybudovaní řádné komunikace, inženýrských sítí a dokončení objektů včetně vstupů, venkovních úprav, oplocení. Takovou dobrou lokalitou v tomto smyslu je například Červený kopec, nebo kompaktní lokality vilových čtvrtí. V lokalitách, kde se tohle neděje a výstavba probíhá příliš dlouho etapovitě nebo i živelně, je to pro funkci bydlení velké mínus.“ Pavel Cajthaml, foto: Vilém Fischl inzerce


16

Z HISTORIE ARCHITEKTURY

Architekt Max Kühn spoluvytvářel vzhled Trutnova Jedním z nejvýznamnějších architektů Liberce 20. století byl Ing. arch. prof. Max Kühn, který se narodil 8. října 1877 v Trutnově. Jeho otec byl známý trutnovský stavitel Konrád Kühn (1851–1929) a bratr Karl Friedrich Kühn (1884–1945) byl od roku 1935 až do své smrti řádným profesorem architektury na německé brněnské technice. Na sklonku první světové války se také K. F. Kühn dočkal povýšení na technického zemského konzervátora Centrální komise pro České země.

Max Kühn studoval v letech 1894 - 1898 na Vysoké škole technické ve Vídni pod vedením Maxe von Ferstela, u něhož také pracoval v ateliéru. V roce 1903 přešel Kühn z Vídně do Liberce, kde vyjma první světové války, kdy byl jako dělostřelecký důstojník odvelen na frontu, žil až do své smrti. Dlouhé roky zde učil na Státní průmyslové škole. Jako architekt se podílel na realizaci mnoha staveb v severních a severovýchodních Čechách, a to i v rodném Trutnově. Bezesporu největší stavbu M. Kühna v Trutnově představuje budova německé dívčí obecné a měšťanské školy (dnes ZŠ kpt. Jaroše - viz. obrázky). Nejstarší Kühnův plán školy pochází z roku 1924. Původní návrh počítal oproti konečné realizaci ještě s dalším traktem navazujícím v pravém úhlu na konec tělocvičny, kde měla sídlit obecná a pokračovací (učňovská) škola. Budova měla být rovněž více historizující, na jejich rozích se měly objevit arkýře. Se stavbou objektu se začalo 29. října 1927, kdy byl slavnostně položen základní kámen. Otevření školy proběhlo 1. září 1929. Dívčí škola nebyla jedinou Kühnovou stavbou v Trutnově. Na Krakonošově náměstí se totiž v prvorepublikovém období podepsal na vzhledu

průčelí domu čp. 23. Spolu se svým spolužákem z dob studií ve Vídni Heinrichem Fantou navrhl Max Kühn také rodinné domy pro novou vilovou čtvrť Zahradní město na Kryblici (1913–1914) či pohřební kapli pro továrníka Etricha na hřbitově (před rokem 1909). V rodném městě vyprojektoval Max Kühn rovněž budovu okresního úřadu (dům čp. 169 v Pražské ulici známý veřejnosti jako bývalá porodnice) dostavěnou roku 1914 a činžovní domy čp. 158 a čp. 166 na Pražské ulici, které navrhl před rokem 1918. Kühn byl spolu s Fantou také autorem pavilonu trutnovského pivovaru na Výstavě českých Němců v Liberci v roce 1906. Ten stál v blízkosti místní přehrady a patřil ke Kühnovým stavbám, které byly nejvíce ovlivněny probíhající secesí. Známé jsou i další stavby arch. Maxe Kühna v Podkrkonoší. Jedná se o vilu a obchod v Hostinném, vilu ve Stárkově, školu v Choustníkově Hradišti či přestavbu interiéru soukromého domu ve Vrchlabí. V Liberci se podílel na vzhledu několika kostelů. Asi nejznámějším meziválečným Kühnovým dílem v tomto severočeském městě je objekt Ústavu pro zvelebování živností (1928, dnes budova B Technické univerzity) a palác Adria (1929), který je jedním z nejlepších příkladů funkcionalismu na severu Čech. Max Kühn zemřel 14. června 1944 v Liberci. Dílo ho ovšem přežilo a dodnes je ozdobou nejen Liberce, ale i jeho rodného Trutnova. Více informací o trutnovském rodákovi Ing. prof. Maxu Kühnovi lze načerpat z knihy uložené v knihovně Muzea Podkrkonoší, která vyšla v roce 1930 u příležitosti výročí jeho pětadvacetileté profesní umělecké činnosti a z diplomové práce Jana Dostalíka o M. Kühnovi z roku 2008 obhájené na Masarykově univerzitě v Brně. Ondřej Vašata


výstava

18

Fotky ze života zvířat v ráji

Dva maličké ostrovy v Severním moři, Helgoland a Dune, které leží v německé bezcelní zóně, čímž jsou mimo jiné mezi lidmi vyhledávánými místy pro obchod s alkoholem a cigaretami, se staly loni v dubnu cílem další výpravy trutnovského fotografa Miloše Šálka. Ten však přibližně 850 km cestu autem do přístavního města Cuxhavenu a odtud tříhodinovou plavbu lodí podnikl úplně za jiným účelem. Oba ostrovy jsou totiž chráněnou přírodní oblastí s překrásnou faunou. „Kamarádi - fotografové zvířat v přírodě se mě zeptali, jestli bych s nimi nechtěl jet fotit na Helgoland. Tak jsem si řekl, proč ne,“ vyprávěl Šálek, jak se vydal vstříc nové zkušenosti. „Bylo to úplně něco jiného, než jsem zvyklý fotit,“ dodal muž s objektivem, v jehož práci převládá spíše fotografie reportážní. „Je to doslova zvířecí ráj,“ uchvátilo Miloše Šálka tamní prostředí, které tvoří krásné písečné a oblázkové pláže na vedlejším ostrově Dune, a obrovským skalním útesem na Helgolandu z jedné strany a městečkem s pozvolným klesáním k moři na straně druhé. Území na ostrově Dune mají „pronajaté“ hlavně houfy tuleňů obecných a kuželozubých. Na skalním útesu ostrova Helgoland zase sídlí hejna terejů bílých. V hojném počtu se na ostrovech také vyskytují kajka mořská, jespák písečný, alkoun úzkozobý a mnoho dalších zástupců z ptačí říše. Skupinka českých fotografů měla v plánu, že se na Helgolandu zdrží tři dny, ale nakonec všichni zůstali obklopeni Severním mořem o den déle. „V den našeho odjezdu byl ale silný vítr a velké inzerce

vlny, tak nemohly vyplout lodě. Ale měli jsme docela štěstí, protože o měsíc později to trvalo i týden. Vítr byl poslední den tak silný, že nahoře na útesu to člověka drželo, i když se naklonil, a ptáci měli problém přistát na skále.“ vzpomínal.

Třicet pět unikátních snímků z této fotografické výpravy bude k vidění ve výstavním prostoru Městského úřadu v Trutnově. Výstava s názvem „Ze života zvířat na ostrovech Helgoland a Dune“ bude zahájena vernisáží ve středu 9. května v 17 hodin a potrvá do 22. června. Náš redakční fotograf vystavuje v Trutnově v těchto prostorech již počtvrté. (bog)


PLacený čLánek

Polarizační čočky Polaroid

velký rozdíl oproti běžným slunečním brýlím V minulém vydání Trutnovinek jsme se zabývali slunečními brýlemi a dotkli jsme se i polarizačních brýlí. Kvalitní polarizační čočky váš pohled zdokonalí. Jak je to možné? Denní světlo se šíří všemi směry. Poté, co se odrazí od plochy – například od silnice nebo od vodní hladiny – se světlo obvykle silně polarizuje v horizontální poloze. Vertikální světlo je pro lidské oko užitečné. Umožňuje kvalitní rozeznávání barev i kontrastů, zatímco koncentrované horizontální světlo jen vytváří optický šum nebo odlesky, které zhoršují viditelnost, a potenciálně tak způsobují kritické situace. Polarizační čočky Polaroid jsou opatřeny filtrem, který velmi účinně blokuje horizontálně polarizované světlo. Polarizační čočky Polaroid umožňují pronikání užitečného vertikálního světla do oka bez odlesků a při zachování přirozených barev i kontrastů. Výjimečný výrobní proces firmy Polaroid při výrobě metodou tlakového leštění s ojedinělou technologií PTX4000 pomáhá vytvarovat opticky přesné brýlové čočky. Sluneční brýle Polaroid jsou proto opticky korektní a umožňují očím i nositeli těchto brýlí pohodové vidění.

Všechny sluneční brýle polaroid jsou určeny pro běžné nošení podle nařízení EEC 89/686 pro prostředky osobní ochrany a její splnění potvrzuje označení CE. Brýle se čistí měkkým suchým hadříkem a měly by být uchovány ve vhodném pouzdře. Prodloužíte tím jejich životnost. Obruby a brýlové čočky jsou navrženy pro běžné nošení bez extrémního zatížení. Polarizační brýle zajistí: • vidění bez odlesků • vykreslení kontrastů • přirozenost barev • sníženou únavu očí • 100 % UV ochranu

Polarizační čočky Polaroid nabízí Oční optika Malinský ve svých provozovnách v Trutnově a Náchodě. Kontakty a další informace získáte na www.optika-malinsky.cz

19


20

osMé vinaŘské sLavnosti

návštěvníci poprvé v historii ochutnají vína ze zahraničí Stále více Čechů se učí pít dobrá vína. I když je jižní Morava v tomto ohledu pochopitelně v předstihu, přibývá těch, kteří i v české části země dávají přednost vínu před jinými nápoji, a to ve stále větší míře. Také v Podkrkonoší, oblasti nezaslíbené pěstování vinné révy, vzrůstá počet lidí, kteří si ke kvalitnímu vínu našli cestu. K tomuto trendu významnou měrou každoročně přispívá trutnovské sdružení Přátel dobrého vína. Jeho členové v sobotu 26. května už poosmé uspořádají ve Staré radnici a na části Krakonošova náměstí tradiční Trutnovské vinařské slavnosti. Očekává se několik stovek návštěvníků. Slavnostní zahájení oslav dobrého vína je naplánováno na desátou hodinu. Kvalita a množství nabízených vín bude letos větší než v předchozích ročnících. Kromě toho sdružení přichází s jednou, ale zásadní novinkou. „Poprvé v historii slavností budou moci návštěvníci ochutnat zahraniční vína,“ slibuje prezident slavností Vojslav Šťovíček. Na stáncích se tedy objeví vína rakouská, portugalská i francouzská. „Rozšířili jsme nynější převažující moravský sortiment o zahraniční vína, aby měli návštěvníci možnost srovnání a měli příležitost ochutnat vína i z jiných oblastí světa,“ vysvětlil prezident. V minulých ročnících bylo pro návštěvníky k dispozici okolo deseti stánků, letos přislíbilo účast čtrnáct vinařských firem. Z tohoto počtu je šest stabilních vinařů, kteří do Trutnova jezdí každý

rok. Zbývající, zahraniční i moravští, přijedou poprvé. „Mezi vinaři byl o účast na slavnostech větší zájem než loni, ale rozšíření je limitováno kapacitou radnice,“ uvedl Šťovíček. Stejně jako v minulých letech mohou návštěvníci do podvečerních hodin ochutnávat jakostní vína i další špičkové odrůdy. Za slušnou cenu lze okoštovat rovněž slámová či ledová vína, která jsou obvykle velmi drahá. K vlastní ochutnávce je pak podle pořadatelů třeba zakoupit kupony. „Tyto kupony lze u stánků směnit za vzorek vybraného vína. Podle druhu vína bývá vzorek za jeden až pět kuponů, přičemž cena jednoho je pět korun,“ říká prezident pořádajícího sdružení. Vinařské slavnosti bude doprovázet kulturní program. Na náměstí ve stanu i pod podloubím se představí Cimbálová muzika Tomáše Zouhara z Drásova a patrně také místní kapela Průměr 60. Vrcholem letošních slavností bude vyhlášení šampiona a udělení titulu Dračí víno. Kdo ho získá, o tom rozhodne porota odborníků. Tři nejkvalitnější vína budou označena etiketou s drakem, symbolem města pod horou Sněžkou. Šampionem loňských slavností vína se stal suchý Müller Thurgau, kabinet, ročník 2010 z Vinařství Volařík v Mikulově. Hynek Šnajdar, foto: Miloš Šálek


22

z muzejních sbírek

Pamětní deska na postavení nové pošty z roku 1906 V souvislosti s velkým průmyslovým a s tím souvisejícím populačním rozvojem Trutnova ve druhé polovině 19. století začala ve městě vyrůstat řada nových veřejných budov. Vedle škol šlo například o reprezentativní budovu nové pošty z počátku 20. století, která měla svojí majestátností na rostoucí význam města Trutnova adekvátně poukazovat. Již samotný výběr nejvhodnějšího místa pro stavbu nové pošty nebyl snadný a trval patnáct let. Stavba byla nakonec uspíšena skutečností, že v roce 1905 měla skončit nájemní smlouva v hotelu Union, kde se poštovní úřad nacházel od roku 1888. Po řadě jednání byl kolem roku 1903 za stavební místo zvolen prostor v Horské ulici pod školní budovou německé reálky z roku 1872. Před výstavbou pošty byly vykoupeny a zbořeny zde se nacházející staré chalupy a kovárna. Musel být rovněž upraven a částečně přeložen Mlýnský náhon. Stavba budovy c. k. poštovního a telegrafního úřadu byla zahájena v květnu 1905. Prováděl ji trutnovský stavitel Vinzenz Baier a dokončena byla v roce 1906. Ve sbírce trutnovského muzea je uchovávána pamětní deska z bílého mramoru o rozměrech 835x1035 mm s vytesaným pozlaceným nápisem, která byla na budově původně umístěna. Nedlouho po vzniku Československa, konkrétně v souvislosti s tzv. zákonem na ochranu republiky z roku 1923, musela však být z budovy odstraněna. Německý text na ní totiž uvádí, že budova byla postavena v letech 1905 až 1906 nákladem města Trutnova „za panování Jeho apoštolského Veličenstva císaře Františka Josefa I.“ a že předána „c. k. poštovnímu eráru“ byla k 1. říjnu 1906, čímž nepřípustně odkazovala na svrženou dynastii Habsburků a staré mocnářství. Protože byl Trutnov městem s výraznou německou většinou, kde sympatie k nové republice byly více než vlažné, nebyla deska po odstranění zničena, jak se to běžně stávalo v českém vnitrozemí, ale nepoškozená předána městskému muzeu. V budově, která zanedlouho oslaví 100 let a která prošla před několika lety generální rekonstrukcí, se pošta nachází dosud. Škoda jen, že původní zdobná fasáda provedená v historizujícím stylu byla ve druhé polovině 20. století necitlivě zjednodušena a tím znehodnocena. Vlastimil Málek, Muzeum Podkrkonoší


PLacený čLánek

realitní kancelář rako prodává nemovitosti již 20 let Realitní kancelář RAKO působí v oblasti prodeje realit již od roku 1992. Byla u samého počátku formování realitního trhu, zažila jeho hektický vzestup konce 90. let i absolutní vrchol přelomu let 2006/2007 a nyní se po strmém propadu, způsobeném finanční krizí, prezentuje jako stabilní a silná společnost. Za svoji existenci zrealizovala společnost RAKO tisíce úspěšných obchodů, zejména v oblasti rezidenčního bydlení a rekreace. Profesionální tým pracovníků společnosti již dávno pochopil, že úspěch přináší pouze každodenní práce s klienty, vysoká úroveň odborných znalostí a oboustranná komunikace vedoucí k dokončení obchodního případu. O tom, jak se žije na realitním trhu, odpovídá majitel firmy Radek Kotek. Jak hodnotíte vývoj realitního trhu za posledních 5 let? Došlo k celkovému poklesu objemu realizovaných prodejů o zhruba 30 %. S poklesem počtu realizovaných zakázek klesaly i prodejní ceny jednotlivých nemovitostí. Jako příklad můžeme uvést standardní byt 3+1 (OV) na ZL, jehož cena se propadla zhruba o třetinu. Na druhou stranu se situace za poslední rok stabilizovala. Realizují se především případy, kdy majitelé zareagovali na nově vzniklé podmínky (výrazný převis nabídky nad poptávkou) a došlo z jejich strany k cenové úpravě. Výraznému oživení na realitním trhu momentálně brání obava lidí zajistit si vlastní bydlení z prostředků úvěru, a to především díky nepříznivým ekonomickým prognózám. co byste řekli na obhajobu rk, které se v dnešní době netěší velké důvěře veřejnosti? Stejně jako v jiných oborech lidské činnosti, tak i v oblasti realit hledají lidé cestu nejmenšího odporu. V porovnání s dřívějšími lety častěji řešíme situace, kdy deklarovaný stavební či právní stav nemovitosti nekoresponduje se skutečností,

nebo že zájemce ve skutečnosti nedisponuje potřebnými finančními prostředky. Proto roli zprostředkovatele chápeme jako službu, při které hledáme koncenzus. Na průběh celého obchodního případu je potřeba více dohlížet, korigovat jej, vést jednání s příslušnými institucemi a vystavovat potřebné podklady. Jaké parametry by měl klient sledovat při výběru realitní kanceláře? Doporučuji oslovit dlouhodobě zavedenou realitní kancelář s dobrou pověstí, nejlépe v místě vašeho bydliště. Takováto zajistí kompletní a kvalitní služby oproti nereálným slibům a lákavým cenám, za kterou nemovitost „zaručeně“ prodají některé „rádoby“ úspěšné realitní kanceláře. Všímejte si přístupu a odborných znalostí makléřů, vzhledu kanceláře a celkové atmosféry, což vám mnohdy napoví více než ohromující reklama. co vám na realitním trhu chybí? Hlavní problém spatřujeme v chybějící státní regulaci realitního trhu. Nemovitosti tak může u nás prodávat prakticky každý, kdo se rozhodne. Domníváme se, že by realitní činnost měla být živnost „koncesovaná“ a její provozovatel by měl splňovat určité odborné znalosti a dovednosti. Věříme, že by regulace přinesla „očištění“ realitních kanceláří a přispěla ke zvýšení jejich kreditu. Jaký dárek byste si ke svému „výročí“ přáli? Pokud bychom si měli opravdu něco přát, tak spoustu spokojených klientů, kteří budou dále šířit naše dobré jméno.

23


PROGRAM AKCÍ

SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOVSKA PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS


GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

LOGISTICKÝ PARTNER:

PARTNEŘI:


26

dračí slavnosti Program dračích slavností 2012 pátek 4. května 17.00: Divadélko Trdýlko - Přednáška Ivo Purše o alchymistovi Tadeáši Budkovi 19.00 - 20.30: pódium na náměstí - „Oboroh“ koncert 20.45 - 22.00: pódium na náměstí - Pepa Lábus a spol. - koncert

Už ho nesou!

aneb O slavném prvním procesí

sobota 5. května 9.30: „O slavném prvním procesí“ - kostýmovaný průvod, 40 jezdců na koních, v centru Trutnova (projedeme ulicí Na Struze a po Úpském nábřeží). Program pro hlavní podium: 10.00 - 10.30: Peregrin - vystoupení kapely 10.45 - 11.15: Já to jsem - Eliščiny pohádky - divadlo 11.15 - 11.45: Polské představení o udělení městských práv městu Kepnu 11.45 - 12.00: Monadria Polygamica - prapory 12.00 - 12.15: Tamboři - bubenické vystoupení 12.30 - 13.00: Ginevra - vystoupení kapely 13.00 - 13.30: Václav Strasser - bublinová show 13.30 - 14.00: Rajtaraj - vystoupení kapely 14.00 - 14.15: Monadria Polygamica - prapory 14.15 - 14.30: Tamboři - bubenické vystoupení 14.30 - 15.00: Peregrin - vystoupení kapely 15.00 - 15.30: Václav Strasser - bublinová show 15.30 - 16.00: Ginevra - vystoupení kapely 16.00 - 16.15: Monadria Polygamica - prapory P 16.30 - 17.00: Já to jsem - Pinocchio - divadlo 17.00 - 17.15: Tamboři - bubenické vystoupení 17.15 - 17.45: Rajtaraj - vystoupení kapely Dětská scéna - Pohádky na nádvoří šatlavy 13.00: divadlo T601: Vesmírná pohádka (45´) 14.00: Divadlo Krtek: Šlaposlav a Balzamína aneb ze života cyklistek (15´), Cirkus plný pohádek (25´) 15.00: divadlo T601: O věrném králi (40´) 16.00: Damúza: A pak se to stalo! (40´) 17.00: divadlo T601: Kráska a zvíře (45´) Střelnice na palouku pod hradem 11.00 - 17.00: Úpičtí střelci - páni z Vízmburku budou obsluhovat střelnici s kuší a střílet se bude i z dřevěného katapultu. 10.00 - 17.00: Školní ulice - kuličková dráha pro děti 20.30: parkoviště pod Dračí uličkou - sraz účastníků průvodu. 20.45: Už ho nesou! - tradiční průvod s drakem, který bude vyzdvižen na věž Staré radnice.

Zajímavou novinkou osvěží pořadatelé letošní Dračí slavnosti v Trutnově. Věnují je totiž připomínce slavného procesí. Jakési napodobení v podobě průvodu rytířovy družiny na koních se odehraje ještě před začátkem slavností. Povede z parku ulicí na Struze ke kinu, k soudu a odtud pěší zónou na náměstí. „Teprve potom dojde k otevření městské brány starostou a zahájení kulturního programu za hradbami,“ vysvětluje Otto Štemberka, předseda sdružení Trutnov město draka, které akci pořádá. Jak přesně bude sobotní dopolední průvod vypadat? V procesí půjde 40 koní s kostýmovanými jezdci z družiny Albrechta z Trautenbergu. Budou tam i praporečníci, bubeníci, hudebníci, postava biskupa Václava Olomouckého a samozřejmě i sám bájný zakladatel města. Bude to vlastně první vrchol slavností, i když to bude teprve na samém počátku.


27 Čím jste ještě oživili letošní program? Těšíme se na výsledky výtvarné dílny, kdy žáci trutnovských škol různých stupňů a zaměření ve spolupráci se svými pedagogy tvořili z papírových kartonů postavy ze jmenovaného procesí. Ty bychom měli rozmístit po obvodu hradeb našeho města, což by mělo naše tradiční kulisy ještě zatraktivnit. Kvůli rekonstrukci muzea bude letos přemístěna dětská divadelní scéna do nádvoří trutnovské věznice. Do programu se podařilo zařadit středověkou střelnici, divadlo pro jediného diváka a hlavně předvádění místních řemesel. Děti se můžou těšit na svoji oblíbenou kuličkovou dráhu či turecké kolotoče souboru Al Rašíd, který patří již k inventáři našich slavností. Platí, že uvnitř hradeb budou spíše dobové stánky a vně převážně současné? Spíš bych řekl, že uvnitř stylové a venku nestylové. Může totiž být i stánek moderní, který se nám hodí dovnitř, ale musí být především stylový. Proč máte v programu přednášku Ivo Purše o alchymistovi Tadeáši Budkovi? Od počátku slavností vkládáme do našich aktivit alchymistickou symboliku. Tato přednáška je logickým pokračováním těchto snah. Ivo Purš je na poli historie alchymie respektovaným odborníkem, objevuje se v rozhlase a televizi. Proslýchá se, že sdružení chce změnit úspěšný formát dračích slavností… Ano, to je pravda. Naším záměrem bude pro příští rok hledat pro sobotní program zase nové náměty a pro ně adekvátní prostory. Chceme ještě více slavnosti roztáhnout do prostoru města a oživit zajímavá zákoutí třeba i jen malými instalacemi. Diskutujeme i o tom, zda je nutné program centralizovat na hlavní pódium nebo raději k vystoupením přikročit vyloženě pouličně. Každopádně příští slavnosti by měly mít trochu posunutý formát. Kdy budete otevírat Galerii draka? V listopadu. Vznikne v suterénu Základní umělecké školy ve Školní ulici. Pro naše sdružení se jedná o prvořadou záležitost. Po letech práce na oživení symbolu draka konečně docházíme k jednomu z hlavních cílů - drak v Trutnově bude mít celoročně svůj důstojný stánek. Plánujeme zde akce komornějšího ražení, ale pevně věříme, že se nám podaří vytvářet zajímavý program, který bude dalším obohacením už tak bohatého kulturního života v Trutnově. (pac, tz), foto: Miloš Šálek

Václav

Neckář Dalibor

Janda Tomáš

Klus

Pivofest T R U T N O V KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ www.pivofest.cz

9. 6. 2012


28

roZhovor: MiLan koLMan

Poker je hrozně jednoduchá hra, ale nesmírně složitá

Poker. Pro mnoho laiků záhadná hra, pro někoho hazard. Už od roku 2009 působí v Trutnově Atlas Poker Club, který sdružuje nadšence pro tuto karetní hru, kde hraje roli dovednost a štěstí. Předsedou správní rady klubu je Milan Kolman (32). Hráči se pravidelně scházejí v hotelu Patria. „Pravidla se dají naučit za deset minut, ale naučit se pořádně hrát trvá dlouho,“ tvrdí Kolman. Do jaké míry je důležitá tak zvaná poker face? není to jen licence některých filmů? V hře je několik hodně důležitých aspektů. Jedním z nich, který se nedá pominout, je poker face. Nejdřív musí hráč poker dobře znát a musí umět dobře počítat. Tak zvané čtení lidí je ale při hře hodně důležité. Je nutné poznat, zda protihráč lže, nebo ne, jestli je silný, nebo není. Poker face je pro vás obrana, ale zároveň ji musíte znát, abyste na soupeři tu jeho dokázal prohlédnout. Poker face tedy znamená nedat soupeři najevo vůbec nic. co je vlastně hra poker? Je to matematika. Nebojím se to přirovnat k šachům. Hráč musí mít znalosti a být stále v plusu. kolik procent při hře tvoří dovednost, štěstí…? V pokeru, pokud to člověk umí na špičkové úrovni, hraje štěstí maximálně třicetiprocentní roli. Dovednost a umění je sedmdesát procent. Je těžké se naučit základům této karetní hry? Moje heslo je, že poker je hrozně jednoduchá hra, ale nesmírně složitá. Pravidla se dají naučit za deset minut, ale naučit se pořádně hrát trvá strašně dlouho.

uspořádáte pokerovou školu. Jak bude probíhat výuka? Bude o pokeru od A do Z. V první lekci se zájemci seznámí s pokerem a jeho historií. Potom budou následovat další lekce, kde budou zahrnuty všechny aspekty pokeru. Zahájení pro veřejnost by mělo být ve středu 9. května od 18.30 hodin v trutnovském hotelu Patria. hra má spoustu různých variací. Jak se v nich lze zorientovat? To, co hrajeme my a co je teď v Evropě nejvíce rozšířené, je hra Texas Hold‘em No Limit. Tato hra je naprosto bezpečná a je vyloučeno, aby při ní někdo jakkoli švindloval. Karty rozdává dealer a hráči hrají výhradně proti sobě. Je to transparentní. Je to ale pestré, máme čtyři varianty této hry. Každá se hraje trochu jinak. Laiky bývá někdy poker vnímán jako hazard. Naprosto nesouhlasím, je to úplný nesmysl a s hazardem to nemá nic společného. Takové vnímání lidí je dané různými filmy, kde falešný hráč vyhrál a ten poražený ho zastřelil. Nemůže to být hazard už proto, že můžu hru ovlivnit. Hazard je to, že vsadím peníze a pak čekám na výsledek.


29 Odkdy se datuje hraní pokeru v Trutnově? Myslím si, že nikde žádná herna, kde by se poker hrál, nebyla. Domnívám se, že jsme byli první, kdo s tím začali, a to bylo na jaře 2009. Kolik má váš klub hráčů? S Trutnovem a Úpicí to bude celkem 150 lidí, kteří k nám přišli hrát v průběhu pěti měsíců. Členů, kteří finančně přispívají, máme asi třicet. Klub se účastní turnajů. Jakých? Hrajeme svoji ligu, která trvá pět měsíců. Potom máme freeroll, což je hra zadarmo, do které dává klub peníze pro ty, kteří chodí hrát nejčastěji. Občas děláme kvalifikace na Českou pokerovou tour, která je nejvyšší českou soutěží. Dokonce už máme jednoho vítěze. V roce 2010 to vyhrál jeden člověk z Úpice, který byl teprve na třetím turnaji v životě. Kdo je váš nejlepší hráč? Řekl bych, že naším nejlepším hráčem je Shorty z Trutnova. Ten je hodně dobrý a už také jezdí na větší turnaje. inzerce

Kdy jste ho začal hrát vy a proč? Poprvé jsem s pokerem začal koketovat někdy před sedmi lety s kolegy v práci. Hráli jsme o drobné a mezi sebou. Moc jsme to neuměli. Vážně jsem s tím začal v roce 2008, kdy mě kolega přesvědčil, že se na on-line dají vydělat slušné peníze. To trvalo asi tři měsíce. Pak se to rozjelo. V pokeru na vysoké úrovni jsou velké peníze. Co říkáte na úspěch Martina Stazska, který nedávno na turnaji v Las Vegas získal za druhé místo 98 miliónů korun? Škoda, že nevyhrál. Tam hrálo roli strašně moc faktorů, které hru rozhodnou. Je ale velký úspěch, že to dotáhl tak daleko. Hynek Šnajdar, foto Miloš Šálek MILAN KOLMAN - narodil se 2. listopadu 1979 ve Dvoře Králové - předseda správní rady Atlas Poker Clubu - vyučil se kuchařem, nyní pracuje v armádě - pokeru se věnuje aktivně od roku 2008 - je ženatý, má dvě děti a žije v Trutnově


výstavy v trutnově

30

Galerie města

Muzeum Podkrkonoší

Výstava Jitka a Květa Válovy

Kvůli rekonstrukci je muzeum zavřeno

V městské galerii se koná další výjimečná výstava. Trutnovská veřejnost při ní dostane jedinečnou příležitost setkat se s tvorbou sester Válových, které by se v letošním roce dožily devadesáti let. Autorská tvorba dvojčat Válových, jež se definitivně uzavřela v loňském roce smrtí Jitky, patří ke klenotům české výtvarné scény. Je pozoruhodná nejen z ryze výtvarného hlediska, ale její unikátnost doplňují i životní reálie autorek. Obě sestry strávily takřka celý život společně v rodném Kladně. Obě studovaly na VŠUP v ateliéru prof. Emila Filly a poté spolu žily ve společné domácnosti a věnovaly se malbě, kresbě a grafice. Výstava, jejíž exponáty budou zapůjčeny z několika státních institucí a z pozůstalosti sester Válových, potrvá do 26. května. inzerce

Galerie Hippo Foto Svět motorů - Bohumil Hlávka Výstava fotografií, která potrvá do 30. června, zachycuje nejen prostředí automobilových závodů. Autor míří svým objektivem na svět motorismu, rally, veterány, ale i na přírodní krásy.

Galerie Uffo David Saudek: www.udalosti.com Malíř Saudek je výrazným představitelem umělecké generace, která na kulturní scénu nastoupila v 90. letech. Umělec připravil pro výstavu v Galerii Uffo výběr prací z posledních dvou let z cyklů Zmizelé záznamy a My VVVay. V nových obrazech z roku 2012 klade větší důraz na aktuálnější situace na mediální scéně, v kontrastu s předchozí tvorbou, která byla orientována nadčasověji. Saudkova expozice potrvá do 20. května.


programy kin Trutnov

Dvůr Králové

2. 5. 3., 4., 5. a 6. 5.

10.00 19.00

9. 5. 10., 11., 12. a 13. 5. 15. 5. 17., 18., 19. a 20. 5. 22. 5. 23. 5. 24., 25., 26. a 27. 5. 29. 5. 30. 5. 31. 5.

10.00 19.00 19.00 19.00 19.00 10.00 19.00 19.00 10.00 19.00

2. a 3. 5. 5. 5. 5. a 6. 5.

19.00 15.00 17.30 a 20.00

9. a 10. 5. 12. a 13. 5. 12. a 13. 5. 16. a 17. 5. 19. a 20. 5. 19. a 20. 5. 23. a 24. 5. 26. a 27. 5. 29., 30. a 31. 5. úpice

inzerce

2. 5. 4. 5. 9. 5. 11. 5. 13. 5. 15. 5. 17. 5. 21. 5. 23. 5. 26. 5. 29. 5.

19.00 16.30 19.00 19.00 16.30 19.00 17.00 19.00 19.00

18.00 18.00 18.00 18.00 a 20.00 18.00 18.00 18.00 a 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Mikeš I. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka Mikeš II. Nepřítel pod ochranou Máme papeže! Meruňkový ostrov Konečná uprostřed cesty Mikeš vypráví pohádku Líbáš jako ďábel Musíme si promluvit o Kevinovi Smolíček Prci, prci, prcičky: Školní sraz Železná lady Modrý tygr Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka John Carter: Mezi dvěma světy Lorax Vrtěti ženou Speciální jednotka Hurá do Afriky! Vrásky z lásky Sněhurka Streetdance 2 (3D) Líbaš jako ďábel Černá venuše Perfect Sense West Side Story Školní výlet Křtiny Twilinght sága: Rozbřesk - 1. část Železná lady Tohle je válka Lurdy Přepadení Soukromý vesmír

31


32

ZPovĚĎ: JiŘÍ JahoDa

Je stále plný energie, nadšení a tvůrčího elánu. Trutnovský fotograf Jiří Jahoda (63) za svou práci získal řadu ocenění. Už dvanáct let fotí kalendáře a ve své tvorbě se zaměřuje na detaily. V minulosti vytvořil cyklus trutnovských cikánů. Na svém kontě má také pořádné zářezy. Ve Varšavě se mu podařilo vyfotit sérii snímků papeže Jana Pavla II. a na závodech Formule 1 v Monze Nikiho Laudu. studoval jsi někdy fotografii nebo jsi samouk? Od malička jsem maloval, chodil jsem do lidové školy umění a jako desetiletý kluk mě učil malovat trutnovský malíř Jaroslav Otmar. Vyučil jsem se v Krkonošských papírnách v Hostinném. K fotografii mě přivedl fotograf Miloš Vojíř, který dělal vedoucího tiskárny ve Velkých Svatoňovicích, kam jsem po vojně nastoupil. Později jsem absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně. Měl jsi nějaké vzory, které tě inspirovaly? Hlavně Jan Saudek, kterého jsem sledoval od začátku. Hodně mě ovlivnil také Antonín Kratochvíl a samozřejmě Josef Koudelka. Ten nafotil cikány, které jsem pak v Trutnově taky fotil. Pustili si tě k tělu? Oni žili nedaleko v domech, které jsou už dnes zbořené. Znal jsem se s nimi dobře, zdravili mě už z dálky, chodil jsem k nim do rodin, jedl jsem s nimi. Bylo to neuvěřitelné. živil ses fotografií už před rokem 1989? Po zisku ceny v Teplicích jsem udělal svoji první samostatnou výstavu v Dělnickém domě na náměstí. Zároveň jsem se přihlásil na Školu výtvarné fotografie v Brně. Všimnul si mě architekt Arnošt Wagner a nabídl mi, zda bych vytvořil velkoplošné fotografie do hotelového interiéru. To byly moje první zakázky. Ty začaly přibývat a křížilo se to se zaměstnáním v tiskárně. Později jsem šel na poloviční úvazek a požádal jsem o registraci do Svazu výtvarných umělců, abych mohl být na volné noze. To bylo pro mě klíčové. Po revoluci se otevřely nové možnosti. i pro tebe? To období bylo pro mě profesně strašné. Těsně předtím se moje práce rozjížděla, všechno

fungovalo, fotil jsem výtvarné fotky do hotelů a vydělával na tu dobu docela hodně peněz. Svaz se ale po revoluci rozpadl a přešli jsme do Asociace profesionálních fotografů. Práce ubylo a začínal jsem od začátku. Trvalo to nějakou dobu, než se začalo zase dařit. Byl jsem ale z minulosti velmi dobře technicky vybavený, měl jsem svoji fotokomoru, zvětšováky a kvalitní fotoaparáty, což byla výhoda. co teď fotíš nejraději? Velmi rád fotím, jak už jsem řekl, detaily. Také jsem udělal sérii fotografií kanálů, které se staly součástí kalendáře. Rád fotím také silnice ve dne i v noci. Mám rád, když je to hodně výtvarné. To je teď moje velké téma. Bylo těžké se přeorientovat z klasického fotoaparátu na digitál? Tak moc zase ne. Začalo to zakázkou pro keramickou firmu. To, co chtěli, jsem nafotil na diapozitivy. Byl jsem s tím spokojený. Oni ale řekli, že se to dá vyfotit digitálem. Nofotili to znovu a bylo to v podstatě to samé. To mě ohromilo. Musím říct, že mě práce v komoře nebavila a uvítal jsem příchod digitálu. Můžu říct, že během jednoho týdne se ze mě stal digitální Jahoda. koho ze slavných osobností jsi fotil? Nafotil jsem svatého otce Jana Pavla II. To je pro mě opravdu srdeční záležitost. Byla to nejvýznamnější osobnost, kterou jsem v životě potkal a mohl vyfotit. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Stalo se to ještě za totality při jeho první návštěvě Polska. Bylo to trochu dobrodružné. Řekl jsem, že


33 mám za hranicemi výstavu, a oni mě tam pustili i s foťákama. Myslel jsem si, že nejdřív přiletí do Krakova, tak jsem tam vyrazil. Tam jsem se dozvěděl, že bude druhý den ve Varšavě. Musel jsem tam jet přes celé Polsko. Získal jsem ale akreditaci. Byl jsem jeden z mála postkomunistických fotografů, kteří se dostali do bezprostřední blízkosti papeže. Na náměstí Vítězství ve Varšavě bylo 380 tisíc lidí. To bylo neskutečné. Mám nádherné fotky. V roce 2008 jsi pořídil na trutnovském Open Air Festivalu skupinový snímek a padl rekord. Kolik lidí najednou bylo na snímku? Zorganizoval jsem tenkrát vytvoření skupinové fotografie, na které se shromáždilo 3995 lidí. Mám k tomu Certifikát o utvoření českého rekordu za skupinovou fotografii s největším počtem lidí od pelhřimovské agentury Dobrý den. Co stálo u zrodu nápadu? Ten dav mě inspiroval, a tak jsem s tím nápadem přišel za hlavním organizátorem Martinem Věchetem, kterému se to hrozně líbilo. Pak se vyskytl trochu problém s počítáním lidí na snímku. inzerce

Udělal jsem teda obrovskou fotografii, odvezli si ji, dělali křížky a spočítali lidi. Rekord byl překonán. Ten původní byl 650 lidí z jednoho městečka. Pověstné jsou snímky pro kalendáře, za něž si získal řadu cen. Co tě přivedlo k této tvorbě? Oslovil mě Henry Kyncl, který si koupil slévárnu v Turnově a je milovník umění. Viděl moje fotky, líbily se mu a navrhl mi, abych pro něj udělal kalendář. Pak vznikla soutěž o kalendář roku, kde jsem získal několik ocenění. V roce 2004 to byly Kanály. Rok na to jsem obeslal soutěž kalendářem na téma Silnice, ten dostal první cenu. V roce 2007 jsem vyfotil ruce s nástroji a dostal čestné uznání. V roce 2008 to byla Světla. Skříňky byl rok na to a v roce 2011 Boty a letos Slévači. Hynek Šnajdar, foto: autoportrét Jiřího Jahody JIŘÍ JAHODA - narozen 23. 7. 1948 v Trutnově, kde stále žije - absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně - od r. 1982 byl členem Svazu výtvarných umělců - fotografii se věnuje profesionálně od roku 1984 - je členem Asociace profesionálních fotografů ČR


dvůr králové nad labem

34

ČTYŘI POHÁDKY Z MECHU A KAPRADÍ 6. 5. - Hankův dům

VYSTOUPENÍ 21. 5. - Hankův dům

DIVADLO 23. 5. - Hankův dům

4TET je mimořádná pěvecká skupina, která se v rámci celostátního turné zastaví i ve Dvoře Králové. Její fanoušci ji mohou vidět a slyšet v sále v pondělí v 19 hodin. Vokální seskupení bylo založeno z iniciativy zpěváka Jiřího Korna v říjnu 2002 v souvislosti s připravovaným tanečně excentrickým představením „TEP“ Jiřího Korna. Kvartet, který je divácky velmi populární, tvoří Jiří Korn, Jiří Škorpík, DaV neděli v 10 hodin Skřítci Kře- vid Uličník a Dušan Kollár. mílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené světýlko nebo svedou boj o vodní pramen. Známé pohádky Václava Čtvrtka jsou vhodné pro děti od tří let. Pohádky o Křemílkovi a Vochomůrkovi zahraje Divadlo Anfas Praha.

Columbo - Vražda na recept, to je název hry divadelní společnosti ON STAGE Praha, kterou diváci v sále zhlédnou ve středu v 19.30 hodin. V inscenaci o slavném detektivovi se představí P. Štěpánek, J. Čenský, K. Macháčková, D. Morávková a další. RINGOVA ŠKOLA ŽIVOTA A SEXU - 30. 5. - Hankův dům Pořad, který není vhodný pro mládež, je na programu ve středu v 19.30 hodin. Známý hudebník, zpěvák, odborník na vše možné i nemožné a břitký glosátor František Ringo Čech přinese do města osvětu.

inzerce

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. provozovatel sportovních zařízení města

www.lokotrutnov.cz

KRYTÝ B A Z É N

TĚ LETNÍ KOU P A LIŠ

AREÁL NA N I V Á C H

734 496 833

FOTBALO V Ý N TLETICKÝ ST A DIO A A

krytý bazén turbo solárium

horolezecká stěna

ricochet

fitness sauna

klubovna vířivka

499 817 100, 499 816 888

fitbox

bar

499 810 210, 499 814 655

736 641 434


rtyně v podkrkonoší DEN MĚSTA 12. 5. - areál na Rychtě Celou sobotu se v areálu koná řemeslný trh. Prezentovat se zde budou i spolky. Nebude chybět ani stánek města a Kladského pomezí, dále veteráni, traktory, skákací hrad pro děti, malované dílničky, soutěže a podobně. Odpoledne začne kulturní program s výstavou fotografií ze Rtyně 20. až 80. let minulého století, prezentací nového sborníku Václava Jiráska O dolování uhlí v Jestřebích horách, prodejem nových pohlednic a plakátů Rtyně. Rovněž se odehraje fotbalové utkání TJ Baník Rtyně vs. Stará garda FC Hradec Králové.

inzerce

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 16. 5. - kino Na Rychtě

Každý z nás má v životě své sny - větší či menší. „Nikdy nebylo mým snem navštívit zemi protinožců, i když jsem vždy milovala legendy o Duhovém hadu a fascinovaly mě fotografie divoké australské přírody. Prostě se to jednoho dne stalo, rozhodnutí přišlo v minutě. Byly jsme dvě ženy středního věku, bez znalostí angličtiny a představ, co nás čeká... A prožily jsme jeden z nejúžasnějších roků v našich životech,“ zve na svou přednášku Austrálie v mém srdci s fotkami Marcela Krčálová. Začíná v 19 hodin.

KOLETOVA RTYNĚ 2012 26. - 27. 5. - amfiteátr Do 48. ročníku vstoupí tradiční festival dechových orchestrů Koletova Rtyně. Domácí Koletovka přivítá návštěvníky v sobotu slavnými pochody Karla Kolety, poté se představí mladí žáci ze rtyňské a úpické hudební školy. Nedělní hlavní program nabídne Koletovu hornickou hudba, Hudbu Letohrad, DOM Němčice nad Hanou... Za dirigentskými pultíky se představí i Joe Martan z USA, vynikající aranžér Rudolf Koudelka a dále dirigenti a skladatelé Josef Maršík a Jaroslav Zeman. Na závěr se uskuteční Monstrkoncert.

35


vrchlabí

36

MOTORKÁŘSKÉ POŽEHNÁNÍ 5. 5. – náměstí Míru

ho fotoklubu KDÚ Zbyňka Šance. Výstavu zahájí fotograf Ctibor Košťál. Krajinářské snímky Šance jsou krásné, kompozičně velmi vyvážené. KONCERT FOLKOVÉ LEGENDY 10. 5. - KD Střelnice

Stovky motorkářů si v sobotu dají dostaveníčko na náměstí Míru při devátém ročníku Motorkářského požehnání. Po 12. hodině bude jeho součástí špičková akrobatická exhibice motokrosové legendy Petra Kuchaře. V rámci kulturního programu vystoupí kapela Wohnout, zpěvačka Helena Zeťová, AC/DC revival... NÁRODNÍ PARKY USA 10. 5. – KD Střelnice V klubu Kotelna bude ve čtvrtek v 18 hodin zahájena vernisáží výstava fotografií člena trutnovskéinzerce

V BARVÁCH EROTOVÝCH 17. 5. - KD Střelnice V Galerii Na půdě bude ve čtvrtek v 18 hodin zahájena vernisáží výstava malíře Jiřího Načeradského, který ji nazval V barvách Erotových. Součástí vernisáže bude hudební vystoupení saxofonisty Matouše Kobylky. Výstava potrvá do 24. června. KONCERT 20. 5. - Kostel sv. Augustina

V klubu Kotelna ve čtvrtek od 20 hodin vystoupí písničkář Miroslav Paleček, který je léta vnímán hudební veřejností jako součást dvojice Paleček & Janík. Nestárnoucím písničkám nechybí melodičnost, nadhled, humor a svérázný pohled na svět.

Hudební svátek čeká v neděli od 19 hodin příznivce skupiny Spirituál kvintet. Toto významné seskupení vynikajících muzikantů a zpěváků je na hudební scéně už více než padesát roků.


česká skalice SRAZY AUT NA ROZKOŠI 12., 18. - 20. a 26. 5. - autokemp

Nadregionální srazy automobilů v areálu autokempu Rozkoš jsou velmi vyhledávané příznivci motorismu. V sobotu 12. května se zde uskuteční 19. ročník srazu pro majitele a milovníky tuningových vozů. Od pátku 18. do neděle 20. května si přijdou na své majitelé oblíbených vozů Seat při svém 13. srazu. V sobotu 26. května je v kempu vystřídají vlastníci zajímavě řešených automobilů Fiat Multipla. inzerce

20let zkušeností v oboru

ROK BOŽENY NĚMCOVÉ 25. - 26. 5. - Muzeum B. Němcové

Vzpomínání herečky Květy Fialové nejen na natáčení filmu Antonína Moskalyka Babička je na programu v pátek v 18 hodin v Jiřinkovém sále muzea. Herečka Fialová v Babičce ztvárnila postavu kněžny Zaháňské. Vyprávění známé herečky doplní její kolegyně Naďa Konvalinková a písničkář Pavel Půta v programu To vám byly jednou dvě žabičky. Hlavní oslavy v sobotu v 9.30 hodin zahájí promenádní koncert v Jiřinkovém parku

před muzeem. O hodinu později se v Jiřinkovém sále uskuteční slavnostní zasedání zastupitelstva města. Ve 12 hodin vystoupí v maloskalické tvrzi folklorní soubor Barunka. Ve 14.30 hodin jako pocta Boženě Němcové začne koncert Dechové harmonie z Náchoda a opět vystoupení Barunky. JAN SKOŘEPA – AFRIKA 13. 5. - 17. 6. - muzejní areál V hlavní výstavní síni bude k vidění výstava obrazů cestovatele a malíře Jana Skořepy. Výstava bude zahájena v neděli 13. května v 10 hodin v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové. Umělec pravidelně jezdí do Afriky, přesněji do Tanzanie a na Zanzibar, kde nejen maluje a fotografuje, ale také hledá ztracený svět. Sblížil se s plachým křováckým kmenem Tindiga, který je na pokraji vymření.

37


úPice, červený kosteLec

38

úPice DivaDeLnÍ PŘeDstavenÍ 6. 5. - Divadlo A. Jiráska

Jednota divadelních ochotníků Úpice v neděli v 17 hodin reprízuje komedii Václava Klimenta Klicpery Každá něco pro vlast v režii Pavla Švorčíka. Příběh začíná rozhovorem matky Johany s dcerou Minkou. Z nevinné rozmluvy o klobouku se vyklube hádka o budoucího ženicha. Minka vychvaluje svého Jesenského, kterého nemůže její matka ani cítit, protože jí neříká „jemnostpaní“, avšak otec ho uznává. Dále nebudeme prozrazovat a necháme diváka vtáhnout do děje. výstava - 24. 5. - Městské muzeum Vernisáží bude ve čtvrtek v 16 hodin zahájena v Městském muzeu a galerii Julie W. Mezerové výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků Trutnov, který vznikl spontánně v roce 1989 jako potřeba nějakým způsobem sdružit amatérsky výtvarně činné lidi v regionu. Setkali se tu malíři, řezbáři, fotografové, textilní tvůrci i kamenosochaři. Svého času zde byla zastoupena také keramická tvorba a dřevěný inzerce

šperk. Za dobu existence byla a je jeho členy řada různorodých a svérázných lidí. Někteří ze zakládajících časem odešli, někteří zůstali a další přicházeli v průběhu let. Členové Spolku od roku 1990 pořádají pravidelně společnou podzimní výstavu v prostorách Staré radnice v Trutnově. Někteří členové spolku vystavují také samostatně, například Ctibor Košťál, Bohumil Sokol, Miloš Trýzna, Milan Pejřimovský, Rober Fürbacher či Zdena Bočarova. Část členů Spolku uspořádala několik menších výstav nejen v našem regionu, ale i v zahraničí - například ve švýcarském Glattfeldnu a v rámci spolupráce bývalého okresního úřadu i ve Francii. V současné době má spolek patnáct členů.

červený kosteLec MotorkáŘi na BroĎáku 25. - 27. 5. - autokemp Brodský Vůně benzinu, rychlé stroje, burácení motoru a krásná dívka na tandemu. To je ve stručnosti obvyklý scénář tradičního srazu motorkářů, který bude od pátku do neděle hostit areál autokempu u rybníka Brodský. Akci pořádá Motoklub Věčná jízda z Velkého Třebešova. Po příjezdu a ubytování jsou pro ně odpoledne připraveny rozmanité soutěže jako hod klikovou hřídelí, valení pneumatiky nebo oblíbená jízda pomalosti. Večer pak vystoupí kapely Nanovor, The Fialky, Whatrock a slovenská skupina Slobodná Európa. V sobotu budou dopoledne probíhat opět soutěže. V pravé poledne motorky vyrazí na spanilou jízdu. Večer zahrají kapely Vendetta – Rock, Wishmasters, Punk Floid a Morčata na útěku. Součástí večera bude také soutěž mokré tričko i ohnivá show.


ZaJÍMavost

trutnov bude mít nový bikepark Je to tady. Po osmi letech divácky každoročně úspěšného Bike Hall Contestu bude mít Trutnov vlastní Bikepark - adrenalinovou trať s překážkami pro jezdce, kteří na kolech předvádějí adrenalinové, často až neuvěřitelné triky. Vznikne ve sportovním areálu u řeky Úpy mezi tenisovými kurty a atletickým oválem. Otevřít by se měl už v druhé polovině května a bude zřejmě největší v Čechách. Park nebude žádnou kombinací skateparku s bikeparkem, jak bývá obvyklé v jiných evropských městech, ale bude tvořený překážkami špičkových parametrů, na kterých se soutěží při Bike Hallu v útrobách zimního stadionu. Tedy při soutěži, která patří k nejvyhledávanějším ve střední Evropě a na kterou jezdí profesionální jezdci z celého světa. „Během osmi let jsme vždy po závodu překážky převezli do úpického parku. Přišlo nám ale, že tam nejsou tolik využité, navíc jsme se tam nedomluvili na další spolupráci. Takže nyní vznikne park přímo v našem areálu,“ vysvětlil tajemník TJ Loko Radek Horák. Vyřádit se v něm mohou především kolaři na bmx a mtb. K dispozici ale budou i streetové překážky pro speciální inline brusle, skateboardya koloběžky. „Mladí lidé, kteří mají rádi adrenalin, tak budou mít možnost se konečně seberealizovat,“ řekl Horák. Park bude tvořený desítkami překážek. Otevřený bude vždy od května do října a řídit se má přísným provozním řádem. „Areál bude otevřený vždy odpoledne, za vstup se bude platit a bude hlídaný. Bude v něm platit zákaz alkoholu, cigaret a nošení skla,“ upřesnil Radek Horák. V Trutnově je dnes asi třicet jezdců, kteří by mohli pravidelně bikepark využívat. A díky novince bych jim postupem času mělo přibývat.

Areál ponese oficiální název Kasper Park. Podle hlavního sponzora a podporovatele bikeového sportu v Trutnově. „Vždycky jsem měl ke kolům blízko. Bike Hall podporujeme už od roku 2007, vyrábíme pro něj překážky,“ potvrdil David Kasper, ředitel firmy Kasper CZ. Právě tato trutnovská společnost bude jako výrobce podepsaná pod všemi překážkami nově vznikajícího areálu. „Hodnota celého parku bude zhruba jeden milion korun,“ upozornil. (pac)

39


40

FotoohLéDnutÍ Za JaZZinceM 2012

Chantal Poullain

Veronika Harcsa

Tomáš Katschner

Randy Brecker

Martin Kratochvíl

Romina Capitani


41

Pawel Kaczmarczyk

Sushella Raman

Grand Pianoramax

Bobby Watson

Fredy A. Goodlett

Lenka Dusilová

Shai Maestro

foto: Miloš Šálek


sportovní pozvánky

42

Siloví trojbojaři se utkají v Uffu o tituly Do Společenského centra Uffo se chodí hlavně za kulturním požitkem, ovšem první májový víkend (5. a 6. května) tento multifunkční prostor zažije, po necelých dvou letech svého provozu, i svou velkou sportovní premiéru. Z pohodlí sedaček v hledišti se totiž divákům nabídne pohled na borce s činkami. V Trutnově se uskuteční mezinárodní mistrovství České republiky v silovém trojboji. „Doufám, že právě hezké prostředí přiláká na závod ještě více diváků,“ povídá trutnovský trojbojař a promotér akce Jaromír Kratochvíl. Většinou jsou podobné šampionáty pořádány v tělocvičnách, kde lidé sedí na lavičkách a na závodníky je dobře vidět jen z předních řad. V Uffu bude mistrovství atraktivní pro všechny. Šampionát je dvoudenní. V sobotu se postaví k činkám kompletní kategorie mužů a masters, v neděli přijde řada na ženy, juniory a dorostence. Bojovat o mistrovské tituly, ale i nominace na červencové mistrovství Evropy v Německu a listopadové mistrovství světa v Nizozemí bude 95 závodníků nejen z České republiky, ale také z Německa, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, Litvy a Řecka. Takže, v Uffu to bude taková přehlídka mistrů světa a Evropy napříč všemi věkovými a hmotnostními kategoriemi.

mistrovství pořádám de facto sám, nevím, jak to zvládnu,“ naznačil závodník „stovkové“ kategorie. Jeho rekordy v jednotlivých disciplínách jsou: 375 kg ve dřepu (světový rekord), 265 kg (samostatná soutěž) a 250 kg (trojboj) v „benči“, 300 kg v mrtvém tahu. Největší součet výkonu dosáhl Kratochvíl na loňském mistrovství Evropy v Polsku - 922,5 kg (světový rekord). Z dalších závodníků Powerteamu Trutnov do MČR zasáhnou dorostenci Aleš Lukeš, Tomáš Mikulec, Josef Matějka, Tomáš Petik a v mužích ještě Petr Myšák.

Mezi největší osobnosti budou patřit mistr světa do 140 kg Dan Dvořák a mistr Evropy Ruslan Ovečko. „S těmi asi budu soupeřit o absolutní titul,“ naznačil Jaromír Kratochvíl, jehož jméno je však v tomto sportu neméně významným pojmem. Trutnovský silák je několikanásobným mistrem republiky a v roce 2010 se mu podařilo světovým a evropským titulem zkompletovat zlatý hattrick. „Chtěl bych zase posunout svůj výkon trošku dál, ale vzhledem k tomu, že celé

Součástí šampionátu bude v neděli také pokus o zapsání do Guinnesovy knihy rekordů v benchpress maratonu. „Deset lidí se bude střídat na lavici se stokilovou činkou a na čas pojedou tisíc opakování,“ přiblížil Kratochvíl. A zároveň náš nejlepší benchpresser Jiří Havrda z Náchoda bude chtít pokořit absolutně nejlepší český výkon, jehož momentální hodnota je 330 kg. Ze soubojů powerlifterů poběží na internetu přímý přenos. Závodit se bude po oba dny od 8.30 do 18 hodin. (bog)

inzerce


sportovní pozvánky

Česká špička TeamGymu v Trutnově Trutnovská sportovní gymnastika se těší na svou vrcholnou akci roku. Oddíl s více než čtyřicetiletou tradicí pořádá o víkendu 5. - 6. května mezinárodní mistrovství České republiky v soutěži TeamGym a TeamGym Junior. Na šampionátu, který se tady uskuteční poprvé v historii, přitom budou v sázce jak domácí tituly, tak postupy na mistrovství Evropy. Cvičenci s nejvyšší výkonnostní úrovní se představí v hale ZŠ Komenského. Trutnovské publikum uvidí novou soutěžní formu gymnastiky, která zaznamenává dynamický rozvoj. „Soutěží se v kategoriích družstva mužů, žen a družstva smíšená. Tým tvoří 6 až 12 závodníků. Jednotlivá soutěž se skládá ze tří disciplín. Z pohybové skladby, akrobacie a skoků z malé trampolíny,“ vysvětluje předsedkyně trutnovského oddílu Monika Slavková. Pohybová skladba obsahuje gymnastické a akrobatické prvky. Pohybové skladby se účastní všichni členové týmu a na hudbu předvedou společnou sestavu, v co nejlepší synchronizaci a rozmanitosti prvků. Při akrobacii závodníci cvičí hned po sobě a mají mezi sebou jen minimální rozestupy. Cílem je předvést tři různé série dynamických akrobatických řad. Zúčastňuje se pouze šest nejlepších závodníků týmu. A trampolína? Ta se v principu shoduje s akrobacií. Šest nejlepších závodníků týmu ve třech různých sériích předvede skoky, z toho minimálně jeden přes přeskokové nářadí. Do soutěže se nominovalo celkem 34 týmů (přibližně 400 gymnastek a gymnastů). Osm týmů dorazí ze zahraničí, dva z Moskvy (Rusko), pět z Tallinnu (Estonsko) a jeden z Fürthu (Německo). Mistrovství republiky bude zahájeno v sobotu inzerce

ve 14 hodin závodem kategorií Senior a Junior IV. V neděli proběhnou tři závody: v 9.30 hodin kategorie Junior I (8 – 11 let), v 13.30 hodin Junior II (12 - 16 let). V obou těchto kategoriích bude mít zastoupení domácí oddíl. Od 15.30 hodin nastoupí Junior III (od 16 let), která šampionát zakončí. „Bude to nejen sportovní, ale i umělecký zážitek,“ zve na akci Monika Slavková. (bog) Další akce 5. - 6. května: 48. ročník Trutnovských slalomů a 1. a 2. závod Českého poháru žáků ve vodním slalomu, areál loděnice na řece Úpě v Trutnově, kategorie K1M, K1Z, C1M, C1Z, C2M, od 10.00 5. - 6. května: Drapák rally, mistrovství ČR v motocyklových soutěžích enduro v Petříkovicích, start ve skiareálu, závod se jede oba dny po 5 okruzích v celkové délce 150 km 20. května: Krakonošova Bowle, turnaj sedmičkového amerického fotbalu ČAAF C

43


turistické pochody Babička (Velké Svatoňovice) 37. ročník, sobota 5. května pěší trasy: 5, 25 a 50 km, cyklo: 25, 50 a 70 km start: od 7 hodin, fotbalové hřiště (loni 1219 účastníků) kontakt: 776 012 531, lspetlova@seznam.cz Pochod Karla Klíče (Hostinné) 37. ročník, sobota 19. května pěší trasy: 5, 12, 24 a 32 km, cyklo: 40, 60 a 70 km (loni 250 účastníků) start: od 7 do 10 hodin, restaurace U Bicana kontakt: 722 479 302, novak@kthostinne.cz Za trutnovským drakem (Trutnov) 30. ročník, sobota 26. května pěší trasy: 10, 25, 35 a 50 km, cyklo: 15 - 100 km (loni 109 účastníků) start: od 6 do 10 hodin, internát u lesnické školy kontakt: 728 262 273, ludek@slosar.cz

Výstup na Sněžku přes 3 vrcholy (Lánov) 8. ročník, neděle 30. června pěší trasy: 17 a 24 km (loni 54 účastníků) start: od 6.30 do 9 hodin, infocentrum kontakt: 499 432 083, infocentrum@lanov.cz

Krvavej Čepelka (Malé Svatoňovice) 38. ročník, sobota 2. června pěší trasy: 5, 15, 30 a 50 km, cyklo: 20, 40 a 60 km (loni 250 účastníků) start: od 6 do 10 hodin, náměstí K. Čapka kontakt: 721 322 561, stanislav.novotny@rtyne.net

Šmajd naším okolím (Bohuslavice) 36. ročník, sobota 18. srpna pěší trasy: 8 - 55 km, cyklo: 15 - 100 km (loni 127 účastníků) start: od 6 hodin, hřiště TJ Jiskra kontakt: 723 740 985, tajfun@hi-net.cz

K prameni Labe (Krkonoše) 2. ročník, sobota 9. června pěší trasy: individuální, startovat lze odkudkoliv (loni 100 účastníků) start: individuální, cíl: do 14 hodin pramen Labe kontakt: 603 164 558, lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Podzimním Královédvorskem (Dvůr Králové) 10. ročník, sobota 8. září pěší trasy: 7, 15, 25 a 35 km, cyklo: 15, 30 a 50 km (loni 110 účastník) start: od 7 do 10 hodin, ZŠ 5. května kontakt: 736 742 330, kctdvoraci@seznam.cz

Krakonošova stovka (Vrchlabí) 46. ročník, sobota 15. června pěší trasy: 10, 25, 55 a 100 km + 25 km běh, cyklo: 35, 80 a 100 km (loni 300 účastníků) start: 100 km od 21 hodin, ostatní trasy od 7 do 10 hodin, DDM Pelíšek kontakt: 737 840 857, ddm.pelisek@tiscali.cz

Mladobucká padesátka (Mladé Buky) 13. ročník, sobota 6. října pěší trasy a cyklo: 5, 12, 20, 35 a 50 (loni 127 účastníků) start: od 6.30 hodin, fotbalové hřiště kontakt: 736 533 769, email: tjmladebuky@mbtv.cz

17. ročník, sobota 23. června pěší trasy: 8 km (loni 183 účastníků) start: od 8.30 do 10.30 hodin, náměstí kontakt: 604 538 694, kctupice@jestrebibouda.cz

Pojďte s námi (Bohuslavice) 22. ročník, sobota 27. října pěší trasy: 8 - 35 km, cyklo: 15 - 100 km (loni 80 účastníků) start: od 7 hodin, Sportclub kontakt: 723 740 985, tajfun@hi-net.cz

Noční výstup na Sněžku (Dolní Kalná) 36. ročník, sobota 29. června pěší trasy: 50 km (loni 375 účastníků) start: od 17 do 20 hodin, sokolovna kontakt: 721 621 197, jiri.drahonovsky@centrum.cz

Silvestrovský výšlap (Bohuslavice) 17. ročník, pondělí 31. prosince pěší trasy a cyklo: individuální (loni 345 účastníků) start: individuální z libovolného místa kontakt: 723 740 985, tajfun@hi-net.cz

Po stopách loupežníka Lotranda (M. Svatoňovice)

45


46

atletika

Atletky vstupují do první ligy V roce 2004 družstvo atletek Lokomotivy Trutnov poprvé zasáhlo do bojů v první lize. Jako nováček soutěže však měl tehdy tým, který vedl současný předseda oddílu Petr Musil, těžkou úlohu. Nebylo se tedy čemu příliš divit, že historická účast v druhé nejvyšší domácí soutěži přinesla zároveň ženám z Podkrkonoší rychlý sestup. Po osmi letech se situace opakuje, ale snad si trutnovské závodnice po loňském postupu z druhé ligy neprožijí deja vu. „Připraveny jsme dobře. Děvčata pilně trénovala a už se těší na začátek nové sezony,“ říká Michaela Musilová. Jestli se ptáte, co má společného s Petrem Musilem, je to jeho dcera, která po svém otci převzala žezlo vedoucí družstva a dala dohromady úspěšný tým. „Trutnovská atletika potřebovala po několika letech zase nějakou větší vzpruhu a jsem ráda, že i mladé holky budou mít možnost zazávodit si v první lize, kde je kvalita výkonů samozřejmě vyšší,“ dodává. V družstvu Lokomotivy se opět podařilo domluvit několik atletek na hostování ze Dvora Králové a úpického Maratonstavu, takže trutnovská soupiska se oproti loňskému roku nijak zásadně nezměnila. „Sílu máme především ve vrhačkách a vytrvalkyních. Naopak nemáme žádnou tyčkařku a oštěpařku. Předností našeho týmu, doufám, bude dobrá parta, nálada a síla celého kolektivu,“ věří Musilová. „Samozřejmě bych si přála, abychom bojovaly o co nejlepší umístění, ale bude to velice těžké. Když jsme do první ligy postoupily

před sedmi lety, byla většina z nás ve vrcholné formě a stejně jsme obsazovaly poslední místa,“ vynoří se ji vzpomínky na minulost. TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KOL 1. kolo, 26. května: 2. kolo, 2. června: 3. kolo, 5. července: 4. kolo, 25. srpna:

Jablonec nad Nisou Hradec Králové Stará Boleslav Liberec

ÚČASTNÍCI I. LIGY ŽEN SK. B TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, AC Slovan Liberec, TJ Sokol Hradec Králové, AC TJ Jičín, Slavoj Stará Boleslav, SK ZŠ Jeseniova Praha, Lokomotiva Trutnov, AC Česká Lípa SOUPISKA LOKOMOTIVY TRUTNOV Linda Novotná (kladivo), Jana Maternová (kladivo), Jana Maternová (kladivo), Kateřina Klempířová (kladivo), Denisa Dvořáková (kladivo), Lenka Rosslová (100 m překážky, trojskok), Marcela Nývltová (3 km, 5 km), Radka Churáňová (1500 m, 3 km, 5 km), Jana Pechková (800 m, 1500 m, 3 km, 5 km), Lucie Navrátilová (3 km, 5 km), Renata Hájková (3 km, 5 km), Svatava Kacířová (3 km, 5 km), Jana Mikešová (800 m), Kateřina Hlaváčková (trojskok, dálka), Veronika Hrachová (výška), Nikol Bošelová (výška), Kateřina Vágnerová (výška), Eva Součková (výška, trojskok), Veronika Nováková (1500 m, 3km), Michaela Musilová (bog)


Trutnovinky magazín - květen 2012  
Trutnovinky magazín - květen 2012  

Trutnovinky magazín - květen 2012

Advertisement