Page 1

UŽ JE TO

JINAK

Současné způsoby poskytování sociálních služeb lidem s mentálním postižením v kontrastu sociálních služeb z let 90. – tedy cesta od Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Hajnice 1990 až po Barevné domky Hajnice 2013


1961 • otevřen Ústav pro mentálně postiženou mládež po původním lágru, domě důchodců a sirotčinci….

1967 • výstavba 4 domků pro prádelnu, kanceláře, ubytovnu zaměstnanců a byt vedoucího ústavu, malé domácí hospodářství - kapacita pacientů 65

1980 • budování kuchyně, rekonstrukce topení • ve stejných prostorech hlavní budovy zvýšena kapacita pacientů na 90 • zhoršení hygienické situace, několik vážných epidemií, zhoršení péče o pacienty

1989 • odcházejí sestry řádu Svatého Vincenta a zůstávají pouze civilní pracovníci

1991 • delimitace Okresního ústavu sociálních služeb Trutnova • vznik právní subjektivity ústavu • výstavba čističky odpadních vod


Charakteristické rysy tohoto období: • klecová lůžka • silné tlumící léky • fyzické tresty • trestání odpíráním jídla • návštěvy rodin max. 2x do roka • žádné soukromí – hromadné sprchy, toalety • pokoje pro 6 pacientů • pokoje zevnitř bez klik, nemožnost pacientů v noci odejít na záchod – kbelíky přímo na pokojích – jeden pro všechny • žádné herny – přes den možnost pouze chození dokola po chodbě • zákaz návštěv v blízké vesnici, hromadné procházky pouze do lesa • při pobytu na louce přivazováni za pleny ke kruhům v zemi • živější pacienti přivazování plenami k židlím • všichni pacienti zbaveni způsobilosti k právním úkonům – nemohli o sobě a o svém životě rozhodovat ani v maličkostech • oblečení a osobní prádlo bylo společné pro celá oddělení (cca 25 lidí)


Zahájen proces „transformace služeb“ • velmi pozvolna, zatím více v rovině humanizace služeb a pomalého vylepšování podmínek k bydlení • skupinové bydlení – běžná podoba domácnosti pro 5 – 8 obyvatel s běžným vybavením, klienti z těchto domácností chodí nakupovat, uklízejí, perou a vaří si sami za podpory asistentů, účastní se kulturních a společenských akcí mimo areál, navštěvují kina, divadla,sportoviště apod. • již zde nežijí pacienti, ale hovoří se o „DĚTECH“, byť je většina obyvatel v dospělém věku

1995 • Přístavba k hlavní budově pro prádelnu, rehabilitaci, kanceláře

1997 • dobudována budova pro údržbu, garáže a dílny pro klienty • PRVNÍ DOMEK SKUPINOVÉHO BYDLENÍ PRO 5 KLIENTŮ – ČERVENÝ DŮM (dříve prádelna)

1998 • DRUHÝ DOMEK SKUPINOVÉHO BYDLENÍ PRO 6 KLIENTŮ – ŽLUTÝ DŮM (dříve kanceláře)


Charakteristické rysy tohoto období: • 1 síťové lůžko • tlumící léky jen nezbytně nutné • návštěvy rodin dle jejich potřeb rozhodnutí • více soukromí, ale pořád hromadné sprchy a toalety • pokoje pro 4 • kliky na pokojích, volný pohyb v noci po oddělení • vybudovány herny, jídelny, pracovny pro zaměstnance včetně dalšího zázemí (šatny,sprchy) • vycházky do vesnice, letní pobyty, rekreace, tábory, rozvoj sportovních aktivit • rozvoj pracovní terapie pro část „dětí“ – dílny • pokusy o postupné navracování způsobilosti k právním úkonům • osobní vlastnictví oblečení, hraček, elektroniky


Už nehovoříme o „dětech“, ale o „klientech“ 2004

2006

• otevřen dům chráněného bydlení pro 16 klientů - ORANŽOVÝ DŮM TRUTNOV (dříve kojenecký ústav)

• otevřena kavárna ORANŽOVÁ ZAHRADA (v budově Oranžového domu Trutnov) ve spolupráci s občanským sdružením Oranžová zahrada

• dva skupinové byty pro 5 + 5 klientů – oranžové bydlení leváci a praváci • čtyři samostatné byty pro 2 + 1 + 21 klientů – azurové bydlení leváci a praváci • otevřeny třetí a čtvrtý domek skupino-vého bydlení pro 8 + 8 klientů MODRÝ A ZELENÝ DŮM (nová výstavba v areálu Hajnice)

2005 • služby poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb Královehradeckého kraje • organizace a její služby se staly součástí komunitních plánů Dvora Králové, Úpice, Náchoda

• určena pro veřejnost, ale obsluhují obyvatelé Oranžového domu • zahájena tradice benefičních akcí a koncertů – první akce s názvem Žalman a hosté v Hajnici

2007 • úspěšné absolvování EVALUACE (kontrola) Královehradeckého kraje na zavádění standardů kvality • provedena tzv. PROCESNÍ ANALÝZA, která hodnotí veškeré systémy v organizaci, vyhodnocuje jejich efektivitu a hledá cesty pro jejich vylepšení • získána celková známka pro organizaci 1,5 (známkováno jako ve škole)


• úspěšně proběhla první certifikace systému řízení kvality v organizaci ISO 9001 – MANAGEMENT JAKOSTI

2008 • rozšíření benefičních akcí o veřejnou sbírku, Memoriál Pepy Vosmeka, Hajnickej potlach, Country bál • další úspěšná certifikace týkající se řízení vztahů k životnímu prostředí ISO 14001 – MANAGEMENT ENVIROMENTU

2009 • získání prestižního ocenění MOSTY 2008 za obhajobu práv lidí s mentálním postižením v oblasti navrácení způsobilosti k právním úkonům • organizace přešla na PROCESNÍ ZPŮSOB ŘÍZENÍ ORGANIZACE A MATICOVOU ORGANIZAČNÍ STRUKTURU

• k 1.4. změna názvu na BAREVNÉ DOMKY HAJNICE • otevřeno: PÁTÝ A ŠESTÝ DOMEK SKUPINOVÉHO BYDLENÍ PRO 6 + 6 KLIENTŮ BÍLÝ A FIALOVÝ DŮM (dříve byt údržbáře a budova školy) • v srpnu proběhla státní INSPEKCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – organizace získala 82% • další úspěšná certifikace – tentokrát systémy řízení pro BOZP - OHSAS 18001 – MANAGEMENT BEZPEČNOSTI PRÁCE • tradice benefičních akcí a činnost fundraisera v individuálním dárcovství přinesly čistý zisk cca 200 tis. Kč, které byly využity na vybudování dvou relaxačních multismyslových místností (Snozelen)


2010 • rozšířeny služby o TÝDENNÍ STACIONÁŘ – vznikl spojením s USP Čtyřlístek Markoušovice (kapacita 24 míst)

2011 • Cena sociálních služeb v Královehradeckém kraji – získali jsme PRVNÍ MÍSTO v kategorii poskytovatel sociálních služeb a DRUHÉ MÍSTO v internetovém hlasování veřejnosti • druhý ročník soutěže Public Relations – získali jsme PRVNÍ MÍSTO za celkový dojem propagace organizace • Stěhování 17 obyvatel Oranžového domu do 3 pronajatých bytů v Trutnově a následné pronajímání uvolněných prostor na komerční účely a tím i zvyšování příjmů organizace • Projekt Bílého domku – vybudování dvou individuálních domácností v Bílém domku pro dva autisty s přidruženým problémovým (agresivním) chováním – ojedinělý projekt v ČR

2012 • Otevření stylové hospůdky Barevná Dřevěnka, kde pracují obyvatelé BD v provozu kuchyně, úklízejí a pomáhají při dalších provozních činnostech (skládání uhlí, štípání dřeva atd…)


2013 70 našich obyvatel ze 113 žije ve skupinových nebo individuálních domácnostech. Obyvatelé si v domácnostech s asistencí sami zajišťují nákupy potravin, přípravu stravy, úklid a praní. Péči o domácnost a o svoji osobu realizují obyvatelé po práci a o víkendech. Všichni obyvatelé žijí běžným denním režimem. Ti, kteří mohou, během dne pracují u běžných podnikatelů, nebo v chráněných dílnách. Ti, kteří by zátěž běžného pracovního poměru nezvládli, pracují v rámci podnikatelských aktivit Barevných domků • Oranžová kavárna v Trutnově určená pro veřejnost • Pečené štěstí zajišťuje výrobu sladkého pečiva a chlebíčků pro kavárnu • Keramická záchranka nabízí kurzy v mateřských školách • vyrábíme a prodáváme keramiku, svíčky, ruční papír v Dílnách barevných příležitostí Hajnice, Markoušovice, Trutnov • Barevné zahrady – údržba zahrad sekáním trávy v obci Hajnice • Barevné teplo - zpracování a prodej štípaného palivového dříví • Barvená Dřevěnka - stylová vesnická hospůdka v obci Kocbeře s jednoduchým poledním menu

Obyvatelé s velkým stupněm postižením

využívají jako alternativu k pracovním aktivitám nabídku terapií ve třech multismyslových místnostech nebo externě: • • • • • •

bazální stimulace muzikoterapie aromaterapie sociálněpedagogická stimulace orofaciální stimulace externě - canisterapie, hypoterapie

Pro komunikaci s obyvateli, kteří nekomunikují verbálně, běžně používáme alternativní komunikaci, fotografické nákupní seznamy, fotografické kuchařky, strukturovaný režim a podobně. Ostatní služby využívají naši obyvatelé převážně v komunitách, ve kterých žijí, od kadeřníka přes restaurace až po divadlo a krytý bazén. A to i obyvatelé imobilní.


Areál Hajnice

Areál Trutnov

V Hajnicích sídlí management a administrativa.

Oranžový dům • Zde sídlí vedoucí detašovaných pracovišť v Trutnově a týdenního stacionáře v Markoušovicích • Oranžová kavárna – nekuřácká kavárna pro veřejnost, kde obsluhují obyvatelé BD s domácími chlebíčky a domácím sladkým pečivem (bábovky, metýnky, koláče atd.) wwww.oranzovakavarna.cz • Dílny barevných příležitostí – keramika

Hlavní budova • Měsíční byt (skupinová domácnost) nabízí bydlení pro 10 obyvatel • Duhové oddělení nabízí bydlení pro 19 obyvatel • Slunečné oddělení nabízí bydlení pro 12 obyvatel • Dílny barevných příležitostí – ruční papír, Barevné poleno, Barevné zahrady • zdravotní a rehabilitační služby • kanceláře • tělocvična, tři multismyslové místnosti Barevné domky • Červený, Žlutý, Bílý, Fialový, Zelený a Modrý • dohromady v nich formou skupinové domácnosti bydlí 32 klientů Hospodářská budova • technické zázemí - údržba a kanceláře • multifunkční místnost cca 50 míst (TV, dataprojektor, flipchart atd.) Růžový dům (v pronájmu) • je přímo v běžné zástavbě ve vesnici Hajnice • ve skupinové domácnosti zde bydlí 6 obyvatel

Červený byt (v pronájmu): • individuální bydlení pro 1 klienta v garsoniéře v běžné zástavbě (pronajatý byt) Béžový byt (v pronájmu): • individuální bydlení pro 4 klienty v bytě 3 + 1 v běžné zástavbě Šedý byt ( v pronájmu) • individuální bydlení pro 5 klientů v bytě 4 + 1 v běžné zástavbě Azurový byt • individuální bydlení pro 6 klientů v bytě 4 + 1 v běžné zástavbě Oranžový byt • individuální bydlení pro 6 klientů v bytě 5 + 1 v běžné zástavbě


Areál Markoušovice Vínový dům • nabízí bydlení nyní pro 13 obyvatel • společná jídelna i kuchyň,ale sami si vaří • malá tělocvična, posilovna • Dílny barevných příležitostí - svíčky

Areál Nové Kocbeře Barevná Dřevěnka (pronájem) • stylová vesnická hospůdka • klasická kuchyně – hotovky s polévkou za úžasných 65 Kč • šipky, kulečník, večerní grilování, páteční večery s kytarou a rockové středy apod. • www.barevnadrevenka.cz


Bd brozuraa5 uzjetojinak nahled  

Barevné domky Hajnice - už je to jinak výstava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you