Page 1

n í e s ř v o ě v t t a S

biblické příběhy · zajímavé pokusy kreativní tvoření · zábavné hry a úkoly


Malvina Miklós

Stvoření světa biblické příběhy – zajímavé pokusy – kreativní tvoření – zábavné hry a úkoly Ilustrace László Újvárosi, Éva Csobán Přeloženo z anglického originálu The First Rainbow – Old Testament Stories for Children vydaného v roce 2014 nakladatelstvím Graph-Art Vydala Grada Publishing, a.s., pod značkou Bambook U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 6728. publikaci Překlad Eva Kadlecová Odpovědná redaktorka Magdalena Jimelová Sazba Šimon Jimel První vydání, Praha 2017 Vytiskla tiskárna TNM print, s.r.o. Copyright © 2014 by Graph-Art © Grada Publishing, a.s., 2017 Translation © Eva Kadlecová, 2017 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. ISBN 978-80-271-9828-3 (pdf) ISBN 978-80-271-0266-2 (print)


n í e s ř v o ě v t t a S

biblické příběhy • zajímavé pokusy kreativní tvoření • zábavné hry a úkoly


i let, nebylo e před miliardam nc ko do bo ne i íc is existoat holky. Ani svět ne vno, snad před st a i dá i uc lm kl i ve i, an li lm by ve dysi spělí a ne i jediný byli lidé, nebyli do iny. Nikde nebyl an ět kv y yl eb N í. j ol nic. Nebyl čas a ne , a všude kolem ně toky, kopce ani úd ní po v  i yl an B . ra ůh ze B je e y yl uz val. Neb kterou znal po nečná prázdnota, ko ne n Je k. ze ci lá maličký ob u s ním. „Ale nech á nálada. ol br sp do li a  ži í st eř do kt , ra lů ír, klaptal se andě panovaly klid a m se v něm o své po né a úžasné?“ ze ás lím kr dě o po hn a  ec ět vš sv to ůh. Stvořím „Vidíte, jak je n proto, že jsem B je be se o pr at áv si to nech “ mír, krásu a lásku… dy: veselost, klid, sobě andílci. po l Bůh. se podívali “ t? bý e myslel,“ odpovědě ůž vy m to to em js o hn „Svět? Co ec vš o tom už dlouho a  „Uvidíte. Přemýšlím “ ptali se andělé. t? la jším.“ deme dě bu co , ět svět ještě krásně sv n n te te e říš ím vo in st uč ž  a ou „A s lásk přátele a spolu a  „Najdeme si v něm

K

4


V

e Země, místo, kd žiješ i ty

íš, že když v televi zi o někom říkají, že je to nejrychlejší člověk na světě, mluví ve sk o nejrychlejším čl utečnosti ověku na Zemi? Ce lý svět je totiž mnohem, mnohe m větší než jen Ze mě. A přitom sama Země je tak obrovská!

Vzduch okolo naší planety je plný životadárného kyslíku.

Země je velice zvláštní místo.

Přesvědč se na vlastní oči!

Dík y nou zem s kte do ve ké př i ř né í žijí „ smíru tažlivo stra vzh ůru ani lid sti nes ně é, zem no pad ěko ham ule a“ n než a o pač ty. -

Na Zemi je sp ousta vody. Vo da je jedna z nejzák ladnějších věc í potřebných k živ otu.

Země je právě tak akorát vzdálená od Slunce. Na Zemi není ani příliš chladno, ani příliš horko.

Tady je důkaz! Při tomto jednoduchém pokusu můžeš dokázat, že i vzduch, který není vidět, něco váží. Vytvoř si svůj vlastní svět!

Budeš potřebovat: šatní ramínko, 2 stejně velké balónky, 2 stejně velké kolíčky na prádlo 1. Na každou stranu ramínka připevni kolíčkem jeden balónek. Pověs ramínko na tyč a ujisti se, že visí vodorovně. 2. Sundej jeden balónek, ale kolíček nech na místě.

3. Nafoukni balónek a připevni ho kolíčkem zpátky k ramínku. Co se stane?

5

Najdi si velikou kartónovou krabici a podívej se dovnitř. Na počátku svět vypadal jako vnitřek veliké zavřené krabice. Byl tmavý a prázdný.


ěl té ohromné práce. Nem do l sti pu h Bů se a ět n stvoření sv htěl bych, pak to přišlo! V první de jen rozhodl a pronesl: „C se tě os Pr . oje str ná é jin i k an kladivo, kouzelný proute ila v jasné světlo. slovil, černá tma se změn vy to ě. „To le mi ak A j o.“ ětl sv aby bylo e říkat noc,“ oznámil tm m de bu bě  to „a lu, ět sv ný Pán jiskřivému „Ty jsi den,“ řekl potěše příliš. zatleskal. do práce. „Té vody je až l sti pu ět by pro první den stačilo,“ op se ak a t , nahoře patřil zvířené vody l vody na dešťové mraky ěli zd Ro Druhý den se rozhlédl a s u.“ dk řá po do í tmí, dám to s n jevila země. VšeAle nebojte se. Než se se a zurčícími potoky se ob y er jez i, m ka ře , ny eá zlehlým Mezi oc a řekl: „Ty jsi země.“ Ro m ha a nekonečné vlny dole. no d po i em A z .“ uhého dne. řekl: „Ty jsi nebe To všechno se událo dr mu, co bylo nad hlavou, ě. em i z lí dě je už že Měl radost, vodám dal jméno moře.

A

6


Sůl života

K

Sůl používáme k přípravě jídel, aby byla chutnější. Většina soli se nachází v mořích. Mořská sůl je velmi hodnotná a někdy se jí přezdívá „bílé zlato“. Víš, jak se dá získat sůl z mořské vody?

dyž se astronauti dívají z vesmíru dol ů na Zemi, vidí ji obklopenou zvířenými mračny . Pod nimi se ukrývají modrá moře a oceány. Z ta kové výšky vypadá Země hlaďounká jako kulečníková koule. Ale ve skutečnosti není: z jejího povrchu vyr ůstají kopce a hory, z nichž některé sahají až vys oko do nebe.

, které odvedou Vykopají se kanály mělkých nádrží mořskou vodu do nečním žáblízko u břehu. Slu k voda vypaří rem a větrem se pa e jen sůl. a v nádržích zůstan

Vzniklá sůl se uhrabe a ještě vysuší . Potom se může odvézt a používat.

Pojď si hrát!

Kreslicí špalek

ádkou vlhkého písku? MůVíš, co všechno se dá dělat s hrom tavit celý hrad. Můžeš také žeš z něj dělat „bábovky“ nebo pos ou značku, do písku ukrýt kámen a zanechat tajn ohem větší aby ho našli hledači pokladů. Ale mn Když tě zábava je vyrobit si kreslicí špalek! přestane bavit hraní, můžeš s ním Použij oblíbené barvy nakreslit do písku obra nebo a namaluj do vnitřku všemožné vzory a ornamenty. krabice vodu a zemi.

vat: Budeš potřebo omocníka! alek • dospělého p měrně tlustý šp o p ý, h u lo d ů etr vičkou • asi 30 centim ů s velkou hla b u o šr o b e n ů • 8–10 hřebík ho motouzu • 2 metry silné hlavičky hřebíky. Jejich u lk a šp o d e čt Zatlu vykukovat, aby u ch o tr ly ě m by písku stopu. zanechávaly v 

7


T

řetího dne Bůh řekl: „Je to dobré, ale oč by byl sv ět krásnější, kdyby hors byla tak šedivá a údolí ká úbočí netak holá.“ Na chvíli se za myslel a potom pokračov stromy a ať nesou ovoc al: „Ať rostou e, šťavnaté hrušky, šves překrásné květiny a ať tk y a m er uň ky . Ať na lučinách rozkvétají se zrodí plazivé rostliny , divoké liány i kaktusy, čera třetího dne byla ze lek nín y i dýně…“ Do vemě pokrytá rostlinami, roviny zdobily barevné ok úrodná a lesy plné zelen větní plátky a pole byla ých stromů. Stvořitel s p otěšením vdechl vzduch naplňovala vůně květin , který od toho dne a rozpuku. Pán se nem ohl ani dočkat čtvrtého A když se konečně rozb dne. řesklo, řekl: „Ať jsou na nebi světla. Slunce ať svítí ve dne a s tříbrný měsíc a hvězdy znamením, jak plyne ča ať září v noci. Ať jsou s, ať určují dny, měsíce , ro ky a roční období.“ A tak Bůh chtěl. se stalo, přesně jak

8


Semínka

ždé když a znovu, poka vu o zn t a n čí lo za snou věc. ohu se nechtě k vymyslel úža a  t a , e n d a zv  od té nějaká květina k nový život. A e ín m se o  d a ísemínka louny a ze sem e m ly a st Vložil do rostlin rů vy dnes. ových semínek světě chodí do a n doby z meloun to k Ta . k růstal hráše nek hrášku vy

B

Přesvědč se na vlastní oči!

aných tv z ů r k i l To ličké, že mínka. a e m s k o t a t a ku ku je ni si t Prohléd ! Semínko má Porovnej kulič o? rev rů a ba idět. Najdeš h v chem. je sotva okosovým oře s k hrášku

Postav do krabice květináč s květinami a po stranách krabice nakresli stromy, keře a nejrůznější rostliny. A nezapomeň přidat na nebe slunce, měsíc a hvězdičky.

Olympiáda slunečnicových semínek tři každého zasaď dvě nebo Vezmi tři květináče a do sebe Postav květináče vedle slunečnicová semínka. řádat po Až vyklíčí, můžeš jim us a každý den je zalévej. c změř výšku vítězné závody v růstu! Nakone s vlastní výškou. Kolik let slunečnice a porovnej ji A jak dlouho to trvalo ti trvalo takhle vyrůst? slunečnici?

9


P

átého dne zavládlo na světě hlubok é ticho. Jen listí šelestilo, když zafouk al větřík, a tu a tam se ozvala rána, jak se po horském úbočí svezl kus kamene. „Je tu tak nějak smutno. Ale ještě jse m neskončil. Pořád mě čeká spoust a práce,“ pomyslel si Stvořitel a hned se do toh o dal. Nejprve se obrátil k oceánům a dotkl se jich. „Ať se moře hemží mořskými živočichy a rybami,“ přikázal. Potom se podíval vzhůru na nebe a p okynul do vzduchu. „Ať se v oblacích prohánějí cvrlikající ptáci. A ať jsou na Zemi všechny dru hy zvířat, velkých i malých,“ řekl. A stalo se. Pole a lesy, řeky a jezera zaplnila nejrůznější stvoření, aby v n ich skákala a kráčela, plazila se a lezla, třepotala se i snášela, brouzdala, létala, kroutil a se i cválala. Ticho naplnil řev lvů a kozí mečení, skřeho tání papoušků, čapí klapání i sloní troubení. Bůh radostně naslouchal jejich veselému švitoření.

10


Říše zvířat

J

en si představ, jak nudný by byl život bez zvířat. Nebo kdyby Bůh stvořil jen klokany, a ti by poskakovali úplně všude! Zvířecí říše je však naštěstí daleko rozmanitější.

Papuchalkovi chocholatému v době páření narostou po obou stranách hlavy bílé chocholky a zobák se mu rozzáří rudou barvou, aby zaujal svou nastávající.

kým zvířetem je s m e z o h c u s lona Nejvyšším slon. Žirafu a s e s a z ím š ž ě jt ích žirafa, ne to mnoho dalš a Z . o k ž tě n je přehlédneš it. obtížnější spatř m e h o n m je t zvířa

Tyto hezo un jmenují jí ké vosy se zlivky. V a ng tině mají Ježovka strukovitá žije přezdívku lič„hrnčířky“, pr v moři. Její rudohnědé os otože si z tny  hli ných kuli zanechávají stopy na ka ček o veli němekosti lískov nech a dá se s nimi doko nce hn ého oříšku stavějí ízda přip kreslit! o rem džbá mínající tvan.

stní oči!

na vla Přesvědč se

emotorn je a ip é. P ak ěř ploch m é . Když vš t h c je a é p k á z ic ný . mer Budeš potřebovat: nepříjem nepřekonatelné lo pipy a ji ě í T z á v o pr • několik chrpových květů od tyto žáby zec a do u le o ý js n abičky p ých í, ž v t lé s i • mraveniště ř a íl e v t m   h a m jí v dn . Po c proměňu to stovku nezbe přijde na veniště větin e a s r a m k č k jí k hk vrše atčina va zádech. Nosit ta M hrpy na květních lístcíc ečky c ž lo o P t o jích é! odrých červené kůží na je být opravdu těžk se na m jevovat malé celé květy sí ob ní pulců mu začnou ou dobu změ u. jak a za ně světle červeno a barvu n

Malířský

raveniště ut polož nad m in m r á p a n í Nyn cítíš to? ní přičichni – ruku a pak si k y níž y mravenčí, dík lin e ys k ch a p To je barvu. květy změnily

Mravenci jsou maličká stvoření. Nemají ostré drápy ani špičaté zobáky. Jak tedy dokážou zahnat hladové vetřelce? Když ateliér je potřeba, vystříknou z bříška dráždivou kyselinu mravenčí.

11

Pokud máš doma pejska, kočičku nebo želvu, pusť je na chvíli do světa, který vytváříš.


o je tévšechno, co už stvořil. „Ano, všechn na l léd poh ž kdy ál, usm Bůh se estého dne ch celý ten nový A potom si pomyslel: „Teď je čas, aby . eně koj spo ývl přik lé,“ ona dok Ne, ř mě usala všechno zelené. Krokodýlovi? oko by Ta fě? Žira u? kom Ale . dal svět někomu pře ý jako já, bude stvořím člověka. Jestli bude podobn o toh to Mís Ne. o. chn vše ně úpl l ten by slupnu řím všechny ryby, eme si hodně povídat a potom svě Bud . ořil vytv m jse rý kte t, svě t líbi se mu o péče.“ ptáky, rostliny a všechno živé do jeh oby postavy. Nej. Vymodeloval ho a vytvaroval do pod chu pra t hrs al abr a n mi k ze l oni život. Bůh se skl ji Bůh zvedl do dlaně a vdechl do ní om pot Ale ta. živo bez ávě v tr la . Bůh ho prve postavička jen stá noval, se protáhl a vydal se za ním me poj a věk člo Bůh jak m, Ada ně. „Pojď,“ řekl vlíd odvedl do rajské zahrady. radu Adamovi. To bude tvůj domov,“ ukázal Bůh zah „Podívej se na to nádherné místo. ata, ovoce, květiny oupil. Bylo tu vše, co Bůh stvořil: zvíř vst tí dos s ra y rad zah sné krá pře Adam do a všechny ty báječné věci. dokonáno. o práce byla hotová; stvoření světa Jeh . val očí odp el ořit Stv , mý sed Další den, ten

Š

12


Já jsem taky člověk! %

u zmrzlin š e j u l i a Taky m ty děti n y n h c e jako vš že ano? , u k z á r ob

B

ůh stvořil člověka k obrazu svému a podle vlastní podoby. Znamená to, že má Bůh hnědé vlasy a světlou kůži? Má snad rád špenát? Nebo ho nesnáší? No, na tom vlastně vůbec nezáleží! Bůh totiž svěřil svět lidstvu, aby se o něj staralo místo něj, se stejnou láskou, s jakou ho on stvořil.

u A teď si představ, že máš kouzelno t gumu a můžeš z obrázku vygumova , že kornouty, které drží v rukou. Myslíš by se na tebe rozzlobily? Jistě že ne! Smály by se stejně jako předtím. Nejsou to opravdové děti; jen tak vypadají. To jen ty se můžeš cítit šťastně nebo smutně, tě šit se nebo snít – jako všic hni opravdoví lidé.

át!

Pojďme si hr Jeden bude bude děla ts předs tavov ochaře a at so chu. druhý

hraje rád, který vře oči, a m a K i. ři oč d za žte socha u pozici. Napříkla a v a z í n y hu. N e nějako jednu no jm a u n a i z s , e u n up soch ucho a sto a z e s í t y ch

chař poslepu Potom musí so u a pokusit ohmatat soch její pozici. se napodobit

Neviditeln

á socha

Je-li sochař úspěšný, může hra začít znovu od začátku. Pravidelně se střídejte!

13

Nezapomeň přidat do krabice i sebe! Potom můžeš přikreslit své kamarády a rodinu.


Panda

Klokan

Tučňák

Želva

K

dyž Adam vstoupil do rajské zahrad y, obklopila ho zvědavá zvířata. „Kd o jste?“ ptal se jich. Ale zvířátka si ho jen mlč ky prohlížela. „Zvířata neumějí mluvit,“ vysvětlil mu Bůh. „Takže umím víc než zvířata?“ zeptal se Adam. „Ano, umíš mluvit. To hmyz, ptáci, mo týli ani žádné jiné stvoření neumí. Pro to jim budeš dávat jména, místo aby dávala jmé na ona tobě.“ Adam se nadšeně pustil do svého nového důležitého úkolu. „Tobě dám jméno tučňák a ty se bud eš jmenovat klokan. Ty budeš perličk a a ty se budeš jmenovat…“ A tak Adam pokračova l, dokud nepojmenoval všechna zvíř átk a od nejmenších až po ta největší.

14


Dej mi pac!

P

es je velmi chytré a věrné stvoření. Psi rádi tráví veškerý čas se svým pánem. Pán dává psovi jméno a učí ho chovat se tak, jak by měl. Například kdy být tiše, kdy trpělivě čekat a kdy dávat pac.

Posaď si pejska proti sobě.

Vezmi do lev é ruky jeho oblíbenou h aby na ni pe račku tak, jsek viděl. M ůžeš mu ji d dát očichat, okonce ale zatím m u ji nedávej.

ky e jeho tlap s i íl v h c u elmi Právě v t ni nebo ji v yž si tk o d e c h le rž (jako kd t krátce pod em potřás k js e  p s š chce u oučasně m rukou) a s o hračku jak ihned dej odměnu!

Klekni si před pejs ka a natáhni prav ou ruku, aby na ni m ohl položit tlapku.

e zajímat Pejska bude nejspíš víc hračka, ale protože ji zatím nedostal, dříve nebo později se pokusí pohnout tlapkou, aby se k hračce dostal.

Poznáš, jaké zvířátko předvádějí děti na obrázku?

Pojďme si hrát!

Dětská šaráda

15

Kdo jsem? Zoubky mám jak jehličky, drápky jako špendlíčky. Smetanou mě potěšíš, ale stejně: myš je myš!

Obouvám se na celý rok, „Íhahá!“, cval a hop a skok!

Jehelníček nosím na zádech, ušít však neumím ani steh!


D

alšího dne se Adam jen tak prochá zel po klidné, pokojné zahradě. Ves ele poskakoval z kamene na kámen v proudu zurčícího potůčku. Potom napodobov al pyšné vykračování krásného páva. Odpole dne skotačil se lvíčaty a proběhl se dostal hlad, utrhl si zralé bobule z ke s jeleny. Když řů červeného rybízu. Měl se zkrátk a krá sně , ale potom, třetího dne, se začal nudit. Bůh si uvě domil, že pro Adama není dobré být sám. A tak k němu promluvil: „Stvořím ti někoho, abys nebyl tak sám.“ Adam o tom hodně přemýšlel, ale ať se snažil, jak se snažil, nedovedl si představit, jak by jeho nový společník mohl vypadat. Nem usel však dumat dlouho, protože Pán Adama uvedl do hlubokého spánku. Když spal, vyňal mu Bůh z boku jedno žebro. A z něj vyrobil Evu. „Ach, jak nádhernou tě Bůh stvořil . Vypadáš snad ještě lépe než já,“ zaradoval se Adam, když zase otevřel oči. Eva se na něj laskavě usmála. Bůh si zhluboka povzdechl a potom řek l: „Buďte šťastní. Mějte spolu hodně dětí a žijte moudře na tomto světě.“

16


Kluci a holky snáze najdou cestu íš o tom, že kluci často e se vyznají v mapách? z neznámé budovy a lép plní úhledněji píše, rychleji se za lek ho na tši vě ak Naop Kluci mluví před jinými lidmi. školní úlohy a ochotněji u dní kolo, zato z holek jso jíz lit es kr na ně as úž u dovedo návrhářky. zpravidla báječné módní

V

Pojďme si

hrát!

at: třebov e jitrocel o p š Bude , kde rost to • mís

Jedno? Dvě? Tři? Holky často rády hádají, kolik asi budou mít dětí, až vyrostou. Jednou z možností je tato hra s lístky jitrocele.

oruna

Květinová k

y, se stonk i n i t ě v ik k si někol zemi, aby j e h r t a N   y nech v st. k n í ř o k e Utrhni jede ů al n lístek a s ohl dál r m y k počítej, ko n i žilek se na l t ros lik něm sbíhá . Tolik bud mít dětí! velkou eš k a t u  papír pěkně z b o r Vy by ti a , u k korun a hlavě. n držela Kolik obličejů se ukrýtři a n í i j n   í k vá v obrázku? Na první Zvenč  přilep a m e pohled se zdá, že je to lepidl ! y k t í děvče. Nyní si vezmi zrcátko kv

17

a postav ho na výšku doprostřed obličeje. Prohlédni si výsledný obrázek. Potom zrcátko otoč na druhou stranu a podívej se znovu.


A

dam a Eva si od samého začátku výborně rozu měli. Bůh byl jejich nejlepší přítel a žili v míru se zvířaty. Starali se o zahradu. Když dostali žízeň nebo hlad, najedli se medově sladkého ovoce rajské zahrady. Byl tu jen jediný strom, ze kter ého nesměli jíst: stál přímo uprostřed zahrady. Adam si pamatoval, že mu Bůh řekl, aby jeho ovoc e nikdy nejedl. Stalo se to hned první den, když ho Bůh prováděl po jeho novém domově. „Smíš jíst ovoce všech stromů kromě stromu pozn ání dobra a zla,“ vyprávěl Adam Evě, když si chtě la z rozložitých větví utrhnout lákavé zralé plody. „Pojď, natrháme si místo toho jahody!“ vyzval ji a vedl ji za ruku na místo, kde rostly. „Nic jiného nám Bůh nezakázal, tak proč nám nedovolí tohle?“ divila se Eva, ale šla za Adamem . „Protože nechce, abychom zemřeli.“ „Zemřeli? Co to znamená? Kdo kdy o něčem tako vém slyšel?“ vrtěla hlavou Eva. Vůbec tomu nero zuměla.

18


Ovoce ze zahrady

někdo m ovocem byla jablka, ale ný za ká za že á, řík se to as byl fíkovník. Jaká je tedy si myslí, že zakázaný strom e to neříkat. Proto druh ovoc ší lep je že l, sle my si h pravda? Bů itý! ání zřejmě není tak důlež zn po ě om str m né za ká na za

Č

Ovoce jedí rádi neje n lidé, ale také někteří ptáci a hmyz. Šp ačci sbírají kuličky hroznového vína, američtí brouci zlatohlávci zase pojíd ají broskve.

v

Ovocný le

i

Kiw

lad

k ná

e talíř o h é ji pírov Potom le a p d n. ed ostř ící oceá voce po r p o o d d bráz šího resli Nak dní loď wi a dal i a nákl plátky k ž Ovocná tiskárna nalo i. t libos Vyrob si balicí papír s hruškovým vzorem! Rozkroj hrušku napůl a odstraň jadérka. Polovinu hrušky natři libovolnou barvou a pak ji pevně přitiskni na papír.

Nakresli doprostřed papírového talíř e lví obličej. Použij třešeň nebo švestku jako čenich a hřívu vykouzli z plátků bros kve nebo jablka.

Vyrob si dobrotu!

Nepečený malinový piškot

Budeš potřebovat: • 300 g sýra cottage • 100 g malin • 4 polévkové lžíce cukru • 1 balíček podlouhlých (cukrářských) piškotů • 3 dl mléka Dno a boky kulaté misky vylož cukrářskými piškoty namočenými do mléka.

Opatrně smíchej sýr cottage, maliny a cukr. iškotů vrstvou Pokryj vrstvu p j . Tu pak zakry krémové směsi iškotů. další vrstvou p edokud nespotř Střídej vrstvy, suroviny. buješ všechny

din do Dej mísu na několik ho váním ji chladničky a před podá vyklop na plochý talíř.

19

Dobrou chuť!


V

zahradě žil také had, který žárlil, protože Bůh Adama a Evu tolik miloval. „Proč neochutnáte ovoce z toho stromu? Dozvíte se věci, o kterých jste doteď nem ěli ani ponětí,“ zasyčel had na Evu, když byl Adam právě pryč. „Copak jsi neslyšel, že nám Bůh řekl, že ho nesmíme jíst? Nemám vůbec chuť ho ochutnat, tak se mě nesnaž přesvědčit. Nebudu ho jíst,“ nedala se Eva a dupla si přitom nož kou. „A vy věříte všemu, co vám Bůh říká?“ nalé hal záludný had a kroutil se přitom tam a onam. „Že byste umřeli? Řekl vám to jen proto, že nechce, abyste věděli, co dělá. Co je to závist. A hněv. A odplata, pýcha, domýšlivost a la komství,“ syčel had. „O čem to mluvíš? To zní zajímavě… Co to všechno znamená? Bůh všechny tyhl e věci zná?“ Evy se zmocnila zvědavost a přistoupila ke stromu. Utrhla si z nízké větve jeden plod a zakousla se do něj. Právě v tu chvíli přišel Adam. „Je tedy vynikající. Nevím, proč bychom ho neměli jíst,“ prohlásila Eva a nabídla Adamovi. Ten také ochutnal. Najednou se cítil tak nějak podivně a začal mít strach… V tu chvíli se dala gazela na útěk, protože se bála lva, kter ý na ni zavrčel. Bůh hned věděl, kolik uho dilo, a byl velmi smutný, že ho Adam a Eva neposle chli. A tak museli z překrásné zahrady ode jít. Stvořitel za nimi zavřel brány rajské zahrady. A na cestu ke stromu poznání dobra a zla pos tavil anděla s planoucím mečem, aby ji střežil.

20

Stvoreni sveta malvina miklos  
Stvoreni sveta malvina miklos