Page 1


Ripleyho záhady R-TÝM Nestvůra z bažin také v tištěné verzi

Objednat můžete na www.fragment.cz

Kay Wilkins Ripleyho záhady R-TÝM – Nestvůra z bažin – e-kniha Copyright © Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv.


nestvĹŻra z baĹžin


Na malém zapomenutém ostrůvku u východního pobřeží Spojených států se nachází dobře ukrytá Ripleyho střední škola – unikátní škola pro výji­ mečně talentované děti.

CO

JE

T O

R -T Ý M?

ripleyho záhady

Škola sídlící v domě, kde kdysi žil tvůrce světoznámého Ripleyho Věřte nevěřte Robert Ripley, přijímá studenty, kteří jsou něčím zvláštní. Ačkoli všichni na první pohled vypadají stejně jako vy nebo já, každý z nich má nějakou neobyčejnou schopnost – dokážou vést elektřinu, jsou nadaní nadlidskou silou nebo ovládají počasí – a to je jen pár příkladů! Těm nejlepším z takto talentovaných žáků bylo nabídnuto, aby se stali členy supertajné skupiny – R-týmu. Tato elitní jednotka řídí své operace z utajené základny skryté hluboko v podzemí školy. Odtud jsou mladíci a slečny se zvláštním nadáním posíláni na nebezpečné mise po celém světě, během nichž pátrají po záhadných stvořeních a neobvyklých jevech. Přidej se k nim a zúčastni se jejich ne­uvě­ řitelných dobrodružství, přijď společně s nimi na kloub záhadám a nauč se rozlišovat, co je realita a co fikce…

5


nestvůra z bažin

Ústav pro potírání lží

Záhadná konkurenční agentura, jejímž posláním je sabotovat činnost R-týmu a zdiskreditovat Ripleyho databázi.

RIPLEY

u č itel é

Odkaz Roberta Ripleyho žije v RIPLEYM, superpočítači, v němž jsou uloženy důležité databáze obsahující informace o Ripleyho sbírkách kuriozit a o podivuhodných objevech, které učinil R-tým. Jedním z rozhraní tohoto počítače je plně interaktivní hologram Roberta Ripleyho. RIPLEY podává agentům informace o misích a zasílá důležité zprávy na jejich R-phony.

Pan Cain

Dr. Maxwell

Nejoblíbenější učitel agentů. Řídí činnost R-týmu, který funguje pod zástěrkou Muzejního klubu. Koordinuje všechny akce.

Jediný učitel ve škole, který ví o existenci R-týmu. Dr. Maxwell dokáže agenty vybavit na každou misi nej­mo­ dernějšími technologiemi ze své laboratoře.

6


ripleyho záhady

SEZNAMTE SE S ČLENY R-TÝMU

KOBE

Každý ze sedmi členů R-týmu je nejen nadán speciálními schopnostmi, ale disponuje zároveň i širokými znalostmi v konkrétním oboru. Všichni členové týmu se tak mohou vzájemně podporovat nejen ve škole, ale také v průběhu misí, na něž bývají vybíráni tři nejvhodnější agenti.

JMÉNO: Kobe Shakur VĚK: 15 DOVEDNOSTI: Výborný stopař, dokáže přežít v obtížných podmínkách. Má rozsáhlé znalosti o domorodých kmenech a telepatické schopnosti.

Na misích spolu agenti udržují kontakt prostřednict vím svých R-phonů, na které také dostávají důležité informace a upozornění od RIPLEYHO.

POZNÁMKY: Kobeho rodiče v yrostli v Africe, každý u jiného kmene. Kobe dokáže obdivuhodně přesně stopovat a skvěle se v yzná v domoro­ dých kulturách celého světa. Stačí mu pouhý dot yk, aby pochopil životní příběh člově­­­ka nebo historii předmětu.

7


nestvůra z bažin

ZIA

MAX

JMÉNO: Zia Mendozová

JMÉNO: Max Johnson

VĚK: 13

VĚK: 14

DOVEDNOSTI: Schopnost ovládat elek tromagnetické pole. Dokáže předpovídat počasí.

DOVEDNOSTI: Počítačov ý génius a v ynálezce. POZNÁMKY: Max pochází z Las Vegas a miluje počítačové hry a cokoli, co má něco společného s elek třinou. Většinu volného času věnuje v ymýšlení robotů. Max nenávidí školu, ale rád tráví čas s dr. Maxwellem, s nímž v ymýšlí nové v ychy távky.

POZNÁMKY: Když byla ještě dítě, jako jediná přežila ­t ropickou bouři, k terá zničila její vesnici. Zia ještě přesně nechápe, jakými schopnostmi disponuje, ale umí předpo­v í­ dat a někdy i ovládat počasí. Její přítomnost může také způsobovat změny ve fungování elek trických zařízení.

8


ripleyho záhady

KATE

ALEK

JMÉNO: Kate Jonesová

JMÉNO: Alek Filipov

VĚK: 14

VĚK: 15

DOVEDNOSTI: Má paměť jako počítač, je ex trémně inteligentní a dokáže se během několika minut naučit jakýkoli jazyk.

DOVEDNOSTI: Hadí muž nadaný překvapivou f yzickou silou. POZNÁMKY: Alek je členem ruského olympijského družst va gymnastů do šestnácti let a zbožňuje spor tování a závody. Je o dost větší než ostatní agenti, a přestože většinou působí klidně a vážně, má velký smysl pro humor.

POZNÁMKY: Kate v yrostla na Oxfordské univerzitě v Anglii, kde ji v ychovával její učitel dějepisu a strýček, který se věnoval archeologii. Kate se naučila nazpaměť všechny knížky z univerzitní knihovny – stačilo jí k tomu jen jednou je přečíst!

9


nestvůra z bažin

LI

JACK

JMÉNO: Li Yangová

JMÉNO: Jack Stevens

VĚK: 15

VĚK: 14

DOVEDNOSTI: Hudební génius s absolutním sluchem. Dokáže imitovat každý zvuk.

DOVEDNOSTI: Dokáže „mluvit“ se zvířat y a přežít v divočině. POZNÁMKY: Jack v yrostl v přírodní rezervaci v australském vnitrozemí. Odmalička miloval zvířata, dokáže komunikovat s jakoukoli by tostí a rád jí divná jídla!

POZNÁMKY: Li v yrostla v bohaté rodině v čínském Pekingu a na Ripleyho střední školu nastoupila později než ostatní agenti. Má skvělý sluch a dokáže napodobit jakýkoli zvuk.

10


ZAHRADA

SPORTOVNÍ AREÁL

ZVĚŘINEC

SKLENÍK

HELIPORT

ostrov BION

KOMPAS

ŠKOLNÍ BUDOVA

MON LEI

PŘÍSTAVIŠTĚ

ČÍNSKÁ ZAHRADA

TAJNÁ LABORATOŘ R-TÝMU

VODNÍ VSTUP DO TAJNÉHO PODZEMÍ

KAMENNÝ PAMÁTNÍK (tajný vchod)


Prolog „Bobe, ta je ale monstrózní,“ zahalekal rybář. Prut, který jen taktak dokázal udržet v ruce, se divoce zmítal. „Rychle přines podběrák!“ Bob udělal, co se po něm žádalo, a sklonil se k hla­dině, aby nabral úlovek do sítě. Večerní stíny se tajuplně zrcadlily na hladině. Zčista­jasna se z vody vynořila zelená šupinatá ruka a chňapla po rybě takovou silou, že se vlasec přetrhl. Pak se i s kořistí vnořila zpět do kalných hlubin bažiny. 13


ripleyho záhady

Vyděšený Bob zalapal po dechu: „Něco tu bylo, Franku! Něco nám sebralo naši rybu!“ „Co to plácáš?“ „Byla to zelená ruka – celá šupinatá,“ pokoušel se o vysvětlení Bob. Frank se podíval na kamaráda a ve tváři se mu zračila směsice rozpaků a soucitu. Bob si v hlavě znovu přehrál, co viděl, a neměl žádné pochybnosti. Náhle se změnilo počasí. Místo vlahého večerního floridského tepla pocítil chlad. Otřásl se. Zvuky močálu se mu najednou zdály nepřátelské. „Co se to sakra…?“ ozval se Frank, ale slova mu uvízla v hrdle a on zůstal jen vyděšeně zírat na vodní hladinu. Bob se otočil. Hladina byla silně zčeřená a bylo zřejmé, že pod ní se pohybuje něco opravdu velkého. Rybáři sledovali vlnu až do té doby, než dorazila ke břehu. Pak spatřili svou rybu, jak letí vzduchem a přistává na pevné zemi. Za ní vylezla na břeh bytost, která vypadala jako obrovská ještěrka. Když plaz vystupoval z vody, pomáhal si předníma nohama – 14


nestvůra z bažin

vypadalo to trochu, jako když člověk vylézá z bazénu – a pak si otřepal vodu ze svých dlouhých nohou a ocasu. Ještěrovo mokré tělo se v blednoucí sluneční záři lesklo. Bob cítil, jak se ho zmocňuje strach. Ještěr si přidřepl a vztyčil se na zadní! Pak se vydal směrem k rybě. Rybáři vyjeveně hleděli, jak zvedá rybu ze země a rozhlíží se kolem. V té chvíli je spatřil. Oči mu v šeru žlutě svítily. Bobovi připadaly téměř jako lidské. Tvor zasyčel a zmizel v blízkém stromoví. Frank a Bob vrhli jeden na druhého nevěřícný pohled. „Myslím, že bychom měli jít – hned,“ navrhl Bob. Frank jen tiše kývl hlavou a oba rybáři rychle zmizeli. Neměli sebemenší chuť setkání opakovat.

15

Ripleyho zahady r tym nestvura z bazin kay wilkins  
Ripleyho zahady r tym nestvura z bazin kay wilkins