Page 1


Obrázkové čtení Karel IV. Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz

Martin Pitro, Petr Vokáč Obrázkové čtení – Karel IV. – e‑kniha Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv.


Obrázkové č tení

KAREL IV. Martin Pitro, Petr Vokáč Ilustroval Antonín Šplíchal


Obsah

Jak se stal Jan Lucemburský králem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Neradostné dětství v Čechách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Na dvoře sladké Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Italské dobrodružství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Návrat do zpustlých Čech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Boj o Tyroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Karel a loupeživí rytíři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Vznik pražského arcibiskupství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Stavba katedrály svatého Víta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Dvojnásobným králem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Bitva u Kresčaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Vznik Nového Města pražského . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Založení Karlovy univerzity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stavba hradu Karlštejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Za císařskou korunou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Stavba Karlova mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Karlův skon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Manželky Karla IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Země Koruny české . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Obrazkove cteni karel iv martin pitro petr vokac  
Obrazkove cteni karel iv martin pitro petr vokac