Page 1


George W. Anderson

NauÄ?te se SAP za 24 hodin

Computer Press Brno 2012

K1974.indd 1

4.1.2012 14:54:24


Naučte se SAP za 24 hodin George W. Anderson Překlad: Milan Daněk Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Libor Pácl Technický redaktor: Jiří Matoušek Authorized translation from the English language edition, entitled SAMS TEACH YOURSELF SAP IN 24 HOURS, 4th Edition, 0672335425 by ANDERSON, GEORGE W., published by Pearson Education, Inc, publishing as Sams Publishing, Copyright © 2011 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. CZECH language edition published by Albatros Media a. s., Copyright © 2012. Objednávky knih: http://knihy.cpress.cz www.albatrosmedia.cz eshop@albatrosmedia.cz bezplatná linka 800 555 513 ISBN 978-80-251-3685-0 Vydalo nakladatelství Computer Press v Brně roku 2012 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace 15 893. © Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 1. vydání

K1974.indd 2

4.1.2012 14:55:12


Stručný obsah

K1974.indd 3

Úvod

23

ČÁST I Úvod do systému SAP 1. Základy systému SAP 2. SAP a podniková architektura 3. Technologické základy systému SAP 4. Základy projektu implementace systému SAP

29 31 39 49 63

ČÁST II Aplikace a komponenty 5. Přehled aplikací a komponent SAP 6. SAP NetWeaver: základ pro provoz SAP 7. SAP ERP: základní produkt SAP 8. SAP Business Suite a další aplikace SAP

73 75 91 103 119

ČÁST III SAP pro podnikové uživatele 9. Pohled podnikového uživatele na implementaci SAP 10. Přihlášení a používání uživatelského rozhraní SAP 11. Uživatelské role a oprávnění 12. Běžné úkony v systému SAP 13. Tvorba výkazů a základy práce s query 14. Propojení systému SAP s aplikacemi Microsoft a dalšími produkty

131 133 143 165 173 199 227

ČÁST IV SAP pro IT profesionály 15. Implementace systému SAP z hlediska projektového manažera 16. SAP z pohledu specialisty na SAP Basis 17. SAP z pohledu vývojáře 18. Technická instalace systému SAP 19. SAP a cloud 20. Administrace a řízení systému SAP 21. Rozšíření a upgrady systému SAP

247 249 263 275 289 315 337 357

4.1.2012 14:55:13


4

K1974.indd 4

Stručný obsah

ČÁST V Kariéra v oblasti systému SAP 22. Podnikový specialista a kariéra v oblasti systému SAP 23. IT specialista a kariéra v oblasti systému SAP 24. Další zdroje a závěrečné myšlenky

367 369 383 393

ČÁST VI Přílohy A. Odpovědi na otázky případové studie B. Zkratky a často používané pojmy

403 405 419

Rejstřík

427

4.1.2012 14:55:13


Obsah O autorovi Věnování Poděkování

21 22 22

Úvod

23

Co je SAP Čemu se kniha věnuje Co je skutečně nového Komu je kniha určena Konvence použité v knize Zpětná vazba od čtenářů Errata

24 24 25 26 26 27 27

ČÁST I Úvod do systému SAP LEKCE 1 Základy systému SAP Přehled systému SAP: společnost Podnikové aplikace či komponenty SAP Komponenty, moduly a transakce systému SAP Podnikové procesy nad rámec aplikace Odvětvová řešení SAP Spojení teček

Koncept klienta systému SAP Používání systému SAP Shrnutí Případová studie: lekce 1 Situace Otázky

LEKCE 2 SAP a podniková architektura Podniková architektura a plán rozvoje podniku Tradiční podnikové zájmy Skutečný smysl a vliv systému SAP Snižování a řízení rizik Pružnost podniku: budoucnost na zřeteli

K1974.indd 5

31 31 33 33 34 35 35

36 37 37 37 38 38

39 39 40 41 42 42

4.1.2012 14:55:13


6

Obsah ASAP a plán podniku Hledisko podniku Jak technologie SAP podporují potřeby podniku Práce se zúčastněnými stranami (stakeholdery)

Další hlediska: mapování podnikových potřeb na aplikace SAP Funkční hledisko Technické hledisko Hledisko implementace projektu

Kombinace čtyř hledisek Shrnutí Případová studie: lekce 2 Situace Otázky

LEKCE 3 Technologické základy systému SAP SAP Technologie 101: SAP Basis Základy hardwaru pro systém SAP Servery

Operační systémy podporované systémem SAP Důležité vlastnosti operačního systému Souborové systémy SAP Workprocesy SAP běžící v operačním systému Profily SAP v operačním systému

Základy databází pro SAP Rychlý úvod do databází Tabulky, indexy a struktury

Shrnutí Případová studie: lekce 3 Situace Otázky

LEKCE 4 Základy projektu implementace systému SAP Základy projektu implementace systému SAP Realizace systému SAP: zdroje a časové plány Podnikové a konfigurační týmy Integrační a vývojové týmy Testovací/QA týmy Datový tým Tým zabezpečení Technický a další týmy

K1974.indd 6

43 43 44 44

45 45 46 46

47 47 48 48 48

49 49 50 51

56 57 57 58 59

59 60 60

61 61 61 62

63 63 64 64 65 65 65 66 66

4.1.2012 14:55:13


Obsah Přístup k systému SAP

7

66

Přístup k systému SAP pomocí SAP GUI či „tlustého“ klienta Přístup k systému SAP pomocí webového prohlížeče Proces přístupu podrobně Uživatelská ID a relace

Typické každodenní podnikové procesy Práce s funkcemi portálu Employee Self-Service Vyrovnání zůstatků Prodej ze skladu

Shrnutí Případová studie: lekce 4

67 67 68 68

68 69 69 70

71 71

Situace Otázky

71 71

ČÁST II Aplikace a komponenty LEKCE 5 Přehled aplikací a komponent SAP Komponenty SAP Business Suite SAP Enterprise Resource Planning SAP Customer Relationship Management SAP Product Lifecycle Management SAP Supply Chain Management SAP Supplier Relationship Management

Komponenty SAP NetWeaver Malé a střední podniky SAP Business One Funkcionalita Vlastnosti Implementace Vývoj

SAP Business ByDesign Implementace a přizpůsobení Funkcionalita a vlastnosti Výhody přístupu Business ByDesign k hostování Výzvy týkající se Business ByDesign a partnerů SAP

SAP All-In-One Funkcionalita SAP All-In-One Partneři řešení SAP All-In-One a centra řešení Funkcionalita a vlastnosti Intuitivní uživatelský prožitek SAP All-In-One

K1974.indd 7

75 75 75 76 78 78 79

79 80 81 81 82 82 82

83 83 83 84 84

85 85 86 86 87

4.1.2012 14:55:13


8

Obsah Výběr „nejlepšího“ řešení SAP Náklady Funkcionalita Vlastnosti Hostované řešení či provoz na vlastním zařízení Počet zaměstnanců Složitost podnikových procesů

Řešení pro malý a střední podnik anebo SAP Business Suite Shrnutí Případová studie: lekce 5 Situace Otázky

88 88 88 88 89 89

89 89 90 90 90

LEKCE 6 SAP NetWeaver: základ pro provoz SAP

91

Stručná historie platformy SAP NetWeaver

91

Zpátky do budoucnosti Uvedení platformy NetWeaver

Deštník platformy SAP NetWeaver: šest oblastí Řízení základu (Foundation Management) Middleware Řízení informací (Information Management) Produktivita týmu (Team Productivity) Kompozice (Composition) Řízení podnikových procesů (Business Process Management)

Strategické výhody platformy SAP NetWeaver Building blocks platformy SAP NetWeaver

92 92

93 93 93 95 96 96 97

98 98

Systémy s druhy užití Samostatné stroje Klienti

99 99 100

Spojení všeho dohromady Shrnutí Případová studie: lekce 6

100 101 102

Situace Otázky

LEKCE 7 SAP ERP: základní produkt SAP

K1974.indd 8

88

102 102

103

Vývoj SAP ERP Podnikové scénáře a moduly SAP ERP

103 104

SAP ERP Financials SAP ERP Human Capital Management

105 109

4.1.2012 14:55:13


Obsah SAP ERP Operations a SAP Manufacturing SAP ERP Corporate Services

Shrnutí Případová studie: lekce 7 Situace Otázky

9

113 115

117 117 117 117

LEKCE 8 SAP Business Suite a další aplikace SAP SAP Innovations 2010 SAP Supply Chain Management Účel SAP SCM Přínosy SCM pro podnik a jeho vliv na podnik

SAP Customer Relationship Management

119 119 120 120 121

122

Rozšíření ERP o SAP CRM Odvětvově specifické procesy CRM

122 122

SAP PLM: platforma pro řízení produktů

124

Přínosy PLM pro podnik a jeho vliv na podnik Používání SAP PLM

SAP Supplier Relationship Management Přínosy integrace SRM a PLM Přínosy SRM pro podnik a jeho vliv na podnik

SAP Manufacturing SAP Service and Asset Management Shrnutí Případová studie: lekce 8 Situace Otázky

124 125

125 126 126

127 128 129 129 129 129

ČÁST III SAP pro podnikové uživatele LEKCE 9 Pohled podnikového uživatele na implementaci SAP Role podnikového uživatele Vedoucí funkčních oblastí Konfigurační specialisté Klíčoví uživatelé

K1974.indd 9

133 133 134 135 135

Životní cyklus projektu implementace systému SAP

136

Fáze 1: Zahájení projektu Fáze 2: Porovnání a příprava prototypových řešení Fáze 3: Návrh a konstrukce řešení

137 138 138

4.1.2012 14:55:13


10

Obsah Fáze 4: Integrační testování Fáze 5: Akceptační testování Fáze 6: Příprava přechodu Fáze 7: Stabilizace (provoz)

Shrnutí Případová studie: lekce 9 Situace Otázky

LEKCE 10 Přihlášení a používání uživatelského rozhraní SAP Přihlášení k systému SAP

142 142 142 142

143 143

Konfigurace SAP Logon Pad

143

Klient, uživatelské jméno a jazyk Základy práce s relacemi

145 146

Vytvoření nové relace Ukončení relace Odhlášení ze systému SAP

Základy práce s uživatelským rozhraním SAP GUI

146 146 147

147

Standardní lišta Aplikační lišta

148 148

Základy navigace

148

Provádění úkolů pomocí cest nabídky Navigace pomocí myši a klávesnice Zastavení transakce

Základy práce s poli Režim vkládání a přepisu Možné hodnoty pro vstupní pole Úpravy dat ve vstupních polích Povinná vstupní pole Replikace dat

Pole pro zobrazení dat Objekty obrazovek Stromy SAP Zaškrtávací políčka Přepínače Dialogová okna Ovládací prvky tabulka

K1974.indd 10

139 139 140 141

148 148 149

149 150 151 153 153 154

156 157 157 158 158 159 160

Používání schránky systému Windows

161

Přesouvání a kopírování dat Kopírování dat, která nelze vybrat

161 162

4.1.2012 14:55:13


Obsah Shrnutí Případová studie: lekce 10 Situace Otázky

LEKCE 11 Uživatelské role a oprávnění

163 163

165 165 166

Zabezpečení technické infrastruktury systému SAP Zabezpečení procesů systému SAP Role systému SAP Generátor profilů systému SAP

166 167 167 168

Profily oprávnění Uživatelská oprávnění pro aplikační servery ABAP Uživatelská oprávnění pro aplikační servery Java

Shrnutí Případová studie: lekce 11 Situace Otázky

LEKCE 12 Běžné úkony v systému SAP Které uživatelské rozhraní systému SAP je nejlepší? PlatinGUI: SAP GUI pro prostředí Java SAP GUI pro HTML SAP GUI pro Windows

Konfigurace a nástroje SAP GUI pro Windows Tlačítko Úprava lokálního layoutu Seznam Motiv Uzel Vizuální design Uzel Design interakce Uzel Vícejazyčné nastavení Uzel Lokální data Uzel Zabezpečení Uzel Volby SAP Logonu

Schránka Ikona pro zobrazení systémových informací ve stavovém řádku Tisk ze systému SAP Tisk obrazovkové sestavy

K1974.indd 11

162 162

Co se rozumí pojmem zabezpečení systému SAP? Přehled zabezpečení systému SAP

Oprávnění systému SAP

11

168 169 170 170

172 172 172 172

173 173 174 175 175

176 176 178 178 181 184 184 188 188

190 191 191 192

4.1.2012 14:55:13


12

Obsah Vlastnosti spoolového požadavku Nastavení výchozích hodnot pro tiskárnu

Používání SAP GUI Změna zákaznické zakázky Správa účtů Účtování obchodních transakcí v účetnictví dodavatelů Zobrazení dokladu o pohybu materiálu Účtování dokladů o pohybu materiálu

Shrnutí Případová studie: lekce 12 Situace Otázky

LEKCE 13 Tvorba výkazů a základy práce s query Nástroje pro tvorbu výkazů Zpracování sestav v jazyce ABAP ABAP Query Ad Hoc Query Strukturální grafika Manažerský informační systém Informační systém SAP (stromy výkazů)

195 195 195 196 196 196

197 197 197 197

199 199 199 200 200 200 200 201

Všeobecný výběr výkazů

201

Spuštění výkazu Vlastnosti výkazu Vyhledávání výkazů Výběrové obrazovky Varianty Úpravy variant Sestavy

201 202 202 202 203 204 205

Nástroje pro tvorbu výkazů v systému SAP (SAP Query, InfoSet Query, Ad Hoc Query a QuickViewer) Struktura nástrojů pro tvorbu výkazů pomocí query Vytvoření nové skupiny uživatelů Vytvoření nové informační sady Přiřazení informační sady ke skupině uživatelů

SAP Query Vytvoření query

K1974.indd 12

192 195

205 206 209 211 214

215 215

Tvorba pokročilých query Seznámení s InfoSet (Ad Hoc) Query

218 220

Vytvoření InfoSet (Ad Hoc) Query

221

4.1.2012 14:55:13


Obsah Seznámení s QuickViewer Vytvoření QuickView

222

224 225

LEKCE 14 Propojení systému SAP s aplikacemi Microsoft a dalšími produkty Integrace systémů SAP s desktopovými aplikacemi SAP Asistent Využití %pc ke stahování dat Export dat ze systému SAP do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel Tvorba hromadné korespondence systému SAP v textovém editoru Microsoft Word Import dat ze systému SAP do databáze Microsoft Access Průvodce sestavou Microsoft Access

Integrace systému SAP s Microsoft Office: rychlé odkazy Export sestav do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel Export výkazů SAP Query do tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel Tvorba hromadné korespondence v textovém editoru Microsoft Word Export sestav do databáze Microsoft Access

Integrace systému SAP s Microsoft SharePoint SharePoint 2007 SharePoint 2010

Seznámení s Microsoft Duet Seznámení s Duet Enterprise Podniková spolupráce Kontextové workflow Profil Duet Federované vyhledávání Práce s výkazy pomocí Duet Reporting

Použití OpenText se systémem SAP OpenText Data Archiving for SAP Solutions OpenText Archiving for SAP Solutions OpenText Document Access for SAP Solutions OpenText Extended ECM for SAP Solutions

Použití SAP Interactive Forms by Adobe Integrace adresářových služeb společnosti Microsoft se systémem SAP Shrnutí Případová studie: lekce 14 Situace Otázky

K1974.indd 13

221

Shrnutí Případová studie: lekce 13 Situace Otázky

13

225 225

227 227 228 228 230 231 233 234

236 236 236 236 237

237 238 239

240 240 241 241 241 241 241

242 242 242 243 243

243 244 245 245 245 245

4.1.2012 14:55:13


14

Obsah

ČÁST IV SAP pro IT profesionály LEKCE 15 Implementace systému SAP z hlediska projektového manažera Společnost SAP a metodologie ASAP Seznámení s metodologií ASAP

Kancelář řízení projektu Řízení rozsahu Plánování Plánování kvality Plánování komunikace Řízení rizik a neočekávaných událostí

Sestavení projektového týmu Vedení projektu implementace systému SAP Výkonný řídicí výbor Sponzor projektu Vedoucí celého projektu

Soudobé nástroje a metodologie Ukončení projektu Shrnutí Případová studie: lekce 15 Situace Otázky

LEKCE 16 SAP z pohledu specialisty na SAP Basis Změna pohledu: od podnikového k technologickému Dokumentace pro instalaci a SAP Notes Prostředí systému SAP Návrh a dimenzování systému Úvahy týkající se použití základu podporujícího jazyk ABAP či Java Architektura infrastruktury Vysoká dostupnost Disaster recovery

Technická připravenost systému SAP a zabezpečení Připravenost budovy a lokality, v níž je systém hostován Úvahy týkající se sítě Úvahy týkající se serveru, diskového subsystému a operačního systému Data a databázová vrstva

SAP Basis a úvahy týkající se zabezpečení aplikace

K1974.indd 14

249 249 250

254 255 255 255 255 256

256 257 258 259 259

260 260 261 261 261 262

263 263 264 265 265 266 266 267 267

268 268 268 269 270

270

4.1.2012 14:55:13


Obsah Úvahy týkající se aplikací třetích stran Strategie přístupu koncových uživatelů Úvahy týkající se personálního obsazení a provozu Personální obsazení týmu SAP Basis Provoz, správa a řízení

Shrnutí Případová studie: lekce 16 Situace Otázky

271 271 271 272 273

273 274 274 274

LEKCE 17 SAP z pohledu vývojáře

275

Programovací nástroje

275

ABAP a SE80 Java a NWDS Composition Environment

276 277 277

Vývojář a metodologie SAP

278

Fáze implementace vývoje

Konfigurace a implementační příručka Různé pohledy implementační příručky Integrace s řešením Solution Manager

Základy práce s implementační příručkou Nápověda při práci s implementační příručkou Dokumentace implementační příručky Informace o statusu Informace o release

Shrnutí Případová studie: lekce 17 Situace Otázky

278

280 281 283

283 284 284 285 287

287 288 288 288

LEKCE 18 Technická instalace systému SAP

289

Přehled instalace Plánování instalace systému SAP Připravenost infrastruktury

289 290 291

Přehled infrastruktury systému SAP DVD a média, která si můžete stáhnout

Provedení reálné instalace systému SAP Instalace operačního systému Kontrola splnění předpokladů

K1974.indd 15

15

292 292

293 293 294

4.1.2012 14:55:13


16

Obsah Instalace databázového serveru Instalace softwaru SAP

Činnosti po instalaci Instalace zkušební verze systému SAP Příprava na instalaci Stažení a rozbalení zkušební verze Instalace zkušební verze krok za krokem Používání zkušební verze systému SAP

Seznámení se SAP Single Sign-On Zprovoznění SSO pomocí SPNego Zprovoznění SSO pomocí SAML

Shrnutí Případová studie: lekce 18 Situace Otázky

LEKCE 19 SAP a cloud Seznámení s cloud computingem Přínosy cloud computingu Aplikace, které lze do cloudu přesunout nejdříve Aplikace, které nelze přesunout do cloudu

Pohled spotřebitele cloudu SaaS: pro podnikové koncové uživatele PaaS: pro vývojáře aplikací IaaS: pro IT specialisty

Pohled poskytovatele služeb cloud computingu Interní privátní cloud Hostovaný privátní cloud Veřejný cloud Hybridní cloud

Stručná historie informačních technologií a cloudu Architektury klient-server Webový aplikační server SAP Příchod architektur orientovaných na služby Podniková architektura orientovaná na služby (Enterprise SOA) Principy Enterprise SOA: cesta do cloudu

Propojení systémů SAP a cloud computingu SAP a SaaS SAP a PaaS SAP a IaaS

K1974.indd 16

294 295

300 301 301 302 304 310

310 311 312

312 313 313 313

315 315 316 316 317

318 319 319 319

320 320 321 321 322

322 324 324 325 326 327

328 328 329 329

4.1.2012 14:55:13


Obsah Dnes: SAP a cloud Zítra: oblačno (cloudy) po celý den, slunce neuvidíte

Shrnutí Případová studie: lekce 19 Situace Otázky

LEKCE 20 Administrace a řízení systému SAP Administrace systému SAP Monitorování stavu systému (SICK) Monitorování aplikačních serverů (SM51) Monitorování rozložení zátěže (SM50 a SM66) Kontrola protokolů systému SAP (SM21) Zobrazování protokolů a výsledků sledování Kontrola CCMS Monitor Sets (RZ20)

Řízení systému SAP Administrace databáze (DBACockpit, ST04, DB02, DB12, DB13, DB24) Řízení tisku (SPAD) Řízení dávkových úloh (SM37) Řízení zátěže/výkonu systému SAP (ST03) Výpočetní platforma SAP (ST06) Zátěž aplikačního serveru (SMLG, AL08 a ST07) Zásobníky aplikačních serverů SAP (ST02)

Shrnutí Případová studie: lekce 20 Situace Otázky

LEKCE 21 Rozšíření a upgrady systému SAP Provádění změn systému SAP Terminologie vztahující se k upgradům a rozšířením

K1974.indd 17

17

331 334

335 335 335 335

337 337 337 337 339 339 340 341

344 344 345 346 346 349 350 352

354 355 355 355

357 357 358

Vysvětlení pojmu rozšíření Vysvětlení pojmu upgrade Upgrady nejsou migrace Migrace OS/DB systému SAP

358 359 360 361

Upgrady systému SAP podrobněji Plánování projektů

362 363

Plánování projektů rozšíření Plánování projektů upgradů

363 364

4.1.2012 14:55:13


18

Obsah Shrnutí Případová studie: lekce 21 Situace Otázky

366 366 366 366

ČÁST V Kariéra v oblasti systému SAP LEKCE 22 Podnikový specialista a kariéra v oblasti systému SAP Kdo je vlastně podnikovým specialistou SAP Kam se mám podívat? Tam, kde právě jste SAP Partneři společnosti SAP Zákazníci společnosti SAP

Další informace Podnikové a funkční pozice Projektové a programové řízení Školitelé a testeři

Příprava na kariéru podnikového specialisty v oblasti systému SAP Tam, kde právě jste Využijte svoje stávající podnikové zkušenosti Zajímejte se i o práci „na okraji“ Pracujte na svých vlastnostech

Shrnutí Případová studie: lekce 22 Situace Otázky

LEKCE 23 IT specialista a kariéra v oblasti systému SAP Společnost SAP, její partneři a její zákazníci Společnost SAP Partneři společnosti SAP Zákazníci společnosti SAP

Jaké typy příležitostí jsou dostupné? Technické pozice Technické řízení projektu Techničtí školitelé Testeři systému SAP

Příprava na kariéru v oblasti systému SAP

K1974.indd 18

369 369 370 370 371 372 374

374 374 375 375

376 376 376 377 378

381 381 381 381

383 383 383 384 384

385 385 385 386 386

386

4.1.2012 14:55:13


Obsah Opět: tam, kde právě jste Využijte svoje stávající podnikové zkušenosti Využijte svoje stávající technické zkušenosti Specialisté na hardware či infrastrukturu Administrátoři platformy Vývojáři a programátoři

Pracujte na svých vlastnostech Shrnutí Případová studie: lekce 23

19

387 387 388 388 388 389

389 390 390

Situace Otázky

390 390

LEKCE 24 Další zdroje a závěrečné myšlenky Zdroje pro specialisty

393 393

Zdroje služeb a podpory společnosti SAP Další zdroje na webu

Konference společnosti SAP

394 395

397

SAPPHIRE NOW SAP TechEd Konference Managing Your SAP Projects Další semináře a konference sponzorované společností WIS

Možnosti pro hledání zaměstnání

398 398 398 399

399

ITJobs.cz Práce v IT Grafton Careerjet.cz

399 399 400 400

Shrnutí Případová studie: lekce 24

400 400

Situace Otázky

400 400

ČÁST VI Přílohy PŘÍLOHA A Odpovědi na otázky případových studií Lekce 1: odpovědi Lekce 2: odpovědi Lekce 3: odpovědi Lekce 4: odpovědi Lekce 5: odpovědi

K1974.indd 19

405 405 406 406 407 407

4.1.2012 14:55:14

Profile for Flexibooks

Naucte se SAP za 24 hodin_George W. Anderson  

Naucte se SAP za 24 hodin_George W. Anderson