Page 1

th 2O15

Mediální kampaně, které inspirují

www.flema.cz


FLEMA 2015

Stálo to za to! Letošní rok je pro nás speciální. FLEMA už má deset let. To už je určitá příležitost k  drobnému bilancování. Vzpomínám si, když za mnou v roce 2006 přišel Hynek Cimoradský, že má takovou myšlenku, že by chtěl oceňovat skvělé mediální nápady, a jestli bych mu s tím nepomohl. Tak jsme se do toho pustili a postupně jsme soutěž rozšířili na Slovensko, začali oceňovat inovativní agentury a zadavatele a přidali mediální konferenci. Dvakrát jsme změnili vizuální styl a jednou jsme upravili branding a  z  názvu, který stejně všichni používali, jsme udělali oficiální název. Změnili jsme také hodnotící kritéria a začali odměňovat nejlepší mediální kampaně a kreativní využití médií v Česku a na Slovensku. Jako první jsme začali oceňovat nejen agentury, ale i zadavatele, protože jejich odvaha a rozhodnutí nakonec dávají agenturám šanci dělat opravdu skvělé kampaně. FLEMA oceňuje, inspiruje a přitahuje. Sto špičkových odborníků z agentur, médií a od zadavatelů každý rok věnuje minimálně den svého času hodnocení přihlášených kampaní. V archivu soutěže je už přes 600 nejlepších mediálních kampaní a tato publikace pravidelně oslovuje několik tisíc lidí, kteří se chtějí nechat inspirovat. S letošními vítězi se můžete seznámit na dalších stranách (od str. 8). Ocenění Inovativní agentura získala agentura OMD a Inovativním zadavatelem se stala společnost Vodafone. Letošní rok patřil hlavně českým agenturám. K desátému výročí jsme se rozhodli udělit dvě speciální ocenění, která vyjadřují dlouhodobou úspěšnost a skvělou práci agentur na tomto poli. Českou agenturou desetiletí se stal Starcom MediaVest Group a Slovenskou agenturou desetiletí se stala Starmedia Co. Vítězství byla těsná a další agentury, které k nim měly blízko, najdete na stranách 32 a 33. Součástí FLEMA je také zářijová Media Conference určená všem, kteří se podílejí na rozhodování o mediálních investicích, strategiích a kampaních. Letos se prolínaly dva typy příspěvků – inspirativní zaměřené na nejzajímavější case studies ze světa i domova a byznysové zaměřené na data, trendy a kontrolu investic (více od str. 44). Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podílejí na tom, že tu FLEMA je už deset let. Děkuji našim partnerům za jejich podporu, protože bez nich a jejich odhodlání by FLEMA nemohla fungovat a nepřinášela by inspiraci nám všem. Děkuji přihlašovatelům, že nachází odvahu a čas vyplňovat přihlášky a dělit se o své nejlepší kampaně. Děkuji porotcům, že se chtějí nechat inspirovat a věnují jeden až dva dny na hodnocení přihlášek. Děkuji vítězům, že mají opravdovou radost, když přebírají trofeje. Děkuji přednášejícím na konferenci, že se chtějí dělit o své znalosti, zkušenosti a názory, a děkuji účastníkům, že mají dotazy a zájem účastnit se. Děkuji naší projektové manažerce Šárce Pěnkavové, že zvládá všechno, co na ni nakládáme, a všechny, kteří jí pomáhají s produkcí a zajišťují, že konference i gala dobře vypadají a hladce probíhají. Děkuji také Rosťovi Novákovi, který nás celou dobu provází. Nejdříve sám, později se svým Cirkem La Putyka. Když se jim povedlo získat svou domovskou scénu na Jatkách78, tak jsme se rozhodli oslavit desáté výročí „u nich doma“, a bylo to skvělé rozhodnutí a výborná oslava (více na str. 40 – 43). Když se ohlédnu zpět, chce se mi říct „fakt to stálo za to“! Více skvělých rozhodnutí přeji nám všem! René Jež ředitel soutěže FLEMEDIA

2


FLEMA 2015

Slovo úvodem 2 Obsah 3

fer kon

13

p

náš ř ed

i enc

na h c í ejíc ací min

e 8Č

sko

/5

o nsk e v Slo í cen o n ho d

13 24 42 102 0 2 1 134 0 2 6 0 0 33 no

otc p or

e kol I I.

ův

p

2 k– e š lá řih p

8 /1

o esk

tců or o

ole I. k

ko ens v o Sl

ho

hos

t hos

í cen o n d

Soutěžní kategorie a ocenění

5

Způsob hodnocení

5

Přehled vítězů a nominací

7

Nejlepší využití TV

9

Nejlepší využití digitálních médií

11

Nejlepší využití OOH

13

Nejlepší využití rádia

17

Nejlepší kampaň

21

Nejlepší malá kampaň

23

Grand Prix

27

Inovativní zadavatel

29

Inovativní agentura

31

Agentury desetiletí

32

Porota I. kolo

34

Porota II. kolo

36

Anketa porotci

38

Galavečer 40

e enc

FLEMA Media Conference

a čer e v ala ůg í pan m a k

4

Porota 34

v

fer kon

FLEMA Media Awards

iv rch v a ů isk výt

LE uF

44

MA

y enk č o r

Závěrečná publikace 10. ročníku soutěže FLEMA Media Awards Vychází: 19. listopadu 2015 Vydavatel: FLEMEDIA s.r.o. Organizační tým: René Jež – ředitel soutěže, Šárka Pěnkavová – projektový manažer Produkce konferenece: Agentura Hera s. r. o. Produkce galavečera: Cirk La Putyka Design: Eskira s.r.o. I Tisk: Tisk Horák a.s. Všechna autorská práva jsou vyhrazena. Texty a obrazová dokumentace v části Vítězové FLEMA pocházejí z přihlášek do soutěže a byly poskytnuty jednotlivými přihlašovateli. Za tiskové chyby neručíme.

th 2O15

www.flemedia.cz

3


FLEMA media awards 2015

Již podesáté… FLEMA oceňuje

FLEMA inspiruje

FLEMA přitahuje

nejlepší mediální kampaně

odborníky z agentur, médií

ty, kteří se nezajímají jen o výše

a kreativní využití médií v Česku

i stran zadavatelů ke kreativním,

slev a bonusů, ale také si

a na Slovensku. Je to první

inovativním a netradičním

uvědomují, že kvalita mediálních

soutěž, která zároveň oceňuje

řešením komunikačních strategií

řešení nabývá čím dál více

přihlašovatele i zadavatele.

jejich značek.

na významu pro úspěšnost komunikace značek.

Mediální partner:

4

Pořádá:


FLEMA media awards 2015

Soutěžní kategorie dle mediatypu ší jlep Ne žití vyu TV

ší jlep Ne žití vyu ia rád

Průřezové kategorie ší jlep Ne lá ma paň kam

ší jlep Ne paň kam

ší jlep Ne žití vyu u tisk

ší jlep Ne žití vyu H OO

ší jlep Ne žití ch vyu itální dig dií mé

ší jlep Ne žití amy vyu orekl kin

Ocenění í ivn vat tel o n a I av zad

í ivn vat Ino ntura age

nd Gra x Pri

Speciální ocenění Agentury desetiletí

Způsob hodnocení Soutěžní porota je sestavena z předních českých a slovenských odborníků z řad agentur, médií a  zadavatelů. Hodnocení soutěžních prací probíhá ve  dvou kolech a  zaměřuje se primárně na kvalitu a inovativnost mediálního nápadu, jeho realizaci a přínos. V  prvním kole hodnotilo 102 porotců individuálně prostřednictvím webové aplikace. U  každé práce musí porotce na  dané škále ohodnotit několik kritérií. Počet získaných bodů rozhodne, které kampaně postoupí na shortlist. Z hodnocení každého porotce jsou vyřazeny ty práce, na nichž se podílela jeho společnost či agentura. V  druhém kole určí užší porota, na  společném zasedání, vítěze jednotlivých kategorií. Aby se z  nominované práce stala práce vítězná, musí se porota shodnout nadpoloviční většinou hlasů.

5


FLEMA media awards 2015

Seznam vítězů a nominací kategorie název kampaně

přihlašovatel / zadavatel

vítěz Jägermeister – Nehejtuj, fandi jako meister (cz) Nejlepší využití TV KB G2 – Hlava rodiny (cz)

Kaspen/Jung von Matt / Remy Cointreau PHD / Komerční banka

strana

9 10

Nejlepší využití kampaň nebyla nominována kinoreklamy Nejlepší využití digitálních médií

vítěz AXE – Etiketa 21. století (cz)

Nejlepší využití

vítěz Volkswagen – Mluvící Golf Sportsvan (cz)

PHD / Unilever ČR

11

Kaspen/Jung von Matt / Volkswagen

13

OOH Coca-Cola – Santova baliaca stanica (sk)

Starmedia Co. / Coca-Cola Česká republika

14

Obědy pro děti – Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou (cz)

Comtech Group / Women for Women

14

Nejlepší využití kampaň nebyla nominována tisku vítěz BeBe Dobré ráno – Ranní vítězství (cz+sk) Nejlepší využití rádia RADOX – Slávik (sk)

CARAT Czech Republic & Slovakia / Mondelēz International 17 PHD SK / Unilever

18

vítěz Vodafone Czech Republic – Trosečníci na D1 (cz) Nejlepší kampaň Milka – poslední kousek (cz+sk)

OMD Czech / Vodafone Czech Republic

21

Strongbow – Evelyn je strong (sk)

MADE BY VACULIK / Heineken Slovensko

22

Starmedia Co. / RWE Gas Slovensko

23

Carat Slovakia / WellGiving, o.z.

24

Nejlepší malá

vítěz RWE Gas – Hrejivé Vianoce (sk)

kampaň Darujte Vianoce – Dobronoši (sk)

ocenění

CARAT Czech Republic & Slovakia / Mondelēz International 22

strana

Grand Prix

vítěz Vodafone Czech Republic – Trosečníci na D1

Inovativní zadavatel

vítěz Vodafone Czech Republic

2. místo: Mondelēz International

3. místo: Volkswagen

29

Inovativní agentura

vítěz Kaspen/Jung von Matt

2. místo: OMD Czech

3. místo: PHD ČR

31

Česká agentura desetiletí

vítěz Starcom MediaVest Group

32

Slovenská agentura desetiletí

vítěz Starmedia Co.

33

27

7


FLEMA media awards 2015

í š p jle í TV e N žit vyu název kampaně vítěz Jägermeister – Nehejtuj, fandi jako meister (cz)

KB G2 – Hlava rodiny (cz)

vítěz

partner kategorie :

přihlašovatel / zadavatel

Kaspen/Jung von Matt / Remy Cointreau PHD / Komerční banka

Jägermeister – Nehejtuj, fandi jako meister Přihlašovatel: Kaspen/Jung von Mat / zadavatel: Remy Cointreau Kampaň probíhala v Česku. Shrnutí: Poprvé po více než deseti letech hostila Česká republika Mistrovství světa v led-

ním hokeji; sportovní událost roku a zároveň klíčová prodejní sezona pro Jägermeister. Češi jsou bez diskuze velcí sportovci, ale mnoho z nich se ještě raději pasuje do role vševědoucích trenérů. Někteří mají navíc „talent“ šířit své názory ve všemožných diskuzích, ať už v hospodě, nebo online. České MS v hokeji byl pro tyto gaučové trenéry zlatý grál. Během března a května 2015 byl hokej nejdiskutovanějším tématem a hlavně pod souvisejícími online články se objevovalo mnoho kritických komentářů. Od těch opravdu hloupých až po pár úsměvných výjimek. Reprezentačnímu týmu tyto komentáře podkopávaly pocit silné podpory ve chvíli, kdy nejvíce potřeboval, aby za ním jeho fanoušci stáli. Jägermeister se proto rozhodl tyto diskutéry monitorovat a každý den vybral jeden negativní komentář, na který zareagoval sponzorským vzkazem. Ten se odvysílal během zápasů v následujícím dni, a téměř v reálném čase tak posílal všem gaučovým trenérům jasný vzkaz pomocí sloganu „Nehejtuj, fandi jako meister. Jägermeister“.

Ú pln é zn ě n í p ř ihl á šky včetn ě videa :

Vítěze v první kategorii galavečera vyhlásil Rudolf Kukač, výkonný ředitel společnosti Adstream ČR (zcela vpravo). Cenu převzali Pavel Starka z Remy Cointreau (uprostřed) a Michal Křivánek za agenturu Kaspen/JVM (vlevo). To, že se rád fotí, zde poprvé předvedl Jiří Kohout z Cirku La Putyka, moderátor letošního večera.

9


FLEMA media awards 2015

KB G2 – Hlava rodiny Přihlašovatel: PHD / Zadavatel: Komerční banka

Kampaň probíhala v Česku. Shrnutí: Projekt měl za cíl vytvoření nového televizního pořadu. Pořadu, který se bu-

Úplné znění přihlášky včetně videa:

de formou zábavné reality show podílet na finančním vzdělávání mladých lidí, teenagerů, a obecném zvyšování finanční gramotnosti. Úkolem teenagera byla správa měsíčního rodinného rozpočtu. Rozhodoval o  veškerých finančních operacích rodiny – platbách fixních výdajů, nákupech, investicích. Rodiče nesměli do  jeho rozhodování zasahovat. Měl ale zásadní podporu v  podobě bankovního poradce z Komerční banky, který jej celý měsíc provázel. Přesto v pořadu vznikaly úsměvné příhody, které vycházely z neznalostí „hlavy rodiny“ v oblasti se základních finančních operací a postupů při hospodaření s penězi. KB poradce v  průběhu měsíce odkrýval teenagerovi bankovní a  finanční pojmy, pravidla fungování běžného účtu, platebních karet, bankomatů a výhody internetového bankovnictví.

LEITZ COMPLETE PRO PROFESIONÁLY NA CESTÁCH V dnešní době už práci nevykonáváme výhradně v kancelářích, ale stále více i na veřejných místech a na cestách. Řada Leitz Complete nabízí výrobky, které lidem pracujícím mimo kancelář umožňují pracovat efektivně odkudkoli. Podpořte svůj tým pořízením dokonalých výrobků usnadňujících práci mimo kancelář.

www.leitz.com/complete 10


FLEMA media awards 2015

í š p í i e l d j Ne žití h mé vyu itálníc dig název kampaně vítěz AXE – Etiketa 21. století (cz)

vítěz

přihlašovatel / zadavatel

PHD / Unilever ČR

AXE – Etiketa 21. století Přihlašovatel: PHD / zadavatel: Unilever ČR

Kampaň probíhala v Česku. Shrnutí: Axe Etiketa 21. století je série 6 krátkých videí umístěných na Youtube kanálu,

jejímž cílem bylo aktivovat cílovou skupinu ve věku 16 – 35 let. Vtipnými spoty Axe přináší pravidla pro chování v 21. století. Nové technologie, sociální sítě a zcela nové situace staví mladé lidi před nové výzvy a  nečekané situace – a  právě sem Etiketa míří a  podává jim pomocnou ruku v podobě pravidel slušného chování. Značka Axe se chtěla více přiblížit své cílové skupině a navázat s ní dialog skrz jejich idol – Majka Spirita.

Úplné znění přihlášky včetně videa:

Z vítězství se radují Petr Janeček a Branislav Kobár z agentury PHD ČR společně s Michaelou Kloudovou, média manažerkou Unileveru. Cenu předala Tereza Vránková, porotkyně a vedoucí úseku marketingu pojišťovny Wüstenrot.

11


FLEMA media awards 2015

í š H p e O l j Ne žití O vyu název kampaně vítěz Volkswagen – Mluvící Golf Sportsvan (cz)

vítěz

partner kategorie :

přihlašovatel / zadavatel

Kaspen/Jung von Matt / Volkswagen

Coca-Cola – Santova baliaca stanica (sk)

Starmedia Co. / Coca-Cola Česká republika

Obědy pro děti – Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou (cz)

Comtech Group / Woman for Woman, o.p.s.

Volkswagen – Mluvící Golf Sportsvan Přihlašovatel: Kaspen/Jung von Matt / zadavatel: Volkswagen Kampaň probíhala v Česku. Shrnutí: Nový Golf Sportsvan má jedinečné otevírání dveří, které zabraňuje poškrábaní

okolních aut. Pro řidiče, kteří jsou věčně zaneprázdnění tím, aby dostali děti a nákupní tašky do svých vozidel, je tato funkce neocenitelná. Není však úplně jednoduché tuto funkci představit naší cílové skupině. Podobným sdělením totiž často nevěnuje pozornost. Abychom upoutali pozornost, vytvořili jsme na parkovišti u obchodního centra atrakci, v níž se auto samotné stalo médiem. Když vám někdo „ťukne” auto, většinou nemůžete zakročit, protože se na místě pravděpodobně nenacházíte. My jsme proto vybavili nový Golf Sportsvan vysílačkou a  reproduktorem, aby to udělal za  vás. Náš vůz oslovoval a  „varoval” lidi parkující vedle něj, aby byli opatrní při otevírání dveří. K lidem se tak dostala naše zpráva a měli také možnost vyzkoušet si funkce nového modelu.

Úplné znění přihlášky včetně videa:

„Víc narovnat, pánové,“ radí moderátor Jiří Kohout Tomáši Klesovi z agentury Kaspen/JVM a Tomáši Polišenskému, výkonnému řediteli Bigmedia, který předával cenu v této kategorii.

13


FLEMA media awards 2015

Coca-Cola – Santova baliaca stanica Přihlašovatel: Starmedia Co. / Zadavatel: Coca-Cola Česká republika Kampaň probíhala na Slovensku. Shrnutí: Ešte ani nestihneme zo šatníkov vytiahnuť kabáty či čižmy, a v nákupných cent-

Úplné znění přihlášky včetně videa:

rách už hrajú koledy a Santovia sa na nás usmievajú takmer na každom kroku. Nečudo, že mnohí z nás si na túto atmosféru už vypestovali imunitu, a zaujať tak pozornosť v pretlaku reklamných odkazov nie je vôbec jednoduché. V  tomto náročnom predvianočnom období sme sa rozhodli do nákupných centier priniesť milé a inšpirujúce prekvapenie. V rámci kampane s motívom „Rozdávaj radosť“, sme so značkou Coca-Cola pripravili neštandardné Santove baliace stanice. V  5 obľúbených obchodných centrách sme na  12 dní premenili obyčajný citylight na interaktívnu baliacu stanicu, ktorá poskytla unikátnu príležitosť zabaliť si do darčekového papiera vianočné prekvapenia pre blízkych a ku každému vytlačiť personalizovanú kartičku. Pomohli sme tak ľuďom robiť sa navzájom šťastnými.

Obědy pro děti – Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou Přihlašovatel: Comtech Group / ZadavaTEL: Women for Women o.p.s. Kampaň probíhala v Česku. Shrnutí: Když se řekne hlad a chudoba, asi Vás napadnou rozvojové země. Problém hlaÚplné znění přihlášky včetně videa:

14

dovějících dětí je však blíž než si myslíte. Víte, že… Každé páté dítě v ČR je ohroženo chudobou? Každé desáté dítě trpí hlady a vyčleněním z kolektivu? Na některých školách chodí do jídelny kvůli finanční nouzi jen polovina žáků? Projekt OBĚDY PRO DĚTI pomáhá rodinám, kterým schází prostředky na  školní obědy. Kampaň „POMOZTE NÁM NAKRMIT DĚTI JÍDLEM A LÁSKOU“ upozorňuje, že pouhých 25 Kč může změnit jeden školní den jednoho kluka či holky! A kdy si to uvědomíte lépe, než KDYŽ PRÁVĚ JÍTE SVŮJ VLASTNÍ OBĚD?! Výzva „POMOZTE NÁM NAKRMIT DĚTI JÍDLEM A  LÁSKOU“ se objevila na  92 tisících PAPÍROVÝCH PROSTÍRÁNÍ V  PODNIKOVÝCH KANTÝNÁCH a  v  650 tisících balíčcích STRAVENEK SODEXO. Kampaň přinesla své ovoce. Díky Vašim příspěvkům v hodnotě přes 3 mil. Kč jsme za 4 měsíce nakrmili jídlem a láskou DVAKRÁT TOLIK DĚTÍ NEŽ LONI ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK! Avšak nejdojemnějším důkazem, že kampaň má skutečně smysl, byl dopis s obrázkem plného talíře a s pár slovy napsanými dětskou rukou: DĚKUJEME ZA PLNÁ BŘÍŠKA! Pozn.: Další součástí kampaně byla televize, billboardy, tisk a internet.


FLEMA media awards 2015

í ia š p jle í rád e N žit vyu název kampaně vítěz BeBe Dobré ráno – Ranní vítězství (cz+sk)

RADOX – Slávik (sk)

vítěz

partner kategorie :

přihlašovatel / zadavatel

CARAT Czech Republic & Slovakia / Mondelēz International PHD SK / Unilever

BeBe Dobré ráno – Ranní vítězství Přihlašovatel: CARAT Czech Republic & Slovakia zadavatel: Mondelēz International / Kampaň probíhala v Česku a na Slovensku. Shrnutí: BBDR dlouhodobě oslavuje rána. BBDR je ENERGIE. Jednoduchá, rychlá snída-

ně. BBDR je RANNÍ VÍTĚZSTVÍ. Cílem kampaně bylo podpořit emocionální vnímání značky BeBe Dobré ráno tím, že v nadživotní velikosti oslaví ranní vítězství svých spotřebitelů zábavnou a interaktivní formou. Energii ranních vítězství jsme chtěli spojit s energií nejposlouchanějších ranních rádiových shows známých dvojic – Leoše Mareše a Patrika Hezuckého z Evropy 2 a Ďuro Saba a ĎJuro Hrnčírika na Rádiu Expres na Slovensku. Zvolili jsme formu jednoduché soutěže o výhru PERSONALIZOVANÉHO songu. Stačilo na web rádií napsat co nejoriginálnější ranní vítězství. Moderátoři každý den to nejlepší zhudebnili a v živém vstupu v ranní show sami zazpívali! Vyvrcholením kampaně v ČR byl video-song ranních vítězství moderátorů Evropy 2, který vygeneroval přes 200 tisíc zhlédnutí. Vytvořili jsme 18 personalizovaných songů ranních vítězství a pobavili přes 33  % naší cílové skupiny a bezpočet dalších posluchačů. Na FB a webových stránkách rádií jsme zasáhli dalších 165 tisíc lidí zdarma. Prodeje Bebe Dobré ráno meziročně vzrostly o 7 % a růst tržního podílu se zvýšil o 9 %. Zejména se nám podařilo spojit BBDR s pozitivním vnímáním rána!

Úplné znění přihlášky včetně videa:

Předání ceny se letos opět skvěle zhostil Karel Friml, ředitel divize podpory prodeje společnosti Radiohouse. Podpírá Petr Adamec Míšu Lavičkovou, nebo je to naopak? Každopádně to zleva jistil Zdeněk Kraft z CARAT CR.

17


FLEMA media awards 2015

RADOX – Slávik Přihlašovatel: PHD SK / ZADAVATEL: Unilever Kampaň probíhala na Slovensku. Shrnutí: Sprcha. Kto z nás by sa na ňu počas letných mesiacov a po teplej noci, či ešte Úplné znění přihlášky včetně videa:

horúcejšom dni, netešil. A určite mnohí z  nás sa nemenej tešia na  sviežu vôňu svojho obľúbeného sprchového šampónu, ktorý dotvorí v  sprche tú správnu atmosféru oddychu a relaxu. Na niečo sme zabudli? Áno, na to, čo väčšina z nás v sprche, okrem umývania sa, robieva – spievanie :) Značka Radox sa rozhodla opäť oživiť svoje produktové portfólio sprchových gélov a stať sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného života mnohých z nás. V snahe zaujať v čase obvyklom pre používanie svojich produktov, rozhodli sme sa komunikačný mix doplniť aj o rádio, prostredníctvom ktorého sme chceli nájsť tú najväčšiu spevácku hviezdu slovenských sprchových kútov – Radox Slávika :)

tip ;) jak vyhrát soutěž FLEMA Media Awards  yslete na tvorbu videa ke kampani už při M exekuci kampaně – sbírejte podkladový materiál průběžně.  ideo musí fungovat samostatně – popsat vaši V kampaň a sdělit esenci celé kampaně – jaká byla situace či problém, jak se řešil, v čem byl jedinečný a co to přineslo. P okuste se co nejrychleji upoutat pozornost poroty, a do detailů zajděte později. Jasné a jednoduché vizuály v kombinaci s mluveným komentářem jsou často velmi efektivní.

18


Mediální tendry FLEMEDIA tip č. 2

Všechny detaily vítězné nabídky zpracujte do smlouvy. Vybrat vítěze tendru je jednodušší, než zajistit reálnou vymahatelnost dohodnutých podmínek. Nastavte podmínky tak, aby odrážely vaše reálné záměry a nebylo to pouze cvičení. Zajistěte, aby se všechny detaily nabídky objevily ve smlouvě včetně klauzulí, „co když“.

www.flemedia.cz


Vaše cesta k reklamě

Jsme mediálním zastoupením s nejvyšším kumulativním zásahem % dospělé populace. ve výši

100

televize

tisk online

rádio

Zdroj: Admeter, Median, (Prosinec 2014)


FLEMA media awards 2015

í š p jle ň e N pa kam název kampaně vítěz Vodafone Czech Republic – Trosečníci na D1 (cz)

vítěz

partner kategorie :

přihlašovatel / zadavatel

OMD Czech / Vodafone Czech Republic

Milka – poslední kousek (cz+sk)

CARAT Czech Republic & Slovakia / Mondelēz International

Strongbow – Evelyn je strong (sk)

MADE BY VACULIK / Heineken Slovensko

Vodafone Czech Republic – Trosečníci na D1 Přihlašovatel: OMD Czech / zadavatel: Vodafone Czech Republic Kampaň probíhala v Česku. Shrnutí: Vodafone jako první telco operátor pokryl dálnici D1 TURBO INTERNETEM. Aby-

chom upoutali pozornost, že D1 je pokryta, zorganizovali jsme soutěž TROSEČNÍCI NA D1. Prostřednictvím TV Prima a FB stránek jsme vybrali 2 týmy – Praha a Brno. Týmy měly s sebou jen tablet a  PC s  Turbo Internetem a  věci do  5 kg/osoba. Týmy měly za  úkol přežít 14 dnů na D1, získávat co nejvíce fanoušků a hlasů za plnění úkolů. Po dobu trvání byla soutěž vysílána v Diváckých zprávách TV Prima a diváci prostřednictvím zpráv posílali úkoly Trosečníkům. Na www.trosecnicinaD1.cz diváci mohli sledovat přímý přenos z obou táborů a hlasovat o nejlépe splněný úkol dne. Vítězný tým s největším počtem bodů za splněné soutěže a za počty fanoušků získal finanční odměnu 300 000 Kč. Vodafone jako první komerční značka odkomunikovala tento formát prostřednictvím Diváckých zpráv a aktivně zapojila diváky. Kampaň byla podpořena OOH médii včetně kamiónů, konkávních vozů na D1, a propagována na FB stránkách Vodafonu a TV Prima. Každý třetí cestující na D1 o soutěži věděl a Turbo Internet spojil s Vodafonem. Za 2 týdny soutěže týmy získaly 13 885 hlasů od veřejnosti a mediální návratnost investice dosáhla 800 %.

Úplné znění přihlášky včetně videa:

Trofej za Nejlepší kampaň předal druhý nejvyšší muž v sále Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima. Markéta Moreno (Vodafone Czech Republic) ocenila práci agentury OMD/FUSE, která jejich vítěznou kampaň realizovala. Trofej přebírá Marcel Náhlovský, ředitel OMD Czech.

21


FLEMA media awards 2015

Milka – poslední kousek Přihlašovatel: CARAT Czech Republic & Slovakia / ZADAVATEL: Mondelēz International Kampaň probíhala v Česku a na Slovensku. Shrnutí: Dlouhodobým posláním značky Milka je probouzet v lidech jemnou stránku. Jak

Úplné znění přihlášky včetně videa:

ji však lidem umožnit nejen najít, ale také jim dát příležitost svou jemnost skutečně ukázat? Každý ví, že nejcennější kousek z celé čokolády je ten poslední. Troufneš si na  jemnost a podělíš se právě o něj? Proto POSLEDNÍ KOUSEK z ikonické mléčné tabulkové čokolády Milka opravdu ZMIZEL a dal všem možnost, aby svoji jemnost reálně ukázali – a to zasláním chybějícího POSLEDNÍHO KOUSKU NĚKOMU VÝJIMEČNÉMU ve svém životě. Změnou výrobního procesu bylo vyrobeno více jak milion 100g tabulek, kterým však fyzicky chyběl jeden čtvereček čokolády. Na obalu této speciální limitované edice se potom překvapený kupující dozvěděl, že pokud se chce o svém chybějícím posledním kousku dozvědět více, ať navštíví web poslednikousek.cz/poslednykusok.sk. Vytvořili jsme silnou integrovanou kampaň založenou na  změně samotného produktu, na emocích a jasné výzvě k jemnosti, kterou jsme zasáhli více jak 80 % populace v obou zemích. V obou zemích bylo sdíleno 33 310 reálných posledních kousků čokolády a téměř 84 000 virtuálních. Na microsite poslednikousek.cz/poslednykusok.sk se uskutečnilo přes půl milionu návštěv!

Strongbow – Evelyn je strong Přihlašovatel: MADE BY VACULIK / ZADAVATEL: Heineken Slovensko Kampaň probíhala na Slovensku. Shrnutí: Zadanie od klienta bolo jasné: Odpromujte na webe príchod anglického cideru

Úplné znění přihlášky včetně videa:

22

Strongbow na Slovensko! Slová ako viral, tisíce videní boli, samozrejme, súčasťou zadania. A ako to celé dosiahnúť? Stačí spojiť tie správne trendy – videá podporované Facebookom, online influencera a silný príbeh. A preto… sme prišli so šokujúcou správou, že najväčšia ženská ikona slovenského Facebooku – Evelyn, s  viac ako 140-tisíc fanúšikmi odchádza do Anglicka! Pýtate sa, kto je Evelyn? Umelkyňa preslávená krátkymi self-videami, v ktorých paroduje dianie okolo seba. A prečo by mala odísť do Anglicka? Lebo slovenský šoubiznis je o  ničom. A  týmto teasingom začala naša kampaň! Videá s  avizovaným odchodom si na Facebooku pozrelo viac ako 543-tisíc ludí a správu prevzali 2 najväčšie bulvárne denníky na Slovensku. Nasledovalo video z letiska, ktoré videlo 490-tisíc ľudí. Samozrejme, že Evelyn nešla do  Anglicka budovať svoju kariéru v  šoubiznise, ale brigádovať priamo do  výrobne cideru v Londýne. A to sme v nasledujúcich videách náležite dopovedali. Kampaň dosiahla excelentné výsledky, keďže videá dosiahli viac ako 2 165 430 videní a vyše 105 000 lajkov. To všetko s rozpočtom 980 eur na média!


FLEMA media awards 2015

í š ň a p jle amp e N lá k ma název kampaně vítěz RWE Gas – Hrejivé Vianoce (sk)

Darujte Vianoce – Dobronoši (sk)

vítěz

přihlašovatel / zadavatel

Starmedia Co. / RWE Gas Slovensko Carat Slovakia / WellGiving, o.z.

RWE Gas – Hrejivé Vianoce Přihlašovatel: Starmedia Co. / zadavatel: RWE Gas Slovensko Kampaň probíhala na Slovensku Shrnutí: Bratislavské Vianočné trhy sú takou samozrejmosťou ako Vianoce samotné. Keď

sa v decembri s priateľmi rieši miesto stretnutí, voľba je jasná. No pre nás zimomravých už po  necelej hodinke začne romantickú atmosféru trhov dosť intenzívne a  celkom úspešne vytláčať pocit omrznutých končatín a nosov. Nuž a nasleduje nervózne naliehanie na presun do  najbližších podnikov. Prečo si však nevychutnávať tieto výnimočné chvíle až dokonca? A tak sme si povedali, že na trhy treba priniesť teplo! Spolu s našim klientom RWE Gas Slovensko, ktorý je dobre známy na východnom Slovensku, no chcel sa presadiť aj v hlavnom meste, sme pripravili prvé vyhrievané Vianočné trhy. Komunikačne sme ich podporili citylightmi s vtipnými odkazmi. Tie pozývali Bratislavčanov vychutnať si atmosféru na trhoch. A to nebolo všetko! Ako prví sme vyhriali aj MHD zastávku. O možnosti vychutnať si tento nový outdoorový zážitok sa ľudia dozvedeli vďaka kampani v outdoore, online, rádiu a PR. Táto malá predvianočná kampaň pomohla k 10% nárastu znalosti produktu na tak saturovanom trhu, ako je ten s plynom.

Úplné znění přihlášky včetně videa:

Jak si moderování Jirka Kohout užívá, nešlo přehlédnout obzvlášť v případě vyhlašování Malé kampaně, kdy cenu předávala Daria Maluchová, porotkyně a Category Manager společnosti Sanofi-aventis. Na pódium přišla letos jediná oceněná agentura ze Slovenska, Starmedia Co.: zleva ředitel agentury Braňo Polák a Marko Švec.

23


FLEMA media awards 2015

Darujte Vianoce – Dobronoši Přihlašovatel: Carat Slovakia / ZADAVATEL: WellGiving, o.z. Kampaň probíhala na Slovensku. Shrnutí: Projekt Darujte Vianoce sa na dakujeme.sk uskutočnil v čase 4. 12. – 31. 12. 2014.

Úplné znění přihlášky včetně videa:

Cieľom projektu bolo počas tohto termínu vyzbierať 20 tis. Eur. V agentúre sme sa rozhodli pomôcť s týmto ambicióznym cieľom. Aby sme získali čo najvyššiu pozornosť, potrebovali sme zaujať. A tak sme pre dobrých ľudí, ktorí majú chuť pomôcť, nazvali DOBRONOŠMI. Úlohou Dobronoša bolo vybrať si jeden z príbehov. Následne príbeh zdielať pomedzi čo najviac svojich priateľov, nakaziť ich dobrom a chuťou spoločne pomôcť príbehu získať požadovanú sumu. Táto iniciatíva sa šírila rýchlo a  Dobronošmi sa tak stalo viacero známych osobností, napríklad herci z  Partičky ako Latinák, Jakab či Kemka. Samozrejme sme sa zapojili aj my v agentúre a Dobronošmi u nás sa stali Peter a Lucia. Spolu s  partnermi sme projekt podporili v  mediách a  zabezpečili sme reklamný priestor v hodnote 15 tis. Eur. A to všetko úplne zadarmo. Výsledok? Návštevnosť na  dakujeme.sk za  toto obdobie bola 64  583 ľudí. Zapojilo sa 35 Dobronošov a 12 školských tímov, celkovo prispelo 863 darcov. Rodinám sme pomohli sumou 42 552 Eur. 55 príbehov dosiahlo minimálne 100 % svojej cieľovej sumy. 87 ľuďom, rodinám, deťom sme darovali Vianoce plné radosti a šťastia.

Vydělává, když s ní platíte Z každé platby kartou získáte část peněz zpět. U partnerů Premia 2–20 % z hodnoty nákupu. Všude jinde 1 % z hodnoty nákupu.

Poskytovatelem je Home Credit, a. s. Více informací najdete na www.premiakartahc.cz. 24


MEDIÁLNÍ MEDIÁLNÍ TENDRY TENDRY FLEmedia FLEMEDIAtip tipč.č.55

Pečlivě vyberte, které agentury pozvat do výběrového řízení.

Zmapujte aktuální situaci na trhu agentur. Zaměřte se na slabé a silné stránky jednotlivých agentur, jejich klienty, reference, úspěchy i neúspěchy. Promyšleným předvýběrem významně zvýšíte pravděpodobnost, že vyberete agenturu, která nejlépe odpovídá vašim požadavkům.


Všude kam se podíváte!

www.hypercube.cz


FLEMA media awards 2015

partner kategorie :

Grand Prix název kampaně vítěz Vodafone Czech Republic – Trosečníci na D1 (cz)

přihlašovatel / zadavatel

OMD Czech / Vodafone Czech Republic

Cena Grand Prix je udělována jediné z vítězných kampaní, která zároveň získá nejvyšší bodové hodnocení od porotců v prvním kole hodnocení.

vítěz

Vodafone Czech Republic – Trosečníci na D1 Přihlašovatel: OMD Czech / zadavatel: Vodafone Czech Republic Kampaň probíhala v Česku. Shrnutí: Vodafone jako první telco operátor pokryl dálnici D1 TURBO INTERNETEM. Abychom upoutali pozornost, že D1 je pokryta, zorganizovali jsme soutěž TROSEČNÍCI NA D1. Prostřednictvím TV Prima a FB stránek jsme vybrali 2 týmy – Praha a Brno. Týmy měly s sebou jen tablet a PC s Turbo Internetem a věci do 5 kg/osoba. Týmy měly za úkol přežít 14 dnů na D1, získávat co nejvíce fanoušků a hlasů za plnění úkolů. Po dobu trvání byla soutěž vysílána v Diváckých zprávách TV Prima a diváci prostřednictvím zpráv posílali úkoly Trosečníkům. Na  www.trosecnicinaD1.cz diváci mohli sledovat přímý přenos z  obou táborů a hlasovat o nejlépe splněný úkol dne. Vítězný tým s největším počtem bodů za splněné soutěže a za počty fanoušků získal finanční odměnu 300 000 Kč. Vodafone jako první komerční značka odkomunikovala tento formát prostřednictvím Diváckých zpráv a aktivně zapojila diváky. Kampaň byla podpořena OOH médii včetně kamiónů, konkávních vozů na D1, a propagována na FB stránkách Vodafonu a TV Prima. Každý třetí cestující na D1 o soutěži věděl a Turbo Internet spojil s Vodafonem. Za 2 týdny soutěže týmy získaly 13 885 hlasů od veřejnosti a mediální návratnost investice dosáhla 800 %.

Úplné znění přihlášky včetně videa:

Mami, tak jsem vyhrál!“– skvěle nacvičená scénka Dušana Cúta z OMD? Ale kdepak! Ve skutečnosti zněl telefonát takto: „Marceli, prosím vás, kde jste? Vraťte se, ještě jsme vyhráli jednu cenu!“ Ocenění vyhlásil Petr Bučil, ředitel společnosti HyperCube, a po druhé na pódium pozval agenturu OMD Czech a dámy z Vodafone. Zleva: Petr Bučil (HyperCube), Monika Krejcarová a Jana Sedláčková (OMD/FUSE), Šárka Doleželová (Vodafone), Dušan Cút (OMD), Markéta Moreno (Vodafone) a Marcel Náhlovský (OMD).

27


NIELSEN BRAIN Brand & Research & Advertising Insights by Nielsen Unique tool for more effective marketing • All data in one place • Easy navigation • Online access • Weekly update • Further analyses

Includes • Buy data • Advertising Information Services • Brand awareness and ad recall category tracking research

www.nielsen-admosphere.cz


FLEMA media awards 2015

í n v i t a v tel o n a I v a zad vítěz

partner kategorie :

nominace

vítěz kategorie

Vítěz Grand Prix

Součet bodů

Pořadí

Vodafone Czech Republic

1

2

1

4

1

Mondelēz International

2

2

0

4

2

Volkswagen

1

2

0

3

3

Remy Cointreau

1

2

0

3

4

RWE Gas Slovensko

1

2

0

3

5

Unilever ČR

1

2

0

3

6

HEINEKEN Slovensko

1

0

0

1

7–11

WellGiving, o.z.

1

0

0

1

7–11

Women for Women o. p. s.

1

0

0

1

7–11

Coca-Cola Česká republika

1

0

0

1

7–11

Unilever SR

1

0

0

1

7–11

Komerční banka

1

0

0

1

7–11

Ocenění je udělováno zadavateli, jehož kampaně získají nejvíce bodů v rámci soutěže – shortlist 1 bod, vítěz kategorie 2 body a Grand Prix 1 bod. Při rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství v jednotlivých kategoriích. Pokud ani to nerozhodne, rozhoduje součet bodového ohodnocení vítězných prací z prvního kola hodnocení.

Potřetí na pódiu – nuda? Šárka Doleželová a Markéta Moreno se shodly, že „to rozhodně nezevšední!“. Třetí trofej pro Vodafone předal Tomáš Hynčica, obchodní ředitel společnosti Nilesen-Admosphere.

29


GURUweekly týdenní zpravodaj o médiích a reklamě

• zdarma ve vašem emailu • důležité informace • kvalitní zpravodajství • unikátní data

Registrujte se na www.mediaguru.cz Přináší mediální agentura


FLEMA media awards 2015

í n v i t a v ra o n u I t n age vítěz

partner kategorie :

nominace

vítěz kategorie

Vítěz Grand Prix

Součet bodů

Pořadí

Kaspen/Jung von Matt

2

4

0

6

1

OMD Czech

1

2

1

4

2

PHD ČR

2

2

0

4

3

Starmedia Co.

2

2

0

4

4

Carat Slovakia

2

1

0

3

5

CARAT Czech Republic

1

1

0

2

6

MADE BY VACULIK

1

0

0

1

7-9

Comtech Group

1

0

0

1

7-9

PHD SK

1

0

0

1

7-9

Ocenění Inovativní agentura je udělováno agentuře, jejíž kampaně získají nejvíce bodů v rámci soutěže – shortlist 1 bod, vítěz kategorie 2 body, Grand Prix 1 bod. Při rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství v jednotlivých kategoriích. Pokud ani to nerozhodne, rozhoduje součet bodového ohodnocení vítězných prací z prvního kola hodnocení.

Velké překvapení pro agenturu Kaspen/Jung von Matt v podobě třetí trofeje. V pořádku ji Tomáši Klesovi a Michalu Křivánkovi předala Martina Vojtěchovská, ředitelka komunikace agentury PHD a šéfredaktorka MediaGuru.cz. Později v průběhu večera se to o ní již nedalo říci (o té trofeji :).

31


FLEMA media awards 2015

vítěz

Grand Prix

vítěz

Shortlist

Počet bodů*

Pořadí

Starcom MediaVest Group

8

15

12

35

1

Mediacom Praha

4

18

11

33

2

MEC Czech

0

21

9

30

3

OMD Czech

8

6

13

27

4

MindShare (CZ)

0

12

12

24

5

PHD (CZ)

0

12

5

17

6

Universal McCann (CZ)

0

9

7

16

7

Attention!Media

0

6

6

12

8

Initiative Media Prague

0

6

5

11

9

Carat Czech Republic

0

4,5

2,5

7

10

Výroční cena Česká a Slovenská gentura desetiletí oceňuje dlouhodobou výkonnost agentur na poli kreativního přístupu k tvorbě mediálních kampaní. Jubilejní ocenění bylo uděleno nejúspěšnější agentuře z každé země na základě její úspěšnosti po dobu deseti let trvání soutěže. Body se vypočítávají dle standardního bodového hodnocení soutěže – 1 bod za shortlist, 2 body za vítězství a 1 bod za Grand Prix.

Radost v agentuře Starcom Mediavest Group neznala mezí! Zleva: Zachary Zaban, Marcela Vybíralová, Veronika Dražilová, Kateřina Palivadová, Jan Dýral, Petra Dvořáková, Martina Říhová, Kateřina Černická, René Jež (FLEMEDIA), Pavel Nosek, Hynek Cimoradský (FLEMEDIA), Pavel Barták a Petr Žampach. 32


tura deset n e il ag

etí

Slovensk á

FLEMA media awards 2015

vítěz

Grand Prix

vítěz

Shortlist

Počet bodů*

Pořadí

Starmedia

8

15

12

35

1

MEC Slovakia

4

15

11

30

2

digita.sk

4

9

6

19

3

MADE BY VACULIK / Vaculik Advertising

0

6

10

16

4

Carat Slovakia

0

1,5

5,5

7

5

PHD Slovensko

0

0

3

3

6

OMD Slovakia

0

0

2

2

7–8

TRIAD Advertising

0

0

2

2

7–8

* Pozn.: V tomto případě se počítají unikátní umístění, proto je počet bodů u vítězství a Grand Prix odlišný od bodů ve standardních tabulkách (tzn. v případě vítězství se již nezapočítávají body za shortlist; v případě GP se nezapočítávají body za vítězství).

Cenu si z Bratislavy přijela převzít jen část týmu agentury Starmedia Co. Zleva: Jana Vargová, Adriana Svobodová, Martin Kuchta, Andrea Petriščáková, Sylvia Hamadejová, Katarína Poláková, Daniela Gáborová, Marko Švec a Braňo Polák (CEO/ CIO). V pozadí Hynek Cimoradský a René Jež, kteří stojí za vznikem a deseti lety soutěže FLEMA Media Awards.

33


FLEMA media awards 2015

Porota – I. kolo hodnocení Letošní trend, který potvrzuje vyšší zájem samotných zadavatelů o účast v soutěži, se promítl i do složení poroty I. kola hodnocení. Vysoký počet porotců, kteří se letos do hodnocení přihlásili a ohodnotili povinnou kvótu třiceti prací, tvořili z více než 50 % zadavatelé, 30 % porotců byli profesionálové z  oblasti  médií, výzkumných agentur, asociací a  marketingoví konzultanti a 20 % podíl patřil zástupcům mediálních, komunikačních a digitálních agentur. Zvyšující se počty zadavatelů, kteří mají zájem hodnotit kampaně, svědčí o rostoucím zájmu využít platformu FLEMA jako prostředek k seznámení se s aktuální situací na českém a slovenském mediálním trhu. Účast v porotě přináší možnost inspirace tím nejlepším, co na těchto dvou trzích aktuálně vzniká a podněcuje k hledání netradičních přístupů při tvorbě vlastních komunikačních strategií. Porotci, kteří musí v  omezeném čase prostudovat tak velké množství přihlášených prací, si nejlépe uvědomují, že jedním z  předpokladů úspěchu v  soutěži je kvalitně zpracovaná přihláška včetně dnes již nepostradatelného videa. Zkušenost při hodnocení prací tak může budoucím přihlašovatelům navíc velmi dobře posloužit při přípravě jejich vlastních přihlášek v dalším ročníku soutěže.

Kritéria hodnocení V I. kole se přihlášené práce hodnotí individuálně prostřednictvím internetové aplikace. U každé práce musí porotci na škále od 1 do 5 ohodnotit jednotlivá kritéria, kterými jsou:

Big Idea (35 %) – jedinečnost a netradičnost použité kampaně. Strategie (35 %) – prostředky a jejich vhodnost pro dosažení cíle kampaně, optimálnost zvoleného řešení pro doručení komunikačního sdělení, podpora kreativního konceptu kampaně a přiměřenost strategie pro daný produkt/značku.

Realizace (20 %) – realizace navržené strategie a její úspěšnost v praxi. Výsledek (10 %) – efektivita navržené strategie pro relevantní cílovou skupinu.

35 % big idea jedinečnost a netradičnost kampaně

35 % strategie prostředky a jejich vhodnost pro dosažení cíle kampaně, optimálnost zvoleného řešení pro doručení komunikačního sdělení, podpora kreativního konceptu kampaně a přiměřenost strategie pro daný produkt/značku

10 % výsledek

efektivita navržené strategie pro relevantní cílovou skupinu

20 % realizace

34

realizace navržené strategie a její úspěšnost v praxi

Procenta v závorce určují váhu, podle níž se přepočítávají přidělené body. Výsledkem je jedna známka pro každou kampaň, která určí pořadí po I. kole hodnocení.


FLEMA media awards 2015

Jitka Afsahi Štěpán Andrle Michal Benda Kateřina Bendíková Tomáš Bičík Michal Bílik Jan Binar Petr Bučil Jana Budíková Tomáš Búřil Alena Černá Pavel Čihák Alena Deščíková Radka Fénešová Zuzana Franková Karel Friml Miroslav Gregor Alice Habartová Pavla Hajnová Sylvia Hamadejová Zdeněk Hašek Luděk Hatoň Petr Herian Růžena Holečková David Holý Lucia Hronská Lubomír Cholt Šárka Jelínková Tomáš Jindříšek Milan Kalouš Eva Kandríková Daniel Kebis Jana Klasová Petr Kleiner Branislav Kohl Tomáš Kolář Eva Kolesárová Dalibor Komárek Marek Kontriš Hana Kovářová Monika Kozáková Zdeněk Kraft Markéta Kristlová Jan Ksandr Rudolf Kukač Martin Kůla Zdeněk Kůs Bronislav Kvasnička Michaela Lavičková Šimon Leitner Kristina Lenková

Astrosat Media s.r.o. Initiative Media Prague, s.r.o. Universal McCann s.r.o. MADE BY VACULIK, s.r.o. Nielsen-Admosphere, a.s. MindShare Slovakia s.r.o. McCANN-ERICKSON PRAGUE s.r.o. HyperCube, a.s. JBC Consulting Adexpres.com, s.r.o. BAUER MEDIA v.o.s. Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo Comm s.r.o. Initiative Media Prague, s.r.o. Carat – Slovakia s.r.o. RADIOHOUSE s.r.o. OMD Slovakia s.r.o. MORIS design s.r.o. Carat Czech Republic s.r.o. Starmedia Co., spol. s r.o. marketingový konzultant PHD, a.s. Newton Media, a.s. Mindshare Slovakia ePojisteni.cz, s.r.o. Unimedia s.r.o. Outdoor Akzent s.r.o. Opel Southeast Europe Ltd. Dark Side a.s. RADIOHOUSE, s.r.o. Avon Cosmetics, spol. s r.o. konzultant v Dr. Max Pharma APC Asociace pro certifikaci a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s. IBM Česká republika, spol. s r.o. Česká spořitelna a.s. O2 Czech Republic a.s. Aqualand Moravia YIT Stavo Raiffeisenbank a.s. Europe Easy Energy a.s. Carat Czech Republic s.r.o. Mondelēz, s.r.o. KKCG, a.s. Digital AdStream Czech Republic, s.r.o. Esselte, s.r.o. RADIOHOUSE, s.r.o. TNS AISA s.r.o. Mondelēz, s.r.o. BigMedia spol. s r.o. mBank S.A., organizační složka

Martina Macková PPG Deco Czech, a.s. Petr Majerik marketingový konzultant Daria Maluchová Sanofi-aventis s.r.o. Daniel Naxera Coty Česká republika s.r.o. Ondřej Novák Asociace mediálních agentur Pavlína Opletal Plzeňský Prazdroj, a.s. Ivana Orviská Peugeot Slovakia, s.r.o. Michal Pastier Zaraguza, s.r.o. Stanislav Pekárek Plzeňský Prazdroj, a.s. Stanislav Perkner AutoBinck CZ, s.r.o. Jakub Peterka T-Mobile Czech Republic, a.s. Michal Petrov Česká Lékárna Holding, a.s. Tomáš Pflanzer Nielsen-Admosphere, a.s. Gabriela Platilová Universal McCann s.r.o. Boris Pokorný Unimedia, s.r.o. Braňo Polák Starmedia Co., spol. s r.o. Tomáš Polišenský BigMedia spol. s r.o. Aleš Povr Česká kancelář pojistitelů Viktor Procházka eYello CZ, k. s. Petra Průšová Millward Brown CR, s.r.o. Aleš Pýcha FTV Prima Vladimír Rejlek Wunderman, s.r.o. Igor Rolínek Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Miroslav Roško Carat – Slovakia, s.r.o. Regina Sehnalová BigMedia, spol. s r.o. Martin Smrž iAudit International s.r.o. Petr Solař Nestlé Česko s.r.o. Jan Stanko T-Mobile Czech Republic, a.s. Jakub Střeštík KIKA nábytek s.r.o. Ondřej Svatoň Skanska Reality a.s. Jan Svoboda New Age Advertising – Cinema City Group Jan Sýkora MND a.s. Jozef Šabĺa Unie vydavatelů, o.s. Dušan Šenkypl ePojisteni.cz, s.r.o. Peter Štarchoň Univerzita Komenskeho v Bratislave, Fakulta Managementu Bohdan Štoček RE-DIRECT CZ, s.r.o. Jan Teplý Madeta a.s. Petra Trefilová TONDACH Česká republika s.r.o. Jan Tuček STEM/MARK, a.s. Zuzana Tylčerová Renomia, a.s. Petr Uchytil Lagardere Active ČR, a.s. Veronika Vanišová Skanska Reality, a.s. Kamil Varhánek Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s. Kamil Veselý Seznam.cz, a.s. Silvia Vlasková UNIQA poisťovna, a.s. Miroslav Vocílka Rémy Cointreau Czech Republic, s.r.o. Tereza Vránková Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. Juraj Vydarený Opel Southeast Europe Kft., organizačná zložka Helena Vyhnánková Marks and Spencer Czech Republic, a.s. Barbora Wagnerová Friendly s.r.o. Tomáš Žlůva ČSOB, a.s.

ích n š leto acích O in dlo m o n ozho ců r ot r o  p 102

35


FLEMA media awards 2015

Porota – II. kolo hodnocení 6. října 2015 ích z ě vít O ovalo ců s hla porot 24 

Přesvědčit 24 vrcholových manažerů velkých a středně velkých firem, aby si ve svém nabitém programu opakovaně vyhradili jeden půl den a věnovali ho hodnocení reklamních kampaní, není úplně snadný úkol. Vysoká účast zadavatelů, kteří měli zájem diskutovat se špičkami ve svém oboru, potvrdila, že soutěž chápou nejen jako inspiraci při hledání nových cest marketingové komunikace, ale zároveň i jako prostor, který spojuje zadavatele, agentury a média k výměně názorů a vzájemnému pochopení při tvorbě jejich komunikačních řešení. Hodnocení se řídí, stejně jako v prvním kole, předem stanovenými kritérii (viz str. 34), kdy je vítěz vybírán z kampaní, které se v prvním kole hlasování probojovaly na shortlist soutěže, s tím rozdílem, že diskuse již neprobíhá on-line. V druhém kole hodnocení mají porotci navíc možnost pro kampaň nehlasovat, pokud však jedna z nominovaných kampaní získá alespoň 60 % hlasů, stává se vítěznou. Výsledky diskusí druhé poroty a její závěrečné hlasování se tak stávají určitým obrazem české a slovenské reklamě-mediální scény za uplynulé 1,5roční období.

36


FLEMA media awards 2015

Tomáš Bičík Nielsen Admosphere, a.s.

Petr Bučil HyperCube, a.s.

Alena Černá BAUER MEDIA v.o.s.

Karel Friml RADIOHOUSE s.r.o.

Miroslav Gregor OMD Slovakia s.r.o.

Luděk Hatoň PHD, a.s.

Branislav Kohl IBM Česká republika, spol. s r.o.

Hana Kovářová Raiffeisenbank a.s.

Zdeněk Kraft Carat Czech Republic s.r.o.

Rudolf Kukač Digital AdStream Czech Republic, s.r.o.

Kristina Lenková mBank S.A., organizační složka

Petr Majerik marketingový konzultant

Daria Maluchová Sanofi-aventis s.r.o.

Daniel Naxera Coty Česká republika s.r.o.

Stanislav Pekárek Plzeňský Prazdroj, a.s.

Jakub Peterka T-Mobile Czech Republic, a.s.

Braňo Polák Starmedia Co., spol. s r.o.

Tomáš Polišenský BigMedia spol. s r.o.

Aleš Pýcha FTV Prima

Jakub Střeštík KIKA nábytek s.r.o.

Jan Sýkora MND a.s.

Jan Teplý Madeta a.s.

Tereza Vránková Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Tomáš Žlůva ČSOB, a.s. 37


FLEMA media awards 2015

Postřehy porotců Stanislav Pekárek Plzeňský Prazdroj, a.s., Integrated communication manager

Trochu jsem očekával více stran nových technologií. Mezi pracemi nebylo nic, co by bylo dech beroucí. Z mého hlediska je to velmi pěkné fórum pro výměnu názorů s odborníky v oboru. Pro účastníky pak příležitost vzájemně se inspirovat u těch nejlepších z oboru. Hodně mi u  mnoha přihlášek chyběl jasný link mezi strategií značky a strategií  kampaně. Proč tu kampaň dělali, čeho chtěli dosáhnout.

Martin Kůla Esselte Europe & International, Vice President – Marketing

V minulých letech jsem vždy v  přihláškách viděl určitý trend, příklon k  něčemu novému, populárnímu. Ať už to bylo online, sociální média, potom product placement, content marketing atd. Trend letošního roku je „no trend“. Hodně přihlášek prezentovalo jednorázové akce, které byly kreativní a  zajímavé, ale nemohly mít zásadnější komerční dopad. Bohužel přesvědčivá čísla podporující přihlášky se vidí zřídka. V případě FLEMy se podařilo vytvořit dlouhodobě stabilní soutěž, konferenci a  event – platformu, která je výkladní skříní české a slovenské reklamně-mediální scény. Určitě podněcuje kreativitu a  hledání nových cest, poskytuje inspirativní případové studie, je místem setkání pro profesní komunitu. Dobré video je už dnes nutností, není čas pročítat dlouhé elaboráty. Pro mě jsou důležité konkrétní výsledky podpořené čísly, minimálně indexy, a  vždy si kladu otázku, do  jaké míry je to samoúčelná kreativní exhibice a  do  jaké míry opravdu chytrá a  efektivní komerční komunikace, která opravdu něco ovlivnila. 38

a aně Medi p kam EMA řínos e t otí ku FL díte p n d ? vi ho ční ele t a Jak šní ro v čem v   ašo l leto rds a h i př a ada r ? w o í e r A těž jš p da žitě ě a e l r sou ů i n zč ejd ampa a n k e Vz vaš vání k e j šo á Jak přihla e? ž při outě s do  Tomáš Žlůva ČSOB, a.s., Media Manager

Popravdě byl pro mě souhrn přihlášených kampaní zklamáním a v některých kategoriích v podstatě nebylo z čeho vybírat. Za jedinou opravdu výjimečnou kampaň považuji kampaň Vodafone (Trosečníci na D1), která přinesla něco zajímavého s velmi dobrým zásahem v  cílovce a  pravděpodobně i velmi dobrým výkonem pro klienta. Soutěž FLEMA je pro mě zajímavým srovnáním prací jednotlivých agentur a konkurence, která letos ukázala, že reálně nevzniká moc výjimečných kampaní. To ale neznamená, že nemůžeme hodnotit poměrně standardní kampaně v tom, jak jsou kvalitně exekuovány a  zpracovány. Na  dobře odvedené standardní kampani totiž není nic špatného. U velké části přihlášek mi chyběl hlavně jasný popis mediální strategie a objasnění důvodů, proč by to tak mělo být, nějaké východisko zadání, popis cílové skupiny apod., plus i  nějaké KPIs, dle kterých by bylo možno hodnotit, zda kampaň splnila očekávání či ne. Co se týče toho, co  mě dokáže přesvědčit o kvalitách kampaně, měla by splňovat několik věcí: jasnou mediální strategii vycházející ze zadání cílové skupiny a jejího zásahu. Tu může mít kvalitně zpracovanou i poměrně obyčejná kampaň a za-

slouží si za to své body. Pak samozřejmě kampaň musí splnit nějaká KPIs a také musí mít nějakou hlavní big ideu, která je něčím výjimečná oproti standardní komunikaci.

Braňo Polák Starmedia Co., spol. s r.o., CEO

FLEMA je stále jediná platforma porovnania jedinečnosti a zmysluplnosti komunikačných nápadov v oblasti mediálnych stratégií, plánovania a  nákupu, hlavne pre mediálne agentúry. Bolo by do  budúcna skvelé, keby si udržala určitú úroveň, ktorú jej dávajú najmä víťazi, aby boli bench markom a nie zúfalým výberom „len, aby bol nejaký víťaz“ a  to v  súlade s  kritériami, ktoré sú podľa mňa pre tento typ súťaže v poriadku a nadčasové, len z nejakého dôvodu nepochopené veľkou časťou prihlasovateľov. Bude skvelé, ak sa budúci ročník vráti počtom prihlášok a  ich kvalitou na  úroveň predchádzajúcich ročníkov, aby sa víťazmi nestávali práce, ktoré by sa v minulosti nedostali možno ani na short list. Musím vyzdvihnúť váhy počtu porotcov tohtoročného 2. kola hodnotenia, kde pomer zástupcov agentúr, médií a  klientov, ktorý počtom tento rok dominovali. Robíme totiž svoju prácu pre klientov, nie pre médiá alebo pre seba. A hodnotiť by nás mali v prvom rade klienti, aj v takejto súťaži.


FLEMA media awards 2015

Pre mňa je primárna objektivita a dôkaz, že nejde o scam, kreativita pre kreativitu, ale skutočne o funkčnú inováciu, nečakané a inovátorské riešenie, ktoré kampaň, značku, výsledky posunulo o  krok ďalej. Aby na prihláškach neboli natočení zamestnanci prihlasovateľov (ako na  niekoľkých short listových prihláškach tento rok). Mám rád veci, ktoré majú zmysel hlavne pre klienta, nie iba pre agentúru a  jej prihlášku do súťaže o čom svedčia aj naše práce pre klientov, ktoré ak už prihlásime do  nejakej súťaže, interne spájajú vyššie spomenuté atribúty a  potom závisí už iba od poroty, ako uspejú.

Karel Friml RADIOHOUSE, s.r.o., ředitel divize podpory prodeje

Pro mě FLEMA představuje platformu spojující zadavatele, kreativce, agentury a média. Přínosem je setkání a dialog všech uvedených mezičlánků, a zároveň vzájemná inspirace a pochopení mnoha souvislostí. Letošní ročník FLEMA byl opět plný inspirace v podobě mnoha kampaní. V některých případech bylo zajímavé pozorovat, že použité strategie a nápady obecně nevybočovaly z osvědčených formátů, ale svým zpracováním měly relevantní dopad na  cílovou skupinu.   Letos tedy vítězila spíš strategie a realizace než big idea, i když samozřejmě existuje několik výjimek.   Stručnost, jasnost, video, invence, afinita, realizace, výsledek.  

Hana Kovářová Raiffeisenbank a.s., marketingová ředitelka

Je škoda, že se soutěže neúčastnily všechny mediální agentury, a tím byla ochuzena i  pestrost užití médií v  komunikaci. Překvapením byla zejména kategorie digitálního užití médií, kde bych čekala výrazně více kampaní, naopak velmi mě potěšili, kampaně OOH a  propojení několika typů v  rámci kampaně, například RWE GAS – Hřejivé Vánoce.

Nebojte se přihlásit netradiční a neokoukané užití médií. FLEMA se snaží poukázat na jinou stránku kreativity – zde v užití médií, která může být jinde opomíjena, neboť často je marketingová komunikace připravena jako kreativa sdělení, které je pak použito v  tradičních médiích bez dodatečné úvahy o možnostech médií jako takových.

Zdeněk Kraft Carat Czech Republic s.r.o., Senior Account Manager

Překvapila mne nízká kvalita přihlášek v digitálu. Vím o několika zajímavých kampaních v Česku i na Slovensku a vzhledem k  probíhající konvergenci médií je pro trh škoda, že se v soutěži neobjevily. Na druhou  stranu se trend konvergence zjevně propisuje do  přihlášek v  kategoriích „tradičních“ mediatypů – viz sponzoring Jägermeißtera. Smysl soutěže vidím v inspiraci pro celý trh. Všichni víme, jak je sledování kejsek a best practices důležité, ale v důsledku to málokdo dělá. Ať už z  nedostatku času, nebo zájmu. Věřím, že díky Flemě se minimálně jednou do roka k zajímavým kampaním dostanou i pasivnější „případi“.  Kvalita kampaně stojí a  padá na  jednoduché a srozumitelné velké myšlence, která navodí aha efekt. Pokud ji máte, dále se rozroluje sama. V některých přihláškách se ale hledá opravdu těžko, a  proto v  tomto případě opět platí, že méně je více. Když kampaní žijete od  začátku až do  konce, chcete se v přihlášce podělit o každý detail, to je špatně! Vím to z  vlastní zkušenosti. Právě jednoduchost a srozumitelnost je klíčem k  úspěchu. Nechte přihlášku přečíst někomu mimo branži, a pokud nepochopí myšlenku hned na poprvé, přepište ji. Udělejte video, žijeme v  obrázkové době.

Daria Maluchová

k prezentaci své práce v  kategorii malých kampaní; umístění se na shortlistu je důkazem toho, že vysoký marketingový rozpočet není měřítkem úspěchu v soutěži. FLEMA Media Awards vnímám mj. jako nástroj challengování výkonů jednotlivých zadavatelů/přihlašovatelů, což do  budoucna určitě přispívá k  dodávání inovativních zpracování. Dokážu si představit, že z hlediska priorit v  každodenním pracovním nasazení je řešení přihlášky kampaně do  soutěže FLEMA Media Awards někde na konci seznamu. Každopádně bych chtěla podpořit všechny přihlašovatele pro příští ročník, aby si našli prostor a přesvědčili zadavatele o  této možnosti prezentace jejich aktivit. Ve finále je FLEMA Media Awards každým rokem stále významnější komunikační kanál pro prezentaci své usilovné práce mezi lidmi ze stejného oboru, a tedy i určitá příležitost zviditelnění se ve svém profesním životě.

Jakub Peterka T-Mobile Czech Republic, a.s. Media Management Expert

Zdá se mi, že kvalita přihlašovaných prací roste a že už se zadavatelé, potažmo agentury, opravdu snaží přemýšlet o svých kampaních netradičně. Nejvíce mne překvapilo, že jednou z nejslabších kategorií byl digital, přitom právě ten považuji za medium, které prostor pro fantazii skýtá. FLEMA je jediná česká platforma tohoto typu, která sdružuje všechny realizované nápady na našem mediálním trhu, a může tak sloužit jako inspirace pro všechny, kdo chtějí svou komunikací vykročit z řady. Projekt musí být kompaktní, a  i  když je v  této soutěži více nahlíženo na  big ideas než na  výsledky, správná kampaň by měla umět doručit všechny sledované parametry.

Sanofi-aventis s.r.o., Category Manager

Potěšila mě odvaha přihlašovatelů/zadavatelů ze sektoru neziskových organizací 39


FLEMA media awards 2015

Galavečer 22. října 2015 | Jatka 78

Většina hostů netušila, do čeho jde, když jsme je pozvali na „jatka“ do Holešovické tržnice.

Ze zahraniční cesty rovnou na galavečer – Martin Kůla (Vice President – Marketing, Esselte Europe & International) nechyběl ani na letošním jubilejním vyhlašování.

Poslední přípravy na příchod hostů. Už stačí jen nalít welcomedrink, a show může začít.

Velmi potěšení vítězové Grand Prix (Markéta Moreno s Marcelem Náhlovským) s ředitelem soutěže René Ježem. Máme rádi opravdové emoce, a proto do vyhlášení držíme v tajnosti všechny informace o vítězích.

Při stupňovitém hledišti jsme rozhodně chtěli zachovat stoly. Tak jsme je prostě trochu zmenšili a krásně to vyšlo. Hlediště je plné „až po střechu“ a program začíná. 40

Kolegové Dušan Šenkypla a David Holý z e-Pojištění byli poprvé na vyhlašování FLEMA a dlouho a zapáleně o tom diskutovali.

Jirka Kohout zářil na jevišti. Jeho blyštivý kostým byl úžasný a výkon oslňující.

Valentin Verdure to se ženami umí. Právě Coline Mazurek převrátil svět vzhůru nohama. S jednou rukou v bok?


FLEMA media awards 2015

Promyšlená dramatizace odhalení trofejí. Dlouho nacvičovaná. Trochu jsme při tom trnuli, jestli to všechny přežijí.

Přestože to na první pohled vypadá na silovou akrobacii, bylo to nejpoetičtější vystoupení večera. Bellina a Josa byli kouzelní, a nasvícení scény ten pocit krásně umocňovalo.

Neuvěřitelně vizuálně působivý kruh, kterému se říká Cyr Wheel, ovládá Ethan Law. Dlouho jsme přemýšleli, jak může zvládnout takové množství otoček…

Milenecká „konverzace“ na stole zakončená roztomilým „Flo, sereš mě“ s francouzským přízvukem.

Téměř u stropu se bez jakéhokoli jištění Zuzana Havrlantová různě točila, zavěšovala a napínala. Až se tajil dech.

Zavěste kovový rám do prostoru a pusťte na něj Bellinu Sörensson, Josa Köbela a Beatriz Mengue, a Vaše představa o prolézačkách se změní...

Byl to vtipný komentář našeho moderátora, nebo zábavná děkovací řeč jednoho z vítězů, který rozesmál Reginu Sehnalovou a Jana Leitnera z Bigmedia, Terezu Vránkovou z Wüstenrot a Hanu Kovářovou z Raiffeisenbank?

Tohle, prosím, doma nezkoušejte, i když na to máte rekvizity. Florian Zumkehr si s tou židlí docela vyhrál. 41


FLEMA media awards 2015

19

A lidé postupně vstávali a tleskali a tleskali a tleskali…

Rudolf Kukač, ředitel Adstream ČR (zcela vpravo) vyhlásil vítěze a předal v pořádku trofeje, a proto nyní už může v klidu relaxovat s kolegyní Terezou Šustovou a Petrem Majerikem (uprostřed).

A tohle byla zajímavá diskuze a my víme, o co šlo. Pavla Hajnová a René Jež s napětím čekají, co odpoví Pavlína Opletal Šimková.

Milujeme zkumavky! Petra Dvořáková (Starcom), Pavel Starka (Remy Cointreau) a Michal Křivánek (Kaspen/ JVM) nemohli oslavit jinak než přípitkem Jägermeistera.

42

Závěrečným defilé účinkujících končí oficiální část vyhlašování. Díky nim se stal tento večer nezapomenutelným. Děkujeme!

Pánové Hynek Cimoradský a Daniel Kebis neváhali a nádherně zapózovali naší paní fotografce. Ten, kdo tam byl, ví, že jí se nedá moc odporovat.

Mediální řetězec v praxi. Čerstvý mediální kouč Petr Majerik s lehkým odstupem a mediální agentura (Marcel) přiklánějící se k médiu (…). A teď vážně. Marcel si večer velmi užíval a oživil jak oficiální, tak neformální část večera. A nás to bavilo.

Tým Hypercube ve složení Eva Boukalová, Lenka Tarkayová, Petr Bučil a Mirek Petrů.


FLEMA media awards 2015

Pobrat najednou tolik trofejí je těžké, a tak není divu, že se to neobešlo bez drobného defektu.

Ne, ta fotka není obrácená. Matěj Novák opravdu běhá po stěně. Sice si trochu pomáhal trampolínou, ale i tak to bylo úchvatné.

Juraj Vydarený (Opel SEE S) poprvé na galavečeru a hned dostal záludnou otázku: „Se kterým z bratrů Leinerů si právě připíjíte?“

Zlatavé trofeje speciálně vyrobené pro agentury desetiletí skončily obě ve skupině Vivaki. O to byla radost jejich šéfů, Martiny Říhové z českého Starcomu a Braňa Poláka ze slovenské Starmedia Co. větší.

Úsměv večera vyhrály Daria Maluchová ze Sanofi-aventis s Karlou Hřídelovou (Loreal) a Kateřinou Smolkovou (Lékaři bez hranic).

„Ale, ale, copak to je?! To jich ještě nemáte dost?!“ OMD a Vodafone společně získaly šest trofejí – FLEMA kromě agentury vždy oceňuje i zadavatele.

Příště budeme muset udělat větší starwall. Zleva: Lucia Bubelinyová (Carat SK), Barbora Mikulášková (Carat CZ), Míša Lavičková, Michal Kadilák a Markéta Kristlová (Mondelēz), Petr Zatyko, Lucie Hrachovská, Zdeněk Kraft (Carat CZ), Petr Adamec (Mondelēz), Jan Damašek (Carat CZ) a Miroslav Pešek (iProspect, Dentsu). 43


FLEMA media conference 2015

FLEMA Media Conference 2015 18. září 2015 | andel‘s hotel Prague th 2O15

Mediální komunikace v rytmu digitálu, videa a efektivity ,

ce ma

or Inf ré í kte hoduj roz

44

Rostoucí vliv digitálních médií, zvyšující se konzumace obsahu přes mobilní telefony, rozmach videobsahu a s tím souvisejících možností videoreklamy a stále patrnější příklon k návratnosti investic (ROI) komerční komunikace patřily k ústředním tématům letošní konference Flema.


FLEMA media conference 2015

Digitál tlačí na televizní vysílatele Tlak digitálních médií se už naplno projevuje i u televizních vysílatelů. Klasické lineární televize čelí nástupu nových výrobců obsahu a soupeří s novými hráči. Aby uspěly, musí najít na trhu svůj prostor, řekl v úvodním příspěvku konference ředitel sekce Nových médií FTV Prima Daniel Grunt Společně s proměnou prostředí se mění i mediální konzumace. Patrné je to v severských zemích, kde především v mladších cílových skupinách do 24 let došlo za poslední dva roky k významné proměně chování, a to částečně na úkor sledovanosti lineární televize. Do Česka zatím trend podle Grunta ještě nedorazil. Na druhou stranu s příchodem nových hráčů se ale zvětšuje celková konzumace videoobsahu a trh se tím rozrůstá. Vliv internetu se odráží i na rozvoji hybridního televizního vysílání (HbbTV), o  kterém se v  současnosti v  Česku mluví stále hlasitěji. HbbTV propojuje internet a  televizní vysílání. Objevují se i  první zadavatelé, kteří testují možnosti reklamního vysílání v rámci HbbTV. Právě hybridní televizní vysílání zažívá každoročně nárůst na úrovni 50 %. V Česku se počet připojených televizorů do HbbTV vysílání odhaduje na úrovni 0,7 milionu. Výhodou HbbTV vysílání je podle Grunta možnost zakomponovat do něj klasické internetové funkce, např. přístup do videotéky, a zároveň tím rozšířit klasickou TV inzerci o možnosti digitální inzerce.

Technologie prostupují i úspěšnými kampaněmi Tradiční ohlédnutí za festivalem v Cannes přijel do Prahy představit Toby Roberts, Global Head of Strategy mediální agentury PHD. Na prestižním reklamním festivalu letos podle jeho slov zabodovaly kampaně, které uměly pracovat s technologií chytře, jednoduše a neviditelně, využívaly data a nebály se jít proti proudu. Každá dobrá kampaň přitom sleduje jiný cíl podle toho, jaké sdělení nese a koho chce oslovit, zda je sdělení explicitní, či implicitní, zda spotřebitelé znají značku, či nikoliv. Kampaně se tak dají rozdělit na čtyři druhy: activating (aktivační), reinforcing (upevňující), impacting (s velkým dosahem) a augmenting (zesilující), řekl pražskému publiku Roberts. Co rozhodovalo letos při udělování kreativních cen v Cannes, ukázal kreativní ředitel agentury Young & Rubicam Jaime Mandelbaum, který zasedal v  porotě kategorie Promo & Activation. Doložil, že úspěšné kampaně jsou ty, které vznikly v  reakci na  aktuální téma, zdánlivě vypadají velmi jednoduše, jsou lokální, ale zároveň srozumitelné i  za  hranicemi, relevantně pracují s  novými technologiemi a nemusí být nutně masového pokrytí.

Data, bez kterých to nejde Své místo měly na konferenci i výzkumy dopadu reklamní komunikace. René Jež ze společnosti Flemedia prezentoval výsledky o tom, jak si stojí televizní spoty v reklamních breacích. Obecně se potvrdilo, že první pozice spotu v  breaku je výhodnější než pozice ostatní. Tomáš Bičík z Nielsen Admosphere zase ukázal, jak se ve vybraných zemích přistupuje ke crossmediálnímu měření videobsahu a jakým způsobem lze začleňovat i nově vznikající kanály (tj. například sociální média). Zpestřením konference bylo ohlédnutí se Davida Brady za deseti lety kreativní soutěže Flema Media Awards a připomenutí úspěšných kampaní desetiletého období. 45


FLEMA media conference 2015

Strasti a slasti mediálních auditorů Dva bloky letošní konference se zaměřily na otázku významu a role mediálních auditorů. Organizátoři pozvali do Prahy zvučné jméno – Nicka Manninga, který v roce 1990 zakládal agenturu Manning Gottlieb Media (později součást skupiny Omnicom). Posledních šest let pracuje Manning ve  společnosti

Ebiquity. Počet klientů, kteří využívají služeb mediálních auditorů, se podle prezentovaných dat zvyšuje. Zatímco v roce 2011 využívalo služeb auditorů 64 % největších zadavatelů, o  dva roky později to už bylo 83  % největších zadavatelů. V  současnosti je podle Manninga číslo ještě vyšší. Zvyšuje se i role auditorů, a to proto, že roste počet mediálních kanálů. To klade vyšší nároky na auditory, protože pro zadavatele je těžší se ve výkonnosti kanálů zorientovat. Vztah auditorů, zadavatelů a  mediálních agentur by v ideálním případě měl vést k vyšší efektivitě komunikace, k  větší zodpovědnosti a důvěře. Cílem mediálních auditorů je podle Manninga pomáhat značkám růst a vylep-

46

šovat návratnost investic. To má ve výsledku vést k vyšším reklamním investicím. Pro klienty má být také zásadní otázka transparentnosti, což je ještě umocněno současným rozmachem nákupních automatizovaných online systémů. O roli mediálních auditorů ve výběrových řízeních pak diskutovali zástupci hlavních komerčních televizí, výkonný ředitel Asociace mediálních agentur (ASMEA) Ondřej Novák a partner Flemedia Hynek Cimoradský. Podle obchodního ředitele CET 21 Jana Vlčka a provozního ředitele FTV Prima Vladimíra Pořízka televize očekávají, že mediální auditoři budou přispívat k transparentnosti trhu. Tím se podle jejich názoru zvýší důvěra klientů investovat do médií. Práce mediálních auditorů, kterou obecně považují za  důležitou, by proto měla směřovat především ke kultivaci trhu. Podle Ondřeje Nováka je ale otázka, zda se tento požadavek naplňuje. Hynek Cimoradský vidí roli mediálního auditora především v  pomoci klientům zorientovat se v  otázkách, ve  kterých si nejsou jisti. Jan Vlček považuje za nejbolavější místo ve výběrovém řízení zachycení problematických nabídek. Otázka také je, nakolik je vhodné, aby mediální auditor vyjednával s  médii cenu. Výhodou by mohlo být, že by auditor znal realitu, v  jaké se má nabídka pohybovat, myslí si Vladimír Pořízek. Na druhou stranu současná situace na trhu tomuto přístupu podle jeho názoru nepřeje. Televizní zástupci ale považují otázku podmínek, se kterými agentura vyhraje výběrové řízení, za klíčovou.

Video v kurzu. Kolik ale stojí? Otázku, jak drahý je divák na Facebooku nebo YouTube, se na příkladu letošní kampaně Kofoly s Fofolou snažil na konferenci zodpovědět Peter Mižík z agentury Zaraguza.

Kampaň, jejíž první vlna odstartovala v květnu letošního roku, probíhala v televizi, outdooru a  na  internetu. V  online prostoru stavěla především na  videoobsahu na  sociálních sítích. Cenu za  zhlédnutí značně ovlivňuje délka videa. Při porovnání výkonu kampaně na  YouTube a  Facebooku je potřeba počítat s  minimálním 30vteřinovým zhlédnutím. Na Facebooku se základní cena za přehrání videa odvíjí už od tří vteřin, které uživatel vidí, na YouTube je to 30 vteřin, či celé video, je-li stopáž kratší. V  kampani Fofoly se tak výsledná cena za  zhlédnutí na  Facebooku dostala na  0,43 korun, na YouTube na 0,5 korun. YouTube vychází tedy mírně dráž, u videí s delší stopáží však oproti Facebooku vyhrává. Rovněž má také vyšší retenci diváků. Zatímco videa se více sdílela na Facebooku, delší čas s nimi strávili uživatelé na YouTube. Nehledě na to, že sledování videí na YouTube se propisují i  do  vyhledávání v  Google. Co se týče měření, poskytuje Facebook podle Mižíka lepší data. Své uživatele zná velmi dobře, a to nejen po sociodemografické stránce, ale i z pohledu zájmů. YouTube ale na  druhou stranu nabízí více možností měření. Značka si může měřit přes Google metriky povědomí o značce, zájem o značku či zvažování značky.


FLEMA media conference 2015

Co také padlo na konferenci Flema „Po  rozvoji rychlého internetu se objevili noví hráči, což vytváří tlak na  cenu obsahu. Facebook začíná být na  poli videa vážnou konkurencí pro YouTube, podle předpovědí budou síly mezi YouTube a Facebookem kolem roku 2020 vyrovnané. Česko je z hlediska postavení lineární televize ostrůvkem stability, možná ještě s Bulharskem.“

„Slonem v obýváku současného vztahu agentur a klientů jsou další benefity, které agentury získávají od vlastníků médií. Klienti nevědí, co se děje, a chtějí se o tom bavit. Může to narušit důvěru mezi agenturou a klientem.“

„Na Facebooku musíte být údernější. Proto se zde vyplatí kratší formáty, vtip by měl být hned na začátku, nutné je zabavit uživatele rychleji, než je tomu na YouTube. YouTube je zase skvělý videohub. Určitě stojí za to pracovat s playlisty, doporučovat další videa.“

Nick Manning, chief strategy officer Ebiquity.

Daniel Grunt, ředitel sekce Nových médií FTV Prima.

„Nezažil jsem výběrové řízení, ve kterém by auditor vytvářel nabídky. Naše role je nabídky hodnotit, kontrolovat a  objektivně porovnávat. Jsme pouze pozorovateli, jsme ti, kdo hodnotí. Nemáme možnost kohokoliv ovlivnit proti jeho vůli.“

Peter Mižík, agentura Zaraguza.

„Bublinková fólie pro českou kreativu udělala za deset let nejvíc práce. Jestli nějaká značka má vyučovat, je to Oskar.“

„Oceněné mediální kampaně jsou samozřejmě o kreativitě – o kreativitě, která dokáže pomoct byznysu.“ David Brada, CEO Cream Prague při vzpomínce na zabalení Nuselského mostu, který v roce 2004 pokryla značka Oskar. Hynek Cimoradský, partner Flemedia.

Toby Roberts, global head of strategy agentury PHD.„Stává se nám, že z výběrového řízení vyjde agentura a chce podmínky, které nejsou reálné. Některé nabídky nejsou možné, není těžké to rozpoznat.“

„Jsem přesvědčený o tom, že auditoři na  trhu svoji roli mají a  mají ji nezastupitelnou. Agentury to na jedné straně z nějakého důvodu nevidí rády. Myslím si ale, že trh by se měl kultivovat a  věřím tomu, že k tomu auditoři přispívají.“

Jan Vlček, obchodní ředitel CET 21. Zbyněk Gabriel, media manažer, Česká spořitelna.

47


Kontrola TV kampaní FLEMEDIA tip č. 4

Získejte jistotu, že dostáváte vše, co bylo dohodnuto. Pravidelně a pečlivě kontrolujte, jestli post-buy analýzy a faktury odpovídají realitě. Použijte data ATO pro nezávislé ověření správnosti uváděných mediálních parametrů v post-buy analýzách. Samostatně si vypočtěte, kolik byste za dodané plnění měli zaplatit, a ověřte si tak, že aplikované cenové podmínky odpovídají uzavřeným dohodám.

www.flemedia.cz

FLEMA Media Awards & Conference 2015  

FLEMA Media Awards 2015 reviews best media creativity cases from the Czech Republic and Slovakia whereas FLEMA Media Conference brings uniqu...

FLEMA Media Awards & Conference 2015  

FLEMA Media Awards 2015 reviews best media creativity cases from the Czech Republic and Slovakia whereas FLEMA Media Conference brings uniqu...

Advertisement