Page 1

Skrypt do PIN-u GSM dla systemu Windows (logowanie i resetowanie parametrów). Ten skrypt umożliwi Tobie bezproblemowe zalogowanie się do Mobilnego Internetu (tzn. nie będziesz musiał za każdym razem ręcznie wywoływać procedury weryfikacyjnej). Kody źródłowe: Logowanie: Kod 1 Użytkowniku: Twoim zadaniem jest jedynie wymedytowanie odpowiednich parametrów, które później umożliwią Tobie weryfikację PIN-ową. Oto czysty kod skryptu: @echo off echo at+cpin="xxxx">pin print /d:comX pin>nul del pin>nul ping 127.0.0.1>nul rasdial/d|rasdial ^ nazwa /phone:YY>nul LEGENDA: xxxx tu wstaw swój pin. comX tu wstaw numer portu modemu. nazwa to zamień na nazwę swojego połączenia modemowego YY zmień tą wartość w zależności od Twojego operatora komórkowego (zamiast tych liter należy podać numer dostępowy do Internetu) Resetowanie: Kod 2: @echo off echo AT_ORESET>pin print /d: comX pin>nul del pin>nul LEGENDA: comX tu wstaw numer portu modemu. Info: Aby poznać numer portu na którym pracuje Wasz modem 3G USB należy wejść w następującą lokalizację; Menu start > Panel Sterowania > Menadżer urządzeń > Modemy > [Prawy klik] na nazwie waszego modemu 3G USB > Właściwości > [Zakładka] Modem. i na samej górze jest informacja Port: ComX.


Tworzenie pliku wsadowego (.bat) 1. Aby utworzyć plik wsadowy do weryfikacji PIN-owej należy wykonać poniższe czynności: a) Skopiuj kod 1 do notatnika b) Dokonaj edycji tych wartości: xxxx, nazwa oraz YY c) Zapisz wszystkie zmiany jako plik .bat (Menu Plik > Zapisz jako > Z listy Zapisz jako typ, wybierz: Wszystkie pliki i teraz nadaj nazwę plikowi, np. Logowanie PIN.bat) 2. Aby utworzyć plik wsadowy do zresetowania parametrów należy wykonać poniżej wymienione czynności: a) Skopiuj kod 2 do notatnika b) Zapisz notatkę jako rozszerzenie .bat (Menu Plik > Zapisz jako > Z listy Zapisz jako typ, wybierz: Wszystkie pliki i teraz nadaj nazwę plikowi, np. Reset PIN.bat)

I to wszystko jeżeli chodzi o te dwa skrypty dotyczące PIN-u.

Skrypty do PIN-u  

Dokument zawiera instrukcję jak możemy dokonać weryfikacji PIN-owej bez instalacjo oprogramowania od operatora naszego mobilnego internetu.

Skrypty do PIN-u  

Dokument zawiera instrukcję jak możemy dokonać weryfikacji PIN-owej bez instalacjo oprogramowania od operatora naszego mobilnego internetu.

Advertisement