Page 1

STÚDIÓ / STUDIO FIATAL KÉPZÕMÛVÉSZEK STÚDIÓJA / STUDIO OF YOUNG ARTISTS

studio_konyv1_2.indd 1

5/27/2009, 11:21 PM


Stúdió iroda / Studio office, 2009, Fotó / Photo: Surányi Miklós

studio_konyv1_2.indd 2

5/27/2009, 11:21 PM


STÚDIÓ / STUDIO

studio_konyv1_2.indd 3

5/27/2009, 11:21 PM


TARTALOM / CONTENT 4

FIATAL KÉPZÕMÛVÉSZEK STÚDIÓJA / STUDIO OF YOUNG ARTISTS

7

STÚDIÓ GALÉRIA / STUDIO GALLERY

10

LABOR

12

A FIATAL KÉPZÕMÛVÉSZEK STÚDIÓJA GYÛJTEMÉNYE / ARCHÍVUM / STUDIO OF YOUNG ARTISTS COLLECTION / ARCHIVE

14

1x1 TÁBLA – ÓRIÁSPLAKÁT MÁSKÉNT

A Personal Press Projekt és a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület projektje /

1x1 BILLBOARD – GIANT POSTERS OTHERWISE

Common project of Personal Press Project and the SYAA

16

MÛTERMEK / THE ATELIERS

17

A STÚDIÓ JELENTÕSEBB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TEMATIKUS KIÁLLÍTÁSAI, RENDEZVÉNYEI / SIGNIFICANT THEMATIC EXHIBITIONS AND EVENTS OF THE STUDIO IN HUNGARY AND ABROAD

20

GALLERY BY NIGHT

22

DÍJAK / PRIZES

26

AZ FKSE NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI / SYAA’S INTERNATIONAL RELATIONS

28

50 ÉVES A STÚDIÓ / 50th ANNIVERSARY OF THE STUDIO (2008)

32

IMPRESSZUM / IMPRINT

STÚDIÓ-DÍJ / STUDIO PRIZE HERCZEG KLÁRA-DÍJ / KLÁRA HERCZEG PRIZE

studio_konyv1_2.indd 4

5/27/2009, 11:21 PM


Surányi Miklós: Cím nélkül (Ötlet vége) / Untitled (The end of the idea), 2008

studio_konyv1_2.indd 5

5/27/2009, 11:21 PM


4

FIATAL KÉPZÕMÛVÉSZEK STÚDIÓJA / STUDIO OF YOUNG ARTISTS Az FKSE a fiatal magyar képzõmûvészek öt évtizedes múltra visszatekintõ, az aktuális mûvészeti és társadalmi kérdésekre dinamikusan reagáló szakmai szervezete. A 397 fõs, folyamatosan frissülõ tagságunkat mûvészek, mûvészettörténészek és kritikusok alkotják. Egyesületünk célja, hogy segítsük tagjaink pályakezdését, munkáját a kulturális és mûvészeti életben. Elõmozdítjuk szakmai kapcsolatok és tapasztalatok létrejöttét, lehetõvé tesszük tagjaink bel- és külföldi kiállításokon, alkotótelepeken való megjelenését, valamint információs és szervezési támogatást nyújtunk. Külföldi mûvészek és kurátorok is gyakran fordulnak hozzánk, hogy magyarországi fiatal mûvészeket ismerjenek meg és együttmûködéseket alakítsanak ki. Aktív kapcsolatot tartunk fenn hazai és külföldi mûvészeti szervezetekkel. A nemzetközi projektjeink célja, hogy a magyar képzõmûvészet nemzetközi elismertségét növeljük és szorosabb együttmûködési lehetõségeket teremtsünk a nemzetközi képzõmûvészeti élet szereplõi és a fiatal hazai alkotók között. Állandó kiállítóhelyünk a Stúdió Galéria, ahol a tagság újabb és újabb generációi, valamint külföldi mûvészek, mûvészcsoportok mutatkoznak be egyéni és csoportos kiállítások formájában. A galéria egyestés eseményeknek és workshopoknak is teret ad, emellett minden évben egy-egy rangos intézménnyel együttmûködve nagyobb szabású tematikus kiállításokat és közös projekteket is szervezünk, így biztosítva tagjainknak reprezentatív megjelenési lehetõséget és a folyamatos kapcsolattartást nagyobb intézményekkel. SYAA is a professional organisation, which has been functioning for five decades, always giving dynamic responses to current arts and social issues. The Association has a membership of 397 artists, art historians, and critics. The objective of the association is to facilitate the emergence and the work of its members in the cultural and art life. We foster the establishment of professional contacts and experience, our members’ presence at Hungarian and international exhibitions and residencies, and we provide them with information and organizational support. The association also helps Hungarian and foreign curators and artists to get in contact with the young Hungarian art scene and to build collaborations. We maintain active relationships with Hungarian and foreign art organisations.

studio_konyv1_2.indd 6

5/27/2009, 11:21 PM


5 FKSE. A Stúdió Galéria portálja / SYAA. The portal of the Studio Gallery, 2008, Fotó / Photo: Surányi Miklós

The aim of our international projects is to contribute to the international reputation of Hungarian art and to create possibilities of co-operation among the members of the international art world and the young generation of Hungarian artists. The permanent exhibition space of the association is Studio Gallery, which provides space for individual or group exhibitions introducing newer and newer generations of members as well as foreign artists. The gallery also hosts one-night events and workshops. In addition, each year we organize large-scale thematic exhibitions and joint projects in collaboration with prominent institutions, pro-viding opportunities of representative appearance for the members as well as ensuring a constant relationship with larger institutions. A Stúdió vezetõségének tagjai / Studio Board members (2007-tõl / from 2007): Csatlós Judit (2009-tõl / from 2009), Esterházy Marcell (2009-ig / until 2009), Fischer Judit (2009-tõl / from 2009), Horváth Tibor, Kokesch Ádám, Lovass Dóra, Orbán György, Pál Zsuzsanna Rebeka (2008-ig / until 2008), Rácz Márta, Stepanovic Tijana (2009-ig / until 2009), Surányi Miklós, Szilágyi Kornél, Vécsei Júlia Az egyesület elnöke / President of the Association: Vécsei Júlia

studio_konyv1_2.indd 7

5/27/2009, 11:22 PM


6 titkár / secretary: Fenyvesi Áron (2009-ig / until 2009) asszisztens / assistant: Szalai Borbála pénzügyi munkatárs / accountant: Kovács Kata tagság / members: http://studio.c3.hu/studio_magyar/tagok.html Az egyesület tagfelvételt minden évben õsszel hirdet. / Call for membership applications every autumn. bankszámlaszám / bank account No.: 11707024-22118442 adószám / Tax ID: 19655945-1-42 elérhetõség / contact: STÚDIÓ / STÚDIÓ GALÉRIA / STUDIO / STUDIO GALLERY cím / address: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. tel/fax: +36 1 342 53 80, +36 70 324 4748 e-mail: studio@c3.hu web: http://studio.c3.hu photoblog: http://www.photoblog.com/studio STÚDIÓ iroda nyitva tartás: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 10.00–18.00, szerda: 12.00–20.00, szombat: 12.00–16.00, vagy telefonos egyeztetés szerint: +36 70 324 4748 / STUDIO office hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 10.00–18.00, Wednesday 12.00–20.00, Saturday 12.00–16.00. For other times, please call us in advance: +36 70 324 4748

Surányi Miklós: Cím nélkül (Ötlet vége) / Untitled (The end of the idea), 2008

studio_konyv1_2.indd 8

5/27/2009, 11:22 PM


7

STÚDIÓ GALÉRIA / STUDIO GALLERY A Stúdió Galéria fiatal, pályakezdõ képzõmûvészeknek biztosít bemutatkozási lehetõséget. A nyolcvanas évektõl a kortárs magyar képzõmûvészeti élet egyik meghatározó jelentõségû galériája, ahol mindig a fiatal generáció legtehetségesebb mûvészei kaptak önálló kiállítási lehetõséget. A kortárs képzõmûvészet mai elitjeként számon tartott mûvészek jelentõs részének a Stúdió Galériában volt az elsõ önálló kiállítása. A Stúdió Galéria célja, hogy mindig a legfrissebb, progresszív kezdeményezéseknek adjon helyet. A tagok egyéni vagy kisebb csoportos kiállításai mellett a galéria programját nemzetközi projektek, szakmai beszélgetések, prezentációk, videóvetítések gazdagítják, melyek a szakmán kívüli érdeklõdõknek is lehetõséget biztosítanak a mûvészekkel való személyes találkozásra, a mûvészeti életbe való direkt betekintésre. Egy évente visszatérõ eseménysorozat is színesíti a kiállítások folyamát: a Gallery by Night több napon át tartó egyestés kiállításai. Mivel a Stúdió Galéria a kortárs képzõmûvészeti szcéna aktív résztvevõinek legfiatalabb generációjával dolgozik, a kiállított mûvek nagy része a mûvészeknek adott anyagi támogatás és kiállítási lehetõség révén jön létre és kifejezetten a galéria terébe készül. A Stúdió szervezési segítséget és mûteremhasználati lehetõséget is biztosít kiállítóinak, tevékenysége korántsem egy klasszikus kiállítóhely mûködésére korlátozódik, hanem egy szélesebb értelemben vett aktív alkotómûhelyként funkcionál. Studio Gallery provides an opportunity of introduction for young emerging artists. Since the eighties it has been one of the essential galleries in Hungary’s art life, always giving opportunities for the most talented artists of the young generation to arrange individual exhibitions. A significant part of today’s elite of contemporary art had their first individual exhibitions in Studio Gallery. The Gallery’s aim has always been to provide a space for the freshest and most progressive initiatives. In addition to individual or smaller group exhibitions of the members, the Gallery’s programme is enriched by international projects, talks, presentations and video projections, which provide an opportunity for those outside the art sphere to personally meet the artists and have a direct behind-the-scenes look into the art life. The succession of exhibitions is diversified by an annually re-curring series of events: the succession of single-night exhibitions of Gallery by Night, a several days long series of exhibitions. Since Studio Gallery deals with the youngest generation of the active members of the contemporary art scene, the creation

studio_konyv1_2.indd 9

5/27/2009, 11:22 PM


8 of the exhibited works is first of all made possible by the grants and exhibition opportunities provided for the artists, and are prepared specifically into the Gallery’s space. The Studio also provides organizing assistance and free atelier use for its exhibitors. Its activity is therefore not limited to that of a classic exhibition space, but it functions as an active creative workshop in the wider sense. A Stúdió Galéria korábbi és jelenlegi terei / Studio Gallery’s spaces before and now: 1972-tõl a Bajcsy-Zsilinszky úton mûködött (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62.), 1994-tõl 2007-ig a Képíró utcában (1053 Budapest, Képíró u. 6.) és 2007-tõl a Rottenbiller utcában (1077 Budapest, Rottenbiller u. 35.) található a Stúdió Galéria. / Since 1972, on Bajcsy-Zsilinszky út; from 1994 until 2007 in Képíró utca; since 2007 in Rottenbiller utca. STÚDIÓ GALÉRIA nyitva tartás: kedd, csütörtök, péntek: 10.00–18.00, szerda: 12.00–20.00, szombat: 12.00–16.00, vasárnap és hétfõn: zárva / STUDIO GALLERY opening hours: Tuesday, Thursday, Friday: 10.00–18.00, Wednesday 12.00–20.00, Saturday: 12.00–16.00, Sunday and Monday: closed

A 2006-os Stúdió-díjasok kiállítása / Exhibition of the 2006 Studio Prize winners, Khoór Lilla – Will Potter, Rácz Márta, 2007, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Surányi Miklós

studio_konyv1_2.indd 10

5/27/2009, 11:22 PM


9

Fischer Judit: KISBETÛS ÉLET / LOWER CASE LIFE, 2009, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Vécsei Júlia • Uglár Csaba: Social, 2008, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Szalai Borbála

studio_konyv1_2.indd 11

5/27/2009, 11:22 PM


10

LABOR A LABOR, mely 2007 szeptemberében a C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány (http://www.c3.hu/), a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület (http://studio.c3.hu/) és a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem (http://www.mke.hu/) együttmûködésében jött létre az egykori Stúdió Galéria (Képíró utcai) tereit használva, 2009-tõl megújult. Az együttmûködéshez 2009-ben csatlakozott a tranzit.hu (http://hu.tranzit.org/) kortárs mûvészeti program. A LABOR olyan platform, ahol együtt jelennek meg az együttmûködõ szervezetek célkitûzései: - a fiatal mûvészek pályakezdésének támogatása, - a kortárs mûvészet oktatásához kapcsolódó projektek, - a mûvészeti közeg strukturális változásait elõsegítõ, vagy azokra reflektáló kísérleti kezdeményezések, - a mûvészet, a tudomány és a technikai szféra kooperációja, - nemzetközi együttmûködések keretében megvalósuló események szervezése. A LABOR egy rugalmasan mûködõ, közös (alkotó)teret kíván létrehozni, amely nem hagyományos kiállítási formában megvalósuló kortárs mûvészeti projekteknek/ bemutatóknak, mûvészeti kutatómunkának, tematikus programsorozatoknak biztosít helyszínt. A LABOR feladatának tekinti a kortárs képzõmûvészet társadalmi felelõsségének és tudástermelõ szerepének hangsúlyozását. Diszkurzív programokat szervez azzal a céllal, hogy a helyi kortárs mûvészeti közeg vita- és dialóguskultúráját erõsítse a kortárs kultúra más területeinek bevonásával. A LABOR egy olvasótermet és könyvtárat is létrehoz, ahol a vizuális mûvészeteket érintõ aktuális elméleti szövegek, folyóiratok, kiadványok kapnak helyet. LABOR was founded in September, 2007 as a joint initiative of C³ Centre for Culture & Communication Foundation, the Studio of Young Artists Association (FKSE) and the Hungarian University of Fine Arts (MKE) in place of the former Studio Gallery. In 2009 tranzit.hu – contemporary art program has joined the collaboration.

studio_konyv1_2.indd 12

5/27/2009, 11:22 PM


11 LABOR is a platform where the objectives of partner institutions appear jointly: - support of emerging artists - projects related to the contemporary art education - experimental initiatives advancing or reflecting on the structural changes of the contemporary art world - cooperation between art and the scientific and technical domains - events organized in the framework of international collaborations. The purpose of this collaboration is to create a flexible, shared (art) space that provides a platform for art research as well as exhibitions, projects and occasional events. LABOR aims to emphasize the social responsibility of contemporary art and its knowledge-generating role. It organizes discursive programs to strengthen the debate- and discussion-culture of the local art world involving other fields of culture. LABOR creates a reading room and a library where current theoretical texts, magazines, and publications on visual culture will be available for research. galéria bizottság / gallery committee: Hegyi Dóra (tranzit.hu), Lázár Eszter (MKE / HUFA), Peternák Miklós (C³), Vécsei Júlia (FKSE / SYAA) elérhetõség / contact: LABOR cím / address: 1053 Budapest, Képíró u. 6. e-mail: labor@c3.hu, web: http://labor.c3.hu LABOR nyitva tartás: kedden és csütörtökön 16.00–20.00 / LABOR opening hours: Tuesday, Friday: 16.00–20.00

Jan Šerých, 2009, Jan Šerých: Bip bip / Beep Beep, Labor, Fotó / Photo: Vécsei Júlia • Société Réaliste: CULTURE STATES, Exposition des Arts et Techniques appliquées à la Vie Moderne, 2008, Labor, Fotó / Photo: Rácz Márta

studio_konyv1_2.indd 13

5/27/2009, 11:22 PM


12 A FIATAL KÉPZÕMÛVÉSZEK STÚDIÓJA GYÛJTEMÉNYE / ARCHÍVUM / STUDIO OF YOUNG ARTISTS COLLECTION / ARCHIVE A Stúdió – egész pontosan a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Alapítvány – tulajdonában levõ gyûjtemény 507 db mûvel rendelkezik. A mûtárgyvásárlások 1958-ban elkezdõdtek, de jelenleg a gyûjteményben található legkorábbi mûvek 1970-re datálhatóak. A támogatások 1990-hez közeledvén egyre kevesebb fejlesztésre voltak elegendõek, 1989 után teljesen meg is szûntek. A rendszerváltás egyik következménye a Mûvészeti Alap felszámolása volt, ami egyet jelentett a Stúdió Gyûjtemény „átmeneti” befagyasztásával is. Bár a Stúdió Gyûjteményben szerepelnek 1990 utáni munkák is, ezek vagy ajándékként kerültek a Stúdió birtokába, vagy az utolsó vásárlások alkalmával, 1994-ben. A Stúdió akkori vezetõsége ugyanis úgy határozott, hogy az archívumban kijelölnek olyan mûveket, amiket eladhatónak nyilvánítanak. A mûvek értékesítésébõl befolyó pénzt pedig a gyûjtemény utolsó fejlesztésére szánták. Azóta nem történt számottevõ mûtárgymozgás a Stúdió Gyûjteményben. The collection, which is the property of the Studio – or, more precisely, the Studio of Young Artists Foundation – consists of 507 pieces of art. The acquisition of artworks began as early as 1958. However, the earliest works in the collection date from 1970. By the late eighties the subsidies were enough for only meagre growth, and they were completely cut off after 1989. One of the consequences of the democratic transition was the liquidation of the Art Fund, which was tantamount to the “temporary” freezing of the Studio Collection. Although the Studio Collection includes works dated after 1990, the Studio came into their possession either by means of donation or by the last purchases concluded in 1994, when the Studio’s Board decided to put certain pieces of the collection up for sale. The returns were then invested in the last expansion of the collection. Since then there has been no considerable traffic of artworks in the Studio Collection. bõvebb információ / more information: http://studio.c3.hu/studio_magyar/gyujtemeny/index.html

studio_konyv1_2.indd 14

5/27/2009, 11:22 PM


13

Barabás Márton: 365 nap kenyere (elsõ félév) / The bread of 365 days (first term), 1982, üveg, kenyércédula / glass, bread-tag, 70x70 cm, Fotó / Photo: Orbán György

studio_konyv1_2.indd 15

5/27/2009, 11:22 PM


14

1x1 TÁBLA – ÓRIÁSPLAKÁT MÁSKÉNT A Personal Press Projekt és a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület projektje

1x1 BILLBOARD – GIANT POSTERS OTHERWISE

/

Common project of Personal Press Project and the Studio of Young Artists Association

A PPP 1997-ben kereste meg a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesületet, hogy az 1x1 Tábla projekt megvalósításában mûködjön közre és biztosítsa a megvalósuláshoz szükséges intézményi hátteret. Az 1x1 Tábla és az elsõ plakát 1998-ban került felavatásra. Az óriásposzterek a városi civilizáció vizuális vetületének viszonylag új rétegét képezik, a városi polgár mindennapi életének, élményvilágának részévé váltak. A városképet folyamatosan befolyásolják, állandó beszédtéma tárgyát képezik az utcai járókelõktõl az esztétákig. Az 1x1 Tábla – Óriásplakát másként projekttel a jelenlegi óriásposzter-piac pénz alapú kontextusa helyett, folyamatosan, negyedéves periódusokban mûvészeten belüli, „a kép” jelenségének nem üzleti alapon nyugvó, különbözõ megközelítései kerülhetnek nyilvánosság elé. Mivel a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület tagjai olyan pályakezdõ mûvészek, akik a társadalomban elfoglalt helyzetükbõl adódóan a szociológiai problémákra, a kisebbségekkel kapcsolatos konfliktusokra az átlagosnál érzékenyebben reagálnak, a széles nyilvánosság szemléletét mind etikai mind esztétikai értelemben befolyásolni tudó mûalkotásokat hoznak létre. In 1997 PPP turned to the Studio of Young Artists Association with the appeal that they cooperate in the realisation of the 1x1 Billboard project and provide the required institutional background. 1x1 Billboard and the first poster were unveiled in 1998. Giant posters form a relatively new stratum of the urban civilisation’s visual side. They have become part of the city dweller’s everyday life, their realm of experiences. They continuously alter the cityscape; they constitute an unvaried topic of conversation from passers-by to aestheticians. The 1x1 Billboard – Giant Posters Otherwise project makes it possible for the various non-finance-based artistic approaches of the phenomenon of “the picture” to reach the public regularly in quarterly periods, instead of the financebased context of the present giant poster market. Since the members of the Studio

studio_konyv1_2.indd 16

5/27/2009, 11:22 PM


15 of Young Artists Association are emerging artists who, resulting from their position in society, react more sensitively than the average to sociological problems and conflicts involving minorities, they create works of art that are able to influence the attitude of the wide public in an ethical as well as aesthetic sense. 1x1 TÁBLA / 1x1 BILLBOARD cím / address: VII. Lövölde tér 2., Budapest 2007-ben kiadásra került az 1x1 Tábla katalógus, a 2007-ig megvalósult plakátokkal, Várnagy Tibor és Mélyi József bevezetõjével. A kiadvány megvásárolható a Stúdióban. / The 1x1 Billboard catalogue was published in 2007, containing the billboards realized prior to 2007, and with the introduction of Tibor Várnagy and József Mélyi. The publication can be purchased at the Studio. 1x1 tábla / 1x1 Billboard (ISBN 978-963-06-2863-1) Szerkesztette / Editors: Kálmán Rita, Bakos Gábor Kiadó / Publisher: Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület (FKSE) / Studio of Young Artists Association (SYAA)

Nagy Kriszta: Kortárs festõmûvész vagyok / I’m a contemporary painter; 1998. november–1999. március 17. / November 1998–17 March 1999, Lövölde tér, Budapest

studio_konyv1_2.indd 17

5/27/2009, 11:22 PM


16

MÛTERMEK / THE ATELIERS Az egyesület három mûteremmel rendelkezik Rottenbiller utcai székhelyén. Tagjaink számára kedvezményes mûteremhasználatot biztosítunk, amelyet pályázat útján lehet elnyerni fél éves idõtartamra. A pályázatokról független szakmai zsûri dönt. A mûtermek használatát a csereprogramok keretében ideérkezõ külföldi mûvészeknek is biztosítjuk. The Association has three ateliers at its headquarters in Rottenbiller utca. We provide a discount atelier residency for our members, which can be applied for via competition, for six-month periods. Decisions are made by an independent jury of experts. Atelier residency is also available for foreign artists visiting in the scope of exchange programs.

Mûterem, Stúdió / Atelier, Studio, 2009, Fotó / Photo: Surányi Miklós

studio_konyv1_2.indd 18

5/27/2009, 11:22 PM


17

A STÚDIÓ JELENTÕSEBB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TEMATIKUS KIÁLLÍTÁSAI, RENDEZVÉNYEI / SIGNIFICANT THEMATIC EXHIBITIONS AND EVENTS OF THE STUDIO IN HUNGARY AND ABROAD • Szerviz / Service (2001), • Klíma / Klima (2001) > Mûcsarnok / Kunsthalle, Budapest; • Rejtõzködõ / Camouflaged (1997), • Komoly és fiatal (visszaforgatott kép) / Young and serious (Recycled image) (1999), • Lenmechanika / The mechanics of the canvas (2008) > Ernst Múzeum / Ernst Museum, Budapest; • Mimi nem felejt / Mimi doesn’t forget (2000), • Mindenkinek van egy álma / True dream of anyone (2000), • Reading in absence – A hiány nyomában (2005) > Trafó / Trafo, Budapest; • Rövid történetek / Short stories (2001) > Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóterme / Budapest Gallery Lajos utca Exhibition Hall, Budapest; • Sic! (1997) > Kiscelli Múzeum / Kiscelli Museum, Budapest; • Gallery by Night (1991 óta / since 1991) > a Stúdió Galériában és egyéb külsõ helyszíneken / Studio Gallery and other external sites, Budapest; • DON’T MIND THE GAP – Kérjük, ne hagyják szabadon a biztonsági sávot! (2000–2005); • Urban Potentials – Rejtett városi tartalmak (2006) > Nemzetközi Köztéri Mûvészeti Fesztivál / International Public Art Festival; • Kamikaze (2007) > Stúdió Galéria / Studio Gallery, KÉK, Impex, Budapest; • GYEP / tégla / LAWN / brick (2008) > Holdudvar Galéria / Holdudvar Gallery, Budapest; • Demo (2003) > Kortárs Mûvészeti Intézet – Dunaújváros / Institute of Contemporary Art – Dunaújváros; • Travelling without moving (2004) > W139, Amsterdam, Hollandia / Netherlands, Trafó Galéria és Stúdió Galéria / Trafo Gallery and Studio Gallery, Budapest; • Too far too close (2004) > Stúdió Galéria / Studio Gallery, Budapest, IG Bildende Kunst, Bécs, Ausztria / Vienna, Austria; • Felesleges gesztus / Superfluous gesture (2002, 2003) > Collegium Hungaricum, Berlin, Németország / Germany, Magyar Intézet, Bukarest, Románia / Hungarian Institute, Bucharest, Romania; • The social engine – exploring flexibility, A társadalmi motor – a rugalmas munka nyomában (2007) > Stúdió Galéria / Studio Gallery, Budapest, ACC Galéria, Weimar, Németország / ACC Gallery, Weimar, Germany.

studio_konyv1_2.indd 19

5/27/2009, 11:22 PM


18

Csákány István: A hegy koreográfiája / The coreography of the mountain, 2008, Lenmechanika / The mechanics of the canvas, Ernst Múzeum / Ernst Museum, Fotó / Photo: Surányi Miklós • Tibor Zsolt: Enumeráció / Enumeratio, 2008, Lenmechanika / The mechanics of the canvas, Ernst Múzeum / Ernst Museum, Fotó / Photo: Surányi Miklós

studio_konyv1_2.indd 20

5/27/2009, 11:22 PM


19

Halász Péter: Sun of a beach, 2008, Lenmechanika / The mechanics of the canvas, Ernst Múzeum / Ernst Museum, Fotó / Photo: Surányi Miklós • Albert Ádám: Horizont / Horizon, 2008, Lenmechanika / The mechanics of the canvas, Ernst Múzeum / Ernst Museum, Fotó / Photo: Surányi Miklós

studio_konyv1_2.indd 21

5/27/2009, 11:22 PM


20

GALLERY BY NIGHT 1991 óta a Stúdió Galéria és a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója évente egyszer megrendezi a Gallery by Night címû kiállítássorozatot. Ez egy egyestés kiállítássorozat, ahol naponta más-más kortárs képzõmûvész, illetve mûvészeti csoport arra az egy alkalomra tervezett munkájával találkozhat a közönség. Az évek során számtalan alkotó került ennek során egymással munkakapcsolatba, s együttmûködésük eredményeként valósultak meg az éjszakai kiállítások. A Gallery by Night azzal, hogy programszerûen fiatal képzõmûvészek közremûködésével jön létre, professzionális hátteret nyújt ahhoz, hogy a mûvészetben is nélkülözhetetlen eszmecsere aktuális formáival kísérletezzenek a mûvészek, és velük együtt a közönség is. Ezeken az estéken a jelenlét felfokozott módon egyedi és megismételhetetlen. Bencsik Barnabás nevéhez fûzõdik az egyestés Gallery by Night kiállítássorozat mint egyéni mûfaj megteremtése, mely azóta is egy mûködõ kiállítási forma. Bencsik a Stúdió Galéria vezetõjeként számos kiállítás és nemzetközi mûteremcsereprogram szervezõje volt; több hazai és külföldi csoportos nemzetközi kiállítás kurátoraként is közremûködött. Once a year, since 1991, Studio Gallery and the Studio of Young Artists organises Gallery by Night, a series of one-night exhibitions, during the course of Studio Gallery opens every night, and the audience can see the works of different contemporary artists or groups specially designed for that single occasion. Countless artists have got involved in a work relationship throughout the years, and many of the night-time exhibitions were realized as a result of their cooperation. By being created specifically with the contribution of young artists, Gallery by Night provides a professional background for artists and audience to experiment with the current forms of discourse, which is an essential aspect of art. Presence at these nights is absolutely unique and unrepeatable. Gallery by Night, the one-night series of exhibitions as a separate genre was conceived by Barnabás Bencsik. It has been a functioning exhibition form ever since. As the head of Studio Gallery, Bencsik arranged a number of exhibitions and international residency exchange programs; as a curator, he contributed to several international thematic exhibitions in Hungary and abroad.

studio_konyv1_2.indd 22

5/27/2009, 11:22 PM


21

Vass Miklós: Dialog mit der Jugend, 2007, Horror – Gallery by Night, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Szalai Borbála • Tomáš Džadon (SK): Bacon thurible, 2008, Gallery by Night 2008, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Vécsei Júlia • Mécs Miklós, 2008, Gallery by Night 2008, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Vécsei Júlia

studio_konyv1_2.indd 23

5/27/2009, 11:22 PM


22

DÍJAK / PRIZES STÚDIÓ-DÍJ / STUDIO PRIZE A Stúdió-díjat 2000 óta a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület olyan képzõmûvész tagjai kapják, akik a díj odaítélésére évente felkért független és szakmai zsûri szerint különösen kiemelkedõ színvonalú mûvészeti teljesítményt nyújtanak, valamint nemzetközi sikereikkel, csoportos kiállításokon való részvételükkel és egyéni kiállításaikkal is intenzíven formálják a magyar képzõmûvészeti szcénát. Since 2000, the Studio Prize has been awarded to artist members of the Studio who, according to the independent jury of experts convened each year, show exceptionally outstanding performance in the field of arts, intensively contributing to the developments of the Hungarian art scene with their international successes and presence at individual and group exhibitions. Díjazottak / Prize list: 2008 Csáki László, Esterházy Marcell 2007 Csákány István, Kokesch Ádám, Németh Hajnal 2006 Khoór Lilla – Will Potter, Rácz Márta 2005 Katarina Ševic, László Gergely 2004 Andreas Fogarasi, Huszár Andrea, Uglár Csaba 2003 Kaszás Tamás 2002 Fodor János – Horváth Tibor, Schneemeier Andrea 2001 Koronczi Endre, KissPál Szabolcs 2000 Gyenis Tibor, Szacsva y Pál HERCZEG KLÁRA-DÍJ / KLÁRA HERCZEG PRIZE A fiatal mûvésznek járó díjról (junior fokozat): Herczeg Klára (1906–1997), Munkácsy-díjas szobrászmûvész végrendeletében, a Fiatal Képzõmûvészek Alapítványt az örökség részesévé tette a pályakezdõ mûvészek támogatásának szándékával. Az Alapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy egy – az örökséghagyóról elnevezett – díjat alapít, amelyet minden évben az FKSE vezetõsége által kiválasztott képzõmûvész kap majd meg, ami a díj junior fokozatát adja.

studio_konyv1_2.indd 24

5/27/2009, 11:22 PM


23 Az idõsebb mûvésznek járó díjról (senior fokozat): Herczeg Klára mindig fontosnak tartotta az idõsebb és fiatal generációk egymáshoz való közeledését. Ezért a hagyaték kezelõje (Dr. Székely Ádámné Dr. Szûcs Ildikó) úgy döntött, hogy a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesületre (mint a pályakezdõ képzõmûvészeket képviselõ szervezetre) testálja át azt a megtisztelõ feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj senior fokozatát gondozza. About the prize for young artists (junior grade): In her will, Munkácsy Prize winning sculptor Klára Herczeg (1906–1997), made the Young Artists Foundation a beneficiary of the inheritance, with the purpose of supporting emerging artists. The Advisory Board of the Foundation decided to establish a prize named after the testator, to be granted each year to the artist selected by the Board of SYAA. About the prize for elderly artists (senior grade): Klára Herczeg always considered the advance of the young and the older generations towards each other very important. For this reason, the trustee of the heritage (Dr. Ildikó Szûcs) has decided to leave the honour of managing the senior grade of the Klára Herczeg prize to the Studio of Young Artists Association (an organisation representing emerging artists). Díjazottak / Prize list: 2008 Körösényi Tamás; Fischer Judit – Mécs Miklós (Sz.A.F.) 2007 St. Auby Tamás; Gróf Ferenc (Société Réaliste) 2006 Szikora Tamás; Tibor Zsolt 2005 Türk Péter; Loránt Anikó 2004 Lantos Ferenc; Galbovy Attila – Péli Barna 2003 Deim Pál; Szász György 2002 Major János; Kokesch Ádám 2001 Kaján Tibor; Benczúr Emese 2000 Gyarmathy Tihamér; Király András 1999 Lossonczy Tamás; Schneemeier Andrea 1998 Papp Oszkár; Wächter Dénes

studio_konyv1_2.indd 25

5/27/2009, 11:22 PM


24

A 2007-es Stúdió-díjasok kiállítása / Exhibition of the 2007 Studio Prize-winners, Csákány István, Kokesch Ádám, Németh Hajnal, 2008, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Orbán György • Németh Hajnal: Pillangó / Butterfly, 2008, A 2007-es Stúdió-díjasok kiállítása / Exhibition of the 2007 Studio Prize-winners, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Orbán György

studio_konyv1_2.indd 26

5/27/2009, 11:22 PM


25

Csáki László: A hangya és a tücsök / The ant and the cicada, 2006, 10 min (35 mm) kisjátékfilm / shortfilm • Esterházy Marcell: v.n.p. v3.0/2, 2008, fotó / photo, 50x75 cm

studio_konyv1_2.indd 27

5/27/2009, 11:22 PM


26

AZ FKSE NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI / SYAA’S INTERNATIONAL RELATIONS A Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület a kilencvenes évek közepe óta nagy figyelmet fordít a külföldi társintézményekkel, kiállítóhelyekkel való kapcsolatok kiépítésére és ápolására. Nemzetközi projektjeink célja, hogy párbeszédet kezdeményezzünk és szélesítsük az együttmûködési lehetõséget a külföldi kortárs képzõmûvészeti élet szereplõi és a hazai alkotók fiatal generációja között. Az együttmûködésekkel a nemzetközi szcénának eddig ismeretlen területeit igyekszünk feltérképezni, a pályájuk elején álló képzõmûvészek számára újabb lehetõséget teremtve a nemzetközi kitekintésre, tapasztalatszerzésre, amely mára már elengedhetetlen a képzõmûvészeti színtéren, ugyanakkor önerõbõl nehezen elérhetõ. A hosszú távúra tervezett csereprogramokban mindig a financiális kölcsönösség elvét tartjuk szem elõtt: olyan külföldi intézményeket keresünk az együttmûködéshez, amelyek profilja hasonló egyesületünkéhez és a kiutazó magyar mûvészeknek hasonló feltételeket tudnak nyújtani, mint mi a vendégeinknek. Egy-egy programban nem csak egy-két hónapos ösztöndíjak és kiállítási lehetõségek szerepelnek, hanem a meghívott mûvészek és kurátorok dia- és videóvetítéssel egybekötött elõadásokat is tartanak munkásságukról és arról a mûvészeti szcénáról, amelyben dolgoznak. A hazai mûvészeti élettõl eltérõ szisztémákról szerzett információk gyakran igen termékenyen hatnak a saját útjukat keresõ fiatal mûvészekre. A csereprogramokban való részvételre a Stúdió rendes tagjai pályázhatnak, a lehetõségrõl a körlevélbõl értesülhetnek. Since the mid-nineties, the Studio of Young Artists Association has been focusing on establishing and fostering connections with foreign partner institutions and exhibition-spaces. The aim of our international projects is to initiate dialogues and to enhance the potential of cooperation between the participants of the international contemporary art scene and the young generation of Hungarian visual artists. By means of these cooperations we would like to map the unknown territories of the international art scene, and to create the opportunity of gaining international experiences for emerging artists - which is crucial and yet hard to achieve merely by self-support. With regard to our long term exchange-programs, the principle of financial

studio_konyv1_2.indd 28

5/27/2009, 11:22 PM


27 mutuality prevails: in order to cooperate we are looking for foreign institutes, whose profile is similar to ours and who can offer similar conditions to our artists as we do for theirs. Programs range from 1 to 2 month grants and exhibition possibilities as well as presentations – including slideshows and video screenings – by guest artists and curators on their work and the art scene they are working in. Receiving information on different art scenes has fruitful effects on emerging artists searching for their own ways. Members of our association can apply for participation in the exchange-programs about which they get informed via our monthly info-letter. Aktuális kapcsolatok / Current relations: - Novia (Swedish School of Art), Nykarleby (Finnország / Finland) – FKSE / SYAA, Budapest Kiállítás- és mûteremcsere-program finn és magyar képzõmûvészek részvételével. / Exhibition and residency exchange program with Finnish and Hungarian artists. 2002– - El Basilico, Buenos Aires (Argentína / Argentina), 2007; Portela Studios, Buenos Aires (Argentína / Argentina), 2008 – FKSE / SYAA, Budapest Mûteremcsere-program argentin és magyar képzõmûvészek részvételével. / Residency exchange program with Argentinian and Hungarian artists. 2007, 2008– Korábbi mûteremcsere-programjaink, külföldi ösztöndíjaink / Earlier residency exchange programs and foreign residencies: Astérides, Marseille (Franciaország / France) – FKSE / SYAA, Budapest; Ohio Arts Council, a Spaces Gallery, Cleveland, Ohio – FKSE / SYAA, Budapest; Public>, Párizs / Paris, a La Caserne, Pontoise (Franciaország / France) – FKSE / SYAA, Budapest; G.A.R.B.A., Oreste, Montescaglioso (Olaszország / Italy) – nemzetközi workshop / international workshop (2000–2004); Attitudes, Genf (Svájc / Switzerland) – FKSE / SYAA, Budapest; Duende, a BAD Foundation, Rotterdam (Hollandia / Netherlands) – FKSE / SYAA, Budapest (1999–2002); Künstlerhaus Bethanien, Berlin (Németország / Germany)

studio_konyv1_2.indd 29

5/27/2009, 11:22 PM


28

50 ÉVES A STÚDIÓ / 50th ANNIVERSARY OF THE STUDIO (2008) A képzõmûvészeket, mûvészettörténészeket és mûkritikusokat tömörítõ Stúdió 2008-ban ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból megvalósult 50 nap nevet viselõ projekt keretében ötven napon keresztül minden nap más mûvészek, mûvészcsoportok munkáiból volt látható kiállítás a Rottenbiller utcai Stúdió Galériában. A kiállítás az 1991 óta minden évben megrendezett Gallery by Night formáját terjesztette ki 50 estére, melyeken napról napra új, egyestés kiállítás nyílt. Az egyéni és csoportos kiállítások összesen több mint 80 mûvész munkáját mutatták be, amelyek között egyaránt találhatóak korábbi és új mûvek, valamint kifejezetten erre az alkalomra készült alkotások is. A kiállítás fõ sajátossága, hogy nem egy „klasszikus” kurátori koncepcióhoz keresett mûveket, hanem az adott mûvészre vagy mûvészcsoportra bízta, hogy mit állít ki. The Studio, whose members include artists, art historians and art critics, celebrated its 50th anniversary in 2008. In the scope of the 50 Days project which was arranged on this occasion, the Studio Gallery on Rottenbiller utca featured exhibitions of different artists and groups each day for 50 days. The exhibition extended the idea of Gallery by Night, organized each year since 1991, to 50 nights, in the course of which a new onenight exhibition opened every day. The individual and group exhibitions presented the works of more than 80 artists, old and new works as well as ones created specifically for this occasion. The unique feature of the exhibition was that it was not looking for works that satisfy a “classical” curatorial concept, but instead left it to the artists or groups to decide what they would show. Vándor Csaba: Kõbe vésett gyerekrajzok / Children’s drawings engraved into stone, 2008, ‘50’, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Szalai Borbála

studio_konyv1_2.indd 30

5/27/2009, 11:23 PM


29

Antal Balázs, Hatházi László, 2008, ‘50’, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Orbán György • Vass Miklós: La Hasil Adkins Ensemble Traditionel, 2008, ‘50’, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Orbán György

studio_konyv1_2.indd 31

5/27/2009, 11:23 PM


30

Borsos-Lõrinc Lilla – Kovács Alida, 2008, ‘50’, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Fenyvesi Áron • Gerhes Gábor, 2008, ‘50’, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Szalai Borbála

studio_konyv1_2.indd 32

5/27/2009, 11:23 PM


31

Sz.A.F. – Szájjal és Aggyal Festõk Világszövetsége / AMBPA – Association of Mouth and Brain Painting Artists of the World, 2008, ‘50’, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Orbán György • Káosz Camping / Kaos Camping, 2008, ‘50’, Stúdió Galéria / Studio Gallery, Fotó / Photo: Orbán György

studio_konyv1_2.indd 33

5/27/2009, 11:23 PM


32

IMPRESSZUM / IMPRINT Kiadja a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület (FKSE). / Published by the Studio of Young Artists Association (SYAA). Szerkesztõ és felelõs kiadó, katalógusterv / Editor in chief, catalogue design: Vécsei Júlia, az FKSE elnöke / President of SYAA Fotók / Photographs: Fenyvesi Áron, Orbán György, Rácz Márta, Surányi Miklós, Szalai Borbála, Vécsei Júlia Fordítás / Translation: Sipos Dániel Korrektúra / Proofreading: Boros Lili Nyomdai kivitelezés / Printing: Készült 500 példányban, 2009-ben / Printed in 500 copies, 2009 ISBN 978-963-214-428-3 © a szerzõk és mûvészek / all rights reserved to the authors and artists © FKSE / SYAA, 2009 Támogatta / Sponsor: NKA Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium, NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium

Surányi Miklós: Cím nélkül (Ötlet vége) / Untitled (The end of the idea), 2008

studio_konyv1_2.indd 34

5/27/2009, 11:23 PM


Surányi Miklós: Cím nélkül (Ötlet vége) / Untitled (The end of the idea), 2008

studio_konyv1_2.indd 35

5/27/2009, 11:23 PM


studio_konyv1_2.indd 36

5/27/2009, 11:23 PM

Studio  

Fiatal Képzőművészek Stúdiója

Studio  

Fiatal Képzőművészek Stúdiója

Advertisement