Page 1

Rett kraftf么rvalg gir bedre 酶konomi


FORMEL for suksess i fjøset! Felleskjøpet setter seg ambisiøse mål på dine vegne. Med FORMELsortimentet skal vi bidra til at du øker dine økonomiske resultater på kort og lang sikt. Et slikt mål krever et kraftfôrsortiment som har både bruksområder og egenskaper som dekker mange ulike behov. Den norske mjølkekua produserer betydelig mer mjølk i dag sammenlignet med for 15 år siden. Samtidig som innholdet av både fett og protein i mjølka har økt betraktelig i samme periode. Dette har stor betydning for økonomien til deg som mjølkeprodusent, og det har vært et viktig mål for oss i utviklingen av dagens kraftfôr­

sortiment. Kvaliteten på grovfôret vil variere mye i forhold til geografi, innhøstingsforhold, gjødsling, al­der på enga og forhold rundt ensileringsprosessen. Vårt mål er at du skal finne en kraftfôrblanding som passer til ditt grovfôr, og at denne blandingen skal bidra til at du lykkes i din produksjon. Bruk kraftfôr­figuren på neste side til å velge rett blanding. Her vil du også kunne se om du skal velge en 70-, 80- eller 90-blanding til ditt grovfôr. Det er et mål for oss at du skal finne en rett kraftfôrblanding til ditt grovfôr enten du har snittavdrått på 6 000 liter eller 12 000 liter i din besetning.

-2-

Stift

1993et

Med FORMEL i fjøset får du med deg kvalitet og kompetanse på kjøpet. Felleskjøpet har dyktige konsulenter i hele landet, og egen forskning og utvikling gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling. Felleskjøpet Fôrutvikling ble opprettet i 1993 og eies av Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet Fôrutvikling bidrar til at vi hele tiden ligger i front på utvikling av nye innovative produkter som kommer våre kunder til gode. Det lønner seg å velge Felleskjøpet som kraftfôrleverandør! Lykke til med verdens viktigste jobb!


Finn FORMEL-kraftfôret

som passer din produksjon og dine mål Vi har laget en ny veiledning til hovedsortimentet vårt for å gjøre det enklere for deg å få en oversikt over kraftfôrtypenes egenskaper. På denne måten kan du selv finne ut hvilken kraftfôrtype du skal bruke. Figuren under viser hvor stor vekt det er lagt på de forskjellige egenskapene i de ulike blandingene.

Kraftfôr til mjølkekyr FORMEL Favør FORMEL Elite FORMEL Energi Basis FORMEL Energi Premium FORMEL ProFet FORMEL Optima

Høg ytelse

Høg fettprosent

Høg proteinprosent

+ ++ +++ ++++ ++ ++++

+ +++ + ++ ++++ +

+ +++ + ++ ++ +++

Denne delen av figuren indikerer hvilken tallkode man skal ha på blandingen utifra høstetid og proteininnhold i grovfôret. Proteininnhold mellom 11 og 14 prosent

Proteininnhold mellom 14 og 17 prosent

Proteininnhold over 17 prosent

Seint høsta grovfôr

Middels høsta grovfôr

Tidlig høsta grovfôr

70

80

90

Tallkode

Hvordan bruke figuren? 1. Finn din kraftfôrserie: Ønsker du en høg ytelse vil FORMEL Energi Premium være et naturlig valg. Er derimot høgt fettinnhold viktig, kan det være lurere å velge FORMEL ProFet som har flere kryss under høg fettprosent. Eksempel: Du bruker i dag FORMEL Energi Premium, men kunne tenkt deg litt mer tørrstoff i mjølka. Du ligger godt an i forhold til kvotefylling og ytelse er ikke så viktig nå. FORMEL Elite har færre kryss på ytelse, men har flere kryss på både fett og proteininnhold i mjølka. Man vil kunne forvente at en ved overgang fra FORMEL Energi Premium til FORMEL Elite fører til økt tørrstoff i mjølka, men at ytelsen kan falle noe.

Tips! 2. Finn din tallkode Tallkoden bak navnet på kraftfôrblandingen indikerer hvilken type grovfôr kraftfôret er tilpasset. En 90-blanding er tilpasset et tidlig høsta grovfôr med et høgt protein­ nivå, mens en 70-blanding i den andre enden er tilpasset et sein­ ere høsta grovfôr med et lågere protein­nivå. Eksempel: Grovfôranalysen din viser 18 % protein i tørrstoffet per kg. Dette er et høgt innhold av protein som indikerer et tidlig høsta grovfôr. Det er sannsynlig at en 90-blanding vil passe inn her.

-3-

Velg tallkode utfra ureatall i tankmjølk. Ureatallet i mjølk bør ligge et sted mellom 3,5 og 6,0 mmol/ liter. En 90-blanding vil ha negativ PBV og dra ned ureatallet i mjølk, mens en 70-blanding har positiv PBV og drar ureatallet opp. Har en f.eks. en 80-blanding i dag, men høgt ureatall (over 6 mmol/liter) vil det være lurt å gå over til en 90blanding i samme serie for å senke ureatallet.


Spesialblandinger til mjølkeku FORMEL Optima

Toppdressing som skal kombineres med et grunnkraftfôr i topplaktasjon, for høg ytelse og balansert fôring gjennom hele laktasjonen.

FORMEL ProFet

Tiltaksblanding ved låg fettprosent/fettdepresjon. Høg andel lipogene næringsstoff for økt fettinnhold i mjølka.

FORMEL Fullfôr

Spesialblanding tilpassa en grunnrasjon for fullfôr. Rik på AAT, 130 g/FEm. Proteinkvalitet som stimulerer mjølkeytelsen. Sørger for lettløselig stivelse til vommikrobene.

FORMEL Protein 42

Proteinkonsentrat med minimum 42 % råprotein og god aminosyreprofil. Ikke tilsatt fett og mineraler.

FK Roesuper

Tilfører energi i form av fordøyelig fiber og sukker. FK Roesuper reduserer urea i mjølk og virker gunstig på vommiljøet og gjødselkonsistens.

Natura Drøv

- økologisk kraftfôr til mjølkeku Natura Drøv 16

Passer godt til grovfôr med middels til høgt proteininnhold (typisk 2. slått). Har ca. 16 % råprotein.

Natura Drøv 17

Passer godt til grovfôr med middels til høgt proteininnhold. Den har ca. 17 % råprotein. Melasseinnholdet i denne er alltid 5 % for å sikre god smakelighet. Egner seg godt som kraftfôrblanding i melkerobot.

Natura Drøv 19

Passer godt til grovfôr med middels til lågt proteininnhold (typisk 1. slått) og i besetninger som ønsker høgt avdråttsnivå.

Natura Drøv Protein

Pelletert proteinkonsentrat som brukes som toppdressing for å oppnå ønsket proteinmengde i rasjonen. For eksempel sammen med eget korn.

-4-


Høgt innhold av fett og protein lønner seg! Meieriene betaler høge tillegg for både fett- og proteininnholdet i mjølka, 7 øre per tidels prosent for fettet og 8 øre for proteinet. Dette gir mulighet for en ekstra gevinst ved å produsere mjølk med høgt innhold. Valg av kraftfôr vil påvirke både fett- og proteinprosent i mjølka.

Slik kan du påvirke fettinnholdet i mjølka

Slik kan du påvirke proteininnholdet i mjølka

• Tilby kyrne et grovfôr med et godt sukkerinnhold og optimalt med struktur • Velg et kraftfôr med egenskaper som fremmer fettprosenten, for eksempel FORMEL ProFet eller FORMEL Elite. • Tildel rett mengde kraftfôr, verken for mye eller for lite

• Tilby kyrne et grovfôr med et godt sukkerinnhold og optimalt med struktur • Velg et kraftfôr som gir nok AAT med en god balanse mellom aminosyrene • Sørg for god energibalanse uten overfôring med kraftfôr • Velg et kraftfôr som er tilpassa grovfôrkvaliteten

Du kan raskt tjene inn et noe dyrere kraftfôr om fettprosenten øker:

Så mye betyr økt proteinprosent for verdien av kraftfôret:

Økning i fettprosent

Merverdi av kraftfôret, per FEm

Økning i proteinprosent

Merverdi av kraftfôret, per FEm

0,1 %

14,6 øre

0,05 %

9,8 øre

0,2 %

28,6 øre

0,10 %

19,4 øre

0,3 %

42,2 øre

0,15 %

29,0 øre

En økning av både fett og protein vil gi store utslag på økonomien.

Ikke se deg blind på kraftfôrprisen, gå for kvalitet! For en middels stor besetning betyr dette at om man ved å skifte fra Favør 80 til Elite 80 får opp fettprosenten 0,2 %-enheter, kan man tjene vel 1000 kr ekstra per måned. 12 000 per år kommer vel godt med for de fleste!

-5-


Grovfôranalyse

gir mulighet for mer mjølk fra grovfôret Nøkkelen til en lønnsom mjølkeproduksjon er en balansert fôrrasjon. En grovfôranalyse hjelper deg å velge rett kraftfôrblanding til ditt grovfôr.

Viktige parametere på grovfôranalysen: For å kunne effektivisere mjølkeproduksjonen bør det være kjent hva fôrrasjonen til kua inneholder. Siden over halvparten av rasjonen består av grovfôr, vil kvaliteten av grovfôret være helt avgjørende for hvordan kua skal prestere. En grovfôranalyse hjelper deg å velge rett kraftfôrblanding til ditt grovfôr. I tillegg til å være viktig i fôrplanlegginga, vil en grovfôranalyse også gi noen svar på om en har produsert grovfôret riktig. Har jeg høstet til riktig tid, brukt nok ensileringsmiddel? Hva med gjødslinga? Tørrstoff Tørrstoff har stor betydning for gjæringskvalitet og opptak av grovfôr. Et vått fôr er enklere og pakke, men krever syretilsetning for å kon-

trollere gjæringa. Et tørt surfôr vil være vanskeligere å pakke for å få presset ut lufta i grasmassen. Man får begrensa gjæring og derfor beholdes mye av sukkeret, som kan gi fare for varmgang ved åpning. Vått grovfôr inneholder mye vann som vil ta plass i vomma noe som resulterer i at fôropptaket reduseres. Fiber (NDF) Innholdet av fiber (NDF) sier noe om hvilket utviklingsstadium graset ble høstet på. Mengden NDF øker med alder på plantematerialet samtidig som fordøyeligheten av NDF synker. Siden mye av energien i grovfôret ligger i NDF er det viktig at dyra kan fordøye dette. For høgt innhold av NDF reduserer også fôropptaket fordi fôret vil ta

-6-

mer plass i vomma. For lite NDF i grovfôret vil kunne gi utfordringer med sur vom, bløt gjødsel og dårlig fôrutnyttelse. Energi (FEm) Samtidig som fiberinnholdet øker, vil energiinnholdet (FEm) avta etter hvert som graset utvikler seg. Energiinnholdet avtar spesielt etter skyting ettersom andelen ufordøyelig fiber (iNDF) øker. For å oppnå et grovfôr med høg fordøye­ lighet og fôrverdi er det anbefalt å høste graset ved begynnende skyting. Protein Protein er viktig for ytelse og protein­innhold i mjølk. Protein er også byggesteiner i muskulatur, og


for dyr i vekst er det spesielt viktig for å få muskelvekst og kjøttfylde. Protein er dyrt og det vil være økonomisk å få en del av proteinet fra grovfôret. Proteinnivået i gras blir bestemt av nitrogengjødsling og valg av slåttetid. Sukker og gjæringskvalitet Sukker i grovfôret tilfører lett fordøyelig energi til vommikrobene. Sukkerinnholdet i ferskt gras er svært påvirket av sollys da sukker blir dannet under fotosyntesen. Fint vær med godt sollys om dagen gir mye sukker, og kjølige netter som begrenser åndingstap gjør at sukkeret blir beholdt. Under ensileringa vil derimot sukkeret bli brukt som næring. For å begrense tap av sukker i gjæringa er det viktig med riktig dosering av syrebaserte ensileringsmiddel. Ved kraftig gjæring eller ved feilgjæring, vil en stor del av sukkeret bli brukt opp til å danne organiske syrer. Smørsyre er et velkjent tegn på feilgjæring og lukta av smørsyre i grovfôr er ofte lett å kjenne. Smørsyre i grovfôret er et tegn på at en ikke har fått pH raskt nok ned ved syretilsetning eller naturlig gjæring der sukker omdannes til melkesyre. En låg pH vil forhindre at smørsyrebakteriene formerer seg og lager smørsyre. Høgt innhold av smørsyre vil gi redusert grovfôropptak. Fôrplanlegging En god fôrplan er viktig for resultatet i fjøset. Den skal sørge for at grovfôrressursene utnyttes best mulig, gi ønsket ytelse for kvotefylling og god kjemisk sammensetning av mjølka. Fôrplanen skal også bidra til god fruktbarhet og friske dyr. Den kan omfatte fôringsøkonomi, grovfôrdisponering, fôreffektivitet, kraftfôrlister og plan for

Visste du at ....

• FORMEL Fôrplan er Felleskjøpets verktøy for beregning av fôrplaner og et utmerket utgangspunkt for vurdering av fôringsøkonomi • Fôrplanlegging er gratis for deg som kraftfôrkunde. Ta kontakt med din lokale konsulent.

ev. bruk av tilskuddsfôr. Fôrplanlegging kan være omfattende og detaljert, men det kan også være en enkel grovplan for fôring av dyra. En grovplan for bruk av grovfôr med tilhørende kraftfôr er uansett mye bedre enn ingen plan. Kraftfôrvalg Kraftfôrtabellene på side 3 er utgangspunkt for valg av kraftfôrblanding. Tabellene viser hvor stor vekt det er lagt på de forskjellige egenskapene i de ulike blanding­ ene og gjør det enklere å velge rett blanding utifra de målene du har satt for din besetning. Analyser av grovfôret gjør at man kan beregne kraftfôrvalget mer nøyaktig og man kan lettere beregne riktig kraftfôrmengde når en har informasjon om grovfôrets innhold av energi og fiber samt gjæringskvalitet. Selv om man har mange skifter og grovfôr av ulik kvalitet vil èn eller flere grovfôrprøver være til stor hjelp i fôrplanleggingen. Særlig på 1. slåtten vil grovfôrkvaliteten variere mer fra år til år enn mellom de ulike skiftene. En god fôrplan fungerer best supplert med et godt husdyrblikk. Kusignaler som vomfylling, gjød-

-7-

selkonsistens, tyggetid, brunsttegn og mjølkas kjemiske sammensetning bør fortløpende vurderes opp mot kraftfôrvalg og kraftfôrmengde. Økonomi og næringsbehov Behovet for de ulike næringsstoffene varierer mye gjennom en laktasjon. De fleste kyr mjølker av holdet tidlig i laktasjonen og FORMEL Energi Premium eller FORMEL Energi Basis går ofte inn som førstevalg. Senere i laktasjonen derimot er det ofte overskudd på energi og en må unngå at kyrne legger for mye på holdet. For de fleste større besetninger er det god økonomi med to kraftfôrslag. Mange har også konsentrert kalving og vil være godt tjent med å skifte kraftfôrslag 3-4 mnd ut i laktasjonen. Ved å utnytte kraftfôrsortimentet vil det være enklere både å få godt resultat og bedre fôringsøkonomi. Det er god butikk å sette av tid til fôrplanlegging og tilpasning av fôrplanen gjennom året. Som kraftfôrleverandør er vi i Felleskjøpet behjelpelig med dette.


Problemløseren Her kan du lese om noen av de vanligste fôringsmessige utfordringene innenfor mjølkeproduksjonen, og hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bedre situasjonen.

Frie fettsyrer i mjølk

Tiltak

Fett i mjølk danner kuler eller dråper som er omgitt av en membran. Denne membranen beskytter fettsyrene mot nedbrytning og oksi­ dasjon. Dersom fettdråpene blir store, er de mer utsatt for at membranen «sprekker» og enzymer i mjølka bryter fettet ned til frie fettsyrer. Frie fettsyrer kan føre til kvalitetsproblemer som besk smak på mjølka. Andelen øker med økt fettinnhold i mjølka, og kyr som er seint i laktasjonen har ofte høgere innhold av frie fettsyrer i mjølka. Typiske årsaker til frie fettsyrer er hard mekanisk behandling av mjølka, underfôring og fôrskifter.

Sjekk mjølkeanlegget for eventuelle luftlekkasjer eller annet som kan føre til hard mekanisk behandling av mjølka. Noen har sett en forbedring ved å gi ekstra tilskudd av vitamin E (Pluss E konsentrat). Ta ut mjølkeprøver av enkeltkyr og sin av dem som ligger høgt i seinlaktasjonen. Vurder kraftfôrnivå og skift til en mer energirik kraftfôrblanding (For eksempel Energi Premium).

Høg eller låg urea i mjølk

Tiltak

Urea i mjølk oppstår ved nedbrytning av protein i vomma og omdanning til urea i leveren. Urea i mjølk er dermed et mål på balansen mellom protein og energi i rasjonen. Låg urea (under 3,5 mmol/ liter) kan føre til redusert fruktbarhet hos kua samtidig som det kan redusere mjølkeytelse og proteininnhold i mjølka. Høg urea (over 6 mmol/ liter) representerer et energitap for kua og kan av erfaring gjøre det vanskelig å få kua drektig.

Tallkodene bak kraftfôrnavnene gjen­speiler grovfôr­ kvaliteten som er tiltenkt kraftfôret. Ved høg urea bør man bytte fra en 70- til 80-blanding, eller fra 80- til 90blanding. Dette reduserer proteinbalansen i vomma samt ureainnholdet i mjølka. Man kan også vurdere å gå inn med 1-3 kg FK Roesuper i tillegg til vanlig kraftfôr for ytterligere å redusere proteinbalansen i vomma eller for å bedre vommiljøet. Dersom urea er låg (under 3,5 mmol/liter) bør man bytte fra en 90- til 80-blanding, eller fra 80- til 70-blanding. Dersom det ikke hjelper med 70-blanding kan man gå inn med FORMEL Protein 42 i tillegg til vanlig kraftfôr.

Klauvproblemer

Tiltak

Halthet, økt liggetid og redusert mjølkeytelse er typiske symptomer ved klauvlidelser. Miljø og mekaniske forhold er vanlige årsaker til klauv­ problem. Dersom kua er forfangen, kan dette være fôringsrelatert med sur vom over lengre tid.

Biotin stimulerer til produksjon av keratin som er nødvendig for en god hud,- og klauvoppbygning. Kraftfôret fra Felleskjøpet inneholder biotin for bedre klauvhelse. Selen og E-vitamin styrker immunforsvaret. Pluss E-vitamin med selen og biotin anbefales ved klauvproblemer. Dersom kua er forfangen bør kraftfôrnivå og grovfôropptaket vurderes. Sørg for å få en bedre balanse ved å velge et kraftfôr med høgere andel vombestandig stivelse, som for eksempel FORMEL Elite eller FORMEL Energi Premium.

-8-


Diaré

Tiltak

Diaré og blaut gjødsel oppstår som regel på grunn av et dårlig vommiljø. Årsaker kan være for lite fordøyelig fiber tilgjengelig for mikrobene, eller at nivået av stivelse og sukker er for høgt. Blaut gjødsel kan også forekomme dersom mye ufordøyde næringsstoffer passerer vomma og skaper gjæring i baktarmen.

Sørg for å øke grovfôropptaket og juster kraftfôr­ nivået slik at det er tilpasset grovfôrkvalitet, ønsket avdrått og kuas laktasjonstadium. FK Roesuper inneholder mye fordøyelig fiber som virker gunstig på vommiljø og gjødselkonsistens. Pluss Vomstabil inneholder levende gjær og bufferstoff og kan også bidra til et bedre vommiljø. For å gjenopprette væskebalansen etter diaré anbefales Pluss Salt­ balanse Drøv.

Låg fettprosent

Tiltak

Normalt vil fettprosenten være lågere ved høge ytinger (uttynningseffekt). Låg fettprosent kan oppstå dersom vommiljøet er utsatt, slik at fiberbakteriene produserer mindre eddiksyre og smørsyre som inngår i mjølkefettdannelsen. Beiteslipp er også en situasjon der fettprosenten i mjølka ofte blir låg på grunn av lite struktur og mye umetta fett i beitegraset.

Vurder grovfôrkvaliteten og opptaket av grovfôr. Fôring med litt høgt eller godt surfôr vil ofte bedre vommiljøet og dermed heve fettinnholdet i mjølk. Sjekk kraftfôrnivået og mengde kraftfôr per tildeling på de kyrne som ligger lågt i fettprosent. Høge kraftfôrmengder gir mye stivelse og kan føre til en låg vom-pH. Gi aldri mer enn tre kg kraftfôr per tildeling. FORMEL Elite og FORMEL ProFet er kraftfôrsorter som kan øke fett- og proteinprosenten i mjølka. Pluss Vomstabil er et produkt med levende gjær og bufferstoffer som kan bedre vommiljøet. I en beitesituasjon kan det være fornuftig å gi dyra tilgang til fiberrikt og velgjæret surfôr eller høy inne eller i rundballehekk ute på beite.

Låg ytelse

Tiltak

Det kan være mange fôringsmessige årsaker til låg ytelse, og tiltak må tilpasses den enkelte situasjon.

Vurder om grovfôrkvaliteten er god nok, og om kyrne har mulighet til å ta opp nok grovfôr. Ta ut en grovfôranalyse og få satt opp en fôrplan. Vurder kraftfôrmengdene slik at de er tilpasset grovfôrkvaliteten og kuas laktasjonsstadium. Sørg for å ha en forsiktig opptrapping til tre-fire kg på kalvingsdagen. Deretter kan du øke med en halv kilo per dag. De siste kiloene bør gis med 300 gram per dag for å skåne vommiljøet. Vurder å bytte kraftfôrtype til en mer energi- og proteinrik sort, for eksempel FORMEL Energi Premium. FORMEL Optima er en toppdressing som sammen med et grunnkraftfôr kan gi en mer tilpasset fôring til hver enkelt ku og redusere de totale kraftfôrutgiftene. Sjekk om vanntilgangen er god nok, at det er tilstrekkelig med drikkepunkter og at kapasiteten i drikkekarene er god nok. Det er også viktig at kua har minst 12 timer med hvile i løpet av døgnet.

-9-


Optima-strategien kombinerer to kraftfôrslag

Optima-strategien går ut på at man i de første månedene av laktasjonen bytter ut noe av grunnkraftfôret med FORMEL Optima. Mengden av FORMEL Optima er høgest tidlig i laktasjonen og trappes gradvis ned ettersom kua kommer lenger ut i laktasjonen. Med Optima-strategien kan man fôre optimalt gjennom hele laktasjonen, både med hensyn til næringsstoffer og økonomi. Glukogene næringsstoffer øker ytelsen En god forsyning av glukogene næringsstoffer i tidlig laktasjon stimulerer ytelsen og er også viktig for proteinprosenten. Glukogene næringsstoffer vil redusere fettmobiliseringen og gi bedre energi­ balanse, dette er viktig for fruktbarheten. Det vil i tillegg forebygge ketose, også den subkliniske typen.

oppnås med FORMEL Optima, spesielt om man gir dette som eneste kraftfôr under opptrapping etter kalving. Det kan passe å begynne med annet kraftfôr når man har kommet opp i 7-8 kg FORMEL Optima. Bufferstoff FORMEL Optima inneholder natri­ umbikarbonat, som hjelper kua til å regulere vommiljøet. Et godt vommiljø er avgjørende for opptaket av grovfôr, som kan være kritisk lågt i den første tida etter kalving. En godt regulert pH i vomma er positivt for fordøyelsen av fiber og for produksjonen av mikrobeprotein.

God forsyning av aminosyrer i balanse En god forsyning av essensielle aminosyrer i den første tida etter kalving har en stimulerende effekt på mjølke­ytelsen. En slik effekt kan

FAKTA FORMEL Optima • Høg andel glukogene næringsstoff, som er melkedrivende for kyr i tidlig laktasjon. • Høgt innhold av AAT med en godt balansert aminosyresammensetning. • Bufferstoff som fremmer et godt vommiljø og et høgt grovfôropptak.

Optima-strategien kan brukes på mange forskjellige måter, alt etter hva man vil oppnå: Toppdressing

Grunnkraftfôr

Høg ytelse, økonomisk løsning

FORMEL Optima

FORMEL Favør

Svært høg ytelse

FORMEL Optima

FORMEL Energi Basis

Høg ytelse og fettprosent

FORMEL Optima

FORMEL ProFet

Høg fettprosent

FORMEL ProFet

FORMEL Elite

Eksempel på fôring med Optima-strategien:

Forbedret økonomi:

24 22

Kg kraftfôr/Kg TS (grovfôr)

• Optima-strategien kan gi 400 – 600 kr/ku/år lågere kraftfôrutgifter Denne innsparingen vil raskt finansiere den ekstra kraftfôrsiloen som trengs.

FORMEL Optima

20 18 16

FORMEL Favør eller FORMEL Elite

14 12 10 8

Grovfôr

6 4 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Laktasjonsmåned

Figuren over illustrerer Optima-strategien. FORMEL Elite eller FORMEL Favør velges for å balansere grovfôrkvaliteten. FORMEL Optima brukes i tillegg, som toppdressing i høglaktasjonen.

- 10 -

• Et rimeligere grunnkraftfôr vil også gi bedre økonomi i ungdyroppdrettet.


Kraftfôrsortiment til mjølkeku Fokus på høg ytelse Kraftfôr utviklet for toppytelser på 8000 kg mjølk og oppover FORMEL Energi Premium 70

Kraftfôr med store krav til aminosyreprofil og stivelseskvalitet. Passer til seint høsta grovfôr og normalt grovfôropptak.

FORMEL Energi Premium 80

Kraftfôr med store krav til aminosyreprofil og stivelseskvalitet. Passer til middels tidlig høsta grovfôr og normalt grovfôropptak.

FORMEL Energi Premium 90

Kraftfôr med store krav til aminosyreprofil og stivelseskvalitet. Passer til tidlig høsta grovfôr og normalt grovfôropptak.

FORMEL Energi Basis 70

Passer til seint høsta grovfôr og høgt grovfôropptak.

FORMEL Energi Basis 80

Passer til middels tidlig høsta grovfôr og høgt grovfôropptak.

FORMEL Energi Basis 90

Passer til tidlig høsta proteinrikt grovfôr og høgt grovfôropptak.

Fokus på høgt fett- og proteininnhold i mjølka Kraftfôr med store krav til aminosyreprofil og fiberkvalitet, for ytelse rundt 8000 kg mjølk med høgt fettinnhold FORMEL Elite 70

Passer til seint høsta grovfôr og normalt/lågt grovfôropptak.

FORMEL Elite 80

Passer til middels tidlig høsta grovfôr og normalt grovfôropptak.

FORMEL Elite 90

Passer til tidlig høsta grovfôr og normalt/høgt grovfôropptak.

Enkle alternativ for moderat ytelse Enklere sammensatt kraftfôr tilpasset ytelse rundt 6500 kg FORMEL Favør 70

Passer til seint høsta grovfôr og normalt/lågt grovfôropptak.

FORMEL Favør 80

Passer til middels tidlig høsta grovfôr og normalt grovfôropptak.

FORMEL Favør 90

Passer til tidlig høsta grovfôr og normalt/høgt grovfôropptak.

Husk å gi tilskudd av mineraler og vitaminer! Innholdet av mineraler og vitaminer varierer mye i grov­ fôret. Generelt er innholdet av flere mineraler for lågt. Kyr som får mye kraftfôr får dekket sitt behov for mineraler og vitaminer. Kyr som får lite kraftfôr trenger derimot mineral-­ og vitamintilskudd, eksempelvis: • Kyr i siste del av laktasjonen, når de får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr • Sinkyr og kviger i hele tørrperioden • Kyr som får alternative fôrmidler, for eksempel bygg og brød

- 11 -


Kopi av artikkel fra ”Buskap 2-2015”

74% av besetningene

FO R M E L Energi Prem ium Kraftfôr for topp-ytend e mjølkekyr.

Høg ytelse handler om å lykkes i fjøset! Felleskjøpet Rogaland Agder har hatt en økning i antall kunder på lista over besetningene med høyest ytelse i 2014. Flere av disse har svært gode plasseringer og helt øverst troner Lasse Asbjørn Tvedt fra Bjoa. Vi er stolte over å ha så mange dyktige kunder og takker for tilliten. Ta kontakt med oss for å bli med på vinnerlaget! Les mer på www.fkra.no eller ring vår ordretelefon 994 30 640.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA ) bidrar til økt lønnsomhet for bonden! Vi produserer og selger fôr, gjødsel og såvarer. Vi leverer dessuten traktorer og maskinvarer. Vi har 19 butikker og 7 verksteder fra Sunnhordland i nord til Tvedestrand i sør. Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens maskindivisjonen ledes fra Klepp.

Design: Bondevennen Foto: May Linda Schjølberg

med høgest ytelse i 2014 handlet kraftfôr hos Felleskjøpet!

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Rett kraftforvalg gir bedre økonomi  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Rett kraftforvalg gir bedre økonomi  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Profile for fkra