Landbrukskatalogen 2022

Page 1

Landbruk Landbrukskatalog med husdyrrekvisita og landbruksutstyr

2022 Du finner hele utvalget på bondekompaniet.no


Velkommen til BondeKompaniet! Når du blar i årets Landbrukskatalog, er det nokså nøyaktig et år siden våre 21 FK-butikker sammen med nettbutikken ble til BondeKompaniet. Vi opplever at navnet er godt mottatt og det er ekstra gledelig for oss at salget til medlemmene økte i 2021. Året 2022 fortsetter der fjoråret slapp. Pandemien skaper fortsatt utfordringer for oss alle, i tillegg til at bonden igjen står overfor økte kostnader. Spesielt gjødsel- og energiprisene ligger an til å ramme hardt. Heldigvis er bonden i Norge mer verdsatt enn på lenge. Vi i BondeKompaniet skal gjøre vårt ytterste for å gi dere vareutvalget, støtten og rådgivningen dere trenger for å fortsatt produsere trygg mat og forvalte våre ressurser godt.

bondekompaniet.no

2


Gjerde

Storfe

Småfe

Gjerdestolper

6

Grinder og fangbokser

24

Fôrhekker

50

Netting

7

Fôring på beite

28

Grinder – lett og solid

52

Verktøy til gjerding

8

Utstyr til kalv

30

Gulv for sau

56

Flettverk

9

Fôrtro og drikkekar

35

Håndteringssystem

57

Beitegrinder

10

Bindsel

38

Fôring

58

El-gjerde

12

Tilbehør til ku

40

Klippemaskin

59

Permanent el-gjerde

22

Klippemaskin

42

Utstyr til lam

60

Melkeutstyr og vask

44

Tilbehør til sau

64

Rekvisita

Utstyr fjøs

Gris

66

Varmelamper

78

Vask og desinfeksjon

Fjørfe

68

Overvåkningskamera

79

Maskiner til gulv

86

Hest

70

Fluebekjempelse

80

Høytrykksvaskere

87

Spon og strø

73

Fôrutstyr

82

Slanger og koblinger

90

Tilskuddsfôr

74

Skraper og koster

84

FK vask

91

Sårstell og pleie

76

Husdyrrom

93

Håndhygiene

94

Tørkepapir

95

Slått og beite

Skog og utmark

Verksted

Plantekultur og -vern

96

Ryddesager

102

Frostvæske og AdBlue

108

Sprøyter

97

Slåmaskiner

103

Olje, fett og utstyr

109

Ensileringsutstyr

98

Motorsager og vedsekker 104

Kompressor og sveis

116

Gaffel og ljå

100

Øks og bekledning

105

Aggregat og dieselvarmere 118

Skadedyr

101

ATV

106

Verktøy og kabler

120

Jekke- og sekketraller

124

Last og surring

125

Bilhengere

126

Klær, sko og vern Arbeidsklær barn/voksen

136

128

Støvler og vernesko

138

Mur og støp

130

Arbeidsklær

140

Håndredskap

131

Regntøy

141

Drensrør og kummer

132

Blåkläder

142

Rørdeler og PEM

134

Hørselvern

144

Lameller og armaturer

135

Verneutstyr

145

Hansker

147

NEMERKE VA

T

Stiger og stillas

Forsidebildet er av sauene til Ragnhild Tennebekk Bjørke og Olav Hjetland Bringedal. Fra Uskedalen i Kvinnherad.

S

Bygg og vedlikehold

NO - 4660

Trykkeri 2041 0652


Innhold | Alfabetisk

A Adblue Aggregat Aluminiumskasse Ankelband storfe Antisugering Arbeidslys Armatur Asfalt Asfaltrive ATV ATV utstyr Avfetting

108 118 125 39 39 122 135 130 131 106 107 92

B Bandasje Barneklær / -støvler Basisfeeder Batteriklipper Beitegrind Beitepumpe Belte / bukseseler Betongblander Betongimpregnering Bilhenger Bilvask Bindsel Bitenippel Bits Bjelle Bluespray Bolus storfe Boxer Bryne Bryter el-gjerde Bukse Bukse synlighet Børster Bøtte Bøtteholder Båsmatte

77 136 28 43, 59 10, 11 29 143 130 91 126, 127 92 38 36 121 64 77 75 137 100 20 142 143 49 34, 58 34 40

C Caps Champion hest CRC

137 70 112

D Desinfeksjon Desinfeksjon Jod Diakur Dieselvarmer Distanseisolator Doseringssprøyte Drenskum Drensrør Drikkekar Drikkenippel Drill Drivplate gris Dykkpumpe

93 60 74 119 19 65 133 132 36, 37 36, 66 120 67 98

E Eggbrett Eggvaskepulver Eggvasker Elektrisk heis El-gjerde El-verktøy

4

69 69 69 30 12 120

Engangsdress Engangshansker Ensileringsutstyr

146 30, 146 99

F Fangboks storfe 26 Fargekritt springsele 64 Feiekost 85 Feiemaskin 86 Fett 109 Fettpresse 115 Fjærstålstolpe 18 Fjærvekt 82 Fjøstavle 35 Fjøsvask 93 FK olje 110 FK vask 91 Flaske for lam 62 Flettverk 9 Flottørkar 37, 58 Fluebekjempelse 80, 81 Folie 99 Fôrause 82 Fôrhekk sau 51 Fôrhekk storfe 28 Fôringssprøyte lam 61 Forklede vær 64 Fôrkrybbe 35 Fôrtralle 83 Fôrtro 35, 58, 71 Fôrtro med gjennomgang 52 Fotbad 41 Fremfallsele ku 30 Fremfallsele sau 60 Front innredning sau 54 Frostvæske 108 Fuglenett 99 Fugleskremsel 101

129 76 143 12, 13, 14 16 18 8 6 17 15 7 16, 22 84 18 60 131 39 64 25 24, 27 21 21 8 67 91 86

H Halsreim storfe Halsreim sau Hansker Hestesko

7 105 65 72 76 76 78 91 111 9 105, 144 35 51 71 87, 89 87, 88, 89 94 94 94 123

I Innhøstningskurv Inseminering gris Inverter Isolator el-gjerde Isolator Veshovda

83 67 117 19 23

J Jakke Jekk Jekkestropp Jekketralle Jurbeskytter Jurhygiene Jurklut

143 124 125 124 44 46 45

K

G Gardintrapp Gel Optima Genser Gjerdeapparat Gjerdeband el-gjerde Gjerdeklubbe Gjerdespett Gjerdestolpe Gjerdetau el-gjerde Gjerdetester Gjerdetråd Gjerdetråd el-gjerde Gjødselskrape Glassfiberstolpe Glidemiddel Greip Grime storfe Grime vær Grind flyttbar Grind storfe Grindhandtak el-gjerde Grindisolator el-gjerde Gripple Grisaktivisering Grønskekverk Gulvvasker

High tensile gjerde Hjelmpakke Hovkniv Hovutstyr Hudspray Optima Hudvask Optima Husdyrarmatur Husvask Hydraulikkolje Hønsenett Hørselvern Høyhekk Høykurv sau Høynett Høytrykksvasker Høytrykksvasker utstyr Hånddesinfeksjon Håndrens Håndsåpe Håndverktøy

38 64 146, 147 72

Kabeltrommel Kaldtvannsvasker Kalvebøtte Kalvebøtte Kalvedrikkevarmer Kalveflaske Kalvesmokk Kalveteppe Kalveuttrekker Kamera Kapp og gjæringssag Kjedepakker Kjeledress Klauvpleie Klauvsko Klauvtang Klave kvikk Klippemaskin Klortabletter Klær Komposittstolpe Kompressor Kost Krafse Kraftfor hest Kraftforautomat kalv Kraftforautomat sau Kraftforflaske Kraftvask Krampe Krampepistol Krybbeende Kråsestein Kubørste Kutterspon Kyllingnett

122 87 32, 34 34 32 32 31 30 79 121 104 136, 140 41 41 65 64 42, 43, 59 45 136 23 116 85 131 70 28 51 33 91 7 8 38 68 40 73 9


Alfabetisk | Innhold

L Lameller Lammemor Lammesmokk Lammeuttrekker Lammevekt Lanolinolje Lastestropp Lettgrind proff Lettgrind spesial Ljå Luserne

R 135 62 63 60 57 113 125 53 52 100 68

M Maskinhenger Maskinvask Mastitt test Medisinsk utstyr Melkebar kalv Melkeerstatning kalv Melkeerstatning lam Melkefilter Melkekrakk Melkepumpe Merkeband storfe Merkepenn øremerke Merkespray Merkestift Mineraler Motorolje Motorsag Murbalje Murbøtte Musefelle Muttertrekker Mørtel Mørtelrører Målebeger

126 92 47 77 33 74 74 44 44 61 39 64 67 64 75 110 104 130 130 101 120 130 130 82

N Netting Nettinggjerde el-gjerde Nivåregulator

7, 9 17 29

O Olje 109, 110, 111, 113 Oljekanne 114 Oljeutstyr 114 Oppbevaringstønne 83 Optima produkter 76 Overvannsrør 132 Overvåkingskamera 79

P Pakkestropp Peckstone Permanent el-gjerde Piasavakost Pipesett Plansilofolie Plantevernskap Plastrist sau Plaststolpe Pleiemiddel hest Polyband el-gjerde Polyband storfe Polytau el-gjerde Polytråd el-gjerde Potetgrev Presenning Påledriver

125 68 23 85 123 99 96 56 18 72 16 38 17 16 131 125 8

Refraktometer Regntøy Ringisolator Risteskrape Rottefelle Rundballehekk sau Rundballetape Rundsling Rustfjerner Ryddesag Ryddesag utstyr Ryggsprøyte Røkteutstyr Rørkobling Råmelkererstatning Råmelkposer Rånespray

31 141 19 84 101 50 99 125 113 102, 103 102, 103 97 40 134 74 31 67

S Saltstein Salve Sandfang Sauebjelle Sekketralle Sekskantnetting Selebukse Selvfangerport sau Sement Shorts Shorts synlighet Sigd Signallampe el-gjerde Silogaffel Silopress Silosaftpumpe Skadedyr Skaft Skillegrind sau Skjellsand fjørfe Skjorte Skjøteledning Skogsklær Skoovertrekk Skrape Skyvestige Slangevogn Slegge Slikkestein Slikkestein hest Slikkesteinholder Slåmaskin Smokk for lam Smørefett Smøremiddel Sokker Spade Sparkebøyle Spenedypp Spenesalve Spett Spon Sprengkraft Springsele vær Stallgreip Stalosan Stige Stilas Stolpe el-gjerde Stolpedriver Storfegrind Strekkmetall Strøkorn fjørfe Strømaggregat Strøtorv Støvelovertrekk

75 94 133 64 124 9 142 57 130 142 143 100 15 100 98 98 101 49, 85 55 68 140, 142 122 105 146 84 129 90 131 75 71 58 103 63 109 112, 113 140 131 44 46 47 131 73 130 64 71 73 129 128 18 8 27 56 68 118 73 146

Støvler Støvmaske Støvsuger Ståltråd Ståltråd el-gjerde Svaber Sveiseapparat Søm til hestesko Såmaskin

138 145 86 7 22 49 117 72 97

T Tak til forhekk Taklampe Tannsliper gris Tau Tau fødselhjelp Termometer Tilhenger Tilskuddsfor hest Trakt Traktoraggregat Treskaft Trillebåre Trykkluftutstyr Trykkrør Trykksprøyte Tråd Tråd plastbelagt T-skjorte T-skjorte synlighet Tømmingspropper Tømningsventil Tørkepapir Tåkesprøyte

51 135 66 125 30, 60 34, 77 126, 127 70, 71 114 118 85 131 116 134 97 7 9 137, 142 143 44 83 95 97

U Ullgenser Ullsekk

140 59

V Vanningspistol Vannkobling Vannkrane Vannrør Varmelampe Varmepære Varmtvannsvasker Vask husdyrrom Vaskemiddel melkeanlegg Vedsekk Vedutstyr Veiesele Veisalt Vekt Vektmålband Verktøysett Vernebrille Vernemaske Vernesko Vernestøvel Vernestøvel skog Veshovda el-gjerde Vinkelsliper Visp Vommagnet

90 90 134 134 78 78 89 93 48 104 104 60 131 82 67 123 146 145 139 139 105 23 121 34 77

Ø Øks

105

5


GJERDE | Stolper

Gjerde Norskproduserte gjerdestolper av meget høy kvalitet

IMPREGNERT GJERDESTOLPE

Våre stolper tilfredsstiller de kravene som stilles i henhold til NS-EN 351-1 klasse P8.

1/2 KL. 10 X 175 CM 200 stk pr bunt 6 X 175 CM 264 stk pr bunt

(2960)

29,-

Tette årringer og små kvister kjennetegner norsk furu. Dette gir en meget høy bruddstyrke, sammenlignet med importert hurtigvokst furu. Det er og viktig å være sikker på at stolpene har riktig impregnering.

7 X 175 CM 203 stk pr bunt

(3760)

30,-

8 X 175 CM 150 stk pr bunt

(4560)

38,-

Tradisjonelt har vi solgt mye stolper med diameter på 6 cm og 8 cm. Etter at vi fikk laget en stolpe på 7 cm, har denne blitt svært populær. Egenskaper som styrke, vekt og riktig pris er nok mye av årsaken til at mange velger denne.

6

GJKL08175CC / GJKL10175CC / GJ06175CC / GJ07175CC / GJ08175CC

1/2 KL. 8 X 175 CM 300 stk pr bunt

2960 3760

IMPREGNERT SPESIALSTOLPE

GJ07200CC / GJ06250CC / GJ08250CC / GJ10200CC / GJ10250CC / GJ12250CC / GJ14250CC

7 X 200 CM 203 stk pr bunt 6 X 250 CM 140 stk pr bunt 8 X 250 CM 81 stk pr bunt

10 X 200 CM 48 stk pr bunt 10 X 250 CM 48 stk pr bunt 12 X 250 CM 38 stk pr bunt

Tilbudspris gjelder ved kjøp av hel pall!

14 X 250 CM 26 stk pr bunt

4560 5440 84,100,108,168,236,-


Netting og tråd | GJERDE

NETTING

NETTING

NETTING

PFG212154C2 / PFG218576C4 / PFG218583C4

PFG212444C2 / PFG212161C2 / PFG218606C4

1FXH0810022A4CRA

952,100-15-15 3/2 MM 100 M C2 1 912,100-15-15 3/2 MM 50 M C4 1 032,-

High tensile: forsterket netting som tåler større belastning enn vanlig netting.

MED 6 HORISONTALE TRÅDER

1 112,1 192,1 592,-

90-6-15 3,0 MM 100 M C2 90-6-15 3,0 MM 100 M C4 90-6-15 3,4 MM 100 M C4

MED 15 HORISONTALE TRÅDER 100-15-15 3/2 MM 50 M C2

Sesongpris!

HT 100-8-22 2,5 MM 100 M C2

1 752,-

Sesongpris!

Nyhet!

GJERDETRÅD I BUNT

GJERDEKRAMPE

DIVERSE NETTING

Tråd med Crapal 4 (legering av aluminium og zink) galvanisering for fire ganger lengre levetid som varmgalvanisert tråd.

3,0 X 30 MM 5 KG C4

120-10-15 3/2 MM 50 M C2

4,0 X 40 MM 5 KG C4

VILTNETT

PFF218729C4 / PFF218736C4 / PFF218743C4 / PFF218750C4

1,5 MM CA 1800 M 25 KG C4

PFP077012C4 / PFP095009C4

180,-

PFGRNO2545016626780 / PFG166426C2

200-22-15 2,4/1,9 MM 50 M C2

1 112,1 432,-

2,0 MM CA 1010 M 25 KG C4 3,0 MM CA 450 M 25 KG C4 4,0 MM CA 254 M 25 KG C4

792,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

7


GJERDE | Verktøy til gjerding

GRIPPLETANG

GRIPPLE TRÅDBINDER AGS0000000C5000 / AGM0000000C3000 / AGPL000000C3000

TORQ

AGT0000000C1000

Fester raskt og enkelt to ståltråder sammen, uten bruk av verktøy.

Grippletang er et kraftfullt verktøy, gir et trekk på over 300 kg. Brukes med Gripple trådbindere og til å stramme opp netting, glatte tråder og elektrisk gjerde. Ideell ved reparasjoner og vedlikehold.

1,4-2,2 MM 20 PK 2,0-3,25 MM 20 PK

996,-

3,25-4,2 MM 20 PK

232,232,472,-

GRIPPLE T-CLIP AGTC0000000C1000

Endeavslutning til stolper. 2,0-3,25 MM 20 PK

232,-

PÅLEDRIVER

TRÅDSTRAMMER

MT1013822

956,-

EASY PETROL

441269

Bærbar pålebanker som er lett å ta med seg. Kan brukes til både trepåler, stenger og vinkeljern. Fra 10-107 mm tykkelse. Ideelt for arbeid i ulendt terreng, og steder med begrenset tilgjengelighet. Vekt 15,5 kg. Honda 4-takt motor. Leveres standard med 78 mm hylse.

24 950,ADAPTER

GJERDETANG

MT1013823107

Robust tang av høy kvalitet. Til god hjelp under gjerding.

107 MM

98767209

Adapter for 107 mm hylse. Overgang kamjern.

140,-

1 810,-

KRAMPEPISTOL

FROSKEKJEFT

H11562

05254101

Gassdrevet. For montering av sauenett/ flettverk/streng. Enkel å ta med. 1100 skudd pr. gasspatron. 5200 skudd pr. opplading. Plastkoffert. 2 stk. batterier 1,65Ah. Batterilader.

Froskekjefter brukes til oppspenning og/eller fremdragning av ståltau og tråd.

TJEP FS-40

7 192,GASSPATRON

4101 1-5 MM

120,-

H12700

KRAMPER, 1500 STK H12880

8

1 112,-

796,-


Flettverk og smånetting | GJERDE

STOLPEDRIVER

HØNSENETTING VZ900

NETTING 1000

304963

9800140001 / 9800140002 / 9800140003 / 9800140004 / 9800140007 / 9800140008 / 9800140005 / 9800140006

Netting egnet for kaninbur.

100 MM

Unikt hjelpemiddel til å slå gjerdestolper ned i jorden. Unngår at stolpen sprekker. Passer til gjerdestolper inntil 100 mm i diameter. Vekt ca. 12 kg. Høyde 80 cm.

780,-

KYLLINGNETTING, 6-KANT

13 X 0,7 MM, 10 M 13 X 0,7 MM,46 M 19 X 0,7 MM, 10 M 19 X 0,7 MM, 46 M 25 X 0,7 MM, 10 M 25 X 0,9 MM, 10 M 25 X 0,9 MM, 46 M

GJERDESPETT

50 X 1,0 MM, 46 M

207,872,143,719,119,175,799,535,-

9800140011 / 9800140010 / 9800140012 / 9800140016 / 9800140017

12,7 X 12,7 X 1,05 MM, 5 M 12,7 X 12,7 X 1,05 MM, 25 M 19,5 X 19,5 X 1,05 MM, 5 M 25,4 X 25,4 X 1,75 MM, 5 M 25,4 X 25,4 X 1,75 MM, 25 M

207,959,167,311,1 583,-

8,5 KG DOVRE 6102499999

Et unikt redskap når du skal lage hull til gjerdestolper.

879,-

PLASTBELAGT FLETTVERK

1CPC3106050A1500 / 1CPC3106050A2000 / 1CPC3108050A1500 / 1CPC3108050A2000 / 1CPC3110050A1500 / 1CPC3110050A2000 / 1CPC3112050A1500 / 1CPC3112050A2000 / 1CPC3115050A2000 / 1CPC3120050A2000

Solid flettverk med 2,24 mm tykk tråd. Grunnbehandlet med alusink, og belagt med grønn plast for lang levetid.

312,792,-

H: 0,6 M L: 10 M H: 0,6 M L: 25 M

392,952,-

H: 0,8 M L: 10 M H: 0,8 M L: 25 M

H: 1,0 M L: 10 M H: 1,0 M L: 25 M

472,1 192,-

H: 1,2 M L: 25 M

636,1 512,-

H: 1 ,5 M L: 25 M

1 832,-

H: 2,0 M L: 25 M

2 312,-

H: 1,2 M L: 10 M

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

PLASTBELAGT SYTRÅD/TRÅD

1WPS0200140B5000 / 1WPS0475355B3000

2,00/1,40 MM 175 M 4,75/3,55 MM 56 M

200,208,-

9


GJERDE | Beitegrinder GJERDE

Beitegrinder Solide beitegrinder som varer i mange år. Monteres på vegg eller på stolpe med kroker. Et annet meget godt alternativ er å bruke impregnert trestolpe 14 x 250 cm og montere på flattjern med kroker. Leveres med fjærbelastet låsebolt og to justerbare øyebolter for oppheng. Høyde 114 cm Topp og bunnrør Ø 43 mm Mellomrør Ø 29 mm Enderør firkant 50 X 50 mm

BEITEGRIND ASHBOURNE

Kraftige beitegrinder med høyde på 114 cm. Leveres i flere lengder med en fjærbelastet låsebolt og to justerbare øyebolter for oppheng på kroker eller stolpe (kroker/stolpe følger ikke med).

LITEN BEITEGRIND

STOR BEITEGRIND

F000208103 / F000208104 / F000208106

F000208110 / F000208112 / F000208113 / F000208116

91,5 CM 122 CM 183 CM

880,980,1 180,-

305 CM 366 CM 396,5 CM 488 CM

RESERVEDELER TIL BEITEGRIND ØYEBOLT B104122043

22 mm øye, 15 cm til senter.

10

56,-

FJÆRBELASTET LÅSEBOLT F016200401

120,-

1 580,1 780,1 880,2 280,-


veshovda

Tilbehør Tilbehør beitegrinder grinderGJERDE | GJERDE

LÅSEPINNE

STØTTEHJUL

KRAFTIG SKJØTEKLAFF

440,-

996,-

680,-

KROKER PÅ FLATTJERN

KROKER 2 STK

SMEKKLÅS

Kroker for oppheng av beite­grind. 4 hull plate.

Smekklås på plate, for lukking av beitegrind.

F016200202

F016001220

Kroker for oppheng av beitegrind, på flattjern.

596,-

F016200601

F016031120

296,-

F016200102

B106006000

180,-

KROK MED BOLT

LÅSEBOLT HOLDER

Krok på bolt for oppheng av beitegrind.

Plate med spor for låsebolt.

B107032010 / 12

200 MM 250 MM

140,180,-

STOLPE MED KROKER F017200310

Grindstolpe for oppheng av beitegrind. L: 2 M Ø: 11,4 CM

880,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

F016200302

96,-

STOLPE MED HULL FOR BEITEGRINDLÅS F017200320

Grindstolpe med hull til låsebolt for lukking av beitegrind. L: 2 M Ø: 11,4 CM

820,11


GJERDE | Apparat til el-gjerde

Sikrere el-gjerder med tidsforsinkede apparater

Best på gjerde!

DeLaval gjerdeapparater sam­ svarer med EU sin sikkerhets­ standard for elektriske gjerder som trådte i kraft i oktober 2010. Ifølge normen må standard­ enheter i jouleområdet 5-15 være utstyrt med effektjustering og forsinkelse for endrede belastninger, og må ha en alarmfunksjon. Denne tids­­for­sinkelsen sikrer at det er nok tid til å bevege seg trygt bort fra gjerdet. Imidlertid, hvis det er kontakt med gjerdet over en lengre tidsperiode, vil pulsfrekvensen bremses og alarmer utløses.

GJERDEAPPARAT 10M 92198080

Nettdrevet apparat til korte gjerder (hest). Max ladeenergi/max utgående energi 1,5/1,0 Joule. Max spenning uten belastning 7.850 Volt. Max lengde ved normal motstand/ vegetasjon 2,5 km.

1 096,-

GJERDEAPPARAT 20M 94290080

Nettdrevet apparat til korte og middels lange gjerder.

B

Max ladeenergi/max utgående energi. 2,5/1,9 Joule. Max spenning uten belastning 8.750 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 3 km.

A

C

1m

1 396,-

3m

A Du får optimale koblinger med DeLaval koblingskabler

B Montér apparatet slik at du kan se til det hver dag, og i henhold til anvisninger fra forsikringsselskapet

C I de fleste tilfeller trengs minimum 3 jordspyd for permanente gjerder

GJERDEAPPARAT 30M 94300010

Nettdrevet apparat til korte og middels lange gjerder. Viser spenningsnivå med lys. Max ladeenergi/max utgående energi 3,0/2,0 Joule. Max spenning uten belastning 9.000 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 5 km.

1 896,-

12


Apparat til el-gjerde | GJERDE

GJERDEAPPARAT E60M 85488720

GJERDEAPPARAT E8BM 87881601

Nettdrevet apparat til lange gjerder med kraftig undervegetasjon. To utganger for strøm (for to gjerder eller stripebeiting).

Batteri og nettdrevet apparat til korte gjerder (hest).

Max ladeenergi/max utgående energi 6,0/4,5 Joule. Max spenning uten belastning 9.500 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 16 km.

Max ladeenergi/max utgående energi 0,8/0,45 Joule. Max spenning uten belastning 7.900 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 2 km.

2 896,-

1 296,-

GJERDEAPPARAT E120M 85488740

Nettdrevet apparat til lange gjerder med kraftig undervegetasjon. To utganger for strøm. Viser spenningsnivå med lys. Max ladeenergi/max utgående energi 12,0/8,4 Joule, kjører kun full styrke ved høy belastning (mye vegetasjon). Max spenning uten belastning 9.500 Volt. Max lengde ved normal motstand/ vegetasjon 15 km.

5 196,-

GJERDEAPPARAT E250M 86167601

GJERDEAPPARAT ESE25BM 87881201

Nettdrevet apparat til lange gjerder med kraftig undervegetasjon. Det kraftigste som er tillatt. Max ladeenergi/max utgående energi 25,0/14,0 Joule. Max spenning uten belastning 10.600 Volt. Max lengde ved normal motstand/ vegetasjon 40 km.

6 296,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

Batteriapparat, som også kan kobles til nettet. Ekstra sikkerhet om strømmen blir borte. Max ladeenergi/max utgående energi 2,5/2,0 Joule. Max spenning uten belastning 12.500 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 4,5 km.

2 996,-

13


GJERDE | Apparat til el-gjerde

GJERDEAPPARAT ESE25BS 2150025171

Solcelledrevet apparat med integrerte solcellepaneler, totalt 24W, og integrert 12V batteri. Kan lades med 230V (ikke drift). Energisparefunksjon. Max ladeenergi/ max utgående energi 2,5/1,8 Joule. Max spenning uten belastning 11.100 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 4,9 km.

5 996,-

T-JORDSPYD

GJERDEAPPARAT ESE7BS

2150013531

Solcelledrevet apparat med integrert solcelle­ panel og integrert batteri. Max ladeenergi/max utgående energi 0,65/0,5 Joule. Max spenning uten belastning 11.000 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 4,2 km.

1M

Passer til montering og kobling av apparat ESE7BS.

204,-

88859401

3 996,-

BATTERI ALKALIE

GJERDEAPPARAT ESE4B

Alkalisk tørrbatteri meget godt egnet for ­elektriske gjerder. 600/1200 Wh.

Batteridrevet apparat. Regulerer strøm­forbruk etter behov. Max ladeenergi/maxutgående energi 0,4/0,25 Joule. Max spenning uten belastning 10.000 Volt. Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 4 km.

90598880 / 88029101

9V 75AH

232,9V 175AH

396,-

2150020131

1 796,-

BATTERI OPPLADBART

GJERDEAPPARAT ESE20BM

90632090

Batteridrevet apparat som også kan kobles til strøm. Max ladeenergi/max utgående energi 2,3/1,8Joule. Max spenning uten belastning 14.000 Volt. Max lengde ved normal motstand/ vegetasjon 4 Km.

12V 12AH

Oppladbart batteri for el-gjerde.

692,-

89492401

3 596,-

14

Nyhet!


Tilbehør til el-gjerde | GJERDE

GJERDETESTER

GJERDETESTER

SIGNALLAMPE

91960701

2150025169

442373

For rask kontroll av ditt el-gjerde. Den piper ved god spenning på gjerdet.

10 lysdioder som viser effekten på gjerdet. Hendig liten tester til å ha med seg i lomma, eller på et nøkkelknippe.

Blinker ved hver strømimpuls. Kommer strømmen under 3000V, slutter den å blinke og viser at gjerdet ikke lenger er sikkert. Monter gjerne signallamper på flere steder på gjerdet, for bedre kontroll. Lampen er synlig i dagslys. Krever ikke batterier.

NØKKELRING

92,-

UTEN JORDINGSPINNE

FOR EL-GJERDE

Nyhet!

236,-

236,GJERDETESTER

GJERDETESTER

64164301

85030001

Viser nøyaktig spenning og er velegnet for måling av hvor god jordingen er. 9 Volts batteri inkludert.

Et supert apparat som viser både spenning (Volt) og strøm (Ampere). Det viser også ih ­ vilken retning strømmen går og indikerer i hvilken retning det er en feil eller kortslutning.

VOLTMETER DIGITALT

420,-

MULTI

Legges på gjerdet uten bruk av jordings-pinne. 9 Volts batteri inkludert.

1 396,JORD- OG VEGGKABEL

TILSLUTNING

TILSLUTNINGSKABEL

86675501 / 98767235 / 88859601

94247025

90632014

100,-

68,-

DOBBELTISOLERT 1,6 MM 10 M 1,6 MM 25 M 2,5 MM 100 M

84,212,1 072,-

UNIVERSAL

APPARAT TIL TAU 1,5 M

TILSLUTNINGSKABEL APPARAT TIL BAND 1,5 M 90632015

76,JORDSPYD 115 CM 98882440

Vinklet profil gir stor kontaktflate mot jord, sikrer jording og gir et pålitelig gjerdesystem.

KABEL TIL BATTERITILKOBLING

TILSLUTNINGSKABEL

2150021038

90632016

252,-

112,-

BAND TIL BAND 1,5 M

96,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

15


GJERDE | Tråd og band til el-gjerde

Tråd og band Hvilke type man skal velge avhenger av hva en skal bruke dette til, og hvilke krav en stiller til kvalitet og levetid. Jo lenger et el-gjerde skal være og jo mer under­­vegitasjon det er, jo viktigere er det å gå opp på kvalitet. Det er to ting som er viktig å huske på; Motstand: Jo lavere motstand, jo bedre leder tråden strømmen, og jo lenger varer gjerdet. Type leder: Kobber (CU) er det som leder strømmen best, men som tåler minst i forhold til brudd. Rustfritt stål (SS) er sterkest og mest holdbar, men ikke like god strømleder som kobber. Trippel­galvanisert tråd (TC) er sterkere enn kobber, og leder strømmen bedre enn rustfritt, og er billigere å produsere. Antall ledere har også betydning for pris, kvalitet og levetid.

POLYTRÅD

GJERDETRÅD

88153801

449594

Standard tråd, hvit 1CU/2SS. Diameter 1,15 mm, motstand 0,3 ohm.

6 x 0,25 mm trippelgalvaniserte ledere (TriCOND), motstand 0,43 ohm.

W2 250 M

156,-

400 M 6TC TOPLINE

268,-

STANDARD

POLYTRÅD

POLYTRÅD

90599610 / 90599609

2150004318 / 2150004319

Premium flettet tråd, sort/hvit 3CU/1SS. Diameter 3,5 mm, motstand 0,15 ohm.

Premium tråd sort/hvit 3CU/3SS. Diameter 3,5 mm. Motstand 0,06 ohm.

BWP4

200 M 500 M

460,996,-

PREMIUM

BW4

250 M 1000 M

328,996,-

PREMIUM

POLYBAND

POLYBAND

GJERDEBAND

88154001

88154101

449590

Standard band, hvit 1CU/4SS. Bredde 10 mm, motstand 0,35 ohm.

Standard band, hvit 1CU/5SS. Bredde 20 mm, motstand 0,34 ohm.

4 x 0,25 mm trippelgalvaniserte ledere (TriCOND), motstand 0,64 ohm.

W10 200 M

220,-

W20 200 M

312,-

10 MM 200 M 4TC TOPLINE

156,-

STANDARD

STANDARD

POLYBAND

POLYBAND

GJERDEWIRE

2150004313 / 2150004314

2150004315

98800802

Premium band, sort/hvit 2CU/7SS. Bredde 9 mm, motstand 0,06 ohm.

Premium band, sort/hvit 2CU/3SS. Bredde 12 mm, motstand 0,09 ohm.

296,-

BWR9

200 M 400 M

368,580,-

PREMIUM

16

BW12 200 M

340,-

PREMIUM

1,5 MM 300 M


Tråd og band til el-gjerde | GJERDE

NETTINGGJERDE

Nettinggjerde

PREMIUM ELEKTRISK 90 CM X 50 M 90601680

Et elektrisk nettinggjerde er raskt og enkelt å sette opp. Nettinggjerdet har god ledningsevne og er meget godt synlig. Det holder dyrene sikkert på innsiden og rovdyrene på utsiden.

Elektrisk nettingjerde for sikker inngjerding av småfe, geit og gris. Består av 9 horisontale tråder, de 8 øverste strømførende, og vertikale plastholdere c/c 31cm. Antall ledere er 3, og motstand 0,29 ohm/m. Nettet er montert på 14 stk PVC stolper, med en kraftig stålspiss. Vertikale plastpiler for ekstra støtte.

1 296,PREMIUM

NETTINGGJERDE

ELEKTRISK TOPLINE 90 CM X 50 M

For å unngå dyretragedie må et elektrisk nettinggjerde aldri brukes uten at der er strøm på dette. Gjerdet krever daglig tilsyn, og kontroll av at der er nok strøm på gjerdet.

27325

TopLine Plus nettet er spesielt egnet for ujevnt underlag. Horisontale plast-stivere i stedet for tråd, for hver 30 cm, sikrer stabilitet i kupert og ujevnt terreng. Høyde 90 cm (7 horisontale tråder) og lengde 50 meter. Forsterket streng øverst, økt ledningsevne takket være bruken av 5 rustfrie tråder og en tinnbelagt kobbertråd.

996,OPPRULLER

EKSTRA UTSTYR TIL EL-NETTING

2150025166

RULLER 3 STK

2150025167 / 2150025168

FOR EL-NETTING KOMPLETT

SVEIV TIL OPPRULLER

796,Nyhet!

POLYTAU

POLYTAU

2150004311 / 2150004312

88154501

Premium tau, sort/hvit 2CU/4SS. Diameter 6 mm, motstand 0,06 ohm.

Standard tau hvit. 1CU/2SS. Diameter 5 mm, motstand 0,3 ohm.

BW6

300 M 500 M

796,1 296,-

PREMIUM

W5 300 M

456,-

1 196,380,-

Oppruller for el-netting El-netting oppruller er et hjelpemiddel for å rulle inn og ut sauenetting etter bruk. Det gjør jobben enklere, man sparer tid og plass til lagring, og man trenger bare være en person for å gjøre jobben. Komplett el-netting oppruller leveres med oppsamlerplate, stang for lagring og sveiv. Lav vekt og den passer alle nett med høyde opptil 125 cm.

GJERDETAU

Ø 6 MM 200 M 6TC TOPLINE 449593

6 x 0,25 mm trippel­ galvaniserte ledere (TriCOND), motstand 0,43 ohm.

372,-

STANDARD

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

17


GJERDE | Stolper til el-gjerde

Stolper

Hvilken stolpe man skal velge avhenger av grunnforholdene, hvor ofte gjerdet skal flyttes og type dyr som skal inngjerdes. FJÆRSTÅLSTOLPER Fjærstålstolper brukes til flyttbare gjerder og er enklere å bruke enn de andre stolpene dersom bakken er hard.

GLASSFIBERSTOLPER Glassfiber er et moderne stolpemateriale. De er enkle å tråkke ned i bakken. Har lav vekt og synes godt.

PLASTSTOLPER Produsert i holdbart materiale med flere faste isolatorer. Foten har en metallspiss som effektivt kan tråkkes ned i bakken.

Nyhet!

FJÆRSTÅLSTOLPE MED TOPPISOLATOR 105 CM

GLASSFIBERSTOLPE 97270462 / 63

94247060

Fjærstolper benyttes til flyttbart gjerde, også der hvor bakken er hard. Kan lett monteres på ­ekstra isolatorer, dersom en ­ønsker å bruke flere tråder.

110 CM BWP110 150 CM BWP150

38,56,-

PLASTSTOLPE 150021160 / 61 / 87896404

105 CM STANDARD 140 CM STANDARD 115 CM PREMIUM

MED STIGBØYLE 2150025164 / 65

34,-

115 CM PREMIUM 155 CM PREMIUM

EKSTRA ISOLATOR

EKSTRA ISOLATOR

94247061

97270480

132,-

112,-

FOR FJÆRSTÅLSTOLPE 25 PK

TIL GLASSFIBERSTOLPE 25 PK

32,52,-

GJERDEKLUBBE MED TRESKAFT 97270441/42

3 KG

344,5 KG

396,18

24,32,34,-

Pakke á 5 stk!

PLASTSTOLPE

MED DOBBEL FOT 5 PK 44491 / 443493

105 CM 156 CM

96,136,-


Isolatorer til el-gjerde | GJERDE

RINGISOLATOR

Anbefalt høyde og antall tråder på elektrisk gjerde til storfe, hest og småfe

100 STK 443141003E

Galvanisert gjennomgående skrue for ekstra styrke. Følger med universaltrekker.

216,-

STORFÉ

HEST

RINGISOLATOR KRAFTIG 120 STK 2150021055

Forsterket ringisolator i polypropylen med 6 mm tykk jernkjerne. Følger med monteringsverktøy.

380,-

SAU

RINGISOLATOR

RINGISOLATOR

ISOLATOR

For tråd og tau opptil 4 mm.

Sterk ringisolator med god isoleringsevne. For ståltråd, tau og band opp til 12 mm bredde.

97270517

91960704 / 94247050

STANDARD 25 STK STANDARD 120 STK

52,224,-

88248801 / 88248803

PREMIUM 25 STK PREMIUM 180 STK

DISTANSEISOLATOR 10 STK 87896001

For montering av elektrisk tråd på toppen av netting­gjerde for bedre avstand mellom disse. Tau/tråd opp til 6 mm. L: 20 cm.

96,-

96,556,-

MONTERINGSVERKTØY

RINGISOLATOR MET 2150013530

96,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

UTEN SPIKER 100 STK

112,-

ISOLATORKNOPP

50 STK 98882433

84,-

19


GJERDE | Tilbehør til el-gjerde

El-gjerdeskolen Best på gjerde!

www.delaval.com/no/lar/ el-gjerdeskole/ På denne nettsiden finner du informasjon og nyttige tips om el-gjerde, og hvilke produkter en bør velge.

TRÅD- OG TAUSKJØT 87050701 / 87050702

4 MM 5 STK 6 MM 5 STK

48,60,-

KOMBIVINDE LITEN 94247005 / 94247006

En lettvektsvinde som forenkler opprulling og uttrekking av poly-tråd og band. Den rommer ca 2000 m tråd (2 mm) eller ca. 600 m band (12 mm).

SPOLE HOLDER

180,196,-

BANDSKJØT

TAUSKJØT

88338601

90601982

Sikrer god kontakt med ledere ved skjøting.

For tau opp til 6 mm.

OPPTIL 20 MM 10 STK

84,-

BRYTER FOR ELEKTRISK GJERDE AKO

44607011

Praktisk på/av og omkoblingsbryter med fire innstillinger. Gir enkelt bytte mellom to separate gjerdesystemer, eller begge på samtidig. Enkelt å skru av strømmen for vedlikehold når en har lange avstander.

96,KOMBIVINDE STOR 85030005 / 85030006

Stor vinde spesielt tilpasset til å rulle inn og ut polytråd og band. Ulik kapasitet i forhold til type, opptil 1500 m band og 4000 m tråd. Vinden er utstyrt med brems. SPOLE HOLDER

20

288,236,-

TORDENVÆRBESKYTTELSE 98872010

Overspenningsvern reduserer risikoen for at lyn ødelegger gjerdeapparatet. Monteres mellom + på apparat og gjerdetråd, og forankres i det ene jordspydet.

156,-

5 STK

116,-


Tilbehør til el-gjerde | GJERDE

HJØRNEISOLATOR

ISOLATORRØR

ELEKTRISK FLEXIGRIND

98882430

91960708

441299011

Sterk og holdbar hjørneisolator for ståltråd.

For ståltråd.

Automatisk opprulling ved åpning. Festes til trestolpe med to medfølgende treskruer.

10 STK

64,-

25 M

284,-

FJÆRGRIND

GRINDHÅNDTAK

Tilpasser seg etter åpningens bredde. Maks. 4,5 m.

90632055 / 2150021037

97271430

7,5 M 6 MM TAU

316,-

STANDARD SORT

24,96,-

72,-

PR. STK

GRINDHÅNDTAK

GRIND ELASTISK

GRINDHÅNDTAK

2150013529

97271433

44959 / 86674602

Rustfritt grindhåndtak med 2 stk rustfrie grindisolatorer.

Sikker og dyrevennlig grind. Elastisk, strømførende tau. Til grinder opptil 4.9 m.

GRØNN

KIT

140,-

5 STK

STANDARD

196,-

Pakke á 5 stk!

STANDARD

GUL

20,28,-

GRINDISOLATOR

GRINDISOLATOR

2150021162

446550

56,-

132,-

MED KAUS 4 STK

RUSTFRI X3 10 STK

HURTIGKOBLING FOR BAND/WIRE 441209041

64,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

Nyhet!

21


GJERDE | Permanent el-gjerde

VINDE

FOR GALVANISERT TRÅD 98964680

Spesialutviklet vinde for uttrekking av forstrekt gjerdetråd. Innebygget brems gjør at tråden ikke ruller ut av seg selv. Gjør det mye enklere å håndtere tråden.

1 596,-

GJERDETRÅD

TRÅDSTRAMMER

HÅNDTAK

Forstrukket ståltråd, trippelgalvanisert, til permanente gjerder. Er brukt på gjerder som har stått i mer enn 20 år.

94247022

98882441

Forenkler arbeidet med å stramme galvanisert ståltråd. For tråd og tau opptil 6 mm og band opptil 12 mm.

Gir ekstra kraft ved stramming og kan hektes på ståltråden for enklere å låse fast strammeren.

STAR 2 STK

98800902 / 98800903

2,0 MM 1025 M 25 KG 2,5 MM 650 M 25 KG

984,984,-

76,-

STÅLTRÅD

TRÅDKOBLING

98800912 / 85488710

97271719

Normalgalvanisert ståltråd. En tradisjonell, myk ståltråd beregnet på permanente el-gjerder. Ca. 60 gr zink/m². Finnes i to forskjellige diametre og leveres i kveiler på ca. 5 kg.

En skrukobling som sikrer meget god og sikker strømforbindelse mellom jord- og veggkabel, ståltråd, gjerdewire og annen tråd.

DELAVAL

1,4 MM 410 M 1,8 MM 250 M

236,236,-

5 STK

84,-

FJÆR

VARSELSKILT

90601980

85488701

Til spenningsregulering av galvanisert tråd.

108,-

TIL STREKKING AV STÅLTRÅD

116,-

22

4 STK

FOR TRÅDSTRAMMER STAR

152,-


Permanent el-gjerde | GJERDE

Veshovda Veshovda Gjerdesystem AS har siden 2011 vært på markedet med et revolusjonerende konsept for inngjerding. Veshovda gjør inngjerdings­ arbeidet lettere, raskere og billigere – og inngjerdingen blir solid! Se mer på www.gjerdesystem.no

MINI ISOLATOR

MAXI ISOLATOR

STRAMMEVERKTØY

150675

150685

150692

Brakett beregnet som tråd- og båndholder for trepåler og vegg.

Brakett beregnet som tråd - og båndholder for jernpåler max 25 mm diameter.

Strammevertøy som er spesialutformet til å kunne monteres på VeshovdaMAXIbrakett til opp­stramming av tråd.

VESHOVDA PR STK

28,-

VESHOVDA PR STK

68,-

KAMSTÅL

PROFFSKRÅSTAG GALV

150600 / 01 / 02

150694

VESHOVDA 1,5 M 2M 2,5 M

96,124,152,-

VESHOVDA

Skråstagfeste beregnet for høye konstruksjoner og punkt med stor belastning.

VESHOVDA

496,-

SKRUER

VESHOVDA 6 X 60 A2 TX25 100 STK 100110

224,-

216,-

GJERDEPÅLE

KOMPOSITT 25 MM 1,5 M 150700

En lett gjerdepåle, veier kun 1 kg. Laget for norske forhold. Bunter på 20 stk.

128,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

23


STORFE | Grinder

Storfe GRIND FOR FIKSERING AV STORFE UNDER KALVING 305 CM LANG F040201320

Med denne grinden kan kua bli fiksert ved behov for hjelp under kalving. Tre avtakbare rør slik at kalven kan drikke, eller dersom behov for keisersnitt. Fjernbetjent åpning av fanglås for økt sikkerhet.

8 980,-

24


Flyttbare grinder | STORFE

FLYTTBAR GRIND

Flyttbare grinder

442591 / 442592

240 X 160/172 CM

Perfekt for bygging av inngjerdning for storfe og hest.

1 396,-

300 X 160/172 CM

1 596,-

Lette grinder for mobile løsninger!

Grindene festes sammen med kjettinger, og hurtigfestet gjør det raskt og enkelt å koble sammen. Buede føtter sikrer god stabilitet. Sikkerhetsbuer på toppen for­hindrer at dyr sklir mellom grindene, om de prøver å komme over. Galvaniserte rør. Fanggarden bør ha ett eller flere faste fester slik at den står stabilt for å unngå uhell. Høyden på øvre rør er 1,6 m Total høyde er 1,7 m Avstand mellom rør er 20 cm Vekt grind 240 cm: 27 kg Vekt grind 300 cm: 35 kg Vekt grind m/port 240 cm: 43 kg Vekt grind m/port 300 cm: 47 kg

FLYTTBAR GRIND

RAMME

442594 / 442595

442621

240 X 221/160 CM

1 296,-

MED PORT

2 396,-

TIL FLYTTBAR GRIND

300 X 221/160 CM

2 596,-

FLYTTBAR GRIND

SKYVEPORT

442624

442620

MED KALVEGJØMME 300 X 172 CM

2 096,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

TIL FLYTTBAR GRIND

4 896,-

25


STORFE | Fangbokser

Fangbokser Det blir mer og mer aktuelt med fangbokser til storfe. Gjelder både for de som har løsdrifts­ fjøs, og for de som driver med ammeku. Dette er en sikker måte å holde dyret fiksert på, ved undersøkelse eller behandling. Kan påmonteres vekt. Sammen med en fanggarde, blir dette et komplett system.

ELEKTRONISK VEKT FOR FANGBOKS F047200230

19 980,-

FANGBOKS STORFE CHIEFTAIN F045200615

Premium-modell med flatt gulv. To side­ dører på hver side, i full høyde. Ekstra avtagbar skinne, slik at dyret ikke svinger ut når dørene er åpne. Kan påmonteres klauvskjæringsutstyr. Braketter i toppen for enkel flytting av boksen med palle­gaffel. L: 274 CM B: 84 CM H: 190 CM

46 980,-

26

FANGBOKS STORF E CRUSADER PLUS CRUS

HENGSLESETT FOR FANGBOKS 4 STK

F045201203

F040201505

En solid og prisgunstig boks. Fire avtagbare skinner på sidene, som gir god tilkomst til dyret. Kan påmonteres klauvskjæringsutstyr. Braketter i overkant for flytting med pallegaffel. L: 262 CM B: 84 CM H: 190 CM

36 980,-

640,-


Grinder | STORFE

STORFEGRIND

Grinder

F040200208 / 210

244 CM 305 CM

1 780,1 980,-

Ved håndtering av storfe er sikkerhet viktig. Solide og stabile grinder og fanggarder er en god investering. En solid fanggarde forenkler arbeidet med å fange og håndtere store dyr, og øker sikkerheten både for dyr og mennesker.

STORFEGRIND MED DØR

STOLPE F040202008

1 296,-

F040200410

190 cm høy døråpning.

VEGGFESTE

L: 305 CM H: 105 CM

F016001223

4 280,-

380,KOBLINGSBOLT 140 CM

F040201501

160,AVSTANDSHOLDER F040200601

Komplett system!

Sikrer at grindene i drivgangen står stabilt. B: 84 CM H: 190,5 CM

1 580,-

AVSTANDSHOLDER KOMPLETT HÅNDTERINGSSYSTEM

MED PORT

F040200602 / F040200702

FOR STORFE F040202501

Sikrer at grindene i drivgangen står stabilt. H: 190,5 cm

SETTET BESTÅR AV:

B: 84 CM

10 stk grinder for storfe 305 cm 15 stk koblingsbolter 1 stk avstandsholder 84 cm 1 stk avstandsholder med port 84 cm 1 stk avstandsholder med port 157,5 cm

3 180,B: 157,5 CM

3 880,-

29 980,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

27


STORFE | Fôring på beite

Fôrhekker Ulike typer til ulike bruksområder. Har en dyr med horn bør en bruke forhekk uten toppring. Ønsker en å bruke forhekk til hest, må en være obs på at hester lett blir skremt av lyder, og det er en viss fare for at det kan oppstå skade ved bruk av forhekk. Hest skal ha forhekk uten toppring. Pass på å sette forhekken på en tørr plass, gjerne litt høyt i terrenget.gjerne litt høyt i terrenget.

FÔRHEKK STORFE KRAFTIG F030200024

Kraftig utførelse. 12 spiseplasser.

7 596,-

FÔRHEKK STORFE MED TOPPRING F030200001

213,5 cm diameter. H: 129,5 cm. 20 spiseplasser.

4 796,-

MED TOPPRING KRAFTIG F030200003

231,5 cm diameter. H: 145 cm. 20 spiseplasser.

5 896,BASISFEEDER

KRAFTFÔRAUTOMAT

Til sau og storfe på beite. Gummiplate på toppen beskytter mot avføring og regn, dyrene løfter denne opp med hodet.

F030202507

2504913

2 596,-

FOR KALV

Kraftig modell. Beholderen er integrert i enheten på en måte som gir stivhet og styrke. Beholder på hele 725 liter. Lokket løftes og skyves forover, som gir god tilgang til påfyll av kraftfor. Sikker lås. Mange innstillingsmuligheter på inngang for kalv. 3 høyde inn­stillinger og 2 bredde innstillinger, enkel og sikker låsing. Leveres med trepunktsfeste, og ører for pallegaffel, for transport på korte avstander (når den er tom). H: 135,5 CM B: 250 CM D: 187,5 CM.

19 980,-

28


Vann på beite | STORFE

MONTERINGSPLATE

Vann på beite

FOR DRIKKEKAR PÅ IBC CONTAINER 221981

Mange har behov for å kjøre ut vann til dyrene på beite. IBC container eller andre vanntanker blir ofte brukt til å fylle i beitekar, eller kobles til drikkekar som er fastmontert. Vanlige drikkekar gir lite vann når der er svakt vanntrykk.Det anbefales å bruke drikkekar og flottørventiler som er beregnet for lavt trykk.

176,DRIKKEKAR KN50

SLANGE

225035

221980

Drikkekar med lavtrykksventil for bruk på beite (IBC container). Vannstrømnings­hastighet: 7,2 l/min ved 0,5 bar, 10,8 l/min ved 0,75 bar. Volum: 2,2 liter.

Fleksibel armert slange for å koble drikkeutstyr til IBC container. 70 cm.

MED LAVT TRYKK VENTIL

FOR IBC CONTAINER

396,-

340,-

KRANE

FOR IBC CONTAINER 221982

156,-

FLOTTØRVENTIL

FOR ETTERMONTERING I FLOTTØR­K AR VED LAVT TRYKK 22182

176,-

BEITEKAR P450

DRIKKEKAR

2150017601

122730

UV-bestandig plast. Enkelt å gjøre rent. Plugg i bunnen for å tømme karet. Flottørventil kjøpes separat og monteres når man ønsker det.

UV bestandig plast og næringsmiddel­ godkjent. H 40 x B 60 x L 80 cm.

UTEN VENTIL 450 L

200 L GRØNN OK

1 036,-

3 180,-

FLOTTØRVENTIL KOMPL P450/P650/P1000 89492101

636,BEITEPUMPE P100

SUGESLANGE

NIVÅREGULATOR

221100

221123

98908280

676,-

280,-

DOBBELTVIRKENDE

Max pumpehøyde 8 m. 0,6 l pr. slag.

2 996,-

MED BUNNVENTIL 7 M

UNIVERSAL 12 L/MIN

FLOTTØR BUNNVENTIL 221122

196,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

UNIVERSAL 222905

256,29


STORFE | Kalving

KALVEUTTREKKER 2020

KALVEUTTREKKER

10121

1045

Robust plastikkhode. Svært enkel å betjene. Hurtig utløser for optimal sikkerhet.

Rustfri kalveuttrekker som er solid og varig.Trekkraft kan utløses umiddelbart ved behov.

MED PLASTIKKHODE

160 CM VING RUSTFRI

2 796,-

4 696,-

TAU 130 CM

FREMFALLSELE KU

FØDSELSKJETTING

10259

Sele laget av nylon og skinn.

Kjetting med to håndtak. 1,3 meter, forniklet.

FOR FØDSELSHJELP

180227

1031

Mykt vevd tau, med løkke i begge ender.

660,-

ENGANGSHANSKER

GLIDEMIDDEL

LEGGSKINNE

260726/27

180533

2150009501

Hanske med halskrage slik at den er selvholdende, og skulderen er dekket av hansken.

Glidemiddel til bruk ved fødselshjelp og inseminasjon.

Et godt hjelpemiddel for kalver som er født med for korte sener, og som trenger støtte de første dagene.

112,-

50 STK SMALL/LARGE

196,-

696,-

BOVIVET GEL 1 L

FOR KALV CS22

528,-

68,-

ELEKTRISK HEIS

SVINGARM

37123

37122

Elektrisk vinsj for løfting av varer. Konsoll i pulverlakkert stålplate. 3 gir for nøyaktig styring av løftehøyden. Automatisk brems for sikker låsing av last. Inklusiv feste for elektrisk heis.

Svingarm for festing til runde rør (max 50 mm). Avstand fra vegg 750-1100 mm. Belastning 250-600 kg avhengig av avstand fra rørfeste. Dreieområde +/- 45 grader.

125/250 KG

FOR ELEKTRISK HEIS

596,-

1 396,-

Elektrisk heis montert på en svingarm, sammen med en vekt og veiebøyle, gir et enkelt system for å veie nyfødte kalver.

30


Kalvefôring | STORFE

STARTSETT RÅMELK

Startfôring av kalv

10 POSER, 1 SMOKK OG 1 SONDE 14640

Optimal måte å håndtere råmelk på. 4 liters poser av aluminium og kan pasteuriseres (valgfritt), fryses og varmes. Posene er lette å fylle, og smokk eller sonde skrus direkte på posene.

272,-

RÅMELKSPOSER 5 STK 14642

SMOKK FOR RÅMELKPOSER 14644

Råmelk har høyere andel immunglobuliner og nærings­ stoffer enn vanlig kumelk. Fôring med råmelk til nyfødt kalv er avgjørende for videre utvikling. Kvaliteten på råmelken varierer, og det er viktig at den nyfødte kalven får i seg større mengder av høykvalitets råmelk straks.

116,48,-

BAG

FOR RÅMELKPOSER 14646

Bagen holder melken varm lenger og gjør fôringen enklere.

268,HOLDER

FOR RÅMELKPOSER 14647

188,REFRAKTOMETER

REFRAKTOMETER

290017

290015

Håndholdt refraktometer til vurdering av kvaliteten på råmelk. Refraktometeret er enkelt i bruk. Plaser 1-2 dråper råmelk på platen, lukk dekselet og avles deretter IgG konsentrasjonen.

Digital refraktometer gir en meget rask og pålitelig måling av kvaliteten på råmelk, og dermed en god indikasjon på hva som er god nok melk for kalven.

RÅMELK BRIX SKALA

636,-

DIGITAL

2 296,-

Vurdering av resultat: Refraktometer måler den totale immunoglobulin-­konsentrasjon i råmelk. Kvaliteten av colostrum måles i prosent med en «cut-off-verdi» på 22%. En IgG konsentrasjon på 22% eller over betraktes som en colostrum av god kvalitet og svarer til en IgG på 50g/l.

KALVETEPPE

KALVETEPPE

Ekstremt vannavstøtende opp til 3000 mm vannsøyle. Pusteegenskaper forhindrer overdreven svetting. Polyfleece fyll for optimal beskyttelse selv i ekstreme utetemperaturer. Maskinvaskes ved 30 °C

Vannavstøtende trelags kalveteppe fra DeLaval. Lange reimer som gjør det enkelt å justere teppet. Kan vaskes i maskin.

14148 / 14149

70/80 CM

316,-

88267302 / 01

20-35 KG

396,30-60 KG

456,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

31


STORFE | Kalvefôring

Riktig montering av smokk Det er ikke likegyldig hvordan en smokk blir montert. Den skal monteres som et + og ikke som en X. Dette for at kalven skal få melk i riktig hastighet.

KALVEBØTTE MED SMOKK 8 L 2150009388

Produsert i kraftig blå plast med smokk.

124,-

Bestselger! RETT

FEIL

KALVEFLASKE MED SONDE

SPEEDY DRENCHER 86703101 / 86703102

For nødfôring av nyfødte kalver som ikke vil drikke.

2,5 L

420,4,0 L

596,RESERVESONDE 86703103

196,KALVEFLASKE SPEEDY FEEDER 86703201 / 86703202

2,5 L

336,4,0 L

476,RESERVESMOKK MED KORK 86703203

168,-

PAKNING

KALVESMOKK

14805

14533 / 1473 / 14773

5 PK 4 MM

3 PK

24,-

HVIT / RØD

FLASKE MED SMOKK

KALVESMOKK

40,NATUR

97105702

RØD

20,-

FOR KALV

88,-

97105501 / 2150009824

NATUR

32,32

44,Nyhet!


Kalvefôring | STORFE

SMOKKKER

MELKEBAR

MELKEBAR

87188201

87180201

87180101

Smokk til kalvemelkebar N1, N3, N5.

996,-

280,-

(PEACH TEAT) 10 STK

456,-

3 SMOKKER DELT CN3 16 L

1 SMOKK N1 4 L

MELKEBAR

5 SMOKKER CN5 30 L 89093401

1 116,-

KRAFTFÔRFLASKE

KALVESKÅL

Komplett med smokk og plastikkbrakett. Kapasitet 4 L. Beregnet for kalver fra 2. dag opp til 3 mnd.

97105008

1428

196,-

4 L RUSTFRI

Rustfritt kar, 4 liter, med mange bruksområder, for eksempel fôring av kalver. Hygienisk og enkel å rengjøre. .

156,-

METALLHOLDER 1437

132,LOKK TIL KRAFTFÔRFLASKE 14280

20,SMOKK 1429

36,SMOKK FOR MELK 1432

32,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

HOLDER

TIL KALVESKÅL 97105292

168,-

33


STORFE | Kalvefôring

TERMOMETER FOR MÅLING AV VÆSKER 86922401

Tåler koking (opptil 110 gr. c). Med opphengsøye. Uten kvikksølv.

148,-

KALVEDRIKKEVARMER

KALVEDRIKKEVARMER

VISP

FASTHEAT

70000398

14170

14150

Kalvedrikkvarmer som er enkel i bruk, er ekstremt stabil og har høy varmeeffekt.

Kalvedrikkvarmer med enkel temperaturregulering og lett å holde ren.

Kraftig visp som er enkel å rengjøre.

BØTTE

PLASTBØTTE

RUSTFRI BØTTE

29181 / 2918 / 2919

64284402 / 64284403

29375 / 29376 / 29377

9L

Ekstra kraftige plastbøtter, som tåler mye.

5,7 L

EASYHEAT

1 696,-

VARMGALVANISERT

180,-

MED STÅLHANK PE BLÅ

12 L

14 L

17 L

216,-

104,-

BØTTEHOLDER

KALVEBØTTE

224814 / 224820

12/14 L

152,20 L

164,HOLDER FOR KALVEBØTTE 97105280

292,34

144,-

2 796,-

11 L

196,-

RUSTFRI

136,8,5 L

92,-

196,12,3 L

272,RUSTFRI BØTTE

BLÅ GRADERT 7 L 64284401

56,-

RIMELIG MODELL

Næringsmiddelgodkjent!

EKSTRA KRAFTIG DELAVAL 97105007 / 97105012

7L

372,12 L

596,-


Fôrtro og fôrhekk | STORFE

FJØSTAVLE

FOR KU MED VISERE 1005

24,-

FLOTTØR TIL FÔRTRO 3268 223113

FÔRTRO 42 L

100 X 35/28 X 24 CM

556,-

3268

FÔRTRO 6 L

FÔRTRO 15 L

KRYBBE TIL KRAFTFÔR

3257

3258

97284702

Liten fôrtro på ca 6 liter. Bredde 23 cm, dybde 22 cm og høyde 12/21 cm.

Rektangulær fôrtro på ca 15 liter, i solid plast. Bredde 42 cm, dybde 32 cm og høyde 30 cm.

Kraftig, helstøpt krybbe i slitesterk plast. Volum 12 liter.

HØYKURV FOR VEGG

HØYHEKK FOR VEGG

HØYHEKK

3231

143370

32702

696,-

316,-

680,-

FOR KALV OG SAU

100,-

75,3 X 47,5 X 46,5 CM

680,-

UTEN SPILLKANT

196,-

70 X 40 CM

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

FOR KU OG HEST SOLO FEED

236,-

61,5 X 51 X 48 CM

35


STORFE | Drikkekar

Drikkevann Kravene til drikkevann for dyr må i prinsippet stilles like høyt som for mennesker. Storfé skal ha fri tilgang til friskt vann døgnet rundt i en slik nærhet at spesielt melke­ produksjonen ikke kan bli skadelidende på grunn av for lavt vanninntak. Kyr har et vannbehov på 100-150 liter per døgn, og drikker med en hastighet på ca. 20 l/min.

FLOTTØRKAR CF7

97282490

Solid drikkekar som tåler mye. Lett å gjøre rent.

636,-

DRIKKEKAR S22 RUSTFRITT 90602883

Meget hygienisk drikkekar i rustfritt stål. Vanntilførsel er på hele 22 l/min. Innebygget spillkant.

1 196,-

VOLUMVENTIL TIL S22 90602821

320,DRIKKEKAR

DRIKKEKAR

90576485

92632980

Drikkekar C5 spesielt laget for kalv. Ventilen er lett å påvirke og enkel å bruke. Gjennomstrømningen er tilpasset for kalver og ventilen gir 5 l/min. Laget av emaljert støpejern for god hygiene. Vanntilkopling ovenfra eller under.

DeLaval drikkekar C10 produsert i solid emaljert støpejern. Sikrer melkekyr stor vannmengde. Gir opptil 20 l/min.

FESTEKLEMME

BITENIPPEL

VEGGFESTE

97274580

92632950 / 92632951

Feste for 1 1/4" og 1 1/2" rør. M10x50 bolter.

DeLaval biteventiler produseres i rustfritt stål. Dyrene biter rundt ventilen og trykker på en klaff.

1/2"X 1/2"

C5 MED VENTIL

C10 MED VENTIL

796,-

DRIKKEKAR

C20 MED VENTIL MED 1/2" KOPL 98932783

Stort drikkeareal slik at dyrene lett kan drikke. Skålformet bunn gjør koppen lett å hold ren. Leveres med volumventil som gir opp til 20 l/min. Laget av støpejern belagt med syrefast emalje.

1 096,-

596,-

FOR DOBBEL DRIKKEKAR

232,-

FOR KU OG UNGDYR

1/2" 3/4"

36

396,420,-

97281088 / 97281085

1/2"X 3/4"

136,140,-


Drikkekar | STORFE

FLOTTØRKAR

Drikkekar i plast

S30 PLAST 222070

Drikkekar i plast egner seg best til hest og småfe. Fleksibel monterings-slange forenkler tilkoblingen. I modeller med integrert varmekabel, holder vannet seg frostfritt i uisolerte hus. Brukes sammen med transformator (24 volt). I tillegg må tilførselsrøret frostsikres, f.eks. med varmekabel og rørisolasjon.

Flottørkar av solid plast. Vannmengde ca 6,5 l/min (2-3 bar). Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum 5 liter.

496,-

DRIKKEKAR

MONTERINGSSLANGE

221875

Med EPDM gummislange og fletting av rustfritt stål. Tåler opptil 100 grader celsius.

K75 PLAST

Drikkekar av solid plast. Kontrollerbar vannmengde (max 11 l/min). Plugg i bunn for enkel ren­gjøring. Volum 2,8 liter.

496,-

102306 / 08 / 10 / 26

30 CM 1/2" A4 45 CM 1/2" A4 65 CM 1/2" A4 30 CM 1/2" 90 GR A4

48,56,64,68,-

FLOTTØRKAR MED VARME

TRANSFORMATOR

222063

222796

Flottørkar av solid plast, med integrert varme­kabel (ca 31W). Må ha transformator i tillegg (24V). Frostsikkert ned til ca -15 °C. Vannmengde ca 6,5 l/min (2-3 bar). Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum 5 liter.

Passer til drikkekar/flottørkar med varme (24V). Kortslutning og overbelastningssikring. Også sikret mot overoppheting (tilbakestiller etter nedkjøling) IP 65.

DRIKKEKAR MED VARME

BESKYTTELSE FOR RØR

SH30 PLAST MED VARMEKABEL 24V

1 396,-

HP20 PLAST MED VARMEKABEL 24V 222045

Drikkekar av solid plast, med integrert varmekabel (ca 31W). Må ha transformator i tillegg (24V). ­Integrert termostat. Kontrollerbar vannmengde (max 11 l/min). Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum 2,8 liter.

1 180,-

24V 100VA

696,-

1000 X 132 X 80 MM 221975

Forhindrer at dyr ødelegger varme­ kabler og isolasjon rundt rør.

236,-

BESKYTTELSERING FOR DRIKKEKAR 221971

336,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

37


STORFE | Bindsel

DeLaval polybelt bindsel Er produsert i et meget slitesterkt polyesterm­ateriale. Bindslene har halsreimer med ekstra polyesterforsterkning og sikre belte­låser. Polybelt bindsel er produsert i en frisk, lyseblå farge med hvite og lysegrå detaljer. Bindslene skal alltid monteres i ring eller sjakkel. Aldri rett på innredning. Dette for å unngå slitasje!

HALSBAND POLYBELT

RING

SVIVEL

87284704 / 87284702 / 87284701 / 87284703 / 88948901

87284901

87285001

20,-

60,-

SPENNE

BINDSELKLEMME

DELAVAL

FOR KALV

72,-

FOR UNGDYR

76,-

FOR KU

76,-

FOR STORE DYR XL

84,-

L: 52-70 cm B: 3,5 cm

L: 53-95 cm B: 4,5 cm

L: 78-110 cm B: 4,5 cm

L: 108-138 cm B: 4,5 cm

FOR OKSE MED DOBBEL SPENNE

144,-

L: 78-139 cm B: 5 cm

FOR NYLONDBINDSEL 7 X 50 MM

FOR KRAFTIG NYLONBAND 87651401

KRYBBEENDE

KARABINKROK

87284801

87651601

87285101

MED PLATELÅS

MED SKRUER 2150016880

16,-

20,-

KRYBBEENDE

MED KARABINKROK

TIL POLYBELT 7 X 35 MM RING

TIL BINDSEL

PLATELÅS TIL BINDSEL 8 MM RING

88,-

120,-

40,-

87651701

KRYBBEENDE

KRYBBEENDE

KJETTINGSKJØT

FESTERING

12322 / 12324

321631

KJETTING ENKEL 70 CM 87886901

132,-

38

KJETTING DOBBEL MED KARABINKROK 2 X 65 CM 97285405

156,-

68,-

GALVANISERT

6 MM 10 PK 8 MM 5 PK

44,44,-

FOR VEGGMONTERING

44,-


Bindsel | STORFE

UTGLIDNINGSBÅND MED LÆRREIM 87651501

Sikrer at kua ikke forskrever seg. Kan forebygge strekkskader, men kan også brukes ved kalving. En billig livsforsikring for kua.

ANKELBAND

5 PK LAVENDEL/GUL/RØD/ GRØNN 2150011839 / 55 / 56 / 57

152,-

MERKEBAND

10 PK RØD/GUL/BLÅ/GRØNN 97289091 / 92 / 94 / 95

108,-

112,TAU

MED LØKKE 16 MM X 500 CM 29540

Ekstra langt tau for sikker håndtering. 16 mm tykkelse gir godt grep.

96,-

GRIME I POLYESTER DELAVAL

87651101 / 87651201 / 87651301 / 2150010552

TIL KALV

120,TIL UNGDYR

132,TIL KU

140,TIL OKSE

236,-

ANTISUGERING

MÜLLER 2 PK LITEN/MEDIUM/STOR 121402 / 131412 / 131422

Ny og innovativ antisugering. Uten pigger som kan irritere andre dyr. Forlengelsene som går inn i nesen, gir en impuls ved suging som forstyrrer dyret som suger. Sikrer langsiktig læringseffekt, selv etter bare noen uker. Enkel montering, monteres med forlengelsene oppover.

ANTISUGERING MED PIGGER

MÜLLER 2 PK LITEN/MEDIUM/STOR 131502 / 12 / 22

Med ekstra vippebeskyttelse. Superelastisk UV-stabil lat og enkel justering med vingemutter.

112,-

AVVENNINGSPLATE QUIETWEAN 129370

Gunstig og lønnsom måte å avvenne ammekalver på. Patteplaten er uten pigger, og er enkel å montere. Settes på kalven 4-7 dager før avvenning. Gir en smidigere overgang, mer fôropptak og opptil 95% mindre rauting. QuietWean kan brukes om igjen flere ganger.

68,-

136,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

39


STORFE | Røkterutstyr, børster og matter

KUBØRSTE STASJONÆR

BØRSTE FOR VEGG/HJØRNE

88265780

293100

2 296,-

580,-

KOMPLETT SB

50 X 23 CM

RØKTEBØRSTE

RØKTESKRAPE

BÅSMATTE KRAIBURG

1819

1811

56,-

96,-

Robust, formstabil og slitesterk båsmatte.

TRE MED NYLONHÅR

MED MANKAM

02831500 / 02832000

KEN 120 X 170 CM KEN 120 X 200 CM

Pris på forespørsel!

BENSKRAPE

RØKTESKRAPE

85555402

68,-

BLÅ

60,-

85555401

KLØMATTE 32678/32689

40 X 30 CM 60 X 40 CM

40

236,420,-


Klauvpleie | STORFE

KLAUVSLIPER

KLAUVSKIVE

KLAUVGEL

6606122101

KORNING 6, 125 MM

220402

125 X 22 MM K24 SEMIFLEX Enkel skive for sliping og rengjøring av klauver.

47,-

16344 / 16358

580,-

MED 6 FASTE KNIVER, 125 MM

MED SALISYLSYRE 0,5 L KRUUSE Vask først klauven med såpevann og tørk deretter. Påfør gelen på hoven etterfulgt av en bandasje som tåler vann og fuktighet.

1 096,-

196,-

KLAUVSKO

BLANDEPISTOL

BANDASJE

220551

220602

5 høyre + 5 venstre.

996,-

DEMOTEC FUTURA PAD 10 STK

1 696,-

FOR KLAUVLIM HOOF GLUE KRUUSE

KLAUVLIM 200 ML

220490 / 91

460,-

110 MM 130 MM, XL

16,20,-

VÆSKE TIL KLAUVBAD DESINFEKS 20 L 4HOOVES ADR 741007831

Miljøvennlig klauvbehandling. 2 liter blandes med 200 liter vann i et klauvkar, effektivt for 200 kyr.

164220

Grønn robust bandasje. Utmerket resistens mot fuktighet. Fleksibel og lett å legge på, også på vanskelige steder.

24,-

TREKLOSS

FOR KLAUV DEMOTEC

10 CM SELVHEFTENDE

220600

BLANDERØR FOR LIM 10 STK

KLAUVBANDASJE L/XL 10 STK 220411 / 12

328,-

220601

120,-

FOTBAD

SUPERKOMBI 16603

Fotbad for desinfeksjon og klauvpleie. Kan kobles sammen på langs og på tvers. Slitesterk polyetylen, kapasitet 200 liter. 203 x 80 x 18,5 cm.

2 696,-

2 596,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

41


STORFE | Klippemaskin

Klipping av ku I mange tilfeller kan det være smart å bruke saueklipper med shattlekam til storfe. Spesielt om dyrene er skitne, fuktige, eller har vanskelig pels/hår (ikke utstillingsdyr). Mindre problem med varmgang på knivene, som ofte medfører dårligere klippe­egenskaper (bl.a. hår mellom knivene).

OLJE TIL KLIPPEMASKIN 100 ML 97106540

Spesialolje for klippemaskiner forlenger levetiden på knivene og holder smuss borte. Smør alltid før klipping, og hvert 10. minutt under klippingen (oftere om motstanden øker). En batteri­drevet maskin, vil også ha lengre klippetid dersom knivene holdes godt smurte.

76,-

REFILL 500 ML 92525830

236,-

KLIPPEMASKIN

KNIVSETT

EL C250 FOR KU, 2 HASTIGHETER 2150007814

FOR C2, C250, CC320, R200, CC3-18, HCP65, R2

El-klipperen C250 har to hastigheter, noe som gjør det enklere å klippe pels i forskjellig tykkelse. Stillegående 68 dB, ergonomisk håndtak som er godt å holde i. Vekt er 1,18 kg,ledning 5 meter, 250W

STANDARD KU/HEST 31/5

4 596,-

85695902

Standard - fin, hårlengde 3-4 mm.

468,-

FIN KU/HEST 31F/15 85695903

Standard - kortere klipping, hårlengde 1 mm.

640,-

GROV KU/HEST 21/23 85695901

Standard - grov, hårlengde 3-4 mm.

468,-

EKSTRA GROV KU/HEST 18/23 97107178

Ekstra grov, hårlengde 2-4 mm.

536,-

KAM

KLIPPEMASKIN

97106455

2150007812

DeLaval Shattle kam for storfe. Klippebredde 78 mm. Kam til bruk på saueklippemaskin.

DeLaval klippemaskin S250 er en ergonomisk riktig klippemaskin til sau, med en kraftig motor opp til 250 W. Klippemaskinen har to hastigheter som man enkelt kan skifte mellom, også mens man klipper. Denne er også fin til kjøttfe med ­tykkere eller skitten pels. Til storfe anbefales å bruke en shattlekam, som kan kjøpes i tillegg.

SHATTLE FOR STORFE

460,-

EL S250 FOR SAU 2 HASTIGHETER

4 996,42


Klippemaskin | STORFE

BATTERIKLIPPER

R2 INKLUDERT 2 BATTERI 2150007720

DeLaval batteriklipper R2 leveres med 2 batterier. Dette er en sterk og smidig klippemaskin for ku, kjøttfe og hest. Ladetid ca 60 min per batteri. Driftstid på et batteri er ca 120 min. Leveres med standard knivsett 21/23.

5 496,-

KNIVSETT FOR CB35

KLIPPEMASKIN CB35 BATTERI 94247100

STANDARD 1,5 MM 94247115

Standard knivsett som passer til å klippe jur, hest eller kjæledyr!

620,-

Stillegående og lett spesialmaskin for klipping av jur. Kan også brukes til klipping av smådyr. Leveres med lader og to batterier. 45 min ladetid, 50 min driftstid pr batteri. Effekt 35W. Vekst 420 g.

3 896,-

CB35 GROVT 2,3 MM 86479501

929,CB35 FIN 1,2 MM 94247114

620,CB35 EKSTRA FIN 0,5 MM 94247113

620,-

BATTERIKLIPPER

FARMCLIPPER ACCU2 FOR KU/HEST 181891

Prisgunstig klipper for storfe eller hest. Det medfølger to 14,4 volt Litium-ion batterier, som tillater uavbrutt klipping takket være optimaliserte drifts- og ladetider. Gode ergonomiske egenskaper gjør at klipperen er god å holde i, også for små hender. Leveres med knivsett 21/23.

Nyhet!

2 996,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

43


STORFE | Melkeutstyr

JUSTERBAR SPARKEBØYLE GALVANISERT 111

96,-

SPARKEBØYLE KICK-STOP 113

Sparkevernet plasseres over ryggen på kua og strammes med sveiva. Endepropper av gummi gjør at sparke­ vernet er skånsomt mot dyret.

MELKEKRAKK

MED GASSDEMPER 60-80/75-100 KG 89489580 / 89489780

1 496,-

1 240,-

MELKEFILTER 320 X 60 HVITT 200 STK 90577610

620 X 60 HVITT 200 STK

320 X 60 HVITT 70 G SYDDE 90577670

90577671

320 X 60 BLÅTT 60 G 200 STK 90577710

620 X 60 BLÅTT 200 STK 90577711

570 X 44 BLÅTT SYDD VMS 98079632

M/L/XL/XXL

88439501 / 02 / 03 / 04

636,-

TØMMINGSPROPPER 10 PK 40/34 95921540

46,5/40 95921546

52/46 95921552

63/60 99909263

44

96,-

SILFILTER 200 PK 200 MM 98502080

104,-

240 MM

100,-

320 MM

132,-

696,-

90577611

620 X 60 HVITT 70 G SYDDE

JURBESKYTTER

356,-

98502480

98503280

252,320,572,-

416,732,364,696,508,-


Jurvask | STORFE

KLORTABLETTER

DOBBEL BØTTE

92086300

97105002

For desinfeksjon av melkeutstyr, gårds­ tanker, vegger, gulv mm. Nøytral pH. Jurkluter: 3 tabl/10 l vann. Generell desinfeksjon: 2 tabl/10 l vann. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bøtte med to rom, praktisk ved jurvask. Et rom til rene jurkluter - det andre til skitne, brukte kluter.

300 STK

2 X 10 L

296,-

220,-

JURKLUTER LITEN 10 STK

156,-

JURKLUTER

BOMULL 10 STK

180,-

Jurkluter og tilbehør For å produsere kvalitetsmelk må juret rengjøres før spene­koppene settes på. Bruk allitd en ny jurklut til hver ku! Flergangskluter kan maskinvaskes i 95˚ C. Sterk kloroppløsning over lang tid forkorter bomullsfibrenes levetid.

JURKLUTER

MIRCOFIBER 12 STK

348,-

97312180

97312183

92065151

Tekstilklut, rutemønstret, tynn og smidig som gir god følelse og kontakt ved avtørkingen. 80 % bomull og 20 % syntetisk materiale. Krymper ved vask, men kan strekkes i fuktig tilstand.

Stor, strikket tekstilklut - meget myk og behagelig å arbeide med. 100 % bomull. Krymper ved vask, men kan strekkes i fuktig tilstand. 30 x 52 cm.

En premium jurklut med dobbel holdbarhet og oppsugingsevne sammenlignet med en bomullsjurklut. Vaskes etter hver melking i 90 °C. Myk, fin kvalitet som ikke loer. 30 x 30 cm.

JURKLUTER STOR 10 STK

260,-

JURKLUTER SUPER 50 STK

256,-

JURKLUTER UT507 25 STK

168,-

97312182

4784481091

92065150

En tykk og kraftig vaffelvevd klut som rengjør meget effektivt under avtørkingen. 80 % bomull og 20 % syntetisk materiale. Krymper ved vask, men kan strekkes i fuktig tilstand.

Myk og slitesterk jurklut i syntetisk materiale, 80 % viskose og 20 % polypropylen. Tåler maskinvask 100 °C.

Myk, syntetisk klut som tørker raskt og holder formen. Absorberer 10 ganger sin egen vekt og tørker raskt. Kan maskinvaskes i 95 °C. Holdbar i ca. 15 vask. Velegnet både i melkerom og huset.

DISPENSER

JURPAPIR

JURPAPIR

97105050

741006806

98826380

Bruk og oppbevar BIOCELL/DRYCEL i den praktiske dispenseren.

Fuktet jurklut er laget av kraftig papir som er meget våtsterkt. Papiret er fuktet med en unik, patentert rengjøringsvæske som er både effektivt rengjørende og hudlegende.

Drycel er et våtsterkt papir for deg som selv vil fukte jurklutene. Tilsett 3 liter rent vann pluss Hamra jursåpe pr rull. Bruk og oppbevar Drycel i den praktiske dispenseren.

FOR JURPAPIR

96,-

FUKTET BIOCELL 2 RULLER

528,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

DRYCEL 600 8 RULLER

1 780,-

45


STORFE | Jurhygiene

Viktigheten av spenedypp Spenedypp/-spray kan redusere antall tilfeller av mastitt og holder spenehuden myk og smidig. Ta på direkte etter avsluttet melking mens spenekanalen er åpen. Sørg for at minst den nedre tredje­delen av spenen er helt dekket av spene­ dypp/-spray. Ikke slipp kyrne ut i kaldt vær før spenene er tørre.

JURSÅPE

SPENEDYPP/SPRAY

741006707

92052805 / 741006489

Skånsom rengjørende og hudpleiende jursåpe til fukting/bløtlegging av jurkluter før vasking av juret før melking.

Blandes ut med vann 1+4. Basert på jod, som er effektivt bakteriedrepende. Holder spenene myke og smidige. Jodinnh. er 1500 ppm i ferdig blandet oppløsning.

HAMRA 10 L

DIPAL KONS 1+4

672,-

5L

724,10 L

1 196,SPRAYFLASKE

SPENEDYPP

SPENEDYPP

98795820

Jodbasert premuim spenedypp - meget velegnet til bruk i VMS! Spenedypp med unik god sprayevne!

741006465

600 ML

Sprayflaske med fast sprutemunnstykke i rustfritt stål. Sprayer på skrå og oppover. Står støtt på gulvet.

212,-

TRIFENDER

10 L 741006620

20 L 741006621

60 L 741006622

1 296,-

2 480,-

DIPAL RTU 60 L

Tradisjonelt jodprodukt, ferdigblandet. Inneholder mykgjører.

3 280,-

6 080,-

SPRAYFLASKE 550 ML 89503017

Sprayflaske med oppoverrettet stråle, munnstykke i rustfritt stål.

188,-

DYPPEFLASKE

PRØVEKOPP

PRØVEMELKINGSKOPP

96500381

Slagfast plast. Romslig beholder med svart kontrollplate som gjør det lett å oppdage forandringer i melken.

Med svart kontrollplate gjør det lett å oppdage forandringer i melken. Krok til å henge i lomme eller belte. Praktisk holder til beltet finnes som tilbehør. Rommer 300 ml. Lett å tømme. Hindrer søl under melkingen. Mønsterbeskyttet.

300 ML

Skrånet overdel for å lette dyppingen.

156,-

96502280

68,-

96502285

220,46


Jurhygiene | STORFE

SPENE-/ HUDKREM

SUNCREAM SPF 12 92065208

God gjenfettende og mykgjørende effekt med solfaktor 12. En god solkrem spesielt ved beiteslipp for å unngå solbrente jur/spener. Utmerket også som solkrem for mennesker.

236,SPENESALVE

SALVE

Spenesalve med god gjenfettende og mykgjørende effekt. Bruk Cream om spenene har blitt tørre. Også en meget god håndkrem.

Liniment – for økt blodsirkulasjon. Salve med 35 % japansk pepper­mynteolje. Massêr harde og svulne jur regelmessig.

500 ML

500 ML

CREAM

SPENEFETT

MINT CREAM

SMOOTH 1 L 92065200

92065202

92065205

196,-

256,-

2,5 L

2,5 L

92065203

92065206

552,-

780,-

2,5 L KOMPLETT MED TUT OG KROK

2,5 L KOMPLETT MED TUT OG KROK

92065204

92065207

620,-

848,-

Hudvennlig og drøyt spenefett. Inneholder ikke vann. God hudpleie for dyr, også fin for hundepoter. For god beskyttelse i et tøft klima. Vaselinbasert, inneholder ikke løsemidler eller alkohol. Luktfri, inneholder kun farmasøytiske ingredienser. Myk struktur som gjør at den er enkel å smøre på. Drøy og meget hensiktsmessig ved beiteslipp og kald løsdrift.

140,-

MASTITT TEST

INDIKATORPAPIR

92065113

1535

CMT KOMPLETT SETT

296,CMT TESTPLATE HVIT 4000620

CMT 1 L REFILL 92065114

25 STK

For rask indikasjon på begynnende betennelse.

48,-

52,-

100,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

47


STORFE | Vaskemiddel

VASKEMIDDEL

VASKEMIDDEL

741001705

741001505

Lavdosert, fosfatfritt, alkalisk vaskemiddel for vekselvask av melkeanlegg. Alcali 30 desinfiserer, løser opp fett, protein og er lavtskummende.

Pulvervaskemiddel. Brukes i vekselvask med Alkali 30 (kombi kveld), alkalisk vaskemiddel.

VASKEMIDDEL

VASKEMIDDEL

Et fosfatfritt syrevaskemiddel for melkeanlegg som effektivt fjerner mineraler (melkestein) og hindrer dannelser av mineralbelegg. Anbefales i vekselvask med Alkali Non P.

Et fosfatfritt alkalisk vaskemiddel for melke­anlegg som desinfiserer og effektivt fjerner fett og p ­ roteinrester. Anbefales i vekselvask med DeLaval Cid Non P.

PULVER ALKALI 30 10 KG

780,-

CID NON P

10 L 741007343

25 L 741007345

528,-

1 132,-

PULVER ACID 50 10 KG

780,-

ALKALI NON P

528,-

10 L 741007103

25 L 741007105

1 132,-

DISPENSER

0,5 DL FOR 10/25 L KANNE 98509980

DeLaval doserings-/sikkerhets­ pumpe for flytende vaskemiddel. Passer til 25 og 60 liters dunker, samt 200 l fat. Inkl. doseringsflaske.

664,-

GRØNNSÅPE

FK SYREVASK

FK BASEVASK

92065111

FF629

FF628

Skånsomt alkalisk rengjøringsmiddel for daglig/hyppig rengjøring.

Flytende surt vaskemiddel til bruk i melkeanlegg. Syren fjerner/løser enkelt opp mineralbelegg i systemet (rør og tanker). Benyttes vekselvis med BASEVASK.

Flytende alkalisk vaskemiddel til bruk i melkeanlegg. Produktet virke desinfiserende og har meget god oppløsningsevne på proteiner og fettstoffer. Benyttes vekselvis med SYREVASK.

5 L DELAVAL

108,-

DISPENSER

UNIVERSAL 25 ML 96891180

192,48

FLYTENDE 25 L ADR

560,-

FLYTENDE 25L ADR

560,-


Rengjøring Vaskemiddel - børster | STORFE

OPPVASKKOST

SPANNBØRSTE

97203505 / 98880117

64186501

76,-

236,-

HVIT/ORANGE

RUND 130 MM

SKUREBØRSTE 64186401

196,SPANNBØRSTE

SPANNBØRSTE

64186301

64186201

156,-

220,-

KORT SKAFT

LANGT SKAFT

ERGONOMISK SKAFT UTEN BØRSTE 98880129 / 98880139

Ergoskaft, et lett og solid aluminiumskaft med gjenger.

150 CM

TELESKOPSKAFT GLASSFIBER MED GJENGER 97270485

288,-

252,170 CM

UNIVERSALBØRSTE

RØRRENSER

98880101

120,-

490 MM

204,-

500 MM 98880103

SKRUBBESVAMP

NEGLEBØRSTE

97321550

64145901

48,-

64,-

KRAFTIG 5 PK

268,-

HVIT

TANKBØRSTE

SVABER

98880115

92060110 / 92060111

Bred tankbørste, rund og tett børste.

40 CM

UTEN SKAFT

256,-

SVART GUMMI UTEN SKAFT

256,60 CM

296,SPYLEPISTOL

VASKEBØRSTE

1573

288190

112,-

215,-

GILMOUR

FOR GULV VIKAN

EKSTRA GUMMIBLAD 92060115 / 92060114

40 CM 60 CM

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

180,196,49


SMÅFE | Fôrhekk

Småfe RUNDBALLEHEKK FOR SAU TEGLE 400010

En helt ny fôrhekk som er utviklet sammen med norske sauebønder. Et norsk produkt som er produsert hos Tegle AS på Bryne. • Fôrhekken består av fire sider som leveres flatpakket • Justerbare åpninger på to av sidene • To av veggene er glidende slik at sauene når alt fôret • Beskyttelsesbøyler som forhindrer at fôret faller over sauene • Gulv og tak kan leveres som tilleggsutstyr • Kan montere lettgind proff innvendig i bøylene om ønskelig (illustrasjonsbilde)

12 600,-

50

Nyhet! Kommer 2022

Introduksjonspris


Fôrhekk | SMÅFE

TAK TIL FÔRHEKK

Fôrhekk for sau

111398

Tak til å montere på fôrhekk. Forhindrer regn i fôret og at dyrene hopper inn i fôrhekken. Kan festes med kraftige strips, skruer eller u-bolter. Festemateriell følger ikke med.

Viktig: Sørg for at dyrene ikke har hodet gjennom når fôr/ rundballe legges i hekken. Jevn ut fôret, slik at det ikke kan falle over hodet på dyrene når de eter, gjenta dette om nødvendig. Vær ekstra varsom ved bruk av fôrhekk til sauer med horn på grunn av stor fare for å bli sittende fast.

2 780,LØFTEFESTE 111399

Monteres i toppen på taket. Er taket solid festet til fôrhekken, kan en løfte og flytte hele fôrhekken med frontlaster.

420,DIAGONAL FÔRHEKK

VERTIKAL FÔRHEKK

HORISONTAL FÔRHEKK

180 CM 26 PLASSER

160 CM 24 PLASSER

F035200032

F035200035

3 280,-

F035200033

2 480,-

160 CM

Den sikreste modellen for sauer med horn.

2 480,-

KRAFTFÔRAUTOMAT LAM F035200108 / F035200107

Dobbelsidig kraftfôrautomat. H: 65 cm.

122 CM 12 PLASSER

4 880,-

244 CM 24 PLASSER

6 980,-

HØYKURV

TRAU FOR SAU OG LAM

B107017020

F035200524

Dobbeltsidig for bingeskille.

For fôring ute eller inne. B: 32 cm H: 20 cm.

DOBBELTSIDIG

396,-

L: 275 CM

740,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

51


SMÅFE | Lettgrinder

LETTGRINDER SPESIAL er det rimeligste alternativet. To ører i hver ende for feste med koblingsbolt 10 mm (alt. 12 mm). Høyde 97 cm. DOBBELTSIDIG FÔRTRÔ sammen med lettgrinder, er en enkel måte å lage ekstra garder under lemming. Kombi­feste gjør det enkelt å koble til lettgrinder i hver ende. Brakett brukes for å feste kombifeste til förtrô utenom endene.

LETTGRIND SPESIAL MED ØRER

F052204114 / 11 / 10 / 18 / 22

Skillegrind for oppdeling i lamme­garder. Nå med 8 rør, tettere nederst, for å unngå at lammene kommer gjennom. L: 94,5/103,5 CM L: 109/118 CM L: 149/158 CM L: 189/198 CM L: 229/238 CM

480,580,680,780,880,-

LAMMEPORT SPESIAL

HENGSLE VEGG

KOBLINGSBOLT

F055203002

F035200003

F052200102

Flattjern med ører som festes til vegg og kobles til grind ved hjelp av koblingsbolt.

Koblingsbolt 10 mm for spesialgrind.

MED ØRER 61 CM

780,-

156,-

44,LÅSEBOLT 12 MM F052204101

Kan brukes for å låse lettgrinder fast i gulv (strekkmetall). Settes i firkantrøret på grindene.

128,-

FÔRTRÔ

ENDEPLATE

F035202011 / 12

680,-

MED GJENNOMGANG L: 244 B: 68,5 H: 96,5 CM

F035202015

4 280,-

BRAKETT

L: 300 B: 68,5 H: 96,5 CM

KOMBIFESTE FOR VEGG OG INNREDNING

4 780,52

F051282110

188,F051282109

296,-


Lettgrinder Grinder | SMÅFE

LETTGRIND PROFF er en pris­gunstig lettgrind med tre ører i hver ende som passer til koblingsbolt på 16 eller 19 mm. Høyde 106 cm. TETT SKILLE er en plastplate som med enkle grep kan henges på IAE proffgrind for og skape et lunt og skjermet miljø f.eks. i en lammings­ boks. KOBLINGSTEIN finnes i tre forskjellige ut­førelser: standard massiv, standard rør og lang, som ­egentlig er lik standard rør, men med påsveiset tapp i enden for låsing i gulv innendørs.

LETTGRIND PROFF IAE F052200306 / 01 / 02 / 07 / 03 / 04 / 05

20 CM 50 CM 100 CM 120 CM 150 CM 200 CM 250 CM

440,500,620,720,800,920,1 080,-

FESTEBRAKETT F051282104

40,FESTEBRAKETT BØYLE F051282102

76,-

KOBLINGSTEIN MASSIV 16 MM IAE F051201804

96,KOBLINGSTEIN 19 MM FOR RØR IAE F051201805

76,KOBLINGSTEIN 19 MM FOR GULV IAE F051201806

120,-

TETT SKILLE PROFF IAE

TETT SKILLE PROFF IAE

TETT SKILLE PROFF IAE

F052200502

F052200504

F052200507

100 CM

760,-

150 CM

980,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

FOR PORT 100 CM

640,-

53


SMÅFE | Fronter og solide grinder

Etefront IAE etefront med horisontale åpninger finnes i lengdene 150, 200 og 300 cm med og uten port. Dette er en kraftig front med justerbar nakkebom. Etefronten monteres sammen med IAE univesalstolpe som enkelt festes i forbrett eller gulv.

LANGSGÅENDE FRONT IAE JUSTERBAR F051240340 / 41 / 42

145 CM

1 460,195 CM

1 780,295 CM

2 420,LANGSGÅENDE FRONT IAE JUSTERBAR MED PORT F051240343 / 44

195 CM

2 960,295 CM

3 560,-

BRAKETTSETT UNIVERSALSTOLPE

BRAKETTSETT KOBLINGSRING PLATE

UNIVERSAL STOLPE

IAE

F051282101

F051282120

F051282122

Brakett for innfesting av universalstolpen til gulv eller mot forbrett.

Brukes på universalstolpen for å kunne feste grinder på denne.

Brukes for innfesting av etefronter eller som feste for drivganger eller frittstående grinder.

IAE

144,-

54

92,-

IAE

296,-


Fronter og solide Grinder grinder | SMÅFE

Skillegrind Solid IAE proff 30 mm er g ­ rinder som finnes i lengdene 200, 240 og 300 cm samt den unike grinda med integrert skyveport, som leveres i lengdene 200, 240 og 300 cm.

PORT LETTGRIND PROFF

Denne serien har samme innfestning som åtterørs lettgrindsortiment, men blir planlagt brukt i mer eller mindre ­permanente løsninger inne i drifts­bygningen.

100 CM

F052200402

1 980,-

SKILLEGRIND SOLID MED SKYVEPORT IAE 30 MM

1000955 / F051280223 / 29

198 CM

2 380,238 CM

2 580,298 CM

2 880,SKILLEGRIND SOLID MED 7 RØR IAE 30 MM

F051280018 / 22 / 28

198 CM

1 180,238 CM

1 340,298 CM

1 540,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

55


SMÅFE | Gulv for sau

Strekkmetall Helnorsk produkt fra Tegle. Strekkmetall uten ramme brukes ved utskifting, eller til montering på trerammer. Stekkmetall på ramme ligger løst på en konstruksjon lagd av 20 x 40 mm rør med en ramme av vinkeljern i ytterkant som låser og holder strekkmetallet på plass. Vinkeljernene, som danner r­ ammen rundt er sveist i tre av kantene mens den siste er skrudd, slik at det er mulig å skifte kun selve strekk­ metallet når dette er slitt.

STREKKMETALL UTEN RAMME

STREKKMETALL PÅ RAMME

Livstidsøkonomien med dette produktet har derfor potensiale til å bli veldig god.

Lysåpning: L: 38 B: 17 mm. Maske: L: 52 B: 26 mm. Varmvalset strekkmetall med tykkelse 3,5 mm.

100 X 200 CM

Byggehøyde på ristene er 5 cm. Strekkmetallet er 3,5 mm og ­varmvalset for og få optimal levetid og høy bruddstyrke.

1930 / 33 / 32 / 31

100 X 200 CM 100 X 240 CM

120 X 200 CM 120 X 240 CM

Plastrist Denne plastrista kan skrus på treverk eller klamres og skrus til IPE 100 eller 120 (se bilder). Samlet gir dette en stabil og sterk oppbygning av gulvet. Ru overflate sikrer god friksjon for både dyr og røkter. Fargen medvirker til at husdyrrommet oppleves renslig over tid. • Norskprodusert plastrist fra Tegle • Rista er 45 x 60 cm og er godkjent for 300 kg pr m2 • Unik montering på både stål og trebjelker • Festes med skruer og klammer til bæringene • Ru overflate for optimal sklisikring • 15 mm spalteåpning som sikrer god gjødselgjennomgang • Enkel, forståelig og rask montering • Opptil 4 meter spenn www.youtube.com Tegle Plastrist

810,970,970,1 120,-

1920 / 24 / 23 / 22

100 X 240 CM

120 X 200 CM 120 X 240 CM

3 550,4 270,-

PLASTRIST FOR SAU 45 X 60 CM 1990

Utviklet og produsert i Norge.

210,-

SELVBORENDE SKRUE TIL PLASTRIST 200 STK 974144

850,TRESKRUE TIL PLASTRIST 300 STK 974142

1 930,KLAMMER TIL PLASTRIST 50 STK 974141

2 270,56

2 960,3 550,-


Handteringssystem Grinder | SMÅFE

VEKT FOR LAM IAE 100 KG F047200410

Enkel vekt med manuelt veiehode. Denne vekta kan brukes sammen med delen for drivrenne.

10 680,-

TELLEAPPARAT 247135

136,-

GLIDEPORT

SELVFANGERPORT

PORT SORTERING

F051281410

F051281610

F051281202

2 980,-

5 496,-

6 880,-

FOR RENNE

FOR DRIVRENNE

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

57 CM 3 UTVEIER

57


SMÅFE | Fôrutstyr og drikkekar

SLIKKESTEINHOLDER

SLIKKESTEINHOLDER

324793

98076194 / 123825

32,-

36,- / 52,-

FLOTTØRKAR S1098

FLOTTØRKAR S30

FLOTTØRKAR S190

221098

222070

22190

476,-

Solid plast. Vannmengde ca 6,5 l/ min (2-3 bar). Plugg i bunn for enkel rengjøring. Volum 5 liter.

Flottørkar med pulverlakkert skål i støpegods og rustfritt deksel.

SORT 10/15 KG

RUSTFRITT

PLAST

496,-

2 KG

STØPEGODS

636,-

FÔRTRO 13 L

FÔRTRO 8 L

BØTTE KRAFTIG

323480

323481

29881 / 29882

Krybbe 13 liter for å henge på innredning (max 40mm). Bredde 28 cm, dybde 31/37 cm og høyde 28/32 cm.

Krybbe 8 liter for å henge på innredning (max 40mm).

Solid bøtte med håndtak i stål.

HANG-ON

156,-

58

HANG-ON

108,-

OLIVENGRØNN

12 L 20 L

68,116,-


Klippemaskin Grinder | SMÅFE

SAUESAKS

KLIPPEMASKIN

Sauesaks av høy kvalitet, ca 27 cm.

GT824

188

112,-

ULLSEKK 39020

9,-

BATTERI AESCULAP

Oppladbar klippemaskin av høy kvalitet til sau og storfe. Ideell til å klippe enkelt­sauer, haler på sauer, eller storfe med mye hår. Kraftig motor og høy klippehastighet. Elektronisk kontroll optimaliserer strømforbruk og kraft til klipping. Børsteløs likestrømsmotor gir mindre varmeutvikling og lenger levetid.

7 980,-

BATTERI GT821

2 480,KLIPPEMASKIN

KLIPPEMASKIN

2150007812

18262

DeLaval klippemaskin S250 er en ergonomisk riktig klippemaskin til sau, med en kraftig motor opp til 250 W. Klippemaskinen ha to hastigheter som man enkelt kan skifte mellom, også mens man klipper. Denne er også fin til kjøttfe med t­ ykkere eller skitten pels. Til storfe anbefales å bruke en shattlekam, som kan kjøpes i tillegg.

Batteridreven saueklippemaskin med to batterier, 14,4 V, 2000 mAh. Nyeste generasjon litiumion­batterier som gir høy kraftreserve. Slank form og balansert vekt gir god ergonomi.

EL S250 2 HASTIGHETER

FARM CLIPPER AKKU2

3 396,-

4 996,-

KAM OVINA STD FOR EL-KLIPPER 3"

KAM RAPIER FOR EL-KLIPPER 3"

97106454

97106453

En allsidig konveks kam for alle typer ull. 76 mm.

Spesielt utformet for tett, fet og skitten ull. 85 mm.

312,-

360,-

KAM PRO FOR EL-KLIPPER 3"

KNIV XP4 FOR EL KLIPPER 3" 3 STK

97106451

97106450

En konkav kam for den profesjonelle. 93 mm.

Kniv i spesialherdet stål for 3" klippemaskiner.

332,-

352,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

PASSER TIL AESCULAB GT824 OVERSKJÆR 4T GT578

156,-

PASSER TIL AESCULAB GT824 UNDERSKJÆR 13T GT588

448,-

59


SMÅFE | Lamming

FREMFALLSELE

Lamming

SAU 10303

Sjekk at alt utstyret er på plass, når lammingen starter. Fremfallsele er smart å ha liggende, klar til bruk om nødvendig.

Sele for å stoppe/ hindre skjedeframfall.

196,-

Engangshansker, glidemiddel, jod­spray og tau er et must. Bruk gjerne en Fortro «Hang On» til å bære utstyret i, henges på gardeskille.

LANGE ENGANGSHANSKER

LAMMEUTTREKKER

TAU FOR FØDSELSHJELP

Lammeuttrekker for fødselshjelp.

56,-

150 cm, Ø 5 mm, med løkke i begge ender.

1536

JODAPAX RTU JODSPRAY

JODOPAX VET

500 ML

24059

24058

Konsentrat av jod som skal fortynnes før bruk. Svir ikke når den er fortynnet. Kraftig og hurtigvirkende effekt på bakterier, sopp, sporer og virus. Drøy i bruk.

100 STK

Lange engangshansker.

196,-

2725

Praktisk sprayflaske. Beskytter mot infeksjoner. Effektivt middel til å desinfisere øremerker ved påsetting.

159,Nyhet!

VEIESELE

GLIDEMIDDEL

27473

180532 / 33 / 34

156,-

Glidemiddel til bruk ved fødselshjelp og inseminasjon.

FOR LAM

BOVIVET

0,5 L 1L 5L

60

40,68,316,-

180577

52,-

500 ML

252,-


Melkepumpe | SMÅFE

Melkepumpe for sau Svært godt hjelpemiddel! Rask og effektiv melking av sauer, for å sikre at nyfødte lam får råmelk. Den første råmelken inneholder mest antistoffer, som er avgjørende for å få gode og friske lam. Svake lam, og lam som ikke suger selv, fôres med fôringsflaske eller sprøyte.

MELKEPUMPE FOR SAU UDDERLY

Komplett

27602

1 996,-

EKSTRA FLASKE 2 STK

EKTSRA SMOKK FOR FLASKE

27606 / 27605

27608

0,47 L

68,-

176,0,95 L

196,-

REPSETT

FOR MELKEPUMPE 27603

520,-

EKSTRA PAKNINGER FOR MELKEPUMPE 4 STK 27613

60,-

FÔRINGSFLASKE

FÔRINGSSPRØYTE

2754

247540

Fôringsflaske til fôring av svake lam. MÅ BRUKES FORSIKTIG!

Fôringssprøyte til fôring av svake lam. MÅ BRUKES FORSIKTIG!

FOR LAM, MED SLANGE

108,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

FOR LAM, MED SONDE

64,-

61


SMÅFE | Lammemor og smokker

Melkefôring Det er viktig å se over utstyret før lammene kommer, slik at en er klar når det først setter i gang. Sjekk ventiler og pakninger. Smokker er ferskvare, og blir harde når de ligger for lenge. Et sett med smokker til brus/ vannflaske kan være lurt å ha i reserve.

FLASKE

LAMMEMOR FOR 6 LAM

278

271

Flaske med meget myk smokk og antivakuum funksjon.

Lammemor med opphengsbrakett og 6 smokker. Lokk ikke inkludert.

MED MYK SMOKK

68,-

10 L

168,-

MYK SMOKK FOR FLASKE 278 2 PK 2792

40,FLASKEHOLDER FOR FLASKE 278 27110

For inntil fem flasker. Henges på skille/gjerde.

476,-

62

SMOKK LANG LATEX

VENTIL

2746

2756

Smokk lang latex for lammemor.

52,-

FOR LAMMEMOR 6 STK

52,-

FOR LANG LATEX SMOKK 6 STK


Lammemor og smokker | SMÅFE

LAMMEMOR FOR 5 LAM

LOKK

276

1441

Lammemor med opphengsbrakett og 5 smokker. Lokk ikke inkludert.

28,-

SMOKKER MED VENTIL

FOR LAMMEMOR

220,-

SMOKK

FOR LAMMEMOR 5 STK 2775 / 271115

RØD NATUR

PAKNING

VENTIL

1485

1492

3 mm pakning til ventil.

56,-

FOR LAMMEMOR 5 PK

20,-

FOR LAMMEMOR 2 PK

52,56,-

FESTEBRAKETT FOR LAMMEMOR 1410

16,-

SMOKK MED SKRUKORK 5 PK 27835

Smokk til å skru på flaske.

76,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

63


SMÅFE | Tilbehør til sau

HALSREIM

GRIME

27189 / 27181

27131

52,-

88,-

GJETERSTAV

VEIEBØYLE

KLAVE KVIKK

2721

4100

FOR SAU OG GEIT GRØNN/GUL

HALS OG BEINKROK

FOR SAU OG LAM

FOR VÆR OG SAU NYLON

FOR SMÅFE GUL/GRØNN/ORANGE/RØD/BLÅ

280,-

660,-

2401 / 02 / 03 / 05 / 06

BJELLE

MERKEPENN

MERKESTIFT

2612 / 20 / 30

Svart merkepenn til bruk på øremerker.

FOR SAU MED BJELLEFESTE 5,5 CM 6,5 CM 7,5 CM

54,58,60,-

BJELLEFESTE 2410

20143 / 20144

1 MM, TYNN 2 MM, TYKK

32,52,-

48,-

FOR KU, SAU OG GRIS GRØNN/BLÅ/RØD/ ORANSJE/SVART 20620 / 21 / 22 / 24 / 26

Merkestift for merking av sau og gris. Lett å bruke. 55 gram.

12,-

3,-

FORKLEDE

SPRINGSELE NYLON

FARGEKRITT

2741

Springsele for identifikasjon ved paring. Leveres uten fargekritt.

2737 / 39 / 38

FOR VÆR

Forklede for å hindre uønsket paring. 44/33x60cm.

220,-

64

2736

144,-

FOR SPRINGSELE RØD/GRØNN/BLÅ Fargekritt for springsele.

48,-


Dosering og klauvpleie | SMÅFE

DOSERINGSPISTOL

Behandling mot snyltere

KOMPLETT HENKE 2740

Doseringspistol med kanne. Selvfyllende og regulerbar mengdeinnstilling.

Sjekk at doseringspistolen gir riktig dose, sprøyt gjerne i en engangssprøyte for å kontrollere.

1 180,-

For å sikre tilstrekkelig dose, bør en veie dyrene, eller dosere etter de tyngste dyrene (på grunn av fare for utvikling av resistente parasitter). Fikser sauen godt slik at middelet kommer ned i vomma, hold en hand under haka og legg kula på doseringspistolen bak tunga. Har du en eller flere ekstra/ reservekanner, så kan du bruke ulike kanner til ulike midler. Følger med tett kork, slik at en slipper å helle overskytende middel tilbake.

REPARASJONSSETT TIL DOSERINGSPISTOL

RESERVEKANNE TIL DOSERINGSPISTOL

2333

27400

96,-

260,-

DOSERINGSSPRØYTE

DOSERINGSSPRØYTE

DOSERINGSSPRØYTE

23500

23610

23612

140,-

Doseringssprøyte for medisiner og ­tilskudd. Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.

Doseringssprøyte for medisiner og ­tilskudd. Brukes til storfe, sau eller andre husdyr.

KLAUVTANG FELCO

HOVKNIV

2758

220054

Klauvtang Felco 51.

60,-

50 ML

70 ML

312,-

KLAUVTANG FOR SMÅFÉ TAGGET 1639

Klauvtang for småfé, tagget.

108,-

STANDARD

896,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

Husk å merke kannene godt.

200 ML

368,-

STANDARD DBL

65


REKVISITA | Gris

Rekvisita TANNSLIPER TRÅDLØS KOMPLETT

RØR FOR BITENIPPEL

Premium trådløs tannsliper. Leveres med slipestein, med dobbelt lag med diamantpartikler, for lang levetid. Mulighet for å regulere hastigheten. En opplading holder normalt til 8-10 kull.

100 CM TO UT RUSTFRITT

226680

2 896,-

DRIKKENIPPEL

98882461 / 62

1/2" - 1/2" TYKK

1" X 1/2"

164,-

1 1/4" X 1/2"

208,-

VEGGFESTE

30GR SS 1/2" X 1/2" 22835

56,66

65 CM T-RØR RUSTFRITT 65 CM FORLENGER RUSTFRITT

HURTIGFESTE GALVANISERT

221248 / 50 / 40

222550 / 222851

40,-

1/2" - 1/2" TYNN

36,-

236,260,116,-


Gris | REKVISITA

RÅNESPRAY

INSEMINERINGSKATETER

241124

340214

Spray for å stimulere suggene, spray max 2 sek. nær dyret.

1 296,-

PORCIVET 250 ML

96,-

GRISELEKE

GRISELEKETØY BITE-RITE

AV NATUR­MATERIALE MED KJETTING

109930 / 35

RØD BLÅ

MED ENDESTYKKE 500 STK.

316,396,-

22639

120,-

LØSE HALER TIL BITE-RITE 10993001 / 501

RØD PR STK BLÅ PR STK

44,56,-

LEKETAU

ANTISTRESSBALL

MERKESPRAY

22682

22120

240393 / 94 / 95

1 396,-

Plastikkball, Ø30 cm, kan åpnes og fylles med «deler» som lager lyd.

52,-

ANTI-KANNIBALISME SPRAY

BANDMÅL

DRIVPLATE

161072

219

Lukten er effektiv mot slåssing og halebiting.

96,-

FOR GRIS 10 MM 250 M

NULL BIT

48,-

FOR GRIS

220,-

FOR STORFE OG GRIS 2,5 M

RØD/GRØNN/BLÅ 400 ML

FOR GRIS 22122 / 221230

Kraftig plate som ikke brekker, og veier lite. RØD 94 X 76 CM

496,-

GRØNN 126 X 76 CM

596,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

67


REKVISITA | Fjørfe

Miljøberikelse til fjørfe Som en del av sin naturlige atferd har fjørfe et stort behov for å hakke og søke etter mat. Bruk av miljøberikelse bidrar til å stimulere til positiv hakkeatferd ved å tilrette­legge for søk i strøet istedenfor at dyret retter oppmerksomheten mot de andre dyrene. Hos slaktekylling har man sett at bruk av strøbad og lucerne stimulerer til mer variert adferd; mer lek og mer søk og hakking i strøet.

SKJELLSAND

STRØSINGEL

34007

43109

Skjellsand gir en positiv stimulans til krås /kro, gir bedre tarmhelse og sørger for ekstra kalsium i fôrrasjonen.

Kalksteinen vil øke aktiviteten og trivselen, samtidig som steinene vil oppfylle funksjonen som kråsestein og bidra til ekstra kalsiumopptak.

GROV 15 KG

60,-

AGRI KRÅS VERPEHØNE 15 KG

46,-

KRÅSESTEIN

KYLLING (GEFLUGELGRITT) GROV 25 KG 34003

Kråsestein er et produkt av knust glimmergneis som er 2-5 mm i størrelse. Bidrar til en optimal kråsfunksjon.

91,KROMAT

PECKSTONE

HART

95037

39056

43115

Kromat Strøkorn er varmebehandlet hele hvete. Strøkornet gir god aktivitet i flokken.

Steinen skal tilfredstille hønenes behov for pikking og nebbsliping og gir dermed økt aktivitetsnivå i tråd med deres naturlige instinkter. Samtidig gir aktiviteten individuell opptak av kalsium, magnesium og natrium.

Varmebehandlet lucerne høy. Produktet fungerer som en miljø­ berikelse og stimulerer til naturlig hakking og søking.

STRØKORN 25 KG

178,-

68

EKSTRA HARD 10 KG RØD

122,-

COMPACT LUSERNE 20 KG

190,-


Fjørfe | REKVISITA

EGGVASKEMASKIN

EGGVASKEPULVER

946

47D/47E

1 stk . kurv følger med. Kan vaske opptil 100 egg om gangen.

5 KG

AMERICA KOMPL

AMERICA

10 KG

6 792,-

455,847,-

EGGKORG

PLASTBELAGT 948

255,-

KYLLINGPAPIR

EGGEBRETT

4087

987

Et hjelpemiddel som gjør det lettere for kyllingene å finne frem til vann og mat i starten.

215,-

2 RULLER 195 M OLI

30 EGG PAPP, PK A 117 STK

320,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

69


REKVISITA | Hest

CHAMPION KOMPLETT

Bestselger!

25 KG 14015

Norges mest solgte kraftfôrblanding! Champion Komplett ble opprinnelig utviklet til hobbyhester, men har gjennom årene blitt videreutviklet til også å passe prestasjonshester på toppnivå.

CHAMPION BETFIBER 25 KG 14081

Inneholder svært lettfordøyelige og energirike fibre som er gunstig for hestens fordøyelse. Skal bløtlegges før foring, og egner seg godt til hester som trenger tilførsel av væske.

201,-

Fôret inneholder en stor andel av kortreiste norske kvalitetsråvarer. Fôret har et middels høyt innhold av vitaminer og mineraler, og kan derfor brukes over et stort spenn i daglige rasjoner, avhengig av hestens aktivitetsnivå. Fôret inneholder ca. 35 % havre, en andel som de fleste hester trives godt med. Champion Komplett kan brukes som eneste kraftfôr sammen med grovfôr, men er også et ypperlig basisfôr som kan kombineres med andre Championfôr til hester med spesielle behov"

164,-

CHAMPION MULTITILSKUDD

CHAMPION FØLL

CHAMPION OPPDRETT

Vitamin- og mineraltilskudd tilpasset hestens behov. PLUSS Multitilskudd er særlig gunstig når grovfôret er dårlig eller når det gis mindre kraftfôr enn anbefalte mengder.

14083

14017

Muslifôr tilpasset føllets første leveår. Høyt innhold av lett­fordøyelige energi- og proteinråvarer som bidrar til raskog skånsom utvikling av føllets fordøyelsessystem.

Til avlshopper og unghester. Brukes i siste del av drektigheten, og i laktasjonen. Kan brukes i første leveår og frem til 3 års alder.

31028 / 31029 / 31020

PELLETS 10 KG PELLETS 25 KG MJØL/PULVER 20 KG

298,525,348,-

25 KG

265,-

25 KG

177,-

CHAMPION ENERGI 25 KG 14022

Til voksne hester, brukes alene eller kombineres med havre i ønsket mengde, avhengig av hestens energi­­behov.

174,70


Hest | REKVISITA

CHAMPION OMEGA-3

CHAMPION BIOTIN

CHAMPION ELEKTROLYTTE

13535

15085

15087

Oljen er en blanding av høykvalitets lakseolje og rapsolje med en behagelig sitrusaroma som gjør produktet velsmakende for hesten.

Høykonsentrert biotintilskudd formet i praktiske drops som kan gis i hånden som en godbit eller blandes i fôret. Tilskudd til hester med dårlig hovkvalitet, sen hovvekst eller sprukne høver. Anbefalt dosering: 10 gram daglig.

Inneholder mineraler i saltform, som er nædvendig for å opprettholde normal væskebalanse.

CHAMPION B-VITAMIN

SALTSLIKKESTEIN

VM BLOKK

1L

36501 / 0

16288 / 38908

15150

Kan brukes til alle typer hest, tilsatt vitaminer og er til bruk på beite og ved innefôring.

OLJE 2,5 L

255,-

Tilskudd av B-vitaminer i fôret kan ha en positiv helsemessig effekt på hester som er i hard bruk og har en høy energiomsetning i kroppen.

BOKS 750 GR

4 KG

287,-

255,CHAMPION

2 KG 10 KG

24,80,-

CHAMPION

Vitamineral slikkestein i praktisk bøtte. Enkel å forflytte, og velegnet til bruk på beite. 10 KG 22,5 KG

223,494,-

239,-

HØYNETT

SALTSTEIN

400076 / 77

240500

NYLON SMÅ MASKER STR S STR L

HIMALAYA 2,5 KG Saltstein av 250 millioner år gammelt salt. Inneholder 84 forskjellige mineraler. Ca. 2,5 kilos blokk med tau for oppheng.

199,215,-

68,-

FÔRDUNK MED LOKK

FÔRTRO

SKAFT TIL GREIP

400098

143140 / 41 / 42

400410 / 12 / 18

Solid fôrdunk. Godt og tett lokk med lås. Merkelapp for beskrivelse av fôr. Kan stables.

Mini transportkrybbe. Grønn, lime, rosa.

119,-

SVART 40 L

279,-

HANG-ON OK 8L

104,-

V-PLAST

GREIPHODE V-PLAST

400405 / 06 / 17 / 21

Blå, rosa, lilla, grønn.

156,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

71


REKVISITA | Hest

INSEKTMIDDEL

HEIMER DITCH THE ITCH 1 L 225062

Insektmiddel med effektiv beskyttelse og langvarig effekt. Gir en beskyttende barriere mot fluer, mygg, knott, klegg og andre bitende insekter.

268,-

HELOSAN 300 GR 210006

ABSORBINE ULTRASHIELD

ABSORBINE SHOWSHEEN

946 ML

222006

222020

412,-

Absorbine Showsheen har en unike formel som gir hesten en utrolig glans og frembringer konturene og hestens farge til det maksimale. Holder man og hale flokefri, og er elsket av hestefolk over hele verden.

HESTESKO

HOVKLINGE

Høyeffektivt insektmiddel. Mot bitende og stikkende insekter. Virker opptil 14 dager. Registrert med sikkerhetsdatablad.

67101% / 671102% / 6710622% / 6711620%

946 ML

263,-

DIAMOND 280 MM 610190

Mykgjørende salve. Fungerer til både hest og rytter.

Pris fra kr.

132,-

HIPPOSAN

SØM

RASP

210000

653003

610071

Til såre koder, gnagsår eller mugg hos hest.

164,-

335,-

143,500 GR

127,-

72

56,E3 250 STK LIBERTY

MERCURY


Spon og strø | REKVISITA

KUTTERSPON 2017 / 2016 / 28

Bedre pris på større kvanta!

21 KG ÅMLI GROV

76,-

21 KG ÅMLI FIN/30 KG ÅMLI

92,-

STRØTORV 200 L 50159

Degernes strøtorv har stor oppsugingsevne. Torven bidrar til å ta bort lukten av ammoniakk og gass, og skåner luftveiene for både dyr og mennesker. Dens lave pH-verdi gjør at torven virker antiseptisk og betennelsesdempende og forhindrer bakterier i å trives.

108,DRYMAXX

STALOSAN

92067004

68142

Har ammoniakknøytraliserende egenskaper og høy absorberingskapasitet på inntil 140 % av sin egen vekt. DryMaxx™ bidrar til tørrere overflater, bedre jur- og klauvhelse og komfort. Kontroll av fuktighet, lukt og dermed også insektsnivå.

Sørger for effektiv senkning av smittepresset og forbedrer klimaet i husdyrrom. Hindrer fremvekst av bakterier, sopp, virus, fluelarver, coccidier og egg fra spolorm. Fjerner ammoniakk- og svovelgasser.

STRØMIDDEL 22 KG

Bidrar til å holde dyr sunne og økt produktivitet, som følge av mindre stress og sykdom.

460,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

SEKK 15 KG

188,-

73


REKVISITA | Tilskuddsfôr

PLUSS RÅMELKERSTATNING

Melkeerstaning kalv

675 GR 39061

Råmelkerstatning til kalv, lam og kje. Bukes når det ikke er tilgang til råmelk eller ved dårlig råmelkskvalitet. 1 pose er nok til 1 kalv eller 5 lam/kje.

710,-

PLUSS DIAKUR 3 KG 35108

Diettfôr for forebygging og behandling av diare.

509,-

PLUSS STJERNA

PLUSS ROSA

PLUSS ALMA

39045

39044

33418

Proteinrik melke­erstatning til kalv for høy tilvekst.

Melkeerstatning til kalv. Gode utblandings­ egenskaper.

Melkeerstatning til kalv basert på norsk melkeråvare.

25 KG

970,-

25 KG

920,-

25 KG

820,-

PLUSS FRISKUS 5 KG 39046

Tilskudd til melk for god tarmhelse.

427,-

Melkeerstaning lam

PLUSS HELMAKS 10 KG 39047

Mineral og vitamintilskudd til helmelk.

607,-

PLUSS ULLA

PLUSS LAMBERT

33413

39050

Melkeerstatning til lam og kje med norsk mysepulver produsert i England.

Melkeerstatning til lam og kje produsert i Norge. 100 % av melke­ råvaren er norsk. Protein og energi­rik.

25 KG

975,74

25 KG

900,-


Tilskuddsfôr | REKVISITA

PLUSS VM BLOKK SAU 22,5 KG 38906

448,-

PLUSS MINERALSTEIN

PLUSS MINERALSTEIN

PLUSS VM BLOKK

39034

39035

38905

Allsidig vitamin og mineraltilskudd til storfe i «slikkesteinform».

432,-

Allsidig vitamin og mineraltilskudd til storfe i bøtte.

PLUSS SALTSLIKKESTEIN

PLUSS SALTSLIKKESTEIN

PLUSS SALTSLIKKESTEIN

36514

36510

36512

Saltslikkestein til storfe og vilt. Tilsatt kobber i mengder som ikke anbefales sau.

Saltslikkestein til sau. Ikke tilsatt kobber.

Saltslikkestein til sau i områder med kobbermangel. Tilsatt kobber.

PLUSS APPLIKATOR BOLUS

PLUSS BOLUS

MED PISTOLGREP

33414

33421

Langtidsvirkende tilskudd av mikromineraler og vitaminer til storfe.

STORFE 15 KG

432,-

STORFE 10 KG GRÅ

69,-

787,-

SAU 15 KG

SAU 10 KG HVIT

66,-

STORFE OG GEIT 22,5 KG

437,-

SAU 10 KG RØD

66,-

STORFE 10 STK

443,-

PLUSS BOLUS SINKU 10 STK 33415

380,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

75


REKVISITA | Sårstell og pleie

Optima pH4 Optima pH4 produktene inneholder organiske syrer. Dette er syrer som finnes i naturen og i mange matvarer. Disse har hemmende effekt på skadelige bakterier og sopp. Det fine med disse syrene er at de ikke skader de nyttige bakteriene. Optima pH4 finnes i tre kategorier: produkter for folk, produkter for dyr og produkter for renhold. For mer info, se bondekompaniet.no Aktuelt til lamminga: • Optima pH gel ved overflatesår på jur og spener • Optima pH gel ved fødselhjelp • Optima hudvask og hudspray for dyr ved lammebytte (adopsjon) • Optima pH ved munnskurv

OPTIMA PH HUDSPRAY

OPTIMA PH HUDVASK

OPTIMA PH GEL

31 / 32 / 33

35 / 36 / 37

41 / 40 / 42

FOR DYR

500 ML 1L 5L

FOR DYR

132,156,380,-

500 ML 1L 5L

Optima for dyr

76

FOR DYR

136,164,424,Optima for dyr

200 ML 1L 5L

112,196,596,-

Optima for dyr


Sårstell og pleie | REKVISITA

BLUE SPRAY

BANDASJE

INNGIVER FOR MAGNET

161080

98679401

2129

En fantastisk selvheftende bandasje som «puster”. Egner seg meget godt for bruk på dyr. Bredde 6 cm.

276,-

ZINKSALVE KRUSAN

MAGNET

Plaster på boks. Transparent og sterilt. Danner en vannbeskyttende film.

325076

2115

96,-

24,-

SÅRRENS BLUESPRAY

REFILL SÅRRENS BLUESPRAY

DIGITALT TERMOMETER

97311510

97311511

291126

200 ML

52,-

4,5 M

RUSTFRI

108,-

PLASTER

PÅ SPRAYBOKS 200 ML 161010

64,-

DELAVAL 250 ML Rengjør og desinfiserer sår på husdyr.

116,-

200 ML

DELAVAL 1 L

316,-

FOR STORFE 35 X 100 MM RUSTFRI

KRUSE

48,-

DIGITALT TERMOMETER FOR STORE DYR 291102

168,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

77


UTSTYR FJØS | Varmelamper

Utstyr fjøs HUSDYRARMATUR

VARMELAMPE

VARMEPÆRE

2229NA

VE150109

9808348560 / 9808348561

Armatur for varmepære, aluminiumskjerm Ø 21 cm, 5 meter kabel.

Varmelampe for fastmontering og økt sikkerhet.

Sprutsikkert herdet glass. Økt varme­ spredning gjennom dobbel reflektor. Solid støpning mellom glass og skrudel.

250W

196,-

VE 150 2,5/3,0 M KABEL

280,-

HUSDYRARMATUR MED SPAREBRYTER

150/250W RØD PHILIPS

56,-

250W 22291NA

236,-

VARMEPÆRE 150W KLAR EURO FARM 22243

MONTERINGSRING FOR GLASS Ø 210 X 36 MM

64,-

VE150110

36,-

VARMEPÆRE

SPESIALGLASS MED GUMMIRING VE 150

9808345500 / 10

VE150106

Montering av glass forhindrer at støv legger seg på pæren.

56,78

100W/ 175W SPARE PAR38 PHILIPS

68,-


Overvåkningskamera | UTSTYR FJØS

OVERVÅKNINGSKAMERA

IP-kameraer

IPCAM 360 FHD MED 4 X OPTISK ZOOM

Enkel installasjon takket være «plug & view». Koble kameraet til nettverket, skan QR-koden med smarttelefon eller nettbrett, og slå på kameraet på smarttelefonen, nettbrettet eller PC. Egnet for bruk i nettverk eller på Internett. Internetttilgang via kabel eller trådløst er viktig!

10809

• Oppheng som kan dreies 90° og festes på vegg, skrått tak eller rett tak • Raskt svingbart IP-kamera med stort synsfelt • Utmerket bildekvalitet med 2 megapiksler • Værbestandig aluminiumshus • 30 meters nattesyn via 6 infrarøde lysdioder

3 396,-

OVERVÅKNINGSKAMERA FMC IP1.1 DELAVAL 2150020525

Gårdskamera FMC IP 1.1 er et oppdatert system med høyere HD-oppløsning, det kan ved riktige spesifikasjoner betjenes via ethernet-kabel, altså uten 230 V. Enkelt og brukervennlig, på PC, nettbrett eller telefon. Egen oppdatert hjemmeside med mer informasjon på: www.delavalfmc.com

3 796,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

• Tilgang via forskjellige enheter (smarttelefon, PC, nettbrett) • Opptil 4 brukere kan få tilgang til kameraet samtidig • Robust kamera med IP 65, sertifisert for sikker bruk i stallen eller ute • Gratis App (www.eyecloud.so) i AppStore og Google Play • Omfattende programvare inkl., se flere kameraer på skjermen, skjermbilder, opptak funksjon, bevegelsesdeteksjon, etc. • Night vision funksjon

OVERVÅKNINGSKAMERA IPCAM 2.0 HD 10810

Internett-kameraet for alle! Fjernkontroll og tilgang over hele verden via app eller nettleser, umiddelbar tilkobling ved hjelp av appen via en QR-kode.

1 596,-

79


UTSTYR FJØS | Fluebekjempelse

NEPOREX

AGITA

AQUAPY

163101

24278

80481314

Forebyggende og langtidsvirkende middel som bekjemper flueformeringen allerede på larvestadiet. Kan brukes overalt hvor det finnes fluelarver, som feks. i større staller, i flytende naturgjødning og på gjødselsdynger.

Tiltrekker og dreper fluene gjennom sukkerbasert agn som simulerer feromon­ ene til fluer og sender signaler om å samles. Meget god mot fluer som er resistente for andre midler. Kan blandes i vann og smøres eller sprayes.

Effektivt middel for bekjempelse av bl.a.fluer i fjøs og stall. Bekjemper flygende og krypende insekter. Kan brukes med dyr i rommet.

FLUEGARDIN C60

FLUEGARDIN C210

96809304

96809301

FLUESPRAY APTAOR PYR

Fluepapir/limfelle gardin – liten rull som passer utmerket for små rom. En fargeglad og effektiv erstatning for fluespiralen i hjemmet.

Fluepapir/limfelle gardin som rulles ut etter behov. Giftfri. Kan henges opp på flere måter.

1 KG

FLUEMIDDEL 400 G

520,-

FLUEMIDDEL 1 L

1 085,-

343,-

10 X 600 CM

88,-

30 X 700 CM

176,-

750 ML 92062702

Insektmiddel som effektivt fjerner fluer og andre insekter. Spray, klar til bruk, hurtigvirkende. Inneholder ikke farlige løsemidler, lite innvirkning på miljøet.

196,FLUEPAPIR S35

FLUEPAPIR S180

SUPER PERMETRIN

96809303

96809302

24062

Fluepapir/limfelle. Giftfri. Plasseres i små rom og der det er trangt. For et fluefritt miljø - bytt feller regelmessig.

Fluepapir/limfelle. Giftfri. Kan henges opp på flere måter. Plasser flere feller med 5-8 m mellomrom for økt effektivitet. For et fluefritt miljø - bytt feller regelmessig (1 gang i måneden).

Effektiv i bekjempelse av skjeggkre, sølvkre, maur, veps, fluer mm.

30 X 12 CM 6 STK

48,-

30 X 60 CM 8 STK

176,-

TRINOL 500 ML

103,-

FLUEBAND

FLUEFELLE VINDU

96809340

96809341

Flueband på rull, en meget effektiv og samtidig diskrèt metode for fluebekjemping. Det hvite bandet lokker fluene til seg og de setter seg fast i det kraftige limet.

Gjennomsiktig plastfilm med lim til å feste på vinduet der fluene finnes. Giftfri.

PÅ RULL MED HOLDER

476,-

FLUEBAND REFILL 500 M 96809345

396,80

8 STK

48,-


Fluebekjempelse | UTSTYR FJØS

FLUEFANGER RYOM 228391

Elektrisk fluefanger med to rør på 15W. Dekker opp til 150m². 4000V. IPX4.

1 196,-

FLUEFANGER EL 2 HALLEY 2138 299804

Elektrisk fluefanger med to rør på 15W. Dekker opp til 150 m². 5000V. B: 51 cm H: 31 cm D: 12 cm. IP44.

2 496,LYSRØR 15W 299811

Elektriske fluefeller For å være virkelig effektiv er det viktig at fluefangeren er riktig plassert. Monteres der fluene pleier å samles slik at de trekkes mot det ultrafiolette lyset. Ta hensyn til følgende: •F ormen av rommet • Plassering over dører og vinduer • Luftstrømmer fra luftinntak, dører og vinduer • Kalvebokser o.l. hvor fluer samles UV-lysrøret som sitter i insektfella bør skiftes ut etter ca. 8.000 drifts­timer. Lysrør som står på døgnet rundt skiftes årlig. Generell virke­radius er 15-18 m, og størst i lysretningen. I en lang fjøsgang bør den plasseres på tvers av lengde­ retning. Da har den effekt på 15-18 m framover og bakover.

96,FLUEFANGER EL

FLUEPOSE

299807

96809330

Elektrisk fluefanger med to rør på 20W. Dekker opp til 200 m². 5000V. B: 66 cm H: 31 cm D: 12 cm. IP44.

Flueposen er en effektiv giftfri fluefanger for utendørs bruk. Henges opp utenfor fjøset etter å ha blitt blandet med 0,5 l lunkent vann. Fluene tiltrekkes av åten takket være en sterk duft. Flueposen virker i 4 - 6 uker.

HALLEY 2214

3 196,LYSRØR 18W 299819

3 STK

336,-

152,INSEKTFELLE

FOR KLEGG TAONX 323520

En felle som reduserer nærvær av klegg/brems med opp til 95% i umiddelbar nærhet, og har en maksimal effektiv rekkevidde på ca. 10.000 m². Helt giftfri og miljøvennlig. Lett å montere og svært solid. 2-års garanti for mekaniske deler. Høyde over bakke 2,20 m. Vekt 20 kg. Paraply diameter ca. 91 cm. Fellen fungerer slik at ballen varmes opp, og simulerer et mål som kleggen/ bremsen tiltrekkes av. Når insektet ikke finner blod, flyr det oppover, og går i oppsamlingsfellen på toppen. Kan brukes overalt hvor klegg/brems er en plage.

1 796,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

81


UTSTYR FJØS | Fôrutstyr

FÔRAUSE

FÔRAUSE

97284220

98982990

PLAST 2,5 L

Fôrause i kraftig plast. En spesiallaget fôrause med mange bruksområder. Gradert i bunnen.

ERGO 3 L

Produsert i kraftig plastmateriale og har en ergonomisk utforming. Fôrausen er gradert.

MÅLEBEGER 291194/95/96

0,5 L 1,0 L

32,40,56,-

96,-

2,0 L

FÔRAUSE

FÔRAUSE

TERMOMETER

223161 / 62

223121 / 223122

72,-

PLAST 1L 2L

32,44,-

GLASSFIBER 1L 2L

180,196,-

291222

28,-

VEKT DIGITAL

VEKT DIGITAL

VEKT DIGITAL

223275

223264

223271

2 396,-

156,-

460,-

VEKT DIGITAL

FJÆRVEKT

1000 KG

RYOM 40 KG

300 KG 223273

596,-

82

RYOM 100 KG

10 KG/25 KG/50 KG/100 KG RYOM 223241 / 223242 / 223245 / 223250

144,-


Fôrutstyr | UTSTYR FJØS

FÔRTRALLE TUFX 170 L

Topp kvalitet!

401036

Stabil fôrtralle, med ekstra sterk plastkasse. Galvanisert ramme med forsterkning framme og bak. Kapasitet 170 liter. Bredde ca 70 cm. Enkel å montere.

2 796,FÔRTRALLE

TO HJUL PLASTKASSE 250 L 401040

Solid grønn plastkasse. Varmgalvanisert under­ stell. 2 stk 4-lags luftgummihjul med kraftige plastfelger. L: 175 cm. H: 85 cm. Bredde 90 cm. Leveres umontert.

2 696,BØTTE

TØMMINGSVENTIL

TØMMINGSVENTIL

2164000601

29428

29389

Klassisk FKbøtte med hank. Tåler det meste!

Tømmeventil i metall for storsekk. Sekken tres ned på ventilen. Egnet for fôr, gjødsel, såfrø mm.

Med spjeld for tømming av storsekk.

PLAST 10 L

95,LOKK

STORSEKK/BIGBAG MET

1 396,-

KOMPLETT RAIMO

1 296,-

Nyhet!

2163000500

28,-

INNHØSTINGKORG

FÔRTØNNE

OPPBEVARINGSTØNNE

2862000500

202930

6510066370 / 80 / 66376

151,-

716,-

Til oppbevaring av dyrefôr, avfall, sement, mørtel, kalk, kjemikalier, matvarer.

MED HANK GRØNN

MED HJUL OG LOKK GRÅ 128 L

MED LOKK

30 L 60 L 220 L

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

343,423,1 192,-

83


UTSTYR FJØS | Skraper

TREKANTSKRAPE

GJØDSELSKRAPE

Trekantformen gjør det lett å komme inn under kyr/hester som ligger. Produsert i plastmateriale av høy klasse.

97310105

97310115 / 2150015439

UTEN GJENGER MED GJENGER

40,60,-

PLAST

Gjødselskraper av plast er lette og enkle å arbeide med. Produsert i plastmateriale av høy klasse. Tilpasset ERGO-skaft med gjenger.

29264 / 29261 / 29262

76,92,140,-

15 CM 30 CM 50 CM

68,-

GJØDSELSKRAPE

RISTESKRAPE

29243

97310110

56,-

Risteskrape/gjødselskrape av plast. Lett og enkel å arbeide med. Produsert i plast­ materiale av høy klasse. Tilpasset både treskaft og ERGO-skaft med gjenger.

GRØNN

METALLSKRAPE

PLAST

68,-

SKAFT TIL METALLSKRAPE 120 CM X 36 MM 29263

60,GJØDSELSKRAPE 291285 / 291267

30 CM 40 CM

120,144,-

GJØDSELSKRAPE

GJØDSELSKRAPE

291270 / 291269

1897309480 / 81 / 82

HALVRUND 50 CM 66 CM

212,236,-

ALUMINIUM 33 CM 47 CM 60 CM

412,448,496,-

GJØDSELSKRAPE ALUMINIUM 33 CM VINKEL 1897309580

472,-

84


Koster | UTSTYR FJØS

TRESKAFT

Koster

Solid treskaft i kvistfritt materiale. 24 X 1350 MM 97311302

60,-

28 X 1700 MM

92,-

28 X 1900 MM

100,-

97310202

97310203

25 X 1700 MM MED GJENGER 282196

28 X 1700 MM MED GJENGER 97310204

30 X 1650 MM 29612

35 X 1700 MM 70000433

Effektive koster av svært høy kvalitet. Børstefibre av PVC. Det kan leveres egen hylse med gjenger for påskruing slik at kosten passer ERGO skaft (se side 49).

79,108,88,128,-

GULVKOST 97311482 / 480 / 481

28 CM 31 CM 48 CM

76,96,128,-

KOST Topp kvalitet!

RØD/SORT BUST 30 CM 6901007224

20,-

KOST MED SKAFT

GATE-/SKOLEKOST

FEIEKOST

29435

6901002704

281735

Solid kost med skaft. 40 cm bred kost.

63,-

135,-

SKUREKOST

FEIEKOST

23,-

2944 / 46

150 CM GRØNN

127,-

MYK 50 CM

6901000289

VIKAN 40 CM

SOLID RØD BØRSTE 50 CM 80 CM

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

96,196,-

85


VASK OG DESINFEKSJON | Gulv-, støv- og feiemaskiner

Vask og desinfeksjon GULVVASKEMASKIN

STØV- OG VÅTSUGER

FEIEMASKIN 550

178135

132072

121298

Gulvvasker med RDS (Reverse Dry System) og meget god rengjøringseffekt. Tørker i alle retninger. Ideell for rengjøring av områder opp til 500m2. Lithium-ion batteri. Den mest stillegående i sin klasse. Ergonomisk og innovativt kontrollpanel og justerbart håndtak. ECO-SELECT: lavere forbruk, mer stillegående.

Den nye NRG-serien sørger for vedvarende høy sugeevne, takket være det halv­ automatiske filterrengjøringssystemet. Motoreffekt 1400 watt, uttak for elektroverktøy, 30 liter tank, 8m5 meter strømkabel, vekt 13,5 kg. Leveres med Hepa-filter, fleksibel sugeslange på 2,5 meter, sugerør, gulvmunnstykke, vannmunnstykke, fugemunnstykke, rundbørste og adapter for El-verktøy.

550 M er lett i vekt og enkel i bruk. Den har et beltefritt system noe som gjør at den ikke krever mye vedlikehold. Feiebredde 550 mm, beholder på 20 liter, manuell fremdrift, vekt 9 kg.

FOMA

FOMA NRG 1/30 W&D P TC SL

2 712,(3 192,-)

14 490,(23 992,-)

86

FOMA

2 490,(3 490,-)


Høytrykksvaskere | VASK OG DESINFEKSJON

HØYTRYKKSVASKER

HØYTRYKKSVASKER

180 BAR, 660 L. BENSIN

200 BAR, 1260 L. KALDTVANN

142181

146098

Veivakselpumpe med messing pumpetopp og keramiske stempler. Bensinmotorer, Honda GX-serie, luftkjølt firetakts overliggende ventiler, manuell start og sensor for lavt oljenivå. Termostatventil. Trykkjustering. Lavtrykks vaskemiddelpåføring med betjening på lansen. Hjul, 280 mm i diameter. Maskinen leveres standard med 10 meter h.t.slange, spylepistol, og rustfri multireg. lanse.

200 BAR, 1260 L. KALDTVANN

FOMA PW-BENZ-C H1811 PIP 6,5 HK

FOMA PW-C85 2021P4T 3X230V

13 990,(16 990,-)

FOMA PW-C85 2021P4T 3X400V 146099

En av de mest robuste maskinene i industriklassen! Saktegående stempel­pumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp sørger for maks effekt i lang tid. Lavt støynivå. Pumpen tåler å gå på saltvann. Perfekt høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter som ønsker en maskin med kraftig trykk og høy vannmengde. Høyttrykksvaskeren finnes i 230V eller 400V. Leveres med pistol, dobbel spylelanse, turbolanse, høytrykks­ slange på 20 meter og to stk høytrykksdyser.

Perfekt for større gårdsbruk!

SLANGETROMMELSETT

19 990,(23 990,-)

FOR PW-BENZ KTRI40186

2 632,(2 952,-)

HØYTRYKKSVASKER

130 BAR, 600 L. KALDTVANN

FOMA PW-C21 I 1310 P M 146068

Proffvasker. Fleksibelt bruksområde. Portabel. Kjørevogn, veggbrakett og slangetrommel er ekstrautstyr.

5 690,(7 690,-)

KJØREVOGN

FOR FOMA PW-C21 KTRI40417

1 112,(1 352,-)

SLANGETROMMEL FOR FOMA PW-C21 KTRI40419

679,(999,-)

VEGGSTATIV

MED SLANGETROMMEL FOR FOMA PW-C21 KTRI40418

1 592,(1 832,-)

SLANGETROMMELSETT FOR FOMA PW-C85 KTRI40399

2 232,(2 552,-)

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

87


VASK OG DESINFEKSJON | Utstyr til høytrykksvaskere

Rengjøring Landbruket stiller store krav til utstyr. Vi har den rette løsningen til alle typer rengjøringsoppgaver. Vi hjelper deg å finne rett produkt til ditt behov.

NORDIC KIT

SKUMPÅLEGGER FOMA 1 L. M/M 22

420017

LCPR40040

999,-

499,-

(1 159,-)

(599,-)

SKUMKIT 10 METER

6 232,-

400015

Skumkit brukes i kombinasjon med en høytrykksvasker og gjør at du får 2 maskiner i 1. Det kan også brukes i kombinasjon med slangetromler. Fungerer utmerket på lange slange­lengder. Skumkitet gir et tykt og fint skum som gjør at skummet «henger» og får tid til å virke på overflaten.

(7 032,-)

SLANGETROMMEL

RUSTFRI GULVVASKER

FOMA H.T. 18 METER LAKKERT

FOMA RC301VA

5 912,-

230308

(7 992,-)

Maks trykk: 200 bar. Svingbart veggfeste. Automatisk opptrekk.

121680

Solid rustfri gulvvasker. Ø 300 mm. Max. arbeids­trykk 250 bar. Max. temperatur 90 °C. 3 stk dreibare hjul. Leveres uten 1/4” h.t.dyser.

2 792,(3 112,-)

TELESKOPLANSE FOMA 274-732 CM LCLC40012

Solid teleskoplanse med lav vekt.

2 312,(2 472,-)

88


Høytrykksvaskere | VASK OG DESINFEKSJON

HØYTRYKKSVASKER

HØYTRYKKSVASKER

180 BAR, 800 L. VARMTVANN

190 BAR, 900 L. VARMTVANN

131101 / 131102

131103 / 131104

Prisgunstig varmtvannsvasker med høy rengjøringseffekt. Kraftig saktegående IPC stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. Rustfritt stående brennkammer sørger for maksimal varmeoverføring. Utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Standardutstyr: 20 meter høytrykksslange, spyle­ pistol, dobbel spylelanse og turbodyse.

Prisgunstig varmtvannsvasker med høy rengjøringseffekt. Kraftig saktegående IPC stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp. Rustfritt stående brennkammer sørger for maksimal varme­overføring. Utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier. Standardutstyr: 20 meter høytrykksslange, spyle­ pistol, dobbel spylelanse og turbodyse.

FOMA PW-H35/4 D 1813 P T 3X230V / 3X400V

FOMA PW-H35/4 D 1915 P4 T 3X230V / 3X400V

21 490,-

19 490,-

(26 490,-)

(23 490,-)

SLANGETROMMEL

SLANGETROMMEL

KTRI40235

KTRI40235

1 672,-

1 672,-

FOR FOMA PW-H35/4+H50/4

(2 072,-)

HØYTRYKKSVASKER

140 BAR, 480 L. VARMTVANN

FOMA PW-H28/4 I1408 A M 132180

Liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvanns­vasker. Robust aksialpumpe med messing pumpetopp. Et rustfritt stående brennkammer sørger for maksimal varmeoverføring. Standardutstyr: høytrykkspistol, dobbel­spylelanse, turbo­ lanse høytrykksdyse og 15 meter høytrykkslange.

13 592,-

FOR FOMA PW-H35/4+H50/4

(2 072,-)

HØYTRYKKSVASKER

200 BAR, 1300 L. VARMTVANN

FOMA PW-H100/4 D 2021 P T 3X230V / 3X400V 131137 / 131155

Moderne og kraftig varmtvannsvasker bygget for optimal ytelse. Robust konstruksjon og god driftsikkerhet. Høytrykksvaskeren har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler, og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt i lang tid.­Standardutstyr: høytrykkspistol som har enkel spylelanse med høytrykksdyse, turbodyse, 20 meter høytrykkslange og kjemiinjektor for pålegging av kjemikalier på både høyt og lavt trykk og automatisk start/stopp system.

(17 592,-)

38 990,(44 990,-)

SLANGETROMMELSETT

SLANGETROMMEL

KTRI40303

KTRI40341

1 752,-

2 212,-

FOR FOMA PW-H28+H28/4

(2 152,-)

FOR FOMA PW-H100/4

(2 632,-)

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

89


VASK OG DESINFEKSJON | Slanger og koblinger

KOBLING METALL HUN 12,5 MM 20300000

111,-

VANNINGSPISTOL ULTRA

VANNINGSPISTOL ULTRA

KOBLING METALL

26960000

26980000

20400000

399,-

479,-

127,-

SLANGETROMMEL METALL

SLANGEVOGN METALL

KOBLING METALL

10-3 VANNMØNSTER

FOR 90 M 24600000

1 199,-

14-7 VANNMØNSTER

HUN 19 MM

KRAN BSP 19 MM

KOMPLETT MONTERT MED 30 M SLANGE 24360000

1 023,-

20410000

87,-

Komplett

KOBLING METALL HAN DOBBEL 20440000

87,-

90


FK vask hus og uterom | VASK OG DESINFEKSJON

FK GRØNSKEKVERKER

FK HUSVASK

6500004255

9300100201

Effektiv alge- og grønskefjerner til de fleste overflater utendørs. Grønskekverk er ett ferdigblandet produkt som er klar til bruk. Legges på og vaskes vekk av regn.

Vaskemiddel for utvendig vask. Fjerner effektivt smuss, sot, fett, etc. Bruk gjerne skumdyse for ekstra effekt.

5L

79,-

5L

119,-

FK KRAFTVASK UNIVERSAL 5L 9300100101

Sterkt vaskemiddel for utvendige flater som skal males eller beises. Fjerner effektivt smuss, sot, fett, etc. Produktet matter overflater.

127,-

Bestselger!

FK TAKVASK

GRØNSKE/MOSEFJERNER 2,5 L 9300100401

Effektiv alge- og grønskefjerner for tak og andre overflater. Kobles direkte på hageslange og dosering skjer automatisk. Legges på og vaskes vekk av regn.

FK BETONG­IMPREGNERING 5L

9300200801

Vannbasert impregnering av betong, belegningsstein, takstein, naturstein, fliser og fuger. Begrenser vannopptak, beskytter mot frostsprengning, reduserer kalkutfelling og gir et enklere renhold i behandlede underlag.

639,-

279,-

FK STEINVASK 5L

9300100301

Fjerner grønske og algevekster på tegl­stein, skifer, belegningsstein, mur, kledning, driv­hus, takpanner mm. Spray på ingen etterspyling!

127,-

FK BETONGIMPREGNERING 1 L SPRAY 9300200800

199,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

91


VASK OG DESINFEKSJON | FK vask bil og maskin

FK BILVASK

FK MASKINVASK

FK AVFETTING

9300200610

9300200601

9300200711

Alkalisk skumshampo som løser opp smuss, fett og annen forurensning. Inneholder voks. Bruk gjerne skumdyse for ekstra effekt.

Kraftig vaskemiddel til rengjøring av traktor, maskiner og redskap. Bruk gjerne skumdyse for ekstra effekt.

Vannbasert avfetting som effektivt løser opp olje- og asfaltflekker, salt og smuss.

MED SKUM OG POLISH 5 L

207,-

MED SKUM 5 L

236,-

5L

199,-

FK AVFETTING 1 L SPRAY 9300200710

63,-

FK FELGRENS 500 ML

9300300102

Effektivt produkt for fjerning av bremsestøv og metallpartikler.

119,-

FK ASFALT OG OLJEFJERNER 1L

9300200700

Petroleumsbasert avfetting som effektivt fjerner asfaltflekker, olje, tjære og salt.

87,-

VASKEBØRSTEHODE

ALUMINIUMSKAFT

283225

282381

Myk og lakkvennlig børste. 8 x 26 cm.

Med vanntilkobling.

VIKAN

279,-

92

150 CM

279,-

STØVELVASKER 29320

1 996,-


Husdyrrom | VASK OG DESINFEKSJON

VIROCID

NEOPREDISAN

KENOCOX

Anbefales for desinfeksjon i husdyrrom, på redskap, biler, båter og utstyr.

676009

600608

Bredspektret spesial desinfeksjonsmiddel. Effektiv mot koksidier og egg fra innvolls­ ormer. Brukes i gris og fjørfehus.

Et bredspektret spesial desinfeksjons­ middel, som er effektivt mot koksider og innvollsorm-egg. Brukes i fjørfe- og grisehus.

676001 / 676002

10 L 20 L

1 232,2 428,-

10 L ADR

2 100,-

10 L

2 170,-

CID 2000

VIRKON S

676005

6303

Spesielt utviklet for desinfeksjon av drikke­ vann, samt for å fjerne organisk/uorganisk materiale fra drikkevannsystemer – vannrør, nippelrekker, drikkekopper, vannrenner, reservoarer osv.

Bredspektret desinfeksjonsmiddel. Skånsomt, kan brukes på alle over­flater som tåler vann. Til fotbad benyttes en løsning på 2%. Løsningen byttes når den rosa fargen er blitt borte eller minimum 1 gang/uke.

10 L

620,-

2,5 KG

956,-

VIRKON S PULVER POSE 50 G 7595

55,FK FJØSVASK

BIOSAFE VASKEMIDDEL

BIOGEL

9300200501

676021

676023

Vaskemiddel til landbruk og nærings­ middelindustri. Effektiv til rengjøring av gulv, vegger, tak, maskiner og utstyr. Bruk gjerne skumdyse for ekstra effekt.

Miljøvennlig vaskemiddel, behagelig å bruke, høytskummende og kon­sentrert. De svært gode skum­egenskapene gir forlenget holdetid. Forlenget holdetid gir bedre oppløsning = kortere vasketid. Bruksområder: husdyrrom, bil, traktor og redskap.

Ny generasjon vaskemiddel, mer effektiv, tøffere mot møkk, mer miljøvennlig. Forlenget holdetid, gir bedre oppløsning. Bedre opp­løsing gir kortere vasketid. Kan skade aluminium. Bruksområde: husdyrrom.

5 L KRAFTIG MED SKUM

196,-

20 L

697,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

25 L ADR

808,-

93


VASK OG DESINFEKSJON | Håndhygiene

HÅNDSÅPE MILD

HÅNDDESINFEKSJON

DISPENSER

FF372

FI302

FT148

Mild, hudvennlig og skånsom såpe. Inneholder ikke parfyme eller fargestoffer.

Skånsom mot huden. Inneholder 85 % alkoholer for effektiv desinfeksjon.

Produsert i rustfritt materiale.

BLÅTIND OPP/NED 1 L

76,-

BLÅTIND OPP/NED 1 L

TIL OPP/NED FLASKE 1 L

120,-

132,-

HÅNDDESINFEKSJON

HÅNDDESINFEKSJON

FO114 / FI102

FO319 / FO504

BLÅTIND MED PUMPE 250 ML 0,5 L

BLÅTIND

52,63,-

1L 5L

92,432,-

PUMPE TIL KANNE 4 L/5 L FT025

71,HÅNDRENS

BLÅTIND MED PUMPE 1 L

Nyhet!

FI303

Løser effektivt opp olje, fett, vann­ basert maling og annet vanskelig smuss. Hendene etterlates rene og myke.

HÅNDRENS BLÅTIND 5 L FI507

196,200 ML 125630

Allround lotion med 10% Aloe Vera til daglig bruk. Mykgjørende og trenger hurtig inn i huden. Etterlater et tynt beskyttende lag på huden.

79,94

BLÅTIND SPRAY 1 L FF324

79,-

60,-

AGRYSAN LOTION MED ALOE VERA

OVERFLATEDESINFEKSJON

AGRYSAN SALVE 125605 / 10 / 20

Agrysan pattesalve med bivoks. Beskytter huden mod uttørring. Renser og heler smårifter og skrammer. Etterlater ikke en fettet overflate på huden.

100 ML 500 ML 500 ML MED SOLFAKTOR

44,135,263,-


Tørkepapir | VASK OG DESINFEKSJON

TØRKEPAPIR CLASSIC

TØRKEPAPIR BASIC

448257

475505

Hvitt mykt 1-lags papir. Høy styrke og høy absorpsjonsevne. Godkjent for kontakt med næringsmidler (ISEGA).

Naturhvitt 1-lag tørkerull for enklere bruk.

S KATRIN RULL

Bestselger!

S KATRIN RULL

33,-

39,-

TØRKEPAPIR CLASSIC

TØRKEPAPIR BASIC

448311

476512

Hvitt mykt 1-lags papir. Høy styrke og høy absorpsjonsevne. Godkjent for kontakt med næringsmidler (ISEGA).

Naturhvitt 1-lag tørkerull for enklere bruk.

M KATRIN RULL

Bestselger!

M KATRIN RULL

60,-

71,-

TØRKEPAPIR BASIC L1200 KATRIN RULL 463864

196,-

PAPIR SOFTCEL 500 R 1 RULL 92065091

Fint, mykt papir med god oppsugingsevne.

112,-

DISPENSER

FOR TØRKEPAPIR S KATRIN 90106

Hvit dispenser for tørkepapir med maks 13 cm i diameter.

207,-

DISPENSER

FOR TØRKEPAPIR M KATRIN 90120

Hvit dispenser for tørkepapir med maks 19,5 cm i diameter.

207,-

GULVSTATIV FOR L1200 KATRIN 54909

295,-

GULVSTATIV TIL SOFTCEL TØRKEPAPIR 98740680

716,-

PAPIR SOFTCEL 1000 R 2 RULLER 92065106

432,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

95


SLÅTT OG BEITE | Plantekultur og -vern

Slått og beite Plantekulturkatalogen 2022

PLANTEVERNSKAP NGM H 180 X B 55 X D 40 381000

Plantekulturkatalogen skal være et godt verktøy – og vise hva som er nødvendig for at det skal vokse og gro på åker og eng. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av produkter og løsninger. Utfordringene vi står overfor krever mer og ny kunnskap, mer forskning og ikke minst faglig oppdaterte rådgivere og kunnskapsrike plantedyrkere.

Bla i Plante­kultur­ katalogen her!

Plantevernkatalogen 2022 I Plantevernkatalogen finner du faginformasjon til hjelp og nytte i dyrkingen. Kunnskap og presisjon er viktige nøkkelfaktorer for å optimalisere planteproduksjonen. Riktig bruk av plantevernmidler gjør at man utnytter alle andre innsatsfaktorer – og oppnår en bærekraftig avling og god lønnsomhet.

96

Bla i Plante­vern­ katalogen her!

Skap i stål. 4 hyller. Ventilasjonsstuss i tak. Sylinderlås.

3 365,-


Sprøyter | SLÅTT OG BEITE

RYGGSPRØYTE

RYGGSPRØYTE

S425COM

102139

Solid ryggsprøyte. Utstyrt med stempelpumpe som gir arbeidstrykk fra 1-6 bar. Brede, myke skulderstropper med hurtigjustering. Vekt: 4,3 kg.

Ryggsprøyte, proff elektrisk, for store hager og profesjonell bruk. Ergonomisk og komfortabel på ryggen. Kompositt teleskoplanse 60-120 cm. Tre justerbare dyser, kon, smal flat og bred flat. Tre elektroniske trykkinnstillinger, selvkalibrerende. 16 liters tank.

SOLO 425 COMFORT 16 L

2 095,-

BERTHOUD 16 L PROFF ELEKTRISK

6 999,-

HÅNDSÅMASKIN

TRYKKSPRØYTE

RYGGSPRØYTE

S421

101451

102022

Til frø, gjødsel, salt, sand etc. Sprederen er hånddrevet. Du kan selv enkelt justere sprederetning og leveringshastighet.

Trykksprøyte, profesjonell, for plante­vern. Stor påfyllings åpning og doseringsmål i lokket. Aluminiums lanse, justerbar dyse og nitril pakninger. Kapasitet 7,2/5,0 l.

Ryggsprøyte, profesjonell, for store hager og profesjonell bruk. Ergonomisk og komfortabel på ryggen. Kompositt teleskoplanse 40-100 cm. Tre justerbare dyser, kon, smal flat og bred flat. 16 liters tank.

SOLO 421 9 L

1 680,-

BERTHOUD 5 L

799,-

BERTHOUD 16 L PROFF

2 920,-

RYGGTÅKESPRØYTE SR450 STIHL 42440112641

Sprøyteaggregat med mange muligheter, høy komfort og lang rekkevidde. Innebygd granulatsystem. Enkel å bruke og starte. Stor tank med stor åpning. Maskinen gjøres raskt klar til granulatspredning.

9 192,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

97


SLÅTT OG BEITE | Ensileringsutstyr

DYKKPUMPE 15000

PRESSAFTPUMPE

6500112828

251800000

Nedsenkbar, til blant annet silosaft. Flottørbryter. Ytelse: 1 100 watt. Maks transporthøyde: 11 m. Maks kap.: 15 000 l/t. Maks nedsenkningsdybde: 7 m.

For pumping av rent- og skittenvann fra beholdere, vannbassenger eller oversvømte kjeller. Dobbelt tettesystem beskytter pumpen når vannet er sterkt forurenset. Slitesterk kapsling i korrosjonsfritt stål.

INOX COMFORT AL-KO

1 356,-

PS 18000 SN

3 192,-

RUNDBALLEKNIV

MULTIVERKTØY MED SKAFT 86904901

Kniv til effektiv fjerning av plast på rundballer.

340,-

BASSENGPRESS

DEKKEDUK

SILOPRESS-SLANGE

91860133011D4M / 5M / 6M

91860133021D4M / 5M / 6M

Produsert i meget kraftig, belagt polyesterduk, helsveiset etter siloens mål. 1 meter høy sidevegg. Maljer for oppheng i elastiske festestropper eller tau.

Produsert i kraftig, belagt polyesterduk. Står meget godt mot slitasje og punktbelastning.

Produsert i kraftig, belagt polyesterduk. Står meget godt mot slitasje og punktbelastning. Slange med diameter 50 cm gir et press på 180 kg pr. meter.

MED MALJER

D: 4 M, H: 1 M D: 5 M, H: 1 M D: 6 M, H: 1 M

98

4 740,6 480,8 280,-

FOR SILO

D: 4 M D: 5 M D: 6 M

2 460,3 660,5 140,-

9186013307040M / 50M / 60M

Ø: 50 CM, D: 4 M Ø: 50 CM, D: 5 M Ø: 50 CM, D: 6 M

3 380,4 096,4 780,-


Ensileringsutstyr | SLÅTT OG BEITE

TOPPFOLIE

FOLIE VAKUUM

SILOPRO SORT/HVIT

20012950 / 53 / 20108851 / 45 / 46

20098615 / 21 / 26 / 23 / 29 / 36 / 42 / 47

6 X 50 M, 40 MY

SILOPRO 1: 6 X 25 M, 150 MY 8 X 25 M, 150 MY 10 X 25 M, 150 MY

715,950,1 190,-

8 X 50 M, 40 MY 12 X 50 M, 40 MY 14 X 50 M, 40 MY 16 X 50 M, 40 MY

480,640,960,1 115,1 275,-

SILOPRO 2: 8 X 50 M, 150 MY 10 X 50 M, 150 MY 12 X 50 M, 150 MY 14 X 50 M, 150 MY 16 X 50 M, 150 MY

1 905,2 380,2 850,3 330,3 800,Folie til både plan- og tårnsilo!

SEKK TIL SAND

BESKYTTELSEDUK

200000000247

50279356 / 57

Laget av sterk duk. Fylles med sand eller singel for å holde beskyttelsesduken på plass.

Legges over toppfolie på plansilo og beskytter denne mot skader (bl.a. fugler).

PLANSILO 1,2 M

15,-

PLANSILO

5 X 10 M 8 X 15 M

740,1 785,-

FUGLENETT 8 X 25 M 301259

Bruk fuglenett for å beskytte rundballer og plansilo fra skader. Et nett som vi har testet, og som fungerer meget bra. En effektiv og billig forsikring.

575,-

RUNDBALLETAPE 100 MM X 20 M 2 STK 79930020

116,Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

99


SLÅTT OG BEITE | Gaffel og ljå

SILOGAFFEL

SILOGAFFEL

SILOGAFFEL

29103T

1050109

1020746

Silogaffel med T-håndtak og fire tinder. Spesielt egnet for finkuttet silo.

Beregnet for lemping av silo. Pulverlakkert stålhode, lakkert askeskaft og D-håndtak for bedre balanse og styring i arbeidet.

Silogaffel med plast­ håndtak og tre tinder. Egnet for både høy, silo og finkuttet silo.

4 TINDER

420,-

CLASSIC T-GREP

CLASSIC D-GREP

543,-

479,-

Vår favoritt!

LJÅORV

SLÅTTE PROFIL HAMRE TRE

MARKERINGSSTOKK

LJÅBLAD

MED BÅND

TIL LJÅHORV VALDRES/VESTLAND

4580404037

4580400100/0209

879,-

52 X 4 CM HAMRE 58 X 4 CM HAMRE

LJÅORV

RETT PROFIL HAMRE TRE

408210

495,519,-

Hvit fleksibel plaststokk med gult pvc bånd. Brukes til å markere steiner og kummer der det skal slås gress. Kan påkjøres uten at den knekker. Tykkelse 12 mm, lengde 170 cm.

28,-

4580404060

639,LJÅFESTE MED NØKKEL FOR LJÅORV HAMRE 4580101503

99,-

SIGD DIAMANT

LJÅ HAGE TRESK

BRYNE

4580404607

4580100090

6190040315

543,-

479,-

71,-

JÆRMODELL HAMRE

090 75 CM HAMRE

LJÅBLAD FOR HAGELJÅ NR 110 HAMRE 4580402700

279,-

100

GROV FIN ØYO


Skadedyr | SLÅTT OG BEITE

FUGLESKREMSEL

228360 / 228359 / 228362 / 22835905 / 22835906

Teleskopisk glassfiberstang som kan trekkes ut. På avstand ser dragen ut som, og flyr som en rovfugl.

476,2 DRAGER + 7 M FIBERSTANG 956,2 DRAGER + 10 M FIBERSTANG 1 596,LØS DRAGE 256,LØS DRAGE MED HALE 220,-

VEGGFESTE

TIL FUGLESKREMSEL 22835907

556,-

1 DRAGE + 4 M FIBERSTANG

FUGLE/DUE PIGGER

KLERAT

SELONTRA

228410

24263

67931

260,-

Åteblokker à 20 g, klare til bruk for bekjempelse av mus og rotter i og rundt bygninger. Til bruk i åtestasjoner. Ved kjøp, kreves autorisasjonsbevis.

Selontra er ikke blodfortynnende middel, men en overdose D-vitamin. Ved kjøp, kreves autorisasjonsbevis.

ROTTEKASSE

ROTTEGIFTKASSE

ROTTEFELLE

228693

228692

228562

159,-

103,-

Rottfelle som enkelt kan spennes med en hånd.

ÅTESTASJON

MUSEFELLE

44170

228522

Åtestasjon mot mus. Forhåndsfylt med åte.

Musefelle som enkelt kan spennes med en hånd.

25 CM 10 PK RYOM

VOKSBLOKK 3 KG

675,-

PLAST MED SMEKKFELLE

PLAST MED LÅS 23 X 19 X 10

TEMUS MED PASTA 1 STK

87,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

MUS/ROTTEMIDDEL 3 KG

910,-

PLAST SUPER SMÆK

63,-

PLAST SUPER SMÆK 2 STK

47,-

101


SKOG OG UTMARK | Ryddesager

Skog og utmark GRESS- OG RYDDESAG

GRESS- OG RYDDESAG

RYGGBATTERI

FA012000000

41802000679

48712000001

For profesjonelle brukere, kommer med tohåndsstyre. Klippediameter 260 mm med gressknivblad, 420 mm med trådhode. Batterimaskin. Batteri og lader medfølger ikke.

Effektsterk trimmer med miljøvennlig 4-MIX motor. Tankes med oljeblandet bensin. Lett å starte og lett å bære. Ergonomisk tohåndsstyre. Veldig bra dreiemoment. Maskinen er utrustet med både krattkniv, gresskniv og trådhode som standard, samt en behagelig bæresele. Effekt kW/ hk 1,4/1,9. Vekt 5,8 kg.

17 512,-

FSA 135

4 392,-

STIHL FS 131

5 032,-

AR 3000 L

BÆRESYSTEM

FOR AR 4871 BATTERIER 48714900400

2 312,BATTERI AP

48504006550 / 60 / 70 / 80

LEVERES MED:

AutoCut C 25-2 Sirkelsagblad 200/25 Krattkniv 250 mm/25

Passer svært kraftige batteridrevne maskiner – ideelt for flere gårdsoppgaver! AP 100 AP 200 AP 300 AP 300S

1 031,1 431,1 911,2 392,-

HURTIGLADER AL300 48504305500

799,102


Ryddesager og slåmaskiner | SKOG OG UTMARK

KRATTKNIV

GRESS- OG RYDDESAG

RYDDESAG

250/25 passer til FS 131. 300/20 passer til FS 410 og FS 460.

41472000426

41472000345

Lettstartet profesjonell ryddesag med lang levetid. Med effektivt antivibrasjons­ system og stor tank passer den perfekt til lange arbeidsintervaller. Sylindervolum 41,6. Effekt 2,2 kw. Vekt 8,5 kg.

Robust ryddesag for den profesjonelle brukeren. STIHL 2-Mix motor, Easy2Start, antivibrasjonssystem, styre, langt skaft og optimert drev. Leveres med ADVANCE X-TREE, ryddesagsele. Sylindervolum 45,6. Effekt 2,2 kw. Vekt 8,5 kg.

STIHL FS 411

41127134100 / 41197134100

250/25 300/20

367,399,-

7 592,-

FS 460 C-EM K MED SAGBLAD

8 792,-

RYDDESAGBLAD 40017134203 / 40007134203

MZ 200-22/25,4 MM HP MZ 200-22/20 MM HP

279,279,-

SLÅMASKIN

SLÅMASKIN

04179

04101

VARI HURRICANE F-550 En lett og effektiv mulchklipper. Takler enkelt kraftige gressarter. Maskinen leveres med gator mulch kniv på 58 cm. Åpen front med høydejusteringsguide som slipper gresset lett inn i klippepannen og styrer maskinen perfekt selv i vanskelig terreng. Ytelse 6,5 hk. Arbeidsbredde 58 cm. Kutthøyde 4-9 cm. Vekt 56 kg.

GARDEN FOX BSM 120

13 592,(14 392,-)

Slåmaskin med god kapasitet. Ingen begrensning på høyden på gresset. Motor Honda GX 160. 5,5 HK. Arbeidsbredde 117 cm. Vekt 79,5 kg.

34 392,-

SLÅMASKIN ARIENS BSM 70 04098

Lett og effektiv slåmaskin med klippe­ bredde på 71 cm. Leveres med B&G sin 500E motor, med snorstart. Sylindervolum 140. Vekt 60 kg.

11 992,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

103


SKOG OG UTMARK | Motorsager og vedsekker

MOTORSAG MS 261 C-M 35 CM 325" 1,3 STIHL 11412000646

Vår mest solgte proffsag, egner seg godt til middels store trær.

7 192,-

MOTORSAG MSA 220

SVERD- OG KJEDEPAKKE

12512000123

Sverd og kjede i god kvalitet, inneholder to kjeder og ett sverd.

35 CM 3/8" ENHET STIHL

70012000007 / 10 / 19 / 40 / 41 / 38

Batterimotorsag med høy kjedehastighet. Passer bra til kvisting, felling av små trær og trearbeid generelt. Leveres uten lader og batteri.

MS 017/170/171 MS 251

4 232,-

MS 241 14" L04 35 CM-RS P L04 40 CM-RS P L04 35 CM-RM P

591,663,663,719,759,719,-

VEDSEKK

VEDSEKK

VENTISEKK

102 / 1022 / 103 / 101

119 / 113

Flere bruksområder. God gjennomlufting og tett bunn.

50 PK

Høy kvalitet! Form­ stabil sekk for engangsbruk. Snor for knytting i topp. 40 L 60 L 80 L

180,212,260,-

5 PK

FOR EUROPALL

140,-

FOR HYDROPALL

156,-

122 / 121 / 132 / 133

1000 L

159,1500 L

231,AIR 1500 L

263,-

1500 L MED LOKK

271,NOTSEKK 1500 L 136 / 138

Grovmasket. Flere bruksområder. Slitesterkt materiale for lang bruk. Løftestropper for pallegaffel.

303,-

MED BUNNTØMMING

335,104

SEKKEKANAL FOR 60/80 L SEKK 200

Til vedsekker. Laget i slagfast og slitesterk plast.

719,-

KOMBISTATIV

FOR EURO- OG HYDROPALL 209

2 232,-


Øks og bekledning | SKOG OG UTMARK

HØRSELVERN

SKOGSJAKKE

00008840544

00883351003 / 04 / 05 / 06 / 07

Hørselvern og kommunikasjonsløsning i ett. Inntil 15 personer kan kommunisere sammen i et nettverk - innenfor en avstand på opptil 600 meter.

Lett og meget pustende skogsarbeidsjakke, spesielt egnet for høy fysisk aktivitet.

ADVANCE PROCOM

ADVANCE X-VENT STR. S-XXL

2 152,-

4 792,-

HJELMPAKKE

ADVANCE X-VENT PRO 00008880805

Enkel innstilling av hjelmens passform. Integrerte luftekanaler. Kort skjerm som ikke hindrer sikten eller er i veien under arbeidet.

1 279,-

SLÅMASKIN X21 KLØYVØKS L

SLÅMASKIN X10 UNIVERSALØKS S

MIDJEBUKSE

04101 Øks tilpasset for kløyving av medium

04101 Øks perfekt til det meste innen

00883421403 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08

1015642 GARDEN FOX BSM 120

kubber på med 20-30 cmkapasitet. i diameter, men Slåmaskin god Ingen fungerer ypperlig for større vedkubber. begrensning på høyden på gresset. Motor Honda GX 160. 5,5 HK. « hastigheter frem, 1 bak. Arbeidsbredde 117 cm.

1015619 GARDEN

FOX BSM 120

639,-

hage og skogsarbeid. Slåmaskin med god kapasitet. Ingen begrensning på høyden på gresset. Motor Honda GX 160. 5,5 HK. « hastigheter frem, 1 bak. Arbeidsbredde 117 cm.

34 392,-

34 392,-

455,-

ADVANCE X-LIGHT STR. S-3XL Arbeidsbukse produsert i STIHLs egen­ utviklet, ultralette og svært pustende verneinnleggsmateriale.

2 712,-

LÆRSTØVEL

FUNCTION STR. 39-47 00885320439 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

Robuste lærstøvler med motorsagvern.

1 912,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

105


SKOG OG UTMARK | ATV

HONDA ATV TRX420FE1 T3B

HONDA ATV TRX520FE2 T3B

4WD. Pålitelig og økonomisk motor på 420 kubikk. Manuell fem girs kasse. Væskekjølt 1 sylindret firtakter. Stiv bakaksel. Tilhenger­feste med slepekapasitet på 550 kg. Klassifisering T3B. Registrert for to. Maks hastighet 60 km/t.

Dreiemomentet fra den væskekjølte motoren på 519 kubikk lar deg takle tøft terreng, så vel som tunge slep. PGM-FI innsprøytingssystem med 36 mm gasspjeldhus. Akselmontert kraftig tilhengerfeste med slepekapasitet på 550 kg. Stiv bakaksel. Utstyrt med elektrisk servostyring. Elektrisk girvelger. Stor kraftig vinsj med fjernstyring. Registrert for to. Klassifisering T3B. Maks hastighet 60 km/t.

TRX420FE1T3B

TRX520FE2T3B

91 992,-

107 992,Nyhet!

Nyhet!

HONDA ATV TRX520FA6 T3B TRX520FA6T3B

Kommer med en automatisert DCT-girkasse. Da er neste gir alltid forhåndsvalgt, og skifting skjer på millisekunder. Kan switches til manuell. Motor på 518 kubikk. Velg enkelt mellom 2WD eller 4WD. 2WD gir lettere styring, 4WD maksimerer trekkraften. DCTgirkasse med dobbel clutch. Utstyrt med elektrisk servostyring. Eksepsjonelt liten svingradius. Slepekapasitet på inntil 450 kilo. Registrert for to. Klassifisering T3B. Maks hastighet 60 km/t.

119 992,-

Nyhet!

ATV-SPREDER

RONDINI SPT 160 KULEKOB ROSPT160K

Beholder i rustfritt galvanisert stål. 149 l. 37 kg. Luftfylte hjul. Passer til sand, salt, gjødsel, grus osv. Spredebredde opptil 6 meter.

10 996,-

106


ATV og hengere | SLÅTT OG BEITE

KOMBIHENGER STANDARD PLAN FOR ATV

VAREHENGER 400 FOR ATV

ESPEGARD KOMPLETT

883

880

Enkel galvanisert henger med tipp. Enkel hjulgang og roterende drag. Lastekapasitet: 400 kg.

ESPEGARD MED HØYE LEMMER

Tipp kan demonteres. Svingbart teleskopisk vinsjtårn, gittervegg, fire tømmerstaker, roterende drag og boggihjul med pendelfunksjon.

7 920,-

17 200,-

KOMBIHENGER HØYT PLAN FOR ATV

Nyhet! Vi har ATV!

ESPEGARD 898

ATV forhandles av følgende avdelinger: • Felleskjøpet Fagsenter Klepp, Kristiansand og Haugesund • BondeKompaniet Lyngdal, Etne og Årdal

Flerbrukshenger med ekstra høye planvegger. Tipp, svingbart teleskopisk vinsjtårn, gittervegg, fire tømmerstaker, roterende drag samt boggihjul med pendelfunksjon. Galvanisert og lakkert stål. Lastekapasitet: 1300 kg.

Klargjøring og registrering av ATV kommer i tillegg til oppgitt pris. NB: Noen varer kan være bestillingsvare, men vi har kort leveringstid.

18 320,-

KYMCO ATV MXU550 EPS T3B

KYMCO ATV MXU700 EPS T3B

Kraftig modell med høy sikkerhet. Væskekjølt 4-takts motor på 501 kubikk og fire ventiler. Elektrisk vinsj. Uavhengig fjæring på begge aksler. 4W/2W. Hengerfeste og slepekapasitet på 730 kg. EPS servostyring. Registrert for to. Klassifisering T3B. Maks hastighet 60 km/t.

Væskekjølt 4-takts motor på 695 kubikk og fire ventiler. Slepe­kapasitet på inntil 730 kg. Registrert for to. Klassifisering T3B. Maks hastighet 60 km/t. Elektrisk vinsj. Uavhengig fjæring på begge aksler. 4W/2W. EPS Servostyring. Maxxis Bighorn-dekk på aluminiums felger.

MXU550EPST3B

MXU700EPST3B

77 592,-

93 592,-

Nyhet!

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

Nyhet!

107


VERKSTED | Frostvæske og AdBlue

Verksted FROSTVÆSKE

FROSTVÆSKE

FROSTVÆSKE

FA436

FA433

FA451

BLÅTIND 4 L BLÅ BS 6580

BLÅTIND 4 L GRØNN 774 C LL

BLÅTIND 4 L GUL 774 D-F LL

168,-

196,-

FROSTVÆSKE

FROSTVÆSKE

ADBLUE

FA434

FA435

FT515 / FT514

BLÅTIND 4 L RØD 774 D-F LL

216,-

BLÅTIND 4 L RØD 774 G LL

204,-

204,-

BLÅTIND 5L

95,10 L

119,-

108


Olje og fett | VERKSTED

SILIKOSPRAY

FETT UNIWAY

FETT UNIWAY

98836703

800265869

800263056

Spesialsmøremiddel for melke­kraner og treveiskraner på melkeanlegg. Fukt- og vann­avvisende.

Universal EP2 fett for smøring av de aller fleste typer glide-, kule- og rulle­lagre. Produktet er anbefalt i temperatur­ området -30 °C til +120 °C.

Høykvalitet litiumkompleks hjullagerfett. Kan med fordel benyttes som universalfett for alle typer kule og rullelager. NLGI 2,5. Produktet er anbefalt i temperaturområdet -30 °C til +150 °C. (Kan også håndtere temperaturer opp mot +200 °C i kortere perioder).

400 ML

144,-

LI62 400 GR PATRON

52,-

LIX 625 400 GR

76,PULSATOROLJE

FETT MOLYWAY

FETT GREASEWAY

95661882

800267269

800264664

80,-

Universal EP2 fett med 3% molybdendisulfid, for smø­ring av tungt belastede glide­lagre, bolter og ledd i anleggs­ maskiner og større kjøretøy hvor det foreskrives fett som inneholder molybden­disulfid. Produktet anbefales i temperaturområdet -30 °C til +120 °C.

Høykvalitets kalsium­fortykket smørefett med svært god vedheft og vannbestandighet. Anbefales til chassis­smøring i entreprenør-, jordbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til marin bruk. Produktet anbefales i temperaturområdet -20 °C til + 120 °C.

KOMPRIMATOLJE

VAKUMPUMPEOLJE

HYDRAULIKKOLJE BIO

88606804 / 20

VMS 10 L

Spesialolje for hydrauliske gjødsel­ anlegg. Beskytter anlegget mot slitasje og rust og holder en jevn og stabil viskositet innenfor det nødvendige temperaturområdet.

Spesialolje for smøring av vakuum­ pumper. Egenskapene hos DeLaval vakuumpumpeolje sørger for god smøring av pumpen uavhengig av høye eller lave temperaturer.

95662030

DELAVAL 0,1 L

LI 732 400 GR PATRON

60,88607004 / 88607020

4L 20 L

348,1 336,-

4L 20 L

CAH92 400 GR PATRON

76,-

Spesialolje til VMS hydraulikk.

1 680,-

356,1 488,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

109


VERKSTED | Olje

MOTOROLJE

M 10W-40 FK/GG 601775413 / 601775406

Motorolje M 10W-40 er en mineralsk motorolje velegnet for bensin og diesel­ motorer med eller uten turbo i personog varebiler. Oljen er velegnet til eldre kjøretøy. Spesifikasjoner: API SL 4L 20 L

216,928,-

MOTOROLJE

MOTOROLJE

MOTOROLJE

601775475 / 601775468

601775505 / 601775499

601775529 / 601775512

Motorolje HS 5W-30 er en helsyntetisk høykvalitets motorolje med gode drivstoff­ besparende egenskaper. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesielt utviklet for biler med eksosrensing og turbolader.

Motorolje DS 10W-30 er en delsyntetisk høykvalitets motorolje med svært gode drivstoffbesparende egenskaper til tyngre dieselmotorer med og uten dieselpartikkel­ filter. Oljen har gode kaldstartsegenskaper og er formulert for å møte de seneste kravene til en rekke motorprodusenter.

Motorolje M 15W-40 er en mineralsk høykvalitets motorolje spesielt egnet til tyngre dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter. Kan også benyttes på eldre bensinmotorer.

Spesifikasjoner: ACEA C2/C3 API SN

Spesifikasjoner: ACEA E9, API CK-4/CJ-4/SN

4L

HS 5W-30 FK/GG

4L 20 L

110

280,1 296,-

DS 10W-30 FK/GG

4L 20 L

260,1 140,-

M 15W-40 FK/GG

Spesifikasjoner: ACEA E7, API CI-4/SL

20 L

228,980,-


Olje | VERKSTED

HYDRAULIKKOLJE

HYDRAULIKKOLJE

HYDRAULIKKOLJE

601775451

601771293

601771286

Hydraulikkolje S er en delsyntetisk universal transmisjonsolje (UTTO) for traktor og anleggs­maskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremser. Gir meget god slitasjebeskyttelse og har gode lavtemperaturegenskaper.

Hydraulikkolje ISO VG 46, er en sink fri hydraulikkolje med lavt stivnepunkt tilpasset nordiske temperaturforhold. Gode lavtemperaturegenskaper sikrer bredt arbeidstemperaturområde og er godt egnet for både ute- og innendørs bruk.

Hydraulikkolje ISO VG 32, er en sink fri hydraulikkolje med lavt stivnepunkt tilpasset nordiske temperaturforhold. Gode lav­tempe­ra­­turegenskaper sikrer bredt arbeidstem­pe­ra­turområde og er godt egnet for både ute- og innendørs bruk.

S 20 L FK/GG

Spesifikasjoner: API GL-4, SAE J 300, 10W-30

956,-

46 20 L FK/GG

Spesifikasjoner: DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV

868,-

32 20 L FK/GG

Spesifikasjoner: DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV

776,-

HYPOGEAROLJE

HYPOGEAROLJE

KOMBIOLJE

601771323 / 601771316

601771330

601775390

Hypogearolje 80W-90 er en mineralsk girolje med et meget bredt bruksområde. Anbefales til manuelle girkasser, aksler og navreduksjoner der det foreskrives hypoidolje eller olje som oppfyller API GL-4/ GL-5.

Hypogearolje LS er en SAE 80W-90 mineralsk hypoidolje med LS egenskaper. Beregnet for kjøretøy og arbeidsmaskiner som har aksler med differensialbrems der det kreves en olje med LS-egenskaper og som oppfyller API GL-5. Kan også benyttes i hypoiddrev uten differensialbrems.

Kombiolje 10W-30 er en universalolje (STOU) for motorer, manuelle girkasser, våte bremser og hydraulikk i traktorer og andre landbruksmaskiner.

80W-90 FK/GG

Spesifikasjoner: API GL-4/GL-5 4L 20 L

280,1 140,-

LS 4 L FK/GG

Spesifikasjoner: API GL-5

296,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

10W-30 20 L FK/GG

Spesifikasjoner: API CF-CE/SF-CD/SE, API GL-4

860,-

111


VERKSTED | Smøremiddel

WIPES

CRC 100 STK I BØTTE, 6410902060

Engangsservietter for håndrengjøring, som effektivt tar bort olje, fett, maling og lignede uten bruk av vann.

199,-

SMØREMIDDEL CRC 500 ML 6410032697

Dryppfritt smøremiddel. Gode penetrasjonsegenskaper, tåler høyt trykk og vibrasjoner.

127,-

VERKTØYKASSE PÅ BOKS

ZINKSPRAY

CRC 5-56 500 ML

6410930563

6410032734

Korrosjonsbeskyttelse. Danner et hurtigtørrende, hardt, fleksibelt sinkbelegg. Gir utmerket korrosjonsbeskyttelse til jernholdige metaller. Muliggjør punkt­sveising.

Universal spray for vedlikehold og beskyttelse. Den penetrerer, smører, fortrenger fuktighet og løser fastrustede deler.

95,-

Bestselger!

CRC 500 ML

196,-

SMØREFETT

RENS/AVFETTING

6410032721

6410032694

CRC CHAIN LUBE PRO 500 ML Et flytende smørefett med god festeevne. Bruksområder: Kjeder, åpne drev, lager, hengsler mm.

CRC BRAKLEEN PRO 500 ML

Renser og avfetter. Fjerner olje, bremsevæske, fett og avleiringer. Effektivt og hurtigtørkende rengjøringsmiddel.

175,-

87,-

RUSTLØSER

KJEDEOLJE

ELEKTRONIKKRENS

6410933016

6410033017

6410033010

Løsner fastrustede deler og smører med Molybdenisulfid. Redusere friksjon under demontering.

Smørespray av kjeder mot korrosjon.

Fjerner fett, olje og støv fra alarmsystemer og annen elekronikk. Etterlater ingen rester.

CRC 250 ML

CRC 250 ML

143,-

95,-

119,-

SMØRER/BESKYTTER

ELEKTROBESKYTTELSE

6410032635

6410030348

Beskytter og smører alle deler av plast og gummi.

Hindrer elektriske feil forårsaket av fuktighet og korrosjon. Fortrenger vann og fuktighet.

CRC SILICONE 500 ML

191,-

112

CRC 250 ML

CRC 2-26 400 ML

199,-


Smøremiddel og rustfjerner | VERKSTED

JAMAICA OLJE

LANOLINOLJE CP30

250000

240130

Svært aggresiv rustløser. Inneholder ren pimente olje.

Mellomtykk lanolinolje med redusert lukt av lanolin, egner seg godt til preservering eller hulromsbehandling.

Et slitesterkt vannavstøtende fett som kleber seg fast på rust, metall og tre, og metter porene. Dermed skapes en barriere mot fuktig­het og vann som inneholder salt.

LANOLINOLJE UNI20 (H7)

LANOLINOLJE CP70

Tynn lanolinolje med gode penetrering­ segenskaper. Passer godt til preservering for kortere perioder.

240170

Norsk miljøprodukt produ­sert på Voss. Produktene er basert på ullfett eller lanolin om du vil.

400 ML SPRAYBOKS

220,-

520,-

220020 / 230120

400 ML SPRAYBOKS 5L

PENETRATING 5L

96,420,-

PROTECT 5L

Tykk og slitesterk lanolinolje for langvarig beskyttelse.

520,-

LANOLINOLJE UNI40 (HK9)

UNIVERSALSETT

Mellomtykk miljøvennlig lanolinolje til universalt bruk, bl.a. til understell av bil.

281000

220040 / 230140

400 ML SPRAYBOKS 5L

96,420,-

Lanolin

TIL LANOLINOLJE

Inneholder 10 L lanolinolje, sprøyte, hulromsonde og 2 spraybokser.

2 392,-

RUSTFJERNER

RUST BORT

UNIVERSALSPRAY

261002

260010

9965547009

Fjerner overflaterust, pore/ gravrust og flakrust, og preparerer ståloverflaten før maling. Omdanner aktiv rust til passiv jernfosfat (magnetitt), og hindrer videre rustutvikling/korrosjon. Legger igjen et beskyttende lag med sink. Skader ikke metallet ved normal bruk.

Fjerner overflaterust som rustflekker, rustpartikler og rustrender på behandlet eller ubehandlet overflate, også på syrefast og galvanisert metall, betong, fliser og skifer. Fjerner metallstøv fra kapping og skjæring, og flyverust på karosseri/bil. Fjerner også kalk. Gir overflaten økt motstandsdyktighet mot rust.

Olje som smører, pene­trerer, motvirker rust og beskytter. Unikt og enkelt skifte mellom spary og sprayrør.

FERRO-BET 1 L FLASKE

151,-

FERRO-BET 1 L FLASKE

111,-

135,-

RUSTOMVANDLER/ PRIMER

RUSTKILLER

FERRO-BET 750 ML

21200

21500

Rustomvandler og metallprimer i ett. Sprayes direkte på rust. Stopper og omdanner rust til organisk masse jernoksid/magnetitt og fortrenger fuktighet. Etterlater en over­flate med en struktur klargjort for maling eller lakk.

Rustomvandler og metallprimer i ett. Påføres direkte på rust. Etterlater en overflate med en struktur klargjort for maling eller lakk. Brukes når rusten har penetrert metallet, metallet er gjennom­rustet alle kraftig flakrust.

WD40 450 ML SMART STRAW

FERRO-BET 200 ML

156,-

343,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

113


VERKSTED | Oljeutstyr

TRAKT

TRAKT

KOMBITRAKT

1156002363 / 64 / 65

1156002372 / 66

02645

Olje, bensin og syre resistent. Rett utløpsrør, med ventilasjonsrør.

Olje-, bensin- og syreresistent. Uttagbar messingsil. Luftekanalventil, høy utløpshastighet.

Fleksibelt påskrubart utløpsrør. Uttagbar messingsil. Olje og dieselbestandig.

PRESSOL PLAST

100 MM 120 MM 150 MM

11,14,23,-

KOMBITRAKT

PRESSOL Ø 160 MM VINKELRØR 02562

Vinkelrør med gjenger. Uttagbar messing­ sil. Olje, syre og drivstoffbestandig.

128,-

PRESSOL PLAST

160 MM 200 MM

6047,-

MÅLEBEGER

MED FLEXTUT OG LOKK PRESSOL 5 L 07625

Med beskyttelseslokk og kappe på utløpet. Avløp i traktform og fleksibelt utløpsrør. Olje-, syreog drivstofbestandig. Næringsmiddelgodkjent.

PRESSOL Ø 160 MM FLEXRØR

220,-

OLJEKANNE

MED FLEX STÅLTUT 0,5 L 1156005135

Oljekanne Pressol. Kanne i stål med kunsstoffpumpe og fleksibel tut.

95,-

180,SPRAYFLASKE

SPRAYFLASKE

VERKSTEDOLJEKANNE

6911015

6912015

04903

Regulerbar dyse og Viton pakninger. Manuell trykkoppbygging med kombinert overtrykks- og utluftingsventil. Beholder i HDPE. Egner seg for løsemidler, unntatt aceton, når materialet i sprayflasken tåler disse midlene.

Flatdyse og Viton pakninger. Manuell trykkoppbygging med kombinert overtrykks- og utluftingsventil. Beholder i HDPE. Egner seg for tyntflytende mineraloljer, når materialet i sprayflasken tåler disse midlene

Hvit gjennomsiktig beholder. Dobbeltvirkende messingpumpe, med mulighet for dryppsmøring.

PRESSOL 1,5 L REG DYSE

296,-

PRESSOL 1,5 L FLAT DYSE

PRESSOL 300 ML

196,-

268,-

INDUSTRISPRAYFLASKE PRESSOL 750 ML 06233

Flaske i spesialkunststoff. Anbefales til tyntflytende væsker, bl.a. smøremidler, desinfeksjonsmidler, bremserens.

156,-

114


Fettpresser | VERKSTED

FETTPRESSE

PRESSOL AKKU 20V MED 2 BATTERIER

Topp kvalitet!

18051

• 20 V batteridrevet elektromotor • 2 litium-ion-batterier 20 V, 2000 mAh og lader 230 V • Høytrykksfett-forsyningsslange med knekkbeskyttelse via fjær, 11 x 1000 mm • Presisjonskkobling, M 10 x 1 hunn, med ventil • Fettpresserør galvanisert • Profilert stempel, med tettet såle ved fett i løs vekt eller patroner • 2 justerbare fettransport hastigheter (L - H) • Integrert display som viser transport­mengde, ladetilstand og trykkvolum • Displayet blinker rød når det er mottrykk eller strømforbruket er for høyt • Alarm ved fettap - fettmengdemåler stanser • LED lys som lyser opp smøreområde • Utstyret er utstyrt med støttefot, slangeholder og skulderreim • Pakket i bærbar kunststoffboks

3 996,-

LEVERES MED SKULDERREM

DISPLAY

ARMERT SLANGE

FETTPRESSE

FETTPRESSE

12855828 / 12861828

14203251

14401251

Fettpresse av svært høy kvalitet. Optimale hevearmsforhold medfører at det trengs veldig lite kraft til smøringen.

Fettpresse av svært høy kvalitet. Konstruksjonen gjør det mulig å smøre vanskelig tilgjengelige områder med en hånd.

FOR FETTPRESSE 30 CM 50 CM

76,92,-

PRESSOL HEVARM 2014.1 GR

436,-

PRESSOL ENHÅND 2014.1 GR

476,-

FETTMUNNSTYKKE PRESSOL M/G-KOBLING 12649

Munnstykke med G-kobling som låser på smørenippelen.

296,-

FETTMUNNSTYKKE PRESSOL M10X1 HUNN 12156

Presisjonsmunnstykke med fire dreiede låseklosser.

48,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

115


VERKSTED | Kompressor

KOMPRESSOR

SLANGETROMMEL

82966

6510062994

Kraftig oljesmurt kompressor med 2,5 hk. og tank på 50 liter

Trykkluftslangetrommel for vegg. Automatisk slangeoppruller med 9 meter trykluftslange

50 L 2,5HK STANLEY FATMAX

TRYKKLUFT FOR VEGG STANLEY

2 312,-

639,-

KOMPRESSOR

SLANGETROMMEL

82985

6519000020

100 liter kompressor fra Stanley Fatmax, 3,0HK, 1 faset motor. 2 sylinder 10 bar opptatt 390 liter luft.

Praktisk 20 meter trykkluftslange i gummi på trommel. Leveres med hurtigkobling. Slangetykkelse: 8 mm.

100 L 3HK REIM 1 FAS STAN

TRYKKLUFT 20 M STANLEY

9 192,-

583,-

TRYKKLUFTSLANGE

LUFTPÅFYLLER

BLÅSEPISTOL

6510066773

61939

12231

20 meter kraftig slange med nippel og kobling.

Luftfyller med manometer og 3 pumpenipler/dyser. Maksimalt trykk: 10 bar.

Trykkluft blåsepistol Inkludert nippel med indvendig gjenger.

20 M 6X11 MM STANLEY

263,-

116

MED MANOMETER STANLEY

183,-

1/4" TRYKKLUFT PROBUILD

34,-


Sveis | VERKSTED

INVERTER SWP

CADDY ARC

CADDY MIG

MMA200DS

0460445881

0349312030

Kompakt, kraftig og lett sveiseapparat som er lett å bruke. 1-fas, for elektroder opp til 4,0 mm, 16 A treg sikring

En robust elektrodemaskin, beregnet for tøffe bruk.

Bærbart sveiseapperat med lettlest digitalt display.

DC MMA-200DS IGBT

2 952,-

151I A31

8 668,-

C200I

12 420,-

Vi har sveisegass!

ELEKTRODER OK

4600253100 / 4600323100 / 4815253010 / 4815253010G0 / 53052534K0 / 53053234G0

Pris fra kr.

232,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

SVEISEMASKE

AUTOMATISK SORT TN350089100

Sveisemaske med automatisk blending.

888,-

117


VERKSTED | Strømaggregat

TRAKTORAGGREGAT

AGGREGAT

TRA42 / TRA42400V

62766

Traktordrevne strømaggregatet med maks ytelse på 45 kVA. Denne type generatoroppsett passer ypperlig der det trengs en enkel, men pålitelig strømkilde. Leveres som 230V eller 400V.

1-faset strømaggregat. Maks effekt 2300W, 2x230V uttak. Motor på hele 7HK, 15 liters bensintank.

45 KVA

39 992,Lagerføres av FKfagsenter!

STANLEY SG 2400 BASIC

2 792,-

AGGREGAT

SG 5600 BASIC 62767

TRAKTORAGGREGAT 63 KVA

TRA63 / TRA63400V

Traktordrevne strømaggregatet med maks ytelse på 63 kVA. Denne type generatoroppsett passer ypperlig der det trengs en enkel, men pålitelig strømkilde. Leveres som 230V eller 400V.

1-faset og 400V 3-faset strømaggregat. Maks effekt 5600W. 2x230V uttak + 1x400V uttak. Motoreffekt 13HK, 25 liters bensintank.

7 592,-

50 392,STRØMAGGREGAT

STRØMAGGREGAT

AHR700

AH300

Lettstartet aggregat med en ytelse på 6,5 kVA og Honda GX-390 motor. Leveres med ekstra stor tank på 21 L for å kunne kjøres en arbeidsdag uten å måtte etterfylle. Oljevakt og hjulsett. 2 stk 1-fase, 230V uttak.

Solid og lettstartet aggregat på 3kVA, med Honda-motor. Kommer med oljevakt og 2 stk 1-fase, 230V uttak.

STRØMAGGREGAT

STRØMAGGREGAT

AKD1500N

AH850 / AH850400V

3-fase diesel aggregat med en ytelse på 14,5kVA, elektrisk start og 15 liters tank. Kohler-motor og Mecc Alte generator. Hjulsett følger 3000 o/m. Uttak: 32 A 3- fase og 16 A 1-fase.

Proff bensinaggregat med ytelse 8,5kVA. Leveres som 230V eller 400V.

AHR700

AH 300

9 592,-

15 992,-

AKD-1500N

52 400,-

118

AH 850

17 992,-


Dieselvarmere | VERKSTED

DIESELVARMER

Dieselvarmere

OKLIMA SE80, 20KW OKLIMASE80

11 992,-

Yppelige maskiner for rask , sikker og effektiv oppvarming av bygg som lager, verksteder og kjellere. Oklima er effektive og driftssikre dieselvarmere av høy kvalitet som produseres i Italia. Drivstoff: Diesel eller parafin. Finnes i utførelser direkte forbrenning og indirekte forbrenning (med pipe for renere drift).

DIESELVARMER

OKLIMA SE120, 34 KW OKLIMASE120

Alle Oklima modellene leveres med utvendig dieselfilter, Danfoss dieselpumpe og uttak for termostatdrift (Plug-in).

17 592,-

DIESELVARMER

DIESELVARMER

OKLIMASE200

SIP20INFRA

23 992,-

Infrarød dieselvarmer på 20 kw.

DIESELVARMER

TERMOSTAT

OKLIMA SE200,58 KW

OKLIMA SD130, 36KW OKLIMASD130

9 592,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

INFRARØD, 20KW

7 992,-

Bestselger!

TIL OKLIMA MODELLER TERMOKLIMA

1 192,-

119


VERKSTED | El-verktøy

BOR-/SKRUMASKIN

BOR-/SKRUTREKKER

MUTTERTREKKER

5133004979

5133003348

5133004960

Børsteløs. Borkapasitet på 38 mm i tre og 13 mm i metall. LEDarbeidslys. Batteri og lader medfølger ikke.

Kompakt 18 V. LED-arbeidslys. Leveres i bag med 2 stk Lithium + Ion batteri, 2,0 Ah.

Børsteløs. Ideell for feste eller løsne av store hjulmuttere og bolter.

RDD18C-0 HP

R18DD3-220S

1 839,-

1 103,-

RIW18X-0 HP

1 679,-

Bestselger!

SLAGSKRUTREKKER

BATTERILADER

BATTERI

5133004961

5133002630

5133005052

Børsteløs. Ideell for skruing av store skruer og festeelementer.

Lader 6 stk. samtidig.

639,-

LADER

BATTERI

5133002638

5133005287

679 ,-

1 079,-

VINKELSLIPER

STIKKSAG

5133005011

5133004970

Børsteløs. Ideell for en rekke kutte- og slipeoppgaver. GripZone og ergonomisk grep-bryter. Batteri og lader ikke inkludert.

Børsteløs Stikksag, ideell for kutting av intrikate former i tre, plast og metall.

RID18X-0 HP

1 439,-

18V RC18627

1 183,18V RC18150

SPIKERPISTOL

R18N18G-120S MED BATTERI OG LADER 5133003860

Dykkertpistol 18V. Kan slå dykkert fra 15 til 50 mm. Opptil 60 dykkert pr. minutt og 700 pr. 1,5Ah opplading. Leveres med batteri og lader.

RAG18X-0 HP

1 439,-

18V 2,0AH RB1820C

18V 5,0 AH RB1850X

RJS18X-0 HP

1 599,-

2 959,FETTPRESSE

MUTTERTREKKER PAKKE

5133004643

5133003574

Batteridrevet fettpresse, ideell for enkel smøring av kjøretøy og maskiner.

18 volt muttertrekker med 1 stk 2,0Ah Lithiumbatteri og hurtiglader. Dreiemoment 400 Nm, tre hastigheter for ulike bruksområder. Slagtall 0-1800, 2400 eller 2800 slag / min. LED arbeidslys. Inklusive 3 hjulmutter­hylser (17 mm,19 mm og 21 mm). Leveres i bag.

R18GG-0 RYOBI

1 919,-

R18IW3-120S

2 263,-

120


El-verktøy | VERKSTED

KAPP-/GJÆRINGSSAG KGS 216 + BORD 690966000

Sag i robust aluminium, LED arbeidslys, effektiv sponavsug, laser for nøyaktig snitt. Lett og robust arbeidsbord på hjul.

3 192,-

VINKELSLIPER

VINKELSLIPER

MULTIHAMMER

600374000

606464000

600713500

Kompakt vinkelsliper med klassens slankeste håndtak og perfekt ergonomi.

Metabo Marathon-motor med patentert støvbeskyttelse for lang levetid. Elektronisk sikkerhetsutkobling. Håndtaket kan dreies og ekstrahåndtaket monteres i 3 posisjoner for best mulig balanse i grepet.

Multihammer med 4 funksjoner: slagboring, boring med to trinn og meisling.

METABO W 9-125 QUICK 900W

1 192,-

WE 22-230MVT-2200W

2 152,-

UHEV 2860-2 QUICK

2 632,-

BITS SETT 71 DELER 626704000

Et praktisk sett med slissebits og bitsholder. Settet har en magnetisk hurtigbytter samt lange og korte bits. Bitsene har også smarte fargekoder. Settet består av 71 deler.

360,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

121


VERKSTED | Kabler

SKJØTELEDNING

SKJØTELEDNING

SKJØTELEDNING

4000124101 / 201 / 4019135151

4005461251

4003420521 / 4003422521

RDOE (H07RN-F). S-merket. Godkjent for utendørsbruk.

Skjøteledning, jordet med lokk, ytre kappe PUR (Polyuretan), høyfleksibel og ekstra slitesterk.

Selvstengende lokk. Kabel RDOE (H07RN-F). Godkjent for utendørsbruk.

GUMMI KRAFTIG IP44

10 M 3X1,5

182,295,471,-

25 M 3X2,5 STERK IP44

3-VEIS IP44

79,596,-

796,-

0,5 M 3X2,5

KABELTROMMEL

KABELTROMMEL

ARBEIDSLAMPE

01.0009425

4021594251 / 401 / 4022594251

4075100881

Med jording og stålstativ. RDOE (H07RN-F) kabel, 4 Schuko uttak.

Med lokk, stålstativ og jording. Kabl H07RN-F.

Arbeidsbelysning med 2 nivåer, 100% og 50%. Lysfarge kan skifte mellom 4000 K og 6500 K. Hvit skjerm forhindrer blendende lys.

20 M 3X1,5 15 M 3X2,5

25 M 3X1,5 GUMMI IP44

369,-

25 M 3X2,6

FAST NAV/ANTI-TWIST IP44

25 M 3X1,5 40 M 3X1,5 25 M 3X2,5

748,1 068,1 168,-

LED 100W MED 3 UTTAK IP54

1 436,-

ARBEIDSLAMPE

ARBEIDSLAMPE

ARBEIDSLAMPE

4075202101

4075222001

4075205011

1,5 m kabel og kabelholder.

Oppladbar og kompakt. To lysnivå 50% 100%. Lades fra 230 V eller 12V. Ladetid 3,5-4 timer. Driftstid 2,5-5 timer.

2 m kabel og kabelholder. 2 stk 230 V jordede strømuttak bak.

HÅNDLAMPE

ARBEIDSLYS LYSSLYNGE

STRØMFORSYNING

FESTEKLIPS 10 STK

LED

4091058702

4091059202

4075300011

4091058301 / 501

Magnet og opphengskrok. Leveres med 230V og 12 V ladere.

LED-slynge for midlertidig arbeids­ belysning. Til bruk på byggeplass, korridorer, trapper, stilaser og heis­ sjakter. Med hjelp av ulike lengder og forhåndsinstallerte koblinger kan slyngen forlenges helt opp til 50 meter.

95,-

39,-

LED 20W MED STATIV IP65

284,-

LED 280LM OPPLADBAR IP20

183,-

LED 20W BATTERI IP44

695,-

3M 10M

122

156,360,-

LED 50W MED STATIV IP54

639,-


Håndverktøy | VERKSTED

HÅNDSAG

PIPESETT

NP22U78HP

S910

Håndsag for kapping av alle typer tre, håndtak med et komfortabelt grep og god sagstøtte.

Pipenøkkelsett fra Bahco, inneholder 1/4" og 1/2" piper og lange piper med firkantinnfestning, metrisk sekskant og kombinasjonsnøkkelsett. 91 deler.

BAHCO UNIVERSAL 22"

79,-

BAHCO 1/2+1/4" 91 DELER

1 352,-

MULTIVERKTØY

PIPESETT

MTT051

SLX17

Sammenleggbart, allsidig og kraftig multiverktøy i aluminium med 12 funksjoner. Blader i rustfritt stål.

3/4" pipesett med firkantinnfestning, metrisk sekskant og skralle­hode Inneholder 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46 og 50 mm sekskantpiper.

KOMBINASJONS­ NØKKELSETT

BREKKJERN

JERNBINDETANG

SKRALLE 6D B

WBP625

2339D

1RMSH6

Brekkjern med klo i den ene enden som er spesialkonstruert for enkel bruk.

Jernbindertang med PVC-håndtak for bedre grepskomfort. Egnet for klipping av jern.

BAHCO ALUMINIUM 12 I 1

199,-

Kombinasjonsnøkkelsett (8, 10, 12, 13, 14, 17) med kjeftvinkel 15°. Forsynt med forskjellige dimensjoner i hver ende. 15° ringende for bedre grep og plass til knoken.

BAHCO 3/4" SLX17 22-50 MM

2 792,-

BAHCO 625 - 25" PREMIUM

447,-

743,-

SNEKKERKNIV

VERKTØYVOGN

1446

BASIC

Rustfri snekkerkniv med godt håndtak gir et behagelig og sikkert grep. Leveres med en praktisk slire som kan festes i beltet.

Verktøyvogn fra Bahco med 5 skuffer. 3 av skuffene har skumplastinnlegg. Inneholder 158 deler.

BAHCO RUSTFRI

55,-

BAHCO 225 MM

183,-

BAHCO

10 392,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

123


VERKSTED | Jekke- og sekketraller

KOMPAKT JEKK MED HJUL 3T BAHCO BH13000

3 tonns garsjejekk fra Bahco, 90 mm inngangshøyde og 552 mm makshøyde.

2 792,-

SEKKETRALLE

JEKKETRALLE

56601

75598

En lett og robust tralle med klaff. Leveres med punkteringsfrie hjul. Kapasitet 200 kg.

Jekketralle med store hjul og en kapasitet på 2000 kg.

MED KLAFF 200 KG

559,-

DOVRE 2000 KG

2 792,Bestselger!

SEKKETRALLE

JEKKETRALLE

532869

53128

Jonex Sprinter er utviklet med hensyn til god ergonomi og stabilitet. Høy styrke. 250 kg kapasitet.

Enkel jekketralle for lettere bruk. Med doble PU-hjul. Kapasitet: 2500 kg.

JONEX SPRINTER

1 912,-

124

1150 MM BOGGIE PU HT

5 032,-


Last og surring | VERKSTED

PRESENNING BLÅ

PRESENNING HVIT

Presenning til mange formål, laminert på begge sider. Isydd line og ringer for hver meter.

5 X 7 M 270 G

6510011685 / 11686 / 11687 / 11689 / 11688 / 11690 / 11691 / 11693 / 11694 / 11695

1,7 X 2,0 M 130 G 2,0 X 3,0 M 130 G 2,5 X 3,6 M 130 G 4,0 X 6,0 M 130 G 3,0 X 5,0 M 130 G 5,0 X 8,0 M 130 G 6,0 X 10,0 M 130 G 8,0 X 10,0 M 130 G 10,0 X 12,0 M 130 G 12,0 X 15,0 M 130 G

32,55,71,207,127,319,455,607,927,1 559,-

60494 / 60495 / 60496 / 60497

6 X 8 M 270 G 6 X 10 M 270 G 8 X 12 M 270 G

575,879,1 071,1 672,-

2 TONN 2,0/ 1,0 M GRØNN 2 TONN 4,0/2,0 M GRØNN

3 TONN 6,0/3,0 M GUL

6 MM X 30 M

140 - 210 CM 55152040U36

231,-

Lastestropper med krok, produsert i enhold til gjeldene standard og krav.

1 TONN 3,0/1,5 M FIOLETT

20,32,60,88,132,-

4 MM X 30 M

PRESENNINGBUE

Rundsling for løft. Produsert i henhold til gjeldene standard og krav. Rundslingsen leveres med perforert merkelapp som angir styrke og lengde. Hver stropp er pakket i plast sammen med eget sertifikat.

1 TONN 2,0/1,0 M FIOLETT

30 meters kveil, slitesterkt tau til mange bruksområder.

12 MM X 30 M

6755001508 / 6755001500 / 6755001503 / 6755001509 / 6755001505

39,71,111,-

6700508669 / 6700508671 / 6700508689 / 6700508697 / 6700508699

10 MM X 30 M

LASTESTRAMMER

1 TONN 1,0/O,5 M FIOLETT

PP SPLITTFIBER

8 MM X 30 M

RUNDSLING 5545010%

TAU BLÅ

800 KG LS02-0 1,5 TONN LS02-01 2 TONN LS02-02X8 4 TONN 10M LS02 5 TONN LS02-05X8

39,63,79,159,175,-

PAKKESTROPP 25 MM 400 KG

732121 / 22 / 23 / 24 / 25

1 M HVIT 1,5 M GUL 2 M BLÅ 2,5 M RØD 3,5 M SORT

32,36,40,40,48,-

103,143,287,-

ALUKASSE HERD

535270 / 535271 / 535272

Solide aluminiumskasse med 2 låsehasper og bærehåndtak på sidene. Haspen kan låses med hengelås. Kassen kan stables og er værtett med gummipakning. Perfekt for oppbevaring og transport. Fås i 51, 72 og 98 liter. 51 L 72 L 98 L

1 112,1 352,1 576,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

125


VERKSTED | Bilhengere

GAUPEN BILHENGER

G1325T TIPPHENGER

10283

17 196,-

G1325

G1325 er en videreutvikling av Gaupens toppselger A1325. En kvalitetshenger med romslig plan. Med et kassemål på 144x255 er denne stor nok for de fleste transportbehov. Du kan laste på opp til et tonn på hengeren så dette er en real arbeidshest. Kom til Felleskjøpet for en kikk på en G1325. Totalvekt 1300 kg. Egenvekt 260 kg. Nyttelast 1040 kg. Med brems.

10284

16 236,-

Reg. kr. 240,- eks. mva.

GAUPEN MASKINHENGER

M3535

19200

Kassemål 170 x 350 cm. Nyttelast 2830 kg. Totalvekt 3500 kg.

M2530

Kraftige maskinhengere med solide ramper som enkelt kan justeres sideveis. Integrerte støttebein på kjørerampene og solide stålskjermer som tåler at man tråkker på dem. 18 mm vannfast finér i bunn. Kassemål 145 x 300 cm. Nyttelast 1970 kg. Totalvekt 2500 kg.

19250

40 396,-

35 836,-

Reg. kr. 240,- eks. mva.

GAUPEN BILHENGER D1425N 10251

Høye rammevanger og solid chassis. 15 mm bunn­ plate og kraftige avtakbare hjørnestolper. Nedfelte surrekroker. 35 cm zink legerte stållemmer med tett profil i bunn og topp for enklere renhold og bedre styrke. Totalvekt 1300 kg. Nyttelast 940 kg. Brems. Kassemål 144 x 258 x 35 cm. 13” hjul. Boggi. Leveres med støttehjul.

23 356,-

Reg. kr. 240,- eks. mva.

GAUPEN BILHENGER D2025N 10252

Kraftig yrkeshenger for tøff bruk. Med 35 cm lemmer og helårsdekk. Avtagbare hjørnestolper og solide sammen­føyninger i hjørner. Sterk kantprofil med nedfelte surringsfester. 15 mm tykk bunnplate. Totalvekt 2000 kg. Egenvekt 360 kg. Nyttelast 1640 kg. Kassemål 144 x 258 x 35 cm. Brems og støttehjul.

24 156,-

Reg. kr. 240,- eks. mva.

126


Bilhengere | VERKSTED

TREDAL VAREHENGER T-15-BBL 907104

Heftig yrkeshenger med det unike Spirax fjæringssystemet som fanger opp bevegelser fra både lasten og veien. Hydrauliske, dobbeltvirkende støtdempere. Totalvekt 1500 kg. Egenvekt 350 kg. Nyttelast 1150 kg. Kassemål 153 x 297 cm. Brems og nesehjul.

39 992,-

Reg. kr. 240,- eks. mva.

TREDAL VAREHENGER T-15-BBK GRÅ 907103

Boggihenger med god vektfordeling og stabilitet. Praktisk henger for mellomtung transport. Alle karmer er hengslet. Planmål 153 x 247 cm. Nyttelast 1160 kg.

38 392,-

Reg. kr. 240,- eks. mva.

TREDAL VAREHENGER T-85-BRH GRÅ MED FORLENGBART DRAG 906122

Allsidig henger med 13” hjul. Forlengbart drag ved f.eks. transport av material. Innvendig surrefester. Alle karmer er hengslet. 40 cm karm. Brems. Totalvekt 850 kg. Nyttelast 645 kg.

19 592,-

Reg. kr. 240,- eks. mva.

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

127


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Stillas og stiger

Bygg og vedlikehold KLAPPSTILLAS PAX BASIS

FALLSIKRING

53510

700001

Lett, sammenleggbart stillas i aluminium. Smart og fleksibelt stillaskonsept fra Zarges for de som ønsker et lett og ukomplisert stillas med få deler.

Komplett takpakke med sele, 20 meter line med brems, karabinkroker, festeslynge, trumestropp og sekk.

MED LUKE 0,55M

5 352,-

128

TAKPAKKE

2 712,-


Stillas og stiger | BYGG OG VEDLIKEHOLD

STIGE ENKEL

SKYVESTIGE

49537 / 49538 / 49539

49551 / 49552 / 49553 / 49847

CLIMBER

En lett og solid enkeltstige med lukket vangeprofil.

2,0 M 3,1 M 4,2 M

632,948,1 496,-

2-DELT CLIMBER

Lett og praktisk 2-delt skyvestige i aluminium.

4,0 M 6,0 M 7,3 M 8,5 M (5,0 M)

1 752,1 912,2 712,4 636,-

STIGE SUPERKOMBI

GARDINTRAPP

49562 / 49563 / 49564

44153/55/57

Robust og anvendelig stige som kan brukes som frittstående eller anleggende stige.

Typegodkjent profftrapp med verktøybrett og svertefrie sidevanger.

3-DELT CLIMBER

5,0 M 6,0 M 7,6 M

2 312,2 872,3 512,-

Z-200 ZARGES

3 TRINN 5 TRINN 7 TRINN

1 352,1 672,2 392,-

BUKK MAX ALUMINIUM 472424 / 48

2 TRINN 3 TRINN

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

655,927,-

129


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Mur og støp

STØPEMØRTEL B25

STØPEMØRTEL B40

FORANKRING

165

169

222

Universal støpemørtel til de fleste støpe­ arbeider som påstøp på gulv, trapper, små fundamenter mm.

Sterk tørrbetong til støpearbeider med krav om høy styrke og store påkjenninger. God bearbedelighet. Benyttes inne og ute

Ekspanderende. Egnet til fuktige, ekstra aggresive miljøer. Kan brukes som støping av bordplater, krukker mm. Kan belastes etter kort tid og meget høy trykkstyrke.

ROBUST 20 KG

47,-

ROBUST 20 KG

87,-

ROBUST 20 KG

215,MUR & PUSS MØRTEL

SEMENT

MURBALJE FIRKANT

178

137

Universal mørtel til muring, pussing og reparasjon av alle typer ny og gammel mur. Benyttes ute og inne.

Robust sement til utblanding av støpe­ mørtel eller betong. 20-80 mm tykkelse og til støping av trapper, fundamenter mm. Benyttes ikke til muring.

Sort murer-/industribalje med ekstra forsterkning.

ROBUST 20 KG

63,-

ROBUST 20 KG

87,-

MØRTEL-/ MALINGSRØRER

ASFALT REPARASJONSMASSE

33043

10

Mørtel-/malingsrører på 1200W, 2 gir.

Et brukervennlig materiale som alle kan håndtere og legge - krever ingen spesielle ferdigheter eller dyrt utstyr. Brukes til reparasjon av fortau og veier.

1200W PROBUILD

872,-

25 KG

6711054977 / 6711054957 / 6711054982

40 L 65 L 90 L

60,76,92,-

MURBØTTE

6711054983 / 6711054984

Sort murer-/industribøtte med metallhank. Tåler inntil -20 °C. 12 L 20 L

14,28,-

236,BETONGBLANDER

SPRENGKRAFT

MURBALJE RUND

94992

5515100004 / 5515100010

Betongblander med en hastighet på 26 o/min.

Sprengkraft kan brukes av alle. Ikke nødvendig med sikring eller besiktigelse av tilstøtende bygg.

Sort murer-/industribalje med ekstra forsterkning.

550W 104 L DOVRE

2 792,-

SNIGAMIT

4 KG 10 KG

130

552,1 116,-

6711054968 / 6711054985 / 6711054986

40 L 65 L 90 L

60,76,92,-


Håndredskap | BYGG OG VEDLIKEHOLD

VEISALT

MG-KOMBI 10800 / 10837

25 KG 1000 KG

SLEGGE

SPETT

1020219 / 1020164

5 KG 120 CM

MED KOMPOSITTSKAFT L XL

783,799,-

1027234 / 1027235 / 1027236

6 KG 135 CM 7 KG 150 CM

615,671,751,-

135,3 592,-

GREV POTET

KRAFSE

375,-

503,-

GJØDSELGREIP

KRAFSE

1005023

1014793

599,-

519,-

1003709

CLASSIC

1020747

MED LANGT SKAFT

SLEGGE

MED KOMPOSITTSKAFT 1023518 / 1023519 / 1023540

3 KG 4 KG 5 KG

735,783,799,SKAFT ALUMINIUM

TRILLEBÅR

543,-

1005037

2 319,-

SPADE

BLAD TIL ASFALTRIVE TRE/ALUMINIUM

1014775

1005039 / 1005040

639,-

119,-

SPADE

ANLEGG 0001 1014776

ANLEGG SVEISET 0003

TIL ASFALTRIVE

359,-

ALLROUND 012G 1024543

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

131


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Drensrør og kummer

For mye eller for lite vann er like ille, for å sikre god vekst hos plantene er en avhengig av riktig mengde. Rør er et hjelpemiddel for å kontrollere vann – om det er i bekker, som grunnvann, som regnvann eller for jordvanning.

Bedre pris på større kvanta!

Drensrør

Drensrør fjerner uønsket vann fra grunnen via spalteåpninger i rør­veggen og ut via røret til et egnet utløp, eller til et større overvannsrør. Drenseffekten er først og fremst avhengig av jordas evne til å føre vann frem til røret. I jord som ikke leder vann så godt bør derfor avstanden mellom rørstrengene være mindre enn i jord som har god transport evne. Rørdimensjonen er avhengig av mengden vann som skal transporteres – og kan være vanskelig å anslå. Tak­vann og overflatevann skal føres i overvannsrør.

Overvannsrør

Overvannsrør benyttes for å transportere vannet fra drensrør, taknedløp eller gårdssluk frem til et egnet sted for utslipp.

DRENSGREN 0-90GR

DRENSBEND 0-90GR

3123054

3123035

160,-

120,-

DRENSRØR

OVERVANNSRØR

Pris for hel kveil/rull.

110/97 MM, 160/139 MM, 200/147 MM, 250/218 MM, 315/276 MM, 400/348 MM, 500/434 MM, 630/548 MM

PRAGMA 110/110 MM

PRAGMA 110 MM

De benyttes også for bekke­ lukking eller som stikkrenner gjennom veier.

3122528 / 322525 / 3070805 / 3070802 / 3070803 / 3070809 / 3070813

KORR, 83/100 MM Pr. m.

28,-

PRAGMA, 75 MM, 110 MM, 160 MM Pr. m. Pris fra kr.

26,132

3074509 / 3074524 / 3074534 / 3074539 / 3074544 / 3074548 / 3074552 / 3074554

Pr. m. Pris fra kr.

44,-


Drensrør og kummer | BYGG OG VEDLIKEHOLD

BondeKompaniet fører et bredt utvalg kvalitetsvarer, og gjennom mer enn 100 års erfaring fra det norske landbruket har vi bygget opp unike kunnskaper om de produktene vi selger – en kunnskap vi gjerne deler med våre kunder.

Vi har et komplett utvalg av tilbehør og deler. Kom innom oss om du har spørsmål eller trenger assistanse!

SORTIMENT SELVBYGG

3358431 / 3358433 / 3358473 / 3358475 / 3358477 / 3227311 / 3227313 / 3227314 / 3074906 / 3074909 / 3074912

BUNN F/400 MM PRAGMA RØR BUNN F/630 MM PRAGMA RØR

SANDF. GJ.F. PK 110/121 MM SANDF. GJ.F. PK 160/177 MM SANDF. GJE.F. PK 200/210 MM

SANDF. DYKKER 110 MM SANDF. DYKKER 160 MM SANDF. DYKKER 200 MM

OVERG. GLATT RØR 110 MM OVERG. GLATT RØR 160 MM OVERG. GLATT RØR 200 MM

360,608,-

SANDFANG 400 MM

KLOAKKRENSER

70 L/35 L M/110 DYKKER

6510059833

2 952,-

952,-

KUPPELRIST

DRENERINGSRENNE

FOR 400 SANDFANG

3002073761

3227307 / 08

150 CM Ø 13

384,576,632,520,1 448,1 640,32,48,80,-

3302738 / 3358429

2 096,-

630 MM FOR SANDFANG

3 960,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

SVART 3X1M

Dreneringsrenne produsert i PP-plast med rist i galvanisert stål. Stormdrain Plus er lett å håndtere og installeres med et låsesystem mellom rennene.

872,-

133


BYGG OG VEDLIKEHOLD | Rørdeler og PEM

TRYKKRØR PE

KOBLING PEM

25 METER

3004080122 / 222 / 302 / 402 / 482 / 562 / 742 / 842

2391791 / 92 / 93

Kuleventil for drikkevann, varme-/ kjølesystemer, diesel, glykol og nøytrale vesker. Kuleventil av avsinkningsresistent messing/rødgods, innvenige gjenger og spak. Maks arbeidstrykk 30 bar. Fullt gjennomløp. Maks arbeidstemperatur 170°C.

3/4 INV GJ METALL

VINKEL 20 MM X 1/2 UTV GJ

60,48,-

T-RØR 20 X 20 X 20 MM PL

72,-

1/2 M/SLANGE TILK METALL

RETT 20 X 20 MM PLAST

Pris pr. m. .

RETT 20 MM X 1/2 UTV GJ PL

80/11 25 MM 80/11 32 MM

134

16,20,32,-

3007027042 / 62 / 82 / 3010036142 / 52

56,36,36,40,40,-

Rør for vannforsyning med inntil 10 bar trykk.

80/11 20 MM

KULEVENTIL

RETT 20 MM X 3/4 UTV GJ PL

RETT 20 MM X 3/4 INV GJ PL RETT 20 MM X 1/2 INV GJ PL

VINKEL 20 X 20 MM PLAST

1/2 INV GJ METALL

1 INV GJ METALL

3/4 M/SLANGE TILK METALL

140,240,348,88,108,-


Lameller og armaturer | BYGG OG VEDLIKEHOLD

LAMELL-DØR 3 MM PVC 5 STK 291162

Ferdig pakke som består av 5 lameller 30 x 225 cm med opphengsbeslag og skinne på 1,3 m.

1 696,-

LAMELLER

LAMELLBESLAG

OPPHENGSBESLAG

291156 / 50

291161 / 54

291157

PVC 25 M

2 MM 20 CM 3 MM 30 CM

896,1 996,-

RUSTFRITT 20 CM 30 CM

RUSTFRITT 100 CM

220,-

32,40,-

LYSRØRARMATUR LED 4075039421 / 4072040001

1X16W IP65 SUBMAR 2X16W IP65 SUBMAR

236,476,-

TAKLAMPE LED

TAKLAMPE LED

LYSRØR LED

34558

Vanntett og støvtett. Polykarbonat. Opphengsklammer i rustfritt stål. Perfekt for bruk i fuktige eller støvete rom, som fjøs, staller, verksteder, lager eller på låve. 5 års garanti. Innebygde LED pærer som ikke kan skiftes.

16,4W/840 4000K 1200 MM

25W 2000LM 120 CM IP65 Perfekt for fjøs, stall, industri og lagerbygg. Integrert høy ytelse LED chips. Blendfritt lys på grunn av frostet glass. Klips av rustfritt stål.

496,-

34546 / 47

40W 5000LM 120 CM 55W 6500LM 150 CM IP67

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

4083553821 / 4083554051

16,4W/830 3000K 1200 MM

76,-

896,1 080,-

135


KLÆR, SKO OG VERN | Arbeidsklær barn og voksen

FK KJELEDRESS BARN/VOKSEN 87852% / 89855%

Vår populære Felleskjøpet kjeledress som er ufôret med påsydde reflekser. 65 % polyester, 35 % bomull. STR. 2-14 ÅR STR. XS-XXL

319,399,-

Klær, sko og vern VARSELJAKKE BARN

VARSELBUKSE BARN

012410738%

011410738%

479,-

359,-

BS, STR. 2-14 ÅR

BS, STR. 2-14 ÅR

NEOPRENSTØVEL BARN VIND, GUL/GRØNN STR. 22-35, SORT STR. 30-35 VI30001% / VIND20125%

Vanntett neopren støvel som tørker raskt og isolerer godt.

239,-

OVERALL BARN

VIND, GUL/SORT, STR. 2-10 ÅR VIND2012%

Komfortabel og slitesterk. 35% bomull, 65% polyester.

279,136


Arbeidsklær barn og voksen | KLÆR, SKO OG VERN

FK T-SKJORTE VOKSEN

FK BOXER HERRE

DAME, STR. XS-XXL/ HERRE, STR. S-5XL

TRAKTORSPOR, STR. S-XXL 981002640%

350581040222% / 350571040222%

100 % bomull.

87,-

Vår populære Felleskjøpet t-skjorte. 100 % bomull.

119,-

FK HIPSTER DAME HØNESPOR, STR. XS-XL 981052640%

100 % bomull.

87,-

T-SKJORTE VOKSEN

T-SKJORTE BARN

FK SOKK

VIND20113%

VIND20108% / VIND20107%

VIND20133%

100 % bomull.

100 % bomull.

2-pk sokk med Felleskjøpet logo. 1 par med gul stripe + 1 par med grønn stripe. 40 % ull, 57 % polyester, 3 % elastane.

I BUTIKK I APRIL VIND, TRAKTOR, STR. S-XXL

119,-

I BUTIKK I APRIL VIND, GRØNN OG GUL, STR. 2-8 ÅR

103,-

ULLING, 2-PK, STR. 36-39/40-43/44-47

79,-

Nyhet!

FK CAPS BARN/VOKSEN ONE SIZE 1998B / 1998C

31,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

137


KLÆR, SKO OG VERN | Støvler

MUCKBOOT STØVEL

PULL ON, MID, SVART, STR. 37-49 15875%

Lett og fleksibel halvhøy allround støvel i gummibelagt neopren. Slitesterk yttersåle i gummi som gir godt feste selv på fuktige underlag. Komforttemp: 0 til +18 °C.

719,-

MUCKBOOT STØVEL

FORAGER, LOW, SORT, STR. 36-48 15803%

Lav neopren sko som er 100 % vanntett. Ekstra forsterket i tå- og hælparti. Slitesterk yttersåle i gummi som gir godt grep på de fleste underlag.

559,-

Nyhet!

NEOPRENSTØVEL

VIND MID SORT, STR. 36-46 VI30002%

Vanntett neopren støvel som er lett å ta på seg. Neopren fôr tørker raskt og isolerer godt. Gummiering på nedre del av støvelen

399,GUMMISTØVEL

FARM, PVC, GRØNN, STR. 37-48 5751%

PVC-støvel for hage- og fjøsbruk. En prisgunstig støvel med god komfort. Meget populær i landbruket.

319,-

MUCKBOOT STØVEL MUCKMASTER, GRØNN, STR. 37-48 5777%

Neoprenstøvel produsert i 5 mm CR FLEXFOAM med fireveis strekkbar nylon. 100 % vanntett. AIRMESH™ fôr, gjør at støvelen puster. Dette gir maksimal komfort STICKY™ gummi yttersåle. NITRO-CEL™ innleggssåle. Komforttemp: +21° til –28 °C.

959,-

138

MUCKBOOT STØVEL

DERWENT II SORT, STR. 37-48 15864%

Lett og komfortabel all-round støvel i 4 mm gummibelagt neopren. Innvendig foret med PK-Mech og forsterket tå- og hælparti. Sålen er olje og syrefast og tåler de vanligste landbrukssyrer. Temperatur fra: 0 - 18°C.

799,-


Vernesko | KLÆR, SKO OG VERN

VERNESKO S3

MYK VERNESKO

245400009900%

B4507%

BLÅKLÄDER, STR. 35-48

MED HÆLREIM, STR. 35-48

En slitesterk og vanntett vernesko. Med tekstil-spikertrampbeskyttelse, tåhette av aluminium. Anatomisk utformet innersåle. Freelock-funksjonen gjør det enkelt å få på og av skoen. Passer best for utendørsarbeid innen konstruksjon, transport, vedlikehold, reparasjon og drift. Damelest i størrelse 35-39.

Laget i ventilerende kvalitetslær belagt med PU for høyere slitestyrke. God demping. Vernetå EN 345 SB E. F

639,-

1 519,-

UTEN VERNETÅ, STR. 35-48 B33406%

559,VERNESKO S3

VERNESKO S1P

15109%

244200009933%

Vernesko i lær og tekstil med god ventilasjon. Vernetå i stål og spiker­ trampsåle. Anatomisk innersåle. Ekstra tå-forsterker. Sertifisering: ISO 20345:2011 S3 SRC.

En smidig vernesko med vid passform. Anatomisk utformet innersåle laget av myk PU, for å gi best mulig støtte og demping, samt en tekstiloverflate med god fuktabsorbsjon. Passer best for arbeid på lager, service, logistikk og industri. Damelest i størrelse 35-39. Freelock-lukking. Tåhette av kompositt. ESD godkjent (samsvar med IEC 61340-5-1). Oljebestandig yttersåle. Tåforsterkning.

ALBA&N, GAUSTA, STR. 36-48

399,-

BLÅKLÄDER, CRADLE, SVART/GUL, STR. 35-48

Nyhet!

1 439,LETTVEKTSTØVEL

VERNESTØVEL S5

VERNESTØVEL

852086%

98007034%

05871%

Lett og støtdempende støvel med vernetå av stål og spikerbeskyttelse, spesielt laget for fjøsmiljø. Kjemisk bestandig mot olje og gjødsel.

Lett og slitesterk PU-vernestøvel med bra sklimotstand og høy bestandighet mot gjødsel, oljer, bensin, fett, alkali og syre. Ståltåhette og spikerbeskyttelse. God varme- og kuldeisolasjon ned til -30 °C. Fotseng med uttagbar innersåle. Støtdempende hæl. Meget romslig lest. EN ISO 20345:2011. S5, SRC.

Hi-Viz overall i kraftig PU/PVC-kvalitet. 50 % Polyester, 25 % Polyurethan, 25 % PVC, 350 g/m2. Vind- og vanntetthet: >13.000 MM. Elastiske seler med spenne til justering. Trykknappjustering ved ankler.

DELAVAL, STR. 37-48/49

836,-

BEKINA, STEPLITEX, STR. 36-49

TECHNO, STR. 36-49

479,-

796,-

Nyhet!

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

139


KLÆR, SKO OG VERN | Arbeidsklær

KJELEDRESS

FLANELLSKJORTE

08987012510% / 08987012545%

036052110% / 036052180% / 036052150%

Behagelig dress med god passform. Godt egnet til arbeids- og fritidsbruk. Mange lommer til alt du trenger. To sidelommer med gjennomgrep. Kneputelommer. Strikk i liv. 2-veis glidelås under frontklaff. Trykkknapper på enden av ben og mansjetter for justering av vidde. 65 % polyester, 35 % bomull. 250 g/m2.

Flanellskjorte i 100 % bomull. To brystlommer.

WENAAS DE LUXE, SORT/BLÅ, STR. C44-68

BS RØD-/SORT-/BLÅRUTET, STR. S-3XL

199,-

319,God pris!

Nyhet!

ANKELSOKK

ARBEIDSSOKK

5943% / 5944%

05945%

Myk og behagelig lav ankelsokk til hverdag og trening. 52 % bomull, 44 % polyester, 4 % spandex.

Myk og behagelig sokk til arbeid eller fritid. Forsterket hæl og tåparti. 58 % bomull, 34 % polyester, 5 % elastan, 3 % polyamid.

BS HVIT/SORT, STR. 36-48, 3-PK

55,-

3-pk!

ULLGENSER

BS, STR. 36-48, 3-PK 3-pk!

RAGGSOKK

5925% / 5932%

5931%

BS, GRÅ, STR. 20-35/36-48, 3-PK Behagelig og varm sokk med 40 % ullfrotte i sålen. Forsterket hæl. 35 % bomull, 24 % akryl, 14 % polyamid, 14 % polyester, 11 % ull, 2 % spandex.

140

3-pk!

519,-

103,(127,-)

BS, STR. 37-48

Varm og god raggsokk. 80 % ull, 18 % polyamid, 2 % lycra.

71,-

036344462% / 036344491% / 036344494%

Varm og behagelig genser med høy hals og glidelås i 100 % ull. Tommelhull i ermer.

63,-

TURSOKK BARN/VOKSEN

BS, LYGNA, MARINE/ORANSJE, GRÅ/BURGUNDER, GRÅ/LIME STR. S-4XL

2 par for

103,-


Regntøy | KLÆR, SKO OG VERN

REGNJAKKE KL. 3

REGNOVERALL KL. 2

PU GUL

Nyhet!

FRLR502553% / FRLR602553%

Vind- og vanntett. 20 000 mm vannsøyle. Kraftig regnjakke. Antiflame. Avtagbar hette - passer over hjelm. Brystlomme til ID-kort. Skjult brystlomme. To frontlommer med trykknapper. Skjult glidelås. Ventilasjon i rygg. Knapp justering på ermer.

PU/PVC GUL LR905953%

Vind- og vanntett. 13 000 mm vannsøyle. Kraftig regnoverall. Elastiske seler med spenne til justering. Trykknappjustering ved ankler. Str. S-5XL

319,-

Dame, str. S-3XL Herre, str. S-4XL

719,-

REGNBUKSE KL. 2 PU GUL

FRLR502253% / FRLR602253%

Vind og vanntett. 20 000 mm vannsøyle. Kraftig regnbukse med seler. Antiflame. Avtagbare seler. Åpning til verktøys­ belte/lommer. Klaff med borrelås fra kneet og ned. Forsterkning på kne. Justering ved ankel. Dame, str. S-3XL Herre, str. S-4XL

479,-

REGNJAKKE KL.3

REGNJAKKE

REGNDRESS

PU/PVC ORANGE

LR9808%

P100703%

LR905505%

Vind og vanntett. 11 000 mm vannsøyle. Hette med snor skjult i kragen. Skjult glidelås. Trykknappjustering ved ermer.

Vind og vanntett. 13 000 mm vannsøyle. En regndress som tåler ytre påkjenninger mot kjemikalier i kraftig PU/PVC, 350 g/m2.

Vind og vanntett. 13 000 mm vannsøyle. Fast hette med snor, som passer over hjelm. Skjult glidelås. Trykk­nappjustering ved håndledd. To utvendige lommer. Str. S-4XL

399,-

PU GRØNN

Str. S-4XL

REGNBUKSE

PU/PVC ORANGE

LR9108%

LR905905%

Vind og vanntett. 11 000 mm vannsøyle. Elastikk i midje med snøring. Glidelås ved ankler. Refleksdetaljer.

Str. S-4XL

319,-

Str. S-4XL

559,-

319,-

REGNOVERALL KL. 2 Vind og vanntett. 13 000 mm vannsøyle. Elastiske seler med spenne for justering Trykknapp­justering ved ankler.

KJEMI, PU/PVC NAVY

PU GRØNN

Str. S-4XL

239,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

141


KLÆR, SKO OG VERN | Arbeidsklær Blåkläder

JAKKE STRIKKET

FLANELLSKJORTE

59402536% / 59412536%

329911524599%

Hettejakke i strikk og softshell med stretch. Lommer med glidelås. 97% polyester, 3% elastan, jacquardstrikket, en side børstet, 290 g/m².

100% bomulls flanell, børstet innside, to brystlommer.

Str. XS-3XL

Str. XS-4XL

T-SKJORTE I BOMULL

SHORTS MED STRETCH

HØSTGRØNN, GRÅMELERT

OLIVEN/SVART

1 039,-

HVIT, SORT, MARINE, OLIVEN 352510421000% / 352510429900% / 352510428800% / 352510424500%

100% bomull. T-skjorte med ribbet hals og forsterket nakke og skuldersømmer.

479,-

Pakkepris! Kjøp 5 stk. i samme str. og farge

399,-

SVART

144918459900% / 714918459900%

Stretchpaneler for optimal bevegelses­ frihet og komfort. Slitesterkt, hurtigtørkende og lett materiale.

Str. XS-6XL

Dame, str. C30-50 Herre, str. C44-64

BUKSE MED STRETCH

SELEBUKSE

14591845% / 71591845%

269513309998% / 102095269513308699%

Bukse i slitesterkt materiale med hurtig­ tørkende egenskaper. Penn- og knivlomme tilpasset høyre- og venstrehendte. Inn­ vendig lomme i mesh for mobil­telefonen, samt forlengingsmulighet på ben. 65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m².

Slitesterk og funksjonell snekkerbukse. Strechpaneler på leggene og på innsiden av lårene, samt knelommer i CORDURA®strechmateriale med topplokk og borrelås. Ikke anbefalt for industriarbeid. 60 % bomull, 40 % polyester, ripstop, 250g/m². Gylf med glidelås i plast, Hammerhempe i siden. Justerbare benavslutninger med knapper. Refleksdetaljer.

95,-

639,-

GRÅ, SORT, OLIVEN

MØRK GRÅ, MØRK MARINE

Dame, str. C30-50 Herre, str. C44-62, D84-124

879,-

Str. C44-62, C146-156, D84-124

BUKSE MED STRETCH GRÅ

144818329699%

Ripefri industribukse i 2-veis stretch med strikk i midjen for optimal komfort. Skjulte lommer og trykknapper gjør buksen til et pålitelig plagg i utsatte miljøer. Refleksdetaljer. Str. C44-64, C144-158, D84-136

559,142

God pris!

959,-

Nyhet!


Synlighetsklær Blåkläder | KLÆR, SKO OG VERN

VARSELSHORTS KL. 1

SOFTSHELLJAKKE KL. 3

154118119933%

449125133399% / 479125133399%

Varselshorts med stretchpaneler foran, i skrittet og i linningen bak. Borrelås i midjen som gir ekstra komfort. CORDURA®forsterket tommestokklomme, benlomme, mobillomme og ID-kortlomme er noen av funksjonene.

3-lags softshelljakke i vind- og vannavvisende (11 000 mm) materiale, ikke tapede sømmer. Stretch, 255 g/m². 92% polyester, 8% elastan. Avtakbar hette. D-ring. Bra overflater for logotrykk. Kraftig toveisglidelås i plast i front. Fram- og brystlomme med glidelås. Forlenget i korsryggen. Justerbar i nedre kant med snøring. Justerbare ermeavslutninger med borrelås. REFLEKS 50 mm brede reflekser. Refleksdetaljer på kropp og armer.

MED STRETCH, SVART/GUL

Str. C44-C62

879,-

GUL/SVART

Dame, str. XS-3XL Herre, str. XS-4XL

Nyhet!

1 359,-

VARSELBUKSE KL. 2 GUL/SVART 158518113399%

Fleksibel varselbukse med stretchpaneler. Knebeskyttelseslommer i CORDURA®-stretch for optimal komfort. Forbøyde ben gir ekstra god passform. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Herre, str. C44-62, C144-156, D84-124

1 039,-

VARSEL T-SKJORTE KL. 2

VARSELGENSER KL. 1

SELER

333610133300% / 339710133399%

335911589933%

400910063300%

T-skjorte med rund hals i 100% polyester. 130g/m². Antiluktbehandlet. Meshpaneler for optimal fukttransport. Material med UVbeskyttelse. 50 mm bred perforert refleks.

Myk og komfortabel! Perforerte reflekser for optimal bevegelsesfrihet og pusteevne. Rund hals, ribbekant og mansjetter for bedre komfort. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471.

343,-

GUL/SVART

Dame, str. XS-3XL Herre, str. XS-4XL

479,-

SVART/GUL

GUL/SVART, ONE SIZE

Str. XS-4XL

Nyhet!

799,VARSELBUKSE KL. 1

BELTE

716118119933% / 155118119933%

4034000%

Stretchpaneler og elastisk midje for økt komfort. Passer bra til sjåfører og industriarbeidere. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Kneputelommer.

159,-

SVART/GUL

MED LOGO, ONE SIZE

Dame, str. C32-50, D19-25 Herre, str. C44-64, C146-156, D88-124

959,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

143


KLÆR, SKO OG VERN | Hørselvern

HØRSELVERN

HØRSELVERN

9910113507

59798

Proff hørselvern med god støydemping. Innebygd DAB+ FM-radio. Stemmeguidet. Menysystem. AUX inngang. Lav vekt.

DAB, DAB+, FM rds og Bluetooth. Oppladbart batteri 2000 mAH. Praktisk display som viser klokke, batteriprosent og kanalnavn. PPE- og CE-sertifisert. EN 352-1: 2002 og EN 352-8: 2008. Aux-inngang og mikrofon. Egen mikrofon.

PELTOR DAB+ FM HRXD7A-01

DAB+/BLUETOOTH PROBUILDER

1 599,-

1 199,-

HØRSELVERN

PELTOR WS ALERT XPI BT ACK BLÅ/ROSA 9910005299

Toppmodell inklusiv lader og batteri. Bluetooth. Mobilapp for iOS og Android. Støydempende boommikrofon. Bluetooth MultiPoint gjør det mulig å koble opp mot to mobiler. Navigering skjer på mobilen. Push-to-listen lyttefunksjon. Utskiftbare hygienesett.

4 392,(5 592,-)

HØRSELVERN PELTOR OPTIME 3 9910000509

4 392,(5 839,-)

HØRSELVERN PELTOR WS ALERT FOR HJELM

For ekstremt støyende miljøer. Støy som eks. fra landbruksmaskiner eller tyngre industri. Bøyle i rustfritt stål. Dempingsdata: H:40 dB,M:32 dB L:23 dB og SNR= 35 dB.

263,-

9910005297

HØRSELVERN PELTOR

HØRSELVERN BARN

9910000507

9910010289/9910010292

For krevende støy. Bøyle i rustfritt stål. Dempingsdata: H=34 dB, M=29 dB, L=20 dB og SNR=31 dB.

Designet for yngre brukere over 5 år. Gir beskyttelse med opptil 27 dB. Utskiftbare puter og innlegg.

OPTIME 2

247,-

HØRSELVERN OPTIME 2 FOR HJELM 9910000511

247,144

PELTOR NEON GRØNN/ROSA SV

191,-


Vernemasker | KLÆR, SKO OG VERN

POWERCAP ACTIVE

JSP 8T KOMPLETT MED FILTER TT18691

Gir brukeren frisk luft i klasse P2, beregnet på arbeid med støv og partikler. «Bump cap» for ekstra hodebeskyttelse og bedre passform. Egner seg godt i landbruket. Svært godt alternativ til engangsmasker. Med batteri, filter, forfilter, ladestasjon, kalibrator og lufttett oppbevaringsboks. Brukstid ca. 8 timer pr. lading.

4 232,-

POWERCAP FORFILTER Forfilter bør skiftes ved hver bruk

TT17371 / TT17372

20 STK 200 STK

103,879,-

POWERCAP FILTER P2 UNIVERSAL 2 STK TT15784

335,STØVMASKE 3M

MASKESETT 3M

9910046235

9910000650

Beskytter mot fint støv. Elastiske stropper, formbar nesebøyle. Ny 3M™ Cool Flow™ ventil reduserer fukt- og varme­utvikling ved pusting. Sval og komfortabel å ha på.

Smart startpakke for alle som trenger å beskytte seg mot gasser, damper og støv. Maske og filtre er pakket i en tett boks som masken og filtrene oppbevares i når de ikke er i bruk. Settet inneholder 1 stk halvmaske, 1 par filtre mot løsemidler, sure/ uorganiske gasser og ammoniakk, samt 2 par støvfiltre.

8822PT FFP2 10 PK

395,-

650 AGRI MED FILTER

10 stk!

743,-

FILTERSETT 3M 6059DR ABEK1 1 PAR 9910010313

231,STØVMASKE 3M

HELMASKESETT

9910043686

TT19428

Beskytter mot fint støv og olje- eller vann­basert tåke. Tredelt Aura paneldesign. Ny 3M™ Cool Flow™ ventil reduserer fuktog varme­utvikling ved pusting. Sval og komfortabel å ha på. Elastiske stropper, formbar nesebøyle.

Helmasken har behagelig 6-punkts hodesele, over­ legent visir, ripe og duggfri, integrert taleforsterker som sikrer at stemmebruk når omgivelsene, filter med vann og oljeavvisende egenskaper. Pakken inneholder gassfilter CA-ABEK1, støvfilter P3R og P3RC.

GASS/SPRØYTEMASKE

9332PT FFP3 10 PK

759,-

10 stk!

1 599,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

145


KLÆR, SKO OG VERN | Vernebriller og -klær

Stort utvalg av hansker! Vi hjelper deg med rett hanske til både arbeid og fritid! Håndterer du oljer og kjemikalier uten å beskytte hendene, risikerer du hudskader samt skader på nervesystem og indre organer. Du kan også pådra deg hudirritasjoner, overfølsomhet eller etseskader.

ARBEIDSHANSKER

KJEMIKALIEHANSKER

186%

12945%

For håndtering av alkali og syrer. 45 cm lange. Slokade innside for bedre komfort.

Kjemikaliesbekyttende hanske, PVC, Vinyl, Sømløs, Nylon, Granulert, Cat. III, blå, svart, ekstra lang, for grovarbeid. EN-samsvar: EN 374-3:2003, AKL EN 388, 4131.

NITRIL, STR. 7-12

39,-

VINYL, 45 CM, STR. 8, 10, 11

87,-

VERNEBRILLE

VERNEBRILLE

ENGANGSHANSKE

9110102820 / 9110102821

9910010229

10560% / 95116%

Tettsittende 3M vernebrille. Sikrer øynene dine. God kvalitet, design og komfort. Mange bruksområder. Bl.a mot smeltet metall og væskedråper. Antiripe- og antiduggbelegg gir økt holdbarhet og bedre sikt.

Klar og tettsittende 3M vernebrille. Sikrer øynene dine. God kvalitet, design og komfort. Mange bruksområder. Bl.a mot smeltet metall- og væskedråper.

Slitesterke hanske med god tykkelse i håndflaten. Fingertekstur gir godt grep. Godkjent til medisinsk bruk, matkontakt og håndtering av kjemikalier.

3M CLASSIC KLAR / MØRK

103,-

2890SC KLAR 3M

239,-

NIRTIL, 200 STK, STR. S-XL

319,KOMMER I BUTIKK I MAI: 100 STK

159,ENGANGSDRESS

ENGANGSDRESS

991000452%

7785%

Vernedress i pustende materiale. Godkjent i type 5/6 mot støv og beg­renset sprut fra kjemi­kalier. Oppfyller kravene i kategori III for vernetøy. Hvit med grønn trekant i ryggen.

Heldekkende engangskjeledress i nonwoven. Med hette og glidelås. For hygienebeskyttelse, eller beskyttelse mot materiell som opera­tør arbeider med.

3M, HVIT, STR. M-2XL

71,SKOOVERTREKK LAV

OVERTREKKSSTØVLER

05961

15375

63,-

256,-

BLÅ, 100 STK

146

40 X 50 CM, 50 PAR

BLÅ, STR. M-3XL

39,-

God pris!


Hansker | KLÆR, SKO OG VERN

MONTERINGSHANSKE BS, FINGERDYPPET, STR. 7-12 14480%

Fingerdyppet monteringshanske belagt med tynn nitril i hudvennlig, pustende materiale. Håndbak i nylon og spandex.

ARBEIDS-/HAGEHANSKE Pakkepris! 12 par hansker

319,-

36,-

GRØNN, STR. S/M/L 400299 / 400300 / 400302

En kjempegod arbeidshanske! Fantastisk å jobbe i hagen med, slitesterk og med suveren passform! Fin når du skal klippe rosebusker.

63,-

HANSKE I GEITESKINN

MONTERINGSHANSKE

14370%

9120%

Kromfri monteringshanske i ekstra mykt geiteskinn. Med elastikk i håndbak og borrelåslukking rundt håndledd.

Tegera PRO-hanske i Microthan og overdel av nylon/polyester. Smidig og lett materiale som gir ekstra godt grep, med borrelås over håndledd. Kromfri.

BS, UFÒRET, KROMFRI, STR. 8-12

63,-

TEGERA, MICROTHAN, STR. 6-11

159,-

HANSKE I OKSELÆR

BS, HALVFÒRET, KROMFRI, STR. 7-13 54231%

Halvfôret kromfri okselær med gummiert mansjett. Brukes til håndtering av trelast, profiler og mekanisk industri. Meget slitesterk og myk.

63,-

HAGEHANSKE

FK GRØNN, STR. 8, 11 400428 / 400294

All round hagehanske. Gir meget god følelse for det du holder på med.

23,-

Forbehold om trykkfeil. Ikke alle varer lagerføres. Alle priser er eks. mva. og er gyldig til 30.06.2022

147


Bondens butikk siden 1899!

Side 106:

Side 50:

RUNDBALLEHEKK FOR SAU

HONDA ATV TRX420FE1 T3B

91 992,-

TEGLE

Nyhet!

12 600,-

Side 7:

Side 42/59:

NETTING

KLIPPEMASKIN FOR KU/SAU

HT 100-8-22 2,5 MM 100 M C2

Nyhet!

EL S250 2 HASTIGHETER

1 752,-

4 996,-

Nyhet! KAM

SHATTLE FOR STORFE

460,Side 118:

Side 89:

VESTLAND Etne Kvinnherad Stord

TLF 53 77 11 30 TLF 99 38 48 70 TLF 53 40 09 00

ROGALAND Bryne Egersund Haugesund Klepp Randaberg Sandnes Stavanger Varhaug Vikeså Årdal

TLF TLF TLF TLF TLF TLF TLF TLF TLF TLF

48 01 08 78 48 02 29 00 52 70 54 70 47 62 55 00 48 03 55 00 47 80 11 80 90 29 50 54 51 77 14 70 51 45 12 12 51 75 42 30

AGDER Evje Flekkefjord Grimstad Lyngdal Mandal Rigetjønn Sørlandsparken Tvedestrand

TLF TLF TLF TLF TLF TLF TLF TLF

99 33 36 33 38 32 68 40 47 61 04 00 38 33 10 70 38 27 29 70 38 05 67 20 90 94 70 00 37 16 69 25

STRØMAGGREGAT

HØYTRYKKSVASKER

FOMA PW-H35/4 D 1813 P T 3X230V / 3X400V 180 BAR, 800 L. VARMTVANN

Her finner du oss:

AHR700

15 992,19 490,(23 490,-)

KLIKK OG HENT

NETTBUTIKK

bondekompaniet.no En del varer lagerføres ikke alle steder, og må derfor bestilles. Koronasituasjonen kan i enkelte tilfeller påvirke varetilgangen. Prisene i denne katalogen gjelder i perioden 1. mars til 30. juni 2022, tilbudspriser så langt beholdningen rekker. Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om feil i katalogen. Ikke kast varer som går på strøm eller batterier (EE-avfall) sammen med annet avfall. Vi tar imot EE-avfall av samme type som butikkene våre selger, helt gratis!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.