__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KraftfĂ´r til purker

Veiledning for god ernĂŚring og dyrehelse


ÂŤ

Norsk svinegenetikk er i verdenstoppen, og norske purker produserer svĂŚrt godt

2

KraftfĂ´r til purker


Format kraftfôr til høytytende purker Format kraftfôr til purker er laget spesielt med tanke på høytytende purker. Norsk svinegenetikk er i verdenstoppen, og norske purker produserer svært godt. Derfor trenger purkene et fôr som er laget på en slik måte at det ivaretar purkas næringsbehov i alle faser.

De beste produktene og rådgivningen Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Vi jobber kontinuerlig med forskning og utvikling for å kunne tilby deg som svineprodusent de beste produktene og rådgivningen i markedet. For oss er det viktig at du når de mål du har satt deg for din produksjon. Valg av riktig kraftfôr, og korrekt bruk av dette, hjelper vi gjerne med. Når det gir deg bedre økonomi, har vi gjort jobben vår.

Format kraftfôr til purker er det beste utgangspunktet for å sikre en god produksjon hos purkene. Purkene bør fôres på et drektighetsfôr i drektigheten og et laktasjonsfôr i dieperioden. For å sikre livskraftige, store grisunger og en god start på melkeproduksjonen anbefaler vi overgangsfôring rundt grising.

Felleskjøpet Fôrutvikling Med Format i fjøset får du med deg kvalitet og kompetanse på kjøpet. Felleskjøpet har dyktige fagkonsulenter i hele landet, og egen forskning og utvikling gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling. Felleskjøpets Fôrutvikling eies av Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet Fôrutvikling bidrar til at vi hele tida ligger i front på utvikling av nye innovative produkter slik at våre kunder alltid kan få de beste løsningene. Det lønner seg å velge Felleskjøpet som kraftfôrleverandør!

Kraftfôr til purker

3


Produksjonskalender purke Dag 1

1 uke

2 uker

3 uker

4 uker

5 uker

6 uker

7 uker

8 uker

9 uker

10 uker

Inseminering

Dieperiode

Drektighet fase 1

Drektighet fase 2

Holdjustering

Vedlikeholdsfôring

Inseminering I perioden fra avenning til ny bedekning bør fôrstyrken være omtrent halvparten av maksimal fôrstyrke før avvenning. Vanligvis vil dette være ca 5 FEn/dag.

4

Kraftfôr til purker

Drektighet fase 1 Det er i implantasjonsperioden at de befruktede eggene skal feste seg i livmora. I denne perioden er det viktig å ikke utsette purkene for stress, og skape et trygt og godt miljø for dyra. Det bør fôres relativt sterkt i denne perioden. Ungpurker, andrekullspurker og magre purker bør ha opp mot 3,5 FEn per dag.

Drektighet fase 2 Holdjusteringen skal først og fremst foretas i denne perioden. Det er viktig å gjøre en individuell vurdering slik at fôrtildelingen kan reguleres i forhold til purkas vekt, alder og hold. Normalt vil fôrtildelinga være mellom 3-3,5 FEn per dag i denne perioden.

11 u


uker

Fasefôring av purker gir de beste resultatene! Fasefôring av purker innebærer å bruke riktig fôr i de ulike fasene av purkas syklus. Drektighetsfôr i drektigheten, laktasjonsfôr i dieperioden og et overgangsfôr i forbindelse med grising. Full utnyttelse av fasefôringskonseptet vil forbedre den enkeltes økonomi, og dersom det er behov for å investere i

12 uker

13 uker

14 uker

15 uker

16 uker

17 uker

ekstra silo og fôrsløyfe vil det betale seg i løpet av relativt kort tid. Riktig fôring til riktig tid vil gi purker bedre helse og økt fruktbarhet som igjen gir bedre produksjonsresultater jevnt over. I tillegg sparer man miljøet ved en mer presis tildeling av næringsstoffer i takt med purkas syklus.

18 uker

19 uker

20 uker

21 uker

22 uker

23 uker

Inseminering

Drektighet fase 3

Drektighet fa

Dieperiode

Forberedelse til grising

Holdjustering

Grising

Drektighet fase 3 Mot slutten av drektighetsperioden bør holdjusteringa være avsluttet. Fostrene vokser mye på slutten av drektigheten og en fôrstyrke på 3-4 FEn i energibehov per dag kan bidra positivt til økte fødselsvekter og livskraftige grisunger.

Grising Grising er en kort, men krevende prosess. Det er viktig å opprettholde blodsukkeret for og ikke gå tom for energi under grisingen. Kort grising gir flere levendefødte. Det bør ikke gå lang tid mellom fôringene før grising, fôr fire ganger pr. dag. Fôret bør inneholde mye fiber som gir jevnt blodsukker.

Avvenning

Dieperiode I første del av dieperioden bør purka fôres slik at maksimal fôrstyrke oppnås etter 14-16 dager. Opptrapping på 0,4 FEn/ dag for ungpurker og 0,6 FEn /dag for eldre purker er en god rettesnor. Etter dag 14-16 skal purka fôres etter appetitt.

Kraftfôr til purker

5


«

6

Kraftfôr til purker

Fôring bør alltid justeres etter purkas hold


Holdvurdering Purke Fôring bør alltid justeres etter purkas hold, og jevnlig holdvurdering er en enkel metode for å sjekke om din fôringsstrategi har gitt ønskede resultater. Som et absolutt minimum bør purker holdvurderes før bedekning, i midtdrektighet og før innsett

Holdpoeng

1

i fødeavdelingen. Holdvurdering gjøres med bruk av både øyne og hender. Bruk holdvurderingsskalaen aktivt, men husk at dette er en subjektiv vurdering, så av og til kan det være en fordel å få med noen andre inn i besetningen for å vurdere dyra.

2

3

4

5

Utseende

Meget tynn

Tynn

Normal

Litt feit

Meget feit

Ribbein

Er synlige

Er dekket, men kjennes godt

Er ikke synlige og kan nesten ikke kjennes

Kan ikke kjennes

Er dekket av et tykt lag med fett

Ryggrad

Framstående

Er synlig over nesten hele ryggen

Er ikke synlig, men kan kjennes

Kan bare kjennes med et fast trykk

Kan ikke kjennes. Midtlinjen sees som en renne midt på ryggen

Hoftebein

Framstående

Er synlige

Er ikke synlige, men kan kjennes

Kan nesten ikke kjennes

Kan ikke kjennes

Markante

Er dekket, men kan tydelig kjennes

Er dekket, men kan kjennes

Kan bare kjennes med et fast trykk. Haleroten sitter dypt omgitt av fett

Kan ikke kjennes. Haleroten sitter dypt omgitt av fett

Setebein

Kraftfôr til purker

7


«

Drektighetsfôr sørger for å få purkene tilbake i godt hold etter en krevende dieperiode

8

Kraftfôr til purker


Fôring i drektigheten Format drektighetsfôr sørger for å få purkene tilbake i godt hold etter en krevende dieperiode. Kalsiumreservene i skjelettet skal gjenoppbygges i drektigheten og man legger grunnlaget for store og livskraftige grisunger.

Format drektighetsfôr finnes i tre varianter. Dette for at alle skal kunne finne et drektighetsfôr som passer i sin besetning. Hvilket drektighetsfôr man skal benytte er blant annet avhengig av driftsopplegg og rase på purkene.

Kraftfôr

Bruksområde

Format Drektig

Brukes i drektighetsperioden fra bedekning og fram til innsetting i fødebinge. Inneholder lavt nivå av protein og energi. Fiber bidrar til metthetsfølelse. Meget godt valg til TN70-purker.

Format Drektig Pluss

Brukes i drektighetsperioden fra bedekning og fram til innsetting i fødebinge. Moderat nivå av protein og energi. Egner seg meget godt til 1. og 2. kullspurker, Landsvinpurker og andre purker som lett mister mye hold i dieperioden. Kan også brukes i siste del av oppdrettet.

Format Løsdrift

Format Løsdrift er et drektighetsfôr beregnet på appetittfôring. Kan med fordel også benyttes i situasjoner hvor dyra trenger mere volum for å oppnå metthetsfølelse. Lavt innhold av energi og protein. Høyt fiberinnhold gir metthetsfølelse. OBS! Ikke til bruk i våtfôringsanlegg.

Gode Under drektigheten er behovet for råd protein relativt lavt. Protein er kostbart, og bør derfor ligge på et fornuftig nivå i drektighetsperioden. I de siste 3-4 ukene før grising øker næringsbehovet noe pga fostertilvekst og jurutvikling. I denne perioden er det nødvendig å øke

fôrmengden noe. En viktig egenskap med drektighetsfôr er høyt fiberinnhold som gir purkene metthetsfølelse i en periode hvor de skal ha mindre fôr. Fiberrikt fôr sammen med grovfôr forbereder også purka på det høye fôropptaket de må ha i dieperioden. I tillegg forebygger det magesår.

Kraftfôr til purker

9


Overgangsfôring rundt fødsel Format Fødsel brukes fra 3 uker før grising til 2-3 dager etter grising. Den sørger for at purka får nok protein til å sikre fostertilvekst i siste del av drektigheten. Fiber av riktig kvalitet gir raskere grisinger, i form av at purka får tømt tarmen før grising og viktige fettsyrer som gir energi til å gjennomføre grisinga.

10

Til sammen gir dette livskraftige grisunger. Riktig mineralsammensetning er sammen med fiber viktig for å sikre en god og næringsrik råmelk. Format Fødsel erstatter 50% av purkas daglige rasjon fra dag 92 i drektigheten og frem til 2-3 dager etter grising.

Kraftfôr

Bruksområde

Format Fødsel

Til bruk fra 3 uker før grising til og med 2-3 dager etter grising i kombinasjon med diefôr eller drektighetsfôr.

Kraftfôr til purker


Gode råd

Fiber rundt fødsel

I de siste tre uker av drektigheten skjer det meste av fostertilveksten og purkas jur utvikles til å produsere råmelk og melk. Med økt kullstørrelse, variasjon i fødselsvekter og større andel lettvektere er det viktigere enn noen gang å optimere forholdene rundt selve grisingen. Overgangsfôret Format Fødsel har direkte betydning for høyere spedgrisoverlevelse. Format Fødsel har en sammensetning som forkorter grisningstiden og øker råmelksproduksjonen.

Selve grisingen er en kraftanstrengelse for purka, og dersom det er mange timer siden forrige fôring når grisingen starter kan man oppleve at purka går tom for energi og grisingen vil da trekke ut i tid. Fiberinnholdet i Format Fødsel brytes ned over lenger tid og stabiliserer blodsukkeret, noe som gir purka energi lenger. I tillegg vil fiber rundt grising opprettholde magevolum, og vi opplever da at purka kommer fortere i gang med fôropptak igjen etter grising.

Tilleggsfôr for god velferd Fra naturens side er grisen et nysgjerrig dyr, og har behov for aktivisering i form av å rote i eller tygge på noe store deler av døgnet. En gris som ikke får utløp

for sin naturlige atferd kan bli stresset i større eller mindre grad. Dette er et velferdsproblem som kan gi utslag i form av for eksempel halebiting.

Tilleggsfôr

Bruksområde

Format Trivsel

Format Trivsel er en stor pellets (12 mm i diameter) som er godt egnet til å aktivisere grisen ved at den må lete etter de store bitene i strøet. Den består av store mengder fiber, som vil gi grisen en metthetsfølelse. I tillegg inneholder den elementer som kan være med å redusere grisens stressnivå. Passer fint i drektighet og oppdrett.

Kraftfôr til purker

11


12

KraftfĂ´r til purker


Fôring i dieperioden Format diefôr består av nøye utvalgte råvarer som gir god smakelighet og riktige næringsstoffer for å sikre en god melkeproduksjon og lavest mulig holdtap. Riktig sammensetning av fôret er også viktig for god eggkvalitet i påfølgende brunst.

Format diefôr finnes i tre varianter, tilpasset ulike driftsopplegg.

Kraftfôr

Bruksområde

Format Laktasjon

Til bruk i dieperioden. Riktig råvaresammensetning sørger for en god melkeproduksjon og hindrer for stort holdtap. Høyt innhold av energi og protein.

Format Purke

Enhetsfôr for besetninger som ikke har mulighet til å fôre purkene forskjellig i die -og drektighetsperioden. Kan også brukes som et diefôr i kombinasjon med et drektighetsfôr.

Format Purke Soft

Enhetsfôr tilpasset våtfôring med kraftfôr og vann. Kan også brukes som et diefôr i kombinasjon med et drektighetsfôr.

«

Riktig sammensetning av fôret er viktig for god eggkvalitet i påfølgende brunst Kraftfôr til purker

13


ÂŤ

Vitaminer og mineraler er viktige for god produksjon og helse

14

KraftfĂ´r til purker


Pluss tilskuddsfôr til purker I dagens svineproduksjon stilles det store krav til gode produksjonsresultater, bra helse og god dyrevelferd. Dette kan være i form av flere levendefødte grisunger, høyere grisingsprosent eller færre tomdager. Vitaminer og mineraler er viktige for god produksjon og helse. Ved bruk av vanlige kraftfôrblandinger er det vanligvis ikke bruk for tilskuddsfôr, fordi alle kraftfôrblandinger er tilsatt vitaminer og mineraler i tilstrekkelig mengde for ulike produksjoner. Derimot kan det være bruk for supplement dersom det brukes mye alternative råvarer i rasjonen, samt under stress og sykdomsperioder.

Ved bruk av alternative råvarer bør det gis en kombinert vitamin og mineralblanding som Pluss Svin. Dosering kan beregnes av en konsulent, og vil avhenge av antall gris og sammensetning av rasjonen. Dersom det oppstår sykdom eller under eventuelle stressperioder (flytting, etc.) som gjerne medfører lavere fôropptak, kan det være gunstig å bruke tilskuddsfôr i korte perioder for å komme gjennom den spesielle perioden.

Tillskuddsfôr

Bruksområde

Kommentar

Pluss Svin

Allsidig tilskuddsfôr til svin, i pulverform

Ved bruk av alternative fôrmidler. Anbefales også ved fôr- og miljøskifter

Pluss Multivitaminer flytende

Allsidig tilskuddsfôr til svin, i flytende form

Blandes direkte i våtfôrtanken ved behov for ekstra vitaminer

Pluss E-konsentrat

E-vitaminrikt tilskuddsfôr, i pulverform

E-vitamin virker positivt på brunst og immunforsvar

Pluss E-vitamin med selen og Biotin

Tilskuddsfôr som er rikt på E-vitamin, selen og biotin, i pulverform

E-vitamin og selen virker positivt på brunst og immunforsvar. Biotin virker positivt på klauvhelse.

Kraftfôr til purker

15


«

Tett oppfølging av ungpurkene gir holdbare purker med god helse og god fruktbarhet

16

Kraftfôr til purker


Oppfôring av ungpurker Tett oppfølging av ungpurkene, allerede fra 30 kg levendevekt, gir holdbare purker med god helse og god fruktbarhet. Frem til purka er 70-80 kg kan hun fôres tilnærma appetitt. Etter 70 kg bør purka fôres restriktivt slik at hun ikke blir for stor, for fort. Gjennom hele vekstfasen er det viktig med god tilgang på mineraler og vitaminer som er avgjørende for sterke og gode bein. I tillegg anbefales det moderat tilvekst

på rundt 750 g/dag fra 30 kg levendevekt og frem til første inseminering. Vekt, alder og hold er viktige faktorer for å oppnå riktig tidspunkt for første inseminering, normalt på andre eller tredje brunst. Insemineringsmålene under er mulig å oppnå, og veiing undervegs er å anbefale slik at veksten kan kontrolleres og fôringen justeres deretter.

Anbefalte insemineringsmål for ungpurker Vekt

150 – 160 kg

Spekklag

12 – 14 mm

Alder

220 – 240 dager

Antall brunster

2 eller 3

Tilvekst fra fødsel til inseminering

600 – 660 g/dag

Tilvekst fra 30 kg

750 g/dag

Kraftfôr til purker

17


Ungpurker og drektige purker går på restriktive fôrkurver for å hindre at de blir for store og feite. Som en konsekvens kan man oppleve at purkene virker sultne og urolige. For å øke metthetsfølelse anbefales det å tilføre fiber i disse fasene. Grovfôr har lignende egenskaper, og gir purkene noe å drive med/ rote med i tillegg til fibereffekten i mage og tarm.

18

Kraftfôr til purker

I drektighetsfôr er det tilsatt en viss mengde fiber som gir purka metthetsfølelse og som fører til roligere og mer fornøyde dyr. Format Drektig, Format Drektig Pluss og Format Løsdrift er alle gode alternativ, og passer inn i ulike driftssystemer. Utenom kraftfôr finnes det tilleggsfôring som Format Trivsel med høyt fiberinnhold.


Fôrkurve til oppfôring av ungpurker (TN70) ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

Alder (dager)

Vekt (kg)

Format Laktasjon (kg/dag)

Format Drektig (kg/dag)

Format Purke (kg/dag)

63-77

25-34

1,3-1,7

-

1,3-1,7

77-91

34-44

1,7-1,9

-

1,7-1,9

91-105

44-55

1,9-2,1

-

1,9-2,1

105-133

55-79

2,1-2,4

-

2,1-2,6

Appetittfôring fram til ca. 80 kg levendevekt, deretter restriktiv fôring. 133-147

79-91

1,6-1,7

1

2,7-2,8

147-168

91-102

1,7-1,8

1

2,8-2,9

168-252

108-162

1,1

1,7-1,9

2,9-3,0

Appetittfôring: Fri tilgang på fôr. Restriktiv fôring: Følg fôrkurven.

Kraftfôr til purker

19


Tid&Rom Reklamebyrå

Behov for rådgivning/ diskusjonspartner? når det gjelder fôringsstrategier og valg av kraftfôrløsninger. Ta kontakt med din lokale salgskonsulent når du vil diskutere hva som er den beste løsningen hos deg. For mer informasjon om Felleskjøpet og våre produkter, se våre nettsider, Min Gård/Min Side eller kontakt vår kundetjenste.

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

Foto alle bilder: Petter Nyeng, Felleskjøpet Agri

Våre salgskonsulenter er gode rådgivere

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Format - Kraftfôr til purker  

Format kraftfôr er laget spesielt med tanke på høytytende purker. Norsk svinegenetikk er i verdenstoppen, og norske purker produserer svært...

Format - Kraftfôr til purker  

Format kraftfôr er laget spesielt med tanke på høytytende purker. Norsk svinegenetikk er i verdenstoppen, og norske purker produserer svært...

Profile for fkra

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded