Advertisement
The "[fjúžn]" user's logo

[fjúžn]

Bratislava, Slovakia

https://www.fjuzn.sk/

Festival [fjúžn] je jediný špecializovaný festival zameraný na problematiku migrácie a integrácie cudzincov a život nových menšín na Slovensku. Jedná sa o multižánrový festival, počas ktorého opäť plánujeme pripraviť pre širokú verejnosť mnoho podujatí od koncertov a tanečných predstavení, cez divadelné vystúpenia a filmové projekcie až po diskusie a rôzne neformálne stretnutia, prezentácie a podujatia. Keďže tento rok nás vo veľkej miere ovplyvnila pandémia koronavírusu a nemohli sme cestovať po svete, 15. ročník festivalu [fjúžn] dáva príležitosť spoznať svet, ktorý máme doma. Cieľom festivalu je v prvom rade spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať informovanosť o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy ľudských práv, diskriminácie, migrácie a multikulturalizmu.

Publications