Fjogstadhus rettesorten

Page 1

RETTE SORTEN Vårt løfte til deg som skal bygge eller rehabilitereKJÆRE KUNDE Dette er din bok – og vårt løfte til degInnhold 5

Leder

7

Knirkefritt

13

Deg og oss – sammen

15

Tillit

19

Våre tre bein

25

Å gjøre det riktig

29

Penger betyr noe

33

Du får som fortjent

39

Du er viktigst for oss

45

Slik du vil ha det

49

Glede

55

Et godt hjem

59

150 år som boligbygger


FJOGSTAD -HUS / 5 / LEDER


FJOGSTAD - HUS / 6 / LEDER

SLIK DU VIL HA DET Vi i Fjogstad-Hus har bestemt oss for å være bransjens beste på å få til gode byggeprosesser – til glede for deg som kunde. For mange er rehabiliteringen eller nybygget livets viktigste invest­ering. Det er dine drømmer som skal realiseres, og vi skal sørge for at også byggetiden blir fylt med gode opplevelser. For at vi skal nå dette målet er vi helt avhengige av å ha de beste folkene – i alle deler av organisasjonen. Nettopp derfor investerer vi i folkene våre, men hele tiden med et klart blikk på deg som kunde. Det betyr at vi trener på å bli gode mennesker som tar vel imot deg og sørger for at du får det slik du ønsker. Du skal rett og slett bli tatt godt vare på når du møter en representant for Fjogstad-Hus. På denne måten sikrer vi også at kvaliteten på det ferdige bygget blir den aller beste – enten vi snakker om arkitektur, planløsninger eller rett og slett hele byggekvaliteten. VI HAR VALGT Å KALLE SATSINGEN VÅR FOR RETTE SORTEN Å være Rette sorten betyr at hver enkelt av oss som jobber her gjør vårt ytterste for å levere høy kvalitet og ikke minst at vi møter våre omgivelser på en måte som vi kan være stolte av. Der vi har ansvaret forventer vi det samme også fra våre samarbeidspartnere. I praksis betyr Rette sorten at vi skal høre godt etter når kundene våre presenterer ønsker og behov for en av våre stolte medarbeidere. Når du som er kunde har

valgt oss skal det være en selvfølge at du får akkurat den oppfølgingen som du ønsker, enten du besøker oss på kontoret, ute på byggeplassen eller tar en telefon og lurer på om vi greier å holde framdriftsplanen. Vi har holdt på i godt over 100 år nå. Jeg tror mye av årsaken til at vi har overlevd selv tøffe tider er at vi har hatt fornøyde kunder og solide ansatte som har vært interessert i å lytte til kundene. Det er dette vi nå skal bygge videre på. Vårt mål er ikke nødvendigvis å bli så stor som mulig. Skal vi vokse skal det uansett være med trygg forankring i kvalitet og forståelse for hva kunden trenger. For oss er tillit det viktigste stikkordet, og vi vet at vi bygger tillit når vi er Rette sorten. Velkommen til Fjogstad-Hus og kos deg med boken.

TORSTEIN FJOGSTAD Adm. dir


FJOGSTAD -HUS / 7 / BYGGEPROSESSEN

KNIRKEFRITT En byggeprosess uten knirkelyder.


FJOGSTAD - HUS / 8 / BYGGEPROSESSEN


FJOGSTAD -HUS / 9 / BYGGEPROSESSEN

V

i jobber hardt for at du skal oppleve byggeprosessen som en flott tid med massevis av glede. Likevel – oppskriften på en hundre prosent perfekt byggeprosess er enda ikke oppfunnet. For dette handler om mennesker, verdier, forventninger, muligheter og begrensninger. Vi skal gjøre vårt ytterste for at dette skal bli en god prosess fra start til mål. Du har dine forventninger. Sammen skal vi avklare muligheter, sette klare og tydelige mål og en framdriftsplan med leveringsfrister som vi strekker oss etter å overholde. Det er dette vi trener på hver dag. Vi kaller det Rette sorten – på godt rogalandsk.


FJOGSTAD - HUS / 10 / BYGGEPROSESSEN

DER MINNER SKAPES. Du skal huske tiden da vi bygget for deg som en god tid fylt av forventninger.
FJOGSTAD -HUS / 13 / SAMARBEID

DEG & OSS – SAMMEN! Denne boken handler mye om våre løfter til deg. Vi har også noen forventninger til deg som bygger med oss. I byggeprosessen er du ikke bare kunde. Du er også en helt sentral medspiller på laget vårt – på Fjogstad-Hus sitt lag.


FJOGSTAD - HUS / 14 / SAMARBEID

D

et er sammen vi skaper resultatene, det er sammen vi lager dette til et bra prosjekt med en lykkelig avrunding. Uten deg kan vi ikke innfri det vi lover. Tommelen opp for et godt samarbeid der vi begge henter fram det beste i oss selv. Sammen er vi Rette sorten.


FJOGSTAD -HUS / 15 / TILLIT


FJOGSTAD - HUS / 16 / TILLIT

TILLIT


FJOGSTAD -HUS / 17 / TILLIT

D

rømmene du engang hadde har fått bein å gå på, du skal bygge hus. Du har valgt byggselskap, du har bestemt deg for at det er Fjogstad-Hus som skal tegne og sette opp huset for deg – din splitter nye bolig, ditt store prosjekt. Så bra det skal bli. Vi takker ydmykt for tilliten og gleder oss over oppgaven. Det er et viktig prosjekt dette, både for deg og for oss. For vi vet at fornøyde kunder er mer verd enn helsides annonser i landets største aviser og magasiner. Det er fordi vi vet at god kommunikasjon er den viktigste ingrediensen der tillit bygges. Takk for tilliten.


FJOGSTAD - HUS / 18 / TILLIT

KVALITET. Å bygge hus krever at mange mennesker samarbeider. For oss er det viktig at også du som eier huset blir tatt godt vare på. Det er slik vi bygger kvalitet.


FJOGSTAD -HUS / 19 / FORRETNINGSOMRÅDER

VÅRE TRE BEIN Boliger, Prosjekter & Rehabilitering


FJOGSTAD - HUS / 20 / FORRETNINGSOMRÅDER

Fjogstad-Hus har tre forretnings­ områder. Vi bygger boliger, vi gjennomfører prosjekter og vi rehabiliterer. Det hender også at vi kjøper og utvikler eiendommer. Vi er også en god samarbeids­ partner for deg som eier en eller flere tomter som du ønsker å utvikle. Ikke bare styrker hvert av disse områdene hverandre og gir gode synergier. Vi får også en unik kjennskap til trender i markedet og hva folk vil ha.


FJOGSTAD -HUS / 21 / FORRETNINGSOMRÅDER

DET ER DIN BOLIG, VÅR OPPGAVE ER Å LYTTE OG FORESLÅ GODE LØSNINGER.


FJOGSTAD - HUS / 22 / FORRETNINGSOMRÅDER

VÅRE BOLIGER

Å

være boligbygger handler ikke bare om byggverk, det handler også om å bygge tillit. Å bygge sammen med oss skal være en god prosess i alle ledd, fra du tar kontakt med oss til du sitter i godstolen i den ferdige boligen. Våre dyktige og erfarne arkitekter er både lydhøre og dedikerte til å realisere drømmen sammen med deg. Underveis skal du merke at vi legger vekt på ryddighet og god kommunikasjon.


FJOGSTAD -HUS / 23 / FORRETNINGSOMRÅDER

REHABILITERING

N

år det gjelder rehabilitering er ingen jobber for små eller for store. Fra enkle nødvendige grep som å reparere råteskader til fullstendig renovering, påbygg og oppløft av tak. Med andre ord alt fra små serviceoppdrag og mindre ansiktsløftninger til en total forvandling. Gode kundeforhold varer livet ut og vel så det. Vi følger ofte opp med oppgraderinger og vedlikehold mange år etter at nybygget står ferdig. Vi har egne arkitekter og lang erfaring fra hele prosessen fra idé til selve byggingen. Vi ser hvilke behov du har og vet hvordan vi skal ta best mulig vare på de kvalitetene som finnes i huset og på tomten.


FJOGSTAD - HUS / 24 / FORRETNINGSOMRÅDER

“Brannslukking i ettertid driver vi ikke med, vi driver med forebyggende tillitsarbeid”


FJOGSTAD -HUS / 25 / KVALITET

Å GJØRE DET RIKTIG Helt fra begynnelsen.


FJOGSTAD - HUS / 26 / KVALITET

Det er noe med det å være skikkelig. Det er dyrt å måtte gjøre jobben om igjen – på så mange måter. For oss betyr det at vi ikke jukser og de vedtatte standardene for gode bygg er våre minimums­krav til kvalitet. Helst liker vi å gjøre det enda litt bedre.


FJOGSTAD -HUS / 27 / KVALITET

Det handler om tillit. Når du gir oss tillit er det vår plikt å sørge for at du føler deg trygg. Det er vårt ansvar.


FJOGSTAD - HUS / 28 / KVALITET


FJOGSTAD -HUS / 29 / ØKONOMI

PENGER BETYR NOE


FJOGSTAD - HUS / 30 / ØKONOMI

Det er dyrt å bygge hus eller starte en omfattende rehabilitering – det skal vi ikke stikke under en stol. Det er kanskje ditt livs største investering, ikke bare i penger men også i framtidig glede og trivsel. Da er det greit at alle deler av byggeprosessen går mest mulig knirkefritt.


FJOGSTAD -HUS / 31 / ØKONOMI

V

i ønsker at du skal vite hva det koster å bygge før du starter opp. Etterpå er det vår plikt å følge avtalen og sørge for at du ikke får unødige overraskelser. Vi har bygget hus siden 1903, og vet at det som lønner seg for deg også lønner seg for oss. I praksis betyr det også at vi ikke sløser bort vår egen tid, men står på for at begge parter skal oppleve at det lønner seg å bygge et Fjogstad-Hus.


FJOGSTAD - HUS / 32 / ØKONOMI

TILLIT HAR OGSÅ MED SIKKERHET Å GJØRE. VI SKAL VÆRE EN PÅDRIVER FOR AT INGEN SKAL BLI SKADET DER DU BYGGER.


FJOGSTAD -HUS / 33 / OMDØMME

DU FÅR SOM FORTJENT


FJOGSTAD - HUS / 34 / OMDØMME

Et godt rykte må vinnes hver dag. For vår del betyr det at vi står opp om morgenen med ett mål: Å holde det vi har lovet slik at du skal bli fornøyd.


FJOGSTAD -HUS / 35 / OMDØMME


FJOGSTAD - HUS / 36 / OMDØMME

V

i er stolte over våre flinke fagfolk, og er trygge på at hver og en gjør sitt ytterste for at du skal oppleve at du blir ivaretatt på aller beste måte. Dette er noe vi trener på og ikke minst fører videre til våre flinke lærlinger og unge svenner. Det hender selvsagt at vi også gjør feil. Da er det viktig å innrømme at vi ikke traff spikeren på hodet akkurat da, og sørge for å rette opp feilen snarest mulig. Det er like greit å rydde opp med en gang. For oss betyr det at vi er Rette sorten.


FJOGSTAD -HUS / 37 / OMDØMME


FJOGSTAD - HUS / 38 / OMDØMME


FJOGSTAD -HUS / 39 / VERDIER


FJOGSTAD - HUS / 40 / VERDIER

DU ER VIKTIGST FOR OSS


FJOGSTAD -HUS / 41 / VERDIER

Du har gitt oss tillit. Lagt ditt store prosjekt i våre hender, stolt på oss og valgt oss foran noen andre. Selvfølgelig er du den viktigste for oss, både nå og i tiden som kommer.


FJOGSTAD - HUS / 42 / VERDIER

U

ten deg går hjulet nemlig ikke rundt, og uten fine ord fra deg til den neste du møter på din vei, humper vi bare videre. Og det vil vi ikke. Vi vil rulle jevnt og trutt og etterlate oss gode avtrykk. Skulle det skje at det er en hump i veien, ja da jobber vi sammen med deg for å komme over den. Det er forretningsmessig, men også medmenneskelig. Vi forvalter dine verdier. Det er et oppdrag vi tar alvorlig.


FJOGSTAD -HUS / 43 / VERDIER

VÅR HVERDAG DREIER SEG OM SPIKER OG FJØL, MEN DET HANDLER LIKEVEL MEST OM DEG.


FJOGSTAD - HUS / 44 / VERDIER


FJOGSTAD -HUS / 45 / IDENTITET

SLIK DU VIL HA DET


FJOGSTAD - HUS / 46 / IDENTITET

V

Vi er stolte over mottoet vårt «slik du vil ha det», fordi det gir mening. For oss betyr det at vi lytter aktivt til deg og det du sier, kommer med gode råd som matcher dine ønsker og behov. Du skal få det slik du vil ha det – ikke bare i ditt nye hus, men også underveis. Her ligger vår identitet, det er dette vi går på jobb for.


FJOGSTAD -HUS / 47 / LOVER OG REGLER

DIN D VÃ…R VIRK


FJOGSTAD - HUS / 48 / LOVER OG REGLER

DRØM KELIGHET


FJOGSTAD -HUS / 49 / GLEDE


FJOGSTAD - HUS / 50 / GLEDE

GLEDE Glede skaper trivsel, trivsel skaper engasjement, som igjen gir resultater. SĂĽ enkelt, og noen ganger sĂĽ vanskelig.


FJOGSTAD -HUS / 51 / GLEDE

D

Det sitter en god kultur i veggene hos oss, det er vi både glade for og stolte over.

Du kan ofte høre latter i korridorene, vi har gode folk med godt humør og glimt i øyet. Vi er opptatt av at alle som jobber i Fjogstad­ Hus skal trives og føle tilhørighet. Trivsel fører som kjent mye godt med seg. Ikke minst smitter det over på det arbeidet vi utfører. Du skal merke ekte engasjement og motiverte ansatte som gjør sitt ytterste for at din drøm skal falle i god jord.


FJOGSTAD - HUS / 52 / GLEDE


FJOGSTAD -HUS / 53 / LOVER OG REGLER


FJOGSTAD - HUS / 54 / LOVER OG REGLER


FJOGSTAD -HUS / 55 / ET GODT HJEM

ET GODT HJEM


FJOGSTAD - HUS / 56 / ET GODT HJEM

Hva er et godt hjem? Du har sikkert kjent det selv, denne dimensjonen som trekker godfølelsen enda et par hakk oppover. Det er ikke alltid så godt å vite hva det er som gjør et hjem ekstra godt. For oss er det en klar sammenheng mellom en god byggeprosess, tilliten kunden gir oss og kvaliteten på sluttresultatet.


FJOGSTAD -HUS / 57 / ET GODT HJEM

N

oen ganger er det så enkelt som at folkene som bor der er spesielt hyggelige.

Andre ganger er det summen av mange faktorer. Det kan være at det hele startet med en god prat med våre arkitekter. Lykkefølelsen kan også komme av at et hus er velbygget. Du kan ikke peke på akkurat hva det er, men det merkes likevel. Lykken ligger i detaljene, sies det. Kanskje det er noe i akkurat det?


FJOGSTAD - HUS / 58 / ET GODT HJEM

Vårt mål er at du skal få et godt hjem. Alle våre arkitekter, byggeledere, tømrere og andre ansatte jobber for at det skal bli virkelighet.

DET KAN DU STOLE PÅ.


FJOGSTAD -HUS / 59 / HISTORIEN

Arne Sporaland og Erik Fjogstad, her foran nybygget til Fjogstad-Hus.

De har vært med på det meste, de to veteranene fra Fjogstad-Hus.


FJOGSTAD - HUS / 60 / HISTORIEN

150 ÅR SOM BOLIGBYGGER De har vært med på det meste, veteranene fra Fjogstad-Hus.


FJOGSTAD -HUS / 61 / HISTORIEN

Sandneshus til Shetland – Det hendte jo at et hus blåste ned, men stort sett gikk det veldig fint. Arne Sporaland ler så den robuste kroppen rister. Den tidligere direktøren i Fjogstad-Hus har vært med på det meste, også å lære lokalbefolkningen på Shetland og Hebridene å bygge trehus i ekte Sandnes-kvalitet. Det var på begynnelsen av 1970-tallet at Brødrene Fjogstad, som firmaet het den gang fant lykken på andre siden av Nordsjøen. – Det var utrolig lærerike år. Jeg var 24 år og ble kastet rett uti det. Lærings­ kurven ble bratt, enten temaet var lokal kultur eller internasjonal forretnings­ skikk. Vi leverte husene, de ble bygget av lokale bygningsfolk. Det var god butikk. Vi holdt på i mange år, faktisk ble de siste husene levert rundt 2012, forteller Arne engasjert. - For mange på Shetland er faktisk Fjogstad et synonym med kvalitets­ hus i tre, det skal vi være stolte av.

– Hadde ikke noe valg I motsetning til Arne Sporaland var nok Erik Fjogstads skjebne bestemt i det han ble unnfanget. – Jeg er nærmest født i en spønehaug, smiler bransjeveteranen. Likevel – jeg bestemte meg tidlig for å satse på noe helt annet. Slik skulle det ikke gå, og etter hvert ble Erik både toppsjef i selskapet og ikke minst en betrodd bransjeaktør i ulike fora. – Både Arne og meg har sittet i styret i Boligprodusentenes Forening og Reklamasjonsnemnda for byggebransjen. Det har gitt verdifull innsikt i hva som forårsaker konflikter mellom kunde og byggefirma. Det er ikke tvil om at kommunikasjon mellom mennesker er et viktig stikkord her, presiserer begge bransjenestorene. – Vi har lagt stor vekt på dette i vårt eget selskap, og her er ikke kjeden sterkere enn det svakeste leddet. God kontakt med kundene har lenge vært et kjennetegn ved Fjogstad-Hus, vi har tross alt holdt på uten avbrudd siden 1860-tallet så noe må vi ha gjort rett opp gjennom årene, sier Erik.


FJOGSTAD - HUS / 62 / HISTORIEN

Moderne for hundre år siden Fjogstad-Hus, eller Brødrene Fjogstad som selskapet het fram til 1998, tok i bruk moderne byggemetoder allerede tidlig på 1900-tallet. – De het bare «Sandnes-hus», disse symmetriske enkle trehusene. Brødrene Fjogstad var tidlig ute med prefabrikasjon, og mange av husene står den dag i dag. Se bare der borte, det blå huset der er et slikt. Arne Sporaland peker mot andre siden av fjorden, og sannelig står det ikke et gammelt Fjogstad-Hus og skinner. Godt å se på, og like fint som den dag det ble bygget for over hundre år siden. – Den gang var det trelasthandelen som var viktigst for selskapet, det gikk mange år før vi gikk over til å sette opp husene selv, forteller Erik. – Mange hus ble også hentet med frakteskuter like utenfor her, og tatt med for oppføring helt andre steder i landet. Vi var store på Vestlandet, og faktisk helt opp i Nordland. I 1960 hadde vi jubileum, da slo vi på stortrommen og bygget et eget utstillingshus. Jeg husker jeg sto i døren og delte ut brosjyrer, humrer Erik, den gang meget ung og lovende i byggebransjen. – Allerede da laget vi egne kataloger, og var en av de største i Norge på typehus-tegninger. Disse ble solgt via samarbeidspartnere spredt over det meste av landet. De to veteranene representerer på mange måter de beste tradisjonene i byggebransjen. Levd liv har lært at det er like greit å gjøre det skikkelig første gang du gjør noe. Snarveier er ikke noe for disse karene. – Du lærer jo med årene, skyter Arne Sporaland inn. Jeg gikk gradene fra å stå i produksjonen og til å være leder for selskapet. Jeg tror nok at vi har bygget en arbeidsplass som er god, og noe av det jeg har lært er at uten trivsel i hele organisasjonen når du ikke målene dine. Gode folk som trives er også våre beste selgere. Nå har vi jo bestemt oss for å bli de beste i bransjen på nettopp kundebehandling og gode byggeprosesser. Jeg gleder meg stort til å se resultatene av resultatene av satsingen Rette sorten! Erik deler Arnes tro på at folkene er den viktigste ressursen selskapet har. – Både tiden som øverste leder og ikke minst i Reklamasjonsnemnda har lært meg at gode folk er helt avgjørende for god kundebehandling. Fjogstad-Hus skal selvsagt bygge gode hus, men veien fram til målet skal også være bra for kunden. Det skal selskapet greie ved hjelp av de unike ansatte.


FJOGSTAD -HUS / 63 / LOVER OG REGLER

ADD ON COMMUNICATION ELI TANGEN DESIGN

FOTO: ANNE LISE NORHEIM


FJOGSTAD - HUS / 64 / LOVER OG REGLER


Rette sorten. Det er når vi lytter til dine ønsker og sørger for at gode folk omsetter dem til en god bolig. Underveis skal vi være ærlige, sørge for at du får mest mulig for pengene og hjelpe deg til å gjøre gode valg. Først da blir drømmer virkelighet. Fjogstad-hus.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.