Fjogstad nytt Desember 2016

Page 1

FJOGSTAD

t t ny

Informasjonsblad for Fjogstad-Hus • Nr. 2 - desember 2016 • Årgang 11

Frøyerbakken er et godt eksempel på at omprosjektering og tilpasning til nytt marked er mulig. Les mer på side 34

Enkelt, nytt og lettstelt

Møt en kunde

for Tørny og Odd Arild Kvaløy i Nedrevollveien på Vaulen. Les mer på side 12

Åge Westbø har en lang historie sammen med Fjogstad-Hus. Les mer på side 21

www.fjogstad-hus.no


Innhold: 2 Torstein har ordet 3 Nytt fra Sandnes 3 Markedskommentaren 4 Rette sorten fyller år 7 Nytt kapittel for Trygve Hellestø 12 Fornøyde kunder: Tørny og Odd Arild Kvaløy 18 Tømrertreff 20 Samlinger Adminskolen 21 Kunden: Åge Westbø 24 Nye nettsider 26 Vår leverandør: Sandnes Automasjon & Installasjon 30 FiksFerdigTM – fantastisk oppfølging 34 Frøyerbakken: omprosjektering gav suksess 37 Prosjekter for salg

Prosjekter Rehab

Markedskommentar

Første året som øverste leder Et år med bratt læringskurve ebber ut Jeg tror ikke det bare er meg som har lært mye de siste 12 månedene. 2016 ble et år der hele bransjen vår ble satt på større utfordringer enn på lenge. Krisetider er også tider for læring og endringer – på godt og vondt. Selv startet jeg året med ansvaret som ny øverste leder for selskapet. I verktøykassen hadde jeg med meg lang erfaring fra Fjogstad-Hus, men viktigst av alt: En meget kompetent gjeng av gode tømrere, arkitekter, prosjektledere, selgere, kontorfolk og andre som til sammen bidrar til at dette selskapet blir så bra som det faktisk er. I tillegg hadde vi nettopp startet opp satsingen Rette sorten, som omfatter alle ansatte i Fjogstad-Hus. Her har vi jobbet tett gjennom hele året med å bli gode mennesker, kollegaer, fagfolk og ikke minst kundebehandlere. Etikk og moral står helt sentralt, men Rette sorten handler også om lover, regler, HMS, omdømme og utvikling av vår egen identitetsfølelse. I det siste har flere av våre samarbeidspartnere vist interesse for Rette sorten. For oss er dette både kjekt å registrere og ikke minst viktig. Det hjelper lite dersom de vi leverer sammen med ikke er Rette sorten, for kunden er det totalresultatet som teller. Vi setter derfor stor pris på at samarbeidspartnerne våre ønsker å bli gode sammen med oss.

Tomter

På en måte var det en fordel å overta da markedet var på sitt aller laveste nivå. Den som overtar «på bunn» kan lett lykkes, rett og slett fordi det ikke kan bli så mye verre. Samtidig er det krevende å være leder i vanskelige tider. En periode like før jeg startet i den nye jobben måtte vi permittere og nedbemanne. Det var trist å se gode kolleger miste jobben rett før jul i 2015. Det er tegn som kan tyde på at 2017 blir litt bedre enn året vi snart legger bak oss. I det siste har oppdragsmengden bedret seg. Vi har en god ordrereserve og er i gang med å ansette folk for å ivareta nye og spennende oppgaver. Pilene peker omsider slakt oppover, selv i oljerammede Rogaland. Likevel er det mye usikkerhet både i samfunnet og boligmarkedet, så ingen kan si helt sikkert hvordan året vi har foran oss vil bli. Jeg velger å se positivt på våre muligheter, vi gjør mye riktig og vinner jobber jevnt og trutt. Kvalitet lønner seg, så enkelt er det. Jeg vil takke alle ansatte og venner av Fjogstad-Hus som har fulgt oss gjennom 2016. Uten dere hadde vi aldri greid det vi har fått til, suksessen er resultatet av en kjempeinnsats fra hver og en av dere. Ha en riktig god jul. Nyt tiden sammen med venner og familie, så ses vi uthvilte og fulle av energi i 2017.

Vi har lagt et tøft år bak oss. Det har kostet betydelig innsats fra alle. Lojalitet, vilje og utholdenhet er egenskaper som har stått sentralt. Nå ved slutten av året vil jeg si at vi er på god vei opp bakken. Budsjettet for 2016 var ambisiøst både når det gjelder prosjekt, EAT og ROT. Med færre folk og i tøffere tider skulle vi klare et krevende budsjett. Umulig? Vi har klart det! Gjennom hele året har vi jobbet mye med effektivitet. Vi har en del å gå på ennå, men det er viktig å være realist. Vi må få tid til en pust i bakken for å hente oss inn. Men la meg igjen gi heder og ære til alle dere som har stått på. Dere er de beste i bransjen! I ROT-markedet er det steintøff konkurranse. Prisene er lave, mange velger en lav prisprofil for å holde folkene sine i jobb. Vår policy er å være konkurransedyktige på pris. Og vi har et unikt konkurransefortrinn: ingen har like lang erfaring i rehabmarkedet som vi har. Det gir trygghet for kundene. At vi i tillegg tilbyr arkitekttjenester i eget hus er en annen viktig faktor for å lykkes. Vi kan faget, og har mange gode referanser. Dette er våre ambassadører, og vår viktigste kilde til suksess! Å bli anbefalt av en tidligere kunde er den beste markedsføringen vi kan få. Og med innsatsen til ROTavdelingen vet jeg at vi kommer til å få mange flere anbefalinger framover. Da vi deltok i BoligForum i høst, gjennomførte vi en konkurranse der gevinsten var en El-sykkel. Her fikk vi inn hele 1693 besvarelser. I forbindelse med konkurransen ble det stilt noen spørsmål om hva som var hensikten med å besøke messen. De aller fleste svarte at de skulle pusse opp eller gjøre noe med egen bolig. Det forteller at vi har gjort en rett satsing på ROT. Når det gjelder prosjekt, er det viktig å ha gode finansieringsløsninger. Vi ser at det å kunne tilby Husbank er utløsende for mange salg. Et godt eksempel på tiltak som har vært positive for å få gang på prosjekt, er Frøyerbakken. Les mer om dette i egen artikkel på side 34. Ellers ser vi lysning i prosjektmarkedet. Selv om det ikke går like raskt å selge boliger i prosjekt, er det nå bevegelse i positiv retning på alle prosjektene våre.

Vi bor i et EAT-område. Folk ønsker å bo i enebolig, og mange ønsker å bygge nytt. Vi har stor pågang fra EAT-kunder. Også her kan vi høste av det som er sådd tidligere. Vi har bygget et godt rennomé over mange år, og er kjent for å ha flinke folk. Vårt dyktige arkitektteam tegner så blekket spruter, og er en vesentlig del av suksessen. Vi framstår som er solid samarbeidspartner. Når det gjelder markedet framover, tror jeg det blir en fortsettelse av slik vi har hatt det i 2016. Men jeg tror vi vil se at folk senker skuldrene litt. Man venner seg til å leve i et mer usikkert marked enn man har vært vant til gjennom mange års oljefest. De fleste har fremdeles jobb, relativt trygge jobber. Når folk venner seg til et mer usikkert marked, blir terskelen lavere for å ta risiko. Finansiering er viktig, og jeg tror Husbanken fortsatt sitter med en nøkkel. I tillegg har vi dyktige meglere som både har stor kunnskap om finansiering og bistår kundene med finansieringsløsninger i samarbeid med bank. Jeg tror vi vil få se et lysere og mer optimistisk marked utover i 2017, til tross for at tidene fortsetter som de er nå. Når folk posisjonerer seg, vil det generere aktivitet, også i vår bransje. Vi må ha tro og fokus på at Fjogstad-Hus skal ha en posisjon i markedet som en foretrukken leverandør. Det krever at vi ikke må stivne, men leve med og forholde oss til det markedet som til enhver tid er der. Med det laget vi har, flinke folk, rette sorten, der folk får jobbe med det den enkelte er best til, vinner vi også morgendagens marked. God jul! Hilsen Tom Rune

Interne forkortelser krever gjerne en liten forklaring. Her er to mye brukte forkortelser hos oss: EAT = Enebolig på Andres Tomt, det vil si at kunden har tomten selv. ROT = Rehabilitering, Ombygging, Tilbygg

Hilsen Torstein

Eneboliger Fjogstad-gruppen består i dag av 7 firma der vi har 50 % eierskap eller mer. Vi er lokalisert på Jørpeland, Sandnes og på Sola.

Leder Sandnes Ett år med alt Her på våre kanter er det fortsatt vanlig å bestille «ei med alt». Jeg tenker litt sånn om året vi har lagt bak oss. Til forskjell fra pølsene var ikke dette et år vi bestilte, det bare ble slik. Da vi startet året var det mye mørke skyer i horisonten som vi ikke klarte å skyve vekk. Vi var nødt til å nedbemanne staben for å komme gjennom tiden vi hadde foran oss på en måte som sikret fortsatt drift. Året startet med at vi produserte på prosjekter som var solgt tidligere. Det var tungt, og vi fryktet året

2

vi hadde foran oss. Så kom påsken, og med den også lysere tider. Da løsnet også salget, og juni ble den beste salgsmåneden på mange år. Også etter sommerferien startet det bra, og slik har det fortsatt ut året. Det er utrolig godt å være på offensiven igjen. Salgsapparatet vårt har gjort en kjempejobb, godt hjulpet av arkitektene som har kommet med flotte bidrag for å sikre de gode salgstallene. Resultatet er at vi nå ansetter nye tømrere, og de siste månedene har vi fått fire nye dyktige kollegaer.

Det sies at det meste henger sammen når alt kommer til alt. Jeg tror det er slik, og her har satsingen vår på Rette sorten vist seg å være veldig bra. Satsingen bidrar til å posisjonere oss som en trygg leverandør i usikre tider. Vi er til å stole på, Rette sorten er etikk og moral, men også kvalitet og troverdighet. Nå når vi igjen ansetter folk er det viktig at de nye raskt blir en del av kulturen vår, som i praksis er Rette sorten. Skal du jobbe i Fjogstad-Hus holder det ikke å bare være en dyktig håndverker, du skal også være en god kundebehandler og en trygg og konstruktiv kollega. HMS Rette sorten dreier seg også om HMS. Vi har dessverre hatt noen småskader det siste halve året. Stanleykniven er fortsatt like skarp som den var for 10 år siden, og alle erfaringer viser at der det er mange småskader vil det før eller senere også komme en større ulykke. Det er derfor

viktig at vi tenker oss om før vi handler – ikke minst når det er travelt. Husk den gule sonen i Rette sorten! Vi har også hatt flere langtidssykemeldinger det siste året. Alle disse skyldes ikke skader som har skjedd på jobb, det er derfor like viktig å tenke HMS når du er hjemme. Det er også viktig å slappe av og hente krefter, selv om det er mye spennende å gjøre også når du har fri. RYFYLKE Jeg har overtatt som leder for gjengen på Ryfylke og har vært på Strandalandet en dag i uken siden august. Jeg har også hatt medarbeidersamtaler med dere, det mangler fortsatt noen men vi kjører samtalene rett over i det nye året. Det er kjekt å få med den positive stemningen hos dere, også i Ryfylke ser dere lyst på framtiden i FjogstadHus. Dette er Rette sorten, og ingen jeg har møtt

har sett mørkt på det å bli innlemmet i Sandnesavdelingen. Jeg er også positivt overrasket over mulighetene i de eksisterende prosjektene, og nå skal vi alle brette opp ermene og gi gass for å selge de fine tomtene vi har! LÆRLINGER Det kommer snart seks nye skolegutter som skal overbevise oss om at de er Rette sorten. Disse kommer fra januar og framover. Her ber jeg alle om å ta godt imot dem, de er en viktig del av framtiden vår. De skal snarest mulig bli en del av det beste byggfirmaet som finnes, det betyr Rette sorten helt ut til fingerspissene. Vi har også en egen satsing for lærlingene og nyansette som gir dem en snarvei til Rette sorten. Til slutt vil jeg takke alle sammen. Dere har stått på både tidlig og seint og gjort en fantastisk jobb i «Året med alt». Erling

3


Rette sorten fyller år

Rette sorten fyller år

Fire om Rette sorten

En frisk og livskraftig jubilant ser framover mot nye utfordringer. - Å utvikle bedriftskulturen krever både gode evner og sterk vilje. Dette er ikke noe som kommer av seg selv. Jeg pleier derfor å si til kunder som ønsker å gjøre noe med kulturen at de må ta høyde for at det krever solid og dedikert innsats og ikke minst at det tar tid å utvikle bedriftskulturen i ønsket retning. Når dette først er på plass vet jeg at det lønner seg, det har vi sett mange eksempler på, sier Tor Bjarne Olsson. Tor Bjarne jobber som rådgiver og hjelper Fjogstad-Hus med å utvikle Rette sorten. Han har tidligere arbeidet mange år som arbeidslivsforsker, og har sett mange mislykkede forsøk på å gjøre noe med bedriftskulturen. - Tabben de fleste gjør er at de mangler en systematisk tilnærming som passer for akkurat deres virksomhet. I tillegg er det mange som tror at dette er gjort på noen uker. Det er feil. Å utvikle kulturen i en bestemt retning er noe som egentlig aldri tar helt slutt, det er noe som må trenes på hver eneste dag, sier spesialisten. Han berømmer Fjogstad-Hus sin satsing. – Bedriften har virkelig vist at de vil dette. Både ledelsen og de ansatte har satset for fullt på Rette sorten, etter min mening har det første året gått veldig bra.

4

HVA ER RETTE SORTEN? ETIKK, MORAL OG GUL SONE. - Kulturen vår henger nært sammen verdiene våre. I Rette sorten jobber vi med tema som økonomi, HMS, hva folk synes om oss (omdømmet vårt), hvilken identitet vi har og ikke minst lover, regler og andre bestemmelser. Vi bruker fargene rød, gul og grønn for å vite hvor vi står når vi står overfor vanskelige valg. Vi legger spesielt stor vekt på gulsonen, det er der vi skal ta de gode valgene som sikrer at vi havner på grønt og ikke rødt, sier administrerende direktør Torstein Fjogstad. Sjefen sjøl ser at bedriften han leder har nytte av Rette sorten hver dag. - Vi blir lagt merke til på en positiv måte. Det hjelper lite å si hvor gode vi er dersom vi ikke greier å følge det opp. Vi har valgt å starte med oss selv, og trene på å bli gode på viktige områder. Nå ser vi at omgivelsene våre og kundene setter pris på satsingen, sier Torstein Fjogstad. - Vi trener hver dag på å være Rette sorten. Samtidig har vi brukt året som er gått på å ha ulike samlinger der vi har sett på hvert enkelt tema i Rette sorten-satsingen. Det er ikke ofte du ser en gjeng tømmermenn bruke en time av fritiden sin på å snakke om etikk og moral, men hos oss har vi gjort det. Det samme har vi gjort med tema som identitet, HMS, lover og regler og omdømme. Resultatene er etter min mening strålende. Jeg tror Rette sorten allerede har hjulpet oss til bedre synlighet i markedet og ikke minst vippet en del salg over i riktig retning.

ARNT INGE SVELA, TØMMERMANN OG TILLITSVALGT - Som tillitsvalgt skal jeg blant annet bidra til at folk har det bra. Det er viktig at folk ikke føler at de blir støtt ut men opplever tilhørighet, selv når tidene er usikre. Alt henger jo sammen med alt, enten vi snakker om trivsel, tilhørighet eller produksjon. Her er Rette sorten en bra ting. TOMAS SVILAND, LÆRLING TØMRERFAGET - Vi kan ikke unngå å høre om Rette sorten, det er rundt oss hele tiden! Det er jo bra, Rette sorten er det vi skal være når vi jobber hos Fjogstad-Hus. GRO MÆLAND MYKLEBUST, ARKITEKT - Det er viktig å være medmenneske og en god kollega. Det dreier seg om å se, lytte og være til stede for andre mennesker. Vi gir av oss selv, det er Rette sorten. SVEIN TERJE HAUGLAND, BYGGELEDER RYFYLKE - «Ja, er det ikke det jeg har snakket om i mange år!», utbrøt kona da jeg første gang kom hjem og fortalte at nå skulle vi bli Rette sorten. Det er bra når Rette sorten får oppbakking hjemme. Like bra er det å se at Rette sorten bidrar til mersalg.

5


Intervju med Trygve Hellestø

Rette sorten fyller år

Godt salg starter med oss selv Som en del av satsingen på Rette sorten har det blitt laget både film og en bok som forteller hva Fjogstad-Hus nå gjør. Tom Rune Tjelta er salgssjef i Fjogstad-Hus og bruker satsingen for alt den er verd. - Uten gode folk i absolutt alle ledd kan jeg ikke stå inne for det jeg som salgssjef lover kundene våre. Rette sorten er selve garantien for at ting blir levert slik det skal. Jeg tror den daglige treningen i å være gode fagfolk, medmennesker og kundebehandlere lønner seg når bunnlinjen gjøres opp. Markedet er selvsagt presset på pris, men Rette sorten gjør det også lettere å jobbe lønnsomt uten kostbare avvik. Det blir aldri feil å gjøre ting riktig, sier salgssjefen. Tjelta får støtte av daglig leder Erling Hellestø. - Vi bruker Rette sorten når vi rekrutterer nye folk, det gjør det lettere å si noe om hvilke ferdigheter vi ønsker hos dem som skal jobbe hos oss. Det samme gjelder lærlingene. Her viser vi Rette sorten fra første dag. Vi involverer også foreldrene til lærlingene i Rette sorten, og tilbakemeldingene har vært overveldende, sier Erling Hellestø. Rette sorten gjør det også lettere å være gode kollegaer, vi trener rett og slett på å bakke hverandre opp på beste måte. Jeg var nok litt skeptisk til satsingen i utgangspunktet, men ble fort overbevist. Vi har også brukt Rette sorten på vår egen ledertrening, så satsingen går igjen i hele organisasjonen. Nå ser jeg framover mot et nytt år med enda mer Rette sorten, sier den daglige lederen.

6

Nytt kapittel

for Trygve - Det blir en restart, og jeg gleder meg veldig, sier Trygve Hellestø til Fjogstad-Nytt.

-Jeg har hatt en utrolig kjekk arbeidsplass med verdens triveligste kollegaer. Den største overgangen når jeg blir pensjonist, blir nok å miste den daglige kontakten med disse gode folkene, både de inne og de ute, sier Trygve.

7


Intervju med Trygve Hellestø

Trygve startet sin karriere i Fjogstad-Hus med å kjøre lastebil. Her er konen Brit og datteren Grete foran den første bilen han kjørte.

Arne Sporaland: 1. januar 2017 tar Trygve Hellestø fatt på et nytt kapittel i livets bok. Etter mer enn 45 år i arbeidslivet blir han pensjonist: - Jeg føler meg privilegert som kan gjøre dette mens jeg fremdeles er frisk og rask. Listen over det jeg har lyst å gjøre er lang, og jeg gleder meg, sier han. Samtidig er han tydelig på at årene hos Fjogstad-Hus har vært en lang og fantastisk spennende reise – helt fra han 21 år gammel startet som sjåfør hos Brødrene Fjogstad. Sin aller første jobb fikk han rett fra 9. klasse, ennå ikke fylt 16 år: - Arbeidsgiver var Gilde på Forus, og det første halvåret kjørte jeg ulovlig på moped for å komme på jobb, smiler han. Det var godt med et hvileår for den skoletrøtte Sola-gutten. Men det var nok med ett år i arbeidslivet, og han gikk tilbake til skolebenken allerede året etter. På yrkesskolen utdannet Trygve seg til forskalingssnekker. Ferdig utdannet jobbet han noen år som håndverker. Etter førstegangstjeneste tok han sertifikat for lastebil, og på våren i 1976 fikk han jobb som lastebilsjåfør hos Brødrene Fjogstad. - Det var en Mercedes 1113 med Herkuleskran, og min jobb var å hente alle typer byggematerialer på lageret i Strandgata og kjøre ut til byggeplassene. Det var alt mulig, fra reisverk og kledning til plater, dører og vinduer. SJÅFØR MED STORT DISTRIKT Distriktet som Trygve dekket var stort. Brødrene Fjogstad hadde mange avdelinger og forhandlere. Trygve kjørte til Stord i nord, Røldal og Sirdal i øst og Flekkefjord i sør. De første årene var det kun materialer til bygging av eneboliger, men mot slutten av 70-tallet begynte Brødrene Fjogstad også å bygge blokker. I denne fasen bygget Trygve også eget hus. Trygve og Brit hadde giftet seg ungt, og i 1978 bestod familien av fire. En stor enebolig på Røyneberg med vertikaldelt leilighet sto ferdig i 1979. Her bor Trygve og Brit fremdeles. SALG AV FORSIKRINGER Trygve har alltid vært utadvendt. Han liker å treffe folk, og får lett kontakt. Disse egenskapene så Erik Fjogstad, som oppmuntret Trygve til å satse på en framtid som husselger. - Jeg syntes dette hørtes spennende ut, men var klar over at det å være selger er krevende. For å sjekke om jeg passet i yrket samtidig som jeg fikk trening i salgsarbeid, begynte jeg som selger av forsikringer. Dørselger i Kvernevik, verre kan det neppe bli! Trygve ler høyt før han fortsetter: - Kveld etter kveld gikk jeg og banket på dører til ukjente. Jeg visste at det var en god skole, så for meg handlet det om opplæring. Men jamen solgte jeg en god del også! Det var først og fremst livsforsikring og pensjon jeg solgte, det var lærerikt, smiler han.

Trygve har vært et viktig bindeledd i organisasjonen. Jeg er imponert over utviklingen fra han begynte som sjåfør til idag. Trygve har alltid vist en sterk arbeidsvilje og arbeidskapasitet når det har vært behov for det. For meg som leder var han en av de nærmeste medarbeiderne og en god støttespiller. Han har også gjort en uvurderlig jobb innenfor sosiale aktiviteter i firmaet.

Kristin Veen Tjessem

Trygve har en imponerende tilstedeværelse. I miljøsammenheng er han unik. Han er alltid inkluderende i team, og er en mester til å få folk til å spille hverandre gode. Han er tillitvekkende, og blir alltid godt likt av kunder. Han har en egen evne til å roe gemyttene hvis det trengs. I det daglige har vi hatt et svært godt samarbeid. Han har gitt meg tillit, og jeg har fått lov til å jobbe fritt. I det daglige salgsarbeidet utfyller vi hverandre godt. Der Trygve har fokus på budsjett i forhold til kundens ønsker, kan jeg komme med idéer og innspill til arkitektonisk og praktisk løsning.

Da Erik i 1986 spurte konkret om han kunne tenke seg å skifte jobb fra sjåfør til husselger, var Trygve klar. Ivar Loddervik jobbet også i salgsavdelingen, så Trygve fikk en god mentor. DET HANDLER OM TILLIT Siden da har det altså gått 30 år. År som Trygve minnes med stor glede. – Selv om tidene har forandret seg, er det mye som er likt. Det handler om å få kontakt og skape tillit. Så handler det om å lytte til kunden, og gi gode råd. Når det gjelder EAT-salg, er kundebehandlingen veldig lik i dag som den var for 30 år siden. Den store forskjellen er at dagens EAT-kunder er mer krevende. De har innhentet mye kunnskap om muligheter, og vet hva de vil ha. Da er det viktig at vi vet hvordan vi kan omsette kundens ønsker til produkt. Det stiller krav til oss både som planleggere og byggere. FLERGENERASJONSKUNDER Retroperpektivt er det lett å konstatere at Trygve har lykkes godt. Det er faktisk ikke sjelden at Trygve har solgt hus til flere generasjoner i samme familie. Foreldrene sender barna til samme husbygger og kundekonsulent som de selv hadde god erfaring med da de bygde hus. En større tillitserklæring er det ikke mulig å få! FINANSIERING OG MYNDIGHETSKRAV - På 80- og utover 90-tallet var det Husbank som var den vanligste boligfinansieringen. Krav til egenkapital var nærmest ikke-eksisterende. Kunne

8

Etter 30 år med hussalg har Trygve signert ut nærmere 1.000 boliger. Det er en hel by!

9


Intervju med Trygve Hellestø

Elbrus er det høyeste fjellet i Europa. Det ligger i Russland, og er 5642 MOH På bildet fra toppen ser vi fra venstre sønn Ronny, Trygve og datter Grete sammen med en annen fra ekspedisjonen. Trygve lar ikke en eneste anledning gå fra seg når det gjelder å markedsføre Fjogstad-Hus!

man vise til fast jobb, var det bare å sette i gang hvis man hadde tomt. Nå er de høye kravene til egenkapital en stor bremse for unge huskunder. De kan ha gode, sikre jobber, orden på økonomi og egen tomt, men med lange studier bak seg har de kanskje ikke rukket å legge seg opp noe særlig egenkapital. Da stopper byggesaken der, hvis de ikke har foreldre eller andre som kan hjelpe med egenkapitalen. Den offentlige saksbehandlingen er også blitt svært komplisert. Før kunne jeg som selger enkelt fylle ut en byggesøknad. I dag er det et eget fag, og en krevende prosess, sier Trygve. EGNE ARKITEKTER ER GULL En stor fordel Trygve ser som husselger hos Fjogstad-Hus, er at man har egne arkitekter som jobber direkte i salget. –Dette gir en unik fordel, og har vært helt avgjørende for den suksessen vi har hatt med kundene. De første årene jobbet arkitektene mer skjult, og vi som var i salg var mellomledd. Etter hvert har arkitektene kommet med i prosessen direkte, og i tidlige møter med kundene. Det er gull! understreker Trygve. MENINGSFULL HVERDAG Det gir mening å hjelpe folk til å få en god bolig, synes Trygve: - Hvis jeg skal trekke fram noe, var det en periode da jeg var med og hjalp flere venninner til datteren vår, Grete, til egen bolig. De var unge og hadde egentlig ikke råd til å bygge. Men med kommunal tomt, husbankfinansiering og utleiemulighet i huset, kom de seg inn på boligmarkedet. Jeg kjente dem alle godt gjennom mange år, og det var skikkelig meningsfullt å bidra til at de kom seg godt inn i voksenlivet, forteller Trygve. OPPTATT AV TRIVSEL Et ord som Trygve bruker mye, er ordet ”trivelig”. Han snakker om trivelige kollegaer, trivelige kunder og det å trives på jobb: - Det er det aller viktigste. Trives man på jobb, gjør man en bedre jobb. Det er viktig å kjenne kollegaene, og gjennom aktiviteter som bedriftsidrett og sosiale treff, som egentlig er ganske enkle, bygges relasjoner og trivsel som man tar med ut i hverdagen, sier han. Trygve var blant drivkreftene bak firmahytta på Sørlandet og huset i Spania. Det sistnevnte var firmaets gave til de ansatte ved 100-års jubileet, og huset har blitt flittig brukt.

10

Tom Rune Tjelta

- Trygve er et forbilde. Han er raus, og gir av seg selv. Samtidig er han alltid en selger - en ”slu rev”. Han er en kunnskapsrik kollega, og er utrolig flink med folk. Han er svært dyktig til å bygge relasjoner, et godt element av ”Rette sorten”. I mange år har Trygve vært ansiktet vårt utad. Innad skaper han mye lått og løye, men uten støy. Han har alltid en god kommentar, en kollega det er like hyggelig å treffe hver dag. Det blir et tomrom etter Trygve.

Erling Hellestø

-Trygve er den av mine kollegaer jeg har jobbet nærest sammen med. Han er en ener på salg, tillitsvekkende og hygglig. Da jeg gikk over fra driftsjobb til å skulle selge og ha ansvar for rehab, ble han min mentor innenfor salg. Han var en uvurderlig hjelp og støtte, spesielt den første tiden. Privat er Trygve også en god venn, og jeg er glad for at vi i alle fall kommer til å ha god kontakt i framtiden som hyttenaboer.

1

3

2

4

AKTIV OGSÅ PRIVAT Privat har Trygve alltid likt å være aktiv. I mer enn 40 år har han spilt fotball (i Havdur, Våganes, bedrift m.m.). Håndball har han spilt i 30 år (Sola D og bedrift). I tillegg har han vært engasjert på trenersiden, først og fremst for egne barn og barnebarn. Men han liker de fleste former for trening. Sykling, ski, rulleski, turer i skog og mark; listen er lang. REISEGLAD Alle som kjenner Trygve, vet at han er reiseglad. ”Ein globetrottar” – om noen skal kunne karakteriseres slik, er det han. Alle verdensdeler og en rekke land er besøkt. Han reiser heller med ryggsekk enn med koffert, og kommer lett i kontakt med folk. Brit deler reisegleden, så det er lett å tenke seg at de vil bruke mye tid på å reise, også som nye pensjonister. TOPPTURER Trygve er i god fysisk form, og han liker en skikkelig utfordring. Derfor har toppturer vært en lidenskap i flere år. Han har selvfølgelig vært på Galdhøpiggen. Så har han vært på Kilimanjaro, som med sine 5895 m er høyeste topp i Afrika. Europas høyeste fjell er Elbrus, som er 5642 m og ligger i Russland. Her har han vært to ganger. Første gangen sammen med Brit, men på grunn av dårlig vær måtte de snu like før de nådde toppen. Men Trygve ga seg ikke, og sammen med barna Grete og Ronny nådde han toppen ikke så lenge etter. Et nytt mål er Aconcagua, som er høyeste topp i Sør-Amerika. Fjellet ligger i Argentina, og er 6962 m. Så hvem vet, plutselig postes det et nytt toppbilde på Facebooksiden hans! MEDEIER Da Fjogstad-familien solgte seg ut av Fjogstad-Hus i 1999, bød det seg en mulighet Trygve takket ja til. Eiendommen i Strandgata ble solgt til Havnevesenet. Optimera kjøpte handelsdelen av selskapet, og Erik Fjogstad fikk tilbud om å kjøpe boligdelen. Han inviterte med seg Arne, Ivar og Trygve: - Jeg var aldri i tvil om at dette var noe jeg ville være med på. Det har vært knallkjekt, og vi har en skikkelig god ”drive” i selskapet, sier Trygve.

5

6

1: Trygve bak rattet i Fjogstad-bussen 2: Trygve og Brit krysset Route 66 på en Harley Davidson 3: Curlingturnering. Fra venstre Christian Jensen, Trygve, Tom Rune Tjelta og Christians samboer Siri, etter at laget deres vant. 4: Trygve er blodfan av Queens Park Rangers, og drar på kamp så ofte som mulig. Her er han sammen med Arne Idland, som deler lidenskapen for QPR 5: Datteren Grete og Trygve deltok i Nordsjørittet 6: Brevandring i Chamonix, Frankrike

NY GENERASJON At sønnen Ronny valgte både samme bransje og samme arbeidsgiver, synes Trygve er positivt. –Det lå gjerne litt i kortene. Ronny har vokst opp i Fjogstad-Hus. Fra jeg hadde han med i bærebag i lastebilen, har mye handlet om Fjogstad-Hus også i familien vår. Veldig kjekt å ha han med på laget, understreker Trygve.

11


Møt en kunde

Ville ha det enkelt, nytt og lettstelt En ny, særpreget enebolig med alt de trenger på ett plan og gjesteavdeling i 2. etasje ble løsningen for Tørny og Odd Arild Kvaløy.

12

13


Møt en kunde

God dialog med tømrerne Kim Tollefsen og Eirik Otten

Ekteparet Kvaløy bodde i en romslig og godt vedlikehold enebolig. Her hadde de bodd siden huset ble bygget i 1976. Gjennom de senere år hadde de gjort betydelige investeringer for å gjøre eiendommen mer lettstelt med tanke på at her ville de bli boende, selv om eiendommen var relativt stor og huset var på to plan. Det betydde også mye at alle de tre voksne barna hadde slått seg ned i nærheten med sine familier . - Dette vi var helt sikre på. Det var i alle fall ikke aktuelt å flytte i leilighet. Ikke på mange, mange år, om noensinne, forteller de til Fjogstad-Nytt. Så oppsto en ny situasjon. Moren til Odd Arild døde, og etterlot seg blant annet en enebolig i Nedrevollveien på Auglend, bare en liten kilometer fra Øvre Vaulen, der de bodde. Etter å ha tenkt seg om og snakket med søsknene til Odd Arild, ble de enige om å overta denne eiendommen. Her kunne de nå planlegge og bygge en ny og lettstelt bolig. Det familiekjære ekteparet ønsket å ha det romslig for enkelt å kunne samle barn og barnebarn. Samtidig ville de ha mulighet til å bo på én flate, uten å måtte gå for mye i trapper. - Da vi hadde bestemt oss for å bygge nytt, tok vi kontakt med flere arkitekter. Vi endte opp med Petter Haukland fra To-Ark, som vi hadde møte med. Han fikk mulighet til å tenke fritt, vi sa vi var åpne for alt. Briefingen fra oss var at vi ønsket alt på

en gulvflate, gjerne moderne arkitektur. Reguleringen her på området la føringer for saltak, vi kunne nok heller ønsket oss flatt tak, sier de. STEILTE FØRST Da de fikk se de første skissene, ble de ganske målløse. Dette var helt annerledes enn de hadde tenkt seg. – Vi steilte, og trengte å gå noen runder før vi så alle kvalitetene som var i dette forslaget. Nå liker vi det svært godt, all honnør til arkitekten. Han så mulighetene, og kom med en løsning som ikke er A-4. For å få på plass en innvendig løsning som vi ønsket det, måtte vi gå noen runder. Men det var en kjekk prosess! Detaljer som skrå vegger, stor takhøyde med skrå himling og til og med skrådd utvendig kledning gir en spesiell opplevelse. Det handler om luft, rom og romslighet. Fra man kommer inn i hallen, er det nettopp det gode lysinnfallet som preger boligen. Da alle viktige valg og føringer var på plass, hentet de inn anbud fra flere byggefirmaer, blant annet Fjogstad-Hus: - Vi så at det var store forskjeller, både når det gjaldt priser og innhold. Fjogstad-Hus imponerte oss med tett oppfølging og interesse for nettopp vår byggesak. Fra første øyeblikk fikk vi god personkjemi og kontakt med Tom Rune Tjelta. At vi valgte Fjogstad-Hus, skyldes totaliteten på kvalitet, kompetanse og kapasitet, skryter de.

- at vi valgte FjogstadHus, skyldes totaliteten på kvalitet, kompetanse og kapasitet

14

Ytterdøren og to vinduer fra det gamle huset er beholdt som en kuriøs detalj

Odd Arild Kvaløy kan se bort til barndomshjemmet sitt (det gule huset)

15


Kundeportrett

Den karakteristiske takdetaljen over takterrassen kaller de for ”capsen”.

Norema har levert kjøkkenet

Vannbåren varme i alle gulv blir styrt fra en felles enhet som også gir tappevann og frisk luft.

GOD HJELP MED DETALJER Nå fulgte en periode der Tørny og Odd Arild var tittgjengt i Brannstasjonsveien: - Vi hadde flere møter med FjogstadHus sin arkitekt Kristin Veen Tjessem, som ga mange og gode råd. Hun rettledet oss med hensyn til materialvalg og kombinasjoner, og vi ser at det gav harmoniske løsninger. - At vi har skrådd veggene litt mot hagen, gir både en bedre uteplass og optimale lys- og solforhold. Det var viktig for oss å kunne gå rett ut i hagen. Ekteparet Kvaløy valgte å inngå én hovedkontrakt med Fjogstad-Hus, som deretter styrte alle underleverandørene. - Det har vært høy kvalitet på alle underleveranser. Fra rørlegger Sig. Halvorsen til maler Arne Idland, så har vi møtt flinke og hyggelige folk. Byggeleder Marius Vik fra FjogstadHus har holdt i alle fag og sørget for at byggingen har gått som planlagt. Byggherrene ønsket å være inne i huset til jul. Oppstart på trearbeidene var 1. juni, og framdriften har gått som ønsket og planlagt. Parallelt med husbyggingen har de fått planert og klargjort hagen. Nå gjenstår planting og finpuss, så er det bare å håpe på en solrik sommer.

- Da vi bordkledde oppe på stillaset, gjorde den skråstilte kledningen at vi følte at huset vippet, forteller Eirik Otten (bas).

16

TAR MED SJELEN Det har vært en stor tømme- og ryddejobb i det gamle huset. Mye er gitt til Fretex, og mye er kastet. Men de aller fleste møblene skal få være med til det nye huset: - Vi tar med sjela, smiler de, - men nye spisestuemøbler med plass til hele familien er kjøpt inn!

17


Driftstreff

Bas- og byggelederskolen Bas- og byggelederskolen er intern opplæring med formål å øke kompetansen til driftspersonell. Egentlig var det bare baser som skulle delta, men det ble også åpnet for at byggelederne deltar. Siden i sommer har det blitt arrangert faste treff i det vi har kalt Bas- og byggelederskolen. Bakgrunnen er et ønske om å øke kompetansen i selskapet på driftssiden. For å kartlegge ønsker og behov for hvilke tema som var aktuelle, ble tømmermenn oppfordret til å komme med innspill til hvor de ønsket å øke kompetansen. Det handlet både om hva de hadde lyst å lære, og hva de så at det var behov for å lære.

De temaene som har vært jobbet med i høst, er: • • • •

Montering av gips med ekstern foredragsholder fra Gyproc Montering av Velux takvindu HMS: Forebygging av ulykker og sykefravær v/Tor Bjarne Olsen Praktisk tilnærming av bygningsfysiske prinsipp i boligbygging v/Nils Færing, Sweco

De som deltar, kommer rett fra jobb. Samlingene starter med mat, før det blir en time (maks) foredrag. Etter foredraget er det mulighet for spørsmål og utveksling av erfaringer innenfor temaet. - Vi kommer til å fortsette med disse treffene så lenge vi ser det er behov for det, sier Erling Hellestø.

Fra Bas- og byggeledersamlingen i desember. Her var kveldens foredragsholder Rune Hjelm fra produsenten Steni.

18

19


Adminskolen er et nytt forum for kompetanseheving i administrasjonen. Alle ”inne” blir invitert til samlinger med forskjellige tema.

Tanken er å skape et miljø for deling av kunnskap og kompetanse innen viktige områder som salg og teknisk, for å nevne noe. Gjerne ved å bruke eksterne foredragsholdere, men vi ønsker å få et engasjement rundt det å gjøre hverandre gode. Det settes opp halvårige program. Vi har hatt advokat Per Sekse på besøk (bildet). Han snakket om forløpet rundt ervervelse av eiendom, opsjonsavtaler, risiko og uforutsette skjær i sjøen. Andre tema er/har vært: • støy v/Sinus • motivasjon v/Åge Westbø

Møt en kunde

Adminskolen

Samlinger Adminskolen

”Noen må starte historien, ellers blir det ingen fortelling” Ordene kommer fra Åge Westbø, som har en lang historie sammen med Fjogstad-Hus.

Håpet er at dette kan utvikle seg videre. Kan vi trekke inn kommuner og etablere et forum som er mer enn bare internt, er det et mål på sikt.

20

21


Møt en kunde

Hyttetun på idylliske Ådnøy. Her har Åge Westbøe delvis rehabilitert, delvis bygd nytt. Fjogstad-Hus gjorde jobben, som var en liten utfordring siden man var avhengig av båt

For hans del startet Fjogstad-historien med en sommerjobb på lageret. Det vil si, moren Åshild jobbet på sentralbordet fra han var liten til hun gikk av med pensjon i 2008, så han har hatt et nært forhold til bedriften så lenge han kan huske. Men det ble skapt noe da han jobbet sammen med Johnny Quale på lageret. Han fikk se bedriften fra innsiden, og da han trengte et byggefirma til en rehabiliteringsjobb på huset sitt i 1992, var Fjogstad-Hus et soleklart førstevalg. - Det var en liten jobb i forbindelse med utbygging av kjøkkenet. Men Fjogstad gjorde en god jobb, det var en god start, sier Westbø. Åge Westbø har flyttet noen ganger siden den tid. I tillegg har han hatt et stort hytteprosjekt på Ådnøy: - Så sant det har vært hensiktsmessig, har jeg brukt Fjogstad-Hus på de forskjellige prosjektene jeg har hatt, sier han. Og det har blitt en god del gjennom de snart 25 årene som har gått siden det første prosjektet: - Vi hadde en enebolig på Trones som ble bygget ut i flere omganger. Det startet med ombygging av kjøkkenet. Senere bygget vi et stort tilbygg i to etasjer. Erling var leder av ROTavdelingen, og gjorde en solid jobb. Håndverkerne var faglig dyktige, i tillegg til at de var hyggelige og tillitvekkende. Siden jobben tok sin tid, rakk vi å bli godt kjent. Når Åge Westbø snakker om håndverkerne, er det to navn som stadig dukker opp: Tommy og Olav: - Det er klart at dette handler om tillit. En avtale skal være en avtale, og muntlig er like bindende som skriftlig. Håndverkerne som går på rehabjobber må ha forståelse for kunden. De må kjenne rytmen i familien, og planlegge slik av jobbene gjøres mest mulig i takt med kundens hverdag. Tommy og Olav har disse egenskapene, sier han. Etter huset på Trones har Westbø restaurert et hus på Tasta, før han nå bor i en villa fra 1920 i Steingaten i Stavanger. - Dette

22

er et villahus som bør beholde det arkitektoniske uttrykket. Det er en del av et harmonisk miljø. Derfor gjør vi de endringene vi ønsker å gjøre med forsiktighet. Foreløpig har vi skiftet kjøkken og gjort noen nødvendige reparasjoner, alt med Tommy som håndverker, sier han. ET ORD ER ET ORD Åge Westbø er opptatt av at et ord er et ord. Man skal være til å stole på: - Når jeg ønsker noe gjort, tar jeg en telefon til Tommy. Vi møtes og har en gjennomgang for å få bekreftelse på at oppdraget er forstått. Relasjonen må være slik at det som er lovet, blir holdt. Selvfølgelig kan det være skjær i sjøen. Men da er det viktig at det blir gitt beskjed. Når det gjelder kostnad, har jeg tillit til at jeg får en fair pris. Etter alle disse årene med samarbeid tror jeg at Fjogstad-Hus vet at jeg er en trofast kunde. Jeg har det travelt, og vil helst slippe alt arbeidet med å sjekke mange priser og tilbud. Men nettopp da er det viktig at man ikke blir utnyttet, understreker Westbø. Og han bruker gjerne store ord: - Man skal ære de relasjonene man har, sier han. Det er tosidig, og skal være bra for begge parter. STYREMEDLEM MED TRO PÅ RETTE SORTEN Da Torstein spurte Åge Westbø om han ville sitte i styret for FjogstadHus, sa han ja: - Fjogstad-Hus er en bedrift med mange gode verdier som jeg verdsetter høyt. ”Rette Sorten”-satsingen er et godt prosjekt, ikke minst når bedriften står overfor et generasjonsskifte. Verdiene må overføres til nye generasjoner, det skal så lite til å ødelegge det gode som er bygd opp over mange år. Det er sårbart og krevende, men langt fra umulig å få til. For min del har jeg stor tro på å ha fast ansatte tømrere. Da kan man bygge kultur som varer. - Fjogstad-Hus leverer et produkt, som er kjernen i virksomheten, men menneskene og deres egenskaper er det som skiller en firmakultur fra en annen. Menneskene må ha respekt og forståelse for hverandre. Da får man et PRE framfor andre. Faglig er det viktig å ha hele spekteret av håndverkere; fra tømmermann til snekker. Da kan man skape egenart, sier Westbø engasjert.

OM ÅGE WESTBØ • Åge Westbø er en av gründerne av Skagenfondene. Men karrieren startet han med sommerjobb på lageret hos Brødrene Fjogstad! • Har som voksen brukt Fjogstad-Hus til en rekke store og små byggeoppdrag. • Sitter nå i styret hos Fjogstad-Hus.

- så langt det har vært hensiktsmessig, har jeg brukt Fjogstad-Hus

23


Nye nettsider

Nye nettsider I midten av oktober lanserte vi nye nettsider. Utviklingen når det gjelder nettsider går fort, og selv om vi var opptatt av søkemotoroptimalisering også med de gamle nettsidene, kommer det nye og effektive metoder for å øke treffene på nettsidene. Den nye nettsiden er også tilpasset mobile enheter. Vi ser at måten vi bruker nettet på har endret seg vesentlig se siste par årene. Dette skyldes ikke minst de nye smarttelefonene, som både er mye sterkere og har større skjermer. Dermed endres brukervanene, og vi ser at antallet treff nå oftere kommer fra en mobil enhet enn stasjonær datamaskin. Google er den mest brukte søkemotoren, og den nye webplattformen vår er tilpasset Google. Det er mange usynlige kriterier som skal stemme for å bli prioritert hos Google, og dette har vi jobbet mye med. Så langt viser målingene at det har vi lykkes godt med. Siden vi fikk de nye nettsidene har vi 18% økt trafikk på siden. Et annet poeng er å få folk til å bli på siden vår. Vi ønsker å formidle budskapet på en måte som får folk til å lese og bli værende. Dette blir målt i noe som kalles

24

fluktfrekvens. Det kan enklest forklares ved at noen, som for eksempel søker på ”Enebolig Rogaland” kommer inn på siden vår. Hvis de raskt finner ut at dette ikke er det de er ute etter, og går tilbake til søkesiden, er det høy fluktfrekvens. Hvis de derimot finner noe de liker, koser seg og blir lenge på siden, gjerne blar seg videre på undersider, har vi lav fluktfrekvens. Det nye systemet gir oss mulighet til å måle alt dette. Vi ser hvor folk kommer inn på siden, hvilke ord de søker på, hvordan de beveger seg på siden og hvor lenge de blir på de forskjellige undersidene. Det gir oss mulighet til å justere og tilpasse siden for å bli enda mer kundevennlig. Til nå er det undersiden ”Våre boliger” som er mest populær, og det er vi godt fornøyd med.

25


Leverandøren sandnes Automasjoin

Installatør Morten Harveland til venstre og daglig leder Ove Lura på showrommet

Vår leverandør

Spennende framtid innen elektro Daglig leder Ove Lura i Sandnes Automasjon & Installasjon er glad for at minimumskravene til antall el-punkter i en bolig er økt i forhold til tidligere. Det betyr at kundene får en grei løsning, selv om de bare går for minimumskravene. Samtidig kan elektrofirmaene konsentrere seg om å møte kundene med nye, framtidsrettede løsninger. - Det skjer utrolig mye spennende i vår bransje. Vi har nok bare sett starten. Intelligente systemer som gir oss en enklere hverdag, grønne løsninger og smarte løsninger gir kundene mange valgmuligheter. - Kundene var slett ikke dummere før, men tilgangen på informasjon er endret. Dagens kunder er opplyste, for å si det slik. Når de kommer til oss, har de lest seg opp på forhånd. De kan mye og er interesserte i nye muligheter. Det er krevende, men mest av alt inspirerende, sier Lura. Sandnes Automasjon & Installasjon har samarbeidet med Fjogstad-Hus i en årrekke. Elektrofirmaet, opprinnelig fra Sandnes, har drevet i rundt 30 år. Beliggenheten

26

i Jåttåveien 92, midt mellom Sandnes og Stavanger, er sentral og tilgjengelig, med god lagerplass. Det er innredet et hyggelig showrom i et anneks ved siden av kontorlokalene, hvor man tar mot kunder og viser dem noen av de mulighetene som finnes.

Smarte løsninger kan skreddersys og merkes akkurat slik kunden ønsker

Ove Lura ble ansatt i 1991, og har vært daglig leder siden 2005. Firmaet har nå 13 ansatte. Lura forteller at de, som så mange andre bedrifter, måtte justere antall ansatte ned da markedet falt: -Men vi så faresignalene tidlig, og var raske til å gjøre bemanningstilpasninger. Det betyr at vi har kunnet holde hjulene i gang, og nå mot slutten av 2016 ser vi optimistisk på framtiden. HØY KOMPETANSE Elektrofirmaet er ikke så opptatt av vekst, men av å posisjonere seg som en kvalitetsleverandør. Derfor oppmuntres medarbeidere til å videreutdanne seg. Selv er han elektriker og Morten Harveland er installatør. To medarbeidere er klare for å ta installatøreksamen og ytterligere to er i ferd med å ta installatørutdannelse: - Det står respekt av innsatsen deres. Installatørutdannelsen har høy strykprosent. Den er toårig på dagtid, men våre folk tar den på kveldstid. Da tar det tre år. På toppen av full jobb, er dette veldig bra. For oss som bedrift er det en stor

27


Leverandøren sandnes Automasjoin

Dette skapet er både hjertet og hjernen i et KNX-anlegg

Rossåsen vant prisen som årets prosjekt,og var en milepæl når det gjaldt bygging av passivhus.

styrke. Vi har også to automatikere, så vi er godt skodd til å møte framtiden, sier han. Fjogstad-Hus er en betydelig kunde for Sandnes Automasjon: - Det er et ryddig, godt firma å samarbeide med. Alle prosjekt er gjennomarbeidet og planlagt. Samarbeidet preges av sunn fornuft og respekt på tvers av alle fag. I tillegg er HMS et prioritert område, ikke et nødvendig onde. Det er godt klima for tilbakemeldinger, og det gjelder begge veier. Får jeg beskjed fra Torstein om at våre folk har gått fra arbeidsplassen uten å rydde etter seg, gjerne med et bilde sendt med SMS, er det bare å reagere med en gang. Vi ønsker både å være faglig dyktige og ha en god oppførsel på arbeidsplassen, sier Lura, og legger til at blant de ansatte er det svært populært å jobbe på et Fjogstadhus. GODE RUTINER PÅ KUNDEBEHANDLING Og samarbeidsformen er godt innarbeidet. Et prosjekt starter med at Fjogstad-Hus sender over kundeinformasjon. Kunden inviteres til møte i showrommet på Jåttå, hvor tegninger gjennomgås. På bakgrunn av ønsker og behov som blir klarlagt i dette møtet, mottar kunden et tilbud fra Sandnes Automasjon. Så er det gjennomgang av tilbud og avklaringer før alt settes i bestilling:

28

- Et av de viktigste møtene i prosessen har vi på byggeplass med kunden. Når skilleveggene er oppe, møter vi kunden på bygget for en gjennomgang. På dette stadiet er det fremdeles mulig å gjøre endringer, og kunden får gjerne en aha-opplevelse av hvordan huset kommer til å bli. For oss er dette en vesentlig kvalitetskontroll og trygghet for at kunden får det slik de ønsker, sier Lura. ET FAG I UTVIKLING Elektrofaget er i en rivende utvikling. Samtidig som boligene blir stadig mer miljøvennlige og bruker mindre strøm til tradisjonelle områder som oppvarming, blir de mer avanserte. - Smarte datastyrte løsninger er kommet for fullt. Velges en KNX-løsning er det viktig å ta hensyn til det tidlig i planleggingen. Vi jobber med Futurehome og Smartly, alt framtidsrettet og spennende. Grønne løsninger som solcelleløsninger tror vi kommer for fullt. Vi ser det i Europa, og har hatt forespørsler hos oss også. LADESTASJONER Antallet el-biler er i sterk vekst, og man trenger sikre ladestasjoner. Både hjemme og ved arbeidsplassene er dette et produkt som er etterspurt. Mange huskunder velger

å få opplegg til dette, selv om de kanskje ikke har el-bil. Også her er vi opptatt av gode, sikre løsninger. Det er en del mindre bra på markedet, kommenterer Lura. Et annet viktig område for huskunder, er belysning. Det er et eget fag, og Sandnes Automasjon sender gjerne kundene til belysningskonsulenter for å få den best mulige løsningen. - Kundene er opptatt av belysning, og det er mye spennende å velge i. Vi har lang erfaring og god kompetanse selv, så i de fleste tilfellene starter vi med å gi råd og veiledning her hos oss. Så formidler vi kontakt videre til belysningskonsulentene ved behov.

Er det noen prosjekter du vil trekke fram fra årene med Fjogstad-samarbeid? - Det har vært utrolig mange kjekke prosjekt. Men skal jeg trekke fram noen, er passivhusprosjektene på Rossåsen og Viste to spennende, innovative prosjekt som vi var heldige og fikk være med på, sier Lura: - Men det kjekkeste ved samarbeidet, er miksen av boliger. Her er det alle boligtyper i fin blanding med prosjekter og rehabjobber. Det gir en spennende hverdag for oss.

29


Fiks ferdig konsept

Fiks ferdig - fantastisk oppfølging

Tom Erichsen fikk fra første møte med Fjogstad-Hus inntrykk av et selskap som tok hans ønsker og behov seriøst. Han er veldig fornøyd med oppfølgingen, og har fått nytt hus klart til jul. I juni i år ble huset til Tom Erichsens svigerforeldre revet. Sammen med sin kone Signe Stokke Dal bor han i nabohuset. - Vi overtok det gamle huset til mine svigerforeldre, og var lenge i tvil om hva vi skulle gjøre. Jeg er 55 år, så alternativet til å bygge nytt var å bli boende noen år til der vi bor eller flytte i leilighet, sier Erichsen.

FiksFerdigTM

er et boligkonsept fra Fjogstad-Hus som tilbyr arkitekttegnede hus der alt er prosjektert på forhånd. Kunden får dermed full kontroll både på pris og tidsforbruk. Konseptet passer perfekt for de som har egen tomt, og som ønsker kort byggetid.

30

31


Fiks ferdig konsept

Tom Erichsen inspiserer nybygget. Dette blir bra!

- vi opplevde ikke at vi bare var en av svært mange kunder. Vi ble prioritert.

FLERE FIRMA De oppsøkte flere byggefirma, men fant tidlig ut at de ville bruke Fjogstad-Hus.

- Hvorfor valgte dere Fjogstad-Hus? - Vårt første møte var med Tom Rune Tjelta og Kristin Veen Tjessem i Fjogstad-Hus. De hadde tid til å møte oss, var flinke til å lytte til våre behov og var tidlig ute på tomten for å se på mulighetene, sier han. Ekteparet opplevde at de var ønsket som kunde. - For oss, og sikkert for de fleste, er det viktig å bli sett og forstått. Vi opplevde ikke at vi bare var en kunde av svært mange, men vi ble prioritert, sier han. Signe og Tom hadde behov for å ha stue, kjøkken, bad og soverom i første etasje. Det ble løst på en god måte.

- Hvor viktig var prisen? - Pris er alltid viktig. Da tegningene var ferdige og godkjent fikk vi en detaljpris. Pris og tidsbruk har de hatt full kontroll med, sier han. ARBEID OG PROSESS Huset ble revet i sommer, og arbeidet med ny bolig startet like etter sommerferien. I desember var huset klart for innflytting. Erichsen er full av lovord over både kvaliteten på arbeidet og prosessen. Marius Vik har vært byggeleder i prosjektet. - Vi anbefaler alle å ha en byggeleder hos utbygger som fikser alt. Marius har hatt god kontroll, og han har svart oss raskt på alle spørsmål underveis.

- Er dere inne til jul? - Ja. Huset er klart. Men vi bor godt i nabohuset, så om vi bor i huset til jul er jeg ikke sikker på, sier han og ler.

32

33


Prosjekt frøyerbakken

Frøyerbakken ligger flott til, sentralt på Øvre Hana.

Frøyerbakken - omprosjektering gav suksess Sentralt på Øvre Hana ligger Frøyerbakken. Her har vi hatt et prosjekt med fem eneboliger i rekke som hadde en trang start, men har endt med suksess.

34

Opprinnelig var det prosjektert i henhold til reguleringsplanen med fem nokså tradisjonelle eneboliger på tomten. Med den gode beliggenheten var vi sikre på at dette ville være lett å selge. Slik gikk det imidlertid ikke. Boligene ble lagt ut for salg akkurat da boligsalget bremset opp. Markedet viste liten interesse, og arkitekt Kristin Veen Tjessem ble etter en tid satt på saken. Boligene fikk en ny løsning både innvendig, men

ikke minst utvendig. Med en tidsriktig arkitektur, fine detaljer og gode grep innvendig, gjorde vi en ny offensiv i markedet. Prisene har hele tiden vært gunstige i forhold til valuta for pengene. Før relansering ble kalkylene spisset ytterligere for å kunne gå ut med gode priser. Markedssjef Tom Rune Tjelta gikk langt når han kalte det ”årets beste boligkjøp” og ”salgssjefens anbefaling”. Men faktum var at de innholdsrike boligene var et godt kjøp.

35


Fjogstad-Hus: prosjekter for salg

Prosjekt frøyerbakken Finansiering er et problem for mange unge boligkjøpere. Kravene til egenkapital er høye, og det kan være vanskelig å få lån i bankene. Derfor ble Husbanken kontaktet, og boligene ble tilbudt med mulighet for Husbankfinansiering.

Vi har mange boligprosjekter for salg. Se fjogstad-hus.no

HESTHAMMAREN, HOMMERSÅK

Enebolig 177 m2 BRA, 4-5 soverom 4.890.000

HESTHAMMAREN, HOMMERSÅK

Leilighet 53 m2 BRA, 1-2 soverom Fra 2.590.000

HESTHAMMAREN, HOMMERSÅK

Tomt uten byggeklausul 412 m2 2.690.000

HESTHAMMAREN, HOMMERSÅK

Eneboliger 189 m2 BRA, 5-7 soverom Fra 5.490.000

NØTTESKJELLBAKKEN, HOMMERSÅK

Eneboliger 133 m2 BRA, 4 soverom Fra 4.350.000

FAGERHEIM, GANDDAL

Eneboliger 124 m2 BRA, 4 soverom Fra 4.750.000

Summen av alle disse tiltakene, sammen med dyktige meglere som har gjort en strålende innsats, bidro til at boligene ble solgt på kort tid etter relanseringen. Nå er byggingen i full gang i Frøyerbakken. Hva har vi lært av dette prosjektet? At ingen salg kommer av seg selv. At tidene forandrer seg, og vi må følge med. At vi alltid må gjøre et skikkelig forarbeid. Men mest av alt at alle de involverte må være av rette sorten, som ikke gir seg, men står på.

- boligene ble solgt i løpet av kort tid etter relanseringen 36

37


Fjogstad-Hus: prosjekter for salg

Vi har mange boligprosjekter for salg. Se fjogstad-hus.no

GRØDEM ALLE, RANDABERG

Eneboliger 135 m2 BRA, 3-5 soverom Fra 4.270.000

GRØDEM ALLE, RANDABERG

Rekkehus 132 m2 BRA, 3-4 soverom Fra 3.830.000

LERKEVEIEN, ORRE

Enebolig, husbank 164 m2 BRA, 4 soverom Fra 4.490.000

LOSBÅTVEGEN, TANANGER

Arkitekttegnet enebolig 207 m2 BRA, 4 soverom Fra 6.990.000

SKÅRLANDSVEIEN, SVILAND

Leiligheter 60 m2 BRA, 2 soverom Fra 2.190.000

SVILAND

Rekkehus 110 m2 BRA, 3-4 soverom Fra 2.990.000

TAUMARKA, TAU

Eneboliger 153 m2 BRA, 4 soverom Fra 3.800.000

SKARBEKKEN, JØRPELAND

Eneboliger Fra 131 m2 BRA, 3-4 soverom Fra 3.870.000

LITLABERGET, SKADBERG

Rekkehus 185 m2 BRA, 4-5 soverom Fra 6.350.000

SKADBERGTUNET, SKADBERG

Rekkehus 124 m2 BRA, 4 soverom Fra 4.590.000

FJELLTUNET, JØRPELAND

Vertikaltdelt bolig 85 m2 BRA, 3 soverom 2.950.000

BERGEBAKKANE, FORSAND

Tomannsboliger 98 m2 BRA, 3 soverom Fra 2.650.000

38

39


Fjogstad-Hus Brannstasjonsveien 8, 4312 Sandnes Tlf. 51 97 17 00 post@fjogstad-hus.no

www.fjogstad-hus.no

SKARP.NO

Vi ønsker vüre lesere en riktig god jul!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.