Fjogstad nytt 2 14 trykkfil

Page 1

FJOGSTADt t ny Informasjonsblad for Fjogstad-Hus • Nr. 2 - desember 2014 • Årgang 9

De drømmer kanskje om en hvit jul de som skal flytte inn i ny bolig på Hesthammaren i løpet av neste år. Og kanskje blir det slik? Les mer om boligene på side 16-19

Møt Tor Inge Tollefsen

Med panoramautsikt over Sandnes:

- byggeleder på prosjekt Side 4-5

- totalrenoverte hele huset Side 8-11

www.fjogstad-hus.no


Innhold:

Leder

2 Arne har ordet 3 Nytt fra Sandnes 3 Nytt fra Ryfylke 4 Ansattportrett: Tor Inge Tollefsen 6 Leverandør: Austrått Mur & Flis 8 Rehabkunde: Tom Erichsen 12 Ny husbok 13 BoligForum 2014 16 Boliger på Hesthammaren 20 Salgsteamet 22 Prosjekter for salg Sandnes 24 Prosjekter for salg Ryfylke 26 Smånytt 27 På tur til Danmark 28 Inn i nybygg på nyåret

Prosjekter Rehab Tomter Eneboliger Fjogstad-gruppen består i dag av 7 firma der vi har 50 % eierskap eller mer. Vi er lokalisert på Jørpeland, Sandnes samt på Sola.

Hei alle sammen! Nok et år går mot slutten og det er tid for oppsummering. Vi har hatt fullt trøkk hele året både ute og inne. Det gir resultater. Det ser ut som vi skal klare å kopiere 2013 både når det gjelder produksjon og resultat. Vi er med andre ord i ferd med å stabilisere oss på det nivå vi er nå. Dette gir oss styrke til videre utvikling. Når vi ser på tomtetilgangen, har vi klart å få hånd om ca. like mye som vi har brukt. Dermed har vi fortsatt et solid fundament å bygge videre drift på. Bjørn, Ronny og Ivar har lykkes bra med sine oppgaver! Vi fortsetter å bygge egenkapital, slik at vi kan utnytte de mulighetene som kommer i framtiden. For de som selger har året vært litt mer turbulent. Vi startet ut svært bra i januar, så stilnet det av. Hele våren og sommeren var svak. Dette gjaldt ikke bare oss. Mange av våre konkurrenter opplevde det samme. I slike perioder er det slitsomt å drive salg. Vi som har levd en stund vet at det svinger fra tid til annen. Til tross for dette kan det komme litt usikkerhet snikende i slike perioder. Nå i høst har det imidlertid bedret seg igjen. EAT og ROT både på Sandnes og Jørpeland ser ut til å innfri årets budsjetter. Det nye laget på tegning og salg har funnet formen og leverer. Vi har et vinnerlag! Det er fremdeles noe finsliping igjen på rutiner og samhandling, men nå opplever vi at de valg som er gjort har vært gode og riktige. Prosjektsalg har gått tyngre i år enn tidligere. Det er uro i oljebransjen, og det skaper en viss usikkerhet. Vi har over tid også hatt høy prisstigning, som nå ser ut til å flate noe ut. Marianne, Leiv Inge og Espen har gjort en formidabel jobb. Vi andre registrerer bare hver gang det kommer en gladmelding, ikke all jobben som ligger bak. På byggeplass har det aldri vært større aktivitet enn i år. Til tross for dette har mengden av garanti/utbedringsarbeid

2

ikke gått tilsvarende opp. Vi har et dyktig tømrerlag som er større enn noen gang. For å levere den kvaliteten vi gjør i dag, må vi alle fortsette å jobbe med oss selv hver dag. Gode holdninger kommer ikke av seg selv. For å produsere det vi har solgt, har vi vært nødt til å leie inn folk hele året. Det har til tider vært hektisk for de som drifter byggeplassene, både baser og byggeledere. Tor Inge er på plass, og i februar starter Harald Vindesnes som prosjektleder. Da har vi på plass det laget vi trenger for å ta oss til nye høyder. På HMS siden blir vi aldri ferdige. Selv om vi har lavt fravær og ingen alvorlige skader, er det hver dag en jobb å gjøre for å fortsette den gode trenden. Vi har fremdeles «småskader» som kan være vonde nok for den det rammer. Noen er også uforsiktige med seg selv og pådrar seg slitasje og hørselskader. Jeg vil igjen minne dere alle om å ta vare på dere selv. Det er den enkelte og dens nærmeste som må slite når skaden er der. Grunnmur til nytt kontor er på plass og elementmontering starter ved årsskifte. Det vil bli et løft for oss alle å flytte fra slitte, gamle lokaler til nye, luftige og tidsmessige lokaler. Vi regner med å være inne ca. nov neste år og gleder oss stort til det. Vi får et flott bygg som vil inneholde det meste vi trenger i det daglige. Gode parkeringsmuligheter og et eget trimrom. Vi mister lageret vårt, men er i ferd med å få oss en plass ikke langt fra kontoret. Det vil bli en ny hverdag for oss alle. Da gjenstår bare å ønske dere alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år. Arne


Hilsen fra Sandnes Hei! Der var 2014 nesten over. Dette året har vært det travleste vi har hatt til nå. Produksjonen har gått opp ca. 15 % fra 2013. Det er fantastisk å se hvordan dere alle har taklet dette både ute og inne. Vi har klart å gjennomføre uten at skadefrekvens og reklamasjonskostnader har fulgt etter i samme grad. For å takle denne veksten har vi vært nødt til å leie inn hjelp på byggeplass. I tillegg har vi fått flere prosjekt tegnet utomhus til tross for at vi har øket arkitektstaben. Vi beholder EAT- og ROTkunder i eget hus. Det gir det suverent beste resultatet. At det tar litt tid å få et nytt arkitekt/salgslag til å samhandle, visste vi. Salget i høst viser med all mulig tydelighet at dere innfrir. Det viser igjen

at de gamle pilarene EAT og ROT er gode å ha når prosjekt butter litt i mot. For å lette litt på trykket ute på byggeplass har vi fått en ny prosjektleder med oss. Harald Vindesnes starter i februar og vil først og fremst overlappe Torstein. Det vil gi dere på byggeplass bedre støtte. Det stilles stadig større krav til oss, og vi må henge med. For noen uker siden fikk vi 9 nye varebiler. De eldste Toyotaene hadde gjort jobben. Bilene er en vesentlig del av vår profilering, derfor vil vi ha en bilpark som er ren og pen. De fleste har vært flinke å holde bilen i stand, fortsett med det alle sammen.

ødelagt/slitt, sørger hver enkelt for å skaffe seg nytt. Ta vare på helsa gjør vi hver deg, hele dagen, ikke av og til når vi kommer på det. Det var den lille formaningen før jeg runder av med God jul og godt nytt år til dere alle sammen Erling

... en riktig god jul!

Vi har nylig hatt noen «vonde kne». Dette er som regel belastning over tid og ikke enkeltskader. Igjen, bruk det verneutstyr dere er oppsatt med og når det er

Hei og H! fra Ryfylke Da er et nytt år snart omme, og vi i Fjogstad-Hus Ryfylke kan se tilbake på et år der det ikke har tatt helt av på salgssiden. Men optimismen rår! Det har nå vært rolige tider i over 1,5 år og alle spekulerer i hva er grunnen til dette? En ting er i alle fall sikkert: vi trenger positive tiltak for å få opp farten i boligbyggingen. Der kan både ledelse, tømrere, kommune, underleverandører og kunder være med og bidra for at alle skal få en lettere hverdag. Sette oss ned rundt bordet og finne de beste og ikke minst billigste løsninger på boligbygging som alle er tjente med - da er vi alle vinnere. Sluttspurten på året var veldig bra med 5 stk solgte leiligheter i Fjelltunet og 1 stk solgt bolig i Taumarka. Konkurransen om flyktningeboliger i Forsand, der fem firma ga inn tilbud, ble tildelt oss. Vi takker for tilliten. Vi har nå ferdige planer for Heimlundtunet som skal opp til førstegangsbehandling i januar 2015, Notvik feltet som er godkjent og er i dialog med Strand kommune med tanke på utbyggingsav-

tale. Skogstjernefeltet er også godkjent når det gjelder endring av trasévalg av vei. Her gjenstår utbyggingsavtale med Strand kommune som har startet i disse dager. Bakkavegen har vi nå fått godkjent 5 stk eneboligtomter som skal legges ut for salg rett over i nyåret.

Fjogstad-Hus Ryfylke har fått fotfeste. Vi har bygget stein for stein, som planen var fra start. Vi har funnet vår posisjon, og fått et positivt navn og rykte i Ryfylke. Vi har investert mange millioner i tomter som vi skal ha glede av å bygge ut, og sikre trygge arbeidsplasser i mange år framover.

Vi har også dette året 10 ÅRS JUBILEUM på Jørpeland og kan se tilbake på mange spennende prosjekter og opp- og nedturer. Fjogstad-Hus Ryfylke var de første i Ryfylke som bygget boliger med kjerneisolert grunnmur. Vi var de første som bygget funkishus på Forsand til politikernes store fortvilelse. De mente dette var fuglekasser.

Når jeg ser på den flotte og stabile gjengen som vi har blitt, med trofaste medarbeidere som har en gjennomsnitt ansiennitet på 6 år, så sier det alt om trivselen. Vi søker i disse dager etter lagbaser. Her har vi fått napp og vi ser lyset i tunnelen, optimistiske for fremtiden og at vi skal være med og bygge Ryfylke i mange år framover.

Vi var også de første som gikk vekk fra lydhimling i tre og erstattet dette med betongdekke. Og når alt dette er sagt er vi kjente for å ha bygget de fineste boligene som er nøkkelferdig med alle underleverandører inkludert, og hvor kundene har fått det slik de vil ha det i Ryfylke. Så i denne 10 års perioden er det blitt mange nye lykkelige eiere av enboliger, vertikaldelte boliger og leiligheter fra Sauda til Forsand i Ryfylke.

Takker alle underleverandører og Fjogstad-Hus Ryfylke ansatte for nok ett år hvor alle har stått på. Sammen har vi klart å lykkes med å komme i mål dette året også. Ønsker alle underleverandører og ansatte i Fjogstad-Hus en riktig god Jul og godt nyttår. Hilsen Bjørn

3


Ansattportrett: Tor Inge Tollefsen

...Det er en god følelse å være tilbake hos Fjogstad-Hus. Det var som å komme hjem!

Tor Inge Tollefsen

kom hjem Tor Inge Tollefsen smiler fornøyd bak kontorpulten oppe på loftet i Strandgata. Jobben som byggeleder på prosjekt er litt annerledes enn den han forlot for noen år siden, men det meste er velkjent og godt. Og med 27 års tidligere

4

fartstid i firmaet er uttrykket ”å komme hjem” på sin plass. - Men jeg tror det har vært positivt med en liten tur i verden utenfor. Det har gitt nye erfaringer og et nytt kontaktnett som er godt å ta med tilbake og videre, sier han.

Tor Inge har jobbet noen år som selger mot proffmarkedet hos Neumann Bygg på Bryne. Han har også jobbet i et lite byggmesterfirma en kort periode, men da han så at jobben som prosjektleder ble utlyst, og i tillegg fikk en telefon fra


Erling som oppfordret han til å søke, var beslutningen lett å ta: - Jeg visste hva jeg gikk til, understreker han. I februar i år var han tilbake ”i heimen”. Tor Inge begynte i tømrerlære hos Fjogstad i 1979. - Arne hadde ansvaret for svennene, så han var den første sjefen min. Nå har jeg samme kontoret som han hadde den gangen. Det er nesten litt uvirkelig! smiler Tor Inge. Etter militæret kom Tor Inge tilbake og begynte ute som tømrer. Det gikk hovedsakelig i eneboliger og litt rehab. Jobbene var spredd i hele distriktet. - Jeg har hatt ansvaret for mange gode lærlinger i denne perioden. Blant annet var Guddi og Marius mine lærlinger, forteller han. NYE UTFORDRINGER I 1998 fikk han nye oppgaver. Rehab var nytt satsningsområde hos FjogstadHus, og Erling hadde ansvaret for å bygge opp avdelingen. Tor Inge fikk tilbud om å være med på dette, og jobbet med salg og byggeledelse: - Jeg har alltid syntes rehab-jobber er kjekke. Å løse uforutsette problem er spennende, og i rehab kommer vi borti mye artig, sier den erfarne fagmannen. JÆREN I 2002 ble Fjogstad-Hus Jæren etablert. Tor Inge ble spurt om han kunne ta jobben som byggeleder i det nye selskapet. Siden det var nytt var det usikkert hvor mye behov det var for byggeledelse, men kontoret utviklet seg godt og hadde snart god aktivitet. Etter hvert som det

ble både bygging av eneboliger og prosjekt, ble Tor Inge byggeleder på full tid på Jæren. - Det var noen skikkelig bra år. Jeg samarbeidet godt med Charles (Tjessem) som var daglig leder, og fikk være med både på kalkulasjon og oppfølging av byggingen. Det var en trist dag da virksomheten ble besluttet nedlagt på Jæren, forteller han. Tor Inge flyttet tilbake til Sandnes, men ble lokket tilbake til Bryne etter et halvt år. Et tilbud om å begynne som selger i proffmarkedet for Neumann Bygg ble en spennende ny mulighet. Han hadde noen gode år i den jobben. Nå er han tilbake hos Fjogstad-Hus. Og her blir han. Som byggeleder på prosjekt har han en aktiv og interessant arbeidsdag. For tiden er Sviland det største prosjektet han har ansvar for. Delfelt B2 og B15 er ferdig prosjektert, og grunnmurene er i arbeid. Større prosjekt er også Trekanten på Sola og Kleivane i Sandnes. - Jeg tar over ansvaret for prosjektet ved oppstart. Fram til da har Ronny i samarbeid med arkitektene og teknisk avdeling hatt ansvaret for utvikling av prosjektet. De har sørget for byggemelding og salgsklargjøring. Min jobb er koordinering av leverandører, samt sørge for at framdriftsplaner holdes. Er det noen endringer på boligene underveis, tar salgsavdelingen seg av det. STOR UTVIKLING - Dette går stort sett veldig godt. Vi har profesjonelle, flinke leverandører. Vår egen stab består også av dyktige folk. Firmaet har vokst, hovedsakelig innenfor utvikling og bygging av prosjekt. Dette har krevd annen kompetanse enn det vi hadde på huset, og derfor er staben utvidet og har utviklet seg veldig mye siden jeg jobbet her forrige gang. Jeg synes jeg møter en profesjonell organisasjon i alle ledd. Det er etablert mange nye systemer for å takle det nye volumet, og dette fungerer godt. Med mye god kompetanse på huset er det nesten alltid mulig å få hjelp internt, sier Tor Inge. Privat er han gift med Hanne. De har tre barn og tre barnebarn, som han setter stor pris på å være sammen med. Familien har hytte på Hidra, og her samles de titt og ofte. I tillegg er han friluftsinteressert, med laksefiske og hjortejakt øverst på lista.

5


Leverandør: Austrått Mur & Flis 6

Austrått Mur & Flis AS Torfinn Andersen (t.v.) og Christian Milenkovic driver murerfirmaet Austrått Mur & Flis. Siden 2007 har de jobbet med Fjogstad-Hus.


Murerfaget har endret seg i løpet av de senere årene. Samtidig har markedet hatt en bortimot eksplosiv vekst. Christian Milenkovic og Torfinn Andersen i Austrått Mur & Flis AS har litt blandede følelser i forhold til endringene. De savner det mer tradisjonelle håndverket samtidig som de gleder seg over gode tider. Det er ikke mange år siden en murer jobbet mest med muring av piper og peiser, forblending av inner- og yttervegger samt rehabilitering av gammelt murarbeid. I dag er stålpiper vanlig i nye hus. Tradisjonelle peiser er erstattet med gasspeiser. Og når det gjelder rehabilitering velger mange enkleste løsning og river alt for så å bygge nytt. Samtidig har bruken av flis tatt helt av. De fleste bad utstyres med flis både på vegger og gulv. Det som tidligere var luksus og kun brukt i de dyreste boligene, er i dag standard i alle boliger. Fra små leiligheter til store eneboliger er murere i sving med flislegging av bad, kjøkken og gangareal. Christian Milenkovic i Austrått Mur & Flis hilser de gode tidene velkommen: -Vi er selvfølgelig veldig glade for at vi har fulle ordrebøker. Det er trygt og godt. At det meste av arbeidet vårt blir gjort innendørs, er både behagelig og greit. Samtidig savner vi det mer tradisjonelle murerarbeidet. For eksempel de faglige utfordringene vi møter når vi skal rehabilitere en gammel murvegg eller bygge opp en peis. Det var nok på mange måter mer interessant arbeid før. Men for all del – vi er veldig godt fornøyd med murertilværelsen for tiden, forsikrer han oss. Austrått Mur & Flis så dagens lys i 2007. Da startet Christian egen virksomhet. Torfinn drev også eget firma, og de to fikk snart et samarbeid som har utviklet seg. I 2011 gjorde de selskapet om til aksjeselskap, der de eier en halvpart hver. Samarbeidet med Fjogstad-Hus startet forsiktig ved etableringen av selskapet i 2007. Nå tar det nes-

ten all kapasiteten til murerfirmaet. - Det er et helt kanon samarbeid! De to sparer ikke på kruttet når de skal beskrive samarbeidet med FjogstadHus. - Det er både travelt og krevende, men alltid behagelig og greit. Vi har en veldig god dialog med alle. I løpet av årene vi har samarbeidet, har vi blitt kjent med de fleste, både de som jobber inne på kontoret og de ute på byggeplassene.

Dagens kunder er krevende, og mange legger mye penger i flotte baderom. På bildet øverst viser Torfinn en plasseffektiv og fin detalj i ett av de nye husene på Viste. På bildet under demonstrerer Christian hvordan de sørger for ulike nivå i murerarbeidet. - Å dusje på gulvet stiller andre krav enn bruk av dusjkabinett!

3-D GOD HJELP På leilighetsprosjekt er standarden fastsatt, og det er standardflis som skal mures. På eneboliger er det mer omfattende. Vi samarbeider med Fagflis på Lura. De har et stort utvalg fliser og hjelper kundene gjennom den ofte ganske vanskelige beslutningsfasen. Som et verktøy utarbeides det 3-D som viser de ulike alternativene kunden vurderer. Dermed ser kunden hvordan det blir, og det er enklere å gjøre sine valg. LEVERER ALT - Vi er et fullskala murerfirma. Vi leverer alt innen vårt fag. I og med at vi ikke er så store, har vi gode samarbeidspartnere der vi har behov for det. For eksempel når det gjelder muring av skifer og naturstein er det mer effektivt å leie inn spesialister til det. Vi kan selvfølgelig gjøre det selv, men er opptatt av å jobbe rasjonelt og gjøre det vi er best til.

Det beste vi vet er gode tilbakemeldinger fra kundene - og det får vi heldigvis. - Rutinen er at vi har et møte med kunden når membranen er lagt. Da starter våre arbeider for alvor. Vi blir som regel godt kjente med kundene. Dagens kunder legger listen høyt, og er bevisste på hva de vil ha og hvordan de vil ha det. Vanligvis bruker vi rundt fire uker på en enebolig, sier de. Murerarbeid er på mange måter en takknemlig del av et byggverk. Det er veldig synlig, og godt utført arbeid blir fort prikken over i-en i et nytt hus. Samtidig vil et dårlig utført

arbeid virke motsatt: - Vi får heldigvis gode tilbakemeldinger for arbeidet vårt, og det betyr mye for oss, sier Torfinn.

7


Kunden: Tom B. Erichsen

Drømmekjøkken med en mengde tekniske finesser og flott utsikt mot Sandnes.

Det er en betydelig rehabiliteringsjobb som er gjort i Blåmeisveien 11 i Sandnes. Huset med panoramautsikt over Sandnes er nesten totalt fornyet. Det som var et typisk 80-tallshus med karnapper og sprosser, er nå en moderne enebolig både innvendig og utvendig.

- Jeg er nok litt av en teknologisk freak, det er spennende med nye løsninger!

8


Beholdt beliggenheten og utsikten

- renoverte hele huset slitsomt innrømmer Erichsen: - 2. etasjen ble gjort ferdig først, så vi kunne flytte opp. Å bo på en byggeplass er ikke en ønskesituasjon. Folkene fra FjogstadHus ryddet fortløpende, men det blir likevel både støv og rot. Derfor var det godt da 2. etasje var klar for oss. - Her hadde vi det vi trengte, men nå når vi har tatt hele huset i bruk, kjenner vi at det var godt å få et skikkelig kjøkken igjen, smiler den hyggelige bergenseren. Han forteller at familien ble ”verdensmestre på Fjordland” i byggeperioden: - Vi var også gode kunder på Lura Turistheim. Og heldigvis har vi hatt en helt fantastisk sommer, så det ble mye grilling utendørs.

Når Fjogstad-Nytt er på besøk i slutten av november gjenstår bare noen små-arbeider, det meste utendørs. Kunde Tom Blomberg Erichsen og familien gleder seg til å komme skikkelig i orden, og feire jul i nyrenovert hus. Offisiell overlevering av Fjogstad-Hus sin jobb var 15. november. Familien har bodd i huset under hele ombyggingen, og det har vært ganske

SKAL – SKAL IKKE? Det var en lang prosess før familien endelig bestemte seg for å gjøre noe med huset de har bodd i siden slutten av 80-tallet. Som så ofte var det fruen i huset som var pådriver, innrømmer Erichsen: - Jeg så rett og slett ikke at huset sårt trengte å pusses opp. Det var jo greit å bo i, syntes jeg. Og så var det kostnadene da. Hva ville det koste å fikse huset vårt kontra å eventuelt få noe helt nytt? Det ble noen diskusjoner, ja. Omsider ble beslutningen tatt, og de startet å se seg om etter hvilket firma de skulle bruke til jobben. – Jeg kjørte stadig forbi Fjogstad-Hus i Strandgata, og en dag stoppet jeg og tok turen innom. Det var ikke planlagt, mer et innfall. Men her ble jeg tatt godt imot av Hallvard på rehabavdelingen. Snart var

vi i gang med tegning og skissing av ny løsning i samarbeid med Hallvard og ikke minst arkitekt Ingebjørg, forteller Erichsen. Familien hadde gjort seg tanker og meninger om hvordan de ønsket å bygge om huset. Sammen med Fjogstad-Hus ble dette videreutviklet. - Ingebjørg hadde mange gode idéer til litt annerdeles løsninger enn vi hadde tenkt selv. Hun skjønte helheten og hva som ville bli bra. Vi fikk et skisseforslag, og var overbevist. Dette ville vi gå for! Løsningen er blitt at hele hovedetasjen er revet og fornyet. Vinduer er skiftet i alle fasader unntatt mot nord. Over garasjen er det bygd vinterhage. Løsningen innvendig er åpen og luftig. Det gamle foreldresoverommet er blitt en del av kjøkkenet, med direkte utgang til en god terrasse langs ytterveggen foran kjøkkenet. - Terrassen har blitt solid innviet i sommer, den var god å ha i byggesjauen, forteller han. SMARTHUS Huset inneholder masse snadderløsninger for tekniske feinschmeckere. Det er installert KNX-styring på det elektriske anlegget, og skjult musikkanlegg som vil imponere de fleste: - Jeg er nok litt av en teknologisk freak, det er spennende med nye løsninger, forteller han og viser det unike spisebordet: - Bordplaten er i massiv eik. Den midtstilte sokkelen som bordet hviler på, inneholder harddisker. Herfra går ledninger opp i innfelte åpninger i bordplaten.

9


Kunden: Tom B. Erichsen PUBEIER I det daglige fungerer det spesielle bordet som hjemmekontor for Erichsen. Han er gründer og eier av Cardinal Pub & Bar i Stavanger. Puben har overlevd skiftende tider, og etter 27 år er den fremdeles et av de mest populære utestedene i Stavanger. Ikke minst er satsingen på forskjellige sorter øl en megasuksess. Som daglig leder må Erichsen være tilgjengelig, og det er viktig å ha mulighet til å jobbe hjemmefra. Nå har han en trivelig arbeidsplass med utsikt i den nye stuen. EN STOR INVESTERING - Vi er veldig fornøyd med alt Fjogstad-Hus har levert, sier han. - For

10

oss har det vært en stor prosess og en stor investering. Det er en investering både i økt bokvalitet for oss nå, og verdiøkning når huset eventuelt skal selges en dag. Oppsummert kan han ikke få fullrost Kåre som har vært tømrer: - Han har gjort en kjempejobb! Uansett utfordring har han tatt det. Han har aldri gått på akkord med høy faglig kvalitet, helt ned til minste detalj har det vært en fornøyelse å se han i arbeid. Det var litt frustrasjon over framdriften underveis, men alt ble profesjonelt ryddet opp i av Fjogstad-Hus. Huset ble levert innen avtalt tid, og nå er det bare å bo seg inn!

- Det er en investering både i økt bokvalitet for oss nå, og verdiøkning når huset eventuelt skal selges en dag.


Til høyre: Spesialbygd hylle fra Treprosjekt. Under: Foreløpig er kattebildet det eneste bildet som er kommet på veggen i det nyrenoverte huset. Forrige side: Loftstue med panoramautsikt. Under (forrige side) Et massivt spisebord viser seg å være en kontorarbeidsplass i forkledning.

Før

Det som var et staselig 80-tallshus med karnapper og sprosser er blitt et moderne hus med store vinduer og moderne bokvaliteter.

11


Ny husbok

Ny husbok For to år siden tok vi et stort skritt. Vår mangeårige huskatalog ble erstattet med en husbok. Høy kvalitet på design og flott innbinding gir et gjennomgående kvalitetsinntrykk. Det første opplaget ble revet bort, og nye ble trykket. Nå er ny husbok lansert i markedet. ”Der minner skapes” er tittelen på boken. Fullspekket av flotte hus og løsninger, til inspirasjon for alle som enten er eller kommer i markedet for ny bolig. I tillegg til flotte huspresentasjoner, er det lagt stor vekt på ”hjemme-hos” artikler. Fine bilder inspirerer - det vet vi. Det å se hvordan andre har møblert sine hjem er god hjelp til å finne ut hvordan man ønsker det selv. Det er også lagt vekt på gode råd og tips i forbindelse med bolig og bygging. I tillegg til eneboliger, er det en avdeling rettet mot rehab og en avdeling mot prosjekter for salg. Husboken ble presentert i forbindelse med Boligforum, og responsen fra folk var tydelig: boken er en suksess. Velkommen innom kontoret og få din egen bok!

12


BoligForum 2014 La oss slå det fast med en gang: Bolig-Forum 2014 var en kjempesuksess! Målet var å skape aktivitet, og det klarte vi. Fra dørene åpnet til stengetid hadde vi godt besøk. Hovedfokus på standen var den nye Husboken, og interessen fra publikum var stor. Vi snakket hus, vi viste løsninger og muligheter og knyttet nye kontakter. Og så vant vi prisen for 2. beste stand!

13


Deltakelse på Bolig Forum På bildet får vi et godt inntrykk av aktiviteten. Det var lagt opp til at vi hadde mange soner der det var naturlig å slå av en prat. I de rutete skjortene var vi synlige, på en uformell og folkelig måte. - Vi fikk mange kommentarer om stilig bekledning - og vi selgere fikk endelig føle oss som skikkelige arbeidskarer, sier salgssjef Tom Rune.

Rundt 8000 besøkende var det på Bolig-Forum, og de fleste fant veien forbi og innom vår stand. Fullt trøkk hele tiden!

14


- vi tok utfordringen fra Stavanger Forum om å bygge en lekehytte under messen I tillegg til tradisjonell stand hadde vi tatt utfordringen fra Stavanger Forum om å bygge en lekehytte under messen. Det gjorde vi, til mye oppmerksomhet og interesse fra de som besøkte messen. Det skapte liv og røre, og åpnet for en annen type kontakt fra publikum. De kunne se hvordan man jobber, og stille faglige spørsmål Lekehytten ble bygd midt blant publikum. Mange var interessert i å vinne hytten, totalt ble det delt ut ca. 1400 lodd.

Med en stand bygget opp rundt lanseringen av den nye Husboken, med friske farger og tydelig budskap, var vi en fargeklatt der det kokte av liv og røre hele helgen. Standen var bygd av våre egne folk etter ide og løsning fra egne folk, alt gjort med stor iver og ved hjelp av lange kvelder. På standen var alle mennene kledd i rutete skjorter og arbeidsbukser, mens damene hadde poncho. Vi var lette å kjenne igjen, og lette å ta kontakt med: - klærne var et bevisst valg for å skape et inntrykk av at vi har litt «åpen snipp», sier Tom Rune.

Til høyre ser vi de heldige vinnerne av lekehytten, Kjell Skjæveland og Merethe Gjerde fra Kverneland, får overrakt hytten av Tor Inge Tollefsen.

Når vi samtidig hadde en rykende fersk husbok full av inspirasjon til gratis utdeling, var det tilstrømming av folk hele helgen. Totalt ble det delt ut ca. 1300 husbøker i løpet av messen. Mange nye spennende kontakter ble gjort. Vi hadde en romslig stand med plass til mye folk, og i snitt var vi 3-4 som standbetjening hele helgen. Stor takk til alle som brukte helgen og fritiden sin til å vise fram en arbeidsplass de er stolte av å være en del av!

I tillegg ble det loddet ut en elektrisk lekebil, i samarbeid med Bertel O Steen. OBS: Sjekk bilnummeret:-)

15


16

Hesthammaren pĂĽ HommersĂĽk


Flyfotoet sier det meste om den unike beliggenheten som Hesthammaren har. Nydelig utsikt, nærhet til skog og mark. Friarealer og turområder frister til aktivt uteliv hele året. Båt- og badeliv er i umiddelbar nærhet. Her ligger alt til rette for et godt liv!

Boliger med unik beliggenhet på Hesthammaren på Hommersåk 17


Hesthammaren på Hommersåk Hesthammaren på Hommersåk: Eneboliger og leiligheter med helt spesiell beliggenhet Da første byggetrinn ble lagt ut for salg, overnattet kunder i kø utenfor megleren for å sikre seg drømmeboligen. Nå er byggingen i full gang, og boligfeltet begynner å ta form. - Dette er et helt unikt bomiljø med høy bokvalitet, sier Torstein, som er prosjektleder for Hesthammaren. – Her er utsikt, her er nærhet til skog, mark og friområder. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i når jeg sier at for tiden er det mitt aller beste prosjekt! Det er ganske A-typisk i forhold til luftigheten. Selv om det er relativt tett mellom boligene, er det luftighet og rom som preger hele prosjektet. Et besøk på området bekrefter ordene fra Torstein, og det er lett å bli betatt av utsikten. Ved selve porten til Ryfylke kan man nyte synet av den flotte naturen.

18

Har man tilgang til båt, er man midt i et eldorado for alle typer båtliv. Ellers er Hesthammaren i en behagelig avstand fra byen og et mer urbant liv. Hurtigbåten bruker ca. 20 minutter på å ta deg rett inn i Stavanger sentrum. Til Sandnes kjører man på ca. 10 minutter. Hommersåk er med andre ord en fin kombinasjon av landlig og sentral beliggenhet. LEILIGHETER FOR SALG NÅ Etter en kanonstart på salget da første delfelt på prosjektet ble lagt ut, har det blitt litt roligere nå. For tiden er det delfelt B4 som ligger ute for salg. Dette er lavblokker med hovedsakelig toromsleiligheter. Leilighetene er godt planlagt med balkong eller utgang til privat uteplass. Her er effektive løsninger og god standard med parkett på gulv og fliser på baderom. De største leilighetene har egen bod/vaskerom. Boligene er perfekte som startbolig eller bolig for den som ønsker å bytte ut en krevende enebolig med en lettstelt ny leilighet.

Neste delfelt som kommer er B5. Dette er innholdsrike eneboliger med inntil sju soverom. De blir liggende i lett skrånende terreng, og vil også få fabelaktig utsikt. Det er forventninger til at dette delfeltet vil være etterspurt. Det er langt mellom hver gang det legges ut store nye eneboliger. MILJØVENNLIG PROSJEKT Hesthammaren er et stort prosjekt for oss. I forbindelse med grunnarbeidene hadde vi et mobilt steinknuseri på området. Her ble den sprengte steinen tilkjørt og knust til ulike kvaliteter av singel og pukk. Dette blir lagret på tomten, og brukt til bærelag når grunnarbeidene til boligene starter. Dette er en suveren utnyttelse av fjellet i grunnen, og svært miljøvennlig. Man slipper lang transport, og det er god økonomi å få brukt egne masser. SE PROSJEKTET PÅ YOUTUBE! Vi har laget en sammenredigert film, en såkalt timelapse, som viser arbeidene på Hesthammaren fra august 2013 og ett år frem i tid. Denne ligger som en link på hjemmesiden vår, eller kan søkes opp på Youtube, Fjogstad-Hus.


Icabori sitas parum, qui quis evenduc ipsam, corita dic tem cuptate sunt experch itatem cus. Bero moluptatis ut fugia dem eos dolupta quate num in comnimu sdanimolorum apiet

Hesthammaren gir høy bokvalitet Det er flott utsikt mot Stavanger. Selv om man på mange måter bor på landet, er ikke bylivet langt unna.

De store eneboligene nærmer seg innflytting. Høy standard og gode løsninger preger boligene. Etter planen skal alt være innflyttet før sommerferien 2015.

19


Vi presenterer salgsteamet

Fra venstre: Lene Øglænd-Sandved (sivilarkitekt MNAL), Tom Rune Tjelta (salgssjef), Øystein Viland (selger), Kristin Veen Tjessem (arkitekt), Gro Mæland Myklebust (arkitekt), Pål Aslak Idland (byggeleder/selger rehab/ROT), Christian Jensen (prosjektleder rehab/ROT) ,

Astrid Lauvås Strand (arkitekt) og Ronny Hellestø (tomteutvikler prosjekt). Trygve Hellestø jobber hovedsaklig med prosjekter, han var ikke tilstede da bildet ble tatt. I tillegg er meglerne aktivt med i utviklingen av nye prosjekter.

Salgs-

teamet 20

Fjogstad-Hus har jobbet mye med utviklingen av teamene som skal jobbe tett mot kunden i utviklings- og salgsfasen. Sammenlignet med konkurrentene våre har vi en annen struktur og arbeidsform. Forskjellig fra de fleste har vi satset på å bygge opp arkitektkompetansen i eget hus. Målet er å møte kunden med det rette produktet, i tråd med slagordet vårt: -slik du vil ha det! Det handler om å etablere gode relasjoner og skape trygghet og tillit. - Vi skal være gode på hus, og best på folk! slår salgssjef Tom Rune Tjelta fast.


EAT - eller enebolig med andres tomt - er tyngst og mest krevende når det gjelder salg. Her er gjerne kunden i dialog med flere husfirma, og den som skjønner til hva kunden egentlig ønsker og kommer med de beste løsningene, er den som vinner salget. Det handler om å lytte og forstå. Selger i tett samarbeid med arkitekt jobber mot kunden, kommer med løsninger og muligheter. Det kan ofte være en lang prosess og krever stort engasjement og tålmodighet. Dette er kunder som skal gjøre en stor investering, og de er krevende og bevisste.

Vi skal være gode på hus - og best på folk Også når det gjelder rehab (ROT) er arkitekten en viktig suksessfaktor. Sammen med prosjektleder handler det om å lytte til kunden og komme med gode forslag som kunden vil jobbe videre med. Det handler om å bygge tillit og treffe målet med gode løsninger.

Utvikling av prosjekt krever en annen arbeidsform, siden man her ikke kjenner kunden. Da gjelder det om å definere målgruppe. Teamet her består av arkitekt, tomteutvikler og meglerne som skal selge boligene. I utviklingen av prosjekter bruker vi alt det vi har av kompetanse og erfaring i eget hus. Vi har et prosjektteam som utvikler det ene gode prosjektet etter det andre - hele tiden med et stort engasjement og kunnskap.

21


Fjogstad-Hus Sandnes: prosjekter for salg

w

22

Frøyerbakken, Sandnes: 5 enboliger på Hana

De fem nye, familievennlige boligene får en flott beliggenhet. Tomtene er sørvendte og solrike og ligger i et barnevennlig boligområde.Om kort tid vil lekeplassen og fellesområdet mellom boligene blomstre og yngle av unger og lek.

Det er det som er så kjekt med nye bo-områder: Alle starter på likt med å bo og er sammen om å skape et bomiljø med et godt og fornøyelig nabolag.

Øygardsveien, Sandnes: 2 eneboliger på Hana

Hommersandtunet, trinn 2: Leiligheter

Øygardsveien 4a byr på hele 213 m² BRA over tre etasjer, og med 4/5 soverom og tre bad. Terrassen inviterer til fine stunder med familien. Flott uteområde med stor tomt og parkering i dobbel garasje. Øygardsveien 4b er solgt!

Leilighetene har høy standard og leveres nøkkelferdige. Størrelser fra 40 til 110 m2. Gode uteplasser med mye lys og gode solforhold, egen parkeringsplass, sportsbod og heis til etasjene.

Nøttskjellbakken, Hommersåk: 3 eneboliger

Hesthammaren B2 og B4: Eneboliger og leiligheter

Boligene er perfekte for aktive familier og ligger i et attraktivt og barnevennlig område, med solrik tomt i et lett skrånet terreng ned mot grusbanen ved Riska ungdomsskole. Boligene er smart tilpasset den skrånede tomten med inngang på første plan, og med direkte hagetilgang på andre plan.

På Hesthammaren selger vi nå eneboliger i rekke og leiligheter på delfelt B2 og B4. Les mer inni bladet!


Skadberg, Litlaberget: Store boliger i mange størrelser 19 boliger i rekke opptil 204 kvm BRA. Alle har fire soverom med mulighet for fem, to stuer, to bad og parkering i carport. Gjennomført god standard. Skadbergfeltet er pent opparbeidet med et utall lekeplasser, flotte grøntområder, turstier, amfi, balløkke, lekeslott og grillplass med overbygg. Barnevennlig. For mer informasjon, ta kontakt med Edvard Jekteberg, mobil: 959 21 195, edvard@litlaberget.no, http://www.eikebakken.no/

Losbåtveien, Tananger: Prosjektert enebolig med godkjent leilighet I etablert villaområde i Tananger kommer denne innholdsrike eneboligen som går over tre etasjer. Totalt 217 kvm BRA, hvor leilighet utgjør ca. 50 kvm. Hoveddel har tre soverom, stor stue og kjøkken med utgang til takterrasse, god bodplass og ikke minst praktisk vaskerom. Leiligheten har ett soverom, stue med åpen kjøkkenløsning, bad og to praktiske boder. Her bor du sentralt med kort vei til Sola, Stavanger og Sandnes.

Skadberg, Kjerrberggrenda: Eneboliger Åtte eneboliger med visse variasjoner i planløsninger. Felles for alle er fem soverom, to stuer, romslige bad i hver etasje og ikke minst terrasse over garasje eller carport. Alle har egen hage på for- og baksiden. Boligene i Kjerrberggrenda får gjennomført, god kvalitet. Kun en igjen!

Sviland: Etablererboliger

25 leiligheter og rekkehus i varierte størrelser og til overkommelige priser – perfekt for førstegangsetablerere, familier og seniorer som ønsker et mer lettstelt hjem. Boligområdet ligger nord for eksisterende bebyggelse med terreng skrånende mot øst og med flott utsikt.

Skadbergtunet: Rekkehus Boligene på Skadbergtunet er på ca. 130 kvm BRA og går over to innholdsrike etasjer. Kun ett igjen!

Kommer for salg: • Grødem Allé: Eneboliger og rekkehus • Kløverhagen, Hommersåk: Eneboliger • Edvard Griegsvei, Stangeland: Enebolig • Vigrestad: Sentrumsnære tomter • Fagerheim, Ganddal: Boliger, ulike størrelser • Figgjo: Eneboliger 23


Fjogstad-Hus Ryfylke: prosjekter for salg

Jørpeland, Skarbekken: Eneboliger Dette er et område det er store planer for, og om kort tid vil området være et fantastisk boområde, med herlige solforhold, godt tilrettelagt for gode oppvekstvilkår for barn. I nærområdet finnes det barnehage, og til tross for at man bor i et byggefelt, har man adkomst til flotte turområder like utenfor døra. Skoleveien er trygg og kort. Man slipper å krysse riksvegen for å komme dit. I samme området som man finner skolene, finner man også et flott idrettsanlegg. Jørpeland sentrum, som kan by på blant annet kjøpesenter, butikker, bowling, kafeer og kino ligger ca. 2 kilometer unna Skarbekken. Nå har du sjansen til å skaffe deg enebolig med god standard, praktisk og arealeffektiv planløsning nettopp her. Vi har nå ute for salg 10 eneboliger, alle med fantastisk sjøutsikt . Boligene har henholdsvis 4 soverom (B1.10) og 3 soverom (B1.11) og to bad. Her er det bare å ta med seg familien og flytte inn i splitter ny bolig.

Jørpeland, Fjelltunet: 10 leiligheter og 2 vertikaltdelte boliger med storslagen fjordutsikt På Fjelltunet er 5 leiligheter er solgt, og flere har meldt sin interesse. Leilighetene skal være innflyttingsklare 15. desember 2015.

24

4 lettstelte, vertikaltdelte boliger Boligene er på ca 170 m2, og har praktisk og moderne planløsning. Luftige, lyse rom og store vindusflater med flott utsikt mot sør. Direkte utgang til felles grøntanlegg foran huset.

5 leiligheter Leilighetene er på ca 80 m2, og ligger solrikt til i lavblokker med utsikt mot fjorden. Planløsningen er åpen og praktisk med luftige, lyse rom og store vindusflater mot sør.

Boligene har tre soverom, og åpen stue- og kjøkkenløsning i 2. etasje med utgang til stor, delvis overbygget terrasse.

I hver leilighet er det to soverom. Stuen har åpen kjøkkenløsning og utgang til sørvendt, delvis overbygget terrasse.

Disse boligene er skreddersydde for barnefamilier og vil få egen lekeplass.

Leilighetene er ideelle for unge par og små familier - men også for voksne par eller enslige.


Kommer for salg: Jørpeland, Skogstjernevegen: Leiligheter Her kommer 12 leiligheter sentralt på Jørpeland. Sentrumsnært, like ved den nye kirkegården. Leilighetene ligger solrikt til, vestvendt med flott utsikt.

Forsand, Bergebakkane: 6 vertikaltdelte boliger Fra parkeringsplassen går du direkte inn i 2.etasje. Her kommer du inn i en entré med plass til garderobeskap. Til mer oppbevaring har du en bod like etter at du har kommet inn i entréen. Boligene har stor og romslig stue med pen kjøkkenløsning. Her får du et praktisk kjøkken, plass til spisebord, god plass til sittegruppe og sofakrok. I tillegg har du en flott utsikt over det vakre landskapet og sjøen. Fra stuen kan du gå ut på solrik balkong på 11 kvm. En etasje ned finner du 3 gode soverom og et fint bad med plass til vaskemaskin og varmtvannsbereder. Fra hovedsoverommet har du dør ut til hagen og en liten koselig platting. Utvendig er det god plass til parkering og der er en utvendig bod. Samt at du med selveiet tomt har mulighet til å lage din egen hage.

Jørpeland, Bakkavegen: Eneboligtomter I en tidligere eplehage med både sjel og utsikt har vi 5 eneboligtomter for salg. Tomtene har byggeklausul.

Jørpeland, Heimlundtunet (Spredel): Leiligheter og rekkehus Spredel er et gammelt navn som betyr laksehale! Om det skyldes formen på området eller noe annet vet vi ikke.

Taumarka: 6 eneboliger for salg. 3 er innflyttingsklare! Kort veg til ferjekaien på Tau. På dette flotte boligområdet skal vi i første omgang bygge 15 eneboliger, men det er et stort område som kommer til å bygges ut med et stort antall boliger. Flere utbyggere bygger her. Taumarka er det første boligområdet i Strand som får varme og varmt vann fra et bioenergianlegg (flisfyrt). NÅ byggetrinn 2: 6 eneboliger, 3 innflyttingsklare. Meget godt utnyttede boliger på 153 m2. Tomter fra 455 - 616 m2. Priser fra 3,9 mill.

Beliggenheten er flott sentral og nær sjøen. Området strekker seg fra Nedre Barkvedvegen ned mot fjorden. Her kommer det leiligheter og rekkehus.

Notvik: Leiligheter og eneboliger Stedet er en perle i Botnefjorden. Her i Notvik ble de tradisjonsrike Aslakbåtene utviklet! I de solrike skråningene er det mulighet for en betydelig utbygging. I første omgang planlegger vi 42 eneboliger/ leiligheter. Nær fjorden, og med mulighet for båtplass bør dette være rimelig attraktivt.

25


Smånytt

Passivhus på Viste Det nærmer seg innflytting i de første passivhusene på Viste. Boligene ligger som hvite perler på en snor, med Vistestranden og havet som nærmeste naboer. Vi kommer tilbake med reportasje fra første overrekkelse i neste utgave av Fjogstad-Nytt!

Ni nye firmabiler - ni stolte sjåfører!

For noen uker siden fikk vi ni nye varebiler. De eldste Toyotaene hadde gjort jobben. Bilene er en vesentlig del av vår profilering, derfor vil vi ha en bilpark som er ren og pen. Bilene er en viktig del av vår daglige markedsføring, og er nesten som en mobil annonse med dekor og informasjon om oss. Vi gleder oss til å se dem i trafikken!

Kristin tilbake 26

Vår dyktige arkitekt Kristin Veen Tjessem er tilbake. Etter et kort opphold som arkitekt hos Klepp Prosjektering, er hun igjen å finne i Strandgata. Det er minst to grunner til at hun valgte å komme tilbake i sin gamle jobb: hun savnet de kjekke kollegaene og hun savnet å jobbe tett på kunder. Hos Klepp Prosjektering var oppgavene mer som reguleringsarkitekt. Det var både lærerikt og greit, men Kristin trives bedre med den tette dialogen hun får med kundene i vår arbeidsmodell, forteller hun til Fjogstad-nytt.


På tur til Danmark

Helgen 5. - 7. september var tømrere og lærlinger på tur til Danmark.

Tømrerne på tur til Skagen

Ansvarlige for turen og bussjåfører var Erling og Trygve. I tillegg til tømrerne var også Aslak, Guddi og Christian fra kontoret med på turen. Som så mange ganger var Fjogstad-bussen transportmiddel. Avreise var fra Standgata fredag morgen. På vegen til Danmark stoppet vi på Moi for et besøk hos NorDan. Her fikk vi omvisning i laboratoriet og i produksjonen, før vi ble invitert på lunch.

Turen fortsatte med ferje fra Kristiansand til Hirtshals. Ankomst Ålborg fredag kveld. På lørdag dro vi til Skagen og Grenen. Dette er Danmarks nordligste punkt, og det er spennende å se at to hav (Skagerrak og Kattegat) møtes. Her er det mulig å vasse og stå med en fot i hvert hav:-) I løpet av helgen ble det også besiktigelse av flere spesielle og veldig interessante bygninger, både eksteriør og interiør. Søndag var det retur med ferje fra Hirtshals til Kristiansand.

27


Fjogstad-Hus Strandgaten 21, 4307 Sandnes Tlf. 51 97 17 00 post@fjogstad-hus.no

Neste jul er vi i nytt bygg

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! www.fjogstad-hus.no

MARKEDSAVDELINGEN AS

Grunnmur til nytt kontor er på plass og elementmontering starter ved årsskifte. Det vil bli et løft for oss alle å flytte fra slitte, gamle lokaler til nye, luftige og tidsmessige lokaler. Vi regner med å være inne i god tid før jul neste år, og gleder oss stort til det. Vi får et flott bygg som vil inneholde det meste vi trenger i det daglige. Gode parkeringsmuligheter og et eget trimrom. Vi mister lageret vårt, men er i ferd med å få oss en plass ikke langt fra kontoret. Det vil bli en ny hverdag for oss alle.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.