Drømmen fra a til å rehab 2015 trykkfil

Page 1

QuickFix™ er jobber som ikke er søknad dyktige QuickFix™ håndverkere. Du ring dager, men ved spesialbestillinger er vi

FiksFerdig Før Fj ogstad -Hus ordne t

FiksFerdig™ er et boligkonsept fra Fjog på forhånd. Det gir deg som kunde full byggetillatelse så både kjøper og selge har egen tomt, eller hvis du har f.eks. f opp. Det kan vi selvfølgelig også hjelpe Etter

Byggedrømmen fra A til Å:

Rehabilitering

Fjogstad-Hus sin rehab avdeling har la


Ta vare på det du har Når du bestemmer deg for å rehabilitere huset ditt, har du tatt en viktig beslutning. Det handler om å forbedre, utvikle og foredle huset. Men det handler også om at man har valgt boplass, om å bli boende og beholde naboer og nærmiljø. Det er et grunnleggende, viktig valg. I denne brosjyren vil vi ta deg som kunde gjennom hva det vil innebære å rehabilitere boligen din. Enten det gjelder en enkel utbedring eller en omfattende ombygging, er det en hel del beslutninger som må tas. Vi i Fjogstad-Hus har vært gjennom dette uendelig mange ganger. Vi har en erfaring som få andre byggefirma kan vise til.

Fjogstad-Hus

Nå bruker vi vår erfaring på at nettopp ditt prosjekt skal bli så enkelt og behagelig som mulig.

Innhold 2

Ta vare på det du har

3

Drømmen

Det begynner med en drøm

Befaring 4

Planlegging og forberedelse Grovt estimat Tegneavtale Skisser Prisoverslag

6

Prosjektering Forhånds/-intensjonsavtale

Kunde

Opptegning Byggesøknad Gitt byggetillatelse Endelig kontrakt 8

Byggefase Oppstartsmøte Byggeperiode

10

Overtakelse Service og vedlikehold

11

2

Dette er Fjogstad-Hus

Huskeliste:


Det starter med en drøm “Vi skulle pusset opp, modernisert, utnyttet plassen i huset bedre, isolert, skiftet bordkledning, skiftet tak, bygget på...” Behovet og drømmene er forskjellige. Fjogstad-Hus har lang erfaring til å omsette store og små drømmer til virkelighet!

Har med kyndige personer til å gi vurdering av mulighetene for eiendommen.

Befaring

Drømmen Du kan ha bodd i huset i mange år eller nettopp kjøpt det.

Fremskaffer hustegninger og kart (der man har det tilgjengelig).

Familien kan ha et ønske om mer plass, annen utnyttelse av boligarealet eller rett og slett nødvendig vedlikehold etter mange års bruk og slitasje på huset. Befaring Vi kommer hjem til deg for å se nærmere på huset og hva som skal gjøres. Vi lytter til dine behov og ønsker og ser hvilke muligheter som finnes.

Reguleringsbestemmelser Kommunale reguleringsbestemmelser legger føringer for hva som er lov å bygge. Tidlig i prosessen er det viktig å sjekke hva som er gjeldende bestemmelser for din eiendom.

3


Planlegging og forberedelse I denne fasen gjøres enkle, men viktige avklaringer; ønsker, behov og muligheter. Kundens økonomiske rammer må avklares for å kunne planlegge et gjennomførbart prosjekt. Selv om det er tidlig, er det viktig å være grundige for å gjøre riktige veivalg.

Etter den første befaringen kan vi gi et grovt prisestimat. Det gir et kostnadsbilde som kan være et grunnlag til å gå i banken for finansiering.

Grovt estimat

Har avklart sine økonomiske muligheter.

Tegneavtale

Kunden bekrefter at de ønsker å gå videre og at Fjogstad-Hus kan starte skissearbeider.

Tegneavtale Før vi går videre med skisser, inngås en såkalt “tegneavtale” mellom Fjogstad-Hus og deg som kunde. Skisser Nå begynner den spennende utviklingsfasen. Arkitekten lager skissene.

Grovt estimat Økonomi er viktig, og vi må ha en gjensidig forståelse for omfanget av jobben. Er dette innenfor de rammene som er ønsket? Skal det lånefinansieres bør banken kontaktes for å få trygghet om prosjektet er realiserbart.

4


Lager skisser etter kundens ønsker, husets muligheter og tekniske føringer.

Skisser

Det gir nye impulser og inspirasjon å se en skisse og plantegning for hva som er mulig.

Kunde og arkitekt samarbeider tett for å få til gode løsninger.

Fjogstad-Hus utarbeider et prisoverslag på prosjektet med utgangspunkt i avklarte skisser og omfang.

Prisoverslag

Kunden avklarer eventuell egeninnsats.

Skissefasen tar litt tid, og det bør den gjøre. Man kan la prosjektet modnes, gå noen runder med seg selv for å bli sikker på hva man ønsker å gjøre, og hvordan man vil ha det. Det er en tett dialog mellom kunden og Fjogstad-Hus i denne fasen. Prisoverslag Når skissene er avklart mellom arkitekt og kunde, har vi det som trengs for å fremskaffe et prisoverslag. Prisoverslag utarbeides og presenteres for kunde.

5


Prosjektering I denne fasen utarbeider Fjogstad-Hus tilstrekkelig dokumentasjon til å starte byggearbeidet. Disse legges ved byggesøknad, og danner grunnlag for arbeidstegninger og endelig kontrakt. Plan- og bygningsloven legger premisser for hvordan man skal søke.

Fjogstad-Hus får en skriftlig bekreftelse fra kunde om å gå videre med prosjektet.

Forhånds/intensjonsavtale

Siste mulighet for endringer som får konstruksjonsmessige konsekvenser.

Utarbeider nødvendig tegningsgrunnlag og dokumentasjon for byggesøknad.

Opptegning

Byggesøknad Plan- og bygningsloven legger føringer for hvordan man skal søke. Det er flere typer byggeprosjekt, eller tiltak, som det også kalles. Vi har lang erfaring med hva som skal gjøres, og tar oss av alt papirarbeid.

Forhånds-/intensjonsavtale Før vi utarbeider tegninger for byggesøknad, inngås en midlertidig avtale; en forhånds/-intensjonsavtale. Opptegning Dette er siste mulighet for endringer som får konstruksjonsmessige konsekvenser.

6

Kortest behandlingstid er det på “Enkelt tiltak”. Dette er når arbeidet som skal gjøres ligger innenfor reguleringsbestemmelser etc. “Dispensasjonssøknad” har en lengre behandlingstid i kommunen. Dispensasjonssøknad er nødvendig når det er planlagt et prosjekt som avviker i forhold til reguleringsbestemmelser etc.

Valg av underentreprenører må skje før Fjogstad-Hus sender inn samlet byggesøknad. I de fleste tilfellene er det nødvendig med nabovarsel. For å spare tid, kan man velge å gå rundt til naboene selv. Da har man mulighet til å forklare hva som skal gjøres, og får en god drøs med naboene samtidig. Skal nabovarsel sendes i post, er det rekommandert sending. Da tar det lengre tid før byggesøknad kan sendes. Byggetillatelse Når kommunen har behandlet saken ferdig, får man tilbakemelding med tillatelse eller avslag.


Fjogstad-Hus sender inn samlet byggesøknad.

Byggesøknad

Tips: Kunde kan gå rundt med nabovarsel. Man sparer tid og får en prat med naboene om hva som skal gjøres.

Pris, beskrivelse og tidsplan inngår i endelig kontrakt.

Byggetillatelse

Kontrakt

Kunden signerer kontrakt med Fjogstad-Hus.

Kontrakt For å være sikker på at man får med eventuelle endringer og justeringer som kan dukke opp under behandlingen av byggesaken, blir ikke endelig kontrakt signert før etter at byggetillatelse er gitt.

7


Byggefase Den kjekke, utførende fasen av prosjektet. Endelig begynner det å skje noe på byggeplassen. Det starter med oppstartmøte, der byggeleder overtar kontrollen på det som skjer videre.

Ansvarlig for innkalling og gjennomføring av oppstartsmøte.

Oppstartsmøte

Godkjente kjøkkentegninger og tegninger for våtrom (bad/vaskerom) bør foreligge til oppstartsmøtet.

Oppstartsmøte Deltakere på oppstartsmøte er kunde, byggeleder, prosjektleder. På oppstartsmøtet har vi en grundig gjennomgang på hva som skal skje. Vi går gjennom framdriftsplanen som er satt opp.

8

Kunden må planlegge sin egeninnsats sammen med byggeleder.

Oppstartsmøtet markerer også et skille mellom salg og drift. Fra nå av er byggeleder kontaktperson. Ved store prosjekt kan det være nødvendig med flere møter underveis i prosessen, men det er heller ikke uvanlig at vi klarer oss med dette første.

Byggeperiode En spennende og kjekk periode! Et byggeprosjekt involverer mange fag og underleverandører, og det planlegges et så godt og rasjonelt løp som mulig før oppstart. Skal du som kunde gjøre noe som egeninnsats, er det viktig å følge den


Fjogstad-Hus har entreprenørforsikring som gjelder byggearbeidet.

I byggeperioden avholdes eventuelle byggemøter etter behov.

Må holde kunden oppdatert om framdrift av prosjektet.

Byggeperiode

Sjekker med eget forsikringsselskap hva som er nødvendig å gjøre med egen forsikring.

Må følge framdriftsplanen på egeninnsatsen.

oppsatte framdriftsplanen for prosjektet. Da unngår man forsinkelser. Hvis våre håndverkere må vente på at egeninnsats skal bli utført, kan det føre til forsinkelser og økte kostnader. Mot slutten av byggeperioden søker Fjogstad-Hus ferdigattest for prosjektet.

9


Overtakelse Etter byggeperioden kommer overtakelsen. På overtakelsen gjennomgås utført arbeid og vi signerer overtakelsesprotokoll.

Byggeforsikring opphører ved overtakelse.

Overtakelse

Forsikring sjekkes. Ved overtakelse opphører byggeforsikringen, og egen forsikring må eventuelt justeres.

Ved større jobber vil det bli utført 1-års befaring

Service/vedlikehold

Overtakelse Jobben til Fjogstad-Hus er gjort, og dere kan ta den nye boligen i bruk. Service og vedlikehold Vi håper du får glede av dine investeringer i rehabilitering av boligen. Trenger du våre tjenester til andre oppgaver, vet du hvor du finner oss. Lykke til og gratulerer!

10


Dette er Fjogstad-Hus Siden Fjogstad-Hus ble grunnlagt for over 110 år siden, har vi bygget mer enn 6.000 boliger. Vi har sterke tradisjoner for spennende design og kreative, gode løsninger. Yrkesstoltheten er sterk i alle ledd, fra arkitekt til håndverker. Vi er opptatt av å bygge boliger etter høye kvalitetskrav. For våre kunder oppleves det trygt å bygge med Fjogstad-Hus. De vet vi er der - også i framtiden. Vi har hovedkontor i Sandnes og kontor på Jørpeland.

11


12


13


14


Fjogstad-Hus fikser alt! Vi i Fjogstad-Hus fikser alt. Om det er listen over døren som har manglet i flere år, vinduet som må skiftes, større eller mindre rehabiliteringsjobber, total ombygging av boligen din eller rett og slett realisere drømmehuset ditt, så er vi det rette valget. I tillegg har vi prosjekterte eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sandnes, Sviland, Hommersåk, Sola, Tananger, Randaberg, Tau, Forsand og Jørpeland som du kan flytte rett inn i - flere av dem er klar nå.

QuickFix™ QuickFix™ er jobber som ikke er søknadspliktige. Derfor kan vi være kjapt på plass hos deg med noen av våre dyktige QuickFix™ håndverkere. Du ringer og vi utfører jobben til avtalt tid og pris. Ofte kan vi være klar på få dager, men ved spesialbestillinger er vi klare til å utføre jobben når produktene er klare for levering.

FiksFerdig™ FiksFerdig™ er et boligkonsept fra Fjogstad-Hus hvor vi tilbyr deg arkitektegnede hus der alt er prosjektert på forhånd. Det gir deg som kunde full kontroll på både pris og tidsforbruk. Med kort byggetid etter godkjent byggetillatelse så både kjøper og selger du i det samme markedet. FiksFerdig™ passer perfekt for deg som har egen tomt, eller hvis du har f.eks. foreldre eller besteforeldre med stor tomt og mulighet for å dele den opp. Det kan vi selvfølgelig også hjelpe med.

Rehabilitering Fjogstad-Hus sin rehab avdeling har lang erfaring i alt fra enkle nødvendige grep som å skifte råteskadde bord til fullstendig renovering med påbygg, opplett, riving innvendig og å bygge opp igjen. Vi snakker om alt fra en liten ansiktsløftning til en total forvandling. Vår rehabiliteringsavdeling har egne arkitekter og vi har lang erfaring i hele prosessen; fra idé til selve byggingen. Vi blir med på tomten eller til boligen og hjelper til med å se hvilke muligheter som finnes. Så tar vi oss av hele prosessen fra tegning til søkeprosessen og hele veien til ferdig prosjekt. Ta kontakt med vår rehabiliteringsavdeling i dag for en uforpliktende befaring.

Fjogstad-Hus bygger drømmeboligen din, på tomten du allerede har. Med dyktige arkitekter på huset finner vi den løsningen som passer til deg, din familie og hustomten. Deretter sørger vi for de nødvendige søknader og godkjenninger for å komme i gang med byggingen. Når alt det formelle er på plass, tar dyktige håndverkere og byggeledere over, og loser prosjektet trygt i havn. Og snart kan du flytte inn i drømmehuset ditt...

15


Fjogstad-Hus Sandnes: Brannstasjonsveien 8, 4312 Sandnes Telefon: 51 97 17 00 post@fjogstad-hus.no

SKARP kommuniksajon og reklame

Fjogstad-Hus Ryfylke: Nedre Barkvedvegen 4, 4100 Jørpeland Telefon: 51 74 00 40 post@fjogstad-hus.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.