Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 8 | Week 49 | 2019 | Nummer 8 | www.fishtrend.nl

8

Resultaten bekend van ‘Vissen in het pulsspoor’

Vissers verheugd over grote hoeveelheid tong en schol

Adriaan van Moort nieuwe voorzitter VNV

Wageningen Marine Research voerde het experiment ‘Vissen in het pulsspoor’ uit, waarbij een garnalenkotter direct achter een pulskotter aan viste. Er waren geen verschillen tussen de overleving van de onderzochte vissoorten die gevangen zijn in en buiten het pulsspoor.

Tijdens onderzoek naar de visbestanden is geconstateerd dat er heel veel aanwas van jonge schol en tong is. In reactie hierop zijn de wetenschappelijke vangstadviezen voor deze twee soorten naar boven bijgesteld.

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) werd unaniem ingestemd met de voordracht van Adriaan van Moort (39) als leidsman van de brancheorganisatie. Van Moort is de eigenaar van twee viskiosken en is docent bij SVO.

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 5


2 |

FISHT R E N D U rker Z almhuys

Voorwoord

E spera

‘We onderscheiden ons met kwaliteit en een uitstekende hygiëne’

Leren door ervaring Mensen leren het beste door zelf te ervaren. Als ik terugkijk op mijn Hboopleiding communicatie dan merk ik dat ik vooral in de praktijk het journalistieke vak heb geleerd. Dan leer je pas echt hoe het is om onder hoge werkdruk en veel deadlines artikelen te schrijven. Ook om nieuwe studenten te werken, is het belangrijk om hen kennis te laten maken met het vak. Hoe kunnen jongeren voor een baan in de vissector kiezen als ze helemaal niet weten wat er in de branche gebeurt? Daarom nodigde SVO ruim 120 leerlingen van de VMBOopleiding De Rooi Pannen uit Eindhoven uit op de school in Best voor een uitvoerige kennismaking. Het doel van het bezoek van de jongeren was de wereld van food breder maken, want ‘onbekend maakt onbemind’. De dag werd een groot succes en hopelijk levert het in de toekomst nieuwe, enthousiaste medewerkers op. Soms is het ook heel lastig om mensen iets nieuws te leren. Vooral als dat betekent dat huidig gedrag eerst afgeleerd moet worden. Jan van den Berg, docent van de opleiding Visverwerking bij ROC Friese Poort op Urk, stond voor deze uitdaging. Hij vertrok voor een week naar Suriname om workshops te geven over het vakmanschap van de visserman aan Surinaamse eigenaren van vissersbootjes. Hij schrok erg toen hij de kwaliteit van de gevangen vis zag. De boten waren net achttien dagen op zee geweest, omdat ze wegblijven tot het ruim vol is. De vis lag wel op ijs, maar dan nog is vis na veertien dagen niet meer geschikt voor menselijke consumptie. Bovendien lag de vis in een met hout betimmerd visruim waar bloed en vocht ingetrokken waren. Eenmaal aan de kade werd de vis op een zeil op de stenen kadevloer gelegd. Je zag de vis verkleuren in de felle zon. Na het sorteren ging de

kiest voor weeg - en etiketteermachines van

vis ook weer los gestort in slecht gekoelde vrachtwagens. Van den Berg sprak zijn zorgen uit, maar de booteigenaren werkten al jaren zo en het ging altijd goed. De volgende dag gaf hij ze een keuringsschema en liet hij de vis van achttien dagen oud keuren. De vis behaalde twee van de 24 punten van het versheidsschema. Wat daarbij de meeste indruk maakte, was dat de vis niet terugveerde toen ze hun duim erin zetten. Dat was volgens de docent hét leermoment. In korte tijd heeft hij vervolgens geprobeerd om de vissermannen zoveel mogelijk te leren. Van het bederfproces en de visbehandeling aan boord tot hygiëne, HACCP en het roken van vis. Ook heeft hij lesmateriaal achtergelaten en gewezen op de mogelijkheden van afstand leren bij de bedrijfsopleidingen van ROC Friese Poort. Sommigen hebben hem per e-mail al weten te vinden. Dat geeft zeker hoop op verbetering. Ik vind het een treffend voorbeeld, waar ondernemers ook op andere vlakken hun voordeel mee kunnen doen. Welk leermomenten geef jij anderen mee? Misschien valt er ook op dat gebied nog wel een hoop te leren én te ervaren!

Het Urker Zalmhuys is klaar voor de toekomst. In 2016 startte een grote verbouwing, die volgend jaar wordt afgerond. Het bedrijfspand is dan drie keer zo groot geworden. Inmiddels is een groot deel van de versafdeling vernieuwd. Ook zijn diverse nieuwe machines aangeschaft. Op het gebied van etiketteermachines is gekozen voor driemaal de ES7000 serie van Espera. In het bedrijfspand in Urk wordt verse zalm uit Noorwegen ontslijmd, gefileerd, geportioneerd, verpakt, gewogen en geëtiketteerd. De omzet stijgt dit jaar naar 90 miljoen euro. Het gaat goed met de vraag naar zalm, weet Diederik van Spronsen. ‘We zien de vraag naar zalm stijgen. In 2016 is bij het Urker Zalmhuys een grote verbouwing van start gegaan, waarbij de bedrijfsoppervlakte wordt verdrievoudigd. ‘We hebben een groot deel van onze verse zalmafdeling vernieuwd en volgend jaar starten we met de verbouwing en uitbreiding van onze expeditieruimte. Ook is ons machinepark vernieuwd. We hebben onder meer een nieuwe shock- en opslagvriezer aangeschaft.’ ESPERA WEEG- EN ETIKETTEERMACHINES Op het gebied van weeg- en etiketteermachines werd een samenwerking aangegaan met Espera Nederland. ‘Deze keuze heeft te maken met een stukje kwaliteit en bedrijfszekerheid’, legt Van Spronsen uit. ‘Bovendien kregen we van bedrijven om ons

heen te horen dat ze goede ervaringen hadden met de Espera machines die ze hebben draaien. Op Urk wordt veel met Espera gewerkt. Zodoende hebben we besloten om met deze aanbieder in zee te gaan.’

Gekozen werd voor de ES7000 serie weeg- en etiketteermachines. ‘We hebben er eerst één aangeschaft,

Wendy Noordzij

Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@fishtrend.nl en we zijn ook actief op Twitter via @fishtrend.

Alle software en functies voldoen aan de eisen van Europese retailers en de machines zijn online gekoppeld aan Claever ERP (voorheen Vekrasoft). ‘Mochten zich eventuele problemen voordoen, dan staan zowel de helpdesk van Espera als de monteurs altijd paraat.’ ONDERSCHEID Het Urker Zalmhuys onderscheidt zich door vooral op het gebied van kwaliteit en hygiëne. ‘We gaan voor een uitstekende kwaliteit, ook als de inkoopprijzen daardoor wat hoger liggen.’ Daarnaast vindt Van Spronsen een uitstekende hygiëne van zeer groot belang. Wij hebben geïnvesteerd in het hoogst haalbare hygiëneniveau. We hebben een speciale ontslijm ruimte, waar de slijmlaag van de vis wordt verwijderd. Ook hebben we een speciale High Care afdeling, waar onze zalm gefileerd wordt. Daarnaast desinfecteren we veel en grondig. Ons product is gegarandeerd goed. Daardoor kunnen wij wereldwijd leveren. Klanten die graag zelf willen zien hoe wij met onze producten omgaan, zijn van harte welkom in onze bedrijfspand op Urk.’

Colofon

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 8 | Week 48 | 2019 | Nummer 8 | www.fishtrend.nl

8

Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Resultaten bekend van ‘Vissen in het pulsspoor’

Vissers verheugd over grote hoeveelheid tong en schol

Adriaan van Moort nieuwe voorzitter VNV

Wageningen Marine Research voerde het experiment ‘Vissen in het pulsspoor’ uit, waarbij een garnalenkotter direct achter een pulskotter aan viste. Er waren geen verschillen tussen de overleving van de onderzochte vissoorten die gevangen zijn in en buiten het pulsspoor.

Tijdens onderzoek naar de visbestanden is geconstateerd dat er heel veel aanwas van jonge schol en tong is. In reactie hierop zijn de wetenschappelijke vangstadviezen voor deze twee soorten naar boven bijgesteld.

Tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) werd unaniem ingestemd met de voordracht van Adriaan van Moort (39) als leidsman van de brancheorganisatie. Van Moort is de eigenaar van twee viskiosken en is docent bij SVO.

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 5

Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar.

wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant

RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014

Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht.

Jaargang 8, Week 49, 2019, nr. 8

Meer informatie over FishTrend is te vinden op onze website: www.fishtrend.nl.

daarna nog één en inmiddels is ook nummer drie geïnstalleerd.’ De machines staan in-line, achter een dieptrekker, voor zowel zalmzijdes met een productlengte van 600 mm als porties zalm. ‘De machines zijn uitgerust met een handmatig verstelbare weegband, zodat beide producten verwerkt kunnen worden. Dat werkt heel gemakkelijk.’

Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538

Druk: Rodi Media

Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D W indmolens

op zee en het

De aanvoersector neemt al bijna een jaar deel aan een zogenaamd Noordzee Overleg. De voorzitter hiervan is de heer Wallage. Het Noordzee Akkoord, dat voortkomt uit het Noordzee Overleg moet regelen hoe we omgaan met de Noordzee, nu er meerdere gebruikers aanspraak maken op gebieden op de Noordzee. Het Klimaatakkoord heeft ervoor gezorgd dat er heel veel windmolenparken op de Noordzee komen. De meerderheid van de politieke wereld steunt dat al heel lang. We hebben daar als visserijsector mee te maken. De aanvoersector heeft juridisch laten onderzoeken of we dat tegen kunnen houden en hoe sterk we met elkaar staan. Omdat er veel windmolengebieden komen, moet er natuurcompensatie plaatsvinden. Er zijn vissers die vertellen heel veel negatieve dingen over windmolenparken, maar dat zou kunnen betekenen dat de natuurcompensatie nog meer kan worden. Daarover worden ingewikkelde discussies gevoerd. Ingewikkeld omdat het voor niemand een comfortabele situatie oplevert. NOS Onlangs heeft de NOS lucht gekregen van een tekst die over het Noordzee Akkoord gaat. Er zijn heel veel teksten en lezingen over dit onderwerp. De waarheid is dat het gehele college van belanghebbenden (stakeholders) op de Noordzee in afwachting is van antwoorden die het Kabinet (de regering) moet leveren. Daar heeft de visserijsector een jaar over gesproken en de

S ubsidie

N oordzee

akkoord

visserijbestuurders zijn daarvan op de hoogte. Ook de visserijbestuurders wachten op antwoorden. Dan gaat het er onder andere over wat deze regering van plan is met de aanvoersector en welke toekomstperspectieven deze hardwerkende mensen hebben. Voor welke transities worden we allemaal gesteund? Dan valt het woord pulsvisserij ook, want we zullen voorwaarts moeten met deze sector. Misschien anders, maar dan gelijk ook beter voor de toekomst. Dat kunnen we niet alleen en ook na 2030 moet er visserijperspectief zijn. LANGE TERMIJNPERSPECTIEF We willen meebesturen over de Noordzee want het gaat over de visserijmogelijkheden. Op basis daarvan is er een Noordzee Akkoord te maken waarbij de gehele aanvoersector snakt naar lange termijnperspectief. Het lijkt erop dat de nota over de Toekomstvisie ook zo lang op zich laat wachten, totdat het Kabinet heeft besloten wat ze wenst te leveren voor alle ingeleverde visserijgebieden op de Noordzee. De Producenten Organisaties werken samen in een zogenaamd overleg van de Visiepartners en spreken elkaar bijna wekelijks over dit onderwerp. Bij de Nederlandse Vissersbond zijn de bestuursleden en ledenraadsleden van alle meest recente facetten van het overleg op de hoogte. Op zijn vroegst zijn er halverwege december 2019 meer vorderingen te melden over het zogenaamde Noordzee Akkoord.

Voor alle machines, inclusief de FI-LA schol-stripmachine, kunnen belangstellenden bij de VCU terecht. De schol-stripmachine draait momenteel naar volle tevredenheid op de nieuwe UK-225. Verder is er via deze regeling ook nog subsidie beschikbaar voor bepaalde (CO2) koelinstallatie, machines voor de garnalenverwerking en een luchtzuiveraar. U krijgt een vastgesteld subsidiebedrag per machine, wat neerkomt op ongeveer 50 procent van de kosten. Deze bedragen zijn: Schol-stripmachine: €49.725; Slurry-ijsmachine: €18.815 en de automatische conserveermachine voor langoustines: €18.250. AANVRAAG De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 december. Het aanvragen gaat redelijk eenvoudig, maar eventueel kan dit ook verzorgd worden. Er is voor deze regeling een maximaal budget beschikbaar en de regel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is van toepassing. Na goedkeuring van uw aanvraag, heeft men vervolgens nog maximaal twaalf maanden de tijd om de machine te installeren aan boord. (Ook kan dan eventueel nog worden beslist om de investering niet te doen en dus geen gebruik te maken

3

Cheque van 11.366 euro voor borstziekenhuis Marjolein de Jong heeft dinsdag 5 november namens het Alexander Monro Ziekenhuis een cheque ter waarde van 11.366 euro in ontvangst genomen. De cheque was afkomstig van Henny en Alex Koelewijn, die tijdens de opening van het nieuwe pand van Spakenburg Paling om donaties hadden gevraagd. Onder grote belangstelling is in september het nieuwe pand van Spakenburg Paling B.V. aan de Haringweg in Spakenburg geopend. Henny en Alex Koelewijn hadden hun relaties gevraagd in plaats van cadeaus een donatie te doen voor het Alexander Monro Borstziekenhuis in Bilthoven.

‘Niet alleen het grote aantal aanwezige relaties tijdens ons openingsfeest was overweldigend’, aldus Alex Koelewijn. Tijdens het openingsfeest werd Alex door burgemeester van de Groep van de gemeente Bunschoten tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau verheven. Collega palingroker Dries van den Berg uit Harderwijk verraste Alex met de Gouden Paling, een uitzonderlijk eerbetoon namens de palingsector. ‘Alles bij elkaar een prachtige dag en een mooi openingsfeest. Naast een groot aantal persoonlijke cadeaus kwamen er tot na de opening donaties voor het goede doel binnen. Het totaalbedrag van 11.366 euro overtrof onze hoogste verwachtingen. In het bijzonder bedanken wij onze

relaties die dit prachtige bedrag met elkaar hebben gedoneerd.’ ALEXANDER MONRO ZIEKENHUIS Het Alexander Monro Ziekenhuis is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, screening en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Het ziekenhuis werkt intensief samen met academische ziekenhuizen op het gebied van academische medische zorg, wetenschap en innovatie. Alexander Monro heeft de hoogste patiëntwaardering van Nederland.

voor machines in visserijschepen

VCU wil visserij-ondernemers erop attenderen dat momenteel een subsidieregeling is opengesteld door RVO voor de investering in een aantal machines voor op visserijschepen. Het betreft onder andere de schol-stripmachine, slurry-ijsmachine en automatische conserveermachine voor langoustines.

|

van de subsidie). Meer informatie over deze subsidie is terug te vinden op de website van het RVO: https:// www.rvo.nl/subsidies-regelingen/ investeringssubsidie-toegevoegdewaarde-visserijproducten.

Ultra hygiënisch design 100% Waterproof (IP69)

ONE STEP AHEAD De J-generatie van Multipond De nieuwe standaard in weegtechnologie. Een ultra hygiënisch design tot in het kleinste detail. Nog beter bestand tegen schuimmiddelen en eenvoudig te reinigen met hogedruk. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com


4 |

FISHT R E N D

Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand De dalende trend van de palingstand is gestopt en het aantal jonge palingen stijgt significant. Dat stellen palingwetenschappers in het verschenen adviesrapport van ICES, de International Council for the Exploration of the Sea.

de aankomst van jonge paling is in het hele leefgebied van Europa. De wetenschappelijke raad constateert dat er over meerdere generaties, in de jaren 1980 tot en met 2019, een trendmatige verandering is van de aantallen jonge palingen

len al vele jaren. Dat wetenschappers dit nu bevestigen, is een goede zaak. De nieuwe cijfers van ICES tonen aan dat de Europese en Nederlandse beheers- en beschermingsplannen keihard resultaat hebben. Samen met andere stakeholders zullen wij ons daarom blijven inzetten voor het duurzaam beheren van de Europese paling. De Nederlandse sector draagt dit beleid ook internationaal uit.’ Stichting DUPAN voert jaarlijks een intensief programma uit om de Nederlandse palingstand nog sneller te laten herstellen, met onder andere de herbevolking van watergebieden met miljoenen jonge palingen, het redden van tienduizenden geslachtsrijpe palingen door ze op te vangen en onbeschadigd over de dijken helpen en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. Deze activiteiten worden mede betaald door het Eel Stewardship Fund, met geld dat de sector zelf bijeenbrengt.

Vanwege de dalende palingstand werden in 2009 in het leefgebied van de Europese paling beschermings- en herstelmaatregelen afgekondigd. In 2011, veel eerder dan verwacht, werden de eerste tekenen van stabilisatie en herstel zichtbaar. De wetenschappers van ICES, die aanvankelijk sceptisch waren over dit herstel, zien nu dat de stijgende lijn zich na 2011 doorzet. In het vandaag verschenen adviesrapport van ICES schrijven zij dat er na een stabilisatie, een duidelijk herstel van

(glasalen). Vanaf 2011 gaat de stijging nog sneller. Vanaf dat jaar tot heden is er sprake van een significante toename, waarbij in 2014 het grootse aantal jonge palingen werd waargenomen. BLIJVENDE INZET Alex Koelewijn van Stichting Duurzame Palingsector Nederland, herkent zich in de uitkomsten van het rapport: ‘Beroepsmensen die dagelijks met paling in de natuur bezig zijn, zien de stijgende aantal-

‘We zijn weliswaar op de goede weg, maar we zijn er nog niet!’, aldus Koelewijn. ‘De paling heeft de mens nodig om zich verder te kunnen herstellen. Het is hoog tijd dat de politiek de wetenschappers opdracht geeft om te bepalen hoeveel paling er in ons land realistisch gezien kan leven. Dan kunnen we het er eindelijk met elkaar over eens worden hoeveel de mens daarvan mag oogsten. Dat is de weg naar volledige duurzaamheid.’

Vissers verheugd over grote hoeveelheid tong en schol Tijdens onderzoek naar de visbestanden is deze zomer geconstateerd dat er heel veel aanwas van jonge schol en tong is. Dat is een heel goed teken. In reactie hierop zijn de wetenschappelijke vangstadviezen voor deze twee soorten naar boven bijgesteld, waardoor vissers volgend jaar meer mogen vissen. Ook voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn de vangstadviezen aangepast. Onderzoek naar de staat van de belangrijke commerciële visbestanden wordt in Europees verband gecoördineerd en uitgevoerd door ICES, de internationale onderzoeksraad waarin ook Nederlandse

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2019. OOK IN 2020 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

wetenschappers betrokken zijn. In augustus wordt ieder jaar met het onderzoeksschip Tridens onderzoek gedaan naar de staat van de, voor de Nederlandse vissers, belangrijke visbestanden. Indien dit onderzoek nieuwe inzichten oplevert in de ontwikkeling van een visbestand, kan ICES besluiten om het vangstadvies aan te passen. Daarvan is dit jaar sprake bij meerdere soorten, waaronder dus tong en schol. Vissers die afgelopen zomer als waarnemer meevoeren met de Tridens, hadden al aangegeven dat ze veel jonge vis tegenkwamen. ADVIEZEN BIJGESTELD De internationale wetenschappers van ICES beoordelen de hoeveelheid jonge vis zo positief dat de

wetenschappelijke adviezen naar boven bijgesteld worden. Bij tong luidt het advies voor 2020 geen verlaging van de vangsthoeveelheid van 1,9 procent, zoals eerder dit jaar gedacht, maar een stijging van 40 procent. Bij schol wordt een verlaging van 7,6 procent (zoals dit voorjaar ingeschat) omgezet naar een verhoging van het advies met 17 procent. Visserijorganisatie VisNed is verheugd. Directeur Pim Visser: ‘Het is een heel goed teken dat er zoveel jonge vis is, dit bevestigt hetgeen wat onze vissers in de praktijk tegenkomen. De meeste soorten op de Noordzee staan er hartstikke goed voor.’

Resultaten bekend van ‘Vissen in het pulsspoor’ Wageningen Marine Research voerde in juni een experiment uit waarbij de garnalenkotter WR189 direct achter de pulskotter SC25 aan viste. Doel van het onderzoek was om te onderzoeken wat de conditie van vissen en bodemdieren is direct na het passeren van het pulstuig. Uit dit onderzoek – genaamd ‘Vissen in het pulsspoor’ – blijkt dat er geen verschillen zijn tussen de overleving van de onderzochte vis- en bodemsoorten die gevangen zijn in het spoor van een kotter die met de puls vist of buiten dat spoor. De garnalenkotter WR189 viste direct achter de pulskotter SC25 aan. Het ene net van de WR189 viste direct in het spoor van één van de tuigen van de SC25, het andere net ernaast ter controle. Vooraf was het de vraag of het überhaupt mogelijk was om in het pulsspoor te vissen, uit het onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. De SC25 viste aan een kant met een volledig pulstuig en aan de andere

kant met een tuig zonder net en onderpees om het onderscheid te kunnen maken tussen de mechanische en de pulseffecten van het vistuig. Op het tuig van de WR189 waren camera’s bevestigd om te kunnen vaststellen dat er inderdaad in het pulsspoor werd gevist. CONSULTATIE BELANGHEBBENDEN Het onderzoek kwam tot stand als gevolg van vraagtekens die voornamelijk tegenhangers van het pulstuig hadden bij de gevolgen van pulsvisserij op het bodemleven. Wageningen Marine Research voert in samenwerking met de Wageningen Universiteit en het NIOZ een meerjarig pulsonderzoek uit wat eind dit jaar wordt afgerond. De pilot ‘Vissen in het pulsspoor’ werd dus bovenop het meerjarige onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Fishyleaks: Nieuwe website voor klokkenluiders in de visserijsector Een nieuwe website Fishyleaks.eu/nl, zorgt er vanaf nu voor dat er ook in Nederland op een vertrouwelijke en anonieme manier misstanden binnen de visserijsector gemeld kunnen worden. Mensen werkzaam in de visserijsector, bij overheidsinstellingen of andere sectoren kunnen hier onbehoorlijke, onethische en illegale visserijpraktijken rapporteren. ‘We hebben met Fishyleaks een platform willen creëren voor diegenen die informatie willen delen op een veilige manier’, aldus Frederieke Vlek, campagnecoördinator van Our Fish in Nederland. ‘Dat was nodig, omdat Our Fish geregeld anonieme tips ontvangt over misstanden op zee, maar

door een gebrek aan concreet bewijs geen verdere stappen kan ondernemen.’ Als voorbeeld van een misstand kreeg Our Fish videomateriaal uit 2014 toegestuurd. Hier worden voor de kust van Schotland op illegale wijze grote hoeveelheden zogenaamde pelagische vis terug overboord gegooid. Fishyleaks.eu/nl is samen met het GlobaLeaks platform opgezet, dat de doelstelling heeft om anonieme klokkenluiders initiatieven te ondersteunen. De Fishyleaks website is op dit moment in het Engels en het Nederlands beschikbaar, andere talen volgen nog. In de tussentijd kunnen mensen misstanden rapporteren in de door hen gewenste taal. Our Fish zorgt voor de juiste vertaling.


FISHT R E N D

Adriaan van Moort nieuwe voorzitter VNV Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) stemden de leden unaniem in met de voordracht van Adriaan van Moort (39) als leidsman van de brancheorganisatie.

betrokken was bij de vereniging als beleidsadviseur, door het bestuur aangesteld als interim-voorzitter. In de maanden daarna is er een profielschets opgesteld en gezocht naar kandidaten. Uiteindelijk bleek secretaris Adriaan van Moort voor het bestuur de beste en meest logische keuze. Van Moort is de

van Moort over zijn nieuwe rol: ‘Ik kijk er enorm naar uit om me als voorzitter in te kunnen zetten voor de belangen van de visspecialisten in ons land.’ DIRECTEUR Verder werd Karel van den Heuvel tijdens de ALV gepresenteerd als de beoogde operationeel directeur. In deze nieuwe rol zal hij de dagelijkse operatie gaan leiden, als spin in het web functioneren voor alle stakeholders van de vereniging en zich bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van nieuw commercieel beleid. Van den Heuvel rapporteert aan het (dagelijks) bestuur van VNV en zal ongeveer twee dagen per week actief zijn voor de vereniging. SAMENWERKING KNS Niet toevallig vond de ALV plaats in het pand van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Met ingang van 2020 gaat VNV namelijk samenwerken met KNS voor het secretariaat en de administratie. Ook andere samenwerkingen op gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging en ledencommunicatie worden onderzocht.

Na afloop van de ALV ondertekenden Adriaan van Moort, de kersverse voorzitter van VNV en Marian Lemsom, directeur van KNS, de samenwerkingsovereenkomst.

In februari van dit jaar trad Peter van de Laar terug als voorzitter van VNV. Daaropvolgend werd Karel van den Heuvel, die al nauw

eigenaar van twee viskiosken, in Middelburg en Goes. Daarnaast geeft hij les aan leerlingen van de vakopleiding bij SVO. Adriaan

Van Moort over de samenwerking: ‘Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen slagers en visspecialisten. KNS heeft een groot team met enthousiaste professionals waar we als VNV ook graag gebruik van willen maken. We zijn daarom erg blij met deze nieuwe samenwerking.’

Johan Nooitgedagt: ‘Opnieuw verbijstert de vaderlandse politiek Nederlandse vissers’ ‘Opnieuw verbijstert de vaderlandse politiek Nederlandse vissers’. Zo stond met grote letters in De Telegraaf te lezen. Aanleiding voor deze uitspraak van de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond was het feit dat de oppositiepartijen met Kamervragen kwamen naar aanleiding van NOS-berichtgeving over vissers die langs de kust met meer dan het toegestane 300 pk-motorvermogen vissen en door de Nederlandse overheid niet worden aangepakt. In een reactie aan de NOS ontkent Nooitgedagt niet dat ook een deel van de Nederlandse kustvissers met te veel pk’s de vangst binnenhaalt. Hij heeft daarover door de jaren heen diverse brieven gestuurd naar ministers. ‘Daarin hebben wij als bond aangedrongen op maatregelen

inEuropees verband. Maar als onze minister in Brussel het probleem aankaart, kijken andere landenvertegenwoordigers haar met een Goofy-blik aan. Waar hebben die Nederlanders het over? Hún vissers doen echt niks verkeerd. Ze steken allemaal hun kop in het zand. Er is geen Europese solidariteit om dit probleem structureel aan te pakken.’ Volgens Nooitgedagt wordt achter de schermen gewerkt aan de ontwikkeling van een black box die overtredingen op zee moet gaan voorkomen. ‘De moeilijkheid is om zo’n box technisch en juridisch volledig fraudebestendig te krijgen.’ EU-MAATREGEL Dat kustvissers niet meer dan 300 pk motorvermogen mogen inzetten is een maatregel van de Europese Unie. Gebleken is dat in veertien lidstaten meer dan de helft van de

|

5

The Clean Experience is specialist op het gebied van droge stoomreinigingstechniek. Wij geven altijd advies op maat voor kleinen grootbedrijf, waar het gaat om reiniging en hygiëne. Daarbij helpen wij u bij het gegarandeerd halen van uw hygiëne norm (HACCP en desinfecterend) door het inzetten van de TCE stoomstofzuigers. De meest uiteenlopende schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren met één machine! l Unieke warmwater- en droge stoomtechniek. l Stomen en zuigen in één handeling. l Boilers met hoge capaciteit (8-10 bar druk, temperatuur tot 180 °C). l Minimaal gebruik van vocht en chemie. l Voor bakkers, ijssalons, slagers, horeca, viszaken et cetera. l Snel, effectief, besparend (tijd en middelen), Arbo- technisch verantwoord en milieuvriendelijk.

Wilt u ook de voordelen ervaren van reinigen met stoom? Vraag dan bij ons een vrijblijvende demonstratie aan via www.tce.nl of contact@tce.nl.

IS UW PROMOTIE MATERIAAL OP ORDE? Zo niet, wij kunnen deze voor u verzorgen Voor meer informatie: wilfred@addictivemedia.nl

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

gecontroleerde vissers zich niet aan die regel houden. ‘Alleen NederInnovatief landse vissers straffen zou dusin Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv hypocriet zijn, zoals het hele verhaal ‘motorvermogen’ van hypocrisie aan elkaar hangt’, aldus Nooitgedagt. ‘Er ís een manier van vissen waarbij extra motorvermogen - en dus extra brandstofgebruik en extra aantasting van het milieu – geen rolspeelt: pulsvissen. Daarmee verstook je 70 procent minder. En wie heeft pulsevissen verboden? De Europese Unie. Nederland verkoopt schepen naar het buitenland die opeens aan de andere kant van de grens zogenaamd veel minder motorvermogen hebben door er alleen een ander Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar plaatje op te plakken. Minister Schouten valt niets te verwijten. Hygiëne en veiligheid, twee Het is de EU die haar verantwoorbeslissende factoren in de vis delijkheid moet nemen door sterke verwerkende industrie spreken voor kaders te stellen.’

Hygiënische vloeren voor de Vis en zeevruchten industrie

Krattenwasunits Krattenwasunits

bv LETS bv

Your Your Yourprofessional professional professionalpartner partner partnerinin incleaningsystems cleaningsystems cleaningsystems

SchuimSchuim- en en desinfectie desinfectie

Silikal reactieve kunsthars vloeren systemen. Vocht, koude, zouten, zuren, loog noch constante mechanische belastingen zal de geringste negatief effect hebben op een Silikal vloer. Hygiëne-inrichting Hygiëne-inrichting Naadloze, monolithische coatings bieden de beste voorwaarden voor op Al Al bijna bijna 40 40 jaar jaar specialist specialist op complete complete absoluut sanitaire vloeren.

concept concept van van reiniging! reiniging!

www.letsbv.nl www.letsbv.nl -- +31(0)321 +31(0)321 38 38 66 66 00 00 WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN VLOER IN DE

VIS EN ZEEVRUCHTEN INDUSTRIE? Reiniging Reiniging met met warm warm water water Neem contact met ons op via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies.

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten | Telefoon 0344 - 64 51 96 | info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL


6 |

FISHT R E N D

BoerBurgerBoek bundelt 21 persoonlijke boerenverhalen Waar komt mijn voedsel vandaan? Zorgen boeren wel goed voor hun dieren? Word je ziek van glyfosaat? Zitten er antibiotica in vlees en zuivel? Blijven kalveren bij de koe? Waarom lopen koeien ‘s winters niet buiten? Hoe worden onze bloemen geteeld? Wat is pulsvissen? Hoe lang zitten varkens in een vrachtwagen? Waarom zijn er bruine en witte eieren? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven in het BoerBurgerBoek. De consumenten worden kritischer op het voedsel dat zij eten en willen weten wat er allemaal gebeurt voordat vlees, zuivel, eieren, groenten, fruit en vis in de winkel liggen. Daarom geven 21 boeren en tuinders en een Noordzeevisser (melkveehouders, een vleesveehouder,

varkenshouders, pluimveehouders, een geitenhouder, een fruitteler, akkerbouwers, een bollenteler, een glastuinbouwer, een kalverhouder, een kamelenhouder, een veetransporteur en een Noordzeevisser) antwoord op al deze vragen en vertellen hun persoonlijke verhaal

in het BoerBurgerBoek. Het is voor het eerst dat boerenverhalen over ons voedsel, op deze manier zijn gebundeld in een uniek boek. WERELDVOEDSELDAG Het BoerBurgerBoek, samengesteld door de uit Deventer afkomstige Caroline van der Plas, wordt op 16 oktober tijdens Wereldvoedseldag gelanceerd tijdens een BoerBurgerBijeenkomst in Fooddock in Deventer. Schrijver, columnist, presentator én Deventenaar Özcan Akyol (Eus) neemt daar het eerste exemplaar in ontvangst.

Het BoerBurgerBoek bevat ook een ‘boerenwoordenboek’; het BoerBurgerBegrip. Dit is een begrippenlijst met boerenvakjargon. Termen zoals bijvoorbeeld ‘guste koe’, ‘berig’, of ‘celgetal’. Burgers weten vaak niet wat hiermee wordt bedoeld. Daarom zijn de ‘boerenwoorden’ vertaald in ‘gewone mensentaal’. Boeren kunnen het BoerBurgerBegrip gebruiken in hun communicatie met burgers. @BOERBURGERTWEET De markante verhalen van de boeren zijn geselecteerd uit het social media platform @BoerBurgerTweet. Een initiatief dat in 2015 werd opgezet door agrarisch journalist en communicatiespecialist Caroline van der Plas en wat op Facebook en Twitter door tienduizenden mensen wordt gevolgd. Onder hen vele bur-

gers en boeren, maar ook Kamerleden, ministers, staatssecretarissen en beleidsmakers volgen het sociale media-platform. Sinds 2015, vertelden al bijna 200 boer(inn)en, tuinders, vissers, veetransporteurs, loonwerkers, dierenartsen en voerfabrikanten via @BoerBurgerTweet hun verhaal over hun bedrijf, de keuzes die zij maken, de liefde voor dieren, de passie voor planten en de drive waarmee zij hun bedrijf voeren. Burgers kunnen via de sociale media-kanalen van @BoerBurgerTweet rechtstreeks vragen stellen en zo ontstaat er een dialoog tussen de voedselmakers en burgers. BOERBURGERBEWEGING Het BoerBurgerBoek maakt onderdeel uit van de officiële aftrap van de BoerBurgerBeweging; een politieke partij in oprichting, die boeren en tuinders een stem wil geven in Den Haag, maar zich ook nadrukkelijk richt op de stille meerderheid van burgers die de agrarische sector en het platteland een warm hart toedragen. De BoerBurgerBeweging wil in maart 2021 meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen en verwacht minimaal één zetel te kunnen halen. ‘De tijd voor een partij als deze is meer dan rijp. Het boerenprotest op 1 oktober in Den Haag en de steun voor de boeren vanuit de maatschappij, sterkt ons in die gedachte’, meent mede-initiatiefneemster van de BoerBurgerBeweging, Caroline van der Plas.

Elfde editie Holland Fisheries Event De elfde editie van de visserij- en maritieme beurs van Nederland vindt plaats op 2 en 3 oktober 2020 op Urk. Dé Nederlandse visserij- en maritieme beurs met een internationaal karakter.

EN RAMA

Voor de vijfde keer wordt De Koningshof Party & Events in Urk omgebouwd tot beursvloer in opdracht van Stichting Visserijdagen Urk. Met de komende editie acht zalen en ruimte voor ruim 115 exposanten uit de visserij- en maritieme sector. Dat is groter dan de vorige editie in 2018. Holland Fisheries Events groeit. En dat is nodig om aan de groeiende vraag van bedrijven uit voornamelijk België, Spanje, Denemarken, Noorwegen te kunnen voldoen.

Een exclusieve oester die z’n oorsprong vindt in de schelpdier Hatchery van Roem van Yerseke. Door de wijze van kweek, in speciale ronde manden aan palen op de zeebodem, bewegen de jonge oesters door getij en golven langs elkaar heen. Er ontstaat een mooie, diepe schelp en een oester die door zijn smaak en uiterlijk perfect past bij de Tio Pepe sherry En Rama.

En Rama betekent rauw. De sherry wordt uit het vat ongefilterd gebotteld, zonder klaring of andere onnatuurlijke ingrepen. Het delicate, zoute karakter sluit goed aan bij deze gekweekte oester. En Rama sherry is net als de gelijknamige oester exclusief en beperkt houdbaar.

Een hartstochtelijke combinatie!

De beurs biedt binnen- en buitenlandse exposanten de mogelijkheid hun nieuwste producten en noviteiten te tonen aan een breed zakelijk publiek. Veelal ondernemers en eindbeslissers, waardoor de sfeervolle en gemoedelijke vakbeurs er inmiddels om bekend staat een beurs te zijn waar ook echt orders worden gesloten. Bedrijven die voor 31 december 2019 een stand reserveren ontvangen 10 procent korting op de standprijs. Kijk op www.holland-fisheries.nl of mail naar info@holland-fisheries.nl

www.zeelandsroem.nl

adv En Rama A4 FishTrent.indd 1

26-11-19 09:54


FISHT R E N D R eisverslag D aphne

de

|

7

G root :

Onderzoek naar tarbot en griet met de UK 237 ondermaats – apart. Thomas en ik zullen van elke tarbot en griet de lengte, het gewicht en het geslacht bepalen. Gezien mijn onrustige maag, spreek ik met Thomas af dat hij de metingen uitvoert en ik de resultaten noteer. TEGENVALLENDE VANGSTEN De vangsten vallen tegen, vertelt schipper Jurie Post mij. Dit komt door de bestekken waar zij normaal gesproken niet vissen. Sommige trekken zit er bijna niets in de netten, andere trekken zit er naast vis ook veel stenen en turf in de netten. Eén trek staat het net onder een grote spanning. Bij het ophalen zie ik een groot deel van de vangst uit het net glippen. Het net blijkt gescheurd te zijn. Met grote ogen aanschouw ik het geheel. Een bemanningslid schiet mij aan, het kan nog erger vertelt hij. In zulke gevallen kun je een net verliezen of erger nog kapseizen. Ook schipper Jurie wordt voorzichtiger. De trekken worden korter. Toen Daphne de Groot, medewerker duurzame visserij en kwaliteit bij de Nederlandse Vissersbond, gevraagd werd of ze wilde assisteren bij de bemonstering van tarbot en griet tijdens een visreis op de UK-237 zei ze volmondig ‘ja’. Half oktober stapte ze samen met onderzoeker Thomas Smith van Wageningen Marine Research (WMR) aan boord van de UK-237 om onderzoek te doen naar tarbot en griet in het kader van het project Onderzoekssamenwerking 2.0. Na de UK-64 en de UK-284 is de UK-237 de laatste kotter die dit jaar een bedrijfssurvey tarbot en griet faciliteert. De bedrijfssurvey richt zich op het verzamelen van meer wetenschappelijke informatie over de tarbot- en grietbestanden. De resultaten van de survey bieden ondersteuning voor ICES om een beter beeld van de bestanden te krijgen, waarmee een nauwkeurigere bestandsschatting gemaakt kan worden. Voordat de gegevens door ICES meegenomen kunnen worden in de bestandsschattingen zal een langere tijdsreeks moeten worden opgebouwd (circa vijf jaar). We zijn dus nu bezig met het verzamelen van gegevens voor de toekomst. Lees hier meer over het doel van de bedrijfssurvey tarbot en griet. WINDKRACHT Op zondag pak ik mijn benodigdheden voor de reis. De hele dag onderhoud ik contact met Thomas en de schipper. Het weerbericht ziet er niet gunstig uit voor de bedrijfssurvey. Als er een te harde wind wordt voorspeld, kan het onderzoek niet doorgaan. Voor het opbouwen van een tijdreeks met vangstgegevens op vaste plekken over verschillende jaren is het namelijk belangrijk dat de omstandigheden waaronder de vis gevangen is zo veel mogelijk hetzelfde is. Stormachtig weer is een omstandigheid die invloed kan hebben op de vangsten die we willen uitsluiten. Bovendien bemoeilijkt een hevig schommelend schip de metingen die wij moeten doen aan de tarbotten en grieten. Tenslotte is ook veiligheid een overweging om het onderzoek uit

stellen bij stormachtig weer. Als opstappers zijn wij minder bedreven in het trotseren van de elementen dan een visserman. De voorspelling zegt windkracht 3 tot 6, dus we wagen het erop. Zondagnacht om half twee stap ik in IJmuiden samen met Thomas aan boord van de UK-237. We zijn nog maar net de haven uit of ik voel een weeïg gevoel opkomen. Dit belooft wat voor de komende dagen.

normaal gevist kan worden. We stomen naar de aangewezen locatie en om vijf uur wordt de eerste trek aan boord gehaald. De bemanning sorteert de vangst en legt alle tarbot en griet – zowel maats als

schipper Post mij. De laatste bemonsteringstrek lag in de buurt van de haven. De bemanning twijfelt: gaan we nog acht uur stomen naar hun eigen visbestek of keren we terug naar de haven. Niet veel later komt het besluit: we stomen naar IJmuiden. Eenmaal aangekomen in de haven, ben ik blij om weer vaste grond onder mijn voeten te voelen. Terwijl de vangst van boord wordt gehaald, nemen Thomas en ik afscheid van de bemanning. Thomas neemt de meetresultaten mee naar WMR waar ze worden opgenomen in een database en beschikbaar gesteld aan de ICES werkgroep WGNSSK, die bestandsschattingen voor de Noordzee maakt. Ik ben onder de indruk van de gastvrijheid en ook de hoffelijkheid die schuilt

TERUG NAAR DE HAVEN Op woensdagmiddag zijn de bemonsteringstrekken allemaal afgerond. Normaal gesproken komt de kotter donderdagnacht terug van hun visreis. ‘Dan heb je tenminste nog wat aan je weekend’, vertelt achter de mannen met soms ietwat grove grappen. Zonder dat ik het vroeg werd er thee voor mij gezet, hielpen ze mij door mijn zeeziekte heen, werd ik op zachte, doch duidelijke wijze na elke trek gewekt voor de metingen, reikten ze de tarbotten en grieten aan en hielpen ze ons met de metingen. Ik wil de bemanning van de UK-237 dan ook bedanken voor hun gastvrijheid. Ondanks dat ik mij niet top voelde, was het een waardevolle ervaring.

BEMONSTERINGSTATIONS Door WMR zijn bemonsteringstations aangewezen. Dit zijn locaties waar het onderzoek plaatsvindt. De aankomende week pakken wij de twintig meest zuidelijke punten. Spannend, zo begrijp ik van de bemanning. De bemonsteringstations bevinden zich namelijk buiten de normale visbestekken. Het is niet bekend hoe geschikt deze bestekken zijn voor de vistuigen en of er

Tekst: Daphne de Groot

Opleidingen visverwerking op Urk Wil j� een carrière in de visverwerkende industrie? Kom dan naar onze Open Dag op zaterdag 25 januari op Urk. K�k voor meer informatie op onze website

www.rocfriesepoort.nl


8 |

FISHT R E N D

W ork

in fishing convention

(C188)- verdrag :

Waar moet je aan voldoen als visserijbedrijf? naar visserij@ilent.nl. Na ontvangst van uw aanvraag wordt u gebeld om een inspectie aan boord in te plannen. Als uit deze inspectie aan boord blijkt dat wordt voldaan aan alle eisen, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is het bewijs dat u voldoet aan de eisen van het C188-verdag.

Het internationale verdrag Work in fishing convention (C188) is 15 november in de Nederlandse regelgeving vastgelegd. Precies één jaar later (15 november 2020) moeten alle Nederlandse visserijbedrijven hieraan voldoen. Kotters kunnen vanaf nu gecontroleerd worden op dit C188-verdag. De Nederlandse Vissersbond adviseert, om ongeregeldheden te voorkomen, het verdrag zo spoedig mogelijk door te voeren in uw bedrijfsvoering. C188 is het Verdrag betreffende werk- leefomstandigheden aan boord van vissersschepen (Work in fishing convention) van de International Labour Organization (ILO) en gaat over de leef- en werkomstandigheden (veiligheid en welzijn) aan boord van vissersvaartuigen. In het C188-verdrag worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de accommodatie, voedsel, rusttijden, medische zorg, arbeids- en maatschapsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het doel van het C188-verdrag is om ervoor te zorgen dat de zeevisserijsector zich aan dezelfde regels houdt. De Stichting Sectorraad Visserij – waarin de Redersvereniging voor de Zeevisserij, CNV Vakmensen, VisNed en de Nederlandse Vissersbond samenwerken – voert al sinds 2010 overleg met de Nederlandse overheid over de implementatie van het C188-verdrag. ‘Het is een goede zaak dat Nederland eindelijk dit

Vissersvaartuigen die normaliter buitenlandse havens aandoen krijgen voorrang omdat in een aantal landen het verdrag al langer van kracht is. In die landen worden al handhavingsinspecties uitgevoerd. HANDHAVINGSINSPECTIES Alle zeevissersvaartuigen, dus met en zonder certificaat, kunnen in een buitenlandse en/of Nederlandse haven worden geïnspecteerd. Als tijdens de handhavingsinspectie blijkt dat een zeevissersvaartuig niet aan de eisen van het C188-verdrag voldoen, kan het schip worden aangehouden. internationale verdrag heeft opgenomen in de nationale regelgeving. Nederlandse visserijbedrijven in het buitenland kregen er al eerder mee te maken en moesten zelf maatregelen treffen om aan de eisen te kunnen voldoen. Nu is het ook nationaal geregeld’, aldus Derk Jan Berends, secretaris van de Nederlandse Vissersbond. VOOR WIE? Het C188-verdrag is van toepassing op alle vissers en zeevissers-

FISHT R E N D

• Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die (a) een lengte (L) langer dan 24 meter hebben. • Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én (b) normaliter varen op een afstand van meer dan 200

zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag water. AANVRAGEN Voor het C188-verdag moet een zeevissersvaartuigen de bemanning aan dit toetsingskader (klik hier) voldoen. Als u aan het toetsingskader voldoet, kunt u een aanvraag indienen bij IL&T. Voor het aanvragen van een certificaat kunt u het aanvraagformulier Ontheffingen, vrijstellingen en aanvullende ­certificaten invullen en e-mailen

Zeevissersvaartuigen die niet certificaatplichtig zijn moeten ook aan de regels van het C188-verdrag voldoen. Ook zij kunnen worden geïnspecteerd door een handhavingsinspecteur van de ILT of door inspecteurs in het buitenland. Kijk voor meer informatie op de website van ILenT. Tevens kunt u met vragen over het C188-verdrag terecht bij ILenT via visserij@ilent.nl of bellen met tel: 088 - 489 0000.

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

FISHT R E N D ND S & FOO D TRE H NE WS | www.fishtrend.nl 8 FRE SH FIS | Nummer 48 | 2019 Jaargang 8

vaartuigendie betrokken zijn bij commerciële visserijactiviteiten. Per 15 november 2020 zijn de volgende twee categorieën van kotters certificaatplichtig:

| Week

8 WORD IEND FISH FR EN WIN

rt nieuwe Adriaan van Moo over grote voorzitter VNV Vissers verheugd schol en rgadering van nd van Tijdens de ledenveNederlandse hoeveelheid tong Resultaten beke spoor’ van md is de Vereniging visbestanden unaniem ingeste puls de werd naar het (39) oek (VNV) aanwas van ‘Vissen in Tijdens onderz Visspecialisten cht van Adriaan van Moort er heel veel zijn de Research tateerd dat Marine Wageningen ent ‘Vissen voerde het experim nkotter een garnale or’ uit, waarbij Er waren in het pulsspo pulskotter aan viste. een van de direct achter de overleving in en llen tussen gevangen zijn geen verschi vissoorten die onderzochte or. pulsspo het buiten

Lees verder

gecons reactie hierop deze en tong is. In dviezen voor jonge schol lijke vangsta wetenschappe bijgesteld. naar boven twee soorten

Lees verder

op pagina 4

met de voordra de brancheorganisatie. en van als leidsman van twee viskiosk de eigenaar Van Moort is SVO. bij en is docent

Lees verder

op pagina 5

op pagina 4

Be Our Fish Friend Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten.

Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers.

EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche.

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 70 euro per jaar (excl. 6% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘FISH FRIEND’ VAN FISHTREND.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

MAAK KANS OP EEN JOSTO! Als u ‘Fish Friend’ wordt van FishTrend ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: FishTrend Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@fishtrend.nl

W W W. F I S H T R E N D . N L


FISHT R E N D

|

9

BoerBurgerBeweging gestart met ledenwerving De politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) is gestart met de ledenwerving. Tientallen mensen hebben zich in de eerste uren gelijk aangemeld als lid en de teller loopt continu door. De nieuwe partij zet zich ook in voor visserij. BoerBurgerBeweging doet op 17 maart 2021 (of eerder) mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De ledenwerving is gestart nadat BBB zich vrijdag 1 november officieel heeft geregistreerd als politieke partij en zich heeft ingeschreven bij de Kiesraad. Het bestuur van BBB bestaat uit Caroline van der Plas (voorzitter) uit Deventer, Wim Groot

‘B ier

Koerkamp (secretaris) uit Olst en Henk Vermeer (penningmeester) uit Harderwijk. Het bestuur wordt in de komende periode uitgebreid. De reacties op de komst van BoerBurgerBeweging zijn positief. ‘Veel mensen voelen zich niet meer gehoord door en voelen zich niet meer thuis bij de traditionele partijen. Ze hebben behoefte aan een beter geluid voor boeren en burgers op het platteland. Dagelijks krijgen wij vele steunbetuigingen voor onze partij van boeren en burgers uit het hele land en inmiddels kan die steun worden geëffectueerd door BoerBurgerBondgenoot (lid) te worden van BBB’, zegt Van der Plas.

Mensen kunnen zich ook aanmelden als donateur of als vrijwilliger. Iedereen kan zich registreren via www.boerburgerbeweging.nl/boerburgerbondgenoot. MINIMAAL 2 ZETELS Van der Plas is ervan overtuigd dat BoerBurgerBeweging minimaal twee zetels kan halen tijdens de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Zij wordt in die gedachte gesteund door de uitspraken van hoogleraar bestuurskunde, Caspar van den Berg die onlangs onder meer in de Leeuwarder Courant stelde: ‘Het ontbreken van een regionale component bij de Kamerverkiezingen werkt het gevoel op

het platteland in de hand dat er nergens meer ruimte voor is’. ‘Die regionale component is er nu wel met de BoerBurgerBeweging’, aldus Van der Plas. ‘En ook Van den Berg ziet goede kansen voor onze partij, misschien wel vijf tot zes zetels, zei hij onlangs in het NRC.’ Vanaf januari 2020 gaat BBB de gepresenteerde acht pijlers, uitwerken in een verkiezingsprogramma. Eén van de punten die terugkomt, is de wet Recht op Landbouw (en Visserij). Deze wet moet het bestaansrecht van boeren, tuinders en vissers beter waarborgen en hen beter beschermen. Wanneer BBB in maart 2021 in de Tweede Kamer wordt

gekozen, wil BBB zo’n wetsvoorstel zo snel mogelijk indienen. SOLLICITATIEPROCEDURE Ook wordt binnenkort de sollicitatieprocedure opengesteld voor kandidaten die op de kieslijst willen. ‘Zelf hebben wij uiteraard ook een aantal namen in ons hoofd, voor wie wij een geschikte rol zien binnen onze partij, maar wij willen alle boeren en burgers de kans geven om te solliciteren’, legt Van der Plas uit. ‘Na de selectie van kandidaten zullen onze leden uiteindelijk bepalen wie er op welke plek op de kandidatenlijst komt.’

en food

beter te combineren ’

Bier staat steeds vaker bij de maaltijd op tafel. In steeds meer horecagelegenheden worden bier en gerechten met elkaar gecombineerd. Ook thuis wordt steeds meer geëxperimenteerd, zo blijkt uit het jaarlijkse Nationale Bieronderzoek. De Bier Butler App speelt in met een handige tool: een gratis online cursus Bier en Spijs, waarin je de uitgangspunten leert van hoe je bier en eten elkaar laat versterken. Met de Bier Butler App haakten de Brouwers van Nederland vorig jaar in op de trend ‘Bier en Eten’. ‘In deze handige app kun je bier met gerechten combineren en andersom. Heel simpel en eenvoudig. Daarnaast staat de app vol met inspirerende receptenvideo’s, waarmee je zelf aan de slag kunt’, vertelt Cees-Jan Adema, directeur van de Nederlandse Brouwers. Gebruikers van de app kwamen met de feedback dat ze meer wilden weten over hoe ze zelf bier en eten kunnen combineren. ‘Toen is het idee ontstaan om een cursus Bier en Spijs te ontwikkelen binnen de app. In ongeveer een uur leer je waar je op moet letten als je bier en eten met elkaar wilt combineren. Bier Butler Arvid legt dat in enkele video’s kort en bondig uit. De cursus is compact en het biedt je handvatten om zelf te gaan experimenteren’, aldus Adema. De Bier Butler App, inclusief de gratis cursus, is te downloaden via de Apple Store en Google Play.

Het gamma van de STEEN vis verwerkingsmachines is, dankzij meer dan 60 jaar ervaring in mechanische engineering, een industrieel concept geworden voor efficiënte visverwerkingsmachines, waarbij alle strikte eisen en regelgeving van de moderne voedselverwerkers en instanties beantwoord worden (CE). Een groot voordeel zijn de geïmplementeerde veiligheids-en hygiëne maatregelen samen met de verwachte besparingen door de aanschaf van een STEEN machine. Deze is gebaseerd op STEEN ’s speciale eisen om onderhoud te minimaliseren en te vereenvoudigen en de restwaarde van de machines hoog te houden door de jaren heen.

Maak kennis met Tom Leuridan, uw nieuwe account manager voor Nederland en opvolger van Ad Schot die na 30 jaar trouwe dienst eind 2019 met pensioen zal gaan. Beide heren zullen u hartelijk verwelkomen!

Een greep uit ons gamma! ST111

ST700T

ST521

ST591

Het tafelmodel ST111 is een veelzijdige onthuidmachine. Zo ontvelt hij onder meer tong, kabeljauw, heilbot, zalm, katvis, hondshaai, inktvis en rog. En wat te denken van het dieponthuiden van zalm of gerookte zalm? Deze alleskunner is eenvoudig in gebruik en behoeft een minimaal onderhoud. Simpelweg ideaal om in huis te hebben!

De ST700T is een veelzijdige vilmachine voor verwerking op tafelhoogte, geschikt voor veel vissoorten en –afmetingen met de mogelijkheid tot diep villen.

De STEEN ST521 ontschubmachine is heel gebruiksvriendelijk en veelzijdig naar de vissen die ontschubt kunnen worden met één machine. Verder is deze ook speciaal ontworpen voor continu gebruik en wordt geleverd met een extra spindelkop voor grotere schubben. De ontschubber is veilig in gebruik en zal een heel lange tijd een aanvulling zijn op uw productie.

De STEEN ST591 ontgraatmachine is speciaal ontworpen voor industrieel, continu gebruik, alsook ideaal voor occasionele verwerkers. Het ingenieus systeem is zo ontworpen dat de machines een lange levensverwachting hebben binnen de fabriek, net zoals alle STEEN machines die vervaardigd zijn uit de best beschikbare materialen vandaag op de markt. Daarenboven met het hoge rendement en kwaliteit van het eindproduct maakt dat deze machine geschikt is om hele fillets te ontgraten en/of kopgraten te verwijderen na een automatische machine.

ST540

De STEEN ST540 vin/staart/ kop snijmachine is speciaal ontworpen voor, zoals u al kon raden, de vinnen, staarten en koppen af te snijden van platvis. In het bijzonder pladijs werkt uitstekend op deze machine voor panklare bereiding. Verder is het ook mogelijk de machine te gebruiken voor het ontkoppen en portioneren van bepaalde vissen.

Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success INTERNATIONAL NV Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality F.P.M. Success Reliable Franse Weg 33, 2920 Kalmthout - Belgium Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experienc +32 3 665 04 00 | info@steen.be Success Reliable Solid Experience Service Qualitywww.steen.be Success Reliable Solid Experience Service Quality Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Service Quality Success Reliable Solid Experience Service Quality Success Reliable Solid Experience


10 |

FISHT R E N D

Nieuwe generatie vorkheftrucks is volledig ‘connected’

ingenieurs’, zegt Stefan Prokosch, Senior Vice President Productmanagement Industrial Trucks Counterbalance bij Linde Material Handling. Die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen: ‘De nieuwe voertuigen ondersteunen en beschermen de bestuurder op nooit eerder geziene wijze; het zijn de meest kostenefficiënte trucks op de markt en dankzij de draadloze communicatie zijn de goederenstromen nu transparanter en nog productiever.’

Met een nieuwe generatie vorkheftrucks met contragewicht en verbrandingsmotor heeft Linde Material Handling het ‘Zwitsers zakmes’ van de intralogistiek klaar gemaakt voor de toekomst. De hydrostaten in de capaciteit van 2,0 tot 3,5 ton zetten een nieuwe standaard voor inzetbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid. Tegelijkertijd zijn de Linde heftrucks volledig connected en daarmee voorbereid op de veeleisende ‘Industrie 4.0’. De geheel nieuw ontwikkelde generatie heftrucks is gebaseerd op uitgebreide onderzoeksgegevens: bijna duizend vorkheftruckbestuurders en machineparkbeheerders uit 26 landen hebben in ‘Truck Clinics’ urenlang voertuigen beoordeeld en hun wensen geuit, van het ontwerp van de opstap tot service toegankelijkheid. ‘Wij hebben aandachtig geluisterd naar onze klanten en hun commentaar doorgegeven aan onze

KLAAR VOOR INDUSTRIE 4.0 Een belangrijke vernieuwing wordt gevormd door de standaard volledige connectiviteit. De relevante gegevens van het voertuig worden onder de hoogste veiligheidsnormen overgedragen naar een centrale cloudserver in West-Europa, waartoe klanten en verkooppartners toegang hebben. Omgekeerd kan men ook gegevens ontvangen

en verwerken. Op die manier is het in de toekomst mogelijk softwareupdates ‘in the cloud’ uit te voeren of functies, zoals de weergave van lastgewicht in te schakelen. Stefan Prokosch: ‘In de toekomst zullen wij de heftrucks tijdens de gehele levensduur kunnen aanpassen aan de veranderende behoeften en eisen van de klant. Zelfs aan eisen die we ons nu nog niet kunnen indenken.’ De netwerkconnectiviteit levert nu al een duidelijk voordeel op voor het onderhoud: Truck Health Management, diagnose op afstand en predictive maintenance bevorderen de beschikbaarheid van voertuigen en verlagen de kosten. VEILIGER EN PRODUCTIEVER Een belangrijke vereiste voor het snel, precies en veilig afhandelen van goederen met een vorkheftruck is ongehinderd zicht rondom. Hier hebben de ingenieurs van Linde Material Handling een Eurekamoment beleefd: het gezichtsveld naar voren is ruim 20 procent verbeterd in vergelijking met het voorgaande model. Slanke A-stijlen en asymmetrische mastprofielen verruimen de blik nog verder waardoor de lading tot op de millimeter

nauwkeurig kan worden weggezet. Dankzij het plattere contragewicht is het zicht naar achter ongehinderd; het dak van gewapend glas biedt maximaal zicht met de best mogelijke bescherming.

des te beter kan hij werken. Daarom is de nieuwe generatie vorkheftrucks van Linde ontworpen met de bestuurder als focus. De opstap is slechts 465 mm hoog en is ruim twee keer zo breed als vroeger.

Ook zijwaarts is de zogenaamde weersbestendige cabine op de nieuwe Linde-modellen van de H20 tot de H35 geheel ‘doorzichtig’ dankzij de volledig glazen deuren. Het ‘Protector Frame’-ontwerp met de neigcilinders boven en het lastdragende frame zorgen bovendien voor een stabiele mast en maximale resthefcapaciteit.

De bestuurder neemt plaats op een stoel met in totaal twaalf verschillende zitstanden, van automatische gewichtsaanpassing tot een verwarmde, uiterst comfortabele stoel met afzonderlijk verstelbare rugleuning. Het bestuurderscompartiment biedt ruim 10 centimeter meer hoofdruimte; in de armleuning (Linde Load Control) zijn eveneens zelf te configureren schakelaars ingebouwd. Alle vorkheftrucks zijn voorzien van een elektronische controlefunctie voor de veiligheidsgordel. Als de bestuurder de veiligheidsgordel niet sluit, gaat de vorkheftruck automatisch over op kruipsnelheid.

Wat betreft de veiligheid houdt Linde Material Handling zich aan ‘Vision Zero’: Het aantal ongelukken moet op de lange termijn tot nul worden gereduceerd. Een visie waar MotracLinde zich volledig achter schaart. Optioneel verkrijgbare lichtoplossingen als LEDStripes en VertiLight, niet-verblindende verlichting, dragen bij aan deze visie. Bovendien helpen ‘slimme bijrijders’. zoals de waarschuwingsen hulpsystemen Linde Safety Pilot en Linde Safety Guard, door het aanleveren van informatie aan de bestuurder, waardoor fouten en ongevallen kunnen worden voorkomen. De Linde Load Assist is nu op alle modellen standaard beschikbaar. Dit systeem wordt geactiveerd wanneer de lading de maximale hefcapaciteitsgrens nadert.

TECHNIEK IN DIENST VAN DE MENS De mens (bestuurder) is echter nog steeds de doorslaggevende factor bij intern transport. En hoe ergonomischer en veiliger de werkplek is,

Linde Material Handling is hierin geslaagd dankzij de moderne, onderhoudsvriendelijke industriële motor, het standaard ingebouwde roetfilter en de verdere verbetering van de Linde hydrostatische aandrijving. Prokosch vervolgt: ‘Onze eigen metingen hebben aangetoond dat onze vorkheftrucks in vergelijking met de concurrentie ongeveer 30 procent zuiniger zijn en ook qua productiviteit ver voorliggen op de anderen. Daarom zijn ze over hun hele economische levensduur zelfs nog kostenefficiënter. Tegelijkertijd is op de grondstoffen bespaard en stoten ze minder schadelijke gassen uit.’ MODULAIR ONTWERP Wat ontwerp betreft, wordt door de nieuwe serie ook een nieuw tijdperk ingeluid bij Linde Material Handling, namelijk het einde van de scheiding tussen de vormgeving van verbrandingstrucks en elektrische vorkheftrucks. Alle nieuwe vorkheftrucks met een laadvermogen van 1,2 tot 8 ton worden van nu af aan gebouwd op basis van een uniform modulair ontwerp. ‘Wij willen onze klanten bij alle toepassingen gelijkwaardige voertuigen aanbieden, ongeacht het soort aandrijving,’ verduidelijkt Prokosch.

Geef je catering een eigen uitstraling!

Babushka bakjes en schalen: een feest voor het oog! Visspecialiteiten prachtig presenteren? Maak kennis met Babushka! Deze bak-

jes en cateringschalen zijn qua maat en uitstraling perfect op elkaar afgestemd! De cateringschalen hebben een stoere, natuurlijke leisteenlook. Ideaal voor catering, zakelijk en particulier. Een feest voor het oog!

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl smedesfinefood.nl

UITERST DUURZAAM Volgens Prokosch, hoofd productmanagement bij Linde Material Handling, blijft de verbrandingstruck in de nabije toekomst voor de meeste klanten de eerste keus vanwege de krachtige prestaties en eenvoudige bediening. ‘Daarom hebben we veel aandacht besteed aan de optimalisering van het brandstofverbruik, verbetering van de productiviteit en anderzijds op beperking van de uitstoot.’

margemaker.nl

smaaksmederij.com

Op die manier maakt Linde Material Handling het voor de klanten eenvoudiger om in de richting van duurzame aandrijvingen te bewegen. Er is een logische reden waarom heftrucks met diesel-, LPG- en CNG-motoren als eerste worden geproduceerd op basis van het nieuwe platformconcept: ‘Hiermee voldoen we aan de voor deze heftruckklasse geldende Europese emissienorm (Euro 5). Met de ontwikkeling van deze nieuwe heftruck, zijn we in staat om nieuwe normen te stellen voor de branche en zijn we voorbereid op alle toepassingen van industrie 4.0’, zegt Prokosch. ‘En daar zijn we dan ook in geslaagd met dit recent gelanceerde model vorkheftruck.’


FISHT R E N D D ocent J an

van den

B erg

reisde van

U rk

naar

| 11

S uriname :

‘Wat de meeste indruk maakte, was dat de vis niet terugveerde’ Jan van den Berg, docent van de opleiding Visverwerking bij ROC Friese Poort op Urk, vertrok op uitnodiging van adviesbureau Q-Point voor een week naar Suriname. Hier gaf hij workshops over het vakmanschap van de visserman aan Surinaamse eigenaren van vissersbootjes. Hij trof er leergierige mensen met helaas weinig middelen om aan kwaliteit te werken. ‘Ik hoop dat ik een klein zaadje voor verandering heb kunnen planten’, vertelt hij.

schema gegeven en zelf de vis van achttien dagen oud laten keuren. De vis behaalde twee van de 24 punten van het versheidsschema. Wat daarbij de meeste indruk maakte, was dat de vis niet terugveerde toen ze hun duim erin zetten. Dat was hét leermoment.’ Jan deed vele voorstellen voor verbetering: minder lang op zee blijven, sorteren op een sorteertafel met ijs, vervoer in gekoelde kisten, polyester platen in het visruim, niet alleen desinfecteren maar ook reinigen. Bij

Het idee was dat Jan van den Berg de booteigenaren zou leren om gemakkelijk en zonder veel kosten aan boord van de kleine houten bootjes verbeteringen aan te brengen, zodat de kwaliteit van hun gevangen vis beter gewaarborgd kon worden. ‘De bemanningsleden kwamen uit buurland FransGuinea. Zij waren heel toegankelijk en nodigden me meteen uit aan boord. Dat was fantastisch, maar de kwaliteit van de vis was dat helaas niet. De boten waren net achttien dagen op zee geweest, omdat ze wegblijven tot het ruim vol is. De vis lag wel op ijs, maar dan nog is vis na veertien dagen niet meer geschikt voor menselijke consumptie. Bovendien lag de vis in een met hout betimmerd visruim waar bloed en vocht ingetrokken waren. Het verschil tussen desinfecteren en reinigen was niet bekend. Eenmaal aan de kade werd de vis op een zeil op de stenen kadevloer gelegd. Je zag de vis verkleuren in de felle zon. Na het sorteren ging de vis ook weer los gestort in slecht gekoelde vrachtwagens. Ze hadden het idee dat er bij vervoer in gekoelde kisten minder in de vrachtwagen zou passen.’

alles zeiden de booteigenaren: ‘Goed idee! Meneer Jan, heeft u daar ook geld voor?’‘Dat is natuurlijk een groot probleem’, reageert Van den

KEUREN Van den Berg sprak zijn zorgen uit, maar de booteigenaren werkten al jaren zo en het ging altijd goed. Met veertig jaar ervaring in het onderwijs wist hij wat hier zou werken. ‘Mensen leren het beste door zelf doen en ervaren’, zegt hij. ‘De volgende dag heb ik ze dus een keurings-

visbehandeling aan boord tot hygiëne, HACCP en het roken van vis. Ik heb ook echt gehamerd op mindset. Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd kreeg.’ VERBETERING De deelnemers waren enorm leergierig en gemotiveerd. ‘Sommigen kwamen zelfs helemaal uit Nickerie, 335 kilometer van Paramaribo. Over inzet en veranderzucht gesproken! Ik heb lesmateriaal achtergelaten en gewezen op de mogelijkheden van

afstand leren bij de bedrijfsopleidingen van ROC Friese Poort. Sommigen hebben me per e-mail al weten te vinden. Dat geeft zeker hoop op verbetering.’

Berg, ‘maar een verandering kan ook niet zonder kennis. Daarom heb ik ze in korte tijd zoveel mogelijk geleerd. Van het bederfproces en de

Jouw ambacht. Goed in beeld.

Focus op jouw winstpakkers met een digitaal menubord! RAP MEDIA BV.

Mozartlaan 25 J · 1217CM · Hilversum

mail: info@rapmedia.nl

Wil je jouw zaak een boost geven? Neem vrijblijvend contact op met Echelle Wamsteker Echelle@rapmedia.nl of bel: 06 - 42 52 45 14

tel: 020 - 330 9247

content: studio@rapmedia.nl

KvK: 34235547


12 |

FISHT R E N D Fish Column

Sectorvisie De afgelopen weken zijn we onder de indruk geraakt van de opstand van de boeren. Indrukwekkende saamhorigheid wanneer zo’n massaal protest in beweging komt. Tussen de deelsectoren was er eenheid of je nu in de varkens, de koeien of in de kippen zit.

Jeugd leert spelenderwijs over Noordzeevis Op het sportcomplex van voetbalclub SVV Scheveningen vond begin november een bijzondere bijeenkomst plaats. Normaliter wordt er op de maandag voornamelijk getraind, maar op deze dag bezochten zo’n honderd kinderen de lokale voetbalclub om spelenderwijs meer te leren over Noordzeevis uit Scheveningen. Het programma bestond uit vijf onderdelen waarbij steeds twee teams het tegen elkaar opnamen.

Zo was er een viskistenrace met kisten van de Scheveningse visafslag, vissenvoetbal, een vissenschieten in een goal, een visquiz en een vistafel waarbij naast uitleg over de vissen uit de Noordzee ook vis te proeven was. Aan het einde van de dag werden de scorekaarten per team opgeteld en de winnaar hiervan kreeg een gratis bakje kibbeling bij de lokale Vishandel ‘De Lange’ JONG GELEERD, OUD GEDAAN Dit jaar focust de Stichting Noord-

zeevis uit Scheveningen op de jeugd. Zij hopen de jeugd te enthousiasmeren om vaker voor Noordzeevis te kiezen. Dit doen zij door het organiseren van kinderactiviteiten zoals bij SVV Scheveningen, het geven van workshops voor de jeugd, lesgeven op basis- en middelbare scholen maar ook door het ontwikkelen van educatiematerialen en een kookboek speciaal voor jongeren.

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TER OVERNAME

TE KOOP

TER OVERNAME

TER TER OVERNAME OVERNAME

Ambulante handel met diversen standplaatsen op Zeeuws Vlaanderen. Het betreft hier de markten plus truck en bakwagen. Het geheel is niet nieuw maar verkeert in goede staat van onderhoud. Ben je een starter dan is dit een mooie opstap daar er een redelijke overname som wordt gevraagd. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak gelegen midden in het centrum van Coevorden. Het betreft hier winkel met ruime werkplaats en de bovengelegen woonruimte. De geheel inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Hier wordt een zeer goed rendement gerealiseerd. Dit is een unieke kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel ons gerust voor een afspraak ter plaatse.

Visspeciaalzaak gelegen op top locatie te Utrecht, deze winkel ligt op aanlooproute naar het centrum met diversen museums in de directe nabijheid. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en er wordt hier een goed rendement gerealiseerd. Deze winkel biedt voor creatieve handen zeker nog legio mogelijkheden. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak met mooie lunchroom gelegen in het centrum van Barneveld. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud. Tevens is hier een bakwagen met auto en 6 standplaatsen bij betrokken, goed onderhouden bovengelegen appartement is bij de huur inbegrepen. Dit is een mooie zaak op een mooie plek. Nieuwsgierig bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraagt de projectinformatie op.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

EERLIJKE TJEERD De druppel die de emmer deed overlopen was het betoog van D66-er Tjeerd de Groot. Hij kwam met het voorstel de helft van het vee op te doeken. Frappant omdat dit Kamerlid uit de landbouw komt. Zijn verklaring is dat hij juist de man is die voor de langere termijn praat over echte oplossingen. De rest van de mensen strooit de boeren zand in de ogen. Moeilijke beslissingen aan boerendochter Minister Carola Schouten. Ze is niet te benijden. VERANDERING STUIT EERST OP WEERSTAND De boeren raken een gevoelig punt. Alles moet doorgaan aan grote industrie en flink groeien met notabene een racebaan in Zandvoort. Zo voelt het wel. De boeren moeten inleveren en aan die knop draaien lijkt heel makkelijk. Toch zal er ergens iets moeten veranderen. Dit kleine kikkerlandje moet grenzen stellen. We zijn te klein om verder te gaan met groei, groei en nog eens groei. Het opgeroepen verkeerde gevoel is bij de visserij niet anders. Boeren en vissers zetten zichzelf op een hoog voetstuk, maar echte waardering van het volk ontbreekt. Lege winkels, dat spreekt aan. RUIMTE OM TE VISSEN De vissers op de Noordzee voelen dezelfde kramp in hun buik. Er is door de visserijsector alles aan gedaan om te bezuinigen op brandstof en dus minder uitstoot van kwalijke emissies. Die uitvinding is de pulsvisserij. Vervolgens gaat Brussel dat verbieden na diverse oproepen vanuit Frankrijk en ook België. Als klap op de vuurpijl worden de viswateren van deze Noordzeevissers vol gezet met windmolens omdat we veel meer duurzame energie moeten opwekken. Daar waren de vissers juist mee bezig om zoveel mogelijk energie te sparen. Dit geeft kortsluiting en dat is het verkeerde gevoel bij menig visserijgezin. Waar zijn die lui in Brussel nu echt mee bezig vragen vissers zich dagelijks op zee af. In het denken gaan vissers stukzitten op het gevoel van een eenzijdige aanpak. Toch gaat er voor boeren en vissers veel veranderen. De vrijwilligers krijgen de gelegenheid het veld te ruimen. ONVERMIJDELIJKHEID Het is onvermijdelijk dat

in delen van Nederland de landbouw een vrijwillige stap terug zal moeten doen. Misschien krijgen ze voldoende geld om elders opnieuw te starten. Dat is bij vissers anders. Die zullen in de gevallen met windmolens en de aanleg van natuurgebieden dringend verzocht worden om vrijwillig te verdwijnen. De licenties om te mogen vissen worden dan ingenomen, uiteraard tegen betalingen. Dan ben je echt visserman af. Op de visserijsector zit een deksel en verdere uitbreiding is niet mogelijk. De quota zijn bepalend om de grenzen van de groei aan te geven. Dat hebben ze in de landbouw niet (meer). Dat is een essentieel verschil waarbij de landbouwvoormannen destijds zelf zeiden dat de quota niet langer houdbaar waren. Ik weet niet of ze dat achteraf nog steeds vinden, maar volgens mij is het een historische fout geweest. Nu zit de quota op stikstof. Maakt dat verschil? SYMPATHIE VERDAMPT De boeren zullen snel hun sympathie verliezen wanneer de vissers hun Natuurbeschermingsvergunningen niet krijgen, omdat het stikstofprobleem niet kan worden opgelost. Nederlanders kunnen geen projecten voortzetten, huizenbouw ligt stil en zelfs dijkversterkingen worden niet afgemaakt. Het land loopt vast in haar eigen succes. Dan is een noodwet niet voldoende. Dat er nog veel moet veranderen, las je alleen tussen de regels door. Het is nu nog denken in problemen, maar het zal spoedig alleen nog maar gaan over de oplossingen en die zijn niet mals. Vaak heeft een sector dan spijt dat ze niet zelf vooraf het voortouw hebben genomen. De Nederlandse visserijsector heeft al meer dan de helft van de schepen zien verdwijnen. Dat doet pijn, maar stel je voor dat die vloot er nog steeds zou zijn. Daar is een eigen sectorvisie voor nodig!! Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond


FISHT R E N D

| 13

Vergroot uw bereik en service De consument van nu heeft het altijd druk. Als ondernemer kunt u hierop inspringen door klanten meer service en gemak te bieden en het afrekenen is een belangrijk onderdeel van de service en gemak die wordt geboden richting consumenten. Aan het betalen met een pinpas is iedereen gewend, maar er zijn meer betaalmethoden waarmee kan worden betaald. Zo zal de acceptatie van creditkaarten, het uitgeven van cadeaukaarten of het ‘openen’ van een webwinkel meer mogelijkheden en betaalgemak bieden

aan consumenten. Oók worden er nieuwe klanten bereikt en biedt het mogelijkheden voor omzetgroei.

CADEAUKAARTEN Cadeaukaarten zijn enorm populair en de acceptatie van cadeaukaarten heeft veel voordelen. Een cadeaukaart stimuleert aankopen, zal de loyaliteit van klanten vergroten en trekt nieuwe klanten aan. Een cadeaukaart is leuke manier om de omzet te verhogen en om de zichtbaarheid van een onderneming te vergroten. Zeker wanneer de kaart persoonlijk tintje krijgt. WIST U DAT: • 60 procent van de klanten meer spenderen dan de waarde van de cadeaukaart

• Het bedrag op de kaart niet in één keer hoeft te worden uitgegeven

WEBWINKEL OPENEN Consumenten maken steeds minder onderscheid tussen online en fysiek winkelen, de verkoopkanalen versmelten. Ook wint de consument veel informatie in online. Zo wordt er bijvoorbeeld op de smartphone veel gezocht naar lokale producten, diensten en winkels. Goed om als ondernemer hierop in te spelen en online makkelijk vindbaar te

zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een webwinkel te openen. Het openen van een webwinkel heeft meerdere voordelen voor een ondernemer, het assortiment kan worden verkocht via een tweede verkoopkanaal en nieuwe klanten kunnen de winkel makkelijker vinden. Bovendien is het openen van een webwinkel steeds gemakkelijker worden in de afgelopen jaren doordat de webwin-

kelsoftware dat steeds eenvoudiger in gebruik is. Deze tekst is afkomstig van Worldonline. Benieuwd hoe u met de juiste betaaloplossingen in kan spelen op betaaltrends? Dat is waar Worldline u graag bij helpt. Voor meer informatie zie: www.worldline.com.

BETAALGEMAK ALS EEN SERVICE Het aantal betalingen met betaalkaarten stijgt nog altijd in Nederland. Cijfers van de Betaalvereniging Nederland laten zien dat in 2018 het aantal pintransacties met 12,6 procent is toegenomen ten opzichte van 2017, meer dan de helft van de bedragen worden contactloos betaald. Het aantal contactloze betalingen zal alleen maar toenemen in de komende jaren omdat het makkelijk en veilig is en omdat er nieuwe betaaloplossingen voor consumenten worden geïntroduceerd. Zo kan er nu al contactloos worden afgerekend met Apple Pay en wearables zoals een horloge, ring of armband. Het betalen met creditkaarten wordt naast het traditionele pinnen populairder in Nederland. Worldline ziet dit terug aan stijgende transactieaantallen en dat in steeds meer winkels creditkaarten worden geaccepteerd in de afgelopen laatste jaren. Er zijn in Nederland meer dan 6,5 miljoen creditkaarten in omloop en consumenten gebruiken de creditkaart vaker voor hun dagelijkse aankopen en zakenmensen gebruiken de creditkaart graag voor alle zakelijke betalingen. Betaalgemak dat eenvoudig kan worden geboden door bekende creditkaarten te accepteren.

winkelmaterialen binnen- & buitenbeleving

Meer informatie:

www.vanerkel.nl 0182 - 320 167 SCHOONHOVEN

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2019. OOK IN 2020 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

F

DWARE 365


14 |

FISHT R E N D

Vissersbond tegen zonnepanelen op het IJsselmeer en de Noordzee Er liggen plannen op tafel om drijvende zonneparken op het IJsselmeer en op de Noordzee te leggen. De plannen stuiten de Nederlandse Vissersbond tegen de borst. ‘Waar houdt de ruimtehonger op? Wij merken dat overheid en bedrijfsleven te snel denken dat de wateren een niemandsland is, waar makkelijk naar uitgeweken kan worden’, vertelt Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt. Benut eerst alle mogelijkheden op het land, waar men geen flora, fauna en andere beroepsgroepen tot last is. Dat is de boodschap van de bond.

Eerder dit jaar kwam het plan van Noordelijke provincies naar buiten om grootschalige zonneparken op het IJsselmeer – ter grootte van 5.500 voetbalvelden – aan te leggen en ook D66-kamerlid Mathijs Sienot heeft een plan voor zonneparken op het IJsselmeer voorgelegd aan minister Eric Wiebes. In de gemeente Súdwest-Fryslân is onlangs een aanvraag voor een proefopstelling van een jaar van een kleinschalig zonnepark op het IJsselmeer gehonoreerd en Oceans of Energy komt met plannen op de proppen om zonneparken tussen de windmolens op de Noordzee te bouwen.

‘WIJ ZIJN HET ZAT’ De plannen komen voort uit succesvolle projecten met zonneparken op zandwinplassen, waterbassins en baggerdepots. ‘Daar liggen de panelen niemand in de weg’, aldus Nooitgedagt. ‘Vissers beoefenen al sinds oudsher hun beroep op het IJsselmeer en de Noordzee. Daarvoor hebben zij ruimte nodig, die steeds verder ingeperkt wordt door industriële projecten. Wij zijn het zat om continu een pas op de plaats te moeten maken.’ De Nederlandse Vissersbond is van mening dat er nog voldoende

ruimte op het land is voor zonnepanelen. ‘Er zijn veel locaties op het land waar de flora, fauna en andere beroepsgroepen niet gestoord worden – zoals daken – die voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Echter kunnen in grote delen van Nederland voorlopig geen zonnepanelen worden aangelegd, gezien er geen ruimte is op het energienet om terug te leveren. Laat de overheid, (groene) investeerders, bedrijfsleven en/of participanten daarin investeren’, vindt Nooitgedagt.

Linde Material Handling ontwikkelt intelligent veiligheidsvest Linde Material Handling heeft een intelligent veiligheidsvest ontwikkeld. Dit ‘interactieve waarschuwingsvest’ beschermt voetgangers in visverwerkende bedrijven door ze tijdig te waarschuwingen voor naderende hefof magazijntrucks. Het intelligente veiligheidsvest met een voelbare, hoorbare en op grote afstand zichtbare waarschuwingsfunctie is een verdere ontwikkeling van het Linde Safety Guard-systeem. Het heeft tot doel om botsingen, die toch regelmatig voorkomen tussen vorkheftrucks en voetgangers, te vermijden. ‘Vaak zijn bestuurders en voetgangers met name onvoorzichtig

wanneer er relatief weinig verkeer is’, aldus Benjamin Reis, manager Safety Sales bij Linde Material Handling. Ook op buitenterreinen kunnen gevaarlijke situaties voorkomen - met name wanneer het donker wordt of wanneer mensen heen en weer lopen tussen heftrucks, containers en gestapelde goederen. Hetzelfde geldt voor hoogbouwmagazijnen, halingangen, hoeken van gebouwen en gebieden met slecht zicht. ‘In dergelijke gevallen is het belangrijk dat voetgangers en vorkheftruckchauffeurs op betrouwbare wijze tijdig voor elkaar worden gewaarschuwd. Met ons interactieve waarschuwingsvest kan dat bijzonder effectief worden waargemaakt - lang voordat ze in elkaars gezichtsveld zijn.’

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

F i s h A cc o u n ta n t s

Eindejaarstips Het einde van het jaar nadert. In dit artikel bespreek ik enkele tips voor de ondernemer en dga om tijdig fiscale maatregelen te treffen, die voordelig kunnen uitpakken. LAATSTE MOGELIJKHEID VOOR KORTING OPGEBOUWD PENSIOEN IN EIGEN BEHEER Sinds 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De wetgever biedt naast het bevriezen van het bestaande pensioen nog twee andere opties. Beide opties voorzien in het fiscaal geruisloos afstempelen van de commerciële waarde naar de fiscale waarde. Daarnaast kan er gekozen worden om de fiscale waarde om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) of dit zonder revisierente af te kopen met een korting. Afkopen met korting kan nog tot en met 2019. De korting bedraagt in 2019 19,5%. Een in een ODV omgezet pensioen kan tot en met 2019 met korting en zonder revisierente alsnog worden afgekocht. SPEEL IN OP LAGERE TARIEVEN De tarieven in de inkomstenbelasting gaan in 2020 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 200.000 winst betaalt uw bv dan 16,5% VPB in plaats van 19% in 2019. Ook de jaren erna blijven de tarieven dalen. Over winsten boven € 200.000 betaalt u een tarief van 25%. Komt uw winst naar verwachting net boven dit bedrag uit, dan kan het aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door kosten van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. DIT JAAR NOG DIVIDEND UITKEREN? Het belastingtarief van box 2 stijgt in 2020 van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, met name als u het dividend consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij uw bv. Houd er wel rekening mee dat u over uitgekeerd dividend in privé belasting betaalt in box 3, indien u het niet vóór 1 januari 2020 besteedt. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de omvang van uw vermogen. Dit kan maximaal oplopen tot 1,60% over uw vermogen. HOUD UW FISCALE EENHEID VOOR DE VPB TEGEN HET LICHT Zijn uw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Op die manier kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten. Let op dat de verbreking van een fiscale eenheid voor de VPB niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2020 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor u besluit tot verbreking over te gaan. Verbreking kan namelijk ook onbedoelde gevolgen hebben! PLAN UW INVESTERINGEN Door het plannen van investeringen kunt u uw investeringsaftrek maximeren. Als u in 2019

n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal

voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA neemt af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Boven € 318.449 krijgt u geen aftrek meer. RONDOM DE INVESTERINGSAFTREK IS ER EEN AANTAL ZAKEN OM REKENING MEE TE HOUDEN: 1. Het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het percentage aan aftrek is het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.300 en € 57.321. Het plannen, en voor zover mogelijk het spreiden, van investeringsverplichtingen loont vaak de moeite. 2. Om de investeringsaftrek ook daadwerkelijk in de aangifte inkomstenbelasting 2019 mee te mogen nemen, moet het bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2019 óf er moet voldoende aanbetaald zijn. Anders schuift de aftrek door naar latere jaren. Afhankelijk van de verwachte winsten kan het aantrekkelijk zijn nog in 2019 een aanbetaling te doen. Let daarbij wel op risico’s bij faillissement van de leverancier. Betaal in ieder geval 25% van een nog niet in gebruik genomen investering binnen 12 maanden na het aangaan van de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel. Doet u dit niet, dan komt de hele investeringsaftrek te vervallen (tenzij sprake is van overmacht). 3. Heeft u in 2015 gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer, dan krijgt u te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat u een gedeelte van de destijds ontvangen investeringsaftrek weer moet terugbetalen. U kunt dit voorkomen door het bedrijfsmiddel pas in 2020 te verkopen. VOORKOM VERLIESVERDAMPING Beoordeel of uw ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. U kunt namelijk in de vennootschapsbelasting uw verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward). Uw ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Dreigt uw verlies uit het verleden verloren te gaan vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om uw winst dit jaar te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Er geldt overigens overgangsrecht voor geleden verliezen tot 2019. Deze verliezen blijven negen jaar verrekenbaar. Bovenstaande is slechts een selectie uit de vele tips die wij u geven kunnen. We hebben een speciale brochure beschikbaar waarin alle tips zijn gebundeld. Neemt u eens contact op met onze fiscale afdeling indien u hier interesse in heeft. Ook verwijs ik graag naar onze site www.profinis.nl voor actuele nieuwtjes! Gerrit van den Berg RB De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.


FISHT R E N D

| 15

Aanlandplicht voor garnalenvisserij Na de volledige implementatie van de aanlandplicht op 1 januari 2019 valt ook de garnalenvisserij onder deze wet- en regelgeving. Ondanks dat er in de visserij op garnalen sprake is van een ongequoteerd doelsoort, is destijds na divers overleg door de Europese Commissie geconcludeerd dat de bijvangst van soorten met een vangstbeperking aangeland zouden moeten worden. Voor de garnalenvisserij is in 2019 een driejarige zogenaamde de-minimis vrijstelling verleend waardoor bijvangst, onder voorwaarden, terug mag worden gezet. In de garnalenvisserij met de (garnalen)boomkor geldt een vrijstel-

F ortuna

carpaccio

voortaan met papieren interleavers

De eerste Fortuna carpacciovarianten van SelektMeat zijn onlangs op een papieren tussenfolie gesneden. Het bedrijf uit Harlingen produceert zowel carpaccio van vlees als van vis en schaaldieren.

‘Noem dit maar dubbel duurzaam’, zegt Arend Nijland van SelektMeat. ‘Vanaf 1 november zijn we gestart om al onze Fortuna-varianten over te zetten naar de papieren interleaver. We hebben deze keuze gemaakt omdat we oprecht vinden dat we als voedingsindustrie na moeten denken over hoe we duurzaam kunnen produceren. Op de hele berg verpakkingsmateriaal van plastic die er jaarlijks op deze planeet gebruikt wordt, is onze bijdrage slechts een speldenprik, dat realiseren we ons echt wel’, aldus Nijland. ‘Toch is dit een besparing van 40 ton plastic op jaarbasis. Ook prijzen we ons gelukkig met het feit dat we een papiersoort hebben gevonden welke gevrijwaard is van de foute PFOS en PFAS deeltjes.’ Voor meer informatie zie: www.fortunacarpaccio.nl

ling (de-minimis) voor alle soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden. De betreffende vrijstelling bedraagt ten hoogste 7 procent van de totale jaarlijkse vangsten van alle soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden. Dit percentage wordt naar alle verwachting in 2021 aangepast naar 6 procent. De betreffende de-minimis vrijstelling is gebaseerd op een looptijd van drie jaar gerekend vanaf 2019. Wellicht een herhaling, maar de vangsten die op grond van de de-minimis vrijstelling worden teruggezet, moeten volledig worden geregistreerd in het logboek op basis van een schatting. Deze registratie geldt voor alle soorten

en is niet beperkt tot de soorten die onder de aanlandplicht vallen. Discards dienen geregistreerd te worden onder BMS in het logboek.

is ervoor bedoeld om de vangstsamenstelling te meten op seizoensmatige en gebiedsafhankelijke variatie. Nederland, Duitsland en

MONITORING Om de de-minimis vrijstelling te onderbouwen wordt een zogenaamd selfsampling programma voorgeschreven. Dit programma

Denemarken gaan volgens eenzelfde werkwijze aan de slag, zodat de resultaten goed vergelijkbaar zijn. Voor de Nederlandse situatie wordt er gepoogd om circa 200

samples per jaar te verzamelen. Aanvullend op deze sampling heeft de Nederlandse visserijsector het initiatief genomen om jaarlijks ook waarnemersreizen uit te voeren. Deze reizen werden eerder uit het zogenaamde DCF (data-collectionframework) programma uitgevoerd met financiering van de overheid. Vorig jaar is de garnalenvisserij geschrapt uit dit programma, waardoor de sector het nodig achtte om deze leemte op te vullen. Gezien alle monitoringsreizen (selfsampling met waarnemers) kan het goed zijn dat u als garnalenvisser binnenkort wordt benaderd om mee te werken.


16 |

FISHT R E N D

Nederl producten goed in Het ensemble D’Arts et Traditions populaires organiseerde 9 en 10 november ‘Les Bons Z’ Enfants d’ Etaples’; het feest van de haring. Alle activiteiten werden gehouden aan de Port d’ Etaples-sur-mer, enkele kilometers onder de plaats Boulogne-sur-Mer. Étaples-sur-Mer is een gemeente in het departement Pas-de-Calais. Het is een visserij en recreatie poort op de rivier Canche. Het ligt direct aan de weg naar Le Touquet, het Paris-Plage van de Côte d’Opale in Noord-Frankrijk. Op het plein was een podium ingericht waar beide dagen een groot aantal nationale- en internationale muziek-en zanggroepen optredens verzorgde. Het Shantykoor de Stuwzangers uit Vilsteren verzorgde met zo’n veertig leden en vijf muzikanten enkele optredens. Uit de wind stonden een groot aantal barbe-


FISHT R E N D

landse n doen het Frankrijk cues opgesteld waar de hele dag de haringen werden geroosterd. RenĂŠ Godvliet uit Venhuizen verzorgde de hele dag demonstraties paling roken die bij de bezoekers bijzonder in de smaak vielen. VISGERECHTEN Tegenover het podium waren terrassen ingericht voor de vele duizenden bezoekers. Zij konden gratis genieten van alle activiteiten onder het genot van een groot aantal visgerechten. Deze werden door leden van de plaatselijke folkloristische groep verzorgd in meerdere stands rond de terrassen. Enkele tientallen stands waren ingericht met beoefenaars van ambachten. Naast een groot aantal traditionele, regionale groepen waren er ook ambachten uitgenodigd uit Nederland; de Sallandse ambachtengroep met een negental ambachten en de stichting Zeeuwse klederdracht.

| 17


18 |

FISHT R E N D

Pilot vuilvissen MSC Zoe-afval succesvol afgerond afval opgevist, waarvan het overgrote deel afkomstig is van de MSC Zoe. Aanwezigen waren het erover eens dat het resultaat van de pilot er mag zijn: het merendeel van het gelokaliseerde kleinere afval in de drie aangewezen hotspotgebieden is opgeruimd. Dat betekent dat

De pilot ‘Hot Spot Net Catching’ waarin kotter LO28 in samenwerking met een bergingsschip en een guardship bijna 19.000 kilogram afval heeft opgevist, is succesvol gebleken. Dat was de conclusie tijdens de evaluatie van de pilot op het kantoor van de Nederlandse Vissersbond. Het inzetten van een vissersvaartuig voor bergingswerkzaamheden is succesvol gebleken en moet volgens de visserijsector voor herhaling vatbaar zijn. Sinds het containerschip MSC Zoe begin dit jaar een groot aantal containers verloor in de Noordzee is alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk vrijgekomen afval van de zeebodem te halen. Nadat grote bergingsschepen containerdelen en verloren lading hebben geborgen, lag er nog kleiner afval op de zogeheten hotspots op de zeebodem. HOT SPOT NET CATCHING Om ook dit afval te kunnen bergen

die

is Rijkswaterstaat afgelopen juli gestart met de pilot ‘Hot Spot Net Catching’ (HSNC), een van de maatregelen die is genomen in overleg met reder MSC, om met bergingsnetten gericht op klein bodemvuil te vissen. Het vissersvaartuig LO28 van Frits van Dellen is door Rijkswaterstaat ingehuurd en is in juli samen met het bergingsschip ‘Friendship’ begonnen met proefvissen, onder begeleiding van een guard-schip. Voor Rijkswaterstaat was deze keuze logisch omdat de LO28 al eerder ervaring had opgedaan met vuilvissen toen het als stand-by schip werd ingezet tijdens de bergingswerkzaamheden eerder dit jaar. Gedurende de pilot moest blijken of vissersvaartuigen succesvol ingezet kunnen worden voor bergingswerkzaamheden op zee. Op basis van de resultaten gedurende de pilot is in de maanden augustus en september het vissersvaartuig LO28 wederom in opdracht van

Dit blijkt helaas nagenoeg onmogelijk. Vanuit de huidige wet- en regelgeving is het momenteel niet mogelijk om vissersvaartuigen een (permanente) toestemming te verlenen om bergingswerkzaamheden uit te voeren. Een vissersvaartuig is gecertificeerd voor visserij en kan niet gelijktijdig ook gecertificeerd worden als bergingsvaartuig.

Rijkswaterstaat ingezet om twee van de drie aangewezen gebieden (hot spots) te bevissen met aangepaste netten. De LO28 was daarbij enkel overdag actief en werd ook nu weer ondersteund door een guard-schip. Het opgeviste afval werd aan boord opgeslagen en vervolgens aan wal gebracht, waar Rijkswaterstaat de afvoer en verwerking van het afval organiseerde. Op maandag 16 september is de pilot HSNC afgerond, waarbij de LO28 haar laatste lading afval heeft gelost op Terschelling. 19.000 KG AFVAL Betrokken partijen als IL&T, de Nederlandse Kustwacht, het ministerie van LNV, WMR, VisNed, Nederlandse Vissersbond, de bergers van Rederij Noordgat en de vissers van de LO28 zijn onlangs bij elkaar gekomen en hebben teruggeblikt op de pilot. In totaal is er tijdens de pilot HSNC een gebied van circa 23 vierkante kilometer bevist door de Friendship en de LO28. Hierbij is bijna 19.000 kg

deze pilot laat zien dat een vissersvaartuig effectief kleiner afval van de zeebodem weet weg te vissen. Vanuit de visserijsector is tijdens deze bijeenkomst dan ook de vraag gesteld of vissersvaartuigen in de toekomst vaker kunnen worden ingezet voor bergingswerkzaamheden op zee.

Ook op het gebied van vergunningen is het op basis van Europese en nationale wetten momenteel niet mogelijk om vissersvaartuigen regulier in te zetten voor vuilvissen.

N ieuwe

t n a t n u o c c a n e e “ik wil .” s r e f j i c n a d t vérder gaa

kookketels

S pako

nog zuiniger

Spako staat voor spaarzaam koken. Al meer dan 65 jaar is het bedrijf dé Nederlandse specialist op het gebied van koken en roken. Spako heeft de gasbrander voor kookketels van 250 tot 750 liter vernieuwd.

Uw doelstellingen en ambities realiseert u met Flynth De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van uw ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee u vooruit kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met heldere prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij de wensen van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér dan een advies- en accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in Urk (088) 236 9400 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/visserij.

Naamloos-5 1

17-11-17 13:12

De nieuwe gekeurde ketels hebben een zuinige premix gasregeling gekregen, die bijvoorbeeld ook toegepast wordt in cv-ketels. Een infraroodbrander zorgt voor een gedoseerde warmteoverdracht. De nieuwe ketels zijn sneller op temperatuur; een 300 liter ketel doet daar slechts 24 minuten over. Daarnaast gaan de stookkosten omlaag en dankzij de optimale verbranding wordt ook minder CO en NOX uitgestoten. De ketels zijn standaard voorzien van een droogkook beveiliging. Twijfelt u over gas? Er zijn natuurlijk ook ketels met elektrische- of stoomverwarming leverbaar. Voor mee informatie zie: www.spako.nl.


FISHT R E N D

Van der Windt boekt succes met WinScribe® WinScribe® is een revolutionaire lasertechniek waarmee folie wordt bewerkt tot een hersluitbare verpakking. Een groot aantal supermarkten maakt reeds gebruik van WinScribe®, onder meer voor het verpakken van snackgroenten. Ruim een jaar na introductie zijn de eerste resultaten zichtbaar: op een aantal van 37,5 miljoen schalen levert de hersluitbare folie een besparing op van 300.000 kilo verpakkingsmateriaal. WinScribe® biedt het beste uit twee werelden: minder plastic, in vergelijking met losse deksels, én meer gebruikscomfort. Door een tweelaagse laminaat met de laser dusdanig te ‘scriben’ ontstaat een hersluitbare topseal, die zowel geschikt is voor polypropyleen als polyester schalen en bakken. De techniek is flexibel toepasbaar en mogelijk voor alle gelamineerde folies, van verticale flowpack tot topseal. Hierdoor kan de verpakking eenvoudig meedraaien in de bestaande verpakkingslijnen, zonder aanpassing van de verpakkingsmachines. BREED TOEPASBAAR Bovendien kan op elke positie van de verpakking een (hersluitbare) opening worden gecreëerd. De vorm en grootte van de opening

zijn eveneens flexibel. Ideaal voor bijvoorbeeld het afzonderlijk openen en sluiten van verschillende maaltijdcomponenten. Deze flexibiliteit maakt WinScribe® geschikt voor een groot aantal toepassingen, waaronder het verpakken van salades, vlees(waren), kaas, maaltijden en tapenades en is daarmee toepasbaar voor zowel open als gasdichte verpakkingen. RECYCLEBAAR EN GEBRUIKSVRIENDELIJK WinScribe® resulteert in een aanzienlijke materiaalbesparing en is daarnaast ook nog eens goed recyclebaar. Traditionele topseals zijn niet hersluitbaar. Een oplossing die we vaak zien is het gebruik van een etiket om te sluiten, maar deze andere materiaalsoort bemoeilijkt recycling. Dit probleem is met WinScribe® verleden tijd. Verder draagt de hersluitbare folie bij aan een positieve merk- en productwaardering, dankzij het uiterst gebruiksvriendelijke design. Dankzij de gladde ‘schil’ gaat de verpakking eenvoudig en netjes open. Na gebruik kan de verpakking lekdicht worden gesloten, waardoor de inhoud optimaal bewaard blijft. WinScribe® draagt zo beschouwd ook bij aan minder voedselverspilling.

Brexit zorgt voor vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk De Britten hebben wederom uitstel op de Brexit gekregen. Ditmaal gaf Brussel hen adem tot 31 januari 2020 om de Europese Unie te verlaten. Voor de Britse Premier Johnson duurt dit te lang en daarom stuurde hij afgelopen week in het Britse Lagerhuis aan op nieuwe verkiezingen. Met 438 parlementariërs voor en 20 tegen werd de weg naar de stembus in het Verenigd Koninkrijk op 12 december geopend. Premier Johnson hoopt met de verkiezingen een grote meerderheid voor zich te winnen, waardoor hij zijn brexitdeal makkelijker door het Britse parlement kan loodsen. Ondanks dat Johnson sinds zijn aanstelling heeft geroepen op 31 oktober 2019 de Europese Unie te verlaten, vond het Lagerhuis de grote snelheid waarmee hij die ambitie wilde waarmaken niet acceptabel. Johnson werd daardoor verplicht om (tegen zijn zin) uitstel voor de Brexit aan te vragen. Brussel heeft die uitstel verleend tot

31 januari 2020. Toch wil Johnson het proces versnellen, daarom heeft aangestuurd op vervroegde verkiezingen. Hierin stemde de meerderheid van het Britse Lagerhuis mee in. Op 12 december zal de stemming plaatsvinden. TOEKOMST VISSERIJ De nieuwe verkiezingen laat de Nederlandse visserij weer in het ongewis. In het huidige akkoord staat omschreven dat de visserij een overgangsperiode krijgt tot eind 2020 waarin alles volgens de Europese wetgeving blijft lopen. Vervolgens zal er een gezamenlijk ‘visserijplan’ opgesteld moeten worden. Wat de nieuwe verkiezingen voor het huidige akkoord betekent, blijft een vraag die pas na 12 december beantwoord kan worden.

| 19

F i s h A cc o u n ta n t s

December De laatste maand van het jaar 2019 is aangebroken. De laatste dag van het jaar komt steeds dichterbij. Een dag waarop velen zullen terugblikken. Wat bracht 2019? Vreugdevolle momenten, verdrietige momenten. Zakelijke hoogte- en dieptepunten. Voor de één hoger en/of dieper dan de ander. Inmiddels is het traditie geworden dat ik u de eindejaar tips geef in deze column. Daarbij willen we niet alleen terugblikken, we zullen ook een stukje vooruit blikken. Dit jaar ga ik met op u een aantal onderwerpen wat dieper in. VOORZIENING De fiscale winst van 2019 kunt u wellicht drukken door een (onderhouds-) voorziening te vormen voor (grote) uitgaven die u in 2020 of later denkt te doen. Let daarbij op het feit dat deze toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in (en toerekenbaar moeten zijn aan) feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2019 of eerder. Uiteraard moet het wel redelijk zeker zijn dat u deze uitgaven zult maken. Wilt u nog meer fiscaal voordeel behalen? Onderzoek of u een inhaaldotatie kunt toepassen! KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK Overweegt u om in 2019 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Bedenk dan wel dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als uw investeringen die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 318.449. Als een overschrijding van dit bedrag dreigt, kunt u de investering beter uitstellen tot in 2020. De investering wordt toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen aangaat, zoals het plaatsen van een order, akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Vervaardigt u zelf een bedrijfsmiddel, dan draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt. LET OP! Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, moet u voor het bepalen van de KIA kijken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk. Bij investeringen in een samenwerkingsverband kan het fiscaal voordelig zijn om niet in het samenwerkingsverband (VOF of maatschap) te investeren, maar om de maten zelf ‘buitenvennootschappelijk’ te laten investeren. Op 24 mei 2019 heeft de Hoge Raad hierover een interessante uitspraak gedaan die voordelig kan uitpakken bij een juiste planning. Over een andere situatie liggen momenteel twee zaken bij de Hoge Raad. Planning van investeringen is dan ook cruciaal. Daarnaast is het belangrijk om uw rechten open te houden door bezwaar te maken met de verschillende zaken bij de Hoge Raad in het achterhoofd. Niet geschoten is tenslotte altijd mis. Overleg dat met uw adviseur! BEGIN VÓÓR 2020 MET HERINVESTEREN Heeft u in 2016 een fiscale boekwinst behaald met de verkoop van een bedrijfsmiddel? En heeft u deze boekwinst gedoteerd aan de herinvesterings-

reserve (HIR)? Dan riskeert u dat de Belastingdienst de HIR dit jaar tot uw fiscale winst rekent als u niet tijdig de herinvestering doet. Natuurlijk is het niet zo gemakkelijk om nog snel een investering af te ronden. Gelukkig kunt u de inspecteur verzoeken om de driejaarstermijn te verlengen als de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden. Maar hij zal uw verzoek alleen honoreren als u kunt aantonen dat u een begin heeft gemaakt met de herinvestering. Tip: Als de inspecteur meent dat u geen herinvesteringsvoornemen (meer) heeft, zal hij de HIR aan de belaste winst toevoegen. Het is daarom verstandig om uw herinvesteringsvoornemen vast te leggen in een schriftelijk stuk. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet. En mocht de herinvestering vertraging oplopen, bewaar dan de documenten die bewijzen dat echt sprake is van een bijzondere omstandigheid. BESPAAR EERDER BELASTING: SCHRIJF WILLEKEURIG AF OP BEDRIJFSMIDDELEN U moet als ondernemer afschrijven op bedrijfsmiddelen, omdat deze in waarde dalen. Deze afschrijving is aftrekbaar van de winst. In bepaalde gevallen kunt u gebruik maken van willekeurige afschrijving. U mag dan eerder en meer afschrijven, en kunt zo belastingheffing uitstellen. Willekeurige afschrijving is er voor milieuinvesteringen (VAMIL), maar ook voor startende ondernemers. VAMIL is alleen mogelijk voor bepaalde in de milieulijst opgenomen bedrijfsmiddelen. Op die lijst vindt u zowel bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de VAMIL als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Sommige bedrijfsmiddelen komen voor beide faciliteiten in aanmerking. Daardoor kan het fiscale voordeel nog meer oplopen. De milieulijst wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2019 kunnen startende ondernemers over hun investeringen tot maximaal € 318.449 willekeurig afschrijven. Bovenstaande tips kunnen u helpen om belasting te besparen. Wilt u meer tips horen? Kom dan eens vrijblijvend bij mij en mijn collega’s langs! De adviseurs en accountants van Flynth hebben in 2019 pal naast u gestaan in het ondernemerschap. We weten dat voor visserijondernemingen 2019 een bewogen jaar is geweest. Europese besluiten hebben veel impact op de visserijondernemingen. Soms wordt vertwijfeld gevraagd: hoe moet dat straks? Dan is het goed om te weten dat Urk weet waar Raad te krijgen is!! Rest mij om u allemoal vuul eil in zegen in et naie joar te wensen!

De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur en MfN-registermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk, hét advieskantoor voor visserij en aanverwante bedrijven. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2019. OOK IN 2020 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

Small Business FOOD, Quality Makes Software the Difference hét softwarepakket voor de foodsector!


20 |

FISHT R E N D

TX-14

vertelt over hun

Schelpdierconferentie 2020 wordt groots opgezet

RI&E:

‘We kregen een aantal zinnige toevoegingen’ Vanwege het komende C188-verdrag besloot de firma Ellen & Trap B.V. (TX-14) hun Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met hulp van de Nederlandse Vissersbond weer onder de loep te leggen. ‘We hadden al een RI&E, maar deze was verouderd’, vertelt mede-eigenaar Cor Trap. ‘Bij de aanvraag voor het C188-verdrag komt de RI&E ook aan de orde. Dat gaf ons de reden om de RI&E weer op te frissen’, legt Trap uit.

vergeet je het op te schrijven in de RI&E. Het was daarom goed dat Ruth er nog een keer naar heeft gekeken en mij erop heeft gewezen om ook deze punten vast te leggen op papier.’ MEER DAN EEN REDDINGSVEST Dat de RI&E verder gaat dan een reddingsvest, merkt ook Ruth Roman op. ‘Er komt veel meer kijken bij het invullen van de RI&E dan men in eerste instantie denkt. Iedereen heeft bij veilig-

De zesde editie van de internationale schelpdierconferentie wordt gehouden op 16 en 17 januari 2020 in het Deltapark Neeltje Jans. De conferentie is gericht op iedereen die bij de schelpdiersector betrokken is: kwekers, handel en verwerking, logistiek, adviseurs, beleidsmakers, stakeholders en onderzoekers. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Frankrijk, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal.

ter heeft die mogelijkheid’, aldus Trap. Ruth vult aan: ‘Vooral het noteren is veel werk. De TX-14 had het meeste al voor elkaar aan boord en heeft enkele veiligheidstoepassingen gelijk kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het verspreiden van veiligheidsvoorschriften onder de bemanning. Maar dit alles moet wel op papier staan. In het plan van aanpak zijn nog enkele punten genoemd, die Trap of de aangewezen preventiemedewerker de komende periode zal oppakken.’

Er is veel belangstelling voor de beurs, alle stands zijn al bezet. Er is ook veel respons uit het buitenland zowel voor de stands als voor de presentaties. Er zijn simultaanvertalingen voorzien Nederlands – Engels en vice versa. Verder zijn er posters en zullen prijzen worden uitgereikt voor de meest duurzaam werkende/ meest innovatief werkende kweek- en handelsbedrijven en toeleveranciers. Op de beurs zijn stands van een twintigtal bedrijven. Nieuwe deelnemers zijn: Navalu (aluminium boten), Eurofins (borging van voedsel- en waterveiligheid), EOC (gespecialiseerde scheepsverzekeraar), van Es verpakkingen (verpakkingsmaterialen voor schaal- en schelpdieren) en France Naissain (hatchery). En verder treft u er

oude bekenden: de volledige lijst van deelnemers is te vinden op de website. THEMA’S Het programma, onder de noemer kansen en innovaties in de schelpdiersector, heeft als thema’s: circulaire schelpdierkweek, kwaliteit en afzet, kweek innovaties en kweek op zee. Er zijn twee keynote presentaties: over circulaire economie door Wouter van Zandbrink, voorzitter Mosselhandel en over voedseltransitie op zee door Klaas Timmermans (NIOZ/HZ). Verder wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, zoals de rol van schelpdierkweek in de koolstof- en stikstofkringloop, de draagkracht voor kweek, logistieke uitdagingen en kwesties zoals wat te doen als er plotseling een toezichthouder voor de deur van de fabriek staat, en niet te vergeten: wat betekent de Brexit voor de schelpdiersector. Op dag twee ligt de focus op de kweek zelf en ‘s middags op de kansen voor kweek op de Noordzee. Het voorlopige programma vindt u op de website. Voor verdere informatie over beurs, programma, duurzaamheidsprijs, aanmelding, registratie en locatie zie: www.schelpdierconfentie.com

Gezonde visbestanden van groot belang voor visserij

Hygiënische vloeren voor de bakkerijbranche

Gezonde visbestanden zijn voor vissers van groot belang. Hun toekomst hangt ervan af. Daarom worden in toenemende mate de Noordzeevisbestanden op Maximum Sustainable Yield-niveau bevist, zijn er speciale herstelprogramma’s voor zeebaars en paling en dragen vissers actief bij in wetenschappelijke onderzoeken naar bestandsgegevens over onder andere tarbot, griet en rog. Ondanks de grote inspanning van de visserij, haalde Stichting De Noordzee fel uit naar de visserij: er zou niet voldoende op MSY-niveau gevist worden.

NA 1 UUR UITHARDING WEER VOLLEDIG BELASTBAAR

‘Betreurenswaardig’, vindt Derk

buitengewoon goed bestand tegen zware de levensmiddelenindustrie is het een Hygiënische vloeren belasting: er ontstaan zelfs bij hoge Jan Berends van de Nederlandse voordeel dat de vloeren naadloos kunnen voor de bakkerijbranche mechanische belasting door machines, Holle en schuine alle terreinen in de voor bakkerijRI&E het beeld ogen worden van vervaardigd. Vissersbond. ‘Een welles-nietesOnverwachts onderhoud aan deOp vrijwelheid hoeken zorgen ervoor dat hoeken en branche hebben reactieharsvloeren hun De RI&E wordt nietheftrucks alleenof zware containers geen gaten iemand die over boord kan slaan, discussie oproepen heeft geen zin. kotter TX-14 bood begin oktober bochten zonder probleem zijn te reinigen. of scheuren die tot hygiëneproblemen bruikbaarheid al tientallen jaren bewezen. vanuitinhetzouden komende maar schoonmaken We moeten gezamenlijk kijken naar kans voor Trap om de RI&E voorEn dat heeft kunnen leiden. Daardoor hebbenverplicht kiemen en bacteriën eenook reden:bij hethet materiaal van de randgebieden C188-verdrag, ook geen nisjes om zich de coating naadloos, vloeistofdicht ook vanuit de inishet ruimis komen bijvoorbeeld wat er al behaald is en wat er nog de kottervisserij samen met Ruth Alles in Eigen Beheer te nestelen. biedt om die redenen de beste voorArbowet en de verzekeringen. veiligheidsvoorschriften kijken’, haalbaar is. Daarin hebben wij als Roman, RI&E-specialist bij de en AVG Vloeren voert alles in eigen beheer waarden voor een hygiënisch onberispeDe Nederlandse vertelt Roman.levens- en Nederlandse Vissersbond, door lijke omgang uit zoals voorbereiden van de onder- visserijsector goede stappen gezet Wat ook belangrijk is: de reactieharscoa- Vissersbond met gevoelige grond, uitvlakken houdende ookvissers probleem-graag met het en repareren van deen daarin worden nog steeds goede te lopen. ‘Wij hadden zelf al eengenotmiddelen. Tevens is er een speciale tings van SILIKALhelpt ondergrond en het aanbrengen van de loos stand bij chemische belasting. uitvoering welke zeer geschikt is voor van de RI&E. Kijk hier De tijd die in het opstellenVeelvuldig van contactvoltooien stappen gezet. Een natuurorganisabegin gemaakt met de RI&E. hoge temperaturen. vloer. met zuren, zouten, Dit voor bijvoorbeeld voor meer informatie over deze de en RI&E ging zitten, viel Trap tie zou daarin beter moeten weten. Toen ik onze opzet aan Ruth in rijskasten vetten, logen of reinigingsmiddelen laat rondom bakovens. geen blijvende sporen achter. Besmetting Omdat vloeren in de bakkerijsector deEen compliment geven werkt dienstverlening. tegen. ‘Ik vond het een flinke voorlas, had ze een aantal zinhygiënetoets moeten doorstaan, geven van levensmiddelen is daardoor nageDe doorgangsvlakken zijn gemakkelijk, klus. Het is fijn dat ik hiernoeg tijdonmogelijk. Tegelijkertijd is de vloer wij de oplossing aan! motiverender dan via de perscomnige toevoegingen’, vertelt Cor. snel en grondig te reinigen. Speciaal voor

voor vrij kan maken, omdat ik niet meevaar, maar niet elke kot-

‘Bij sommige werkzaamheden let je al op de veiligheid maar

De uitdagingen waar de visserijsector momenteel voor staat zijn enorm, vervolgt Berends. ‘Niet alleen de ambitieuze doelen voor een duurzame visserij, ook de aanlandplicht, naderende Brexit en het verbod op pulsvisserij hijgen in de nek van vissers. Pulsvisserij is een hele duurzame innovatie waarmee selectiever gevist wordt en ook nog eens minder CO2-uitstoot plaatsvindt. Het zou inventief zijn als Stichting De Noordzee hun aandacht en energie richt op het redden van het pulstuig.’ De Maximum Sustainable Yield (MSY) betekent dat een deel van de jaarlijkse aanwas (de rente) van een visbestand mag worden opgevist, terwijl de robuuste omvang van het paaibestand (het kapitaal) in stand blijft voor de toekomst. Tijdens het vaststellen van de jaarlijkse TAC en Quota (gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde adviezen), is het bevissen op MSY-niveau een zwaarwegende factor. Soorten die op MSY-niveau worden bevist zijn onder andere haring, tong en schol.

mentaar leveren.’

VISBEURS 7 oktober 2013

Welk Silikal product is geschikt voor een bakkerijvloer? Neem contact met ons op over welk Silikalproduct geschikt is voor een bakkerij vloeren via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies over de juiste bakkerijvloer.

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2019. OOK IN 2020 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

Industrieweg 16 | 4051 BW OCHTEN Telefoon: 0344-645196 | Email: info@avgvloeren.nl

www.avgvloeren.nl

10.00-22.00 uur

WWW.VISBEURS.NL

TSERVICE.NL Meld je nu aan voor de laatste beschikbare stands! Offline is een nieuwe vorm van luxe reële oplossingen, voor reële prijzen

Kijk snel op


Uw

Zorgverzekering Voor u een doolhof

Verzekeren  van  uw  versbedrijf  is  maatwerk  voor  ons!  

     

Verzekeren  van   uversondernemer   w  versbedrijf   is  dm vtoor   ons!   Als   zorgt  u  er  iedere   ag  vaatwerk   oor  dat  uw  klanten   opkwaliteit   producten  bij  u  kunnen  kopen.  Dat  is  de  basis  voor  uw  succes  en  een   voorwaarde  voor  de  continuïteit  van  uw  bedrijf.    

Voor ons een uitdaging!

Verzekeren van uw versbedrijf is maatwerk voor ons!

Experts die  weten  wat  er  leeft.  

Mercurius Verzekeringen  is  marktleider  in  het  verzekeren  van   versondernemers.  Bent  u  klant  bij  ons,  dan  heeft  u  direct  toegang  tot  een  van   onze  experts,  die  als  geen  ander  weten  wat  er  in  het  versbedrijf  leeft.     Zij  zorgen  voor  een  heldere  analyse  van  uw  huidige  verzekeringen  en  geven  u   advies  op  maat.    

Wilt u ook gebruik maken van het advies van onze experts?

Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen kopen. Dat is de basis voor uw succes en een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf.

Wij werken samen met meer dan 30

U onderneemt,  wij  ontzorgen.  

Maatwerk leveren  voor  een  scherpe  premie  met  goede  voorwaarden  is  onze   specialiteit.  Interesse  in  een  kennismaking  en  een  gratis  analyse?  Bel  ons  voor   zorgverzekeraars! Maak een foto van uw huidige een  vrijblijvend  advies  voor  uw  versbedrijf  !  

polis (voorstel 2020)

Experts die weten wat er leeft. Mercurius Verzekeringen is marktleider in het verzekeren van en mail deze naar zorgverzekering@mercuriusnv.nl. Of via whatsapp naar 06 - 39 42 73 27.                                www.mercuriusnv.nl          info@mercuriusnv.nl    033  247  5555   versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot Onzediezorgexperts nemen contact U kunt ons natuurlijk ook bellen: telefoon 033 - 24 een van onze experts, als geen ander weten wat er in het versbedrijf met u op.   leeft.

75 555.

Als versondernemer  zorgt  u  er  iedere  dag  voor  dat  uw  klanten  topkwaliteit   producten   bij  u  kunnen  kopen.  Dat  is  de  basis  voor  uw  succes  en  een   Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. voorwaarde  voor  de  continuïteit  van  uw  bedrijf.     U onderneemt, wij ontzorgen. Maatwerk leveren voor een scherpe premie met goede voorwaarden is onze specialiteit.

Experts die  weten  wat  er  leeft.  

www.mercuriusnv.nl Interesse in een kennismaking en een gratis analyse? Bel ons voor een vrijblijvend advies voor uw versbedrijf!

• zorgverzekering@mercuriusnv.nl • Telefoon info@mercuriusnv.nl | 033 247 5555 033 - 24 75 555 •

06 - 39 42 73 27

Mercurius Verzekeringen  www.mercuriusnv.nl is  marktleider  in  het  verzekeren  van   versondernemers.  Bent  u  klant  bij  ons,  dan  heeft  u  direct  toegang  tot  een  van  


22 |

FISHT R E N D

‘Bereid je voor op nieuw btw-identificatienummer’ Het nieuwe btw-identificatienummer is vorige maand verstuurd naar 1.3 miljoen eenmanszaken. Het Burger Service Nummer (BSN) van ondernemers is daarin niet verwerkt. ‘Met het nieuwe btw-id kunnen we de privacy van ondernemers beter waarborgen’, vertelt Marcel Pieters, woordvoerder namens de Belastingdienst over dit nieuwe nummer. Het nieuwe btw-identificatienummer voor ondernemers met een eenmanszaak is een unieke, willekeurige cijferreeks. Om zich als btw-plichtig ondernemer te identificeren bij zakenrelaties moeten zij vanaf 1 januari 2020 hun btw-id op

facturen en hun website vermelden. Marcel Pieters: ‘Dat kan pas vanaf het nieuwe jaar. Maar we wilden ondernemers de tijd geven om zich te kunnen voorbereiden. Dat betekent dat ondernemers tot eind dit jaar hun huidige btw-nummer gebruiken.” Om de overgang naar het nieuwe btw-id op 1 januari soepel te laten verlopen, heeft hij enkele tips voor ondernemers met een eenmanszaak.’ INFORMEREN Zo adviseert hij om je boekhouder, klanten en leveranciers te informeren over je nieuwe btw-id. ‘Denk hierbij ook aan je (internationale) leveranciers en klanten. Ook als je via een intermediair producten

levert of diensten verleent die zij voor jou factureren (self billing of reverse billing), is het belangrijk dat zij jouw nieuwe btw-id gebruiken vanaf 1 januari.’ Een ander advies is om alvast het digitale factuurformat 2020 met het nieuwe btw-id klaar te zetten. ‘Zet een herinnering in je agenda om op 1 januari 2020 je nieuwe btw-id op je website te plaatsen.’ Wie zich goed voorbereidt, is er zeker van dat zijn eenmanszaak aan de wettelijke factuureisen voldoet op de overgangsdatum, vertelt Pieters. ‘Maar let op: voer de wijzigingen niet vóór 1 januari 2020 door. Want dan voldoe je in het vierde kwartaal van 2019 niet aan de eisen.’

FACTUREN UIT HET BUITENLAND Eenmanszaken gebruiken het nieuwe btw-id voor zakelijke contacten en voor handel binnen en buiten de EU. ‘Als je zakendoet met leveranciers uit andereEU-landen is het extra belangrijk om je nieuwe btw-id aan hen door te geven. Op hun facturen aan jou gebruiken zij nu nog je btw-nummer. In 2020 moeten zij jouw btw-id op de factuur aan jou zetten’, aldus Pieters. Door nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2020 is de vermelding van het nieuwe btw-id op de factuur en opgaaf intracommunautaire prestaties nog belangrijker. Uw buitenlandse leverancier kan namelijk zijn btw-vrijstelling (in Nederland nultarief) verliezen.

NOG MEER GRIP KRIJGENOP JE PRODUCTIEPROCES Snel op de hoogte van de nieuwste technologieën en standaard oplossingen op onze hands-on show. Batch: 090402 Weight: 125 g Target: 2 Tray: 4 Order: 1945802

5 FEBRUARI 2020

marel.com/SSH

Aptean neemt Schouw Informatisering over Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, heeft de overname aangekondigd van het Nederlandse Schouw Informatisering, een full-service ERP leverancier voor voedingsmiddelenbedrijven. De acquisitie van Schouw is de nieuwste investering in foodspecifieke ERP, waarmee Aptean haar aanbod en geografisch bereik vergroot. Schouw is al 21 jaar een belangrijke speler en ondersteunt klanten in de foodsector rechtstreeks in de Benelux en via een partnernetwerk over de hele wereld. Schouw biedt uitgebreide food specifieke bedrijfsbrede softwareoplossingen, waaronder Foodware 365, gebaseerd op het Microsoft Dynamics 365 platform. Het Foodware 365 platform ondersteunt foodklanten in hun dagelijkse bedrijfsvoering en genereert data, dat zorgt voor de borging van leverbetrouwbaarheid, vergaande transparantie in de supply chain en een beter inzicht in marktfluctuaties. Met de overname van Schouw versnelt Aptean de uitbreiding van haar productportfolio en het geografische bereik van cloud oplossingen in de voedingsmiddelenindustrie. ‘De toevoeging van Schouw aan onze Aptean familie bevordert onze missie om wereldmarktleider te worden van food specifieke bedrijfssoftware’, aldus TVN Reddy, CEO van Aptean. ‘Met hun platform gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 technologie en de geavanceerde datamanagement mogelijkheden - specifiek ontwikkeld voor unieke uitdagingen van voedingsmiddelenbedrijven - is het duidelijk dat Schouw voorop loopt als het gaat om softwareoplossingen voor de food. De overname van Schouw zorgt voor een betere positionering van Aptean om wereldwijd de beste software te kunnen bieden voor voedingsmiddelenbedrijven.’ Aptean en Schouw stellen klanten in staat hun bedrijf beter te managen vanuit strategische, tactische en operationele perspectieven, zodat zij slimmer, weloverwogen beslissingen kunnen nemen. ‘Al 21 jaar lang is Schouw een belangrijke speler in de niche van Food en IT, met een merk dat in de hele Europese markt bekend staat om kwaliteit en innovatie’, aldus John Schouw, voormalig eigenaar van Schouw Informatisering. ‘Met deze overname kunnen onze klanten en medewerkers profiteren van mondiaal beschikbare oplossingen en resources, zodat we lokaal beter in staat zijn om onze klanten nog meer waarde te bieden en hen sneller en beter te ondersteunen in hun informatisering behoeften’, aldus Schouw. ‘Hiermee is de continuïteit van hun strategische keuze voor Foodware 365 verder verstevigd in deze snel veranderende wereld. We kijken ernaar uit om te groeien binnen de Aptean familie.’


FISHT R E N D

| 23

VMBO-leerlingen maken kennis met SVO vakopleiding food Rum 120 Leerlingen van de VMBO opleiding De Rooi Pannen uit Eindhoven zijn door de SVO locatie in Best uitgenodigd voor een uitvoerige kennismaking. De leerlingen werden verdeeld in een viertal groepen die gedurende zo’n 35 minuten een drietal praktijklokalen bezochten en een theorielokaal. Het doel van het bezoek van de jongeren was de wereld van food breder maken, want ‘onbekend maakt onbemind’. Wanneer je de wereld voor de jongeren groter maakt, dan kunnen ze betere keuzes maken. In het theorielokaal kregen de leerlingen een filmpje te zien over de foodopleidingen. De opleidingen krijgen steeds meer te maken met foodtrends, zoals sushi en Poké Bowl: verse vis met diverse groenten. Ook het eten van insecten vraagt steeds meer om informatie. In de culinaire ruimte AGF; Aardappelen, Groente, Fruit werden de leerlingen ontvangen door vakdocent Willem Tilborghs. In het kort werd uitleg gegeven

over het onder woorden kunnen brengen van smaak. Aan de hand van tien smaakpotjes konden ze leren proeven. Ook kregen ze een uitleg over AGF. In praktijklokaal twee was Esther Gallé, docente Generation Food, aanwezig om de leerlingen kennis te laten maken met vlees. In de slagerij is vet de smaakmaker van vlees. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld een tweetal hamburgers te maken van rundvlees. Aan de kruidentafel werden de specerijen gekozen voor de smaak. Daarna werd het mengsel goed gekneed, want de eiwitten moeten zich aan het water binden. Daardoor blijft het gehakt aan elkaar kleven. In praktijklokaal één was een tafel ingericht met een keur aan vissoorten, waaronder haring, schol, tong, tarbot, makreel, pieterman, zeebaars en poon. Visspecialist Adriaan van Moort vertelde onder meer over de functie van de slijmlaag bij vissen. Deze dient vaak om bacteriën te weren en om snelheid te maken in het water. Veel uitleg werd ook gegeven over de vorm van verschillende vissen en de functie van de vinnen.

Als Uw Vis Echt Belangrijk Is!

www.hevel.nl

vacuumzakken.strook.vis_Opmaak 1 23-12-15 10:09 Pagina 1


24 |

FISHT R E N D

Nominaties Horecava Innovation Award 2020 bekend Volledig herbruikbare kopjes van koffiedrap, diervriendelijke ganzenlever, een oven die het product herkent dat erin gaat, gasten die zelf hun bestelling plaatsen middels spraaksturing, of met hun eigen smartphone, na scannen van een QR code. Het is slechts een selectie uit de genomineerde innovaties voor Horecava Innovation Award 2020; dé jaarprijs voor de beste innovaties in de Nederlandse foodservicebranche. Op de openingsdag van de 64ste Horecava, maandag 13 januari 2020 in RAI Amsterdam, worden de

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

categoriewinnaars, overall winnaar en winnaar van de Duurzaamheid Award Karel de Vos bekend gemaakt. De overall winnaar mag rekenen op een fraaie wisselbeker, eeuwige roem en volop aandacht in de media.

vleesproducten en gezonde, eiwitrijke maaltijdcomponenten kwamen op de proeftafel. Opvallend weinig nieuwe snacks dit jaar, wel veel creatieve oplossingen voor situaties waarbij de kok zelf niet aanwezig kan zijn in de keuken.

Verreweg de meeste innovaties vielen traditiegetrouw in de categorie Food & Beverage. Opvallend veel alternatieven voor vlees en veganistische producten, waarvan sommige verrassend smakelijk. De jury is verheugd dat op dit terrein grote stappen worden gemaakt, want plant-based koken lijkt de toekomst te hebben. Ook veel diervriendelijke

NOMINATIES Na een lange dag zorgvuldig proeven, keuren en testen kwam de onafhankelijke jury, bestaande uit ondernemers, deskundigen en vakjournalisten, tot zestien veelbelovende genomineerden.

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren en repareren van: Telefoon: 0031646834672 Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo Storings nr: 0031638137041 ijkbevoegde NMI accreditatieweegplateau's nr. 5731 weegbruggen containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl www.weegservicenederland.nl leveren en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers www.weegservicenederland.nl

Categorie Concepts, Interior & Design: The Lucky Cup, fraai vormgegeven koffieservies van koffiedrab, duurzaam en volledig her te gebruiken; Creative Taste Terminal by Didess, Inspiratie terminal in een zeecontainer voor chefs en inkopers; Bunk Hotels, budget hotelconcept voor leegstaande kerken met luxe kamers en goedkope cabines en Joint the Pipe City Water, elegante drinkfles van duurzaam suikerriet met City thema gevuld met ons schone kraanwater. Categorie Digital, Apps & Social Media: Gangmakers, platform en app waarmee ondernemers kunnen zorgen voor gangmakers in de zaak in de stille openingsuren; Q-Voice, device in de tafel, waarmee gasten spraak gestuurd hun bestellingen kunnen doorgeven en de rekening vragen; SupriSeat, verrassingsdinerplatform om restaurantbezoek te booken zonder te weten waar je naartoe gaat en Studio RAW 3D, configurator met Augmented Reality, virtueel je eigen servies ontwerpen en bestellen. EQUIPMENT & SERVICE Categorie Equipment & Services: A.I. Combi oven worldwide met camera en sensor, deze erkent het product dat erin gaat en selecteert het juiste bereidingsprogramma; HOBART TLW, two level doorschuif vaatwasmachine, waarmee twee keer zoveel vaat gewassen kan worden op hetzelfde oppervlak met minder water en energie; booq QR-Bestellen, gasten kunnen na scannen van OQ code met eigen smartphone, zelf bestellingen plaatsen en afrekenen en BLANCO COOK I-flex, compacte, mobiele kook-unit met geïntegreerde inductietechnologie en rookafzuiging. Categorie Food & Beverage: Basis Vegan Mix, droge mixen om zelf smakelijke veganistische gehaktbasis te maken en daaruit zelf eindproducten te creëren; Pulled Oats®, plantaardig en vezelrijk alternatief voor vlees en in hoge mate smaakabsorberend met vlezige bite. Pépites, koolhydraat vervangende parels van gemalen groenten en peulvruchten, decoratief, makkelijk en smakelijk. Jonnie en Oos Foie Royale, diervriendelijke ganzen- en eendenlever als eerlijk alternatief voor de traditionele. Horecava is dé grootste, innovatieve en inspirerende vakbeurs in Nederland voor de wereld van buitenshuis eten, drinken en slapen, gehouden van 13 tot en met 16 januari 2020 in RAI Amsterdam. Meer informatie is te vinden op www.horecava.nl. Horecava is ook te volgen op Instagram, Twitter, Facebook, en LinkedIn.


FISHT R E N D

Nog meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland hebben samengewerkt in het traject om diverse visserijsoorten te laten (her)certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). De certificaten zijn onlangs gepubliceerd. Hiermee tonen de visserijen aan dat ze voldoen aan de standaard voor duurzaamheid bepaald door MSC. Voor de Nederlandse visserij worden de MSC-certificeringen uitgebreid. Zo is niet alleen de Noordzee, maar voor een gedeelte van de vloot ook het Skagerrak onderdeel van het gecertificeerde vangstgebied. Schol en tong in de Noordzee waren al gecertificeerd voor flyshoot met grote mazen, twinrig en outrig. Daar worden nu andere visserijen zoals de boomkor, de flyshoot met kleine mazen en staandwant aan toegevoegd. De hoeveelheid door leden van CVO Visserij aangelande vis die met de uitbreiding in aanmerking komt voor het blauwe MSC logo, neemt met de uitbreidingen sterk toe en dat is goed nieuws voor de consument, die meer keus heeft in de winkel. De Nederlandse visserij vist op basis van het principe van Maximaal Duurzame Oogst. Vissers houden zich aan de quota, die op basis van wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld. Het MSC label kijkt verder dan dat. In de MSC standaard wordt

| 25

Oorkonde voor Viswinkel VFP

ook gekeken naar bijvangsten, bodemimpact en de manier waarop de visserij beheerd wordt. De selectie van het MSC label is streng en het is voor de deelnemende visserijen dan ook een bevestiging van de verduurzamingsslag die te danken is aan de inzet van visserijondernemers. SECTOR VERHEUGD Kees van Beveren, voorzitter van het samenwerkingsverband Coöperatieve Visserij Organisatie: ‘Ik ben verheugd met deze uitbreiding van de erkenning van het duurzame karakter van de verschillende visserijen van onze leden. Het is een ingewikkeld proces geweest en we hebben veel geleerd, maar het resultaat mag er zijn. Wij zetten ons er ook in de komende certificeringsperiode weer vol voor in om ons prachtige product op een goede manier aan de man te brengen. Verduurzaming is een continu proces en we zijn trots op onze vissers.’ Hans Nieuwenhuis, MSC-directeur voor Noord-Europa, verklaart: ‘Na een rigoureus beoordelingsproces, met bijdragen van NGO’s, peer reviewers en wetenschappers, is de Joint Demersal Fisheries MSC gecertificeerd. Dit is een prestatie voor de vissers die hard hebben gewerkt om hun visserijpraktijken te verbeteren in een gezamenlijke aanpak om consistentie en coördinatie in het beheer van bestanden en ecosystemen te garanderen.’

Viswinkel VFP aan de Theresiastraat is nog niet lang open, maar ontvangt een oorkonde van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Deze kregen zij voor het ambassadeurschap bij de stichting en het met passie aanbieden en geliefd maken van vis uit eigen zee. Cees van der Coterlet, Eigenaar VFP, werkt al sinds zijn twaalfde in de vis. Toen begon hij met haring fileren voor de handelaren op de markt en niet veel later ging hij al met zijn vader mee om vis te venten in Brabant. Sindsdien heeft hij in

de ambulante vishandel door heel Nederland gewerkt. Totdat Cees en zijn vrouw Joke 12,5 jaar geleden de viswinkel op de van Hoytemastraat aankochten. Na verloop van tijd kwam dochter Megan in de winkel werken en even daarna volgde schoonzoon Justin. Deze werkvorm verliep zo goed dat uitbreiding mogelijk was en deze mogelijkheid vond de familie op de Theresiastraat. ZELFDE CONCEPT IN KLEINERE SETTING In de nieuwe winkel zet Cees hetzelfde concept neer in een wat

kleinere setting en dit is tevens de winkel waar de oorkonde in ontvangst genomen werd. ‘De Nederlandse consument, maar zeker ook de jeugd moet kennis maken met de kwaliteit van Noordzeevis. Het is belangrijk dat we Noorzeevis promoten. Er zwemmen namelijk veel heerlijke ‘vergeten’ vissen in de zee, zoals pieterman, rode mul, tongschar enz. die waardering verdienen’, aldus Cees over zijn motivatie tot het ambassadeurschap.

Luxe visverkoopwagen geschikt voor BE-rijbewijs

Koopmansgoed 1

3771 MJ

Barneveld

Tel.: 0031 (0)342-417559

www.bkmt.nl

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA


26 |

FISHT R E N D

Lokaal gevangen vis onder de aandacht bij studenten ROC Mondriaan in Den Haag heeft een oorkonde ontvangen van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen voor het actief bijdragen aan het geliefd maken van Noordzeevis. Brigitte Laukens, directeur van de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening van ROC Mondriaan, nam de oorkonde in ontvangst van Suzanne van der Pijll, bestuurslid Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan te Den Haag leidt jongeren op tot zelfstandig kok en daar hoort werken met vis ook bij. Voor het schoonmaken, fileren en bereiden van vis heeft de school speciale lessen waarbij de studenten de fijne kneepjes van het vak leren. Brigitte Laukens: ‘Werken met lokale en seizoensgebonden producten staat bij de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten hier meer kennis over vergaren want zij zijn immers de chef-koks van morgen.’ Samen met Stichting Noordzeevis uit Scheveningen slaat de school nu de handen ineen om meer aandacht aan lokaal gevangen vis te geven en de toekomstige chef-koks bekend te maken met het product. Suzanne van der Pijll: ‘De Stichting Noordzeevis uit Scheveningen heeft

Suzanne van der Pijll en Brigitte Laukens met de oorkonde vergezeld door een klas leerlingkoks die vlak daarvoor Noordzeevis fileerden onder leiding van docent Harry Visbeen.

als doel meer lokaal gevangen vis op de menukaart te krijgen. We zien dat koks niet altijd goed weten hoe ze Noordzeevis moeten bereiden en

dat is zonde want juist Noordzeevis is van hoge kwaliteit, vol van smaak en komt om de hoek aan wal. We zijn erg blij dat de School voor

Oorkonde voor Arie Kuijt Tijdens de Vis Diner Show bij strandpaviljoen KW106 in Katwijk heeft Arie Kuijt een oorkonde ontvangen van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Deze ontving hij voor het met passie bijdragen aan het geliefd maken van Noordzeevis. Arie weet als geen ander hoe perfect het product Noordzeevis is. Hij werkt al van jongs af aan in de visserij en is begonnen als fileerder. Tegenwoordig is hij visinkoper bij Schuitema-

ker, maar het fileren is hij nooit verleerd. Hij heeft het bedrijf Visfileren.nl opgericht en verzorgt vanuit daar workshops, heeft een eigen messenlijn en organiseert vis fileershows waar-

Toestemmingen Voordelta De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft brieven gestuurd aan vissers met betrekking tot het verlengen van de toestemmingen ‘sleepnetvisserij Voordelta’. Deze toestemmingen lopen eind van dit jaar af en de verlengingsprocedure is veranderd waarbij elke afgegeven toestemming wordt getoetst aan de voorwaarden die gelden vanuit de Visserijwet 1963 en de Wet natuurbescherming. Voor de visserij in het natuurgebied Voordelta zijn voorwaarden opgenomen in het Beheerplan Natura 2000 Voordelta 2015-2021. Aanvullend gelden

toegangsbeperkingsbesluiten voor het zogenaamde bodembeschermingsgebied en moeten de sleepvisserijen beschikken over een vergunning in het kader

bij hij de gasten van alles vertelt over vis. ‘Als je de waarde kent, dan kan je het verkopen. Zo is het ook met Noordzeevis. Het is een geweldig product, alleen de consument weet dat nog niet. Beleving is het belangrijkste wat er is en met de shows en workshops hoop ik mensen te inspireren om te kiezen voor Noordzeevis.’

van de Wet Natuurbescherming. Dit geldt bijvoorbeeld voor de garnalenvisserij, de boomkorvisserij en de bordenvisserij. De passieve visserij met korven, fuiken, staandwant en zegen zijn zonder verdere voorschriften toegestaan binnen de Voordelta. Op de website van de Nederlandse Vissersbond is meer informatie te vinden. Ook is een beschrijving per visserij opgenomen. Zie: https://www.vissersbond.nl/regelgeving-uitgelichttoestemmingen-voordelta/

Horeca en Facilitaire dienstverlening aandacht schenkt aan lokaliteit en we kijken ernaar uit om samen met de school, lokale Noordzeevis

onder de aandacht te brengen bij student en horeca.’

Alles draait om kabeljauw in eerste ronde EU-Noorwegen De onderhandelaars van de Europese Unie en Noorwegen hebben in Londen gesproken over een nieuw akkoord over de gedeelde visbestanden (schol, kabeljauw, wijting, haring, schelvis en koolvis) en de ruil tussen niet-gedeelde visbestanden. Na drie dagen onderhandelen, gaat het hoofdzakelijk nog over kabeljauw. Het gaat volgens de visserijwetenschappers van de internationale raad voor het onderzoek naar de zeeën (ICES, International Council for the exploration of the seas) niet goed met het kabeljauwbestand van de Noordzee. ICES adviseert om de totale vangsthoeveelheid in 2020 met 61% te verlagen ten opzichte van het lopende jaar. Een dergelijke verlaging is dramatisch voor veel vissers in Noorwegen en de Europese Unie. In de afgelopen jaren laat het kabeljauwbestand in de Noordzee een wisselend beeld zien. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden enorme hoeveelheden kabeljauw gevangen in de Noordzee. In de jaren negentig halveerde de vangsten en vanaf het begin van deze eeuw (2000) trad een verdere daling in, zo sterk zelfs dat de Europese Unie een kabeljauwherstelplan (EG nr. 1342/2008) implementeerde om de visserijdruk op kabeljauw sterk in te perken. Vissers werden beperkt in de tijd dat ze op zee mochten vissen (zeedagen), kregen te maken met gesloten gebieden en technische maatregelen (aanpassingen in hun netten om (bij-) vangst van kabeljauw te voorkomen). De Europese Unie kan al dan

niet in overleg met Noorwegen besluiten om het advies van ICES te volgen door de toegestane vangsten in 2020 met 61% te reduceren. Los van flinke verlaging van het TAC, lijken we niet te ontkomen aan aanvullende maatregelen. Hoe die aanvullende maatregelen eruit moeten komen te zien, daar moet nog over nagedacht worden. In een tweede ronde van de onderhandelingen wordt er hopelijk een besluit genomen. Voor de Nederlandse vissers die vooral op platvis, kreeftjes en garnalen vissen en nauwelijks kabeljauw bijvangen zouden er geen gevolgen van nieuwe kabeljauwmaatregelen moeten zijn. Vaak is het echter anders, aldus de ervaring van de Vissersbond. ANDERE GEDEELDE VISBESTANDEN Nu in de eerste ronde alles gaat over kabeljauw komen de andere gedeelde visbestanden wat op de achtergrond. Voor schol in de Noordzee is het advies door ICES fors bijgesteld van een daling van 8% naar een stijging van 17% volgend jaar. Voor haring in de Noordzee wordt door ICES een toename van de TAC van 9% geadviseerd. Voor wijting is het advies een daling van 13%, voor schelvis is het advies bijgesteld van een verlaging van 11% naar een verhoging van 23%. Het is nog niet bekend hoe de Europese Unie en Noorwegen met deze adviezen zullen omgaan. Hopelijk is dat begin december na de tweede ronde van onderhandelingen in Bergen bekend.


FISHT R E N D

| 27

Loondoorbetaling bij ziekte wordt makkelijker voor visspecialist Hengelo (O), Op strategische winkelcentrumlocatie en zeer gunstig in het kernwinkelgebied, supermarkt etc. buitenwijkcentrum met een diversiteit van branches aanwezig. Uniek ingerichte winkel met een totale oppervlakte van ca. 135 m² winkel, voorwerkruimte, werkplaats, kookafdeling, kantoortje/dagverblijf toilet en magazijn, toonbank, koel en vriescel etc. Huur € 2.325, 97 per maand excl.. Wolvega, TE HUUR of TE KOOP levensmiddelen bedrijfspand, bebouwd ca 1.040 m². Zeer gunstig op industrieterrein gelegen met korte aansluitingen op de snelwegen A32, A6 gehele noorden van het land en de A28. Perceeloppervlakte 2552 m². Bedrijfspand met koel en vriesruimte en geheel geconditioneerd. Huurprijs € 4.167,-- per maand. Uitermate geschikt voor de vis branche. Beuningen, In een gevarieerd winkelcentrum op uitstekende locatie naast de Jumbo supermarkt en een en diverse andere winkels. Strategische locatie. Winkel met voorwerkruimte met achteringang ca. 65 m. De winkel is praktisch opgezet en biedt nog uitstekende mogelijkheden door een te veranderen presentatie.  Royale toonbank wandkoeling complete inrichting, koel en vriescel, etc. Huur € 1.700,-- per maand.

Veel werkgevers, zoals visspecialisten, hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Veel kleine werkgevers zijn onzeker of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doordat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim. Zij weten niet goed wat van hen wordt verwacht. Zo is de werkgever wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet hij zich inspannen voor re-integratie. Dat is een behoorlijke opgave. Om werkgevers tegemoet te komen, worden loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf 2020 makkelijker en duidelijker. VERANDERINGEN De volgende zaken veranderen: Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKBverzuim-ontzorg-verzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Ook de transparantie rondom loondoorbetaling verbetert. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).

werkgevers te bekijken over welke keuzes zij hebben gemaakt. Ook is er een keuzekaart met een overzicht van de mogelijkheden

voor een werkgever om aan zijn verplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.

Bezoek onze website of stuur een e-mail.

Hoe bereid ik me voor op de ziekte van een werknemer? VOORDELEN •

Geen kosten zonder ziekte van een werknemer

Bij ziekte van een werknemer: • Re-integratie in eigen hand (zelf uitvoeren of inkopen)

Voorspelbare kosten, met of zonder ziekte van een werknemer

Bij ziekte van een werknemer: • Geen kosten voor loondoorbetaling • Re-integratie in eigen hand (zelf uitvoeren of inkopen)

• •

Voorspelbare kosten, met of zonder ziekte van een werknemer Keuze in type ondersteuning bij re-integratie

Bij ziekte van een werknemer: • Geen kosten voor loondoorbetaling • Gedeeltelijke ondersteuning bij re-integratie • Advies over regels en administratieve plichten •

NADELEN

Geen verzekering

Verzekering voor loondoorbetaling met ondersteuning

Voorspelbare kosten, met of zonder ziekte van een werknemer

Bij ziekte van een werknemer: • Geen kosten voor loondoorbetaling • Geen kosten voor re-integratie • Volledige ondersteuning bij re-integratie • Geen kennis van regels vereist • Zelf niet verantwoordelijk voor administratieve plichten

Bij ziekte van een werknemer: • Kosten voor loondoorbetaling • Kosten voor re-integratie • Kennis van regels vereist • Snelle actie noodzakelijk • Zelf verantwoordelijk voor administratieve plichten

Verzekering voor loondoorbetaling zonder ondersteuning

Vaste kosten, met of zonder ziekte van een werknemer

Bij ziekte van een werknemer: • Kosten voor re-integratie • Kennis van regels vereist • Snelle actie noodzakelijk • Zelf verantwoordelijk voor administratieve plichten

Vaste kosten, met of zonder ziekte van een werknemer

Bij ziekte van een werknemer: • Mogelijk kosten voor re-integratie • Snelle actie noodzakelijk • Zelf verantwoordelijk voor administratieve plichten

MKB verzuimontzorgverzekering

Deventer, winkel volledig ingericht met koeltoonbank, koel/diepvriescel gekoeld wandmeubel en totale inrichting, gevestigd in een grote   buitenwijk van Deventer met regionale funktie volledig ingerichte zeer praktische vrijwel nieuwe winkel met alle uitstekend en goed onderhouden apparatuur in de winkel alsmede de werkplaats. Huur € 2.044,48 per maand excl.

Vaste kosten, met of zonder ziekte van een werknemer Geen keuze in type ondersteuning bij re-integratie

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie. Telefoon 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven en viswinkels ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties (horeca-instellingen, groothandel et cetera.)

WWW.TIMMER-MAKELAAR.NL Topchef Pierre Wind introduceert kinderkoksmes Topchef Pierre Wind wil graag dat kinderen zo vroeg mogelijk beginnen met koken. Daarom introduceert hij het nieuwe Homey’s Junior setje, waarmee kinderen veilig en met plezier kunnen leren koken. De set bestaat uit een écht koksmes voor de junior chef, een handschoen om veilig mee te werken en een compact snijplankje. Zowel het messenheft als het snijplankje zijn gemaakt van bamboe en de verpakking is ook nog eens gemaakt van gerecycled materiaal! Op deze manier leren kinderen bewust

omgaan met koken én dragen zij nu al hun steentje bij aan de wereld waar ze later in gaan leven. Door zijn passie voor koken én duurzaamheid, introduceert niemand minder dan topchef Pierre Wind de Homey’s Junior set. Pierre is ervan overtuigd dat kinderen zo snel mogelijk betrokken moeten worden in de keuken: ‘Dan leren ze wat gezond en belangrijk is en als ze het zelf doen, krijgen ze respect voor eten.’ Wellicht is het koksmes ook een leuk item om te verkopen in de viswinkel.

Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rolin dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten. MEDISCH ADVIES Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIVtoets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen. Tot slot komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers. Via www.hoewerktnederland.nl/ onderwerpen/loondoorbetaling-bijziekte zijn verhalen van collega-

De complete betaaloplossing

voor uw onderneming Het bieden van de juiste betaalmogelijkheden draagt bij aan succesvol ondernemen. Met onze betrouwbare betaalautomaten biedt u uw klanten alle voordelen van contactloos betalen.

Meer nodig dan alleen een betaalautomaat? Check onze complete betaalpakketten voor een vast bedrag per maand op: shop.worldline.nl +31 (0)88 765 70 10 sales-netherlands@worldline.com

Maak snel kennis met onze nieuwste draagbare betaalautomaat de YOMOVA Portable op

shop.worldline.nl

2019-0041 Worldline adv. 210 x 148,5 mm VNV Actueel 8-2019.indd 1

02-08-19 14:25


28 |

FISHT R E N D

Het Centraal Visserijregister:

kaartsysteem te digitaliseren om het op internet te tonen. In de gedigitaliseerde kaarten als plaatjes kan men nog niet zoeken. De gegevens op die kaarten zullen als metadata daaraan gekoppeld moeten worden. Dat kan deels dankzij het omvangrijke excelbestand van de Vlaardinger Andries Moerman. Hij verzamelde al tientallen jaren de gegevens van de Nederlandse Noordzeevisserijschepen. Op dit moment zijn er 10.000 records uit het Moermanbestand die ‘mappen’- overeenkomen – met de kaarten uit het Centraal Visserijregister. Dat die mapping niet groter is, komt omdat Moerman het beginjaar vooral ontleende

De burgerlijke stand van de zeevisserijschepen 1911-2017 Een gepubliceerde lijst van vissersschepen verscheen voor het eerst in 1726 in Enkhuizen. Daarin stonden de haringschepen met hun stuurlieden en rederijen van Enkhuizen en De Rijp vermeld. Vanaf 1775 ook die van de haringsteden aan de Maas. Vanaf 1887 worden in deze naamlijsten ook de rederijen die met beugsloepen op kabeljauw vissen vermeld, vanaf 1898 uitgebreid met de trawlerrederijen en vanaf 1931 ook met de kustvissers. In de 19e eeuw gingen veel meer landen vissen op de Noordzee. De actieve schrobnet-, later trawlvisserij hinderde de passieve haringdrijfnet- en beugvisserij. Gevolg: veel conflicten tussen vissers, verergert door dronkenschap en smokkel. De chaos werd zo groot, dat de landen rond de Noordzee besloten tot de Noordzeevonventie van 1882: de marines van de landen gingen politietoezicht uitoefenen op de vissersschepen. Die moesten herkenbaar zijn door een visserijnummer op de boegen en in de zeilen. Ook vóór 1881 werden er al visserijnummers gebruikt in de haringplaatsen, maar die lettertekens verschilden van na 1881. Voorbeelden: SN voor

〉 De Volendammer kwak van Hein Tuyp bvezig met het halen van de kwakkuil, 1904 (Bron: Museum Vlaardingen). 〉 〉 Naamlyste van de boekhouders, schepen en stuurluiden der haringbuysen in ‘t jaar 1726 van Enchuysen ter haringvisscherye uitgevaren (Bron: Scheepvaartmuseum)

Scheveningen veranderde in SCH, VN voor Vlaardingen in VL. In Nederland werd daarvoor in de zeevissersplaatsen een lokaal register van vissersschepen aangelegd. Voor de uitvoering van de nieuwe Visserijwet van 1908 werd er een

nieuwe organisatie in het leven geroepen: de Visscherijinspectie, o.a. belast met de centrale registratie van de zeevissersschepen. De houders van de lokale visserijregisters dienden hun gegevens en mutaties op te sturen naar de Visscherij-inspectie. Dit Centraal Visserijregister is een kaartsysteem vanaf 1911, dat de gegevens van de Nederlandse zee- en kustvisserijschepen bevat: visserijnummer, scheepsnaam, eigenaar, uitredingsplaats, bij de Zuiderzzevissers veelal

doorgestreept en de nieuwe erboven geschreven. Het kaartsysteem is in functie geweest tot ca. 1975-1978 en omvat ruim 40.000 kaarten. Die van na 1945 zijn iets groter dan daarvoor (B5 en A5) en vermelden op de achterzijde de voorgaande mutaties. Op deze kaarten is de Gids van vissersvaartuigen gebasserd, door het Ministerie van Landbouw en Visserij uitgegeven sedert 1947, met maandelijkse mutaties. Tegenwoordig is dit een database, te

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl

Henk Vermeulen

www.zoetelief.nl

Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam +31 20Vermeulen 624 60 02 Henk info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl Van Slingelandtplein

5

1051 DD Amsterdam

Kaart in het Centraal Visserijregister van de VL 147/VL 159 van 1911 tot 1921.

ook de schipper en woonadres, soort visserij, aantal bemanningsleden, afmetingen van het schip, type schip etc. Mutaties werden +31 Evenboersweg 20 624 60 10 02| 7711 GX Nieuwleusen op een vervolgkaart aangebracht, zodat er een keten ontstond en [t] 0529 48 22 44 | info josto.nl | www.josto.nl @ info@zoetelief.nl men de ‘biografie’ van een vissersschip kon volgen. Soms werden de www.zoetelief.nl n Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal te muteren gegevens nog wel eens

NEVENSTAANDE PARTNERS WENSEN U VEEL SUCCES IN DE KOMENDE PERIODE, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN DE SAMENWERKING IN 2019. OOK IN 2020 KUNT U WEER OP ONS REKENEN!

raadplegen op het internet (www. vissersvaartuigen.nl ). Het kaartsysteem van het Centraal Visserijregister 1911-1978 kwam terecht bij het Visserijmuseum te Vlaardingen (nu Museum Vlaardingen). Samen met het Zuiderzeemuseum is het gelukt, met subsidie van de Samenwerkende Maritieme Fondsen, dit

Verzekeringen

aan de Naamlijst van rederijen en die verscheen gewoonlijk in mei. Inschrijving in juni van bijv. 1920 verscheen dan pas in de Naamlijst van 1921. Verder was Moerman hoofdzakelijk geïnteresseerd in de Noordzeevisserijschepen. De schepen die zich beperkten tot de visserij op de Zeeuwse en ZuidHollandse Stromen, de Waddenzee en de Zuiderzee/IJsselmeer werden niet systematisch ingevoegd. In het late voorjaar 2020 zal een en ander waarschijnlijk te raadplegen zijn op internet via zuiderzeecollecties.nl. Van driekwart van de kaarten zullen de gegevens moeten worden overgetypt in een database. Wie daaraan als vrijwilliger wil meewerken – en dat zijn veel lezers van Fishtrend natuurlijk – zullen daarvoor later worden ingeroepen via de media. Het Centraal Visserijregister was de enige officiële scheepsregistratie voor zeevisserijschepen van 19111978. Voor het samenstellen van de levensloop van een visserijschip is dit gedigitaliseerde register op internet een onmisbare en efficiënte bron. Ook genealogen kunnen er persoons-gegevens in vinden. Denk aan schippers en aan betrokkenen bij rederijen en werven. Musea en andere erfgoedinstellingen kunnen er baat bij hebben, wanneer men beeldmateriaal met vissersschepen of rederijen er op, wil identificeren. Tekst: Jan P. van de Voort


FISHT R E N D

| 29

Elbe 33-37 2491 BT DEN HAAG T: +31 (0)70 3271061 F: +31 (0)70 3277642 E: info@smitsuien.nl W: www.smitsuien.nl

Groentegroothandel in NoordScharwoude

Schillen van uien

1948

Specialisatie gesneden uien

1976

1992

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 VOOR ME E R INFORMATIE ZIE OP ONZE S ITE:

WWW.VEMA-BV.NL

De pikante ’pep‘ MariTop Premium Peppadew®, overtuigt met een fijne smaakcompositie in combinatie met een evenwichtige lichte pikante touch. Deze nieuwe marinade geeft vlees, vis en vegetarische gerechten een onmiskenbare smaak. Inspireer uw klanten met nieuw AVO premium gemak!

PREMIUM

NIEUW

!

Peppadew®

de kleine rode zoete pikante peper uit Zuid-Afrika

AVO · Deventerseweg 14 B · 2994 LD Barendrecht Tel: +31 (0) 18 0 - 53 11 41/ 42 · info@avo-specerijen.nl · www.avo.de

19_08_AVO_Anzeige_MariTop-Peppadew_ly_15.indd 161

14.11.19 10:05


30 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 - 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ Delmo Techniek b.v. Tel: 088-8543 900 www.delmo.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Emondt KMI BV Tel: 055 - 2002999 www.emondt.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KPI Kwaliteit & Proces Inspecties Tel: 06-14011568 www.kpi-inspecties.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 - 575859 www.ns-quality.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Etikettering EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040 – 253 06 65 www.espera.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 - 571619 www.telson.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl Haring Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne / Reiniging Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-346600 www.cemextrescon.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl Inkooporganisaties Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Kassa- en Cash systemen Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141  www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl AGRO Merchants Urk B.V. Tel: 0527 - 68 6403 www.agromerchants.com. Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl

Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Lind en Burg BV Tel: 0546-898282 www.lindenburg.org Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl Maaltijdcomponenten Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com   Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com

Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Koninklijke Prins en Dingemanse Tel: 0113 - 572910 www.prinsendingemanse.com Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 - 571451 www.qualimer.com Onderhoudsproducten Innotec Tel: 053-4282954 info@innotec.nl Ongedierte bestrijding PCS Europe B.V. 079-3621144 www.pcs-europe.nl Organisaties Brancheorganisatie Garnalen (BOG) Tel: 079-3030310 www.garnalenbo.nl Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl Opleidingen Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Roc Friese Poort, locatie Urk Tel: 0527-634900 www.rocfriesepoort.nl/urklange-riet Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl Opslag Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl


FISHT R E N D Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl Pinnen CCV Nederland 088-2289911 www.ccv.nl Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl Prijskaartjes Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl Scherfijsmachines: Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl Software Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl (koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl Transport- en procesbanden Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl Vastgoed Makelaar Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl

InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Delmo Groothandel b.v. Tel: 088-8543 800 www.delmo.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Niverplast Tel: 0548 - 538380 www.niverplast.com Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Zwager Techniek BV verpakkingsmachines Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verzekeringen Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl VNV Risk Tel: 030-2848618 www.vnvrisk.nl Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl 0Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl

Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Hoogland Vis Tel: 0229-214874 www.hooglandvis.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.com Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl

Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl

Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl

| 31

W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Zeevishandel N. Waasdorp Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl Zalmrokerij H. van Wijnen Tel: 06-13428803 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Webshops Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl Wegen en Meten Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Weegservice Nederland Tel: 06-46834672 www.weegservicenederland.nl

De Vismarkt AANGEBODEN: Viswinkel / horecazaak Overname-inventaris In centrum Enkhuizen Prijs: n.o.t 1545 p.m. vast Info: tel: 06 24377603

AANGEBODEN AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland. Bel ons op tel: 0344 - 645196

TE KOOP voor de vishandel (markt): diverse markttoeren in Duits Grensgebied ter hoogte van Limburg. Het gaat om: 1 trekkervoertuig (3,5 t), 1 zelfrijder en 2 verkoopwagens met ovens. HAVO See/fischhandel H. Vonderbank tel: 0049 - 177 858 387 havoseefisch@aol.com

De Vismarkt

TER OVERNAME: Viswinkel in de regio Zaanstreek. Prijs n.o.t.k Info: 0640409677

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 1 - 2020

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


Het hele jaar door zijn wij uw FishPartner

Dagvers Geleverd

UW TOTAALLEVERANCIER VOOR DE VISHANDEL

Telefoon 033 - 299 80 10 | www.fishpartners.nl

Profile for Fish Trend

Fish Trend nr 8 2019  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Fish Trend nr 8 2019  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Profile for fishtrend
Advertisement