Brochure. Markiser fra Blendex, 2022

Page 1

Markiser

Gør en forskel

Markisen dækker et basalt menneskeligt behov for skygge for solens skarpeste stråler. En klassisk, men fortsat fremtidsrettet form for solafskærmning, der har sin helt naturlige berettigelse i det 21. århundrede.

For når vi sætter fokus på grønne hensyn som indeklima, energi og langtidsholdbare materialer, på æstetik, blænding og velvære i samme åndedrag, så er markisen ikke til at komme uden om.

Fleksibilitet og frihed

Markisen beskytter mod direkte sollys. Og den giver samtidig plads til både udsyn og det reflekterende lys fra omgivelserne. Med et behageligt dagslys indenfor til følge.

Den kan monteres udvendigt på alle typer facader med eller uden automatisk styring. Og er velegnet bl.a. ved udadgående og sidehængte vinduer, som oftest stadig vil kunne åbnes på klem, når markisen er i brug.

Udsyn til en ny tid Designet er på en gang klassisk, enkelt og tidsløst. Og med et bredt udvalg af forskellige dækkasser, dugkvaliteter og -farver er der frihed til at designe alt efter bygningens arkitektur og de individuelle behov.

Markisen er kort sagt en solafskærmning, der gør en forskel. Med årtiers erfaring kan vi tilbyde den rigtige rådgivning, montering og service, der gør din nye markise til et godt bud på en langtidsholdbar, tilfredsstillende løsning. Design, æstetik og funktionel komfort i ét og samme valg.

Det fleksible valg

Markisen består helt enkelt af en dug, arme og en forbom. Dertil kommer en eventuel dækkasse, der beskytter dugen, når den ikke er rullet ud og muligheden for automatik og styring.

En klassisk form for solafskærmning, der har en afgørende positiv effekt på såvel nye som ældre bygningers arkitektur og æstetiske udtryk. Markisen kan ligeledes indbygges i facaden og skræddersyes til nybyggeri.

Da den både beskytter mod direkte, blændende sollys, tillader dagslys at trænge inde i bygningen og bevarer udsynet, er den et populært valg på bl.a. skoler, institutioner og kontorbygninger.

Markiser giver samtidig også mulighed for frit indsyn, hvilket gør den velegnet til forretninger, butiksfacader og lignende med sit imødekommende udtryk ud mod gaden.

Find den rigtige markise

Terrassemarkiser

Der findes flere forskellige typer markiser, herunder terrassemarkisen. En klassisk og behagelig form for solafskærmning til overdækning af større flader ud for både private og professionelle bygninger.

Med et næsten vandret udfald på op til 4 meter fra facaden er markiserne velegnede til stort set alle facaderetninger til såvel private terrasser som bl.a. foran hotel-, butiks- og restaurationsvinduer.

Markiserne bliver altid udført i den højeste kvalitet med langtidsholdbare materialer, stærk aluminium, motorer med lang levetid, god lakering og vejbestandige, slidstærke duge i utallige mønstre og farver.

Markisoletter

Den mest stabile markisekonstruktion. Markisoletten er en kombination af en faldarmsmarkise og en screen med en stor fordel: På samme tid skærmer den for solen øverst og bevarer det frie udsyn nederst.

Den er velegnet til meget høje vinduer og reducerer lysindfaldet fra siden betydeligt. Markisoletten er samlet set en mere effektiv form for solafskærmning ved alle facadeorienteringer.

Faldarmsmarkiser

Faldarmsmarkisen er særdeles velegnet som skyggegiver ved at danne en skærm, der står ud fra facaden. Armlængden er som hovedregel halvdelen af vindueshøjden og kan makismalt være 1.5 meter.

En grundlæggende enkel og solid konstruktion, der er vindstabil og som fastholder dugen stramt udspændt. Er udført med langtidsholdbar lakering, har motorer med lang levetid og passer godt til Nordens rå klima.

Faldarmsmarkiser
Markisoletter Terrassemarkiser

Farver og materialer til fremtiden

Giv bygningen nyt udtryk

Uanset om man vælger en standardmarkisedug eller en transparent screendug, findes de i et stort udvalg af farver. Det er derfor altid muligt at finde en passende nuance til et hvilket som helst projekt.

De mest populære farver ligger inden for spektret hvid til sort. Vi tilbyder også duge i mere stærke farver, der medvirker til at præge en bygnings æstetiske udtryk i en ny retning.

Alle duge er af høj materialemæssig kvalitet, og alle farver besidder en høj farveægthed, hvilket gør, at de ikke falmer let under påvirkning af solens lys.

Slidstærke materialer

Dugens kvalitet er essentiel for en markises levetid, funktionalitet og æstetiske udtryk. Dugene er fremstillet af 100 % akryl og imprægnerede, så de er vandskyende.

De har en høj farveægthed på 7/8, er immune mod jordslag og råd og kan modstå de ultraviolette stråler fra solen.

Dækkasserne mv. kræver desuden minimalt vedligehold, da de bliver fremstillet i aluminium, hvilket bl.a. også gør dem modstandsdygtige over for de lidt barske skandinaviske vejrforhold.

Download og se mere om markiser mv. i vores brochure om udvendig solafskærmning

Større frihed med automatik & styring

Det er altid et frit valg, men som fagfolk anbefaler vi, at alle solafskærmningssystemer såsom markiser får automatisk styring.

Fordi det ganske enkelt giver den bedste afskærmningseffekt. Fordi det forlænger systemets holdbarhed og skaber et ensartet udtryk på facaden, når al solafskærmning altid står i sammen position.

Og sidst, men ikke mindst fordi det har stor betydning for brugerens daglige oplevelse. En automatiseret solafskærmning beregner selv, hvornår den bruges bedst, den skaber tilfredshed og et bedre indeklima.

Se mere om styringskonceptet SunsyncTM

Blendex A/S · Grusbakken 1-3 · 2820 Gentofte · 4448 0956 · salg@blendex.dk · blendex.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.