Døgnrytmelys - skab bedre livskvalitet for beboere og personale på plejecentre

Page 1

DØGNRYTMELYS BÆREDYGTIG BELYSNING DESIGNET TIL PLEJESEKTOREN

SKAB BEDRE LIVSKVALITET FOR BEBOERE OG PERSONALE PÅ PLEJECENTRE

Den rette belysning kan gøre en verden til forskel for beboere og personale på landets plejecentre. Lys har aldrig været så meget i fokus som i de seneste år, og forskningen viser med al tydelighed hvor stor betydning lys har for vores velvære. Særligt ældre mennesker, der opholder sig indendørs det meste af- eller hele døgnet, kan få stor glæde af de moderne teknologier der i dag er til rådighed. Døgnrytmelys er en teknologi der kan påvirke den menneskelige hjernes produktion af forskellige hormoner, på samme måde som når vi opholder os ude i naturligt sollys.

Ved at installere døgnrytmelys på plejecentre, kan vi hjælpe beboere og personale til at finde tilbage til en sundere døgnrytme. Døgnrytmelyset har vist sig også at have positive følgeeffekter på både appetit, smerter, uro, nervøsitet og søvnbesvær.

>>

Hos Fischer Lighting arbejder vi for en verden hvor lys gør mennesker sundere og alle lysarmaturer produceres efter cirkulære principper.

Lars Elmvang, Partner og strategisk direktør i Fischer Lighting.

ET FLEKSIBELT KONCEPT LYS DER FREMMER SUNDHEDEN BÆREDYGTIGT PRODUCERET

Vi leverer skræddersyede løsninger udfra jeres individuelle behov. Hvad enten du ønsker at bibeholde jeres nuværende armaturer, eller at få et helt nyt og moderne udtryk.

Med den rette lysstyrke og intensitet kan du få glæde af lysets sunde egenskaber. I får et bedre indeklima, helt uden gener som blænding, manglende belysning osv.

Alle vores produkter er designet med omtanke for miljøet. Vi anvender bæredygtige ma terialer og designer vores nye armaturer så de kan skilles ad og genanvendes. Det sikrer op til 42 % ekstra CO2 besparelser.

BEHOVET FOR LYS

Gennem livet øges behovet for lys. En person på 60 år har brug for op til 15 gange så meget lys som en 15-årig. Dertil opholder mange ældre sig indendørs meget af tiden, og det betyder, at de ikke får nok af det naturlige dagslys, hvilket kan have store nega tive effekter på døgnrytme, søvn og trivsel.

>> Døgnrytmelys kan forbedre søvn, humør og adfærd for patienter med demens og alzheimers.

Mariana G. Figueiro Director of the Lighting Research Center (LRC) Rensselaer Polytechnic Institute

Effekten af døgnrytmelys - dokumenteret positiv effekt

Der hersker ikke tvivl om, at der er en målbar effekt af døgnrytmelys i for hold til produktion af blandt andet vores søvnhormon melantonin samt de hormoner der påvirker vores humør og stress.

Plejecentre er et af de områder, hvor der findes meget positive resultater bla. i forhold til demens og alzheimers patienter.

Forskning har påvist, at installationer med døgnrytmelys, der simulerer solens naturlige styrke og rytme, kan have en positiv effekt på helbredet, både for beboere og personale.

Forskning har tidligere påvist følgende gavnlige effekter ved at installere døgnrytmelys på plejecentre:

• Bedre søvnkvalitet

• Bedre humør

• Mere aktive beboere

• Mindre behov for medicin

• Mindre aggressiv adfærd

• Bedre søvnmønstre for personale med aften/natarbejde

• 1% lavere sygefravær blandt personale

Billeder: Plejecenter, Skovhuset, Hillerød
Kilde: Mariana G. Figueiro et. al.: Effects of a Tailored Lighting Intervention on Sleep Quality, Rest–Activity, Mood, and Behavior in Older Adults With Alzheimer Disease and Related Dementias: A Randomized Clinical Trial (2019) https://jcsm.aasm.org/doi/10.5664/jcsm.8078

• Fischer Lighting kan levere løsninger enten til indbygning i eksisterende armaturer eller helt nye bæredygtige lamper lavet af gamle armaturer eller bæredygtige materialer

• En løsning med intelligent styring sikrer, at lyset ikke står tændt i lokaler, hvor der ikke er personer. Det giver store

• energibesparelser, som kan finansiere dele af projektet

• Ved at vælge en bæredygtig løsning kan der spares op til 42% ekstra CO2 i forhold til at indkøbe nye armaturer

• Fischer Lightings løsninger er fremtidssikret. Når der kom mer ny og bedre teknologi på markedet, kan de enkelte dele nemt og billigt opgraderes

POSEIDON LOFTARMATUR

Bæredygtigt loftarmatur med adskillelige dele.

Døgnrytmeløsning designet til plejecenteret Skovhuset i Hillerød.

Alle vores produkter testes for lyskvalitet, lysfordeling, lumen, Ra-værdi, flicker og energiforbrug hos DTU Fotonik. Alt er CE-mærket og har 5 års garanti.

DATABLAD - POSEIDON LOFTARMATUR

Lumen/Watt (ud af nyt armatur) 113 lm/W

Max Lumen 6599 lm

Spænding input 230 V dc

Max Wattage 58 W

Mac Adam 3

Levetid (L80 / B10 Ta=25° 50.000 timer

LED spredningsvinkel 111,4° Ra Værdi >80

Farvetemperatur (Kelvin) Dynamisk 1800-6500 K Garanti 5 år

Standard ssytemeffekt 34,1W

SDCM (MacAdam) 30 W

Driver Philips

Klasse 2

Mulighed for sløjfning Ja som tilbehør Størrelse Ø 450 x 65

Montagetype Påbygning

Montagested Loft

* Fischer Lighting anvender drivere og LED dioder fra førende kvalitetsleverandører. Fischer Lighting følger den Internationale standard der sætter en tolerance på tilsluttet belastning og bevaret lysudbytte på +/- 10 % ved en omgivelsestemperatur på 25° C . Svigt af enkeltstående LED punkter er ikke en klagegrund, så længe lysudbyttet ikke falder under tolerancen. Farvetemperaturen kan ligeledes variere med 175 Kelvin fra den påskrevne værdi ved en omgivelsestemperatur på 25° C.

PHOTOMETRISK DATA

Om Fischer Lighting

Hos Fischer Lighting genbruger vi eksisterende lysarmaturer og producerer bæredygtige LED løsninger, som tilbyder al den funktionalitet, lyskvalitet og energibesparende teknologi, man

hos almindelige LED armaturer.

Derudover kan vi installere den nyeste sundhedsfremmende LED teknologi, som skaber sunde re og mere produktive mennesker. Vi arbejder med førende arkitekter og kan ikke kun opgradere teknologien, men også designet, så man får et helt nyt æstetisk udtryk.

Vi tilpasser løsningerne til jeres armaturer, lokaler og æstetik

At forny er bedre for miljøet og oftest nemmere og billigere end at købe nyt. Derfor producerer vi LED løsninger til indbygning i eksisterende armaturer, og som tilbyder al den funktionalitet, lyskvalitet og energibesparende teknologi, man opnår med moderne LED.

Når det ikke er muligt at genbruge de eksisterende armaturer tilbyder vi nye og bæredygtigt designet armaturer, udviklet i samarbejde med førende arkitekter.

VÆLGER DU VORES LØSNINGER, VÆLGER DU EN GRØNNERE FREMTID

OUR CONTRIBUTION TO A BRIGHTER FUTURE

Fischer Lighting Skjulhøj Allé 46 DK-2720 Vanløse Tlf.: (+45) 78 79 72 78 info@fischer-lighting.com www.fischer-lighting.com
finder

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.