Page 1

UUSI YHTEYS NRO 4 / 2017 FINSKAPINGST.ORG

REIJO BLOMMENDAHL: SINULLA ON OIKEUS KUULLA JEESUKSESTA • SIVU 16 • • •

ANTTI ARO ON INNOSTUNUT SUOMALAISESTA MESSUSTA • SIVU 8 WATOTO-KUORO TOI VÄRIA • SIVU 23 MITÄ SUOMI SINULLE MERKITSEE? • SIVU 26


Kuvassa Pirjo Siponen, Raija ja Simo Lager, Aleksi Lahtinen ja Mika Kosonen.

Alex Lahtinen Kairoksen hommissa Alex Lahtinen on kääntämässä Kairoksen kurssimateriaalia englannista ruotsiksi. Hanke on Säätiön alkuun laittama ja tavoite on saada lähetysasia Kairoksen kautta tutuksi myös ruotsalaisille. Alex on tukholmalainen. Viimeiset kuukaudet hän on tehnyt käännöstyötä. Aleksi on itsekin käynyt Kairoskurssin, joka vaikutti Alexiin. - Tavoite on, että ruotsalaiset uskovaiset syttyvät kouluttamaan seurakuntiin tiensä löytäneitä siirtolaisia ja maahanmuuttajia. Ei olisi mikään ihme, jos kotimaalaiset pakanat rupeisivat heräilemään henkisestä horroksestaan näiden uusien kristittyjen todistuksien kautta, Alex visioi. Olit lokakuun puolessa välissä Saksassa Kairos Eurooppa forumissa 5-hengen Ruotsin tiimin kanssa. Koolla oli 45 kairosjohtajaa yli kymmenestä eri maasta. Mitkä vaikutelmat jäi forumista? - Lähdin matkan päälle ilman suurempia ennakko-odotuksia. Väsymyksestä huolimatta (ajoimme noin 1600km Düsseldorfin seudulle) sain selvemmin hahmotettua Kairoksen rakennelman ja palautettua mieleen sen toimintamuotojen pääasialliset tavoitteet. - Etenkin minulle ennestään tuntematon käsite mobilisaattori tarttui verkkokalvoille ja ajautui muistiin reilun kolmen

2

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

päivän sisällä. - Tämä englanninkielinen ytimekäs sana (mobilizer) esiintynee mitä useammin tulevaisuudessa, ei ainoastaan kairosmateriaalien puitteissa, vaan koko maailmanlaajuisen kristillisen liikkeen merkeissä. - Se tarkoittaa henkilöä, joka eri tavoin edesauttaa Jumalan kansaa sekä ymmärtämään ja toteuttamaan lähetyskäskyä välittämällä evankeliumia kaikille kansoille, kansakunnille ja kaikille kansanryhmille.

Mitä toivot, että Kairoskurssi toisi ruotsalaisille uskoville?

- Saadakseen kansansa syttymään evankeliumin levittämiseen, Jumala lähettää myös paraikaa lähettejä Ruotsiin muista maailman osista (mm. Afrikasta ja Etelä-Amerikasta), joihin Pohjoismaista aikoinaan matkusti lähetyssaarnaajia saattamaan pakanoille evankeliumia. - Mikä mahtava levikkipotentiaali, kun Jumalan kansa saa silmiensä eteen Jeesuksen antaman valtaisan lähetyskäskyn ulottuvuuden: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”, Alex Lahtinen toteaa.

Kairos on iso haaste.

Raija Lager toimii Kairoskurssien

koordinaattorina yhdessä Jonas Päivärinnan, että Mika Kososen kanssa. Työtä tehdään sydämen palosta ja pääsääntöisesti talkoilla. Tarvitaan edelleen kielenkääntäjiä, mutta myös taloudellista tukea, että esirukoustukea. Ruotsinkielisessä projektissa aloitus eli käännöstyö ja materiaalin julkaiseminen maksaa, mutta pitkällä aikavälillä Kairos pyörii taloudellisesti omillaan. Lisätietoja antaa Raija Lager 0703760356.

ALEKSIN JOULUKUUN PALKKA! Aleksi Lahtinen työskentelee Säätiön Kairosprojektissa. Tähän asti palkkaukset ja kulut ovat hoituneet, mutta projektin viimeisen kuukauden palkka on vielä auki. Kairoskurssi innostaa seurakuntalaisia lähetystyöhön. Aleksi on kääntämässä opiskelumateriaalia ruotsiksi. Täällä Ruotsissa 11 paikkakunnalla 150 on käynyt kurssin suomenkielellä. Tule mukaan lähetystyöhön. Apusi on tärkeä! PG 17 87 90-2 Sveriges Finska Pingststiftelse


SISÄLTÖ NRO 4 / 2017

SIVU 4:

PÄÄKIRJOITUS: ITSENÄISYYDEN SUUNTA

REIJO BLOMMENDAHL:

SINULLA ON OIKEUS KUULLA JEESUKSETA SIVU 16

SIVU 6:

AJANKOHTAISTA: SUOMI 100 VUOTTA SIVU 10:

MAAKUNTAJUHLIEN PERINNE HERÄSI KÖPINGISSÄ

Antti Aro on innostunut Suomalaisesta Messusta! SIVU 6

SIVU 12:

RAULI LEHTONEN: RAKKAUTENI ISÄINMAA - TAIVAALLINEN JERUSALEM SIVU 28:

HEIKKI JA MAIJA MATKALLA ETEENPÄIN

Haastattelu: Mitä Suomi sinulle merkitsee? SIVU 26

VASTAAVATOIMITTAJA: TIMO HAKKARAINEN, 070-754 24 26 TOIMITUSSIHTEERI: TIMO PELLINEN, 073-953 11 60 ART DIRECTOR: JONAS PÄIVÄRINTA, 076-028 43 36 TILAUSTENHOITAJA: MAIRE LEPPIOJA, 070-092 65 57 MAIRELEPPIOJA@GMAIL.COM

UUSI YHTEYS ON RUOTSINSUOMALAISTEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN YHTEYSLEHTI. 34. VUOSIKERTA

100-TUKIRENGAS - VOIT TUKEA LEHDEN ILMESTYMISTÄ 100 KR VUOSIKERTA TILILLE PG 178790-2, MERKINNÄLLÄ ”100-TUKIRENGAS”.

VUOSIKERTATILAUS - VOIT TILATA NELJÄ KERTAA VUODESSA ILMESTYVÄN UY-LEHDEN RUOTSISSA 160 KR JA SUOMEEN 210 KR. TOIMITUKSEN OSOITE: UUSI YHTEYS c/o BORÅS FINSKA PINGSTFÖRSAMLING KUNGSGATAN 58, 50335 BORÅS SÄHKÖPOSTI: TOIMITUS@UUSIYHTEYS.SE KOTISIVU: WWW.FINSKAPINGST.ORG SVERIGES FINSKA PINGSTSTIFTELSE ISSN 0282-5643 PG: 17 87 90-2 IBAN: SE3195000099603401787902 BIG: NDEASESS MATERIAALI SEURAAVAAN LEHTEEN 15. TAMMIKUU 2018 MENNESSÄ.

3 UY 1/2017


______ _ _ _ _ _ _ _____ O_I_T__U_S_ J R I K _ Ä Ä ___ P _______

I T S E N Ä I S Y Y D E N S U U N TA

4

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017


Lähestymme vauhdilla Suomen 100-vuotisjuhlavuoden huipentumaa, Itsenäisyyspäivää. 4. joulukuuta 1917 Suomen senaatti P.E. Svinhufvudin johdolla kirjoitti Suomen Itsenäisyysjulistuksen silloiselle Eduskunnalle pikaisesti käsiteltäväksi. Kaksi päivää myöhemmin Eduskunta äänesti itsenäisyyden puolesta äänin 100-88. Itsenäisyysjulistuksessa todettiin mm. ”Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.” Voimme vain hämärästi aavistaa kuinka juhlavalta sen aikaisen senaatin miehistä mahtoi tuntua, kun Eduskunta 6. joulukuuta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen koskemaan koko Suomen kansaa. Ruotsin ohjauksessa eläminen päättyi jo toistasataa vuotta aikaisemmin, nyt oli vuoro tullut karistaa Venäjän ies harteilta. Esi-isämme ymmärsivät vallitsevan ajan ja sen tarjoaman oivallisen mahdollisuuden aloittaa täysin oma ja riippumaton elämä muiden itsenäisten valtioiden rinnalla. Itsenäisyysjulistuksessa kirjoitettiin kansallisen tehtävän täyttämisestä. Sen täyttäminen velvoittaa kansaa rakentamaan yhteiskuntaa niin poliittisesti, taloudellisesti kuin myös kulttuurin ja henkisiä arvoja viljellen. Se vaatii kansalaisilta isänmaan rakkautta, uskollisuutta ja vahvaa yhteishenkeä niin

myötä kuin vastoinkäymisissä. Tänä päivänä voimme todeta, että Suomesta on kasvanut sadassa vuodessa nykyaikainen ja korkean elintason omaava itsenäinen kansakunta, jonka saavutukset ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja. Suomalainen sisu, isänmaan rakkaus ja teollisuuden ja tekniikan innovatiiviset löydöt ovat kaikki yhdessä muokanneet Suomesta kansakunnan ja valtion, josta voimme olla ylpeitä. Siitäkin huolimatta, että sadattuhannet ihmiset ovat vuosikymmenien aikana joutuneet jättämään kotimaansa, pääosin työttömyyden poisajamina. Mikä mahtoi olla senaatin miesten ajatus Suomen kansalle tarjottavasta ”yleisinhimillisestä tehtävästä”? Nykysuomen sanakirja selvittää sanan merkitystä: ”tunnusomainen kaikille ihmisille, kaikkia ihmisiä koskeva, yleisesti inhimillinen.” Esi-isämme ymmärsivät, että nuoren kansakunnan yhdeksi peruskiveksi on laskettava kyky katsoa myös omaa maata ja kansakuntaa pidemmälle. Itsenäisen Suomen on pidettävä huoli ettei nurkkaisänmaallisuus sumenna kansakuntamme näkökykyä suurissa ja maailmanlaajuisissa tarpeissa. Satavuotiaan Suomen nykykansalaisina, meillä on velvollisuus nähdä ihmiskunnan tarpeet myös muissa maissa. Oma riippumattomuus ei saa tehdä meistä niin sisäänpäin kääntyviä, että yleisinhimillisyys katoaa ajatuksistamme.

Kaikkivaltias Jumala on siunannut synnyinmaatamme niin ajallisesti kuin hengellisesti. Jumalan yksi johtavia teesejä rikkaan ja tyydytyksen tuovan elämän saavuttamiseksi on oppia antamaan. Sen ymmärsivät esi-isämme, vaikka Suomen lähtökohdat itsenäisyyden vaellukseen olivat monessa mielessä vaikeat. Poliittinen levottomuus, joka pian puhkeaisi veriseen veljessotaan, köyhyys jopa ruoan puute olivat tuhansille suomalaisille arkipäivän elämää. Heikot ulkoiset lähtökohdat eivät saaneet olla esteenä nähdä omia tarpeita pidemmälle. Olkoon tämä ajatus edelleen läheinen ja rakas satavuotiaalle Suomelle. On niitä ihmisiä, joilla on asiat vielä huonommin kuin itsellämme. Meidän mieltämme tulisi ohjata yleisinhimillinen ajattelutapa. Se lähtee lähimmäisen rakkaudesta. Se on antamista, ei itselleen keräämistä. Se on nurkkaisänmaallisuudesta ulos tulemista. Se on oikea itsenäisyyden suunta.

>>

Timo Hakkarainen on Tukholman Finska Filadelfian johtava pastori.

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

5


KUVA: Outi Palomäki

6

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017


Suomen Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio piti juhlapuheen Suomalaisen Messun juhlakonsertin yhteydessä. ”Muistutan meitä kaikkia Psalmin 91 armollisesta lupauksesta: … hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Tämän lupauksen kannattelemana uskaltakaamme jatkaa arkielämää sekä lähimmäisen ja isänmaan palvelemista niin nykyisten kuin myös tulevien suomalaisten sukupolvien onneksi ja menestykseksi.”

Jenni Haukio

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

7


8

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017


Antti Aro on innostunut Suomalaisesta Messusta Teksti: Timo T. Pellinen Suomessa on aiheestakin juhlittu ja juhlitaan Suomen Tasavallan 100-vuotista historiaa. Yksi hyvä juhlitaan osallistuminen, myös täällä Ruotsissa, on ollut Suomalainen Messu, joka on suurillekin yleisölle näytettävä videotaltionti. - Puolentoista tunnin aikana käydään läpi vuosikymmenittäin merkittävät Suomen historian tapahtumat, Antti Aro Trollhättanista kertoo. Elävänä esityksenä Suomalaisen Messun kohtokohta oli Helsingissä elokuun lopulla. Säveltäjä Lasse Heikkilä sai tilauksen 20 vuotta sitten säveltää suomalaisiin tuntoihin perustuva messu, joka sitten 1998 esitettiin ensimmäisen kerran Turku-areenalla. Nyt sitä on esitetty jo yli 250 kertaa. Vuosia sitten myös Trollhättanissa. Antti Aro on nähnyt esityksen useamman kerran. - Esitys käy Suomen historiaa alkaen vanhalta keskiajalta aina tähän juhlavuoteen. Osansa saavat kunkin vuosikymmenen hyvät ja huonotkin asiat, Antti Aro kertoo. Suomalainen Messu on vahvasti isänmaallinen ja kristillisiä arvoja kunnioittavaa. - Kerronnassa käydään läpi sortovuodet, sotavuodet, veljessota, lamat nousukausi ja kaunis kiitos Lutherilaiselle kirkolle sukupolvien työstä. - Suomalainen Messu esitettiin Trollhättanissa joskus 90-luvulla. Se oli Luterilaisessa kirkossa ja Helluntaiseurakunnassa. Jäin siihen kiinni niin, että kyyneleet silmissä katselin ja kuuntelin hankkimaltani videolta myöhemminkin, Antti Aro muistelee. - Koen tämän päivän tärkeänä siksi, että me ns. suuret ikäluokat olemme vielä

elossa ja eläkkeellä myös täällä Ruotsissa 40-luvulla syntyneet. Meillä on muistissa tämä 100-vuotinen historia. Varhainen lapsuus, jolloin me korvia täynnä kuuntelimme vanhempien jopa jännittäviä ja surullisia kertomuksia sen ajan todellisuudesta. - Sen jälkeiset vuosikymmenet olemme itse läpikäyneet, kaikki aikojen paineet niin, että olemme tänään vieraassa maassa, jonka hyväksymme kodiksi, Antti Aro perustelee. Suomalaisella Messulla oli heti alkuun ollut tilausta. Aikaisempi yhteistyö koreografi Sirkku Hoikkalan kanssa synnytti ajatuksen ryhmästä, joka esittäisi syntyneitä lauluja. Sirkku alkoi valmentaa tanssiryhmää ja Lasse etsi Sibelius-akatemian kansanmusiikkiosastolta tyylin taitajia. Muodostuva ryhmä oli aluksi 16-jäseninen ja sai nimekseen ”Valkia”. Seuraavana vuonna Valkialla oli jo yli 40 messuesitystä. Suosittujen äänitteen, videon ja nuottikirjan välityksellä innostus tarttui muutamassa vuodessa muihinkin musiikin tekijöihin ja kymmenet eri kuorot ovat esittäneet teosta konsertti- ja jumalanpalvelusversioina. Ruotsinkielinen versio Finländska Mässan esitettiin ensi kerran 2009 Kokkolassa.

Senaatintorilla 100 kuoroa ja soittajaa

Suomalaisen Messun kohokohta oli elokuussa 2017 Helsingin Senaatintorilla. Paikalla on sata soittajaa ja sata kuoroa. Juhlapuheen piti Tasavallan presidentin Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio. - Suomalainen Messu muistuttaa meitä kristinuskon merkittävästä roolista niin maamme kohtalonhetkinä kuin myös

jokapäiväisessä arjessa. Messun hengellisyys nousee ennen kaikkea kansamme yhteisistä juurista, Jenni Haukio totesi juhlapuheessaan. - Kirkko on 2000-vuotisen historiansa aikana syvällisesti muokannut ympäröivää yhteiskuntaa, kulttuuria ja maailmankuvaa. Reformaatio on Mikael Agricolan ajoista lähtien vaikuttanut niin kieleen, koulutusjärjestelmään, kansainvälisiin suhteisiin ja kalenteriin kuin myös lukemattomiin muihin itsestäänselvyyksinä pitämiimme asioihin. - Reformaation historia on ollut matkantekoa vastakkainasettelusta kohti yhteyttä. Merkkivuoden teemaan ”Armoa” sisältyy myös ihmisten välinen armollisuus. Suomalainen Messu kannustaakin meitä pohtimaan, kuinka voisimme omalta osaltamme edistää armollisuutta suhteessa muihin ihmisiin. - Armon tuntemus on usein tarpeellinen myös omaa itseä kohtaan, nykymaailman vaatimusten käydessä monelle yhä raskaammaksi painolastiksi, Jenni Haukio totesi ja päätti puheensa Zacharias Topeliuksen sanoin: ”Te etsitte koivua – se merkitsi isänmaatanne. Hyvä: rakastakaa sitä ja tehkää työtä sen puolesta niin kauan kuin elätte! Te etsitte tähteä – se merkitsee iäistä elämää. Hyvä: loistakoon tähti teille koko elämänne ajan”.

Antti Aro käytettävissäsi

Antti Aro on käytettävissä erilaisissa tilaisuuksissa näyttämässä Keuruulla juhannuksena 2017 tehtyä taltiointia. Kesto on 90 minuuttia. Yhteystiedot Antille: 0520-75538 tai 070-2289925 sekä aroantti@hotmail.com. - Täällä Länsi-Ruotsissa olen käytettävissä pienissä ja isommissa ryhmissä kahvikupin palkkiolla, Antti Aro hymyilee.

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

9


Evankeliointia vaivattomasti Teksti: Jouko Aflecht Pienehkössä Narinaharjun kylässä on keskellä kylää kirkko, jossa työskentelee kolme henkilöä. Pappi, kanttori ja lukkari. Kaikki ovat jo vähän iäkkäämpiä, kokeneita ja vastuuntuntoisia työntekijöitä. Sunnuntaisin kokoontuu aina se sama uskollinen joukko viettämään jumalanpalvelusta kello11.00. Paikalla on aina neljä ihmistä. Edellä mainitut kolme henkilöä ovat luonnollisesti paikalla virkansa puolesta. Heidän lisäkseen saapuu paikalle 91-vuotias kuuro täti, joka tulee säännöllisesti joka sunnuntai, koska hän tietää, että siellä on aina ilmaiset kirkkokahvit. Papilla on työehtosopimuksen mukaan vastuullaan saarnaamisen ohella myös evankelioida ihmisiä eli kutsua heitä kirkkoon. Tämän evankelioinnin hän on järjestänyt nykyaikaisella ja todella vaivattomalla tavalla eli kirkonkellojen soitolla hän kutsuu kyläläisiä jumalanpalvelukseen. Hän on jopa ymmärtänyt asentaa kelloihin ajastimen joka huolehtii siitä että kellot soi joka sunnuntai-aamu kl.10.00. Eräs sunnuntai tuli kuitenkin ongelmallinen tilanne,

koska tuli sähkökatkos ja kun kellot toimivat sähköllä, niin meinasi jäädä evankeliointi eli kirkonkellojen soitto väliin. Pappi on kuitenkin niin vastuuntunnollinen, että hän vetää lenkkarit jalkaansa ja verryttelypuvun päälle ja lähtee kulkemaan ovelta ovelle kutsuen ihmisiä alkavaan jumalanpalvelukseen. Ihmiset ovat vähän hämmästyneitä, mutta useimmat lupaavat kuitenkin tulla, kun aivan henkilökohtaisesti tultiin pyytämään. Kun kirkonmenot alkavat, niin nyt onkin kirkko täynnä ja lisätuolejakin joudutaan hakemaan kellarista. Nyt pappi saarnaa valtavan inspiraation vallassa, kun kerrankin on tupa täynnä. Kanttorikin soittaa urkuja niin tarmokkaasti, että urkupillit hehkuvat. Lukkari, jonka tehtävänä oli aina keittää ne kirkkokahvit neljälle hengelle, joutuu tänään todella raatamaan, kun on niin monta kahvittelijaa. Tämän jälkeen pappi, kanttori ja lukkari alkoivat lenkkeilemään säännöllisesti joka sunnuntai, sillä seurauksella, että kunto nousi ja kirkko täyttyi Sanan kuulijoista.

Maakuntajuhlien perinne heräsi Köpingissä Teksti ja kuvat: Anneli Nokkosmäki Köpingissä vietettiin Maakuntajuhlaa syyskuun alussa. - Edellisistä vastaavista juhlista lienee kulunut, saamieni tietojen mukaan 10 - 15 vuotta Anneli Nokkosmäki kertoo. Juhlapäivän sää oli aurinkoinen ja lämmin. Juhlakansaa alkoi saapua jo hyvissä ajoin ennen yhtätoista ja ohjasimme heidät alakertaan tervetulokahville. Antoisan ja ajankohtaisen raamattutunnin piti Martti Saarenpää. Hyvän hengellisen annin jälkeen siirryimme aterialle alakertaan, jossa pääemäntämme Liisa, olo työtovereittensa Sinikan ja Sirkan kanssa oli ahertanut kaiken valmiiksi. Keittiöön saatiin apua myös entiseltä köpinkiläiseltä Pirjolta, jolle keittiö koneineen oli entuudestaan tuttu paikka. Maittavan aterian jälkeen saimme nauttia kauniista

10

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

musiikista ja lauluista, joista vastasivat Eskilstunasta kutsutut veljekset Veikko ja Kauno Lillkvist sekä Hallstahammarin lauluryhmä. Antoisan musiikkijuhlan jälkeen houkutteli kahvintuoksu jälleen alakertaan hetkeksi, ennen päivän viimeistä tilaisuutta, joka oli otsikoitu ”Ilosanomaa”. Marita Pakarinen ja muuta laulajat palvelivat tilaisuudessa. Esko Pakarinen Västeråsista julisti ihanasti Ilosanomaa Herrasta, joka oli muuttanut hänen elämänsä ja joka on edelleen sama voimassaan, armossaan, pyhyydessään, totuudessaan ja rakkaudessaan. Kiitämme Jumalaa jokaisesta läsnäolijasta, sekä vastuunkantajasta jotka palvelivat eri toimipisteissä juhlan onnistumiseksi. Västmanlandissa juhlitaan jälleen joulukuun toisena päivänä, mutta tällä kertaa Suomi 100-vuotisjuhlan merkeissä Fagerstassa.


Kuusi kysymystä Asko Kosonen Mitä Suomen 100 vuotta merkitsee sinulle? Mikä on omakohtainen perintö Suomesta? - Kiitollisuutta Jumalaa kohtaan vapaasta Suomesta ja isovanhempien esirukouksista ja Suomen kielestä. Mitä Suomi on hengellisesti antanut sinulle? - Suomi on antanut paljon. Hengellisten kirjojen lehtien ja saarnojen muodossa, sekä muutamien rakentavien ihmissuhteiden kautta. Miten näet pienen paikkakunnan suomalaisen työn, onko tulevaisuutta, mitä pitäisi tehdä tai olla tekemättä? - Jos koskaan, niin nyt tulee panostaa rukoukseen Jumalaa etsien ja pyrkimällä henkilökohtaiseen yhteyteen ihmisten kanssa, jotka eivät vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajanaan. Millaisen hengellisen perinnön voimme jättää tuleville sukupolville? - Pysymällä uskossa Jeesukseen sekä levittää evankeliumia, hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta elämämme loppuun asti. Miten tulit uskoon? - Muutin perheeni kanssa Köpinkiin lokakuussa 1969. Elämäni oli vailla suuntaa ja tarkoitusta. Jumala ja uskovat ystävät pyysivät syntistä miestä helluntaikirkkoon Köpingissä. - Siellä Jumalan Sana ja Pyhä Henki koskettivat sydäntäni ja ajatusmaailmaani ja sen seurauksena annoin vapaaehtoisesti elämäni Jeesukselle. Sain kaikki suuret syntini anteeksi Jeesukselta. Tämä tapahtui tammikuussa 1970. Myös vaimoni Kaija tuli samana iltana uskoon. Kiitos Jumalalle! Millaisena näet oman ja perheesi tulevaisuuden? - Tulevaisuus on hyvä, jos Jeesus saa olla Herramme ja Vapahtajamme. Hän, joka on aloittanut hyvän työnsä meissä, on vievä sen myös päätökseen elinolosuhteistamme riippumatta.

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

11


_ _______ _ _ _ _ _ _ ______ I N M U _ L _ _ O _ K _ _ AU L I N _______ R _______

Rakkauteni isäinmaa Taivaallinen Jerusalem

Muistan edelleen miten sain pienen punaisen lapion syntymäpäivälahjaksi, kun täytin viisi vuotta lapsuuteni Nokialla. Elettiin maaliskuun kauniimpia päiviä ja aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta niin, että pihallemme muodostunut jääkerros rupesi pikku hiljaa sulamaan. Lapiollani sitten kauhoin vedensekaisia jääkimpaleita omakotitalon tontiltamme. Ilma oli niin raikas. Tuulen vire hiveli poskiani – muistan ajatelleeni, että olin vasta viisi – saattaisin vielä elää toiset viisi vuotta, tai kenties jopa 25 niin, että tulisin yhtä vanhaksi kuin isäni silloin oli. Nuo tulevaisuuden vuodet tuntuivat silloin niin etäisiltä. Muutama viikko näiden tapahtumien jälkeen heräsin yöllä kesken unien. Kuulin isän ja äidin kuiskailevan sängyssään ja puhelevan siitä, miten he aikoivat muuttaa Ruotsiin. En oikeastaan tiennyt mikä Ruotsi oli, mutta tapahtumien ympärille muodostui sellainen maaginen sädekehä, että itsekin rupesin jännityksellä odottamaan muuttoa ihmeiden maahan! Siellä kaikki muuttuisi paremmaksi: saisin uusia ystäviä, uusia leluja ja viikkorahani saisin ihan oikeissa kruunuissa, joilla voisi ostaa paljon enemmän karamelleja, kuin vanhoilla markoillani. Suomi oli silloin vasta 41 vuotta vanha. En osannut silloin edes ajatella, että joskus saisin olla viettämässä sen 100-vuotisjuhlia. Nyt se päivä on koittanut. Kun tulimme Ruotsiin, koin kuitenkin monenlaisia pettymyksiä: samalla tarhalla käyvät lapset eivät ymmärtäneetkään kieltäni, he eivät osanneet hyräilemiäni lauluja,

12

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017


”Älkäämme kuitenkaan unohtako Vapahtajaamme, joka jätti taivaan loiston ja antoi henkensä meidän edestämme.”

eivätkä myöskään halunneet lähteä kanssani samaan pyhäkouluun. Varttuessani oivalsin myös, etteivät he kannustaneet sinivalkoista joukkuetta jääkiekkoilun maailmanmestaruuskisoissa. Jalkapallo- ja yleisurheilumaaotteluissa he olivat aina sinikeltaisten puolella. Ala-asteen luokilla olin pitkään koulun ainoa ulkomaalainen. Myöhemmin, kun Suomesta rupesi 1960-luvun alkuvuosina muuttamaan uusia suomalaisia, muistan miten usein jouduin puolustamaan heitä riidoissa ja tappeluissa. Kaikki tämä johti siihen, että joskus kerroin vanhemmilleni haluavani takaisin Suomeen. Aikuisvuosiini saakka kaipuuni oli todella voimakasta. Ehkä sen vuoksi vietinkin silloin kaikki kesälomani isäinmaassani Suomessa. Joskus nostalgiset tunteet iskevät niin, että joudun kuuntelemaan kotimaista musiikkia ja lukemaan kotimaista kirjallisuutta. Kaikkein mieluisampaa on kuitenkin, kun yksinäisyydessä saa rukoilla Jumalalle omalla äidinkielelläni. Uskon, että Hän on luonut Suomen ja kaikki sen järvet, metsät ja maat ja jopa sen rajat, vaikka venäläiset ja ruotsalaiset ovatkin niitä aina välillä siirrelleet – useimmiten väärään suuntaan. En voi myöskään olla mainitsematta, että elämässäni oli vaihe, jolloin syytin vanhempiani siitä, että he olivat tuoneet minut Ruotsiin. Olin jopa joskus katkera siitä, että usein koin eläväni väärässä maassa väärään aikaan! Nämä ajatukset ovat yhä useimmin toistuneet mielessäni. Muukalaisuuden tunteet ovat jotenkin vahvistuneet, kun kokee itsensä vieraana ja ajattelee kaikkea sitä mitä Jeesus Kristus on lähtenyt meille valmistamaan. Eräänä yönä muistuivat mieleeni Pyhät kirjoitukset, joissa minullekin kerrotaan

uudesta Jerusalemista. Se aivan kuin laskeutuu alas taivaasta Jumalan tyköä. Siinä on Jumalan kirkkaus ja sen hohto on kaikkein kalliimman kiven kaltainen. Siinä kerrotaan olevan suuri ja korkea muuri, jossa sijaitsee 12 porttia. Muuri on rakennettu jaspiksesta ja kaupunki on puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. … eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistuksen tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Kun unelmissani ajattelen kaikkea tätä, näen kaikki edesmenneet ja rakkaat odottelevan sitä suurta juhlahetkeä, jolloin suuri valkopukuinen joukko (Ilm. 7:9) kootaan kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä juhlien juhlaan, Taivaalliseen Jerusalemiin. Kun vietämme isäinmaamme juhlahetkiä, mielemme varmasti herkistyy. Saattaa olla, että meillä on jopa omaisia, jotka ovat sodassa antaneet henkensä isäinmaamme Suomen puolesta – he ovat kunnian ansainneet ja ehkä juuri sen tähden olemme voineet viettää vapaan demokratian vuosia – suuren osan elämästämme. Älkäämme kuitenkaan unohtako Vapahtajaamme, joka jätti taivaan loiston ja antoi henkensä meidän edestämme. Nyt Hän valmistaa meille sijaa sinne, minne sielumme kaipaa ja missä Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet meidän silmistämme (Ilm. 21:4).

Rauli Lehtonen toimii pastorina Tukholman helluntaiseurakunnassa ja myös Ruotsin helluntaiherätyksen Euroaasia-valiokunnan puheenjohtajana. rauli.lehtonen@gmail.com

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

13


LÖYDÄ SEURAKUNTA LÄHELTÄSI

BORÅS Osoite: Kungsgatan 58 Tel: 033-130027 Web: www.finskapingst.se Su klo 15.00 Jumalanpalvelus Su, klo 17.00 Amazing Sunday Ke, klo 18.30 Rukouskokous Pe, klo 19.30 Amazing Friday Tule mukaan kuuntelemaan radiota 92,5 MHz tai netissä finskapingst.se ESKILSTUNA Adress: Smedjegatan 23 Tel: 016-15 59 81 Web: www.kotikirkko.se Su, klo 15.00 Jumalanpalvelus Ti, klo 19.00 Rukousilta Pe, klo 18.00 Sykettä elämään ilta GISLAVED Köpmangatan 7 , Su klo 15, 073-5253201 askokosonen@hotmail.com GÄVLE Brunnsgatan 64, gavle.pingst.se, GÖTEBORG Osoite: Redbergsvägen 19 Tel: 031-195569 Web: www.helluntaiseurakunta.org Ma, klo 20 TV-lähetys Öppna Kanalilla. Ke, klo 11 Lähetyksen päiväpiiri Pe, klo 12 Päivärukouskokous. Su, klo 11 Jumalanpalvelus.

TERVETULOA HENGELLISIIN TILAISUUKSIIN!

HAAPARANTA Torggatan 29, Su klo 14, Ke klo 18, 0922-650 042, www.haparadafiladelfia.se KATRINEHOLM Linnevägen 24B, Pirkko Siikonen, 015-750170, p-irkko@live.se KÖPING Torggatan 7, Su klo 15.00, 0227-10511 www.kopingpingst.se, erkki.laukkanen754@gmail.com. MARIESTAD Madlyckevägen 1, Su klo 15, Ti klo 18 www.mariestadpingst.se, puh. 0703405465

Tarvitseeko seurakuntasi apua, piristystä ja vaihtelua? Seuraavat evankelistat ovat käytettävissä: Umeå Minkkinen Saara, 070-5165186

14

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

SÖDERTÄLJE Adress: Cederströmsgatan 9 Tel: 08-550 800 98, 072-2528899 Web: www.finskapingst.com Ti, klo 10.00 Rukousaamu Ke, klo 18.30 Jumalan kohtaamisen ilta To, klo 19.00 Arabiankielinen rukouskokous Su klo 11.00 Arabiankielinen jumalanpalvelus Su, klo 16.00 Jumalanpalvelus

MOTALA Drottningsgatan 15 A, Su klo 16.00, Tilaisuus ke klo 18, www.motala.pingst.se, 0705825184

TUKHOLMA Adress: Västberga Allé 9 Tel: 08-642 54 83 Web: www.finskafiladelfia.se

NORRKÖPING Dragsgatan 9 C, Su klo 14, www.norrkoping. pingst.se 0727- 405 550

Su, klo 11.00 Jumalanpalvelus Ke, klo 19.00 Iltakokous Pe, klo 19.00 Nuorten ilta

PAJALA Masugnsvägen 14, 097-810 098

TROLLHÄTTAN Strandgatan 22, Ti klo 18.30 rukous-ilta www.thn.netbless.net, 0520-755 38

SANDVIKEN Torggatan 3, sandvikenpingst.se, 026- 258 111

UUMAJA Kungsgatan 83, Su klo 18.00 ja pe klo 19.00 070 5165186, saara.minkkinen@home.se

SUNDSVALL Rådhusgatan 37, Su klo 11, to klo 18, 073-0410394, s.lager@yahoo.se

VÄSTERÅS Almelundsg 2, Su klo 15, 021-17 19 00, www.vasteras.pingst.se

EVANKELISTAT Evankelistat palvelevat seurakuntia

SÖDERFORS Borgenkyrkan, Södra Esplanaden 13, 815 38 Tierp, La klo 14 päiväkokous ja Su klo 14 Romanian kieliset.

Eskilstuna Pesämaa Matti, 072-309 50 14 Pesämaa Anja, 070-556 06 31 Takalo Juha ja Eija, 070-556 31 89 Nyman Kyösti, 073 998 1055 Nyman-Koivisto Tanja, 073-396 98 64 Köping Nokkosmäki Anneli, 073-7785690


Sinulla on oikeus kuulla Jeesuksesta! Sinä ja minä, aivan jokainen ihminen, me tarvitsemme Jeesusta. Hän on tuki ja turva. Häneen voi luottaa, siksi tee parannus kääntymällä tietoisesti pois pahasta. Mistä on oikein kysymys? Usko, että Jeesus kuoli puolestasi ristillä ja nousi kuolleista. Apostolien teot 2:38 sanoo: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan”. Kutsu rukouksessa Jeesusta tulemaan elämäsi Herraksi. Raamattu vakuuttaa, että sanoillasi on merkitystä: ”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva”. (Paavalin kirje roomalaisille 10:9) Kannattaa rukoilla paljon. Voit tehdä tästä oman rukouksesi. Tässä ajatuksia malliksi: ”Jumala, tiedän, että olen poikennut tahdostasi ja tarvitsen anteeksiantamustasi. Uskon, että annoit Jeesuksen kuolemaan puolestani. Tahdon kääntyä pois synneistäni. Kutsun nyt Sinut sydämeeni ja elämääni. Luotan ja uskon Sinuun ja tahdon ottaa Sinut vastaan Herrana ja Vapahtajana. Jeesuksen nimessä, aamen.” Nyt olet uuden elämä alussa. Jotta voisit syventää yhteyttäsi Jeesukseen, hyvä neuvo on tämä: Lue Raamattuasi päivittäin, jotta oppisit tuntemaan Kristuksen. Aloita Uudesta Testamentista, erityisen selvänä pelastussanoman sisältö tulee esiin Johanneksen evankeliumissa. Keskustele Jumalan kanssa rukouksessa. Ota yhteyttä yhteen tai useampaan uskovaiseen,

SILLÄ NIIN ON JUMALA MAAILMAA RAKASTANUT, ETTÄ HÄN ANTOI AINOKAISEN POIKANSA, ETTEI YKSIKÄÄN, JOKA HÄNEEN USKOO, HUKKUISI, VAAN HÄNELLÄ OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ - JOH 3:16 joiden kanssa voit rukoilla ja joille voit kertoa edistysaskeleistasi ja epäonnistumisistasi. Tule seurakunnan jumalanpalveluksiin tai kokouksiin mukaan. Siellä missä puhutaan ylösnousseesta, syntiensovittaja Jeesuksesta, olet oikeassa paikassa. Yhteinen usko rakentaa ja virkistää. Lue Raamatusta kasteen merkityksestä (esimerkiksi Markus 16:16, Apostolien teot 2:38, Kirje roomalaisille 6:1-6). Anna uuden elämän sisällön, rakkauden ja huolenpidon säteillä myös toisiin ihmisiin sanoissa ja teoissa. Kerro Jeesuksesta muillekin. ”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi” (Apt. 2:1-4). Vielä yksi vinkki: Jos sinulla on lisää kysymyksiä, katso mikä seurakunta on lähinnä sinua tämän lehden osoitteita palstalta sivulta 26. Voi tilata lukemista myös osoitteesta toimitus@uusiyhteys.se!

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

15


16

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017


_______ _ _ _ _ _ _ ___ U_S _______ M O _ T _ R _ E _ _ K _ _ N _ _ Ä _ _ L Ä M ____ E _______

DUUNIA R I I T TÄ Ä

V I E L Ä

KA I K I L L E ! Teksti: Timo T. Pellinen Kuvat: Perhealbumi, Janne Rytkönen ja Timo T. Pellinen

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

17


_____ _ _ _ _ _ _ _____ U_S _______ O_M _ T _ R _ E _ K _ _ N _ _ Ä _ _ M _ L Ä ___ E _______

18

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017


>> Lapset ovat kyllä joutuneet näkemään, ettei se lähetystyö aina ole niin taloudellisesti rikasta. Mutta mitä se on antanut, se on ollut kylläkin rikasta elämänkokemusta.

Reijo ja Helena Blommendahl ovat kulkeneet pitkän matkaa elämäänsä käsikynkässä. Vuodet ovat menneet nopeasti, elämässä on ollut paljon tehtävää. Pitkän päivätyön Reijo ja Helena ovat tehneet lähetystyönpalveluksessa. Reijo kertoo syntyneensä Helsingissä työläisperheeseen. Osoite oli Porvoonkatu 25. - Faija oli tavallinen duunari hitsarina. Elämä oli turvallista, vaikka ei ollutkaan kaikkea mitä naapureiden rikkailla oli. Perheeseen siunautui seitsemän lasta. Se oli paljon kaupunkilaisperheeseen, Reijo kertoo. Raamatun asiatkin tulivat tutuiksi varsin pienenä poikana. Oma valintakin oli tehtävänä. - Uskova äiti vei pyhäkouluun. Sieltä sain ensimmäiset ohjeet Hyvästä Paimenesta, pelastuksesta, lähetystyöstä jne. - Kun tuli hetki, että nuorukaisen oli omakohtaisesti tehtävä uskon ratkaisu, ymmärsin sen merkityksen. Se oli vastaus sisäiseen kehotukseen. Vastasin Jumalalle: ”Haluan seurata sinua Jeesus”. Helena kertoo syntyneensä esikoisena, missä uskottiin Jumalaan ja Hänen apuunsa. - Isäni vanhemmat olivat Turun Helluntaiseurakunnan perustajajäseniä.

Lapsuudenkotiini syntyi vielä viisi lasta. - Asuimme Espoon Leppävaarassa omakotitalossa. Isä kävi töissä Helsingissä ja äiti oli kotona. Kirkossa kävimme harvemmin, koska vielä 50-luvulla meillä ei ollut autoa. Äiti piti pyhäkoulua kansakoululla. - Nuorena tein omakohtaisen ratkaisun ja kävin kasteella. Sitten aloin enemmän olla mukana kokouksissa, ainakin viikonloppuisin, Helena kertoo. Reijolle lähetystyö on merkinnyt aivan erityistä. - Olen aina arvostanut lähetystyötä ja jo lapsena. Kun vartuin, oli aivan selvä, että kaikkien ihmisten maailmassa on saatava kuulla Ilosanoma pelastuksesta. - Tämä mielenlaatu johti sitten viimein ratkaisuun lähteä Raamattukouluun ja armeijan jälkeen evankelioimistyöhän ”Karjalan korpeen”. Elämä vei siitä eteenpäin kertomaan Jeesuksesta eri kaupungeissa ja ulkomaille eri aktioihin.

Helena ja Reijo – pitkä aikainen ystävyys! Reijo kertoo, että hän on tuntenut Helenan jo 15-ikäisestä lähtien. - Kun olimme aikuistuneet, niin olimme valmiit solmimaan avioliiton. Yhteiset arvot elämän tehtäväämme

varten olivat samat. - Meille syntyi viisi tyttöä. Nyt kaikki ovat naimisissa ja lastenlapsiakin on jo 12. Lisää on tulossa, näköjään, Reijo nauraa. Reijon ja Helenan tyttärillä on myös ollut evankelioimistyö tärkeätä. Tämä vaikutta suurelta asialta vaikka lähetyssaarnaajan perheessä on ollut taloudellisesti niukempiakin aikoja. - Lapset ovat kyllä joutuneet näkemään, ettei se lähetystyö aina ole niin taloudellisesti rikasta. Mutta mitä se on antanut, se on ollut kylläkin rikasta elämänkokemusta. - Lapset ovat toimineet myös lähetystyössä. Maria perheensä kanssa Japanissa lähes 10 vuotta, Nina ja perhe Turkissa, Pia Kambodiassa ja Kairoskurssin vetäjänä eri puolilla maailmaa, Heli Kiinassa ja nyt pastorin rouvana Lappeenrannassa. Nea on sairaanhoitajana Espoossa ja yhä opiskelee. Sitten Reijolta tulee tunnustus, joka on arvokas. - Iloitsen, että kotijoukot ovat olleet minulle avuksi ja hyvinä tukijoina, jos myöskin oikeamielisinä neuvonantajinani.

Jumalan johdatusta työssä ja elämässä Helena kertoo, että hänen tyttönimen-

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

19


_____ _ _ _ _ _ _ _____ U_S _______ O_M _ T _ R _ E _ K _ _ N _ _ Ä _ _ M _ L Ä ___ E _______

- Siellä on DarEs Salaamissa ja Mwanzassa seminaarit työntekijöille aamu- ja iltapäivisin. Iltaisin ovat evankelioimiskokoukset. Olen varannut raamattutunteja 26 tunnille sekä iltatilaisuudet. Kaikkinensa matka kestää kolme viikkoa. Jumalan meitä auttaa. - Viime päivät on mennyt kaikenlaisten rokotuksien saamisessa käsivarret vastaanottaneet erilasia pistoksia ja huomenna vielä yksi rokote.

Elämä on ollut turvallisissa käsissä

Avioliittoon Helena Rintalan kanssa 1969 sä muuttui Blommendahliksi vuonna 1969. - Japaniin lähdimme viiden vuoden kuluttua. Perhe oli kasvanut kahdella tytöllä. Hyvin sopeuduimme uusiin olosuhteisiin. - Suurena apuna oli Reijon täti, Kerttu Autio, joka oli ollut siellä jo 13 vuotta lähetyssaarnaajana. Hän oli lapsirakas ja hänen hoitoonsa veimme lapset kielikouluun mennessä. - Asuimme pienessä vuorten ympäröimässä kylässä, missä oli teen- ja riisinviljelystä. Pihaltamme ei näkynyt naapuritaloja eikä paljon ihmisiäkään. Oma auto oli tarpeellinen. Kirkkomme sijaitsi vuoren toisella puolella Ujin kaupungissa, 10 kilometrin päässä kotoamme. - Reijo enon, Onni Aution, perhe oli asunut talossa aikaisemmin. Kävimme esittäytymässä kyläläisille, niin kuin Japanissa on tapana ja veimme pienen lahjan. Meidät otettiin hyvin vastaan, koska Autiot jo tunnettiin hyvin. - Myöhemmin tytöt kävivät kylän koulua keväästä syksyyn, kunnes suomalainen koulu alkoi syyskuussa.

20

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

Kyoton sanomalehdissä oli kirjoitus pienestä kyläkoulusta ja vaaleatukkaisesta suomalaistytöstä. - Monet ihmettelivät ulkolaista perhettä metsässä ja rohkeimmat pysähtyivät kyselemään, Helena muistelee.

Lähetystyö alkaa naapurista ja jatkuu maan ääriin - Tarkennus periaatteeseeni. Lähetystyö alkaa naapurista maailman ääriin saakka huolimatta siitä missä maantieteellisesti olet. Sisälähetystyö tapahtuu minun omassa elämässäni. - Lähetystyö eri puolilla maailmaa ollut mielenkiintoinen. Olen käynyt vierailemassa ja työssä 56 eri maassa, ja joissa tavalla tai toisella olen saanut olla evankelioimassa. - Lähinnä Japanissa on työvuosia kertynyt 37. Sahalinin evankelioinnin aloitin noin 30 vuotta sitten. Se on oma mielenkiintoinen juttunsa. - Lähetystyö jatkuu niin kauan kunnes Jeesus saapuu. Omalta kohdaltamme seuraavaksi suuntaamme pian Tansaniaan.

Reijo oli paljon menossa, mutta ei pitempiä matkoja. Helena muistelee. - Olin tottunut siihen heti avioiduttuamme. Se ei ole koskaan ollut mikään ongelma perheessämme. - Taivaan Isä on aina pitänyt meistä huolen, eikä mitään ole puuttunut. Tiedän, että monet rukoilivat työmme ja meidän puolestamme. Saimme paljon kirjeitä ja kortteja ihanine teksteineen. - Nyt 43 vuoden jälkeen en haluaisi niistä luopua. Miten paljon kauniita sanoja ja rohkaisuja ne sisältävätkään. Jouluisin seinämme peittyi kortteihin ja niitä katsottiin vielä kauan joulun jo mentyä, Helena kertoo. - Kaikki viisi tyttöämme ovat saaneet kasvaa turvallisessa kodissa, missä luettiin Jumalan Sanaa, rukoiltiin ja laulettiin. Ja tänä päivänä se sama jatkuu heidän kodeissaan. Se on kiitos Jumalalle!

Joulut ja luonnon oikut Reijon ja Helena Blommendahlin elämästä on ilmestynyt kirja, jonka on kirjoittanut Tapani Sopanen. Kirjan kansien väliin on mahdutettu Japani ja Sahalinin lähetystyön historiaa. Vuosikymmenet saavat kyytiä, ja kirjan viimeiset sivut ovat täynnä Japani lähihistoriaa. Vuonna 2010 Reijo oli eläkeiässä, mutta eihän vauhti siihen loppunut, eikä ole vieläkään osoittanut laantumisen merkkejä. Boråsin Suomalainen Helluntai-


>> Taivaan Isä on aina pitänyt meistä huolen, eikä mitään ole puuttunut.

seurakunta on ollut tukemassa Blommendahlien tekemään lähetystyötä alku metreiltä lähtien. Siksi yhteys Boråsiin ja Ruotsiin ollut kautta vuosikymmenien hyvin kiinteä. 11. maaliskuuta 2011 tapahtui Japanin historian suurin maanjäristys. 19.000 ihmistä kuoli. Uutisvälineet kertoivat Fukushiman ydinvoimalan tuhoutumisesta ja sen tuomasta vaarasta. Juuri tuolloin Reijo istui junassa matkalla Tokioon kristittyjen parlamentaarikkojen ja lähetysjärjestöjen johtajien rukouspäivään. - Yleensä matkaaminen luotipikajunalla on turvallista, mutta aina voi sattua niin kuin kerran matkatessani Kyotosta Tokyoon. Junan kiitäessä 300 kilometriä tunnissa, se yht´äkkiä pysähtyi useiden

kilometrien pitkään tunneliin vuoren sisään. - Pelko, kaaos, epätietoisuus valtasi kaikki sadat matkustajat 16-vaunuisessa pikajunassa,. - Ja sitten tästä eteenpäin on tarinaa, joka on jo kerrottu Sopasen Tapani kirjoittamassa kirjassa Reijo kertoo ”reijomainen” hymy huulillaan. Tsunamin aiheuttama tuho ja maanjäristykset ovat olleet myös avaamassa ovia aivan uusiin tilanteisiin kertoa evankeliumin ilosanomaa. Reijo on pukenut päälleen joulupukin tamineet. Se on antanut kekseliäälle lähetyssaarnaajalle mahdollisuuden päästä uusiin tilanteisiin tapaamaan ihmisiä ja kertomaan maailman Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta.

Reijo Blommendahl vierailee ruotsinsuomalaisissa helluntaiseurakunnissa: 3/12 klo 16 Finska Pingst, Södertälje Cederströmsgatan 9 5/12 klo 11 Boråsin Päivävapaat Fristadsvägen 104A 5/12 klo 17 Trolhättan 7/12 klo 10-14 Boråsin raamattukoulu aiheena Ilmestysmaja, Fristadsvägen 104A 9/12 klo 16 Göteborg, avoimet ovet Helluntaiseurakunta, Redbergsvägen 19 10/12 klo 11 Göteborg Helluntaiseurakunta, Redbergsvägen 19 10/12 klo 16 Borås, Carolin kirkko Kauneimmat joululaulut

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

21


_____ _ _ _ _ _ _ _____ U_S _______ O_M _ T _ R _ E _ K _ _ N _ _ Ä _ _ M _ L Ä ___ E _______

MITEN LÖYTÄÄ OMA PAIKKANSA EVANKELIOIMISESSA? ”Lähetystyö alkaa naapurista maailman ääriin saakka huolimatta siitä missä maantieteellisesti olet. Sisälähetystyö tapahtuu minun omassa elämässäni.” Reijo ja Helena Blommendahl vetoavat: Ole valmis ottamaan vastuuta niissä pienissäkin asioissa seurakunnassasi. Ota vastaan neuvoja Raamatusta, luotettavilta uskovilta ja Sanan opettajilta. - Pyri johonkin raamattukouluun syventämään kokonaisvaltaista Raamatun ilmoitusta. Vältä epäuskoista teologista väittelyä, josta voi mennä viimeinenkin ns. lapsuuden usko ja luottamus Jumalaan. - Ei ole väärin arvioida ja keskustella asioista, vaikka ne eivät olisikaan niin helppoja. Kuitenkin joskus tulevaisuudessa joudut "niidenkin" asioiden kanssa olemaan kasvotusten. - Ole avoin ja muista Jeesus rakastaa sinua, iloitse siitä ja kerro se kaikille. Jumala avaa sinulle ovia. Jumalan ovia ei tarvitse potkia auki. Ne avautuvat itsestään, kun sen aika tulee.

22

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

Tytärtä tult iin kosimaan! Reijo Helena Blommendahl joutuivat toteamaan suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin väliset erot, kun kysymyksessä oli avioliittoon kosinnat. Kun tyttäret olivat kasvaneet nuoriksi naisiksi, alkoivat kosinnat. Eräs sulhaskandi tuli tapaamaan Reijoa. Japanilaiset tervehdykset vaihdettuaan Reijolle esitettiin kysymys. - Minä haluaisin mennä naimisiin tyttäresi Marian kanssa, kun hän tulee siihen ikään. Tästä haluaisin keskustella kanssasi, kosia puhui vakavana. Reijo vastasi selkeällä tavalla. - Kuulepa, en minä voi määrätä, kenen kanssa minun tyttäreni haluaa mennä naimisiin. Sellainen ei ole tapana suomalaisessa ajattelussa. Mies jatkoi puolestaan omalla

tavallaan. – Kun tämä on meidän japanilaisten tapa toimia. Minusta Maria saisi hyvän miehen. Tulen varmasti pitämään hänestä hyvää huolta. - Siitäkin huolimatta minä en isänä voi tehdä päätöstä hänen puolestaan. Me vanhempina voimme rukoilla ja ohjata lapsiamme ja toivoa heille kaikkea hyvää elämässään. Näin vakavassa asiassa heillä on itsellään vastuu, mitä tekevät, Reijo vetosi. Toinen kosia puolestaan suuttui vakavasti ja alkoi uhkailla. – Sinulla ei ole mitään oikeutta olla Japanissa. On parempi, että lähdet pois, kun et hyväksy meidän kulttuuriamme. Tilanne äityi niin pahaksi, että Reijon piti ottaa yhteyttä poliisiin, jolloin uhkailut kyllä päätyivät. Perheeseen oli jälleen saatu rauha.


Watoto-kuoro toi väriä! Teksti ja kuvat: Ismo Pakkala Kaksi kuukautta kestäneen kiertueen jälkeen Norjassa Södertäljeläiset saivat vieraakseen Watoto-kuoron. Perjantai-iltana 6. syyskuuta olivat Södertäljen suomalainen ja ruotsalainen helluntaiseurakunta vuorossa saada etuoikeuden järjestää huipputason konsertin ruotsinkielisen helluntaiseurakunnan tiloissa. Jo alku oli hyvin vaikuttava, kun lapset kiersivät salissa toivottaen jokaisen tervetulleeksi! 22 todella eläväistä lasta, kaikki orpoja, lähtöisin vaikeista olosuhteista Ugandasta lauloivat ja tanssivat värikkäissä asuissaan ilon jokaiseen sydämeen jo ensimmäisellä kappaleella. Afrikkalaiset rytmit tempaisivat mukaansa jokaisen läsnäolijan, monet alkoivat spontaanisti tanssia mukana ja ilo ja vapaus levisi kirkkosaliin.

Orpolasten todistus puhuu Muutaman laulun jälkeen joitakin niistä kymmenestä aikuisesta johtajasta, jotka ovat kuoron mukana kertoivat todella vakuuttavasti mitä Watoto-toiminta oli saanut aikaan heidän elämässään. Kuvat Ugandan olosuhteista ja noin miljoonasta orvoksi jääneestä lapsesta valkokankaalla heidän takanaan puhuvat omaa kieltänsä. Watoton pääpaikka on Kampalassa, Ugandan pääkaupungissa. Se koostuu kirkosta ja kolmesta isosta kylästä. Kampalan ja pohjoisemmassa sijaitsevassa Gulun kylässä saa noin 2.700 henkilöä mahdollisuuden asuntoon, koulutukseen ja elantoon. Ihailen 10-votiasta poikaa, joka todella nopeatempoisen kappaleen ja tanssin jälkeen esittää yksinlaulun hiki kasvoil-

ta valuen, mutta tuskin hengästyneenä? Lasten todistukset siitä mitä Jumala, Watoto-toiminnan kautta on saanut aikaan heidän elämässään, tuo kyyneleet silmiin monille kuuntelijoille. Usko ja tulevaisuuden toivo on niin aitoa ja mukaansa tempaavaa. He kertovat ilolla saaneensa uuden suuren perheen, uuden äidin, joka jokaisessa Watoto-kodissa vastaa kahdeksasta lapsesta ja uuden Taivaallisen Isän, joka ei koskaan heitä jätä. Viimeisen laulun jälkeen heidät taputetaan takaisin lavalle vielä kerran! Tuntuu kuin emme voisi saada tarpeeksemme tätä ilo-öljyä. Watoto-kuoro tulee esiintymään 25 eri paikkakunnalla Ruotsissa ennen siirtymistään Saksaan. Mene, iloitse ja tanssi kuin David muinoin, sanoen ”Herran edessä minä karkeloin”.

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

23


Tuomo Kulpakolla on yksi tärkeä toimintaohje ja rukousaihe. Raimo Puuronen johtaa 10-henkistä kuoroa.

Skövdessä hedelmällistä työtä Teksti ja kuvat: Rauli Lehtonen Skövden helluntaiseurakunnan suomenkielinen ryhmä on viime aikoina saanut kokea varsin aktiivisia toiminnan vuosia. Seurakunnan saarnaaja Tuomo Kulpakko kertoo ryhmän kastaneen kuusi henkeä viimeisen parin vuoden aikana. He ovat saaneet olla siunaukseksi seurakunnan toiminnassa. Ryhmän hengellisestä sykkeestä todistaa myös 14. lokakuuta järjestetyt maakuntajuhlat, johon osallistui noin 60 osanottajaa Skövdestä, Degerforsista, Filipstadista, Mariestadista, Motalasta, Storforsista ja Örebrosta. Tällä kertaa Martti Saarenpää Kungsöristä toimi juhlien vierailevana puhujana. Skövden kuoro antoi päiville oman hengellisen siunauksensa. Skövden helluntaiseurakunnan säännöllinen suomenkielinen työ aloitettiin 1960- ja 1970-luvun taitteessa, jolloin Erkki Sikiö oli ryhmän kantavia voimia. Seurakunnan nykyinen saarnaaja Tuomo Kulpakko muutti paikkakunnalle 1990, jonka jälkeen hän on osallistunut sekä seurakunnan julistustehtävään, että myös

ryhmän musiikkitoimintaan. Tällä hetkellä ryhmän noin 10-henkistä kuoroa johtaa Raimo Puuronen, joka myös on suomenkielisen työn kassanhoitaja. Ennen 1990-lukua toiminnan johdossa ovat olleet muun muassa Heikki Nurro, Tapani Wilmi, Otto Koivukangas ja Ahti Joensuu, joka jakoi virkaansa myös Mariestadin seurakunnan kanssa.

Seurakunnassa 31 jäsentä

Helluntaiseurakunnan suomalaisessa ryhmässä on tällä hetkellä virallisesti 31 jäsentä. Vanhimmistoon kuuluvat Markku Myöhänen, joka toimii puheenjohtajana, sekä Tuomo Kulpakko, Raimo Puuronen ja Joakim Kulpakko. Tarjoilu- ja keittiöpuolen tehtävistä ovat Vappu Hänninen ja Mirja Puuronen varsin usein kantaneet tärkeätä vastuuta. Kun vierailen lokakuun alkupuolella seurakunnassa, koen lämmintä herätyksen ilmapiiriä ja vireän musiikkitoiminnan vaikuttavan herkistävästi kokouksen kulkuun. Tuomo Kulpakon isällinen

hahmo luo ryhmän toiminnalle hartaan ja yhteishenkisen tunnelman, jonka jokainen kokouksessa aistii aidoksi Pyhän Hengen läsnäoloksi. - Suurin visioni tulevaisuutta ajatellen on, että saisimme voittaa vieläkin enemmän suomenkielisiä Kristukselle täällä Skövdessä, kertoo Tuomo Kulpakko sydämensä syvimmistä toiveista. Ajellessani autollani kokouksen jälkeen kotiin, koen selvästi, että käyntini muodostuikin minulle itselleni suureksi siunaukseksi, vaikka vierailulle tullessani olinkin keskittynyt lähinnä omaan puheeseeni. Kuinka toivonkaan, että Skövden ryhmän herätyksen Henki saisi vaikuttaa myönteisesti myös muualle ruotsinsuomalaisiin seurakuntiin. Skövden helluntaiseurakunnan suomalainen ryhmä kokoontuu säännöllisesti sunnuntaisin klo 16:00 Pingstkyrkaniin, Lögegatan 1, Skövde, sekä keskiviikkoisin kodeissa klo 18:00.

RUOTSINSUOMALAISTEN HELLUNTAISEURAKUNTIEN TYÖNTEKIJÄPÄIVÄT SÖDERTÄLJESSÄ 16-17/3 2018 Ruotsinsuomalaisen Helluntaisäätiön sääntömääräinen vuosikokous pidetään Södertäljen Työntekijäpäivien yhteydessä la 17. maaliskuusta 2018. Lisätietoja info@finskapingst.org. Tervetuloa!

24

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017


______ _ _ _ _ _ _ ___ _______ T_A _ E_L__I S K _ _ N A V _ _ E _ Ä _ Y N ____ K _______

Radikaalisti Jeesuksen seuraamisen aika Teksti: Anneli Nokkosmäki Seuratessamme ihmisten elämää ympärillämme, teemme usein havainnon, joka on täysin Jumalan Sanan, raamatunvastainen. Monenlaiset asiat orjuuttavat tämän päivän ihmistä, entistä enemmän. On myös havaittavissa selkeää evankeliumin sanoman tylsistämistä. Mitäkö tarkoitan? Sitä, ettei juurikaan uskalleta puhua Jumalan tahtoa julki, niin kuin se on kirjoitettu. Tähän on moniakin syitä. Yksi lienee lahjavanhurskauden jäämisen perusasteelle elämässä. Ei ole elämänmuutosta, periaatteissa eikä toimintatavoissa, joka kertoisi sanoittakin, että kyseessä on Jumalan lapsi. Toiseksi: Monet eivät kerro toisille olevansa uskovaisia ja Jeesuksen seuraajia, etteivät joutuisi ihmisten ”hampaisiin”. Tässä vaikuttaa usein elämä, jossa synti saa hallia ja toimitaan lihallisesti, vanhan luonnon mukaan. Kristittyjen, uskovien, tulisi palaa rakkaudesta Jeesukseen ja julistaa armossa, totuudessa ja rakkaudessa pelastuksen sanomaa ihmisille ja elää itse jatkuvassa armossa, totuudessa ja parannuksessa. Miksi me uskovina annamme vanhan hallita meitä ja orjuuttaa, vaikka Jeesus on hankkinut meille kaikille ruumiinsa, henkensä ja verensä uhrin kautta täydellisen vapauden vihollisen orjuudesta? Tämä ei tarkoita lankeamattomuutta, riippuuhan paha meissä kiinni, kuten Paavali toteaa, mutta onhan meillä Pyhä Henki, jolla kuolettaa lihan teot. Tämä uusi elämä on vapautta synnin orjuudesta ja hallintavallasta. Olemmehan armahdettuja syntisiä! Opetellaan seuraamaan Jeesusta ja kuunnellaan, kun ”Parakletos, Pyhä Henki”, muistuttaa meitä kaikesta siitä mitä Jeesus sanoi

ja teki. Tilanne on hyvin synkkä sellaisen ihmisen kohdalla, joka ei opettele tuntemaan Raamatun Jeesusta, vaan muodostaa kuvan hänestä omien ajatustensa, käsitystensä, tarpeittensa ja kuulemansa perusteella. On tärkeää lukea Raamattua, tutustua Sanan ilmoittamaan Jeesukseen ja antaa Sanan ojentaa meitä suoraan ja siirtämään meidät sille tielle, joka on kirkastuva kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka. Oma kokemukseni vuosien takaa on, kun elämässä oli runsaasti painolastia. Silloin Jeesus ilmestyi, painoi ristinpuun minun selkärankaani. Siitä lähtien olen saanut armon pysyä pystyssä. Ristin työn merkityksen kokeminen, löytäminen ja vastaanottaminen, on voimanlähteemme tänään elää uskovana tässä jo hyvinkin pimentyneessä maailmanajassa. Nyt on työhön lähdön, voitelun ja radikaalisti Jeesuksen seuraamisen aika. Sielut eivät pelastu ”nynnyttelyn” kautta. Evankeliumissa on edelleenkin sama kuoleman pimeydestä vapauttava ja todellisen Elämän osallisuuteen vievä voima. Rukoillaan, että itse kukin saisimme armon vaeltaa Pyhän Hengen johtamana, ja niin Jeesus pääsee ilmaisemaan itsensä kauttamme. Kehotetaan ja rohkaistaan toisiamme ja pyrkikäämme itse olemaan esimerkkejä, jotka ovat seuraamisen arvoisia Jumalan palveluksen työssä.

Anneli Nokkosmäki toimii evankelistana Köpingissä.

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

25


Mitä Suomi sinulle merkitsee? Neljä kommenttia eri puolilta Ruotsia. 1# Mitä Itsenäinen Suomi 100 vuotta merkitsee henkilökohtaisesti sinulle? Juhlitaanko seurakunnassasi Juhlavuonna? 2# Miten näet oman kotiseurakuntasi työn tulevaisuuden, etsi positiivisia juttua, kielteiset me kaikki tiedämme! Miten työ voisi jatkua?

Saara Minkkinen, Uumaja. - Minulle on tämä juhlavuosi kaikin puolin merkityksellinen. Olihan Suomi melko nuori, kun alan muistamaan asioita. - Muistan talvi- ja jatkosadan sekä sen pelon, että kuinka tässä käy. Tosin niistä ei paljon puhuttu ääneen. Rukousta oli paljon. - Tosin oli muutakin menoa monien nuorten kohdalla. Kiitos Herralle, että Suomi voi viettää 100. juhlaa! - Meillä täällä Uumajassa on Viktor Klimenko konsertoimassa Suomi 100-vuotta kunniaksi.

- Odotamme herätystä ja rukoillen pidämme yhteyksiä yllä sekä pyydämme Herralta, että Hän lähettäisi tänne vastuunkantajan - tai vastuunkantajia.

26

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

Raija Lager, Sundsvall. - Ruotsinsuomalaisena kiitän Jumalaa Suomen 100-vuotiaasta.taipaleesta. Kiitollinen mieli nousee Jumalan varjelevan ja siunaavan käden johdosta Suomen yllä. - Seurakunnassamme muistamme erikoisesti synnyinmaatamme rukouksin, pyytäen Jumalaa siunaamaan Suomen kansaa herätyksen ajoilla.

- Ruotsinsuomalaisen työn jatkuvuus seurakunnissamme on mahdollista uuden sukupolven myötä, edellyttäen heidän halua ottaa vastaan evankeliumin viestikapula, joka ennen kulki suomenkielellä, mutta nyt nuoremman sukupolven omalla kielellä. - Tämä edellyttää vanhemman sukupolven mukautumista uusiin vankkureihin, jossa kyyti voi tuntua oudolta, kun vanhat raiteet ovat muuttuneet uusiin tapoihin toimia ja oudot maisemat vilisevät ohitse.

Anneli Nokkosmäki, Köping. - Suomi on synnyinmaa, jossa kasvoin aikuiseksi. Työttömyyden vuoksi jouduin lähtemään Ruotsiin töihin. - Nyt olen kolmatta kertaa työtä tarjonneessa Ruotsissa, juuri eläkkeelle siirtyneenä. - Suomessa on paljon hyvää ja määrätynlainen nostalgisuus synnynmaata kohtaan on säilynyt. - Ehkä äidinkieli ja omaiset saavat palaamaan vuosi toisensa jälkeen Suomeen. Esirukouslistalla synnyinmaa on jatkuvasti ja sen päättäjät, jotka tarvitsevat todella paljon ymmärrystä ja viisautta ja sitähän saamme heille pyytää Jeesuksen nimessä! - Seurakunnassamme ei juhlita 100-vuotiasta, itsenäistä Suomenmaata. - Seurakunnan tulevaisuus on hyvin riippuvainen siitä, kuinka paljon tapaamme ei uskovia, harrastaen juuri ystävyysevankeliointia. Jotta tuo toteutuisi muuallakin kuin muille puhuttaessa, on hädän sieluista poltettava sydämissä, kuin myös rakkauden Jeesukseen. Rakkaus ei salli olla toimetto-


>>

Kuvat otettu Boråsissa Mukulatfestin yhteydessä. Paikalle tuli arviolta 300 lasta vanhempineen. Samassa yhteydessä suomalaiset seurat ja seurakunnat saivat mahdollisuuden esitellä toimintaansa sekä myydä käsitöitä ja karjalanpiirakoita. Helluntaiseurakunta on ollut mukana useiden vuosina ajan, kuten tälläkin kertaa.

mana! Suomenkielinen ryhmämme on ikääntyvä joukko, jossa nuorten lauluryhmä koostuu vuonna 51 syntyneistä ja sitä vanhemmista. Järjestämällä erilaisia tilaisuuksia tarjoiluineen on eräs mahdollisuus, mutta sellaiseen järjestelyyn kovin usein, eivät voimavarat tahdo riittää. Yhteistyön lisääminen suomenkielisten ryhmien välillä olisi ehdottoman hyvä asia, esimerkiksi evankelioimiskampanjoiden järjestämiseksi yhdessä eri paikkakunnilla. Näkyä on, vähän resursseja! Rauli Lehtonen, Upplands Väsby. - Suomi on aina ollut lähellä sydäntäni. Joka kerta, kun saan mahdollisuuden vierailla ruotsalaisissa seurakunnissa, kerron Suomen juhlavuodesta ja jotain kaunista isieni maasta. Pari kertaa olen saanut puheeni yhteydessä aplodit yleisöltä Suomi-juttujeni jälkeen. Ilmeisesti ruotsalaisetkin pitävät Suomesta! - Olen mukana Suomen 100-vuotisjuhlinnassa muun muassa Fagerstassa ja Tukholmassa. Osallistun myös Suomessa juhlalli

suuksiin. - Suomenkielisen työn tulevaisuus riippuu meistä, jotka rakastamme Suomea. Rakkaus ei kuitenkaan ole pelkästään sanoissa, vaan teoissa. Siksi meidän tulisi puhua myönteisiä asioita Suomesta ja mahdollisimman paljon käyttää suomea, mikä on mielestäni maailman kielistä kauneinta. Se on myös kieli, jota Jumalani ymmärtää parhaiten. - Meidän tulisi profiloida toimintaamme rohkeammin suomalaisen kulttuurin ympärille. Se vetää suomalaisia puoleensa. Rakkautemme Suomeen tulisi näkyä, kun lähestymme maanmiehiämme. - Tehtävämme ei ole ruotsalaistaa seurakuntiamme, koska ruotsalaiset seurakunnat ja jumalanpalvelukset ovat jo määrältään varsin monet eri puolilla Ruotsia. - Suomenkielisistä kirkonmenoista on taas pulaa. Siksi meidän tulisi keskittää huomiomme niihin noin 400.000 Ruotsissa asuvaan, jotka edelleen puhuvat suomen kieltä. Muut kieliryhmät eivät ole heistä erityisen kiinnostuneita – vastuu on meidän!

YHTEYS

PÄIVÄT

GRÄFSNÄSISSÄ

7-8/9 2018

PÄÄPUHUJA MARKO SELKOMAA

FINSKAPINGST.ORG

UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

27


Heikki ja Maija Virtanen matkalla eteenpäin

>>

Teksti: Timo T. Pellinen Kuva: Virtasten kuvaalbumi

Suomalaisena olen ollut kuin kala vedessä täällä Ruotsissa. Kiitollisuus valtaa sydämen ja kohoaa Jumalaa kohtaan, että täällä on toimivia uskovien ryhmiä, jotka pitävät esillä elämän sanaa.

Heikki ja Maija Virtanen ovat siirtymässä eläkkeelle. Muutto Suomeen on ajankohtainen. Göteborgin vuodet ovat takanapäin. Taannoin Heikki pohti, että eläkeiän lähestyessä joutuu miettimään, että milloin olisi paras hetki jäädä pois työelämän prässistä. - Olen ihan sinut asian kanssa, että nyt kun täytän 63 vuotta, on hyvä aika hellittää valjaita. - Kolme vuotta sitten olin ohitusleikkauksessa ja näin ollen on varmaan viisasta hiukan keventää kuormituksia. - Seurakunnan tilanne Göteborgissa on hyvä ja tasapainoinen Jumalan Rakkauden läsnäolossa. Haasteet ja vireys seurakunnassa on tällä hetkellä aktiivista. Meidän kirkossa kokoontuvat ystäväseurakunnat ovat siinä ohessa pienin askelin lisäämässä yhteisiä projekteja yhdessä suomalaisten kanssa, Heikki toteaa. - Työ ei tekemällä lopu. Paljon jää haasteita seuraavan pastorin tehtäväksi, sillä potentiaalisia tavoitettavia on vielä pilvin pimein meidän ikäluokassa sekä toisissa polvissa. Koen tehneeni sen minkä voin. Yhteistyö on kaiken a ja o, Heikki Virtanen puhuu kokemuksesta.

Maija on Vetelin tyttöjä Maija on kotoisin Vetelistä Keskipohjanmaalta. Vetelin ja Göteborgin väliin mahtuu monia vuosia, eri paikkakuntia, kaupunkeja etelästä pohjoiseen, lännestä itään.

28

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

- Mennessämme naimisiin tiesimme molemmat jo silloin kutsumuksemme, yhteisen työnäyn. Halusimme palvella Jeesusta, minne Hän sitten meitä johdattaisikaan. - Värikkään maton lankoina vaaleaa ja tummaa, punaista ja mustaa, voisi kutoa niistä kokemuksista mitä vuodet ovat elämässämme sisältäneet. - Ollessamme matkalla Englantiin itkin Heikille, ettei meillä ole omaa kotia. Tulevaisuus oli vielä näkemättä. - Pala palalta alkoi minullekin selvitä missä junassa matkaa teen. Kodittomana ei ole tarvinnut kulkea, vaan aina on löytynyt sopiva paikka, rakas koti, olipa sitten Suomessa tai täällä Göteborgissa, Maija muistelee.

Kunniatehtävä olla saarnaajan vaimo - Millainen pitää pastorin vaimon olla - ei sitä minulle kukaan selittänyt tai opettanut - parasta olla aito, välittävä, sosiaalinen, uskollinen ja vieraanvarainen. - Heikin rinnalla olen kulkenut paikkakuntia vaihtaen ja uusiin ihmisiin tutustuen. - Siinä se vaimonkin työ ja tehtävä on muovautunut. Kyyneleitäkin olen saanut pyyhkiä silmistä todeten: en opi, en osaa, ei minusta ole. - Näissä tunnelmissa olen usein laulanut: ”Taivaan Isä suojan antaa Hän on Isä jokaisen, lapsen huolet Hän voi kantaa paremmin kuin ihminen.” Maija kertoo, että Ruutin kirjassa 1:16 on

eräs lause, mitä hän rakastaa. - Se kuvaa minusta hienolla tavalla kulkemista Jeesuksen opetuslapsena kuin myös Heikin rinnalla seisomista täyttäen sitä näkyä ja kutsumusta, mistä Jumala puhui jo monia vuosia sitten. ”Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani.” - Uuteen seurakuntaan ja seurakuntalaisiin tutustuminen on luku sinänsä. Minulle on ollut aina ahaa elämys oppia jokaisen nimi – ei niinkään helppo homma. Jeesuskin kutsui opetuslapsensa nimeltä. - Me olemme kaikki erilaisia: luonne, käyttäytyminen, tavat ja tottumukset. Sisäänajo vie oman aikansa ja ajatukset mielessä, mikähän olisi minun paikkani. Hienoa on ollut huomata, miten oma paikka löytyy ja saa palvella seurakunnassa sillä armolahjalla minkä on saanut.

Göteborgista tuli koti Heikki toteaa, että Göteborg oli ensimmäinen palveluspaikka suurkaupungin seurakunnassa. - Kaupunki on niin laaja, että liki kymmen vuotta asuneena tarvitsen navigointia joidenkin seurakuntalaisten osoitteisiin. Osaksi johtunee siitä, että käytän paljon raitiovaunuja ja busseja, jolloin autoilu on jäänyt vähemmälle kaupunkialueella. - Suuren kaupungin alueella etuna on hyvät yhteydet, eikä tarvitse odotella kauan pääsyä kulkuneuvoihin. Palvelujen saanti on tosi hyvää ja kaikkea löytyy, mitä


ihminen tarvitsee elämässään. - Haittapuolena koen maksulliset parkit lähes kaikkialla ja kaikkina päivinä sekä arkipäivien ruuhkamaksut lisänä autoilijoille. - Suurkaupunki kätkee sisäänsä valtavan rikollisuuden verkoston, joten evankeliumin sanomaa tarvitaan todella kipeästi. Yhteistyö eri seurakuntien kanssa on tarpeellista, sillä taivas on tarkoitettu kaikille ihmisille rotuun ja väriin katsomatta.

Kentän yhteisten asioiden hoidosta Heikki oli mukana myös helluntaiseurakuntien ja -ryhmien yhteistyöelimessä, Säätiön hallituksessa. Viimeiset vuodet hän toimi varapuheenjohtajana. - Yhteiset kentän haasteet olivat mielenkiintoisia. Ehkä enemmän kaipaisi lähempää toimintayhteyttä seurakuntien ja Säätiön kesken. - Uskon, että Säätiön tehtävät on monissa ryhmissä aika etäisiä. Lähestyminen vaatisi voimavarojen kierrätystä pienryhmien suhteen. - Rakennusryhmille on kysyntää, purkuryhmät joutaa lomauttamaan. Raha ei saa olla määräävä tekijä, vaikka se usein onkin kapulana rattaissa. Kentän yhteisen linjan ylläpitämisen hyväksi tarvitaan Säätiön toimintaa.

Tulevaisuudessa odotus Jumalan johdatukselle - Tulevaisuuden suhteen ei minulla ole kalenteria. Aiomme asettua Veteliin ja sieltä käsin sen mukaan, kun koen johdatusta, autan eri puolilla, missä tarvetta

on. Voimavarojen suhteen tulee kuunnella kehoa. Onhan haasteellista myöskin käydä joissakin lähetyskohteissa ja maissa, jotka matkanvarrella ovat tulleet rakkaiksi. Siellä missä kuljemme, siellä myöskin pidämme hengen korvat avoinna. Lamppuahan ei tule panna vakan alle. - Aika, jonka elämme maanpäällä, on rajallista. Siksi on tärkeää antaa ihmisille tieto tulevasta. Iankaikkisuus yhdessä Jumalan kanssa on tärkeä varmistaa tässä ajassa. - Moni ihminen kulkee huolettomana, hengellisiä asioita vieroksuen, mutta luottaa kuitenkin, että lapsena hänet on otettu taivaan kirjoihin. Asia pitää oikaista kaikille. - Jokainen menetetty muotojumalinen ihminen on tappio. Siksi valaistaan tie Jeesuksen luo jokaiselle kohtaamallemme ihmiselle. Sanan mukaan kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. - Olen matkan varrella nähnyt, kun kerroimme eräässä tilaisuudessa Jeesuksen rakkaudesta, kuinka nelihenkinen perhe otti Jeesuksen vastaan elämäänsä. Tuntui kuin taivas olisi laskeutunut siihen huoneeseen.

Jumalan voima on kanssamme arjen keskellä - Ollessani välivaiheessa työssä puusepän verstaassa siellä erä mies satutti kätensä koneessa. Hän tuli luokseni verivana valuen, kasvot harmaana, ranne auki ja kämmenselästä näkyi rustot. - Laitoin miehen makuulleen ja sidoimme työtoverin kanssa tuon käden vahvaan kääreeseen. Samalla rukoilin ja käskin

verenvuotoa tyrehtymään Jeesuksen nimessä, jolloin yhtäkkiä mies alkoi saada väriä kasvoilleen. Ambulanssi haki miehen ja vei terveyskeskukseen. Lääkäri totesi, että hyvin sidottu ja verenpaine on palannut lähes normaaliin lukemiin eikä edes avannut käärettä. - Odotetaan vielä 15 minuuttia, sanoi lääkäri, kun yksi mummo tulee samaan ambulanssiin. Hänkin on menossa keskussairaalaan. - Kun kirurgi keskussairaalassa avaa kääreen, toteaa hän, että tapaturmaisesti loukkaantuneella miehellä on puolitoista senttiä valtimoa pois ranteesta. Kuinka tämä voi olla mahdollista? Jumalalle on kaikki mahdollista!

Suomalaisuus kovassa kurssissa - Arvostan suomalaisuutta, olen siitä kiitollinen, että olen suomalainen. Suomalaiset tunnetaan hyvinä kavereina, vaikka heissä on niitä rettelöitsijöitäkin mukana. - Yleisenä piirteenä suomalaiset tunnetaan kielenkäytöstään ja kirosanoistaan, mutta enemmän siitä ahkeruudesta, jota tämä Ruotsin kansa on saanut osakseen vuosien saatossa. - Suomalaisena olen ollut kuin kala vedessä täällä Ruotsissa. Kiitollisuus valtaa sydämen ja kohoaa Jumalaa kohtaan, että täällä on toimivia uskovien ryhmiä, jotka pitävät esillä elämän sanaa. - ”Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa...” kaikuu sydämessä joka vuosi joulukuun 6. päivänä asui sitten idässä tai lännessä. Haluamme toivottaa kaikille UY – lehden lukijoille Taivaan Isän Siunausta. Hymyillään, kun tavataan, Heikki ja Maija toivottavat. UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

29


HUR KAN JAG KOMMA I KONTAKT MED GUD? 1 Det allra första steget för att lära känna Gud är att tro på Honom. Tron är en gåva från Gud, och den kommer om en människa ärligt vill ha det!

2

För det andra (och nu blir vi praktiska) behöver du BE Jesus att komma in i ditt liv. Be Honom om förlåtelse för dina synder och bekänn Honom som Herre över ditt liv. Vad ska du tro på? Tro på JeI Bibeln finns ett löfte: ”Ty om sus Kristus. Tro på att Han dog du med din mun bekänner att för att befria dig från synden! Jesus är herre, och i ditt hjärBekännelsen är också en ta tror att Gud har uppväckt viktig del. Det innebär att du honom från de döda, skall du bekänner dig som en syndare. bli räddad.” Rom 10:9. Vi har alla syndat mot Gud. Du behöver förstå att försoAtt be till Gud är inte så komning med Gud är enda vägen plicerat. Du öppnar din mun för att få frid i hjärtat och till och talar ut vad som finns i slut komma till himlen. ditt hjärta!

30

/ UUSI YHTEYS NRO 4, 2017

3 Du är nu i början på din väg till himlen. Jesus har lovat att vandra med dig hela vägen. Ta en dag i taget. Håll dig nära Jesus genom att be, läsa Bibeln och söka dig till en kristen gemenskap! Kom ihåg att Jesus är intresserad av din vardag. Han vill ta hand om dig, ge dig tröst och styrka! Kom också ihåg att din tro inte är baserad på känslor. Det kommer svåra dagar, då Gud känns långt borta. Men kom ihåg att Han är nära dig, varje dag!


UUSI YHTEYS NRO 4, 2017 /

31


TERVETULOA SÖDERTÄLJEEN SU KLO 16.00 - JUMALANPALVELUS / KE KLO 18.30 - JUMALAN KOHTAAMISEN ILTA TARKEMPAA TIETOA SÄÄNNÖLLISESTÄ TOIMINNASTA LÖYDÄT KOTISIVULTA FINSKAPINGST.COM SÖDERTÄLJEN SUOMALAINEN HELLUNTAISEURAKUNTA / CEDERSTRÖMSGATAN 9, 15173 SÖDERTÄLJE WWW.FINSKAPINGST.COM

REIJO BLOMMENDAHL SUNNUNTAI 3/12 (2017) KLO 16:00

BIRGER SKOGLUND SUNNUNTAI 18/2 (2018) KLO 16.00

Seurakuntamme kirjamyynnistä löydät Raamattuja, kirjoja ja musiikkia. Tule tekemään löytöjä!

SECOND HAND

BESÖK: VIRKESVÄGEN 6, SÖDERTÄLJE ÖPPETTIDER: TISDAGAR 12-17 LÖRDAGAR 10-14

UY 4 2017  
UY 4 2017  

Uusi Yhteys nro 4 / 2017

Advertisement