Page 1

LEDIGE STILLINGER ■■ Søknadsfrist: Løpende Vernepleiere Finnmarksveien omsorgsbolig Kontaktperson: Avdelingsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix Tlf.: 78 40 29 63/94 83 28 89 Sykepleiere Rypefjord bosenter Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Forberg Løkke Tlf.: 78 40 27 11, eller fagsykepleier Anna Hansen, tlf. 78 40 27 15

■■ Søknadsfrist: 29.07.18 Virksomhetsleder Ergo- og fysioterapitjenesten Kontaktperson: Kommunalsjef Stina Løkke Tlf.: 91 37 05 15 Sykepleier/vernepleier Utsikten Bokollektiv Kontaktperson: Avdelingsleder Siv Charani Tlf.: 78 40 27 96/41 45 20 06

Miljøarbeidere (assistenter) Finnmarksveien omsorgsbolig Kontaktperson: Avdelingsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix Tlf.: 78 40 29 63/94 83 28 89

Kontaktperson virksomhetsleder Bodil Nergård på mobil 948 98 505 eller Anne-Merete Netland på telefon 78 40 23 95

■■ Søknadsfrist: 02.09.18

Miljøarbeidere (fagarbeidere) Montenegro Bo- og lavterskelsenter Kontaktperson: Avdelingsleder Ingunn Mathisen Tlf.: 95 73 41 16

Erfaringskonsulent Sykepleier (ROP) Montenegro Bo- og lavterskelsenter Kontaktperson: Avdelingsleder Ingunn Mathisen Tlf. 95 73 41 16

Driftsbetjent Park, Idrett og friluftsliv Kontaktperson: Virksomhetsleder Reidar Næss Tlf.: 46 86 12 76

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

■■ Søknadsfrist 19.8.18 (forlenget) Lystekniker Arktisk kultursenter Kontaktperson: Kulturhusleder Linda Hassfjord, telefon 78 40 20 79/909 85 276

■■ Søknadsfrist 26.08.2018 Barnevernskonsulent Arbeidssted Barnevernstjenesten

KUNNGJØRINGER

Arrangementer i biblioteket Lesestund i biblioteket under Hammerfestdagan Biblioteket arrangerer lesestund for barn i alderen 3-6 år daglig i perioden mandag 16. juli - torsdag 19. juli. Alle dager fra kl 10.00. Opplesningen starter ca. kl. 10.15.

Kanskje finner vi på litt å gjøre etterpå også. Følg med biblioteket på facebook eller se bibliotekets hjemmeside for nærmere informasjon om de enkelte lesestundene.

■■ Høstprogrammet for AKS Høstprogrammet er nå ferdig. og ligger tilgjengelig på aks.no. Det vil ikke komme som papirutgave. Til høsten( slutten av august) vil vi trykke opp programoversikt som vil ligge på AKS, Servicekontoret og biblioteket.

■■ Kino på AKS Hammerfest kino(AKS) viser film hver dag i sommer. For oversikt og kjøp av billetter: aks.no

Ukens_kunngjøring_Hammerfest_uke28  
Ukens_kunngjøring_Hammerfest_uke28