Page 1

Informasjon om

bygging av navigasjonsinnretninger i Båtsfjord havn Kystverket vil i perioden fra 16. juli til 31. desember 2018 montere 3 nye seilingsmerker i Neptunbukta i Båtsfjord havn. Entreprenør vil være Secora AS. Arbeidene vil pågå fra riggen Berghavn i og ved seilingsleia inn til Neptunbukta. Fartøy vil kunne passere anlegget under arbeidet. Det henstilles til sjøfarende å vise spesielt hensyn under passeringen ved å holde trygg avstand og sakte fart. Ved passasje med større fartøy kontaktes Berghavn på VHF. Foto: Secora AS

Kontaktperson for Secora AS: Anleggsleder Bjørnar Osmo, mob. 977 30 239

For Kystverket: Byggeleder Torfinn Zakariassen, mob. 911 62 370

Kystverket  
Kystverket