Page 1

Finlands Svenska Scouter r.f.  | 4•2015

UNGT LEDARSKAP INOM SCOUTING – TIPS, IDÉER OCH ERFARENHETER FÖR DIG

10

Niklas Kumpulainen skeppar Navigator

24

Har du redan prövat den nya scoutappen?


INNEHÅLL 4 • 2015 4

Stunden – scoutögonblick fångade på bild

22

7

Ditt och datt – så att du har koll på vad som händer i FiSSc

32

Team Bobos resa hem och tankar kring resan 10

Ut i Naturen – Det klassiska juldjuret

33

Finken funderar över ledarskap och sanningar

35 Tapto

30

Niklas Kumpulainen skeppar Navigator

RoihuAkademin – vill du lägga till Roihu på ditt CV?

13

31

Mentorprogrammet i FiSSc erbjuder ett bollplank för unga ledare

15

Scoutchefen funderar på ungt ledarskap

16

Kurser – välj den kurs som passar dig bäst!

2  | scoutposten 4•2015

Skäriscouterna hajkade i skärgården i somras

24 Scoutaway –

Åfararna testade den första scoutappen


LEDAREN

www.scout.fi • e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55, 00250 Helsingfors Tfn (09) 8865 1100 Fax (09) 886 599

Till slut tänkte jag ändå, att om jag inte vågar ta emot ett lite svårare uppdrag, kommer jag alltid stå på stället.

Ansvarig utgivare för Scoutposten är Finlands Svenska Scouter r.f. Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera, förkorta samt göra andra ändringar i de inkomna texterna. chefredaktör Annika Rönnblad Redaktionssekreterare Kate Lönnberg Ombrytning Christian Aarnio Pärmbild Linus Törnqvist Adressförändringar & prenumerationer din regionsekreterare eller Frida Lundberg tfn (09) 8865 1305 e-post: frida.lundberg@scout.fi Tryckeri Oy Fram Ab, 2013 Upplaga 4 400 Bank Sampo 800018-68026

Utgivningstidtabell 2016 Nr Dl Ut 1/2016 13.1 v.8 , 22-28.2 2/2016 13.4 v 20, 16-22.5 3/2016 17.8 v.38, 19-25.9 4/2016 26.10 v. 48, 28.11-4.12

#scoutposten

En ganska vanlig måndag i mars 2014 ringde min telefon… ”Vi undrar om du skulle vilja ta över som chefredaktör på Scoutpos-

ten?” Frågan kom från ingenstans, kändes det som. Hur i världen skulle nu jag kunna ta över tidningen och bära ett så stort ansvar? Efter noggranna funderingar om för- och nackdelar med ett chefredaktörskap, kom jag fram till att den enda nackdelen jag räknade med var att jag var rädd för ett så stort ansvar och för att uppdraget var svårare än något jag tidigare haft. Till slut tänkte jag ändå, att om jag inte vågar ta emot ett lite svårare uppdrag, kommer jag alltid stå på stället. Om jag alltid rör mig inom min egen bekvämlighetszon kommer jag aldrig vidare. Och en sån tur att jag vågade ta chansen då den knackade på axeln! Alla kunskaper, alla vänner, alla evenemang − ja precis allt jag stött på i mitt chefredaktörskap Annika Rönnblad chefredaktör har lärt mig något. Även om det inte alltid har varit lätt och sprittande roligt har jag i alla fall utvecklas mycket mer än om jag inte skulle ha tagit mig an mitt nya uppdrag. I det sista numret av Scoutposten för detta år har vi valt att ta fokus på ungt ledarskap ur många olika synvinklar. Ungt ledarskap inom scoutingen handlar också till en stor del om möjligheten att utveckla sig själv och välja uppdrag i stigande svårighetsgrad. Hoppas du hittar något som intresserar dig! Nästa gång vi hörs är redan på nästa års sida, så jag vill passa på att önska er alla FiSSc:ar en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

4•2015 scoutposten | 3 


STUNDEN

Ibland kan det vara utmanande att vara en ung ledare. Här är några tänkvärda ord på vägen i din utveckling: Våga misslyckas, lär dig genom att göra, lär dig gilla svårigheter, se människans möjligheter, sök olikheter, applådera misslyckanden och skapa delaktighet. Bild Linus Törnqvist • Text enligt artikel på chef.se

4  | scoutposten 4•2015


4•2015 scoutposten | 5 


&

DITT

DATT

Det viktigaste och senaste nytt om scouting runt om i landet. Också uppkommande Kurser och evenemang vi tror just du kommer att gilla.

Tryggt tillsammans- anvisningarna – har ni läst dem? Vi vill erbjuda en trygg hobby för alla. Därför har vi gemensamma Tryggt tillsammans – anvisningar. Har er kår redan bekantat sig med materialet och utnämnt en ”Trygghetsperson” för kåren? Om inte, läs igenom materialet som kåren fick under våren och fundera på vem i er

kår skulle lämpa sig som er Trygghetsperson.   Ni kommer väl också ihåg att gå Tryggt tillsammans webbkursen? Webbutbildningen är obligatorisk för alla över 15-åriga gruppledare samt för kårmedlemmar som fyllt 18. 4•2015 scoutposten | 7 


"Det är roligt att se de unga uppleva samma saker som man själv fick uppleva som ung scout." Alex Söderholm från Scoutkåren Pojkarna i Åbo, Åbo Underrättelser 28.10.2015

Beviljade scoutledarfullmakter Emil Warras, Scoutkåren Munksnäs Spejarna.

Välkommen på värmande scout­ glögg 9.12 till Scout­ stationen! Adressen är Tölögatan 55, 00250 Helsingfors. Varmt välkommen! År 2016 postas Scoutposten i pappers­format enbart till 7–18-åringar. Scoutledare kan läsa tidningen elektroniskt på Isssu.com 8  | scoutposten 4•2015

Har du koll på vem din regionkoordinator är? Många nya ansikten finns på kansliet, har du koll på vem du ska kontakta ifall du undrar över något?

Helsingfors och östra Nyland Heidi af Heurlin heidi.afheurlin@scout.fi 050 4303 243

Västra Nyland Anki Bender anki.bender@scout.fi 050 540 5067

Åland och sydvästra Finland Frida Björk frida.bjork@scout.fi 050540 5083

Österbotten Christer Johansson christer.johansson@scout.fi 050 540 5081


52

av FiSSc:s 65 kårer sålde adventskalendern då denna tidning gick i tryck. Duktigt jobbat!

Åka på läger utomlands? “Look wide, and when you think you are looking wide, look wider still! – Olave Baden-Powell” Har du planer på att åka på läger utomlands? På nätsidan leirimatkalle.partio.fi hittar du tips och instruktioner om hur du kan planera din utlandsresa. Planeringen är viktig och därför kan det löna sig att redan nu börja fundera på de praktiska arrangemangen. Börja med att • Fatta beslut om att åka • Välja destination • Planera tidtabellen • Planera budgeten • Göra en säkerhetsplan • Planera programmet • Boka övernattningsplatser och biljetter Om man har planer på att åka utomlands är det möjligt att ansöka om stipendieum för lägerresor utomlands från Folke Bernadottes minnesfond. Från Kata Jouhkis minnesfond kan man ansöka om stipendium för t.ex. frivilligarbete på scouthem. Mer info hittar du på >> www.partio.fi/apurahat

Trevlig resa!

HÄNDELSEKALENDER

> JANUARI > 2-3.1 Kårledarträff, Åland 9.1 Gruppordförandeutbildning - strategi 11.1 Ledarträff med tema, Västra Nyland 13.1 Scoutposten nr 1 DL 15.1 Utmärkelsetecken DL 15.1 anmälningsdeadline till kurser och evenemang 23-24.1 Tävlingsarrangörskurs 26.1 Kårposten 1/2016 DL 31.1 TG kursansökan DL Båtfogdeutbildning (flerform) >> FEBRUARI 1.2-31.5 Grundutbildning (flerform) 3.2 Kårledarträff, Helsingfors 8-14.2 Gemensamt ansvar, kampanjvecka 12-14.2 Grundutbildning (evenemangsledare), Västra Nyland 13.2 Kårledarträff , Jakobstad 13-14.2 Första Hjälpen 2, Åland (ÅSD) 14.2 Kårledarträff, Vasa 14.2 Gemensamt ansvar/en god gärning 17.2 HeSS årsmöte, Scoutstationen 18.2 Kårledarträff, Åboland 27-28.2 Vårsemi + gruppledarutbildning, Tammerfors 28.2 Waldemar von Frenckell understöd DL >> MARS 1.3 TG 120, inledande träff, FiSSc medlemmar 2.3 Kårposten 2/2016 DL 5.3 Tävling: URAX 5&12.3 Första hjälpen 1 (HeSS), Scoutstationen 6.3 Kårledarträff, Västra Nyland 5-6.3 Skepparkurs, Teori 1, Åbo 11-13.3 Båtförarkurs, Ahtela, Sagu 11-13.3 Skärgårdsskepparkurs, Ahtela, Sagu 12-13.3 Ute 1, Sydvästra Finland 12-13.3 Första Hjälpen 2, Åbo 12-13.3 Första Hjälpen 1, Vasa 15.3 ÅSD Vårmöte, Mariehamn 19.3 Vårmöte, Helsingfors 25-27.3 Åldersgruppsansvarig utbildning, Tammerfors 26-28.3 Att leda kåren (för kårstyrelser), Tammerfors 31.3 Svenska kulturfonden understöd DL 31.3 Folke Bernadotte & Kata Jouhki understöd DL Navigationskurs (flerform) > APRIL > 1-3.4 Grundutbildning (kårledare),Västra Nyland 2-3.4 Skepparkurs, Teori 2, Åbo 2-3.4 Gruppledarutbildning, Åbo 2-3.4 Spejardagar, Åbo 3.4 97:ornas brunch (HeSS), Balders, Helsingfors 5.4 Kårposten 3/2016 DL 6.4 Första hjälpen uppdatering, (HeSS), Scoutstationen 9-10.4 Första Hjälpen 1, Västra Nyland 9-10.4 Första hjälpen 2, (HeSS), Scoutstationen 13.4 Scoutposten nr 2 DL 15.4 Utmärkelsetecken DL 15.4 FiSSc stipendier DL 15.4 anmälningsdeadline till kurser 16-17.4 Navigatortalko, Lovisa 18-24.4 Scooutveckan 18-24.4 Gemensamt ansvar, kampanjvecka 18-24.4 Lilla scoutveckan, förskolekampanj 20.4 Citymanöver (HeSS) 21.4. Tävling: Gyllene Karburatorn, Åboland 23-24.4 Navigatortalko, Lovisa 23-24.4 MegaExplosion, Vasa 23-24.4 Vargunge-, äventyrsscout och spejarscouttävlingar samt parad (ÅSD), Åland 24.4 Riddarvaka (HeSS), Balders, Helsingfors

4•2015 scoutposten | 9 


Ansvar och skoj på samma gång Niklas Kumpulainen är aktiv sjöscout och har varit det sedan liten. Havet och sjöverksamhet har alltid intresserat honom. Därför är det kanske inte så konstigt att han har valt just sjöscouting och segling som hobby. Men hur har han egentligen kommit dit han är idag, hur går man till väga om man själv vill bli mera aktiv och vad innebär det att vara medlem i sjörådet eller att skeppa Finlands svenska scouters skolningsbåt s/y Navigator? Text och foto Mette Bergh

10  | scoutposten 4•2015


4•2015 scoutposten | 11 


Niklas har varit medlem i FiSSc:s sjöråd sedan år 2014. Sjörådet är

ansvarigt för och organiserar sjöverksamheten inom FiSSc. Det handlar om allt från seglatser med Navigator till olika kurser, som navigations- och sjöräddningskurser. Ett sjöråd är alltid verksamt ett år och byter sedan sammansättning vid årsskiftet. Niklas ville gå med för att det egentligen är det enda organet som påverkar sjöverksamheten och det är han väldigt intresserad av att göra. Sjörådet har en kansliperson utanför själva rådet. För att gå med i Sjörådet ringde Niklas helt enkelt och frågade henne om det var möjligt att gå med. Annars kan man ställa upp i rekryteringsvalen som ordnas mot slutet av året. Välfungerande sjöverksamhet i FiSSc Den största förändringen Niklas själv varit med och förverkligat är att skepparkursen nu hålls under två veckoslut i stället för bara ett som tidigare. På det här sättet får kursen ett bredare innehåll. Annars anser han att FiSSc har ett välfungerande system angående sjöverksamheten. Det finns stort intresse och kurserna har bra innehåll. – Verksamheten är flytande och hållbar, säger Niklas. Förutom att han får möjlighet att påverka tycker han om att sitta med i sjörådet eftersom gruppen gör roliga saker tillsammans. De har ett roligt gäng som umgås även utanför sjörådssammanhang. En av Niklas favoritsysselsättningar är att segla och skeppa skolningsbåten s/y Navigator. – Det är en gammal och fin båt med lång och fascinerande historia. Niklas tycker även att hon seglar bra och han tycker om att hon är stor och har mycket segel att segla med. Skepparen bär ansvaret Det blir snabbt mycket ansvar då man fungerar som skeppare. Det märks speciellt då allt inte går som planerat. Niklas har varit med om långa nätter med lite sömn då han legat och grubblat på något gällande seglandet och skeppandet − alltid händer det någonting som man måste tänka om med. Men som tur har det inte hänt någonting större eller allvarligare då han själv skeppat. För att skeppa Navigator krävs båtförarcertifikat för öppet hav och kännedom om båten. Det krävs alltså att man har seglat henne och känner till hur hon fungerar och vet hur allt går till. Ett bra sätt att börja är att följa med som vice skeppare på skolningsseglatser. För det krävs båtförarcertifikat för skärgård. Varje år rekryterar sjörådet nya skeppare och vice skeppare till Navigator. Planering är grunden för en lyckad seglats Uppgiften som skeppare börjar långt innan besättningen åker till båten i hamn. Det krävs mycket planering då det gäller en så pass stor båt, man måste kolla upp hamnar och planera vart man vill segla och kolla upp om hamnen rymmer båten. Längden på dagsetapperna är även viktiga att planera så att de passar besättningens ålder och kunskap. Under seglatsen ska skepparen hela tiden hålla ett vakande öga på allt från navigationen till hur seglen drar. Egentligen ska skepparen själv delta i seglandet så lite som möjligt och i stället låta hela besättningen pröva och lära sig själva. Självklart ska skepparen ändå finnas där för att ge råd om någon frågar efter hjälp. − Verksamhet på havet innebär mycket ansvar men samtidigt är det väldigt roligt att hålla på med, säger Niklas. Han har planer på att fortsätta och kanske försöka hitta ännu fler uppgifter inom verksamheten.

12  | scoutposten 4•2015

Verksamhet på havet innebär mycket ansvar men samtidigt är det väldigt roligt att hålla på med SNABBA FRÅGOR MED NIKLAS

Hund – katt Crocs – gummistövlar Chips – godis Tält – hängmatta Läger – seglats


Mentorskap i scouting − stöd i den personliga ledarskapsutvecklingen Visste du att Finlands Svenska Scouter har ett eget mentorprogram? Syftet med mentorprogrammet är att inspirera, utmana och utveckla scoutledare i sina uppdrag. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis äldre) person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en adept. Text Alexandra Nordström • Bild Knutte Stenberg/Bimbo Öller/ Mentorgruppen

ogram n ntorpri FiSSc e m nde frå s : FiSSc Scoutledare grammet utgåe

m? l pro För ve ntas til epter a d A 2016 ? Hur jan-feb 16 nsökan n /a sten 20 a n ö k h la ö s ä ff an ntorträ sseanm e e r t M n • I 16 När? april 20 i marsKick-off

Namn och uppdrag Jessica West, Sjörådets ordförande och kårchef Varför sökte du till mentorprogrammet som adept? Ledarskap handlar om att utvecklas – något man inte klarar av att göra helt på egen hand. Att få ventilera tankar, funderingar och frågeställningar tillsammans med någon med en större erfarenhetsryggsäck ger trygghet, mervärde och utveckling. Därför sökte jag till mentorprogrammet! Vad har mentorprogrammet gett/lärt dig? Med handen på hjärtat kan jag inte hitta någonting jag inte fått något utav. Min mentor har inte bara hjälpt mig med att utveckla mina kompetenser utan även hjälpt mig att bli en tryggare, säkrare och mer erfaren ledare. För vem skulle du rekommendera FiSSc:s mentorprogram och varför? Egentligen skulle jag rekommendera mentorprogrammet för alla som utövar någon form av ledarskap. Ingen kan lära dig att bli en bättre ledare, det lär du dig trots allt själv. Men någon kan hjälpa dig att välja rätt farled och se till att du undviker stenarna.

Läs mer på nästa sida 

4•2015 scoutposten | 13 


Gallup om ledarskap Frågor 1. Har din kår bra ledare enligt dig och varför? 2. Vill du själv bli scoutledare? Varför eller varför inte? 3. Hurdan ska en bra ledare vara? 4. Hurdan är en dålig ledare? Text och foto Mette Bergh

Namn och uppdrag Monica Mickos (Mocki), Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f. Varför sökte du till mentorprogrammet som mentor? Jag ville försöka dela med mig något av den erfarenhet och kunnande jag samlat både som ledare inom scouting samt som ledare i mitt förvärvsliv. Jag vet själv vilket mervärde ett bra ”bollplank” är när man ska leda och coacha andra. Ofta behöver man mera bekräftelse än nya kunskaper och teori. Vad har mentorprogrammet gett/lärt dig? Det var givande och utvecklande för mig att fundera kring ledarskapet ur en yngre aktiv scoutledares synvinkel. Jag är själv verksam som ledare för unga idag. Mentoreringen behandlade ett brett spektra av frågor och jag upplever att man behöver behandla både fakta och känsla. För vem skulle du rekommendera FiSSc:s mentorprogram och varför? Alla ledare inom FiSSc:s förbundsverksamhet men också kårchefer behöver ibland stöd för sina tankar och beslut i egenskap av ledare. En mentor kan fungera som ett starkt stöd.

kan m ansö ation o m r ember c fo e ? t d in p r inom a! Mer bli ade n le u p a d p n l ö a il k V öron ndra on och ch via a Håll ög out.fi o c s å p entor ras li-en-m publice m? tor? l-du-b n il e v / m progra n li e b g mentor coutin :s Vill du -s c d S to iS / F /s p ckla torska cout.fi ch utve g/men www.s tbildnin a med o r /u a m v o u .c d ss Vill ordpre drag.w

p fisscup

14  | scoutposten 4•2015

Hanna Sallinen, 9 år, vargunge 1. Jo, de är snälla och roliga och det är lätt att fråga om hjälp, de finns alltid där när man behöver dem. 2. Jo, om jag bara har tid vill jag fortsätta i scouterna så länge att jag blir ledare. Jag tycker det är roligt att scouta och segla. 3. Glad men bestämd och man ska kunna fråga om hjälp, det ska finnas tillit. 4. Jag vet inte riktigt, eftersom jag aldrig har upplevt en dålig ledare.

Marius Holmström, 10 år, äventyrsscout 1. Jo, de låter oss vara ute mycket. 2. Jo, det verkar roligt. 3. Snäll och ha roligt program för oss. 4. En som sätter för mycket gränser.

Daniela Karjalainen, 13 år, spejarscout 1. Jo, de är positiva och trevliga mot alla. 2. Jo, det verkar roligt. 3. Trevlig, snäll och hjälpsam. 4. En som inte bryr sig och irriterar sig på det mesta.

Casper Kuhlefelt, 17 år, explorerscout 1. Jo, tillräckligt med ledare som engagerar sig mycket. 2. Jo, man blir ledare då man varit scout tillräckligt länge och inte tänker jag sluta då jag om ett år uppflyttas till ledare. Det hör till helt enkelt. 3. En bra ledare kan sin sak och tar sitt ansvar, har koll på vad hen gör. 4. En som inte tar ansvar och inte kan sin sak.


Ledarskap för alla Scoutingens ledarskapsskola är något unikt. Enligt dem som går skolan är det den bästa, och medan man går skolan lär man sig för livet. Det bästa med ledarskapsskolan i scouterna är att man kan börja när man vill, bli färdig på några år eller vara med längre och utbilda nya elever. Eftersom ledarskapet i kombination med värdegrunden i scouterna gör otroligt smarta, initiativtagande och livsfärdiga individer funderar jag ofta om inte samhället skulle vara en bättre plats om vi var fler scouter. Det knepiga är att övertyga omgivningen om varför ledarskapet i scouterna är lösningen på dagens samhällsproblem. Då jag påstår att samhället skulle vara en bättre plats om scouterna var fler får jag ofta frågan ”men konkret hur?”, och som Scoutchef har jag kommit fram till följande:

samma sak. Den med finast handstil (eller kvickaste datorfingrar) skriver protokollet, visionären delar idéer på hur framtiden kunde se ut och ingenjören funderar hur de tekniska bitarna faller på plats.

Text Malin Lindholm

Det fina med scouter är att tycker en scout att något inte fungerar stiger hen upp, anmäler sig frivillig och gör själv

Påverka det du vill I scouterna lär man sig att själv påverka den egna vardagen och hur grupper omkring dig fungerar. I yngre ålder får kanske gruppen själv komma överens om vilken lek man leker i början av mötet medan äldre scouter kanske tar en uppgift för att de har en bild av hur något ska vara eller kunde vara och vill förverkliga den visionen. Allt för ofta hör man om saker som inte fungerar, besluten är dåliga och chefen inklusive ledningen värdelösa. Det fina med scouter är att tycker en scout att något inte fungerar stiger hen upp, anmäler sig frivillig och gör själv (eller låter bli att gnälla då man vet att man inte själv gjort något för att förbättra saken). Var maten dålig på förra förläggningen anmäler man sig frivillig att kocka på nästa förläggning eller blev leken igen ”kirkkis” (kyrkråtta) på scoutmötet kommer man med ett nytt förslag på lek nästa gång.

Respektera varandra I scouterna jobbar vi i grupp, och eftersom mycket sker i grupp lär man sig snabbt att nyckeln till att lyckas är att gruppen fungerar. För att gruppen ska fungera ska alla medlemmar i gruppen få vara sig själv, bidra med sina styrkor och bli accepterade av varandra. Redan från ung ålder gör vargungarna uppgifter i sin kull, medan ett evenemang har en stab bestående av äldre scouter och en scoutkår leds av en grupp ledare. I alla grupper låter man medlemmarna göra det de är bra på och acceptera att alla inte är bra på

Tänk lite längre I scouterna fungerar vi enligt ”learning by doing”, vilket innebär att det nu som då går fel eller man misslyckas. Genom att inte sopa misslyckandet under mattan utan bena upp varför man misslyckades lär man sig, och nästa gång tänker man ett steg längre. Har man blivit våt för att stövlarna blev hemma packar man med dem till nästa utfärd, har man en gång stått framför publik med teknik som inte fungerar testar man tekniken nästa gång och har man planerat mötesprogrammet slarvigt gör man det ordentligare nästa gång. Som lite äldre får man också vara med och påverka hur framtiden ser ut, och bestämma exempelvis hurdana satsningar verksamheten ska ha. Att tänka igenom hur man vill att framtiden ska se ut och hur man når sina mål är kunskap man behöver också utanför scouterna och i det egna livet.

Alla får vara med och man kan komma med när som helst Det är fantastiskt att delta i och jobba för en gemenskap alla kan bli delaktiga i. Idag har vi kårchefer som börjat i scouterna som unga vuxna, förbundsstyrelsemedlemmar som tagit paus från scoutingen som ungdomar och senare hittat tillbaka och föräldrar som kommit med i verksamheten via sina barn. Vi håller på med massor olika saker; det finns något för dem som tycker om att röra på sig, dem som tycker om att jobba med händerna och dem som tycker om att tänka. Och det bästa är att alla typer och personer behövs. Det här är mitt reklamtal och mina teser; dem använder jag för att övertyga mina vänner, arbetskamrater, släktningar, bekanta och främmande människor om att scouterna är en välfungerande metod mot utanförskap, ensamhet, segregering och passivitet i dagens samhälle. Jag rekommenderar att du funderar över din egen teori och provar den på människor omkring dig. Genom att aktivt berätta om ledarskapet i scouterna kan vi se till att gott ledarskap når allt fler, och att alla som vill kan komma med.

4•2015 scoutposten | 15 


● vargungar, 7-9 åringar (födda 2006-2008) ● äventyrsscouter, 10-12 åringar (födda 2003-2005) ● spejarscouter, 12-15 åringar (födda 2000-2003)

KURSER & EVENEMANG

VÅR OCH SOMMAR

2016 Här presenteras de kurser och evenemang FiSSc:s ordnar under våren och sommaren 2016. Alla kurser och evenemang som ordnas i FiSSc ordnas för hela FiSSc. Man kan alltså fritt delta över regiongränserna.

Målgrupper Kursernas målgrupper är utmärkta med bollar i åldersgruppernas färger. Målgruppen framkommer också ur kursbeskrivningen. År 2016 är alla Äventyrsscoutnätter, Spejardagar och Explosioner öppna också för kompisdeltagare (d.v.s barn och ungdomar, som inte ännu är scouter) i samma ålder som målgruppen. Kompisbollen är ljusröd.

När ska man anmäla sig? Anmälningen till vårens och sommarens evenemang inleds den 15. 11.2015. Du kan anmäla er till i stort sett alla FiSSc:s händelser under våren och sommaren före sista anmälningsdag som är 15.1 eller 15.4 (framgår vid evenemanget vilket datum som gäller). Några evenemang kan även ha avvikande anmälningstider. I och med det nya medlemsregistret Kuksa är det möjligt för scouterna själva att med hjälp av sitt ScoutID anmäla sig. Kåren kan också välja att samla in scouternas anmälningar, som sedan utbildningsansvariga matar in i medlemsregistret. Ytterligare en möjlighet är att gruppledarna sköter den egna gruppens anmälningar. Anvisningar för hur anmälningen i Kuksa går till finns på fissc.fi/anmalning-i-Kuksa.

bilder: Jockum Lundsten, Tom Sundström & Eric Jansson

16  | scoutposten 4•2015

Ledarskapskurser

Grundutbildning för scoutledare (flerformskurs)

●● Scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt de fristående modulerna Ledarskapsövning och Första hjälpen. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt.

●● Under våren 2016 arrangeras hela Grundutbildningen för scoutledare i flerform. Flerformsutbildningen riktar sig till dig som inte har möjlighet att gå en traditionell kurs, utan istället behöver avlägga utbildningen över en längre tid. Vi rekommenderar dock i första hand en traditionell kurs. Under utbildningen kan tidigare kunskap beaktas i form av kompenserade moduler. För mera information om kursinnehåll, se beskrivningen för Grundutbildningen för scoutledare. Målgruppen är äldre ledare och deltagarna bör i samband med anmälningen motivera varför de önskar delta i flerformsutbildningen Deltagarna handleds delvis individuellt och antalet kursplatser är begränsat. Efter att anmälningstiden gått ut den 15.1 får du besked om antagning till utbildningen. Deltagarna antas utgående från behovet av flerformsutbildning.

Grundutbildning för scoutledare

Evenemangsledare: Kursen fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under kursen kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse för kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs. Kom och lär dig leda evenemang! Kårledare: Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i föreningsteknik, möjlighet till reflektion kring det egna scoutledarskapet, insyn i barn och ungas utveckling samt kunskap om scoutprogrammets grundstenar. Som kårledare är du ovärderlig och här får du lite hjälp på vägen till fantastisk scouting i kåren! Ledarskapsövningen, som är en del av grundutbildningen, görs mellan kursveckosluten. Till grundutbildningen hör också en 2-timmars övning i första hjälpen och alla deltagare skriver ett Förta hjälpentest. Vi rekommenderar varmt att du förutom detta deltar i en Första hjälpenkurs. Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare d.v.s. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren. Deltagaravgift: 80 € (för hela utbildningen) Evenemangsledare: 12-14.2 på Mikaelsskolan, Ekenäs Kårledare: 1-3.4 på Lärkans, Esbo Anmälning senast 15.1.

Tidpunkt och ort: Utbildningen inleds i februari och pågår till slutet av maj och innehåller närstudieträffar. Datumen för träffarna bestäms tillsammans med deltagarna då kursen inleds. Platserna beror på deltagarnas hemort. I första hand Helsingfors, Åbo eller Vasa. Utbildningen sker främst på distans och kräver eget initiativ och förmåga att planera sin tid. Om du avlägger alla moduler kan du i snitt räkna med att hela utbildningen kräver ca 2-3 timmar per vecka under fyra månader (totalt ca 40 timmar) men till en stor del kan du själv bestämma när under veckan du gör uppgifterna. Också praktiska övningar kan ingå. Deltagaravgift: 60 e. Februari-maj 2016. Anmälning senast 15.1. Har du frågor om evemenang; kontakta koordinator@scout.fi


● explorerscouter, 15-17 åringar (födda 1998-2000)

● kompisdeltagare (inte ännu scout i samma ålder som målgruppen)

● roverscouter, 18-22-åringar (födda 1993-1997) ● äldre ledare, +22 åringar (födda 1993 eller tidigare)

Att leda kåren ●● Att leda kåren är en utbildning för kårledare i hur du leder kåren och hur du fungerar som ledare i en organisation. Du får hjälp och stöd i att leda kåren som förening framåt samt hur du leder ledarna i kåren mot gemensamma mål. Kursen lämpar sig både för nya kårstyrelsemedlemmar och kårstyrelsemedlemmar med lite mera erfarenhet. Målgrupp: Roverscouter eller ledare med scoutledarfullmakt som har eller skulle vilja ha ett kårstyrelseuppdrag. Deltagaravgift: 40 € (i kombination med Åldersgruppsansvariga totalt 55 €) 26-28.3 i Tammerfors. Anmälning senast 15.1.

Åldersgruppsansvarig-utbildning ● Den här utbildningshelheten är avsedd för kårens åldersgruppsansvariga, oavsett om du som ledare är ansvarig för en eller flera åldersgrupper. Under kursen får du en fördjupad inblick i barn och ungas utveckling samt handledande och ledande av vuxna. Målgrupp: Kursen riktar sig till äldre ledare med scoutledarfullmakt som fungerar som åldersgruppsansvarig i sin kår eller som funderar på att bli åldersgruppsansvarig. Kursen fungerar även som en inspirationskälla för ledare som vill utveckla åldersgruppsverksamheten i kåren. Deltagaravgift: 40 € (i kombination med Att leda kåren totalt 55 €) 25-27.3 i Tammerfors. Anmälning senast 15.1.

Akela- och kaptensutbildning ●● Akelan och kaptenen har en central roll i kårens verksamhet, vilket ni redan känner till. På den här kursen får du stöd i ditt uppdrag och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Kursen fokuserar på ledarskapsrollen och på utvecklingen hos 7-12-åringar. Efter kursen känner du till din roll som akela eller kapten, din åldersgrupps program och du kan förverkliga scoutfostran i din åldersgrupp. Du kan planera scoutmöten och verksamhetsår i enlighet med scoutprogrammet och kan planera och förverkliga verksamhet av stigande svårighetsgrad. Du kan också planera och förverkliga en utfärd med gruppen och kan ta ansvar för gruppens säkerhet. Omfattning: Kursen är en två dagars kurs och omfattar 16 h. Målgrupp: Akelor, kaptener och deras vicen. Roverscouter och äldre ledare. Kursen lämpar sig både för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en tid.

Förhandskunskaper: Välkommen till scoutingen eller scoutbakgrund. Deltagaravgift: 40 € 24-25.9 i Tammerfors. Anmälning senast 15.4.

Lotsutbildning Lotsen har en central roll i kårens verksamhet, vilket ni redan känner till. På den här kursen får du stöd i ditt uppdrag och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Kursen fokuserar på hur du som lots kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12–22 år. Efter kursen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera samt scoutprogrammet i din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av programmet. Du kan stöda unga i att bli delaktiga och i att delta i internationell verksamhet. Du kan samarbeta med andra. Omfattning: Kursen är en en dags kurs och omfattar 8 h. Målgrupp: Spejar-, explorer och roverscoutlotsar. Äldre ledare. Kursen lämpar sig både för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en tid. Förhandskrav: Scoutledarfullmakt. Deltagaravgift: 20 € 13-14.8 i Åland. Anmälning senast 15.4. 24.9 i Tammerfors. Anmälning senast 15.4.

Scoututbildarutbildning ●● En utbildningför dig som på något sätt sysslar med eller är intresserad av utbildning inom scoutingen och vill byta idéer med andra ledare. Att utbilda kan innebära att dra ett ÖP på läger, att vara ål- dersgruppsansvarig, att dra ett åldersgruppsevenemang, att leda scouter på utekurser, att vara med i staben för en ledarskapskurs och mycket mer! Moduler: -Scout® -Planering, genomförande och utvärdering av utbildningspass -Att leda en utbildningshelhet Målgrupp: Kursen riktar sig till äldre ledare med scoutledarfullmakt, men också roverscouter med scoutledarfullmakt kan delta. Deltagaravgift: 40 € 24-25.9 i Österbotten. Anmälning senast 15.1.

Treklöver-Gilwell (T-G) kurser TG 121 - Åland TG 121 - Åland är en veckolång svenskspråkig Treklöver Gilwell kurs som hålls med nordiska förtecken i den underbara åländska skärgården den 31.7-6.8.2016. Kursen ordnas som ett samarbete mellan Scouternas Folkhögskola och Finlands Scouter och riktar sig till alla scoutledare över 22 år med scoutledarfullmakt. På TG 121 får du uppleva det bästa bitarna av TG-utbildningen i Sverige och Finland, och utveckla ditt ledarskap tillsammans med ledare från båda länderna. Vår strävan är att ha en jämn fördelning mellan finska och svenska scouter i såväl staben som bland deltagarna. Förhoppningsvis får vi även välkomna scoutledare från de övriga nordiska länderna. I kursen ingår ett förberedelsearbete, en vecka med lägerliv då du bor i tält med din patrull, samt en uppföljningshelg 11-12.2.2017. Mellan kursveckan och uppföljningshelgen gör du ett individuellt utvecklingsarbete med stöd av din personliga handledare. Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen personliga utveckling. Den yttre resan tar dig med till Åland och till scouting i ett av våra närmaste grannländer medan den inre resan, innebär att du får möta och lära känna även dig själv på ett nytt sätt. Genom nya möten växer vi som människor.

TG 120 Inledande TG-träff för FiSSc-medlemmar 1.3.2016 Inledning 9-10.4.2016 Läger 7-12.6.2016, Evois Seminarium 24-25.9.2016 TG 120 består av inledning på våren, traditionellt läger på Evois samt ett seminarium i september. Utbildningen går på finska, och är ett ypperligt tillfälle att träffa finskspråkiga ledarkolleger samt träna på din scoutfinska.

Ansökan Ansökan till TG-kursen görs via medlemsregistret Kuksa senast 31.1.2016. Reservera ca 15 minuter för att fylla i anmälningsformuläret. Fyll i formuläret noggrant och svara på frågorna så bra du kan. Länken till anmälan: Då du har fyllt i anmälningsformuläret ber vi dig du skriva en kort beskrivning av dig själv, din scoutstig samt dina egna förväntningar inför TG-utbildningen. Skicka beskrivningen per e-post till koulutus@partio.fi senast den 31.1.2016. Anmälan är officiell först då båda anmälningarna har gjorts.

4•2015 scoutposten | 17 


KURSER & EVENEMANG VÅR OCH SOMMAR Pris År 2016 TG-utbildningens pris meddelas senare. I priset ingår inkvartering, mat, utbildning, material och TG-insignier. Resor ingår inte i kursavgiften. Om du avbryter kursen följs FS allmänna anvisningar för avbokning.

Understöd Du kan söka om understöd för ditt deltagande i TG-utbildning både från FS och FiSSc. En ansökan om understöd riktad till FS bör vara välmotiverad och det bör framgå hur stora de totala utgifterna är, samt ifall den sökande får understöd från något annat håll. Skicka en fritt formulerad ansökan senast den 30.4 till koulutus@partio.fi eller per post till Scoutstationen. Märk mailet/brevet med “TG-stipendieansökan + ditt eget namn”. Du får mer information om FiSSc stipendier via verksamhet.scout.fi eller genom att kontakta kansliet.

Färdighetskurser Första hjälpen 1 ●●●● I en nödsituation kan det vara fråga om minuter. Kanske är det du som råkar vara först på plats. Kan du hjälpa? Kom med och lär dig grunderna i första hjälpen. Efter avklarad kurs får du ett intyg som är i kraft i 3 år. Förhandskrav: Kursdeltagaren ska vara minst 13 år gammal Deltagaravgift: 50€. I priset ingår kursintyget. 12-13.3 i Vasa. Anmälning senast 15.1. 9-10.4 i Kyrkslätt Anmälning senast 15.1.

Första hjälpen 2 ●●●● Den som avlagt kursen kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. På kursen lär man sig också att förebygga olyckor. Förhandskrav: Ikraftvarande intyg över avklarad första hjälpen 1 Deltagaravgift: 50€. I priset ingår kursintyget 12-13.3 i Åbo. Anmälning senast 15.1.

Tävlingsarrangörskurs Har du alltid känt på dig att scoutevenemang behöver det där lilla extra? Vill du få tips på att hur man lätt och effektivt arrangerar tävlingar för scouter – både inom kåren, men också för större evenemang? Som tur är, så arrangeras det nu en tävlingsarrangörskurs i januari där du får tips, kloka råd och säkert en liten inspirationsgnista för

18  | scoutposten 4•2015

2016

● vargungar, 7-9 åringar (födda 2006-2008) ● äventyrsscouter, 10-12 åringar (födda 2003-2005) ● spejarscouter, 12-15 åringar (födda 2000-2003)

att ordna scouttävlingar. Kunskapen på kursen går förstås att tillämpa på andra evenemang också än bara tävlingar :) Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare Deltagaravgift: 40 € 23-24.1 i Åbo. Anmälning senast 15.12.2015

Båtförarkurs ●● En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få inneha ett övningscertifikat. Kursen är indelad i en teoridel som ordnas som kurs och en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen skall genomföras före praktikdelen. Målgrupp och förhandskrav: Kursen riktar sig till explorer- och roverscouter. Deltagaren bör på förhand ha bekantat sig med grunder i navigation. Deltagaravgift: 50 € (kurskompendiet ingår i avgiften) 11-13.3 på Ahtela i Sagu. Anmälning senast 15.1

Skärgårdsskepparkurs ●●● Under denna kurs utvecklar du ditt skepparskap i navigation och dina kunskaper i att utbilda scouter ombord på en segelbåt. Denna kurs är en teoretisk kurs som ger dig möjlighet till att, efter avklarad praktikdel (som ordnas av kåren), ansöka om skärgårdscertifikat. Observera att denna kurs inte ska förväxlas med Finlands Navigationsförbunds kurs med samma namn.

Målgrupp och förhandskrav: Explorer-, roverscouter och äldre ledare som innehar övningscertifikat eller motsvarande utbildning. Deltagaravgift: 40€ 11-13.3 på Ahtela i Sagu. Anmälning senast 15.1

Skepparkurs ●● Kursen omfattar två teoriveckoslut och en praktikdel. Vi går igenom ämnen som hör till scoutskepparskapet samt bekantar oss med båttekniska frågor som en högsjöskeppare ska behärska och övar färdigheter ombord. Under det första veckoslutet gås navigationsteori motsvarande Navigationsförbundets Kustskepparkurs igenom. Veckoslutet är frivilligt för dig som genomgått Navigationsförbundets kurs eller innehar motsvarande kunskaper. Det andra kursveckoslutet är obligatoriskt och innehåller en kurstent som är obligatorisk för samtliga deltagare. Vi rekommenderar givetvis att du närvarar båda kursveckosluten. Praktikdelen arrangeras som ett förlängt veckoslut ombord på skolningsbåten s/y Navigator från Helsingfors till Lovisa Observera att denna kurs inte ska förväxlas med Finlands Navigationsförbunds Högsjöskepparkurs. Målgrupp och förhandskrav: Kursen riktar sig till roverscouter och äldre ledare. Observera att deltagaren bör inneha scouternas skärgårdscertifikat, erfarenhet av skepparskap i skärgård och segling på öppet hav. Deltagaravgift: teori: 50 € (kurskompendiet ingår i avgiften), praktik: 60 € Teori 1: 5-6.3 på regionkansliet, Åbo. Anmälning


● explorerscouter, 15-17 åringar (födda 1998-2000)

● kompisdeltagare (inte ännu scout i samma ålder som målgruppen)

● roverscouter, 18-22-åringar (födda 1993-1997) ● äldre ledare, +22 åringar (födda 1993 eller tidigare)

senast 15.1. Teori 2: 2-3.4 på regionkansliet, Åbo. Anmälning senast 15.1. Praktik: 22-25.9 på s/y Navigator. Anmälning senast 15.4.

Notera att största delen av kursen är självstudier Deltagaravgift: 30€ Mars-Maj 2016. Anmälning senast 15.1 OBS! Exaktare datum och plats för närträffar och tent slås fast i samråd med de anmälda

lär dig mer om arbetet innan en sjösättning. Vi rekommenderar att du som skeppare, viceskeppare och/eller seglatsdeltagare deltar i ett talko om du planerat att delta i en av Navigators seglatser sommaren 2015.

Båtfogdeutbildning

Navigatortalko

●●● Våren 2016 kör Sjörådet äntligen igång ett forum för de som varje år ser till att båten är sjöduglig. En utbildning för kårens Båtsfogde och övriga båtintresserade! Tillsammans träffas vi såväl virtuellt som fysiskt och diskuterar möjligheter, problem och erfarenheter. Vi skapar ett nätverk där du kan utvecklas i din roll som Båtsfogde och tillsammans med andra hitta lösningar på problem. Som deltagare erbjuds du: Möjlighet att diskutera i ett större nätverk Utbildning i Båtsfogdens ansvarsuppgifter Tillgång till material nyttigt för Båtsfogden Gästföreläsningar inom båtunderhåll och sjösäkerhet Likasinnade kompisar över kår- och regiongränserna

●●● Ett Navigatortalko är ett evenemang för dig som vill öka dina kunskaper inom båtvård och är intresserad av att lära känna andra sjöintresserade scouter. Under ett Navigatortalko vistas du vid s/y Navigator, utför båtunderhåll av alla slag och

Deltagaravgift: Navigatortalkona är gratis. Vi bjuder på lunch! Målgrupp: Evenemanget riktar sig till explorer-, roverscouter och äldre ledare. 16-17.4 i Lovisa. Anmälning senast 15.4. 23-24.4 i Lovisa. Anmälning senast 15.4. 7.5 i Lovisa. Anmälning senast 15.4.

Målgrupp: Kårens Båtsfogde, tidigare Båtsfogde, blivande Båtsfogde och övriga båtintresserade Deltagaravgift: meddelas senare. OBS! Exaktare datum och plats för närträffar och tent slås fast i samråd med de anmälda.

Navigationskurs i flerform ●● ”Båtförarkurs och skärgårdsskepparkurs för gamyler” Känner du att det börjar vara dags att gå den där navigationskursen som du så länge tänkt gå? Känner du att du ändå inte har tid att vika samma kväll varje vecka? Då är navigationskurs i flerform någonting för dig. Målsättningen med kursen är att du ska utveckla dina navigationskunskaper, ge en större insyn på skepparskap samt kunna utbilda scouter ombord på en segelbåt. Denna kurs är en teorikurs som ger dig möjlighet till, att efter avklarad praktikdel som ordnas av kåren, ansöka om skärgårdscertifikat. Under kursens gång kommer du arbeta med inlämningsuppgifter, grupparbeten och instuderingsfrågor. Examinationsformen sker genom en navigationstent. Observera att denna kurs inte ska förväxlas med Finlands Navigationsförbunds Skärgårdsskepparkurs. Målgrupp och förhandskrav: Kursen riktar sig till roverscouter och äldre ledare och har en åldersgräns på 18 år. Deltagaren bör ha grundkunskaper i navigation för att kunna delta i kursen.

4•2015 scoutposten | 19 


KURSER & EVENEMANG VÅR OCH SOMMAR Utekurser och FiSScFjäll UTE 1 ● UTE 1 är en häftig kurs var du får lära dig att klara dig och ha roligt utomhus. Vi sover i tältkåtor med öppen eld, lagar mat över öppen eld, övar på att göra upp eld på olika sätt och får en massa bra tips om hur det lönar sig att hugga de bästa klabbarna, hålla stövlarna torra och hålla humöret på topp. När du kommer hem från UTE 1 är du trött och lycklig och luktar rökt scout! Målgrupp: Spejarscouter som har övernattat utomhus tidigare. Deltagaravgift: 40 € 12-13.3 i Pargas. Anmälning senast 15.1.

2016

● vargungar, 7-9 åringar (födda 2006-2008) ● äventyrsscouter, 10-12 åringar (födda 2003-2005) ● spejarscouter, 12-15 åringar (födda 2000-2003)

digheter - Du bekantar dej med Kåtan, så ifall du inte redan är det så blir du kårens expert då ni tar er dit - Du får goda vänner från hela svenskfinland Deltagaravgift 120 € + resor cirka 100 € (fastställs senare). Du har möjlighet att ansöka om FiSSc stipendium. Kåtan ligger i Muonio kommun vid Pallasfjällen. Resor ordnas gemensamt med abonnerad buss och/eller tåg.

ledarutbildningsfickan. Man hinner ändå inte med hela fickan under ett veckoslut, så utbildningen ska fortsätta i kåren. För mera information se scout.fi

Har du fler frågor?

● Kom med på en spännande hajk och lär dig nya saker! Under äventyrsscoutnatten prövar vi på saker som man inte hinner eller kan göra på vanliga veckomöten och bekanta dig med äventyrsscouter från omkringliggande kårer. Här är din chans att lära känna nya vänner från din egen region! Under äventyrscoutnatten sover vi utomhus, och även programmet är till stora delar utomhus. Äventyret väntar -är du med?

- kolla händelsekalendern på scout.fi - kontakta lägerchef Linda Sointu (040 822 7203, linda.sointu@scout.fi) eller vice lägerchef Emma Woivalin (0400 678 987, emma.woivalin@scout.fi) 9-15.6 i Lappland. Anmälning senast 15.3.

Evenemang

Målgrupp: Explorerscouter. Deltagaravgift: 40 € 2-3.4 i Åboland. Anmälning senast 15.1.

Äventyrsscoutnatt

UTE 3

Vargungedag

●● Bara genom att utmana dig själv kan du lära dig hur du klarar dig och överlever i naturen, också vid mer krävande situationer. På UTE 3 -kursen får du testa det! Det är en tuff kurs var du får testa dina gränser och öva dig på att klara dig med minsta möjliga utrustning. Kursen ordnas endast vartannat år, så ta tillfället i akt och kom med, du får garanterat minnen för en lång tid framöver och kunskaper som du har nytta av!

●● En rolig utfärdsdag med kul program för vargungar och akelor.

Målgrupp: Äventyrsscouter och deras ledare. Deltagaravgift: 32 €. 14-15.5 i Nyland. Anmälning senast 15.4.

Målgrupp: Vargungar och deras ledare. Deltagaravgift: 13 € 25.9 i Västra Nyland. Anmälning senast 15.4.

Megaexplosion

Målgrupp: minst 16 år fyllda explorer- och roverscouter som gått UTE 2 -kursen eller innehar motsvarande färdigheter. Deltagaravgift: 25 €. 10-11.9 i Österbotten Anmälning senast 15.4.

UTE 1 (beställningskurs) ●●●● Känner ni att bättre ute-kunskaper skulle vara på sin plats för spejarscouter och äldre i er kår? Vill ni själva välja tidpunkt och om kursen skall ordnas på hösten, vintern eller våren?   Beställ en UTE 1:a till ett område nära kåren! Deltagaravgift: 30 €

FiSScFjäll V ● Ett Lapplandsläger för utelivsintresserade spejarscouter 9-15.6.2016 + resor en dag före och efter.

Vad gör jag där? - Du vandrar i Pallasfjällen (800 möh) - Du deltar också i annat äventyrligt program - Du lär dej kocka gourmetmåltider i vildmarksförhållanden - Du får utnyttja nya, användbara vildmarksfär-

20  | scoutposten 4•2015

Spejardagar ●● Spejarscouten får med sin patrull och andra scoutkompisar testa på och lära sig färdigheter som kan vara svåra att öva i den egna kåren. Målet med evenemanget är att spejarscouten lär sig nya saker, får roliga upplevelser, träffar andra spejarscouter och skaffar sig tips för patrullens verksamhet. Temat den här gången är eld och gnistor. Evenemangets mål • Lära sig nya färdigheter • Träffa andra spejarscouter • Få idéer till den egna patrullens verksamhet • Föra nya kunskaper och färdigheter till kårerna Målgrupp: Spejarscouter. Spejardagarna är också öppna för kompisdeltagare. Deltagaravgift: 40 € 2-3.4 i Åboland. Anmälning senast 15.1.

Gruppledarutbildning för explorer­ scouter ● Gruppledarutbildningen (förr: Explorerdagar) är en inspirerande ledarskapskurs för explorerscouter. Kursen passar både explorerscouter som fungerar som patrulledare och sådana som inte gör det. Under kursen utförs aktiviteter ur Grupp-

●● Explorerscout! Ser vi dig på megaexplosion nu på våren? Boka i kalendern redan nu! Ha det roligt och ta med en kompis, träffa FiSSc:s explorerscouter från alla håll och kanter, skratta och ha roligt nästan tills du gråter. Ca 100 explorerscouter kommer att samlas i Österbotten. Vi hoppas att vi träffar dig där! Håll ögonen öppna för mer information! Roverscouter och ledare som vill hjälpa till på evenemanget är hjärtligt välkomna! Målgrupp: Explorerscouter. Explosionen är också öppen för kompisdeltagare. Deltagaravgift: 45 € 23-24.4 i Vasa. Anmälning senast 15.1.

Äventyrsscouthajk ● Kom med på en spännande hajk och lär dig nya saker! Under hajken prövar vi på saker som man inte hinner eller kan göra på vanliga veckomöten och bekanta dig med äventyrsscouter från omkringliggande kårer. Här är din chans att lära känna nya vänner från din egen region! Under äventyrscoutnatten sover vi utomhus, och även programmet är till stora delar utomhus. Äventyret väntar! Deltagaravgift: 20 € 24-25.9, Västra Nyland, platsen meddelas senare Anmälning senast 15.4.


● explorerscouter, 15-17 åringar (födda 1998-2000)

● kompisdeltagare (inte ännu scout i samma ålder som målgruppen)

● roverscouter, 18-22-åringar (födda 1993-1997) ● äldre ledare, +22 åringar (födda 1993 eller tidigare)

Tävlingar

Seglatser

Kustseglats: Helsingfors - St. Petersburg - Tallin

●● En snärtig dagstävling på vårvintern med kluriga uppgifter. Kom med och testa dina scoutfärdigheter tillsammans med din patrull! Vem vinner skidan eller staven i år?

● En ca tre timmar lång kvällsseglats med s/y Navigator utanför Helsingfors. Seglatsen leds av en van skeppare och under seglatsen får vargungen lära sig hur man uppför sig på en båt samt pröva på segling.

●● Årets offshore:iga Kustseglats startar från Helsingfors, drar sig vidare till St. Petersburg och avslutas Tallin. Nyfiken på att segla till Ryssland och Estland? Nu har du din chans! Under seglatsen får du bland annat prova på att navigera i mörker, segla i vaktsystem, trimma segel, laga mat i olika sjöförhållanden och bekanta dig med gästhamnar och kulturer i tre olika länder. Det är inte ofta den möjligheten ges!

Urax; äventyrs- och spejarscouttävling

Målgrupp: Tävlingen har skilda serier för äventyrsscouter och spejarscouter. Tävlingspatrullens storlek kan variera, men den rekommenderade storleken är 4 scouter/tävlingspatrull. Deltagaravgift: 40 € per patrull 5.3 i Västra Nyland. Anmälning senast 15.1.

Vargunge och äventyrsscouttävlingar ●● En dagstävling där vargungarna och äventyrsscouterna genom samarbete och kreativitet testar sina scoutfärdigheter. Vargungar och äventyrsscouter deltar kull- och patrullvis i en dagsspårning i varsin svårighetsklass. Målgrupp: Vargungar, äventyrsscouter och deras ledare. Deltagaravgift: 20€/person (busstransport ingår) 7.5 i Åboland. Anmälning senast 15.1.

Åldersgruppstävlingar ●●●●●● Kom med på regionens häftiga tävlingar för alla åldersgrupper. En tävling där man genom samarbete och kreativitet testar sina scoutfärdigheter. Vem tar vandringspriset i år? Börja träna, bilda lag och håll koll på kommande tävlingsinfo. Målgrupp: Vargungar, äventyrsscouter, spejarscouter, explorerscouter och deras ledare. Deltagaravgift: 20 €/lag 17-18.9 i Vasa. Anmälning senast 15.4.

Regionseglats för vargungar

Målgrupp: Vargungar Deltagaravgift: 5 € 7.6 & 9.6, Helsingfors. Anmälning senast 15.3.

Skärgårdsseglats I: Helsingfors Helsingfors ●●●● Du får möjlighet att prova på charmen med segling och lära känna skolningsbåten s/y Navigator. Du kommer även få lära dig en hel del om sjövett, grunderna i navigation och få chansen att bekanta dig med vår vackra skärgård utanför Helsingfors. Vad sägs om att simma i en vik, varma klippor i solnedgången, matlagning mitt ute på havet, sommarregn ute på en fjärd och bastubad i en gästhamn? För att inte tala om alla de nya bekantskaperna du kommer att få! En verklig sommarupplevelse helt enkelt, som du inte vill missa! Målgrupp: Seglatsen riktar sig i första hand till spejarscouter, men också äldre scouter är välkomna. Deltagaravgift: 60 € 10-12.6, Helsingfors-Helsingfors. Anmälning senast 15.3.

Målgrupp: Seglatsen riktar sig till roverscouter och äldre ledare. Notera att seglatsen har en åldersgräns på 18 år, och att ett visum till St. Petersburg kommer att behövas. Deltagaravgift: 200 € 27.6-5.7, Helsingfors-St. Petersburg-Tallin. Anmälning senast 15.3.

Offshoreseglats: Tallinn-Visby-Mariehamn 05.07-13.07.2016 ●● Sugen på att segla offshore? Då är årets offshoreseglats 05-13.7, Tallin, via Visby, till Mariehamn någonting för dig. Den 5.7 är det kurs på Visby och då är det dygnet-runt-segling i vakter som gäller. Du kommer få bekanta dig med navigering på öppet hav under dygnets ljusa och mörka timmar, segeltrimning och ett liv ombord på segelbåt utan att ta i land. Målgrupp: Seglatsen riktar sig främst till explorer- och roverscouter. Deltagaravgift: 160€ 5-13.7, Tallin-Visby-Mariehamn. Anmälning senast 15.3.

Skärgårdsseglats II: Mariehamn-Åbo ●●●● Du får möjlighet att prova på charmen med segling och lära känna skolningssbåten s/y Navigator. Du kommer även lära dig en hel del om sjövett, grunderna i navigation och få chansen att bekanta dig med vår vackra skärgård på Åland och i Åboland. Vad sägs om att simma i en vik, varma klippor i solnedgången, matlagning mitt ute på havet, sommarregn ute på en fjärd och bastubad i en gästhamn? För att inte tala om alla de nya bekantskaperna du kommer att få! En verklig sommarupplevelse helt enkelt, som du inte vill missa! Målgrupp: Seglatsen riktar sig i första hand till spejarscouter, men också äldre scouter är välkomna. Deltagaravgift: 120 € 13-19.7, Mariehamn-Åbo. Anmälning senast 15.3.

4•2015 scoutposten | 21 


KURSER & EVENEMANG VÅR OCH SOMMAR

2016

● vargungar, 7-9 åringar (födda 2006-2008) ● äventyrsscouter, 10-12 åringar (födda 2003-2005) ● spejarscouter, 12-15 åringar (födda 2000-2003)

Nybörjarseglats: Helsingfors - Helsingfors 12-14.8.2016

HeSS våren 2016

●● Kursdeltagaren lär sig grunderna i segling genom lite teori och en större del praktik. Efter kursen kan deltagaren fungera som besättningsmedlem till sjöss samt behärska seglingens grunder. Kursen ska inspirera deltagaren att segla med kåren/ grannkårens segelbåtar eller delta i skolningsseglatserna ombord på s/y Navigator. Vad sägs om en kopp kaffe på däck då solen går upp, segling ute på öppet hav, spaning efter fyrar vid horisonten och ett kvällsdopp i ett varmt sommarregn? En minnesvärd upptäcktsresa helt enkelt. Ta chansen, du kommer inte ångra dig! Målgrupp: Seglatsen riktar sig till roverscouter och äldre ledare som har begränsad eller ingen seglingskunskap sedan tidigare. Deltagaravgift: 40 € 12-14.8, Helsingfors-Helsingfors. Anmälning senast 15.3.

Tid: 5 och 12.3 kl. 9.30-17.30 Deltagaravgift: HeSS-kårers medlemmar 40 €, andra 50 € Övrigt: Boken Första hjälpen, kursintyget och lunch ingår i priset.

Roverscout- och ledarseglats: Helsingfors-Tallinn-Helsingfors ●● Nu är din chans här! Sommarjobbar du hela sommaren? Kan du inte ta ledigt? Hinner du inte segla på grund av andra saker? Veckoslutet den 2-4.9 ordnas en roverscout- och ledar- seglats, Helsingfors-Tallinn-Helsingfors. Det här är en chans för dig som inte har tid eller möjlighet att delta i seglatser med s/y Navigator under sommaren eller bara vill avsluta seglingssäsongen i gott sällskap. Räkna med ett veckoslut du kommer minnas länge! Målgrupp: Seglatsen riktar sig till roverscouter och äldre ledare. Deltagaravgift: 40 € 2-4.9, Helsingfors-Tallin-Helsingfors. Anmälning senast 15.3.

22  | scoutposten 4•2015

Första hjälpen 1 (veckoslut, lö + lö)

Första hjälpen 2 (veckoslut lö+sö) Tid: 9-10.4 kl. 9.30-17.30 Pris: HeSS-kårers medlemmar 40 €, andra 50 € Övrigt: Kursintyget och lunch ingår i priset.

Första hjälpen uppdatering Håller ditt kursintyg från FHJ 1 eller FHJ 2 på att gå ut? Skulle du vilja förnya det, men vill inte gå kursen på nytt ännu? Kom på uppdateringskurs. Du får repetera dina kunskaper i Första hjälpen och ditt kort är i kraft i tre år till. Målgrupp: Personer som innehar giltigt intyg från FHJ 1 eller FHJ 2. Tid: 6.4 kl. 18-21 Pris: HeSS-kårers medlemmar 40 €, andra 50 € Kurserna hålls på Scoutstationen, Tölögatan 55. Anmälning senast 15.1.

97:ornas brunch med Life coaching Vad vill du med ditt liv, hur vill du att din framtid ska se ut? Hur uppnår du det? Life coachen Jenny Holming från MindChange hjälper dig hitta svaren, med start klockan 11 Målgrupp: år 1997 födda. Max deltagarantal: 30. Deltagaravgift: 5 € 3.4, Balders sal, Alexandersgatan 12, Helsingfors. Anmälning senast 15.1.

Citymanöver Det här är vad kårernas spejarscouter och explorerscouter ska göra på Scoutveckan. Vårens urbana manöver mäter tävlingspatrullernas humor, sociala färdigheter och citykunskap. Lägg ihop några lag: Kanske vill din kårs speden tävla MOT explorergruppen? Eller blanda allihopa och låt dem öva på samarbete! Målgrupp: Spejar- och explorerscouter Deltagaravgift: 6 €/lag Arrangerande kår: Nybyggarna 20.4 på hemlig plats i Helsingfors. Anmälning senast 15.1.

Ledarkväll: Trädtoppsbana för ledare Utmana dina sinnen och muskler tillsammans med ett gäng andra fnissiga höghöjdsscouter. Det här är en chans att testa en trendfluga, syssla med bonding uppe bland barren, göra något annorlunda i roligt sällskap. Deltagaravgift: HeSS-kårers medlemmar 5 €, andra 10 € 6.6, platsen meddelas senare. Anmälning senast 15.1.

Ledarkväll: Trädtoppsbana för ledare Utmana dina sinnen och muskler tillsammans med ett gäng andra fnissiga höghöjdsscouter. Det här är en chans att testa en trendfluga, syssla med bonding uppe bland barren, göra något annorlunda i roligt sällskap. Deltagaravgift: HeSS-kårers medlemmar 5 €, andra 10 € 6.6, platsen meddelas senare. Anmälning senast 15.1.


● explorerscouter, 15-17 åringar (födda 1998-2000)

● kompisdeltagare (inte ännu scout i samma ålder som målgruppen)

● roverscouter, 18-22-åringar (födda 1993-1997) ● äldre ledare, +22 åringar (födda 1993 eller tidigare)

Dagsläger för 7-9åringar Undrar du vad du vill göra första veckan i sommarlovet? Är du 7-9 år gammal? Då är dagslägret FLOCK-15 något för dig! Dagslägret ordnas under sommarlovets första vecka mellan kl. 9 och 16 varje vardag. Vi har ett nytt tema varje dag: vatten, idrott, äventyr m.m. Basen är i Helsingfors, exakt plats klargörs senare. Läs mera på www. hess.fi. Alla aktiviteter, lunch och mellanmål ingår i priset. Målgrupp: Barn i åldern 7-9 (också inte ännu scouter, kompisar) Deltagaravgift: 100 € 6-10.6, Helsingfors. Anmälning senast 15.1.

Ledarträffar och möten Kårledarträffar ●●● Snack om det som är aktuellt i regionen och övriga FiSSc, utbyte av åsikter och tankar, mat och trevligt sällskap! Kom med så vet du vad som händer, när och varför! Målgrupp: Roverscouter och ledare samt explorerscouter med ledaruppdrag. 13.2 & 10.9 i Jakobstad. Anmälning senast 15.1. 14.2 & 11.9 i Vasa. Anmälning senast 15.1.

Dagsläger för 10-12åringar

Ledarträff med tema

Undrar du vad du vill göra första veckan i sommarlovet? Är du 10-12 år gammal? Då är dagslägret TEAM-15 något för dig! Dagslägret ordnas under sommarlovets första vecka mellan kl. 9 och 16 varje vardag. Vi har ett nytt tema varje dag: vatten, idrott, äventyr m.m. Basen är i Helsingfors, exakt plats klargörs senare. Läs mera på www.hess.fi. Alla aktiviteter, lunch och mellanmål ingår i priset.

11.1 på Scoutstationen, Tölögatan 55

Målgrupp: Barn i åldern 10-12 (också inte ännu scouter, kompisar) Deltagaravgift: 100 € 6-10.6, Helsingfors. Anmälning senast 15.4.

Må bra tillsammans Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket inom scoutingen och stöder kårgemenskapen. Men hur känner du igen när någon inom kåren mår psykiskt dåligt? Hur kan du stöda den personen? På ledarträffen diskuterar vi de vanligaste formerna av psykisk ohälsa samt hur man kan arbeta på ett förebyggande sätt i kåren. Anmälning senast 10.1. 2-3.1 & 13-14.8, Åland. Anmälning senast 15.12. 3.2 i Helsingfors. Anmälning senast 15.12. 18.2 & 22.9 i Åboland. Anmälning senast 15.1. 6.3 i Esbo. Anmälning senast 15.1.

Regionkoordinatorerna och HeSS verksamhetsledare Helsingfors och Östra Nyland Reg.koord. Heidi af Heurlin Tölögatan 55, 00250 Helsingfors e-post: heidi.afheurlin@scout.fi tfn: 050 430 3243 Västra Nyland Reg.koord. Ann-Katrin Bender Tölögatan 55, 00250 Helsingfors e-post: ann-katrin.bender@scout.fi tfn: 09 8865 1350 / 050 540 5067 Åland och sydvästra Finland Frida Björk Västerlånggatan 13, 20100 Åbo e-post: frida.bjork@scout.fi tfn: 050 540 5083 Österbotten Reg.koord. Christer Johansson Fredsgatan 8, 65100 Vasa e-post: christer.johansson@scout.fi tfn: 050 540 5081 Helsingfors Svenska Scouter Verksamhetsledare Eva Björkestam Tölögatan 55, 00250 Helsingfors e-post: eva@hess.fi tfn: 0400 347641

Nu går det också att kontakta regionkoordinatorerna på koordinator@scout.fi

4•2015 scoutposten | 23 


Scoutkåren Åfararna testade Scoutaway Har du redan provat på det nya mobilspelet Scoutaway? Det är Finlands första mobilspel som utspelar sig i scoutmiljö och skapat i samarbete mellan Lounais-Suomen Partiopiiri och Turun Ammattikorkeakoulu. Text Pati Borgman, Åfararna • Bild Pati Borgman

Spelet går ut på att en grupp scouter hamnar på en öde ö och de måste använda sig av sina

scoutfärdigheter för att klara sig. Alla patrullens medlemmar är bra på olika saker, men kan utföra bara en begränsad mängd uppgifter per dag. Under dagarna kan man också spela små mindre spel, medan det kan hända vad som helst under nätterna. Vi i Scoutkåren Åfararna provade spela spelet under vår höstförläggning. Vi konstaterade att spelet passar bäst för spejarscouter, vilket inte är så konstigt med tanke på att målgruppen är 12-15-åringar. Prova du också! Spelet går att ladda ner gratis och finns för Android, iOS och Windows.

Källa: www.partio.fi

24  | scoutposten 4•2015


Så här tyckte Åfararna: Vargungar

Äventyrsscouter

Spejarscouter

Explorerscouter

– Roligt! – Helt kiva – Helt roligt – Bra spel att öda tiden på.

– Jättebra! – Bra när man får tänka vad man ska göra till nästa. – Bra survivalspel – Helt bäst när man kan skjuta de där äpplena! – Man måste tänka fiffigt i spelet. Det är bra.

– Riktigt roligt – Ganska slow – Det är alldeles för svårt att lyckas bygga sin egen båt och på egen hand ta sig från ön!

– Förvirrande i början – Lite som Sims

Vad tyckte du om spelet?

– Jag gillar det!

Var det lätt att förstå hur man spelar?

– Orkade inte riktigt spela, så tydligen lite för svårt. – Förstod först inte vad man skulle göra. Fick hjälp av en spejare sen gick det bra.

– Man förstår nog sen. – Jag förstod nog helt genast.

Lätt att fatta. – Läste inte ens instruktionerna, man kunde spela genast. – Påminner om Sims. – Helt lätt – Fattade direkt.

– Passar åt 9-åringaroch uppåt. Jag tycker nog alla kan spela, också kompisar som inte är scouter.

– Alla kan spela det. – Det är för alla. Också vargungar klarar av det. – Man behöver inte vara scout. Mina kompisar spelar ganska mycket överlevnadsspel och det här är just ett sånt.

– Det är för alla, har inte bara med scouting att göra. – Redan 5-7 åringar klarar av det. – Man måste kunna läsa för att kunna spela. Och kunna finska. Kanske 9-åringar och uppåt.

– Det verkar passa bäst för spejarscouter, eller i alla fall ungdomar i den åldern.

– Bra spel att slösa tiden på.

– Jättesvårt att komma bort från ön! – Lite dumt att de har energi kvar men ändå inte kan göra något. De har lite dålig fysik. – Det kunde vara så att man ser hur de går omkring. Nu står de bara på ett ställe.

– Svenska versionen är lite ofärdig ännu. – Rekommenderar svensk genomläsning så språket blir lättare.

För vem skulle du rekommendera spelet? Vem visar du spelet åt och säger ”Ladda ner det här, det är roligt!”? Vilken ålder?

Vilken hälsning skulle du vilja ge åt dem som gjort spelet?

4•2015 scoutposten | 25 


26  | scoutposten 4•2015


Hemresan

med stort Det här är berättelsen om Team Bobos hemresa efter Jamboreen i Japan. Resan genom Sibirien, Mongoliet, Kina och båtresan över till Japan kan ni läsa om i förra numret av Scoutposten. Text Kenneth Mattila Bild Isabelle Spiby & Kenneth Mattila

Efter två veckor av gassande solsken, kö-

ande, klädtvätt, häftigt lägerliv med program, ceremonier och däremellan fester tillsammans med 35 000 scouter, var det dags att resa hem. Bland de scouter vi träffat hade vi fått många nya vänner och en känsla att man gjort något vettigt för världsfreden. Dessutom hade vi lärt oss att förstå andra kulturer, religioner, språk och människor. Vadå IST? IST (International Service Team) är scouter som är äldre än 18 år och jobbar för att Jamboreen ska fungera. Som IST kan du jobba i lägrets säkerhetsteam, i butikerna på lägret, med att ordna evenemang och mycket mer. Alla i Team Bobo jobbade som IST och fastän  två veckors jobb utan lön kanske

4•2015 scoutposten | 27 


inte låter speciellt lockande, var det verkligen inte tråkigt, tvärtom! Victor och jag jobbade i Global Development Village (Programdalen för global utveckling) där vi ledde diskussioner om fördomar och mobbning. Isabelle jobbade i protestanttältet i Faith and Belief ’s zone, området där man kunde lära sig om olika religioner och Emma utförde experiment i Science-dalen. Dessutom hade alla IST:ar gemensamma evenemang vid sidan om lägrets övriga ceremonier. Samtidigt som jamboreen varade, hade det gått exakt 70 år sedan atombomben föll över Hiroshima. Detta uppmärksammades på minnesdagen för händelsen 6.8, då hela lägret höll en tyst minut. I Hiroshima hölls en minnestund, där en scout från varje land fick delta. Förutom att det kändes obehagligt och ofattbart att tänka på, var det ett exempel på varför det är så viktigt att arbeta för fred i världen. Hemresan börjar Japan, landet där solen går upp, vaknade till ytterligare en stekhet dag och vi gav oss av mot Osaka med lokaltåg. Vi åkte i 10 timmar i sällskap av en japansk scout, som hjälpte oss att hitta fram, speciellt när vi skulle byta tåg och inte hade mer än en minut på oss. Vi besökte Kyoto, där vi fick vara med på en buddhistisk gudstjänst, varefter vi tillbringade en dag i Osaka. Tillsammans med våra finländska scoutvänner, bekantade vi oss med ett slott mitt i Osaka och tog oss upp i Tsutenkaku-tornet, med vy ut över hela staden. Middagen avnjöts på en typisk japansk restaurang, där man sitter på golvet och äter kring ett halvmeter högt bord. Tillbaks på hotellet fick vi per brev veta att båten som skulle ta oss till Korea, tagits upp på dock för reparation. Förutom att vi gick miste om den japanska skärgården och karaokebåten, hade vi ingen aning om vi skulle komma till Korea i tid för nästa etapp. Morgonen därpå tog vi oss till hamnen för att få ersättande tåg- och båtbiljetter. Efter många om och men fick vi åka med ett Shinkansen-snabbtåg till Shimonoseki, därifrån vi tog båten vidare till Busan i Sydkorea. Med båt till Korea Vi möttes av ett Busan fyllt av musik. Det fanns musik överallt, i varje gathörn, till och med uppe i bergen längs vandringslederna släpade ortsborna sina bärbara stereor med sig. I den här kulturen delar man sin musik med alla inom hörhåll! En annan kulturskillnad var att undvika solbränna. Kombinationen med den brännande solen och människor som gjorde sitt allt för att inte bli bruna, var både underlig och underhållande. Vi mötte

28  | scoutposten 4•2015

Team Bobo: Victor, Isse, Kenneth, Emma och Bobo

en joggare i heltäckande overall, handskar, munskydd och solglasögon, då vi själva var på väg till stranden för att njuta av solen och det salta Japanska havet. Vi besökte ett tempel halvvägs upp i de närbelägna bergen och vandrade till en av bergstopparna genom en tätbevuxen skog fylld av cikador, som förde ett ohyggligt oljud. Dagarna avrundades med biobesök med koreanska action- och samurajfilmer, givetvis på koreanska. Sista dagen i Busan besökte vi begravningsplatsen till minne av de FN-soldater, som stupade under Koreakriget. Invid biografen hade de lokala dansskolorna uppvisning i modern dans, vilket vi tyckte var häftigt, så vi stannade en stund och såg på spektaklet. På kvällen tog vi tåget till Donghae. På båt med ungrare och filippinare På morgonen vaknade vi framme i ett dött Donghae, en hamnstad besökare fort tar sig

igenom för att nå andra orter i landet eller, som vi, bort från landet. På båten fick vi sällskap av 54 ungerska scouter som också var på väg hem från jamboreen och ett gäng glada filippinare som utgjorde besättningen. Filippinarna fungerade som allt-i-allon: förutom att de dirigerade kön till restaurangen, hade barbecue ute på däck och skötte landgången samt stod för underhållningen i diskot med eget band och koreografi till diskolåtarna. Medan vi umgicks med besättningen och scouterna (som senare under kvällen ställde till med ungersk pop) gled vi sakta förbi Nordkorea i nattmörkret. Tillbaka i Ryssland Zdrastvujtie! Följande morgon var vi tillbaka i det hederliga Ryssland, där vi behärskade språket någorlunda och fastän vi kände oss nästan som hemma, hade vi ännu ca 10 000 km kvar att avverka. Vi besökte museer, däribland en U-båt och ett krigsmuseum, vilka det inte råder


brist på i landet precis. Vi åt på Hesburger (jo, dom har Hesburger i Vladivostok!) och sprang på bio. Filmerna var visserligen importerade, men däremot dubbade. Mission impossible i rysk tappning var roligt att se på. Småningom började ryskan sitta även hos en som aldrig läst mer än en nybörjarkurs i språket. Så var det dags att resa tillbaka till Finland genom Sibirien. Tåget rullade iväg först norrut, mot Khabarovsk för att sedan runda Manchuriet i Kina och fortsätta västerut, efter en pytteliten sträcka som motsvarar Helsingfors-Rovaniemi. Avstånden var något helt annat än vad vi var vana vid. Sex nätter återstod. Pirogdamen serverade kål- och potatispiroger i vagnen och på de stationer vi stannade en längre stund, kunde vi gå ut och köpa vatten och något annat att äta. Vissa stationer var fulla av försäljare som sålde piroger, fisk, ibland pälsmössor. Visserligen var pirogerna billiga och bra, men en gång om dagen var det skönt att ta sig till restaurangvagnen för att få i sig en mättande, varm borschsoppa.

FA K TA O M J A M B O R E E N • Världsscoutjamboreen är ett scoutläger för alla scouter i världen • Lägret ordnas vart fjärde år, nästa är 2019 i USA. • Deltagaråldern är 14-17 år • Om man är 18 och äldre kan man delta i lägret som volontär (IST) eller som lägerkårledare • På Världsscoutjamboreen deltar kring 30 000 - 40 000 scouter • Med allas insats blev det en perfekt resa!

Sagolika landskap I början var landskapet beklätt med en tätbevuxen skog, sedan helt platt med en meter höga träd. På morgonen när man tittade ut kunde vyerna vara något helt annat än dagen innan. Ju närmare Baikalsjön vi kom, desto bergigare blev landskapet. Solstrålarna gjorde floderna glittrande och blicken gick över de vida slätterna med bergen i bakgrunden och tankarna vandrade med blicken. Här och där dök ensliga byar upp och försvann på nytt. Intill byarna fanns ofta nedlagda, halvt förfallna fabriker från Sovjettiden. I Ulan-Ude möttes järnvägarna, här hade vi varit några veckor tidigare innan vi åkt vidare till Mongoliet. Vi fortsatte västerut och susade förbi Baikalsjön i natten. Väster om Baikalsjön blev naturen alltmer lik den finländska. Vi fördrev tiden med att läsa böcker, öva vår ryska, sova och betrakta den sagolika utsikten. Sjätte och sista natten på tåget var över och vi var framme i Moskva tidigt på morgonen. Vi besökte Segerparken, som upprättats för Sovjetunionens seger över Nazityskland. I år hade det gått 70 år sedan den stora segern, vilket tydligt syntes överallt i landet med plakat och orange-svarta banderoller. Precis som allt annat i Ryssland, var denna park massiv, med ett lika massivt krigsmuseum mitt i parken. På kvällen avgick Tolstoi-tåget till vår sista destination: Viborg.

ännu under finska tiden sjöd av liv och var en av Finlands viktigaste städer, mötte oss i höstkylan. En del av husen i Viborg har börjat förfalla och vissa kvarlämningar finns kvar från kriget. Alla halvt eller helt förfallna hus, och den melankoliska stämningen som fanns i luften, hade sin helt egna charm. Visst var det intressant, inte minst för ens egen identitet som finländare, att tänka sig att det en gång hört till oss. Mot kvällen gick vi till stationen i god tid för att se till att inte missa tåget till Finland. Ändå höll det på att gå galet då vi inte visste från vilket spår tåget skulle gå, än mindre om hur gränskontrollen fungerade och ingen kunde upplysa oss om det heller. Det var inte förrän vi såg Allegro-tåget stå på perrongen, vi insåg att vi hade bråttom. En vakt kunde till slut hjälpa oss så vi kom igenom tullen med smått irriterade blickar efter oss. Vi hade verkligen turen på vår sida! Mitt i natten anlände vi till Helsingfors och åkte den sista tågsträckan med det nyinvigda flygfältståget, som ännu före resan enbart gick till Vandaforsen och hade betäckningen M. Efter resan Resan har lärt oss att inse att fastän vi alla är olika på vårt eget sätt, tillhör olika kulturer, folkslag, språkgrupper, har olika åsikter, olika sätt att leva på, olika prioriteringar, olika inkomster – är vi ändå alla lika: vi är alla människor, och det är människor man träffar när man reser, inte olika folkslag som andra kanske har fördomar mot. Därför vill vi uppmuntra alla att resa, upptäcka och lära sig. Scoutingen erbjuder en perfekt chans till det! Vi vill tacka alla sponsorer och alla andra som hjälpt oss genomföra vår otroliga resa, som ännu för fyra år sedan var en galen idé, tyckte vi. Tack till Victor som varit en superbra reseledare och till Isse och Emma. Med allas insats blev det en huippu resa! Om du är intresserad av att höra hur det var att planera resan, vad vi måste tänka på innan vi åkte iväg och hur det var att åka halvvägs runt jorden, kommer vi att ordna en kväll där vi berättar och visar bilder! Mer info på vår blogg, Facebook, Twitter och Youtube, där vi också sätter ut bilder, filmer och uppdaterar bloggen. Vi inte hann göra någonting åt under resan: teambobo2015.wordpress.com facebook.com/teambobo2015 twitter.com/teambobo2015 youtube.com/teambobo2015

Nästan hemma Det var kallt och träden hade börjat skifta färg redan. En sömnig, bortglömd stad, som

Arigatoo gosaimas!

4•2015 scoutposten | 29 


! g a r d u-upp

u d d a v Visa

ih o R t t i d i g i d lärt

• DJ läkare • Tand rdare m r a vå t v u te, så • Ak ner amarbe s e sk desig d a fi a d a k r le A G u • ih att in o f otogra kt per e med R s. • Luftf an med os ta dig närmar eller ta konta d e r m dm n o a n ). Bek bsid • Bra kygga ven uktör s us web @roihu2016.fi r ih ä o ttsinstr e R o r å r a ä p d ia I , d m in a • n e t m v ä alarna uaka Vi finl ss själ entor g o ogramd st (roih r n M o i p p m l • n il e o t d r e nl yta ialiste pråkiga ltning, • Spec att skr a skulle ha a er visa svensks agen r alla miförva nstekö o n f e n d g o g k a t e r n u atio la om ppdr ård, Uppd om må u skall vi sco olika t inte ta rlyses bl.a. i u versättare, u sjukv dning, inform ns det t d a r r a ö r e F r, ö efte Stud ra et fin tagsle .N n som redaktö projekt ik, före till det vi lärt oss i vå xpertise och tidnings e edagog t stora Roihup d el tern bbt. de ilken d som we r, och kanslis klaras hela vin nik...? I v alla de slag. utåt va drag. ör dig v ulle vilja f ö r t t al! a ö a r f g m la m a ig p r k r n d p var har info g le ra u sk uppd scoutu uppdra or. Först till k ombine u redan r ditt arbete d ihu skall a k d r t t le m a F O g e o sid di ag. dier ell s webb ag på R jälper -uppdr dina stu ed ett uppdr ademin, som å Roihu emin h d ditt Roihu p v d a a a k h A e m uAk era g. Roihu ete me u skull kombin takt med Roih pligt uppdra eller arb å as om d m n lä o k t studier ulle det känn mensarbete p t a a e a ng du t att hitt nns må äng, itt exa Hur sk lper dig s webbsidor fi a ansvars- och t göra d ik, få studiepo amen i jä t a h t e h k u li x möjlig tt göra prakt er sin e På Roih ppdrag med o : A ning ell intressant? u k de a s a t r r o n f la a Roihu? s k s t r av sin intre er de digfö t r e le lå la g e d d – d g u u a b n ä gör Roih rna, arbetsm d med deltaga a samban tusentals läger h den frivillig t g c De tio akt r euro o mmanla • Portv tanalytiker miljone uppgår till sa mångsidig 4 å p x ä n m e ten lv o r s il e • T satsen erbjud t man stolt arbetsin rbetstimmar e D h n A e • erfar 0a graf 185 00 miljö och en Sceno –utvecklare • s t g k . in is V t n r a end sin C inlä tom • Back lmare a om i inte au stalten iv n r a k k s n ofi ka kademin r läroan • Vide RoihuA poäng − det ä äremot stöder för tudie m. D utlova s ällning till de in alla parter t m s e r d a a t k som ihuA lper Ro och hjä

30  | scoutposten 4•2015

kt

konta odigt i


Scoutläger på Sackholm 12 – 13.9.2015

På veckoslutet åkte tre familjer från Skäriscouterna (Scoutkåren Sydvästen) från Korpo och Pargas på scoutövernattning till Sackholm i Nagu. Från Högsar åkte vi med båt till Sackholm. Text & bild Julianne Wiklén med lite hjälp av mamma Ulla Mat tsson-Wiklén

Sen tog vi våra kokkärl, vår mat och sitt-

underlagen och fortsatte med båten till en annan plats av Sackholm. Där promenerade vi en liten bit tills vi kom till en insjö inne i holmen, där det fanns en annan båt. Vi delade upp oss i två lag och rodde över till andra sidan insjön. Där vi lade ut nät, ritade med kol på berget och lagade mat på stormkök. Vi kokade makaroner med skinksås som vi åt på berget i solskenet. Sen for vi ut med roddbåten. Alla fyra barn fick pröva på att ro. Sen tog vi upp nätet. Kan ni gissa hur mycket fisk vi fick? INGEN! Så det blev inga grillade abborrar till kvällsmat! Alla barn fick pröva på att köra båt. Vi gasade och svängde hit och dit. Det var jätteroligt! Sen körde vi fyrhjulingen tvärs över holmen till vår lägerplats. När vi skulle äta mellanmål såg vi en

snok, som slingrade sig ner i sanden. Sen slog vi läger och hjälpte varandra att sätta upp tälten. Vi avslutade med en bollek och några andra lekar, t.ex. färgleken. Medan de vuxna bäddade i tälten redde barnen upp nätet. Vi tände lägerbålet innan det började skymma och sjöng en scoutsång. När glöden var passlig började vi steka plättar och grilla korv, som vi njöt av i solnedgången. När alla var mätta och belåtna släckte vi elden, plockade undan och diskade i mörkret. Resultatet fick vi vänta på med spänning till nästa dag... Vi betraktade stjärnhimlen och spanade efter fladdermöss, men tyvärr fick vi inte syn på en endaste en fladdermus. Kanske de hade blivit skrämda av allt oljud då vi skrattat och haft skoj? Därefter var det dags att tvätta av sotet från näsan och gå till sängs. Alla kröp in i sina

tält och ner i sina sovsäckar, släckte ficklamporna, sa godnatt och somnade till vågornas kluckande mot strandstenarna. På morgonen tog lägerledaren ett dopp och några barn vågade också i vattnet. Alla hjälpte till med frukosten, som bestod av gröt, smörgås, kakao och kaffe. Sen hjälptes vi alla åt att diska, både dagens disk och gårdagens kokkärl. Efter det var det dags att ta ner tälten och packa ihop utrustningen, som vi satte på släpkärran till fyrhjulningen. Innan vi påbörjade vår hemfärd åt vi några smörgåsar och lite frukt och avslutade med en hurtig scoutvisa. Vi åkte och sprang ner till stranden, därifrån lägerledaren fördes oss med båt till Högsar, där bilen väntade. Ett väldigt lyckat scoutveckoslut med superfint väder var till ända.

4•2015 scoutposten | 31 


U T I N AT U R E N

Ren (Rangifer tarandus) Få djur förknippas väl lika starkt med julen och norra Finland som renen. I sånger, filmer, böcker och tv kan vi se den. Dessutom kan vi köpa renkött, renskinn och andra produkter av ren. Text Annika Rönnblad Bild Shutterstock

Renen är ett hjortdjur, som lever i de norra delarna av Europa och även i vissa delar av Ryssland och Nordamerika. En ren kan väga mellan 60 och 170 kilo, oftast är rentjuren något större än renhonan. Pälsen är gråbrun, och blir ljus till vintern. Färgen på pälsen kamouflerar renen bra. En ren lever i ungefär 20 år. Renen är det enda hjortdjuret som både honan och hanen bär horn. Dessutom är renen det enda hjortdjuret som blivit tamt och domesticerat. Det finns både vild- och tamrenar. Man räknar med att det finns ungefär 4 miljoner tamrenar i världen. I Finland finns renarna främst i Lappland. Renskötselområdet i Finland är stort, hela 122 936 kvadratkilometer, vilket utgör över en tredjedel av Finlands markyta. För tillfället får det finnas högst 203 700 renar på renskötselområdet i Finland. Antalet renar som får finnas bestäms vart tionde år av jord- och skogsbruksministeriet. Renen har varit ett mycket viktigt djur för människan ända sedan stenåldern. Då var renen främst ett djur man jagade. Renägare får sin största inkomst från försäljningen av renkött, ca 12-14 %. Idag används renen också till annat än bara jakt, t.ex. används renar inom turismen i Lappland. Dessutom har den finländska polisen en ren som tjänstedjur.

32  | scoutposten 4•2015


FINKEN FUNDERAR

Jag, Lisa, Finken är stolt Vikingaflicka. Jag ser till att @vikingaflickorna syns på instagram och Facebook och att vår hemsida funkar och ser bra ut. Lever för äventyr, stora och små. Kör hårt − missa väggen!

Sanningar Det var sista dagen på Atlantis, lägret revs, och folk väntade längs vägen på bussarna hem. Jag

Och dessutom hörde jag att Atlantis bajs-mästare (vet inte den officiella titeln, ursäkta!) var en av de första som anmälde sig till sitt uppdrag.

gick tillsammans med en explorerscout längs vägen en sista gång. Jag tror vi talade om lägret och fiilisen. Hon sa, eller konstaterade kanske högt för sig själv, att nästa gång det är storläger är hon ledare. Tystnad. Fundersam tystnad. − Ja då måst man ju ha något uppdrag. Helst något roligt. −Jo, svarade jag också lite släpigt. Vi gick förbi bajamajorna. −Jag vill åtminstone inte vara i bajamaja-teamet. Jag producerade ett snett leende och började tala långsamt som en snäll och seg gumma som levt i ungefär tusen år och med nästan en miljon visa sanningar att dela med sig av. Hellre jobbar jag ett storläger i bajamaja-teamet med personer jag trivs med och har roligt tillsammans med än att vara i ”teamet med brutalt roliga uppgifter” men med dålig stämning och ett ofungerande team. Då är det inte roligt. Det har inte så enorm skillnad vad man sist och slutligen gör, så länge man kan skratta tillsammans. Och dessutom hörde jag att Atlantis bajs-mästare (vet inte den officiella titeln, ursäkta!) var en av de första som anmälde sig till sitt uppdrag. Explorerscouten tog in min sanning. Ja nå det förstås, ganska smart.

Eftersom jag inte ännu är en snäll och seg gumma som levt i ungefär tusen år och med nästan

en miljon visa sanningar på lager måste jag lägga till några sanningar som kanske inte alla uppfattar som visa men någonstans måste jag börja min samling: Om man inte får sömn för att man är hungrig kan man lika gärna börja dagen, tuppluren är uppfunnen. Äger man finporslin och silverskedar ska de användas varje dag. Dessutom smakar kaffet ännu bättre ur den tunna koppen på fot. Ät mer kex! Det är okej att slappa ibland! Går det att klättra i träd i en outfit är den bra. Går det inte är den obra. Skorna kan man alltid ta av sig vid behov. Ibland bör en möblera om och ställa sängen mitt på golvet. Och stirra inte ner i gatan hela tiden, för tittar du aldrig upp vet du inte om det faller fisar från himlen! Ha en brutalt bra höst och vinter och ett brutalt stort GRATTIS åt alla som har födelsedag i november och december!

4•2015 scoutposten | 33 


K O N TA K T U P P G I F T E R T I L L R E G I O N K O O R D I N AT O R N A I F I S S C : Helsingfors och östra Nyland Heidi af Heurlin Tölögatan 55 00250 Helsingfors Tfn (09) 8865 1340 eller 050 4303 243 e-post heidi.afheurlin@scout.fi

Åland och sydvästra Finland Frida Björk Västerlånggatan 13 20100 Åbo Tfn 050 540 5083 e-post frida.bjork@scout.fi

Västra Nyland Anki Bender Tölögatan 55 00250 Helsingfors Tfn (09) 8865 1305 eller 050 540 5067 e-post anki.bender@scout.fi

Österbotten Christer Johansson Fredsgatan 8 65100 Vasa Tfn 050 540 5081 e-post christer.johansson@scout.fi

FiSSc finns på Facebook! Gå in och gilla du med! www.facebook.com/fissc

34  | scoutposten 4•2015


TA P T O

Begreppet värdebaserat ledarskap handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild. Vi tror på ett ledarskap baserat på medvetna värderingar och val. Text scouternasfolkhogskola.se • Bild Jutta Huovinen

4•2015 scoutposten | 35 


REPLIIKKI -16

Hämeen Partiopiiri ry önskar alla spejar- och explorerscouter i Suomen Partiolaiset-Finlands scouter ry välkomna till Riihimäki 21.5.2016 för att tävla om det finländska mästerskapet i scoutfärdigheter. Under tävlingen avgörs också distriktsmästerskapet. I tävlingen följs de regler som FS godkänt för scoutfärdighetstävlingar 1.8.2009. Deltagarna bör ha betalt medlemsavgiften för 2016. Patrullmedlemmen räknas höra till den kår och det distrikt som uppges i medlemsregistret. Distriktskvoter används inte. Flickpatrullerna tävlar i den orangea serien, pojk- och blandpatruller tävlar i den gröna serien. Deltagarnas ålder räknas enligt hur många år deltagaren fyller under tävlingsåret. Åldern räknas alltså: tävlingsåret (2016) minus födelseåret. Tävlingspatrullen består av 5 kårmedlemmar i åldern 12-17. Den hopräknade åldern för deltagarna i tävlingspatrullen får vara högst 73 år.

TÄVLINGSUPPGIFTER Tävlingsrutten är 9 km för alla serier. Patrullerna kan anmäla sig till tävlingen genom Kuksa fr.o.m. 1.2.2016 (länk finns på hemsidan). Anmälan slutar 26.4.2016. Anmälningen är bindande. Deltagaravgiften är 70 e/patrull. I avgiften ingår tävlingsmaterial, varm mat och möjlighet att tvätta av sig efter tävlingen. Golvinkvartering för dem som behöver sådan innan tävlingen ingår också. Efteranmälning kostar 100 e/patrull. Funktionärer är välkomna att följa med tävlingen. Funktionärspass som kostar 20 e reserveras i samband med anmälningen. Funktionärspasset inkluderar golvinkvartering, måltider (kvällsmål, frukost, lunch), programblad, infotillfälle samt möjlighet att följa med tävlingen i terrängen. Funktionärspasset hämtas från tävlingscentralen.

Lavasteet

16

Näyttämö Naamarit Fysiikkaharjoitukset

15

Ollako vai eikö olla? Istumapaikka hukassa Teatterikierros Teatteritaidot

15

Maski Kimin tapaan Riksulias Promokuva

VINNARE 2015 Orange: Minkki, Pohjan Veikot, Pohjanmaan Partiolaiset ry Grön: Merimuumit, Merimaskun Reimarit ry, Lounais-Suomen Partiopiiri ry Vinnare i distriktstävlingen: Pohjanmaan Partiolaiset ry MER INFO sites.google.com/site/repliikki2016 TÄVLINGSLEDARE Hanna Kukkamaa puh. 040 763 0384, s-posti. repliikki16@gmail.com TÄVLINGSSEKRETERARE Heini Salo-Vihra puh. 040 147 2699, s-posti. repliikki16@gmail.com

Muut taidot

23

Draamaa retkellä Väliaikatarjoilu Sherwoodin kisat Marionetti Teatteritiedot Efektit Teatterin maailma Seitsemän veljestä

11

Scp 4 2015  
Scp 4 2015  
Advertisement