100 nya sätt i FiSSc, Årsbok 2018

Page 1

100 NYA SÄTT I FiSSc


Text:

Scouter och anst채llda fr책n FiSSc P채rmens bild:

Jockum Lundsten Ombrytning:

Chribbe Aarnio / Kr책ka Design Tryck:

Grano 2019


ÖPPENHET & MÅNGFALD Inom Finlands Svenska Scouter har vi under en längre tid identifierat att det skulle behövas en satsning på öppenhet samt mångfaldsfrågor inom vårt förbund. Genom det stöd som scoutrörelsen fick som mottagare av lutherska kyrkans Gemensamt Ansvar-insamling år 2016 kunde vi rikta medel till en satsning på ett sådant projekt. Satsningen startade samma år med att bygga upp ramarna för projektet och planera det, vilket under 2017 och 2018 kulminerade i en storsatsning på mångfaldstänk inom förbundet. Detta genomsyrade vår verksamhet och finns att läsa mera om inom dessa pärmar. Som scouter är det viktigt för oss att respektera varandra, och det innebär också att man beaktar varandras olikheter så att alla kan känna sig välkomna. Trots att projektfinansieringen nu planenligt tagit slut och projektet har utvärderats kommer inte mångfald att sopas under mattan, utan det hänger i fortsättningen också med som en viktig del av vår verksamhet, och kommer bl.a. att synas under förbundslägret år 2020, ett projekt som redan har satt igång. Victor Spiby scoutchef för Finlands Svenska Scouter r.f. FiSSc 2018  1


HÄNDELSEKALENDER FÖR SCOUTÅRET 2018 JANUARI

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

19-21.1

Coachutbildning

Tammerfors

coacher, roverscouter och ledare

FEBRUARI

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

3.-4.2 3.-4.2 10.-11.2 10-11.2

Vårsemi för förtroendevalda Första hjälpen 1 Gruppledarutb. för explorerscouter, del 1 Ute 1

Tvärminne Karis Åboland Åboland

förtroendevalda spejarscouter och äldre explorerscouter spejarscouter

MARS

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

10.3

Scoutledarträffar i hela landet

Jakobstad

10.3

Scoutledarträffar i hela landet

Vasa

10.3

Scoutledarträffar i hela landet

Åbo

10.3

Scoutledarträffar i hela landet

Mariehamn

10.3

Scoutledarträffar i hela landet

Karis

10.3

Scoutledarträffar i hela landet

Borgå

16.-18.3 16-18.3 24.3.

Båtförarkurs Skärgårdsskepparkurs FiSSc:s FSFSF:s och FSSF:s vårmöte

Ahtela, Sagu Ahtela, Sagu Helsingfors

kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) Explorerscouter och äldre Explorerscouter och äldre kårerna

APRIL

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

7-8.4

Megaexplosion

Ahtela, Sagu

7-8.4

Skepparkurs, teori del 1/2

Åbo

14-15.4 14-15.4 21-22.4

Spejardagar Spejardagar Navigatortalko

Lärkans, Esbo Österbotten Lovisa

21-22.4

Chefsutbildning

Huvudstads-regionen

28.4

Navigatortalko

Lovisa

Skepparkurs, teori del 2/2

Helsingfors

explorerscouter roverscouter och äldre ledare spejarscouter spejarscouter explorerscouter och äldre kårernas chefer, roverscouter och äldre ledare explorerscouter och äldre roverscouter och äldre ledare

MAJ

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

5-6.5

Navigatortalko

Lovisa

explorerscouter och äldre

9-13.5

Grundutbildning för scoutledare, vandring

28-29.4

roverscouter och ledare

24-27.5

Skepparkurs, praktik

H:fors-Lovisa

25.5-1.6

Talkoläger på Kåtan

Muonio

2  FiSSc 2018

roverscouter och äldre ledare roverscouter och äldre ledare


JUNI

EVENEMANG

PLATS/ORT

9-14.6

Grundutbildning för scoutledare, seglats

Helsingfors-Helsingfors

Skärgårdsseglats med s/y Navigator

Helsingfors-Åbo

roverscouter och äldre ledare spejarscouter och äldre

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Kustseglats med s/y Navigator Skärgårdsseglats med s/y Navigator

Åbo-Mariehamn Mariehamn-Helsingfors

explorerscouter och äldre spejarscouter och äldre

27.6-1.7

JULI 2-9.7 22-29.7

AUGUSTI

MÅLGRUPP

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

10-12.8 17-19.8

Nybörjarseglats Ute 3

Helsingfors Österbotten

18-19.8

Höstsemi för gruppordförandena och styrelsemedlemmar

Mataskär

äldre ledare explorerscouter och äldre gruppordföranden och styrelsemedlemmar

SEPTEMBER EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

7-8.9

Coachträffen

Tammerfors

7-9.9

Ute 123

västra Nyland

22.9

Scoutledarträffar

Vasa

22.9

Scoutledarträffar

Mariehamn

22.9

Scoutledarträffar

Åbo

22.9

Scoutledarträffar

Helsingfors

Ute 2

Åboland

kårstödsgruppen roverscouter och äldre ledare kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) kårernas ledare (explorerscouter och äldre) explorerscouter

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Grundutbildning för scoutledare, del 1

västra Nyland

28-30.9

OKTOBER 13.-14.10

Spejardagar

Åbo

26-28.10

Roverscout- och ledardagar: FiSScAkademi

Karis

26-28.10 28.10.

Chefsträff FiSScs, FSSF:s och FSFSF:s höstmöte

Karis Karis

roverscouter och äldre ledare spejarscouter roverscouter och äldre ledare chefer kårerna

5-7.10

NOVEMBER EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

3-4.11 10.-11.11 24-25.11

Första hjälpen 1 Gruppledarutb. för explorerscouter, del 1 Första hjälpen 1

Åbo västra Nyland Österbotten

23-25.11

Grundutbildning för scoutledare, del 2

Västra Nyland

spejarscouter och äldre explorerscouter spejarscouter och äldre roverscouter och äldre ledare

FiSSc 2018  3


BILD SUOMEN PARTIOLAISET -FINLANDS SCOUTER/MEERI RASIVIRTA

4  FiSSc 2018


Förbundets medlemskårer år 2018 var 64 till antalet.

MEDLEMMAR I KÅRERNA ENLIGT MEDLEMSREGISTRET KUKSA Antal medlemmar 1.1-16.6

Under hösten utdelade medlemskort

Dalsbruks Sjöscouter

63

9

72

Finströms Sjöscouter

38

9

47

Kår

Totalt med i verksamheten under året 2018

Flickscoutkåren Korsfararflickorna

39

6

45

Flickscoutkåren Åbo Vildar

113

14

127

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna

246

39

285

Grankulla Scoutkår

134

26

160

Hangö Scoutkår

46

7

53

Helsingfors KFUK/M Scouter

77

10

87

Helsingfors Scoutkår Spanarna

65

8

73

Houtskärs Scouter

1

1

Ingå Scouter

83

5

88

Jakobstads Flickscouter

37

3

40

Jakobstads Fribyggare

11

11

Jakobstads Sjöscouter

26

26

Karis Flickorna

87

8

95

Karis Gossarna

62

7

69

KFUM:s Scouter Kamraterna

58

58

Kimito Sjöscouter

46

46

Korsholms Spejare

66

6

72

Kristinestads Nybyggare

72

12

84

Kumlinge Sjöscouter

24

Kyrkslätt Scouter

140

14

154

24

Lovisa Scoutflickor

63

6

69

Lovisa Svenska Boyscouter

45

3

48

Munksnäs Flickscouter

79

9

Nedervetil Scoutkår Vägvisarna

44

88 44

Nordsjö Skogsriddare r.f.

35

Nykarleby Forsfarare

86

Närpes Scoutkår

34

Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna

35

8

43

Pedersörenejdens Korsbärare

70

36

106

Scoutkåren Brobyggarna

45

15

60

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare

69

9

78

Scoutkåren Fjällfiscarna

24

2

26

8

95 76

Scoutkåren Fyrbåken

3

38 86 34

1

1

Scoutkåren MuHö

87

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

67

9

Scoutkåren Nybyggarna

91

6

97

Scoutkåren Pojkarna

96

12

108

Scoutkåren Spejarna H:fors rf

48

10

58

60

14

74

Scoutkåren Vasa Korsfarare

152

19

171

Scoutkåren Åfararna

178

15

193

Scoutkåren Ålandsflickorna

63

13

76

Sjöscoutkåren Havsörnarna

41

41

Sjöscoutkåren Porkala

128

128

Sjöscoutkåren Sailors

107

20

127

Sjöscoutkåren Seaboys

92

5

97

Sjöscoutkåren Spejarna

41

2

43

129

29

158

Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare

64

10

74

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

101

10

111

Sjöscoutkåren Vikingarna

107

10

117

Sjöscoutorganisationen Fribytarna

85

15

100

Scoutkåren Sydvästen Scoutkåren Tre Björkar

Sjöscoutkåren Stormfågeln

6

6

Spejarna i Gamlakarleby

17

St Jacobs Sjöscouter

25

9

34

St. Simons Sjöfararna

117

15

132

Södrik Stigfinnare

64

1

65

Tammerfors Spejare

43

11

54

Tempelscouterna

13

13

Vårdkasarnas Scouter

10

10

Öja Sjöscouter Östersundom Scouter rf

7 59

12

7 71

4262

529

4791

FiSSc direkta medlemmar

17

2

2

4264

4793

FiSSc 2018  5


6  FiSSc 2018


DELAKTIGHET OCH EGNA ERFARENHETER Ett projekt med fokus på en gemensam skapandeprocess

Finlands Svenska Scouter rf. (FiSSc) har i sitt projekt 100 Nya sätt att scouta gjort flera mindre pilotprojekt. Den röda tråden för satsningarna har varit kopplingen till förbundets lokalorganisationer, scoutkårerna, som fungerat som både aktörer och sekundär målgrupp för projekten som haft en dubbelriktad målsättning. Å ena sidan har målet varit att öppna upp scoutingen på svenska för underrepresenterade målgrupper, att ta bort eller förminska de trösklar personer kan uppleva att finns på vägen till medlemskap i scouterna. Å andra sidan har målet varit, som ett steg på vägen till en öppen och tillgänglig verksamhet, att erbjuda kårerna, lokalorganisationerna, möjligheter att testa på nya verksamhetsformer och att komma i kontakt med de målgrupper som i dagsläget är underrepresenterade bland våra medlemmar.

ständiga registrerade föreningar är det upp till dem att bestämma huruvida de alls vill delta i projektet eller inte.

Bredare målgrupp

På ett bredare plan har det i Finlands Svenska Scouter skett en stor förändring till effekt av projektet. Sedan början av år 2018 finns en två-årig styrelsepost med ansvar för mångfaldsfrågor och en grupp som på förbundsnivå arbetar för dessa frågor. I och med frivilligengagemanget har projektet fått behövligt stöd och draghjälp i frågor kopplade till synlighet och förankring.

Eftersom det inom kårerna vid projektets start fanns försvinnande få medlemmar med exempelvis funktionsnedsättning eller personer födda i ett annat land än Finland har vi genom projektet startat upp verksamhet så gott som från noll. Vid projektstarten stod vi inför frågan hur vi skulle få igång en verksamhetskultur där våra medlemmar har vilja och kunskap att bredda på målgruppen och välkomna allt fler medlemmar från en allt bredare bas.

Kårerna kanaler för verksamheten Vi valde att genomföra projektet enligt scoutingens metod Learning by doing, d.v.s. genom att testa nya former av verksamhet och använda de egna erfarenheterna som grund för lärandeprocessen. Eftersom förbundet existerar för och genom de lokala scoutkårerna stod det klart att de även bör fungera som målgrupp och kanal för verksamheten. Att förankra en förbundssatsning så starkt i medlemsorganisationerna gör projektet både starkt och sårbart. Då verksamheten sker i samarbete med de aktiva scouterna på gräsrotsnivå får scouterna egna upplevelser och erfarenheter utan mellanhänder eller eventuella filter. Det här har också utgjort satsningarnas utmaning och svaghet. I och med att förbundets medlemsorganisationer fungerar som själv-

Satsningar enligt kårernas egna förutsättningar Rekryteringen av kårer har varit en av projektets utmaningar och något vi jobbat hårt med. Därför har det varit ytterst viktigt att kårerna, då de övervägt deltagande eller redan nappat på grundidén, fått kristallisera och detaljplanera satsningarna enligt organisationens förutsättningar och möjligheter. I praktiken har det betytt att Finlands Svenska Scouter stött kårerna att samarbeta med diverse sakkunnigorganisationer. Kårerna har alltså själva fått öva på att göra en målgrupp delaktig i verksamheten.

Blickar framåt

Arbetet med mångfald och inklusion fortsätter Även om mångfaldsgruppen inte uttalat arbetat med projektsatsningarna har dess arbete gett en bredd på diskussionen i förbundet, vilket också bidragit till att andra verksamhetsområden i allt högre grad beaktar frågor kopplade till mångfald och inklusion i sitt eget arbete. Samtliga verksamhetsområden utvärderar exempelvis huruvida de åtgärder de planerat för 2019 anknyter till ett mångfaldsperspektiv. Sammanfattningsvis kan konstateras att Finlands Svenska Scouter har en lång väg kvar innan vi kan kalla oss en tillgänglig och inkluderande organisation, men att viktiga första steg tagits och att en bra grund för det fortsatta arbetet är lagd. I nuläget är det viktigt att arbetet fortsätter på alla verksamhetsplan. TEXT SABINA FORTELIUS BILD SUOMEN PARTIOLAISET -FINLANDS SCOUTER/MEERI RASIVIRTA

FiSSc 2018  7


8  FiSSc 2018


SCHEMA Fredag Träff vid färjfästet 10:30 Lära känna varandra, område/ regler och flagghissning. 12:00 Lunch 13:00 Slå upp tält och “inreda” dem. 15:00 Mellanmål 15:30 Spårning 17.00 Middag Kväll: Göra upp eld/pinnbröd, Bastumöjlighet och läggdag Lördag Väckning, flagghissning och frukost 9:00 FHJ och knopar 12:00 Lunch 13:00 Mini patrullrådd 15:00 Mellanmål, chokobananer 15:30 Simning, strandhäng, fiske och bastu 17:00 Middag Kväll: Lägerbål Söndag Väckning, flagghissning, frukost 9:00 Lägerminne och lekar 12:00 Lunch 13:00 Städning, rolig utvärdering och avslutning 15:00 Mellanmål 15:30 Färja tillbaka 16:00 Lägret slut

SAMARBETSLÄGER

MED FDUV 2018 års läger var redan det andra i raden av samarbetsläger med FDUV. Denna gång bestämdes att lägret ordnas på Bensowstiftelsens ö Stornäsholm i Barösund. På lägerområdet finns hus (möjlighet att sova inomhus) rinnande vatten, utedass och en ö-värd som lagar all mat. Finlands Svenska Scouter ansvarade för att planera programmet för lägret och FDUV stod för koordineringen av deltagare och ledare. Två scoutledare anställdes för att hålla i trådarna för lägret för FiSSc. Sammanlagt deltog fem deltagare och 6 ledare i lägret.

Varierande program Fredagen var spännande för alla, eftersom deltagare och ledare träffade varandra för första gången och fick bekanta sig med lägerområdet. Vi berättade om scouting, övade flagghissning och kom även muntligt överens om regler för lägret. Tältuppslagningen gick bra även om intresset från deltagarna var varierande. Spårningen bestod av diverse frågor och uppgifter och gjordes i par, ledare + deltagare, och gick mycket bra. Efter middagen hade vi frivilligt pyssel och senare också bastu. På lördag hade vi ett förmiddagspass med knopar och första hjälpen. Programmet var uppdelat så att scoutledarna ledde varsitt pass parallellt så att deltagarna var uppdelade i två grupper.

Chokobananer, simning och fritid Kring lunch började det regna och då blev det att skynda med att få upp regnskydd för tälten. På grund av regnet valde vi att hålla patrullråddet inomhus, med kontroller och instruktioner i olika rum. Vi delade åter in deltagarna i par med ledare och råddet var mycket lyckat. Vi gjorde tillsammans chokobananer på grillen till mellanmål och senare på eftermiddagen hade vi simning och fritid, några deltagare fiskade. Efter middagen hade vi ett kort lägerbål, det var lite utmanande då det bara var en scout på plats som kunde sångerna och då vi var utan lägereld, men det blev ändå bra stämning med glada deltagare och tända ljus. På söndag förmiddag fick alla deltagare, igen i par med ledare, i uppgift att samla naturmaterial som de sedan fick göra ett lägerminne av. De som var mindre intresserade av att pyssla kunde fokusera mer på själva samlandet av växter och dylikt. Vi fiskade också mycket på söndagen. Efter lunch började vi städa upp lägret och det tog, som förväntat, en lång stund. Som avslutning åt vi fattiga riddare som var uppskattade och halade sedan flaggan tillsammans. Efter det fick alla deltagare en Bästa scoutpoäng-pins och lärde sig “var redo-alltid redo” och lägret avslutades i god stämning. TEXT ALMA LÜTTGE OCH SABINA FORTELIUS BILD NOAH HOLM & SUOMEN PARTIOLAISET-FINLANDS SCOUTER/MEERI RASIVIRTA

FiSSc 2018  9


Scoutkompis Alma Lüttges reflektioner

SCOUTKOMPIS En scoutkompis är en ung vuxen som finns tillhands för en scout i behov för särskilt stöd. Scoutkompisarna träffas som en egen grupp i skolan en gång i månaden och deltar i scoutmöten i kåren 2 gånger i månaden. Verksamheten arrangeras i samarbete med SAMS − Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Två scoutkårer i Esbo är med i scoutkompisprojektet under läsåret 2018–2019. FiSSc koordinerar innehållet och den löpande verksamheten, SAMS fungerar som stöd och uppdragsgivare för scoutkompisarna. Modellen bygger på tanken att scoutkompisverksamheten ska fungera som ett komplement till kårernas ordinarie verksamhet. Scoutkompisarna har rekryterats utanför scouternas nuvarande medlemmar och mötesverksamheten leds på skolans område med en resurs från FiSSc. MuHö som varit en av samarbetskårerna i projektet är mycket nöjd med projektet och kårledarna sade sig vara positivt överraskade att formatet fungerat så bra. Kåren nämnde själva under en utvärderingsdiskussion att de till en början var mycket skeptiska till projektet och kårens förmåga att ta emot medlemmar i behov av särskilt stöd, men att åldersgruppsledarna under processen blivit mer trygga i sin ledarroll och utvecklats i sitt ledarskap. Från och med vårterminen 2019 kommer scoutkompisarna att delta endast i kårmöten och scoutkompisarna är inskrivna medlemmar i kåren. TEXT SABINA FORTELIUS • BILD HANNA KIMMONEN

10  FiSSc 2018

Jag gick med i projektet för jag kände direkt att detta var något för mig. Jag tycker det är mycket viktigt att möjliggöra för alla människor, oberoende av förutsättningar, att delta i scouting. I början tyckte jag det var ganska ansträngande med mötena, antagligen eftersom vi alla inte riktigt hade hittat våra roller eller visste hur vi skulle förhålla oss till varandra. Med tiden blev det enklare och jag tycker jag har utvecklat ett välfungerande förhållningssätt till min scout i rollen som scoutkompis. Det mest givande har varit att se då det har fungerat riktigt bra på möten och då jag fått feedback av både barnen och föräldrarna. Personligen har den tidsmässiga investeringen i projektet varit passlig för en som studerar och har flera andra bollar i luften. Jag upplever också att familjen har varit flexibla och förstående gentemot ombokningar eller avbokningar. En bra kommunikation med familjen mellan mötena har varit mycket viktig för mig och har fördjupat min roll i projektet. Jag skulle rekommendera att delta i något liknande projekt ifall man värnar om relationer mellan människor och kan känna in människors behov och känslor. Det viktigaste är motivation för att lära sig och utvecklas. Mitt tålamod har testats och jag har varit frustrerad men samtidigt är det sällan jag lämnar ett möte utan ett stort leende på mina läppar, lycklig över möjligheten detta unika projektet ger dessa scouter och mig som ledare. Alma Lüttge, maj 2018


NATURDAG MED DUV VINGEN

Den 22.9.2018 ordnade DUV Vingen, som är en del av föreningen FDUV, en skogsdag där jag fick möjligheten att ordna naturinriktat program. De deltagande var barn som är medlemmar i DUV Vingen och deras familjer. Vi höll hus på Villa Elfvik i Esbo. Under vår skogsdag hade vi mångsidigt program kring temat ”Lära känna naturen”. Vi började med att lära känna varandra genom att alla fick plocka upp ett löv med hjälp av vilket vi kunde beskriva vårt humör, varefter alla fick varsin scouthalsduk till låns för dagen. Vi fortsatte med att undersöka naturen omkring oss genom att plocka upp material vi hittade på marken och byggde tillsammans upp en stig av naturmaterial. Tillsammans upptäckte vi sedan Kalle Kråkas naturstig och lärde oss hur man följer en utmärkt naturstig med hjälp av kartor och märken i skogen.

Gott och spännande mellanmål Efter naturstigen var det dags för dagens mest spännande moment, nämligen att tillsammans laga mellanmål på stormkök. För de flesta deltagare var matlagning på stormkök något nytt och på menyn stod därför något lättlagat och ytterst gott – fattiga riddare! Även om vi blev blöta av lite regn emellanåt lyckades vi tillreda perfekt stekta fattiga riddare som överöstes med massor av garnering, bland annat amerikanska blåbär, sylt och grädde. Feedbacken från dagen var väldigt positiv och naturtemat kommer även att vara en del av DUV Vingens barnverksamhet nästa år, vilket är helt suveränt! Att dagen blev så bra som den blev berodde också till stor del på alla hjälpande händer jag hade. Från DUV Vingen fanns två hjälpledare till hands och även barnens familjer var guld värda, eftersom de känner sina barn utan och innan och således kunde hjälpa och vägleda. Jag fick också ett suveränt stöd från FiSSc:s håll med planering av program och tips om hur man leder barn med funktionsvariationer. Det viktigaste tipset löd: Barn är alltid bara barn. Det är viktigt att komma ihåg och ett tips jag gärna ger vidare. TEXT AMANDA AHLMARK BILD ANTTI JALO

FiSSc 2018  11


MER JÄMLIKHET I SCOUTINGEN Eftersom vi genom 100 nya sätt att scouta projektet insett att det fortfarande finns en hög tröskel för vissa personer att komma med i scouterna – såväl gällande kår- som förbundsverksamhet, inledde förbundet under 2018 arbetet med att granska rådande normer och strukturer i verksamheten. Vi vill att det ska vara möjligt för vem som helst att ta del av en värdefull hobby, oavsett kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller en annan personrelaterad orsak. På höstmötet 2018 godkändes en ny jämlikhetsplan för förbundet. Planen lägger grunden för att vi ska ordna verksamhet som är tillgänglig, välkomnande och trivsam. Jämlikhetsplanen är en påminnelse om vad vi kan bli bättre på och hur vi kan inkludera allt fler i verksamheten. Den nya jämlikhetsplanen ersätter den gamla mångfaldsplanen från 2010, som vi insåg att under dessa år hunnit bli relativt föråldrad, specifikt gällande begrepp och andemening.

12  FiSSc 2018


Följande mål har ställts för FiSSc:s jämlikhetsarbete: Vi motverkar diskriminering. Alla som verkar inom förbundet, som förtroendevalda eller anställda har verktygen för att identifiera, förebygga och ingripa vid fall av diskriminering eller trakasserier. Inga målgrupper upplever att det finns hinder för att vara med i scouterna. Vi jobbar med att se och lyfta fram de hinder som kan vara ett problem för någon att vara scout. Vi ser till att det erbjuds mångsidiga former av verksamhet, olika sorters evenemang och programsatsningar samt att dessa sker på olika orter runtom i Svenskfinland. Alla har möjlighet att enligt sina egna förutsättningar göra frivilligarbete i FiSSc. I förbundet finns en hel del olika uppdrag som ska vara på olika nivåer och av olik karaktär, dessa uppdrag lediganslås offentligt och förväntningarna på personen i uppdraget samt det stöd som förbundet erbjuder meddelas tydligt. Alla som har ett uppdrag i FiSSc (stort som litet) ska bemötas på lika grunder och ha samma möjligheter och förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag. Förbundet har stödfunktioner som ger alla en möjligast jämlik grund för deltagande. Vi erbjuder grupper som är i behov av extra stöd möjligheter till att delta i verksamheten och synliggör olika stödfunktioner för alla medlemmar i förbundet. I kurs- och evenemangsutbudet beaktar vi olika former av deltagande såsom veckosluts-, kvälls- och flerformskurser. Vi strävar efter att förbundets information ska vara tydlig och lätt att förstå och att alla kårer har möjlighet att ta del av samma information. Alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter och värderingar samt påverka förbundets verksamhet inom ramen för scoutingens värderingar. Vi erbjuder medlemmarna tillfällen och plattformar för att uttrycka sina åsikter och påverka i ärenden som berör förbundets verksamhet.

Jämlikhetsplanen som stöd för grupperna Jämlikhetsplanens mål kommer att styra förbundets verksamhetsplanering och utvärderingen av verksamheten, på samma vis som till exempel scoutingens strategi. Med andra ord kommer jämlikhetsplanen vara ett verktyg som stöder våra grupper och förtroendevalda i att planera en verksamhet som möjligast många kan vara med i. I FiSSc:s åtgärdstabell, där grupperna gör upp sina arbetsplaner, ingår en dimension där man ska utvärdera om och hur varje åtgärd stöder en tillgängligare verksamhet. Vi hoppas också att FiSSc jämlikhetsplan kan fungera som ett exempel för förbundets kårer, gällande hur man kan känna igen de normer och strukturer som finns i kårens verksamhet och utgående från dessa arbeta för en mer inkluderande verksamhet.

Arbetet fortsätter Jämlikhet och tillgänglighet syns också i förbundets verksamhet 2019. I samarbete med kårerna kommer FiSSc att delta i Pride parader på olika håll i Svenskfinland. Samarbetet med DUV Vingen i form av scoutprogram och utflykter för barn och ungdomar med funktionsvariation fortsätter. Evenemang och utbildningar kommer under året att ha inslag kring mångfald och inklusion. Förbundet kommer också att utveckla en tillgänglighetsstämpel, för att synliggöra vilka evenemang som förverkligas så att möjligast många kan delta. TEXT DANIELA KARLSSON BILD SUOMEN PARTIOLAISET-FINLANDS SCOUTER/MEERI RASIVIRTA

FiSSc 2018  13


TSKORT

AKTIVITE

öda dig för att st är valda da ningarna positiv an öv en r ja hä e D att främ s fyra tledare i upp finn ou gr sc rs m de so rje ål ioner. p. För va ika situat i din grup ar för ol av som pass rivning sk be rt övningar r en ko arna är ning ha ed övning m Varje öv en nk ngliga. ngen. Ta lättillgä målsättni ttiga och över a vara ny ngarna ni att de sk öv a nd på kså anvä tänk då Ni kan oc serna ningen uppsgrän så att öv åldersgr n te te de. pa aktivi utmanan att tilläm blir för lvis inte exempe

TRIVSEL, RESPEKT OCH INKLUSION I SCOUTERNA ialet, Ute-mater

Scoutprog

rammet,

Ny i gr

MÅLSÄTTNIN ma andra.

BESKRIVNING na ska göra v eller flera ny ena gruppen medlemmarn na. Den andra la medlemma Diskutera och framfört dem. någon erbjudi Källa: Scoutprogramm

Självklart!

-aineisto,

lla lurauha samt Chi MLL- kou lekdatabas barnen, av rädda aterialet igheter-m r om rätt atabas. aktivitetsd s rige lmann, i Sve Gunilla Ede Scouterna Hagström, én, Tove Sandra Hild nställts av har samma alet teri Ma lm lin Lindho telius, Ma Sabina For

Källor: Folk

Stig upp!

hälsans

Det handla

MÅLSÄTTNING: S betsförmåga oc

BESKRIVNING: B Fyra personer sk 10:00 09/03/18 inte stå upp läng kortare tid om h leken. Alla måst till att varken fle Det tar vanligtvi s om leken, men n personer hela tid ker tillsammans. och ger samhörig scouterna visste n

d 2

rt_2018.ind

Aktivitetsko

Aktivitetskort_2018.ind

Källa: Scoutprogramm

”Mycket svårt att dra gränsen mellan skoj och allvar gällande sociala trakasserier! Då man försöker säga till kommer ”men det var bara ett skämt, ta det inte så allvarligt” som svar så gott som alltid...” ”Den som säger/skämtar verkar själv ofta uppleva att den inte gör något fel, den menar bara väl, ”skämtar ju bara” och det är då oftast mottagaren det är fel på då den är så känslig” I april 2017 genomförde FiSSc enkäten ”Bästa stället för frivilligarbete?” (varifrån citaten ovan och nedan också är plockade) för att kartlägga trivsel och huruvida osakligt beteende förekommer i scouterna. Enkäten fick 117 svar av explorerscouter och äldre, och även om många meddelade att de inte stött på grava övertramp är det tydligt att fenomenet ändå förekommer. Samtidigt har fenomen som #metoo och #dammenbrister påvisat att vårt samhälle inte är en säker och trygg plats för alla. För att scouter också i fortsättningen ska trivas i verksamheten behövs förebyggande åtgärder, och därför samlades en liten grupp som först gick under namnet Kosegruppa och senare Trivselgruppen för att skapa verktyg och metoder för att främja respektfullt beteende, och för att ge verktyg att ingripa ifall övertramp sker. Arbetet inleddes år 2017, och år 2018 slutfördes och lanserades verktygen och togs i bruk i Finlands Svenska Scouter (FiSSc). ”Barn kan ge varandra väldigt elaka kommentarer vilket kan vara svårt att få bukt med. Att tala illa bakom ryggen om andra personer är inte helt ovanligt inom förtroendemannauppdragen.”

14  FiSSc 2018

Planen för respektfullt beteende i scouterna Det mest omfattande verktyget som sammanställdes var planen för respektfullt beteende; ett omfattande dokument som innehåller definitioner av begrepp samt åtgärder för att förebygga osakligt beteende och åtgärder för att ingripa mot osakligt beteende. Båda åtgärdsbitarna var indelade i skilda stycken för åldersgruppsledare (d.v.s. ledare som arbetar med barngrupper), kårledare (d.v.s. ledare som arbetar med stämningen i ett ledargäng eller i en hel kår), samt förtroendevalda, staber och anställda (d.v.s. ledare som är med i mer tillfälliga grupper). Det första idealet för Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.f. är att ”En [scouts] ideal är att respektera andra”. Idealet finns med redan från den yngsta åldersgruppen och är alltså en av scoutingens grundstenar som verksamheten bygger på. FiSSc:s plan för respektfullt beteende finns till för att trygga varje scouts rätt till en givande och trygg hobby, där var och en känner sig välkommen oberoende av fysiska, psykiska, socioekonomiska eller sociala förutsättningar. ”Scoutledargrundkursen kunde ta upp mobbning och utfrysning mera, och på ett mera konkret plan. Kanske kunde FS eller Fissc arbeta fram någon typ av hjälpmedel för scoutledare gällande mobbning. Eller skapa en fortbildning om när det blir problem i en grupp.” För att motverka osakligt beteende och övertramp i scouterna krävs att alla scouter aktivt jobbar för att förebygga att sådant sker, känner igen sådana situationer och har förutsättningar att ingripa ifall de bevittnar osakligt beteende. En scout fungerar ofta i grupp och tillsammans med barn, unga och vuxna i

d 13

et, pau


Knut en

ruppen

r lle ro

M

La

en

la

!

lla

:S

co

Spejarscouterna förbättrar sin sama rch gruppkänsla.

a ik ol

n

ed m

et, pausen Ny i gruppe

Ja till g disk och samm uter få jag ans ar mo slu hit me bb t p tar d m ni n åd et på et in flo g t sä ck tt a tt

lro ra ik fö ol a å lik st o ör ar tf h at or är ta sk m in ou rn ni so a sc te än g ärn låt ou m da g a. sc a id ra tan lv a ik om m s ne t u sjä än ol el tr tt en Pla ep en ng p - rc ll tt t a ni m rå ti ga. re ing iv exe utt nse : A am n e at la et kr o , NG s m til ng ma es an ist , k , p ed N I pp in tt e i ut llb r k m iv er sn T T ru r. a p G sa ro lle ssi eat iss ion S Ä g ga Kö pen nt. lö en a ro pe (kr erw kt Å L en n e ch G: p M r i tni ed ik g, p ss un I N gru om a o sm Ol (ar ska be a f le sät m iv , VN r k . p n s. on i g t d v ut i l p e a R I fö ka at t m la jäl in g ta o ät k e a k n s S K lig oli re ed ). n fle s ri en m n a B E mp ga ra k r sig stä .) e sin a m tc. re ade . ed få r e lä ån va n g s s c ll b h n ö ti le tt a e e ut f ne et in b m m a l o l r d a n o lla sin tiv äv i j stu ro r t h ll se er sc ö hå n osi e, t n n v, e at ro en en lf e rj a t e p n di g ka , dö en a d Va sk ra , få sp ti re k d å t l h a l ol vik vi tt de v la or r s nd ng g. i g r s l , i in r et ta s a vi d, , sp elle (b ar tn de r d rät de ka tiv g) ar ng us un ä be än va go ing ni tr as en år t k iv u da ttn ag ag f e kr d e l d lla r d sä es m en mid r a hu lb k ä at ol ö k r M ter a d lite a tt nk Ef nd ta ba lik , e ts o d ru rät L: ite ti tiv I A ed ål be ak ER m m es rig AT par om ve p g iS a

G: Dela in patrullen i två delar. Grup pervarsitt kort skåd espel om hur det är när en ya kommer till patru llen eller klassen. Den spelar en situation där de gamla patru llna förhåller sig nega tivt till nykomlin gara gruppen visar en situation där de gamarna tar emot de nya så bra som möjl igt. h jämför skådespe len efter att grup perna . Försök komma ihåg någon situa tion där it sin vänskap.

M Å fö L S rm Ä T åg T N I BE a. N G S :E An K R xp 4 vän I V N lo r re I d u je to rs m NG: r r co å te ut ut t i a. på g lart er gr Om ol ejp na ve us De oc ö st t v . l el är te tag le nin En h te ke t. rs a j g si rs an en per pa u ffr De rna in to få d. gö son p a o r m r p sa rs fy na me ve be sk et m u l r ar to a r t ru at a r när lan ta a ds be m y t hu mm tfä ga hi uto ma 1 o tt i stäl ts l r s t c sk a tp i r re å ta na t d h 1 rut la s s å d an at 4 he ätt t gå en på r elta 6. R fält ig p t m g e an stå ån de n tr ruta ng rät ade gar uta t s å de lta am e en ta n na nr ym n rit i v ger o n l e a g o b ga ä r a Ir ru rre par ligt år i dn ngs ch 1 fin olis na s tfä bö fel siff n i ing t b rut ns er id fr utf a lsf rja få o ä a r e bl ar v an MÅ ba må lte a r f r m ror utfä öljd rt. nr t L Gr 16 and arje v r dn lt rå e jd kåt t, b får mo S Ä T T a u n u e n d n fi e N b bö st inge t. O ge ppe nn e f ruta tfäl ru n s . Nä akå de lär bnin I N G lta tfä å rja iga n m no r g t, :V ns s b yra s g e i arg som g m är lte ska ru i si ga n. ut får de m a up lan ru n o EF t. pg d bli etod ch v unge al pp dle ren ur he lta tt rm la en d, e nl e \ TER r ru n f gar en ift de ä gr ob r, me t att BE d ö tfä or en de är ba \ Hu S N A S de r sig up har iag ra s dv d. lte tsä st lta tä C u ba K R I V i r i k o p g H l p K ka r rn m lu na ptä t o tta ige N ur gic : en he fel. r e egn mo I N G : l c n , r a c k t dl nk f V \ ka e h o b em t ut fra rut nä m an argu H vna?d ung övn tem a erf bats Prata m de må a i hjä v nguer er . a st i om t ar a ad nge och at m renh Låt lpaar nkä t n si v , e rä ell age e o e \ pa daend nn gr n, h sät situ bbn ter. argu tuati tta er t, n s e ing ati ng Fö f e u o ta i O n e n d pp ur ta or dia nd r a on t på ge dn go er er . . G e b er e r n a e r d å m rka l” s som et a en kä hu t hjä var de å ber ds n a t G l t n n de r e i s p , t n r å d de a må Käätt u g n gdole g att är gå gs alt sa es st en nna ung r t up som t kän Ad m ge föl ar skå lla: Fa om mm up gr i r å v kti s p p ar den no Up gifte blir m nsvitaetts om b å oli na o desoplkhä sin ar pen upp utfä id s be ? m k li a e p l n tk te va sa en lte ida ell mun och obba orvt_a20ra ir mo a lös ka ro llsam n ?K t. rg m n f am nin tra d. 18.i de bb lle s eled å de om en arb r b Hu oc a r kdata P g ob n h r bn varg situa ratandd 1 som d. Fu ar o o m ba m eta örja kä hu un ing Kä s ch t u n 5 n i lla o m o d n g n ru än o nn r g ssi : Sc e ik ou tua arna er ni gran obba ra tfä da m s d kän tpro at r a t tio gra io lte ti . et ns mm ne tt be fanti igen och t? ll s at et: r. s rät om spå t ” det lu ta erat ret te a i o Sta t h m ra tt rka t, eve op. re m t till ill ntu sam sa ma 10:00 ns lla

g in gn la at M

NG: Spejarscouten övar sig att uppm ärksam-

(D et os yn lig a) Ru tfä lte t

MÅLS ÄTTN ING: sam arbe tsförm Äventyrs scou åga te och BESK övar rna förb RIVN ättra att ly ING: blun r sin ssna Alla da på a delta Seda r och st ndra gare räck n fatt . står er ut ar de tag o i arm m tv tag i arna en ring å hä ler d tv och å hä och nde et om v att trass r öppna nder. Nä går inåt. r ma aran r all la ut a fa nö dra. knute n uta gonen. N ttat Källa n att u gä : Folk lsläp hälsa ns le pa ta kdat get abas

ut

er

n

ti Ak

ko

ets vit

Be scouterna sitta i ring på varsin stol. ka stå upp åt gång en. Varje person får gre än 10 sekunder , men får stå upp en hen vill. Scouterna Aktiv får inte ite te hela tiden vara tskort_2018.inprata under koncentredd rade 9 och se er eller färre än fyra personer står upp. s lite tid innan delta garna får grepp när det sker så får man en bra rytm där den sätter sig och stiger upp, alla le. Den här leken är väldigt spännand e ghetskänsla. Efter åt kan man fråga hur när de skulle stiga upp.

rt_

20

18

.in

dd

19

09/03/

18

usen Upp!

Ak

tivit

ets

kort

_20

18.i

ndd

3

09/03/18 10:00

09

10

8 0

:0

10

:00

3/1

/0

/18

09

/03

olika roller – både frivilliga och anställda. Förbundets plan för respektfullt beteende fungerar dels som stödmaterial för att främja respektfullt beteende på evenemang, utbildningar och i förbundets organisation, dels som handlingsplan i sådana situationer som kräver en aktiv insats. 09/0

3/1

8

10:0

0

Modellplan för kårer Förbundets plan innehåller också en modellplan för kåren, som kåren kan välja att ta i bruk och modifiera enligt kårens önskemål och behov. Planen innehåller stödfrågor och förslag på åtgärder för att förbygga och ingripa vid osakligt beteende.

Tips på aktiviteter som stärker respekt och gruppdynamik 20 st. aktivitetskort gjordes med tips på lekar och övningar som stärker respekt och gruppdynamik. Lekarna och övningarna plockades ut med olika åldersgrupper i åtanke för att det skulle finnas något för alla.

10 punkter för hur du kan främja en trygg och välkomnande miljö I samband med planen för respektfullt beteende gjordes också en tiopunktslista som riktlinje för hur var och en själv genom sitt beteende kan befrämja en respektfull och trygg miljö. ●● Jag strävar efter att ha en positiv inställning ●● Jag kommunicerar ärligt, respektfullt och konstruktivt ●● Jag vill förstå vad någon annan säger, och lyssnar så att jag verkligen förstår ●● Jag gör mitt bästa för att alla ska känna sig välkomna

●● ●● ●● ●● ●●

Jag kommer ihåg att alla har rätt att ha en åsikt Jag vågar be om hjälp Jag vågar be om förlåtelse Jag vågar förlåta och gå vidare Jag ingriper ifall jag ser någon bryta mot dessa punkter ●● Jag uppmuntrar även andra att följa denna lista

Hur syns arbetet i verksamheten? Det material som hittills har sammanställts har skickats ut till kårerna. Arbetet med att lyfta upp betydelsen av det och uppmuntra att det används fortsätter även 2019. FiSSc:s grupper har noterat materialet, och håller på att i större grad väva in tänket om att skapa en trivsam miljö för alla deltagare på kurser och evenemang; frågan har lyfts upp i handslagsdiskussioner med stabschefer, aktiviteterna har fungerat som pausprogram på flera evenemang, och till exempel på FiSScAkademin i oktober lades stor vikt på att planera ett evenemang och program där alla deltagare kan trivas. På FiSScAkademin fanns också två trygghetsombud, för att sänka tröskeln till att ta kontakt då man känner sig otrygg eller bevittnar en otrygg situation. Trivselarbetet fortsätter år 2019 med arbetet att synliggöra de här frågorna i kårer, staber och förtroendemannagrupper. TEXT AV TRIVSELGRUPPEN GUNILLA EDELMANN, TOVE HAGSTRÖM, SANDRA HILDÉN. ANDREA HYNYNEN, MALIN LINDHOLM OCH LAURA NIEMINEN

FiSSc 2018  15


FiSScAkademin

 Deltagarna fick prova på Quidditch. Beto Guzman och Tommi Ostrovskij, båda medlemmar i det finländska landslaget i Quidditch, ledde det fartfyllda passet.

 Incheckning på fredagkväll.

 LineDance med Alf ”Affe” Skogster, även det var något många aldrig tidigare gjort.

 Scoutskavlan. Anki Bender ledde en paneldiskussion där deltagare från varje temahelhet tillsammans diskuterade intrycken de hade fått under förmiddagens workshoppar.

16  FiSSc 2018


En av årets stora satsningar var FiSScAkademin för roverscouter och ledare, som ordnades den 26-28.10 på Lärkkulla i Karis. Ledarskapsseminariet ordnades för andra gången och samlade 87 deltagare. Temat för evenemanget var ”Gör det du inte annars skulle göra”. Syftet med temat var att uppmuntra deltagarna att kliva utanför sin bekvämlighetszon i en trygg miljö och på så sätt pröva på nya upplevelser, tankar och idéer. Målet var att öppna upp för teman som är viktiga och aktuella inom förbundet, programmet byggdes därför upp kring fyra temahelheter: tillgänglighet, ledarskap, välmående och tillväxt. För att få bredd på diskussionerna och öppna upp till en välkomnande scoutverksamhet bjöds även personer utan scoutbakrund in till evenemanget. Evenemanget fungerade dessutom som slutseminarium för projektet ”100 nya sätt att scouta”. TEXT EMILIA BLOMQVIST & SABINA FORTELIUS BILD ERIC JANSSON, DIDRICK LUNDSTEN, KATE LÖNNBERG & JONNA SAHALA

 Lärkkulla pop och rock linje bjöd på musik på lördag kväll.

 Fiilis i salen!

 Vi skapade ett FiSScAkademi pussel. Alla deltagare fick bidra med två pusselbitar och skriva sitt namn på ramen. Bit för bit tog pusslet form och på söndag kunde vi rama in en nästan komplett bild.

 Stabschef Emilia Juslin hälsar alla välkomna.

 Vandringspriset Klyset delades ut i år till Sabina Fortelius från Munksnäs Flickscouter.

 Simon Karlsson drog stand up på lördagkväll

FiSSc 2018  17


upp ärmer v a r n r ga ninga Delta etsöv b r a . am eln med s gscirk ränin t r ö f in

18  FiSSc 2018


Lär dig säga

STOPP till rasism

Röda korsets Träningscirkel mot rasism är en programhelhet där deltagarna får reflektera över vad rasism är och hur de känner igen rasism i samhället. Dessutom testar och tränar deltagarna olika sätt att ingripa i situationer då de bevittnar rasism. Målet med träningscirkeln är att deltagarna i en trygg situation får testa på olika metoder att ingripa då de bevittnar rasism, så att det i verkligheten inte ska vara den första gången personen sagt stopp och nej! Oftast krävs det bara att en enda första modig person står upp mot rasism och visar att det inte är ok, efter det följer massan efter som stöd. Konceptet bygger på att deltagarna får jobba med situationer de själva bevittnat eller upplevt. Rasism bygger på en uppfattning om att människor kan delas in i olika raser med olika karaktärsdrag som gäller för alla individer inom rasgruppen. Rasism bygger också på uppfattningen att vissa grupper är överlägsna andra. Ibland är rasistiskt beteende grovt och brottsligt, ibland dolt bakom finkänslighet och svårt att upptäcka.

På Megaexplosionen i Sagu 2018 fick deltagarna vara med om en träningscirkel och deltagarna Cizzy och Meri beskriver sina erfarenheter så här: Rasism uppkommer i många olika situationer, även sådana man inte skulle förvänta sig, och träningscirkeln lyfter fram det på ett mycket tydligt sätt. Vi fick i grupper bygga upp situationer var rasism förekom och sedan hitta på olika lösningar till dem genom att själva leva oss in i situationen. Genom att ha olika roller i situationerna fick vi olika perspektiv om saken och hur man skulle kunna lösa dem från både den ‘’utsattas’’ och från ögonvittnens synvinklar. Man börjar tänka på situationerna från ett helt annat perspektiv när man själv får uppleva situationen och vara en del av den. På så sätt blir det också lättare att hantera liknande situationer i verkliga livet och man kan tänka ut hur man kan förhindra dem från att hända. Övningen påminner oss om att rasism fortfarande förekommer varje dag fast man inte direkt skulle märka det. Därför skulle vi definitivt rekommendera träningscirkeln åt alla eftersom det är viktigt att sådana situationer kan undvikas i framtiden. TEXT CIZZY ANDERSIN, SABINA FORTELIUS, MERI PIIPPO FOTO MATILDA WENMAN

FiSSc 2018  19


MÅNGSIDIG VERKSAMHET

Under år 2018 har Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) kursoch evenemangsutbud bestått av ett mångsidigt sammelsurium av olika typs verksamhet för olika målgrupper. På vida vatten Skolningsbåten s/y Navigator har under sommarmånaderna seglat fån Helsingfors till Åbo; därifrån via svenska kusten till Mariehamn och därefter tillbaka till Helsingfors igen. Den yngsta seglatsdeltagaren var 12 år gammal och den äldsta 41; deltagarna har kommit från alla håll i Svenskfinland, och bland deltagarna har också funnits finskspråkiga deltagare som övat seglingskunskaper och språkbad på samma gång. Bland seglatsdeltagarna har funnits sådana som aldrig seglat längre än korta kvällsseglatser innan de klev ombord på Navigator, till sådana som korsat Östersjön kors och tvärs vid flera tillfällen. För roverscouter och ledare som känner att de har lite skrangliga sjöben ordnades nybörjarseglatsen i augusti utanför Helsingfors.

20  FiSSc 2018

Uteliv Händelsekalendern 2018 innehöll ett brett utbud av ute-kurser. Under året ordnades Ute 1, Ute 2, Ute 3 och samlingskursen Ute 123. Sammanlagt 51 scouter deltog i utekurserna. Utekurserna har varsin skild infallsvinkel på temat uteliv. Ute 1 är en vinterkurs där man bland annat lär sig göra upp eld och hålla sig varm om tårna; Ute 2 är en vandringskurs där man lär sig estimera packningen så man orkar bära den långa sträckor, men ändå har en varm tröja att dra på sig till kvällen; Ute 3 är en överlevnadskurs där man får lära sig att klara sig ett veckoslut utan det mesta; och Ute 123 är ett sammelsurium av alla tre kurser riktad till roverscouter och ledare. Meri Piippo från Södrik Stigfinnare deltog i Ute 3-kursen och berättar såhär: Jag hade deltagit i en annan Ute kurs (UteFjäll) före Ute 3, men annars hade jag inte deltagit i liknande kurser. Ute 3 var en krävande kurs på ett ganska annorlunda sätt än andra kurser som jag deltagit i. På Ute 3 fick jag uppleva hur jag (och andra) fysiskt och psykiskt reagerar efter en längre tid utan ordentlig mat. Under kursen fick jag också bl.a. uppleva dels friheten, men också utmaningarna som få ägodelar för med sig.

Ledarträffar Scoutledarträffarna har under 2018 samlat 161 ledare från 41 av FiSSc:s kårer. På våren testades på ett helt nytt koncept med alla träffar samtidigt och videokontakt mellan träffarna, vilket gav upphov till känslan av att vi är ett enhetligt förbund trots att vi träffas i olika konstellationer och olika stora grupper på olika håll i landet. På träffarna har det varit mycket prat om dataskydd och mycket diskussioner om samarbete mellan kårer. Träffarna har innehållit rejält med tid för diskussion kårerna emellan, så att inte all tid ska uppslukas av inmatning av information. Vi tror att det har varit uppskattat och lyckat.


Livräddande kunskaper Första hjälpen kunskaper hör till de där få kunskaperna som man lär sig så bra som möjligt med hopp om att aldrig någonsin behöva använda. I samråd med certifierade och utbildade första hjälpen utbildare ordnade FiSSc under år 2018 3 st Röda Korsets första hjälpen 1- kurser. Anna Åkerman från St. Simons Sjöfararna berättar såhär om sina upplevelser av att delta i en första hjälpen grundkurs: Fastän jag gått Första Hjälpen 1-kursen tidigare och tidvis repeterat kunskaper sedan dess, fick jag lära mig nya saker eftersom utbildningen har utvecklats sedan jag gick den senast, och varje utbildare formar kursen själv − alltså uppstår det naturlig variation. På den kurs jag just gick lärde jag mig att göra Heimlichmanövern på barn, som jag kan ha nytta av i mitt arbete, att lyfta patienter med rymdfilt och hjälpa dem varsamt ner från sittande ställning till framstupa sidoläge. Dessutom vet jag nu inför nästa seglingssäsong varför jag hellre ska dutta än smörja in aftersun, men det orangefärgade tryckförbandet som lär vara nytt på FHJ-kurser hoppas jag att jag inte behöver använda. Jag insåg att man på stan alltför lätt går förbi fulla människor på parkbänkar − de kan vara medvetslösa istället för sovande, och då är det min skyldighet att hjälpa! Något jag inte heller tänkt på, som är en behändig sak att minnas speciellt då man hjälper barn, är att patienten ofta lättare hålls lugn om hen själv får delta i sin egen vård.

Färdighetsutbildning för spejarscouter År 2018 ordnades tre Spejardagar runtom i landet. Namnet Spejardagar berättar att evenemanget riktar sig till spejarscouter, men annars säger det väldigt lite om innehållet, vilket beror på att innehållet kan variera, och det har det också gjort 2018. Under ett av evenemangen fick deltagarna öva vakräddning och laga mat över öppen eld; under ett annat var det traditionella scoutfärdigheter som eldslagning, orientering och första hjälpen som stod på schemat, och under de sista bekantade sig deltagarna med media och drama; gjorde memes, korta filmer och reklam, hade improvisationsövningar och skrev reportage.

Grundutbildning för scoutledare Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scouternas ledarskapsutbildning, den lär deltagaren grundläggande färdigheter i att leda kåren och olika scoutevenemang. Utbildningen riktar sig till alla 18 år fyllda scouter och består av två veckoslut samt en ledarskapsuppgift var scouten i praktiken tillämpar vad hen lärt sig. Efter genomförd utbildning kan deltagaren ansöka om att få scoutledarfullmakt. För att nå en bred målgrupp och kunna möta de olika behoven och intressen som finns bland förbundets många ledare förverkligas utbildningarna med varierande upplägg. År 2018 arrangerades tre Grundutbildningar för scoutledare: som traditionell kurs med två skilda kursveckoslut på en lägergård, som en längre seglats och som en längre vandring. Genom att variera kursupplägget erbjuds också mångsidiga utbildningsmetoder och deltagaren får en möjlighet att dels kombinera ledarskapsutbildningen med sina intressen och dels lära sig även mycket mer än utbildningsinnehållet. TEXT GUNILLA EDELMANN BILD JOCKUM LUNDSTEN, JESSICA SILFVER, IRENE RAPHANEL, ANNA ÅKERMAN,

FiSSc 2018  21


Helsingfors Pride 30.6 Jag kommer från Österbotten och i min hemstad har det inte ordnats Pride sedan jag var riktigt liten, så jag har alltid sett med beundran på Prideparader i andra städer, framförallt den stora i Helsingfors. Då jag fick frågan om jag ville vara med och hjälpa koordinera scouternas deltagande på Prideparader så sa jag självklart ja! Pride är en stor färgglad fest, men samtidigt fungerar det som ett ställningstagande för att främja sexual- och könsminoriteters rättigheter och välmående, samt ge hbtiq-samhället mer synlighet. Denna sommar var min första som spenderades i Helsingfors och efter midsommar var det plötsligt dags för Pride. Jag hade turen på min sida och min jobbtur blev inställd så jag tog mig snabbt till senatstorget för att delta i festligheterna. Stämningen var på topp! Överallt stod glada människor och det fanns en överväldigande känsla av frihet bland deltagarna. Vi var en relativt stor grupp scouter på plats och det var glädjande att se scouterna ta ett så tydligt ställningstagande för en inkluderande verksamhet. Scouting ska vara en hobby för alla! ALMA LÜTTGE SCOUTKÅREN VASA KORSFARARE

Borgå Pride 25.8 Den 25.8 ordnades Borgå Pride för andra gången. Vi var 11 stycken scouter som gick med banderoller i handen och pridehalsdukarna runt halsen, stämningen på plats var fin. Vi alla samlades på torget och därifrån började paraden längs med gatorna i Borgå. Efter ungefär en halv timme var det dags för alla att avsluta. I stadsparken var det var äkta karnevalsstämning med mycket program och musik. Det var viktigt för mig som scout att delta, för att jag som individ och vi som kår vill visa vårt stöd och att vi önskar våra nuvarande och framtida medlemmar med i verksamheten, oberoende av könsidentitet eller sexuell läggning. TEXT OCH BILD FANNY AALTONEN SJÖSCOUTORGANISATIONEN FRIBYTARNA

22  FiSSc 2018


Åbo Pride 4.8

Karleby Pride 16.6 I sommar deltog jag på mitt första Pride, jag hade redan bestämt mig för att delta när jag hörde om möjligheten att representera scouter under paraden och tog stolt på mig scoutskjortan och halsduken till Pride. Detta är första gången Pride har organiserats i min hemstad Karleby. När vi samlades i parken som var startpunkten för paraden var jag förväntansfull, och undrade hur många som skulle delta. När vi satte igång beundrade jag hur långt paradtåget var, från vår plats i början av paraden kunde man inte se slutet då paraden slingrade sig runt kvarteren, jag var rent av överraskad och gladde mig åt hur många människor hade samlats för att fira mångfald. Grundprinciperna för scouting som gör mig stolt över att vara scout är att alla kan vara med och lära sig att samarbeta och det är vad vi representerar när vi gör oss synlig på Pride. Jag är stolt över att höra till en organisation som kan hylla våra olikheter istället för att skygga ifrån dem. TEXT VERA SUNDSTRÖM SPEJARNA I GAMLAKARLEBY • BILD JESSICA NYBERG

Scoutingen har för mig alltid varit en plats där jag får vara mig själv och vara med som just den person jag är, och det är något jag uppskattar enormt mycket. Efter en vecka på läger eller på en seglats är det näst intill omöjligt att hålla uppe en fasad; fötterna är svarta av smuts, håret är stripigt och humöret svänger lite som det vill. Och allt det är helt okej! Det är otroligt befriande i dagens värld där vi ständigt utsätts för en viss press utifrån och där förväntningarna, speciellt på unga, är höga. Så länge det rör sig om ytliga saker (som lite damm på fötterna) så är tröskeln för att vara sig själv ganska låg, speciellt när alla andra runt omkring dig är lika dammiga. Men trots att scoutingen är öppen för alla, så finns det personer som av en eller annan anledning inte riktigt känner att de passar in och kan vara sig själva. Det är något som gör mig väldigt ledsen, eftersom vår värdegrund uttryckligen säger att scoutingen är och ska vara öppen för alla. Vi borde alltså bli bättre på omsätta vår fina värdegrund i praktiken. Ett sätt att göra detta är att öppet visa att vi står upp för minoriteter av olika slag och visa att vi välkomnar alla i vår verksamhet. Prideparaderna är ett utmärkt tillfälle att göra just detta. Jag deltog i två av sommarens Pride-evenemang, i Åbo och i Helsingfors, och båda hörde definitivt till sommarens höjdpunkter. De genomsyrades av en positiv stämning, en känsla av att alla fick vara med på lika villkor och de gav mig möjligheten att vidga mitt eget perspektiv. Pride inspirerade mig till att jobba ännu hårdare för att alla barn och unga ska känna sig hemma i vår verksamhet och nästa år hoppas jag att vi är ännu fler som representerar förbundet i färggranna scouthalsdukar. TEXT MIKAELA KORIN-NIEMI FLICKSCOUTKÅREN ÅBO VILDAR

FiSSc 2018  23


24  FiSSc 2018


KÅRTURNÉN 2018 Under året gjorde FiSSc en kårturné där 53 av förbundets kårer fick besök av en förtroendevald och en anställd. Det slutgiltiga antalet besök under turnén blir aningen högre i och med att ett par kårer sköt upp sin träff till början av 2019. En del av förbundets kårer besöktes av den egna coachen eller till och med hela coachtrion, vilket var ett bra sätt att lära känna varandra bättre. Temat för turnén var “dialog” och ett av fokusområdena för träffarna var att föra kårerna och förbundet ännu närmare varandra. Vi strävade efter att så många av kårens ledare som möjligt skulle delta i träffen och i kårturnéns upplägg betonades diskussioner både bland kårens ledare och med FiSSc:s representanter. Dessutom följde vi upp hur olika kommunikationskanaler används i kårerna och samlade kommentarer kring verksamhetsplaneringen.

Inklusion i kåren Eftersom organisationsuppdateringen 2016-1017 medförde en förändring i kårstödet kändes det också viktigt att följa upp läget i kårerna och framför allt att kunna ge kårens ledare lite stöd i att reflektera kring den egna kåren och verksamheten, med särskilt fokus på kårens styrkor. Därför gjordes det på de flesta träffarna också en övning utgående från de svenska Scouternas femstegsmodell, där kårledarna fick fundera tillsammans kring temat inklusion ur olika synvinklar. Femstegsmodellen är ett utmärkt redskap för att reflektera kring vem som kommer med i verksamheten, vem som stannar kvar och vem som får påverka den. Trots att alla kårer inte hann göra alla övningar, introducerades materialet till ledarna och det gav förhoppningsvis några tankeställare till var och en. Vi ville att resultaten från kårturnén skulle kunna beaktas redan under det pågående verksamhetsåret och att speciellt kårernas konkreta önskemål snabbt skulle gå vidare till rätt grupp i förbundet. Därför ordnades det regelbundna skypeträffar för besökarna och rapporteringen sköttes smidigt – ett stort tack till kansliet som gjorde en stor insats med det!

Stöd för rekrytering och introduktion Många av önskemålen från kårerna handlade om liknande saker: framför allt önskades material och stöd för rekrytering och introduktion av nya ledare samt olika program- och materialpaket för åldersgruppsverksamheten. Dessutom kom det några riktigt konkreta önskemål som t.ex. en ny omgång tack-pinsar till kårerna eller en Kuksa-utbildning till kåren.

Ökat samarbete mellan kårer Det var glädjande att höra att väldigt många av kårerna har intensifierat eller inlett samarbete med andra kårer, antingen inom det egna kårteamet eller med andra kårer. Ökat kårsamarbete leder ofta till goda synergier, t.ex. då explorerscouterna från olika kårer kan träffas för lite häftigare program eller då tips och goda idéer sprider sig mellan kårer. Kårturnéer upplevs ofta som något av det mest givande man kan göra som förtroendevald. Många av besökarna kommenterade att träffarna gav en bättre inblick i olika kårers utmaningar och styrkor, vilket gör att vi som förbund blir bättre på att stöda kårerna. Därför vill jag ge ett stort tack till alla som var med och ser fram emot nästa gång en kårturné ordnas! TEXT MIKAELA (MIXO) KORIN-NIEMI STYRELSEMEDLEM MED ANSVAR FÖR KÅRSTÖD

FiSSc 2018  25


KOMMUNIKATION Scoutposten är Finlands Svenska Scouter r.f:s medlemstidning. Under 2018 utkom tidningen 4 gånger och i ett av temanumren behandlades mångfald. Ämnet lyftes också i tidningens övriga nummer som publicerades under året. Inklusion och mångfald fick också fin synlighet på förbundets sociala medier samt i chefs- och kårposten som utkom 6 ggr var.

26  FiSSc 2018


Finlands Svenska Scouter r.f. | 1•2018

Finlands Svenska Scouter r.f. | 2•2018

3

10

8

GENERATIONER AV SCOUTING

Möt Fissc:s nya styrelse

12

Den nya chefstriomodellen, och hur den funkar

SCP_1_2018.indd 1

31/01/18 16:23

Finlands Svenska Scouter r.f. | 3•2018

8

HUR HÄNGER MÅNGFALD IHOP MED SCOUTING?

24

Dataskyddslagen är inget att oroa sig för

SCP_2_2018.indd 1

Hur fick scoutingen sin start i världen?

02/05/18 11:57

Finlands Svenska Scouter r.f. | 4•2018

drömmar FÖRVERKLIGA DINA

PlanB 8

SCP_3_2018.indd 1

Navigator, FiSScs trofasta skolningsbåt

GENOM SAMARBETE s.12

– SOMMARLÄGRET MED PASSANDE NAMN s. 12

24

10

Stafettkarneval med scouter

05/09/18 07:12

SCP_4_2018.indd 1

Påverkansarbete – vad är det?

20

Y-trainee kursen ger insikt i hur samhället och scoutingen fungerar

13/11/2018 21.22

FiSSc 2018  27


28  FiSSc 2018


VÄLKOMMEN! En solig sommardag träffades jag, Malin Lindholm och Mikaela Korin-Niemi för att genomföra mitt TG-projekt. Temat för projektet var vuxenrekrytering. Syfte med projektet, var att producera material, som kan användas av Kårerna för att få hjälp med hur man rekryterar vuxna till verksamheten. Att få med nya vuxna, och speciellt att hålla dem kvar, är ett problem som ofta kommer fram då man rör sig ute på fältet. Att hitta nya vuxna att rekrytera kunde man tro att är den svåraste biten av vuxenrekryteringen, men för att det ska bli en bra rekrytering, måste man även fundera på hur man som kår tar emot de nya vuxna, samt hurudant stöd de kan behöva. Vi vill kunna erbjuda vår verksamhet åt alla, och för att kunna göra det, måste vi vara noga med hur vi verkligen kan välkomna alla, och framför allt få dem att känna sig välkomna. Projektets slutprodukt blev ett tredelat skolningsmaterial som lades upp på verksamhet.scout.fi sidorna: Välkommen till Scouting, Välkommen till Kåren, samt Att hitta nya att välkomna. Samtidigt ute på det finska scoutfältet började man ha stora visioner om att växa, och bli ännu större än tidigare. Alla distrikt och FiSSc skulle ha som målsättning att bli flera i antal, alltså välkomna flera nya i alla åldrar. Vi insåg snabbt att vi behöver en kontinuitet i Välkommen projektet, eftersom det är en viktigt del av möjliggörandet av tillväxt inom förbundet. För att kunna välkomna flera vargungar, äventyrs-, spejaroch explorerscouter behövs det även ledare att leda verksamheten. Utan ledare blir det helt enkelt inte verksamhet och således inte heller tillväxt i förbundet. Detta var början till Välkommengruppens existens. Välkommengruppen funderar på tillväxt, och framförallt hur vi kan stöda kårerna i att växa. I detta sammanhang spelar vuxenrekrytering en stor roll. Gruppen består av representanter från alla verksamhetsområden inom FiSSc, för att vi tillsammans ska kunna komma på idéer kring hur vi inom respektive område kan beakta tillväxt. Gruppen växte vid årsskifte, och är ett fint exempel på gruppöverskridande verksamhet. Tillsammans kan vi uppnå de stora visionerna vi har för framtiden, som den största och mångfaldigaste verksamheten! TEXT DANIELA KARLSSON BILD SUOMEN PARTIOLAISET- FINLANDS SCOUTER/LOTTA TUOMINEN

FiSSc 2018  29


ÄVENTYRSSVECKAN LILLA SCOUTVECKAN Förskolekampanjen Lilla Scoutveckan genomfördes i april-maj i förskolor runt omkring Svenskfinland. Kampanjen består av ett materialpaket som skickas till alla intresserade förskolor. Förskolorna genomför sedan under våren roliga scoutrelaterade uppgifter tillsammans med sin lärare. Materialpaket består av tydliga instruktioner till läraren för scoutrelaterade temadagar, ett kunskapspass med tillhörande klistermärken och en plojknapp till eleverna. För att underlätta planeringen i skolan är materialpaketet uppbyggt kring temahelheter som är sammansatta enligt rubrikerna för förskolans läroplan. I samband med uppgifterna finns det även lämpliga lekar för eleverna. År 2018 deltog 91 förskolor med sammanlagt 1417 elever i förskolekampanjen.

30  FiSSc 2018

Under en vecka i augusti-september erbjuder vi skolelever i årskurs 1-2 möjligheten att bekanta sig med scouting med hjälp av materialpaketet för Äventyrsveckan. Äventyrsveckan består av olika aktiviteter som fyller programmässigt ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Läraren förverkligar Äventyrsveckan enligt den tidtabell som passar klassen bäst. Under veckan får eleverna lära sig nya färdigheter, upptäcka äventyr och röra sig i naturen. Förutom att eleverna under veckan får lära sig massvis med nyttigheter, fungerar materialet även utmärkt som ett verktyg för att skapa gruppanda. Äventyrsveckan är indelad i fem olika temadagar. Under den första dagen blir scoutseder och scouttraditioner bekanta. Under den andra dagen lär sig eleverna vardagsfärdigheter. Den tredje dagen är en hantverksdag och under den fjärde dagen utför gruppen uppgifter som är relaterade till naturen. Veckan avslutas med en gemensam utfärd i närområdet. Materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden. Vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Materialet är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta åldersgruppens utvecklingsfaser och individens särdrag. Under 2018 deltog 149 skolor och eftisar med sammanlagt 4498 elever i kampanjen.


ADVENTSKALENDERKAMPANJEN Den traditionella adventskalenderkampanjen genomfördes med hjälp av 48 kårer under kampanjtiden 15.10-5.12. Totalt sålde vi 14 739 adventskalendrar! Sedan år 1947 då adventskalendertraditionen påbörjades av flickscouterna, har man med hjälp av adventskalenderintäkterna bl.a. finansierat den lokala scoutverksamheten, införskaffat utfärdsutrustning, betalat lägeravgifter och renoverat kårlokaler. Adventskalendern illustrerades i år av Elina Warsta. Den omtyckta pristävlingen arrangerades även i år. Aktiva försäljare kunde vinna priser som bestod av tomtemärke, scouthäfte och vattentät påse. Utöver det vanliga tomtemärket delades i år även ut ett tomtemärke i silver för den som sålt mer än 50 kalendrar. Toppsäljarna som sålt mer än 100 kalendrar fick förutom ett tomtemärke i guld även ett presentkort (värde 50€) till Scandinavian Outdoor. I år arrangerades även en kårtävling, där den kår som sålt mest kalendrar i förhållande till sitt medlemsantal, då kampanjen startade, kunde vinna presentkort till Scandinavian Outdoor. Vinnarna var: 1. Scoutkåren Tre Björkar (11,3 sålda/medlem) 2. Munksnäs Flickscouter (9,9 sålda/medlem) 3. Helsingfors KFUK/M Scouter (9,2 sålda/medlem) 15 medlemmar sålde över 50 adventskalendrar från kårerna: ●● Flickscoutkåren Åbo Vildar (2 st) ●● Helsingfors KFUK/M Scouter (3 st) ●● Helsingfors Scoutkår Spanarna (1 st) ●● Karis Flickorna (1 st) ●● Kyrkslätt Scouter (1 st) ●● Munksnäs Flickscouter (2 st) ●● Scoutkåren Tre Björkar (2 st) ●● Sjöscoutkåren Stormfågeln (1 st) ●● Sjöscoutkåren Vikingaflickorna (2 st) 10 medlemmar sålde över 100 adventskalendrar från kårerna: ●● Flickscoutkåren Åbo Vildar (1 st) ●● Hangö Scoutkår (1 st) ●● Helsingfors KFUK/M Scouter (1 st) ●● Kyrkslätt Scouter (1 st) ●● Munksnäs Flickscouter (3 st) ●● Scoutkåren Tre Björkar (1 st) ●● Sjöscoutkåren Stormfågeln (2 st)

ADVENTSKALENDER ILLUSTRATIONER: ELINA WARSTA LILLA SCOUTVECKAN OCH ÄVENTYRSVECKAN ILLUSTRATIONER: EEVA HELLE

FiSSc 2018  31


32  FiSSc 2018


BEVILJADE CERTIFIKAT 2018 Båtförarcertifikat för öppet hav: 1 certifikat Sjöscoutkåren Vikingarna: 1

Båtförarcertifikat för skärgård: 11 certifikat Flickscoutkåren Åbo Vildar: 1 KFUM:s Scouter Kamraterna: 1 Scoutkåren Pojkarna: 1 Sjöscoutkåren Sailors: 3 Sjöscoutkåren Stormfågeln: 3 Sjöscoutkåren Vikingaflickorna: 1 Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare: 1 St. Simons Sjöfararna: 2 (Orsaken till att antalet beviljade certifikat i kårerna inte stämmer överens med totala antalet certifikat är att några av certifikatinnehavarna är medlemmar i två kårer och finns därför med flera gånger.)

FiSSc 2018  33


BEVILJADE SCOUTLEDARFULLMAKTER 2018 Flickscoutkåren Åbo vildar Ingå Scouter Hangö Scoutkår Tammefors Spejare Scoutkåren Vasa Korsfarare Hangö Scoutkår Sjöscoutorganisationen Fribytarna Sjöscoutkåren Vikingarna Scoutkåren Vasa Korsfarare Tammefors Spejare Munksnäs Flickscouter Scoutkåren Vasa Korsfarare Sjöscoutorganisationen Fribytarna rf Finlands Svenska Scouter Helsingfors KFUK/M Scouter Kristinestads Nybyggare Sjöscoutkåren Vikingarna Scoutkåren Pojkarna Scoutkåren Pojkarna Grankulla Scoutkår Östersundom Scouter Scoutkåren Åfararna Korsholms Spejare Scoutkåren Vasa Korsfarare Flickscoutkåren Korsfararflickorna

Anna Ahlbäck Frans Sontag Anton Bäckström Jannica Lindstedt Alma Lüttge Henrik Söderblom Milla Aaltonen Freddy Wikholm Matilda Hosiasluoma Pontus Saxén Kristina Kottelin Robin Pienkuukka Sandra Kellgren Andrea Hynynen Laura Heino Linda Sundell Janina Sved Mikael Lindberg Niklas Jylhävuori Viveca Hansson Ida-Emilia Mäntylampi Julia Kaufvelin Daniel Fröjdö Mira Bäckström Trine Lindeman

Totalt beviljades 30 scoutledarfullmakter år 2018

TG-insignier 2018 Maja Löfgren Nina Martin

34  FiSSc 2018

Sjöscoutkåren Stormfågeln SP Ko-Gi 125 Östersundom Scouter rf SP-FS Ko-Gi / TG 122

125 122

12/5/2018 1/12/2018  2/4/2018


UTMÄRKELSETECKEN 2018 AV FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F. BEVILJADE

AV FINLANDS SCOUTER BEVILJADE

Tacksamhetstecken av klass II

Louhivuoris spänne

Björkholm Alex, Scoutkåren Pojkarna Järvinen Emilia, Flickscoutkåren Åbo Vildar Ringbom Ida, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna Wermundsén Tina, Scoutkåren Åfararna

Blomqvist Filip, Scoutkåren Pojkarna Gröning Olivia, Scoutkåren Åfararna Holm Noah, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare Lindström Linnea, Scoutkåren Åfararna

Tacksamhetstecken av klass III

Collans spänne

Antman Patricia, Scoutkåren Åfararna Björkqvist Mikaela, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna Dahlin Christoffer, Pedersörenejdens Korsbärare Ehnberg Andreas, Scoutkåren Tre Björkar Grandell Johanna, Flickscoutkåren Åbo Vildar Hannuksela Jens, Östersundom Scouter Henriksson Ida, Flickscoutkåren Åbo Vildar Holmström Ester, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna Järnström Johanna, Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna Lundqvist Niclas, Hangö Scoutkår Nyberg Emilia, Karis Flickorna Nynäs-Aspö Karin, Östersundom Scouter Rantala Joni, Hangö Scoutkår Sunde Lotta, Flickscoutkåren Åbo Vildar Sunde Sonja, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare Törnqvist Linus, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare

Ahlbäck Anna, Flickscoutkåren Åbo Vildar Hiltunen Tiina, Östersundom Scouter Lehtevä-Tuulari Reija, Scoutkåren Åfararna Liljeström Alli, Scoutkåren Åfararna Lindberg Mikael, Scoutkåren Pojkarna Sauso Niklas, Scoutkåren Pojkarna Virtanen Julius, St. Simons Sjöfararna

Klyset Sabina Fortelius, Munksnäs Flickscouter

Spalthajen Helsingfors Scoutkår Spanarna r.f.

S:t Görans spänne Jylhävuori Niklas, Scoutkåren Pojkarna Mäntylampi Ida-Emilia, Östersundom Scouter

Förtjänsttecknet i brons Joki Malin, Kimito Sjöscouter Karlsson Markus, Lovisa Svenska Boyscouter Lindahl Alexandra, Sjöscoutkåren Stormfågeln Lökfors Nina, Lovisa Scoutflickor Nordström Alexandra, Munksnäs Flickscouter

Förtjänsttecknet i silver Ida Ringbom, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

Mannerheimspännet av klass II

Latini Nicole, Sjöscoutkåren Stormfågeln Söderholm Gustav, Helsingfors Scoutkår Spanarna Toivonen Ida, Sjöscoutkåren Stormfågeln Turtonen Vera, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare Vartio Nanna, KFUM:s Scouter Kamraterna Wenman Beata, Helsingfors Scoutkår Spanarna Wärnå Aron, Sjöscoutkåren Stormfågeln

S:t Görans plakett

Huldén Stig-Göran, KFUM:s Scouter Kamraterna Holmberg Birgitta, Hangö Scoutkår

FiSSc 2018  35


ADMINISTRATION OCH PERSONAL Vårmötet hölls 24.3.2018 på Scoutstationen i Helsingfors. Anna Nylund fungerade som mötesordförande. 26 kårer var representerade. Höstmötet hölls 28.10.2018 på Lärkkulla i Karis i samband med FiSScAkademin. Bicca Olin fungerade som mötesordförande. 38 kårer var representerade.

STYRELSEN 2018

Förbundsstyrelsen sammanträdde till elva protokollförda möten under året.

Styrelsens sammansättning Malin Lindholm, scoutchef, ordförande Eric Jansson, vice scoutchef, vice ordförande Daniela Karlsson, ledamot med ansvar för samhälle (t.o.m. 31.12.2018) Mikaela Korin-Niemi, ledamot med ansvar för kårstöd Jockum Lundsten, ledamot med ansvar för program Jannica Ruusunen (f. Sjöberg), ledamot med ansvar för utbildning (avgick i januari 2018) Elin Sundqvist, ledamot med ansvar för ledarstöd Emil Warras, ledamot med ansvar för kommunikation Matilda Wenman, ledamot med ansvar för mångfald Jonna Sahala, verksamhetsledare, sekreterare

Den kärleksfulla styrelsen En lördagskväll i januari skrevs denna slogan ner på baksidan av ett kvitto, och underskrevs av 8 styrelsemedlemmar. Styrelsen 2018 hade precis lärt känna varandra och sina uppdrag, och var nu beslutna att följa idealet av den kärleksfulla styrelsen. Detta blev vårt kontrakt inom styrelsen, att dela med oss av så mycket kärlek det går. Först i tur, måste ett starkt förhållande skapas till varandra, men till följande blev det Microsoft Teams tur, som skulle bli vår bästa vän under året. Vi hade nyss beslutat att Teams är vårt nya arbetsverktyg, och vi älskade det! Under året påbörjades en hel del nya projekt. Genast i början av året började en arbetsgrupp arbeta fram förslag på en förbundshalsduk till förbundet, samt förlag på en eventuell uppdatering av logo. Detta arbete hoppas vi köra i mål under 2019. Vi påbörjade även arbetet av en uppdaterad kommunikationsstrategi, lika så den hoppas vi få klar under 2019. Året medförde även många spännande rekryteringar, liksom FiSScFjälls stabschef, men även Förbundsläger 2020 staben. Hösten hämtade med sig förändringar, eftersom två av styrelsemedlemmarna flyttade utomlands. Ibland kunde vi ha möten i fyra olika tidszoner, vilket är bevis på att allt är möjligt bara man har viljan. År 2018 kändes som att mycket nytt och spännande hände och påbörjades, vilket jag även tror att denna årsbok reflekterar. Detta är vad kärlek kan åstadkomma!

36  FiSSc 2018


Anställda i förbundet Förbundskansliet fanns med ordinarie bemanning på två orter men utrymme på tre orter; Helsingfors, Vasa och Åbo. Förbundet hade sex ordinarie befattningar och tre projektanställda. Tre personer arbetade deltid under våren och övriga fem arbetade heltid. På hösten inleddes ett heltidsvikariat. Under året hade förbundet i medeltal en anställdresurs om 8,4 och totalt tio personer var i något skede i anställningsförhållande till förbundet.

Anställda 2018 Emilia Blomqvist, koordinator med ansvar för ledarstöd och samhälle (fr.o.m. 22.1.2018, projekt) Gunilla Edelmann, koordinator med ansvar för program (deltid) Sabina Fortelius, projektledare för Gemensamt ansvar/100 nya sätt att scouta (projektarbete -31.12.2018) Heidi af Heurlin, koordinator med ansvar för utbildning (deltid), tjänstledig fr.o.m. 6.8.2018 Andrea Hynynen, koordinator med ansvar för utveckling av kårstöd Frida Lundberg, förbundskoordinator Kate Lönnberg, informatör Annika Rönnblad, projektinsats för kommunikation och programrevidering -21.6.2018 (deltid) Jonna Sahala, verksamhetsledare Linda Sointu, vikarierande utbildningskoordinator 3.9.2018Kanslipersonalen arbetar tillsammans med de frivilliga i förbundet för scoutingen och för kårverksamheten. Arbetsuppgifterna stöder de strategiska målen och det praktiska arbetet enligt verksamhetsplanen och dagliga rutiner inom scoutsammanhanget. Kansliet koordinerar sig bland annat via gemensamma kanslidagar, kanslimöten, fortbildningsdagar och gemensam rekreation. Under året inledde tre personer en Teamledar-yrkesexamens utbildning i Rastors regi. Alla anställda deltar i de årliga, för alla scoutanställda gemensamma, fortbildningsdagarna. Årets dagar arrangerades i Tammerfors. Förutom dessa arrangerar Finlands Scouter regelbundna verksamhetsområdesvisa avstämningar med anställda. Som de anställdas förman fungerar verksamhetsledaren. Scoutchefen är verksamhetsledarens förman. Förbundet har anlitat externa tjänster för ekonomihanteringen, lönebetalning och -förvaltning, ombrytning av medlemstidning, årsbok och vissa andra tryckalster. Första hjälpen utbildningarna har hållits av professionella utbildare mot arvode. Översättningsarbete, bland annat för åldersgruppsmaterialen, har utförts av externa översättare.

FiSSc 2018  37


38  FiSSc 2018


EKONOMI Förbundets centrala inkomstkällor består av medlemsavgifter från kårerna, statsunderstöd från Utbildnings- och kulturministeriet som fördelas till alla Finlands Scouters A-medlemmar enligt andel antal scouter i medlemsregistret, bidrag för arrangerande av den landsomfattande svenska verksamheten från Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, understöd från fonder och stiftelser, samt adventskalenderförsäljning. Evenemangen finansieras med deltagaravgifter och statligt specialunderstöd som erhålls då verksamheten arrangeras i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner/ Studiecentralen. Utbildningarna och evenemangen subventioneras för deltagarna och resekostnader ersätts till en del. År 2018 erhöll förbundet understöd riktade till verksamheten från följande fonder och stiftelser: Svenska kulturfonden ●● Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne ●● Svenska Folkskolans Vänner ●● och riktade projektunderstöd från Svenska kulturfonden för förbundspaket d.v.s. för kårernas verksamhet. För utbildningstimmar erhåller förbundet statligt specialunderstöd via samarbetet med Svenska folkskolans vänner. Totalomsättningen i förbundet utgjordes av inkomster om 854 303,75 euro och kostnader om -867 363,04 euro. Ordinarie verksamheten visar en förlust på -736 448,26 euro mot budgeterat -787 676,54 euro. Inhiberad eller på annat sätt än planerat förverkligad verksamhet bidrar till skillnaden i planerat och förverkligat utfall. Liksom tidigare år har förbundet haft mindre kostnader på evenemangssidan, liksom även mindre förverkligade kostnader för förtroendemannaorganisationen. Ett nytt planerat STEA-finansierat projekt förverkligades inte. Den landsomfattande svenska verksamheten erhöll år 2018 något mer än budgeterat. Medlemsavgiftsindrivningen gav mer intäkter än budgeterat. Medelsanskaffning som huvudsakligen består av medlemsavgifter och adventskalenderförsäljning uppgår till 230 969,65 euro. De allmänna understöden som omfattar verksamhetsunderstöd från privata fonder och stiftelser, understödet från centralorganisationen och statsstöd uppgår till 505 461,31 euro. Totalt visar resultaträkningen FÄR 2018 ett underskott på -13 059,29 mot ett budgeterat underskott om -45 973 euro.

FiSSc 2018  39


KOSTNADER 2018

Personalkostnader

INTÄKTER 2018 2018

-388033 -422461

Deltagaravgifter 24427 28165

-36550 -39847 Tjänster -71102 -67415 Material -23632 -40741 Hyror

Medlemsavgift till SP-FS

SFV Studiecentralen

Övriga projektunderstöd

-134043 -132602 -1773 -1660

Adventskalendern

-7000 -13600 Resor och inkvartering -66583 -49142 Scoutstationens brukarkostnader -23520 -21840 Beviljade understöd -18320 -27325 s/y Navigator

Övrig försäljning

-200 000

-100 000

Mångfald

Ledarstöd

54777 52899 Understöd från SP-FS för landsomfattande svenska

Understöd från fonder 94000 94000 0

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2018

Kårstöd

14407 10604

356684 324209

2017 -300 000

1307 739

Statsunderstöd

Övriga verksamhetskostnader -18692 -19643

-400 000

200220 197682

28587 27790

Placeringar och finansieringsverksamhet

Möteskostnader -6196 -3423 -12725 Postning -12632

-500 000

37718 74114

Medlemsavgifter

Övriga medlemsavgifter

2018

2017

9576 8103

0

50 000

100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

350 000 400 000

MÅNGFALDSARBETE OCH -PROJEKTKOSTNADER 100 nya sätt att scouta

Utbildning

Mångfaldsverksamhet Kommunikation

-42 194 € -68 €

Mångfaldsgruppen

-146 €

Trivselgruppen

-123 €

Administration

Samhälle

VERKSAMHETSOMRÅDET KÅRSTÖDS KOSTNADER Kårstödsverksamhet Program

-320 €

Scoutledarträffar

3 651 €

Chefsträff Projekt

Kårturné Kuksa beställningskurs

Kansli

Coachverksamhet Coachträff Tillväxtgrupp

40  FiSSc 2018

-59 448 €

Kårstödsgruppen

-25 € -2 398 € -30 € -355 € -1 116 € -214 €